Advertentie

Een boek voor jou over Homeopathie..


 

Christian Friedrich Samuel Hahnemann (Meißen, 10 april 1755 – Parijs, 2 juli 1843) was als Duitse arts de grondlegger van de homeopathie. Hahnemann studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Erlangen, waar hij in 1779 afstudeerde. Hahnemann ontwikkelde zijn theorie in een tijd waarin de geneeskunde nog nauwelijks op exacte wetenschap gestoeld was en geen remedie had tegen de meeste ziekten.
Christian Friedrich Samuel Hahnemann (Meißen, 10 april 1755 – Parijs, 2 juli 1843) was als Duitse arts de grondlegger van de homeopathie. Hahnemann studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Erlangen, waar hij in 1779 afstudeerde.
Hahnemann ontwikkelde zijn theorie in een tijd waarin de geneeskunde nog nauwelijks op exacte wetenschap gestoeld was en geen remedie had tegen de meeste ziekten.

x

Een boek voor jou over Homeopathie..

2014 WantToKnow.nl/.be

x

homeopathie woordenboekTer gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de Hahnemann Apotheek in Heiloo, bieden de mensen van deze apotheek een digi-boek aan, dat een zo compleet mogelijk overzicht aanreikt, over de ontwikkeling van de bereiding in de homeopathie en de inzichten in het potentiëren. En dat vanaf de begindagen van de homeopathie tot heden.

Een boek dat weliswaar is bedoeld voor de professionele beoefenaar van de homeopathie, maar dat zo is geredigeerd, dat het ook heel leesbaar blijft voor ‘buitenstaanders-en-leken’. Zij krijgen op deze manier iets meer inzicht krijgen in wat er binnen de homeopathie speelt. En wellicht hoor jij bij die groep! Wij nemen hun actie graag over hier in dit artikel en ook bij ons kun je het boek downloaden. Met de felicitaties aan de mensen van Apotheek Hahnemann..!

Een uitgave die ook bedoeld is, om meer inzicht te geven in het perspectief dat de homeopathie de gezondheidszorg biedt. Het boek is in 4 hoofdstukken ondergebracht, die samen de vier belangrijke aspecten van de homeopathie en het homeopathisch geneesmiddel laten zien. In de afgelopen 7 jaar zijn deze hoofdstukken als leermodules gepubliceerd op de website van de Hahnemann Apotheek en zijn jaarlijks bijgesteld op grond van nieuwe ontwikkelingen en inzichten.

Homeopathica
De voorkant van het digitale boek, geschreven door apotheker Dicke van Hahnemann Apotheek. Klik op de cover en download (pdf) het boek.

Ook kon op deze manier de terugkoppeling verwerkt worden die verkregen is door regelmatig over deze materie lezingen en bijeenkomsten te houden. Hoewel nu besloten is dit in een boekvorm uit te geven vanwege deze bijzondere gelegenheid, zullen de modules zich verder blijven ontwikkelen. Het is onze wens dat ze als lesstof mogen dienen voor toekomstige homeopathie deskundigen.

De eerste pijler van de homeopathie is het similia principe: similia similibus curentur, dat de grondgedachte van de homeopathie weergeeft: het gelijke wordt  met het gelijkende genezen. Dit totaal andere inzicht in ziekte en herstel is in een eerdere uitgave van de Hahnemann Apotheek weergegeven: Helende wegwijzers dat in april 2010 apart is verschenen. Het wordt in deze uitgave in hoofdstuk II verder besproken.

Het mysterieuze ‘potentiëren’…
De nadruk van dit werk ligt op het bereidingsproces en het bijna ‘mysterieuze’ potentiëren, ons vakgebied. En dat is ook geleidelijk de werktitel1 van dit boekwerkje geworden. Was en is dit totaal andere inzicht in ziekte en herstel voor vele traditioneel opgeleide medici een brug te ver, de tweede pijler van de homeopathie (de potenties) heeft de homeopathie gemaakt tot een op vele fronten van de wetenschap bestreden systeem.

Immers het gebruik van met name de hoge potenties2 werkt nog steeds op de lachspieren bij feestjes en partijen. Er zit immers niks in en het kan dus niet anders dan nep zijn. Wie zich überhaupt hiermee durft in te laten zal het niet ver schoppen in de reguliere wetenschap of is gewoon het spoor bijster… We zullen hier niet uitgebreid de meest recente onderzoeken bespreken die interessante effecten van hoge potenties laten zien. Ook is het niet onze bedoeling om een wetenschappelijke discussie aan te gaan.

Dat laten we graag over aan de wetenschappers zelf. Wel is het onze bedoeling die zaken naar voren te halen die we als onderzoeksresultaten hebben geaccepteerd en die daarmee ongemerkt onderdeel van onze overtuiging zijn geworden. Resultaten die onze inzichten hebben gevormd en die naar ons idee behulpzaam kunnen zijn bij het voorschrijven voor wat betreft de keuze van de potentie.

Voor ons is in deze context de vraag of het werkt niet waar we ons op focussen, wij richten ons meer op hoe het werkt en wat we met die kennis, als we die accepteren, verder kunnen doen. Op de website van de Hahnemann Apotheek kun je een zg. ‘position paper’ vinden over de stand van zaken van het wetenschappelijk onderzoek, en is er een scriptie beschikbaar van Lisette Verdoes (november 2011), die een mooi overzicht geeft van al het onderzoek tot dan toe.

Gandhi homeopathieIn hoofdstuk II worden de ontwikkelingen en inzichten in het  mogelijke werkingsmechanisme weergegeven. Aanvullingen zullen weer op de website van de Hahnemann Apotheek worden opgenomen. Het betreft veelal onderzoek dat met name in reguliere kringen niet serieus genomen wordt. Maar dat daarom niet minder belangrijk is voor ons inzicht in de werking. In het kernhoofdstuk I, over de bereiding, zullen we alleen die onderzoeken naar voren halen die iets
zeggen over het verschil in werking van de diverse potentieersystemen. Ook voor homeopathie deskundigen kan dat soms verrassend zijn…

Binnen de homeopathie zijn er verschillende stromingen met geheel eigen opvattingen over het potentiëren. Het potentiëren is voor de homeopathische farmacie het belangrijkste proces. Je zou verwachten dat de apothekers daar het voortouw in nemen. Maar juist op dat terrein zijn het de homeopathie deskundigen die daar zeer uitgesproken meningen over hebben en daarmee in de loop der tijden ervoor gezorgd hebben dat we nu opgezadeld zitten met meer dan 4 potentieersystemen (D,C, K, LM en andere methoden) die wereldwijd gebruikt worden. Goed voor de differentiatie maar in zekere zin ook remmend voor de ontwikkeling van de homeopathie. Zo is het niet eenvoudig om als beginnend homeopaath je weg te vinden.

Homeopathie vs. farmacie..?
In de praktijk heeft die enorme variatie er bijvoorbeeld voor gezorgd dat met name de enkelvoudige homeopathie commercieel eigenlijk niet interessant is. Waardoor de homeopathische farmacie ook geen echte vuist kan maken voor de verdere ontwikkeling van de homeopathie. Net zoals in de reguliere farmacie de farmaceutische industrie een belangrijke kapitaalleverancier is voor de handhaving en ontwikkeling van het huidige medische systeem.

homeopathie korrelsMogelijk dat de inzichten in deze uitgave kunnen bijdragen aan een gestage kentering op dit terrein. Vooralsnog is het werken in deze branche een  persoonlijke bevlogenheid en daarom zijn homeopathisch werkende apothekers een zeldzaamheid. Aardig is in dit verband te vermelden dat de registratie autoriteiten in Europa maar ook elders geen eisen stellen aan het potentieerproces. Er wordt wel in de dossiers gevraagd naar de methode van potentiëren, maar er wordt nergens gevraagd dit te valideren. Dat geeft aan dat er nog veel kennis over het potentieerproces ontwikkeld moet worden. Kennis die van belang is voor de uiteindelijke kwaliteit van het homeopathisch geneesmiddel.

Deze uitgave heeft de pretentie een voldoende gedegen overzicht te geven zodat we mogelijk daar ook nieuwe inzichten met elkaar uit kunnen ontlenen die de
ontwikkeling van de homeopathie verder kan helpen. Daarom zijn ook de hoofdstukken III en IV opgenomen. Zowel de informatieoverdracht als het placeboeffect komen zelden aan bod in de opleidingen, terwijl daar de kern ligt van het andere denken over ziekte en gezondheid, waarbinnen de homeopathie haar eigen plaats heeft veroverd.

Overtuiging
Een rode draad in het boek is het begrip ‘overtuiging’. Overtuiging staat vaak ontwikkeling in de weg. Misschien moeten we spreken van starre overtuiging. Starre overtuiging die enerzijds de medische wetenschap belemmert zich verder te ontwikkelen maar anderzijds ook de alternatieve geneeskunde en speciaal de homeopathie. Ook wij maken ons daar schuldig aan. Pas als je een starre overtuiging kunt loslaten is er ruimte voor verdere ontwikkeling. Wij willen beklemtonen dat we met deze uitgave geen enkel systeem willen verketteren of ophemelen. We beseffen als geen ander dat we samen op zoek zijn om de beste methode van werken te vinden. En proberen daarbij de goede afwegingen te maken.

Tenslotte hebben we gaande het schrijven besloten dat deze uitgave vooral levend moet blijven en dat we graag de kans willen krijgen om de nieuwste  inzichten erin te kunnen verwerken. Wij hopen dus op het nodige commentaar en zullen dat graag verwerken.4 Bovendien hopen wij natuurlijk dat deze  uitgave in een behoefte voorziet en wensen u veel leesplezier.

Je kunt HIER het boek downloaden en kijken of het wat voor je is. Welcome, met de complimenten van Apotheek Hahnemann..! (HIER website)

x

apotheek Hahnemann

1 gedachte over “Een boek voor jou over Homeopathie..

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.