Advertentie

En zo werkt klassieke homeopathie dus.. Simpel..!


Christian Friedrich Samuel Hahnemann (Meißen, 10 april 1755 – Parijs, 2 juli 1843) was als Duitse arts de grondlegger van de homeopathie. Hahnemann studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Erlangen, waar hij in 1779 afstudeerde. Hahnemann ontwikkelde zijn theorie in een tijd waarin de geneeskunde nog nauwelijks op exacte wetenschap gestoeld was en geen remedie had tegen de meeste ziekten.
Christian Friedrich Samuel Hahnemann (1755 – 1843) is als Duitse arts de grondlegger van de homeopathie geweest. Hahnemann studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Erlangen, waar hij in 1779 afstudeerde. Hahnemann ontwikkelde zijn theorie in een tijd waarin de geneeskunde nog nauwelijks op exacte wetenschap gestoeld was en geen remedie had tegen de meeste ziekten.

x

x

En zo werkt klassieke homeopathie dus.. Simpel..!

2014 © WantToKnow.nl/.be

x

Klassieke Homeopathie werkt wel degelijk, maar hoe? Doordat homeopathie ruim 235 jaar oud is, uitgevonden’ door de Duitse medicus/apotheker Samuel Hahnemann, is de fundamentele bewijsvoering altijd op de achtergrond gebleven. Want homeopathie werkte, werkt en zal werken, dus waarom al die diepe analyses over het  ‘hoe-en-waarom’ achter homeopathie..? Maar het is sinds de laatste decennia, dat vooral van de kant van de miljardenverdienende Big Pharma-pillenindustrie een ware hetze op gang gebracht lijkt te worden, die homepathie het leven onmogelijk lijkt te moeten maken..

‘Het valt me op dat nagenoeg élke apotheek in Nederland, zoveel homeopathische producten in de schappen heeft staan’….
‘Het valt me op dat nagenoeg élke apotheek in Nederland, zoveel homeopathische producten in de schappen heeft staan’….

De hetze tegen homeopathie heeft inmiddels al zover haar hatelijke tentakels in onze maatschappij gewrongen, dat zelfs een neutraal geachte, Nederlandse Minister van Volksgezondheid in Nederland, Edith Schipper, volledig haar boekje te buiten gaat, in dezelfde hetze tegen homeopathie.. (HIER artikel) We laten het hier bij een quote van mevrouw de Minister, die zich werkelijk schandalig te buiten ging, in haar veronderstelling dat homeopathie een ‘ONBEWEZEN GENEESWIJZE ZOU ZIJN’…!

Edith Schippers: ‘‘Evidence based’, dat zou m.i. de basis moeten zijn. Niet alleen voor medici, maar ook voor apothekers.  Het valt met op dat nagenoeg ELKE apotheek in Nederland, zoveel homeopathische producten in de schappen heeft staan. Ik stoor me eraan, dat je bij het afsluiten van een aanvullende ziektekostenverzekering, vaak niet eens kán kiezen voor een pakket, zónder vergoeding van alternatieve geneeswijzen. Het is aan ons allemaal om de aantrekkelijkheid van alternatieve geneeswijzen te relativeren, met de kracht van argumenten.’

John D. Rockefeller, oliemagnaat en alleenheerser.. Onderdrukker van homeopathie als natuurlijke geneesWIJZE..
John D. Rockefeller, oliemagnaat en alleenheerser.. Onderdrukker van homeopathie als natuurlijke geneesWIJZE..

De door de petroleum-industrie gefundeerde farmaceutische industrie -aardolie staat aan de basis van bijna alle chemische medicijnen- heeft een broertje dood aan homeopathische geneesmiddelen, die gebaseerd zijn op de krachtige geheugenfunctie van water.. Simpel, wat we zo gaan zien, goedkoop en effectief. Dat zijn de kernbegrippen bij het toepassen en gebruik van homeopathische geneesmiddelen. En laten we daar volledigheidshalve nog aan toevoegen, niet onbelangrijk: homeopathische geneesmiddelen zijn VOLSTREKT VEILIG.

Daar waar bij chemische geneesmiddelen de bijwerkingen regelmatig de vermeende hoofdwerking van een medicijn overtreffen, daar is homeopathie volstrekt veilig in het gebruik. Maar hoe werkt het nou precies, als we praten over bewijs, bewijs… Want ondanks gedegen onderzoek, heeft men nog niet preciés de vinger erachter, hoe homeopathie werkt. DAT het werkt is duidelijk, maar hoe, is een ander verhaal..

Het bewijs is relatief simpel, maar van een ‘andere orde’..!
De Duitse tv-zender BR (Bayerisches Fernsehen) zocht het nu eens tot op het bot uit. De zender sprak voor een speciale documentaire, met diverse onderzoekers en (ervarings)deskundigen over de werking van homeopathie, bij zowel mensen als dieren. Ook bestudeerden deze onderzoekers, de onderzoeksresultaten van wetenschappelijk studies naar de werking van homeopathie. Het eindresultaat was te verwachten: de documentairemakers/onderzoekers concludeerden dat er wel degelijk bewijs is dat klassieke homeopathie werkt.

We laten je graag deze documentaire hier zien:

x

x

Professor Dr. Jacq. Benveniste (1935), ook wel 'mister Homeopathie' genoemd, stierf in 2004 als een gedesillusioneerd man. Inmiddels is er alle reden zijn pionierswerk, rondom het geheugen van water, in ere te herstellen!
Professor Dr. Jacq. Benveniste (1935), ook wel ‘mister Homeopathie’ genoemd, stierf in 2004 als een gedesillusioneerd man. Inmiddels is er alle reden zijn pionierswerk, rondom het geheugen van water, in ere te herstellen!

De magie van water..
Nieuw onderzoek van het ‘Aerospace Institute’ van de Universiteit van Stuttgart, ondersteunt de theorie dat water een geheugencapaciteit heeft. Dat het dus in staat is, frequenties te ‘onthouden’ door deze op te slaan.. Het is niet ‘zomaar’ een ontdekking, het is een claim die onze kijk op de wereld VOLLEDIG kan en zal veranderen..! Heeft water een geheugen? Kan water daadwerkelijk een bepaalde ‘imprint’ van energie vasthouden, waaraan het is blootgesteld? Het was de oorspronkelijke theorie van de Franse immunoloog Dr. Jacques Benveniste, waarover we in DIT ARTIKEL al eens schreven.

Benveniste publiceerde een controversieel artikel in 1988 in het gezaghebbende tijdschrift ‘Nature’, waarin hij uitlegde hoe homeopathie werkt. Maar als snel stond de medische wereld op z’n kop. Benveniste werd door sommigen als kampioen gekroond, terwijl anderen hem verdoemden en zelfs wegzetten als ‘oplichter’..! (vanzelfsprekend gaat dit door tegenstanders dan op de officiële site van Wikipedia..!)

In deze videoclip (van Oasis HD) kun je enige fascinerende experimenten zien, waarin het ‘geheugen van water’ duidelijk naar voren komt. Daarbij zijn de resultaten met verschillende soorten bloemen, ondergedompeld in water, uiterst prikkelend. Stel je toch eens voor, wat het betekent als de uitgangspunten van Dr. Benveniste juist zijn..!

Meer dan 70% van onze planeet is bedekt met water en het menselijk lichaam bestaat voor meer dan 60% uit water (onze hersenen voor 70% en longen zelfs bijna 90%!!). Dit impliceert dat onze energie in staat zou zijn om ‘bewust’ uit onze lichamen en hersenen te reizen, recht in het veld van andere levende wezens van allerlei soorten, via imprints in deze magische substantie, die water is.. De oceanen en rivieren, en niet te vergeten de regen, is in staat om allerlei informatiestromen te transporteren over de hele wereld..!

x

x

Het similia-principe, een simpele uitleg..
Tja, dan is er dus de essentie van homeopathie. Het similia-principe. De ‘Similia-wet’ is het principe waarop de homeopathie is gebaseerd en die stelt dat een stof die bepaalde verschijnselen kan opwekken, ook in staat is diezelfde verschijnselen te genezen. Dit is het basisprincipe van de homeopathie geworden en wordt ook wel het ’gelijksoortigheidsbeginsel’ genoemd. De Nederlandse onderzoekers Van Wijk en Wiegant hebben aangetoond dat dit principe zelfs terug te vinden is op de werking van de individuele cellen!

Met hun onderzoek wilden zij aanknopingspunten vinden tussen het onderzoek naar de homeopathische uitgangspunten en het biomedisch wetenschappelijk onderzoek. Zij onderzochten het similia-principe in relatie tot herstel.  Hun onderzoek toont aan dat zelfherstel op celniveau wordt gestimuleerd door lage doses van toxische stoffen of bedreigende omstandigheden, als deze volgens het similia-principe worden toegepast. Daarmee is een belangrijke aanzet geleverd voor onderbouwing van de herstelmechanismen die ten grondslag liggen aan het similia-principe.

Kijk tot slot naar deze korte documentaire, die feitelijk aantoont, dat onze natuurlijk genezing, via ons zelfgenezend vermogen, in combinatie met ons immuunsysteem, het menselijk lichaam feitelijk maakt tot een continue leersysteem, dat via trail-and-error haar pad vindt. Het is het wetenschappelijk onderzoek van genoemde celbiologen Dr. Roel van Wijk en Dr. Fred Wiegant, dat het bestaansrecht van het betwiste ‘similia-principe’ in de homeopathie bewijst en laat zien hoe het zelfherstel op celniveau functioneert.

x

55 gedachten over “En zo werkt klassieke homeopathie dus.. Simpel..!

 1. Besparingen voor gezondheidszorg

  De Zwitserse overheid liet een onderzoek uitvoeren naar homeopathie.De methodiek die men toepaste was eerder al door het Britsh National Institute for Health Research toegepast en wordt door meerdere grote internationale instanties gezien als de meest betrouwbare.

  Uit dit onderzoek kwam naar voren dat homeopathie zowel effectief als kostenbesparend is. Het onderzoek van de Zwitserse overheid nam daarbij tevens de gepubliceerde meta-analyse van The Lancet onder de loep. In deze publicatie maakte The Lancet duidelijk dat Homeopathie niet zou werken. De Zwitserse overheid ontdekte echter dat de meta-analyse, die werd uitgevoerd door Shang et al willens en wetens de betere onderzoeken naar homeopathie buiten beschouwing had gelaten. Shang had zich niet gehouden aan de basis van wetenschappelijke verslaglegging. Het Zwitserse onderzoek stelde tevens vast dat “De effecten van homeopathie worden ondersteund door klinisch bewijs.” En “Homeopathische middelen zijn veilig te noemen.” Met daarbij de aantekening dat “Mits goed toegepast heeft de klassieke homeopathie weinig bijwerkingen en het gebruik van hoge potenties is niet giftig.”

  Ook in Nederland zelf werd aangetoond dat huisartsen die ook homeopathisch werken tot 15% kosten besparen. Dit onderzoek werd in 2010 gedaan onder 2000 patiënten die verzekerd waren bij Azivo. De economische voordelen werden in een meta-studie naar 14 onderzoeken op dit gebied bevestigd.

  http://wetenschap.infonu.nl/diversen/114849-heeft-homeopathie-een-medisch-wetenschappelijke-basis.html

 2. Met alle misleidingen vanuit de grote farmaceuten moeten we toch beseffen dat er wel een wetenschappelijke discipline is die homeopathie goed kan verklaren. Kwantum fysica heet dat. Maar dat wordt met een flinke autoritaire rookgordijn aan ons bewuste onttrokken.

  1. 1779 (235 jaar geleden) studeerde Hahnemann af, maar toen had hij homeopathie nog niet bedacht.
   1796 (218 jaar geleden)beschreef Hahnemann zijn ideeën.
   1810(204 jaar geleden)publiceerde Hahnemann zijn Organon.

 3. There are more things in heaven and earth,Horatio than are dreamt of in your Philosophy.

  En dat geldt niet alleen voor de Homeopatie maar ook voor het zgn.
  Placebo-effect of het verschijnsel Hormesis.

 4. Prachtig artikel, dat wederom handelt over de vraag of homeopathie nu wel of niet werkzaam is. Het blijkt al vanaf het begin van de ontdekking door apotheker Samuel Hahnemann te werken, maar de academische wetenschap heeft dit altijd ontkracht. Waarom? Daar kun je het een en ander in deze publicatie over lezen en natuurlijk zelf de nodige gedachten dan wel bedenkingen over hebben.

  In een eerdere publicatie hier op WTK http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/de-leugen-van-de-homeopathie-leugen/comment-page-4/#comments (nr. 10.5 , nr. 35) heb ik de studie, die uit 1997 stamt van wijlen de Duitse fysicus Wolfgang Ludwig al aangehaald, waarin vanuit de quantumfysica het geheugeneffect van water wordt verklaard (http://www.magnetotherapy.de/fileadmin/downloads/pdfs/E/Memory_of_water.pdf)

  Niets nieuws onder de zon, want het wiel was al uitgevonden! Het blijkt dus niet aan de bewijsvoering te liggen, maar aan de houding van de verstarde academische wetenschap! Met onwillige honden is het slecht hazen vangen.

  Maar het kan in deze tijd van omschakeling en bewustwordingsverruiming op velerlei terrein misschien inderdaad gaan betekenen, dat reguliere academische wetenschap en natuurwetenschap naar elkaar toe groeien, zoals in de videofilm van de Bayerische Rundfunk ook wordt opgemerkt.

 5. Top documentaire (betreft alle onderwerpen) in nauwe samenwerking tot stand gebracht met David Wilcock en Benjamin Fulford.Ook het werk van Neil Keenan voor de Dragon families komt nu voor het eerst voor het grote publiek prime time in beeld.

  21 million Russian-speaking people watched David Wilcock and Ben Fulford expose the secret war to defeat the “New World Order” being waged by an international alliance — including the astonishing destruction of at least 26 underground bases between August 2011 and January 2012.

  Druk onder aan op cc voor English subtitle:
  https://www.youtube.com/watch?v=8sVLCYMezi0
  Now you can see the show for yourself — complete with accurate English subtitles. It is amazing to see so much information leaking out in a prime-time network television special!
  Read more: http://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1166-russian-tv-underground-bases

  1. Hoi Delo, bedankt voor deze eye-opener!
   Het is makkelijk als buitenstaander te wijzen en kritiek te uiten naar het kabinet en de regering. Wat weten we nou.
   Dankzij deze docu kijk ik er nu anders tegen aan.

   Veel interessante info.
   Een aanrader voor een ieder. Beste te bekijken zonder geluid met subtitels.
   De docu vertelt hoe de ondergrondse bases tot stand zijn gekomen met welk geld en met welk doel.
   China was door eeuwen goed handel te drijven o.a. zijde het rijkste imperium met het meeste goud.
   Japan wilde dit goud inpikken.
   Dit goud is met UW warships naar saves in America vervoerd onder leiding van Roosevelt.
   In ruil voor gold bonds met waardes van billions.
   Indien deze bonds worden geind, valt de dollar in elkaar. En verschuift de macht naar Azie.
   De schaduwregering probeert dit te voorkomen.
   Kennedy werd door zijn samenwerking om dit goud terug te geven vermoord. Hij was bezig met een nieuw dollarstelsel waardoor de FDR geen invloed meer zou hebben.
   De desendents van deze Asian family, the White Dragons heeft onlangs een rechtzaak gewonnen in new york.
   The white dragons heeft een leger van 200 miljoen strijders.
   Miljarden moet worden terugbetaald. Gaat de FDR dat doen?
   Er wordt tevens de geschiedenis verteld van de FDR en de Morgan Bank.
   J.P. Morgan is de nakomeling van een piraat. Typisch.
   Er was in 1907 een financiële crisis in scene gezet, Morgan kon de ridder uithangen en heeft de US gered met zijn vermogen.
   Niet al te lang daarna is de FDR gevormd en kwam alle macht voor de geldstroom in de handen van deze families.
   Zij zijn de basis van de zgn schaduw regering. Deze regering heeft veel geld nodig voor de DUMBS en willen alle macht. De DUMBS kosten jaarlijks trillions. Landen worden afgeperst. Indien een land niet meewerkt, kijk naar Fukushima en Noorwegen, Lybie etc…

   Oplossingen:
   De voorkeur gaat uit naar het bespreekbaar maken van de misstanden en met oplossingen te komen ipv schuldigen aan te wijzen. Openheid van zaken is van belang.
   Men moet in gaan zien dat het bij jezelf begint en niet bij hetgeen een ander zegt of doet. Zelf verantwoording nemen, meehelpen aan een duurzame maatschappij.

   Letterlijk en figuurlijk: “put your money where your mouth is”.
   Pas als men gaat stoppen met wijzen naar schuldigen en het wijzen naar mogelijke betere opvolgers, dan zal er pas echt verandering komen.

   Is de mens in staat om mét een verruimde bewustzijn én zonder de trillings-verlagende emoties zoals angst, haat, woede, boosheid en verdriet te handelen?

  2. Eerste link werkt niet bij mij, heeft iemand de titel dan zoek ik het op die manier?

  3. De white dragons ,

   ik heb me ooit eens laten vertellen dit te onderzoeken.
   Deze zijn ook nog andere kleuren die net zo niet fris schijnen te zijn.
   Hmmm.. wellicht is het tijd dat eens te doen.

 6. De homeopathische geneeswijze is natuurlijk een schitterende methode om mensen echt te genezen van systeemziektes maar daar draait het in de gezondheidszorg niet om. Werk en omzet daar draait het om, aan gezonde mensen kan de industrie niet veel verdienen en aangezien we een volslagen incompetente minister van volksgezondheid hebben zal het nodeloos lijden nog wel even in stand gehouden worden.
  Wat de laatste tijd wel opvalt is dat er steeds meer mensen uit België naar Nederland komen voor een homeopathische behandeling. Dit is echt een trend. Ik ben benieuwd wanneer die aanzwellende stroom wordt opgemerkt. De homeopaten die in België hun deuren hebben moeten sluiten kunnen volgens mij het beste een praktijk openen net over de grens.

 7. Die domme speech van Edith Schippers had zij ook helemaal niet zelf geschreven. Die was gewoon netjes aangeleverd vanuit het bestuur van de VTdK en die heeft zij toen opgelezen van de autocue. Ik denk dat zij achteraf helemaal niet heeft beseft waar die speech nu eigenlijk over ging.

  1. Ik hoop dat de HZG snel de kans krijgt om wat aan die Ebola uitbraak te doen anders kon het nog weleens verschrikkelijk uit de klauwen lopen daar.

  2. Is de HZG al onderweg naar de Ebolagebieden?

   Ik zie er ook niks van op hun website, geen woord over Ebola terwijl nu dé kans is om te bewijzen dat het werkt.

   Als de HZG medewerkers nu alleen al gaan helpen bij de verzorging van de patiënten geven ze het signaal af dat ze het volste vertrouwen hebben dat als ze zelf besmet mochten raken dat ze zichzelf met homeopathische middelen kunnen redden. Als de patiënten zien dat alle besmette HZG’ers snel weer beter worden dan zullen de patiënten smeken om ook homeopathische middelen te krijgen, toch?

  3. Het probleem is dat homeopathie (te) vaak als tovermiddel gezien wordt, alsof elk probleem te verhelpen is met het juiste homepatische middeltje.

   Als je een been breekt helpt geen enkel drankje: dan moet er gewoon gips omheen. (Al kun je er best over discussieren of homeopathische middelen het genezingsproces in dat geval kunnen ondersteunen.)
   Als je blindedarm ontstoken is moet je geopereerd worden. Homeopathie helpt dan niet, of in elk geval niet snel genoeg: voor je genezen bent, ben je waarschijnlijk al dood. Maar misschien kunnen homeopathische middelen voorkomen dat je een blindedarmontsteking krijgt – dat is een ander verhaal.

   Het is daarom ook maar zeer de vraag of een Ebola besmetting – ebola is een nogal aggressief virus zoals jullie allemaal weten – door een ‘soft’ homeopatisch middel (homeopathische middelen zijn in mijn ogen per definitie ‘soft’ in de betekenis dat de werking -zo die bestaat- zeer subtiel is) bestreden kan worden als het virus zich manifesteerd als de ziekte ebola. Het is daarentegen wel denkbaar dat homeopathie in een zeer vroeg stadium invloed kan hebben, het lichaam kan helpen het virus te bestrijden.

   Homeopathische middelen zijn geen wondermiddelen, zijn geen universele geneesmiddelen, maar kunnen (moeten) wel een plaats hebben in het arsenaal aan middelen die artsen tot hun beschikking hebben. Stop het zwart-wit denken.

 8. Vreemd dat men als wetenschapper wel gelooft in niet aangetoonde (energie)deeltjes als het W-boson (puur op basis van wiskunde) maar moeite heeft men NIET DIRECT zichtbare energie structuren die de basis van homepathie kunnen verklaren.

  Veel interessante gezichtspunten van de energetische werking van een homeopathisch middel en een verwijzing naar het Higgs-deeltje vind men in het artikel: http://www.noni-sap.com/assets/cmsUploadsDocumenten/Homeopathie%20Bewezen%20gr.pdf

  1. Het Ebola-virus kan goed behandeld worden…..lees het onderstaande.

   Geplaatst door: Redactie Earth Matters
   Bron: Earth matters

   Gekoppelde categorieen
   Gezondheid, Natuurgeneeswijzen,Farma, Voeding, Supplementen,Aids, Water, Ziekte, Media en agenda, (Grens)wetenschap,(Verborgen) nieuws, Technologie,Duurzaam 2.0, Agenda

   (Earth Matters) In deze oproep van de Natural Solutions Foundation wordt uitgelegd dat zilver een werkend en bewezen medicijn is tegen het Ebolavirus en vele andere virale en bacteriële ziektes. Het is ruim beschikbaar en toepasbaar op iedereen. Zowel op pasgeboren kinderen als oudere van dagen. Het is zelfs vrij eenvoudig zelf te maken, dus wat weerhoudt ons er nog van het sterven van duizenden mensen over de hele wereld te stoppen?

   Een decennia oud medicijn
   Het medisch gebruik van zilver en andere metalen bestaat al bijna een eeuw (en volgens anderen nog veel langer) en staat bij de F.D.A. (de Amerikaanse Food and Drugs Administration) bekend als geneesmiddel dat voor 1938 als zodanig gebruikt werd. Er is door de tijd heen veel onderzoek naar gedaan en met veelbelovend resultaat. In 1919 schreef Alfred Searle:

   “De bacteriedodende werking van sommige metalen in colloïdale vorm is aangetoond. Alleen de toepassing op de mens moest nog worden onderzocht en dit is in vele gevallen gedaan met verbazingwekkende resultaten. Hier wordt niet gesuggereerd dat colloïdiale metaaloplossingen de gebruikelijke desinfectans voor sterilisatie zouden moeten vervangen, maar voor intern gebruik, zowel door de mond als onder de huid hebben wij het voordeel dat zij snel fataal zijn voor parasieten, van bacteriële en andere aard, zonder dat zij op enigerlei wijze schadelijk zijn voor de gastheer.”

   Hier zijn nog twee uitspraken van vooraanstaande medici die in de geschiedenis hun verbazing en bewondering voor de toepassing van zilver in woorden uitgedrukt hebben:

   “In 1989, Thurman and Gerba concluded that metal ions, such as silver ions, can destroy germs located both inside and outside of our human cells.” – Becker, Robert O., MD, Spadaro, JA, “Treatment of Orthopaedic Infections with Electrically Generated Silver Ions,”J Bone Jt Surg, 197; 60.

   “Today, many antibiotics are losing the battle with germs. Fortunately, the best germ killer is finally getting the proper attention from medical science – natural silver. I sincerely recommend that everyone have electrically generated silver in their home as an antiseptic, antibacterial and antifungal agent.” – Dr. Joseph Weissman, M.D., University of California Medical School.

   Bron: Natural Solutions Foundation

   Eindeloos veel onderzoek
   “Er is door de tijd heen eindeloos veel onderzoek gedaan naar de medische toepassingen van colloïdaal zilver. Zoveel dat verder onderzoek eigenlijk overbodig is”, zegt Hessel Hoornveld, oprichter en eigenaar van Meditech Europe. Hessel doet met zijn bedrijf al jaren onderzoek naar colloïdaal zilver. Hij kreeg ooit van Peter Linderman de schema’s van de apparatuur waarmee colloïdaal zilver te maken is en heeft door de jaren heen dit systeem en proces verbeterd. Het bijzondere is dat Hessel zijn systeem vrij heeft gegeven zodat nu iedereen deze bijzondere nutriënt zelf thuis kan produceren.

   Er zijn over de hele wereld legio bedrijven en organisaties die onderzoek doen naar oplossingen als colloïdaal zilver. Wat ook volgens Hessel Hoorveld een goed teken is. “Het is wel zaak dat mensen goed blijven kijken naar wat ze kopen en gebruiken. Er zit altijd kaf tussen het koren.” Om deze woorden kracht bij te zetten, heeft Hessel het resultaat van één van zijn laboratoriumonderzoeken aan Earth Matters gegeven. Deze voegen wij dan ook voor een ieder bij dit artikel.

   Hieruit blijkt de hoeveelheid zilver die aanwezig is in het onderzochte product. Wat Hessel ook graag nog benadrukt, is dat de hoeveelheid zilver in het product er minder toe doet dan de grootte en het brede spectrum van de groottes van de zilverdeeltjes in het product. Hessel Hoorveld heeft ons toegezegd in de nabije toekomst veel met ons te willen delen over de geschiedenis, de productie en toepassingen van colloïdale metalen. Hier gaan wij graag op in, dus jullie kunnen snel meer verwachten op dit gebied.

   Wees de verandering | Volg Earth Matters in Terra Libertas
   Dat een dergelijk middel bestaat is één van vele hoopvolle tekenen aan de wand. Een wand vol barsten van menselijk leed en onrust. Wij vinden dat informatie als deze uitgediept moet Benefiet Earth Mattersworden en gedeeld moet worden met de hele wereld. Het vrij gebruik maken van natuurlijke oplossingen als colloïdaal zilver past precies in de vrije aarde waarin wij als Earth Matters willen leven. Op 6 september organiseren wij een benefiet, Terra Libertas. Hierin nemen wij jullie mee in een wereld van openheid, eerlijkheid, warmte en liefde, en zullen we laten zien dat er voor alle problemen in de wereld net zo veel toepasbare oplossingen zijn.

   “Hoop doet leven, en het is precies die hoop die Earth Matters, jou en de jouwe, wil geven.” – Terra Libertas

 9. Nu lees ik hier over HZG,
  Dat zijn de homeopaten zonder grenzen. Maar ik heb nog nergens gelezen dat ze naar de Ebola haarden zijn afgereist. Kan hier een oproep worden gedaan ?
  Wat is het mailadres, dan kunnen de lezers met zn allen een verzoek tot actie sturen. Help Ebola de wereld uit. De tijd dringt

 10. Er is al een flink stuk pseudo Homeopathise middelen, in handen van de Pharma industrie, mijn Pharmaciene vindt dit paradoxaal, eerst het van de markt verbannen en dan met een surogaat product komen, de Pharmaciens, worden compleet gechanteerd, hun opleiding is lang en kostbaar, en bestaat daar na uit het door geven van voorverpakte producten, die door een enorme lobbying verkocht worden, wat er staat te gebeuren dat de Super markten misschien binnen kort bepaalde medicijnen mogen verkopen, de zogenaamde voedsel bijvoegingen nemen steeds grotere proportisch aan, buiten de Pharmaciën om, worden verkocht door niet in de medicijnen geschoolde mensen, kijk maar op het internet, ieder één speeld voor Doktertje.

  1. Het is een oude managementtruuk. Je concurrent opkopen met veel omhaal van ‘grote belofte’ etc. etc. Om vervolgens deze concurrent/aanbieder netjes en stilletjes vooral, de nek om te draaien. Onder het motto: ‘Opgeruimd staat netjes’..!

  2. Helaas, Guido, ik weet er alles van….. ben ervarings-deskundige. Ik bedoel, ik heb het aan de lijve mogen ervaren. Maar ja, wie doet er iets tegen? Wij, als consumenten, zouden een “statement” kunnen maken. Maar ja, dat gaat vaak ten koste van onze portemonnee!

  3. Mijn apotheekster hier in Frankrijk zei me kortgeleden: “je denkt toch niet dat we hier staan om mensen te genezen, Ellen? Symptoombestrijding, dat wel.. En als ik me qua inkoop en wijze van productuitstalling in de zaak niet aan hun regels hou, dan kan ik de tent wel sluiten en wordt m’n licentie ingetrokken”. Verhelderend!

  4. Jenne,
   Heb jij al een mail gestuurd naar homeopathen zonder grenzen ?
   Met het verzoek om onmiddelijk naar west afrika af te reizen om de strijd tegen het Ebola virus aan te gaan ?
   Homeopaten Zonder Grenzen Nederland : Bestuur.
   http://www.hzg.nl/bestuur

  1. Bertha, waarom is homeopathie volgens jou pas bewezen als het het meest levensbedreigende virus succesvol kan aanpakken? (En waarschijnlijk kan het dat ook wel degelijk.)

   Een vliegtuig kan zonder mankeren de hele wereld over vliegen, met een beetje bijtanken en wat onderhoud zelfs gedurende 25 jaar of langer. Maar het kan niet naar de maan vliegen, dus kunnen vliegtuigen daarom niet vliegen?

 11. Fantastisch artikel. Het heeft me duidelijk gemaakt dat de wetenschap niet alle waarheid in pacht heeft. Dat er een nog wonderlijke wereld te ontdekken valt. Namelijk die van energieën en trillingen. Neem nu de waterkristallen van Dr. Masaru Emoto, wat hier ook gedeeltelijk wordt in behandeld, die illustreren de kracht van de gedachte of de intentie op de materie. Lang leve de wijsheid!

 12. Alle mensen… die nu het hardst schreeuwen dat het een onzin middel is zou moeten kunnen instemmen met het innemen van een dodelijk homeopathisch middel. Speciaal voor deze mensen geprepareerd!
  Dan wil ik nog wel eens zien hoe ‘graag’ ze dit middel innemen??
  Er zit immers geen molecuul arsenicum meer in??!!

 13. Nog steeds nergens te lezen dat de Homeopaten Zonder Grenzen naar West Afrika zijn gegaan om de Ebola drama’s te helpen bestrijden.
  De tijd dringt, er moet geholpen worden.
  Iedereen die het hiermee eens is , kan een mailtje sturen .
  Schrijf aub, al is het maar een zin. Vraag om actie !
  Homeopaten Zonder Grenzen Nederland : Bestuur.
  http://www.hzg.nl/bestuur

  Toon mededogen en laat je hart spreken.

  1. Ellen,
   Heb je al een mail gestuurd naar Homeopaten Zonder Grenzen met je informatie van de dokterBruce Shelton ?
   Actie is nodig, de tijd dringt.Help Ebola de wereld uit. wij allen zijn bezorgd.
   Homeopaten Zonder Grenzen Nederland : Bestuur.
   http://www.hzg.nl/bestuur
   Stuur een mail.

  2. Ach die Ger toch. Zo werkt het niet hoor. je kunt beter naar de WHO mailen om toestemming te vragen. De farmaceutische industrie houdt zo niet van concurrentie, zeker nu dit weer een nieuw goudmijntje kan worden.

  3. Ellen, heb je nog wat gehoord van de HZG?

   Ik zie nog steeds niks op hun website.
   En als ik verder lees dan blijkt het slechts een opleidingsinstituut of zo want hun doel is helemaal niet – in tegenstelling tot Artsen Zonder Grenzen – om in crisisgebieden te gaan helpen. Ze leiden alleen maar op.

  4. Tsja, inderdaad nog niks gehoord, dus je zal wel gelijk hebben. Ze zullen op vakantie zijn…

 14. Jaren geleden dacht ik een verband te zien tussen de introom van energieinformatie volgens de principes die ook bij de aetherenergietechniek voorkomt. Ik heb het stukje maar eens opgediept.
  De lezer moet maar kijken wat ie er mee kan.

  Homeopathie

  Planten absorberen trillingen vanuit het universum. Met de mogelijkheid dat iedere plant zijn specifieke resonantie-eigenschappen behoud ook nadat de plant is verwerkt tot een preparaat.Een specifieke soort moet afgestemd zijn op een zuivere bandbreedte en monotoon.
  De oplossing dient om het potentiaal te verbreken zodat de lemniscaire influx kan intreden. De vrijgekomen toon vormt het water dankzij de kortstondige informatieopnamecapciteit zoals Emoto Masuro dat in proeven heeft laten zien.
  Steeds door te schudden bij opnieuw gebruik, synthetiseert men het influxmoment en zal de toon actief worden.
  In principe zal het verval van de hoogste potentie, de hoogste influxenergie genereren.
  Uitgaande van de 6 basisfrequenties waarmee alles resoneerd moet een bepaalde dissonantie herstemd worden door een voorbeeldfrequentie binnen het systeem te brengen door slikken e.d. Het lichaam kan dan de juiste resonante toon hervinden en zich daardoor genezen.
  De werkzaamheid laat zich aantonen omdat vaak eerst een verslechtering (kan) voorkomen en vervolgens een verbetering. De verslechtering die soms kan voorkomen kan worden veroorzaakt omdat de trillingen zo dicht bijelkaar komen te liggen dat als het ware een akkoord onstaat en een vals klankbeeld wat zich eerst moet richten.
  De basistonen zijn: 396 Hz 417 Hz 528Hz
  639 Hz 741 Hz 852 Hz
  Deze matrix laat zich omvormen naar hogere en lagere harmonischen en in geval van de homeopathie zullen de frequenties lager liggen.
  Bioresonantie is een toepassing waarbij herstemming kan worden bereikt direct vanuit de universaliteit. Waarbij een stelsel van antenneschijven tot de 10e Hz nauwkeurig, met honderdtallen en tientallen, eenheden en een getal achter de komma, ingesteld kan worden in een tevoren ingesteld programma. Meerdere programma’s kunnen worden doorlopen om uiteenlopende aspecten van het hele lichaam te laten resoneren.
  Vaak ontstaat een bepaalde dissonantie niet op zichzelf.

  Ut queant laxis resonare fibris.
  Een vroeg middeleeuws lied geschreven voor de heilige Johannes.
  Dit volgens het solfége toonsysteem waarbij de klanken een geneeskrachtig effect hadden op het weefsel. Resonare fibris, resoneerd met het weefsel.

  Draadloos telefoneren met bijv. Dect of internetten door middel van UMTS of GSM brengt de consequentie met zich mee dat er gebruikt gemaakt wordt van frequenties van bijv. 2,4 GHz en 5,4 Ghz. Dit zijn uiteraard hogere harmonischen van 240 en 540 Hz. Deze komen niet in de matrix voor en liggen ergens tussen en zijn daarom per definitie dissonant.
  Ziekmakend dus! Komt nog bij dat ze in een hoog frequentiegebied voorkomen dus zeer penetrant!
  Of dit nu vanuit pure willekeur is ontstaan of bewust, is niet zeker. Wat wel zeker is dat de inbreuk op de gezondheid van mens dier, plant en alles wat resoneert met de universele klanken, hierdoor ontstemd kan raken en verlies van kracht in het immuunsysteem kan veroorzaken. In Spanje en Portugal bijv., is het bij wet verboden, binnen een straal van 300mtr., een zendmast te plaatsen. In Nederland zijn voor miljoenen de rechten van UMTS en GSM verkocht en men laat zich niets gelegen liggen aan argumenten die wellicht de schadelijke nadelen van de straling aan de orde brengen.
  Het zou technisch juist een fluitje van een cent moeten zijn bijv. de trilling te veranderen naar bijv. 3,96 GHz en 5,28 GHz, waardoor het gebruik juist genezend zou kunnen werken.
  Van 528 Hz is bekent dat dit helend werkt op het menselijke DNA.

  Het verhaal tot zover loopt wat de andere kant uit maar in de kern onderschrijf ik het nog steeds. Het is toch te bizar dat de huidige wetenschap maar blijft plakken in het materiële denken?? Zo van, ik zie het niet, dus is het er niet. Erg primitief! Daarbij hebben de dames en heren hun tak van sport ook nog verheven tot een religie-achtig dogma.
  Als zij nou eens echt eerlijk waren dan kunnen ze er gewoon voor uitkomen dat het allemaal om die gore poen gaat en niks anders!

  1. Maak je eens kwaad om een actueel probleem.
   Dat is het Ebola virus, gevaarlijker is er niet, hedentendage !
   Stuur een mail met verzoek om actie naar
   Homeopaten Zonder Grenzen Nederland : Bestuur.
   http://www.hzg.nl/bestuur
   Doe iets.

  1. http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/het-rode-kruis-en-het-doodzwijgen-van-mms-rectificatie

   (Mijn rectificatie boven bovenstaand artikel doet niets af aan de inhoud van het artikel, het blijft als een paal boven water staan dat het Rode Kruis van kwade wil is! Klaas Proesmans is alleen te verwijten dat hij niet duidelijker is geweest, dat heeft gezorgd voor mijn harde aanpak van hem, maar die bleek achteraf, nadat ik met Klaas overleg had gehad, onterecht.)

   http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/weer-succesvolle-malaria-behandeling-met-mms

 15. Ooit had ik een bijscholing en tijdens het middagprogramma kwam een apotheker vertellen over zijn genees*kuch*middelen. Enthousiast begon hij te vertellen over allerlei genees*kuch*middelen en na 5 minuten vroeg ik waarom hij medicijnen geneesmiddelen noemde. Hij antwoordde: “Omdat we dat zo afgesproken hebben”.
  Ik: “Maar genezen is toch iets anders dan de ziekte wegdrukken?”
  Hij: “Ja, maar kunt er veel mee doen.”
  Ik: “ja, behalve genezen.”
  De hele zaal plat natuurlijk. Het woord geneesmiddel heeft hij die hele middag niet meer gebruikt natuurlijk.

 16. Duitse docu gekeken, helaas blijven ze haperen bij dat het werkt, niet hoe het werkt. Nu een OPRECHTE VRAAG: OK het werkt, maar hoe stabiel is het? In mijn ogen staat homeopathie tegenover potentaat = een maximale oplossing van een stof. Dus water als oplosmiddel kan geprogrammeerd worden door werkzame moleculen maar hoe stabiel is die oplossing als daar bvb weer geluid doorheen gaat? Hoe makkelijk/moeilijk kan de vloeistof opnieuw geoprogrammeerd worden?

 17. Als je kijkt hoe populair homeopathie is in Engeland, Duitsland, Frankrijk en België dan vraag je je toch af waar we hier in Nederland mee bezig zijn. Terwijl we de zorg betaalbaar willen houden en minder antibiotica willen gebruiken.
  Beter zelf beslissen dat je gezondheid belangrijk is en beginnen met een homeopathische huisapotheek aan te schaffen.

  1. Beste Mensen,
   Ons bestaan wordt veroorzaakt door energetische processen die wij niet in de hand hebben. Bij de geboorte zijn wij al geketend door onze voorouders. Dat valt niet te ontkennen. Ons eigen reis in het universum is dat je moet ontdekken via je eigen lichaam wat je tekortkomen zijn uit het verleden. Door het ziektebeeld (vastgesteld door de homeopaath)kan de correctie via frequentie de energetische balans weer worden recht gezet.

 18. Het onderzoek uit Stuttgart is zeer opzienbarend. Water met een geheugen, dat zou enorme gevolgen hebben voor de computers. Ik heb helaas niets meer kunnen vinden over dit onderzoek op internet dan een aantal skeptische artikelen die gehakt maken van het onderzoek. Is er niet meer informatie over dit onderwerp?

 19. Ik zat zojuist de volgende Youtube (http://www.youtube.com/watch?v=ILSyt_Hhbjg) in het bovenstaande artikel nog eens te bekijken. Tegen het eind van de video wordt het voorbeeld gegeven van de rivier de Rijn die door Duitsland loopt en uiteindelijk uitmondt in Nederland en onderweg ‘informatie’ heeft opgeslagen. De stem zegt: “the Dutch drink that water” (wij Nederlanders dus) de ondertiteling maakt daar “the Ducks” van. Misschien iets om over na te denken als je bedenkt welke vervuilingsinformatie het water vanaf de bron tot aan ons heeft opgenomen?

  Het zou ook kunnen dat ze met ‘de eenden’ figuren als minister Schippers en die van de vereniging tegen de kwakzalverij bedoelen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.