Advertentie

Over de godin-dichteres Nifrija..


“Beste mensen van WantToKnow, graag wil ik jullie attent maken op de informatie die mij is doorgegeven door de godin-dichteres Nifrija van het volk der Nataken. Dit e-book getiteld ‘De Nataken’ is te downloaden van diverse boeken websites. Was getekend, Hans Uding.”

de nataken hans udingIrmy en Hans Uding houden allebei van schrijven. Irmy heeft na haar drukke leven gekozen om zich volledig op het schrijven te focussen en Hans vond al eerder de tijd om te publiceren.Hans is econoom en was directeur van een lokale verzekeringsmaatschappij.

Later werkten Irmy en Hans samen in hun eigen adviesbureau voor financiële- en verzekeringszaken. Hans en Irmy wonen in Bilthoven en het schrijven maakt nu een belangrijk deel uit van hun dagelijkse leven. In 1980 zag Hans’ eerste dichtbundel ‘Mag ik binnenkomen’ het levenslicht. En eind 2012 verscheen zijn eerste spirituele boek ‘De Nataken’ als e-boekpublicatie. 

Hans Uding (1934) heeft deze spirituele doorgevingen jaren laten liggen tot het moment dat hij voelde dat het het juiste moment was om dit werk digitaal uit te geven. Over dit boek vertelt Hans het volgende:

‘De godin/dichteres Nifrija werd geboren in 1576 in Peru en leefde daar haar laatste fysieke leven op deze aarde. Zij geeft de informatie over haar volk door aan mij en beschrijft het leven van de Nataken. Dit was een kleine volksgemeenschap die leefde rondom het Aztekentijdperk. Het waren bijzondere mensen met een buitengewone intelligentie en communicatie. Boeiend zijn de passages in het boek waar te lezen is, hoe ver deze Nataken al in hun bewustzijnsproces waren

Zij waren in staat alle intelligentie en eigenschappen op ieder terrein van voorgaande generaties door een soort focus-hypnose over te nemen en daarna door vibraties het positieve te verveelvoudigen. Deze positieve krachten waren zo sterk, dat er voor het negatieve geen ruimte was, het werd ook niet geregistreerd. Dit volk was zo verheven dat direct communiceren met andere volkeren eigenlijk niet meer mogelijk was.

De Nataken kenden geen medische wetenschap. Het was een ambachtsvolk dat de natuur als uitgangspunt had en daarbij waren de schatten der aarde hun grondstoffen. Het gevoel van bezit was hen volkomen vreemd. Orde en recht waren aangeboren, daarom waren er geen wetten en voorschriften, iedere Nataak wist zijn plaats in de gemeenschap.

Allen waren gelijk, er was geen hiërarchie, er was sprake van een Al-gemeenschap, in de Al-liefde, in het Al-bewustzijn. Men sprak een taal, waarbij woorden werden overgedragen door bewustzijns-communicatie, telepathische overdracht.

In het boek ‘De Nataken’ neemt godin-dichteres Nifrija de lezer mee en vertelt ze over deze wondere en intrigerende wereld. Al snel raak je als lezer geëmotioneerd en zul je merken dat er oplossingen voor onze wereld klaarliggen in de geschriften die door deze Nataken tot ons komen.’
(Meer lezen? Dit is hun website www.udingiam.com)

x

* * *

x

x

 De Nataken

2014 © Hans Uding/Nyfrija
2014 deze versie © WantToKnow.nl/.be

 x

Drs. Hans Uding
Drs. Hans Uding

Dit is de  boodschap van Nyfrija: Haar laatste leven in de materie was in ca. 1625 te Peru. Zij was dichteres. In een vorig leven was zij verbonden met haar volk de Nataken. Nu heeft zij de opdracht onze generatie hoop te geven. Er zouden nu zielen van haar volk reïncarneren om de mensheid te redden. Haar volk bezat een inzicht en goedheid dat geen grenzen kende. Het geschrift dat ik mocht optekenen geeft in zeer spirituele bewoordingen deze gedachten en gedichten weer (overigens in een andere stijl dan mijn normale spreek of schrijftrant).

Voor mij was hetgeen ik opgetekend had na een sessie heel verrassend en zeer hoopgevend. Ook hoopgevend voor de generatie van nu. In de huidige tijd zou de mensheid wel eens erg
kunnen twijfelen aan de goedheid en positiviteit, die bestaat maar minder aandacht krijgt dan al het negatieve. Nyfrija laat ons weten dat er nieuwe positieve krachten (gereïncarneerden van de
Nataken) in de wereld werkzaam zijn. Zij zijn nu de begeleiders, beschermers en toezichthouders, dienaren, vraagbaken ter plekke, terstond en ALtijd.   Hieronder een van de gdichten van Nyfra met de vreemde taal

MALATA TUNKA
GEGEVEN HEERLIJKHEID
WAARIN
EEN SPRANKJE HOOP
VERWACHTING
LEVEN DOET

Ik ben een rationeel denkend, gevoelig mens. Niet wat je zou noemen ‘zweverig’, geboren onder het sterreteken ‘Stier’ en vader van 4 kinderen en opa van 6 kleinkinderen. Ben econoom en gaf 10 jaar les in marketing, commerciële economie etc. aan een MBO. Ik had dus nauwelijks een voorgeschiedenis om op spiritueel niveau bezig te zijn. Maar er veranderde veel. Rondom 1975 schreef ik ineens gedichten, na een moeilijke zakelijke periode. Enkele gedichten waren -zo voelde het duidelijk- ‘gedicteerd’ in een vreemde taal. Hier en daar was er zelfs een ‘vertaling’ bij. Ik kreeg toen overduidelijk de naam ‘Nyfrija’ door.

Tien jaar later kwam er meer informatie tot mij door, het werd ‘Het boek der NATAKEN’. Ik ben daarbij , zo voelt het, een kraan, de katalisator, een uitverkorene, doordat ik mijn ego kan uitschakelen en me volledig ten dienste van deze boodschap kan stellen. En wellicht waren de tijd en ikzelf er toen rijp voor! Ik geef graag een bijzonder voorbeeld: Nyfrija zegt tegen me:

“Ontleedt ieder woord. Bijvoorbeeld: handvaardig, handoplegging, langzamerhand, bijdehand, handlezen, handgreep, handbage, handdruk, handschoen en denk aan: schrijven, strelen, grijpen, aanraking,onaantastbaar, aai, tastbaar, wijzen. De hand is het lichaamsdeel dat verantwoordelijk is voor de voornaamste delen van onze groei.

Het leven staat erin geschreven, de vingerafdruk is uniek en door de handdruk geeft men gevoelens door, de straling komt door de hand, laat zich sturen, zonder te zien, maar is sensitief in al zijn vezels, sterk ontwikkeld gevoelsorgaan. Mechanisch, maar ook intiutief, het is een uitbreiding van ons verstandelijk zijn. Een ontvanger en zender.’

Hieronder één van de mooie citaten die ik doorkreeg;

ONZE INVLOED ZAL ZICH WERELDWIJD GAAN UITEN.
EEN NIEUWE DAG VAN EEN NIEUW TIJDPERK BREEKT AAN
ER VINDT ONTSLUITING EN ONTSLUIERING PLAATS

Tot slot een klein hoofdstuk uit het e-book:

Zondag 5 december 1993 12.08 uur.
In werkelijkheid sta ik nu aan jouw zijde en zie hoe moeilijk het voor jou is om dit te begrijpen, wij voelen ons zichtbaar en moeten steeds blijven bedenken, dat wij het niet zijn. Voor jullie zijn wij vibraties, die opgevangen kunnen worden en zelfs als jullie ze opvangen twijfelen jullie aan de werkelijkheid van dit spirituele gebeuren. Vandaag begeef ik, Nifrija mij in het naastezijns gebeuren. Ik ben naast jou, in jou, voor jou, achter jou, door jou, ik verblijf in jouw wezen, jouw lichaam, jouw geest, jouw bloed, jouw vezels, jouw pezen, spieren, ja in alles, een eenheid in geest. Dit is een uitleven om te doorleven het leven in het leven van het leven.

Positie kiezen is een elementaire zaak, het zijn om het zijn in het zijn. De geest in de geest door de geest. Uitingen als van het is, de toekomst eeuwig voortbestaan is hiervan een voorbeeld. Zie dit woord het is een voor………….beeld. Dus nu reeds doorleeft, voor het overgaan in lichtenergie. Een carnisch gebeuren.

Moedwillig laat ik, Nifrija je hier niet recarnisch schrijven. In ieder woord zit het spirituele opgesloten , zo zijn ook de talen ontstaan. Een taal ontstaat uit aanraking, het elkaar in de ogen kijken, elkaars vibraties onderkennen, de klanken komen in een later stadium. De eerste woorden zijn voorzien van heel veel klinkers, ter precisering komen de medeklinkers, men houdt elkaar vast om goed te kunnen communiceren. Bij primitieve volkeren ziet men dit nog.

Kijk naar de liefde, hierbij komt aanraking, streling op de eerste plaats, soms doen woorden pijn , kunnen beter achterwege blijven. Zo spreken de mensen dus vele talen. Het is dus begrip door overdracht. Denk aan de woorden: sensitief, sensatie, second sens, het woord zenden, zender is hieruit ontstaan. Vroeger, heel vroeger kon men de straling, vibratie voelen en opvangen. In later tijden werd dit mechanisch, elektrisch opgelost.

Een teken van verwording en armoede. Geestelijke luiheid deed zijn intrede. Overgang naar voortgang, uitmondend in ondergang van het intuïtieve en sensuele. Het terug verkrijgen wordt mogelijk door jullie onze dienaren, bekijk dit woord. Dien van dienen en aren, korenaren op het veld, dus dienen in vermenigvuldiging, in veelvouden. Wat is een taal mooi, het is een genieten, een vreugde voor de oren als de geest de woorden opsplitst in spirituele eenheden, in gevoelswaarden, in sensiteitscriteria. Verrijk jezelf door je gedachten (gedachten in verleden tijd. Denk na!!), dus hier hoort te staan: Verrijk jezelf door te denken.

Het is een leven in het heden gericht op de toekomst (toekomst is, het komt je toe en is op komst). Wat een mooi woord,hè! Zo wordt een mens positief, positief is je kiest positie tegenover of neemt een standpunt in. Je staat dus op het punt van, het standpunt. Ons enthousiasme groeit en groeit, ons wezen is jullie zijn en jullie zijn is de toekomst voor de eeuwigheid. Manan. Het is een geven, doorgeven, meegeven, vergeven, (begeven=in positieve zin) van de ingeslagen zondenweg.

Maar wat zijn zonden? Over zonden schijnt de zon, het kan zonde zijn, dat iets gebeurt. Het is echter zonde, dat er geen zonden zouden zijn. Het is een leerproces en zonden kunnen vergeven  worden, het is beleefd, het is doorleefd, het geeft verbetering en oplossing in verhoudingen van geestelijke en materiele aard. Ik hoor, zie en voel je nu denken bij ieder woord, ik voel je vreugde,  je openheid, je interesse (esse is zijn zoals je weet), ik zie de doordringendheid, ik voel het indringen in, het verwezenlijken van en proef de traditionele gevoelens in dit verwerkingsproces.

* * *

(Mocht je het e-book willen bestellen: het is te koop via de website www.udingiam.com)

1 gedachte over “Over de godin-dichteres Nifrija..

  1. Grappig dat artikel van Hans Uding over zijn boek De Nataken.

    Hans schrijft in het artikel ter promotie van zijn boek:

    ” Er zouden nu zielen van haar volk reïncarneren om de mensheid te redden. Haar volk bezat een inzicht en goedheid dat geen grenzen kende. Het geschrift dat ik mocht optekenen geeft in zeer spirituele bewoordingen deze gedachten en gedichten weer(overigens in een andere stijl dan mijn normale spreek of schrijftrant). ”

    Beste Hans, dat van dat tussen die haakjes ” overigens in een andere stijl dan mijn normale spreek of schrijftrant” slaat dat op de eerste zin ” Er zouden nu zielen van haar volk reïncarneren om de mensheid te redden” ? Interessant 🙂

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.