Advertentie

Hypocrates of hypocrisie?


Met dank aan Thijs die de tip gaf. We plaatsen hieronder de eed van Hypocrates, de eed die elke arts heeft afgelegd om de verantwoordelijkheden te aanvaarden, die bij zijn doktersgraad horen.

Een prachtig stuk morele verantwoording, die menig arts vandaag de dag nog eens zou moeten doorlezen. In het geval van vaccinaties is menig onderdeel van deze eed van toepassing. Heren doktoren, verplicht u zichzelf ajb uzelf te informeren! Informatie is essentieel, zeker daar waar zeer gerede twijfel bestaat over het ondeugdelijk zijn van de a.s. vaccinaties:

‘Bij twijfel niet vaccineren, bij twijfel nooit iemand mogelijk kwaad berokkenen!’

x

* * *

x

“Ik zweer bij Apollon de genezer, bij Asclepius, Hygieia en Panacea en neem alle goden en godinnen tot getuige, om naar mijn beste oordeel en vermogen de volgende eed te houden:

hypocratesIk zal naar mijn beste oordeel en vermogen en om bestwil mijner zieken hun een leefregel voorschrijven en nooit iemand kwaad doen.

Nooit zal ik, om iemand te gerieven, een dodelijk middel voorschrijven of een raad geven, die, als hij wordt gevolgd, de dood tot gevolg heeft.

Nooit zal ik een vrouw een instrument voorschrijven om een miskraam op te wekken.

Maar ik zal de zuiverheid van mijn leven en mijn kunst bewaren. Het snijden van de steen zal ik nalaten, ook als de ziekte duidelijk is; ik zal dit overlaten aan hen die hierin bekwaam zijn.

In ieder huis waar ik binnentreed, zal ik slechts komen in het belang van mijn patiënten.

Mijn leermeester zal ik eren en liefhebben als mijn ouders; ik zal in gemeenschap met hem leven en zo nodig mijn bezit met hem delen, de kunst leren zonder vergoeding en zonder dat daartoe een schriftelijke belofte nodig is; aan mijn zonen, aan de zonen van mijn leermeester en aan de leerlingen die verklaard hebben zich aan de regelen van het beroep te zullen houden, aan hen allen zal ik de grondslagen van de kunst leren.

Al hetgeen mij ter kennis komt in de uitoefening van mijn beroep of in het dagelijks verkeer met mensen en dat niet behoort te worden rondverteld, zal ik geheim houden en niemand openbaren.

Moge ik, als ik deze eed getrouwelijk houd, vreugde vinden in mijn leven en in de uitoefening van mijn kunst, maar moge het tegenovergestelde het geval zijn indien ik hem schend.

Ik zal mij verre houden van iedere welbewuste slechte daad en van elke verleiding, in het bijzonder van de geneugten der liefde met mannen of vrouwen, of zij vrij zijn of slaaf.”

13 gedachten over “Hypocrates of hypocrisie?

 1. zijn huisartsen en ggd-artsen niet ook gewoon een marionet in het hele spelletje.Het zijn natuurlijk ook gewoon nog mensen,die weliswaar hun linkerhersenhelft goed kunnen gebruiken,maar zijn zij wel wakker? kan een eed van 2400 jaar oud hen wakker schudden?

 2. Tegenwoordig wordt hij in aangepaste vorm nog steeds gebruikt door de KNMG en de VSNU. En ja uiteraard zijn het ook marionetten, maar alle beetjes helpen om het bewustzijn wakker te schudden.

  Hier de huidige eed:

  “Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten. Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiënt geen schade doen. Ik luister en zal hem goed inlichten. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd. Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen. Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk. Ik zal zo het beroep van arts in ere houden. Zo waarlijk helpe mij God almachtig / Dat beloof ik.”

  gr thijs

 3. Ten tijde van de oude Grieken werd een arts opgeleid tot Heelmeester,
  tegenwoordig studeert men medicijnen. Dat is het verschil.
  Een Heelmeester is iemand die je helpt weer heel te worden (Heel = heilig. Die de verbinding tussen persoon en Ziel helpt te herstellen. Bij de oude Grieken werd een ziekte gezien als een uit balans zijn van deze verbinding tussen persoon en Ziel.

  Leuk dat de eed van Hippocrates hier staat. Het was evenwel Hippocrates die voor het eerst de ratio en de somatiek meer centraal stelde bij een verstoorde balans.

  Jammer vind ik het tendentieuze karakter van alle opmerkingen rondom dit artikel. Dat getuigt van een armoedige eenzijdige instelling. In feite het open karakter van wanttoknow onwaardig!

 4. @Richard, dank voor je reactie; het gaat als ik je goed beluister om het verschil tussen geneeskuNST en geneeskuNDE, het verschil tussen het denken en het hart..
  Misschien is je opmerking ook aanmatigend dat dingen hier op deze pagina ‘getuigen van een armoedige eenzijdige instelling’. Erachter zetten dat jij dat vindt, doet je conclusie in perspectief plaatsen, nu krijgen we naar mijn idee precies dát wat je mensen verwijt… Het lijkt nu een absolute conclusie van je, na bijv. jaren studie tot stand gekomen..
  Naar mijn idee, zit achter veel opmerkingen wellicht diepe droevenis van mensen die zich bekocht voelen..?

  Dan heeft het mogelijk in het geheel NIETS te maken met ‘een armoedige eenzijdige instelling’..!
  Pas op voor de valkuilen Richard!

 5. Dag Guido,

  De kracht van wanttoknow is het open karakter. Het veld van de geneeskunde en medische wereld is immens. Hierin zijn vele verschillende krachten werkzaam.
  Het is volgens mij geen gesloten bolwerk.
  Als er weinig gevoel is, bijvoorbeeld bij eenzijdigheid, is er weinig te ervaren, weinig openheid. Dit is mijns inziens armoedig.
  Je eerste zin evenwel, waarin zowel geneeskunst als geneeskunde naar voren komen geeft openingen.
  Het is zeker wel mogelijk dat beiden tesamen komen, het een sluit het ander niet uit.

 6. hoor de bezorgdheid van de huisarts:
  vroeger konden zij de genezers nog bestempelen als kwakzalvers,
  nu moeten ze wat kruipen
  en vooral verongelijkt doen
  zielig eigenlijk

  maar de reakties duiden alleen maar aan
  dat het huidige besef een groeiende bewustzijn is,
  niks meer aan te doen

  leve de kracht in elk van ons

 7. Bij de oude Grieken, de bakermat van onze beschaving, stond de Ziel centraal in het genezingsproces. Een ziekte werd gezien als een uit balans zijn van persoon en Ziel. Genezing vindt plaats door de verbinding te herstellen. Ziekte is op deze manier niet alleen lastig, maar ook een signaal, een boodschap vanuit de Ziel om weer in balans te komen.
  Bezieling is wat daadwerkelijke genezing mogelijk maakt:Zelfgenezing. De vorm, acupunctuur, huisartsgeneeskunde, Ayurveda, antroposofie, homeopathie zijn daarbij minder belangrijk. In feite bestaan alternatief en regulier neit. In feite is er maar 1 geneeskunde, die met bezieling.

 8. Gisteren op de lezing van Nasim Haramein bleek ook weer overduidelijk dat het lichaam PER DEFINITIE de geest volgt.
  En hoe wezenlijk het is om positief energetisch je geest te voeden.

 9. Soms treedt er een spontane genezing op van kanker.Waarom dit gebeurt kan de medische wetenschap niet verklaren. De laatste jaren zijn er meerdere gevalsbeschrijvingen gepubliceerd in wetenschappelijke vakbladen. Pubmed is een via het internet vrij toegankelijke zoekmachine voor medisch wetenschappelijke publicaties. Het toont meer dan zestig artikelen van spontane remissie bij kanker over de afgelopen 10 jaar. Bij alle kankersoorten zijn spontane remissies waargenomen. De incidentie van spontane remissies bij kanker wordt geschat op ergens tussen 1 op 60.000 en 1 op 140.000 gevallen.
  Bij 1 op de 100.000 kankerpatiënten treedt spontane remissie op. En we weten nu niet waarom. Bij een geprogrammeerde celdood (apoptose), zijn 15 à 20 moleculen betrokken Onder zeer speciale omstandigheden kan het proces van geprogrammeerde celdood in een tumor in werking worden gesteld. Deskundigen tasten nog steeds in het duister naar het werkingsmechanisme achter spontane remissies.
  In de zeer zeldzame gevallen dat er een wonderbaarlijke genezing optreedt van ongeneeslijke kanker lijkt het volgens wetenschappelijk onderzoek (o.a. Hans Schilder) vooraf gegaan te zijn door een complete verandering in het bewustzijn van de patiënt. De manier waarop mensen in de wereld staan en met zichzelf omgaan is dan totaal verandert. Er lijkt sprake te zijn van een totale acceptatie en overgave aan het leven. Vredevolle acceptatie van het leven, wat het ook brengt. De transformatie die optreedt, is niet resultaat gericht. Niet gericht op controle of een genezing van de ziekte. Het lijkt ook niet iets te zijn waar mensen hun best voor doen. Ze zijn het zich in de meeste gevallen niet eens bewust. Het lijkt er op dat de persoon een stapje terug doet en zich overgeeft, zich ten dienste stelt van zijn wezenlijk Zelf.
  (uit “Zelfgenezing op doktersrecept”)

 10. Richard Hoof
  Dit is precies waar de duitse Dr.
  Hamer zoveel succes mee heeft. De man is vervolgd, in de gevangenis gezet, bedreigd en nu voert hij zijn praktijk met veel succes in
  oostenrijk uit. In Duitsland wordt hij meteen weer vervolgd.
  http://gnm-nl.be/index.php?
  Ik ken een vrouw die zichzelf heeft genezen van kanker met simonton-therapie. iK heb vorige week nog naast haar gezeten.
  Wie wil dat geloven. Als je niet via de reguliere methode geneest
  dan is het of een spontane genezing
  of het wordt gewoon niet geloofd en je wordt voor leugenaar uitgemaakt.
  En het klopt precies dat het om transformatie gaat die je zelf kunt bewerkstelligen. Dus eigen werkzaamheid helpt terdege mee om genezing tot stand te brengen.
  Maar heel veel wordt teniet gedaan door omgeving, familie en reguliere artsen door dit niet te willen geloven en onderhuidse negatieve informatie mee te sturen.
  Ik weet dat uit ervaring met mijn vriendin die pas geleden haar doosvonnis heeft gekregen.
  We werken er beiden hard aan om die transformatie te bewerkstelligen. Het gaat niet meer om genezing of niet, maar om transformatie.
  Maar gaat het daar uiteindelijk niet om in het leven?

 11. Mijns inziens wordt de mens volledig uitgehold. Alles wat de mens aan vermogens heeft wordt geinstitutionaliseerd. En dat is big bussines geworden. Er wordt ons wijsgemaakt dat we niets meer zelf kunnen. Voor een beetje aandacht gaan we naar een coach, masseur, medium, arts, psychiater noem maar op. Ons geheugen hoeven we ook niet meer te trainen, een gemiddelde kassajufrouw kan niet eens meer uit het hoofd rekenen.
  De computer heeft ons geheugen overgenomen en is daar nog steeds mee bezig. Half Nederland is hulpverlener en half nederland is slachtoffer die denkt dat ie zelf niets kan. Het is gewoon allemaal uit de hand gelopen. Nu is het immuunsysteem aan de beurt. Dat functioneert niet goed dus moeten we vaccinaties, kostte wat het kost. En steeds meer. Ook al tegen kanker nu. We hebben geleerd niet meer op ons immunsysteem te vertrouwen, worden bang gemaakt voor bacterien, virussen, en weet ik wat nogal niet meer.
  In ons lichaam barst het ervan en het lichaam weet er heel goed mee om te gaan als we het nog maar een kans geven.
  Als we het met rust zouden laten. Nu kan dat systeem niet eens meer zelf een virus herkennen want het moet eerst aan de knok met alle rotzooi die het binnenkrijgt om te zorgen. Wij weten niet beter meer. En ondanks al die medicijnen redt het ons leven dagelijks. Kun je nagaan wat een prachtig systeem het is. Kijk eens hoe het te keer gaat om een wond te herstellen. Ik verbaas me er iedere keer weer over.
  De doktoren weten het allemaal beter. Therapieen die al eeuwen worden gebruikt en met succes worden nu alternatief genoemd en de chemische gezondheidzorg die nauwelijks 500 jaar bestaat denkt arrogant het bij het goede eind te hebben. Het is nooit bedoeld dat er dieren mishandeld worden voor ons welzijn. Dat kan niet de bedoeling zijn geweest.De wetenschap heeft heel wat doden op zijn geweten op allerlei gebied.
  En wat ontdekt werd door de wetenschap wordt gebruikt om oorlogen te voeren en te vernietigen. Wandelende zombies blijven er van ons over. Afhankelijk en van zichzelf vervreemde mensen. We kunnen niets meer zelf. En degenen die dat zien worden voor gek verklaart. Ja Ja.
  Het moet niet gekker worden.
  Maar ik heb nog hoop, ik zie en hoor allerlei geluiden om me heen van mensen die dit niet langer meer pikken.
  Ik ben ook blij dat ik van u een geluid hoor dat hoop geeft omdat ik ook blijf geloven op een samenwerking tussen mensen en dat ieder zijn gave beschikbaar stelt en open blijft staan voor de gaven van anderen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.