Advertentie

Vaccinatie en het gelijksoortigheidbeginsel. (lezersreactie)


Richard Hoofs is huisarts en schreef ons vorige week een mail, waarin hij zei graag zijn licht te willen doen schijnen op de discussie die plaatsvindt over vaccinaties. Naar de mening van Hoofs is de discussie ernstig opgeblazen en dienen we vooral te beseffen dat vaccinaties ook hun basis-goede-kanten hebben.

Huisarts Richard Hoofs
Huisarts Richard Hoofs

Hoofs werkt momenteel als huisarts in een reguliere praktijk en daarnaast in zijn eigen holistische praktijk als acupuncturist en coach. Eerst als student en later als huisarts maakte hij verscheidene reizen naar India en werd geraakt door de diepe wijsheid en rijkdom van de Oosterse esoterie. Maar te midden van de materiële armoede ervoer hij ook daadwerkelijk het praktische nut van de Westerse geneeskunde.

Daar ontwaakte een verlangen om Oosterse en Westerse geneeskunde te verbinden met behoud van het beste van beiden. Naast huisartsgeneeskunde bestudeerde hij acupunctuur, antroposofie en spirituele therapie.

In zijn reguliere praktijk kan het voorkomen dat een vraag een dieper antwoord vraagt dan hij vanuit het wetenschappelijke kan geven, terwijl hij in zijn holistische praktijk vaak merkt dat het reguliere zo broodnodig kan zijn. Zo is het boek ‘Zelfgenezing op doktersrecept’ ontstaan, op het gebied van de holistische geneeskunde. ‘Zelfgenezing op doktersrecept’ reikt verder dan het wetenschappelijke veld, terwijl deze wel in zijn waarde wordt gelaten.

Wij geven graag het woord aan Dr. Richard Hoofs, in het kader van hoor en wederhoor. Mogelijk dat we in de discussie onder zijn stuk, van gedachten kunnen wisselen over dit zeer polariserende onderwerp.

Het woord is aan Richard Hoofs.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vaccinatie en het gelijksoortigheidbeginsel.

Dr. Richard Hoofs, 17 Augustus 2009

Er is de laatste tijd een behoorlijke onrust ontstaan over het nut en de mogelijke schade van vaccinatie. Mijns inziens ten onrechte. Op de juiste wijze gebruikt, heeft vaccinatie een preventieve en genezende werking. Ernstige ziektes als polio en tetanus kunnen ermee voorkomen worden. Het uitgangspunt van vaccinatie is oeroud en hetzelfde als van homeopathie.

Dit betreft het gelijksoortigheidbeginsel dat stelt dat hetzelfde met hetzelfde genezen kan worden. Een ziekte kan hierbij genezen en voorkomen worden door de patient een middel toe te dienen dat in onverdunde vorm bij een gezonde persoon gelijksoortige symptomen zou oproepen als die waaraan de patiënt lijdt. Hierbij wordt de eigen defensie versterkt. Een oeroud geneeskundig principe dat gebruik maakt van het zelfgenezend vermogen van de mens.

Op de juiste wijze en het juiste moment: een hulp voor de mens.

Het is bij vaccinatie evenwel nuttig en verstandig om steeds uit te gaan van het unieke karakter van de mens die gevaccineerd wordt. Bij mensen met een heel gevoelig karakter is het veel beter om maar 1 vaccin gelijk toe te dienen (een DKTP-vaccin dus te spreiden).

Mensen in verzwakte toestand kunnen beter later of helemaal niet gevaccineerd worden. Tevens  kan het geen kwaad om een kritische houding in te nemen naar de hoeveelheid van vaccinaties die nu aangeboden wordt.

Milde infectieziekten behoeven geen vaccinatie. Het doormaken ervan kan zelfs nuttig en nodig zijn om tot groei te komen.Een groei die plaats vindt van binnenuit, met de wereld als spiegel. De focus ligt hierbij op het Wezenlijke in de mens en niet zozeer op de buitenwereld.

Wat is vaccinatie eigenlijk?

Bij vaccinatie wordt via een prik een vloeistof in uw spier of onder de huid gespoten met daarin een vaccin. Een vaccin bevat ziekteverwekkers (bacteriën of virussen), maar dan in een onschadelijke vorm. Als reactie op het vaccin gaat uw lichaam antistoffen maken alsof het om de echte ziekteverwekker gaat. Wanneer u die antistoffen eenmaal heeft aangemaakt, kunt u een tijd lang niet meer ziek worden van de echte ziekteverwekker.

De vaccinatie, ook wel inenting genoemd, dient ter training van het afweersysteem van een persoon tegen bepaalde infectieziektes. Hierdoor is de gevaccineerde beter bestand tegen de ziekteverwekker waartegen het vaccin beschermt.  Zo krijgt een baby bijvoorbeeld  tijdens de zwangerschap veel antistoffen van de moeder mee, die tot ongeveer twee maanden na de geboorte aanwezig blijven bij de baby. Daarna moet de baby zelf afweerstoffen gaan ontwikkelen.

Blijven de nadelen van vaccinaties alleen beperkt tot een 'onschuldig' prikje?
Blijven de nadelen van vaccinaties alleen beperkt tot een 'onschuldig' prikje?

Door vaccins tegen ziektes te geven, ontwikkelt het kind antistoffen tegen deze ziektes, zonder dat het de ziekte doormaakt. Dit biedt bescherming tegen ziektes die soms ernstige gevolgen kunnen hebben. Ook (huis)dieren worden ingeënt, bijvoorbeeld tegen hondsdolheid en niesziekte. Sommige van deze vaccinaties zijn alleen ter bescherming van de dieren, andere (zoals het vaccin tegen hondsdolheid) zorgen ook voor een bescherming van de menselijke bevolking.

Bij iedere vaccinatie kunnen bijwerkingen optreden. Over het algemeen zijn dit zeer milde bijwerkingen, pijn op de injectieplaats, hangerigheid, die ruimschoots opwegen tegen de risico’s die ongevaccineerde mensen lopen. De veiligheid van alle verschillende vaccinaties wordt voortdurend in de gaten gehouden, onder andere door het RIVM

Voorbeeld van een vaccinatie: de DTP-vaccinatie, één prik tegen drie ziekten:

 • Difterie wordt veroorzaakt door een bacterie. Het is een keelaandoening die ook wel ‘kroep’ wordt genoemd. Zwelling en aanslag in de keel kunnen er zelfs toe leiden dat iemand stikt. De bacterie maakt gifstoffen die hart- en zenuwweefsel kunnen beschadigen. De bacterie wordt overgedragen via speekseldruppeltjes.
 • Tetanus wordt veroorzaakt door een bacterie die in zand, mest en straatvuil zit. De bacterie maakt een gifstof die ernstige spierkrampen veroorzaakt. Dergelijke krampen in de ademhalingsspieren kunnen zelfs tot de dood leiden. De bacterie komt het lichaam binnen via wondjes.
 • Polio (kinderverlamming) wordt veroorzaakt door een virus. Het wordt overgedragen via de ontlasting van een virusdrager.

De meeste kinderen in Nederland zijn in het eerste levensjaar tegen DTP gevaccineerd (een serie van drie prikken).Deze vaccinatie beschermt 10 tot 15 jaar. Mijns inziens is het bij sommige kinderen veel beter deze DTP-vaccinatie gespreid te geven en niet in 1 keer.  Het menselijk lichaam krijgt hierdoor veel beter de kans om te herstellen en te kunnen reageren op het vaccin.

Richard Hoofs

Huisarts, acupuncturist en auteur van het boek ‘Zelfgenezing op doktersrecept’.

37 gedachten over “Vaccinatie en het gelijksoortigheidbeginsel. (lezersreactie)

 1. 14 jaar geleden was het voor mij als moeder al een hele revolutie bij het consternatiebureau als ik mijn kind op een later tijdstip wilde inenten.

  Nu is dit artikel “opzienbarend” om de prikken verspreid te nemen zodat een kind kan herstellen van iedere SCHADELLIJKE vaccinatie. Kinkhoest en de BMR prik worden zorgvuldig niet genoemd. Voor de oplettende lezer zelf verder in te vullen.

  Volgens de wet mag een arts alleen maar zeggen dat vaccinaties schade KUNNEN veroorzaken. Dat weten we inmiddels van de uitspraak van Dr. Tinus Smits. Tja, wat kunnen we dan van een huisarts verwachten. Bewegen binnen de box?

  De vraag die iedere cliënt aan zijn huisarts zou behoren te stellen:
  Wat zou u persoonlijk als vader doen als het uw kind zou zijn? Dat zou wellicht een interessant artikel op kunnen leveren hoe huisartsen in een spagaat manoeuvreren. Dualiteit ten top. Hypocrates of hypocrisie?

 2. Ah, dat is een mooie aanzet voor een paar korte willekeurige vraagjes.
  1. Waarom worden die bacteriën, virussen (vreemde organismen) in een spier gespoten, terwijl de normale route anders is. Via de normale route komen deze organismen heel veel immuunstoffen en ’immuunlichaampjes’ tegen (natuurlijke bariëre). Hierdoor kunnen veel en veel minder van deze vreemde organismen in het lichaam binnendringen, het lichaam schade toebrengen en krijgt het lichaam optimaal de kans een afweer te vormen. In spieren zijn nauwelijks afweerstoffen aanwezig en de bacteriën en virussen kunnen relatief onbelemmerd hun gang gaan. Dit met misschien een milde afweer reactie, omdat er domweg bijna geen afweer is. Tegen de tijd dat de ‘hulptroepen’ aangesneld zijn, is er al heel veel kwaad geschied.
  2. Het verhaal gaat over virussen en bacteriën, maar in wat ingespoten wordt, zit veel meer als virussen en bacteriën. Zoals conserveringsmiddelen, immuunreactie stimuleerders en stoffen om de vreemde organismen beter de cel in te laten dringen (waar dus ook geen afweer aanwezig is). Het zou kunnen dat al deze toevoegingen veel meer kwaad doen als de vreemde organismen zelf, of misschien is de combinatie nogal funest. Op de lange of korte termijn. Onderzoek daarna is zeker wel voorhanden, maar niet voor de leek.
  3. De essentie van homeopathie is een stof dusdanig te verdunnen dat de aanwezigheid niet meer te bewijzen is. Dan geldt het gelijkheidsbeginsel. Waarom zou voor een stof waar het duidelijk niet om een homeopathische verdunning gaat, ook het gelijkheidsbeginsel van toepassing zijn?
  4. In andere lande start de vaccinatiereeks veel later. Zijn ze daar een beetje achterlijk?
  5. In theorie zijn de vreemde organisme onschadelijk gemaakt. Herhaaldelijk is gebleken dat dit niet altijd werkt.
  Zo dit was een aanzet. Meer vragen en commentaar is wat mij betreft welkom. Mooie gelegenheid ook, om de parate kennis te testen. En praktijkervaringen te spuien.

 3. Deze man heeft dus echt helemaal niets begrepen van homeopathie. Tijd voor een opfriscursus. Met vaccinatie versterk je de afweer niet!
  Met een passend homeopathisch geneesmiddel kun je de afweer stimuleren. Verder is iedere doorgemaakte ziekte winst.
  Tenslotte, er bestaat niet zoiets als een medicijn voor alle mensen.

 4. homeopathie=>similia similibus et currentur= het gelijke met het gelijke bestrijden.
  allopathie=>behandeling van een ziekte met andere stoffen dan die welke overkomende verschijnselen veroorzaken
  Iedere verkoopster in een drogisterij of reformzaak kan je dit zo vertellen.

 5. het gelijkheidsprincipe zoals hier uitgelegd is onzin
  en nog:
  het gaat hier vooral om gezondheid bij de dokter halen (euros dus)

  maar wat ik mij nu al eeuwen afvraag:
  als tetanus zo gevaarlijk is,
  dan moet dat ofwel iets nieuws zijn (gemaakt?)
  of het is helemaal niet gevaarlijk,
  zoniet waren we na de middelleeuwen gewoon allemaal uitgestorven, met al die paarden en dito-stront overal…

 6. Het gelijksoortigheidsbeginsel:
  Het woord homeopathie is een samenstelling van twee Griekse woorden en betekent “eender lijden”, een aanduiding van het grondbeginsel van de homeopathie dat het gelijke het gelijke geneest. Bij homeopathie neemt een patient heel kleine hoeveelheden van lichaamsvijandige stoffen tot zich om op die manier afweer op te bouwen of een al aanwezige ziekte te verdrijven. Vaccinatie volgens de conventionele geneeskunde volgt in feite de homeopathische logica; het dode virus in het vaccin stimuleert de antistoffen tegen dit virus (bijv de pokken). Vaccinatie is op deze manier uitgevonden in het oude China. Om pokken te bestrijden namen artsen korstjes van de wonden van een pokkenpatient en wreven deze in kleine snijwondjes op de arm van diegene die ze tegen de ziekte wilden beschermen.
  In tegenstelling tot vaccinatie richt homeopathie zich echter vooral op de symptomen en niet zozeer op de organismen die de feitelijke veroorzakers van de ziekte zijn. Ook in de Ayurveda wordt het beginsel dat het gelijke het gelijke geneest toegepast. Men maakt daarbij gebruik van het principe dat elk deel van het lichaam zijn tegenhanger heeft in planten, mineralen, kleuren en geluiden. De homeopathische gedachtegang dat het lichaam eerst een ziekmakende prikkel aangeboden moet worden om te genezen wordt hierbij niet gevolgd.

  Homeopathie en vaccinatie zijn dus gebaseerd op hetzelfde principe.
  De ziekmakende prikkel is datgene wat met enige kritiek beschouwd mag worden.

  Polio en tetanus zijn vreselijke ziekten. In Nederland komen ze gelukkig nauwelijks meer voor.
  De belangrijkste reden hiervoor is een afdoende vaccinatiebeleid.
  In India daarentegen is dit niet het geval. Gehandicapte kinderen met polio en mensen die op een afschuwelijke wijze sterven met kaakklem en schuim op de mond ten gevolge van tetanus zijn geen uitzondering.
  Als er een aantal gevallen van polio in Nederland geconstateerd zijn, komen mensen die aanvankelijk hiervoor niet gevaccineerd wilden worden vaak alsnog op ons spreekuur. Blijkbaar wekt de confrontatie met deze ziekte dit op.
  Er zijn veel nadelen aan vaccineren verbonden en er is nog veel meer over te zeggen.
  Op de juiste wijze gebruikt en gekeken naar de complete mens bij wie het toegediend wordt kan het evenwel levens redden.

  Zinvol is het daarbij om steeds het unieke van iedere mens centraal te stellen en te kijken naar wat gevraagd wordt.

 7. Gezien de reacties is hier blijkbaar alles al gezegd over vaccinaties. Behalve dan het homeopathische beginsel, maar dat is nu dus ook opgelost. Ik neem aan dat de formaldehyde, squaleen en andere toevoegingen ook hun homeopathische nut hebben.

  Misschien dat jezelf met botox laten behandelen ook goed is bij het zwemmen in water met blauwwieren.

 8. @Richard: kijk wat Droppie hierboven een beetje cynisch probeert duidelijk te maken, is waarom het middel veel erger dan de kwaal is? Het gaat niet meer om het geneeskundig principe, zoals je dat netjes beschrijft, JUIST omdat de pharma INDUSTRIE er vandoor is gegaan met de claim dat zij ons verzorgen..? En wat is het doel van een INDUSTRIE? Zal ik het zeggen: Industirële productie heeft tot doel het massaal produceren van goederen, vaak op basis van een uniek patent of unieke geografische ligging, met het doel deze positie financieel en positioneel uit te baten.

  In het kader van de toevoegingen van vaccinaties: heb je nog niet gehoord van de toevoegingen aan vaccinaties die Droppie noemt en hier op de site al uitgebreid zijn besproken? Laat daar je licht eens op schijnen. (gebruik onze zoekmachine op de homepage)

 9. Guido: Het artikel van Tessa tav de
  doorgeslagen agressie en angst tav vaccinaties geeft al aan dat het om nuancering gaat. Dat is ook de strekking van mijn stukje.
  Je opmerking tav een kosten /baten analyse bij vaccinaties vind ik terecht. Dat is waar het om gaat.
  Mijns inziens heeft het veel zin om te vaccineren tegen bepaalde ziekten zoals bijvoorbeeld polio en tetanus. Als jij dit soort ziekten ooit in de ogen gekeken hebt, en ik vraag me af of dit zo is, en jij deze mensen zou kunnen helpen, dan zou het best kunnen dat je je mening bijstelt.
  Bij deze vaccinaties valt de winst etc van de industrie wel mee.
  Dat is iets anders bij HPV of bij mexicaanse griep. Hierbij zijn weer heel andere krachten werkzaam.
  Dat is evenwel niet alleen te wijten aan een slechte medische industrie danwel de slechte medici. Het heeft betrekking op ons eenzijdige materialistische wereldbeeld. Hierin is een holistische visie vrijwel verdwenen. Daar ligt hem in mijn ogen de opening.
  In mijn boek zeg ik hierover het volgende:
  Tijdens de studie geneeskunde werd mij geleerd om mensen met een ziekte zo systematisch mogelijk te ordenen. Ze binnen een kader te plaatsen. Een kader dat zich steeds meer vernauwd en waaruit geen weg terug meer mogelijk is. Een fuik als het ware. De mens wordt ontdaan van zijn menselijkheid en tot object gemaakt. Op deze manier worden zieke mensen vooral gezien als een ziektegeval, een casus. Door op deze wijze tot een “objectieve” diagnose te komen kan er een gestandaardiseerd beleid volgen.

  · Constatering 1: Er is een patiënt.
  · Constatering 2: De patiënt leeft nog.
  · Constatering 3: Er is pijn in de buik.
  · Constatering 4: Koorts, druk- en loslaatpijn in de rechter onderbuik.
  · Constatering 5: Een acute ontsteking van de blinde darm.
  · Conclusie: Een casus van een appendicitis acuta.
  · Beleid: Het chirurgisch verwijderen van de blinde darm: appendectomie.

  In acute situaties is er uiteraard winst te halen uit een dergelijke protocollaire
  geneeskunde. Een snelle adequate oplossing wordt er door mogelijk.
  Om tot een diepere bewustwording te komen is het echter te beperkt. Het leidt tot een vervreemding van de wereld en vergroot de afstand tot elkaar. De wereld wordt steriel.
  De visie op de mens binnen de Westerse geneeskunde is mechanisch.
  De mens wordt gezien als een lichaam met denkvermogen, een machine.
  Er wordt geen aandacht besteed aan de ziel, aan het Goddelijke in de mens.
  In de medische opleiding tot arts wordt niet of nauwelijks over het zielsaspect van de mens gesproken of geschreven. In feite is de Westerse geneeskunde de idee van de ziel kwijtgeraakt. Wetenschap en geneeskunde zijn gericht op de materie en de fysica van het lichaam en hierin wordt nauwelijks aandacht besteedt aan wat het leven nu eigenlijk is. Ziek zijn en sterven wordt binnen de huidige westerse geneeskunde veelal gezien als een falen van het systeem van de mens. Het kapotgaan van de machine. Ook bij veel patiënten kom ik deze visie vaak tegen. Ziek zijn wordt gezien als zwak zijn. Het staat gelijk aan een mislukkeling zijn. Als we dit nuchter bekijken een bizarre opvatting. Iedereen gaat namelijk dood en praktisch iedereen komt ziekte in zijn leven tegen. Leven brengt altijd de mogelijkheid met zich mee te sterven. Dit is een concreet gegeven. Een conclusie van de mechanische visie op de mens is vervolgens dat we op de lange duur allemaal mislukkelingen zijn.
  De grondleggers van de Westerse beschaving, de oude Grieken hadden een andere visie op ziekte en geneeskunde. Geneeskundigen waren hier zowel arts als priester. Zij zagen ziekte als een disbalans tussen lichaam, denken en ziel
  en zij geloofden dat totale genezing lichaam, denken en ziel betrof.
  De Griekse god van de geneeskunde is Asklepios. Het symbool van deze godheid siert nog steeds de auto van menig arts. Het wordt gezien als het symbool van de geneeskunde. De esculaap. Het is een slang die om een staf kronkelt. Oorspronkelijk waren dit echter twee slangen, zoals we zien bij de caduceus, de staf van Hermes. De ware betekenis hiervan is echter verloren gegaan.
  Het uitgangspunt van Hermes Trismegistus is dat alles een is en alles uit
  het Ene voortkomt. Als alles is voortgekomen uit de Ene, wil dat ook
  zeggen dat de Ene in alles aanwezig is. Wat daar direct uit volgt is dat alles
  een verbinding heeft met elkaar. Vroeger was je als arts een heelmeester.
  Het was je taak de ander “heel” te maken. Nu studeert men geen heelkunde meer maar medicijnen. Een mechanische maatschappij brengt een mechanische geneeskunde voort.

  Als we de caduceus nader bekijken zien we dat de slangen elkaar 7 keer
  treffen tijdens hun kronkeling om de staf. Er zijn op deze manier 7 ontmoetingspunten, 7 centra op de staf aan te geven. De slangen zijn steeds tegengesteld aan elkaar. Zij zijn te zien als de tegengestelde krachten in het universum : man/vrouw, warm/koud, zon/maan, geven/ontvangen, yin/yang.
  De staf is te zien als de as tussen hemel en aarde. De as die ook door de mens gevormd wordt.
  De caduceus in zijn geheel is een symbool van de eenheid.
  De eenheid, die bereikt wordt door de omarming van de tegendelen.
  Het is een symbool van het overstijgen van de dualiteit van het bestaan.
  Er is een totaal Zelfbewustzijn. Er is een volledig “zich Zelf zijn”.
  Al eerder onderscheidden we 7 hoofdgebieden in het “jezelf zijn”. Zekerheid, vertrouwen, eigenwaarde, liefde, vrijheid, zelfacceptatie en zelfbewustzijn. Bij een totaal Zelfbewustzijn zijn al deze punten aanwezig en is er een volledige balans in de mens doordat de vele delen waaruit de mens bestaat een zijn.
  De 7 eigenschappen van het Zelf komen tot uiting door de vereniging en het uitbalanceren van de twee polen van het bestaan die bij die eigenschap horen. Dat gebeurt door het ervaren, erkennen en accepteren van de twee polen in elke situatie. Volledige acceptatie brengt de twee tegenpolen bij elkaar waardoor eenheid ontstaat.
  Zo kan het bijvoorbeeld van belang zijn om tot een goed gevoel van eigenwaarde te komen om zowel de pool van het minderwaardigheidsgevoel als de pool van het superioriteitsgevoel door te maken om uiteindelijk tot een eigen waardering te komen van “binnenuit” die niet meer afhankelijk is van de buitenwereld.
  Het is een ironisch gegeven dat iedere arts nog steeds de eed van Hippocrates aflegt terwijl de oude Griekse, holistische geneeskundige benadering vrijwel uit de huidige westerse geneeskunde is verdwenen.
  De oude Grieken zagen ziekte dus niet als een falen maar veeleer als een disbalans. Een aanwijzing om tot een nieuw evenwicht te komen.
  Ook in de oosterse filosofieën komt deze visie naar voren.
  Zo is naar Taoïstische opvatting ziekte een gevolg van het feit dat de mens de Juiste Relatie verbroken heeft.
  Tao is te vertalen als de Ene, de weg, het primordiale. Deze Ene uit zich via de levensenergie, de Qi. De levensenergie Qi, die alles doordrenkt, zowel de levende als de dode materie en die twee componenten bevat : het Yang, het actieve en het lichte, en het Yin, het passieve en het donkere.
  De een kan niet zonder de ander. Men kan ze niet los van elkaar zien.
  Yin wordt omschreven als koude, rust, passiviteit, duisternis, gevoeligheid, introvert en afnemend. Yang staat voor hitte, beweging, activiteit, licht, prikkeling, extravert en toenemend. De Tao openbaart zich via tegenstellingen. Zo wisselt de dag de nacht af, het licht het donker en de kou de warmte.
  Alles bestaat uit twee tegengestelde, maar elkaar aanvullende krachten, Yin en Yang. Het grondpatroon van het universum verandert continu. Dit is de basis van alle gebeurtenissen in de natuur, in de mens en in de relatie van de mens met zijn omgeving. De polarisatie is alomtegenwoordig en kent geen begin noch einde.
  Een strikt onderscheid tussen energie en materie kent het Taoïsme niet. Alles is Qi, alles is energie. Ook emoties worden als energie opgevat. Energie is overal, ook in de mens. Het is hetgeen de mens verbindt met zijn afkomst.
  De monade, het welbekende Taoïstische symbool, geeft Yin en Yang weer.
  De scheidingslijn laat zien dat ze altijd met elkaar versmelten. De kleine contrasterende cirkels laten hun vermogen tot verandering zien.

  De bipolariteit, het tweevoudige principe, is de basis van de acupunctuur.
  Yin en Yang zijn tegenpolen van elkaar, maar zij vullen elkaar ook aan.
  Tussen beide bestaat een evenwicht en dit evenwicht betekent harmonie.
  Pathologie drukt zich uit in storing van de energie. De bedoeling van
  therapie is het herstellen van het energetisch evenwicht van de patiënt. Harmonisering. Het herstellen van de Juiste Relatie met de Ene. De Juiste Relatie met hemel en aarde.
  Indien de mens in harmonie is, blijven emoties niet hangen en verstoren uiterlijke omstandigheden zijn bewustzijn niet. Alles is helder en duidelijk.
  Indien een kant van de polariteit wordt versterkt zal de complementaire kant meteen in werking treden om de situatie weer in balans te krijgen.
  Veel ziektes ontstaan als een poging om een disbalans te herstellen door het fysieke lichaam. Ziek zijn is niet een straf of een teken van zwakheid, maar een natuurlijk proces om het evenwicht te herstellen.
  Ziekte kan een keerpunt zijn. Het gaat om de beslissing zich niet helemaal vast te zetten in die ene kant van de polariteit die heftig tot uiting komt, maar om juist de andere kant onder ogen te zien, te ervaren en te aanvaarden.
  Veel slechte gezondheidstoestanden worden veroorzaakt doordat men oude emoties en gedachten niet kan loslaten waardoor een kant van de polariteiten
  in de mens wordt versterkt. Angst en schuldgevoel zijn hierbij berucht.
  Het vermogen om zelf los te laten en verder te gaan en alleen die dingen te gebruiken die op dit moment nodig zijn, is een enorme genezende kracht.
  Ziekte is een teken van de Tao, van het leven, dat verandering nodig is om de Juiste relatie te herstellen.
  Ziekte is een roep van de ziel. De ziel die zich uit via het lichamelijke om
  de verbinding met de persoon te herstellen. Het biedt een mogelijkheid tot groei en bewustwording van je Zelf. Door de bewustwording van je Zelf vindt genezing plaats. Deze bewustwording gebeurt niet alleen mentaal maar vindt plaats in elke cel van het lichaam.
  Een ziekte is meestal eerst in het mentale en emotionele vlak aanwezig,
  alvorens deze zich in het lichaam uit. De tekenen en symptomen van het lichaam zijn een boodschap dat er iets mis is en richten de aandacht naar dit gebied van disbalans. De ziekte is als het ware een boodschap. Een boodschap die losgelaten kan worden als deze gehoord is. Een erg belangrijke vraag in het genezingsproces is dan ook : Wat is de boodschap van deze ziekte?
  De boodschap van een ziekte is iets anders dan de oorzaak.
  De oorzaak van een ziekte bij mensen is meestal ingewikkeld.
  Het heeft onder andere te maken met de symptomen, de pathologische veranderingen, de locatie van het getroffen gebied, de gecompliceerde achtergrondgeschiedenis van de ziekte, de voorgeschiedenis en de leefomstandigheden. Hierin spelen ook sociale, culturele en religieuze aspecten een rol.
  Elke mens die ziek is, is uniek.
  Elke ziekte staat op zichzelf en heeft een eigen oorzaak.
  Er is geen sprake van schuld, er is geen sprake van falen, er is geen sprake van een straf. Er is slechts sprake van een verstoord evenwicht en een poging tot herstel van de disbalans.
  Bewustwording van je Zelf is de sleutel.

  Richard Hoofs

 10. richard,
  alsjeblieft,ik geloof in je goede trouw.
  onderzoek alsjeblieft de berichtgeving die op internet te vinden is over de((zogenaamde) mexicaanse griep.
  er is zoveel relevante info te vinden over hoe dit ontwikkeld is.
  met dank voor je info,

  aram

 11. Dag Aram,
  Mijn bijdrage gaat in op het principe van vaccinatie.
  In bepaalde gevallen kan dit principe nuttig zijn.
  Bij bijvoorbeeld de Mexicaanse griep en het HPV-virus (baarmoederhalskanker) lijkt het gevoerde beleid mij discutabel.
  Er is weinig in te brengen tegen een kritische houding.
  Ook een kritische afwijzende houding ten aanzien van de rol van de industrie in deze is nodig.
  Ook de positie van virologen die tevens verbonden zijn aan de industrie en een adviserende rol hebben, bijvoorbeeld bij het WHO, biedt voer voor discussie.
  Het immense rinkelen van de kassa voor de industrie bij bijvoorbeeld een griep, zoals de mexicaanse griep gewoon een griep is, is onacceptabel.
  Maar deze informatie is natuurlijk op deze site al voorradig.Mijn bijdrage is eigenlijk gericht op en-en denken, zowel regulier als alternatief. Zowel oosters als westers. Het kind hoeft niet met het badwater weggegooid te worden.
  Bij een holistische geneeskunde kunnen bepaalde praktische, nuttige punten uit het westen nog steeds gebruikt worden. Wat evenwel gevraagd wordt is een ommekeer in onze geneeskunde naar het uitgaan van het geheel, van het unieke BEZIELDE karakter van de mens. Hierbij kan geneeskunde niet los gezien worden van de maatschappij waarin we wonen.

  Richard

 12. @Richard: als ik het over kosten en baten heb, praat ik in termen van ‘kosten’ ook over lichamelijke handicaps, fysieke schade. Maar ook over een middel voor de minder goed bedoelende machten op aarde om ons te chippen..
  Laat ik het hoge woord er eens uitgooien. Hoe verder we komen, des ongeloofwaardiger ik de opstelling van WHO en regeringen vind. Dit weekend heb ik het verhaal van Tom Kenyon vertaald en de tekst voelde als een zeer heftige bevestiging.

  Ik zou graag willen dat je dáár je ogen eens voor opende, in termen van kosten.

  Het is hier zeker niet de bedoeling om je in een hoekje te drijven. Al je goede bedoelingen ten spijt, heb ik het idee (en anderen volgens mij met mij) dat we over totaal verschillende dimensies praten.

  Je zit een goedgelovige dimensie, terwijl veel lezers hier op WantToKnow duidelijk bijzonder kritisch zijn, to say the least.. Er zijn té veel onduidelijkheden, bewijzen etc.etc. in deze zaak, om van goedwillendheid uit te gaan.

  De laatste club die we moeten vertrouwen in dezen, is de pharma-industrie. Geen woord over deze boeven. En dat het boeven zijn Richard, is hier op de site in vele stukken te lezen. Van onderzoeksmanipulatie, tot marktmanipulatie. Van marketingmanipulatie tot overheidsmanipulatie. Het is er werkelijk allemaal. Lees het eens, dan zul je zien dat je holistische kijk, té kijk staat. Er komt geen bal van terecht, met deze INDUSTRIE die volledig op andere zaken gericht is. Geld, macht en nog een dimensie heftiger. Dáár ben ik inmiddels van overtuigd, hoewel ik ook geloof dat er veel mensen in deze INDUSTRIE werken, die van niets weten en door de ‘hoge omes’ worden gebruikt.

  Dank overigens voor je uitleg.

 13. Ik moet eerlijk toegeven dat ik alle tekst hier nog niet heb gelezen vanwege drukte. Wel viel mij de bovenstaande tekst op in een reactie van Richard: “Er is geen sprake van schuld, er is geen sprake van falen, er is geen sprake van een straf. Er is slechts sprake van een verstoord evenwicht en een poging tot herstel van de disbalans.

  Bewustwording van je Zelf is de sleutel.” Mijn inziens is het juist de bewustwording van de verzwegen feiten over de ineffectiviteit en het gevaar van vaccinaties die een poging is tot het herstel van de disbalans. Natuurlijk is ziekte ene signaal, natuurlijk gaat het om de balans. Maar die balans is uiterst dynamisch, complex en verandert continue.

  Wat niet complex en veranderlijk is , is het inzicht dat alle vaccinaties potentieel zeer gevaarlijk zijn vanwege de toxische (en niet natuurlijke) ingredienten en hulpstoffen die aantoonbaar auto-immuunziekten, hersenziekten en diverse andere ziekten kunnen veroorzaken in het ‘pharma russisch roulette spel’ dat vaccinaties heet. We weten dat vaccinaties zeer gevaarlijk zijn en we bestuderen verder niet de toxische en kankerverwekkende langetermijn effecten.

  Dit is niet alleen onverantwoord en disbalans, dit is onethisch en zeer onw(m)enselijk! Vaccinaties helpen het immuunsysteem niet, vaccinaties schaden het immuunsysteem door het weliswaar te prikkelen, maar op een manier waardoor het immuunsysteem zich gedraagt als een kat in het nauw die rare sprongen maakt (of ene hond die ‘dol’ wordt). Ik heb het nu dus niet eens over geld, macht, depopulatie of wat voor eventuele motieven dan ook. Ik heb het over de indirecte en directe bewijzen dat vaccianties zeer schadelijk en vaak zelfs levensgevaarlijk zijn (naast ineffectief, omdat de meeste ziektes al op hun retour waren bij vaccinatie besluiten!)…
  Conditioneringen, geldstromen en hoopvolle naïviteit op dit gebied doen niets af aan dit feit. Niets is zwart of wit, maar feit is dat mensen meer geholpen worden met ware immuniteit, gezondheid, goede voeding (tegen infectieziekten!)Er is inderdaad geen schuld als een arts dit niet weet of wil geloven, er is dan eerder spraken van onwetendheid of starheid. En ook dat mag, want ieder heeft recht op zijn/haar mening. Alleen een arts heeft ook de verantwoordelijkheid om zelf kritisch de informatie tot zich te nemen. De artsen die dit hebben gedaan zijn nu vaak de auteurs die ons waarschuwen tegen vaccinaties.

  Maar de essentie is dit: zelfs als we alle belangen, emoties en overtuigingen proberen buiten spel te houden, blijven de feiten en studies aantonen dat vaccinaties zeer schadelijk zijn! Uiteraard mede afhankelijk van de kwaliteit van het immuunsysteem, voeding, genetische aanleg, etc, maar zeker geen bijdrage! Juist omdat alles niet goed wordt bestudeerd en zeker de lange termijn effecten niet, is het nu al overweldigende bewijs dat vaccinaties schadelijk zijn waarschijnlijk hooguit ‘het puntje van de ijsberg’. Iedereen beslist zelf, maar op basis van welke informatie en welk ‘empirisch bewijs’, dat is de vraag…

 14. nog een ps over het gelijksoortigheidsprincipe: Allereerst dient ware immuniteit en gezondheid voorop te staan (en dat mag wat mij betreft prima in een vereniging tussen westerse en holistische geneeskunde, maar dan dient de bio-energetische wetenschap wel ongestoord haar intrede te doen wat nu systematisch wordt tegengehouden), niet het gelijksoortigheidsprincipe an sich. We dienen dus puur te kijken naar wat helend is en waarom zonder te schaden, en juist dat doen we nu dus niet met vaccinaties. Verder is gelijksoortigheid soms juist het grote gevaar!

  Neem het levensgevaarlijke (en auto-immuunziekten scheppende)squalene (zie het boek VaccineA van Matsumoto!), nu in de varkensgriepprik…Een natuurlijke olie die zelfs bij slikken niet zozeer een probleem vormt, maar zoals een immunoloog of viroloog weet, het gaat om de ROUTE die die stof aflegt in het lichaam!!! Wanneer deze olie in water oplossing wordt geïnjecteerd (vaccinatie dus)begint de ellende. Lichaamseigen stoffen worden aangevallen, juist door dit ‘gelijksoortigheidsprincipe’!!! Let wel, de stof is dus niet de boosdoender (over de schuldvraag gesproken), maar onze grootse vriend het immuunsysteem zelf…maar wel hiertoe aangezet door vaccinaties. Dit op basis van ‘mimicry’ of het gelijksoortigheidsprincipe.

  Ik zou kunnen zeggen dat het immuunsysteem ongelooflijk complex is en zelfs intrinsiek samenwerkt met het minstens zo complexe endocriene systeem en neurale systeem. Ik zou kunnen zeggen dat we feitelijk nog maar zo weinig weten over het immuunsysteem en waarom het soms zo handelt als het doet. Ik zou kunnen zeggen dat we in ieder geval een poging wagen om met vaccinaties mensen te helpen, ondanks al deze vragen. Maar soms helpen we dus meer door…niets te doen.
  Ik bedoel niet afzien van een behandeling (welke dan ook, dat is weer een andere discussie), maar in ieder geval niet de bewezen schadelijke effecten toe brengen door te vaccineren. Dat iets niet goed werkt zonder schadelijke ‘hulpstoffen’ zou niet moeten betekenen dat we het dan maar op een zeer schadelijke manier doen met deze bewezen schadelijke stoffen!

  Is dat wetenschappelijk? Nee. Is dat genezen? Nee. Is dat wenselijk? Lijkt me niet. Een andere oplossing dus. Ware imuniteit betekent gezondheid. Als de westerse geneeskunde zich wil verenigen met de oosterse wijsheden dient eerst een fundamenteel begrip te komen wat ziekte is, maar vooral wat gezondheid inhoudt! Het positieve van de vaccinatie discussie is, dat ook deze vragen nu naar boven komen. Laten we eerlijk wezen, iedereen wil gezondheid en iedereen hoopt op genezing bij ziekte, maar de oplossing ligt niet bij vaccinaties, zeker niet in de huige vorm en de huidige corrupte en onwetenschappelijke achtergronden.

 15. @Lianne/Selene, ik doe niets anders dan het wijze advies van de Hathors in praktijk brengen. Vreugde, dankbaarheid en waardering verspreiden. Alleen al het opschrijven van de woorden doet hét stromen.. Het zijn daadwerkelijk sleutels. Do so as well!

 16. mmm…ik heb het wel eens eerder ergens neergezet en dat is dat ik heus wel geloof dat een polio en tetanusvaccinatie nodig zijn als er een uitbraak is van deze verschrikkelijke ziekten. Per slot van rekening komen deze ziekten nu nóg in Nederland voor en dan bij de mensen die vaak vanuit geloofsovertuiging weigeren te in te enten. Dat zegt genoeg over de besmettelijkheid van de ziekte.

  Ik zeg hiermee niet dat de vaccinaties onschadelijk zijn, maar de ziekte in dit geval is veel erger en erg besmettelijk.

  Échter, wat ik ook geloof is dat wij/het volk – omdat we zo goed getraind zijn om vaccinaties normaal te vinden – juist nú een makkelijke prooi vormen voor de pharmaindustrie en om het nog gekker te maken, de “donkere krachten” die wel eens een heel andere agenda kunnen hebben.
  (Daar is al meer dan voldoende bewijs voor)

  Juist deze krachten mag je in deze tijden niet onderschatten en het lijkt mij dan ook van groot belang het hele plaatje te bekijken.

  Naar mijn idee:
  Men laat mensen eerst ervaren dat inentingen goed zijn en dat ze beschermen (een generatie lang), om vervolgens dezelfde mensen en hun kids uit zichzelf een rij te laten vormen om een vaccinatie te halen tegen mex-griep/hpv.
  Alleen is deze inenting met een compleet andere inentie inelkaar geprutst dan pakweg 30 jaar geleden.

  Als je een beetje leest en onderzoekt ga je je inderdaad afvragen waarom er ineens zo snel gevaccineerd moet worden en waarom ineens tegen ziekten die niet eens levensbedreigend hoeven te zijn. Waarom ineens zoveel jonge gezonde meiden rotzooi in hun lijf krijgen.
  Waarom er documenten bestaan waarin het scenario van een pandemie al beschreven staat…is dit allemaal toeval?? Complotdenkerij??

  Neu..nogmaals ik geloof echt in polio-inentingen en dat kroep en tentanusvaccinaties nodig kunnen zijn. Alleen met de huidige technologie (nano),agenda van “donkere krachten” en het feit dat laatstgenoemden zich gedragen als een “kat in het nauw” denk ik dat deze intentingen niet meer zijn wat het waren en dus met grote argwaan bekeken dienen te worden.

 17. Even een stukje wat elders ook staat over colloidaal zilver wat hier ook van belang is. Waarom? Omdat deze ‘digitale biologie’ of ‘elektromagnetische homeopathie’ een realiteit is, die het hopeloos verouderde (huidige) medische model kan vervangen (en in principe gratis is!) Zoals ik al aangaf is de wereld nooit alleen zwart of wit, schadelijke stoffen en gif kunnen zelfs ingezet worden via bio-resonatie om weer gezond te worden! Maar ook andersom: via het gelijksoortigheidsprincipe kunnen lichaamseigen ‘goede’ stoffen aangevallen worden door onze ‘vriend’ het immuunsysteem (biowarfare voor iedereen). Het gaat dus wederom om de ‘blauwdruk’ van stoffen en wat deze bio-energetisch, bio-elektromagnetisch en zelfs bio-akoestisch doen met uw lichaam en immuunsysteem. Want let wel: het immuunsyteem heelt feitelijk niets? Hoe kan dat nou weer, hoor ik u denken..Wat feitelijk heelt is het ‘lichtlichaam’ (biofotonen emissies in al uw cellen, u produceert licht dus!)en de elektromagnetische uitstraling van ‘stoffen’ en ‘materie’! De ‘bio-fysica’ van energetische informatieoverdacht is wat ziekte en gezondheid veroorzaakt en balans herstelt (of vernietigd)! ok, hier even mijn stukje wat elders ook is geplaatste:

  “Van vloeibare intelligentie naar digitale intelligentie. Zie mijn artikel ‘De blauwdruk van..’hier op de site en mijn boek Blauwdruk voor meer achtergronden, maar even dit over colloïdaal zilver: Inmiddels is inderdaad bekend dat colloïdaal zilver in een beker water plaatsen die bacteriën bevat, de bacteriën doodt! Daarmee is nog niet alles gezegd uiteraard. Maar nog wezenlijker vind ik dit belangrijke feit (weg dure medicijnen, pillen en spuiten!!!:

  De non-lokale en bio-energetische blauwdruk van dit zilver kan ook gebruikt worden met hetzelfde effect… Zie onderzoek van William Tiller,Iona Miller, de rus Gariaev, Becker, Bearden, Oschmann, etc. Hier komt het: als je hetzelfde colloidale zilver gebruikt en deze in een dichtbijzinde buis plaats die gas kan ontladen (gas discharge tube), kun je elektromagnetische emissies van deze buis richten op de beker. En wat gebeurt er? Hetzelfde resultaat, de STRALING (ja licht, elektromagnetisme en de blauwdruk van de informatieoverdracht van de werkzame stof dus weer…) geladen met de informatie van het colloïdaal zilver doet precies hetzelfde: het doodt de bacteriën! Begrijpt u nu waarom ik spreek over de biochemische leugen (of halve waarheid)? Denk eens na wat dit betekent voor vaccinaties, pillen, spuiten, medicijnen, en kosteneffectiviteit mbt geneeskunde en gezondheidszorg. Dit noemen de russen ‘energetics’, de blauwdruk van bio-energetisch informatie overdragen (elektromagnetische homeopathie zonder de stof zelf fysiek in contact te laten komen met een lichaam, non-lokaliteit dus!)

  Dit voorbeeld wordt nog leuker als je realiseert dat er ook gekeken kan worden naar de specifieke FREQUENTIE emissies (uitstraling) van hetzelfde zilver goedje. Wanneer je deze optische elektromagnetische emissies benadert en deze via een elektromagnetische straal gebruikt (zonder zilver dus!), dan…
  gebeurt precies hetzelfde…het doodt de bacteriën!!! Over ware gezondheidszorg en te hoge ziektenkosten premies gesproken. Dit is (in combinatie met intentie en bewustzijn, etc) de ‘nieuwe’ heling die wereldwijd dient te worden toegepast, maar vanwege patenten (en geen patiënten!) systematisch wordt onderdrukt. Maar de techniek bestaat, de studies zijn er en dit bestaat al, vergis u niet.” groeten John

 18. Een kritische houding vanuit
  eigen-wijsheid naar vaccinaties en mechanische geneeskunde in het algemeen is mijns inziens verstandig, net zoals een oplettende onderzoekende kritische houding naar industrie en marktmechanismen. Toch wordt er volgens mij nog meer gevraagd.
  Om tot een andere houding en omgang te komen van ons als mens vraagt meer en gaat verder.
  Het vraagt om de hedendaagse exploiterende houding ten aanzien van lichamelijkheid, mensen, aarde en onsZelf plaats te laten maken voor een houding van liefdevolle toewijding. Om het immense wonder dat ons lichaam in feite is weer te her-ontdekken en open te gaan staan voor de wijze lessen die het ons te vertellen heeft. Dat maakt het mogelijk tot Zelfgenezing te kunnen komen. Vragen vanuit angst naar vaccinaties zullen hierbij naar de achtergrond verdwijnen.

 19. Bij de oude Grieken, de bakermat van onze beschaving, stond de Ziel centraal in het genezingsproces. Een ziekte werd gezien als een uit balans zijn van persoon en Ziel. Genezing vindt plaats door de verbinding te herstellen. Ziekte is op deze manier niet alleen lastig, maar ook een signaal, een boodschap vanuit de Ziel om weer in balans te komen.
  Bezieling is wat daadwerkelijke genezing mogelijk maakt:Zelfgenezing. De vorm, acupunctuur, huisartsgeneeskunde, Ayurveda, antroposofie, homeopathie zijn daarbij minder belangrijk. In feite bestaan alternatief en regulier neit. In feite is er maar 1 geneeskunde, die met bezieling.

 20. Kijk, dat beaam ik ook. En juist vanuit die staat zijn er ook geen vragen vanuit angst naar vaccinaties, want bezielde geneeskunde zou geen vaccinatie toepassen. In mijn hoofd hoeft er ook geen scheiding te zijn tussen ‘regulier’ en ‘alternatief’ (sterker nog: het reguliere model zou in feite een ‘alternatief’ dienen te zijn, omdat de frequentie/resonantie versie van heling veel fundamenteler is in werking, en zeker vele malen voordeliger wanneer deze zou worden toegepast). Als de stoffelijke versies van medicijnen, drugs, spuiten en middelen (en hun chemische ‘bijverschijnselen’)in feite overbodig zijn, is het ronduit schandalig dat dit nog steeds de standaard is in westerse geneeskunde. Ik bepleit het liefst ook een integratie (welke is maar de vraag)om het goede te behouden, maar de realiteit leert dat de ‘reguliere’ wetenschap wel degelijk de energetische helingmethodieken het liefst bestempeld als ‘alternatief’, waardoor er vele barrieres worden geschapen. Bezieling zit nog steeds niet in het ziekenfonds helaas.

 21. Helder artikel.
  Ook in de klassieke Egyptische cultuur werden veel lichamelijke ziektebeelden toegeschreven aan een spirituele onbalans. Initiatie technieken (katalysatoren) werden breed toegepast om de onbalans te corrigeren voordat ze zich ging manifesteren in het lichaam.
  De vraag is wat mij betreft, welke onbalans een schadelijk virus als zodanig in het leven roept.

 22. Dag Jerry,
  In mijn ogen komt de kern van de Griekse cultuur voort uit de Egyptische. Hermes Trismegistus en Toth zijn in wezen dezelfde. Plato studeerde aan de universiteit van Cairo etc.
  Voor ieder mens geldt bij een disbalans een eigen verhaal. In het algemeen zou je volgens mij kunnen zeggen dat er bij een viraal effect een disbalans is op het gebied van afweer.
  Het heeft volgens mij in de meeste gevallen te maken met omgaan met eigen kracht en liefde.
  Met name het3e en 4e chakra kunnen hierbij betrokken zijn.

 23. @Richard, mooie brug vind ik. 3e en 4e Chakra als brug naar de ‘buiten’-wereld. Het 2-wegverkeer aldaar laat ook energetisch minder gewenste bezoekers toe, die weer voor een verdere disbalans zorgen, etc.

 24. Het is ons eigen bewustzijn dat het lichaam creert, controleert en wordt. Bijvoorbeeld bij meditatie kan dit ervaren worden. De innerlijke vrede die hierbij kan ontstaan verbindt onze geestelijke wereld met onze materiele fysieke wereld.
  Iedere cel en vezel van ons lichaam wordt doordrongen door ons bewustzijn. Het bewustzijn van onszelf heeft het vermogen het fysieke lichaam te herscheppen naar zijn oorspronkelijke staat, naar het oorspronkelijke dat opgeslagen ligt in ons bewustzijn.
  Wanneer we de verbinding met dit scheppende vermogen in onszelf aangaan en bijvoorbeeld het 3e en 4e chakra met elkaar verbinden, beter gezegd, het 3e en 4e veld in onsZelf met elkaar verbinden, dan kan een wereld ontstaan waarin de meeste vaccins, misschien wel alle vaccins, minder nodig zijn.

 25. Hallo Richard,
  Ik ben van mening, net als jij, dat de Griekse cultuur inderdaad veel fundamenten gemeen heeft met de Egyptische cultuur. Initiatie wordt ook wel omschreven als al datgene wat spirituele evolutie terug beweegt richting éénheid, wat weer een concept is wat wereldwijd is terug te vinden in de diverse culturen.
  Naast Hermus Trismegistus wordt er ook melding gemaakt van Seshat (vrouwelijke scribe/ schrijfster) als tegenhanger van Thoth. Ze wordt beschouwd als meesteres van de maat en als architecte die bouwde aan de hand van principes van de heilige geometrie. Thoth stond voor het mannelijke aspect van creatie, als de dynamiek van energie. Seshat voor het vrouwelijke aspect, volgens de principes van de heilige geometrie, welke verantwoordelijk is voor vorm.
  Beiden vertegenwoordigen ze een symbolische opstelling voor Universele principes van aktie en ordening.
  In het taoïsme kom je het principe van dynamische totstandkoming van vorm tegen als het begrip “Li”.
  De Griekse filosoof Aristoteles stelde dat men vorm zou moeten beschouwen als het resultaat van de processen die deze doen ontstaan.
  Wat het initiatie mechanisme betreft schijnen we min of meer te maken te hebben met een kosmisch dilemma wat veroorzaakt wordt door het missen van een overzicht op het geheel, het intreden van “ego” met inbegrip van de bijkomende complicaties zoals de manifestatie van ziektebeelden.
  Men heeft getracht over de tijdspanne dit euvel op meerdere manieren te overkomen teneinde de ëénheid en dus de harmonie weer te herstellen.
  Erg interessante stof onderbouwd vanuit krachtige beginselen.

  Groet

 26. De genezende kracht van ons Zelf is in wezen onbeperkt. De tachyonenergie of nulpuntsenergie is hier een voortvloeisel van. Deze tachyonenenergie kan onself in onze oorspronkelijke oerstaat terugbrengen. Het werkt via een herinnering van de blauwdruk van onszelf. Een dergelijk fenomeen treedt in mijn ogen op bij spontane genezing van kanker.
  Waarom dit gebeurt kan de medische wetenschap niet verklaren. De laatste jaren zijn er meerdere gevalsbeschrijvingen gepubliceerd in wetenschappelijke vakbladen. Pubmed is een via het internet vrij toegankelijke zoekmachine voor medisch wetenschappelijke publicaties. Het toont meer dan zestig artikelen van spontane remissie bij kanker over de afgelopen 10 jaar. Bij alle kankersoorten zijn spontane remissies waargenomen. De incidentie van spontane remissies bij kanker wordt geschat op ergens tussen 1 op 60.000 en 1 op 140.000 gevallen.
  Bij 1 op de 100.000 kankerpatiënten treedt spontane remissie op. En we weten nu niet waarom. Bij een geprogrammeerde celdood (apoptose), zijn 15 à 20 moleculen betrokken Onder zeer speciale omstandigheden kan het proces van geprogrammeerde celdood in een tumor in werking worden gesteld. Deskundigen tasten nog steeds in het duister naar het werkingsmechanisme achter spontane remissies.
  In de zeer zeldzame gevallen dat er een wonderbaarlijke genezing optreedt van ongeneeslijke kanker lijkt het volgens wetenschappelijk onderzoek (o.a. Hans Schilder) vooraf gegaan te zijn door een complete verandering in het bewustzijn van de patiënt. De manier waarop mensen in de wereld staan en met zichzelf omgaan is dan totaal verandert. Er lijkt sprake te zijn van een totale acceptatie en overgave aan het leven. Vredevolle acceptatie van het leven, wat het ook brengt. De transformatie die optreedt, is niet resultaat gericht. Niet gericht op controle of een genezing van de ziekte. Het lijkt ook niet iets te zijn waar mensen hun best voor doen. Ze zijn het zich in de meeste gevallen niet eens bewust. Het lijkt er op dat de persoon een stapje terug doet en zich overgeeft, zich ten dienste stelt van zijn wezenlijk Zelf.

 27. Hallo doktoren hier.
  Ik ben maar een gewoon boeren burgerinnetje.
  En zelf zo gezond als een Vis.
  Mijn patner daar in tegen heeft van alles onder de leden gehad.
  Nu was ik op zoek naar berichtgeving over de tetanusprik.
  Na deze prik is hij beginnen te dokteren.
  Ik kwam laatst een persoon tegen op het web met precies dezelfde symtomen ook na een tetanus prik.
  Kan het zijn dat als je immuum systeem niet goed werkt deze prik schadelijk kan zijn.
  Of dat het chronische hyperventilatie in de hand werkt.

  Ook is mijn dochtertje na een enkele prikken voor 1 jarigen in het ziekenhuis beland met bacteriele hersenvlies ontstekking waar ze goed van is hersteld.
  Kan het zijn dat bepaalde mensen niet tegen bepaalde stoffen kunnen en er een groot risico op treed.
  Mijn dochter is nu 7 jaar en ik heb nog een tijdje tot de volgende vaccinatie maar als ouder begin ik me toch zorgen te maken.
  En dan heb ik het nog niet eens over de griepprik.
  Zolang als ik het tegen kan houden word er bij ons niet geprikt.

  Reqin

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.