Advertentie

WHO hypocrisie: glyfosaat nu weer veilig..??


Nog zo'n lekker middeltje van Monsanto, dat met veel lobby-werk in de EU ook werd goedgekeurd.. Glyphosaat. Inmiddels door de WHO als 'zéér waarschijnlijk kankerverwekkend' gekarakteriseerd..!
Het onkruidverdelgingsmiddeltje van Monsanto, dat met veel lobby-werk in de EU ook werd goedgekeurd.. Glyphosaat. Ruim 1 jaar geleden door de WHO als ‘zéér waarschijnlijk kankerverwekkend’ gekarakteriseerd..! Inmiddels door de WHO weer als ‘onwaarschijnlijk kankerverwekkend’ gelabeld.. Of hoe we worden besodemieterd waar we bij staan..!

x

x

WHO hypocrisie: glyfosaat nu weer veilig..??

x
2016 © WantToKnow.nl/be
x
Het is weinig waarschijnlijk dat de omstreden onkruidverdelger glyfosaat kankerverwekkend is. Dat is de conclusie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) na nieuw onderzoek. Opmerkelijk, want eerder had een adviesorgaan van de WHO gezegd dat het product waarschijnlijk kankerverwekkend was. En dit is geen toeval dat ook de VN, naast de WHO plots beweert dat glyfosaat niet kankerverwekkend is. Het is het Belgische Europees parlementslid, Bart Staes (Groen) die deze uitspraak doet.
x
GlyphosateDe Europese Commissie beslist snel over een verlenging van het gebruik van de onkruidverdelger. En precies nu komen de WHO en VN met dit bericht..?? Terwijl je eerst het volstrekt tegendeel beweert..? Hoeveel meer manipulatie en omkoperij wil je onder ogen zien, voordat je in actie komt..? Eind juli zal de WHO het rapport presenteren, waarin zij deze conclusie onderbouwt.Ook zo iets ‘bezopens’.. Waarom geen rapport bij je conclusies..??
x
Consumentenorganisatie ‘Foodwatch’ roept de Europese Commissie daarom op om glyfosaat voorlopig te schrappen uit de lijst met in de landbouw toegestane bestrijdingsmiddelen. Want de veelgebruikte onkruidverdelger – vooral bekend onder de merknaam ‘Roundup’ van het Amerikaanse bedrijf Monsanto, maar ook gebruikt door onder meer Bayer en Syngenta – was in de EU nog tot eind 2015 toegelaten.
x
Op dit moment loopt het besluitvormingsproces van de Europese Commissie over de hernieuwde, tien jaar geldige, toelating van deze omstreden onkruidverdelger nog steeds. Voor die tijd moet EFSA haar aanbeveling aan de Europese Commissie geven
x.
monsanto cartoonDus na eerder groot nieuws van de WHO, over het kankerverwekkende karakter van glyfosaat, is het hele verhaal nu ineens omgekeerd.. Want in tegenstelling tot conclusies, gebaseerd op eerdere rapporten van het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IAR), een adviesorgaan van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), komt een expertenpanel van de landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) en de WHO nu tot de conclusie dat het ‘weinig waarschijnlijk’ is dat glyfosaat kankerverwekkend is.
x
Hoor je de term.. ‘Weinig waarschijnlijk’…?? Dat betekent simpel dat ze gaan roepen: “NOU DAT HADDEN WE NIET VOOR WAARSCHIJNLIJK GEHOUDEN!”, wanneer blijkt -wat te verwachten valt- dat glyfosaat wel degelijk aanleiding geeft als bijzonder kankerverwekkend aangemerkt te worden..

Voordien concludeerde de Europese Voedsel- en Warenautoriteit ‘EFSA’ al dat het ‘onwaarschijnlijk’ is dat glyfosaat kankerverwekkende eigenschappen heeft. Maar die dienst lijkt nu ook zódanig geïnfiltreerd met Mosanto-lobbygeld, dat ze mogelijk de vergunning voor glyfosaat-gebruik gaan verlengen.

“FAO en WHO hebben nauwe banden met de industrie”..
Voor Bart Staes is de timing van het rapport dus niet toevallig. “Voor sommigen komt dit goed uit”, zegt hij. “Plots komt uit het niets dat het allemaal niet zo erg is. Dat is niet ernstig. Vooral als je weet dat er in de FAO en WHO toch een aantal mensen zitten die nauwe banden hebben met de industrie.”

Monsanto verklaarde dat de door haar gefinancierde studies, die EFSA heeft gebruikt voor de glyfosaat-evaluatie, ‘bedrijfsgeheim’ en ‘vertrouwelijk zijn’, vanwege ‘concurrentieoverwegingen’..
Dat het uiterst aannemelijk is dat Monsanto het resultaat van de glyfosaatstudies heeft gemanipuleerd,
is EFSA kennelijk niet duidelijk..

In dat verband publiceert Corporate Europe Observatory volgende week maandag een artikel waarin de dubbele rol beschreven wordt van een toxicoloog aan het Imperial College (Verenigd Koninkrijk), die zowel als expert bij internationale instellingen werkt als voor de industrie. De Europese Groenen vragen overigens om een onafhankelijk advies en wijzen er ook op dat ze van EFSA nog steeds niet alle studies kregen waarop die haar advies steunt.

Wat is nou de rol van EFSA..?
De Europese wetgeving schrijft voor dat een bestrijdingsmiddel alleen op de markt mag worden geplaatst wanneer EFSA concludeert dat deze niet kankerverwekkend is. De conclusie van EFSA is dus van kapitaal belang, en het tegenstrijdige oordeel van IARC heeft in Brussel bredere vragen doen rijzen over de werkwijze van het EU-voedselagentschap. Het ‘International Agency for Research on Cancer’ (IARC) is een afdeling van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en deze liet in het voorjaar van 2015 weten, dat het glyfosaat bestempelde als ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’ voor mensen..!

Studies door industrie
Kathryn Guyton is wetenschapper van de WHO, en was betrokken bij het IARC-onderzoek (PDF) naar glyfosaat. Volgens haar is het verschil in uitkomsten te verklaren door de selectie van onderzoeken die is gemaakt, waarbij EFSA meer heeft vertrouwd op studies gefinancierd door de industrie:

”De studies waar EFSA zich op gebaseerd heeft, bevinden zich niet in het publieke domein’. Wij kenden het bestaan van deze studies, en hebben de bedrijven verzocht om hun ruwe data aan ons te verstrekken. Toen dit niet mogelijk bleek hebben we besloten om deze studies niet bij ons onderzoek te betrekken. Het beleid van IARC is namelijk om alleen onderzoek te gebruikten dat publiek toegankelijk is, en zo door onafhankelijke wetenschappers kan worden ingezien; een verschil met de werkwijze van EFSA.”

Monsanto verklaarde eerder dit jaar dat de studies van het bedrijf die EFSA heeft gebruikt voor de glyfosaat-evaluatie bedrijfsgeheim vormen, en vertrouwelijk zijn vanwege concurrentieoverwegingen.

Paul Flynn, rapporteur voor de Raad van Europa: "De WHO heeft volledig bizar de pandemie-kwalificatie verlaagd en volledig onnodig paniek gezaaid."
Paul Flynn, rapporteur voor de Raad van Europa: “De WHO heeft volledig bizar de grieppandemie-kwalificatie verlaagd en volledig onnodig paniek gezaaid.”

Staes wijst ook op een resolutie waarin gevraagd wordt om glyfosaat slechts zeven jaar te erkennen en ook een aantal voorwaarden op te leggen, zoals een verbod op het gebruik in de privésfeer, in openbare ruimtes of tijdens de oogst. “De commissie houdt daar geen rekening mee en vraagt om een verlenging van negen jaar”, klinkt het. Een expertencomité met vertegenwoordigers uit alle lidstaten spreekt zich woensdag of donderdag over de verlenging uit.

De WHO en de andere naaimachine, weet je nog..? De ‘Mexicaanse Griep’..
Moeten we nog meer van het dubieuze gedrag en dito strapatsen in herinnering roepen dan de enorme fraude en manipulatie van de WHO, een paar jaar geleden, met het uitroepen van een pandemie, rondom de ‘oh zo besmettelijke Mexicaanse Griep’..? Wanneer je als WereldGezondheidsOrganisatie zelfs een logo laat ontwikkelen, om een ziekte te karakteriseren, dan ben je toch niet goed bij je hoofd..?? Hoe hautain kun je zijn, hoe denigrerend met wereldburgers omgaan, door hen -via de landelijke ministeries van Gezondheid- te verplichten om een anti-griep-vaccin te gaan nemen..

De WHO liet als officiële organisatie een officieël H1N1-logo ontwerpen..! Krankzinnigheid ten top..? Alsof het een bedrijf was..! En wie weet was het dat ook wel voor de lachende 3e in het spel: Big Pharma.
De WHO liet als officiële organisatie ook een ‘officieel’ H1N1-logo ontwerpen..! Krankzinnigheid ten top toch..? Vind je dit normaal? Alsof het om (de activiteit van) een bedrijf ging..! En wie weet was het dat ook wel voor de lachende 3e in het spel: Big Pharma..! Nu strijkt Monsanto straks lachend de poet op..!

X

x

monsanto loesje manipuleren

8 gedachten over “WHO hypocrisie: glyfosaat nu weer veilig..??

 1. http://www.npo.nl/zembla/18-05-2016/VARA_101377865
  Fair trade kan ik nou ook niet echt een zuiver geweten toedichten zoals uit deze verwijzing wel blijkt.
  Droogte in Ethiopie en een Nederlands bedrijf gaat daar rozen kweken wat veel water vraagt en dat niet alleen maar ook nog uitbuiting en werken met pesticiden.
  Mensen worden ziek en krijgen misvormde kinderen.
  Ook al is NIET bewezen dat het door deze pesticiden komt wel is het opvallend dat een arts zegt dat de meeste patienten bij dat Nederlandse bedrijf werkzaam zijn. 29 Euro per maand waar na aftrek van belasting dan nog 27 euro van overblijft terwijl ze wel van s,morgens vroeg tot s,avonds 21.00-22.00 uur moeten werken omdat het werk af moet.
  Maar de eigenaar van dat bedrijf doet zichzelf niets te kort en staat zelfs in de quote vermeld.
  Ook al zegt de WHO dan dat glyfosaat niet kankerverwekkend zou zijn dan zijn misvormde baby,s toch genoeg reden om met die troep te stoppen lijkt mij.

 2. Dit is de gang van zake bij monsanto.

  http://www.psrast.org/ecologmons.htm

  Wanneer iets wordt afgekeurd, niet getreurd een “hertest” is zo gebeurd.

  Het gaat bij de politiek er niet om of iets wel of niet giftig is voor de bevolking. Het gaat erom dat poppetjes kunnen worden vervangen door iemand die wél in wil zien dat Monsanto het nu eenmaal het beste voor heeft met de wereld.

  “No food shall be grown that we don’t own”

  Kijk maar naar de geschiedenis van dit bedrijf. Of het nu gaat om dioxine, pcb, BGH, aspartaam, GMO’s. NIETS IS SLECHT!! Toch?

  Lobbyist Claims Monsanto’s Roundup Is Safe To Drink, Freaks Out When Offered A Glass
  https://www.youtube.com/watch?v=ovKw6YjqSfM

  Das Stille Gift.
  https://www.youtube.com/watch?v=D1VWcSaUiHo

  DIOXIN ~ MONSANTO ~ FALSIFIED REPORTS & STUDY’S
  https://www.youtube.com/watch?v=w8Sf5XwpsfU

  In Our Backyard (A Monsanto Introspective)
  https://www.youtube.com/watch?v=UKPgvDuTIgg

  The monsanto investigations:
  Deel 1: The Bayer investigation: https://www.youtube.com/watch?v=yXr1z6fMOj4
  Deel 2: Aspartame & Monsanto: https://www.youtube.com/watch?v=b9DzR7hO33g
  Deel 3: Diacetyl & Monsanto: https://www.youtube.com/watch?v=C95UdW3GAOY
  Deel 4: GMOs investigated: https://www.youtube.com/watch?v=34CbCLJ2XA4
  Deel 5: Children & animals: https://www.youtube.com/watch?v=cZhYenC0yNw
  Deel 6: George Bush & Monsanto: https://www.youtube.com/watch?v=7k3aV531b1c
  Deel 7: RBGH & FDA corruption: https://www.youtube.com/watch?v=GjNHVeObevs
  Deel 8: PCBs & pollution: https://www.youtube.com/watch?v=LnJHWdkWuT4
  Deel 9: Political corruption & rBGH: https://www.youtube.com/watch?v=9C0m-Byttfg
  Deel 10: UN & Agenda 21: https://www.youtube.com/watch?v=KdN3KU4Obd8
  Deel 11: The Bilderberg connection & Monsanto: https://www.youtube.com/watch?v=CB_8cJEEFCs
  Deel 12: March against Monsanto: https://www.youtube.com/watch?v=8zOF49BsgWw
  Deel 13: Acetaldehyde & Monsanto: https://www.youtube.com/watch?v=NDZ1tC555vk
  Deel 14: The Pfizer investigation: CFR, Bilderberg & the Knights of Malta: https://www.youtube.com/watch?v=HC-ZPh_hQTg

  De wereld volgens monsanto:
  https://www.youtube.com/watch?v=x2jo9nOW2wE

  The patent of a pig:
  https://www.youtube.com/watch?v=pNvWia3dYCE

  Schmeiser vs Monsanto: Movie and Full interview from Democracy Now!
  https://www.youtube.com/watch?v=su0om5L4Bhg
  https://www.youtube.com/watch?v=ExCLvcBVNKg

  Obama Signs The Monsanto Protection Act – Seeds Of Death- Full Movie
  https://www.youtube.com/watch?v=B_XtCcMeWrw

 3. Bijzonder nieuws ; de rol van Anti biotica ; het oude Penniciline ; is bijna uitgespeeld, door er zuinig mee om te gaan, NEE, snel uitbuiten en misbruiken, dit betekend vele doden, want dit medicament is onmisbaar geworden !

  1. Ben vier jaar geleden naar Frankrijk gegaan op vakantie. We stonden naast een maïsveld, aardappelen en zonnebloemen. Dagelijks kwam de vliegtuig sproeien. We begonnen al te hoesten. Ik besefte dat er veel mensen op de camping ziek waren. Allemaal hoesten. Ben eerder naar huis gegaan ivm klachten zwak moe hoesten lusteloos en mijn kinderen ook. Sindsdien eet ik geen aardappels meer geen mais . We wisten al heel lang dat dit spul k verwekkend is, maar iedereen blijft het kopen. Het vreemde is biologisch is duur terwijl er niets gebruikt wordt en bestrijdende middelen die bewerkt zijn met voedsel is goedkoop. Als men zou stoppen met kopen van de producten dan gaan ze wel ov op andere manieren om ons ziek te maken. Kijk maar naar schooltuintjes. Soms is de grond zo vergiftigd dat je misvormde groente kweekt. Ja het begint al bij je kind dat het geleerd wordt om pesticiden te gebruiken zodat je kind met mooie sla en tomaten thuis komt en trots op is wat er gekweekt is. Maar het kind weet niet wat er gebeurt als het op school zit. Of je wilt je achtertuin zonder onkruid. Pssst psssst. En allemaal te koop in d winkel. Denk na voordat je iets koopt. Eerste stap gezet en de rest gaat makkelijk………….. Zowel positief als negatief.

 4. De WHO is van de chemiereuzen, De WHO is met permissie van de chemiereuzen
  in zijn bestaan geroepen en is totaal afhankelijk van deze.
  De WHO mag niet zelfstandig nadenken en opereren zonder toestemming van de chemiereuzen.

 5. Glyfosaat geeft CHtjes kanker want onze cellen gaan er hard van groeien , zo hard dat ze ontploffen …
  En niet alleen planten zijn CHtjes , maar Mensen ook.

  Maar in het kader van Energie Vampieren , is het gebruiken van GF , voor hun een grote neg. energie opbrengst , die ze niet zomaar optillen geven.

  Ze willen sowieso hun snoepjes winkel (de mens heid) niet zomaar opgeven , hun 7 miljard negatieve energie batterijen.

  Gr. D…

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.