Advertentie

Kunstgras, korrels van autobanden en kanker..


x

zembla

x

x

Kunstgras, korrels van autobanden en kanker..!

2016 © Zembla – deze versie WantToKnow.nl/be

x

Zembla’ is een top-Tv-onderzoeksprogramma, dat in onze ogen door veel mensen wordt onderschat. De onderzoeksjournalistiek van de redactie van dit programma verdient naar onze mening een Nipkow-schijf voor beste Tv-programma. Kijk naar een voorbeeld van deze kwalitatieve journalistiek, over de schrikbarende ontwikkelingen rondom kunstgras en de vermalen autobanden, die er als korrels opgestrooid worden. Veilig volgens het RIVM, dat zich beroept op een rapport waar de honden geen brood van lusten. Een flut-onderzoekje uitgevoerd door onderzoeker, die zéker geen bedoeling had om gedegen werk af te leveren, laten we het zo zeggen.

kunstgras-rubber-korrelsZijn de Nederlandse bevolking en sportorganisaties goed en eerlijk geïnformeerd over de gezondheidsrisico’s van kunstgrasvelden met rubberkorrels? De Amerikaanse voetbaltrainster Amy Griffin houdt sinds 2009 een lijst bij van voetballers die op kunstgras met rubberkorrels hebben gespeeld en kanker hebben gekregen. Ze vreest dat er een verband is tussen de korrels, die gemaakt zijn van oude autobanden, en de kanker. De lijst telt inmiddels 230 spelers.

In Engeland voert Nigel Maguire, voormalig hoofd van een regionale gezondheidsdienst, campagne voor beter onderzoek naar deze rubberkorrels. Zijn zoon was keeper en kreeg lymfeklierkanker. Iedere dag sporten wereldwijd miljoenen kinderen en volwassenen op dit soort kunstgrasvelden. Ook in Nederland liggen bijna tweeduizend van die velden. De korrels zorgen ervoor dat het veld dezelfde eigenschappen heeft als een natuurgrasveld, met als bijkomend voordeel dat het bijna altijd bespeelbaar is.

De kankerverwekkende PAK’s..
Maar de rubberkorrels bevatten zink, lood en benzeen en verschillende polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), stoffen die bewezen kankerverwekkend zijn. Toch stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in 2006 dat van sporten op deze kunstgrasvelden geen gezondheidsrisico’s zijn te verwachten. Zijn we goed en eerlijk geïnformeerd over de gezondheidsrisico’s van kunstgrasvelden met rubberkorrels?’

Het begon dus allemaal toen de Amerikaanse keeperstrainer Amy Griffin zich voor het eerst afvroegof er een verband was tussen voetballen op rubbergranulaat en het krijgen van kanker toen ze een speler bezocht die leukemie had. Ze besloot op onderzoek te gaan en ontdekte dat opmerkelijk veel voetbalkeepers aan leukemie leden. De link tussen het kunstgras met rubbergranulaat en kanker is nooit bewezen, maar de aanwijzingen zijn zó sterk en het onderzoek dat de veiligheid ‘aantoont’ zó volstrekt waardeloos, dat alle toeters en bellen aan zouden moeten gaan voor ouders en vooral de KNVB..! Tot op de dag van vandaag probeert Amy Griffin aandacht te krijgen voor haar vermoedens dat het niet veilig is om op dit kunstgras te spelen. Bekijk hier een kort interview.

En het gaat niet alleen over deze kunstgrasvelden. Want het blijkt dat dit materiaal van oude autobanden, niet alleen op kunstgras voetbalvelden ligt. Er worden ook val-dempingstegels van gemaakt, zoals de zwarte tegels die vaak onder speeltoestellen voor kinderen worden gelegd.. Is dat eigenlijk wel veilig? In 2014 werd er bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een klacht ingediend over stinkende rubberen tegels op een kinderspeelplaats in Amersfoort.

Uit onderzoek van het RIVM bleek vervolgens dat er een extreem hoge waarde aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) in de tegels zat. Deze stoffen zijn kankerverwekkend. De EU kondigde in 2013 al aan dat voor acht soorten kankerverwekkende PAK’s een maximum van 0,5 milligram per kilo voor rubber speelgoedartikelen zou gaan gelden. Maar in de tegels van de speelplaats in Amersfoort zat 1.400 milligram per kilo, veel meer dan volgens deze ‘REACH-norm’ was toegestaan. (REACH is de Europese verordening over de productie van en handel in chemische stoffen)

Het RIVM onderzocht ook 21 andere rubbertegels voor speelplaatsen. In twaalf daarvan bleken een of meer van de acht gevaarlijke PAK’s te zitten, met een waarde van vier tot zelfs veertig keer boven de REACH-norm. De NVWA concludeerde dat de tegels uit Amersfoort een extreme uitzondering waren en dat andere tegels een ‘verwaarloosbaar risico’ opleverden. Ondanks de opvallende afwijkingen vond de NVWA de nieuwe REACH-norm ‘voldoende adequaat om de gezondheid van de spelende kinderen te beschermen.’ Het is overigens niet zo dat tegels die vóór het ingaan van de nieuwe normen zijn gelegd en te hoge PAK’s-waarden hebben, moeten worden vernieuwd. Die tegels mogen gewoon blijven liggen, de regeling werkt niet met terugwerkende kracht..!

De macht van de lobby
Voordat de REACH-regeling in december 2015 inging, werd door de autobandenbranche een lobby gevoerd om voor het rubbergranulaat voor kunstgrasvelden een uitzonderingspositie te krijgen. Zoals de uitzending ‘Gevaarlijk spel’ aantoont, was deze lobby succesvol: rubbergranulaat hoefde niet aan de strengere normen te voldoen. De Nederlandse brancheorganisatie VACO speelde een belangrijke rol in deze lobby. Uit een e-mail die een medewerker naar ambtenaren van de ministeries van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en I&M (Infrastructuur en Milieu) stuurde, blijkt dat de lobby ook hoopte dat er voor de valdempingstegels een uitzondering zou komen. Zo schreef de medewerker: ‘Wij stellen het overigens zeer op prijs een en ander ook te realiseren ten behoeve van valdempingstegels’.

Of de Nederlandse overheid daarna heeft geprobeerd om in de REACH-regeling ook voor de valdempingstegels een uitzondering te maken, is niet bekend. De uitzondering is in ieder geval niet gemaakt. Wel is het RIVM inmiddels begonnen met nieuw onderzoek naar de mogelijke gezondheidsrisico’s van valdempingstegels. Volgens het RIVM is dit onderzoek bedoeld om nog beter dan in 2014 te kijken of de rubbertegels niet gevaarlijk zijn. Toen is in de risicobeoordeling uitgegaan van een blootstellingsperiode van zes maanden. ‘De risicobeoordeling die nu wordt opgesteld, gaat uit van een blootstellingsperiode van vijftien jaar.’ Kennelijk onderzoekt het RIVM dus of de REACH-norm wel streng genoeg is.

professor-martijn-berger-zembla-rubberkorrelsOnderzoek uit 2006 is een flutonderzoek..!
In 2006 deed bureau Industox onderzoek naar de mogelijk migratie van PAK’s uit rubbergranulaat in het lichaam van mensen die er op sporten. Zoals in deze ZEMBLA-uitzending ‘Gevaarlijk Spel’ is te zien, bleek dit een zeer summier onderzoek. In 2008 gaf de Maastrichtse professor statistiek en methodologie Martijn Berger commentaar op dit onderzoek, op verzoek van Frans Wagemans, raadslid in Sittard, die vraagtekens zette bij het voornemen van de gemeente om kunstgrasvelden met rubbergranulaat aan te leggen.

Berger stelde in 2008 in zijn commentaar, dat het onderzoek van Industox niet kon gelden als bewijs dat sporten op het rubbergranulaat geen gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. En professor Berger staat vandaag de dag nog steeds achter dat commentaar. “Het is een heel kleine steekproef, met alleen maar mannelijke sporters. Dat is zeer select, want er zijn ook kinderen en vrouwen die erop sporten, en kinderen zijn kwetsbaarder. Statistisch gesproken betekent dat, dat je niet voldoende statistisch vermogen hebt om een effect te vinden.”

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat in de begeleidingscommissie van het onderzoek zat, deelde de kritiek van Berger grotendeels. Niettemin stelt het RIVM toch dat er geen gezondheidsrisico’s zijn aan voetballen op rubbergranulaat..?! Het Industox onderzoek is in de afgelopen jaren door de brancheorganisatie van de bandenindustrie, door het RIVM en door de Nederlandse overheid steeds naar voren gebracht als ‘bewijs’ dat er geen gezondheidsrisico’s zijn. Dus in plaats van dit flutonderzoek te vervangen door een gedegen of gedegener snel onderzoek, dat hoogstens 6 maanden zou hoeven duren, blijft dit onderzoek (zie de uitzending) de leidraad voor het akkoord geven van het storten van miljoenen kilo’s giftige autoband-rubberkorrels.

Het is essentieel dat je deze informatie tot je neemt, zéker als je met kinderen op sportvelden komt, waar deze autobandkorrels liggen.. Kijk de hele aflevering van ZEMBLA op deze link HIER. Inmiddels heeft het RIVM ook gereageerd.. De knulligheid ten top, om het vriendelijk te zeggen.. Geen grote bezorgdheid bij mevrouw de minister. Nee, gewoon maar even douchen en voor de zekerheid de zaak snel onderzoeken..

teletekst-rubber-korrels-schippers

 

Het Tv-programma EenVandaag besteedde op 7 oktober aandacht aan de onstane onrust

Niet meer spelen op kunstgras
EenVandaag is in Maarssen bij de lokale voetbalvereniging (VV Maarssen). De voorzitter van de vereniging heeft per direct besloten dat er niet meer op het daar aanwezige kunstgrasveld gespeeld mag worden. Zolang niet duidelijk is of het schadelijk is of niet, neemt hij het zekere voor het onzekere.  Verder komt opnieuw Martin van den Berg, toxicoloog aan de Universiteit Utrecht, aan het woord. Hij maakt zich ernstig zorgen over de mogelijke gevaren van de in het kunstgras aanwezige rubber. Deze zogenaamde rubbergranulaten bevatten giftige stoffen. Hij adviseert met name keepers beschermende kleding te dragen en na afloop hun handen goed te wassen. HIER te zien.

 

rubber-korrels-douchen-en-rivm-teletekst

 

 

 

Advertentie

ON NL Banner

19 gedachten over “Kunstgras, korrels van autobanden en kanker..

  1. schippers maakt het in ieder geval geen moer uit.. een minister met hele grote neusgaten, dat zegt toch al genoeg??
   ze verzinnen er elke keer wel iets bij dat mensen ziek moet maken, het is IN DE LUCHT, IN HET ETEN, COMMUNICATIE … ga zo maar door..

   dat die vrouw minister is is werkelijk een raadsel, maar zoals het hele zooitje wat er zit ( op 2 na dan) zijn het allemaal RATTEN die pakken wat ze kunnen
   Ik noem deze regering dan ook De Grote Knaagschuur, hun zijn de rat en wij de kaas… daar komen gaten in, steeds meer en meer!!

  2. Wat ook opvallend is vind ik het advies van het RIVM.
   Laat kinderen niet met rubberkorrels spelen en na het sporten douchen.
   Kan iemand uitleggen waarom kinderen NIET met deze korrels mogen spelen terwijl ze WEL OP deze korrels mogen spelen?

  1. jhon.
   In het filmpje van Zembla laat de heer Joost Schuijs zien dat er ook alternatieven zijn zoals kokos en kurk.
   Dat is wel duurder maar ook veiliger voor de gezondheid.
   Dat minister Schippers zegt dat de jeugd gewoon moet gaan sporten terwijl men twijfelt of die rubbergranulaat wel veilig is of niet vind ik een minister van volksgezondheid onwaardig.
   Had zij niet gewoon moeten zeggen zolang niet bewezen is dat het veilig is mag alleen gesport worden op velden waar geen rubber ligt totdat er duidelijkheid is?
   Wat nu als blijkt dat de rubber schadelijk is?
   Wie ontfermt zich dan over mensen die ziek zijn geworden door haar advies op te volgen en toch zijn gaan sporten op deze velden?

 1. Het RIVM stelt dat ze geen bewijs heeft gevonden dat de korrels schadelijk zijn. Maar op grond van het flutonderzoek kun je ook niet concluderen dat het wel veilig is. Mi is dat wetenschappelijke fraude. Zou ik bij het RIVM aankomen met een dergelijk uitgevoerd onderzoek om een tegenbewijs te leveren voor het een of ander, zouden ze het direct van tafel vegen met de mededeling dat mijn onderzoek niet wetenschappelijk is.

  Conclusie: Het RIVM, minister schipper en de KNVB zijn te kwader trouw omdat ze het voorzorgsbeginsel niet toepassen. Je hoeft niet wetenschappelijk geschoold te zijn om te bedenken dat kankerverwekkend rubbergranulaat niet in het menselijk lichaam thuis horen.
  De wereld heeft behoefte aan wijsheid.

 2. wat heel erg op valt is dat alle ” lente’s” met verbrande rubber banden vooraf gepaard ging..
  is misschien een tikkie te ver, maar toch…
  Enne.. na de afgang afgelopen avond van oranje… zou het aan het kunstgras liggen dat we niks presteren of.. is het na de dood van 14 ook helemaal d o o d in de voetbal ..

 3. Is er hier NIEMAND die beseft dat dit gevaar veel groter is dan alleen voor de sporters? De rotzooi komt van autobanden dus. Miljoenen van die krengen( ik bezit ze zelf ook) slijten dagelijks af in het verkeer en komen als rubberstof in de atmosfeer. Als je water van een weg af ziet lopen dan is dit altijd zwart, nat rubberstof dus. Maar droog wordt hetzelfde stof in de lucht verspreid door het verkeer. Dat ademen we met zijn alleen in. De enig zinvolle oplossing is dus om gifvrije autobanden te produceren.

 4. Ik bedacht zonet dat wij dus elke dag door autobandengruis lopen, fietsen etc. Zeker langs een drukke weg. Kan er ook nog wel bij hé? Ik ben zo langzamerhand een wandelende chemobox. Zit mijn hart nog wel op de juiste plaats? Of is dat een verwarde chemische gedachte?

 5. Goedendag,
  Hoe staat het nu met de juistheid van de laatste onderzoeken gedaan door het RIVM in december, waaruit blijkt dat het ‘volledig verantwoord’ is om te sporten op kunstgrasvelden..
  Wat ik begrijp is er een ‘eigen bepaalde norm’ opgesteld voor schadelijke uitstoot/afname op kunstgrasvelden?
  En lopen er nog andere onderzoeken (ECHA en in de USA)die wellicht een nieuwe norm gaan bepalen..
  Wordt het hierop wachten tot een eenduidig antwoord op wel, of niet veilig?

  1. Beste Ruud,

   Het RIVM heeft alles uit de kast getrokken om binnen de gegeven beperkte tijd die ze kreeg van de minister, proberen aan te tonen dat de korrels ONVEILIG zijn.
   Daartoe hebben ze al het relevante onderzoek op dit gebied bestudeerd. Ze hebben gekeken naar de samenstelling van de korrels, welke stoffen vrijkomen in welke concentraties en voor verschillende omstandigheden. Ze hebben ook gekeken naar statistieken over kankergevallen. Voor ieder van die aspecten is gebleken dat er geen reden is om de korrels als onveilig te bestempelen voor de gezondheid. De juistheid van het onderzoek wordt door niemand in twijfel getrokken.

   Is daarmee de kous af? Nee. Wellicht is er iets in het onderzoek over het hoofd gezien of is de tijdspanne om zaken tot op de bodem uit te zoeken te kort geweest. Het onderzoek wordt voortgezet bijvoorbeeld door nieuwe resultaten uit Amerika, zoals je terecht noemt, op de voet te volgen.

   Op basis van alle huidige beschikbare kennis is het dus verantwoord om te sporten op kunstgrasvelden. De norm waar je het over hebt, betreft de verschillende normen voor industriële producten en consumenten producten. Die laatste is veel strenger en daaraan voldoen de huidige korrels net niet. Het RIVM adviseert daarom dichter bij die strenge norm te komen.

 6. Uit onderzoek van de vrije universiteit blijkt dat rubbergranulaatkorrels toch mogelijk meer schade aanricht dan verwacht werd.
  http://nos.nl/artikel/2158310-nieuw-onderzoek-mogelijk-toch-gevaarlijke-stoffen-in-kunstgraskorrels.html
  Al een hele poos wordt aan de veiligheid van die rubbergranulaatkorrels getwijfeld wat ook bij het RIVM bekend is.
  Het RIVM gaf toch het advies dat er op velden gespeeld mocht worden waar rubbergranulaatkorrels op liggen.
  Naar nu blijkt sterven visjes na vijf dagen en dan kan het RIVM hoog of laag springen maar uit voorzorg hadden ze nooit het advies dat het veilig is mogen geven en vergeet niet dat het RIVM ook op ander gebied hun adviezen uitbrengen die mogelijk zelfs kunnen leiden tot verplichte vaccinatie van kinderen en als dan later ook hier zou blijken dat het RIVM advies gegeven heeft dat vaccinatie veilig is terwijl later kan uitkomen dat ook dat niet het geval is dan zijn OOK HIER DE KINDEREN HET SLACHTOFFER maar goed Nederland wordt nu eenmaal geleid als een bedrijf en die varen er wel bij.

  1. Mijn kwetsbare visjes gingen ook dood na een stuk schoongemaakt koraal in het aquarium te leggen. Ja zoet water vissen, toch een beetje ondoordacht, maar ik zwem wel heerlijk in zee…

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.