Advertentie

Nationale Stralingsdag 2011


Elektrostress kan worden veroorzaakt door invloed van apparaten als: UMTS/GSM, C2000, Digitenne zendmasten, het basisstation van de DECT-telefoon, uw Bluetooth headset, het draadloze internet-modem, UMTS of GSM toestellen, flatscreen of klassieke computer-schermen, radio-wekkers, waterbedden, elektrische dekens, metalen bedbodems met elektromotoren, zee-aquaria met pompen en TL-buizen, etc. Mensen verschillen.

Sommige mensen zijn gevoelig voor bepaalde frequenties uit het brede spectrum en vertonen gezondheids-problemen die kenmerkend zijn voor elektrostress. Als de schadelijke velden worden weggenomen zijn de klachten verdwenen. Personen die last hebben van die velden kunnen in toenemende mate gevoelig worden voor andere elektrische apparaten.

Meestal worden de reacties pas geruime tijd na blootstelling aan de velden merkbaar. Het kan jaren duren voordat een gevoeligheid wordt opgebouwd. Indien er geen passende maatregelen genomen worden en de ziekmakende velden niet worden onderkend kan men langdurig ziek worden.

Veel voorkomende klachten zijn:

· ernstige vermoeidheid         · dufheid, slaperigheid, duizeligheid       · hoofdpijn, migraine, griepgevoel

· oogproblemen     · hyperactiviteit (vooral bij kinderen)     · concentratieproblemen, onrust      · depressiviteit, agressie

· oorsuizingen, brom in de oren     · jeuk, huidproblemen      · spierpijn, spier-spanningen    · pijnlijke gewrichten

x
* * *

x

DE NATIONALE STRALINGSDAG 2011

x

Zaterdag 21 Mei wordt de Nationale Stralingsdag weer georganiseerd; een thema/ervaringsmiddag voor consumenten, bedrijfsleven én professionals. Dit rondom het complexe thema elektromagnetische (niet ioniserende) straling waar meer dan 15 boeiende binnenlandse en buitenlandse sprekers hun ervaringen met u willen delen. De locatie is de aansprekende Stichting VIBA Expositie in Den Bosch, waar u 1500 m2 permanente tentoonstelling kunt vinden over gezond bouwen, wonen en werken.

Worden we inmiddels draadloos gest(r)ikt…

De organisatoren verwachten op de zaterdagmiddag meer dan 100 geinteresseerde bezoekers waarvan velen met eigen gezondheidservaringen in relatie tot elektromagnetische straling. Het voornaamste doel is het delen van ervaringen voor bewuste keuzes in gezonde woon, werk en leefomgevingen. Er wordt door de organisatie van De Nationale Stralingsdag 2011 niet gewerkt met stellingen, moties en/of slotconclusies. Alle sprekers zal gevraagd worden om een korte samenvatting van de lezing te maken om na de ervaringsdagen op de website van de Nationale Stralingsdag (HIER) te kunnen plaatsten.

In de grote zaal (hal 1) geven de sprekers de lezingen in het Nederlands en mogelijk enkele in het Engels. In de bovenzaal (hal 2) is er separaat een doorlopend (korte) lezingen programma van professionele ervaringen uit de praktijk en tevens een forse uitstalling van meetapparatuur, materialen en producten tegen elektromagnetische straling van de door Group4Wellness geselecteerde fabrikanten.

Tevens zal de derde druk van het door prof. dr. ir. Michiel Haas geschreven boek Elektrostress & Gezondheid op zaterdagochtend worden overhandigd aan burgemeester Rombouts, voorzitter Kennisplatform Elektromagnetische velden. Daarna zal de schrijver een uitgebreide boekbespreking verzorgen. Het uiterst informatieve boek is ter plaatse direct verkrijgbaar op De Nationale Stralingsdag 2011.

Gezien het niet-commerciele karakter van De Nationale Stralingsdag 2011 is fabrikanten nadrukkelijk verzocht om ter plaatse geen producten te verkopen en/of verkoopactief met prijzen uit te stallen. Ook dienen de uitgestalde producten een (technisch) meetbaar effect te hebben. Er is aan de geselecteerde fabrikanten en hun sprekers geen vergoeding gevraagd voor het kunnen uitstallen van de producten en de adviseursprekers ontvangen uitsluitend een reiskostenvergoeding, krijgen de lunch/dranken aangeboden en betalen vanzelfsprekend geen entree.

Voorafgaand aan de eerder georganiseerde De Nationale Stralingsdag 2009 heeft de organisatie ruim 300 aanmeldingen ontvangen via de online aanmelding op deze website. Ook hebben de landelijke media destijds hun interesse getoond. Op vrijdagavond 14 mei 2009 is er op SBS6 Hart van Nederland ruimschoots aandacht geschonken aan De Nationale Stralingsdag 2009. Het belooft in 2011 weer een interessante dag te worden; wellicht ook wat voor jou?!

WAAROM DE NATIONALE STRALINGSDAG?
Wij omringen ons steeds meer met vele vormen van onnatuurlijke niet-ioniserende elektromagnetische straling. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een steeds toenemende hoeveelheid elektrische apparatuur die wij in onze directe leefomgeving hebben toegelaten. Een sterk stijgende groep mensen ervaart gezondheidsklachten door elektromagnetische straling die een relatie laten zien met specifieke elektrische apparatuur.

Het is aan te bevelen om de (dagelijkse) hoeveelheid elektromagnetische straling in uw leefomgeving zo laag als mogelijk te houden. Tevens om dit door een ervaren meettechnicus (woon/werk/bouwbioloog) middels technische metingen zichtbaar te maken voordat u eventuele sanering, afscherming en of stralingsproducten gaat toepassen.

Vele mensen weten niet dat een standaard type draadloze DECT huistelefoon en/of draadloos modem in een gemiddelde woning of kantoor vele malen meer hoogfrequente elektromagnetische straling en velddichtheid ( uW /m2) realiseert dan een GSM of UMTS zendmast in de buurt. Of dat een standaard type waterbed, verwarmingsdeken en/of elektrisch verstelbaar bed vele malen meer laagfrequente elektrische veldsterkte (V/M) en/of wisselende magnetische veldsterkte ( nT ) afgeeft dan een nabij gelegen hoogspanningsmast. Dit geldt trouwens ook voor computers, printers en enige andere elektrische apparatuur. Er zijn nogal wat misstanden qua perceptie op dit gebied welke op De Nationale Stralingsdag 2011 zullen worden toegelicht.

De wereld draaft door…?

Ook is het vaak heel eenvoudig om de dagelijkse stralingsbelasting sterk te verminderen door verantwoorde keuzes en het bewust omgaan met de elektrische apparatuur in uw leefomgeving. Daarnaast kunnen de maximale grenswaarden van elektromagnetische straling door zendmasten ook eenvoudig drastisch omlaag zonder dat wij dit in het gebruik van o.a. onze mobiele telefoons zullen hoeven merken. De verschillen in maximale grenswaarden wereldwijd zijn ook uiterst vreemd te noemen. Laat staan het verschil tussen de officiele grenswaarden en sommige advieswaarden.

Het onderbuikgevoel over de mogelijke biologische effecten van elektromagnetische straling blijkt bij veel mensen dan ook niet positief te zijn en neemt ook sterk toe. Dit mag vanzelfsprekend niet als bepalend gezien worden maar de historie leert ons dat wij dit ook niet zo maar mogen wegwuiven. Ook lijkt er een tendens te ontstaan dat zichtbare zendmasten en zichtbare hoogspanningsmasten invloed hebben op de economische waarde van onroerend goed.

Wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat er een relatie bestaat tussen elektromagnetische straling en gezondheidsklachten. Er zijn echter ook wetenschappelijke onderzoeken die het tegendeel laten zien. Er is een situatie ontstaan dat wetenschappers momenteel lijnrecht tegen over elkaar staan inzake de biologische effecten van elektromagnetische straling. Dit terwijl er nog weinig wetenschappelijke lange termijn (20jaar) effect onderzoeken zijn gedaan naar vooral de niet-thermische effecten van elektromagnetische straling. Een parallel met het langdurige traject van wetenschappelijke consensus over de effecten van asbest en tabaksgebruik mag daarbij gemaakt worden.

Dr Elisabeth Cardis heeft voor de de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een zeer uitgebreid onderzoek gedaan naar de schadelijke effecten van mobiele telefoons op onze gezondheid. Voor het onderzoek heeft de WHO gebruik gemaakt van onafhankelijke wetenschappelijke gegevens uit 13 verschillende landen waabij 12.800 mensen werden gevolgd tussen 2000 en 2004 en waar zo’n 22 miljoen euro aan is gespendeerd.
De uitslag van het onderzoek is ondubbelzinnig: wie veel belt maakt meer kans om op latere leeftijd een hersentumor te ontwikkelen. Dr. Cardis vraagt overheden dan ook voorzorgsmaatregelen te nemen, waaronder
‘een gelimiteerd gebruik van gsm’s door kinderen’. Ze dringt er ook op aan om meer gebruik te maken van handenvrij te bellen en het gsm-gebruik in het algemeen te minderen.

Het electromagnetische spectrum, met in geel/groen het -voor onze ogen- zichtbare veld/deel.

Er is nu reeds internationaal aangetoond dat er een persoonsafhankelijke elektrische allergie bestaat (EHS) en dat de mens gevoeliger is binnen een bepaald frequentiebereik. Ook laten laagfrequente modulatiesignalen op hoogfrequente draaggolven en hoogfrequente interferentie op laagfrequente signalen een verhoogd aantal biologische effecten zien. Daarnaast verschillen de vorm, pulsering en hoeveelheid van de huidige elektromagnetische straling sterk van de radiogolven voor het digitale tijdperk. Er is dus nog veel te onderzoeken terwijl wij redelijkerwijs niet meer zonder alle gemakken en essentiele functies van elektrische apparatuur kunnen.

Het praktisch hanteren van het Internationale Voorzorgprincipe is dan ook zeker op zijn plaats in deze tijd van wetenschappelijke onzekerheid over dit complexe onderwerp. De Nationale Stralingsdag 2011 kent geen winstoogmerk en onderschrijft de uitgangspunten van het Nationaal Platform Stralingsrisicos, Stop UMTS en Stichting EHS. Op De Nationale Stralingsdag 2011 delen consumenten, bedrijfsleven en professionals hun dagelijkse praktijkervaringen met u voor bewuste keuzes in gezonde woon- , werk en leefomgevingen.

De Nationale Stralingsdag 2011 is er voor iedereen!

Programma:

Zaterdag 21 mei 2011 van 10.00 tot 11.30 uur (boekbespreking Elektrostress en Gezondheid door prof. dr. ir. Michiel Haas)

Zaterdag 21 mei 2011 van 11.30 tot 12.00 uur (overhandiging boek Elektrostress en Gezondheid aan burgemeester Rombouts)

Zaterdag 21 mei 2011 van 13.00 tot 18.00 uur (consumenten, bedrijfsleven en professionals met euro 25.- entree)

4 gedachten over “Nationale Stralingsdag 2011

 1. Europa wil gsm’s en draadloos internet uit scholen weren

  De straling die veroorzaakt wordt door gsm’s en draadloze netwerken kan, zeker bij kinderen, de gezondheid in gevaar brengen. Dat is de conclusie van een rapport van de Raad van Europa. Daarom wil die raad een totaal verbod op mobiele telefoons en wifi in scholen.

  http://www.demorgen.be/dm/nl/5401/Multimedia/article/detail/1264776/2011/05/16/Europa-wil-gsm-s-en-draadloos-internet-uit-scholen-weren.dhtml

 2. Niet alleen de mens, maar ook de natuur wordt ziek vanwege de invloeden van elektromagnetische straling.
  Wat veroorzaakt elektromagnetische straling:
  GSM-masten (2G, 3G/UMTS, 4G/LTE),
  GSM’s, DRAADLOOS internet
  (WiFi/WLAN, WiMax) en ‘hotspots’,
  DRAADLOZE DECT-telefoons/babyfoons enz…

  Bovendien de Gsm-straling roeit bijenvolken uit.

  Einstein;
  Als er geen bijen meer zijn, de mensheid na 4 of 5 jaar ook zal sterven.

  Bijen en straling…De Feiten

  Bron http://WWW.NIBURU.NL De ene na de andere bijenkolonie verdwijnt op mysterieuze wijze, als gevolg van Colony Collapse Disorder (CCD). Wetenschappers hebben al tientallen oorzaken bedacht, maar geen enkele bleek een sluitende of afdoende verklaring te geven. De aanwijzingen worden steeds sterker dat de straling door het gebruik van mobiele telefoons er iets mee te maken heeft. Een onderzoek van de Landau Universeit heeft immers aangetoond dat bijen niet naar hun korf terugwillen als er mobiele telefoons in de buurt zijn.

  Onderstaande artikelen geven aan dat imkers een duidelijk verband zien met de gsm-straling en hun bezorgdheid over de gevolgen hiervan wordt steeds duidelijker. Via de beleidsmedewerker Patrick van Lunteren van de SP hebben wij deze belangrijke informatie nu ook bij het Tweede Kamerlid Remi Poppe weten te krijgen.

  Intussen hebben wij ook luchtmonsters van de gesproeide stoffen aan de SP aangeboden en wachten nu af of men in Den Haag verder op onderzoek uitgaat. Bij monde van P. van Lunteren is ons verzekerd dat de SP alles in het werk zal stellen om de bijensterfte op de agenda te krijgen.

  Wij hopen dat de politiek dit oppakt… met eerlijkheid, verantwoordelijkheid en directe actie kunnen de dames en heren in Den Haag hun imago bij de burger misschien nog enigszins redden.

  Uit het AD: Imkers wanhopig om verdwijnen bijen

  De geheimzinnige verdwijnziekte houdt hevig huis onder de Nederlandse bijen. Een bijenhouder uit het Limburgse Overloon mist 60.000 insecten. Een Haarlemse imker is plotsklaps driekwart van zijn bijen kwijt. En in Drenthe klagen bijenhouders over verliezen tot 29 procent. „Ze zijn gewoon weg,” zegt bijenhouder Jan van der Vorst uit Overloon. „De ene dag waren ze er nog, de andere dag niet meer.”

  De bekende imker Henk Meulenbelt uit Nieuwleusen was vorig jaar de klos: hij verloor 150 van zijn 180 volken, naar schatting ten minste 300.000 bijen. Hij heeft net nog een rondje gebeld met imkers in Drenthe. Dat leverde verscheidene meldingen op. Onder meer van een imker die 29 procent van zijn bijen mist. „Hij heeft geen enkel idee waar ze zijn gebleven. Ik zit al ruim vijftig jaar in de bijen, dus ik weet er wel iets van, maar hier heeft niemand een antwoord op. En je weet echt niet wat je meemaakt, als het je overkomt: de tranen springen je in de ogen.”

  Verklaringen voor het verschijnsel lopen uiteen. Het zou komen door de straling van gsm-masten, door de opwarming van de aarde, of door de ziekte vuilbroed. Zowel in de Verenigde Staten als in Wageningen wordt onderzocht wat de reden kan zijn. Amerikaanse wetenschappers denken nu aan een afbraak in het immuunsysteem, waardoor de insecten wegvliegen. Maar ze weten niet waar die afbraak vandaan komt. Een wintersterfte van tien procent is normaal.

  Bron:AD.nl

  Dagblad van het Noorden: Massale bijensterfte baart imkers zorgen

  RIJSWIJK – Boomkwekers in het westen van het land vrezen grote problemen door massale bijensterfte. De bijen hebben de winter nauwelijks kunnen overleven. Honderdduizenden beestjes zijn gestorven. De bestuiving van fruitbomen wordt normaal gesproken door de bijen gedaan. Maar geen bijen betekent geen bestuiving en dus ook geen appels, peren en rode bessen.

  Bron:Dvhn.nl

  NOS Headlines:

  ALARM!!! Dit bericht stond vandaag in de telegraaf. Is helemaal offtopic, maar GEACHTE REDACTIE, waarom plaatsen jullie dit onderwerp niet? In Amerika en Europa is een massale bijensterfte aan de gang en wetenschappers zijn hard op zoek naar de oorzaak. Genetisch gemanipuleerde gewassen, of dit: (Einstein zei dat als er geen bijen meer zijn, de mensheid na 4 of 5 jaar ook zal sterven, immers, dan kunnen er geen gewassen meer bestuift worden)

  GSM roeit bij uit

  De mysterieuze terugloop van de bijenpopulatie valt volgens onderzoekers mogelijk te verklaren door de opkomst van de mobiele telefoon. De biologische radar van bijen raakt verstoord. Dat schrijven twee Engelse kranten. Ze baseren zich daarbij op verschillende onderzoeken aan de Duitse Landau Universiteit en een studie van de Amerikaanse overheid.

  In Duitsland, Engeland, Amerika en ook in ons eigen land loopt het aantal bijen stevig terug. Deze teruggang valt niet alleen te verklaren door ziektes. De opwarming van de aarde en luchtvervuiling werden al eerder geopperd, maar een eerste proef met mobiele telefoons in Duitsland bood verontrustende resultaten, zo schrijven de Daily Mail en The Independent. Bijen weigerden terug te keren naar hun bijenkorf zo gauw er mobiele telefoons omheen werden geplaatst. Het zou verklaren waarom sommige nesten ineens leeglopen en het bijenvolk gedesoriënteerd naar een wisse dood vliegt.

  De gevolgen hiervan zijn enorm, aangezien bijen in belangrijke mate bijdrage aan bevruchting van voedselgewassen en het instandhouden van het ecosysteem. Albert Einstein berekende zelfs eens dat de mens zonder bijen maar vier jaar te leven had, aldus de Engelse verslagen. De kranten schrijven verder dat eerder onderzoek in Duitsland ook al uitwees dat de bijen hinder ondervinden van hoogspanningskabels. Over de hele wereld zijn inmiddels vele honderden bijenkorven om onbekende reden abrupt verlaten. In Amerika gaat het om het verlies van zestig tot zeventig procent van de commerciële bijenpopulatie.

  Bron:NOS(c)Telegraaf

  R.Hoekenga

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.