Advertentie

Orgaandonatie: wil je zonder verdoving geopereerd..?


x

Is het pure naïviteit van Edith Schippers, of een uiterst doortrapt spelletje dat ze speelt als VVD-er met 'belangen-ook-elders'..?
Is het pure naïviteit van Edith Schippers, of een uiterst doortrapt spelletje dat ze speelt als VVD-er met ‘belangen-ook-elders’..?

x

“Het fundamentele probleem is dat je
x
geen organen kunt transplanteren van een echte dode.
x
Vandaar ook de pogingen om ‘dood’ opnieuw te definiëren,
x

zoals met ‘hersendood’ om transplantatie tóch mogelijk te maken.”

x
~ Dr. David W. Evans Cardioloog ~

x

x

x

Zou jij zonder verdoving geopereerd willen worden..?
x

Orgaandonatie – stel je eens voor..
X

2016 © Door Frankema en Ger Lodewick | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Door Frankema
Door Frankema

Door Frankema: “Afgelopen maand ontving mijn dochter van 18 een brief van de minister. Hij staat – ingekort – hieronder. Naar aanleiding van deze brief  heb ik me verdiept in ‘orgaandonatie’ en de rillingen liepen me over de rug. Ik zou willen dat niet alleen mijn dochter, maar  elke 18 jarige weet dat er een heel lugubere schaduwkant aan orgaandonatie zit.

Ouders, artsen, iedereen… ga niet klakkeloos af op de informatie van de Nederlandse overheid. De folder, het reclamespotje, de brief (en als je niet meteen reageert de tweede brief), zijn allemaal misleidend en onvolledig. Lees in dit artikel wat ons niet verteld wordt.”

Datum: Mei 2016

Betreft: Weet je al of je orgaandonor wordt?

Beste Tara,

Een paar weken geleden heb je een brief met een donorformulier ontvangen. Ik vroeg je toen om te kiezen of je orgaandonor wilt zijn. Helaas heb je je nog niet geregistreerd. Misschien heb je nog vragen. In bijgaande folder blah, blah, blah..
Bij het maken van een keuze helpt het misschien om jezelf eens voor te stellen: als jou iets overkomt, dan wil je toch ook gered worden? Denk erover na om orgaandonor te worden. Een leven redden. Je hebt het in je.

Met vriendelijke groet,

de minister van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

Edith Schippers

Gelikte brief, vergezeld door een gelikte folder. Het idee is dat we een leven redden. Iets goed doen. Een orgaan afstaan, want we zijn toch al dood. De minister in eigen persoon dringt erop aan. En als we niet reageren krijgen we nog een brief. Nou, vooruit dan maar??

Het verschil tussen dood en hersendood
Er zijn een paar dingen die niet genoemd worden in de campagne om orgaandonors te werven. Ger Lodewick schreef een boek om licht te werpen op de schaduwkant van orgaandonatie getiteld: ‘Wat je over orgaandonatie zou moeten weten’. Ouders, tieners, iedereen LEES dit boek. En besluit pas daarna – als je volledig en goed geïnformeerd bent – of je orgaandonor zou willen zijn. Of, beter gezegd: of je erin toestemt dat andere mensen mogen besluiten dat je het zou kunnen zijn.

Ger Lodewick
Ger Lodewick, uiterst deskundig over een precair onderwerp als ‘orgaandonatie en -transplantatie’. (Hij is de auteur van het boek dat je hieronder ziet)

Wat we kennelijk niet mogen weten is dat zelfs als je je hebt laten registreren als orgaandonor, niet iedereen geschikt is om organen af te staan! Je moet namelijk niet helemaal dood zijn, alléén maar hersendood. Met toestemming van Ger volgt hieronder een fragment uit zijn boek. Oordeel zelf maar of jij orgaandonor zou willen zijn als je weet dat jouw ‘stoffelijk overschot’ nog de volgende tekenen van leven vertoont.

 1. De patiënt krijgt zuurstof toegediend (‘wordt beademd’). Dit is een fundamentele handeling voor leven. Zonder zuurstof is geen menselijk leven mogelijk en treedt de dood in. De organen zouden dan heel snel beschadigd raken en onbruikbaar zijn voor transplantatie.
 2. De lichaamstemperatuur is normaal en de huid heeft een normale kleur. Een stoffelijk overschot daarentegen is koud en de huid heeft een bleekblauwe, grauwe kleur.
 3. Het hart klopt en stuwt het bloed door het lichaam. In een stoffelijk overschot is het hart gestopt en er stroomt geen bloed meer door het lichaam. Hierdoor wordt ook geen zuurstof meer door het lichaam getransporteerd.
 4. De bloedsomloop functioneert uitstekend. In een stoffelijk overschot is de bloedsomloop tot stilstand gekomen en s het bloed naar de laagste delen gezakt. Dit wordt zichtbaar door de zogenaamde lijkvlekken.
 5. De lichaamscellen blijven zich vermenigvuldigen. In een stoffelijk overschot is het vermogen tot celdeling verdwenen. Cellen vernieuwen zich niet meer waardoor de ontbinding van het lijk op gang komt.
 6. De neuronale besturing zoals in de vorm van reflexachtige bewegingen werken. In een stoffelijk overschot zijn reflexachtige bewegingen niet meer mogelijk doordat de neuronale besturingen zijn weggevallen.
 7. Alle organen zijn intact. In een stoffelijk overschot functioneren de organen niet meer en hiermee zijn alle orgaan functies verdwenen.
 8. De wisselwerking binnen het gehele organisme is intact. In een stoffelijk overschot is er geen enkele wisselwerking meer tussen welke interne systemen dan ook (bijvoorbeeld stofwisseling, zuurstofopname, hormonale afscheidingen).
 9. De patiënt wordt gevoed en spijsvertering en stofwisseling functioneren ongestoord. Een stoffelijk overschot kan niet meer gevoed worden. Als je er toch op welke manier dan ook voedsel in zou brengen, gebeurt daar niets mee doordat dit niet meer verteerd wordt en er rook geen stofwisseling meer mogelijk is.
 10. Het lichaam kan hoge koorts ontwikkelen. In een stoffelijk overschot ontbreekt dit vermogen. Koorts veroorzakende bacteriën kunnen een stoffelijk overschot onmogelijk aanzetten om zijn zelfhelende kracht te gaan benutten. Dat vermogen heeft alleen een levend systeem.
 11. Een hersendood verklaarde patiënt krijgt medicijnen toegediend en reageert hierop. Een stoffelijk overschot kan onmogelijk op medicijnen reageren. Medicijnen hebben alleen invloed op levende systemen.
 12. Uitscheidingsprocessen gaan gewoon door. Eenvoudig gesteld: een hersendood verklaard mens gaat door met plassen en poepen omdat hij gevoed wordt. Deze uitscheidingsprocessen volgen op voeding die door het lichaam wordt verteerd. Bij een stoffelijk overschot zijn deze lichamelijke processen gestopt.
 13. D'66-kamerlid Pia Dijkstra maakte zich met haar wetsvoorstel vooral belachelijk door haar neerbuigende houding ten opzichte van de mentale houding van Nederlanders rondom orgaandonatie. Respectloos afnemen van organen, zónder toestemming..?? Het terug moeten claimen wat al van jou IS..??
  D’66-kamerlid Pia Dijkstra maakte zich met haar wetsvoorstel rondom Orgaandonatie, vooral belachelijk door haar neerbuigende houding ten opzichte van de mentale houding van Nederlanders rondom orgaandonatie. Als je de ‘NEE’-optie kiest, deug je kennelijk niet..? En dus dan gewoon, respectloos afnemen van organen, zónder toestemming..?? Het moeten terugclaimen van organen, die al van jou ZIJN..?? Lichamelijke integriteit..? Nooit van gehoord kennelijk..

  Wonden genezen. Bij een stoffelijk overschot is dit onmogelijk, zelfs geen schrammetje geneest. Het genezen van wonden is een vermogen van levende systemen.

 14. Hersendood-verklaarde mannen kunnen erecties krijgen. Dit vermogen ontbreekt volledig bij een mannelijk stoffelijk overschot.
 15. Zwangere vrouwen kunnen zelfs nog drie maanden nadat ze hersendood verklaard zijn een gezond, levend kind ter wereld brengen.
  Een stoffelijk overschot kan onmogelijk een levend kind ontwikkelen. Dit is voorbehouden aan een levend mens. Een zwangere vrouw die echt dood is, kan haar foetus niet meer voeden en laten groeien, waardoor haar foetus direct sterft.
 16. Hersendood verklaarde patiënten reageren op vaccinaties. Een dergelijke reactie kan alleen een levend mens voortbrengen. Daartoe is een stoffelijk overschot niet in staat.
 17. Wanneer een operatie om de levende organen eruit te halen begint, stijgen hartslag en bloeddruk significant. Als je in een stoffelijk overschot gaat snijden gebeurt er niets. Hartslag en bloeddruk zijn immers gestopt.
 18. In ongeveer 75% van de gevallen maakt de hersendood verklaarde patiënt bij de start van de operatie afwerende gebaren en komt zelfs een stukje overeind. (‘Lazarusreflex’) Deze gebaren zijn bij een stoffelijk overschot onmogelijk doordat alle leven verdwenen is. Zelfs een zogenaamde reflex vereist een intact ruggenmerg en een intact ruggenmerg is alleen aanwezig ij levende personen.
 19. In verband met deze Lazarusreflex worden spierverslappende middelen toegediend of wordt de patiënt op de operatietafel vastgebonden. Een stoffelijk overschot, een lijk, reageert niet op spierverslappende middelen en heeft deze ook niet nodig omdat alle leven eruit verdwenen is. Vastbinden is ook niet nodig..!
 1. Als je een werkelijk stoffelijk overschot uit het mortuarium haalt en je gaat het beademen, gebeurt er niets en gaat het hart echt niet meer kloppen.

Hoe is het mogelijk dat verpleegkundigen, artsen, neurologen, anesthesisten, chirurgen die de transplantatie uitvoeren en operatieassistenten hun ogen sluiten voor deze tekenen van leven? Ziet men een stervend mens meer als een orgaandonor dan als een stervend mens? En hoe weet men wanneer de persoon werkelijk overleden is? Er zijn bijvoorbeeld genoeg getuigenissen van mensen die (hersen)dood verklaard waren, maar van het randje van de dood “teruggekomen” zijn, en normaal verder leefden.

 

“Het fundamentele probleem is dat je
x
geen organen kunt transplanteren van een echte dode.
x
Vandaar ook de pogingen om ‘dood’ opnieuw te definiëren,
x

zoals met ‘hersendood’ om transplantatie tóch mogelijk te maken.”

x
~ Dr. David W. Evans Cardioloog ~
x
x

dr. Pim van Lommel. Uit zijn gedegen wetenschappelijk onderzoek naar de BDE blijkt dat mensen die een BDE hebben gehad, een volledig andere kijk op het leven kregen. Veel meer met 'de ogen van Liefde' naar de Aarde kijken..! (klik voor artikel over BDE)
dr. Pim van Lommel. Caardioloog met de ervaringen rondom ‘hersendood’ en ‘orgaandonatie en -transplantatie’, die jou en iedereen om je heen zouden moeten weten. Informatie die Edith Schippers van de Nederlandse bevolking wég houdt..! Waarom??

Het fundamentele probleem
Wie er goed over nadenkt, snapt dat het onmogelijk is om een levend orgaan uit een dood lichaam te halen. Op de site van de Nederlandse transplantatiestichting staat: “Onze hersenen sturen alle lichaamsfuncties aan. Als iemand hersendood is, gebeurt dat niet meer. Beademingsapparatuur kan de functie van hart en longen een aantal uren overnemen, waardoor organen geschikt blijven voor transplantatie. Orgaan donatie is daarom vaak alleen mogelijk als de donor is overleden op de Intensive Care-afdeling van een ziekenhuis.”

Maar de vraag is natuurlijk: Is de persoon echt overleden??? Wat weten we eigenlijk over wat ons bewustzijn ‘doet’ tijdens een stervensproces? De cardioloog, dr. Pim van Lommel, schrijft in zijn boek ‘Eindeloos bewustzijn’:

“Als arts had ik altijd geleerd dat iemand die bewusteloos is, geen bewustzijn kan ervaren. Wat uit onze wetenschappelijke studie naar voren kwam is dat het bewustzijn heel helder kan zijn als de hersenen niet meer functioneren. Patiënten bevinden zich in een toestand van tijdloosheid. Ze zien zichzelf vaak op de operatietafel liggen en horen wat er wordt gezegd.”  

Een uurtje lezen in het boek van Ger heeft mijn dochter snel uit de droom gehaald en mogelijkerwijs behoed voor een uitermate pijnlijk levenseinde. De realiteit is dat een orgaandonor NOOIT overleden is, want de organen van een dode donor zijn niet meer bruikbaar. Ik ril ervan eerlijk gezegd en ik mag hopen dat dit boek vele mensen bereikt. Rest mij nog om een brief terug te schrijven aan Edith Schippers…

x

Datum: Juni 2016

Betreft: Nee! Ik wil geen orgaandonor worden – en dit is waarom niet.

Het uitgebreide boek dat Ger Lodewick schreef over orgaandonatie en -transplantatie. (klik voor verkoopkanaal)
(klik voor alle info over dit boek, hier op de site)

Beste Edith,

U vraagt aan mijn dochter of zij orgaandonor wil worden. Er zijn veel patiënten die gebaat zouden zijn met een orgaan, en er zijn honderden succesvolle transplantaties uitgevoerd in Nederland. Geweldig voor de ontvanger natuurlijk, maar wie denkt er aan de donor? Beseft u wel wat u van hen vraagt?

Waarom vertelt u al die 18-jarigen niet dat ‘hersendood’ inhoudt dat alléén de hersenen dood zijn, maar de rest van het lichaam nog leeft?!! Sterker nog, de rest van het lichaam wordt kunstmatig in leven gehouden – want dode organen zijn niet geschikt voor orgaandonatie. De gruwelijke realiteit is dus dat levende (functionerende) organen uit een levend lichaam gesneden worden, waarvan alleen de hersenen niet meer functioneren (dood ‘verklaard’ zijn). Hoeveel mensen zouden dat beseffen?

En ik heb nog een punt; kloppen uw definities van leven en dood eigenlijk wel? Hoe verklaart u de getuigenissen van hersendood verklaarde mensen die weer zijn gaan leven? En ja, ik ben boos – heel erg boos. Ik verwacht dat iemand die aan de top staat van gezondheid en welzijn van een land, de burger voorziet van volledige informatie. Ik vind de campagne om orgaandonors te werven één grote, huiveringwekkende misleiding van (jonge) mensen!

Kent u het boek: ‘Wat je over orgaandonatie zou moeten weten’ van Ger Lodewick? Ik hoop dat u het leest en het orgaandonatiebeleid direct aanpast. Ik zou niet graag in uw schoenen staan als ik op het uur der waarheid – vlak voor mijn eigen sterven, zou moeten beseffen hoe ‘onschuldige helden’ geleden hebben toen zij op de operatietafel lagen en hun organen er zonder verdoving uitgesneden werden…

Amsterdam, juni 2016

Door Frankema

x

* * *

Tot slot nóg een paar citaten rondom orgaandonatie:

‘Niemand mag schade worden berokkend,
zelfs niet als daar voor anderen iets goeds uit zou komen.’

— Edmund D. Pellegrino
hoogleraar Medicijnen en Medische Ethiek

**

 “We hebben onze wetenschappen op een voetstuk
geplaatst en daarmee onze eigen vermogens om de
werkelijkheid te beoordelen, ontkracht.”

Ashayana Deane
in haar boek ‘Voyagers’

**

‘Als we niet beginnen met zélf te denken,
blijven we maar
doorgaan elke soort onzin
te accepteren als de wijsheid
van het leven..’

Anastasia’s grootvader

* * *

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.