Advertentie

Aan Willem is niets ‘Oranje’s’ meer te vinden..!!


De nieuwe kleren van de Keizer in een eigentijdse uitvoering..?
De nieuwe kleren van de Keizer in een eigentijdse uitvoering..?

x

x

Aan Willem is niets ‘Oranje’s’ meer te vinden..!!

2016 © WantToKnow.nl/be

x

Dr. Johan Oldenkamp wil de politieke arena nieuw elan en kleur geven..
Dr. Johan Oldenkamp

Johan Oldenkamp heeft zichzelf ontwikkeld tot een allround wetenschapper. Dat wil zeggen dat hij via zelfstudie deskundig is geworden in alle vakgebieden die tegenwoordig worden gerekend tot de wetenschap. Daarvoor had hij zijn dissertatie al met succes verdedigd, waarmee hij -volgens de geldende academische normen- bewees een vakbekwaam wetenschappelijk onderzoeker te zijn. Daarvoor mocht hij dan vanaf toen dan ook de titel ‘doctor’ dragen.

Daarnaast heeft hij zichzelf ook onderwezen in alle disciplines die in de oudheid eveneens tot de wetenschap werden gerekend, maar die sinds de komst van de universiteiten opeens werden buitengesloten..! Dit betekent dat Johan als weinig anderen, de samenhang begrijpt tussen alle aspecten van onze werkelijkheid, zowel de fysieke realiteit die we via onze zintuigen kunnen waarnemen, als de metafysische wereld die veelal wordt aangeduid als hetgeen ‘boven’ de ‘normale’ wereld is.

De bestudering van deze hogere werkelijkheid samen met die van de ‘gewone’ realiteit duidt Johan Oldenkamp als ‘Wholly Science’ aan. Nadat hij inmiddels een arsenaal van maar liefst 37 boeken heeft geschreven, voornamelijk over deze ‘Wholly Science’, besloot Johan zijn begrip hiervan en -over, ook via een videocursus te gaan uitbrengen. Deze bestaat uit 30 video’s van elk een gemiddelde speelduur van ca. 2 uur. De Nederlandstalige videocursus is vorige maand gereed gekomen, en momenteel werkt hij aan het voltooien van de Engelstalige videocursus. (Wil je hier meer informatie over, kijk dan op de betreffende beginpagina’s van de site van Johan: Pateo.nl).

pateo wholly science video overzicht
(klik op illustratie voor directe link naar deze videocursus)

De appeltjes van Oranje..
people-illusion-nietzscheIn één van deze video’s, namelijk aflevering 24, beschrijft Johan in detail de machtspiramide, evenals hoe en waarom deze is ontstaan. Tegenwoordig zien steeds meer mensen wel in dat we in een schijndemocratie leven, waarin de onwetende bevolking meent invloed uit te kunnen oefenen op de nationale besluitvorming. De voor velen onverteerbare waarheid is dat de mensheid al geruime tijd in het geheim wordt geregeerd door een oligarchie van samenzwerende families.

Deze families noemt Johan Oldenkamp in die video #24 met naam en toenaam. Aan het einde van deze aflevering van de ‘Wholly Science-videocursus’ komt een bepaalde familie aan bod die beweert van ‘Koninklijke bloede’ te zijn en die tevens meent te mogen regeren over de Nederlanden. Johan Oldenkamp hierover:

“Ik weet (dankzij Wholly Science) dat geen enkele mens het recht heeft om over een ander volwassen mens te mogen regeren, maar dat laat ik hier maar even buiten beschouwing. Wat ik als allround wetenschapper heb gedaan is dat ik ook met betrekking tot de vaderlandse geschiedenis van de Nederlanden op zoek ben gegaan naar de waarheid. En die waarheid heb ik dan ook vervolgens gevonden..!

Deze wetenschappelijke waarheid is dat die zogenaamde ‘koninklijke’ familie helemaal niet ‘Van Oranje’ is, en zelfs niet eens ‘Van Nassau’. Omdat ze dit zelf uiteraard al heel lang weten, doen ze net alsof ‘Van Oranje-Nassau’ een soort adellijke titel zou zijn die van generatie op generatie doorgegeven zou kunnen worden, maar dat is pure volksverlakkerij. Zo probeert deze familie de schijn te wekken dat ze van het huis ‘Van Oranje-Nassau’ zouden zijn, maar dat ‘huis’ bestaat gewoon helemaal niet.”

Johan gaat verder:

Zo was Wilhelmina (1880 – 1962) helemaal niet de dochter van Willem III van Nassau (1817 – 1890), maar was diens adjudant Sebastiaan de Ranitz (1846 – 1916) de biologische vader van Wilhelmina. Willem III werd in welingelichte kringen aangeduid als ‘Koning Gorilla’, omdat deze oversekste koning blijkbaar als een onverzadigbaar beest tekeer ging. Daardoor liep hij syfilis op, en was het algemeen bekend (in welingelichte kringen) dat hij al twee jaar onvruchtbaar was toen hij op 61-jarige leeftijd trouwde met de 20-jarige Emma.

Dit huwelijk was nodig omdat toen al duidelijk was dat uit zijn eerste huwelijk geen kleinkinderen geboren zouden gaan worden. De oudste zoon van deze Willem III van Nassau was onhandelbaar geworden nadat hij niet mocht trouwen met de vrouw van zijn keuze. De middelste zoon stierf al op 6-jarige leeftijd. En diens jongste zoon was homoseksueel, en was niet te porren voor een schijnhuwelijk.

Ik en Mijn regering zullen ook thans onze plicht doen. Doet gij den uwen, overal en in alle omstandigheden, ieder op de plaats waar hij is gesteld, met de uiterste waakzaamheid en met die innerlijke rust en overgave waartoe een rein geweten in staat stelt.
Koningin Wilhelmina, die vanuit Londen de Nederlanders ‘moed’ in sprak. Ze was echter -tegen de grondwet in- van Nederlandse bodem vertrokken en heeft zó haar eigen koningschapseed opgeheven..!

Vervolgens liepen de vijf zwangerschappen van Wilhelmina allemaal op een fiasco uit. Na drie mislukkingen is toen besloten om een burgermeisje te adopteren van een gezin uit Soest. En vervolgens werd net gedaan alsof deze Juliana de dochter was van Wilhelmina. Na de adoptie van Juliana heeft Wilhelmina dus nog twee miskramen gehad, voordat definitief de handdoek in de ring werd gegooid. Veel later, in 1960, was er in het bejaardentehuis Nijenstede te Amersfoort een bewoonster die beweerde dat Juliana haar dochter was.

Haar toehoorders dachten dat deze oude vrouw, die heel haar leven in Soest had gewoond, aan het dementeren was en daarom onzin uitsloeg, maar het bleek de waarheid te zijn. En het jaar daarop, in juni 1961, werd de huisgynaecoloog die Wilhemina terzijde had gestaan opeens opgesloten in een psychiatrische instelling omdat Soestdijk bang was dat ook hij zijn mond voorbij zou gaan praten.

In 1991 heeft de Russische familie Romanov een officieel verzoek gezonden aan Juliana voor het afstaan van DNA. Willem II (1792 – 1849), de vader van ‘Koning Gorilla’ Willem III, trouwde namelijk met Anna Pavlovna von Holstein-Gottorp-Romanov (1795 – 1865), en dus had Willem III ook Romanov-DNA in zich via de voorouderlijn van zijn moeder. In mijn video vertel ik dat Juliana dit verzoek resoluut heeft afgewezen, maar ik denk nu dat het Beatrix is geweest die de opdracht heeft gegeven voor deze afwijzing.

telegraaf huis van oranje oorlogMijn vermoeden is namelijk dat Juliana gewetenswroeging had (een woord waarvan haar oudste dochter waarschijnlijk de betekenis niet kent, en waarvan haar oudste kleinzoon wellicht zelfs niet eens weet hoe je dit schrijft). Ik denk namelijk dat Juliana al in 1940 een boodschap aan de oplettende ‘onderdanen’ heeft gegeven. Ze zei destijds namelijk, vijf dagen voordat haar moeder naar Buckingham Palace in Londen wegvluchtte voor de Duitse invasiemacht, dat “het Huis van Oranje al vijf eeuwen lang voor geen enkel gevaar op de vlucht is geslagen.”

Deze uitspraak is zeer opmerkelijk, omdat iedereen die de geschiedenis van de Lage Landen ook maar een beetje kent wel weet dat de vader van Willem I (de opa van ‘Koning Gorilla’ Willem III) in 1795 ook al naar Engeland was gevlucht. Die vader van Willem I (en overgrootvader van Willem III) werd Willem V (1748 – 1806) genoemd. Die vlucht van Willem V was anderhalve eeuw daarvoor.

Waarom noemde Juliana dan “vijf eeuwen” in haar opmerkelijke uitspraak maar de vaderlandse pers? Met deze opzichtige fout heeft Juliana (in de 20e eeuw) de aandacht van de oplettende journalist of lezer willen vestigen op iets wat speelde in de 16e eeuw. Die gebeurtenis was 410 jaren daarvoor, dus meer dan vier eeuwen geleden, en daarom verwees ze ernaar als ‘vijf eeuwen’ geleden.

Ze had ook ‘vier eeuwen en een beetje’ kunnen zeggen, maar dat was dan te duidelijk geweest. Ook die verwijzing had ze dus erg slim verstopt. Ze verwees zo naar het overlijden van Philibert de Châlon op 3 augustus 1530, want hij was namelijk de laatste legitieme Prins van Oranje. Daarna zijn er diverse onwettige kunstgrepen uitgehaald om net te doen alsof deze titel nog zou bestaan.

Juliana wilde onze aandacht dus vestigen op al die illegale kunstgrepen. De aldus verstopte waarheid is dat de titel Prins van Oranje in 1530 ophield te bestaan. Alex von Amsberg (1967) is dus absoluut niet ‘Van Oranje’, en evenmin ‘Von Nassau’, en dat geldt ook voor zijn moeder Beatrix (1938) en zijn overleden oma Juliana (1909 – 2004).

Met haar geheel onnodige vlucht naar buiten het grondgebied der Nederlanden heeft Wilhelmina bovendien artikel 21 van de Nederlandse Grondwet uit die tijd (de versie die sinds 1938 van kracht was) willens en wetens overtreden, waardoor feitelijk alles wat daarna in naam van deze familie is besloten onwettig is. Dat artikel zegt namelijk: “In geen geval kan de zetel der regering buiten het Rijk worden verplaatst”. Kortom, de lieden van deze familie zijn niet wie zij beweren te zijn en alle “koninklijke” besluiten na 13 mei 1940 zijn niet legitiem.

De vaderlandse geschiedenis laat ook zien dat de Nederlanden gedurende elf jaren een republiek is geweest. Dat was voor de ingreep door de Franse keizer Napoleon. De wetenschappelijke waarheid van mijn onderzoek toont onmiskenbaar aan dat de huidige monarchie in de Lage Landen op misleiding, bedrog en leugens is gebaseerd.

Volgens mij is het de hoogste tijd dat we deze familie de onterecht ontvangen gelden laten terugbetalen (tot in ieder geval de tijd van regentes Emma), en dat we de Republiek de Nederlanden in ere gaan herstellen. Ben je het daar mee eens, deel dit artikel en de video die ik daarover heb gemaakt (getiteld ‘Openheid over Oranje’) met zoveel mogelijk mensen.

Tot besluit benadrukt Johan Oldenkamp dat hij het prima vindt, wanneer het volk der Lage Landen zich wil verbinden met de kleur oranje. Ook met nationale sporters die zich in die kleur kleden is in zijn ogen niets mis. Dat is historisch nu eenmaal zo gegroeid en ook mondiaal is dat allang gemeengoed geworden, zoals we allemaal weten en waar velen van ons zich in herkennen. Maar..

Waar echter wel iets mis mee is, is de bewering van een bepaalde familie die claimt ‘Van Oranje’ te zijn; dat is namelijk simpelweg een opzettelijke leugen. Johan hoopt dat mede door de aandacht die hij aan deze zaak geeft, de Nederlanders een einde aan de gevolgen van deze opzettelijke leugen maken. Door deze regering van leugenaars te ontmaskeren en onze eigen soevereiniteit terug te nemen.

Kijk naar een 40 minuten durend stuk uit deze video #24 over de nepsoap die ‘de familie van Oranje-Nassau’ heet..

Wil je meer weten over deze video en/of de andere video’s uit de splinternieuwe serie van Dr. Johan Oldenkmap, klik dan HIER voor een directe link naar deze pagina op de site van Johan, Pateo.nl.

 

80 gedachten over “Aan Willem is niets ‘Oranje’s’ meer te vinden..!!

 1. In de video ontbreekt een stukje geschiedenis: : Maria Jacoba Roovers, die volgens de Burgerlijke Stand van de gemeente Ginneken is geboren op 11 maart 1927, zou een ‘onwettige’ dochter van prinses Juliana zijn, die begin februari 1926 op paleis Noordeinde in Den Haag werd verwekt door haar eigen vader, prins Hendrik, de echtgenoot van koningin Wilhelmina. Haar officiële voornamen zijn ‘Maria Jacoba’. Sinds 1959, toen haar zoektocht naar haar biologische ouders meer vorm kreeg, is ze zich ‘Marieclaire’ gaan noemen. Ze heeft bij Philips in Eindhoven gewerkt, en woonde in de wijk Schuttersbos.(Stratum) Marie Claire overleed op 3 oktober 1997 in het St.Anna ziekenhuis te Geldrop en werd in Heeze gecremeerd.
  Daardoor zat Beatrix óók onwettig op de troon.

  1. Juliana is volgens het verhaal van Johan Oldekamp geadopteerd. Dan is Prins Hendrik niet haar vader! Maar een adoptief-vader die bij zijn ” dochter ” een kind verwekt ……..

 2. Arme mensen denk ik altijd maar.
  Moeten de hele dag een toneelstukje opvoeren.

  De Grieken (2500 jaar geleden) zagen “vrije tijd” als het hoogste doel in het leven. Willem en familie hebben weinig vrije tijd.

  Dan kan er ook elke moment een gek op je afrennen met slechte bedoelingen. Arme mensen toch. Gevangen.

  1. Serieus?

   de psychopatie gestuurd door nazi-bea druipt er vanaf.
   aan de hoogste palen hangen met de darmen eruit.

   fff

  2. Alles wat je uit zijn tijds contexst haald, gaat mank aan een onobjectieve beoordeling, omdat andere tijden andere zeden had en heeft.

   Verder wordt de historie cq geschiedenis naar believen belicht, en van een andere waarde voor zien !

  3. Jenne, de tijdscontext is zeker waar, maar ook maar een deelaspect van de waarheid in het licht der eeuwigheid toch? Zullen we ooit in staat zijn de waarheid te kunnen bevatten? Laat onze reis op ons aller pad misschien vooral een mystieke reis zijn, waarin het vertrouwen het wint van het wantrouwen en waarin glimpen van een grotere werkelijkheid worden gegeven.
   Misschien zijn we over 1001 jaar zover, maar misschien nooit, en zijn we altijd op weg om zo dicht mogelijk bij God te komen in deze duale wereld?
   Ik heb echter ook nog steeds vele vragen.

 3. Schandalig dat we nog steeds voor de gek worden gehouden, het hele gedoe rond het “koningshuis” is een grote komedie die ons jaarlijks miljoenen kost. Stoppen met die onzin, dit is, los van het feit dat er niets meer van koninklijke bloede is, niet meer van deze tijd.
  Nederland moet een republiek worden, met een gekozen president.

 4. Willem de Zwijger is opgegroeid in Dillenburg (nu Dld) en vanaf zijn 11de jaar opgeleid aan het hof van Karel V (Paleis op de Koudenberg, Brussel). Dus onder het aloude principe van ‘verdeel en heers’ heeft de Europese keizer Karel V er voor gezorgd dat hij belang had bij beide partijen. Het stuk “De koning van Spanje, heb ik altijd geeerd” is dus volstrekt logisch, daar heeft WdZwijger immers zijn opleiding genoten.

 5. Compliment voor dit zeer zeer goed onderbouwde en verhelderende videodocument Johan! Een toch enigszins saillant detail heb ik gemist, betreffende de ook zich binnen koninklijke families voordoende incest. In 2010 deed Micha Kat als gast in mijn programma op Argusoog Radio een voor mij totaal nieuwe onthulling betreffende Juliana. Zij zou namelijk door haar vader Prins Hendrik op 18-jarige leeftijd zwanger zijn gemaakt. De daarna geboren dochter werd weggemoffeld in het tehuis Valkenhorst in Noord-Brabant, een tehuis voor elitaire buitenechtelijke kinderen. Haar naam was Marie Claire Roovers. Er is in de afgelopen onthullende jaren veel over haar te doen geweest.Micha Kat en Wim Dankbaar hebben onderzoek in deze zaak gedaan en hebben documenten in mogen zien, die door Eric donk zijn verfilmd.

  https://www.youtube.com/watch?v=1XHZJ-NWDcQ

  Via de zoeklink is er nog meer info over te vinden:

  http://tinyurl.com/zx5wyml

  1. P.S.

   Op de keper beschouwd was het natuurlijk geen incest, daar Juliana niet zijn eigen dochter was.

  2. Arend

   Je kan het natuurlijk aan alle kanten uitbreiden, want Hendrik zou ook geen lievertje zijn geweest (het ronde huis), maar ik neem aan dat je begrijpt dat Oldenkamp zich toe splitst tot de hoofdmoot.

  3. Kom op ηλίθιος, niet gaan kommaneuken. Iedereen maakt wel eens een tiepvout. 🙂

  4. Daar heb je dan wel weer gelijk nyibioc. Ik vond het eerlijk gezegd wel een grappige verschrijving, waar misschien wel een nieuw Nederlands woord uit te halen valt. Toesplitsen. Jij hebt er in ieder geval al de betekenis voor gevonden, namelijk verdeeld focussen. Heel leuk gevonden.

   Weet je met taal moet je ook niet te dogmatisch omgaan, hoewel er natuurlijk wel grenzen zijn.Toen ik ooit eens voor het eerst het woord opleuken hoorde, vond ik dat ook een heel nieuw creatief begrip.

  5. ηλίθιος

   Ben jij nou ook al een spellingsdictator en vergeet je even dat mensen wel eens problemen in hun leven kunnen hebben gehad.

   En als je het wil weten in heb een hersenbloeding gehad door foute medicijnen. Ik ben er nog heel goed mee weg gekomen. Ik kon niets eens meer fatsoenlijk iets op typen, maar door heel, heel veel oefenen ben ik weer op dit niveau. Foutjes maak ik nog steeds en vooral als ik moe wordt.
   Respect zou wel een beetje op zijn plaats voor onze problemen ipv de boel op de korrel te nemen, niet dan?

  6. Let’s not sp(l)it hairs Loki. Ik ben blij voor je dat je nog steeds je gevoelige teentjes hebt en binnen de kortste keren in de slachtofferrol springt.

  7. Een beetje lullig weinig invoelende reactie nyibioc. Biedt jij je aan om haar bij iedere reactie als corrector ter zijde te staan? Maar dan wel onbetaald en vanuit een goed hart!

  8. Arend , ik ben blij voor je dat je al jouw jaren op argusoog hebt gespendeerd. Ook leuk dat je nu je licht laat schijnen op deze site.
   Gun mij de ruimte om te raggeren op waar ik wil en de manier waarop. Jij hebt waarschijnlijk KING OF LIGHT niet meegemaakt ( now Loki) Spirituele arrogantie ten top, mister fucking LUcifer himself. Val niet voor dit soort betweters met een “zielig” aGENDA, FUCK EM

  9. En bovendien, mijn trademark is recht voor je raap, bot, recht in je smoel, steek in je reet. Ik ga daar geen consessies aan maken omdat jij graag iedereen te vriend wil houden, ik draai de gaskraan wel open.

  10. Ieder zijn/haar ding Cozmic. Doe vooral wat goed voor jou voelt. Ik doe dat ook en ga daarbij uit van mijn geweten en niet dat van een ander. Leven en vooral ook laten leven, zullen we maar zeggen. 🙂

  11. Net na eerst lieflijke, begripvolle gesprekken met mijn moeder (zolang ik maar begrip en empathie heb is het namelijk allemaal goed…) vervolgens heftige gesprekken met mijn moeder die me totaal gestoord vind hoe ik denk over hoe de wereld in elkaar zit, nog even Wtk lezende op dit achterlijk uur, want mijn moeder trok het niet meer… Blij Cosmic dat je terug bent als Cosmic. Je legde vaak de vinger op de zere plek, het was een tijdje stil, maar hoop dat je op deze manier weer je zegje gaat doen hier 😉

  12. Dacht met wat spelfouten een ontnuchterende reactie te hebben gegeven.
   Weet je, afgelopen nacht zie ik mijn toegewijde moeder door kennelijk triggers, want we hebben uitgebreid weer een stukje verleden zitten doorspitten, in een modus schieten die ik maar slechts een paar keer heb meegemaakt. Ik ben dan de complotgek van de familie.
   Loki, ik ken de spelfouten ook als ik vermoeid ben. Dat is dan zo, je hoeft je daar niet voor te verontschuldigen. Ben het daarin ook niet eens met Cozmic dat je in een slachtofferrol zou gaan zitten. Je licht gewoon toe, waardoor het komt. Punt toch? Maar Cozmic heeft wel een groot gevoel voor maskers. Laten we allemaal onze kernkwaliteiten onder ogen zien, en laten we vooral proberen eerlijk te zijn.

 6. Ongeacht de hier gebrachte argumenten, Nederland was een Republiek, die door een Putsh in handen van een zooitje ongeregelde profiteurs terecht kwam, en er een puppit Koning werd uitgeroepen.
  De Friesen vallen hier natuurlijk niet onder, door Karel de Grote ooit tot een Vrij volk werd verklaart “”zo lang de vogels vliegen en de wolken langs de hemel gaan””.
  Persoonlijk aanvaard ik niemand als mijn koning of koningin, of President, alvorens ik hier uitdrukkelijk mijn persoonlijk stem voor/aan heb gegeven.

  Dus duidelijk een vrij mens, een republikein, en de rest doet voor mij niet terzake, de papier molen aanvaard ik als een noodzakelijk kwaad, en ga er als zodanig mee om !

  1. Jenne

   Officieel zijn we nog steeds een republiek, want de Bataafse republiek is nooit opgeheven, maar gewoon overruled met de woorden Verenigd Koninkrijk der Nederlanden toen Willem I (opgetrommeld uit Engeland) aan de macht kwam.

  2. Globaal gezien is ieder individu gelijk.
   Er is GEEN verschil, anders dan kennis, inzicht, conditionering ed.

   Zolang de mens dat niet inziet, en daar naar handelt zal ze globaal misleid worden, zoals gebeurd.

   Pas dan zou de mensheid globaal in vrede kunnen leven met elkaar, en zal de macht op een vredevolle manier v/d elite e.d. afgenomen kunnen worden.

  3. Mooie reactie Raymond.

   Het oordeel dat ik over een ander vel is in eerste instantie een oordeel over mezelf. Het vereist de bereidheid om in onszelf te kijken voordat we tot dit inzicht kunnen komen.

  4. Raymonde,

   beetje generaliserend, dat wel, er zijn genoeg mensen die binnen een gelijkheids sfeer leven en ook in die trant denken, de echte goede diep gelovige protestanten bijvoorbeeld, ik noem het wel meer, zeker in de dood zijn wij allen gelijk, van daar het onder één nummer begraven van de gestorven mensen !
   Maar veel van dit menselijke denken, is door de pseudo positief denkenden teniet gedaan, en belachelijk gemaakt, aan dat soort sterke mensen hebben die mannipuleerders niet zo veel.

 7. Ik meen mij te herinneren dat de heer Oldenkamp geld onbelangrijk vindt. Waarom dan de blijkbaar belangrijke slides van de 30 delige video serie niet gratis op internet beschikbaar stellen?

  Verder heb ik het idee dat de onwettigheid van het oranje huis zo langzamerhand een publiek geheim is. Inclusief de ronduit smerige streken van sommige oranjes. En Willem van Oranje had niet voor niets de bijnaam: Zwijger.
  Ik kan me voorstellen dat veel mensen betwijfelen, of ze werkelijk beter af zouden zijn met een republiek, in deze zogenaamde democratie. En voor een beetje minder inteelt is volgens mij veel te zeggen.
  Het schijnt dat de werkelijke erfgenaam zich rot lacht en feestelijk bedankt voor het ‘ondankbare rot klusje’

  De oude Bernhard had het goed gezien met zijn Bilderbergclub. De wereld wordt geregeerd door het grote geld en dat zit in het industrueel militair complex. Big pharma, big agro, big etc…

  1. Zeker, Koekie:
   “De oude Bernhard had het goed gezien met zijn Bilderbergclub. De wereld wordt geregeerd door het grote geld en dat zit in het industrueel militair complex. Big pharma, big agro, big etc…”

   Maar wat bedoel je met “goed gezien”?
   Aan dit “goed gezien” heeft hij vervolgens ook zijn keuze gekoppeld, blijkbaar.
   Want, als je dat zo “goed gezien”” hebt, dan kun je er voor kiezen om hier in mee te gaan (en er vol op voordeel uit te halen), of er voor kiezen om die situatie zo veel mogelijk te ontkrachten, buiten spel te zetten.

   In het eerste geval gaat het uiteraard om eigenbelang. Dat is de (voor het ego) makkelijke weg. Wanneer een mens leeft vanuit het besef van saamhorigheid (eenheidsbesef), dan gaat hij de moeilijkere weg niet “uit de weg”, toch?

   Heeft Bernhard het dus goed gezien? Ja! Maar dan wel slechts betreffende eigenbelang. En zeker niet in het belang van “zijn” volk, de (o.a. Nederlandse) burgers.
   Ik neem aan, Koekje, dat je deze aanvulling zeker ook zelf had kunnen geven. (Of zie jij het anders?)

   Inderdaad; zou er veel veranderen, wanneer we als republiek verder gaan? Ja, bij misfunctioneren: verandering van de wacht. Maar, wordt dan ook niet de ene pion (van het m.i.-complex) vervangen door weer een pion van hen?

   M.a.w., de burgers dienen massaal hun eigenwaarde en eigentrots kracht bij te zetten, om zich niet langer massaal te laten uitbuiten en onderdrukken: óp naar de vrije mens!

  2. Bertje, ik ging ervan uit dat het wel duidelijk zou zijn. De rol van Bernhard is hier uitgebreid aan de orde geweest 🙄

 8. Wettelijk zijn ze wel Van Oranje. De Ranitz of niet, ze is ge-echt door koning Gorilla.

  Veel interessanter is, dat de “echte” Oranjes zeker oplichters en moordenaars van den beginne zijn.

  Ze beginnen rond het jaar 1000 namelijk als roversbende rond het bisschoppelijke goed(je) Laurenburg in het bisdom Münster. Van vader op zoon terroriseren ze de buurt en de zwakke bisschop van Münster die daar de landsheer is, maakt ze ten einde raad maar tot zijn leenman ter plekke, om ze zo te breidelen/onderhorig te maken.

  Dit soort ambtelijke functies is eigenlijk voorbehouden aan tenminste adellijke bastaards en dit is dus het wanbestuur/de onregelmatigheid, waarmee alles een aanvang neemt. De hondsbrutale psychopaten hebben nu hun voet tussen de deur bij de adel, noemen zich meteen Von Laurenburg, en gaan daar binnen de adel dan verder woekeren, iedere zwakte van het adellijk bestuurssysteem (w.o. weinig administratie en véél herenafspraken en onderlinge erkenning) uitbuitend tot op het bot.

  Na ca. 80 jaar weet van de buurheren niemand meer hoe de “Von Laurenburgs” de adel precies zijn binnengeslopen, maar ze “moeten” (normaliter inderdaad) tenminste wel bastaards van het keizersgeslacht zijn…..toch?!
  En dan gaat het los.
  Dat idee gaan ze dan zelf ook bevorderen (ze zouden als bastaards van Karel de Grote stammen) en zo ontstaan, als woekering binnen de adel, vele huwelijken met uitgeplozen adellijke (erf)dochters.
  Hier in Nederland rond a.D. 1400 met Johanna van Polanen, de schatrijke erfdochter van de nalatenschap van Willem van Duvenvoorde, ook bekend als “de Bill Gates van de Middeleeuwen”. De kleine Duitse illegale “ambtenaren-graven”, weten zich inmiddels voor te doen als binnen de adel hoog in aanzien staande echte zgn. paltsgraven aan de Duitse keizer verwant en de voogden van Johanna van Polanen trappen erin. Zo zijn ze hier door laffe, achterbakse en leugenachtige erfenis sluiperij aan hun eerste bezittingen gekomen.

  Vervolgens zijn deze psychopathisch aalgladde puur criminele “tokkies” verder gaan woekeren, moord onder volk en adel niet schuwend, met o.a. het proefschrift “Willem van Oranje, Massamoordenaar” als resultaat.

  Met echte afstamming zou je dus ook niet blij hoeven zijn en met de huidige onmogelijke giga-knoeierij van alle kanten w.o. de wet naar de hand zetten natuurlijk al helemaal niet. Met name de vlucht in 1940 en de schaamteloze terugkeer in 1945 (en medeplichtigheid daaraan door verzwijging e.d.) is wettelijk gezien gewoon ontoelaatbaar/crimineel en hoogst strafbaar.

  1. Mooie fantasieverhaal…vooral het ‘bill gates van de middeleeuwen’…haha.
   Overal psychopaten…?
   Als men ‘de schuld’ maar bij iemand anders mag neerleggen, toch?!

  2. Stille Willem was een Germaan, dat komt van Guerre; Krieg, dat kwam goed uit want Spanje hield niet van eigenwijze protestantjes. Quote: “Many of the early Dutch struggles against Spain were led by William I the Silent—a German ruler who reigned over the German principality of Nassau (which bordered on Hesse) and over the French region of Orange; hence, William’s dynasty was known as the House of Nassau-Orange, or more simply, the “House of Orange.” William led the fight in Holland partly because he had inherited large tracts of land there. ” http://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/godseden/godseden09.htm Quote: “Through her inheritance, the House of Nassau became one of the wealthiest and most influential noble families in the Burgundian Netherlands.” https://nl.wikipedia.org/wiki/Johanna_van_Polanen

  3. Pracht Plaat zwart op wit Edgie Ets van Stille Willem http://etc.usf.edu/clipart/14200/14279/william-sile_14279.htm is het een typische Pimp of niet, ik geef toe, ziet er niet erg ‘Germaans’ uit, volgens mij zijn wij niet gewend om door the sign of the times heen te kijken qua kleding formats, laat het even op je inwerken, je schrikt je wild, over truth seeking en zo, 2 druppels water; Snoeppie God Dog master of the universe https://barkpost.com/wp-content/uploads/2015/06/I0Z6fLm.gif

  4. Ach Hyper, zo lang alles in het Engels moet is de waarheid ver te zoeken. Ga je verdiepen in de taal van je voorouders dan wordt uit frustratie en fantasie, uiteindelijk een waar verhaal.
   Mijn naam draagt oorspronkelijk een titel en ik ben in Siegen geboren (ja wel het Nassau-Siegen, later ging het over in het Oranien-Nassau). Volgens mij heb ik daardoor meer recht op het koningshuis dan de eigenlijke vertegenwoordigers. 🙂
   Als je echt zou weten hoe het allemaal in elkaar steekt dan zou je het woord Duits of Germaan niet eens in je mond nemen.
   Heeft namelijk helemaal niets met Duitsland of Germanen te maken…jeetje, maar alles met het Heilige roomse rijk. Er bestonden nog geen landen zoals nu, maar koninkrijken, graafschappen, vorstendommen etc en er was een taal die ons verbond en niet verdeelde.
   Wat is erg aan katholieken en wat is zo mooi aan de hervormde kerk, omdat je zo ermee weg loopt, Hyper? Geen plezier beleven in het leven, en dan vaak alles stiekem moeten doen, en uit (ge)hervormd wordt dan gefrustreerd…?
   En uit de hervormde kerk lopen ze dan over naar de new age kerk…
   Succes verder met je zoektocht naar verdeling en niet naar verbinding.

  5. Ja Koekje, dat is zeker zo.
   Mijn punt is dat ik de indruk krijg, dat er alles op een volk ‘de Duitsers’ terug ontleed wordt…en dat is zo oppervlakkig, en gezien de ware toedracht van dingen, ook niet correct. Ik wil daar graag nuances aanbrengen en vooral verbinden, alleen in de verbinding onder de mensen schuilt er een kans. Verdeelde mensen zijn speelballetjes voor de slechteriken…verveelde misschien ook 😉 🙂

  6. okay omdat je er om vraagt Para, neeh loop zelf nergens mee weg, geen patatje protestant speciaal en geen katto, niks niet, dat maak jij er van, het ligt meer complex intertwined in elkaar vervlochten; kwam net deze verhandeling tegen die er niet om liegt, best heavy, ik snap die Oranje stille Willem wel, ik adviseer om dit in z’n geheel grondig te lezen en op je in te laten werken; Quote: “Phelps: Williams of Orange was the father of religious liberty. William of Orange is the man who gave the Jews the freedom to come to Amsterdam. And the Jews called Amsterdam, “the new Jerusalem”. William of Orange was a Catholic to begin with. Remember when he was in the forest, hunting with the king of France, and the king of France lay bare to him their plans to destroy all the Protestants in Holland, William kept silent. And that’s why he was called “William the taciturn” or “William the silent”. ” http://www.bibliotecapleyades.net/vatican/esp_vatican02b.htm

  7. Vreemd dat er mensen zijn die nog steeds dat vertekende beeld, constant gepropageerd door de zo vernieuwende linkse kerk, over het protestantisme met zich mee dragen.
   Het verkopen van als stiekem, hypokriet, en vervormd, is onjuist, het heeft strenge regels dat is waar, maar noodzakelijk, dat je door je verhaal te doen aan een priester als Rooms katholieke gelovige, van je zonde wordt ontdaan, dat vind ik persoonlijk een stuk hypokrieter.
   En dat voortdurende geschrijf over Duitsland, lees op de Veteran to day.com
   de feiten spreken voor zich, tik in Eisenhouwer and the german soldiers.
   De ééne begane misdaad af te wegen tegen een andere begane misdaad, lost niet de ééne nog de andere op, of maakt deze ongedaan.

  8. Jenne, alle begane misdaden zijn in dat opzicht hetzelfde toch?
   En deze misdaden zitten in de mens.
   Ik vind het complete onzin dat welk volk dan ook zich moet verontschuldigen voor welke genocide dan ook. Dat is geen erkenning, want de erkenning ligt in de erkenning dat elk mens een mens is zoals jij en mij.
   We moeten met beter materiaal komen lijkt me, de heilige boeken bieden te weinig soelaas omdat er een god aanbeden moet worden.
   Die moet imo ook aanbeden worden, maar wel vanuit welk menselijk principe dan ook. Heilige boeken zijn dan ter inspiratie, maar God zal nooit en te nimmer dit soort boeken dicteren…

  9. Anna,

   ik zou het niet weten, hoe dit op-telossen, het oudste bekende bewijs van mensen op deze planeet, zijn de voetafdrukken, 3.66 millioen jaren geleden.

   Wij de mensheid bakken er niets van, wat ons gegeven is een prachtige planeet, vol mooie levende wezens, planten en dieren die we stelselmatig uitroeien en opvreten, er zijn dagen dan ben ik diep bedroefd, het is zo’n waanzin wat de mensheid en deze mooie planeet wordt aangedaan.

   En het is schijnbaar niet te stoppen, dus ga ik mijn weg, en kijk niet meer om, doe mijn eenvoudige zaken, waar ik gelukkig en vrolijk door wordt, en leef mijn leven, ik heb vaak genoeg mijn nek uit gestoken, pppffff leverde mij persoonlijk onmin, en veel hoofdpijn op, nee hoor stop, in mijn vrienden en vriendinnen kring, doe ik mijn aandeel leveren, en dat is het dan.
   Vriendelijke groet, heb je réactie pas van morgen beantwoord, ik ga op tijd naar bed, als ik weet dat het de volgende dag mooi weer wordt, groet Jenne

  1. Heeft U het idée dat U hier door de huidige tijd duidelaker maakt, loopt U niet een beetje naast het werkelijke leven, onderwijl wij over een eigenlijk niet terzake doend koningshuis keuvelen, staat onze samenleving in de brand, en op springen, ze nemen ons vriendelijk lachend aan de hand, en leiden ons naar WWIII, en dan worden onze onderwerpjes op eens zo banaal en niets zeggend, maar dat is dan wel mijn persoonlijke opinie, vriendelijke groet Jenne

 9. Wacht eens even….Die koning Gorilla was dus oversekst en kreeg syfilis, en was het algemeen bekend (in welingelichte kringen)(dus geen feiten) dat hij al twee jaar onvruchtbaar was toen hij op 61-jarige leeftijd trouwde met de 20-jarige Emma. En die Emma is daarna 5 x zwanger geweest? Hu??? Van die onvruchtbare koning Gorilla? Hoe kan dat dan?

 10. Wilhelmina had net als De Ranitz last van het erfelijke ’toondoofte’. Een oude collega van mij heette ook De Ranitz en hij bleek de titel Jonkheer te hebben. Ook hij had last van toondoofte. Dus, kort samengevat, loopt het Nederlandse volk te juichen voor mensen die doodnormale boerenlui zijn.

  1. Nou nou gewone boeren lui, of bedoeld U boerenlui, zou zeggen hiep hiep hoera voor alle slimme boeren ! toch mooier kan het niet, het verhaal verfijnd zich steeds meer !

 11. In wezen is die Waxinelichtjes gooier helemaal niet te vervolgen voor het aanvallen van het koningshuis, waarom werd dit niet gebruikt in zijn verdediging, heiligenschennis hete het, zo helpe mij God almachtig, wat een waan zin !

 12. Aan Jenne de vraag dan: Wie nemen ons aan de hand?

  Wie zijn “ze”?

  Om in het heden te kunnen navigeren, moet je de juiste (!) geschiedenis kennen en die leer je niet op school. Daar leer je over de “Vader des Vaderlands”.

  Het zijn weer deze niet alleen onedele maar anti-edele of antisociale tokkies en hun (ledige, naargeestige) gelijkgestemden internationaal, die dus al eeuwenlang (zie mijn vorige reactie) de hele boel of mensheid (adel en volk) extreem glad aan het judassen/belatafelen zijn.

  CIA = NATO, VN en EU.

  Wie/welke gestoorde breinen staan er aan de wieg van de CIA: Allen Dulles, Alden Hatch etc. ‘goede’ vrinden van prins Bernhard. Allen medeplichtig aan o.a. de ijskoude, immense, totaal bizarre gruwelmoord op geheel (vluchtelingenkamp) Dresden.

  Wie is de opa van Wimlex (Bilderberg) van Amsberg?

  Wie tracht WOIII aan te wakkeren en Europa proactief (onder een masker van hulpeloosheid e.d.) sluipend vol te plempen met moslims?

  De NAVO en de EU.

  Het zijn steeds dezelfde (hetzelfde type qua -diep gestoorde- persoonlijkheid!) psychopathische massamoordenaars.

  1. Adrie, U geeft toch zelf het antwoord, de genen die ons bij de hand nemen zijn, de opvolgers, de geestelijke opvolgers van het kwaad door U benoemd !
   de Cia, de Dullenses van deze tijd, other faces but same thinking !

  2. Adrie

   Nog een stapje verder Vaticaan = CIA met connecties binnen de NATO, VN en de EU. CIA is een geheime organisatie van het Vaticaan met een geheime basis onder het meer van Geneve.
   https://www.youtube.com/watch?v=awIEkU5DaZE
   https://s3.amazonaws.com/khudes/dctvteleprompt3.29.pdf

   De opa van Wimlex is Claus Felix Friedrich Leopold Gabriel Archim Julius August von Amsberg en was een Duits edelman van lage adel en de vader van Claus van(?) Amsberg. Deze is in 1953 al overleden.

   Het zijn de zionisten die WO3 de oorlog trachten te veroorzaken, daar is al veel van gepubliceerd met naam en toenaam, NAVO en de EU zijn niets meer of minder dan een verlengde arm van hen.

   Het is een heel complex systeem en omdat goed te begrijpen moet je er diep in duiken.

  3. Kleine Adrie is er niet diep ingedoken, maar grote Loki wel…..

   Toch?

   Complexe systemen zijn steeds projecten van -samenklonterende- figuren als Allen Dulles en prins Bernhard (ik duidde in de onderhavige reactie uiteraard op de opa van moederszijde gezien de context) die individueel (als je bij psychopathie van individu kunt spreken tenminste) een psychopathische persoonlijkheidsstoornis hebben.

   Psychopaten ondergraven pure evil en machinaal energiek proactief elke menselijke poging tot verbetering en groei. Of dit nu (binnen) het Vaticaan is, (binnen) de adel, het zionisme, of bijv. de vrijmetselarij.

 13. Cozmic

  Wat heb jij nu voor een probleem? Zou je niet eerst bij jezelf beginnen om de wereld te verbeteren. Je kosmische arrogantie blaas je hoog van de toren en dus kun je ook diep vallen.

  Ik vindt het trouwens wonderbaarlijk dat je mij linkt aan Lucifer, want dat is juist iets waar ik een bloedhekel aan heb. Maar ja, zoals je zelf al zegt, ik blaat wat ik wil. Heel verstandig Cozmic, zeker als je iemand niet persoonlijk kent. Let wel ik ben niet de jongste meer en heb dus al veel meegemaakt.

  En hoe moeilijk is het voor je om een betweter van jou gelijk te overtuigen. Wil je soms het slimste individu van de klas zijn.
  Volgens mij is een reactie-forum bedoeld om elkaar te informeren van feiten en waarheden. Niet om elkaar af te bekken, dus gedraag je een beetje.

  Nog even terugkomend op Lucifer. Die zou nooit de club dwars zitten en actie ondernemen. Je kunt dan wel raden wat ik doe!!! Weet je het nog waarom ik die naam King of Light gebruikte? En dat is niet zomaar geweest. Ik heb dat veranderd in Loki omdat een ander het ook begon te gebruiken en dus niets anders dan een omgekeerd afkorting van King of Light.

  Dus beste Cozmic, ik heb niets tegen je dus waarom jij wel tegen mij?
  Gebruik dan ook je kosmische bewustzijn voor positieve verandering ipv het as van het kwaad te voeden. Vindt Lucifer vast lekker.

 14. so wie so vind ik het geldverslindend instituut van de Oranje monarchie zoals het in ons land is georganiseerd, volkomen uit de tijd, een tijd waarin zovelen niet meer weten hoe de eindjes aan elkaar te knopen en de armoede in Nederland afgelopen jaar zelfs is verdubbeld en nog steeds meer vluchtelingen ons land binnen stromen om geholpen te worden een menswaardig bestaan op te bouwen….wie zal dat betalen zoete lieve gerritje ??
  met al het geld en rijkdom dat de Oranjes al van zichzelf hebben zouden ze zelf eens een voorbeeld moeten geven humanitaire doelen te ondersteunen in plaats van nog langer de mederlandse bevolking financieel te laten opdraaien voor hun buitensporige salarissen en luxe voor het leven gekozen…is dat democratie??

 15. Adrie

  Kleine Adrie is er niet diep ingedoken, maar grote Loki wel…..

  Toch?

  Kan je mij je reactie uitleggen? Ik vat dat namelijk niet helemaal en krijg een beetje het gevoel dat je je laat leiden door de reactie van Cozmic.

  Ik wilde je namelijk alleen maar helpen met wat info. Mijn intenties zijn dus goed bedoeld, zonder achterliggende gedachte. Dus ik begrijp jou merkwaardige reactie niet helemaal.

 16. een uitstekend artikel boeiend , maar veel Nederlanders met een beetje gezond verstand weten allang dat deze zgn monarchie een luchtballon is en zo doorgeprikt kan worden.
  Hoe? Zorg voor een DNA test en de waarheid komt boven water.

  1. Dat is nu juist het probleem Ton. Daar willen ze niet aan meewerken. Ook komt dan het woordje onschendbaar om de hoek kijken.

   Jaren geleden heeft dit al eens gespeeld bij Juliana, waarbij ook het verzoek werd neergelegd de kist van Willem van Oranje (de Zwijger en zuiver Nassau) te mogen openen voor DNA. Het antwoord was dat dit ongepast zou zijn.

   Als mensen dit zo tegenwerken, zou dat je al genoeg moeten zeggen.

 17. We zijn maar wat blij dat wij niet in hun schoenen staan, ik zou gillend gek worden van al die publiciteit, werkbezoeken en dergelijke. Juliana was dus geadopteerd, mooi, geen reptiel en echt één van ons. Het koningshuis gaat wel met de tijd mee, ze denken echt niet dat ze beter zijn als anderen, ze hebben een verbindende rol en zijn vriendelijk. Vele mensen genieten van de officiële ceremonies, ik ook, vooral Alexia vindt ik schattig, het is en blijft een nationaal toneelstuk. Ik zou zeggen; zendt ze goede gedachten, dan worden ze nog meer gesterkt om voor het welzijn en geluk van eenieder te werken. Lang leve de Koning!

  1. Laat ze dan maar beginnen met bakken geld geven en spenderen aan zij die van de honger zowat omkomen. Neen, het is allemaal huichelarij en zelfverrijking ten koste van de bijna 99%. Hoe naïef de meesten van ons ook zijn, BEWUST MISBRUIK maken van de situatie is natuurlijk nooit een positief iets en ten goede van al het leven.

   Dus ik zou zeggen AFVOEREN naar de Abyss dat gespuis!

 18. Op eens zijn ze er weer, en krijgen nu 44 millioen, wordt het geen tijd voor een Volks Reopubliek, niet zo iets als wat men er langzaam maar zeker in Frankrijk van heeft gemaakt, maar een echte goede Griekse republiek vol burgers en drama, als die van Athene, moet goed zijn als je er als gewone burger bij betrokken voelt, geeft je leven inhoud en interesse, Jenne

  1. Jenne 1 :
   Een goede Griekse republiek vol burgers en drama !!!
   https://www.henrymakow.com/2016/11/athens-cradle-of-pedophilia.html
   met citaat :
   “Athens, supposedly the cradle of Democracy, was the most perfect mind-control-based totalitarian state in Antiquity.
   Their sodomy-based mind control was the model for Illuminati control throughout history, including the British Empire and the United States today.
   “Only after seven years beginning before puberty were you entitled to citizenship. But once you were received as such a citizen you no longer had any will of your own, your whole body and therefore your whole brain, your own soul was possessed by the state, exactly like in the MK-Ultra program of the CIA. ”
   De volledige tekst is echter van belang voor een goed begrip van de Oude Grieken.

  2. SubRosa, weer een illussie armer, ja de onderliggende waarheid is vaak zo anders als dat je/mijn romantische gedachten hebben gebrouwen.
   Ja Hamourabi, kon er ook niet al te veel aan doen, Alexander de grote was waarschijnlijk ook
   homofile, maar goed bedankt voor je réactie, ik bedoelde maar, je begrijpt waarschijnlijk wel wat ik voor sta, Groet Jenne

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.