Advertentie

Artsen, apothekers: ‘vaccinatieschade bij eigen kinderen’..!!


x

x

Artsen, apothekers:
‘Vaccinatieschade bij eigen kinderen?’..

2020 © VaccinVrij | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Je zou toch denken, dat je als gediplomeerd arts of apotheker, zeer goed geïnformeerd bent of zou moeten zijn, over de risico’s van vaccins en het hele vaccinatieproces, zoals de ‘reguliere geneeskunde’ het allemaal bedacht heeft..? Maar hoeveel hebben medici feitelijk geleerd over het herkennen van bijvoorbeeld de -veelal weggemoffelde informatie, over ongewenste neveneffecten van vaccinaties, in hun medische opleiding?

In het onderstaande interview wordt een apotheker geïnterviewd, die met een arts is getrouwd. Geen van beiden stelden zich ooit fundamentele vragen over vaccineren, noch over vaccins. Zij maakten tenslotte inmiddels zélf deel uit van ‘de medische wereld’, de reguliere geneeskunde, waarin zij het volste vertrouwen hadden geleerd te hanteren. Totdat zij vaccinatieschade ontdekten.. Nota bene bij hun eigen kinderen…!

Triest en tegelijkertijd toch ook weer boeiend om te zien, dat deze ‘medische wereld’- als het hen zelf overkomt – door dezelfde processen gaan als ouders, die ontdekken dat hun kind vaccinatieschade heeft opgelopen. Want dan zijn ook medici, natuurlijk gewone vaders en moeders. De conclusie, zo blijkt, is dat lessen over vaccinatieschade helaas en té vaak pas geleerd worden, als het ouders overkomt..! |Een teken aan de wand? Kijk deze video en besef hoe onkundig artsen/medici gehouden worden op het essentiële gebied van de vaccinatie-politiek in de geneeskunde. (Ondertiteling: Mara Gabriëlle voor Vaccinvrij)

Aanvullend op dit bericht plaatsen we hier (oorspronkelijke publicatie AHealthyLife/vertaling Tim Dollee)
een artikel over de achtergronden van medische opleidingen en de houding van artsen rondom vaccinaties.
X

Medisch scheikundige geeft 3 redenen
waarom hij zijn kinderen niet laat vaccineren
X

In plaats van een onbewezen hypothese te gebruiken om twijfelende ouders over de streep te trekken hun kind te laten vaccineren, zouden de vaccinatie-voorstanders hun focus eens moeten richten op de veiligheid en effectiviteit van vaccinaties en deze in twijfel moeten trekken. Een gezonde sceptische blik met betrekking tot een groot aantal vaccinaties, die nu als ‘vanzelfsprekend’ worden opgedrongen aan het volk, zou de gezondheid van hun kind(eren) bijzonder ten goede kunnen komen. Dit onderstaande relaas is geschreven door apotheker Shane Ellison, MS (HIER)

Apotheker Shane Ellison

“Mijn achtergrond als medisch scheikundige leert me hoe te vertrouwen op bewezen onderzoek. Ik heb geleerd om minder gevoelig te zijn voor emotionele argumenten en meer gevoelig te zijn voor feiten, die ondersteund worden door reproduceerbaarheid. Dit is -zoals je waarschijnlijk weet- één van de hoofdregels van de wetenschappelijke methode. Het verwijst naar het vermogen van een test of experiment om nauwkeurig gereproduceerd te worden.

Daarnaast heb ik als ouder ook de verantwoordelijkheid, om alles wat ik in mijn medische opleiding heb geleerd, te gebruiken bij het nemen van beslissingen voor mijn eigen gezin. Zeker -zo heb ik geleerd- wanneer het gaat om de potentieel gevaarlijke vaccinaties. Vanuit mijn eigen onderzoek heb ik kennis van verborgen feiten waarvan iedere ouder op de hoogte zou moeten zijn.

Hier zijn de drie voornaamste redenen waarom ik mijn eigen kinderen niet wil laten vaccineren:

Reden 1: gevaccineerd zijn betekent niet altijd immuun zijn

De bedoeling van een vaccinatie is, dat het ingespoten vaccin de natuurlijke afweer van het lichaam opwekt/stimuleert. Doordat zwakke of dode geïnfecteerde middelen ingebracht worden, wordt er vanuit gegaan dat het lichaam een adequate immuunreactie zal creëren. En terwijl dit idee meer dan tweehonderd jaar oud is, is het lang niet zo effectief als de farmaceutische bedrijven, artsen en overheidsinstellingen je willen doen geloven. Op z’n best geven vaccinaties ons immuunsysteem alleen een tijdelijke boost.

Dat is omdat je immuunsysteem zodanig is ingesteld dat het de aanvallende indringers, die door je biologische ingangen binnen zijn gekomen (zoals je neus, mond, ogen) herkent. Dat betekent dat je dit systeem dus omzeilt via een infectie die met een naald in je lichaam wordt gebracht! De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) benadrukt dit feit, in een verslag genaamd ‘Immunization, Vaccines and Biologicals’. Ze schrijven daarin dat ‘kinderen onder de twee jaar niet consequent een immuniteit ontwikkelen na een vaccinatie’.

En dat is ook preciés de oorzaak dat vaccinaties ‘onder de radar’ van ons immuunsysteem kunnen doorvliegen/sluipen. Dit verzwakt niet alleen op een fundamentele manier het menselijke immuunsysteem, maar het maakt veel vaccinaties inactief..! De geschiedenis bewijst dat dit het geval is… Waarom gaan we dit fenomeen niet fundamenteel eens onderzoeken..? Waarom wordt dit fundamentele FEIT feitelijk verzwegen?

Het poliovaccin
Polio is eigenlijk de meest gevreesde kinderziekte, die gedurende de menselijke geschiedenis vele verlammingen en doden heeft veroorzaakt. De wereld maakte een dramatische stijging van het aantal poliogevallen mee in 1910. Epidemieën waren geen uitzonderlijke gebeurtenissen. Ook waren ze daardoor de drijvende kracht, achter de race om een poliovaccin te ontwikkelen. Uiteindelijk werd het vaccin in 1953 ontwikkeld en een orale versie volgde kort daarop. Maar deze vaccinaties kwamen toen te laat.

Want dankzij een betere hygiëne, zuiver water en gezonde, voldoende voeding (geen ondervoeding dus) was het aantal polio-infecties al enorm gezakt, zoals ik het ook heb gedocumenteerd in mijn boek ‘Over-The-Counter Natural Cures’. En dat is maar goed ook, want beide vormen vaccinaties waren écht een totale mislukking. Sterker nog, in plaats van polio te voorkomen… veroorzaakten ze het juist! Ook dit is een fenomeen dat heden ten dage volledig wordt genegeerd door de ‘medische wetenschap’..

Medische tijdschriften overal ter wereld hebben echter deze uitkomsten laten zien! Het tijdschrift ‘The Medical Journal of Australia’ ontdekte al in 1951 de relatie tussen profylactische inentingen en het begin van poliomyelitis (“the relation of prophylactic inoculations [polio vaccines] to the onset of poliomyelitis [polio]”). En deze trend heeft gewoon doorgezet en heeft zich ‘mogen’ doorzetten.. Zoals blijkt uit een artikel uit 2007, onder de titel ‘Nigeria Fights Rare Vaccine-Derived Polio Outbreak’, waarin persbureau Reuters liet zien, hoe het vaccin zélf de uitbraak van polio in Nigeria, Tsjaad en Angola veroorzaakte.

En volgens The Indian Journal of Medical Ethics raakten alleen al in 2011 zo’n 47.500 kinderen verlamd door het poliovaccinatieprogramma dat door Bill Gates was gelanceerd: van de kinderen die ziek werden door het vaccin gingen er twee keer zoveel dood als van degenen die geïnfecteerd werden door de ‘wilde’ polio..! Heb jij het vermoeden, dat Bill Gates en zijn ‘consorten’ wéten wat ze doen, de vraag stellend in tweeërlei opzicht..?!

Kinkhoest
Hetzelfde gebeurde in het geval van het kinkhoestvaccin. Tussen 1900 en 1935 waren de sterftecijfers als gevolg van kinkhoest gedaald tot 79% in de Verenigde Staten, terwijl het vaccin pas werd geïntroduceerd in 1940..! Vandaag de dag zijn degenen die ‘immuun’ zouden zijn, doordat ze gevaccineerd zijn, feitelijke het meest vatbaar voor het krijgen van kinkhoest..!

Onderzoekers van het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC), vergelijkbaar met het RIVM in Nederland, bepaalden in 2002, dat het aantal kinderen dat doodgaat aan kinkhoest aan het stijgen is, ondanks het recordaantal gevaccineerden. In 2009 erkende The Atlanta Journal-Constitution deze trend ook. In dit artikel, getiteld ‘Kinkhoestvaccins niet zo krachtig als verwacht’ markeerde de publicatie een recente bundeling van 18 met kinkhoest geïnfecteerde studenten. 17 van deze studenten, dus 95% van de geïnfecteerden, waren gevaccineerd met een vijfvoudige dosis van een DTaP-vaccinatie.

Mazelen, de bof en rode hond
Met het mazelenvaccin is het niet anders. In 1957 werd de BMR-vaccinatie breed ingezet in een poging de mazelen, de bof en rode hond uit te roeien. Het Amerikaanse CDC beweerde dat het de bof zou doen laten verdwijnen in de Verenigde Staten nog voor het jaar 2010. Maar in plaats van preventie van de bof en mazelen heeft het vaccin in werkelijkheid dus voor wijdverspreide epidemieën gezorgd. Uitbraken zijn de norm geworden. En degenen die het meest hebben geleden waren er, naar stand van de wetenschap, tegen gevaccineerd en hadden dus ‘immuun’ voor de ziekte moeten zijn…!

De inmiddels overleden dr. Robert Mendelsohn toonde aan, dat het maar liefst 14x waarschijnlijker is, dat gevaccineerde personen de bof krijgen, in relatie tot ongevaccineerde personen..!

Mazelen zijn niet verdwenen door vaccins… Laat je niets wijsmaken.. Deze ziekte was al op de terugweg, toen vaccins werden ingevoerd..!

Tussen 1983 en 1990 was er een toename van 423% van mazelengevallen onder gevaccineerde personen. In 2006 vond de grootste mazelenuitbraak plaats in twintig jaar. Van de mensen die geïnfecteerd raakten was 63% gevaccineerd. Dit toonde Neil Miller aan in ‘Vaccines: Are They Safe and Effective?’ Anderen vonden vergelijkbare resultaten. In het vaktijdschrift ‘The Journal of Infectious Diseases’ schreven wetenschappers van de Vanderbilt University School of Medicine: ‘Ononderbroken mazelenuitbraak in een hooggevaccineerde populatie’.

In zijn boek ‘How to Raise a Healthy Child In Spite of Your Doctor’ (‘Hoe laat je je kind opgroeien, ondanks de aanwezigheid van je dokter?’) toonde de inmiddels overleden dr Robert Mendelsohn aan dat het 14x waarschijnlijker is dat gevaccineerde personen de bof krijgen dan ongevaccineerde personen. Deze bizarre vaccinatiefiasco’s leidden bij het Departement van volksgezondheid van Iowa tot de conclusie dat ‘…ons meest belangrijke wapen om de gezondheid van de bevolking van de Verenigde Staten te beschermen tegen de bof, namelijk met 2 doses van het BMR-vaccin, onvoldoende bescherming biedt. Zelfs The Mayo Clinic, een instituut waar reguliere geneeskunde regeert, stelt dat ‘Vaccinatiemislukkingen een toegenomen waarschijnlijkheid zijn geworden.’

En dan natuurlijk het griepvaccin..!
Het griepvaccin is bewezen net zo waardeloos te zijn… (Kijk HIER op de site naar de vele artikelen die niet alleen de onzin/onwerkzaamheid van vaccins aantonen, maar ook de gevaren van de griepprik! En dat terwijl de Nederlandse Staat, jaarlijks maar liefs € 60 miljoen over de balk gooit voor deze griepprik-onzin) In 2007 rapporteerde het dubieuze Amerikaanse overheids-gezondheidsinstituut CDC voorzichtig. dat de griepvaccins, ‘geen of lage effectiviteit biedt’ tegen griep of griepachtige ziekten.

Het vaccineren van ouderen tegen de seizoensgriep is volstrekt overbodig en smijten met gemeenschapsgeld.. Daarentegen zijn gevaren van infectie van ouderen en mensen met minder werkend immuunsysteem niet of nauwelijks onderzocht. Waarop is dan het blinde vertrouwen in deze griepprik-onzin, van bijv. oudere mensen, gebaseerd..? Waarom zijn zij niet uitermate kritisch..?

De gegevens lieten zien dat het griepvaccin niet meer dan 14%, dus 1 op 7 mensen beschermt, van degenen die het ontvingen. En dit was geen uitzondering, het vaccin is zelden effectiever dan dat. Zelfs The New York Times rapporteerde dat ‘Het griepvaccin, dat al meer dan veertig jaar wordt aanbevolen voor mensen van 65 jaar en ouder, zijn reputatie aan het verliezen is als een effectieve manier om het virus af te weren.’ Artsen die hun huiswerk doen, begrijpen dat vaccinaties ineffectief zijn.

Dr Ira Goodman, een chirurg van Loyola Medical School is een van hen. Via emailcontact liet hij me weten dat hij tegen vaccineren is, simpelweg omdat ‘ze niet werken’! De mislukking van de vaccinaties is eindelijk mainstream gegaan. Maar in plaats van toegeven dat ze geen bescherming bieden, pushen gezondheidsdiensten en de farmaceutische industrie voor MEER vaccinaties als oplossing. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de hoeveelheid regelrechte gifstoffen die deze experimentele brouwsels bevatten, deze zijn angstaanjagend.


Reden 2:
vaccinaties stellen kinderen bloot aan gifstoffen

Volgens de informatiebrochures, uitgegeven door het CDC en FDA (vergelijkbaar met resp. het Nederlandse RIVM en het VWA) zitten vaccinaties boordevol met chemicaliën. Daarover hoeven we dus sowieso NIET te twisten! Ze bevatten grote hoeveelheden chemicaliën, zware metalen en allergenen. Daarnaast bevatten ze ook diverse verwerpelijke ingrediënten zoals niercellen afkomstig van apen en geaborteerd foetusweefsel… Kun jij je dat voorstellen..?? Naar de invloed van dat lichaamsvreemde DNA, is eigenlijk nog NOOIT onderzoek gedaan.!

Vaccinaties, vaccinaties, wanneer gaan we dit middel eens zien als een paardemiddel, i.p.v. een wondermiddel..? Een paardemiddel inzetten tegen pasgeborenen, van wie het immuunsysteem niet eens volledig is ontwikkeld..!

Formaldehyde is een van de vele chemicaliën die wordt aangetroffen in vaccinaties. En volgens de FDA is het zo dat ‘buitensporige blootstelling aan formaldehyde kanker kan veroorzaken’. Een ander ingrediënt in de cocktail is een chemische stof die bekend staat onder de naam 2-phenoxyethanol. Deze stof komt met de waarschuwing dat het ‘het centrale zenuwsysteem kan onderdrukken en braken en diarree kan veroorzaken, wat kan leiden tot uitdroging bij kinderen’.

En dat is slechts het tipje van de ijsberg…

Als aanvulling op kwik en aluminium bevatten veel vaccinaties ook antibiotica zoals neomycine, polymyxine B, streptomycine en gentamicine. Die medicijnen zijn niet eens toegestaan voor niet-geïnfecteerde kinderen! Ondanks deze opkomende giftige dreiging stond er in het Parenting Magazine een artikel waarin de door Big Pharma aangestelde vaccin-promotor dr Paul Offit stelde, dat ‘In theorie zouden gezonde kinderen zelfs tot 100.000 vaccinaties in één keer moeten kunnen krijgen.’ Meent hij dit serieus?! Hij zal die theorie in ieder geval nooit testen op mijn kinderen! Ik vraag me af of hij zichzelf zo vaak zou willen steken om te bewijzen dat dat goed gaat…

Vaccinaties in één plaatje: ‘Of de dokter PRECIES weet wat ie nou aan het inspuiten is..!!’ Het antwoord is: ‘Nou NEE, eigenlijk weet ie dat helemáál NIET’…!

Ik heb talrijke artsen ondervraagd via e-mail en telefoon, om uit te vinden of zij Dr Offit’s ideeën deelden. Wellicht is het een verrassing voor je, maar dat deden ze dus niet..! Dr Suzanne Humphries was onvermurwbaar in haar stelling: ‘Vaccinaties stellen kinderen bloot aan het risico van het krijgen van een vorm van een nierziekte genaamd nefrotisch syndroom. Dit kan veroorzaakt worden door een algemeen voorkomend ingrediënt: Bovine Serum Albumin. Artsen geven de kinderen dan gewoon steroïden om de symptomen te onderdrukken, zonder te weten wat de eigenlijke oorzaak is van dit syndroom’.

Als ouders meer bewijs willen van de giftigheid dan kunnen ze misschien beter ook eens… de bijsluiters lezen van de vaccins zelf..!! De bijsluiter van het DPT-vaccin van Sanofi Pasteur waarschuwt dat ‘Een overzicht van het Institute of Medicine (IOM) heeft bewijs gevonden voor een oorzakelijk verband tussen onderdelen van het tetanusvaccin en zowel brachialisneuropathie als het Guillain-Barré syndroom (beide aandoeningen gaan gepaard met pijn en verlies van zenuwfuncties)’. Makers van het Tripedia vaccine for DTP hebben vastgesteld dat dergelijke gevolgen zo frequent voorkomen dat ze hiervan een overzichtslijst hebben moeten maken. Mogelijke reacties:

 • wiegendood (Sudden Infant Death Syndrome (SIDS))
 • anafylactische reactie
 • cellulitis (een bacteriële huidinfectie)
 • autisme
 • stuiptrekkingen/epileptische aanvallen
 • hersenfunctiestoornissen
 • lage spierspanning en -kracht
 • schade aan de zenuwen
 • hyperventilatie/apneu.

Dit zijn ontzettend goede redenen om het al dan niet laten vaccineren van je kind nog eens goed te heroverwegen. Voorstanders van het vaccineren zullen je vertellen dat de voordelen ruimschoots opwegen tegen deze risico’s maar dat zou alleen maar waar zijn als vaccinaties de enige weg zouden zijn naar immuniteit…

Reden 3: Kinderen kunnen zelf op een natuurlijke manier immuniteit opbouwen

We lopen allemaal het risico op verschillende ‘biologische aanvallers’. Onzichtbare bedreigingen zijn overal… Zo kan bijvoorbeeld één enkele gram ontlasting kan meer dan 10 miljoen virussen, 1 miljoen bacteriën, 1.000 parasitaire cysten en 1.000 parasitaire eitjes bevatten. Het doel is om risico’s te minimaliseren door onze immuniteit op een natuurlijke manier te verhogen. In mijn boek ‘Over-The-Counter Natural Cures’, heb ik aangetoond hoe aangeboren en aangepaste immuniteit zich op een natuurlijke manier gedragen bij biologische aanvallers.

Maar je moet deze ‘poortwachters’ ondersteunen met de juiste voeding, hygiëne, goede riolering en natuurlijke medicijnen zoals bijvoorbeeld Andrographis (een natuurlijk Ayurvedisch kruid). Zoals het simpel- en eenvoudigweg wassen van de handen, na toiletbezoek vooral, het dodental onder kinderen met miljoenen omlaag heeft gebracht, zo helpen gezonde gewoonten blootstelling aan virussen en bacteriën te minimaliseren. Én ons natuurlijke immuunsysteem een boost te geven.

De wetenschap die dit bevestigde won in 2011 de Nobelprijs! Het waren dr. Bruce Beutler en dr. Jules Hoffmann, die ontdekten dat we als mensen als het ware zijn ‘geprogrammeerd’: speciale receptoren herkennen de vreemde indringers en als reactie hierop wordt ons immuunsysteem in een hogere staat van paraatheid gebracht. Dr. Ralph Steinman ontdekte daarna, dat speciale cellen van het immuunsysteem de unieke capaciteit bevatten om het immuunsysteem zodanig te laten reageren, dat alle biologische aanvallers van het lichaam worden opgeruimd. En dit alles gebeurt zonder vaccinaties!

Daling van ziekten: dus écht niet door vaccinaties!
Verder onderzoek heeft aangetoond dat de historische daling van infectieziekten, waar ouders nu tegen laten vaccineren, niet het resultaat is van inenting, zoals de artsen blindelings en foutief aannemen. De afname begon al jaren voordat de vaccinaties werden geïntroduceerd, met dank aan verbeterde leefomstandigheden, goede hygiëne, goede riolering en goede voeding die de natuurlijke immuniteit hebben verhoogd.

Alle besmettelijke ziekten op weg naar uitsterven. Gezonder voedsel, behuizing en kleding. Hygiëne verbetering deden het werk. EN NIET DE VACCINS..!

En waarom is het, dat terwijl bijna 50 miljoen mensen stierven aan de Spaanse griep in 1918, het sterftecijfer van de geïnfecteerden 2 tot 5% was? Dat betekent niet meer of minder, dan dat 95 tot 98% van degenen die deze zware griep hadden kregen, er volledig van herstelden. En dat zegt ook weer iets over de honderden miljoenen mensen die wél in contact kwamen met het virus, maar de Spaanse griep helemaal nooit kregen. Het verschil zit hem in het individuele immuunsysteem, dat dus écht geen vaccin nodig heeft, om uiteindelijk te herstellen.

De conclusie is, dat je leefgewoonten van grote invloed zijn, zoals aangetoond in de Nobelprijswinnende wetenschap. Gezonde, afwisselende voeding, betere leefomstandigheden, krachtiger hygiëne, goede riolering en betere kleding, waren vooral de drijfveren, die ons immuunsysteem een boost gaven. Dus werk daarmee ook zélf, om deze bescherming te krijgen!

Kijk eens goed naar de grafieken hierboven en zie hoe de verborgen factor ‘werking van het immuunsysteem’ achter de -decennialang- teruglopende ziekten zit. Er werd dus NIET gevaccineerd en deze ziekten liepen massaal terug. Toen kwam het wondermiddel ‘vaccins’ en eiste vervolgens alle succes van het immuunsysteem op..!!

Er is geen wondermiddel tegen infecties maar je hebt wel opties.
Besef goed dát er echt geen wondermiddel is en dat ondanks de beste inspanning die je je kunt getroosten als het gaat om voeding, hygiëne het immuunsysteem nog steeds kan falen. Gelukkig kunnen dan in veel gevallen medicijnen helpen. Met al de wetenschappelijke snufjes die er voorhanden zijn, ben ik in ieder geval niet van plan om de gezondheid van mijn kinderen te riskeren door een in één woord antieke vaccinatietheorie te volgen… noch ze de giftige brouwsels die deze bevatten te geven.

Dat maakt me zeker geen religieuze idioot of complottheoreticus. Het betekent simpelweg dat ik een geïnformeerde en bezorgde ouder ben, met gezonde kinderen die niet afhankelijk zijn van risicovolle medicijnen of ‘kudde-immuniteit’. En aangezien kudde-immuniteit OOK niets meer is dan een antieke theorie, en niet iets dat kinderen beschermt tegen infecties, zouden voorstanders van vaccinaties zich echt helemaal niet moeten bemoeien met mijn niet-gevaccineerde kinderen!

* * *

2 gedachten over “Artsen, apothekers: ‘vaccinatieschade bij eigen kinderen’..!!

 1. Een bijkomende vraag die men kan stellen. Een mazelenvirus intraveneus ingebracht dood kankercellen in 24u. Onze gevaccineerde kinderen kunnen geen mazelen meer krijgen!?
  De wetenschap zegt dat het immuunsysteem van diegene die mazelen krijgen volledig reset wordt en 2 jaar nodig heeft om zich opnieuw te herstellen. Zou het niet kunnen dat deze infectie ons immuun maakt of minder vatbaar maakt om kanker te krijgen? Verder is het doorlopen van ziekte een groeiproces en maakt het ons geestelijk weerbaarder lees minder geestesziek en is vaccinatie een mogelijke trigger voor onze geestelijke onstabiliteit op lange termijn?

 2. Nog een bedenking. Een besmetting gebeurt normaal via de huid of slijmvliezen als men nu rechtstreeks in de spieren inspuit slaat men 1 of 2 barrières over. Reageert het immuunsysteem normaal nu en op langere termijn? Als men niet vatbaar is voor de ziekte waarvoor het vaccin bedoelt is en men spuit het toch in wat is dan de belasting voor het immuunsysteem en lichaam op deze lichaamsvreemde stoffen?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.