Advertentie

Tijdreizen en tijdslijnen…


x
x

Tijdreizen en tijdslijnen

2020 © Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Harriet Algra

Is het mogelijk uit te vinden, wat er in de toekomst zal plaatsvinden….? En/of…. om gebeurtenissen uit het verleden, in het ‘NU’ waar te nemen? Het antwoord is een volmondig ‘JA’.. ! Er zijn technologieën ontwikkeld, door personen, die zich hier sinds 1947 doelgericht mee bezig houden. Deze worden o.a. ingezet, om de vijand te kunnen bespioneren.

Één van deze technologieën is ‘Project Looking Glass’. Deze wordt door de ‘DeepState’ ingezet om controle’ te krijgen over de tijd. Ene Bob Lazer was de eerste persoon, die met deze geheime technologie in 1989 via de media naar buiten trad. Hij werkte als een militair ingenieur, gespecialiseerd in ‘reverse engineering’ bij de S4-faciliteit in Area 51.

Je weet: ‘Reverse engineering’ is het onderzoeken van een onbekend product, door de ontwikkeling/bouw van dat product ‘om te draaien’ (vandaar ‘reverse’). Door logischerwijze het product te ontleden, kom je tot de manier waarop het is ontwikkeld en gebouwd en hopelijk ook werkt.  Project Looking Glass, is een zeer geheim project, ontwikkeld uit in beslag genomen, buitenaardse technologie. Deze, werd gebruikt door het militaire industrieel complex, waaronder de marine, in overheidscontracten en andere duistere projecten in de 70- en 80-tiger jaren.

Deze technologie vergroot het mentale en psychische vermogen van een persoon, zodat deze in de toekomst of zelfs in het verleden kan kijken. Dit soort onderzoeken vonden voor het eerst plaats, na het ‘Roswell’-incident in 1947, waarbij een voertuig/UFO was neergestort. Ze ontdekten, dat het voertuig geen bedieningselementen of andere manieren bezat, waarmee het ‘apparaat’ bestuurd kon worden. Wat ze wel ontdekten, waren héle speciale stoelen. Al gauw kwam men tot het begrip, dat degene die in zo’n stoel plaatsnam, alleen maar…. naar binnen hoefde te keren!

Roswell juli 1947, een buitenaards voertuig zou zijn neergestort: “De beruchte ‘UFO crash’ die gepubliceerd is, was helemaal per ongeluk en heeft geleid tot verwoestende resultaten. “

De persoon moest focussen op een tijdstip in de toekomst of het verleden, of zelfs op een locatie, waarna er uit het niets een portaal verscheen en opende. Het voertuig vloog daar vervolgens doorheen, om onmiddellijk op de plek in tijd en ruimte te arriveren. Er gebeurden ongelofelijke dingen, want ze waren via deze technologie niet alleen in staat in verschillende tijdruimten te kijken, maar deze ook te beïnvloeden. Het waren vooral kinderen die werden ingezet bij project ‘Looking Glass’ en project ‘Montauk’.

Duizenden kinderen zijn op gruwelijke wijze getest, waarvan slechts een paar het hebben overleefd. Tijdens zo’n test werd vooral gekeken, of de kinderen in het bezit waren van speciale gaven. Ze werden van de straat opgepikt; uit weeshuizen en kinderschoolkampen gehaald, of door Illuminati-ouders ‘geleverd’, of zelfs gebroed bij speciale vrouwen op aarde, in ondergrondse basissen en bepaalde planeten. De karakteristieke specialiteiten van deze MK-kinderen waren:

 • remote viewing
 • medium
 • telekinese
 • teleportatie
 • materie ombuigen, vervormen, veranderen met gedachten
 • mind control bij anderen toepassen: gedachten van mensen overnemen, aansturen en beïnvloeden
 • idem: gevoel en gedrag aansturen
 • seksslaaf
 • levende tijdbommen: als een bepaald signaal gaat, pakken ze geweer en beginnen lukraak te schieten
 • tijdreizen: zowel letterlijk fysiek als mentaal, er in de geest echt helemaal zijn
 • naar verleden of toekomst reizen en daar feiten veranderen die de tijdlijnen vervormen
 • contacten met ET’s; hun talen en culturen leren, enz.
 • Super soldier; fysiek extreem sterk, mentaal ook.
DVD-cover van de film ‘Contact’uit 1997

Vaak in staat om in oorlogsgebieden een heel leger middels gedachten lam te leggen. ‘Montauk’ was een geheim project uit 1983, waarbij psychologische oorlogsvoering werd ontwikkeld, waaronder teleportaties, parallelle dimensies en tijdreizen. Ze werkten hierbij samen met wezens van het Siriaanse sterrenstelsel, maar ook Orion speelde hierbij een belangrijke rol. In de 90-tiger jaren, schijnt president Clinton zich publiekelijk te hebben verontschuldigd, over het feit, dat kinderen werden ingezet voor deze experimenten.

Het ‘Project Montauk was een voorloper van het latere MK Ultra. Iedereen beschrijft het apparaat waarmee ze werkten, als een grote kom met concentrische ringen die er omheen draaien, met water als geleider. De film ‘Contact’ uit 1997 liet dit goed zien, net als de film ‘Total Recall’ uit 1990, waarin Arnold Schwarzenegger in een stoel, naar Mars wordt geteleporteerd.

Volgens David Wilcock komt het systeem overeen met de werking van de pijnappelklier in het menselijke lichaam. Die heeft het vermogen om onder bepaalde omstandigheden, een zeer coherente energie-vortex of torsieveld te creëren, waardoor een persoon op niet-fysieke wijze, informatie kan ontvangen. Het is een draaiende of wervelende energie, gelijk aan de machine in de film ‘Contact’.

Er zijn twee groepen die zich met tijdreizen bezighouden:

 1. ‘The Oathkeepers’.
 2. De ‘Deepstate’.

De ‘Oathkeepers’, ofwel patriotten of het bondgenootschap, zijn mensen die zich focussen op, wat in het beste belang is voor Amerikaanse burgers op basis van de grondwet.

De ‘Deepstate’ echter, ziet de VS als een oorlogsgebied, waarvan het Amerikaanse volk deel uit maakt. Burgers mogen dan ook gearresteerd en opgesloten worden, buiten de grondwettelijke rechtsbescherming van een jury, noch op het recht op een advocaat. Door middel van de ‘National Defense authorization Act’ probeert deze DeepState continue de grondwet uit te schakelen. Ook alle andere rechten, worden door deze wet uitgeschakeld. De media heeft het publiek hier nooit over geïnformeerd, of ze gebruiken daarbij zoveel woorden, dat het er op lijkt, dat deze wet is ingevoerd om juist burgers te beschermen. Senator John Mc Cain, heeft in 2018, vlak voor zijn dood, geprobeerd een bijgewerkte versie van dit wetsvoorstel er doorheen te drukken.

Waarom denk je dat Area 51 zo geheim gehouden wordt?
Volgens ‘Bill Wood’, die deel uitmaakte van een speciaal ‘Seal Unit team’ in Irak, bezit de VS tientallen, misschien zelfs wel honderden voertuigen, die uitgerust zijn om hele geavanceerde ruimtevluchten uit te voeren en er zeer buitenaards uitzien. De reden dat ze dit geheim houden, is om te voorkomen, dat het publiek antwoorden zal eisen op vragen waarom we nog steeds afhankelijk zijn van aardolieproducten. Of….., waarom ze ons willen laten geloven dat je met een raket naar de maan vliegt…? Als deze vragen op gaan komen, is het hek van de dam. Dus, om dit geheim te kunnen houden, wordt álles geheimgehouden en heb je daarvoor zeer strenge bewaking nodig, die moet voorkomen, dat mensen ontdekken wat er werkelijk gaande is. Luister naar Bill Wood:

Het YouTube kanaal ‘Where We Go 1, We Go All’, had een grote storing, veroorzaakt door de S4 faciliteit. De S4 faciliteit heeft de afdeling ‘4-2 , permanent een wit konijn op de vloer liggen ’, dat rechtstreeks verwijst naar het konijn uit ‘Alice in Wonderland’. Dit verhaal speelt overigens überhaupt een belangrijke rol door het gehele complex. En degenen, die bekend zijn met het boekHitchhiker ’s Guide to the Galaxy’, weten het antwoord op de vraag: ‘Wat is het doel van het leven, het universum en al het andere?’. Het cryptische antwoord is ‘42’, ofwel 4-2. Wat heeft dit te betekenen en hoe kwamen de auteurs aan deze informatie?

In de toekomst kijken..
De overheid, gebruikte ‘Project Looking glass’ en ‘Project Stargate’, om in de toekomst te kunnen kijken. Ze hadden echter een probleem, want ze waren niet in staat, om voorbij het jaar 2012 te kijken. De projecten werden vervolgens buiten werking gesteld. 2012 was het jaar, zoals ook de Maya’s ons vertelden, dat de tijdslijnen begonnen samen te komen. Dit had tot gevolg, dat ongeacht de keuzes die ze zouden maken, dezelfde uitkomst het resultaat zou zijn. Niet alleen ‘Bill Wood’, maar ook microbioloog ‘Dr. Dan Burisch’, zie zijn PhD in 1989 ontving in New York,  legt uit, dat, iedereen die de ‘Looking Glass’ technologie toepaste, op de hoogte was, van de keuzes, die gemaakt zouden worden in de toekomst..

Ze kregen keer op keer dezelfde uitkomst te zien. Na 2012 stond er iets groots te gebeuren. Ze zagen twee mogelijke uitkomsten, ongeacht wat ze in deze uitkomsten probeerden te veranderen. De uitkomsten, kregen de titel TIJDSLIJN 1 en TIJDSLIJN 2.

In TIJDSLIJN 1, vindt er wereldwijd, een groot bewustzijns-ontwaken onder de mensheid plaats. Hierbij, zullen ze de waarheid ontdekken van al hetgeen, dat al eeuwenlang verborgen wordt gehouden voor hen. Hiermee, keren we terug in een vredelievende wereld, gebaseerd op Liefde & Respect, voor alles wat leeft.

In TIJDSLIJN 2 zal het heel anders verlopen. Hier vindt een grote ramp plaats, met catastrofale gevolgen. Hierbij, zal het meeste leven op deze planeet vernietigd worden.

De DeepState begon zich grondig voor te bereiden op deze 2 tijdslijnen. Een interessant gegeven hierbij is, dat de DeepState weigerde de eerste tijdlijn te

erkennen. Ze spraken enkel over de tweede. Ze wilden de controle verkrijgen, vóórdat deze tijdlijnen samen zullen komen. Dit is het moment, dat het interessant begint te worden. Bill Wood zegt namelijk, dat Hillary Clinton de ‘looking glass’technologie heeft toegepast, waarbij ze heeft gezien, dat zij in 2016 president zou gaan worden. We weten ondertussen allemaal, wat er wèrkelijk in 2016 heeft plaatsgevonden..!

‘Andrew Bassagio’, tijdreiziger en betrokken bij CIA- en DARPA-projecten..
Voordat ik verder ga, is het belangrijk dat ik iets ga uitleggen over ‘Andrew Bassagio’, een tijdreiziger, betrokken bij CIA- en Darpa-projecten, w.o. later ook ‘Pegasus’’ . Zijn verhaal, is één van de meest verbazingwekkende getuigenissen, die er bestaan in de wereld van het tijdreizen. Hij was er door zijn vader, op zeer jonge leeftijd, bij betrokken geraakt, omdat kinderen zich veel sneller konden aanpassen in een nieuwe omgeving dan volwassenen. Zij hadden geen aanpassingsproblemen in hun nieuwe omgeving.

Volwassenen ontwikkelden op den duur, psychische aandoeningen en andere gezondheidsproblemen, omdat hun geest, door deze tijdreizen, uit elkaar begon te vallen. Kinderen, observeerden de wereld om hen heen, zonder er al te veel over na te denken. Als bewijs toont Andrew Bassagio, een foto uit 1863, waarop hij als kind staat afgebeeld, vlak nadat Abraham Lincoln zijn wereldbekende korte toespraak in Gettysburg had gehouden. Hij vertelde, dat hij daar aankwam op blote voeten. Hij kreeg al heel snel van iemand schoenen aangeboden, die helaas veel te groot waren.

Pas jaren later, ontdekte hij, dat iemand deze foto had gemaakt. Hij vertelde verder, dat ook zijn vader daar aanwezig was, maar hem niet herkende, omdat hij zijn zoon in de tijd, dat hij naar dit ‘event’ afgereisd was, nog niet had betrokken bij het project Pegasus. Bassagio’s vader, was werkzaam bij de ‘Edison Laboratoriums’. Wie is degene geweest, die heeft voorkomen, dat dit lab gesloten zou gaan worden? Niemand minder dan Hillary Clinton… Als deze informatie klopt, dan wordt het begrijpelijk waarom zij zo overtuigd was van het feit, dat zij de presidentsverkiezingen in 2016 zou gaan winnen. Ze had dit namelijk al gezien. Voor déze verkiezingen werden:

 • Speciale stemhokjes gecreëerd.
 • Kreeg ze Google zover om de zoekresultaten te manipuleren
 • Had ze haar eigen mensen in het congres
 • Creëerden ze een heel verhaal rondom Rusland
 • Had ze de Main Stream Media aan haar zijde
 • En ze verloor…….

Ze was zo overtuigd van haar overwinning, dat ze deze foto (hiernaast) op haar Twitter-account plaatste. Niemand was waarschijnlijk méér geschokt door dit verlies, dan Hillary Clinton zélf. Maar wat het nog schrijnender maakte was, dat het Donald Trump was, die gewonnen had. Hoe kon dit gebeuren? Om dit uit te leggen duiken we in de techniek van de ‘Gele Kubus’. Deze technologie leek op de ‘Looking glass’, maar was veel eenvoudiger en kleiner en daarom gemakkelijk mee te nemen.

Hiermee, kon de gebruiker, de verschillende mogelijke uitkomsten zien, op basis van de keuzes, die je zou maken. De ‘Gele Kubus’ was een cadeau, dat president Eisenhower ontvangen had van de reptielen van Orion. Zowel Bill Wood, als Dr.Dan Burisch, zei iets met betrekking tot de Gele Kubus, dat héél belangrijk is, namelijk:

”Je ziet wat je meeneemt, ongeacht wat. Neem je wapens mee, dan zul je die ook in de toekomst tegenkomen, met alle mogelijke consequenties, die daaruit voortkomen”.

De intenties van de persoon, die observeert en de toekomst leest, spelen een belangrijke rol hoe de toekomst geïnterpreteerd kan worden. Menselijke emoties, veroorzaken een instabiliteit in de uitkomsten van de mogelijk tijdlijnen 1 en 2.  Hiervan een voorbeeld: probeer je voor te stellen, dat Hillary haar toekomst wil zien. De persoon die de kubus bedient, heeft in tegenstelling tot Hillary, goede intenties.

Bijvoorbeeld wil deze persoon niet (bewust of onbewust), dat TIJDLIJN 2 wordt uitgerold. Op zo’n moment, zal de ‘Gele Kubus’, bijna alsof het een eigen wil heeft, de persoon die hem vasthoudt, in dit geval Hillary, een verkeerde uitkomst geven. Bill Wood beweert namelijk, dat er een goddelijke macht is, die over alles waakt. Deze zal, ongeacht hoeveel iemand rommelt met een tijdlijn, zichzelf corrigeren, om uiteindelijk de uitkomst te krijgen, die het moet hebben. Bill en Dan waren beiden heel optimistisch, toen deze interviews  hebben plaatsvonden direct na 2012. Volgens hen, zitten we nu in TIJDLIJN 1.

JFK & Eisenhouwer, ook hij hield zich bezig met X-files maar verloor controle. Beide mannen-presidenten hadden gewaarschuwd voor de machtige invloed van het militair-industrieel complex of DeepState..!

Deze technologie, is al sinds de begin jaren vijftig door beide groepen in gebruik, om onze tijdlijn om te buigen en hiermee de meest ideale resultaten te verkrijgen. Die resultaten zijn  dus niet altijd het beste voor de mensheid èn het moment, waar het Mandela-effect begint te ontstaan, wat wil zeggen, dat er zijn sinds de jaren 1950, gebeurtenissen zijn veranderd in onze tijdlijn. We hebben hier niet alleen te maken met het feit, dat de tijdlijnen samenkomen, maar ook met de experimenten, die CERN heeft uitgevoerd, voordat deze gesloten werd. Het begint erop te lijken, dat er niets kan plaatsvinden, wat de uiteindelijke uitkomst kan laten veranderen.

We kunnen bijv. Hitler niet doden in het verleden, omdat dit, een te grote verandering teweeg zou gaan brengen in deze tijdlijn. Maar wat wel kan is, dat sommige mensen, van wie we denken dat ze nog in leven zijn, overleden zijn in deze tijdlijn. En sommige mensen, waar we van denken dat ze zijn overleden, nog in leven zijn. Mensen leven namelijk in verschillende tijdlijnen tegelijkertijd en zullen in die tijdlijnen langer of korter leven. Dr. Michael Salla, samen met andere insiders, gelooft, dat de DeepState heeft geprobeerd, de huidige tijdlijn te veranderen in een tijdlijn, waarin het Hitler-nazi-rijk. de oorlog zou hebben gewonnen, net als in de oorspronkelijke tijdlijn van voor 1947.

President Eisenhower, was niet de eerste wereldleider die een contract had afgesloten met de reptielen. Hitler, blijkt hem voor te zijn gegaan in de 30-tiger jaren. Het begint er steeds meer op te lijken, dat ‘Q’, deel uitmaakt van de militaire inlichtingendienst. Ook ‘Q’ gebruikt de technologie, om in de toekomst te kunnen kijken. Hiermee, proberen ze de stappen van de DeepState te herkennen, om deze vervolgens te kunnen neutraliseren.

Tijdswapens in handen van beide partijen..!
Waar natuurlijk rekening mee gehouden dient te worden is, dat de DeepState, de techniek op dezelfde wijze inzet tégen het bondgenootschap. Het grote verschil is, dat het bondgenootschap, de techniek inzet om dit ‘kwaad’ te bestrijden. Ze worden hier enerzijds bij geholpen door mensen, die voor de DeepState werken, maar deze niet willen laten winnen. En anderzijds werken ze samen met onze achterban, afkomstig uit de oorspronkelijke wereld. Die willen evenmin, dat het ‘kwaad’ het ‘goede’ zal overwinnen. Het hangt dus volledig af, wie de technologie toepast en met welk doel.

Er zijn teveel voorbeelden, waaruit blijkt dat ‘Q’ informatie uit de toekomst heeft. Één van de duidelijkste, was een bericht geplaatst op 4 december 2017. Het was een lang bericht, maar het relevante deel uit die Q-post was het onderstaande, waarin het aangaf:
Precies een jaar later, op de dag af, op 4 december 2018, vond de begrafenis van George Bush Sr. plaats. Alle echtgenotes van de vorige presidenten en hoge functionarissen, ontvingen een envelop. De inhoud hiervan, is nooit door ‘Q’ bekendgemaakt. (Kijk HIER op de site waarin we berichtten over deze enveloppen, die tijdens de uitvaart van Bush sr. werden uitgereikt.)

Nu alles steeds meer refereert naar ‘Alice in Wonderland’; ‘Looking Glass’; Gele Kubussen; tijd; klokken; het veranderen van tijdlijnen, zetten dit de ‘Q’posts, in een heel ander daglicht. De zogenaamde ‘complotdenkers’ onder ons, hadden allang het vermoeden, dat er meer aan de hand was. Dit is nu bevestigd en dat roept vragen op. Wordt het ‘Q’-team inderdaad geholpen door buitenaardsen, door mensen uit de oorspronkelijke wereld? Als dat waar is, dan krijgen een heleboel dingen een hele andere betekenis.

Volgens Andrew Bassagio, werkte ‘Nikola Tesla’ aan de ontwikkeling van deze technologie. Een quote van Tesla uit die tijd was: “De dag dat de wetenschap niet-fysieke fenomenen begint te bestuderen, zal ze in één decennium meer vooruitgang boeken dan in alle voorgaande eeuwen van haar bestaan “. En dan komt plotseling de oom van Donald Trump, John G. Trump, in beeld..! Nadat J.P. Morgan zijn handen van Tesla had afgetrokken, omdat deze niet geïnteresseerd was in veel geld verdienen, werd John G. Trump zijn financier.

Hier begint het interessant te worden. Je hebt misschien al eens over het boek gehoord met de titel: ‘Baron Trump’s Marvellous Undergrownd Journey’. Het beschrijft Baron Trump’s avonturen, waarbij deze opgroeit in ‘Trump’s Castle’ en waarbij diens vader, tegen alle verwachtingen in, de laatste Amerikaanse president wordt, die Amerika bevrijdt van de Deepstate. Het boek is eind 19de eeuw geschreven door ene ‘Ingersoll Lockwood’. ‘Fake-apedia’, claimt, dat dit boek was geïnspireerd op ‘Alice in Wonderland’.

 

Op één van ‘Q’ eerste posts, op 29 oktober 2017, zegt ‘Q’ letterlijk: Through the looking glass. De waarheid lijkt vlak voor onze neus te liggen. Kijk hier naar de tekst van het bericht:

De bijnaam die ‘Q’ gebruikt voor Hillary Clinton, is: ‘Alice’. Dit, zou kunnen betekenen, dat ‘Q’ op de hoogte is van het feit, dat Hillary de ‘Looking Glass’ technologie gebruikt. En wat wil ‘Q’ aangeven met zijn cryptische vraagstelling: “Wat volgt het ‘Witte Konijn’?” Het antwoord is: “Zijn zakhorloge.”  Waarom post ‘Q’ zoveel foto’s van het IWC horloge? (De International Watch Company, ook wel IWC of IWC Schaffhausen, is een horlogemerk uit Zwitserland) Probeert hij ons te zeggen, dat zij de tijdlijn onder controle hebben?  En zo ja, hebben zij kennis van zowel het verleden als de toekomst?

In 1944 was het jaar dat John G. Trump, samen met de FBI, toegang kreeg tot Tesla’s werk. Toen verscheen er een zakhorloge, met de naam het ‘Ingersoll Trump zakhorloge’. Ingersoll was heel toevallig, de auteur van het bovengenoemde boek, over het leven van Baron, de jongste zoon van Donald Trump. Reisde iemand terug in de tijd, om dat boek te schrijven? Dat is de grote vraag. Het boek was vrijwel onbekend, totdat natuurlijk Trump in 2016 tot de 45-ste Amerikaanse president verkozen werd. Het boek beschrijft alles, wat er momenteel plaats vindt; het kán niet langer meer worden ontkend! Dit is een typisch voorbeeld van het ‘Mandela effect’. ( Een Mandela effect ontstaat, wanneer de massa gelooft in een bepaalde gebeurtenis, die in het echt niet of totaal anders heeft plaatsgevonden). Dit geeft ook een hele nieuwe betekenis aan de uitdrukking, die voortkomt uit ‘Alice in Wonderland’: ‘Het konijnenhol induiken’.

Het fenomeen ‘John Titor’..
Een ander fenomeen, dat door ‘Q’ posts wordt belicht, is de tijdreiziger ‘John Titor’. Deze claimt een tijdreiziger te zijn uit het jaar 2036. Hij postte rond 2001 zijn artikelen op ‘Artbell bbs forums’. In die tijd, bijna 20 jaar geleden, namen maar weinig mensen hem serieus, hoewel veel dingen die hij zei, heel logisch klonken. Fake-apedia beweerde echter, dat de posts als grap geplaatst werden door een computer whizz-kid, die samenwerkte met een advocaat. Er waren echter teveel dingen, die John Titor beweerde, die mensen in die periode nog niet konden weten..! (lees HIER het hele (engelstalige) artikel over John Titor)

Ook deed hij een paar interessante voorspellingen. Hij was geobsedeerd door de Amerikaanse grondwet, waar hij onmiddellijk een kopie van wilde hebben. Zijn reden om terug te keren naar onze tijd was, om een IBM 5100 te verwerven. Deze had hij in de toekomst nodig, vanwege een speciale functie die het apparaat had, die toen echter nog niet bekend was. Een aantal jaren later, werd deze functie van de IBM 5100 bevestigd door een wetenschapper, die had meegeholpen om deze feature te ontwikkelen. De IBM 5100, had de zeldzame mogelijkheid om oudere programma’s, die door IBM mainframes werden gebruikt, na te bootsen. Dit werd echter geheim gehouden, omdat ze zich zorgen maakten, hoe de concurrent deze informatie zou gaan gebruiken.

De IBM 5100-computer

CERN
Een ander eigenaardig iets was, dat John zijn ongerustheid uitte over CERN. Hij vertelde dat CERN van plan was, enkele zeer ‘hoge’ energie experimenten op te starten. Ook, zouden ze in staat zijn, ‘zwarte gaten ’te produceren, die het formaat hadden van de grote van een elektron. Hij verklaarde verder, dat er twee singulariteiten zouden worden gecreëerd.

‘Een singulariteit in de kosmologie, is een punt met een oneindig klein volume en een oneindig grote dichtheid. De ruimte-tijd is hier zo sterk gekromd, dat ruimte en tijd feitelijk ophouden te bestaan, met enorme consequenties voor onze tijdsbeleving’.

De doorbraak van deze technologie, zou plaatsvinden, een jaar nadat CERN zijn grotere faciliteit zal hebben opgestart. Deze informatie, was zeer ongewoon voor deze periode. Je komt het tegen in films als ‘The Matrix’.


Er is een thema, dat keer op keer terugkomt, als je over tijdreizen spreekt. Zodra namelijk het zwaartekrachtveld veranderd of vervormd wordt, lijkt de tijd binnen dat veld te fluctueren. Volgens ‘Bill Wood’, ‘Dr. Dan Burisch’ en andere insiders, tezamen met veel Boeddhistische en Taoïstische inzichten, blijkt tijd niet lineair te zijn. In iedere dimensie van tijd en ruimte, is het concept van tijd anders. Alles vindt in het NU plaats, ook het verleden en de toekomst. Dus zoem je in op de juiste manier, dan ben je dus in staat om zowel in het verleden als de toekomst te kijken. Kijk eens op de illustratie wat wiskundige/fysicus Albert Einstein hierover zij. Op dit fenomeen is ook ‘remote viewing‘ gebaseerd. (HIER)

Het bekijken-op-afstand, het zg. ‘Remote viewing’, staat al decennia in de belangstelling van geheime diensten. Niemand weet hoe ver hun kennis en vaardigheden op dit terrein reiken.

Laten we onze realiteit en dimensie als uitgangspunt nemen. Vanuit een hogere dimensie, lijkt tijd hier dan heel traag te verlopen. In een lagere dimensie ten opzichte van onze eigen tijd, zou tijd heel snel lijken te gaan. 20 Jaar in een lagere dimensie, zou slechts enkele maanden in onze realiteit betekenen. Maar een dag of twee in een hogere dimensie van tijd en ruimte, zou kunnen inhouden dat er misschien wel 20 jaar op aarde verstreken zou kunnen zijn.

Tijd als ‘gewaarwording/staat van bewust-zijn’, in plaats van ‘constante factor’.
Er bestaan in de geschiedenis veel voorbeelden van dit fenomeen, vooral in het Verre Oosten. Zoals verhalen over monniken, die een dag uit hun lichaam traden en bemerkten, toen ze terugkeerden, dat er in Aardse tijd inmiddels een jaar of 6 was verstreken.. Wanneer we kijken naar de relativiteitstheorie van Albert Einstein, dan zien we, dat de zwaartekracht tijd beïnvloed. Hoe meer zwaartekracht, hoe trager tijd verloopt.

In het ‘Pound-Rebka’ experiment, werd de relativiteitstheorie aangetoond door fotonen. Deze kregen energie, wanneer ze richting een zwaartekrachtbron reisden. Een ander experiment, bewees, dat klokken op verschillende plekken in een zwaartekrachtveld, anders zullen verlopen. Hierbij, werden atomische klokken meegenomen tijdens een vlucht over de ‘Chesapeake Bay’, om aan te tonen dat een klok hoog in de lucht, sneller verloopt als één op de grond.

Dus, neem je deze voorbeelden en je kijkt naar tijdreizen, dan kun je aantonen, dat tijd niet hetzelfde verloopt. Je kunt zelfs zeggen, dat iedere planeet zijn eigen tijdveld bezit, omdat de zwaartekracht op iedere planeet anders is. Bezoek je een planeet of Galaxy, gedurende een paar uren, dan kan dat betekenen, dat er op aarde, ondertussen jaren zijn verstreken. Wanneer je reist op de snelheid van het licht en je keert terug naar de aarde, dan is het niet vreemd dat er in tussentijd misschien zelfs wel 500 jaren zijn verstreken. Dit zou een verklaring kunnen zijn, hoe men in de toekomst maar ook in het verleden kan kijken. In een snelle tijdruimte, hebben gebeurtenissen al plaatsgevonden.

Wat het echter gecompliceerd maakt, is het feit, dat onze keuzes of vrije wil, interfereren met de toekomst. Door kleine veranderingen hier en daar aan te brengen, kan al voldoende zijn, om een tijdlijn te manipuleren. (zie HIER o.a. de doorgeving van de Hathors over tijdlijnen, via Tom Kenyon.)

Verder, overlappen de verschillende dimensies elkaar.
Normaal gesproken kunnen we deze niet zien of ervaren. Er zijn echter mensen, die dit wel kunnen. Wanneer iemand de uitkomst van onze toekomst probeert te manipuleren, zullen ze niet in staat zijn de uiteindelijke uitkomst te veranderen. Deze, wordt namelijk gecreëerd door de Godskracht, van alle mensen bij elkaar opgeteld. Onze intenties spelen hierbij een belangrijke rol. Dus, ziet iemand zichzelf president worden in de toekomst, zoals gebeurde met Hillary Clinton, maar die persoon heeft niet de juiste intenties voor de hele mensheid, dan zal dit niet gaan plaatsvinden.

De beschermelinge van de Rotschilds.. En tevens een van de meest kwade geesten in het kindermisbruikdrama. Aangenaam, Hillary Rodham Clinton.

De ‘Deepstate’, heeft in 2008 een 16-jarig plan gecreëerd, om de TIJDSLIJN 2 tot stand te kunnen brengen. Obama heeft de eerste 8 jaren voor zijn rekening genomen, en Hillary had de 2de helft zullen doen. De mensheid zou aan het einde van deze 16 jaar zo gedesillusioneerd zijn, dat ze de Nieuwe Wereld Orde, zouden accepteren als beste oplossing voor de samenleving. Hieraan kunnen we zien, dat de balans in ons voordeel is verschoven.  (HIER)

De mens in zijn huidige staat, neemt slechts 0,005% waar. Dit is praktisch niets en de reden, dat we niet in staat zijn te overzien wat er plaatsvindt. Hier hebben we ònze achterban voor nodig, die toegang heeft tot de 100%. Zij zijn in feite onze èchte familie en vrienden. Zij zijn de mensen uit onze oorspronkelijke wereld, wiens bewustzijn niet is gehackt. Wij echter, zitten momenteel gevangen in een computerprogramma. Hierin hebben we een identiteit, worden we geboren en gaan we dood. We denken, dat we de rol die we daarin spelen, werkelijk is, maar niets is minder waar.

We zijn, door hele slimme truc’s van onze hackers, vergeten wie we werkelijk zijn.
En wat belangrijk is, is, dat jij je terdege realiseert, dat de identiteit, die je bij je geboorte hebt gekregen, slechts een rol is die je speelt. Je familieleden uit dit leven, zijn niet je echte familieleden. Ook zij spelen een rol in dit toneelstuk. Onze achterban, staat te popelen om ons te helpen maar kunnen slechts contact maken als we weer aanwezig kunnen zijn in ons lichaam. We moeten ons weer zichtbaar maken.

Dat doe je door in lichaam, hoofd en hart aanwezig te zijn. Hierbij neem je het thema wat je wilt aanpakken tussen je oren, in het centrum van je hoofd. Je hoeft verder niets te denken, alleen maar te voelen, wat er met je gebeurt. Vervolgens ga je een nanoseconde terug naar het moment, voordat klachten of problemen voor het eerst de kop op staken en snijd daar het script door. Dit vervang je door schone blanco scripts.

Je kunt namelijk het verleden net zo veranderen als de toekomst. Jij bent de schepper, die te allen tijde de touwtjes in handen heeft. Alle keuzes die vanuit het brein gemaakt worden, zijn bekend in de Matrix en zullen onmiddellijk worden dichtgetimmerd. Hiermee wordt voorkomen, dat je de weg naar de uitgang, dus, de bevrijding zult vinden. Je komt hierdoor steeds dieper in het moeras van ellende, negativiteit, dualiteit etc.

Mensen, die onbewust blijven en denken dat ze machteloos zijn en toch geen verandering teweeg kunnen brengen staan er alleen voor. Zij zullen gaandeweg meer en meer ‘TIJDSLIJN 2 ’ binnenschuiven. Hier behoren ook de groepen toe die denken, dat er hogeren machten en krachten buiten hun zelf zijn, die aanbeden dienen te worden, zoals religieuze christenen, de New Age groep, Matrix- spiritualiteiten e.a.

Door aanwezig te zijn in je lichaam, maak jij jezelf zichtbaar. Je achterban kan dan alles balanceren en harmoniseren en kom je in een hogere trilling of frequentie. Deze zal mensen aantrekken die op deze golflengte zitten. Dit is de weg om meer en meer ‘TIJDSLIJN 1’, binnen te schuiven. Jij bent de énige levende persoon binnen je eigen hologram of computerspel. Alle mensen om je heen zijn slechts aspecten. Iedereen, die ‘TIJDSLIJN 2’ inschuift, zal geen verandering waarnemen, omdat de aspecten uit hun omgeving zullen mee schuiven.

Ben dus niet bang dat je dierbaren zullen achterblijven. Hun keuze, zal je namelijk nooit te weten komen. Het aspect wat jij van hun te zien krijgt, kan een volledig vertekend beeld geven. Het aspect van jezelf, wat anderen van jou te zien krijgen, idem dito. Dat bestaat uit net zo veel vormen als dat jij mensen kent. De enige échte, ben jezelf. Niemand zal in staat zijn keuzes voor jou te maken, als jij dat niet toelaat.

Dus keer terug in je lichaam en wordt de schepper van je eigen realiteit. Je hoeft niet te strijden om je gelijk. Dit trekt je enkel in een lagere trilling. Schouw, ben aanwezig in je lichaam, zodat je achterban zijn werk kan doen. Koppel je los van personen, programma’s thema’s etc. die je niet langer dienen. Wordt bewust en verhoog je trilling. Stop met geloven en neem slechts waar. De keuze welke tijdslijn jij zo zal gaan induiken, ligt geheel bij jou.

Harriet Algra
december 2019

totalhealthfoundation.nl

Onlangs verscheen het nieuwe boek van Harriet Algra.
Hieronder zie je de coverafbeelding.
Klik erop om een link te maken naar de wanttoknow-bookshop.

Van harte aanbevolen!

8 gedachten over “Tijdreizen en tijdslijnen…

 1. Harriet, op de eerste plaats een wenselijk nieuwjaar en met stukjes spek enzo en dan de eerste vraag van mij naar aanleiding van dit prima stuk; hoe komt het dat ik de laatste tijd dèja vu’s waarneem die in tegenstelling tot wat ik gewend was, een fractie van een seconde, nu minutenlang aan duren. Ik kan daarbinnen zo goed als voorzien wat de volgende gebeurtenis zal worden… Bizar. Nu zou ik willen weten, mocht je daar ervaringen mee hebben of dat bij meerdere mensen in deze tijd voorkomt?
  Ooit had ik samen met enkele anderen, euforische verwachtingen van 2012 waar helaas te weinig van is terecht gekomen maar wellicht is het ook zo dat de overtuiging van het aanbreken van een andere veel positievere tijdsperiode, de gedachtecreatie heeft laten werken zodat zulks toch in milde vorm bezig is vorm te krijgen.

  1. Wat me opvalt is dat de verschuiving plaatsvindt vooral bij mensen die ‘open’ zijn voor de nieuwe aarde. Hun intenties(ook verwachtingen dus) open hebben staan. Een dejavu-ervaring zou in die zin daar helemáál inpassen. Andere (hogere) enegrieën die het mogelijk maken de lage, storende, ontkrachtende energieën te ontvluchten/ontlopen. De oude matrix is aan het oplossen, vooral door de intenties van de ontwakenden, die hun intenties continue bekrachtigd zien..!

 2. Guido, ik vergelijk dit als een motor die via de koppelingsplaten verbonden is met de krukas: gaat de motor draaien, draait de versnellingsbak, draait het achterwiel, rijden we. Maar bij een dèja vu lijkt het wel of de koppeling ontkoppelt en een deel van de tandwielen in de bak even stilstaat. Op dat moment kun je dan schakelen naar een andere versnelling.

  Ik haal het vergelijk aan omdat dit heel erg overeen komt met het idee wat ik krijg op zo’n moment waarbij het overkomt als dat je het verloop van dingen die betrekking hebben op zo’n moment naar een ander plan kunt trekken. Dat doe je met een (ik zeg het nu een beetje klef) innerlijke aandrang en kennis van de te varen koers, Deo volente.
  Daar heb je de kennis van het oergevoel van 2012 voor nodig om te weten wat het parcours is, naar mijn idee. Mijn beleving over 2012 die ik in 1998 had, was op zich al een dèja vu ervaring waardoor je een heel sterk beeld kunt schetsen. Daarom is het in deze zo moeilijk om je geduld in toom te houden omdat je maar niet kunt snappen waarom er zoveel mensen zijn die ‘geen flauw idee’ hebben welke krachten in de arena staan en waarom.

 3. Vorige week kwam ik via diverse Amerikaanse nieuwssites het bericht tegen, dat oud-president Obama afkomstig was van de planeet Mushaba, ‘starseed’ zou zijn en dus aan de goede kant zou staan. Volgens mij – na het lezen van Harriëts uitstekende artikel – een sterk staaltje fake news.

 4. Hi, wow, wat een goed verhaal! Ik zit al een tijdje met changing the time line. Het lijkt niet altijd zo, maar de tijd lijn is changed! Het is nu een kwestie, dat er bewust van worden. We have the changed the future, so the past changes! Zoals ik het zelf ervaar is, dat wat ik in het verleden niet kon veranderen is nu veranderd! Mijn naaste familie wordt er gek van, want soms begin ik over dat ik een tijd reisiger ben en dat ik uit de toekomst kom.

  Het is echt een heftig proces, maar moooooooi!! So the future have changed en de dejavue ervaringen, dat is de hologram. Veel al is het een deel van de missie, die een ieder op zijn/haar schouders heeft genomen. Al of the sudden you can see, what your mission is al about!

  Ik spreek dan alleen voor mijzelf, maar er was een soort herhaling van soort gelijke ervaringen door tijd heen, tot nu… tot nu dat ik het geleerd heb of ben aan het leren… er is nog zoveel te doen en te leren. Ik leer wel elke dag en the more i know, that i know, that i do not know…
  Ik heb een soort berusting in gevonden. Er is nog zoveel te ontdekken en laten we eerlijk zijn.

  De keuzes, die gemaakt zijn in het verleden, zijn misschien niet van het hoogste aard, maar het heeft ons gebracht alsnog waar we nu zijn. Nog iets en dat is het feit, dat we are sailing home. Home is where the hearth is, wij zijn er bijna. Bijna dat iedereen het door heeft, wij gaan nu de goede kant op, ook al lijkt het niet altijd zo, maar de verandering is gaande en houd het zo!

  1. Dank eabloem. Heel mooi. Steeds meer kom ik tot de realisatie dat het allergrootste wat we ‘bezitten’ in onze 3D-mens-zijns-situatie, de scheppings-/creatiekracht is, die we (zie illustratie in het artikel) vanuit de BRON hebben meegekregen. De AI-onderdrukking via ook Archonten etc. hier op Aarde, is vooral een kwestie van hun desperate pogingen, om deze kracht van ons ‘af te pakken’.

   Sterker nog, de hele rimram, waarin we hier op Aarde verzeilt geraakt zijn, is het gevolg (zie artikel HIER ook!) van het chaotisch creëren, dat zij/de onderdrukkers ons mensen ‘laten doen’.. Middels allerlei verleidingen, gebaseerd op gemakzucht en angst vooral. Daarom is de hele chaos ook -relatief- zo eenvoudig te keren. Door het zelfvertrouwen te herstellen en het geloof in de liefdevolle creatiekracht.

   Deze LIEFDE die de basis, het fundament vormt onder ALLE SCHEPPING, kosmische en hier op Aarde dus, zien ze over het hoofd. Nog ‘erger’, deze is hen wellicht TOTAAL VREEMD.. Of.. ze zien hem totaal over het hoofd..! (“Heer vergeeft het hen, want ze weten niet wat ze doen”..) Het manifesteren van Liefdes-/scheppings-/creatiekracht vanuit het Hart, zal de hele rimram hier op Aarde keren.. De NATUURLIJKE BALANS wil geleefd worden.
   Het EGO gaat sterven, want precies DAT is gebaseerd op gemakzucht-vanuit-jezelf-minkukelen en overlevingsdrang-over-de-angst. Ik geloof zelfs dat we geen slachtoffer zijn, maar -zoals deze illustratie- het gevolg van de duik, de BEWUSTE KEUZE om hier op Aarde het paradijs (JAWEL!) te her-stellen..!

   heaven on earth

 5. Hoi, >>Dit zou een verklaring kunnen zijn, hoe men in de toekomst maar ook in het verleden kan kijken.<<
  Omdat alles energie is kan men, als je dit in je persoonlijkheid meedraagt, kijken door middel van telepathie in het verleden van mensen, dieren enzo. Alle voor de meeste mensen onzichtbare energie die het leven hier op aarde uitstoot blijft bewaard, waarmee men door diep concentreren contact maakt. De toekomst is een ander verhaal, dit zegt mij dat alles vastligt, karma?
  En in dromen, waarin we supersnel kunnen veranderen van omgeving,situatie's,en het normaal vinden in onze droom. Onze geest is tijdloos en afstand bestaat niet,maar door manipulatie, leugens ,bedrog, onderdrukking, zitten we gevangen in onze cocon.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.