Advertentie

Kinderarts bevestigt baby-vaccinatieschade..!


Of de dokter wel preciés weet wat hij mij inspuit.. Dat willen deze baby's -zonder enige risico- graag weten, voordat deze vaccins hun jonge lichaampjes in gaan..!
Of de dokter wel preciés weet wat hij gaat inspuiten.. Daarop mogen baby’s toch vertrouwen, vóórdat de batterijen vaccins hun jonge lichaampjes in gaan..! En dat doktoren bijhouden, wat voor schade er gedaan kán worden met vaccinaties.

Er lijkt een eeuwige welles/nietes-strijd te zijn, inzake de aanwezigheid van kansen op vaccinatie-schade bij baby’s, tussen de realisten en de vaccinatie-dromers.. Onder de vaccinatiedromers, verstaan wij die mensen die -al dan niet uit angst-voor-schade-aan-hun-baby- hun kinderen bijna in blind vertrouwen laten vaccineren met een vaccin, waarvan de werking niet of nauwelijks bewezen is. Waarvan de mogelijke schade niet of nauwelijks in kaart gebracht wordt. Want die schade die is er wel degelijk, daar zijn alle deskundige wetenschappers het eigenlijke wel over eens.. Maar hoe groot is die? Groot genoeg in ieder geval om je er evenzo grote zorgen over te maken, vinden wij.

Waarom is het RIVM niet vanaf het begin van de vaccinatie-golven die ons land hebben overspoeld, netjes deze schadegevallen bij gaan houden..? Waarom is dat schade-register er nu pas, sinds een paar jaar..? Ben je dan een neutraal wetenschapper, wanneer je de schade bagatelliseert en de registratie van kwalijke, soms zeer kwalijke bijwerkingen, achterwege laat..?

Gewoon weer een paar vragen, waarop het antwoord feitelijk heel simpel is. Vanuit je verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid, hoor je als overheidsorgaan, bij te houden, wat de voortschrijdende status is, van het vaccineren van baby’s, binnen het, nota bene door die overheid zelf opgestelde, vaccinatieprogramma..

Mogen deze schadegevallen niet bekend worden..? Waarom dan niet? Zitten hier inderdaad de kwalijke tentakels van de farmaceutische industrie achter? Een industrie die steeds meer in een kwalijk daglicht komt te staan, zoals ook professor dr. Peter Gøtsche vorig jaar weer vertelde aan onze volledige Tweede Kamer.

lubach
‘Onwetendheid transformeren naar domheid’.. Zo zou je de uiterst dubieuze pro-vaccinatie-propaganda kunnen noemen, die Lubach-op-zondag, op 23 oktober jl. uitzond. En daarbij een ernstig gebrek aan medisch-wetenschappelijk gefundeerde FEITEN liet zien..!

Het zijn in dezen, vooral de onbegrijpelijke strapatsen als die van televisie-presentator Arjen Lubach, vorige week zondag 23 oktober jl, die totaal onverantwoord zijn. Zonder enig degelijk onderzoek, liet hij weten aan het Nederlandse volk, dat vaccins veilig zijn, en dat alle mensen, dus ook ervaren wetenschappers en getroffen ouders, van bedenkelijk niveau zijn, wanneer zijn twijfelen aan de zegeningen van de vaccinatie-industrie. Wat een blabla-teksten-zonder-fundament, wat een oppervlakkig geraaskal..!

Wij hebben hier op de site al ZOVEEL SCHADEGEVALLEN getoond en UITERST KRITISCHE geluiden van medische wetenschappers laten horen, inzake de gebruikte vaccins en de vaccinatie-agenda van overheden, dat we een beetje moe worden van het blijven ontkennen van schadegevallen..! Daarom laten we opnieuw nu maar eens een medische ervaringsdeskundige het woord doen, over zijn ervaringen met de vreselijke bijwerkingen van vaccins.

Vaccinatieschema 2012 in de VS voor BABY's...!!
Vaccinatieschema 2012 in de VS. In de eerste 6 jaar.. Bij MMR eindigt het rijtje vaccins, dat aan BABY’s tot 1 jaar wordt toegediend…!!

Doe je eigen research zouden we willen zeggen en laat je niet bang maken, door allerlei indianenverhalen van het RIVM. Het is het RIVM zélf dat uiterst nalatig is, in haar gedegen desk-research, naar de ervaringen met vaccins, sinds de introductie ervan in de jaren 1950/60. Kijk en luister naar de ervaringen, kennis en de inzichten van deze kinderarts, Dr. Larry Palevsky uit New York; één van de weinige mensen, die een wetenschappelijk en overtuigend verhaal hebben, dat duidelijk maakt dat het uitermate zinvol is om nog eens na te denken over het vaccineren van je baby. En de mogelijk veel kwalijker gevolgen die de ‘vaccin-remedie’ oplevert, dan de angst je influistert, je baby een niet-gewenste ziekte te onthouden.

Dr. Lawrence B. Palevsky, M.D., F.A.A.P) is een kinderarts die een holistische benadering nastreeft  ten aanzien van de gezondheid en het welzijn van kinderen. In 1990 studeerde hij af bij het Mount Sinai Hospital in New York en sinds 1991 werkte hij als complementaire arts van het Beth Israel Medical Center in New York. Dr. Palevsky is ‘Fellow of the American Academy of Pediatrics’, president van de ‘Holistic Pediatric Association’ and ex–president van de ‘American Holistic Medical Association.’  In zijn huidige praktijk in Northport, Long Island en Manhattan, New York, geeft  Palevsky  ook les in preventieve en holistische geneeskunde.

x

autisme brian hooker hersenschade

x

* * *

x

x

Kinderarts bevestigt baby-vaccinatieschade..!

2016 © LeefBewust/Mike Verest | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Dr. Palevsky vertelt over zijn studie het volgende, inzake vaccinaties: “Tijdens mijn studie medicijnen leerde ik dat vaccinaties volledig veilig en doeltreffend waren en ik had geen enkele reden om daaraan te twijfelen. De informatie die ik kreeg was standaardinformatie, die dezelfde was in alle universiteiten en wetenschappelijke literatuur in het land.

dr-lawrence-b-palevsky
Dr. Lawrence B. Palevsky

Ik beoefende daarna de geneeskunst zoals ik die geleerd had. Maar, meer en meer, door mijn ervaring met het vaccineren, door het lezen erover, door het aanhoren van verhalen van ouders van gevaccineerde kinderen, begonnen er vragen te ontstaan. Ik las de onderzoeksliteratuur nog eens en ik vroeg mijn collega’s naar hun ervaringen. Ik bleek niet alleen te staan in mijn zorgen over vaccinaties.

De studies over vaccinatie die wij voorgeschoteld kregen, bleken niet adequaat en wetenschappelijk te zijn opgezet. De componenten van de vaccins waren niet voldoende getest. Er werden vaak geen vergelijkingsgroepen gebruikt of ze werden niet juist voorbereid. De conclusies over vaccinveiligheid en doeltreffendheid pasten daarom niet bij de wetenschappelijke standaard die men geacht werd te handhaven”.

Waren vaccinaties echt de ‘Redders’ tegen ziekten?
De conventionele geneeskunde beweert dat polio en de pokkenepidemieën uit de 20ste Eeuw door het strakke vaccinatiebeleid waren overwonnen. Maar er zijn inmiddels een beduidend aantal studies gedaan, die aantonen dat er hele andere redenen waren waarom deze besmettelijke ziektes rond die tijd verdwenen. In 2000 werd in het Tijdschrift voor Kindergeneeskunde een artikel gepubliceerd dat beschrijft hoe, voor de Tweede Wereldoorlog, besmettelijke ziekten zoals difterie, tetanus, polio, kinkhoest, mazelen, griep, tuberculose en scharlaken koorts, verminderden VOOR er antibiotica of VOOR er vaccinaties verkrijgbaar waren. De redenen waren overwegend toe te schrijven aan de uitvoering van het beleid voor de openbare gezondheidszorg, zoals:

 • Schoon water
 • Verbeterde leefomstandigheden
 • Verbeterde sanitair
 • Verbeterde voeding met vooral mineralen en vitamines als essentiële stoffen.

Zijn er ooit objectieve studies verricht naar de veiligheid van vaccinaties? Waarom verschillen zoveel intelligente, wetenschappelijk georiënteerde en objectieve wetenschappers dan van mening omtrent de veiligheid en doeltreffendheid? Kijk naar het interview dat dr. Mercola had met dr. Lawrence Palevsky in dit Nederlands ondertitelde interview:

 

Dr. Palevsky’s woorden laten aan duidelijk niets over!
x

“Ik denk dat als je aan mijn collega’s vraagt waar zij hun informatie vandaan krijgen, dat ze zullen zeggen: van het ‘American Academy of Pediatrics’, van het AMA, van het CDC, en van de tijdschriften die deze genootschappen uitgeven. Ik wil nu mijn collega’s uitdagen om kritisch te kijken naar al deze studies die verricht zijn. Zijn daarbij bijvoorbeeld studiegroepen én controlegroepen gebruikt? Is onderzocht of er verschil is tussen blootstelling aan virus, bacterie, zware metalen of andere toxines in de lucht, in de voeding, op de huid, versus wanneer deze stoffen geïnjecteerd worden in het lichaam.

Is er goed gekeken wat er gebeurd met een baby wanneer de ingrediënten geïnjecteerd worden? Helpen antistoffen echt om ziektes te voorkomen? Voor veel professionals in de gezondheidszorg is het een schok om te ontdekken dat er zo’n tekort aan informatie is over de veiligheid en doeltreffendheid van vaccinaties.

Het is alleen al om over achter de oren te krabben, dat er geen consensus is onder artsen, of vaccinaties veilig, effectief en betrouwbaar zijn..!!
Het is alleen al om over achter de oren te krabben, dat er geen consensus is onder artsen, of vaccinaties veilig, effectief en betrouwbaar zijn..!! En dat de één na de andere arts naar voren durft te komen en de veiligheid, betrouwbaarheid en werkzaamheid van vaccins publiekelijk in twijfel trekt. Zoals ook deze arts dat weer doet..

Wat wij momenteel hebben is uiterst éénzijdig vaccinatiebeleid, en er lijkt gewoon geen échte discussie te worden toegestaan. In de wetenschap moet op een vraag een antwoord gedicht worden, zonder vooroordelen of  invloeden van buitenaf die een objectief antwoord in de weg staan.  Wat betreft het onderwerp vaccinaties zien we dit niet gebeuren.
Onlangs ontving ik de Visionary Award (Prijs voor visionairen) bij de NVIC conferentie in Washington DC. In mijn aanvaardingstoespraak vertelde ik het publiek hoe rot  ik me voel in het besef dat ik uit gewoonte duizenden onschuldige kinderen in mijn kliniek gevaccineerd had; en ik daarmee vermoedelijk en niet-onwaarschijnlijk schade aan hen toegebracht heb. Intellectueel en emotioneel was dat erg moeilijk voor me.”

Er komen steeds méér en méér bewijzen dat:

 • Er geen goede studies gedaan zijn
 • Een mens niet beschermt is tegen ziekten door alleen antistoffen
 • Er een verschil is tussen het verwerken van stoffen die door de lucht en de materialen die door een injectie een lichaam binnenkomen
 • Deeltjes van de geïnjecteerde stoffen zich opstapelen in het lichaam en zorgen voor problemen met het immuunsysteem
 • Deeltjes naar de hersenen gaan, waarvan de schade niet of uiterst miniem in kaart is gebracht.
 • Er niet-lichaamseigen DNA zit in de vaccinaties..!

injectiespuitHoe komt een conventioneel arts als Palevsky ertoe, te accepteren dat vaccinaties schadelijk zijn..?
Dr. Palevsky startte zijn onderzoek naar de gevolgen van vaccinaties ongeveer 10 jaar geleden, nadat bezorgde ouders hem in zijn praktijk opzochten. Het is tragisch dat er veel arrogante doktoren zijn, die zelfs de aantijging dat er iets mis KAN zijn met vaccinaties, als een onmogelijkheid beschouwen. De meeste kinderartsen worden geïndoctrineerd om ouders te vertellen dat klachten na een vaccinatie door toeval of een samenloop van omstandigheden komt. Zelfs ons ‘rijksinstituut’, het RIVM, laat in deze, nauwelijks kritiek toe, en/of de mogelijkheden open dat er überhaupt ook maar IETS verkeerd zou kúnnen zijn. Hoe komt het toch dat er zo veel van deze ‘samenlopen’ zijn?

Dr. Palevsky:

“Het is hartverscheurend, omdat ik veel van deze kinderen gezien heb, die een normale ontwikkeling hadden, die het goed deden, die spraken, en die na een vaccinatie geen oogcontact meer konden maken, opgehouden waren met praten, die astma en allergieën ontwikkelden. De ouders van deze kinderen konden nergens heen en de doktoren vertelden hen dat zij niet wisten waarover over zij het hadden.

In de medische literatuur is te lezen dat er veranderingen in het immuunsysteem optreden na vaccinaties, vooral bij kinderen jonger dan een jaar. Meer en meer wetenschappelijke literatuur wordt uitgegeven over kinderen die chronische ziek worden en wiens immuunsysteem als gevolg van vaccineren beschadigd is.

Of de vaccinaties de enige oorzaak zijn of bijdragen tot de beschadiging van het immuunsysteem, onderzoek wijst uit dat het verband er wel degelijk is. Wanneer ik kritisch kijk naar de onderzoeken van de ‘American Academy of Pediatrics’  en de CDC, die beweren dat er geen verband is tussen vaccinaties en autisme, of tussen vaccinaties en astma, moet ik concluderen dat deze studies niet volgens wetenschappelijke standaard opgezet zijn. Je kunt geen onderzoek doen met maar 25 kinderen, zonder een controlegroep en dan gegeneraliseerd concluderen dat vaccinaties geen autisme veroorzaken. De media gaat daarna alleen met de conclusies aan de haal: Vaccinaties veroorzaken geen autisme.”

Het NVIC (Nationale Vaccinatie Informatie Centrum) wil baanbrekend onderzoek doen naar de veiligheid van vaccineren. Het NVIC heeft US$100,000 aan donaties en sponsorgelden opgebracht en zoekt nog steeds naar meer geld, om onafhankelijk onderzoek te (blijven) doen. Op deze wijze is er al onderzoek gedaan naar de gezondheid van kinderen die niet gevaccineerd zijn, gedeeltelijk of volledig gevaccineerd zijn. Dat onderzoek is door de NVIC gepubliceerd in april 2005, in het ‘Journal of Allergy and Clinical Immunology’. Het onderzoek betreft atopische ziekten, zoals allergieën, astma, eczeem en hooikoorts. De onderzoekers waren niet op de hoogte uit welke categorie hun deelnemers kwamen.

Na analyse van alle gegevens bleek: de meeste kinderen met atopische ziekten kwamen uit de groep volledig gevaccineerden, daarna uit de gedeeltelijk gevaccineerde kinderen, en de groep kinderen die geen vaccinaties hadden gekregen hadden was ook de kleinste groep met atopische ziekten.

Over de schade van vaccinaties zou niets bekend zijn.. Kijk gewoon even simpel naar dit staatje..
Over de schade van vaccinaties zou niets bekend zijn.. Kijk gewoon even simpel naar dit staatje..

De resultaten van het onderzoek werden getoetst op toevaltreffers en er werd een analyse gemaakt in de kansberekening. Ze konden er dus niet meer onderuit: Er zijn significante verschillen tussen deze groepen. Ze begrepen er niets van, want er was toch consensus over de veiligheid van vaccinaties? Gebaseerd op deze uitkomsten is het noodzakelijk dat er vervolg onderzoek komt.

Dr. Palevsky hierover:
“Zeker, de onderwerpen geld, winst maken en macht, worden genoemd. Geld dat nodig is om onderzoek te doen, politieke doelen die gehaald moeten worden, producenten die kost wat kost willen verdienen. En artsen, die beslissen over vaccinaties, en daarmee ook geld verdienen. Maar we hebben behoefte aan wetenschappelijk onderzoek en niet aan samenzweringstheorieën. Wanneer we vasthouden aan de noodzaak van het doen van wetenschappelijk onderzoek, en we zien dat hier gewoon te weinig van is, dan zullen we dat hiaat moeten dichten”.

Zijn sommige vaccinaties misschien veiliger dan anderen?
Palevsky’s antwoord zal velen verrassen: … in mijn research over vaccinaties, en door mijn kennis van microbiologie en virologie, ben ik van mening dat ieder vaccin een gevaar is omdat er een virus in zit…”.

De meeste mensen weten niet dat het virus niet persé ‘levend’ is. Het is een stukje DNA of RNA. Het is zo klein dat het alleen door weefsel van mens of dier toegevoegd kan worden dat geïnfecteerd is met het specifieke virus dat je probeert te isoleren. Een kweek van een virus bevat dus DNA van het dier of een mens die ziek is (gemaakt). Daar worden cellen van genomen, waarna het verder groeit op de niercellen van een aap of kipembryo’s.

Na deze samenvoeging zullen de cellen splitsen en hercombineren, wat betekent dat DNA van de dierlijke cellen mixt met de met het virus geïnfecteerde cellen. Per definitie bevat een vaccin dus vreemd dierlijk DNA, of zelfs vreemd menselijk DNA. Dat is de reden waarom je wanneer je last hebt van kippeneiwit allergie, je sommige vaccinaties niet moet nemen. Hoe veilig is dit? Zijn er studies die hebben getest of lichaamsvreemd DNA in het eigen DNA gaat zitten? Gaat het naar de hersenen? Of dat dierlijke virussen als in het DNA van het dier zitten? Onbekend..!! Is dat schokkend of schokkend..?

bill gates vaccine killer

De gevaren van de toegevoegde hulpstoffen.
In een vaccinatie zijn ook stoffen bijgevoegd die moeten zorgen voor een sterke immunologische respons en stoffen die dienen als conserveermiddel. Zij versterken de immunologische reactie. Er is echter bewijs dat hulpstoffen, zoals aluminium en squaline, het immuunsysteem beschadigen. Dus terwijl het lichaam antistoffen aanmaakt, wordt het immuunsysteem beschadigd. Vooral bij kinderen kan dit het begin zijn van het optreden van een chronische ziekte. In dat kader weten we weinig tot niets over de gevolgen van het gebruik van het giftige aluminium in vaccins. Maar betekent dit dan dat vaccineren altijd vermeden (zou) moet(en) worden..?

menselijk-human-dna-vaccins

Dr. Palevsky hierover:

dossier mexicaanse griep boek
(klik voor lead over info over dit boek)

“Dat hangt van iedere individuele ouder af. Ik ben een voorstander van goed geïnformeerd een keuze maken. Ik ben altijd onder de indruk van ouders die hun huiswerk gemaakt hebben, voordat zij tot een keuze komen. Het is niet mijn rol om de keuze voor dit of dat vaccin voor hen te maken. De ouders komen voor een duivelse keuze te staan: het weten (de ziekte, de verschijnselen, wat ze te verwachten hebben) versus het niet-weten (de gevolgen van vaccineren)”.

Hoe zat het dan met de vaccinatie tegen de Mexicaanse Griep? Net zoals zovele professionals in de gezondheidszorg vindt Dr. Palevsky dat de vaccinatie tegen de Mexicaanse Griep niet voldoende getest is.

Dr. Palevsky:

“Op de bijsluiter valt te lezen dat de Mexicaanse Griep vaccinatie (H1N1) op dezelfde manier geproduceerd is als de gewone seizoensgriep vaccinaties. Men denkt dan dat dat wel goed zal zijn. Maar het publiek moet weten dat er geen wetenschappelijk onderzoek naar de vaccins tegen de Mexicaanse Griep is gedaan. Er wordt nu tegen mensen gezegd wanneer ze ziek worden met griepachtige verschijnselen “het zal de Mexicaanse wel zijn”. Wanneer zij onderzocht worden blijkt inderdaad dat het H1N1 virus aanwezig is in hun neusslijm. Maar hoeveel mensen zonder griepklachten zijn getest op het hebben van H1N1 virus in hun lichaam? De ziekteverschijnselen hoeven geen gevolg te zijn van het virus!
Er is altijd een controlegroep nodig om te zien of mensen het virus kunnen hebben zonder ziekteverschijnselen te hebben. We hebben deze data niet. We weten het niet. We kunnen niet met zekerheid zeggen dat mensen die griep krijgen en de diagnose H1N1 krijgen ook daadwerkelijk ziek zijn van H1N1”.

Onderzoeker Paul Flynn van de Raad van Europa, laat er geen onduidelijkheid over bestaan.. (klik voor artikel)
Onderzoeker Paul Flynn van de Raad van Europa, laat over de manipulaties door Big Pharma, via de Wereld Gezondheids-Organisatie (WHO) geen onduidelijkheid over bestaan.. (klik voor volledig artikel)

Andere manieren om je te beschermen tegen griep
Opnieuw is er helder bewijs in de medische literatuur dat aangeeft dat goede hygiëne, voldoende slaap, gezond dieet, supplementen zoals vitamine D (eerst het vitamine D niveau op sterkte brengen) en vitamine C, helpen voorkomen. Sommige mensen beweren dat de vele gevaccineerden de ongevaccineerden helpen beschermen tegen het virus.

Dr. Palevsky:

“Het hebben gekregen van een vaccinatie tegen griep, houdt op geen enkele manier tegen, dat men het virus bij zich kan dragen in de neus, keel, ingewanden, luchtweg, op uw huid of in uw lichaam! Het idee van massa immuniteit is onzin en nooit bewezen. Er word ons verteld dat wanneer een bepaald percentage van de bevolking op een natuurlijke wijze besmet wordt met een ziekte, de rest van de populatie op een natuurlijke manier beschermd is, zodat zij de ziekte niet krijgen.

effect griepprik teletekst

In de wereld van de vaccinaties wordt beweerd dat als bepaald deel van de bevolking gevaccineerd wordt, zij ervoor zorgen dat de anderen ook beschermd raken tegen de ziekte. Dit is NIET waar. De kudde of massa immuniteit theorie is gebaseerd op een levende natuurlijke ziekte en een vaccinatie is dat niet. Bovendien wordt er geen rekening gehouden met de levenstijd van  virussen, wat ze aan en wat ze  uit zet, dat kan helemaal niets te maken hebben met het aantal mensen dat geïnfecteerd is.

Kijk naar de SARS uitbraak. Van de zogenaamde 70 of 80% van de bevolking die geïnfecteerd zouden worden, die dan de resterende 20 of 30% zouden vrijhouden van de ziekte. Het Sars virus had zijn eigen ‘leef-tijd”. Het kwam en het ging, zonder dat er een beduidend percentage mensen werden geïnfecteerd. Er was geen ‘kudde immuniteit’ en het virus stierf uit zich zelf.

We vergeten dat virussen in relatie staan met andere organismes en met ons. Iets activeert ze en iets doodt ze. Dat hoeft helemaal niets te maken hebben met het percentage van de bevolking dat geïnfecteerd is”.

Bij het bereiken en spreken over immuniteit, is het belangrijk te beseffen dat het verschil tussen natuurlijke immuniteit en door vaccinatie verkregen immuniteit is, dat een natuurlijke ziekte meer effect heeft op het lichaam en het bekrachtigen van het immuunsysteem.

Dr. Palevsky:

Wordt de angst om NIET te vaccineren, 'gevaar' te lopen, niet het best met dit plaatje duidelijk gemaakt..?
Wordt de angst om NIET te vaccineren, en alsnog ‘gevaar’ te lopen, niet het best met dit plaatje duidelijk neergezet..?

“Tijdens mijn studie had ik les van mentoren die in hun praktijk kinderen zagen in de jaren -40, -50  tot de jaren 1980. Ze hadden ziekten met griepachtige verschijnselen, die genazen door rust, vocht en supplementen. Ze hadden daarna groeispurten. Er valt iets te zeggen voor deze virale ziekten die het immuunsysteem een boost gaven. Als we onze kinderen deze ziekten ontzeggen, wat doe we dan met hun immuunsysteem? Er is een groot verschil tussen het opbouwen van natuurlijke immuniteit en de door vaccinaties opgebouwde weerbaarheid.

Wanneer kinderen geboren worden ontwikkelen zij een natuurlijke immuniteit tegen honderden, duizenden, miljarden micro-organismen, die ze inademen, eten, aanraken of op hun huid krijgen. Het immuunsysteem zit in hun ademhalingsysteem, spijsvertering en op hun huid. Het heeft een geheugen en beschermt het lichaam voor de buitenwereld. Het immuunsysteem reageert en heeft een domino-effect op het creëren van meer geheugen en immuunsysteem reacties. Zo groeit het. Het immuunsysteem krijgt informatie, zendt signalen uit naar alle andere delen van het immuunsysteem, onthoudt en creëert antistoffen.

Wanneer men stoffen injecteert wordt die eerste belangrijke stap over geslagen. Met vaccinatie wordt alleen een antistof gecreëerd. Er wordt GEEN langdurige immuniteit gecreëerd, want er is geen geheugen dat ontstaat door het eten van, inademen, of huidcontact met een virus. In aanraking komen met een virus wil niet automatisch leiden tot infectie. Veel hangt af van de conditie van het immuunsysteem!”.

Vaccins combineren
Er is nog een gevaar wat nooit aan de orde wordt gesteld. Wat gebeurt er met verschillende vaccins die gecombineerd worden? Hier is nooit studie naar verricht. Niemand weet of er interactie is tussen de bacteriën en virussen, tussen de thimerosal en het aluminium.

Dr. Palevsky:

combined vaccins tested“Onderzoeker Boyd Haley heeft daadwerkelijk onderzoek gedaan naar de ingrediënten van een vaccin en (1) wat er gebeurt met zenuwcellen wanneer zij geïnjecteerd worden met vaccin ingrediënten en  (2) wat er gebeurt met zenuwcellen wanneer je er een nieuw ingrediënt bij doet.

Vooral door thimerosal ontstond grote schade aan de zenuwcellen. Wanneer aluminium toegevoegd werd, was er minder thimerosal nodig om dezelfde schade toe te brengen. Ook de toegevoegde antibiotica en testosteron gaven een grote beschadiging. Zenuwcellen in een bad van oestrogeen, die daarna thimerosal toegediend kregen werden minder aangedaan. Het is bekend dat kinderen met een neurologische ontwikkelingsstoornis 4:1 jongens zijn. Maakt testosteron kinderen extra gevoelig voor toxines als kwik, aluminium of hun combinatie?

Hier zijn nog nooit studies naar gedaan. Dat vindt men niet ethisch verantwoord. Ik vind het echter onethisch om niet bestudeerde combinaties van vaccin ingrediënten in te spuiten!

Dus we hebben een groot gebrek aan kennis omdat we niet willen twijfelen en we hebben geen verbetering daarvan, omdat de studies meestal gedaan worden door de producenten van de vaccins zelf.”

x

x

Tot slot, last but not least..

Op het gevaar af, dat we weer worden weggezet als aluminiumfoliehoedjes-samenzweerders, vragen we je simpelweg en met een open mind je eens te verdiepen in de depopulatie-agenda, waarvan dit voorbeeld van Bill Gates, een perfect voorbeeld is. Verspreking of ‘in your face’-waarschuwing voor de daden van een elite-groep, die vind dat de Aarde heftig aan overbevolking lijdt en dat zij daar wat aan zouden moeten doen, door depopulatie-agenda’s op te stellen en in de praktijk te brengen..!

Is dit té moeilijk voor je om voor te stellen? Dat kan allemaal, maar probeer met een open blik op dit verhaal en de honderden, duizenden bewijzen, die hiervoor te vinden zijn (zoals HIER), je eigen onderzoek te doen!

Bill Gates, computerman, blijkt plotseling 'verstand' te hebben van vaccins. Die dan ook over de hele wereld dienen te worden toegediend. Integriteit van de lokale mensen staat niet ter discussie; onze Bill wéét dat het goed is en betaalt er toch voor..??!
Bill Gates, voormalig computerman, blijkt plotseling ‘verstand’ te hebben van vaccins en pompt miljarden in de vaccinatie-industrie. Vaccins, die dan ook over de hele wereld dienen te worden toegediend, maar vooral in Derde Wereld-landen..! De integriteit van de lokale mensen staat daarbij niét ter discussie; onze Bill wéét gewoon dat het goed is en hij betaalt er -per slot van rekening- toch voor..??! (klik op de foto voor artikel hier op de site)

* * *

 

[bol_product_links block_id=”bol_5814a68aa436d_selected-products” products=”1001004010930168,1001004007449087,666869673,1001004001545109,1001004002723595,1001004006914949,1001004001503775,9200000059432442,1001004006851791,1001004005539619,1001004005165401,666786528,9200000046134603,9200000005540278,666774449,1001004002859401,1001004000971003,666774513,9200000010638969,1001004005750881,9200000023973138,9200000015044522,666829306,9200000063121353,1001004002729108,666769483,666876973,1001004011067706,1001004000009560,9200000053013263,1001004006437824,9200000001159065″ name=”vaccin kanker” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”BCEBE3″ border_color=”D2D2D2″ width=”773″ cols=”3″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

 

16 gedachten over “Kinderarts bevestigt baby-vaccinatieschade..!

 1. Vaccins zijn bedenksels die profetieën overtreffen !. Vroeger heten de bedenkers van profetieën priesters, nu zijn het de geldmonsters van de farmaceutisch industrie. Amen !

 2. Dr. Palevsky:
  “Het is hartverscheurend, omdat ik veel van deze kinderen gezien heb, die een normale ontwikkeling hadden, die het goed deden, die spraken, en die na een vaccinatie geen oogcontact meer konden maken, opgehouden waren met praten, die astma en allergieën ontwikkelden. De ouders van deze kinderen konden nergens heen en de doktoren vertelden hen dat zij niet wisten waarover zij het hadden.”

  Dit vind ik nou echt misdadig! Het voldoet ook nog aan alle criteria van georganiseerde misdaad.
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Georganiseerde_misdaad

  1. Inderdaad, je kunt deze medische uitwassen voor geldgewin niet anders omschrijven als misdadig – genocide op de wereldbevolking…

 3. Bedankt voor het uitgebreide artikel, goed om te verspreiden. Ja hoe concreter hoe beter. Ik zeg het al jaren geen labeling, maar gewoon je eigen waarneming vertellen. Autisme als een ziekte zien, maar niet als een gevolg van de vaccinaties. Als autisme een ziekte is zou daar weer en medicijn voor moeten zijn. Dat is er niet, is er ook niet, de vaccinatie zelf is de ziekte en ontgiften kan gelukkig nog met bijvoorbeeld medicinale hennepolie. Dat helpen om de afschuwelijke schade te gaan herstellen. Maar als een kind overleden is, kan er niets meer. Behalve het van de daken schreeuwen dat we moeten stoppen met deze nachtmerrie.

  Mijn moeder gaat helemaal ten onder aan het 25 jaar elke dag 10 medicijnen slikken. Dement wordt ze genoemd, dat is ze helemaal niet, maar wel dooooodmoe en verzwakt. Ze (84 jaar) vroeg mij deze week, waarom weet ik niet meer dat jij op bezoek bent geweest? Ja dat is ook verschrikkelijk dat er gaten in je hersenen komen door het gif.

  Ik vertel haar dat ze zo verzwakt is niet komt door ouderdom, maar door medicijnen. Ze kan het soms wel en soms niet aan om deze verschrikkelijke waarheid te horen. Logisch, je zou gek worden van verdriet, wanhoop dat je zo misleid bent door je eigen man en huisarts, die samen jou elke dag gif geven. Ook al waarschuw ik en heb ik ruzie gemaakt, ik mag niet meer praten over medicijnen en niet over liefde. Dus wel medicijnen en geen liefde. Simpele logica: medicijnen is geen liefde

  Mijn moeder heeft actie gevoerd en er zo voor gezorgd dat de fosfaten uit de wasmiddelen zijn gehaald. De vissen lagen dood in de sloot, door algengroei was er geen zuurstof meer. Nu gaat mijn moeder zelf bijna dood door de medicijnen. Toen zei ze en ik ben ook nog een vis. Haar sterrenbeeld is vissen, hoezo dement!!

  De statines, cholesterolvernietigers hebben haar eiwitten afgebroken, waardoor haar spieren zijn verzwakt en ze helemaal krom loopt en bijna niet meer kan lopen. Ook schade van geheugen zijn hier het gevolg van en tanden vallen uit haar mond. Mijn vader had een veel slechter gebit, slikt geen medicijnen en heeft al zijn tanden nog. Vaccnaties, medicjnen, chemische middelen zijn afschuwelijk. We hebben elkaar en de natuur nodig om ons te redden uit deze nachtmerries. Praten, openheid, ervaringen delen, logische verhalen verbanden zien en juiste duidingen en conclusies trekken en heel veel liefde is nodig om uit dit web van leugens, misleidingen, geld en macht te komen.

  1. Statines, cholesterol verlagende middelen zijn het volgende vergif waarmee de big farma de mensheid bedriegt en onze gezondheid vernietigt. Al in 2006 ontmaskerde de hart- en vaatchirurg Walter Hartenbach de cholesterol LEUGEN.
   Als wetenschapper kon hij deze propagandistische, zuiver commercieel gerichte demonisering van cholesterol niet meer aanzien en veegt in zijn boek, onderbouwt met bewijzen, de vloer aan met de heersende opvattingen over cholesterolverlaging en waarschuwt voor de gevaren van medicijnen voor cholesterolverlaging die volstrekt overbodig, schadelijk en vaak zelfs levensgevaarlijk zijn.
   Getuige de dodelijke slachtoffers van het medicijn lipobay…
   Simpel uitgelegd: onze lever maakt cholesterol aan dus is het volkomen nutteloos om met chemische brol het gehalte cholesterol te verlagen, immers: dan wordt de lever gedwongen harder te werken om de cholesterol op peil te houden. Zonder cholesterol kun je overigens niet (over)leven…er bestaat ook niet zoiets als ‘slechte’ cholesterol!

   Margarine producenten en de farmaceutische industrie, die cholesterolverlagende medicijnen produceren, betalen gewetenloze (pseudo-)wetenschappers 50 tot 75 MILJOEN euro PER statistiek, om in die statistieken alle negatieve resultaten over cholesterolverlaging te verdonkeremanen, het accent te leggen op de vermeende invloed van cholesterol op de kans op hartinfarct/arteriosclerose etc…. (Maw: met de bedoeling om mensen angst aan te jagen terwijl het pure leugens zijn)
   De slager keurt zijn eigen vlees als het ware, van onafhankelijke, objectieve studies is helemaal geen sprake, integendeel.

   Het mag ook intussen duidelijk zijn dat in de volgende jaren er een enorme toename gaat komen van mensen waarvan de lever en andere organen onherstelbaar beschadigd werden door dit nieuwe gif, voor het behoud van miljardenwinsten van de big farma, en dat, misdadig genoeg, onder het mom van bezorgdheid over onze “gezondheid/genezing”

   Want meer is dat niet: winstbejag ten koste van de gezondheid van de hele mensheid of zijn er nog naïevelingen die wanen dat farmaceutische multinationals ook maar iets begaan zijn met de gezondheid/genezing van hun ‘klanten’ die hun monsterwinsten genereren?
   Op elke denkbare manier mensen ziek maken en ziek houden: dát brengt op… Uitroeiing, de wereldbevolking uitdunnen en er nog fors op verdienen ook!
   De leugenpers is medeplichtig aan dit schandelijk bedrog van de bevolking, zij werken mee aan de leugens door reclames van de margarine producenten door onze strot te rammen waarbij cholesterol als boosdoener wordt afgeschilderd.
   Er is maar één woord hiervoor: misdadig!

  2. @ Oma 3.1
   Onderstaande nieuwsbrief heb ik op 17 januari van dit jaar verstuurd naar lezer(s)essen n.a.v. het onderwerp “Statines”. Ook als hart onder de riem voor een ieder, die zich niet langer als kuddedier door “de witte jassen” standaard alles maar laat wijs maken. Stel jezelf terdege op de hoogte van hetgeen jou verteld wordt en scheidt ‘het kaf van het koren’. Gelukkig zijn er steeds meer (para)medici, die de waarheid hoog blijven houden, maar het blijft een zaak om te blijven opletten.

   ———————————————————————

   Statines, die volgens ‘deskundigen’ verantwoordelijk zijn voor het verlagen van het cholesterolgehalte in jouw bloed, zijn weer onderhevig aan wetenschappelijk onderzoek over de werkelijke waarde, die ze zouden hebben. Al enkele jaren zijn de statines een verhitte discussie in menig medisch clubje. Vooral de clubjes, die onder sponsoring vallen van de farma-medische en voedselketenmaffia. Vele onderzoeken tonen aan, dat de werking van statines juist het tegendeel bewerkstelligen dan voor hetgeen ze geïndiceerd zijn en voorgeschreven worden!!

   Niets nieuws onder de zon, zou je dan concluderen, toch? Misschien niet, maar mijn persoonlijke ervaring vanaf 11 oktober 2015, toen ik de CVA heb opgelopen, is de volgende:

   Toen ik werd opgenomen in het Medisch Spectrum Twente te Enschede en mij statines werden voorgeschreven om mijn cholesterol (het slechte LDL!!!!!) te kunnen verlagen, heb ik geweigerd deze in te nemen. Sommige verpleegkundigen keken mij met verbazing aan en zeiden, dat zij dit moesten rapporteren aan de verantwoordelijke hoofdverpleegkundige en dat zij hierover met mij in gesprek zou gaan. Dat is ook gebeurd, maar wel enkele dagen nadat ik de weigering had aangekondigd, en ondertussen werd ik overgezet van het statinemerk ‘Lipitor’ op een ander merk statine, genaamd ‘Lipor’.

   Ik mocht dan een hersenbloeding hebben opgelopen, maar met mijn zogenaamde cognitieve vermogen was niets mis, dus ik herkende de truc en weigerde opnieuw ook deze statine. Altijd ’s avonds vond deze vorm van medische indoctrinatie plaats. Elke avond moest ik de dan dienstdoende verpleegkundige hetzelfde verhaal vertellen, dat ik geen statines gebruik. Op een bepaald moment maakte een verpleegkundige de opmerking, dat het haar al tijden opviel, dat statines bij bijna elke neurologiepatiënt standaard werd voorgeschreven.

   Toen ik haar ook vertelde, dat het de Duitse hartchirurg Dr. Hartenbach was, die het boekje “De Cholesterolleugen” heeft geschreven, waarin hij uitlegt waarvoor cholesterol dient en het zogenaamde “slechte LDL” niet bestaat en de intensieve kartelvorming tussen de farmaceutisch-medische-voedingsindustrie (denk bijv. aan Becel en de Nederlandse Hartstichting!) onder de loep werd genomen, werd zij stil. De vraagtekens van haar werden er niet kleiner op. Misschien had ik één verpleegkundige de keerzijde van de farmaceutisch-medische leugen duidelijk kunnen maken.

   Vanaf het moment, dat ik een enorme tekst en uitleg kreeg van de verantwoordelijk hoofdverpleegkundige, waarom statines uitermate belangrijk waren om te gebruiken, en ik in mijn standpunt bleef volharden, werden de statines mij niet meer aangeboden.

   Na enkele dagen werd ik overgeplaatst naar het revalidatiecentrum Het Roessingh in Enschede om d.m.v. fysiotherapie/logopedie en ergotherapie verder te worden behandeld. In een bijzonder positieve omgeving heb ik i.s.m. de therapeuten een grote progressieve vooruitgang gerealiseerd, waardoor spreken, lopen, gebruik van lichaamsfuncties, die in herinnering sterk aanwezig zijn (cognitie!! met Goddelijke dank aan mijn lichaam!!) grotendeels zijn teruggekomen.

   Maar ook op Het Roessingh bleek mijn cholesterolwaarde ’te hoog’ en werden mij statines voorgeschreven! Wederom heb ik diverse mensen verklaard waarom ik geen statines gebruik en uiteraard ook hier de nodige vraagtekens. De verantwoordelijke hoofdverpleegkundige aldaar kwam uiteindelijk met een verklaring, die ik moest ondertekenen om Het Roessingh nooit juridisch aansprakelijk te kunnen stellen voor het niet aanbieden van de statines. Nadat zij mij enkele keren had gevraagd of ik de verklaring al had ondertekend en ik hierop had geantwoord:”Nog niet”, kwam zij de laatste keer samen met één van de behandelende CVA-artsen weer bij me. De meegekomen arts deed het woord en ik legde voor de zoveelste keer uit waarom ik geen statines gebruik en draaide toen haar verklaring om door het volgende te zeggen:”Kunt u mij als medicus verklaren, dat als ik statines gebruik, mijn cholesterol en mijn gezondheid 100% gegarandeerd goed komen”? “Wat is hierop uw antwoord”.

   Het antwoord moet ik nog krijgen en je begrijpt het al, dit zal nooit gebeuren. Ik heb de verklaring, die zij wenste ondertekend omwille van mijn verdere behandeling, die zoals reeds boven geschreven i.s.m. de diverse therapeuten uitstekend verloopt en naar het zich laat aanzien 29 januari a.s. zal worden beëindigd. Ben ik dan 100% genezen. Nee, maar ook een revalidatiecentrum heeft zijn grenzen en wenst deze binnen haarzelf opgelegde therapeutische mogelijkheden niet verder te kijken dan het puntje van de medische neus lang is. Geen probleem, dan kijk ik zelf wel verder.

   Tja, ook medici zijn maar mensen (soms met – soms zonder ruggegraat) en bestaan voor pakweg 70% uit water, net als wij allemaal, dus zijn we allemaal wandelende waterzakken. Of zou het ene water al dermate vertroebeld zijn, dat van waarheid = eerlijkheid = zuiverheid = Liefde geen sprake meer is en de afgelegde eed t.b.v. gezondheidszorg niet meer is dan een wassen neus? Gelukkig hoef ik geen eed af te leggen om mijn Waarheid te bevestigen. Tja, het zit in je of niet en dat geldt gelukkig ook voor steeds meer medici, dat is mij de afgelopen 35 jaar bijzonder duidelijk geworden en ik ben er dankbaar voor velen van deze mensen te hebben mogen ontmoeten en leren kennen.

   Veel Liefde en Wijsheid gewenst en met immer vriendelijke een eerlijke groet uit Tukkerland,

   Harrie

   P.S. Vorige week weer iemand gesproken, die behandeld wordt voor darmkanker. Op dat moment ontvang ik als “risicopatiënt” via de post informatie over mijn vrijblijvende medewerking (adres uiteraard gekregen van de Gemeentelijke Basisadministratie) aan dit onderzoek. Elke twee jaar wordt de doelgroep tussen 60 – 75 jaar aangeschreven en zo wordt het aantal darmkankerpatiënten steeds groter. Hiervoor hoef je geen statistische analyse te maken. En zo neemt het Rijks Instituut voor Manipulatie (RIVM) alvast een voorschot op jouw levenskansen.Sorry, levenskansen? Ja, zo legt het RIVM het uit en liegt ook zij verder alsof het de gewoonste zaak van de wereld is (lees de info maar eens nauwkeurig door!)

 4. Een buitengewoon belangwekkend artikel met ons inziens één omissie. De mogelijk negatieve effecten van vaccineren worden in het artikel uitsluitend toegeschreven aan de schadelijke stoffen aanwezig in de vaccins, zoals Al, Hg en dierlijk, lichaamsvreemd DNA, die direct in onze bloedbaan tercht komen.
  De explosieve toename van autisme in de USA gaat echter ook gelijk op met de explosieve toename van de stralingsbelasting veroorzaakt door draadloze communicatie.
  Nu is uit vele artikelen bekend dat deze stralingbelasting de bloed-hersenbarriere doorlatend maakt voor toxische stoffen en dat ook de celmembranen elders in ons lichaam anders doorlatend worden bij stralingsbelasting.
  Het lijkt dan op het optellen van twee effecten. Door het vaccineren komen ongewenste mogelijk schadelijke stoffen in onze bloedbaan, of in dat van onze kinderen, en door de EMV van Dect telefoon, WiFi, enz. wordt de bloed-hersenbarriere verlaagd, waardoor deze schadelijke stoffen makkelijke in onze hersenen doordringen, evenals in andere cellen, met als gevolg onder meer hersenschade waaronder een sterk toename van het aantel mensen met autisme, ADHD en andere neurodegeneratieve ziekten, zoals Alzheimer, bijvoorbeeld.
  De negatieve effecten van vaccineren en van de LF en i.h.b. de RF EMV kunnen elkaar aldus op funeste wijze versterken

 5. ‘In 2000 werd in het Tijdschrift voor Kindergeneeskunde een artikel gepubliceerd dat beschrijft hoe, voor de Tweede Wereldoorlog, besmettelijke ziekten zoals difterie, tetanus, polio, kinkhoest, mazelen, griep, tuberculose en scharlaken koorts, verminderden VOOR er antibiotica of VOOR er vaccinaties verkrijgbaar waren. De redenen waren overwegend toe te schrijven aan de uitvoering.’
  Ik heb in jaargang 2000 van het tijdschrift gekeken zonder resultaat.
  Wilt u nagaan wat de goede link is naar het bedoelde artikel?

 6. 2016-10-31
  ex CIA Officer Kevin Shipp about Vaxxed
  27:52 min.:
  “The Vaxxed people do such a much better job than this, but I just want to mention this. Because I hate covers ups because I lived one. Personally. And that’s what’s happening with the vaccine autism connection in a big way. Covering up the truth at the expense of young children and their health. And the families that are ruined because of this. So you want to know the connection between autism and vaccines? You know who the first people to ask are? The parents. The ones who saw their child behaviour before the vaccine and what happened after the vaccine. One of the doctors on Vaxxed said that real medicine is an art. You will listen to the patient and you watch them. That was a wonderful statement. Only a parent knows what their child was like before the vaccine, and what their child was like after the vaccine, and if the doctor was honest and not connected to big pharma and money, he would listen to that parent. And if the CDC really was open to true investigation, they will conduct studies to find out how this is happening, number one and number two how they can possible treat this children. Wouldn’t they?
  Why are they not? Billions of dollars, let’s just start with that. Nature of government, that also
  There are independent doctors, I know one myself, big fan of his, has a whole page on autism. Brilliantly written. So there are doctors out there that are talking about this stuff. I want to get kudos too to the courageous layers that are standing up for this stuff. You guys and lady’s are in here. [applauded for]. That’s after you man, that’s raw courage.”
  Source: https://www.youtube.com/watch?v=7RByaf1utmA

 7. Heb een keer een reactie tegen vaccinatie gezet onder een artikel van de Correspondent, kreeg ik gelijk Skepsis aan mijn broek, eerst wilde ze een ban, daarna gingen ze op een betweterige oppervlakkige manier in “discussie”.

 8. Ik ben 2,5 maand geleden bevallen van mijn zoontje Max. Bij de eerste vaccinatie hadden mijn vriend en ik het er al over gehad of we het wel wilden. Mijn vriend is opgeleid farmaceuticus met bijvak in homeopathie. Momenteel wetenschapper bij het nederlands kanker instituut. Ik dacht deze beslissing kan ik wel aan hem overlaten! Hij zei dus dat er nooit bewezen is dat een vaccinatie onverantwoorde schade kan toebrengen aan een kind. Maar het zit me toch niet lekker. Ik zou mijn kind eigenlijk niks in willen laten spuiten, maar ik kan niet bewijzen waarom.. dus ik ben onderzoek gaan doen naar vaccineren en ik kom allerlei artikelen tegen met statistieken e.d. Maar het enige wat mijn vriend kan overtuigen is een artikel met goede bronvermelding naar de wetenschappelijke artikelen waar de aannames en conclusies op gebaseerd zijn. In dit artikel staan ook allerlei statistieken en onderzoeken, maar zou u mij ook de links naar de wetenschappelijke artikelen kunnen sturen? U zou mij enorm helpen. Hartelijk dank!

 9. ik woon net over de grens in duitsland, en daar starten ze met inentingen met 4 weken oude baby’s…4 weken oud!!! arme schaapjes, wat een leed! Enne, nog wat, als je NIET bent ingeent, kan je niet in de kinderopvang, BSO en zelfs niet naar school… je word behandeld als een melaatse en nagewezen in de straat. erg, he.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.