Advertentie

‘Geschiedenis leert: vaccins veilig’.. Ohja..?!


JonRappoport2

x

x

 ‘Geschiedenis leert: vaccins veilig’.. Ohja?!

2014 © Jon Rappoport nomorefakenews.com

 x

Jon Rappoport
Jon Rappoport

In 1987 schreef ik mijn eerste boek, ‘AIDS INC.’, en hiervoor besloot ik onderzoek te doen naar de mate waarin vaccinaties en vaccins in staat zijn ons immuunsysteem te onderdrukken. Ik was volledig blanco wat kennis op dit terrein betreft; ik had me nooit eerder verder dan de oppervlakte in dit onderwerp verdiept. Natuurlijk vertellen ‘gezondheids-autoriteiten’ en ‘medisch experts’ al jaren aan het volk hoe effectief en veilig vaccins zijn. En ze vertellen hun verhalen hierover met een nadrukkelijke zekerheid. Maar al vanaf 1987, via mijn simpele onderzoek, kan ik je een volledig ander historisch perspectief tonen, dan de officiële verhalen..

Hier zijn een paar van mijn bevindingen uit 1987:
‘Mazelen zijn -net als typhus overigens- al sinds 1780 aan het uitsterven in Engeland. Vaccinaties in dit land zijn vooral in onmin geraakt, doordat mensen zich realiseerden hoe de waarde van vaccins in een negatief licht kwam te staan, door de grote mazelenepidemie van 1871-2, die optrad nádat er op intense schaal gevaccineerd was.’ 
W. Scott Webb, ‘A Century of Vaccination’, Swan Sonnenschein, 1898.

* *

 ‘… Barker en Pichichero, konden concluderen, na een prospectieve studie onder 1232 kinderen in Denver, Colorado, dat slechts 7% van de gevaccineerde kinderen vrij waren van bijverschijnselen van de vaccinaties. Zoals pyrexia (53%), acute gedragsveranderingen (82%), langdurig huilen en schreeuwen (13%), en onoplettendheid, anorexia en braken. Maar liefst 71% van de kinderen die een tweede vaccinatie kregen, een DTP-injectie, kregen twee of meer van genoemde aandoeningen.’
Lancet, May 28, 1983, p. 1217

* *

horowitz vaccines safe effective

 ‘Publicaties van de WHO, de wereld gezondheidsorganisatie, tonen aan dat difterie een stabiele neergang meemaakt in de meeste Europese landen, inclusief die landen waar GEEN VACCINATIES ervoor plaatsvonden. Deze daling in Europa begon vér voor vaccinaties zelfs waren uitgevonden.. Er is absoluut geen enkele garantie dat kinderen beschermd zullen zijn tegen een bepaalde ziekt, wanneer ze gevaccineerd zijn. Er is zelfs een telling geweest van 30.000 gevallen van difterie in het United Kingdom, bij volledig gevaccineerde kinderen.’
Leon Chaitow, ‘Vaccination and Immunization’, CW Daniel Company, Ltd., p. 58.

* *

 “…het varkensgriep-vaccinatieprogramma was een van de grootste blunders van het Amerikaanse CDC, het Center of Disease Control. Het begon allemaal in 1976, toen CDC-wetenschappelijke medewerkers, ontdekten dat een bepaald virus, dat betrokken was bij de uitbraak van griep in Fort Dix, New Jersey, gelijkenis vertoonde met het varkensgriepvirus dat in 1918 zo’n 500.000 Amerikaanse burgers het leven had gekost. Onmiddellijk werd een US$ 100 miljoen kostend vaccinatieprogramma uitgerold, om iedere Amerikaanse burger te vaccineren. Maar de verwachte griep werd nooit een feit, en het toegediende vaccin leidde wel tot het gedeeltelijk verlammen van 532 burgers. En er waren 32 doden te betreuren.’
U.S. News and World Report, Joseph Carey, October 14, 1985, p. 70, ‘How Medical Sleuths Track Killer Diseases’.

* *

Al heel lang hebben artsen en specialisten hun twijfels bij vaccinaties. Zoals de quote van Dr. Boyd Haley hier ook aangeeft. Twijfels die steeds vaker volkomen terecht blijken te zijn.. !
Al heel lang hebben artsen en specialisten hun twijfels bij vaccinaties. Zoals de quote van Dr. Boyd Haley hier ook aangeeft. Twijfels die steeds vaker volkomen terecht blijken te zijn.. !

‘Op een persconferentie in 1942, 24 juli, rapporteerde de minister van Oorlog, dat er 28,585 gevallen van jaundice waren geconstateerd in het Amerikaanse leger, tussen 1 januari en 4 juli, nadat een gele koorts-vaccinatie was gegeven, waarna ook 62 soldaten stierven.’
Sir Graham Wilson, ‘Hazards of Immunization’, Athone Press, University of London, 1967.

* *

‘Tussen 10 december 1929 en 30 april 1930, kregen 251 van de 412 geboren kinderen in Lubeck 3 doses BCG-vaccins, oraal toegediend, tijdens de eerste 10 dagen na hun geboorte. Van deze  251 kinderen stierven er 72 aan TBC (tuberculosie). De meeste van hen binnen 2 tot 5 maanden, maar allemaal, op één na, voor het einde van hun eerste levensjaar. Van deze kinderen bleken  er 135 te lijden aan klinische TBC, maar herstelden daarvan, en 44 kregen de diagnose tuberculose-positief, maar bleven stabiel.
Geen van de 161 ongevaccineerde kinderen bleek ook maar een beetje te zijn aangetast en geen enkel van deze kindjes stierf aan TBC, in de 3 jaren daarop volgend.’
Hazards of Immunization, Wilson.

 * *

De WHO liet als officiële organisatie een officieël H1N1-logo ontwerpen..! Krankzinnigheid ten top..? Alsof het een bedrijf was..! En wie weet was het dat ook wel voor de lachende 3e in het spel: Big Pharma.
De WHO liet als officiële organisatie een officieël H1N1-logo ontwerpen..! Krankzinnigheid ten top..? Alsof het een bedrijf was..! En wie weet was het dat ook wel voor de lachende 3e in het spel: Big Pharma.

‘Tot op dit moment is het nauwelijks mogelijk inzichten te krijgen in de grote vaccinatie-catastrofe van 1955 in de VS. Het valt als zekerheid aan te nemen, dat de 200 gevallen van officieel gediagnosticeerde gevallen van polio, die direct of indirect het gevolg waren van de polio-vaccinatie, tot een minimum horen. En het kan nauwelijks worden ingeschat hoeveel van de 1359 gevallen van polio, onder de gevaccineerde personen, beschouwd kunnen worden als het falen van het vaccin en hoeveel van deze gevallen juist veroorzaakt zijn door het vaccin.

Een gedegen studie van de epidemiologische loop van polio in de VS, geeft voeding aan de gedachte dat er een sterke relatie was. In vele staten van de VS, ontstonden polio-epidemieën, direct nadat in de lente van 1955, vaccinatiecampagnes waren gestart. De vaccinatie-ongelukken uit 1955, kunnen niet exclusief worden teruggevolgd tot het falen van een farmaceutisch bedrijf.’
Dr. Herbert Ratner, Child and Family, 1980, vol. 19, no. 4, “Story of the Salk Vaccine (Part 2).”

 * *

‘Overbodig te zeggen dat de meeste grote polio-epidemieën, die in de VS zijn opgetreden, sinds de introductie van het ‘Salk’-vaccin, het gebruik van vaccins op brede schaal feitelijk volgden, gekarakteriseerd door een ongewoon vroege seizoensbreuk. Om er een paar te noemen: er was de epidemie van 1955 in Massachusetts, de epidemie van Chicago in 1956 en er is de epidemie van 1959 in Des Moines.’
Dr. Herbert Ratner, Child and Family, 1980 vol. 19, no. 4.

 * *

Het geeft te denken dat de Pharmaceuten geen aansprakelijkheid voor hun eigen producten willen aanvaarden. Veelzeggend?
Het geeft te denken dat de Pharmaceuten geen aansprakelijkheid voor hun eigen producten willen aanvaarden. Veelzeggend? (klik voor lead naar artikel hierover)

‘De statistieken van het KMV (killed measles vaccine = vaccin gemaakt van dode mazelencellen) heeft kennelijk een afwijkende immuunresponse tot gevolg gehad, die er niet alleen voor zorgde, dat kinderen NIET tegen mazelen werden beschermd, maar WEL leidde tot een hogere gevoeligheid voor mazelen.’
JAMA Aug. 22, 1980, vol. 244, p. 804, Vincent Fulginiti and Ray Helfer.

De auteurs van dit laatste artikel wijzen erop, dat dit soort VALSELIJK BESCHERMDE KINDEREN, vaak tevoorschijn komen, met een heftige, a-typische vorm van mazelen. En hier wordt met een a-typische vorm van mazelen bedoelt: zijnde verschijnselen van heel hoge koorts, hoofdpijn en een divers scala van aan koortsaanvallen, geduid door blaasjes, puistjes en zweertjes op de huid.

* *

‘De staats-secretaris voor Volksgezondheid, dr, Edward Brandt, jr., getuigde voor een Amerikaanse Senaatscommissie dat ER ELK JAAR ZO’N 9,000 gevallen van stuiptrekkingen, 9,000 gevallen van bewusteloosheid en zo’n 17,000 gevallen van hysterisch schreeuwen worden geteld, dus zo’n 35,000 acute neurologische reacties optreden, binnen 48-uur ná de DTP-vaccinatie onder Amerikaanse baby’s.’
DPT: A Shot in the Dark, by Harris L. Coulter and Barbara Loe Fischer, Harcourt Brace Jovanovich.

 * *

Kijk dat is even een ander verhaal over vaccins, nietwaar? Is er ergens een medische school die het lef heeft dit verhaal (ook) te vertellen..??

Jon Rappoport september 2014

x

* * *

dierenarts en viroloog Ab Osterhaus bij Pauw & Witteman. Van belangenverstrengeling was geen sprake, zo zei hij. Vergat ter plekke even zijn 3%-aandelenbezit in Isconova te vermelden. Een van de grootste angst-aanjagende turbo-doktoren, waar het de grieppaniek betreft.. Drinkt wiskey als het RIVM de 20 miljoen vaccins besteld, op kosten van de Nederlandse belastingbetaler... (klik voor artikel)
Dierenarts en viroloog Ab Osterhaus bij Pauw & Witteman. Professor Angstzaaier aan het woord. Ook van belangenverstrengeling was geen sprake, zo sprak Osterhaus. Maar vergat ter plekke even zijn 3%-aandelenbezit in Isconova te vermelden. Dit is één van de grootste angst-turbo-Tv-doktoren, waar het de grieppaniek betrof en betreft.. Drinkt wiskey als het RIVM de 20 miljoen vaccins besteld, op kosten van de Nederlandse belastingbetaler… Meldde met een grijns aan Jeroen Pauw dat in 1918 maar liefst 20 miljoen mensen de dood hadden gevonden, aan een ‘soortgelijke griep’ als de Mexicaanse. Deze dierenarts is voorzitter van de wereldwijde club van farmaceuten, die zich heeft voorgenomen om vaccinaties verder te ontwikkelen en op te stoten in de vaart der volkeren.. (klik voor artikel) Aangenaam Ab Osterhaus, niet-neutraal viroloog aan de Erasmus-universiteit in Rotterdam.

Tja en toen was er het onderzoek rondom dezelfde Mexicaanse griep, waarvan al tijdens de uitbraak was verteld, dat het één grote scam was.. En wat bleek?

Dit was het keiharde, nauwelijks diplomatiek verwoordde conclusie van Paul Flynn, van de Raad van Europa. Klik voor artikel op de foto. Wat wist voorzitter van vaccin-producerende Big Pharma, Ab Osterhaus hier al van..??

x

Paul Flynn pandemie dreiging

7 gedachten over “‘Geschiedenis leert: vaccins veilig’.. Ohja..?!

 1. Weet je wat ze me allemaal hebben getest in buitenland…. en in Nederland bleek ik niets te hebben… Dit heeft vele gevolgen gehad voor relationele sferen maar ook op het psyche van mij des persoons..

 2. Wanneer het meldcentrum Lareb aangeeft dat er in 2013 een paar duizend meldingen werden genoteerd van bijwerkingen nà vaccinatie, waarvan 98 ernstig en ook nog eens 4 overlijdens te betreuren vielen, dan is dit wel degelijk een zorgwekkend signaal (jaar in jaar uit min of meer gelijk oplopend)…

  En intussen kregen ouders vandaag alweer van een gepikeerde arts te horen (na spoedopname van hun kindje, één week na de DKTP prik) dat dit ONMOGELIJK aan het vaccin kon liggen.

 3. Zonde dat er mensen zijn die het nut van vaccins niet inzien. De argumenten die daarvoor in dit artikel gebruikt worden zijn ook niet meer van deze tijd en niet eens juist.

  In alle recente literatuur is, keer op keer, bewezen dat vaccins tegen griep, meningitis en alle andere nare ziektes welk helpt. Het klopt dat als er 100.000 mensen gevaccineerd worden sommige wel ziek worden. Maar dit is minder dan wanneer niet gevaccineerd wordt.
  Ellen, ziek worden van een DKTP vaccin kan inderdaad niet, want in dat vaccin zitten geen werkzame stoffen.

  Daarnaast zeggen een aantal argumenten dat er een trend was in afname van het aantal infecties voordat er werd gevaccineerd. Dit zal destijds mogelijk zo geweest zijn, maar door urbanisatie is de blootstelling aan infecties de afgelopen jaren exponentieel toegenomen en door de goede vaccins die wij geven zijn daar geen extra zieke mensen van gekomen.

  En alle horror-verhalen over vaccins die niet werken stammen uit de eerste helft van de VORIGE eeuw. dat is in de geneeskunde een enorm lange periode. ter illustratie, in de jaren 50 van de vorige eeuw werden nobelprijzen uitgereikt voor stof die nu in alle middelbareschoolboeken staat. Dus zulke oude verhalen dragen niet echt bij aan de huidige vaccins

 4. gelukkig hebben mijn kinderen, geboren in NL in 1975 en 1979 geen nadelige gevolgen ondervonden van alle toen aanbevolen (verplichte?) vaccinaties bij de consultatiebureaus.
  Ik wist toen nog ‘van niets’ betreffende vaccinaties, nu wel, en ik zou het mijn kinderen nu afraden om hun eventuele kinderen te laten vaccineren.
  Geldt dit ook voor de vaccinaties als je naar sommige landen reist?
  de antimalaria doe ik sowieso al niet meer, maar hoe zit het met bijv. de hapatitis en de typhus vaccinaties?

  1. Mijn zoon kreeg begin ’80 de dktp-prik , en is heel erg ziek geworden . Hele hoge koorts ! Volgens de arts was de reactie te wijten aan het kinkhoestvaccin , dat gebeurde bij meer kinderen . Mijn zoon heeft nooit meer de kinkhoestprik gekregen .Met alles wat ik nu weet van de vaccinatie-industrie zou ik mijn kinderen nooit gevaccineerd hebben .

  2. Anja, ik denk dat we gaan schrikken van al die klachten die niet zijn aangegeven bij bijv. LAREB, maar die door artsen zijn afgedaan met: “Maar even rustig uitzieken, het kán aan de vaccinatie liggen, maar het gaat weer weg”.. Ik speek uit eigen ervaring en van een collega, die haar kind WEL bijna dood zag gaan..!!!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.