Advertentie

Hoe vaccins ons afweersysteem ERNSTIG ondermijnen..!!


Hoe heftig en in één woord ‘DOM’ moet het nog worden, voordat mensen en vooral medische wetenschappers gaan begrijpen, dat het menselijke vermogen om zich teweer te stellen, tégen aanvallen op het lichaam, een bijzonder KRACHTIG en ZELFLEREND systeem is..? En dat ook dit systeem ernstig ondermijnd kan worden, door de mens zelf. Inderdaad, vooral door het systeem waarbij de zelfgenezing niet op waarde wordt geschat. En dit te gaan ondermijnen met bijvoorbeeld vaccinaties..! Ook al is het met de beste bedoelingen..

Dit artikel is een ernstige waarschuwing voor de onwetenden, die nu met de wolven in het bos meehuilen, en schreeuwend, onwetend schreeuwend, om ‘verplichte vaccinaties’ eisen. Niet gehinderd door enige kennis noch diepgang over dit onderwerp, noch het menselijke immuunsysteem, noch en vooral, het ZELFGENEZENDE VERMOGEN..

Lees het verhaal van dr. Andrew Wakefield hieronder. Inderdaad, de man die valselijk beschuldigd werd, voor het publiceren van een onderzoek, waarin de link tussen vaccins en autisme werd aangetoond. Inmiddels is hij gerehabiliteerd, maar is de essentie van zijn wetenschappelijk artikel nog steeds heftig onderwerp van heftige discussie.

Het kán voor veel (té veel) medische wetenschappers toch niet zo zijn, dat vaccins slecht zijn, in de zin dat ze gevaarlijk kunnen zijn voor de mens.. En daarom komt er, vanuit die houding van ongeloof en afwijzing van wetenschappelijk bevindingen, die dit WEL aantonen, een gevaarlijke discussie op gang. Daarbij worden de mensen die een gezonde weerstand hebben tegen deze ‘vaccinatie-hosanna-politiek’, als ‘gekkies’ weggezet en ‘gevaarlijk voor de gemeenschap’..

TERWIJL HET OMGEKEERDE WAAR IS..!
Want wat blijkt? Door massale vaccinaties, die de afgelopen decennia alleen maar in intensiteit zijn toegenomen, wordt het menselijk afweersysteem ERNSTIG ONDERGRAVEN.. Kijk HIER en HIER maar eens naar de krachtige artikelen van Ing. Harry Zandvliet, over het vermogen van het menselijke lichaam om afweerstoffen te maken, tegen bijvoorbeeld mazelen. Wie van de oudere generaties is NIET ingeënt tegen mazelen, kan zich gelukkig prijzen!! Zij hebben een LEVENSLANGE immuniteit opgebouwd tegen deze ziekte, dáár waar mensen die gevaccineerd zijn met het mazelenvaccin, slechts een beperkte tijd zijn ‘beschermd’..

 

Dr. Andrew Wakefield maakt korte metten met

’t Fabeltje van vaccinatie-kudde-immuniteit!

 

Deze deskundige arts bespreekt het krankzinnige idee van de door velen geëiste ‘verplichte vaccinaties’. Want, zo gaat het verhaal, doordat mensen weigeren vaccinaties toe te laten, zou geïnduceerde ‘kudde-immuniteit’ aangetast worden. Deze zou ook om hen beschermen, die niet kunnen worden ingeënt. Maar in deze video verklaart Dr. Andrew Wakefield overduidelijk hoe het eigenlijk PRECIES ANDERSOM is.. Hoe de huidige vaccinatiepolitiek, eigenlijk ons meest belangrijke afweermiddel, namelijk de NATUURLIJKE kudde-immuniteit, vernietigt..!! Laat staan als we spreken over verplichte vaccinatie.

Daardoor wordt het niet steeds veiliger, met méér vaccinaties, maar hierdoor komen meer mensen juist in gevaar! Het is alléén deze natuurlijke kudde-immuniteit, die de bevolking daadwerkelijk beschermt tegen mortaliteit (dood) en morbiditeit (ziektecijfer). Dr. Andrew Wakefield geeft voorbeelden van hoe de natuurlijke kuddeimmuniteit werkt, door de mazelen en het mazelenvaccin te bespreken, de bof en het bofvaccin en waterpokken en het waterpokkenvaccin.

En DAT HET VERKEERD AF KAN LOPEN, kan ieder weldenkend mens zien, als hij de ontwikkelingen van de penicillinie-resistente bacterieën volgt.. Kortom, dit is een zogenaamde ‘must-see video’ voor ALLE AANSTAANDE OUDERS en mensen die het verhaal rondom de ‘verplichte vaccinatie’-idiotie willen bezien. De mensen die pleiten vóór verplichte vaccinatie weten werkelijk niet waar ze over spreken en zijn bezig het menselijke afweersysteem fundamenteel te ondergraven..!! Als service hebben we het transcript van deze video hieronder voor je vertaald.

“Ik wil kort over kudde-immuniteit spreken, omdat het een zeer belangrijk concept is, én iets, waar de vaccinmandaten grotendeels afhankelijk van zijn. De waargenomen behoefte om een niveau van immuniteit in de bevolking te handhaven, wn inentingen te gebruiken, om blootstelling van hen te verhinderen, die bijvoorbeeld niet kunnen worden ingeënt, omdat zij bijvoorbeeld te jong zijn. Of hun immuun systeem zien gompromitteerd, wegens kankerchemotherapie of steroïden of iets in die aard. En het is zeer belangrijk om zaken te begrijpen en te benadrukken, op een dusdanige manier, dat men met hen kan debatteren, die op het standpunt staan, dat de immuniteit van de kudde, een soort centraal grondbeginsel is, van waaruit wij verplichte vaccinaties voor kinderen zouden moeten voorschrijven.

Je kind laten inspuiten met een ‘vage vaccinsubstantie’, vervaardigd door een dubieuze, maar vooral vaak frauduleuze club..? Of zorg je voor genoeg weerstand bij het kind? Informeer jezelf. Vóóóórdat je je macht en kracht uit handen geeft aan mensen die het ook allemaal niet precies weten..

Wat ik wil doen is het scheiden van het begrip ‘natuurlijke kuddeimmuniteit’ (die vóór het vaccintijdperk voorkwam) en dan kuddeimmuniteit of beter: de waarneming van kuddeimmuniteit in het vaccinatietijdperk.

Ten eerste heeft men de natuurlijke menselijke kudde-immuniteit niet bekeken om besmetting te verhinderen. Wat men deed was handelen om besmetting bij diegenen te verhinderen, die het hoogste risico van complicaties lopen. Bijvoorbeeld de allerkleinsten. En ik zal gewoon ingaan op de manier waarop vaccinatie dat heeft veranderd. En laten we dan mazelen gebruiken; waarbij we kijken naar verschillende virussen. Maar laten we mazelen als voorbeeld gebruiken.

Mazelen zijn niet verdwenen door vaccins… Laat je niets wijsmaken.. Deze ziekte was al op de terugweg, toen vaccins werden ingevoerd..!

Mazelen
Ten eerste de natuurlijke kudde immuniteit, de bescherming tegen mazelen en ernstige morbiditeit en sterfte door infectie, was drastisch afgenomen, lang voordat het vaccin ooit kwam. Zo was de kudde-immuniteit in tijd veranderd en verbeterd. In die mate, dat ná 1920 in het UK en de V.S. er een dramatische daling in dood door besmetting was, van 99.6%, voordat er ooit sprake was van een mazelenvaccin.

Nu zou de goede vraag zijn, wat er zou zijn gebeurd als we nooit hadden gevaccineerd. Als je de natuurlijke trend van die curve had gevolgd, was deze op bijna nul uitgekomen. Dus,zou zónder vaccinaties het aantal mazelen-gevallen tot nul zijn gedaald? En het antwoord daarop is heel licht ‘JA’! Het was namelijk de natuurlijke trend. Natuurlijk weten we het nooit zeker, want we hebben ingegrepen met vaccinaties. En de vraag is ‘Waarom’? Waarom daalde het sterftecijfer en de morbiditeit van de ziekte zo dramatisch, met de ernst van de mazeleninfectie zelf, in de complicaties.

De sleutel ben jezélf..
En dit was te danken aan het blootstellingspatroon; de sociaal-economische omstandigheden. Zo is één van de risico’s van een ernstige ongunstige uitkomst van mazelen, de intensiteit van de blootstelling eraan en de hoeveelheid virus die je krijgt. En naarmate de gezinsgrootte afnam, krotwoningen afnamen, kinderen bedden en slaapkamers deelden, daalden, de intensiteit van de blootstelling. En na verloop van tijd daalde niet alleen de intensiteit van de blootstelling, maar verbeterde de voedingstoestand.
Dus vitaminen, zoals C, D en A verbeterden deze natuurlijke immuundefensie.

En dus zagen we een afname, een natuurlijke afname, in de ernst van de besmettingen, lang voordat de vaccins binnenkwamen. En dat was een voorbeeld van natuurlijke kudde-immuniteit. En die werkte om baby’s te beschermen. Het andere deel van de natuurlijke omgeving van het huis, was de immuniteit van de moeder, de passieve immuniteit van de moeder. De moeder die als kind aan mazelen was blootgesteld, ontwikkelt haar levenslange immuniteit en geeft haar baby tijdens de zwangerschap transplacentaal en in het postpartum van moedermelk de benodigde antilichamen. Deze beschermen hem of haar, gedurende het eerste levensjaar.

Dat is dus een krachtig voorbeeld van natuurlijke kudde-immuniteit. Omdat de baby in het eerste levensjaar het grootste risico loopt op een negatieve reactie op mazelen, werkt het intuïtief, omdat zijn immuunsysteem onvoldoende ontwikkeld is, nog maar voor een deel. Zodat de natuurlijke kudde-immuniteit van de moeder de zuigeling tijdens die vatbare periode dus beschermde.

Wat er nu is gebeurd, ten aanzien van vaccinaties, is dat de natuurlijke immuniteit van de kudde is vernietigd. Wat we nu hebben, wanneer moeders gevaccineerd werden als kinderen en die geen natuurlijke mazelen oplopen, dus zéér slechte passieve immuniteit doorgeven aan hun baby’s. En ja, dan is die baby vervolgens gevoelig voor mazelen in het eerste levensjaar..! Dus hebben we dat deel van de natuurlijke kudde-immuniteit inmiddels vernietigd, als een onbedoeld en onverwacht gevolg van vaccinaties. Nu zou je kunnen argumenteren dat als mazelen zouden terugkomen, juist vanwege de effecten van vaccinatie, we veel baby’s zouden hebben die gevoelig zijn voor mazelen en problemen met die infectie. En dat is een probleem dat kan worden toegeschreven aan het vaccinprogramma zelf.

De bof
Een ander voorbeeld is bof; laten we die als volgende voorbeeld nemen. Het bofvaccin werkt niet. Dus wat we zien, is uitbraken van bof over de hele wereld in populaties, die al twee, drie, soms vier doses van de bofvaccin toegediend hebben gekregen.. Het bofvaccin werkt dus niet. En waarom het niet werkt is een andere kwestie waar we op kunnen ingaan. En hoe fabrikant Merck dat toedekte (HIER), is een ook kwestie van actueel belang, maar daar hoeven we nu even niet op in te gaan.

De bof kwam historisch gezien, tevoorschijn bij kinderen, rond de leeftijd van 5 tot 7 jaar. En dat waren kinderen die daarmee levenslange immuniteit voor de bof ontwikkelden. Bof bij kinderen is een onbeduidende ziekte; het is officieel erkend als een triviale ziekte. En inderdaad, het Amerikaanse CDC en het Ministerie van Gezondheid in het UK, bepaalden dat er geen behoefte aan een bofvaccin was, omdat deze ziekte mild was en de eventuele complicaties niet ernstig waren. Maar desalniettemin.. Ik ben van mening dat de bevolking toen, om commerciële redenen het bofvaccin is opgedrongen. Een vaccin bovendien, dat voor velen verplicht is gesteld.

En doordat het vaccin niet bij genoeg mensen lang genoeg werkt, zien we de heropstanding van de kinderziekte bof, vooral in oudere bevolking. En bij tieners en hogeschoolstudenten. En de problemen ontstaan, doordat de bof een veel ernstiger ziekte is, bij bijvoorbeeld post-puberale mannen, waar deze zich zich kan ontwikkelen tot zaadbalontsteking (orchitis) en steriliteit.

Dus een bofvaccin dat niet werkt, is niet alleen een nutteloos vaccin, het is een gevaarlijk vaccin! Wederom, doordat ook dit vaccin, de natuurlijke kudde-immuniteit vernietigt, Anders dan de blootstelling van individuen aan het bofvirus, wanneer de ziekte mild is. En het momentum is verplaatst, van de gevoeligheid aan deze ziekte, naar een levenstijdstip wanneer de ziekte streng toeslaat, of strenger. Dus niet alleen hebben we de natuurlijke kudde-immuniteit vernietigd met vaccinatie, we hebben van deze bof een veel gevaarlijker ziekte gemaakt dan het historisch was..!!

Het andere voorbeeld dat naar levende virale vaccins kijkt, is waterpokken. Er was een ziekte, een recht van doorgang triviale ziekte voor zo veel kinderen waar werd besloten dat in eerste instantie je weet dat moeder te houden op de werkplek geleden om economische redenen dat er een waterpokkenvaccin moet zijn. Dat was niet erg goede propaganda, dus het werd serieuzer dan we dachten.

Waterpokken
Plotseling veranderde het, het soort berichten rond het waterpokkenvaccin. Maar wat er met waterpokken was gebeurd, is een DNA-virus dat in staat is, zich in het menselijk lichaam te verharden en later als kiezelstenen terug te komen. Het is een zeer ernstige en onaangename aandoening, vooral bij hen die niet immuun zijn, de gecompromitteerde of bejaarde patiënten. Gordelroos was uiterst zeldzaam bij kinderen en mensen die anders gezond waren.

Wat er gebeurd is, is dat het natuurlijke immuunsysteem regelmatig werd versterkt tegen waterpokken, door de blootstelling aan kinderen en kleinkinderen, die natuurlijke vromen van waterpokken hadden. Dus niet alleen had je het als kind voor de kiezen gehad, toen had je deze wild-type-stimulaties, als gevolg van blootstelling aan uw kinderen en kleinkinderen. En dat hield het immuunsysteem accuraat en opgepept tegen varianten en dus het virus onder controle.

Maar wat er gebeurde toen de vaccinaties binnenkwamen, is dat het natuurlijke patroon van waterpokkenepidemieën verdween, en dus het immuunsysteem niet langer werd versterkt, waardoor de immuniteit voor waterpokken in individuen afnam en het virus dus weer ernstig wakker werd. En het veroorzaakte gordelroos..! We worden nu dus geconfronteerd met een epidemie van gordelroos. Niet alleen bij mensen die immuun-gecompromitteerd zijn of ouderen, maar in alle leeftijdscategorieën. En dat is werkelijk zeer verontrustend, want het is een zeer onaangename aandoening.

Opnieuw een (onbedoeld) gevolg van vaccinaties, die worden uitgevoerd om de natuurlijke immuniteit van de kudde te vernietigen en te vervangen voor een kunstmatige! En wat was het antwoord hierop van de bedrijven, de vaccinfabrikanten: “Wauw, we hebben een andere markt gecreëerd, we hebben een nieuwe epidemie gecreëerd. Laten we er dus een vaccin tegen maken.” Zo namen zij het waterpokkenvaccin, vermenigvuldigden het het tien keer de dosis en veranderden het in, wat een vaccin ZOSTAVAX tegen gordelroos werd genoemd.

En zo kijken zij naar elke donkere wolk als een met een zilveren randje. Het zijn de wolken die zij zelf hebben gecreëerd. En daar heb jij nu drie voorbeelden van, hoe de natuurlijke kuddeimmuniteit in het pre-vaccinatietijdperk buiten werking werd gesteld. En feitelijk fundamenteel is vernietigd door de zegeningen van vaccinatie.

95% immuniteit noodzakelijk..??!
En tot slot, als een soort kanttekening, krijgen we te horen van de ‘gezondheidsautoriteiten’, dat je 95% immuniteit nodig hebt, binnen een bevolking, door het vaccin bewerkstelligd, om de bevolking te beschermen tegen de heropleving van een bepaalde infectie, zoals mazelen. Dat moet onzin zijn, want het gaat hier over kinderen. (95%?) Maar we weten dat deze vaccins in de loop van de tijd afnemen en daarom is misschien 96% van de bevolking niet immuun voor deze infecties.
.!

Hoe zit het met al deze volwassenen die niet immuun zijn voor deze infecties, omdat ze jaren geleden hun vaccins hadden? Ze hebben nooit boosters gehad en nu zijn hun immuniteiten verdwenen. Dus in dit hele concept van kudde-immuniteit, waarbij 95% van de kinderen wordt gevaccineerd, wordt geen rekening gehouden met de vele, vele miljoenen volwassenen die niet langer immuun zijn voor mazelen. Maar die echter, op grond van hun criteria, in staat zijn deze besmettelijke ziekten op te lopen en over te dragen. Wordt deze groep gevaccineerd? Nee!

Tot slot, last but not least
Dus het fundament van de ‘verplichte vaccinwetgeving’, met andere woorden de noodzaak om onbeschermde mensen te beschermen door een massale vaccinatiecampagne, is om vele redenen fundamenteel ondeugdelijk. Maar voor mij is de bezorgdheid zo krachtig, omdat wij de natuurlijke kuddeimmuniteit hebben vernietigd. En we bevolkingen hebben gecreëerd, die nu, op de een of andere manier, volledig afhankelijk zijn geworden van deze gebrekkige, zeer gebrekkige vaccins en dit vaccinbeleid? En wat gebeurt er nu als er een virus ‘ontsnapt’ aan deze kunstmatige immuniteit die het vaccin biedt?

Of een bacterie zoals kinkhoest (pertussis), die nu zo te zien was. Kinkhoest is ontsnapt aan de immuniteit die door het kinkhoestvaccin wordt verleend. De natuur verafschuwt een vacuüm en dus creëer je deze mutanten, die vervolgens de dominante, overlevende stam worden, waarvoor we als mensen geen immuniteit hebben. Wat gebeurt er als een dergelijke superbug langskomt? Zoals dat is gegaan, met antibiotica en bacteriën? Dan hebben we er geen antwoord meer op…? Ik denk dus dat we voor toekomstige generaties een verraderlijke positie creëren in de omgang met besmettelijke ziekten, omdat we deze kwestie niet heel goed hebben doordacht. En niet hebben geleerd van onze ervaring met antibiotica vóór het van wal steken, met wat een zeer gevaarlijk vaccinprogramma is. Naar mijn mening..

* * *

Enfin, hier is geen woord Spaans bij. We hopen dat je de essentie van het verhaal goed voor ogen hebt. Dr. Andrew Wakefield ligt eruit bij veel van zijn ‘wetenschappelijke collega’s’. Niet dat ie daar van wakker ligt, maar wat veel erger is, is dat de goegemeente hem niet serieus neemt, terwijl dit verhaal aan duidelijkheid niets te wensen over laat..! En als deze man nou alléén stond, zou je je nog achter de oren kunnen krabben. Nee, er zijn inmiddels hordes wetenschappers die met Wakefield kennelijk tégen de stroom dienen in te roeien en niet serieus genomen worden met hun waarschuwingen.

Wij hopen dat jonge (aanstaande) ouders, die dit lezen, zich heel goed bedenken of ze de voorkeur geven aan een kunstmatige immuniteit, die na een aantal jaren weer over is, maar tegelijkertijd het bestaande natuurlijke immuunsysteem onderuit haalt. Of dat ze de natuur vertrouwen en kijken naar de massa’s ongevaccineerde kinderen, die gezond en blakend rondlopen..!

In dit kader willen we je graag wijzen op het feit, dat ook de Amerikaanse Hoge Raad heeft gevonnist in vaccinatiezaken, waarbij schade aan kinderen werd erkend. Maarrrr. dat vaccineren NIET ZONDER gevaar is.. En zijn ‘onvermijdelijk gevaarlijk’ zijn.. (HIER) En we willen je een artikel aanbieden, dat in het kader van het verhaal van Dr. Wakefield hierboven, boekdelen spreekt. Informeer jezelf en waarschuw anderen! Kijk naar de uitspraak hierboven van de jonge vrouw, Harvard-afgestudeerde immunoloog Dr. Tetyana Obukhanych. Hier vind je een van de vele presentaties van haar op YouTube.

Bewijzen worden verdonkeremaand en onderzoekers gebashed!!
En wat gebeurt er met studies die aantonen, dat dátgene wat je zojuist las, volledig correct is..? De onderzoeksteams, die het wagen om dit te doen, krijgen een hele lading ‘shit’ over zich heen. Er wordt gigantische druk op hen uitgeoefend, met het doel, deze medische wetenschappers, hun onderzoek terug te laten trekken. En wat is dáár nu inmiddels weer het antwoord op van goedwillende artsen en andere medici.. Zij scharen zich WEL achter deze onderzoeken, ook al zijn ze dan ‘retrackted’..! Hier is een van die voorbeelden:

* * *

x

Artsen stemmen zelfs in met gecensureerde studies,

die aantonen, dat ongevaccineerde kinderen,

gezonder zijn dan gevaccineerde kinderen..!
x

De bewering dat vaccins systematische veranderingen in het immuun- en zenuwstelsel van kinderen kunnen veroorzaken, wordt door een groot aantal artsen als een mogelijkheid aanvaard, waaronder zelfs vele artsen die zichzelf als ‘pro-vaccin’ beschouwen. Neem bijvoorbeeld dr. Tommy Redwood, arts in spoedeisende hulpklinieken in Atlanta, Georgia, met 26 jaar medische ervaring. “Als je niet de juiste vragen stelt, kun je niet de juiste antwoorden vinden. Samenvattend, als je de mogelijkheid van de hand wijst dat het toenemende aantal kinderziekten, zoals ADD, autisme, astma en andere auto-immuunziekten, verband houden met vaccins, dan kunnen we ook niet achterhalen of de gezondheidsproblemen van onze kinderen te maken hebben met vaccingerelateerde verwondingen.”

Redwood zegt hij de over-vaccinatie ervan verdenkt, dat ze een leidende rol spelen, in de verslechterende gezondheidsresultaten, die onder kinderen in recente decennia worden gezien. Het risico op chronische ziekte wordt steeds hoger en dat is in zijn ogen een alarmerend gegeven. Volgens Jennifer Margulis, docter in het tijdschrift ‘Frontiers in Public Health’ werd de meest recente, intercollegiaal getoetste studie over dit onderwerp, door hen aanvaard voor publicatie. Het onderzoek kreeg een DOI-nummer en de samenvatting werd gepubliceerd op de website van het tijdschrift. Maar… enkele dagen later waren alle tekenen van de studie zonder verklaring van de site verdwenen..

Jennifer Margulis is de auteur van Your Baby, Your Way en de co-auteur (samen met Dr. Paul Thomas, M.D.) van ‘Het vaccinvriendelijke Plan’. Volgens Margulis, beschreef de samenvatting die zijn publiceerden, een studie over gezondheidsresultaten van 660 volledig ingeënte of volledig niet-gevaccineerde kinderen, in de leeftijd van 6 en 12. Er werden kinderen vergelijken, die in Florida, Louisiana, Mississippi en Oregon leven. In 2012 werd voor deze studie, informatie verzameld via ouderlijk onderzoek.

De onderzoekers hadden de aanname, dat hoewel niet-gevaccineerde kinderen beduidend eerder waterbeslag en kinkhoest (kinkhoest) zouden krijgen, zij beduidend minder waarschijnlijk, allergieën, oorbesmettingen, longontsteking, of aandoeningen aan het centrale zenuwstelselwanorde (incl. autisme) zouden hebben, dan de volledig gevaccineerde kinderen. En inderdaad, gevaccineerde kinderen hadden een twee keer groter risico op een chronische ziekte en maar liefst 4x groter risico op autisme, leerstoornissen, of hyperactiviteit stoornissen, zoals ADHD. Gevaccineerde, voortijdig geboren kinderen hadden 6x meer kans op autisme of andere aandoeningen van het centrale zenuwstelsel dan niet-gevaccineerde kinderen.

Verschillende eerdere onderzoeken onder ouders waarbij gevaccineerde en niet-gevaccineerde kinderen met elkaar werden vergeleken, hadden al vergelijkbare resultaten opgeleverd. Het is duidelijk dat veel, heel veel artsen om meer onderzoek vragen. De werkelijkheid van de ‘vaccinverwonding’ is duidelijk zichtbaar voor vele artsen, zoals dr. Kelly Sutton MD van Eiken, Californië verklaart. Zij ziet de vaccin-verwonde patiënten elke dag.

“Het is volstrekt irrationeel te denken dat wij een steeds groter aantal vaccins kunnen geven zonder daarmee schade te veroorzaken,” aldus Sutton. “Voor veel mensen is er een omslagpunt als het gaat om de giftige stoffen die ze kunnen verwerken.”

Sutton zegt dat zij regelmatig ouders spreekt, die ervoor kozen om jongere kinderen ongevaccineerd te laten, omdat ze zien, dat de niet-gevaccineerde kinderen in dezelfde familie een betere gezondheid hebben, en makkelijker sociale aanpassingen maken en academische prestaties leveren, dan hun gevaccineerde broers en zussen dat hebben/kunnen.

Bose Ravenel, MD, uit Winston-Salem, North Carolina, vond vroeger het idee bespottelijk, dat er een verband zou zijn, tussen vaccins en autisme. Maar na het onderzoeken van de wetenschappelijke gegevens, zei de 78-jarige arts, hij de officiële visie rond vaccins niet meer kon steunen. “Er is duidelijk een relatie tussen vaccins en autisme,” zei Ravenel. “Maar om te zeggen dat ‘vaccins autisme veroorzaken’ is een onnauwkeurige, ongenuanceerde verklaring. Tegelijkertijd is het ook onjuist om te zeggen dat ‘vaccins geen autisme veroorzaken’. In bepaalde omstandigheden, zoals bij mitochondriale disfunctie, kunnen vaccins zeker autisme veroorzaken of daartoe bijdragen.”

Ravenel ondersteunt onderzoek naar de risico’s van vaccins om hun veiligheid te verbeteren. Dergelijke perspectieven en standpunten worden gemeenschappelijk gesteund onder ‘pro-vaccinatie’-artsen, die bereid zijn om het onderzoek zonder vooringenomenheid te bestuderen. Een soortgelijke lijn wordt gevolgd door neurowetenschapper Rene Anand van de Ohio State University. Anand, die zegt dat vaccins miljoenen levens hebben gered, onderzoekt genetische gevoeligheid voor hersenaandoeningen. En hij verwerpt de claim, dat vaccins niet tot autisme bijdragen, als ‘wetenschappelijk onnauwkeurig.’
“De grote aantallen ouders die de immuun- en cognitieve functies bij hun kind zagen afnemen, direct ná een vaccinatie, zijn indicatief voor iets”, zegt Anand. En dat moet worden onderzocht.

* * *

x

13 gedachten over “Hoe vaccins ons afweersysteem ERNSTIG ondermijnen..!!

 1. De kwaliteit van bewijsvoering op het gebied van voeding en gezondheid is in de verste verte niet te vergelijken zoals bijv. bij wis- en natuurkunde het geval is. Verder dan statistisch “bewijs” in een gerandomiseerde dubbelblindtest komt men niet. Met dit soort bewijs worden slechts de toevallige fouten uitgemiddeld in een (vaak bewuste ) zeer specifieke vooropgezette situatie ( bijv. de keuze van de populatie ). De systematische fouten blijven intact en zijn vaak vele orden van grootte groter.

  Is het toevallig dat bij met name bij de studies over voeding en gezondheid zoveel studies met elkaar tegenstrijdig zijn ?.
  Nee, dit is beslist niet toevallig, daar men door een specifieke opzet van een studie voorbijgaat aan een zeer groot spectrum van systematische fouten (dikwijls bewust omzeild). Zo ook op het gebied van vaccinaties. De bewijsvoering reikt niet verder dan statistisch bewijs onder (zeer) specifieke condities. De discussie rondom vaccinaties heeft meer van doen met een soort religie dan proberen te komen tot een vorm van kwalitatief acceptabel bewijs.

  1. Helemaal correct in mijn ogen. Er MAG over vaccinaties NIET gesproken worden in de twijfelende zin. Ze zijn GOED. PUNT UIT.
   Wat een argwaan dient elke a.s. moeder/vader hierover te hebben. Zódanig zelfs, dat ze die hele wereld links laten liggen.
   Zich in ieder geval eens goed informeren, bij die ARTSEN en WETENSCHAPPERS die het KUNNEN WETEN. De neutrale artsen met een open mind.
   Zoals er in het artikel een paar genoemd zijn. DAT zou elke ouder te denken moeten geven..!!

  1. Helemaal gelijk Frans. En toch zullen we deze info in ons eigen kringetje dienen te verspreiden en er vooral NIET OVER ZWIJGEN..!! De kracht waarmee ze ons eronder proberen te houden, is DEZELFDE KRACHT als waarmee we het ongedaan gaan maken.. = ONZE EIGEN SCHEPPINGSKRACHT!

 2. De natuur heeft nooit en zal ook nooit gebruik maken van door de mens ontwikkelde chemische middelen die vaak juist vernietigend werken voor diezelfde natuur.
  Een citaat uit het boek “nature as teacher” :”Everything is governed by one law.A human being is a microcosmos,i.e. the laws prevailing in the cosmos also operate in the minutest space of the human being.”
  Nature is not served by rigid laws,but by rhythmical,reciprocal processes.Nature uses none of the preconditions of the chemist or the physicist for the purpose of evolution.Nature excludes all fire for purposes of growth on principle:therefore all contemporary machines are unnatural and constructed according to false premises.Nature avails herself of the biodynamicform of motion,which provides the biological prerequisite for the emergence of life.
  Miljoenen jaren van evolutie gingen vooraf zonder vaccinaties of chemische troep wat voor ontwikkeling heeft gezorgd en de natuur in stand hield.Pas toen geld en de industrie kwam zagen we het tegenovergestelde achteruitgang op alle gebied.Uitputting van bronnen,achteruitgang van de waterkwaliteit wat weer gevolgen heeft voor de gezondheid van al het levende,kaalslag voor winst (bomenkap en gaswinning met behulp van chemicalieen die in de aarde wordt geinjecteerd) nu al staan meerdere diersoorten op uitsterven wat de cyclus verstoord.Denkt u nu nog dat vaccinatie nodig is of gaat het alleen maar om geld?

 3. we leven in een chemische oorlog
  dat is een onzichtbare oorlog
  we leven in een van chemicalien vergeven wereld
  neem bv die allom aanwezige parfumterreur
  de zg lekker luchtjes
  die onzinnige kassaluchtjes
  die luchtverziekers
  waar de massa aan verslaafd is
  ….
  zo ook die zg
  chemische luchtverfrissers
  het zijn chemische luchtvervuilers
  het zijn net als snthetische lijfparfums lucht en levensverziekers

  alle door de mens gemaakte chemicalien hebben zo ie zo n licht etsende werking op ALhet leven
  milieu- oftewel chemiepatienten voelen aan den lijve hoe hels dat is
  lees bij ops en mcs

  al die door de mens gemaakte chemicalien zijn een oorlog tegen het leven
  ook antibiotica
  gewoon kortzichtige ego–oplossingen

  en we weten
  oorlog is de domme kant van mensen
  oorlog kent alleen verliezers

  schone lucht is levensnoodzakelijk
  schone l.ucht zou n wettelijk mensenrecht behoren te zijn

  maar is dat niet

  een chemicus kreeg ooit de wereld prijs voor vrede
  zo kortzichtig is het ego
  en de massa geloofd al die onzin
  ze geloven alles
  ze slikken alles
  ze spuiten alles
  ze freten alles
  zolang ze maar niet zelf hoeven te denken

  dat heet je macht weg geven

 4. Dinsdag 14-8-2018 keek ik naar Een vandaag waar Ruud Coolen van Brakel (directeur van het instituut voor verantwoord medicijn gebruik) zijn verhaal deed dat hij met de dood was bedreigt.
  https://www.uitzendinggemist.net/aflevering/444438/Eenvandaag.html
  Iemand met de dood bedreigen is natuurlijk niet goed te praten maar hoe zou het zover gekomen kunnen zijn?
  Deze man heeft een pleidooi gehouden om vaccinatie verplicht te stellen.
  Wanneer mensen dat niet willen dan zouden er sancties moeten worden genomen zoals korten op kinderbijslag of boetes uitgedeeld moeten worden.
  Wanneer notabene een directeur niet begrijpt dat wanneer mensen op dictatoriale wijze verplicht worden om gedwongen dingen te doen die zij niet willen doen dan meen ik dat die persoon volledig de realiteit uit het oog is verloren en totaal de weg kwijt is.
  Zoals het artikel hierboven al aangaf met de uitspraak van DR.Andrew Wakefield dat: De mensen die pleiten vóór verplichte vaccinatie weten werkelijk niet waar ze over spreken en zijn bezig het menselijk afweersysteem fundamenteel te ondergraven..!!
  Alleen al die dwang maatregelen duiden erop dat de voorstanders van vaccinatie geen argumenten lijken te hebben waarmee ze mensen kunnen overtuigen maar mogen ze dan overgaan op dwang?
  Dit gebeurd al teveel ook wanneer mensen hun zorgverzekering niet KUNNEN MAAR WEL WILLEN betalen worden deze mensen vaak door boetes nog verder in de shit geholpen.
  Nederland is kennelijk koploper om een dictatoriale staat te zijn/worden.

 5. Ik houd me nu bijna 10 jaar onafgebroken bezig met vaccin,s, m.n. het HPV-vaccin.
  Steeds weer blijft het RIVM roepen dat er voldoende gevaccineerd moet worden om aan de zgn. kudde-immuniteit te komen. Kudde-immuniteit bestaat NIET in de wereld van Big Farma; het is een grote leugen en men trapt er massaal in. Het is i.c. hetzelfde als deze logica: omdat ik de pil niet slik, kan mijn buurvrouw zwanger worden.

  https://worldmercuryproject.org/news/herd-immunity-a-dishonest-marketing-gimmick/

 6. Annelies
  Bedankt voor het mooie voorbeeld ga ik zeker gebruiken. Recentelijk heeft mijn dochter op fb een item geplaatst over het korten op kinderbijslag naar aanleiding van het niet vaccineren van je kinderen. Ik ben enigzins in die discussie betrokken geraakt en wat mij opviel (dat deed het reeds lange tijd al)dat de discussie heel gauw gaat over vaccins wel /niet gezond. Verder dat alle voorstanders van vaccins het niet schuwen te dreigen met financiele , lichamelijke ( quote: elke vaccinweigeraar moet worden ingespoten met het meest agressieve soort mazelen virus en geen vaccin krijgen.)dreigementen komen en er hun hand niet voor omdraaien om art. 11 van de universele rechten van de mens ongeldig te verklaren ( hoewel die rechten van de mens integraal zijn opgenomen in onze grondwet). Regel is dat voorstanders van vaccins , tegenstanders willen dwingen ( zullen vast ook wel enige zijn die de uitzondering op deze regel zijn ) hun inzicht aan te nemen en er naar te leven, tegenstanders van vaccins geven de voorkeur aan de vrije keuze ( dus ook voor hen die zich willen volspuiten met die rommel). Toen ik dan ook een lans brak voor de vrije keuze en duidelijk te kennen gaf in deze discussie de argumenten voor vaccinatie of tegen even buiten beschouwing te laten, werd ik volledig afgezeken en bedreigt en veroordeeld als asociaal en verkerend in een negatieve energetische spiraal. Ik wilde niet luisteren ( ze gaven geen argumenten en feiten waarop hun zienswijze gebaseert was , en wilde mijn links niet eens bekijken )het deed mij erg denken aan wat met een psychologische term “projektie”word genoemd. Kortom ook de ad hominums waren weer eens niet van de lucht. Het meest bedreigende daarvan vind ik wel dat dit de beleidsmakers van de toekomst moeten worden, en dat ze niet zien dat ze hun eigen glazen ingooien. Erg triest allemaal.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.