Advertentie

‘Over nadelen vaccinatie wordt veelal gezwegen’..!


Eindelijk… Eindelijk worden mensen die vaccinaties niet als ‘vanzelfsprekend’ vinden, niet meer met de nek aangekeken. Het hier onderstaande artikel werd door Janneke Bazelmans,  ouder, schrijfster en juriste in de Volkskrant geplaatst.. Een pleidooi voor dialoog, maar vooral een pleidooi om mensen met serieuze argumenten rondom de weerstand tegen vaccinaties nu eens serieus te nemen..! Hen niet af te schilderen als complotdenkers, zwartgalligen en/of geiten-wollen-sokken-volk..!

Mr. Janneke Bazelmans
Mr. Janneke Bazelmans

Een uiterst genuanceerd verhaal, waarin Janneke Bazelmans haar visie deelt over de negatieve kanten van vaccinaties, die er zijn en die worden gemeden. Doordat de angst, die vaccinatie van jonge kinderen dient op te heffen, hierdoor niet weg gaat..! Voor de ene angst komt een andere tevoorschijn. Met de drogreden, dat je kinderen middels vaccinatie zou beveiligen tegen ‘ernstige ziekten’, wordt een andere angstige werkelijkheid weggedrukt. De werkelijkheid dat vaccinaties weleens totaal anders in elkaar zouden kunnen zitten, dan de ‘zoete praatjes’ van bijvoorbeeld consultatiebureau’s en -artsen luiden. 

We raden je aan, zeker wanneer je in de afweging staat om wél of niét te vaccineren, dit artikel zorgvuldig te lezen; het zal ongetwijfeld aan de basis staan van een diepere en verder-reikende informatiebehoefte rond dit thema. En dat dit nodig is, dit verder informeren, kunnen wij als redactie van WantToKnow je, met het hand op het hart, aanraden te doen. Er staan sowieso op deze site genoeg voorbeeld-artikelen over vaccinaties die je verder kúnnen en zúllen helpen.

Maar de finale beslissing ligt bij jou, als ouder, als mens, als mogelijk te vaccineren persoon, bijvoorbeeld voor griep- of HPV-vaccinatie. Informeer jezelf en laat je niet leiden door de ene of andere angst. Want angst is en blijft de slechtste raadgever die we op ons pad kunnen krijgen..! Vertrouw op het menselijk immuunsysteem, vertrouw op het zelfgenezend vermogen van het menselijk lichaam en vertrouw vooral op je eigen gezonde verstand..! Luister naar de auteur van dit artikel, Janneke Bazelmans: “We laten onze kinderen inspuiten zonder dat we weten met wat. De overheid moet veel transparanter worden.”

x

* * *

x

x

‘Over nadelen vaccinatie wordt veelal gezwegen’

x

2015 © (oorspronkelijk © 2013) / deze versie © WantToKnow.nl/.be

x

Het vaccinatieprogramma plaatst kritische ouders voor een dilemma. In de discussie omtrent vaccinaties mist het standpunt van een steeds groter wordende groep ouders, die weloverwogen de beslissing neemt, om hun kinderen niet tegen (alle) ziekten te laten vaccineren. Ouders die geen fervente tegenstanders van vaccinaties zijn, maar wel kritisch en doordrongen van de mogelijke gevolgen ervan. Het is duidelijk dat vaccineren een steeds grotere rol speelt in de geneeskunde. Wat ooit begonnen is als een vaccinatie tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio werd uitgebreid tot de bof, mazelen, rode hond en ook Hib. Het wachten is op een vaccin tegen waterpokken.

Het is alleen al om over achter de oren te krabben, dat er geen consensus is onder artsen, of vaccinaties veilig, effectief en betrouwbaar zijn..!!
Het is alleen al om over achter de oren te krabben, dat er geen consensus is onder artsen, of vaccinaties veilig, effectief en betrouwbaar zijn..!!

Gelukkig leven we in een vrij land en hebben ouders het recht hun kinderen wel, niet of gedeeltelijk te laten vaccineren. Als ouder moet je echter sterk in je schoenen staan om geen gebruik te maken van dit recht. Bovendien, hoe kun je als ouder een gedegen beslissing nemen als de informatie die vanuit overheid en consultatiebureau wordt gegeven zo eenzijdig is.

Waarom krijgen ouders niet automatisch de bijsluiter van de vaccinatie (en wel die van elk doosje aspirine gekocht bij de drogist op de hoek)? De overheid en de consultatiebureaus spreken over de voordelen van vaccineren. Over de nadelen wordt veelal gezwegen..!

Mijn ogen werden geopend tijdens de Mexicaanse griepperiode een paar jaar geleden.

Angst overheerste en kleine kinderen werden opgeroepen voor een in aller haast ingevoerde griepprik.

Een vaccinatie die nadrukkelijk niet op lange termijn was getest en al helemaal niet op jonge kinderen.

Vaccinatieschade
Toch komt vaccinatieschade regelmatig voor. Er zijn veel kinderen bij wie effecten van een vaccinatie nog lang blijven bestaan. Zo zijn sommige kinderen vaker verkouden, krijgen eczeem, eet- of slaapproblemen. Deze effecten worden vaak niet erkend en geaccepteerd als gevolg van een vaccinatie. Immers, bijverschijnselen komen niet voor. Hiermee gaat men voorbij aan het feit dat ieder mens anders reageert op een invasie van vreemde bacteriën en virussen. Daarentegen wordt wel algemeen erkend dat vaccinaties bij sommige kinderen niet aanslaan en ze alsnog de ziekte waartegen ze gevaccineerd zijn, krijgen. Hoe kan dat dan? En waarom wordt er zo weinig voorlichting gegeven over de schadelijke stoffen in vaccins?

Het vaccinatieprogramma van de overheid plaatst de kritische ouder voor een dilemma. Aan de ene kant voelt vaccineren niet goed. Naast ziektekiemen zitten er immers ook giftige hulpstoffen in de vaccins. Wie spuit er gifstoffen in een baby van amper twee maanden oud? En dan niet een keer, nee voordat een kind veertien maanden is, heeft het al vijf keer een cocktail ziektekiemen, chemische en giftige stoffen ingespoten gekregen.

Een baby krijgt niet eens de kans om zelf een afweersysteem op te bouwen. Sterker nog, er wordt het afweersysteem iets opgelegd dat in normale situaties nooit zou voorkomen. En beschermen deze vaccins het kind of is het juist de conditie van het individuele immuunsysteem waar het om gaat? Misschien is het juist beter voor een kind om een ziekte door te maken en daarna levenslang immuun te zijn.

Al heel lang hebben artsen en specialisten hun twijfels bij vaccinaties. Zoals de quote van Dr. Boyd Haley hier ook aangeeft. Twijfels die steeds vaker volkomen terecht blijken te zijn.. !
Al heel lang hebben artsen en specialisten hun twijfels bij vaccinaties. Zoals de quote van Dr. Boyd Haley hier ook aangeeft. Twijfels die steeds vaker volkomen terecht blijken te zijn.. !

Industrietak
Aan de andere kant voelt niet vaccineren ook niet goed. Je wil niet dat je kind een ziekte krijgt met mogelijk ernstige gevolgen. Je wilt ook niet dat jij daar verantwoordelijk voor bent. En je gelooft de autoriteiten; de experts zullen het wel beter weten. Je verschuilt je achter de rug van de overheid. De overheid die precies weet wat gevaarlijk is en wat niet.

Een overheid die voor de vaccinaties betaalt. Maar ook een overheid die banden heeft met farmaceuten. Wereldwijde vaccinatieprogramma’s zijn uitgegroeid tot een industrietak met miljarden winsten. Welk belang heeft een industrie bij een goede gezondheid als zij haar geld verdient aan ziekten?

En de dokter wéét precies wat hij bij mij aan het inspuiten is..?
En de dokter wéét precies wat hij bij mij aan het inspuiten is..?

Mijn ogen werden geopend tijdens de Mexicaanse griepperiode een paar jaar geleden. Angst overheerste en kleine kinderen werden opgeroepen voor een in allerhaast ingevoerde griepprik. Een vaccinatie die nadrukkelijk niet op lange termijn was getest en al helemaal niet op jonge kinderen. Dit stond gewoon in de door mij opgevraagde bijsluiters vermeld. Ook bevatte het vaccin giftige hulpstoffen. Daarnaast werden de farmaceuten die de vaccinaties leverden geheel ontslagen voor eventuele aansprakelijkheden. Het kon wat mij betreft niet duidelijker: niet vaccineren met dit vaccin!

De kritiek op het niet laten vaccineren richt zich er met name op dat ouders hiermee niet alleen hun eigen kinderen, maar ook de kinderen van anderen in gevaar brengen. Gepleit wordt zelfs voor het van overheidswege verplicht laten stellen van vaccinaties. Van recht naar plicht. Een plicht die botst met het recht op lichamelijk integriteit. Het gaat in onze westerse samenleving niet om de infectieziekten zelf, maar om de angst voor deze ziekten. En we zijn zo bang dat we onze kinderen laten vaccineren zonder dat we precies weten wat en hoeveel we nou eigenlijk precies in hun lichamen spuiten.

Transparanter
De enige manier voor ouders om uit te vinden wat waar is, is vragen te stellen en zelf na te blijven denken. Want als we ons niet bewust zijn van wat we bij onze kinderen inspuiten, weten we natuurlijk ook niet wat de gevolgen kunnen zijn. De overheid kan ons hier behulpzamer in zijn door het vaccinatieprogramma veel transparanter te maken. Als ouder heb je een eigen verantwoordelijkheid en doe je wat jou het beste lijkt, ook al druist dat in tegen de mening van een andere ouder. En daarom mag de ene ouder besluiten een kind niet te laten vaccineren en de andere ouder wel.

* * *

x

[bol_product_links block_id=”bol_5605322e1afc9_selected-products” products=”9200000015493947,9200000009289183,1001004006516422,1001004006437838,1001004005147264,1001004001545109,1001004010930168,666783228″ name=”vaccins artikel juriste” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”912400″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFD4F9″ border_color=”D2D2D2″ width=”728″ cols=”3″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

11 gedachten over “‘Over nadelen vaccinatie wordt veelal gezwegen’..!

 1. Jannes Koetsier heeft het terecht over medische industrie.
  Dat is heel wat anders dan gezondheidszorg. En we zien dan ook steeds meer dat het niet meer gaat om het welzijn van mensen, maar om die van de industrie met in hun kielzog de ambtenaren die misschien van mening zijn dat ze een goede zaak dienen. In ieder geval dienen ze de zaak van de farmaceuten en in een aantal gevallen die van hun eigen portemonnee. Het is ook van de gekke dat een minister op zo’n belangrijke post haar beslissingen neemt ten faveure van de industrie en niet van de mens. Maar hoe kan het ook anders als je het kussen deelt met iemand die een vereniging vertegenwoordigt die dat ook doet. Je zou dus kunnen zeggen dat hier (ook) sprake is van belangenverstrengeling en niet alleen van verstrengeling in bed.
  Vaccineren is misschien wel de grootste misdaad tegen de menselijkheid, ook al door het misleidende beeld, waarbij inderdaad de nadelen niet gemeld worden door fabrikanten en overheden en er schijn voordelen worden

 2. Ik heb mij laatst laten vertellen dat ieder mens van nature een minimale hoeveelheid monoatomisch goud in zich draagt vooral in het hart. Nu is het kennelijk zo dat vaccins kwikderivaten bevat die zoals we weten goud kunnen oplossen zoals dat in de goudwinning gebeurt. De functie van gouddeeltjes zort voor het vermogen om contact te onderhouden met ‘De Bron’. Dus het ‘online’ zijn met het Veld opdat we in principe kunnen beseffen wat en wie we zijn in de totale schepping.
  Daar wordt dus een stokje voor gestoken door kinderen en volwassenen tijdig vol te pompen met versluierende stoffen die zulks voorkomen om de mensheid te houden waar ze zijn. In slapende slaventoestand. Vandaar de druk om iedereen in die trance te houden.

  1. Dank dat je het verband legt tussen kwik en goud. Nu snap ik weer een heel stuk meer! En in trance blijven er nog veel te veel! Laatst hoorde ik weer een gesprekje aan tussen (groot)moeders, over vaccineren. Er was er eentje die meldde dat haar kleinkinderen niet overal voor werden gevaccineerd. De anderen negeerden dat. Ik probeerde eens te testen waar ze ongeveer zaten.. en zei: “weten jullie dat het ook onderzocht is dat veel vaccinaties helemaal niet goed helpen?” Kreeg ik keihard terug: “dát geloof ik niet!”.
   I rest my case.

 3. Ben nooit gevaccineerd.Heb als kind mazelen,waterpokken en kinkhoest
  doorgemaakt.Ook het anti-griepvaccin wijs ik af.Krijg wel elk jaar
  een oproep van de huisarts. Deze oproep moet verstuurt worden omdat mensen weleens van gedachte kunnen veranderen
  Ben al op leeftijd en heb nooit influenza!,

 4. Hoe komt het toch dat sommige zaken zonder grond worden aangenomen zoals goud in het hart en dat gunstige bevolkingsonderzoeken omtrent vaccinatie worden afgedaan als onzin? Dat we niet alles weten lijkt me geen goede basis voor het in twijfel trekken van wat we wel weten.
  We leven langer en gezonder dan ooit en toch lukt het velen niet de vooruitgang te waarderen.
  De industrie speelt niet altijd een fraai spel, kijk maar naar VW,maar we zijn volgens mij wijs genoeg om te houden wat goed voor ons is.

  1. Toevallig zag ik vanavond bij RTL Late Night een moeder die zich n.a.v. alle verhalen over vaccinaties wilde verdiepen in vaccinaties en gewoon wat vraagtekens zette bij de gang van zaken rond vaccinaties.
   Gebleken is dat het bijna een taboe is om daar vraagtekens bij te zetten of er simpel vragen over te stellen aan de deskundige.
   Deze moeder durfde daardoor gewoon niet haar eigen mening te geven over het onderwerp, alleen een algemene mening.
   Heel sneu dat burgers elkaar zo in een houdgreep houden dat zelfstandig nadenken of onderzoeken niet meer mogelijk is.
   Laat staan om daar vrijuit over te praten.
   Alleen voorstanders van vaccinaties lijken het recht te hebben op het uiten van een mening over vaccinaties zonder bedreigd te worden.

  2. Arjen Lubach is een goede commentator maar totaal geen verstand van kinderziektes evenals de grote RIVM.

   Kinderziektes kan je niet uitroeien. Vooral de Mazelen.
   De virus van Mazelen verbergt zich in de beenmerg. Je kan alleen Mazelen uitroeien door hele beenmerg uithalen. Maar moet wel rekening houden met een grote volg.

   Als Arjen Lubach nog geen Mazelen gehad dat hij denkt door zijn vaccins dat zijn Mazelen had uitgeroeid.
   Ik zorg hem binnen een korte termijn zijn Mazelen opwekken. Tijdens de Mazelen-uitbraak kan ik tegelijk tijd een demonstratie geven hoe hij een Polio kan oplopen met een medische onkunde.

   Wie kan opwekken, heeft altijd gelijk.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.