Advertentie

Vaccinbedrog is voorbij..


Vaccinaties in één plaatje: 'Of de dokter PRECIES weet wat ie nou aan het inspuiten is..!!' Het antwoord is: 'Nou NEE, eigenlijk niet'...!
Vaccinaties in één plaatje: ‘Of de dokter PRECIES weet wat ie nou aan het inspuiten is..!!’ Het antwoord is: ‘Nou NEE, eigenlijk niet’…! (klik voor lead)

x

Documenten uit het Verenigd Koninkrijk

onthullen 30-jaar durende doofpotaffaire

 x

Vaccinbedrog is voorbij..

 x

2013 © Andrew Baker via Food Freedom News (bron)

2013 © vertaling – Frank Bleeker

x

Een verzoek dat door een arts werd ingediend in het Verenigd Koninkrijk op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur (W.O.B) heeft onthuld dat 30 jaar aan geheime officiële documenten aantonen dat overheidsdeskundigen:

1. hebben geweten dat vaccins niet werken

2. hebben geweten dat zij juist de ziekten veroorzaken die zij verondersteld worden te bestrijden

3. hebben geweten dat zij een gevaar voor kinderen zijn

4. hebben samengespannen om tegen de bevolking te liegen

5. er alles aan gedaan hebben om veiligheidsstudies te voorkomen

Dezelfde vaccins die verplicht zijn voor kinderen in de VS..!
Geïnformeerde ouders kunnen hun kinderen buiten schot houden, of zij kunnen blijven leven met een van de grootste, meest kwaadaardige leugens in de geschiedenis van vaccins – vol met zware metalen, virale ziekten, mycoplasma [3], foetaal materiaal, DNA-fragmenten van andere diersoorten, formaldehyde, polysorbaat 80 [4] (stoffen die steriel maken) – dat zij een wonder van de moderne geneeskunde zijn.

Het lijkt niet moeilijk te raden, wat de werkelijke motieven zijn, bij het niet-weigeren van vergunningen voor nieuwe vaccins die niet getest zijn, en -zo blijkt- NIET WERKEN..
Het lijkt niet moeilijk te raden, wat de werkelijke motieven zijn, bij het niet-weigeren van vergunningen voor nieuwe vaccins die niet getest zijn, en -zo blijkt- NIET WERKEN..

Een W.O.B.-verzoek [5] in de Verenigde Staten aan de CDC [6] door een arts met een autistische zoon, die op zoek was naar informatie over wat de CDC weten over de gevaren van vaccins, moest volgens de wet binnen twintig dagen beantwoord worden. Bijna zeven jaar later spande de arts een rechtszaak aan en de CDC beargumenteerden dat zij niet verplicht waren om documenten af te staan. De rechter besliste echter anders en droeg de CDC op de documenten op 30 september 2011 te overhandigen.

Op 26 oktober 2011 werd in een redactioneel artikel in de Denver Post geschokt gereageerd op een voorstel van de regering Obama (na zijn belofte ‘bijzonder transparant’ te willen zijn) de Wet Openbaarheid van Bestuur te willen wijzigen [7], zodat toegestaan wordt om sommige documenten niet alleen ‘geheim’ te verklaren, maar zelfs als ‘niet bestaand’ (non-existent).

Tegelijkertijd met het door de CDC op grote schaal verdoezelen van informatie met betrekking tot vaccins en de primaire ‘gezondheid’ – vaccins die voor Amerikaanse kinderen overigens geen aanbeveling zijn, maar een VERPLICHTING – zijn de CDC in grote problemen geraakt door het decennialang onder het vloerkleed vegen van de schadelijke effecten van fluoride, die het leven van alle Amerikanen beïnvloeden, vooral dat van kinderen en mensen met immuun problemen.

Al heel lang hebben artsen en specialisten hun twijfels bij vaccinaties. Zoals de quote van Dr. Boyd Haley hier ook aangeeft. Twijfels die steeds vaker volkomen terecht blijken te zijn.. !
Al heel lang hebben artsen en specialisten hun twijfels over de vanzelfsprekendheid van vaccinaties. Zoals deze quote van Dr. Boyd Haley hier ook aangeeft. Twijfels die steeds vaker volkomen terecht blijken te zijn.. !

Rechtszaken worden voorbereid [8]. Kinderen krijgen 3 tot 4 keer meer fluoride binnen ten opzichte van het lichaamsgewicht als volwassenen en “…het grote aantal mogelijk beschadigde burgers – mensen met tandfluorose, nierpatiënten die uiteindelijk gedyaliseerd moeten worden, diabeten, schildklier patiënten – loopt in de miljoenen.”

Het lijkt erop alsof de CDC tegen de gezondheid van het Amerikaanse volk in handelen.Maar de bedreiging van de levens van het Amerikaanse volk als gevolg van de houding van de CDC’s gaat nog verder: zij hebben deelgenomen aan het ontwerp van pandemie wetten die in elke staat in de VS zijn overgenomen; wetten die voor de overheden regelen dat militairen ingezet kunnen worden om onbekende, ongeteste vaccins, medicijnen, chemicaliën, en ‘medische’ behandelingen aan het hele land op te dringen als de regering een ‘pandemische noodsituatie’ uitroept.

Het CDC, een twijfelachtige overheids-club. Ze leken al corrupt tot op het bot en blijken het nu ook te zijn. (klik voor eerder artikel hier op de site!).
Het CDC, een twijfelachtige overheids-club. Ze leken al corrupt tot op het bot en blijken het nu ook te zijn. (klik voor eerder artikel van oktober 2011, hier op de site!).

De geloofwaardigheid van de CDC bij het uitroepen van zo’n pandemische ‘noodsituatie’ is van nul en generlei waarde, opnieuw op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur. Want, nadat de CDC in 2009 de H1N1 tot ‘pandemie’ had verklaard, weigerden de CDC te reageren op een W.O.B.-verzoek door CBS News [9] en probeerden zij ook om hun onderzoek te blokkeren. Wat de CDC probeerden te verbergen was hun aandeel in een van de grootste medische schandalen in de geschiedenis [10], door zwaar overdreven gegevens de wereld in te sturen over wat zij claimden als ‘gevallen van H1N1’, en door dit te doen een valse indruk te wekken van een ‘pandemie’ in de Verenigde Staten.

De CDC verborgen ook een financieel schandaal dat wedijverde met het ‘reddingsplan’, omdat de vaccins voor de nep pandemie de Verenigde Staten miljarden heeft gekost. En nog erger: de CDC plaatst zwangere vrouwen vooraan in de rij voor een niet getest vaccin met daarin een steriel makende stof, polysorbaat 80. Dankzij de CDC is het aantal meldingen van ‘vaccingerelateerde’ gevallen van overlijden van de foetus in 2009 met 2440% [11] gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. Dit is nog veel schokkender dan de miskraamstatistiek die een verhoging van 700 procent te zien geeft.

De ontmaskering van het vaccinbedrog loopt nek-aan-nek met het veel oudere bedrog van de dodelijke griep van 1918-1919 [12]. Het was de aspirine die in 1918-1919 de mensen doodde, niet de pandemische griep. Het was de grootste industriële catastrofe in de menselijke geschiedenis, met tussen de 20 en 50 miljoen mensen die overleden, wat werd toegeschreven aan de griep. De farmaceutische industrie nam een aanvang met dit succes (en Monsanto maakte daar deel van uit [13]).

Het verband is duidelijk; is het wachten nu op het blootleggen van de relatie: overheid - bigpharma-money?
Het verband is steeds duidelijker; is het wachten nu op het blootleggen van de relatie: overheid – Big Pharma – geld? Hoe ver zitten onze politieke beleidsmakers hierin verwikkeld..?

De griepmythe werd door George Bush [14] gebruikt om de wereld mee te bedreigen: “Een pandemische griep zou miljoenen mensen kunnen doden” – een terreurtactiek om pandemische wetten in elke staat, maar ook wereldwijd, op de rol te krijgen. Vervolgens gebruiken de CDC de pandemie-hoax om grote angst over de H1N1 te creëren en om het grote publiek dodelijke vaccins ‘door de strot te duwen’, waardoor duizenden ongeboren kinderen en ook anderen de dood vinden. (De CDC willen hierover geen gegevens vrijgeven [15] en blijven hetzelfde vaccin promoten).

· De oplichterij van het vaccinatieschema is voorbij, aan de kaak gesteld door de W.O.B.-verzoeken in Groot-Brittannië.

· De oplichterij van de belangstelling van CDC voor kinderlevens is aan de kaak gesteld door hun weigering om te reageren op de W.O.B.-verzoeken van een arts naar aanleiding van hun kennis inzake de gevaren van vaccins.

· De oplichterij rond de pandemie van 1918-1919 is aan de kaak gesteld door Dr. Karen Starko’s werk met betrekking tot de rol van aspirine bij het overlijden van mensen [16].

· En ondanks de weigering om te reageren op W.O.B.-verzoeken, werd de oplichterij rond de grieppandemie 2009 door de CDC en de rol die zij speelden bij het creëren daarvan, aan de kaak gesteld door CBS NEWS.

· En de regering Obama heeft, in een poging om de laatste overblijfselen van de geheimhouding rond wat er werkelijk gebeurt met vaccins te redden, door te verklaren dat bepaalde documenten van dit bureau niet bestaan, hierdoor haar bewering van transparantie teniet gedaan.

Maar de pandemische wetten, die aangeven dat onbekende vaccins aan het hele land worden opgedrongen zijn nog steeds van kracht, en het U.S. Department of Health and Human Services (HHS – Ministerie van Volksgezondheid en Burger Diensten) creëert vaccinmengsels die nooit voor iemand gebruikt zouden mogen worden, terwijl alle verantwoordelijkheden voor de gevolgen van vaccins zijn geschrapt.

Intussen heeft een Canadees onderzoek zojuist bewezen dat het griepvaccin dat het H1N1 vaccin in zich heeft en dat baby’s in de baarmoeder vermoordt, het risico van een ernstige pandemie juist verhoogt!! [17] Amerikanen die werden verleid tot het blootstellen van hun kinderen aan dodelijke vaccins van de CDC, hebben nu een reden om te reageren. Mensen uit alle facetten van de samenleving en uit elke organisatie, dienen:

1. de informatie van de Britse W.O.B.-verzoeken, die 30 jaar vaccinleugens onthullen, ter hand nemen en de weigering van de CDC om informatie te verstrekken over wat zij weten van die leugens, en de pogingen van de regering Obama om de wetenschap van de CDC omtrent die leugens te verbergen, en hiermee naar hun volksvertegenwoordigers gaan, en een directe nietigverklaring van het vaccinatieschema van de CDC, en van de pandemische wetten eisen!

Een kind dient erop te mogen vertrouwen dat vaccinatie(s) BEWEZEN VEILIG zijn! En vooral: bewezen NUT HEBBEN!
Een kind dient erop te mogen vertrouwen dat vaccinatie(s) BEWEZEN VEILIG zijn! En vooral: bewezen NUT HEBBEN! Tegenwoordig wordt het heel simpel omgedraaid.. Bewijs jij maar eens dat vaccinaties schadelijk zijn.. De wereld staat inderdaad dan op zijn kop..

2. alle dierenartsen, mensen in actieve militaire dienst,wetshandhavers, medewerkers van het Department of Homeland Security en medisch personeel die zij kennen, te informeren over de vaccin oplichterij, omdat ook hun gezinnen ernstig bedreigd worden. Maar zij zouden zich daarvan niet bewust kunnen zijn omdat zij te veel verweven zijn in bureaucratische structuren van de farmaceutische industrie (onlosmakelijk verbonden met bankiers en oliemaatschappijen), wat hen in hun land zou maken tot vertegenwoordigers van de dood bij het uitroepen van een ‘pandemische’ noodsituatie of een ‘bio-terroristische’ aanval.
Het is nu geheel duidelijk dat terroristische/bio-terroristische constructies oplichterij zijn [18], zodat elke actie die ondernomen wordt om dit land te ‘beschermen’, met gebruikmaking van deze wetten, in wezen het bestaan van de Amerikanen bedreigt.

Het was de aspirine die miljoenen mensen doodde in 1918-1919. Nu zijn het de verplichte, maar onbekende, niet geteste vaccins met daarin verboden adjuvanten die het land bedreigen met miljoenen doden. Op hetzelfde moment houden de CDC 500.000 mega doodskisten achter de hand, gefabriceerd om te worden verbrand, op hun terrein buiten Atlanta. Het behoeft geen betoog dat het nu duidelijk is dat de CDC op geen enkele wijze betrokken moeten worden bij de volksgezondheid.

Dankzij de W.O.B.-verzoeken weten we nu, dat vaccins geen wonder van de moderne geneeskunde zijn. Elke medische of overheidsinstantie die volhoudt dat vaccins ziekten voorkomen is ofwel onwetend van de overheidsdocumenten (en een eindeloze stroom van onderzoeken) die precies het tegenovergestelde onthullen, of van de pogingen van de CDC om de waarheid over vaccins te verbergen voor het grote publiek, of zij heeft ten doel de bevolking schade toe te brengen.

We weten nu, dat het vaccinatieschema één grote oplichterij is..!

Vaccins zijn een gevaar voor de gezondheid van in ieder geval Amerikaanse kinderen en volwassenen.

 

Andrew Baker

via Food Freedom News

 

Documentatie:

The vaccination policy and the Code of Practice of the Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI): are they at odds?[20]

[1] Wet Openbaarheid van Bestuur

[2] childhealthsafety.wordpress.com

[3] http://www.youtube.com/watch?v=7W4tu5qgaWA

[4] organichealthadviser.com

[5] bolenreport.com

[6] Centers for Disease Control and Prevention

[7] denverpost.com

[8] citizens.org-fluoridegate

[9] articles.mercola.com

[10] cbs-reveals-that-swine-flu-cases-seriously-overestimated.aspx

[11] naturalnews.com

[12] Bayer-and-death-1918-and-aspirin/

[13] Monsanto_WHO_industry

[14] salem-news.com/1918-flu

[15] CDC_hides_vaccine_related_miscarriages_recommends_flu_shot

[16] cid.oxfordjournals.org

[17] flu-shot-increases-flu-illness.aspx

[18] salem-news.com/homeland-monsanto

[19] nsnbc.me/bill-gates-polio-vaccine-program-caused-47500-cases-of-paralysis-death/

[20] nsnbc.me/2013/05/BSEM-2011.pdf

 

46 gedachten over “Vaccinbedrog is voorbij..

 1. Dank Guido, voor dit stuk. Ik heb een link op Trouw geplaatst hiernaar, in een artikel van Hans van der Linde waarin hij kritisch is over de pharamceuten. http://www.trouw.nl/tr/nl/4328/Opinie/article/detail/3443659/2013/05/18/Het-pillenbedrog.dhtml

  Met mijn volgende commentaar: “Wat goed Trouw, dat jullie dit plaatsen, chapeau. Dit zet begrippen als ‘evidence based’, ’te dure zorg’ toch in een ander daglicht. We kennen Hans van der Linde ook als kritisch over griepvaccin. Over de werkzaamheid van vaccins is ook het laatste woord nog niet gezegd. Ik ben benieuwd naar het commentaar van Hans van der Linde op dit artikel: http://tiny.cc/cvubxw

  1. Wees mild voor de obsessieve debunkers. Er komt zoveel naar boven, het is net een enorme dam die gesprongen is, waarachter een nog grotere dam die nog moet springen, waardoor er nog meer dammen….

   Ze hebben het erg druk die obsessieve debunkers. Pharma, Benghazi, Childtrafficers, Energie, Vaccins… miljoen vingers in de dijk is niet meer genoeg.

  2. Cozmic: Ik kan op jou link op verschillende manieren reageren:

   Een wetenschappelijk antwoord: http://ttsg.org/pdfs/Dunning-Kruger%20Effect.pdf
   Ik kan ook verwijzen naar een blog: http://scienceblogs.com/insolence/2011/08/17/better-late-than-never-the-dunning-kruge/
   Of ik kan het simpelweg samenvatten in enkele quotes “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” “To be ignorant of one’s ignorance is the malady of the ignorant” “Irrationally held truths may be more harmful than reasoned errors” “Nothing is more terrible than to see ignorance in action”

   Waarom moet men dus blijven debunken? Omdat mensen zonder kennis of voldoende inzicht hun capaciteiten overschatten, gegevens misinterpreteren, andere gegevens negeren, en zich laten leiden door hun vooroordelen. En toch denken ze dat ze het allemaal beter weten.

  3. @ feniks
   Ik kan ook reageren op jou. En dan vooral op de toonzetting en uitleg in je laatste alinea. Triest temeer daar het eigenlijk volledig op jezelf slaat( wat koentje over cozmic zegt, zegt meer over koentje dan over cozmic)
   http://nl.wikipedia.org/wiki/Megalomanie

  4. Lijkt me wel grappig om een speciale webstek op te zetten voor ODD patienten . Mogen ze natuurlijk niet weten dat alle artikelen uit den dikke duim gezogen zijn . Paar fake artikeltjes per week zou ze wel zoet moeten houden . Uiteraard kunnen debunker-debunkers er ook op terecht waarna de debunker-debunker-debunkers weer aan de slag kunnen . Waarschijnlijk zou een naam als De Bunker.com/maar wel voldoen , vet veel google adds om er ook nog wat aan te verdien .
   Webmaster gezocht :mrgreen:

  5. @ Marcel ,
   ik moest juist wel lachen om die laatste zin van Koeniks . Ten eerste kan je het ook omdraaien ,ODD patienten zien alles namelijk slechts alleen vanuit hun beperkte visie , alles wat je aandraagt wordt weggewoven als onzin .
   Ten 2e geeft het een heel duidelijk beeld van de labrat die hij in het dagelijks leven is . Een paard met oogkleppen zou er nog van in de lach schieten , wetende dat er andere wezens zijn die nog slechter af zijn .

   <>

  6. en >> zet , dat verdwijnt dus .
   weer wat geleerd
   het nut zien mij er niet van in
   <>

  7. Koen/Feniks is maar een rancuneus gevalletje.
   (altijd boos worden omdat hij geen goed Nederlands kan lezen)

 2. Heel goed, maar toch jammer dat het niet in het gewone nieuws komt. Als ik over vaccinaties in het algemeen begin tegen anderen zeggen mensen ook bijv. dat baby’s de inenting tegen kinkhoest wel moeten hebben omdat het heel gevaarlijk is voor baby’s. Stel je doet het niet bij je kind die vervolgens kinkhoest krijgt. Wat is wijsheid?

  1. Lis , ik ben bang dat het holistische plaatje wat verder gaat dan de gemiddelde verjaardagsfeestganger zich bewust is . Ten eerste de voeding wat wij voedsel noemen is al één grote bak ellende waardoor het lichaam in de stress raakt . Daardoor zijn we klaarblijkelijk vatbaarder voor allerlei normaal gesproken overkombare virale en bacteriele indringers .
   In de natuur zie je zelden epidemiën voorkomen , behalve wanneer de mens graseters als koeien probeert vet te mesten met gmo mais en m&m’s .
   Jae kan je vrienden vertellen dat vaccins onnatuurlijk en tegen het leven zijn , je geeft ze dan slechts een halve waarheid . Ik ben bang dat vaccins goed zijn voor de gebrainfuckte mens , het soort dat nergens weerstand tegen biedt .

  2. Lis, ik denk dat je je bij vaccins altijd de volgende vragen kunt stellen:
   1) wat is het gevaar waartegen ik iets wil ondernemen?
   2) wat is het risico op dat gevaar?
   3) wat zijn de opties om het risico te verminderen incl. risico’s per behandeling en verdere voor- en nadelen.

   Als je met die vragen gaat zoeken, kom je er wellicht achter dat kinkhoest wel gevaarlijk is voor babies, maar niet heel vaak meer voorkomt, maar dat het vaccin niet goed werkt en dat er aan vaccineren ook weer risico’s zijn verbonden, zoals nadelige gevolgen van stoffen als Aluminium en Formaldehyde.

   Een stevig immuunsysteem lijkt me ook heel belangrijk voor babies.

   Lees ook eens het boek ‘Vaccinatie is geen Immunisatie’ van Tim O’Shea

  3. Kinkhoest
   http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/vaccinaties-gezondheid/je-bent-gezegend-met-3-maanden-kink-hoesten/

   Een andere benaming voor kinkhoest is 100 dagen hoest.

   Een gezonde longen zal je geen hoest krijgen.
   Waarom hoest het kind na het geboorte?
   Wanneer is het kinkhoest gevaarlijk voor de baby?

   Een papier is zo/n dun maar heeft 2 kanten.

   Een kind hoest omdat iets vastzit in de longen.
   Wat willen jullie?
   De afwijking ophoesten of de afwijking onderdrukken?

  4. bedrog, Anna heeft mij net op mijn verjaardag 4 ever verlaten en Lisz is eindelijk weer terug, bijna geen toeval… zucht, ben er kapot van, de wereld is geflipt straalgek, het klopt voor geen meter… mijn generatie is geflipt straalgek, niet normaal meer…. de hoop is aan jullie LIsz… ik hoef geen klasgenoten meer te ontmoeten, het is nog net zo erg als 30 jaar terug… erger nog, ze weten niet wat ze doen, en de voorkant weet niet wat de achterkant doet, schrijnend, wat een onderhuids geweld, levensgevaarlijk zelfs, hopelijk dat er wat verandert, ze zijn geflipt niet normaal, maar goed misschien ligt het aan mij.. ik ben niet zoals hunnie.. ze zeggen het 1 en bedoelen het ander en dan nog drie maal opgeknipt met slordige gespleten tong drie maal verraad per minuut en ze hebben het niet door wat ik allemaal hoor dat ze werkelijk zeggen, echt waar, …. Cozzie gaf het al aan in de Wtk Chat… U2 — New Year’s Day

  5. Bedankt voor het reageren. Hopelijk begint het snel tot meer mensen door te dringen, want erover praten met lijkt wel een taboe of ze kijken je aan of je wel helemaal gezond bent verder. Voor mij is het zeker duidelijk nu bedankt!

   Hyper mensen kunnen verschrikkelijk hard zijn. Maar blijf vertrouwen hebben in het goede van mens die zijn er ook echt! Misschien ben je een vroeg kristal’kind’ en voel je je daarom niet op je plaats in jouw generatie. Merk wel dat in mijn generatie de mensen zachter van aard zijn, niet allemaal natuurlijk. Maar toch een verschil.

  6. Basic rule nummer 1 lijkt me dat je hoestende mensen zowieso bij je baby vandaan houdt(!) en niet op voorhand rotzooi laat inspuiten.

 3. We leven helaas in een tijd waarin debunkers als Koen/Feniks straffeloos de praktijken van een farmaceutische industrie (iets waar Mengele jaloers op zou zijn), mag goedpraten (reactie 3.2 en al die andere reacties van hem op dit forum) en daardoor een aantal mensen laat twijfelen of bovenstaand artikel nu wel of niet op waarheid berust (TWIJFEL NIET, WANT DAT DOET HET!!).

  Als we in een wereld zouden leven waarin het overheidsapparaat ten dienste van de mensheid zou staan en de gezondheid van mensen werkelijk belangrijk zou zijn en beschermd zou worden door een rechtssysteem dat niet wordt bevolkt door smeerlappen, en een debunker zou een schofterige organisatie bijvallen als die organisatie op het punt staat door de mand te vallen, dan zou zo’n debunker (Koen/Feniks luister je nog?) een levenlange gevangenisstraf boven het hoofd hangen omdat hij collaboratie pleegt.

  Maar helaas, de wereld van leiders, graaiers en wetten is CORRUPT, door en door CORRUPT!! En op de vet volgevreten smoelen van hen die daar verantwoordelijk voor zijn verschijnt alleen een gluiperige volle lach omdat huichelachtige debunkers (Koen/Feniks luister je nog?) het bestaande kwaadaardige beleid onder het volk zo mooi weten ‘recht’ te praten.

  Als dergelijke debunkers zoals vroeger gebeurde, op het dorpsplein hun mening zouden ventileren, dan liepen ze gerede kans het eind van de dag niet te halen omdat er voor de woedende gemeenschap altijd wel een stuk touw en een dikke boomtak in de buurt was (niet dat ik daar voorstander van ben, maar zo ging dat wel), nu verschuilen intriganten (Koen/Feniks luister je nog?) zich veilig achter een nickname op een forum en zetten mensen tegen elkaar op. En waar discussie ontstaat, ontstaat twijfel!

  1. Koen de S. doet hier op de site, wat andere debunkers niet meer kunnen. Koen krijgt toegang tot reacties via een sluisje, zodat zijn opmerkingen eerst gelezen kunnen/dienen te worden.
   Dat gebeurde ná mijn persoonlijke mail naar hem dat hij zijn toon diende te veranderen, omdat juist dié toon, die Paul ook bedoelt, het hautaine van de, zichzelf wétenschappelijke elite’ overduidelijk aangeeft. Toen was er een tijdje een matiging in toonzetting waar te nemen..

   Maar die (matiging) is al lang weer uit zijn commentaren verdwenen. Plots staat daar weer de betweter, de hautaine prins-wetenschap, die het allemaal béter weet. En dat ook, via dát toontje, duidelijk laat blijken. Dus de matiging is verdwenen en Koen de S. dus ook maar weer een tijdje. Het zijn geen tijden om je uitbundig bezig te houden met Koenigheden, in onze ogen.

  2. En dan maar een meer gefundeerde reactie, gebaseerd op nog meer feiten:
   http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/vaccinaties-gezondheid/vaccins-en-pandemieen-leugens-leugens-leugens/

   http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/belangenverstrengeling-vaccin-adviseurs/
   (Een stukje uit dit artikel?
   In het rapport, verklaart Daniel R. Levinson, inspecteur-generaal van het Departement voor Volksgezondheid, dat de CDC in bijna alle gevallen heeft nagelaten te controleren of de deskundigen formulieren hadden ingevuld waarin ze verklaarden dat ze niet op de loonlijst stonden bij bedrijven die belang hebben bij hun beslissingen.

   Het onderzoek wijst verder uit dat 64% van de adviseurs mogelijk nooit opgehelderde belangenverstrengelingen hadden of daarop niet zijn onderzocht door de CDC.
   En in 13% van de gevallen was er zelfs in het geheel geen eenduidig ingevuld formulier voorhanden en dat had volgens Levinson onverwijld moeten leiden tot uitsluiting van deelname aan de vergaderingen.
   3% Van de adviseurs stemde zelfs mee over zaken waarvoor toezichthoudende ambtenaren ze al hadden uitgesloten van deelname.
   )

   En wat heb je te verliezen als vaccin-producent als je toch immuum bent..?
   http://www.wanttoknow.nl/nieuws/amerikaanse-overheid-geeft-vaccinmakers-juridische-immuniteit/
   en deze
   http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/farmafraude-en-hun-overheidsbescherming/

   En dan maar even de tip van de sluier opgelicht, over de waarheid achter een schema dat ook verborgen ligt ‘achter de schermen’, waar de ‘verborgen krachten’ zich ook ophouden..
   http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/vaccinaties-gezondheid/veranderen-vaccins-onze-kinderen/

 4. Hier past dit artikel uit de Trouw dan ook bijzonder goed bij (en lees vooral die 65 rake, en vrijwel eensluidende, reacties) : http://www.trouw.nl/tr/nl/4328/Opinie/article/detail/3443659/2013/05/18/Het-pillenbedrog.dhtml

  Opmerkelijk! De volgende uitspraak van Hans van der Linde is blijkbaar uit dit artikel verwijderd : “een M.O.L is een medische opinieleider, een persoon die een sleutelrol speelt en bij uitstek deskundig is op bepaalde gebieden van de geneeskunde, hét kompas waar artsen op varen, een gids en leermeester.”

  1. Goed artikel Ellen!
   Lijkt me best bijzonder dat Trouw dit zo onomwonden op hun site plaatst (en laat staan)

  2. Onderstaande link bewijst nog maar eens dat Hans van der Linde gelijk heeft. Afgelopen week stond op Nu.nl het volgende te lezen:

   Een crème uit 1950 tegen de meest voorkomende vorm van huidkanker kan de zorg miljoenen besparen. Uit recent onderzoek blijkt het oude middel net zo effectief te zijn als de moderne technologie en goedkoper.

   Het gebeurd dus inderdaad dat er andere, veel duurdere, middelen op de markt komen die niet bewezen effectiever zijn. Waarom moeten die er dan toch komen en mogen wij klauwen vol met geld te veel uitgeven?

   http://www.nu.nl/gezondheid/3465960/oud-middel-huidkanker-effectief.html

 5. Zeer veel respect voor v.d. Linden. Wat een subliem artikel.
  Medicijnen worden standaard voorgeschreven, dus NIET op de persoon gericht !
  Mij werd door 3 (drie) artsen bloedverdunners voorgeschreven na m,n herseninfarct. Die heb ik geweigerd vanwege een paar zeer zware bloedingen in het verleden. Na mijn weigering werd mij gevraagd of ik k graag dood wilde. (Letterlijk).
  Op mijn, zeer langdurig aandringen tot gerichter onderzoek bleek dat bloedverdunners idd beslist niet goed voor mij waren. Dat is nu anderhalf jaar geleden; excuses komen vast nog wel?

 6. Even ter aanvulling en onderbouwing: alle drie de artsen en het verpl. personeel zeiden letterlijk, dat het voorschrijven van bloedverdunners na een herseninfarct STANAARD is.
  Ergo, er werd dus niet naar mij als patiënt gekeken, maar als een standaard geval.
  Inmiddels heb ik een huisarts die mij wel als individu ziet en niet als een standaard geval.
  Merk op dat ik nog leef!!!

  1. Praktijkervaring opgedaan, Annelies! Maar we weten we dus wel waarover we ’t hebben, toch? En potdikkie, je moet wel heel sterk in je schoenen staan om hiertegen op te boksen, dus chapeau! Hoop dat velen dit voorbeeld zullen volgen…

   Jouw ervaring doet me denken aan het continu en consequent proberen te overtuigen van ‘vaccinatie-onwillige’ ouders met het argument dat hun kind wel eens dood zou kunnen gaan door het niet te vaccineren… Daar sta je dan als ouder. Vrije keus? Ammehoela…

 7. Ik ben erg wantrouwig m.b.t. vaccins. Maar ik werk bij de dierenambulance en ik vertrouw de dierenartsen die vrijwillig met ons samenwerken volledig.. Helaas genoeg ervaring met teveel dieren bij elkaar in een opvang, als dan gevaccineerd of niet het verschil is tussen een dood konijn/kat of een levend konijn/kat is, dan ga ik nog meer twijfelen.
  Dus ik adviseer mensen met konijnen toch echt jaarlijks tegen myxomatose in te enten, anders gaan ze gewoon massaal dood.

  Even voor de doorgewinterde complotter (ben ik ook ergens wel hoor), stel nou dat
  a) ‘ze’ inderdaad de wereldpopulatie af willen laten nemen
  b) vaccins (ondanks nare bijstofjes en bijwerkingen) in veel gevallen effectief zijn
  c) een haatcampagne tegen vaccins redelijk eenvoudig te verspreiden is ..
  Klinkt net zo aannemelijk, nietwaar?

  1. Nog een leuke voor de doorgewinterde complotter:
   1) Vaccins voorkomen ziektes en sterfte
   2) Als bijna iedereen gevaccineerd wordt, sterven er veel minder mensen, en verdient de big pharma er nog aan ook
   3) Maar als iedereen gevaccineerd wordt, sterven er nog veel minder mensen, maar verdwijnt de ziekte. Dit gebeurde al met de pokken, en polio is ook bijna uitgeroeid
   4) Als een ziekte is uitgeroeid, dan verdient de big pharma niks meer aan zijn vaccin: er wordt al 30 jaar geen pokken-vaccin gegeven aan de bevolking
   5) Zolang er een klein deel van de bevolking zich niet laat vaccineren, blijft de ziekte circuleren
   6) Big pharma blijft dus veel verdienen aan vaccinatieprogramma’s zolang een klein deel van de bevolking zicht niet laat vaccineren
   7) Wie moedigt dat klein deel van de bevolking aan? Op het eerste gezicht websites als wtk, verontrustemoeders.nl, naturalnews enzovoort, maar wie zit er echt achter de schermen? Wie levert hen de ideeën en artikels aan?
   8) Is Big pharma de grote ‘sponsor’ van al die websites???? ‘Follow the money’…

  2. Je zit toch geen complot te debunken hè Feniks..? Het is niet meer te volgen hoor. Het debunken van een anti-complot-theorie hier op WantToKnow.. Ik zeg het je maar vast. Geen mens die het meer begrijpt.. Leuk geprobeerd hoor, zo’n bommetje te plaatsen.. Wie heeft jou dit weer ingefluisterd..??

 8. Ik heb er geen probleem me dat ik geregeld beledigd wordt op wtk.
  Ik heb er ook geen probleem mee dat mijn berichtjes enkele uurtjes ‘in wacht’ staan om de censuur voor “tone of voice” te passeren voordat ze op wtk verschijnen.
  Verder heb ik er ook geen probleem mee dat anderen, zonder censuur, wel een zeer bedenkelijke “tone of voice” mogen gebruiken in reactie op wat ik schrijf.

  Maar ik heb wel mijn bedenkingen wanneer ik vaststel dat soms reacties van mij gecensureerd worden omwille van de objectieve inhoud. Wat zegt dat over de ethische kant van waar wtk voor staat? Als ik argumenten aanhaal waarom het eerder ‘het antivaccin-bedrog’ is dan “vaccinbedrog”, dan wordt dat tot tweemaal toe gecensureerd. Waarom? Verspreid ik foutieve informatie? Velen zouden met plezier mij op mijn fouten wijzen, en nog na-trappen ook. Geen probleem voor mij; ik ben bereid van mijn fouten te leren. Of is het omdat ik correcte informatie probeer te geven? Informatie die wel niet past in het beeld dat wtk wil ophangen.

  Als je correcte informatie censureert om een beeld op te hangen dat dus fout is, wat doet dat dan met je zelf-respect? Leidt dat niet tot conflicten met de andere waarden die je eventueel hebt?

  Ik zal nog eens een derde keer proberen te posten…

  1. De grap is in deze reactie, in mijn ogen, dat je toon zóó verschrikkelijk zielig is, dat iedereen eigenlijk met je zou mee-moeten-lijden.. Ocherm.. In tegenstelling tot andere reacties, waar tussen de regels door, een voor mij feodaal, niet van tegenspraak houdend, persoon opdoemt. En Koen is plotseling de bereidheid zelve, om van ‘zijn fouten te leren’.. Jezus Koen de S. wat een showverhaal zeg. Maar zoals de klok hier op wanttoknow luidt, betekent deze constatering, dat die alles zegt over mij en niets over KdS. Want je weet het Koen: ‘Wat Koen zegt over Piet, zegt meer over Koen dan over Piet’.. En even terzijde..
   Mag ik je attent maken op het feit dat jouw “vaccinbedrog” geen uitspraak/uitroep is en derhalve als ‘vaccinbedrog’ geschreven dient te worden. Geen foute informatie vooralsnog, maar een feitelijke constatering.

  2. Guido (11.1): Hoe je het ook draait of keert, het belangrijkste is niet hoe iets gezegd wordt, maar wat er gezegd wordt. Zijn het vijf leugens, of niet (reactie 12)? Als je het document leest, wat kun je dan concluderen? Voor mij is het duidelijk: bovenstaand artikel is ‘antivaccin bedrog’. Of kan er iemand aantonen waar iets staat waar ik heb over gelezen?

   Ik stel vast dat jij dus niet ingaat op het belangrijkste (reactie 11.1 of 12.1): je hebt het over “zielig” enzovoort, maar niet of ik het fout heb of niet. Probeer eens tot de kern van de zaak te komen! ‘Wat Guido zegt over Piet, zegt meer over Guido and over Piet’. 🙂

  3. Belediging is toch wederzijds?! Heb geen goede leesbaar Nederlands blijkbaar, een allochtoon schrijft en spreekt beter dan ik het persoonlijk kan verwoorden. Misschien toch beter maar weer een extra cursus te willen volgen bij het LOi in het utiliseren van verbale taal.
   Misschien anders de volgende keer tekeningetjes maken als comment ipv tekst, misschien gaat dat je dan beter af Koen…

 9. Wat zijn nu echt de “de grootste, meest kwaadaardige leugens in de geschiedenis van vaccins”? Wat staat er werkelijk in de “geheime officiële documenten” in het Verenigd Koninkrijk? En waren ze ooit wel echt geheim, of gewoon moeilijk te vinden?

  Zelfs nu zijn ze niet eenvoudig te vinden: er is geen directe link in dit artikel… je moet klikken op het woordje “bron”, dan dat artikel lezen, en de juiste link vinden, maar uiteindelijk kun je dan toch dat rapport lezen. En dan stel je vast dat de vijf punten die woorden aangehaald in het artikel hierboven, de vijf leugens zijn. Er staat nergens in dat rapport dat “overheidsdeskundigen hebben geweten dat vaccins niet werken”, of “hebben geweten dat zij juist de ziekten veroorzaken die zij verondersteld worden te bestrijden” enzovoort. Tja, wie verspreidt hier nu “de grootste, meest kwaadaardige leugens in de geschiedenis van vaccins” echt?

  Nog een leugen in het artikel hierboven: “Het was de aspirine die miljoenen mensen doodde in 1918-1919” [in de influenza pandemie]. Maar ook in landen waar er weinig of geen aspirine werd gebruikt, stierven er miljoenen mensen (http://cid.oxfordjournals.org/content/50/8/1203.1).

  Maar ja, wie gaat er nu echt nagaan of zo’n uitspraken van de antivaccin-groepen correct zijn? Enkel “de obsessieve debunker” (reactie 3) misschien? Maar diegenen die graag hun vooroordelen bevestigd willen zien, die controleren zo’n uitspraken niet. Bij zo iemand gaan de leugens in bovenstaand artikel erin als zoete koek.

  Ik vraag me dus af: is nu het “vaccinbedrog voorbij”? of is het ‘antivaccin-bedrog nu voorbij’?

  1. Guido, heb jij alle voetnoten doorgenomen? heb jij de tekst zelf doorgenomen?

  2. Sinds wanneer mag je hier een vraag met een tegenvraag beantwoorden? Dat is toch de oudste truuk van de wereld..? Toch Koen? Of heb ik het mis? Als ik het goed heb mag je nu toch weer 5 tegenvragen stellen?

 10. Wat een slecht artikel. Geen van de beweringen wordt ondersteund in het wob verzoek. Gaat wanttoknow nu niburu achterna? Zou zonde zijn nl! Dit durf ik niet naar mn kritische vrienden door te sturen.

 11. Waarom is iedereen zo verbaasd dat vaccins zo gevaarlijk zijn en geen enkele bescherming bieden, en in feite alleen maar dood en verderf zaaiden???
  Ik zeg al vanaf 1996 precies hetzelfde!
  In mijn boek “Baarmoederhalskanker, de HPV-vaccins als een ‘deus ex vagina'” [duivels in een doosje] neem ik de lezer mee door de hele vieze historie van alle misvattingen, leugens en bedrog van vaccinaties… (Vincent van den Eijnde: Neem je genoegen met 352 mainstream referenties als onderbouwing, of is dat voor jou nog steeds niet genoeg?)…
  Zie mijn website http://www.desireerover.nl

  Na een maandenlang 24/7 verblijf in een academisch ziekenhuis en vervolgens 20 jaar research is het mij luid en duidelijk dat de hele Westerse geneeskunde een absolute leugen is, daar waar deze braaf de principes en voorschriften van Big Farma volgen.
  Kankerbehandelingen met bestraling en chemotherapie berusten op niets meer dan afspraken tussen artsen,opgesteld tijdens een vergadering van de American Society for the Control of Cancer in Lake Mohonk in de staat New York( 20-24 sept. 1926).
  Daar kwamen 250 artsen overeen hoe het publiek tegen kanker moest aankijken, en hoe de mainstream behandelingen er uit moesten zien.
  De tegenwoordige versie daarvan is “mes, straal en gif”… En NIETS daarvan brengt ooit enige genezing. Alleen maar geld in het laatje van Big Farma.
  Maar net zoals de meeste burgers in weerwil van alle meldingen van kindermisbruik door kerkelijke leiders, net zo goed Rooms Katholiek blijven, blijven patiënten trouw aan het angst-evangelie van de huidige kanker’therapie’, terwijl de slachtoffers van die benadering voortdurend als rotte peren ter aarde storten!
  Jammer, hoe emotie het nog steeds blijft winnen van red ratio…

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.