Advertentie

Vaccins vervuild met nanodeeltjes..!


James Lyons-Weiler leeft in Pittsburghs en is wetenschapper/docent en o.a. auteur van het boek ‘Ebola, An Evolving Story’ (vert. Ebola, een evoluerend verhaal). Hij heeft de laatste 20 twintig jaar aan meer dan honderd verschillende wetenschappelijke onderzoeken meegewerkt. Dankzij een beurs van de Sloan Foundation heeft hij zich kunnen richten op de biomedische aspecten van kanker, diabetes, hart- en vaatziekten en infectieziekten. Meer informatie over zijn werk vind je vanzelfsprekend op zijn website (HIER). Hieronder o.a. een interview met de hoofdonderzoeker van de studie naar ‘besmette vaccins’. Een ontwikkeling die zeer, zeer ernstige zorgen baart..

Vaccins vervuild met nano-deeltjes die niet alleen de eigenschappen hebben van de stof/metaal waar ze uit bestaan, maar door hun nano-afmeting, VOLLEDIG andere eigenschappen hebben, dan de oorspronkelijke grotere uitvoering van deze materialen.. En dan nog vaak veel heftiger-agressieve eigenschappen.. Vervuilde laboratoria en productiefaciliteiten bij farmaceuten? En waarom hebben deze ‘cowboys’ zelf dit verhaal niet ontdekt..?? Hoe lang is het al aan de gang en welke schade is er al aangericht? Vinden we het gek dat ouders steeds terughoudender worden ten aanzien van vaccinaties van hun baby’s, peuters en kleuters..? Lees het verhaal en trek je eigen conclusies, want het RIVM geeft niet thuis, op basis van de WETENSCHAPPELIJKE ONDERZOEK.

* * *

Zeker een kind dient erop te mogen vertrouwen dat vaccinatie(s) BEWEZEN VEILIG zijn! En niet alleen bewezen NUT HEBBEN! Beide zaken ontberen bewijs en nu gaan ook rechtbanken steeds meer de feitelijkheid van die zaken inzien. Het is daarbij essentieel natuurlijk, dat ouders van deze kinderen hun recht opeisen..!

x

x

Vaccins vervuild met nanodeeltjes..!!

2017 © WantToKnow.nl/be – James Lyons-Weiler (origineel)
Vertaling: LSmit

x

Dr. James Lyons-Weiler

Onderzoekers van de Nationale Raad voor Onderzoek in Italië en het Internationale Instituut voor Schoon Water in Amerika hebben in een opmerkelijke nieuwe studie bekend gemaakt dat er wijdverbreid stoffen in vaccins zijn gevonden, die niet aanwezig zouden mogen zijn. Deze ontdekking zal directe en wereldschokkende effecten kunnen hebben op de vaccinatie industrie en de regelgevende agentschappen die het toezicht zouden moeten houden.

In deze studie worden 30 vaccins (in 44 verschillende monsters) onderzocht. De vervuilende deeltjes werden in samengevoegde vorm en clusters gevonden. De samenstelling van deze clusters lijken ruwweg op die van ‘verbrand afval’. Ook zijn er rode bloedcellen van onbekende oorsprong ontdekt en een besmettingen van metalen,zoals lood, chroom en wolfraam. De studie werd gepubliceerd in het International Journal of Vaccines and Vaccination (HIER). Dit rapport komt met bevindingen op het moment dat vaccinaties toch al zwaar onder vuur liggen..!

Vaccinaties kunnen een rol spelen in het ontstaan van plotselinge en langdurige aandoeningen, zoals autisme en ADHD. HPV-vaccinaties worden in verband gebracht met het Guillan-Barre syndroom en prematuur ovarium falen (steriliteit..!) ( HIER). Vaccins blijken consistent te bevatten:

 • ongewenste virussen en retrovirussen..
 • resten van menselijke weefsels,
 • weefsels van varkens en bacteriën (HIER en HIER).
Dr. Antonietta Gatti

Welke rol spelen de farmaceuten in deze zaak..?
Terwijl deze controverse de wetenschap omringt, herziet de US District Court in Oost-Pennsylvania op dit moment de rechtszaak tegen Merck, de farmaceut waarvan wordt beweerd dat zij menselijke serummonsters met antilichamen van konijnen hebben besmet om de effectiviteit van hun BMR-vaccin te verhogen en te voorkomen dat concurrerende vaccins op de markt kwamen (MMR vaccine).

De schrijvers van de studie vinden dat in vaccins helemaal geen verontreinigingen van dit type aanwezig zouden mogen zijn. Ze hebben één veterinair vaccin getest en daar kwam uit dat er geen deeltjes, aggregaten, clusters, metalen of rode bloedcellen waren te vinden.

Hoofdauteur Dr. Antonietta Gatti was zo vriendelijk zich door Dr. James Lyons-Weiler te laten interviewen. Dr. James Lyons-Weiler is CEO van het ‘Institute for Pure and Applied Knowledge’ (Instituut voor Pure en Toegepaste Kennis) en auteur van ‘De genetische en milieu oorzaken van autisme’ (Skyhorse, 2016 The Environmental and Genetic Causes of Autism (Skyhorse, 2016). Hier is dit interview:

JLW: Uw studie kan een onmiddellijke impact hebben op de volksgezondheidsbeleid over de hele wereld. Wat was uw motivatie voor deze studie?

AG: We hadden geen speciale motivatie, tenminste, in het begin. Het analyseren van vaccins begon ongeveer vijftien jaar geleden toen het ziekenhuis van de universiteit van Mainz in Duitsland ons benaderde om bepaalde monsters van anti-allergie-vaccins te bekijken, die zij eerder aan personen hadden toegediend. Rond de inspuit plek traden pijnlijke zwellingen op en deze zwellingen verdwenen niet.

JLW: Wat hebben jullie toen gevonden?

AG: Met onze elektronenmicroscoop analyseerden wij monsters van zowel de vaccins als de zwellingen op de huid. Bij beiden werden bepaalde deeltjes gevonden. Deeltjes die er niet hoorden te zijn.

JLW: Wat verraste jullie eigenlijk het meest?

AG: We hadden eigenlijk nooit eerder aan de zuiverheid van vaccins getwijfeld. In feite bestond dat probleem zelfs niet voor ons. Alle injecteerbare oplossingen horen puur en schoon te zijn en wij geloofden daar altijd heilig in. We twijfelden niet. Daarom hebben wij onze analyses ook meerdere keren herhaald om er zeker van te zijn. Uiteindelijk moesten we zelf de uitkomst en de bewijzen wel geloven.

JLW: Wat is de medische betekenis van de samengevoegde deeltjes en clusters in de vaccins die je hebt bestudeerd?

AG: De deeltjes, of ze nu geïsoleerd, samengevoegd of geclusterd worden gevonden, horen daar pertinent niet te zijn. Het zijn vreemde lichamen die niet herkend worden door de weefsels van het lichaam en dus worden beschouwd als potentiële vijanden. De biologische reacties zullen tamelijk ingewikkeld zijn. De macrofagen proberen de deeltjes te verzwelgen zoals ze dat normaal ook doen met bacteriën en parasieten. Helaas zijn de deeltjes niet biologisch afbreekbaar. Alle inspanningen van de macrofagen zijn dus voor niets. Afhankelijk van de chemische elementen die erbij betrokken raken kunnen de deeltjes ook giftig zijn.

Er worden cytokines en pro-inflammatoire stoffen vrijgegeven en granulatieweefsel wordt om de deeltjes heen gevormd. Dit betekent een ontsteking en op de lange termijn kan chronische ontsteking tot kanker leiden. In het geval van vaccins zijn er drie mogelijkheden: de meest waarschijnlijke is dat de deeltjes worden verspreid over het hele lichaam. Vanwege hun geringe hoeveelheid in het relatief grote volume van het lichaam zullen ze niet onmiddellijk leiden tot een klinisch zichtbare reactie, maar op den duur wel.

Nano-deeltjes van poly-acrylaat, gezien door een electronenmicroscoop.

Een andere mogelijkheid is dat zij door het bloed naar het centrale zenuwstelsel worden gevoerd; meer in het bijzonder, naar verschillende compartimenten van de hersenen. Afhankelijk van het punt dat ze bereiken, is de reactie natuurlijk weer anders. We mogen autisme dus niet a priori uitsluiten.

De laatste mogelijkheid is dat deeltjes of andere verontreinigende stoffen de microbiota bereiken. Dan zal er weken of maandenlang helemaal niets te zien zijn. De bacteriën die de microbiota vormen zijn essentieel voor het synthetiseren van enzymen, waarvan vele onmisbaar zijn voor de goede werking van de activiteiten van de hersenen. Het duurt even voordat enzymen met bijvoorbeeld kwik of andere verontreinigende stoffen worden afgeleverd en dat is waarom de reactie niet onmiddellijk aantoonbaar is.”

JLW: Wie heeft jullie studie gefinancierd?

AG: We hebben vooral ons eigen geld hierin gestoken, op een paar gevallen na, toen een paar bezorgde burgers ons benaderden en eens een aanklager.

JLW: Hoe denk je dat die stoffen in de vaccins terecht zijn gekomen?

AG: Dat is een vraag die wij niet kunnen beantwoorden. De enige manier om daar achter te komen is door de laboratoria waar de vaccins worden geproduceerd te inspecteren. Maar geen farmaceutisch bedrijf zal zich laten inspecteren. In het algemeen zullen laboratoria goede fabricagepraktijken procedures volgen. Maar die zijn gericht op de organische en biologische materie, niet op anorganische deeltjes.

JLW: Kunt u ons vertellen waarom u denkt dat het ziet eruit als een mengsel van residuen van ‘verbrand afval’?

AG: Wanneer je afval verbrandt, ontstaan er nieuwe deeltjes van verschillende stoffen die normaliter zelden in die combinatie gezien worden.

JLW: Is er een reden waarom overheidsinstellingen niet routinematig vaccins screenen?

AG: Een pijnlijke vraag. Vind je het erg als ik geen antwoord geef?

JLW: Je hebt gezien dat het enige onderzochte dierlijke vaccin niet vervuild was, maar de menselijke vaccins wel. Waarom denk je dat dit zo is?

AG: Alleen ‘Feligen’, het enige vaccin voor diergeneeskundig gebruik dat we hebben geanalyseerd, bleek vrij van deeltjes. Ik heb hier geen verklaring voor. Het enige dat ik kan zeggen is dat het dus wel mogelijk is om een schoon vaccin te produceren.

JLW: Wat zeg je tegen mensen die zich zorgen maken dat jullie geen ‘controle monsters’ hebben onderzocht?

AG: Natuurlijk wel. Dat hebben we zeer zeker wel gedaan.

JLW: Denken jullie dat aluminium niveau in de baby- en/of peutervaccins veilig zijn?

AG: Nee. Aluminium is een notoir gif. Baby’s maken waarschijnlijk nog meer kans om te worden beïnvloed door het aluminium uit de vaccins. Aluminium is altijd onveilig.

JLW: Wat moet hier tegen worden gedaan?

AG: Vanuit mijn louter technische oogpunt is het heel gemakkelijk: je moet leren hoe je vaccins kunt controleren. Je moet leren om te begrijpen wat je hebt gevonden in de vaccins. En je verbiedt uiteraard voortaan de verspreiding van vervuilde vaccins. De producenten zullen onmiddellijk passende maatregelen nemen, bijvoorbeeld door in een echt schoon milieu te werken en tussendoor analyses te doen.

JLW: Is er iets anders dat eigenlijk iedereen zou moeten weten?

AG: Het enige dat ik kan zeggen is, dat het enorm belangrijk is goed geïnformeerd te zijn en altijd te vragen naar bewijzen. Lees de folders die verplicht bij het vaccin zitten. De arts is verplicht om u dit te laten lezen. Stel alle vragen die je voelt opkomen. Ben niet tevreden als ze niet reageren of zich er met een jantje-van-leiden vanaf maken. Geloof niet dat het wel goed zal zitten. En vertrouw mensen die dat wel doen nooit. Leg jouw eigen gezondheid en de gezondheid van je kinderen niet in de handen van wie dan ook.

x

Nanodeeltjes metaal in besmette vaccins: waarom de grootte belangrijk is
x

De controversiële nieuwe studie naar met zware metalen verontreinigde vaccins ligt onder vuur, maar mensen begrijpen vaak niet, dat in de nano-toxicologie, het formaat vaak veel belangrijker is meer dan in het algemeen wordt aangenomen. In dit geval is het: hoe kleiner het formaat, hoe groter de toxiciteit!

Een heel giftig en levensgevaarlijk goedje, deze ‘onkruidbestrijder’ van Monsanto (nog steeds in veel tuincentra in Nederland te koop…!!) Terwijl in Frankrijk, Monsanto al veroordeeld is om de neurotoxische werking van deze onkruidverdelger..

Na de publicatie van de nieuwe studie naar 43 monsters van vaccins door Italiaanse onderzoekers spuit de pro-vaccin-lobby hun verwachte kritiek (HIER). Dr. David Gorski, die onder het pseudoniem ORAC schrijft, spreekt interessant genoeg de onderzoeksresultaten helemaal niet tegen, maar hij probeert de toxicologische relevantie te minimaliseren. In een typische en sarcastische post, verwijst hij naar het beginsel van Paracelsus dat ‘de dosis het vergif maakt’, om daarna te vermelden dat het niveau aan verontreinigingen  in de vaccins zo laag is, dat het niet tot een bedreiging van de gezondheid zal leiden (HIER).

Maar zoals al eerder gezegd, nanodeeltjes passen niet binnen het verouderde toxicologische risico-model, dat veronderstelt dat in toxiciteit moleculair gewicht de belangrijkste bepalende factor is (HIER):

“Nanotechnologie keert de logica van conventionele toxicologische risico-evaluaties (hoe kleiner de concentratie of grootte, hoe minder schadelijk) om. We hebben al gezien hoe dit niet klopt bij de van de petrochemie afkomstige chemische stoffen zoals benzeen, Bisfenol A en parabenen, die krachtige hormonen-nabootsende eigenschappen hebben en naarmate de concentratie daalt neemt hun effect toe.

Niet lang geleden is duidelijk geworden dat ook hele kleine beetjes van Monsanto’s Roundup herbicide Glyfosaat, zelfs minieme hoeveelheden glyfosaat, en dan moet je denken aan enkele deeltjes glyfosaat per biljoen andere deeltjes, al bleken te fungeren als oestrogeen. Glyfosaat is instrumentaal in het sneller doen groeien van kankercellen in de borst..

Ook zijn de effecten bekend van de zogenaamde radioactieve isotopen met een ‘lage dosis’ zoals verarmd uranium, waarvan het relatief lage radiolytische verval ten opzichte van de gamma uitstralende plutonium de illusie geeft dat het dus veiliger is. Onderzoek door de het Research Institute van het Amerikaanse leger heeft aangetoond dat deze stralingsbronnen juist een miljoen keer meer schade berokkenen. Met andere woorden, minder kan niet alleen maar meer betekenen. Als het gaat om de deeltjesgrootte genereren de kleinere vaak exponentieel hogere toxiciteit dan de grotere.” [BRON]

De studie van Antonietta Gatti en Stefano Montanari is gepubliceerd in het ‘International Journal of Vaccines and Vaccination’ (onder de titel New Quality-Control Investigations on Vaccines: Micro- and Nanocontamination /nieuwe kwaliteitscontrole van vaccins: micro- en nanovervuiling). Aanwezigheid van micro-, submicro- en nanodeeltjes, met anorganische en vreemde lichamen, variërend van 100nm tot ongeveer tien micron. Deze werden gevonden in alle geteste menselijke vaccins, de aanwezigheid kan niet worden verklaard door de vaccinfabrikanten.

Verdere bevindingen:

“Er zijn ook metalen deeltjes van wolfraam en roestvrij staal geïdentificeerd. En zirkonium, hafnium, strontium en aluminium (Vivotif, Meningetec); wolfraam, nikkel, ijzer (Priorix, Meningetec); antimoon (Menjugate kit); chroom (Meningetec); Goud, zink (Infarix Hexa, Repevax); platina, zilver, bismut, ijzer, chroom (MMRvaxPro); lood, bismut (Gardasil); cerium (Agrippal S1) werden gevonden. Wolfraam verschijnt in 8 van de 44 vaccins, terwijl chroom (alleen of in een legering met ijzer en nikkel) in 25 van de 44 monsters is gevonden.

Sommige deeltjes zijn ingebed in een biologisch substraat van eiwitten, endotoxines en residuen van bacteriën. Zodra een deeltje in contact komt met de proteïne vloeistoffen treedt nano-bio-interactie [6] op en wordt een ‘eiwit corona’ gevormd [7-10]. De nano-bio-interactie genereert een groter formaat stof, niet biologisch afbreekbaar. Dit kan leiden tot nadelige gevolgen, aangezien de stof niet als lichaamseigen wordt herkend. Soortgelijke samengestelde stofjes zijn (hoewel in verschillende situaties, bij patiënten die lijden aan leukemie of cryoglobulinemie) al beschreven. Eiwitten kunnen een auto-immuun effect veroorzaken.

Hieronder de tabel van de metalen die zijn geïdentificeerd in elk vaccin:

Nog meer tabellen uit de volledige studie in PDF (HIER).

Het aantal aanwezige deeltjes in de geteste vaccins varieerde van 2 tot 1821. Volgens ORAC en zijn collega’s zijn dit biologisch te verwaarlozen hoeveelheden. Ik citeer, Wat ze gevonden hebben is zo’n lage hoeveelheid anorganische vervuiling, dat het biologisch irrelevant is. Wat ze in werkelijkheid hebben ontdekt is dat vaccins ongelooflijk pure producten zijn. Ik geloof dat ze hiermee negeren wat we nu weten over de gevaren van nanodeeltjes. Het is juist vanwege de uiterst kleine afmeting van deze deeltjes dat zij beschikken over bijzonder krachtige en complexe toxiciteit, alsook een verhoogde bio persistentie.

(Klik voor gratis pdf)

Het moleculair gewicht, dat wil zeggen de ‘dosis’, maakt iets niet wel of niet giftig. Met andere woorden, als de grootte van een deeltje metaal of toxische stof kleiner wordt (de massa) kan de geproduceerde schade juist groter worden. Bovendien, in dit tijdperk van gepersonaliseerde geneeskunde en steeds complexer wordende syndromen, is het onmogelijk om te generaliseren over de ‘irrelevantie’ van blootstelling aan bepaalde stoffen.

De ernstige gevaren van nanodeeltjes
Nanodeeltjes worden in een steeds breder assortiment van commerciële producten aangetroffen. De echte risico’s worden zelden besproken. De hoofdauteur van de nieuwe studie, Gatti, wordt toevallig ook beschouwd als vooraanstaand onderzoeker op het gebied van nanotechnologie. Zij werd onlangs als expert over het onderwerp geïnterviewd op News-Medical.Net (Bron). In dit interview onthult ze dat de echte gevaren van nanotechnologie grotendeels nog onbekend zijn.

“Vanwege van hun slechte bio compatibiliteit of geen bio compatibiliteit transformeren de anorganische nanodeeltjes fibrinogeen in fibrine, dat wil zeggen: van een oplosbaar eiwit naar een onoplosbaar eiwit. Bij sommige mensen wordt in de bloedvaten een bouwwerk aan stolsels geproduceerd waardoor trombose of longembolie ontstaat, indien het fenomeen heeft plaatsgevonden in de aderen en een beroerte of hartinfarct als het arteriële bloed is aangedaan.”

Bij de meeste mensen gaan de in het bloed aanwezige nanodeeltjes naar een orgaan waar ze voor altijd zullen blijven zitten. De biologische reactie is de typische lichaamseigen verdediging tegen alle vreemde lichamen: inflammatoir weefsel eromheen kweken dat in kanker kan eindigen 1-8. Als de blootstelling aan deeltjes bijzonder hoog is kan het proces enkele maanden duren, zoals bij soldaten die zijn blootgesteld aan explosiestof. Maar ook decennia in andere gevallen, dan kan het dus ook onopgemerkt blijven als de persoon eerder sterft.

Het verband lijkt duidelijk. Telkens blijkt bewijs ‘geen bewijs’…! Maar opnieuw is er een onderzoek, dat TOT GROTE, HEEL GROTE VOORZICHTIGHEID maant..!

Maar nanodeeltjes kunnen vrijelijk de hersenen bereiken 9-14 waar ze ontstekingen veroorzaken en neurologische ziekten. Men heeft directe waarnemingen van hersenenweefsel dat is beïnvloed, met aandoeningen zoals Parkinson, Alzheimer, autisme of andere ziekten. Interactie tussen de nanodeeltjes en de alvleesklier kan resulteren in te weinig of geen insuline productie. Nanodeeltjes kunnen van de moeder naar de foetus gaan en de oorzaak zijn van miskramen, misvormingen of kanker in de foetus. 15,16

Met name interessant is de interactie tussen nanodeeltjes en het DNA. Nanodeeltjes kunnen de cel binnengaan; het DNA kan beschadigd raken, vooral tijdens de reproductie van de cel. Het is onmogelijk te weten wat dit allemaal teweeg zal brengen. Cellen kunnen zich verdedigen tegen externe aanvallen en in sommige gevallen zelfs beschadigd DNA herstellen. Voor zover ik nu weet, gebeurt dat helaas niet als de aanvallers nanodeeltjes zijn en cellen zelfs niet in staat zijn tot zelfmoord door apoptose (celdood, natuurlijk proces dat leidt tot het afsterven van cellen die een afwijking vertonen en daardoor niet goed meer kunnen functioneren).

Besmette vaccins onaanvaardbaar..!
Ongeacht de omstreden kwestie of nanodeeltjes toxicologisch relevant zijn of niet, het probleem blijft dat alle geteste menselijke vaccins besmet waren (de onderzoekers verklaarden dat deze verontreinigende nanodeeltjes leken op ‘verbrand afval’). Vanuit veiligheidsoogpunt is dit onverklaarbaar en niet te rechtvaardigen. Eén getest veterinair vaccin bleek duidelijk vrij van besmetting, het is dus inderdaad mogelijk om niet-verontreinigde vaccins te maken. Er moet duidelijk onmiddellijk onderzoek worden gedaan bij de fabrikanten en de toezichthouders die dit hebben toegestaan.

De auteurs van de studie concludeerden:

“Uit de analyses blijkt, dat in alle gecontroleerde vaccinmonsters niet-biocompatibele en bio-persistente vreemde lichamen aanwezig waren, waartegen het lichaam altijd zal strijden. Dit nieuwe onderzoek is een voorbeeld van nieuwe kwaliteit waarmee de veiligheid van een vaccin kan worden vastgesteld. Onze hypothese is dat deze besmetting onbedoeld is, waarschijnlijk te wijten aan vervuilde onderdelen of procedures van industriële processen (b.v. filteringen).

De producenten hebben dit niet onderzocht of eerder zelf gemerkt. Als onze hypothese juist is, zal de nauwe inspectie van de werkplaatsen en hele procedure van vaccinbereiding, het probleem waarschijnlijk kunnen verhelpen.”

Lees ook het exclusieve interview van de hoofdonderzoeker Gatti: Lead Author of ‘Dirty Vaccines’ Study Speaks Out

x

* * *

130 gedachten over “Vaccins vervuild met nanodeeltjes..!

 1. Ik ben helaas tot de conclusie (na jarenlang onderzoek) gekomen dat dit opzettelijk wordt gedaan.
  Miss niet door de bewuste bedrijven zelf maar door de lopende agenda’s van onze machthebbers i.v.m de reductie van de populatie.

  1. Kun je wat aangeven over dat ‘jarenlange onderzoek’ Celeste..? Dankjewel alvast!

   Natuurlijk is het per ongeluk verontreinigen van vaccins op deze schaal een bijna onmogelijkheid. Wanneer je medicijn/vaccinmachines hebt als farmaceut, die deze ROTZOOI produceren als ‘producten’, dan dient je bedrijfsvoering ONMIDDELLIJK te worden stopgezet..!!

 2. Antivaxxers hebben weerom een nieuw maar dubieus aftikel om over doorte drammen.
  Natuurlijk staat er nergens hoeveel metaal er gemeten werd. Natuurlijk staat er nergens iets over de afmetingen van de nanodeeltjes. Want die meetmethodes zijn uiterst ge gevoelig en detecteren verwaarloosbaar kleine hoeveelheden.
  Maar alz een peuter achter een diesel auto loopt, dan zal hij een heel pam meer nanodeeltjes inademen.

  1. Ja, inadmenen. Maar de dieselrook wordt toch niet in zijn lichaam geïnjecteerd..??? Weleens gehoord van poortwachters in het lichaam, die zorgen dat het afweersysteem gaat werken en op alarm gaat; bij normale binnentreding via huid, mond, oren, ogen en noem eens wat openingen in het lichaam. Intraveneus injecteren is in ieder geval één manier om het lichaam volledig op hol te jagen. En dan nog eens met rotzooi, die door zijn nano-grootte de bloed-hersenbarri1ere kan doordringen..!

  2. Een bacterie of virus of schadelijk stofje dat je met voedsel binnenkrijgt moet ten minste eerst nog de maagzuren overwinnen om via de darmen in het bloed te komen.
   Echter, bij inademen kan het virus of schadelijke stofje via de longcellen direct in de bloedbaan komen.

   Dieselrook injecteren zou dus veel minder direct zijn dan inademen. Maar in beide gevallen is de bloedbaan het communicatiemiddel én transportmiddel voor het afweersysteem.
   En vaccins worden niet direct in de bloedbaan geïnjecteerd (intraveneus) maar onderhuids (subcutaan), dus die komen heel langzaam en in kleine doses in de haarvaten.

  3. Guido, mijn belangrijkste opmerking was “natuurlijk staat er nergens hoeveel metaal er gemeten werd. Natuurlijk staat er nergens iets over de afmetingen van de nanodeeltjes. Want die meetmethodes zijn uiterst ge gevoelig en detecteren verwaarloosbaar kleine hoeveelheden.”. Waarom reageerde je daar niet op? Negeren wat correct is maar wat je niet aanstaat?

 3. Jammer dat de onderzoekers ter controle niet een druppel kraanwater onder de EM gelegd hebben ter vergelijking. Dan hadden ze miljoenvoudige concentraties gemeten van wat ze in vaccins gevonden hebben.

  Ook een vergelijking met ‘zuiver’ water had kunnen aantonen hoe schoon, of eigenlijk vuil, hun werkomgeving en instrumenten rond de EM was. Helaas ook nagelaten.
  Nog mooier was een druppel moedermelk geweest, of wondvocht van een kindje dat op zijn knie is gevallen.

  Mensen beseffen niet dat ze met het eten van een broodje miljoenen metaaldeeltjes van het broodmes opeten, alsmede gelijke aantallen porcelijndeeltjes van het bord, huidschilfers, verfschilfers en van alles wat ze net daarvoor hebben aangeraakt of wat er groeit op hun huid. Maar zelfs miljoenen deeltjes is nog steeds peanuts als een druppel water vele honderden miljarden moleculen bevat.

  100% zuiver bestaat niet, alleen al omdat je instrumenten om iets aan te pakken deeltjes afgeven terwijl ondertussen de huidschilfers van je voorhoofd en wimpers en masse nederdalen. In feite hebben de onderzoekers aangetoond dat vaccins hééél zuiver zijn.

  1. Frans, sinds wanneer worden bij jou water en boterhammen in je lichaam geïnjecteerd..? Schoon is schoon en deze rotzooi heeft grote invloed op het lichaam. De miljoenste deeltjes van glyphosaat blijken al onvruchtbaarheid bij mannen te veroorzaken.. Maakt voor jou niet uit kennelijk; sproei lekker weer je tuinpad met deze ‘onschadelijke’ rommel.
   Je verhaal is imo een kletsverhaal Frans; ga eens kijken bij een chipfabriek (nee niet van aardappelen) en zie hoe zuiver daar de lucht is, om chips te maken die op nano-grootte anders vervuild raken.. Bizar, zo’n reactie. (Maar heel begrijpelijk met zo’n trollen-e-mailadres..)

   http://sacramento.cbslocal.com/2017/01/27/court-rules-against-monsanto-allows-california-to-put-cancer-warning-on-roundup/

  2. Of je nu stoffen in de huid spuit waar ze door minieme haarvaatjes in de bloedbaan terecht komen, of dat stoffen als water en brood via de darmen in dezelfde minieme haarvaten rondom de darmen in de bloedbaan terecht komen maakt geen enkel verschil, het mechanisme is hetzelfde, de bloedbaan is gewoon de transportband.

   Onschadelijk of schadelijk, dosis is altijd het toverwoord. 1000 atoompjes lijkt veel, maar is echt peanuts. Een paar deeltjes glyphosaat doen echt geen kwaad en zijn geen vergelijking met de stofdeeltjes die een chipfabrikant probeert te vermijden. Die stofdeeltjes in een chipfabriek zijn dikke stalen balken vergeleken met die haarfijne atomaire deeltjes die een EM kan identificeren.

   Ik snap niet hoe je uit mijn reactie concludeert dat ik mijn tuinpad met glyphosaat zou sproeien, dat doe ik helemaal niet en wil ik ook niet.

  3. Frans heeft gelijk. Een controle is essentieel voor goed onderzoek. Maar deze “onderzoekers” vermelden er geen. Nooit getest? Dat is slecht onderzoek. Wel getest maar niet getoond? dat is frauduleus onderzoek.

 4. Laat die Frans en Greg lekker trollen en het onderzoek afkraken, omdat ze anti-vaccinatie-verhalen kennelijk niet kunnen pruimen.

  Als zij dit onderzoek zouden hebben bestudeerd dan zouden zij hebben moeten herkennen, dat met geavanceerde apparatuur iets is aangetoond, dat zonder meer aanleiding moet geven tot meer onderzoek.

  Als je van goede wetenschappelijke wil bent en op zoek naar feiten die in replicaties danwel emulaties van dit type onderzoek zouden kunnen worden bevestigd dan kom je met voorstellen om de door hun genoemde bezwaren te ondervangen.

  Uit het feit alleen al, dat deze Frans en Greg dit niet doen valt op te maken dat hun kennis daar niet ligt. Een onderzoek frauduleus noemen kan elke gek, maar argumenten daarvoor worden niet gegeven. Hun intentie lijkt mij een beetje pseudo-geleerd wat bezwaren roepen zonder onderbouwing.

  Alleen al het feit, dat vele aangetoonde componenten van vaccins niet vermeld staan op de componentenlijst zou moeten leiden tot het conform de Wet onmiddellijk uit de handel halen van deze vaccins.

  Daarover hoor ik Frans en Greg niet. Je bent verplicht exact aan te geven wat in de vaccins zit. Een rode bloedlichaamverzameling behoort tot een medisch relevante component. Stukken DNA BEHOORT tot een biologisch relevante component. Daarvan moet dan in de vaccin-test aangetoond worden, dat deze geen negatieve effecten hebben. Natuurlijk is dat niet gebeurd, want ik heb nog nooit een dergelijke component vermeld gezien op een componentenlijst van een vaccin

  1. “Als je van goede wetenschappelijke wil bent en op zoek naar feiten”dan gebruik je controles. Dan vergelijk je de hoeveelheid deeltjes en zware metalen met een controle. Het feit dat jij dat niet blijkt te beseffen, suggereert dat jouw “kennis daar niet ligt”. Dit “onderzoek” deed dat niet. Waardeloos dus. Tenzij voor antivaxxers die dat niet doorhebben?

   En de antivax mantra over de componenten lijst suggereert ook dat je niet begrijpt wat spore-elementen zijn.

   De Spelregels van WTK vermelden “hou het beleefd”. Dus niet beginnen over “trollen” louter omdat frans of ik met argumenten afkomen die je niet aanstaan. 🙂 . Ik sta wel open voor een degelijk debat.

  2. Ouwe wijn in nieuwe zakken , hoe het veranderen van een merknaam nog geen nieuwe kwaliteit laat zien.

  3. Inderdaad Marcel, de antivaxxers kolen steeds weer met dezelfde mantras en met dubieus of slecht uitgevoerd onderzoek. Ze verdraaien de conclusies van goed onderzoek, negeren wat niet in hun kraam past, trekken voorbarige conclusies uit anekdotes enzovoort. Maar nooit een degelijk, wetenschappelijk onderbouwd argument. …

  4. Nee hoor Greg…. Een vraag maar hoe kan mijn ongevaccineerde kind een ,door vaccinaties beschermt , ander kind bedreigen. Daar waar vaccinaties dus bescherming tegen het oplopen van een ziekte , zeggen te geven? Geef daar nou eens een wetenschappelijk verantwoord antwoord op.

  5. En toen bleef het akelig stil…. ko(m)len de antivaxers opeens met een steekhoudend argument, dat was niet de bedoeling.

  6. Marcel, leg eens uit waar je die mantra in jouw reactie 4.4 vandaan haalt. Een “verdraaiing van de conclusie van goed onderzoek”? Waar staat dat niet gevaccineerden een gevaar zijn voor gevaccineerden?

  7. Greg Gebruik google nou eens goed , het is het mantra waarom een ieder gevaccineerd moet worden ….. Anders kon het gewoon een keuze zijn , als welke kleur schoenen je draagt , en was het nooit reden tot strijd, en al helemaal geen reden om de bevolking van deez aardkloot te verdelen in gevaccineerden en niet gevaccineerden. Een verdeeldheid die jij schijnbaar onderschrijft!

  8. Marcel, vaccinatie is gebaseerd op 1000den studies.
   En je antwoordde niet op.mijn vraag . Negeer je gewoon wat je niet aanstaat? Probeer je dan maar een afleidingsmanoeuvre?

  9. Greg Nee hoor ik vroeg jou wat als eerste en jij antwoord niet , en dan een staaltje projekteren weggeven sorry ouwe daar trappen wij niet meer in.Waarom is mijn niet gevaccineerde kind een bedreiging voor een gevaccineerd kind , dat dus niet ziek zou kunnen worden! Ik wacht op het antwoord.

  10. Nogmaals:Marcel,waar haal je het toch dat niet gevaccineerden gevaarlijk zouden zijn voor gevaccineerden? Je blijft de vraag negeren. Ze zijn enkel gevaarlijk voor nog niet gevaccineerde baby’s of mensen die niet gevaccineerd kunnen worden om medische redenen. Door jouw kind te vaccineren, bescherm je hen (en je eigen kind). Of heb jij helemaal geen sociale bezorgdheid?Trek jij je echt nniets aan van je medemens?

  11. Marcel, je negeert ook “vaccinatie is gebaseerd op 1000den studies.”

  12. @ Greg
   O dus het maakt niet uit of ik gevaccineert ben of niet voor al die gevaccineerde kinderen? Hmm waarom dan niet mij mijn eigen keuze laten maken , en ophouden met het demoniseren van antivaxers.
   zou zeggen lees ze je komt het telkens weer tegen.
   http://www.wanttoknow.nl/?s=vaccinaties

  13. Overigens is het wel duidelijk dat vaccins over het algemeen niet werken en alleen een economische impact hebben. De vele bijverschijnsels worden stelselmatig onder het tapijt geveegd , en de dwang om te vaccineren wordt steeds groter. Ook de leeftijdsgrenzen worden opgerekt en zelfs de genders … Nee als werkelijk vaccins zo geweldig waren zou een “no cure ,no pay” principe kunnen worden ingevoerd.Ik ben voor!

  14. Marcel, kun je zelf geen antwoord geven op jouw “studies gefinancierd door…”-vraag? Als je dat eens zou bekijken, dan zou je vaststellen dat de meerderheid van de studies uitgevoerd en gefinancierd werden door onafhankelijke bronnen. Niet door de producenten, alhoewel jij en de meeste antivaxxers dat wel menen te denken! Zo’n opmerking is trouwens heel kortzichtig. Het is eigenlijk op de man spelen in plaats van op de bal (op de onderzoeker in plaats van op het onderzoek zelf) – de truc die men probeert indien men niets snapt van het onderzoek zelf, maar toch (inhoudloze) kritiek wil geven.

  15. Greg,

   Hierbij een linkje naar een onafhankelijk researchbureau welke bevestigt dat vrijwel alle griepvaccins nutteloos zijn en dit in tegenstelling door wat door de industrie gesubsidieerde wetenschappers beweren.

   https://sites.google.com/site/actueelgezondheid/internationaal-onderzoeksteam-concludeert-dat-geen-enkel-griepvaccin-werkt

   Het is ronduit zielig te zien hoe een intellectueel iemand als jij zich laat bekopen door propagandamateriaal en het zelf verder verspreid.

   Jij gebruikt de techniek van DENY-Isme en verregaande manipulatie.

   Verder hoef je me niet te betalen voor deze diagnose. Ze is gratis

  1. Zoals ik in 4.3 al schreef:.”antivaxxers komen steeds weer met dezelfde mantras en met dubieus of slecht uitgevoerd onderzoek. Ze verdraaien de conclusies van goed onderzoek, negeren wat niet in hun kraam past, trekken voorbarige conclusies uit anekdotes enzovoort. Maar nooit een degelijk, wetenschappelijk onderbouwd argument. …” dit broodje-aap is jaren geleden al ontkracht. Durf gewoon eens google correct te gebruiken, in plaats van dezelfde foute mantra te herhalen.

  2. Blijf je mij het antwoord op de vraag hoe mijn ongevaccineerde kond het gevaccineerde kind kan bedreigen ,schuldig. Daar waar bigpharma zegt dat vaccinaties immuniteit geven tegen ziekten.

  3. Lees 5.2.

   Er is geen vaccin tegen dikke vingers. Wel tegen onkunde: kennis van degelijke studies, durven logisch nadenken en de mantras in vraag durven stellen, en bovenal niet gewoon alles aanvaarden enkel omdat het binnen je eigen overtuigen valt.

  4. Greg Precies niet alles aanvaarden omdat het in de jouw opgelegde visie past. Logisch durven nadenken en zelf conclusies trekken . Ben het er helemaal mee eens !!
   Hoe kan mijn ongevaccineerde kind een bedreiging vormen voor een gevaccineerd persoon? en als dat niet een bedreiging is waarom dan die druk tot vaccineren ?? het is dan gewoon een keuze en je zou kunnen zeggen een naturalselection…. mooi toch?

  5. Opmerkelijk, je vindt “kennis van degelijke studies” blijkbaar niet belangrijk. Dat kopieerde je niet uit mijn reactie. Selectief zijn – zo alleen kan je antivax mantra’s goedpraten. ..

  6. Greg,
   Marcel heeft hier een punt. Als iedereen is gevaccineerd hoeft hij het niet te doen, als hij het niet wil en vormt voor zijn omgeving geen gevaar.

  7. En Greg, je moet je misschien afvragen hoe zinvol het is een discussie aan te gaan met iemand die er prat op gaat zich te positioneren als niet solidair, maar vervolgens wel parasiteert op de solidariteit van een ander.

  8. @ Rob
   Ik ben voor leven en vrijheid van ieder, hoezo is dat niet solidair?
   Ben je alleen solidair als je je van alles door je strot laat duwen , ook al weet je dat je er in stikken zult, net als je medemens? Byzonder

  9. En beste Rob Waar en hoe parasiteer ik op hen die in jouw ogen wel solidair zijn? En hoe weet je dat dan wel zo zeker?

  10. Marcel ik denk dat Rob en Greg, duidelijk wel zijn ingeènt, zij laten ook duidelijk hier merken, de kenmerker hier van te dragen, daar dit wel degelijk invloed heeft op je denken, als je tenminste weet wat dit is en er over beschikt, dat de indocsienatie spuit al werd toegepast wist ik niet, voor de rest free as a bird, groet Jenne

  11. @ Jenne , wellicht heb je gelijk.
   @ rob , als jij je laat vaccineren ben jij beschermt toch? Waarom dan zo’n heisa maken over mijn weigeren van vaccinaties?

  12. marcel,
   het beeld is duidelijk (zie ook Sub Rosa, http://www.wanttoknow.nl/politiek/geert-wilders-is-de-mol/comment-page-6/#comment-504094).
   Militaire dienst, de inrichting van het land, vaccineren, het zijn allemaal zaken die solidariteit vereisen om het tot een succes te maken. Jij doet er niet aan mee: je hebt militaire dienst geweigerd, je stemt niet en je laat jou (en je kinderen) niet vaccineren.

   Zoals Sub Rosa zegt: “U doet niet mee aan het systeem”. Met andere woorden, u bent niet solidair aan het systeem. Je bent slechts voor leven en vrijheid van jezelf. De ander interesseert je niet.

   Jouw visie voor niet vaccineren wordt goed begrepen door het RIVM:
   “Hans Van Vliet, betrokken bij het Rijksvaccinatieprogramma van de RIVM: ‘De keuze om niet te vaccineren is vanuit het individu bekeken de meest rationele. De groepsimmuniteit verzekert je kind immers van bescherming, terwijl het tegelijkertijd geen risico loopt op eventuele bijwerkingen van het vaccin.'”
   http://www.volkskrant.nl/wetenschap/vaccineren-is-een-kwestie-van-waarden-geworden~a4326964/

   Lees het maar eens. Je zult jezelf er vast in herkennen.

  13. @ rob
   Je leest me nog niet lang genoeg om tot zo’n oordeel te mogen komen. Wat weet je van het vrijwilligers werk dat ik verricht, de burenhulp die ik bied,de werkwijze die ik hanteer om tot een betere wereld te komen?
   Nee ik ga niet doden voor god, koningin en vaderland, omdat men dat van mij verlangt.
   Ik laat mijn kinderen niet vaccineren omdat het volstrekt onnodig is en tegennatuurlijk, niet omdat ik vertrouw op de kudde immuniteit die zou zijn verkregen vanuit vaccinaties.Ik vertrouw op goede voeding , die ik zelf kweek en waarvan ik het surplus gratis weggeef, waaruit een sterk imuunsysteem word ontwikkelt.
   Ik stem niet omdat ik niet wil meewerken aan het in stand houden van een corrupt en invalide failliete systeem dat door de meerderheid van het stemvee als enig bestuursmodel wordt gezien.
   Ik help volgens jouw niet mee aan de inrichting van het land? Ik heb een aardbevingsbestendig huis ontworpen dat grote bewondering oogst bij bouwkundig onderlegde architekten costructeurs en de gemeente.Ik geef de tekeningen zo aan een ieder die geinterresseert is zonder betaling te vragen. Het is het meest innovatieve gebouw tot op heden , volgens kenners…
   Jij bent niet solidair met andere systemen die je je niet kunt voorstellen omdat je nooit de bril, gemaakt van wc rolletjes, heb afgezet om verder te kijken .
   Ik ben heel solidair met mensen die ruimer durven denken , die open staan voor verandering , die zich hebben losgemaakt van de bekrompenheid die word gepropageerd door b.v. de overheid, en door jou dus. Je hebt gelijk als je mij beticht dat ik niet solidair met het door jouw aangehangen systeem ben, maar dat ben ik ook niet met het dievengilde, de veroordeling die je aan dat feit hangt is dus veelzeggend over jou , zegt weinig tot niets over mij.

  14. @rob
   neen ik heb ook niet de moeite genomen de link te bekijken, gezien de afkomst.

  15. Jammer dat je het niet kunt opbrengen even uit je bubbel te stappen. Het artikel in de Volkskrant is genuanceerd en goed onderbouwd en zou daarmee een goed startpunt zijn voor een inhoudelijke discussie.

  16. @ rob
   Ik heb , behalve de kennis van een mens en van mijzelf geen andere bronnen nodig voor een inhoudelijke discussie. En start er ook geen een als die uitgaat van een veroordeling door de ander van mijn persoon. Gespeend van enige kennis over mij.

 5. Productie-processen behoren exact te zijn en de productie van voedingsmiddelen wordt als het goed is in toenemende mate heftig gecontroleerd op exactheid. Datzelfde en nog vele malen strenger zou moeten gelden en gepraktiseerd moeten worden voor pharmaceutische productie-processen en product-samenstellingen. Laten wij ons beperken tot uitsluitend het productie-proces:

  De serieuze fabrikant certificeert zijn productieprocessen. Externe consultants bouwen samen met de fabrikant een kwaliteitssysteem op dat ingevoerd moet worden binnen de organisatie op straffe van ontzegging van een CE-keurmerk. Als de fabrikant van reddingsvesten zo slim is om een betonnen reddingsvest te certificeren dan krijgt hij een certificaat, kortom, certificatie op zich biedt volstrekt onvoldoende garantie, maar kan bij goede intenties wel degelijk de productkwaliteit(bewaking) volgens definitie bevorderen op de lange duur.

  Japanners hebben zich bij bepaalde producten meesters getoond in deze discipline van continue kwaliteitsverbetering. Die definities moeten dan wel slim en relevant worden gekozen en een onderdeel van een dergelijke definitie behoort te bestaan uit een opsomming van contaminaties met hun toelaatbare hoeveelheden, kortom een norm plus een onderbouwing van de gestelde norm.

  TNO heeft jarenlang veiligheidsriemen voor auto’s gekeurd. weet niet of ze dat nog doen, maar als die riemen uit een steekproef van een buitenlandse fabrikant niet voldeden dan moesten ze van de markt worden gehaald.

  Dezelfde systematiek behoort te worden gehanteerd vanuit de autoriteiten als het om vaccinaties gaat. Nu dan de validiteit van het nano-deeltjes e.a. deeltjes onderzoek. Ik kan een controle met slootwater of kraanwater missen als kiespijn, evenals een controle met wat de kok in een drie-sterren-restaurant allemaal aan metaaldeeltjes in mijn dure 7-gangen-diner bij elkaar via besmet via mes, kookgerei enzovoorts.
  Elke molecuul-massa thimersal, polysorbaat, nanodeeltjes, aluminium-verbiindingen, DNA-resten van de kweekbodem in de vorm van bijvoorbeeld gistcellen, enzovoorts enzovoorts moet leiden tot vragen over de toelaatbaarheid daarvan, de hoeveelheid daarvan enzovoorts. Op zijn minst moet je concluderen, dat dit een probleem is gegeven het bijzondere karakter van een medisch product als vaccins die geinjecteerd worden.

  Allergische mensen hebben last bij soms zeer geringe hoeveelheden van een allergeen dat rondwaart in een productie-lijn, dus je vermeldt als fabrikant bijvoorbeeld, dat je tarweproducten verwerkt die gluten bevatten die voor sommige mensen problemen opwerpen om aan mensen de beslissing over te laten.
  Het is volstrekt vereist, dat als je nanodeeltjes in je product hebt, dat je dat dan vermeld. Idem als je metaaldeeltjes in je product hebt van de messen in de machines. Allemaal logische zaken in de systematiek van de Wetgeving.

  Je kunt een heel leger wetenschappers aan de gang zetten met controles en controle-onderzoek, maar de Wet behoort te zeggen: analyseer je product danwel laat het analyseren door een gerenommeerd, onafhankelijk laboratorium: dat wat erin zit volgens een dergelijk gecertificeerd onafhankelijk laboratorium moet je vermelden op de componentenlijst inclusief Safety Health Data Sheet bijvoorbeeld, inclusief bijsluiter voor professional en consument enzovoorts enzovoorts.

  Kortom, frans en greg hun opmerkingen raken kant nog wal qua werkelijk essentiele aspecten als het gaat om de toestemming om welk product dan ook in de handel te mogen brengen zonder ingrijpen vanuit Justitie op basis van bijvoorbeeld de Wet op Economisch Delict.

  Zie voor besmettingen, dus contaminaties van vaccinaties een aardig artikel van Jon Rappoport:

  https://jonrappoport.wordpress.com/2017/03/15/swallow-glass-and-paint-with-your-medicine-its-good-for-you/

  Er waart een vaccin rond binnen Europa dat niet is goedgekeurd door het CBG, College Beoordeling Geneesmiddelen en het EMEA, het dito Europese bureau vergelijkbaar met het nederlandse CBG. Dat vaccin wordt toegepast in Nederland en elders in Europa.
  Voor mij is de hamvraag: hoe is het in godsnaam mogelijk, dat deze fabrikant en marketeer nog steeds niet de deurwaarder op bezoek heeft gehad om beslag te leggen op de gehele productie om deze te vernietigen teneinde te voorkomen, dat dit afgekeurde product nog in 1 enkel zuigelingetje, kleuter, peuter, kind, puber, adolescent tot en met senior geinjecteerd kan worden??!!!
  Juist daarover hoort de discussie te gaan en niet over pseudo-wetenschappelijk controle-onderzoek-geneuzel, dat er in het geheel bezien nauwelijks toe doet.

  1. Frans en Greg waren hier ook nooit eerder aanwezig; een trollend clubje dat op ‘vaccin’ getriggerd wordt en aan/uit gaat op deze woorden. Trolbots of iets dergelijks.
   Dank Jan voor je gefundeerde verhaal!!

  2. Jan Ligthart, juist en dit denken geld niet alleen voor de Medische wereld, voor alles wat met ons dagelijkse leven, en gezondheid te doen, heeft, mooi duidelijk, met dank Jenne

  3. Jan, het is duidelijk dat jij niets afweet van QC in de farma. Maar dat weerhoudt je blijkbaar niet om daar een hoop nonsens over te ventileren. Bijvoorbeeld controles in QC zijn iets helemaal anders dan in onderzoek, waarnaar frans en ik verwezen.

   Guido: kun je naast op de man te spelen ook nog met echte argumenten afkomen? Is dit volgens jou een betrouwbare studie, of waardeloos door gebrek aan controles?

  4. Beste Greg, misschien zou je kunnen beginnen met echt antwoord te geven op de gestelde vragen, in plaats van overal omheen te draaien en zaken die je niet aan staan te negeren. Offe, mag ik dat niet zeggen omdat dat op de man spelen is???
   Wat jij helemaal nog nooooit in je lange bestaan op WTK hebt gedaan.

   Quote
   “Jan, het is duidelijk dat jij niets afweet van QC in de farma. Maar dat weerhoudt je blijkbaar niet om …
   Guido: kun je naast … ook nog met echte argumenten afkomen? Is dit volgens jou een betrouwbare studie, of waardeloos door gebrek aan controles?”

   Einde Quote Was een citaat uit 6.3

   Blijkbaar is je aanwezigheid hier nodig, met die steeds kritischer en mondiger wordende ouders.

  5. [ Frans (en Greg) waren hier ook nooit eerder aanwezig;]
   Beter zoeken in je database a.u.b., van Greg weet ik het niet.

   [ een trollend clubje ]
   Ik ken geen club en geen Greg, maar hij lijkt me zeer verstandig.
   Het is te makkelijk opponenten als georganiseerde of zelfs betaalde oppositie weg te zetten in plaats van met argumenten te bestrijden.

   [ dat op ‘vaccin’ getriggerd wordt ]
   Wat hier af en toe over chemtrails of vitamine c gezegd wordt kan meestal geen kwaad, mensen vaccinatie afraden is echter gevaarlijk.

   [ Trolbots of iets dergelijks. ]
   Waarom toch zo vaak op de man spelen?
   Hoe vaak hier mensen met valide argumenten gemakzuchtig als troll weggezet worden… zo doorzichtig.

  6. Frans
   Waarom is niet vaccineren precies gevaarlijk en voor wie?

  7. En waarom mag er niet gevaccineert worden tegen varkenspest en Q koorts , bij dieren , of vogelgriep bij kippen?

  8. [ Ik kan een controle met slootwater of kraanwater missen als kiespijn ]
   Je wilt niet schrikken van de verontreinigingen in een druppel kraanwater, ja, dan zou ik ook veinzen het te kunnen missen als kiespijn maar het is wel meten met twee standaarden.

   Feit blijft gewoon dat 100% zuiver niet bestaat en dat verontreinigingen die alleen meetbaar zijn met een EM er niet toe doen. Elke wet die “zuiverheid” eist is tegelijk voorzien van tolerabele marges omdat de wetgever weet dat alles en iedereen ‘besmet’ is met vreemde deeltjes die in de lucht zweven.

   Één molecuul thiomersal doet gewoon niks, als op basis van enkele moleculen actie ondernomen moet worden dan moet iedereen die 40 jaar geleden ooit een Noordzeevisje met kwik gegeten heeft in quarantaine.

   Als je nu een kopje uit de keuken pakt vind je onder de EM nog talloze DNA-fragmenten van bv fruitvliegjes en nanodeeltjes van de jarretels van je schoonmoeder. Niks aan de hand.

  9. Ik ben geen wetenschapper en ga me dus NIET uitlaten over al dan niet werkzame of schadelijke stoffen welke in vaccinaties zitten.

   Wat me wel verwonderd is het volgende:

   Als ik ziek ben komen in de meeste gevallen de geneesheren enkel tot de conclusie de zorgzoekende personen een medicijn voor te schrijven welke enkel de symptomen aanpakken en niet de ziekte. Ze kunnen dus enkel hopen dat de ziekte door het lichaam wordt overwonnen of dat de ziekte verder sluimert in de hoop dat deze de patient geen verder ongemak bezorgt.

   Daarbij dient te worden gezegd dat bijna alle geneesmiddelen nevenverschijnselen vertonen en dus andere problematiek veroorzaken wat in vrij de meeste gevallen ontkend zal worden aangezien oorzakelijk verband niet kan worden aangetoond.

   En toch claimen deze geneesheren en wetenschappers gezonde mensen van ziekte te kunnen vrijwaren door hen te vaccineren en lichaamsvreemde stoffen in het lichaam in te brengen. Ik ben er 100% van overtuigd dat deze geneesheren en wetenschappers niet het minste benul hebben wat een vaccinatie bevat, laat staan welke invloed het kan uitoefenen op het lichaam. Op welke basis noemen deze mensen zich’deskundig’?????

   Me dunkt dat hier eerder economische argumenten een rol spelen dan wel humanitaire.

   Als je de statistieken raadpleegt blijkt verder de gevaccineerde kinderen en mensen vaker ziek zijn dan niet gevaccineerde. Dit lijkt me voldoende om aan te tonen de ondeskundigheid van de deskundigen.

   Verder wie zijn zij dat zij zouden moeten beslissen wat ik tot mij moet nemen en wat niet! De vervuiling in acht genomen wat het gevolg is van deskundigen kan men enkel tot de conclusie komen dat 200jaar wetenschap en industrialisatie ons op de rand van de afgrond heeft gebracht en dit in elk aspect van onze maatschappij. Tijd dus dat wetenschappers en deskundig enige terughoudendheid zullen betonen.

  10. Peter. Leg eens uit welke “statistieken jij raadpleegt? de leugens van de antivax lobby???

  11. Beste Greg,

   Gezien de tegenspraak binnen wetenschappelijke kringen en de corruptie binnen politiek en allerhande schijnbare autoriteiten hoef ik in deze geen verantwoording aan je te geven.

   Als niet wetenschappers als ik die toch een zinvol en verantwoord bestaan nastreeft niet de juiste info krijgt of te maken heeft met leugens en bedrog en dit op het hoogste niveau zijn enkel deze autoriteiten daarzelf voor aansprakelijk.

   Misschien kan je even in je eigen hart kijken en nagaan wat jij kan doen om deze dubbelzinnigheden binnen wetenschap en politiek uit te schakelen.

   Dat jullie daarmee bezig zijn is duidelijk te merken aan de vele vreemde overlijdens tot zelf moordaanslagen op gereputeerde autoriteiten.

   Alles wat uit de overheid haar mond komt is leugen en dit tot het tegendeel is bewezen.

   Vorige zinssnede is het gevolg van een opéénvolging van corrupte aangestelde politici en hun heel twijfelachtig beleid en dit in ALLE facetten van onze maatschappij.

 6. Beste Frans en Greg,
  QC schrijft een van jullie. Lekker vaag. je bedoelt waarschijnlijk Quality Control en dan heeft een van jullie het over quality control in farmaceutische bedrijven. Daarenboven wordt dan gemeld dat ik niets afweet van QC binnen farmaceutische bedrijven. Ik dacht dat ik een staaltje weg had gegeven van Quality control, maar kennelijk menen jullie hogere wetenschap te bezitten. Jullie pretenderen dus kennelijk wel alles af te weten van QC.
  Waar blijft dan de informatie over hoe die QC, dus die Quality Control binnen farmaceutische bedrijven is ingericht?
  Waar geven jullie nuttige informatie? Ik zie er niets maar dan ook helemaal niets van. Ik zie nog niet eens informatie die getuigt van de klok horen luiden, maar niet weten waar de klepel hangt.
  Lijkt het er niet eerder op, dat het jullie opzet is om verwarring te creeren door quasi kritische opmerkingen te plaatsen en tegelijkertijd nul, maar dan ook nul opmerkingen danwel links te bieden die de goede zaak dienen, die iedereen behoort te dienen, namelijk, de bevordering van de gezondheid van alle mensen?
  Ik nodig jullie uit om eens te komen met harde informatie, wetenschappelijk onderzoek dat aantoont, dat vaccins veilig en effectief zijn.
  Ik nodig jullie uit om eens te komen met harde onderzoeksresultaten, dat infectieziekten worden voorkomen door vaccinaties.
  Ik nodig jullie uit om eens te komen met harde onderzoeksresultaten, dat de nadelen van bijwerkingen van vaccinaties opwegen tegen de voordelen in de vorm van bewezen voorkomen van infectieziekten en tegelijkertijd afname van met vaccins gerelateerde negatieve bijwerkingen.
  Kom maar op. Ik ben heel benieuwd wat jullie te berde kunnen brengen.

  1. Ik heb je al verteld dat ik niet “jullie” ben of lid van een ‘clubje’ ben, maar dat negeer je blijkbaar. Dus als je specifieke vragen over mijn bijdragen hebt, richt ze dan ook maar aan mij.

 7. Vandaag een moeder gesproken van een flink aantal kinderen. Tot haar grote verbazing treft zij in de brievenbus een brief aan aan haar jongste dochte van tien jaar, expliciet aan haar gericht buiten de ouder om.

  In dat bericht wordt betoogd, dat de tienjarige zich maar beter kan laten vaccineren.

  Het RIVM of wat het dan ook is, wellicht Ministerie van volksgezondheid ziet kennelijk geen andere manier om de vaccinaties uit te breiden dan het negeren en omzeilen van lastige ouders die tegen vaccinaties zijn danwel men wil zo snel mogelijk zoveel mogelijk meisjes vaccineren tegen het geeft niet wat, als er maar vaccins ingepompt worden zoveel mogelijk.

  Het is toch nog steeds zo officieel, dat kinderen onder achttien jaar vallen onder de ouderlijke verantwoordelijkheid en onder het ouderlijk gezag.

  Dat ziet de Staat danwel de publieke gezondheidsorganen dus anders: rechtstreekts brieven naar 10-jarige meisjes sturen komt neer op het ondergravan van de zogenaamd wettelijk beschermde ouderlijke macht.

  Waar is die Nederlandse Staat in godesnaam mee bezig?!!!

  1. Dag Jan,

   dank je voor dit voor me te posten.

   Zelf ben ik ongehuwd, heb geen kinderen en ben dus onvoldoende van deze overheidsactiviteiten op de hoogte.

   Ouders hebben inderdaad nog steeds de verantwoordelijkheid over hun kinderen en voorstellen als deze , specifiek aan kinderen gericht is misdaad. Dit zijn activiteiten gelijk aan groming. of hoe overheden jongeren welke zelf nog onvolwassen zijn gebruiken om haar doelstellingen te bereiken. Namelijk het ongewenst verstrekken van vaccinaties. Of hoe overheden de mind van jongeren beïnvloeden om hen van een bepaalde overtuiging te voorzien. Dus is overduidelijk mindcontrol en misdadig. Papa pharma wordt op deze manier goed gediend

  2. Nou Jan,
   dat is een wel heel voorbarige verontwaardiging.

   Het RIVM communiceert heel open over het versturen van uitnodigingen voor vaccinatie
   (http://www.rijksvaccinatieprogramma.nl/Over_Rijksvaccinatieprogramma/Uitnodiging)
   Daarin lees je o.a. dat meisjes, in het jaar die zij 13 worden, zelf een uitnodiging ontvangen voor HPV vaccinatie. Die uitnodiging bevat een brochure met informatie, o.a., om dit met de ouders te bespreken.

   Misschien eerst nog een even informeren bij de moeder wat de brief exact behelst.

 8. Wat kan een klein deeltje in een lichaam aan schade aanrichten? Welke voorbeelden hebben wij daarvan reeds gezien?

  Ik noem er twee:
  1. een enkel alfa nuclaire straling uitzendend deeltje in het zachte longweefsel kan op den duur ernstige schade aanrichten. men denkt dat beta of gamma-straling het gevaarlijkst zijn, maar een alfa-straler lang genoeg actief in het longweefsel staat garant voor ellende

  2. een klein irriterend blauw asbest-deeltje in het zachte longweefsel kan in principe voldoende zijn om ellende te veroorzaken. het gaat onder meer om de verhouding tussen lengte en dikte.

  Hoe zou het dan met nano-deeltjes zitten?
  Hoe veel moeite moet je doen om nano-deeltjes te produceren?
  Hoe toevallig is het dat nano-deeltjes per ongeluk via een productieproces van vaccins in het vaccin terecht komen?
  Vallen nano-deeltjes af van een stuk RVS-zoals gebruikt in het vaccin-productieproces?
  wat zijn de bekende gevolgen van nano-deeltjes die de bloed-hersen-barriere passeren?
  Welk onderzoek laat zien, dat nano-deeltjes geen kwaad kunnen voor de volksgezondheid?
  Welk onderzoek laat zien dat nano-deeltjes wel kwaad kunnen voor de volksgezondheid?
  Waarom wordt nano-technologie geintroduceerd, terwijl nauwelijks onderzoek is gedaan naar de negatieve danwel positieve gezondheidseffecten?
  Waarom wordt het voorzorg-principe niet gehanteerd voor nano-technologie?
  Waarom wordt nano-technologie toegepast in vaccins die geacht worden te bestaan uit restanten van zwak gemaakte virus(resten), cellulair danwel acellulair? Het werd toch immers decennialang gesteld, dat een verzwakt virsu(restant) een voldoende immuunreactie opriep die zou beschermen gedurende een bepaalde tijd na de injectie met daaropvolgende immuuunreactie? Wat heeft tot de conclusie geleid dat om een en ander te bevorderen nano-deeltjes noodzakelijk zijn?
  Wat doen nano-deeltjes met het electro-chemisch evenwicht in biochemische reacties?
  Wat doen nano-deeltjes in de hersenen?
  Wat doen nano-deeltjes met het zenuwstelsel?

  Mag ik vaststellen, dat het principe van In dubio abstine met olifantenpotenkracht in de porseleinkast wordt geschonden?

  1. Jan Ligthart, je moet altijd het zwaarste laten wegen, de kracht die het dichts bij is, onze leefomgeving is sterk tot zeer sterk vervuild, althans in Nederland, de lucht is niet meer om in te adem, het water niet meer om te drinken, de hele zantekraam investeerd in en voor zijn toekomst, investeren in hun gezondheid, nou niet echt, op de uitzondering na dan, maar er is geen ontkomen aan, ook niet aan de geestelijke en mentale vervuiling, daarom zijn wij 40 ig jaar geleden uit Amsterdam vertrokken, met en voor onze kinderen, het is niet makkelijk om afscheid te nemen van alles wat je lief is, het werd ons gemakkelijk gemaakt door wat er om ons heen plaats vond, ik geloof dat het zinloos is om je druk te maken over allerlei levens omstandigheden die toch niet te veranderen zijn, waar ook in wezen niet echt veel interesse voor bestaat, om die te verbeteren, want dat kost geld offers,Jenne

  2. [ daarom zijn wij 40 ig jaar geleden uit Amsterdam vertrokken, ]
   Ik zou nog wel eens terug willen naar het Amsterdam van 40 jaar geleden, toen je er nog over geparkeerde auto’s kon lopen. Toen er nog lood in de benzine zat en katalysatoren nog niet bestonden. Hoe zou het ruiken?

   Het is dus nu een stuk beter maar een scooter is nog steeds een fijnstofbom, net als de open haard, vuurkorven en colloïdaal zilver.

  3. Frans,

   in reactie op 9.2

   Wat interessant je colloïdaal zilver samen te zien vermelden met de uitstoot van uitlaatgassen. Hier geef je overduidelijk je gezindheid te verstaan. goede opsteker voor papa pharma.

  4. Jouw reactie nr 9 gaat voor 80% over nanodeeltjes en het effect daarvan op het lichaam. Nou, kijk dan als voorbeeld eens wat colloïdaal zilver met je doet, dat een enorme hoeveelheid nanodeeltjes bevat, onvergelijkbaar met de zeer zuivere vaccins.
   Gezindheid zegt overigens niets over de kwaliteit van de reacties en iemand papa pharma noemen is geen argument, maar als jij je daardoor lekkerder voelt, prima hoor.

  5. Beste Franss,

   in reactie op 9.5

   je hebt overschot van gelijk als je beweert dat de gezindheid niet per definitie iemands objectiviteit dient te beïnvloeden. Men dient er echter bewust van te zijn dat ze er is. De grens kan heel snel overschreden worden indien men persoonlijk met iets betrokken is en men kan zo snel de objectiviteit verliezen.

   Ik vond het gewoon heel opmerkelijk dat je colloïdaal zilver en uitstoot van uitlaatgassen in één trek vernoemde.

   Verder noem ik niet jou ‘papa pharma’ maar de pharmaceutische industrie.

   Vandaar dat het vernoemen van colloïdaal zilver en de uitstoot van uitlaatgassen wat overwegend een negatief imago heeft een opsteker is voor de pharmaceutische industrie. Dit is wat vooral jouw gezindheid aantoont en plaatst colloïdaal zilver wat een natuurlijk antibioticum is in een negatief daglicht.

  6. @ Frans
   Wat doet coloïdaalzilver dan allemaal met je ?
   Ik genees er wonden ontstoken ogen en noem maar op mee , mijn huisarts heeft een slechte klant aan mij daar ik hem bijna nooit zie.

  7. [ Ik genees er wonden ontstoken ogen en noem maar op mee ]
   Nou, dan kun je melden aan Jan Ligthart dat nanodeeltjes naar jouw mening voor jou genezend werken.

  8. @frans
   1. Je beantwoord mijn vraag niet.
   2. Denk je ook niet dat het eraan ligt op welke wijze en welke stof als nanodeeltje word opgenomen?

  9. @ Franss
   Colloïdaal zilver is een fijnstofbom?? Weet jij wel waar je over praat?
   [ maar een scooter is nog steeds een fijnstofbom, net als de open haard, vuurkorven en colloïdaal zilver.]
   Heb jij op enig moment in je leven wel eens zelf onderzoek gedaan en/of nagedacht hoe zaken in elkaar steken?

  10. “Colloïdaal zilver, een colloïde van zilverdeeltjes (grootte 1-4 nm) in water met een concentratie van ca 10 mg/liter, waarvan bekend is dat het in vitro diverse micro-organismen doodt en dat het drinkwater zuivert.”
   https://nl.wikipedia.org/wiki/Nanodeeltje

   Ik had het beter een “nanodeeltjes-bom” genoemd.
   Nanodeeltjes dringen gemakkelijk zonder injectie door de huid heen om via de haarvaten in de bloedbaan te geraken. Het maakt dus niet veel uit of je een spray inademt, een druppel drinkt of het op je huid smeert.

  11. Das nog geen antwoord op mijn vraag. Wat doet het in de mens volgens jou.

  12. Ik reageer hier op (nano)deeltjes in vaccins en of en hoe CZ werkt is ver off topic. Ik ga ook niet in op vragen als ‘werken vaccins wel’, dat riedeltje is elders al talloze malen herhaald.

  13. @ Peter reactie 9.6

   [ indien men persoonlijk met iets betrokken ]
   Zelf heb ik geen functie in, of banden met enige geneeskundige instantie, noch vrienden of familie die daarin werken.

   [ opmerkelijk dat je colloïdaal zilver en uitstoot van uitlaatgassen in één trek vernoemde. ]
   Ik kwam het toevallig tegen bij de wiki over nanodeeltjes en ik meen dat er hier veel aanhangers van zijn. Dat moet dan te denken geven als je twijfelt over nanodeeltjes.

   Wat bedoel je trouwens met ‘natuurlijk antibioticum’? Is CZ dan vrij in de natuur te vinden? Productie met een plasma-vonk lijkt me niet erg natuurlijk.

  14. @ Franss
   Ik reageerde op een eerdere post van jou 9.5 [Nou, kijk dan als voorbeeld eens wat colloïdaal zilver met je doet,….] En ik vraag me dus af wat doet het dan?

  15. Zoals ik al zei in 9.14, ik meen dat er hier veel aanhangers van zijn, die een positieve werking er aan toeschrijven. Als je dat vindt, kan je niet a priori tegen nanodeeltjes zijn.
   Wat mij betreft is het niet veel meer dan een verdelgingsmiddel voor micro-organismen en zeker geen geneesmiddel van honderden ziekten waaronder HIV en kanker.

  16. Kijk Franss dit zie ik als antwoord . Dat je niet geloofd in de heilzame werking van colloïdaal zilver, zou kunnen verklaren waarom het voor jou niet zou werken ( placebo-effect/nocebo-effect)dat staat je natuurlijk ook helemaal vrij. Sommige dingen zijn zelfs mij te bont dus kanker genezen met cz lijkt me waarschijnlijk in de ‘effecten’ te verklaren Als we het echter gaan hebben over colloïdaalkwik, zouden we elkaar wel kunnen vinden lijkt me.

  17. @ franss
   Jij ziet CZ dus meer als een soort van antibioticum? niets aan te verdienen en de moeite van onderzoek naar een nieuw, vanwege immunisatie van ziekteverwekkers tegen de huidige, niet waard . Of heb ik het helemaal mis en zie je in dat verdelgingsmiddel tegen micro organismen, een geweldige aanvulling van wat we nu hebben tegen ziekten(aanvallen van micro organismen )?

  18. Franss,
   in antwoord op 9.11
   Ik merk dat je voor je definitie van colloïdaal zilver een linkje hebt geplaatst welke verwijst naar nano-deeltjes. Beter ware het geweest het volgende linkje te plaatsen welke verwijst naar de definitie van collo¨daal zilver https://nl.wikipedia.org/wiki/Collo%C3%AFdaal_zilver

   Verder hieronder een linkje welke aantoont dat colloïdaal zilver wel degelijk een natuurlijk antibioticum is en vrij voorkomt in de natuur
   http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/natuurgeneeswijze/2591-natuurlijk-antibioticum-colloidaal-zilver.html

   Hieronder een verslag van een toepassing van nanozilver welke uw opmerking dat nanozilver even gemakkelijk door de huis wordt opgenomen loochenstraft.
   http://www.rivm.nl/Onderwerpen/N/Nanotechnologie/Consumentenproducten/Textiel

   Wat het verschil is tussen zilverionen en colloïdaal zilver is me nog niet zo duidelijk. Behalve dan dat zilverwater gewonnen wordt door electrische spanning en colloïdaal zilver door de plasmavonkmethode. Andermaal bewijs van DENY-Isme en bewuste manipulatie van onbewuste mensen.

 9. De verschillende reacties op dit artikel geven een mooi overzicht van de pseudo-argumenten die antivaxxers gebruiken in hun “discussies”.Zo heb je het op de man spelen en de tegenpartij als trol of in dienst van de “Big Pharma” afschilderen (reacties 7; 6,1; 6.4; 4; …)
  Doen alsof je het allemaal zoveel beter weet dan experten maar dan volledig foute zaken beweren, is ook standaard praktijk (8; 7; 6; 6.9; 5.8; 4; 3.1; 2.1)
  Een klassieker is ook het negeren van vragen waarop ze geen antwoord weten, vragen die hun onkunde blootleggen, of vragen waarvan ze weten dat het antwoord aantoont dat ze ongelijk hebben.En natuurlijk ook het negeren van al de studies die je ongelijjk bewijzen (5.7)
  Dan is er ook het reciteren van de verschillende leugenachtige mantra’s die al jarenlang ontkracht zijn, zoals:“niet-gevaccineerden zijn volgens de overheid een gevaar voor gevaccineerden” (5.3; 4.4; 4.9; )
  “vaccins werken niet” (4.14)
  “vaccins zijn de oorzaak van autisme”“vaccinatie-onderzoek is gefinancieerd door Big Pharma” (4.13)
  Maar als je dan vraagt om die mantra te onderbouwen, dan blijkt weer dat ze dat niet kunnen… Ze zijn zo geïndoctrineerd dat ze overtuigd zijn dat die mantra’s kloppen, dan kritisch nadenken niet meer mogelijk is. Nochtans is elk van die mantra’s eenvoudig te doorprikken indien je echt durft te kijken naar de harde data. “fact checking” noemt men dat tegenwoordig. Iets wat antivaxxers blijkbaar niet lukt, omdat ze vastzitten in het selectief denken en enkel willen aanvaarden wat in hun kraam past en al de rest negeren.   

  1. Misschien is het zinvol om achter alle bovengenoemde puntjes als antwoord de naam ‘greg’ of ‘Frans’ te zetten. Greg/Frans geeft geen antwoord, greg/Frans herhaalt mantra’s, greg/Frans speelt halsstarrig op de man etc, etc…. Greg/Frans geeft de indruk helemaal niet uit te zijn op een discussie, en alleen nog meer ‘feiten’ te willen poneren. ‘Feiten’ die iedere keer weer terug komen op WTK. Een herhaling van zetten. Tja, vermoeiend hoor.
   Lol dat door greg’s/Frans’s gedrag steeds meer andere info zichtbaar wordt.

  2. Ja ’t is ongelukkig maar waar, ze worden door de anonimiteit aangetrokken deze pseudo psycho’s, je kunt niet bij ze weg lopen, je kunt ze wel volkomen negeren, dan droogt hun energie op, en vallen ze af, Jenne

  3. En ook jenne en koekje kunnen het niet laten om op de man te spelen. Ook ziju kunnen geen inhoudelijke argumenten aanhalen of een degelijk weerwoord te formuleren wensen blijkbaar liever de antivax mantra’s te blijven geloven aalhoewel die al jaren geleden ontkracht zijn.

  4. Greg
   Wat wil je nou eigenlijk Greg, ben ingeent in het leger tegen de pPokken, zwaar ziek geworden dit was in 1956, daar na nooit meer, ben nu bijna 81, kom op met je Mafia Pharma gelul, en het zijn niet alleen de entingen, maar ook heel veel viese smerige medicijnen, wij gebruiken om gezond te blijven alleen natuur producten, het ouder worden op zich en de natuurlijke slijtage moet je weten te aanvaarden,
   ik ga niet verder discusseren, ga lekker in de tuin aan de gang, Jenne

 10. Greg,
  je kan toch veel beweren maar als Gentenaar valt het me op dat er een mazelenepidemie is uitgebroken in de Gentse universiteit en dit niettegenstaande de meeste onder hen toch gevaccineerd waren. Volgens de deskundigen is dit het gevolg omdat het vaccin niet aansloeg bij iedereen en zoeken ze heel gemakkelijk een stok achter de deur om te slaan. http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/oostvlaanderen/1.1320086

  Mij lijkt eerder dat de uitbraak het gevolg was van de vaccinatiecampagne. Hetzelfde merk je terug in andere gevallen waar mensen al dan niet zwaar ziek worden na te zijn gevaccineerd. Als deskundigen niet in staat zijn deze reactie van het vaccin op mensen te voorspellen zijn ze niet deskundig en zijn in deze aansprakelijk voor de uitbraak van de ziekte! Persoonlijk ben ik van mening dat het bewust ziek maken van mensen gelijk staat een het bewust toebrengen van slagen en verwondingen en dit schijnt een misdaad te zijn.

  Uiteraard zult u ook de mening zijn toegedaan dat dit niet geldt voor papa pharma.

 11. Met een knipoog aan Greg en Frans

  wie kan voor mij verder onderzoek verrichten naar volgende overheidsactiviteiten

  https://www.youtube.com/watch?v=XfJ3GArFOmg

  Moet ik aannemen dat de vergiftiging van ons leefmilieu , onze voeding en water, lucht bodem en dergelijke meer bewust door de overheid is geschapen. Zij bepalen toch de richting waar onze maatschappij heen gaat. Zij maken toch de wetten van wat kan en niet kan.????

  De vervuiling van de aarde in acht genomen neem ik aan dat politiek zeker NIET de oplossing is van het probleem. Ik zie hen eerder als de OORZAAK

 12. Heb even persoonlijk research on the web gedaan en kwam op volgend linkje terecht. Len Horowitz is iemand welke ik al jaren ken en welke met veel onderzoek bezig is. Hier wat ik vond
  http://sjbuzz.net/video/page/len-horowitz-a-history-of-us-biological-warfare-research
  het verwondert me te zien dat ze al zo lang bezig zijn met chemtrailsspraying , vaccinaties en dergelijke meer. Moeten toch dringens ons bestuurssysteem eens onderzoeken

  1. Peter van hecke
   is het nog steeds zo plesant om aan het mooie riviertje de Lije te vertoefen en de ongeêvenaarde Paling in het Groen te verorberen, ja veel in Gent en ook zijn omstreken vertoeft wel lang geleden, maar hele mooie herinneringen aan de Stad en zijn mensen, en de idyllische omgeving die dwingt om poétisch te worden, ach in de mooie warme zomeravonden, met vrienden aan de tafel Klein restaurantje, onvergetelijk, met de dichters hun gedichten voordragent, helaas velen zijn ingehaald door de tijd, jammer echte mensen beetje bijzonder dat wel, maar ze worden gemist in deze spijker harde wereld, groet Jenne

 13. Peter van Hecke, wat hebben chemtrails (contrails eigenlijk) met vaccinaties te maken (reactie 13)? Waarom begin je daar over? Een drog-argumentatie. Het enige verband dat ik ken, is dat complotters over beide allerlei absurde ideeën hebben.
  En je toont je onkunde heel mooi aan, als je het over een “mazelenepidemie” hebt, terwijl je een link geeft die gaat over de bof (reactie 11). En als je even goed nadenkt: er waren in die epidemie maar 350 studenten die ziek werden, omdat de vijftigduizend andere studenten wel beschermd waren door het vaccin.  Het vaccin werkt niet bij 100% van de jongeren, maar wel bij de overgrote meerderheid. Dus het is absurd om te beweren dat “Mij lijkt eerder dat de uitbraak het gevolg was van de vaccinatiecampagne.” Ze werden juist bijna allemaal erdoor beschermd! Bovendien was dat al 5 jaar geleden, en is de verspreiding ervan gestopt, omdat er extra gevaccineerd werd. 

  Peter (reactie 12) en Jenne (10.5) hebben jullie echt geen beter argument dan iets uit 1941 en 1956? Zo kun je evengoed beweren dat auto’s gevaarlijk zijn, omdat ze in 1956 geen gordel, geen airbags, geen kreukelzones, , geenABS… hadden. 

  Peter, er is bovendien helemaal geen “ tegenspraak binnen wetenschappelijke kringen” over vaccinaties (reactie 6.12). Dat is gewoon weer een mantra van de antivax beweging. Weet jij bijvoorbeeld dat 92% van de kinderartsen hun eigen kinderen vaccineren? Zij moeten het beter weten dan jij, ik, de antivax trollen en propagandawebsites. Dit is gebaseerd op een schriftelijke bevraging van 2070 artsen (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16263976 en een andere bevraging van 1000 artsen (http://file.scirp.org/Html/22932.html). Dat zijn mensen met kennis over het onderwerp! En dan heb je natuurlijk ook nog de “100den studies” die ik hier al 3x heb vermeld, maar door iedereen worden genegeerd. 

  Samengevat: men blijft hier maar pseudoargumenten aanhalen om een antivax overtuiging te verdedigen, maar ze blijven eenvoudig te doorprikken door inzicht en kennis ter zake. 

  1. Het worden al minder studies die positief over vaccinaties berichten . Het waren er eerst 1000den en nu 100den…. dat geeft te denken .

  2. Zielig Marcel. Je amuseert je omwille van een typcout. Doet het ertoe? jij vindt kennis van degelijke studies toch niet belangrijk!(reactie 5.7).

   Zoals al eerder gevraagd: probeer eens een inhoudelijke reactie te posten.

  3. Ach beste Greg een dag niet gelachen is een dag niet geleefd( bron bassie)En als dat ook al verboden wordt blijft er weinig leven over .

  4. Beste Greg,

   Het linkje wat ik postte verwijst duidelijk naar de bofepidemie. Helaas zal ik even verstrooid zijn geweest als ik mazelen typte. Dikke fout van me en goed opgemerkt! Me dunkt dat het vaccin voor mazelen, bof en rode hond tegenwoordig wordt gebruikt! Dus het Bmrvaccin.

   Verder zocht ik naar info over vaccinaties en op de link van Len Horowitz staat een linkje naar chemtrailspraying welke ontkent wordt door overheden maar dat in australie wel aanvaard wordt om vaccinaties via chemtrailspraying te verspreiden.

   http://www.thoughtpursuits.com/nl/australia-forcibly-vaccination-intentional-release-aerosolized-gmo-vaccine/#

   Helaas heb ik verder niet meer de tijd intensief onderzoek te doen welke ik vroeger wel deed toen ik nog internet had. Dit is geen rechtvaardiging voor de fout welke is ingeslopen en goed dat je me verbeterd hebt! Helaas zal deze slip of the pen mijn gedachten niet veranderen. Ik ben thans 55jaar en heb geen noemenswaardige ziektes gekend, behoudens in mijn kindertijd de mazelen en de bof. Bewijs toch dat jullie vaccinaties zinloos zijn. Daar tegenover staat de overheid wel toe dat er geknoeid wordt met onze luchten,wateren, voeding en bestookt ze ons met straling. Is dit alles zo gezond??? Terwijl juist gezonde leefomgeving de beste preventie is tegen deze kinderziektes. Tis wel duidelijk waar het jullie om gaat. Wij mensen zijn duidelijk exploitatieproducten.

  5. Beste Greg,

   aanvulling
   In mijn 30jarige carrière ben ik nooit afwezig geweest omwille van ziekte. Enkel door rugletsel en sportletsel. Dit ten gevolge een gezonde levenswijze en het vermijden van contact met huisartsen welke medicatie voorschrijven waarvan zij de gevolgen niet kennen. Bovendien toont dit aan dat niettegenstaande mijn kinderziektes deze geen gevolg hebben gehad op mijn toekomst. Integenstelling tot al die pillenslikkers welke voortdurend ziek zijn en de huisartsen duidelijk geen tegenwicht kunnen leveren.

  6. Beste greg,
   zoals ik eerder beweerde ben ik geen wetenschapper en wens enkel een gezond bestaan te leven op basis welke ik krijg van ‘de autoriteiten’ op dit nineau.
   Helaas heb ik hierin alleen veel leugens en bedrog ontmoet en gaat dit alleen verder en doen deze ‘autoriteiten’ tegenwoordig nog weinig moeite hun bedrog weg te steken gezien zijn dronken van hun macht de totale wereld en hun bewoners verzieken. Deze leugens en bedrog zijn te zien in alle facetten van onze maatschappij.
   Wel kijk, Als Trump -als machtigste man van de wereld- beweert dat vaccins autisme veroorzaken toont dit wel degelijk aan dat er iets aan de hand is;
   als niet complottheorie media bekend: http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20161229_02650717
   deze site: http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/vaccinaties-gezondheid/cdc-geeft-donald-trump-gelijk-vaccinaties-schadelijk/
   andere met bron verwijzing naar CDC: http://www.ener-chi.com/enerchiwp_v2/wp-content/PDF/2012-04-07-CDC-betrapt-op-het-opzettelijk-vervalsen.pdf

   twee websites welke documenten vrijgeven op basis van de freedom op informationact van Groot Brittanie waaruit blijkt dat men wel degelijk op de hoogte was dat vaccins autisme veroorzaken
   https://childhealthsafety.wordpress.com/2012/03/14/government-experts-cover-up-vaccine-hazards/
   http://www.snopes.com/medical/disease/cdcwhistleblower.asp

   Beste Greg, dit loochenstraft duidelijk uw ontkenning dat er geen onenigheid zou zijn tussen de verschillende wetenschappers binnen de provaxers Als niet wetenschapper kan ik hier enkel de conclusie trekken dat dit praktijken zijn die gelijkgesteld zijn aan BIOTERRORISME Uw constante ontkenning van deze feiten, en uw mantra waarin je constant herhaald dat wij, antivaxers een mantra hebben is louter bedoeld als programmatie. Herhaal net zolang een leugen tot ze als waar wordt beschouwd.
   Ik, als technisch geschoolde arbeider wens een eenvoudig bestaan te leven met verse biogroentjes, liefst in eigen land gekweekt, vers en onvervuild water, zuivere luchten en van alle stralingvrije etherische velden. Dat al deze dingen zwaar aangepakt worden door industrie en overheden toont aan dat onze gezondheid zeker niet primordiaal zijn voor onze overheden. zie de resultaten, dat zegt genoeg.

  7. Peter, geloof toch niet blindelings alles wat je op het internet leest! Zo kun je altijd wel iets vinden dat de ene of de andere bewering “bewijst”. Er is altijd wel een “wetenschapper” met een afwijkende mening. Maar je geeft toe dat je het niet allemaal begrijpt, dus is het duidelijk dat jij niet kunt oordelen of die afwijkende mening nonsens en propaganda is.
   Ik herhaal nog maar eens: ” Weet jij bijvoorbeeld dat 92% van de kinderartsen hun eigen kinderen vaccineren?” Dat is toch overduidelijk een zeer brede consensus!

   Anekdotes van jouw persoonlijke situaties bewijzen ook niets. Ik kan echter ook zo zaken “bewijzen” ik ben nagenoeg even oud als jij, en had alle kinderziektes. Mijn kinderen zijn gevaccineerd, maar zijn er nog beter van af: geen enkele bijwerking of kinderziekte gehad.
   En die kinderziektes zijn  zeker niet ongevaarlijk (een leugen van de antivaxxers). Lees maar eenswww.nrc.nl/nieuws/2017/01/13/prikcritici-lees-deze-voorbeelden-en-huiver-6194146-a1541133.

  8. Vooral lekker doorgaan met vaccineren Greg. Wat probeer je hier te bewijzen..? Dat al die vermoorde dokters ’toevallig’ zijn vermoord..? Rudolf Steiner zag het ook niet goed en dat zijn uitspraken PRECIES passen op het huidige beeld van verwoestende vaccins, zegt niets natuurlijk.. Waar ik het over heb?
   Over een groep wetenschappers die ontdekt dat de kankerstimulerende stof Nagalase in vaccins zit. Kankerturbo-stof. Fijn spul niet, vaccins..?
   http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/nagalese-molecuul-in-vaccins-doet-tumoren-groeien/

  9. Greg,

   als afsluiter en als reactie op 14.7

   Uw argument alszijnde dat ik niets zou begrijpen omdat ik niet kan oordelen over wat echt of vals is , is ongegrond. Misschien staat uw conditionering of uw poging tot ziekelijk gewin uw oordeelvorming in de weg. Ik durf deze uitspraak te doen op basis van de door de zorgverstrekking behaalde resultaten. Het aantal mensen welke ziek zijn en afhankelijk van de pharmacie neemt zorgwekkend toe. Dit is het ultieme bewijs dat de zorgverstrekkende organen ondeskundig zijn het probleem aan te pakken.

   Eigenlijk zou het zo moeten gaan!!!!

   Als ik ziek ben zou ik me kunnen begeven naar een arts. Die stelt de ziekte vast. Dit onderzoek is gratis. net zoals het bestek op maken van een onderhoud van wagen of gebouw.

   Daarna moet de arts de volledige genezingsprocedure beschrijven, de tijd en de gebruikte geneesmiddelen en verder de patient erop wijzen welke de mogelijke nevenverschijnselen zullen zijn. Eens dit op papier gezet kan de patient oordelen of hij de desbetreffende arts in handen neemt of dat hij een ander raadpleegt. Naderhand bij geschil of verwikkelingen kan de patient op basis van dit document zij verhaal halen. Nu moet de patient bewijzen dat de dokter een fout heeft gemaakt en heeft heel weinig verhaal.

   Dit zal uiteraard nooit gebeuren gezien de arts totaal geen zicht heeft op het genezingsproces, de reactie van het lichaam op de voorgeschreven geneesmiddelen of de gevolgen en de nevenverschijnselen van de gebruikte geneesmiddelen. En toch noemen zij zich deskundig????

   Dat deze methode nooit zal worden ingevoerd is duidelijk daar zij geen zekerheden kunnen bieden daar zij NIET deskundig zijn. Voor het voorschrijven van geneesmiddelen zijn zij afhankelijk van de pharmabedrijven.

   En toch noemen zij zich deskundig op basis van hun studie en geven zij advies aan mensen hun kinderen te vaccineren. Dit is misleiding. Alsof zij al zouden weten welke molecule hen voor de bepaalde ziekte zouden beschermen.

  10. Peter (14.10) ooit als een echt met een arts proberen te praten? Hem echt vragen gesteld? Dan zou je beseffen dat hij veel meer weet dan jij denkt over het geneesingsproces. Zij hebben inderdaad geen zekerheden maar de kans dan ze jou kunnen helpen zijn stukken groter dan de kans dat een kwakzalver je kan helpen.

   Jou reactie bevestigt gewoon wat ik eerder schreef: jij houdt je vast aan wat je op het internet leest, maar negeert wat je niet aanstaat. Daarom ga jij dus 2x niet in op ” Weet jij bijvoorbeeld dat 92% van de kinderartsen hun eigen kinderen vaccineren?”

  11. Beste Greg ,
   een typo kan ik wel plaatsen en stijlfoutje hier of daar ook , zelfs spelling fouten, mits consequent doorgezet alla…..Maar van je laatste stukje rijzen mij de haren te bergen, het schrijnt door mijn taalgevoel. Soms ( en ik had niet gedacht het ooit te zeggen )heeeel soms , mist de boodschap aan lading door een gruwelijk storend taalgebruik. Je lijkt niet echt bezig met je taak , zeg maar…..

  12. en wat zegt dat? “dat 92% van de kinderartsen hun eigen kinderen vaccineren?”

  13. Nou gewoon dat 92% van de kinderartsen geen vertrouwen heeft in hun eigen nageslacht!

  14. beste Greg,

   in antwoord op 14.11

   Jij beweert dat de antivaxxers een mantra hebben welke ze steeds herhalen maar jij herhaalt nu voor de derde keer dat 92% van de kinderartsen hun eigen kinderen vaccineren.

   Moet dat een bewijs wezen???? als jij ziet wat volwassenen toestaan wat in de wereld gebeurt en hun kinderen daarvan de gevolgen zullen moeten dragen vind ik je geleverde bewijs maar heel zwakjes.

   Daarentegen vorm ik -als ondeskundige- mijn mening op basis van de verkregen resultaten. Als ik zie dat het internet vol staat van kinderen welke vallen als bosjes tengevolge van de ‘onschakelijke’ vaccinaties word ik wel enigzins wantrouwig.

   Uiteraard zijn het voor jullie allemaal leugens. Deny-isme is de vorm welke gehanteerd wordt door politici en wetenschappers die aan selectieve wetenschap doen. Namelijk het verrichten van wetenschap in dienst van iemand, instituut of bedrijf met het doel onbegrensd winstbejag of ultieme macht.

   Ik ben me volkomen bewust dat met ‘wetenschap’ alles kan worden bewezen en maak me in deze helemaal niet meer de illusie jullie te kunnen overtuigen, als dit al ooit mijn intentie was. Ik wil hier mijn eigen lijf en leden beschermen en dit door oppositie te voeren tegen jullie uiteindelijk doel. Namelijk iedereen te vaccineren.

   Mijn houding is in deze dan ook volledig gedraaid met vroeger en ik beschouw alles wat uit de overheid hun mond komt als onwaar en dit tot het absolute tegendeel is bewezen. Wie dat gaat doen is de vraag gezien ook de wetenschap zwaar gecorrumpeerd is.

   Als arbeider kan ik jullie alvast meegeven dat grote delen van de arbeidersklasse hun vertrouwen in het systeem hebben verloren ook al zullen weinigen onder hen hun mening daarover ventileren.

  15. Greg,

   in antwoord op 14

   als ik begin over chemtrails is dit geenszins een argumentatie over het onderwerp vaccinaties. In het allerbeste geval kan je hier claimen dat ik een ander onderwerp aansnij met de bedoeling het onderwerp van de vaccinaties te ontwijken.

   Dit was geenzins mijn bedoeling zoals blijkt uit 14.4 waaruit ik je mededeelde dat ik al zoekende naar linkjes over vaccinaties gelijktijdig de link met chemtrailspraying vond.

   Verder is je opmerking totaal uit het niets gegrepen als je beweerd dat 50000 studenten werden beschermd van de bof door de inenting. Als ik je opmerking volg betekent dit dat als 1 iemand de bof heeft , de gehele school de bof zou krijgen. Het oorzakelijk verband met de vaccinaties van het al dan niet krijgen van de bof in deze is niet bewezen. Ook alvorens vaccinaties bestonden werd niet iedereen ziek!

   Hieronder een linkje naar aantal studenten in de gentse universiteit

   http://www.ugentmemorie.be/artikel/studenten-ugent-in-cijfers
   geen 50.000 dus – graag uw linkje

   De besmettingshaard is duidelijk de gentse regio , de unif waar in eerste instantie vooral de studenten van de medische faculteit werden getroffen

   http://www.demorgen.be/binnenland/uitbraak-van-besmettelijke-bof-aan-gentse-universiteit-b159871d/-

   en zich naderhand verspreidde over de hele unif en vanaf daar door het vlaamse landgedeelte.

   https://www.eoswetenschap.eu/gezondheid/bof-verspreidt-zich-over-vlaanderen

   Vreemd dat het virus onderscheid maakt tussen de verschillende studenten van de verschillende faculteiten.

   Dat de vaccinatie hier niet hielp is in deze ook heel opmerkelijk.

   Greg,

   wat heeft de technologische evolutie te maken met vaccinaties???? Een drogargument om je leugens te staven?

   Gelukkig houden de deskundigen ons gezond met NIET werkende vaccins, zoals blijkt uit deze historie.

   Hier onder linkje van rivm waaruit het aantal meldingen van de bof blijkt per jaar! Opvallend dat de nieuwe uitbraak gelijktijdig valt met de vaccinatiecampagne!

   http://www.rivm.nl/Onderwerpen/B/Bof

   Blijven ontkennen Greg!!! DENY- Isme ten top!

 14. In het voorjaar begint alles te groeien en te bloeien, Trollen ook als net de één is overleden staat de andere op, het blijkt nu een tweeling te zijn, jammer van onze site, Jenne

 15. Niet zo best als er nano metaaldeeltjes in deze vaccins blijken te zitten.Zou dan tijd worden voor de zoveelste recall, maar ja dat laat nog ff op zich wachten blijkbaar.

  Regelgeving voor voeding is strenger dan voor medicijnen.Als een farmaceutisch bedrijf GMP uitvoert naast GLP & ook SOP, wilt het nog niet zeggen dat het veilig de fabriek uitkomt.Zouden ze eigenlijk cGMP moeten hebben, want dan heb je nog een ingebouwde HACCP erin.

 16. Wat vaak over het hoofd wordt gezien, dat er ook in de natuur, een automathisme bestaat, die auto immummiteit kan laten ontstaan, vooral bij de wat mildere ziektes, bij de genocide besmettingen, bestaat geen natuurlijke immummiteit, en het is bewezen hele volkeren zijn van de kaart geveegt, dus is enten ter voorkoming van een enorme uitroeing zeker gewenst.
  Het is dus duidelijk de kant van de mens, de mannipulatie om het geld die verwerpelijk is in deze.
  Jenne

 17. In Frankrijk is de nucléaire vervuiling groot, in de industriën, ook sommige kleine wordt er in hun processen gebruik gemaakt van nucléaire producten, niemand heeft het hier over, hier boven op de vervuiling door nucléaire nano particullen, waardoor er de gekste dingen ontstaan rond sommige industrien, verminking van de natuur, en met allerlei excuses voor handen, als arbeids plaatsen, economische wordt er veel te veel door de vingers gezien, met grote problemen in de toekomst.

 18. Guido (14.9): weerom een mantra van de antivaxxers, zonder enig bewijs dat er een probleem is. Wist jij dat er in ons eigen lichaam ook DNA zit? En datons lichaam helemaal niet in staat is om he verschil te zien met het DNA van een andere persooon, of zelfs van een ander dier of een plant? Nee, wellicht wist jij dat niet, waardoor jij zo’n oerdomme beweringen over vaccins gelooft?

  1. Greg,

   in antwoord op 20.1

   Ik mag hopen dat ook in mijn lichaam dna zit.

   De genetische code is universeel en genen met specifieke eigenschappen kunnen inderdaad onderling gewisseld worden tussen de verschillende leefvormen, nl mens, dier en plant!

   Alvorens alle tegenstanders van vaccinaties onder dezelfde kam te scheren zou het beter zijn te verwijzen naar de specifieke topic zodat ook wij kunnen weten over welke info je het hebt!

 19. Een ander aspect van de nanotechnologie :
  http://www.naturalnews.com/2017-03-23-nanoweapons-wipe-out-humanity-before-the-end-of-the-century-warns-futurist.html
  met citaat :
  “With the U.S., China and Russia allegedly investing billions in nanoweapons research, Del Monte cautions that the development of nanobots – extremely small killing machines — pose the greatest threat in human existence as these high end robots can be used as weapons of mass destruction. Another alarming prediction: Del Monte claims terrorists may take hold of these nanoweapons through black market deals as early as the late 2020s…..”
  Nog een citaat :
  “The Defense Advanced Research Projects Agency, for example, has developed an initiative last year called Fast Lightweight Autonomy program. This enabled an autonomous drone to infiltrate a building at a flight speed of 20 meter per second and avoid obstacles such as walls or objects without a remote pilot or outside communication. The drone carried a high-definition on board camera and sensors including sonar, LIDAR, and inertial measure units. The DARPA announced this breakthrough following tests at the Otis Air National Guard Base in Cape Cod, Massachusetts…”
  Om te besluiten :
  “The Pentagon’s Defense Threat Reduction Agency has also highlighted the potential of military nanotechnology in its 2010 report. According to the report, “transgenic insects could be developed to produce and deliver protein-based biological warfare agents, and be used offensively against targets in a foreign country.” The report has also warned of “microexplosives…[and]nanobots serving as [bioweapons] delivery systems or as micro-weapons themselves, and inhalable micro-particles to cripple personnel.”.
  Nanopartikels in vaccins is inderdaad een ernstig probleem, maar wat in de citaten besproken wordt is een ware nachtmerrie!!!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.