Advertentie

Waarom je ook geen Tetanus-vaccinatie nodig hebt..!


x

Ongeacht leeftijd of locatie…

x

Waarom je ook nooit een Tetanus-vaccinatie nodig hebt..!

2013 © WantToKnow.nl/.be

(Vertaald door Marame 21-11-2013 Bron: HIER)

x

Zoals met de meeste vaccins worden we geacht te geloven dat een tetanus prik een noodzaak is om ons te beschermen tegen een zogenaamde virulente ziektekiem die kan leiden tot onze dood. Als we zorgvuldig enkele van de feiten over tetanus overwegen die gemeld zijn in de medische literatuur, vinden we veel tegenstrijdigheden, inconsistenties en zelfs onwaarheden in relatie tot de werkelijke feiten over de bacterië die het neurotoxine produceert. Indien sporen van deze bacteriën zijn gevonden in grote aantallen van wonden zonder dat dit tetanus veroorzaakt, waarom is het dan toch beschouwd als een degelijke bedreiging voor ons allemaal?

Informatie over vaccinatie-schade komt steeds explosiever naar buiten!
Ook informatie over vaccinatie-schade, ook van Tetanus-injecties, komt steeds vaker naar buiten!

Ziektes voorkomen doe je niet met een pil of vaccinatie. Gif heeft deze mogelijkheid niet. Tetanus is uniek onder de zogenaamde door vaccin te voorkomen ziekten, omdat het niet overdraagbaar is. Het ‘kudde-immuniteit’ argument is dus niet van toepassing. Tetanus als ziektebeeld is verbonden met de bacterie Clostridium tetani. Maar deze bacterie wordt in slechts 30% van de tetanusgevallen in een wond gevonden, en vaak geïsoleerd van patiënten waarbij helemaal geen tetanus is ontwikkeld.

De tetanus-bacterie is alomvertegenwoordigd. Het wordt gevonden op het oppervlakte van het lichaam, in de mond, in het maag-darmkanaal, en in huisstof en kleding. Het komt veelvuldig voor in gecultiveerde aarde. Het organisme leeft gewoonlijk onschuldig in de darmen van vele dieren, maar niet in de mens (plattelandsbewoners zijn hogere intestinale dragers dan stedelingen). Ondanks de alom vertegenwoordigheid van de zogenaamde oorzaak is de incidentie van tetanus toch beduidend laag.

Het is niet de bacterie zelf die de ontwikkeling van tetanus veroorzaakt maar de toxins die zij produceren onder anaërobe (zuurstofarme) omstandigheden. “Onder normale omstandigheden treed geen ziekte op als sporen worden geïntroduceerd in een wond.” (J. Ark Med Soc Vol 80, No 3 p134) en “Het is de gecompromitteerde host, of getraumatiseerde patiënt -hetzij door operatie of ongeval- die de meeste kans heeft om tetanus te ontwikkelen. “(J Foot Surgery Vol 23, No 3 P235).

De clostridium tetani is relatief onschuldig, maar het gaat om een bepaald toxine, tetanospasmin, waarvan de gevolgen moeilijk te bepalen zijn. Drs. Cecil en Loeb zeggen in hun ‘Textbook of Medicine’, dat “het tetanus toxine geen herkenbare pathologische laesies produceert in de weefsels die het beïnvloedt. Noch treden er specifieke veranderingen op in de plaats van infectie door Clostridium tetani.” Laten we eens kijken naar enkele van de in de medische literatuur gerapporteerde feiten.

In de medische literatuur gerapporteerde feiten.
In 1920 zei Sir Leonard Hill in een rapport tegen  het ‘Comite Medical Research’; “Tetanus en gasgangreen bacillen zijn schoon gewassen en geïnjecteerd onschuldig.” In ‘A System of Bacteriology’ Volume III, blz. 307, zeggen Drs Bosanquet en Eyre: “De bacillen zijn in zuivere cultuur niet in staat om te vegeteren in Viro, oftewel om te vermenigvuldigen in het lichaam.” Bovendien wordt in ‘Official History of the War, Pathology 1923’ vermeld dat: “Tetanus bacillen zijn gevonden in 20% van oorlogswonden hoewel er geen symptomen van tetanus aanwezig waren,” en “in 50% van de onbetwistbare tetanus gevallen zijn de bacillen niet te traceren.”

Kennis uit de wereldoorlogen niet gebruikt..?
“Tetanusbacillen zijn gevonden in 20% van oorlogswonden, hoewel er geen symptomen van tetanus aanwezig waren,”

en

“In 50% van de onbetwistbare tetanus gevallen zijn de bacillen niet te traceren.”

Uit hetzelfde boek blijkt ook dat clostridium tetani “gekweekt is uit de wond van een man die geen bewijs van tetanus toonde, 882 dagen nadat de wond was toegebracht” en “tijdens de oorlog besefte men dat het tetanus-bacil of haar sporen aanwezig kunnen zijn in een groot aantal wonden zonder dat ze tetanus produceren.”

We kunnen uit de bovenstaande feiten afleiden dat we als aanstichter van tetanus een bacterie hebben die:

(a) onschadelijk is een pure cultuur
(b) niet in staat is te vermenigvuldigen in het lichaam
(c) aanwezig in 50% van de onbetwiste tetanus gevallen, en
( d) aanwezig in 20% van de gevallen waarin geen tetanus symptomen verschenen, en vaak zelfs nog aanwezig in het lichaam na maanden of jaren zonder ooit symptomen te veroorzaken. Dit is dan wel een heel bijzondere aanstichter. Er wordt aangenomen dat hoewel de bacteriën zelf enigszins zwak zijn, hun sporen gedurende langere tijd kunnen blijven sluimeren in weefsels.

Als dit zo is, wat zijn dan de factoren die het de sporen mogelijk maken om uit te kunnen uitgroeien tot bacteriën die toxinen aanmaken? Wat zorgt ervoor dat ze actief worden? Waarom blijven ze sluimeren gedurende lange perioden? De antwoorden op deze vragen zijn niet aanstaande. Ze kunnen het antwoord leveren over de oorzaak van de ziekte, en in feite alle ziekten, want deze vragen hebben natuurlijk betrekking op de host (gastheer) in plaats van op de bacteriën. En het is de gastheer waarnaar we moeten kijken voor de oorzaak. Dáár zullen we de oorzaak van tetanus vinden, niet in een microscopisch stukje protoplasma dat wij begiftigen met bijna almachtige eigenschappen. Bacteriële ziekten hebben zogezegd een biochemische basis.

De tetanusbacteriën kunnen een factor van tetanus zijn. Het toxine kan wellicht betrokken zijn op een andere manier, maar dat deze de fundamentele veroorzakers zijn is nonsens. Anders zou de ziekte veel vaker voorkomen, gezien het feit dat de bacteriën zo vaak gevonden worden in en op ons lichaam.
De geografische spreiding van tetanus over de hele wereld volgt in het algemeen de gebieden van vochtig, warm klimaat met vruchtbare aarde – de hoogste percentages komen voor in de ontwikkelingslanden, met name in landen in de buurt van de evenaar.

De meeste mensen associëren tetanus met de wond van een roestige spijker of diepe steekwond waarbij het moeilijk is voor zuurstof om de wond te bereiken. Dit soort wonden zijn slechts verantwoordelijk voor iets meer dan de helft van de teteanus gevallen in de ontwikkelde landen. Andere genoemde oorzaken zijn; midden-oorontsteking, amandelontsteking, appendicitis, tandheelkundige infecties, abortussen en in sommige gevallen is er zelfs nóch een geschiedenis van letsel, nóch een detecteerbare wond! Ook laboratoriumonderzoeken produceren vaak negatieve resultaten.

De Tetanus-folder van het RIVM, uitgedeeld in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma. Bewuste leugens of 'amateuristisch gekneuter'..?
De Tetanus-folder van het RIVM, uitgedeeld in het kader van het FVP, het Rijksvaccinatieprogramma. Bewuste leugens of ‘onkundig gekneuter’..?

Wat is de echte oorzaak van tetanus?
Hoe kan het worden voorkomen, en hoe kan een patiënt herstellen wanneer tetanus zich heeft ontwikkeld? De echte oorzaak van tetanus is niet een ziektekiem, maar vuil en smerigheid. De bacteriën zijn onschadelijk wanneer geplaatst in een chirurgisch schone wond. Tetanus ontstaat wanneer er in een wond vuil wordt vastgehouden in de weefsels. De bacillen circuleren niet in het bloed. Ze blijven op de plaats waar ze binnen kwamen in de wond en produceren toxine. Een van deze toxines, tetanospasmin, is een van de meest gevaarlijkste toxines die we kennen die de gelegenheid geeft voor drastische activiteit in de zenuwweefsels.

De andere toxine, tetano-lycin, kan een aftakeling veroorzaken van de bloedcellen. Als een goede wonddrainage wordt vergemakkelijkt vanaf het begin, zal tetanus niet ontwikkelen als gevolg van een wond. Als tetanus zich al heeft ontwikkeld, moet er een insnede worden gemaakt om drainage toe te laten zodat de vreemde stoffen afgevoerd kunnen worden. Zodra de wond wordt geleegd en gereinigd, zijn de bacteriën niet in staat om de krachtige toxinen te veroorzaken die als gif in het lichaam werken. Zodra de vergiftiging ophoudt, zal de patiënt zich gaan herstellen. Het kunnen tegengaan, vernietigen en het elimineren van toxine zal afhangen van de gezondheid en kracht van de patiënt.

De patiënt die lijdt aan tetanus moet naar bed worden gebracht om te rusten, warm gehouden worden, en het vasten moet onmiddellijk worden gestart. Zij moeten heilzame hygiënische drainage krijgen en het vasten moet voortgezet worden totdat alle symptomen verdwenen zijn. Wonden moeten nooit worden toegestaan om zich op te hopen. Drainage moet worden aangeboden, en als dit gedaan is, is er geen gevaar.

De Tetanus-types
Een tekst uit 1940 biedt nog steeds wat van de meest waardevolste informatie over Tetanus die er is. Het is geschreven voordat antibiotica bestond, en in een tijd waarin men nog een grondige kennis van tetanus had. Er zijn vijf soorten tetanus en deze kunnen alle worden voorafgegaan door aspecifieke waarschuwende symptomen zoals rusteloosheid, prikkelbaarheid en hoofdpijn.

 1. Subacute tetanus wordt gekenmerkt door een zekere halsstijfheid in de spieren aan de achterkant van de nek; spasticiteit, evenals verhoogde spier rek-reflexen, vooral in de onderste ledematen. Patiënten hebben over het algemeen meestal ’s nachts korte spasmen.
 2. Lokale tetanus (zeldzaam) is wanneer de contracties van de spieren slechts in het gebied van de infectie zelf voorkomen. Deze samentrekkingen kunnen wekenlang aanhouden wanneer ze behandeld worden door de traditionele ziekenhuis methode.
 3. Cephalic tetanus (zeer zelden) wat kan optreden na middenoorontsteking met een gebarsten trommelvlies, of na verwijdering van tanden of tandheelkundige werk, met slechte wondbehandeling. (Maar nogmaals, gastheercondities bepalen de uitkomst). Clostridium tetani kan worden gevonden in schraapsels van het middenoor. Soms worden de tetanus sporen juist ingebracht door de conus die door de arts in het oor wordt gestoken om een kijkje te nemen, of zijn ze via vingers overgebracht naar het oor. De belangrijkste symptomen van deze vorm van tetanus zijn in gebied van het hoofd en het gezicht.
 4. Gegeneraliseerde tetanus (meest voorkomende soort, ongeveer 80%). De symptomen beginnen bij het hoofd en dalen naar beneden. Reflex spasmen doen zich gewoonlijk binnen 24-72 uur voor, dit is bekend als de “onset-time” (“aanvangstijd”). In het begin zal de persoon moeite hebben met het openen van de mond, een stijve nek hebben, en moeite hebben met slikken.
 5. Neonatale tetanus werd geëlimineerd uit ontwikkelde landen VOORDAT vaccins of antibiotica werden uitgevonden, in de eerste plaats vanwege toename van basishygiëne.

Tetanus sporen zijn overal in de omgeving te vinden. Op uw boekenkast, in de achtertuin, in kleding en huisstof en in je mond en ontlasting. Tetanus staat erom bekend voor te komen na chirurgie en onschadelijke procedures zoals huidtesten of intramusculaire injecties van medicijnen en vaccinaties.
Clostridium bacteriën komen vooral voor in de darmen en uitwerpselen van ratten, cavia’s, kippen, katten, honden, schapen, runderen en paarden. Ongeveer 5% van de mensen heeft vermenigvuldigende clostridium tetani in hun darmen zonder dit te weten. De tekst uit 1940 gaat echter uit van zelfs 25%.

Tetanus afnamae voor vaccinatie

Vaccins voorkomen Tetanus niet. Een tetanus vaccin beschermt NIET tegen het krijgen van tetanus. Terwijl de medische professie graag de eer voor ALLE achteruitgang van tetanus aan een vaccin geeft, is dit gewoon onwaar. Het bewijs daarvan ligt bij de neonatale tetanus van de ontwikkelde wereld, die VERDWENEN is ver vóór het bestaan van zowel anti-toxinen of een vaccin.

Volgens beschrijvingen en documentatie van Dr. Kenneth Bock is ongeveer één derde van de Amerikaanse kinderen getroffen door de 4-A aandoeningen: Autisme, ADHD, Astma en Allergieën[40]. Het is heel goed mogelijk, of zelfs zeer waarschijnlijk dat, op basis van huidige kennis, elk van deze voorwaarden in verband wordt gebracht met de onderliggende genetische veranderingen
Volgens beschrijvingen en documentatie van Dr. Kenneth Bock is ongeveer één derde van de Amerikaanse kinderen getroffen door de 4-A aandoeningen: Autisme, ADHD, Astma en Allergieën[40].
Als we kijken naar de gedocumenteerde ‘Tetanus Sterfte Engeland & Wales 1901-1999‘, vinden we dat de toediening van het tetanus vaccin waarschijnlijk geheel zinloos is, en dat het vooral voor kinderen risico’s op bijwerkingen van de vaccins vergroot zijn. Zoals met veel virale ziekten en epidemieën vond de achteruitgang van Tetanus plaats ver voor het tetanusvaccin. Sterfgevallen in verband met Tetanus en tetanus incidenten zijn in het algemeen sterk gedaald lang voordat het vaccin op grote schaal werd geïntroduceerd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Debat over de vraag of de mens in de afwezigheid van vaccinatie circulerend antitoxine tegen tetanus kan ontwikkelen is zinloos, omdat het bewijs van natuurlijke immuniteit al wereldwijd is waargenomen.

Tegenstrijdige studies..?
Hoewel er tegenstrijdige resultaten waren, hebben sommige studies uit Brazilië, China, Ethiopië, India, Italië, Israël, Spanje en de Sovjet-Unie aangetoond dat er een aanzienlijk deel van geïmmuniseerde populaties is met detecteerbare niveaus van antitoxine. Specifieker nog hadden tot 80% van de mensen in India en tot 95% van de personen in een groep Ethiopische vluchtelingen niveaus van antitoxine die bescherming suggereren. Het is toegegeven door medische experts dat dit fenomeen niet voldoende is onderzocht. En toch blijkt dat als er onverwachte of ongewenste bevindingen naar voren komen, er in plaats van erkenning van de resultaten het slechts wordt gepresenteerd als een lopende discussie!

De ontwikkeling van tetanus door een diepe punctie wond staat erom bekend eventuele latere immuniteit niet te garanderen. Dan rijst dus de serieuze vraag – hoe is een vaccin in staat om langdurige immuniteit te bieden? Een goede en natuurlijke immuniteit wordt bereikt door de inname van tetanus sporen op natuurlijke wijze, wat het immuunsysteem met al zijn niveaus op een passende manier stimuleerd. Critici van de vaccinatie benadrukken vaak het feit dat het injecteren van vreemd antigeen in het lichaam een deel van het immuunsysteem overslaat, wat juist leidt tot een beschadigde gastheer.

Dr. Vera Schreibner
Dr. Vera Schreibner

Dr. Viera Scheibner, een onderzoeker naar de doeltreffendheid en gevaren van vaccinaties, wijst erop dat elke injectie feitelijk een diepe steekwond is. Tetanus wanneer via een wond veroorzaakt geeft geen langdurige goede immuniteit. Net als de soortgelijke actie van vaccineren; we slaan dan zelfs een gedeelte van ons uitgebreide immuunsysteem over als gevolg van onnatuurlijke binnenkomst. Met een duidelijk gebrek aan begrip over dit aspect van de wereldgezondheids ‘experts’ van vandaag, is het verrassend dat hun algemene conclusie is dat “zelfs indien natuurlijke immuniteit optreedt bij bepaalde bevolkingsgroepen, er niet op kan worden vertrouwd om tetanus onder controle te hebben.”

In 1973 was van de naar schatting één miljoen tetanus sterfgevallen wereldwijd 60 tot 90% (oftewel de meeste tetanus gevallen) neonataal. De meest eenvoudige en effectieve manier om dit probleem te verminderen is natuurlijk verbeterde hygiëne aan het kraambed, naast voor de hand liggende verbeteringen van de gezondheid van de bevolking in het algemeen. Het volgende is ontleend uit ’the Medical Press’, uit 3 november 1948:

“Het niet zelden falen van de tetanus antitoxine profylacse blijkt uit het feit dat sterfgevallen door tetanus optreden in 7% van de civiele gevallen en in 50% van de militaire gevallen, ondanks het gebruik hiervan.” Uit ‘The Medical History of the Second World War, Medicine and Pathology’, merken we op; “Het is teleurstellend om te zien dat de sterfte dezelfde is als in 1914-1918. Er is nog steeds geen overtuigend bewijs dat anti-tetanische serum genezende waardes bezit.” Veel meer van dergelijke uitspraken van strikt ‘orthodoxe’ bronnen kunnen worden aangehaald om onze bewering dat het serum niet in staat is enige bescherming tegen tetanus biedt te bevestigen. Maar we moeten nu echter naar een ander belangrijk aspect met betrekking tot de tewerkstelling van het serum.

Is er een gevaar in wat betreft de injectie van het vaccin, en zo ja, bestaat er ook maar een test waarin de waarschijnlijkheid van de ontwikkeling van ‘allergische reacties’ in bepaalde patiënten wordt aangetoond? Er kunnen ernstige gevolgen optreden na de introductie van het tetanus anti-toxine in het lichaam, en er is geen geldige manier om van te voren de mogelijkheid van deze bijwerkingen te bezien. De meeste handboeken over bacteriologie wijzen op de ‘feilbaarheid van de intradermale gevoeligheid test’. De zogenoemde allergische verschijnselen kunnen onmiddellijk na de injectie verschijnen, of vertraagd na gedurende 1-14 dagen.

Directe ‘reacties’ op toxoïde omvatten anafylactische shock, bewusteloosheid en de dood. Latere reacties kunnen koude rillingen, koorts, urticaria (netelroos), angioneurotisch oedeem (plotselinge pijnlijke opzwellingen van diepere weefsels), gezwollen lymfeklieren, of pijn in de spieren en gewrichten zijn. De anti-toxine kan fataal zijn. Er is ook een ander gevaar in verband met de gevaarlijke doch dramatische praktijk van bloedtransfusie. Dr Meyer heeft dit te zeggen in zijn boek ‘Side Effects of Drugs’: “Zes gevallen van transfusie reacties traden op in 8 ontvangers van bloed van O-donoren die eerder gevaccineerd waren met anti-toxinen (difterie en tetanus anti-toxinen).”

Ze weigeren de medicijnen, het vaccin en de sera de schuld te geven voor de ‘reacties’ die op hun toediening volgen, maar beweren dat de patiënt ‘gevoelig’ was. Het enige wat dit betekent is dat de medicijnen niet schuldig zijn. De schuld ligt bij de patiënt. Hij of zij was ‘gevoelig’. In meer of mindere mate, zijn we allemaal gevoelig voor vergif. Dat wil zeggen dat wanneer vergif via een bepaalde manier in ons lichaam wordt gedrongen, er een poging wordt gedaan om dit vergif te weerstaan, te verdrijven of te neutraliseren, het lichaam ervan te ontdoen, om ze te vernietigen. In het proces van het neutraliseren is uitstoot van en verzet tegen de acute vergiftigingssymptomen de actie van het lichaam, niet van de medicijnen of serum. Het zijn acties van het lichaam om zich te verdedigen tegen het gif.

tetanus vaccinTetanus Vaccin Ingrediënten.
Er zijn inmiddels maar liefst 15 verschillende tetanus-bevattende vaccins vervaardigd, door diverse farmaceutische bedrijven die in Amerika gelicenseerd zijn. De tetanus-bevattende vaccins zijn alleen voor volwassenen gelicenseerd, vier hebben een licentie voor het gebruik als herhaal-vaccin (booster-shot), één van de vaccins bevat alleen tetanus en heeft een licentie voor gebruik door personen van 7 jaar en ouder, en de rest zijn combinatievaccins die een of meerdere van de volgende vaccins bevatten: kinkhoest, difterie, hepatitis B, Hib, polio en / of meningokokken.

Vanaf augustus 2012, zijn er 22.143 bijwerkingen bij kinderen en volwassenen gemeld aan de ‘Vaccine Adverse Events Reporting System’ (VAERS) als gevolg van tetanus vaccins of tetanus bevattende vaccins in combinatie met het difterie vaccin (TT, TD, DT), en 67 sterfgevallen. En ernstige, gerapporteerde tetanus vaccin bijwerkingen zijn onder andere: shock, zenuwziekte, toevallen, encefalopathie, verlammingen, Guillain-Barre Syndroom (GBS), en de dood.Het vaccin wordt gemaakt van het tetanustoxoïde wat geïnactiveerd is door formaldehyde. Om de toxoïde te produceren wordt de bacterie gekweekt in een vloeibaar medium in vergisters met grote capaciteit.

Het medium bestaat uit spijsverteringsenzymen uit melkeiwit – naar verluidt vrij van verontreinigingen – die wordt geoogst door middel van filtratie, dan gezuiverd en ontgift. Het vaccin bevat ook aluminiumhydroxide of fosfaat, wat fungeert als een adjuvant (een stof gebruikt in een combinatie om activiteit te verhogen). Ook thimerorsal, een kwik-bevattende verbinding, wordt in de ingredientenlijst van enkele DTaP vaccins gevonden; waarvan beweerd wordt dat het bacteriële verontreiniging door overgroei kan voorkomen.

death by vaccin needleDe risico’s van tetanus vaccins wegen feitelijk veel zwaarder dan enig voordeel..!
Volgens de medische literatuur is tetanustoxoïde een van de meest potente vaccinaties routinematig gebruikt bij kinderen, waarbij beschermende niveaus worden verkregen door vaccinatieschema’s vanaf de neonatale periode. Blijkbaar in tegenstelling tot de difterietoxoïd, die juist wordt belemmerd in de aanwezigheid van passief overgedragen maternale anti-toxines, wordt bij de tetanustoxoïde aangenomen dat deze juist minimaal geremd wordt door maternale antitoxine.

Interessant is echter dat studies in de VS hebben aangetoond dat baby’s hoge niveaus van circulerende tetanus antitoxine hebben, ruim boven het beschermende niveau, op de leeftijd van 2 maanden vóór het begin van vaccinatieschema’s. (Barkin RM et al. DTP reacties en serologische respons in een schema met een verlaagde dosis, J Pediatr 105:.. 189-94, 1984 – Barkin RM et al. Pediatric difterie en tetanustoxoïden vaccin J Pediatr 106: 779-81, 1985.) .
In één studie ontwikkelden 11 gezonde proefpersonen die het tetanus herhaal-vaccin kregen een verlaging van de T-lymfocyt helper/onderdrukker ratio, zoals ook wordt gezien bij patiënten met AIDS. (NEJM, 1984, 310:198-9. Eibi MM et al. Abnormale T-lymfocyten subpopulaties bij gezonde proefpersonen na tetanus booster).

In een artikel over tetanus door dr. Kris Gaublomme, een medisch gekwalificeerd homeopaat en vaccin onderzoeker, besluit hij met: “De overweldigende hoeveelheid literatuur over nadelige bijwerkingen van het tetanustoxoïd vaccin en de ernst van deze complicaties, maken het absoluut onmogelijk om ze weg te zetten als zeldzaam en onschuldig. Dit kan alleen maar aantonen dat er een groot gebrek aan kennis is van de desbetreffende literatuur.”

Sommige medische professionals dringen er op aan om adrenaline direct beschikbaar te hebben wanneer tetanustoxoïd wordt toegediend; waarmee ze dus toegeven dat de vaccinatie in feite een levensbedreigende medische interventie is – zelfs in ogenschijnlijk gezonde individuen. Dit spreekt voor zich. Een leven op het spel zetten door een interventie die waarschijnlijk niet effectief is een ziekte die waarschijnlijk nooit zal optreden te vermijden, is geen goede medische handeling.

Het enige wat nodig is wereldwijd om de meerderheid van de tetanusgevallen te voorkomen, is een schone schaar om de navelstreng van een pasgeborene door te knippen. Informatie, zeep en peroxide doen allicht meer dan dat de tetanusvaccinatie doet. Geneesmiddelen, vaccins en anti-toxines zijn een gevaar voor de gezondheid. Een zieke kan niet vergiftigd worden voor goede gezondheid..!!

Vertaald door Marame 21-11-2013.

* * *

x

Andere waardevolle wetenschappelijke publicaties die de tetanus vaccins koppelen met de ziekte:

Griffin MR, et al, “Risk of seizures and encephalopathy after immunization with the diphtheria-tetanus-pertussis vaccine,” JAMA 1990 Mar 23 30;263(12):1641-1645.
Blumberg DA, “Severe reactions associated with diphtheria-tetanus-pertussis vaccine: detailed study of children with seizures, hypotonic-hypo-responsive episodes, high fevers, and persistent crying.”Pediatrics 1993 Jun; 91(6):1158-1165. Vaccinations and Convulsions Citations.

Baraff LJ, “Infants and children with convulsions and hypotonic-hypo-responsive episodes following diphtheria-tetanus-pertussis immunization: follow-up evaluation,” Pediatrics 1988 Jun; 81(6):789-794.

Gross TP, Milstien JB, Kuritsky JN, “Bulging fontanelle after immunization with diphtheria-tetanus-pertussis vaccine and diphtheria-tetanus vaccine.” J Pediatr 1989 Mar;114(3):423-425.

Jacob J, Mannino F, “Increased intracranial pressure after diphtheria, tetanus, and pertussis immunization.” Am J Dis Child 1979 Feb;133(2):217-218.

Paradiso, G et al, “Multifocal Demyelinating Neuropathy after Tetanus Vaccine”, Medicina (B Aires), 1990, 50(1):52-54.

Walker AM, “Neurologic events following diphtheria-tetanus-pertussis immunization,” Pediatrics 1988 Mar;81(3):345-349.

Greco D, et al, “Case-control study on encephalopathy associated with diphtheria-tetanus immunization in Campania, Italy,” Bull World Health Organ 1985;63(5):919-925.

Baraff, LJ, et al, “Possible Temporal Association Between Diphtheria-tetanus toxoid-Pertussis Vaccination and Sudden Infant Death Syndrome”, Pediatr Infect Disorder, Jan-Feb 1983, 2(1): 5-6.

Flahault A, “Sudden infant death syndrome and diphtheria/tetanus toxoid/pertussis/poliomyelitis immunisation.”, Lancet 1988 Mar 12;1(8585):582-583.

Burmistrova AL, “[Change in the non-specific resistance of the body to influenza and acute respiratory diseases following immunization diphtheria-tetanus vaccine],” Zh Mikrobiol Epidemiol Immunobiol 1976; (3):89-91.

Pantazopoulos, PE, “Perceptive Deafness Following Prophylactic use of Tetanus antitoxin”, Laryngoscope, Dec 1965, 75:1832-1836.Bron:
Dave MihalovicWhy You Never Need A Tetanus Vaccine, Regardless of Your Age or Location

115 gedachten over “Waarom je ook geen Tetanus-vaccinatie nodig hebt..!

 1. Mooi artikel, maar toch….
  Wij vallen onder de zogenaamde kritische prikkers.
  Hier hebben we ons zelf de regel gegeven dat zodra ze (4 kids)naar buiten gaan kruipen, we gaan vaccineren tegen Tetanus en Polio.
  Waarom, ons gevoel en wat wij weten van dit alles en dat is blijkbaar niet veel.
  Als ouders vinden we het nogal moeilijk om te schiften tussen de voor en tegen verhalen.
  Verder wil ik nog 1 opmerking maken.
  Autisme en vaccinatie komen nogal vaak in 1 zin voor.
  Onze oudste is een autist (asperger en hyper nog wat), dit heeft echter niets met vaccinaties te maken, althans niet met zijn vaccinaties.
  Hij heeft alleen TP gehad en pas toen hij naar buiten ging kruipen, was al rond de 1 en hij liep in de baarmoeder al te swingen haha.

  1. En, Kees,
   Laat le geen MMS druppeltjes aanpraten om je autistische zoon mee te genezen.
   Het is troep en bewezen schadelijk te zijn voor de darmen, bloedsomloop, schildklier en nieren.
   In ieder geval gaan veel bacterien in de darmen dood wat gezondheidsschade oplevert.
   Is niet goed voor het immuunsysteem dus.

  2. Kees wordt verwend!
   De rol van magnesium bij Autisme en ADHD (tenminste 70% van de mensheid heeft een chronisch tekort al vanaf de geboorte – genetisch bepaald):
   ‘Magnesium zit in alle lichaamscellen en speelt een cruciale rol bij tientallen lichaamsprocessen. Het is een essentieel mineraal dat overal in de natuur voorkomt en het menselijk lichaam bevat gemiddeld 28 gram magnesium. Tegenwoordig hebben veel mensen, zowel jong als oud, een tekort aan magnesium, dat kan leiden tot uiteenlopende klachten. De Franse kinderarts Dr. Marianne Mousain-Bosc heeft inmiddels ruim tien jaar onderzoek verricht naar de rol van magnesium bij hyperactiviteit (ADHD) en Autisme.’
   Google naar (pdf) : De rol van magnesium bij Autisme en ADHD – Spiegelbeeld + http://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789079872183

  3. @Mari,
   Van jou beweringen ga ik echt steigeren:
   “Het is troep en bewezen schadelijk te zijn voor de darmen, bloedsomloop, schildklier en nieren.
   In ieder geval gaan veel bacterien in de darmen dood wat gezondheidsschade oplevert.
   Is niet goed voor het immuunsysteem dus.”
   Ik dacht dat je op onderzoek was op een open manier.
   Waar haal je die wijsheid vandaan, het gaat nogal ver namelijk wat je hier beweerd.
   Kom je met bronnen alsjeblieft!!!

  4. Anna, niet gaan steigeren joh 😉 vier beentjes op de grond houden! ( eigenlijk steigert de mens al van nature sinds ze op hun achterste benen gingen lopen en hun voorpoten armen gingen noemen, maar dat terzijde)
   Wie tussen de regeltjes doorleest heeft snel door dat Marietje zich zgn. openminded voordoet, maar in wezen zo toegankelijk is als Fort Knox. Een soort Koenetje met pms ofzo, iets wat je liever niet aanraakt zonder handschoenen. Uuughh

  5. Coz,
   Ik gaf Mari het voordeel van de twijfel.
   Het voelde gelijk al niet goed door onbepaalde dubbelzinnigheden in haar reacties in het korte verleden.
   Dan maar een trouwe viervoeter, die af en toe op twee voetjes gaat staan met twee voetjes in de lucht haha.

  6. Ja een open dialoog lijkt mij heel gezond Anna. Goede vraag kom met bronnen aan Mari.

  7. Wat ik niet snap en ook weer wel beiden partijen hebben het toch over genezen van mensen. Maar omdat de belangen uiteen liggen vind er zich een merkwaardig spel af.
   Bizarre verdachtmakingen zonder verder in te gaan op werkelijk van elkaar willen begrijpen.

  8. Bronnen voor dit artikel
   Griffin MR, et al, “Risk of seizures and encephalopathy after immunization with the diphtheria-tetanus-pertussis vaccine,” JAMA 1990 Mar 23 30;263(12):1641-1645.
   Blumberg DA, “Severe reactions associated with diphtheria-tetanus-pertussis vaccine: detailed study of children with seizures, hypotonic-hypo-responsive episodes, high fevers, and persistent crying.”Pediatrics 1993 Jun; 91(6):1158-1165. Vaccinations and Convulsions Citations.

   Baraff LJ, “Infants and children with convulsions and hypotonic-hypo-responsive episodes following diphtheria-tetanus-pertussis immunization: follow-up evaluation,” Pediatrics 1988 Jun; 81(6):789-794.

   Gross TP, Milstien JB, Kuritsky JN, “Bulging fontanelle after immunization with diphtheria-tetanus-pertussis vaccine and diphtheria-tetanus vaccine.” J Pediatr 1989 Mar;114(3):423-425.

   Jacob J, Mannino F, “Increased intracranial pressure after diphtheria, tetanus, and pertussis immunization.” Am J Dis Child 1979 Feb;133(2):217-218.

   Paradiso, G et al, “Multifocal Demyelinating Neuropathy after Tetanus Vaccine”, Medicina (B Aires), 1990, 50(1):52-54.

   Walker AM, “Neurologic events following diphtheria-tetanus-pertussis immunization,” Pediatrics 1988 Mar;81(3):345-349.

   Greco D, et al, “Case-control study on encephalopathy associated with diphtheria-tetanus immunization in Campania, Italy,” Bull World Health Organ 1985;63(5):919-925.

   Baraff, LJ, et al, “Possible Temporal Association Between Diphtheria-tetanus toxoid-Pertussis Vaccination and Sudden Infant Death Syndrome”, Pediatr Infect Disorder, Jan-Feb 1983, 2(1): 5-6.

   Flahault A, “Sudden infant death syndrome and diphtheria/tetanus toxoid/pertussis/poliomyelitis immunisation.”, Lancet 1988 Mar 12;1(8585):582-583.

   Burmistrova AL, “[Change in the non-specific resistance of the body to influenza and acute respiratory diseases following immunization diphtheria-tetanus vaccine],” Zh Mikrobiol Epidemiol Immunobiol 1976; (3):89-91.

   Pantazopoulos, PE, “Perceptive Deafness Following Prophylactic use of Tetanus antitoxin”, Laryngoscope, Dec 1965, 75:1832-1836.

   Bronnen van Mari :
   0

  9. oke mari er is dus wel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar mms blijkt uit je comment waar het allemaal schadelijk voor is grappig en triest heb je link daarvan?

  10. Janee,
   en dat vind ik dus erg…
   Omdat mensen belangen hebben raken ze van hun padje af.
   Mensen genezen, belangeloos, uit liefde, daar zou het om moeten gaan.

  11. Hoogst tijd dat de engelen uit de anale verleden schop onder hun kont krijgen grrr grommm

  12. Pffffff, hoe later de nacht…
   Verkeerd geplaatst tegen wil en dank, sorry:
   Nogmaals,
   Ben benieuwd wat Mari daarvan vind…

  13. Leuke van Koen was dattie nog best wel overtuigend over kon komen als je ff niet oplette, dat deel mis ik volledig bij Marianneke 🙁
   Stagiere met ambities of gewoon een zeer goedkope troll omdat het budget op was?

  14. Coz,
   Ik geloof voorlopig niet in een trol omdat deze Marianneke nog geen computerervaring had.
   Althans, doet ze voorkomen…
   Haar man moest bepaalde links kopieeren, daar had ze no geen kaas van gegeten.
   Moet ik dat nog geloven?
   NEE

  15. Woordgebruik, Anna, de manier van alles afzeiken, niks aanbrengen etc. Vleien met Koen…sommigen zijn trollen zonder dat ze het weten, omdat ze hun grot nog nooit uit geweest zijn.
   PS kan ik Hyper inhuren om vertaalwerk te doen, ik word er heulemoal knifterig van 🙄

  16. Ik moet Marianneke toch wel toegeven dat ze best goed is…hoe ze ooit het feit wist om te draaien dat ik een harteloze klootzak was omdat ik Koen toewenste een ervaringsdeskundige te worden in het werkelijk beleven van bepaalde ziektes opdat hij vanuit dat perspectief wellicht een andergezichtspunt in zou nemen… daar wist ze een mooie draai aan te geven zodat er nog steeds een paar miljoen malaria slachtoffers vallen, maar herr Koen zijn gevoelens niet geschaad zullen worden. Die pluim krijgt ze, ik verklap niet waar die gestoken zal worden, dat dan weer niet.

  17. @Mari, hoezo genezen?
   Is niet altijd even makkelijk, maar hij is zoals hij is.
   Ooit eens op aandringen van school en “deskundige”, een kleine periode chemische rommel gebruikt, maar na die periode, gestopt zonder aan te geven.
   Was school en “deskundige” zelfs na weken, nog niet eens opgevallen.

 2. Je kunt Tetanus onder de beroeps ziektes scharen, mensen die met grond en mest in contact komen, en binnen de kring van alles met paarden, wij verloren in 3 dagen een jong paard, als je de verlammings verschijnselen gaat zien is het te laat.

 3. Aan KEES,
  De bron van dit artikel is de heer Dave Mihalovic en hij is geen medicus.
  Google zijn naam en dan snap je het wel.
  Gevaarlijk.
  Angst zaaien met medische feiten uit de vuile loopgraven – 1ste wereldoorlog.
  Allemaal knip en plakwerk en nauwelijks leesbaar.
  Ik hoorde op de radio dat dankzij het vaccinatie programma het sterfte cijfer naar beneden is gegaan bij jonge kinderen.
  De toename van allergie bij kinderen komt omdat ze o.a. niet meer buiten spelen.
  Dat weet toch ieder weldenkend mens.

  1. @ mari
   En jij bent wel een medicus en daarom zouden wij jou wel moeten geloven ? Omdat je het op de radio hoorde??? Gelukkig is alles dat je op de radio hoort waar , maar toch…….
   De toename van allergie bij kinderen komt omdat ze o.a. niet meer buiten spelen.
   Dat weet toch ieder weldenkend mens.????? En jij bent er zoeentje een wweldenkend mens?? Could have fooled me!

  2. Hmmm, ik dacht dat de hele reactie van Mari een lijstje met cliché-antwoorden was, soort multiple choice waarbij ze de vraag was vergeten te stellen in alle opwinding. Heck, I was fooled 🙁

  3. @Marcel,
   Geinponem die je bent.
   Heb je al de naam Dave Mihalovic opgezocht ?
   De brouwer van dit tetanus artikel ?
   Je kan goed Engels schrijven dus ook lezen.
   Wat vond je ervan ?

  4. @ mari
   Beantwoord eerst de “geinig “gestelde vragen maar even dan praten we verder.
   Zal ze nog even “serieus “neer pennen.
   Ben jij wel medicus?
   Waarom is wat jij op de radio hoorde waar?
   Waarop baseer jij de door jou aangehaalde stelling over allergieen ?
   Extra kansvraag. Waarom dien je medicus te zijn om iets zinnigs over gezondheid te zeggen?
   Ik zie je antwoorden met zeer veel interresse tegemoet!

  5. @ mari
   Verder kom je op mij over als iemand die ogenschijnlijk nogal uitgaat van aannames . Dit mede gezien je opmerking dat ik goed engels kan lezen omdat ik een zinnetje kan schrijven? Je denkt dat ik een geinponem ben ( die kunnen zeer serieus uit de hoek komen ) Je stelt dat een ieder weldenkend mens ( volgens welke definitie van weldenkend praten we dan) jouw stelling kan snappen? Kortom aanname na aanname , wat dat betreft lijkt je me wel een medicus te zijn

  6. @Mari,
   Wat vond/vind jij van het artikel?
   Ben ik erg benieuwd naar.
   Belangrijk om dat mee te delen lijkt me.
   Want wat weten we anders van jouw inzicht.
   Ik vond em keigoed.

  7. Zoals ik al eerder schreef, wij vallen onder de categorie kritischer prikkers.
   We lezen zoveel mogelijk, voors en tegens en proberen ons door niemand gek te laten maken.
   En onze uiteindelijke beslissing om dit, wordt niet bepaald door 1 bron :).

 4. Het zal mij niet bevreemden als we in de toekomst de helt van de wereldbevolking tot de debielen kunnen rekenen, als je die stumpers bekijkt met hun straal catchers, niet te verwarren met dream catchers, nou nou nouw, ze graven hun Eigen graf, en echt praten helpt niet, het is een verslaving, maar dat ook dit op een drama uit gaat lopen is zeker.

  1. Ondanks mijn goede opleiding ben ik zo debiel dat ik niet weet wat stumperds met straal catchers zijn.
   Graag uitleg , zodat ik wat kan leren.
   Heb je ondertussen gegoogled naar de bron van dit artikel ?
   Dave Mihalovic , je ogen zullen open gaan en alleen als je openstaat voor de werkelijkheid.
   Zoek zelf, ik wil je dromen niet verstoren.
   Mensen zoals deze, hebben een verslaving aan aandacht en dat zal voor onnozelen zeer zeker op een drama uitlopen.

  2. Mari,
   lees catcher in the rey, een catcher is een vanger opvanger, opvanger van stralen, een IPhone, Catcher in the rey is by Slasinger
   beroemd boek.

  3. COZMIC, mooi je geeft wederom blijk van een snelle geest, toch geen familie van die Belgische kunstenaar met zijn museum urinoir.

  4. En Jenne,
   Coz heeft absoluut een snelle geest.
   Hoe doet ie het toch maar iedere keer weer 😉

  5. Jenne, uiteraard ging ik er van uit dat je met straalcatcher een mobieltje bedoelde, waar de halve zombiewereld tegenwoordig aan verslaafd is. Aan mij de taak om daar een pispot van te maken uiteraard. Cryptogrammen oplossen is mijn hobby zei Bobby.

  6. Uiteraard ook in het geheel niet bedoeld om de doorgeleerde Marietje op het verkeerde been te zetten, zij die zichzelf zo slim wanen zijn door hun dogmatiek meestal stommer dan het achtereind van een koe. En wie een beetje agrarische ervaring heeft weet dat je daat niet teveel tijd achter moet spenderen want die maken Domovla.

  7. Niet de tjoep aangeklikt Coz?
   Ben jij lui geworden?
   Of licht het aan mijn toelichting haha….

  8. Oh en voordat Marianneke weer gaat lopen blaten dat ik onder invloed, eenzaam en bitter ben (en/en, en/of, of/of niet uitgesloten), ik ben druk bezig met een vertaling en neem nu en dan pauze, kijk ff op WTK etc.
   -beledigende opmerking miraculeus verwijderd voordat ‘ie geplaatst werd-

  9. Anna, uiteraard heb ik em geluisterd, maar de hobby is om eerst te weten wat er onder de knop zit 😉

  10. @Jenne

   ‘Het zal mij niet bevreemden als we in de toekomst de helft van de wereldbevolking tot de debielen kunnen rekenen’

   Je bent erg bescheiden Jenne het is plaatselijk eerder drie vierde! wat mij betreft begint het beloofde land vandaag nog met hun straal catchers aan grootschalige opname van de Friese bijbelbelt! Ow HAPPY days!! http://www.youtube.com/watch?v=yZQ-qlkoHhc

  11. JERRY, hoe bedoeld U dat, welke Friese bijbelbelt, practisch heel Nederland ten minste 75% is van Friese afkomst, en dat is helemaal niet verkeerd, dit oude volk had altijd veel kracht in zich en ook een groot sociaal stam verband, en zij zijn vrij zolang er wolken langs de hemel gaan en de vogels Vliegen, souveraine mensen dus, ze moeten zich dit weer bewust worden!

  12. ANNA 11, dit is Marcel Broodthaars, heb zelf ook een Klein kunstwerkje nou kunst, meer vonken van een spartelende Vlaamse geest,
   mijn bezit is een wijnfles met zijn etiket er op, veel niet geslaagde, of liever mislukte Vlaamse kunstemakers hielden zich drijvende met zijn gewrogte objecten, was nou niet de tijd vol artisten zo als Margriet bijvoorbeeld, dat was een hele grote mijnheer. Er bestaat een anti Christ, maar er bestaat ook een anti Art, het duizende jaren oude denken over kunst, mooi en fijn uitdrukkend van onze diepste gevoelens van het ogenblik, te vervangen door rotzooi, en deze te presenteren aan de rijke smakeloze few, en dan hun 40% op te strijken, er is er net een overleden Arthur Danto,
   heeft de kunst de echte kunst veel kwaad gedaan met zijn onvervalste
   anti kunst.

  13. Zeg maar Jij Jenne hoor^^ 🙂

   Bijbel belt, Kuiper belt, het hoort gewoon niet op aarde thuis!
   Simpel.

  14. Jerry, wij hebben een aantal jaren in Staphorst gewoond, nou en zou je zeggen, prima samenleving, voor een soort mensen wat hier in opgroeid en zich thuis voelt heel hecht met veel sociale contrôle,
   veel onderling denken en doen, buren hulp, en je hoeft er niet om te vragen, ieder één was benieuwd hoe wij hun waar namen, en wat wij dachten van hun samenleving, it can be heaven and it can be hell, na gelang jouw verwachtingen van het leven, voor sommige niet echt gemakkelijk!

  15. Jah Jenne dat (ge)héchte ‘sociale’ mits.. je hen behandelt als gelijkgestemde.. als ze er achter komen dat je een goddeloze heiden bent en voor ‘Satan’ werkt zijn ze ineens een stuk minder vrolijk en behulpzaam, dan sta je niet meer met zijn vijven een tuinset op te stellen alsof je net een zwaar verkeersongeval hebt gehad want stel je voor dat iemand ziet dat je niet vlot bent. Needful things ken je wel toch? die film van Stephen King, net als bij Johan Derksen is de buurtbarbecue niet aan mij besteed!

  16. JERRY, voor ingenomenheid strekt je niet tot eer, je veroordeeld en oordeeld deze mensen, ieder één wist dat wij niet gelovig waren maar wel respect vol naar hen toe, heb hele mooie en diep menselijke contacten gehad en voor mijn vrouw geld het zelfde, en heb dingen gezien en meegemaakt nou daar zeg je U tegen, en sta er nu nog versteld van, mooi heel mooi, en een heel goed soort mensen, maar niet militant genoeg naar buiten, maar goed dat is hun keus.

  17. Ik weet niet Jenne, dat zijn jouw kennissen, maar van die levensstijl geef je je kinderen ook iets mee en ik weet niet of je ze daar anno 2013 een dienst mee bewijst of jezelf, fundamentalist zijn vloekt wel met goed kunnen luisteren natuurlijk en dus met tolerantie/inlevingsvermogen, het wordt zo snel een solo-optreden en het gaat wel over je omgeving, niet over een stam uit Australië.

  18. JERRY,
   welke levenstijl, ken jij die van deze mensen dan persoonlijk of van wat er in de media over ze geschreven werd en wordt.
   Je moet wel lezen wat ik schrijf, het moet je persoonlijk passen, maar ik denk dat in die door jou voorgestane soort samenleving, de gemiddelde mensen veel minder gelukkig zijn, eenzaam alleen met hun problemen, nergens bij horen, je Eigen volk niet meer herkennen op straat, maar het past niet in het moderne progresieve pseudo socialistische samenleven, van de 400 scholen vaak het hart van het dorp of stadje moeten er 300 dicht in Friesland, Nederland moet kapot, het beetje wat zich nog staande houd, moet worden afgebroken, lang leve de openheid to hell.

  19. Jenne,
   Jij kan mooi beeldend omschrijven.
   Ik ken Broodthaers van mijn akademietijd.
   Vond het altijd een beetje obstinate kunst.
   Had en heb met interessantdoenerij niet zoveel.
   Maar begrijp nog steeds niet hoe je urinoir museum bedoeld.
   Bedoel je het symbolisch of dat hij het urinoir van Duchamp heeft tentoongesteld.
   Ik ben weliswaar door vele kunstenaars geraakt.
   Tijdens mijn opleiding was er een studium generale.
   Het thema weet ik niet meer.
   Maar daar was toen Marina Abramovic en zij heeft heel veel indruk op me gemaakt.
   Performance kunst was toen ook een “nieuw” gebied.
   Samen met haar geliefde Ulay heeft ze veel indrukwekkende performances gedaan.
   Ik weet niet of je ze kent, maar ik wil graag een link plaatsen van een Youtube.
   Hier een performance van Marina, waar ze jaren na haar breuk met Ulay hem onverwachts in de ogen gaat kijken.
   Ik vind het hartverscheurend, ben benieuwd wat jij ervan vind.
   http://www.youtube.com/watch?v=sLbFugaFyAA

  20. ik ken er persoonlijk genoég Jenne en mijn probleem met fundamentalisten is hun hypocriete eilandje, hun sprookjesboekje mentaliteit en hun gelieg en hun luiheid.
   Maar vertel ik je nou wat nieuws?

  21. Nou beste Anna 11, je vraagt het mij dus geef ik antwoord, waar begint kunst en waar eindigd kunst, wat is kunst en wat niet, to be or not to be thats the question.
   Al die charletans die hun anti kunst ten toon stellen, en dan kniffelend toe zien hoe die rijke happy few het spel mee spelen, dit is het het lijkt op meubelen maar is het niet, vroeger erfde je nog wel eens een mooi oud iets, maar een stapel planken met een zakje schroeven is geen meubel, dat is een droefenis,
   nou na ons komt de zonsvloed heb met open mond naar het werk van Barry Newman gekeken, ja wat moet je er mee, maar de vraag is groter als het talent, en om echt mooie duurzame ( kunst) gebruiks artikelen te maken, gaan er jaren overheen alvorens je dit of dat procédé beheerst, we zijn in het tijdperk van het onverstand aan geland, kijk naar het badkuip museum, en andere gedrochten van gebouwen, ze kunnen niet eens een huis tussen de huizen in Amsterdam bouwen met een hellende gevel van een duim per el, ze klooien maar wat aan dit zij Karel Appel al, ze waren verwonderd over het geld wat ze voor hun werk kregen, Melle drukte dit gevoel goed uit, met zijn lullekoppen schilderijtjes, want dat zijn het.
   Ik kan die Vlamingen toch wel begrijpen Margriet, Duchamp, Broodthaarts, jawel beetje lijmen het been, een agresiviteit in toom gehouden door de Bourgoisie, die dan open breekt, in Nederland had je de contra prestatie, zoveel meter vol gekladderd zoveel geld, gelukkig zijn er nog echte créateurs, artiesten.
   Mijn groep soort kleine denk tank, in verbinding met anderen, hebben nu dus een heel Spectrum van anti menselijke beschaving ontdekt, als volgt, Anti Christ, Anti art, Anti white, een Klein zoon van een van ons werkt in Londen, bij Staisi & Staisi het grote reclame bureau,
   opdracht regelmatig gekleurde mensen inbrengen, en regelmatig zwarte/bruine man met blonde vrouw, dit was een ongeschreven wet, die nu dus door broken wordt, en het verwonderlijke aan dit verhaal dat dit Anti westerse wereld uit de hoek en gestuurd wordt door mensen van het beloofte volk, hoe kan het waar zijn dat alle mooie kunst in hun handen zou zijn geweest, lees de Familie Wittgenstein,
   niet om dat het mooi was maar om dat het een belegging was goedkoop verkregen door sjacheren, met verarmde mensen, en nu zijn de zaken om gedraaid, veel rotzooi voor veel geld, maar om niet generaliserend over te komen er zijn uitzonderingen dat is zeker, het zijn créaties maar of het dan direct kunst is ja dat weet en geloof ik niet.

  22. JERRY, hebben ze je uit hun dorp verbannen, nu ook nog in platduits je réacties schrijven, ach we hebben zo onze standpunten, gebouwd op onze persoonlijke ervaring, en dat is goed en dat hoord ook zo, wat een wereld als we allemaal de zelfde kant op zouden kijken, ben je Fries of Gruninger Jerry, Gruningers ut de stad waren Katholiek en de ommelanden Protstands behalve de boeren die op land van de Katholieke kerk boerden, die waren natuurlijk Katholiek.
   Maar heb een paar fijne jaren gehad in Staphorst, goeie ervaring en heel leerzaam, hoe het ook kan!

  23. Dat is Eastermars Jenne, je weet wel Doutzen Kroes! Van Victoria’s Zwartekousen!
   Ben jij wel een Fries?

  24. JERRY, lees en beatwoord vragen, en na de hand daar van vragen, zo voerd men een discussie.
   Ja ik dacht wel dat ik Fries bloed in mijn aderen had/heb, net als mijn Ega, hoe zo, van mijn vaders kant oorspronkelijk noord Friesland eiland Strand, stad Strungholt, weg geslagen in grote vloed, via Terschelling tja als olie op het water, mijn groot vader sprak een noord Friese taal, op Terschelling zijn er nog enkele die dit spreken Haaksters Fries, aaks=oost zij kwamen uit het oosten.
   O Doutze Kroes, spreekt misschien Fries maar is geen Friesin, pracht lichaam met een lege dop.

  25. En als jij nou eens wat feiten ging checken Jenne.. dat komt de wederzijdse kennisgeving zéker ten goede en hallalmaal als je het ook nog wil hebben over haar IQ! 🙂

  26. Zeg Jerry, ben je nou wel een Fries of gewoon een domme Hollander,
   ik geef je feiten, en jij vernederd Doetze met je chocolade verhaal en dan begin je over haar IQ, kom kom Jongen blijf bij de les.

  27. Voor zover ik weet ben ik een Fries Jenne, ik heb er niet met mijn neus bovenop gestaan maar ik ga ervan uit dat de papieren kloppen.
   Lust je geen chocolade? Ik meen dat ik ergens van je gelezen had dat je van chocolade hield maar misschien vergis ik me.. of zat je ergens anders aan te denken? 😉

  28. Doutzen is wel in Frl. geboren, ik weet niet of dat van haar een Fries maakt? Dat verandert mijn situatie waarschijnlijk ook dan.

  1. Dr Viera Scheibner is Principal Research Scientist (Retired) with a doctorate in Natural Sciences from Comenius University in Bratislava. After an eminent scientific career in micropalaeontology during which she published 3 books and some 90 scientific papers in refereed scientific journals in Australia and overseas, she studied babies’ breathing patterns with the Cotwatch breathing monitor developed by her late husband Leif Karlsson in the mid 1980s. Babies had alarms after vaccination, indicating stress. This introduced her to the subject of vaccination. She then started systematically studying orthodox medical papers dealing with vaccination issues. To this day she has collected and studied more than 100000 pages of medical papers.

  2. (6.3): Voor de duidelijkheid: de Bent Spoon Award wordt gegeven aan “the perpetrator of the most preposterous piece of paranormal or pseudoscientific piffle” (de uitvoerder van het meest absurde paranormale of pseudowetenschappelijke idioterie)” (www.skeptics.com.au/features/bent-spoon/)

  3. Ik had zomaar het idee dat Jerry het cynisch bedoelde Koen.. Gevoel voor humor kwijt geraakt.. (Voor alle duidelijk even ontkennen ajb.)

 5. Vanuit menselijk oogpunt moet ik mededelen dat mijn bijdrage stopt.

  Vanmiddag hebben we bericht gekregen van de dood van een goede vriend.
  Aangrijpend , hij was 64 jaar, zo plotseling.
  We moeten nu onze aandacht en bijstand hierop richten.

  Dit is prive en ik laat het zo hierbij.

 6. http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2672/Wetenschap-Gezondheid/article/detail/3552906/2013/11/28/E-sigaret-echt-ongezond-of-te-geduchte-tabaksconcurrent.dhtml Goh, ons altijd ‘nuchter en neutrale’ en immer ‘veilig en effectieve’ (als het om de ineffectieve en potentieel levensgevaarlijke toxische vaccinaties gaat) RIVM grijpt eindelijk in als het om toxische stoffen gaat in de E-sigaret…Of zou onze Minister ‘Ik heb er geen Tabak van’ Schippers misschien de tabaksindustrie niet tegen het hoofd willen stoten!? Feit is dat zowel RIVM als alle pers-managers van de minister niet hebben gereageerd op de actuele toxische dreiging van vaccinaties en stoffen als MSG en Aspartaam in ons voedsel (ik kreeg zelfs geen leesbevestiging van zo,n 8 persmanagers van onze minister…) … Het ene gif is het andere niet als het om belangen gaat blijkbaar…

  1. U zult toch moeten weten dat je niet tegen de Wind in kunt zeilen, of U bent olie dom of vreselijk naïf, U kunt elke dag zien hoe deze psychopatische leugenaars je recht in de ogen kijken en je dan keihard beliegen, discussie is niet mogelijk, ze vegen alles van tafel en gaan door met HUN programa als voor zien en afgesproken,
   mijnheer Consemulder er helpt geen lieve moeder aan, maar U kunt Uw gedachten toch direct uitdragen aan ons en het volk, is beter en komt uiteindelijk op het zelfde neer, en is direct, of zoekt U de confrontatie, deze vraag kunt U alleen zelf beantwoorden.

 7. Het was weer een tijdje sinds wtk de pseudowetenschappelijke antivaccinatie-toer opging. Dus voel ik me nu weer geroepen om een lijstje van fouten in het artikel op te geven. Een lijstje waar zoals gewoonlijk weer niet inhoudelijk op zal gereageerd worden?

  Er wordt in de tekst hierboven beweerd dat de bacterie C. tetani vrij onschuldig is. Maar er stierven/sterven wel heel wat mensen aan tetanus! Beweren dat het onschuldig is toont gewoon aan dat er selectief aan stemmingmakerij wordt gedaan. Het is niet onschuldig: er zijn wel degelijk mensen die sterven aan tetanus!

  De tekst beweert dat de bacterie geen tetanus kan veroorzaken, omdat het alomtegenwoordig is en toch niet iedereen tetanus krijgt. Maar dit is een foute redenering. Er is bvb ook steeds P. aeruginosa, E. coli, S. pneumoniae,… in onze omgeving, maar het maakt ons niet constant ziek, enkel in specifieke gevallen. De verklaring voor deze schijnbare tegenstrijdigheid staat in de tekst zelf: het is enkel in een vuile, niet gedraineerde wonde dat de bacterie tetanus veroorzaakt.

  Let er ook op dat je in het artikel ook op het verkeerde been wordt gezet over Dr Viera Scheibner. Ze is immers geen medische doctor, maar een dr in de micropaleontologie (een ‘PhD-doctor’ dus). Dat wordt dus niet duidelijk gemaakt. Lees ook eens wat er over haar staat op de (Engelstalige) wikipedia

  Er worden een aantal (onbeduidende) studies aangehaald, die passen in het verhaal dat men wil brengen. Dat noemt men “cherrypicking”: pik enkel diegenen die je aanstaan en negeer de rest. Zo kun je altijd wel bewijzen wat je wil, zeker als je lezers geen achtergrondkennis hebben en als je geen referentie opgeeft van de studie. Voor een microbioloog is het bijvoorbeeld echter niet verbazend dat in niet alle tetanus-gevallen de bacterie wordt gevonden, of dat niet alle wonden met de bacterie erin aan tetanus lijden. Dat is zo voor heel veel bacteriën zo.

  Er wordt beweerd dat het vaccin niet werkt, door een grafiek te tonen over het aantal gevallen per jaar en het tijdstip vanaf wanneer er gevaccineerd werd. Er was inderdaad geen “abrupte daling” na de introductie van het vaccin. Maar niet iedereen was vanaf dag één gevaccineerd. Dus een abrupte daling was niet te verwachten! Er wordt volledig voorbij gegaan in het artikel aan het bewezen beschermend effect van het vaccin. Bijvoorbeeld “Almost all reported cases of tetanus are in persons who have either never been vaccinated, or who completed a primary series but have not had a booster in the preceding 10 years” (www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/tetanus.pdf). Als je daar verder leest, dan zie je ook de getallen.

  En natuurlijk moet er een stukje over bijwerkingen van vaccinaties zijn in dit type van artikel. Natuurlijk gebaseerd op VAERS. Maar “almost any time you hear any stat about the number of people harmed by vaccines, it comes from VAERS, but most people, especially those with an anti-vaccine agenda, misinterpret the numbers that come from this database” (http://skepchick.org/2013/09/anti-vax-hacks-abuse-fed-facts/). Google gewoon eens eventjes “vaers antivaccination” en je vindt ook direct een hoop uitleg over hoe er verkeerd wordt omgegaan met vaers. Om te beginnen: een beetje pijn op de plek waar je geprikt werd is vaak al een bijwerking. Maar ook veranderen in ‘incredible hulk’ of ‘wonderwoman’ is opgegeven als bijwerking in vaers!

  En dan zijn er nog die hele hoop ongesubstantieerde beweringen, bijvoorbeeld “Een tekst uit 1940 biedt nog steeds wat van de meest waardevolste informatie over Tetanus die er is” Waar slaat dat nu op? Wie beweert dat, en waarop is dat gebaseerd?

  Ik zal mijn lijstje nu maar stoppen. Een lijstje waar zoals gewoonlijk weer niet inhoudelijk op zal gereageerd worden? Zullen het weer enkel beledigingen of irrelevante youtube video’s worden?

  1. Het is je weer gelukt Koen; je staat weer bovenaan. Fijn te lezen dat jij het (volgens jou???) allemaal weer bij het rechte end hebt, het artikel volledig fout is en wij van WantToKnow geen vragen (zouden/zullen) beantwoorden die uit jouw onmetelijke brein/wijsheid zijn ontsproten. Opnieuw een reactie van meneer Koen, die zelf vol beledigingen zit, impliciet en uiterst verraderlijk. Voor wie kijkt die ziet.. Wie de schoen past..

   Wie maakt zich nou schuldig aan verdraaien, als nergens staat dat Tetanus GEEN slachtoffers heeft gemaakt..?? Je verkracht de volledige teneur van het artikel, door deze valse beschuldigingen. Ook aan het adres van erudiete wetenschappers die de teneur van dit artikel ondersteunen. Valse beschuldigingen ook aan het adres van de FEITEN Koen!! Nogmaals, nergens staat dat die Tetanus-bacterie geen slachtoffers maakt. Het gaat er bijvoorbeeld om, waarom in tijden van oorlog, de bacterie gevonden wordt in oorlogswonden, en niet de verschrikkelijke eigenschappen toont, die deze bacterie zou dienen tentoon te spreiden. Simple as that.

   En wat brengt je überhaupt op het idee, mensen hier te gaan overhoren..? Heel bizar vind ik dat telkens. Koen vraagt en de rest moet antwoorden, anders heeft Koen gelijk. Koen die de antwoorden ook niet heeft kunnen vinden -kennelijk- bij de literatuurlijst..? Of deugen die mensen/wetenschappers ook niet..? Niet gevalideerd zeker door Skepsis..? Have fun!

  2. Guido: Ik schrijf niet dat het artikel beweert dat tetanus geen slachtoffers maakt; ik schreef enkel: “Er wordt in de tekst hierboven beweerd dat de bacterie C. tetani vrij onschuldig is. “. Dat is gebaseerd op onder andere de tekst in het artikel: “clostridium tetani is relatief onschuldig”. Wil je dus echt ingaan op de vraag “Wie maakt zich nou schuldig aan verdraaien” (10.1) ?

   Wat zijn mijn valse beschuldigingen? Dat Scheibner geen medische kwalificatie heeft? Dat VAERS verkeerd gebruikt wordt? Dat er geen enkel argument is om een tekst uit 1940 als het beste dat er is te beschouwen? Dat het vaccin wel degelijk beschermt?Toon eens aan dat ze vals zijn! Ga het debat eens inhoudelijk aan! Ik ben best bereid om bij te leren uit een constructieve discussie.

   Wie zijn trouwens die “erudiete wetenschappers” waar je naar verwijst? Scheibner? Gaublomme? Ik zou hen eerder ‘controversiele figuren’ noemen. Maar ja, we moeten niet afgaan op de label die we op iemand plakken, maar wel op wat ze als argumenten aanhalen. En dat is bitter weinig voor die twee.

   Of verwijs je naar de auteurs van de wetenschappelijke publicaties die onderaan de tekst staan “die de tetanus vaccins koppelen met de ziekte:”? Eventjes nagaan, wat schrijft de eerste? Griffin MR, et al, “Risk of seizures and encephalopathy after immunization with the diphtheria-tetanus-pertussis vaccine,” JAMA 1990 Mar 23 30;263(12):1641-1645. Als je dat artikel leest (en dus niet alleen de titel), dan stel je vast: “There was no evidence that … the risk of seizures was increased.” Dus, dit artikel koppelt het vaccin helemaal niet aan een ernstig neveneffect. Gelijkaardige conclusies zie ik in de andere publicaties. Eigenlijk tonen ze allemaal aan dat het vaccin veilig is. Je moet ze wel degelijk lezen, niet enkel de titel misinterpreteren…

   En waarom vind je C. tetani terug in oorlogswonden zonder de tetanus-symptomen? Heel eenvoudig: die bacterie produceert enkel het toxine in necrotisch en anaeroob weefsel. En dat is er niet in elke wonde. Als het toxine niet geproduceerd wordt, dan is zijn er geen symptomen.

   Het is niet mijn bedoeling om hier iemand te ‘overhoren’. Maar ik wil je wel aan het nadenken zetten, door de zwaktes in een argument bloot te leggen. Durf denken over wat ik schrijf. Durf inhoudelijk in te gaan op wat ik schrijf.

  1. Vera Schreibner heeft velen de ogen geopend voor de vaccinatiecorruptie.
   Ze heeft velen heel erg geholpen met haar onderzoek, met name moeders die niet wisten waar ze het moesten zoeken nadat hun baby of kind ziek, doodziek, onherstelbaar ziek of erger werd na vaccinaties en nergens geen gehoor kregen!

   Er zullen altijd personen zijn die dit niet kunnen bevatten en die zullen blijven roepen dat vaccinaties veilig zijn.

   Mensen die echter het lef hebben om zich te verdiepen in de onderzoeken bijv de narcoleptie en mex griep vaccin en vele anderen onderzoeken, zullen tot de schokkende waarheid komen.

   Vaccins zijn niet veilig, hebben de afgelopen 30 jaar nauwelijks nut gehad; toegegeven door RIVM.
   Ze hebben alleen maar enorm veel schade toegebracht.

   Maakt niet uit wie het blijven ontkennen, de gene die zich er bewust van zijn, weten het wel. En de mensen die twijfelen, zullen uiteindelijk naar hun gevoel luisteren en zich er daadwerkelijk in gaan verdiepen en voor zich zelf gaan denken.

   Deze zullen niet meer blijven luisteren naar een aantal schreeuwers.
   Een ieder is verantwoordelijk voor zichzelf en moet zijn eigen keuzes maken. Het effect van het harde schreeuwen is imo allang uitgewerkt. Meer en meer mensen worden bewust en voelen heel goed aan wat juist is. Dat is de kracht van de bewuste mens!

  2. Weet je Sun, wat Piet zegt over Klaas, zegt veel meer over Piet dan over Klaas.. Het is manier waarop Koen (die zegt Feniks te heten) naar de wereld kijkt.
   Zolang vaccinaties bestaan is er nog NOOIT bewezen dat ze werken. De geclaimde afname van virusziekten/infecties, als gevolg van vaccins, is nog NOOIT boven de placebo-factor uitgekomen. Afgezien van de verschrikkelijke bijwerkingen bij -heel vaak- een veel grotere groep dan de vaccinaties aan ‘preventieve werking op hun conto zouden mogen schrijven- is er een groep machtswellustelingen met het vaccinatie-idee aan de haal gegaan. Grafiek ná grafiek verschijnt, waarop te zien is, dat vaccinaties in een reeds sterk afnemende ziekte-aantal werden toegediend. Ook een trendbreuk, stérker naar beneden dus/afname, is NIET waar te nemen, bij de intrede van vaccins..!

   Lees het artikel van Vera Scheibner over die wiegedood. Het is om in-en-in triest van te worden. Het promotiemateriaal dat gaat over Shaken-baby-syndroom is ZO groots en welverzorgd voorhanden, dat ik me afvraag of dit allemaal door goedwillenden, overheden en vrijwilligers is gemaakt en gefinancierd.
   Óf kijken we naar de een uiterst goed gefinancierde camouflage-deken.. Verzorgd en betaald door hén die wat te camoufleren hebben. Hersenbloedinen ná vaccinaties zijn bewezen, hoofdpijn bij een baby, als gevolg van vaccinaties, wordt bijna niet onderzocht..!! Wie staat er op van de erudiete jonge wetenschappers die dit leest, en onderzoekt dit gebied..?! (Als hun professor het ’toestaat’ althans..)

  3. Ach GUIDO J, er bestaat geen twijfel over, we worden voortdurend geflest door hen die ons naar het paradijs zouden moeten leiden, het begon met de High priests, en nu is het de kerk van de Pharma industrie die ons naar de verdoemenis leidt, en steeds op nieuw de dans om het gouden kalf, deze dans neemd andere vormen aan maar eindigd nooit, niet zo lang er geen God bestaat.

  4. Cozmic (reactie 10): is “Cozmic” echt jou eigen naam??? Of is dit een geval van “de pot verwijt de ketel dat hij zwart is”?
   Mij interesseert het echter niet WIE iemand nu juist is, maar wel WAT hij/zij bijdraagt in een constructieve discussie.

   Sun doet wel een poging om een discussie op gang te brengen. Spijtig genoeg met een hoop beweringen die hij (zij?) niet onderbouwt. Het blijft bij “bewust zijn”, “naar hun gevoel luisteren”. Maar de val waar hij (zij?) dan in loopt is dat hij (zij?) gaat “luisteren naar een aantal schreeuwers”, die pseudowetenschappelijke uitleg geven. Schreeuwers zoals Scheibner, die veel van haar beweringen niet degelijk kan onderbouwen, of baseert op misinterpretaties. Sun, Wanneer heeft het RIVM toegegeven dat vaccins niet werken? Waarop baseert je je om te beweren dat vaccins niet veilig zijn? Of de bewering rond narcolepsie. Daarvoor zou je beter ook eens mijn reactie 4 (en de daaropvolgende discussie) lezen op http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/griepprik-veroorzaakt-slaapziekte-bij-50-000-duitsers.

   Voor diegenen die zich willen verdiepen in Veira Scheibner (11.2): lees zeker ook http://www.sciencebasedmedicine.org/the-antivaccine-lie-that-just-wont-die-shaken-baby-syndrome-is-really-due-to-vaccine-injury.

  5. Feniks 11.4, hoe ik het ook wend of keer: ik vind jou eerlijk, transparant en “to the point”. Of ik nu altijd jouw standpunten deel is in dat opzicht niet interessant….
   Je bent boeiend omdat je altijd vanuit je eigen kracht hier reageert en je niet laat afleiden door “zaken” die er niet toe doen 🙂

  6. Hey Marcel, ik hoop wel midden in de pot, het geeft anders zoveel nawerk en de vervelende geur blijft lang hangen 🙂

 8. Paardenmest in het bijzonder is een bron van tetanus bacteria.
  Een paardenmest besmette wond zou mogelijk de enige reden zijn voor
  ’n tetanus vaccinatie vlgs een Nederlandse arts die tegen alle andere vaccinaties is.

  Een belangrijk nieuw boek vnl.ook over vaccinatie gevaren is pas uit:
  ‘Hoe houden we onze kinderen gezond?,auteur Dr.Hans Moolenburgh.

 9. Een collega van mijn man was door een hond gebeten toen hij op weg was naar zijn werk. Een andere collega zei dat hij meteen naar het ziekenhuis moest om een tetanus injectie te halen. Dat heeft de gebeten collega gedaan. Het is goed afgelopen, maar ik zei dat het onzin was toen mijn man met dit verhaal thuis kwam. Volgens mij had hij de wond beter direct schoon kunnen maken en een potje vit. C -1000 mg.- kunnen kopen bij de drogist. Voor de zekerheid had hij 2.000 mg. ascorbinezuur in kunnen nemen. Heeft iemand van jullie ervaring met een hondenbeet en heeft geen tetanus injectie gehaald?

  1. Ik ben ooit gebeten geweest, maar was reeds gevaccineerd. Dus ben toen niet opnieuw gevaccineerd. Trouwens, voor honden moet je eerder opletten voor rabies (hondsdolheid)

   Een buurvrouw jaren geleden heeft wel tetanus gehad. Zij was toen niet gevaccineerd. Pas nadat ze erg ziek was en in het ziekenhuis was opgenomen, heeft ze nog een vaccinatie gekregen. Ze is echter enkele dagen daarna overleven. Ongeveer 10% van diegenen die tetanus krijgen, overlijden daar aan. Vaccinatie is de beste bescherming daartegen. Er is geen enkel bewijs dat vitamines ook maar enig verschil maken.

  2. Goed om te lezen dat er toch nog íemand met een greintje verstand op deze site ronddwaalt. Vaccinaties in welke vorm dan ook zijn een van de beste uitvindingen uit de moderne Geneeskunde, en in tegenstelling tot de beweringen uit het artikelen wegen de voordelen van een vaccinatie (bijna) altijd op tegen de eventuele nadelen.

  3. Geciteerde zin uit het broodje aap verhaal van die persoon met dat greintje verstand; “Ze is echter enkele dagen daarna overleven.”
   🙄

  4. John, bijzonder hoe je te koop loopt met je naïviteit.. Geneeskunde met een hoofdletter doe je aan het begin van de zin. dat zegt op zich al genoeg.. lol
   En Feniks.. Tja, laat maar eigenlijk.. Die beet van dat hondje zegt ook al genoeg..

  5. misschien is ze juist door de stoffen in de vaccinatie overleden; er overlijden jaarlijks mensen aan vaccinaties (zie Lareb)

 10. De ‘Waarheid over Vaccinaties’ HealingSoundMovement Tv-special (6 delen van ieder een half uur, lost te volgen); met gasten Door Frankema, Desiree Rover en arts dr Hans Moolenburgh.

  Vanwege de vaccinatiewaanzin (het voornemen om zwangere vrouwen al te willen vaccineren en nu ook nog eens de waanzinnige ‘kindermishandeling’ bedreigingen naar bezorgde ouders toe, terwijl het juist om vaccinatieschade gaat!) nu volledig en gratis online via ons HealingSoundMovement YouTube kanaal…

  http://www.healingsoundmovement.com/news/137/de-waarheid-over-vaccinaties-hsm-tv-dialoog-online-dr.-hans-moolenburgh-desiree-rover.html

 11. Vanwege de vaccinatiewaanzin (het voornemen om zwangere vrouwen al te willen vaccineren en nu ook nog eens de waanzinnige ‘kindermishandeling’ bedreigingen naar bezorgde ouders toe, terwijl het juist eerder om schade NA en DOOR vaccinaties gaat!) nu volledig en gratis online: de COMPLETE ‘Waarheid over Vaccinaties’ HealingSoundMovement Tv-special.

  Met speciale gasten Door Frankema, Desiree Rover en arts dr. Hans Moolenburgh online. Meer dan uur de volledige waarheid over vaccineren, ‘immuniseren’ en sensitiseren (en natuurlijke immuniteit en gezondheid)!

  Video hier: http://www.youtube.com/watch?v=a5oVnDzxeJA&feature=youtu.be

 12. Tetanus curatief (dus achteraf) inenten is zo onlogisch.
  Stel: je bent door de wijze waarop de wond is ontstaan NIET besmet met tetanus. Waarom zou je dan alsnog tetanusgif (want dat zit in de spuit) inspuiten?
  Stel: Je bent al WEL besmet. Dan is je lichaam al bezig de bacterie te bestrijden. Het tetanus-vaccin bevat als werkzame stof het tetanus-toxoid dat door de tetanus-bacterie wordt gemaakt. Het helpt je lijf dus NIET om de bacterie te bestrijden.
  Er is dus echt GEEN logica achter het curatieve gebruik van de tetatanus-prik.

 13. Geachte Mevrouw,
  Ik vond het een zeer goed onderbouwd artikel.
  Maar waar ik eigenlijk op zoek naar was ,zijn de verschillende bestanddelen die je in de vaccins vindt.Ooit heb ik gehoord dat er bloedfracties zouden zitten in bepaalde spuiten tegen tetanus.
  Maar ook kwik en aluminium. Klopt dit?

  gr frans

 14. Helaas tetanus en hepatitis A+B moeten nemen anders mocht ik niet aan de opleiding beginnen.
  Ik hoop dat ik er later geen schade aan ondervind, ik ben 1 keer ziek geworden met de dubbele vaccin Twinrix.

 15. Definition
  By Mayo Clinic Staff
  Tetanus is a serious bacterial disease that affects your nervous system, leading to painful muscle contractions, particularly of your jaw and neck muscles. Tetanus can interfere with your ability to breathe and, ultimately, threaten your life. Tetanus is commonly known as “lockjaw.”

  Thanks to the tetanus vaccine, cases of tetanus are rare in the United States and the developed world. The incidence of tetanus is much higher in less developed countries. Around a million cases occur worldwide each year.

  There’s no cure for tetanus. Treatment focuses on managing complications until the effects of the tetanus toxin resolve. Fatality is highest in individuals who haven’t been immunized and in older adults with inadequate immunization.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.