Advertentie

Waarom ik me geen lichtwerker meer noem..


love-and-light

x

x

Waarom ik mijzelf geen lichtwerker meer noem

2015 © WantToKnow.nl/.be
origineel © Cameron Day

x

Cameron Day Have a Hug
Cameron Day: ‘Have a Hug!’

Nee, ik heb mij niet tot de donkere zijde gewend, maar ik overstijg het idee van goed en kwaad. Dit artikel is waarschijnlijk het belangrijkste artikel dat ik ooit heb geschreven. Om dit volledig te begrijpen is een inleiding noodzakelijk. Lees alsjeblieft door, dan zul je straks duidelijk op het vizier hebben waarom ik mijzelf nooit meer ‘lichtwerker’ noem.

Al lange tijd zijn wij in de ban van de vraag of ons deel van het universum wel verbonden is met de oneindige Bron van de schepping; we voelen ons kwetsbaar en geïsoleerd. Het lijkt alsof we uit de hemelse sferen zijn terechtgekomen in een wrede wereld van ikke, ikke en de rest kan stikken. Deze ‘ban’-vraag is pure fictie, een misleiding van de hoogste orde, maar het gevoel van afgescheiden zijn heeft greep op ons allemaal.

De notie dat dualiteit en polariteit natuurlijke aspecten van het leven zijn lijkt te horen bij de aarde. Deze simpele binaire imprint is zo prominent dat we zicht op de grote holografie, dat het kleine heeft voortgebracht, verloren is gegaan. Inderdaad, we hebben het zicht op het grote hologram helemaal verloren. Mensen worden geconditioneerd om de holografische misleiding en diens agenten te aanbidden.

Maya, de illusie..
Dit hologram wordt door Hindoes ‘Maya’ genoemd, de gnostici noemen het ‘de corrupte demiurg’. Ik vind deze term heel passend en zal vanaf dit punt de term ‘corrupte demiurg’ gebruiken.

Het Duister versus het (valse) Licht – de dualiteit van de demiurg
Om het breedst mogelijk spectrum van zielen te vangen splitst de corrupte demiurg haar agenten in twee ogenschijnlijk tegengestelde teams: het Duister versus het (valse) Licht. Niet iedereen kan een heilige zijn, dus moet er in de wereld van de demiurg ook ruimte voor zondaars zijn, zolang iedereen maar onder zijn ban komt. Voor de demiurg is het belangrijk dat we hem of één van zijn agenten aanbidden, ongeacht bij welk team ze horen.

lighthouses spreukEr zijn vele namen voor de spelers in dit kosmische multidimensionele drama: Lucifer, Jehova, Beëlzebub, Aartsengel Michael, Satan, Ashtar, dozijnen Arch(ont)en-gelen, zogenaamde opgestegen ‘meesters’ en nog een variëteit aan gechannelde entiteiten. Het zijn entiteiten uit het astrale die zich voordoen als lichtwezens. Sommigen werken voor het duistere team, andere voor het valse lichte team, maar allemaal spelen ze voor de corrupte demiurg die de baas is over hen. Dit is in essentie het geheim van de Archonten: het zijn niet alleen demonische wezens, maar ook de zogenaamd opgestegen meesters en aartsengelen.

Waarom al deze controle over ons?
De corrupte demiurg is een entropisch systeem van kunstmatig ingebracht bewustzijn van gescheidenheid en het kan alleen overleven door de energie van zielen te oogsten die steeds opnieuw moeten reïncarneren. De dualiteit tussen het duister en licht is gecreëerd om de grootst mogelijke hoeveelheid zielenenergie te krijgen. Mensen dienen als ‘accu’ om de demiurg van energie te voorzien. De ‘goede’ zielen kiezen het team van het (valse) licht en de ‘slechte’ zielen de donkere kant, maar onbekend voor de meeste van deze zielen is dat zij allen hetzelfde systeem dienen. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille.

Om het dualiteit spel spannend te houden heeft de demiurg voor de deelnemers van beide zijden initiatiepaden ontwikkeld, waarlangs zij kunnen ascenderen naar andere dimensies van verschillende dichtheid. Dit geeft hen het gevoel dat ze iets hebben gepresteerd. In feite dolen ze alleen door een doolhof van demiurgische illusie. De spelers op de hoogste niveaus van de hiërarchieën weten dat ze acteren in een egoïstisch systeem dat alleen zichzelf dient, maar ze vinden het prima, omdat ze macht kunnen uitoefenen en de energie van aanbidding ontvangen van de zielen meer naar beneden op de ladder.

archonangels
Archon-engelen.. Houtsnede van Gustav Doré. Wie houdt het licht en ‘vals licht’ gescheiden..? Waarom zit de dualiteit ook niet daarin verborgen…? En toch hebben we de krachtigste instrumenten beschikbaar om deze keuze te maken.. Ons onderscheidingsvermogen is het kompas.

Hoe zit het met de zogenaamde ‘spirituele hiërarchie?’
De meeste channelings zijn met wezens van het valse licht: aartsengelen, opgestegen meesters en positieve buitenaardsen. Van de boodschappen die doorkomen gaan er dertien in het dozijn. Het grote geheim is dat deze wezens een verplichting hebben tegenover de corrupte demiurg en een psychologische oorlog voeren tegen de mensen die zich niet thuis voelen bij de meer bekende religieuze instituten. Met andere woorden, de New Age beweging is een multidimensionaal psychologisch plan bedoeld om zielenenergie te vangen.

Een ander geheim is dat de meeste van de zogenaamde “opgestegen meesters” nooit een incarnatie als mens hebben gekend. Het zijn ongelooflijk misleidende wezens die het spel spelen om de aanbiddingsenergie te kunnen vangen. In het illusoire ‘sub universum’ van de corrupte demiurg zijn zij in staat om goedhartige mensen te verleiden om energieën van liefde, toewijding en lof weg te geven.

De ‘rashonden’ vallen min of meer onder dezelfde categorie. Niet gericht op de oneindige Bron van de Schepping, maar iemand dienend die zich voordoet als de Schepper: de corrupte demiurg. Daarom zijn zij helemaal geen engelen. Ter ere van de misleidende aard van deze wezens, heb ik hen een nieuwe, meer accurate naam gegeven: de Spiritual Liar-archy.

De donkere kant doet het valse licht schijnen
Beide teams moeten hun rollen overtuigend brengen. Het donkere team speelt zijn rol als kwaadaardig uitschot goed, altijd klaar om te doden, te martelen en te verkrachten. De donkere kant is zo ongelooflijk weerzinwekkend ontworpen, dat de meerderheid van de ‘goede’ zielen de andere kant van de polariteit zal kiezen, in ‘liefdevolle’ omarming met een van de patriarchale religies van het valse licht, of de New Age beweging met het legioen aan channelaars en meesters.

De aarde is voor de corrupte demiurg een moeilijke planeet om volledig te beheersen. Mensen waren ooit zeer bewust van hun verbinding met de oneindige Bron en al het leven en dat besef is in sommige spirituele personen gebleven tijdens de gehele regeerperiode van de duisternis op deze planeet. Omdat dit besef door de duistere krachten niet uit ons kon worden geslagen, werd een plan gemaakt om de spirituele aard van de mens over te nemen.

yinyang dark lightEerst werden de patriarchale religies gevormd en aan zoveel mogelijk mensen van de wereld opgelegd. Iedereen die zich niet bij een van de grote godsdiensten aansloot was voor een groot deel van de geschiedenis een buitenstaander. Tot in de laatste eeuw, toen de theosofische beweging werd opgericht, die de basis vormde voor de New Age beweging. De New Age beweging blijft aan momentum winnen. Veel van de mensen die zich van de hypocrisie van patriarchale religies afkeerden voelen zich wel aangetrokken tot de New Age beweging.

De corrupte demiurg heeft een antwoord voor de innerlijke chaos waaraan veel mensen lijden. Als de reguliere religie geen antwoorden kan geven dan zal de New Age beweging dit waarschijnlijk wel. Het maakt de demiurg niets uit, zolang we maar een kant kiezen die hij onder controle heeft. Daarom moeten we boven de tweedeling uitstijgen.

Channelaars worden voor de gek gehouden
In 2011 schreef ik over het probleem dat ik heb met gechannelde boodschappen (HERE).  Als van religie kan worden gezegd dat het ‘opium voor de massa’s’ is, kan van gechannelde boodschappen worden gezegd ‘HOOP-IUM voor de ontevreden minderheid’. Het is steeds hetzelfde verhaal als je door de wollige taal eromheen kun kijken. Samengevat komt bijna iedere gechannelde boodschap op het volgende neer:

‘Lieve mensen, wij in de spirituele hiërarchie houden zoveel van jullie. We zouden niets liever willen als onszelf bij jullie te voegen, we zijn namelijk jullie lang geleden kwijtgeraakte familie. Blijf sterk en houdt je vast aan het licht, want het zal niet lang meer duren voordat we onszelf aan jullie bekend zullen maken. Wacht geduldig en blijf hopen dat we jullie zullen komen redden uit de situatie waarin jullie nu zitten. Wanneer wij komen, zal voor jullie een Gouden Tijd (golden (c)age) op aarde aanbreken.’

angeldemonIk heb de informatie van ‘Archon Angel Michael’ of ‘Saint Germain’ etc. altijd misselijkmakend gevonden. Toen ik ‘Who’s Really on This Channel’ schreef, begreep ik nog niet dat transmissies van “werkelijk positieve wezens” niet werden gecorrumpeerd door de duistere kant, maar dat de boodschappen kwamen van valse lichtwezens.

‘Lichtwerkers’ worden misbruikt..!
Toen ik mij in 1998 voor het eerst bezighield met energieën had ik nog nooit van de term “lichtwerker” gehoord. Toen ik de term in 2000 voor het eerst opving, vond ik het maar een vreemde term. Nu begrijp ik waarom. Het ‘licht waarvoor wij ons moeten inzetten, is het valse licht, het heeft te maken met de dualiteit van de corrupte demiurg!’ Zie je, wezens die ik nu ‘Goddelijke agenten’ noem, zijn bezig de corrupte demiurg van de wereld te vegen. Als de corrupte demiurg is uitgeschakeld, zullen alle wezens die hebben geprofiteerd van de gestolen macht van de demiurg, ook hun macht verliezen.

En ja, dat willen ze natuurlijk niet. Ze hebben een eenvoudig plan bedacht: benader alle geïncarneerde Goddelijke agenten, meestal in de droomstaat, maar ook tijdens een scenario van een ontvoering door buitenaardsen en vertel ze dat om hun missie te vervullen, de (valse) lichtwerkers en de geestelijke leugenaar-archie moeten volgen. Dit plan heeft ongelooflijk goed gewerkt, vooral omdat Goddelijke agenten een harde tijd op aarde hadden gehad.

De samenleving maakt het hen niet gemakkelijk, de spiritualiteit is misbruikt en verdraaid, de dichtheid van trillingen is zwaar, onze herinneringen zijn meestal weggevaagd. Over het algemeen zijn we liever NIET hier. Dus elk wezen dat licht uitstraalt (zelfs vals licht) kan een Goddelijke agent het gevoel geven dat ze echt contact hebben met werkelijk goddelijke wezens.

Ik herinner me nog mijn eigen toetreding tot het team van het valse licht, toen ik 6 jaar oud was en een uiterst levendige droom had. Ze wisten me te overtuigen dat ik mijn missie zou vervullen als ik als een werkelijke goddelijke agent voor hen zou werken. Het duurde een zeer, zeer lange tijd voordat ik achter de waarheid kwam.

HeartLightBen je wel eens uitgeput wakker geworden?
Veel lichtwerkers hebben het over strijd die ze in hun ‘dromen’ moeten leveren. Gedurende hun “droom missies” knijpt de spirituele liar-archy hen zoveel mogelijk uit als ze kan, maakt ze leeg en zwak. Word jij wel eens uitgeput wakker, heb je het gevoel dat je de hele nacht in touw bent geweest? Je lichaam, ziel en geest raken uitgeput, omdat jouw energie wordt geoogst door de valse lichtwezens.

Een paar maanden geleden heb ik alle afspraken en zielencontracten die ik had gemaakt met lichtwezens ingetrokken, hoe ‘goed’ ze ook leken te zijn. Het klinkt zo simpel, maar ik had het over het hoofd gezien. Ik voelde veel weerstand van de astrale lichtwezens, die me op het hart drukten dat ze zo positief waren, maar ik hield voet bij stuk. Ik weiger voortaan energie af te staan, energie die uiteindelijk bij de demiurg terechtkomt.

Nu heb ik ‘het grote voorrecht’ slachtoffer te mogen zijn van psychische aanvallen van zowel het valse licht team als de donkere zijde. Het team van de (valse) lichtwerkers valt me op subtielere wijze aan dan de duistere broeders (enkelbijters). Het kunnen pareren van dit soort aanvallen heeft me erg veel geleerd, ik ben nu op het juiste pad en wordt niet meer afgeleid door dualiteit denken. Het is ook erg fijn om te weten dat ik ‘s nachts lekker kan slapen en niet langer betrokken raak bij ‘belangrijke maar idiote missies’ tegen de duistere zijde.

En wat is het.. ? Die Gouden Tijd of Gouden Kooi (Golden Age or Cage)..!?
goldencageDe valse lichtwezens die werken voor de corrupte demiurg willen hun controle over de mens behouden. Onze zielenergie, onze afspraak dat wij in deze tijd wilden incarneren op aarde, maken de demiurg en zijn agenten krachtig; ze willen dat niet zomaar opgeven. Op dit moment zijn we in een strijd om onze vrijheid gewikkeld. De spirituele liar-archie wil ons verplaatsen van de huidige niet erg comfortabele kooi naar een iets grotere staat van bewustzijn, waar zij weer de strikte controle over ons zullen hebben.

Denk aan de metafoor van kippen in de bio-industrie. De wezens die met ons boeren willen ons nu iets meer ruimte geven, ‘vrije uitloop’, maar nog steeds achter door hun gecontroleerde hekken. De boer geeft ons het gevoel dat we vrijheid hebben gekregen, maar hij kan zich nog steeds voeden met onze energie.

De spirituele liar-archie wil niet dat we op onze eigen kracht groeien naar self-empowerment, dat zal ons toelaten om gewoon weg te lopen van hun hele systeem. Dit is de reden waarom de gechannelde berichten op een subtiele manier mensen ontkrachten, terwijl ze doen alsof het om empowerment gaat. Zolang we zitten te wachten op “hulp” om ons te komen redden, zullen we niet in staat zijn om onze eigen problemen op te lossen of te leren onderscheiden wie werkelijk onze belangen op het hart heeft.

Oplossingen voor de mensen die in de dualiteit geloven
Hoe kunnen we een uitweg vinden uit het paradigma van dualiteit? De eerste stap is het opstarten van het zelfreinigende vermogen en het terugnemen van alle afspraken die je hebt gemaakt met wezens die niet het beste met je voor hebben. Vervolgens, neem afscheid van het zien in polariteiten. Claim de energie terug die ging zitten in je zielenafspraken. Affirmeer je inzet om het controleparadigma van de corrupte demiurg te overstijgen zonder zijsporen te nemen met gevechten uit de polariteit.

'Heart of Light' van Daniel Holman
‘Heart of Light’

Verbind je met de hogere dimensies van onvoorwaardelijke liefde en licht. Het goddelijk bewustzijn en de bron. Daar bevinden zich engelen, gidsen en meesters van het hoogste licht. Daar bevindt zich ook jouw Hoger Zelf en het collectief Kosmisch Bewustzijn. Ontdoe je van de valse lagen van illusies die gedurende vele levens in je bewustzijn geplaatst zijn, zodat je opnieuw je ‘Hogere Zelf’ kunt ontdekken, dat eigenlijk je Innerlijke Goddelijke Zelf is..!!!

Ik raad mensen aan dagelijks bewust tijd te nemen om af te rekenen met ‘zielencontracten’, met alle ontberingen, beperkingen, slechte relaties, gezondheidsproblemen, financiële problemen, disfunctionele problemen in de familie en al het andere in je leven dat je als energie-aftappend ervaart. Het aantal afspraken dat we hebben gemaakt in deze valse matrix zijn werkelijk verbluffend. Als je aan de subtiele en flagrante afspraken aandacht besteedt die wijzen op onzichtbare tralies van je gevangenis, dan zul je zien dat er geen tekort is aan afspraken die je moet intrekken.

 

Schoon je energie op en verbreek alle (karmische) contracten. Hiervoor maak je verbinding met je Hoger zelf en het Kosmisch bewustzijn. Claim je eigen kracht door te stellen dat je niet langer in dienst wenst te zijn van de zielen uitzuigers. Je zult vervolgens zien dat je minder ‘contact’ met de valse lichtwezens krijgt. Totdat je gewend bent aan de veranderingen, kun je jezelf een beetje alleen voelen. Dit is een zeer goede tijd om je verbinding met je eigen Hoger zelf te versterken, met de kern van de aarde en het Kosmisch bewustzijn.

Je zult beter kunnen slapen en het positief vermomde bedrog gemakkelijker opmerken. Zij kunnen geen enkele macht meer over jou uitoefenen. En als je dan toch contact krijgt met een wezen, zeg dan dat je alleen bereid bent om te communiceren met wezens die de dualiteit hebben overstegen en buiten de corrupte demiurg vallen. Stel ieder wezen dat contact met je wil op de proef. Vraag ze botweg: “Bent u een deel van de demiurg?” Wezens van het ware Goddelijke Licht zullen graag je vragen beantwoorden. Ze communiceren met wat ik ‘ziel-telepathie’ noem.

Type van communicatie is een belangrijke aanwijzing
De kracht van het Ware Goddelijke Licht dat buiten de corrupte demiurg bestaat ​​is niet gebonden aan de dynamiek van de linker/rechter hersenhelft en donker/licht polariteit dat het demiurgische universum definieert. Het klinkt dus nooit als een stem in je hoofd! In plaats daarvan gebruiken de hogere dimensies onvoorwaardelijke liefde ‘zielentelepathie’; een zeer zuivere kwaliteit van licht dat rechtstreeks tot je ziel spreekt.

flowering heartHet verschil tussen een wezen van het Ware Goddelijke Licht en een van het valse licht is dat de eerste licht is en warm, omhullend, puur en onvoorwaardelijk liefdevol, terwijl het licht van deze laatste is koud, op een ongemakkelijke manier doordringend, dominant en vaak overdreven mannelijk. De groep vals lichtwezens is een door mannen gedomineerde groep, zelfs de vrouwen binnen hun machtsstructuur hebben een zeer mannelijke energie.

Daarom hebben de religieuze structuren ook allemaal een dominante mannelijke god en maken ze geen melding van een allesomvattende, vrouwelijke schepper. Een ander belangrijk verschil tussen de valse lichtwezens en wezens van het Ware Goddelijke Licht, afgestemd op Oneindige Bron, is dat het Goddelijke Licht niet controleert, manipulatief, bazig of veroordelend is.

De Oneindige bron zal geen eigen agenda hebben, het zal je ondersteunen in je gekozen missie om de corrupte demiurg te helpen ontmantelen. Je krijgt geen ‘marsorders’, ze sturen je in je dromen niet op eindeloze energie aftappende missies. Zij zullen niets van je vragen waardoor je uitgeput raakt of energie kwijtraakt.

Wezens van het Ware Goddelijke Licht zijn ondersteunend, liefdevol, verzorgend en je bent als individu belangrijk voor ze. Je bent geen radertje in een machine voor hen, want ze begrijpen dat je een cruciaal aspect bent van een ingewikkeld verbonden creatie. Ze hebben het grootste respect voor degenen onder ons die vrijwillig incarneren in het “systeem van het beest” van de corrupte demiurg om deze van binnenuit te helpen ontmantelen. Er moeten inderdaad goddelijke agenten van binnen en van buiten de corrupte demiurg samenwerken om deze te ontmantelen.

discenrment charles spurgeon

Onderscheidingsvermogen is belangrijk
Ik zal nog vaker schrijven over dit onderwerp en de vele implicaties ervan. In de tussentijd verzoek ik je dringend om scepticisme en onderscheidingsvermogen te gebruiken. Gebruik je intuïtie en logica bij de informatie die je krijgt en vraag jezelf af “wat is de agenda hier?” Er is op onze planeet inderdaad een zeer grote, multidimensionale “samenzwering” gaande en het onttrekt macht van ons door ons in het spectrum van polariteiten te duwen. Iemand die wil dat je “kiest voor één kant” is nog niet wakker geworden, niet bewust van het feit dat beide zijden helften van dezelfde medaille zijn, die wordt gecontroleerd door de corrupte demiurg.

Ik verzoek je dringend om deze ideeën te bespreken en te zoeken naar manieren waarop je in het verleden misschien bent gemanipuleerd door entiteiten uit het valse licht. Het is niets om je voor te schamen – de valse lichtwezens zijn ongelooflijk bekwame leugenaars en manipulators.

De meesten van jullie hebben al gekozen om een Goddelijke agent te zijn, zijn geïncarneerd met als doel de ontmanteling van het demiurgische controlesysteem. Je hebt je keuze al gemaakt en nu moet je jouw individuele missie uitvoeren. Om dat te doen, is het van vitaal belang om alle banden met de valse lichtwezens verbreken. Neem indien nodig de tijd om energie en kracht terug te krijgen en vraag aan het Goddelijke Innerlijke Zelf aan jou te openbaren wat het is dat je specifiek zou moeten doen.

Sta sterk in het ware licht van je Goddelijke Innerlijke Zelf en de oneindige Bron.

Veel liefde,
Cameron Day
www.AscensionHelp.com

 

59 gedachten over “Waarom ik me geen lichtwerker meer noem..

 1. Als je alleen al het wollige taalgebruik ziet die ze bij de meeste channelings bezigen, dan kan je het haast wel aan je water voelen dat negen van de tien channelings niet waarachtig zijn. Ik lees er sommige, en dan voel ik het meestal wel aan dat ik mijn tijd zit te verdoen. Het roept vaak mijn weerstand op, en dan stop ik ermee. Maar dat is met alles op internet, het is niet alleen de MSM die van leugens aan elkaar hangt… ook niet alle alternatieve media deugd. Oppassen dus!

 2. Voelt bekend, de subtiele wijze en de enkelbijters.
  Ik ben die ik ben, mijn symfonie (spel) hier te spelen en altijd verbonden te zijn met de Bron.
  Een onvoorwaardelijke hartegroet voor iedereen

  1. Zit je weer in jezelf te praten..? Of met je onwetende Zelf? Vraag aan je wetende Zelf en het komt goed, want die zegt dat het altijd goed was, is geweest en nooit fout kan.. Ofzo..

  2. Nah, oftewel ja, geen idee, volgens mij lul ik tegen mezelf, de hele tijd en de godganse dag (rotganzendag is anders, dat wel) omdat ik en jij,wij, zijn de ander in jezelf, dat dan weer door de helf. Dus dat lultik ook weer tegen mezelf, echo via het gewelf.

  3. Klets vooral lekker tegen jezelf, Coz, want ik vind vaak zinnige reacties (en links met nieuwe aanknopingspunten) in de (jouw) commentaren. Dankjewel 😉

 3. Noem de mens de wetende mens, Homo sapiens. Dan zou je toch verwachten dattie wat wist? Toch? Denk dat de piramidebouwers zich ook geen lichtwerkers noemden, was best een zware klus zei ik ze nog.

 4. Een hoger niveau halen dat deden bv. de indianen al(dat is niet perse van deze tijd) en iedereen moet tegenwoordig geld verdienen. Heel veel basis kennis(natuurwetten) is daardoor verloren gegaan en daardoor ook begrip. Begrip(basis) is nodig om liefde te geven en te ontvangen. Begrip en kennis is nodig om een bootje te sturen in de juiste richting.
  We zijn ons zelf min of meer kwijt geraakt, doordat het systeem over de natuurwetten/mens is gegaan. Alleen jijzelf kan dat verdwaalde lichtje terugvinden. Je hoeft niet alles te pikken. Bewaak op de juiste manier je grenzen, want dan blijf je in balans.(hoef je niet steeds het lichtje te gaan zoeken).

  1. Als je je Hogere Zelf, de verbinding met ‘Alles-wat-is’ ontkent, dan kan ik me voorstellen dat er geen channelings zijn.. Ik heb er té vaak uiterst indringende meegemaakt, om WEL te geloven in onze ONVERBREEKBARE verbinding met ‘alles’, die voor sommigen (nog) te gebruiken is als ‘kanaal’.. Wat niet wegneemt, dat maar weinig channelingen puur en zuiver zijn. De waarheid zit ‘m voor mij in de verfijnde details Robert en niet in een zwart/wit-verklaring. Dat is ook waarom mensen die channelen zo verschillende karakteristieken manifesteren in hun boodschappen/informatie.
   Hoe verklaar je dan paranormale observaties, beelden en duidingen Robert? Er is een fenomeen als Remote Viewing, dat al getuigt van de ability/vaardigheid van mensen om buiten deze materiële wereld te ‘zijn’..!

  2. Guido, de waarheid zit binnen in je, alleen durven en kunnen de meeste mensen die niet zien en hebben houvast van buiten nodig. Dus gaan ze channelen of vragen ze iemand. Hoe goed en nauwkeurig de channelings ook mogen zijn, voor mij komen ze allen uit de Matrix, uit de software gevangenis waar we in zitten. Daarom raad ik eenieder aan om ‘Awaken’ van Davick Icke te bekijken. Ik volg Icke nu al meer dan 20 jaar en moet zeggen dan hij met ‘Awaken’ het beste afgeleverd heeft tot nog toe. Helder en duidelijk legt hij stap voor stap uit waar we ons in bevinden en hoe daar uit te komen. Een echte aanrader voor eenieder die meer wil weten dan zijn of haar neus lang is…:)

   Paranormale observaties bevinden zich net zoals graancirkels, UFO’s, channelings, remote viewing allemaal in the Matrix. The sky is not the limit, your brain is…:) En aangezien ons ‘brain’ aan de Matrix is, is de Matrix de limit…

   Verder wel weer een toppertje dit artikel. Hulde!

  3. Ik ben het met Guido eens dat de waarheid ergens in het verfijnde zit. Ik heb gemerkt in de loop der tientallen jaren dat wanneer ik open blijf staan voor alle kennis die voorhanden is per dag, ik leer om te filteren. Bovenstaand artikel refereert aan mijn onderbuikgevoelens. En deze gevoelens heb ik al een paar jaar. Nu valt het kwartje. Toch denk ik dat channelings in het algemeen iets willen meegeven dat de mens toch vooral zijn/haar eigen wereld schept. Dat wij positief moeten blijven denken. Dat wij scheppende wezens zijn. k

  4. Dank Robert. Wat ik bedoel: je hebt ook een vliegtuig nodig om naar een andere kant van de wereld te komen. Zit dat vliegtuig in mij..?? Het is binnen-buiten en vv. Het is van beiden één.
   En ‘dus’ zijn er ook mensen die van buiten, jou van binnen kunnen ‘raken’. Izzezimpl toch?
   Je kúnt eenvoudig niet gevangen gezet worden, zonder bewustzijn. En daarmee kun je reizen, ook in die matrix/gevangenis. Ergo: je bent feitelijk dus VRIJ. Voor mij het bewijs dat deze matrix zo werkt. Het kan weliswaar, wat Martijn van Staveren ook zegt, een observatie’ruimte’ zijn, die matrix. Maar dat betekent nog niet dat die geobserveerde menselijke geest gevangen zit.. Eureka.. Vrij in de gevangenis. En ‘ze’ weten dit precies; reden imo dat deze constructie zo is gemaakt. Ons de indruk gevend dat we vrij zijn, om ons ‘zich normaal te laten gedragen als vrijen’..

  5. Neo: What truth?

   Morpheus: That you are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into bondage, born inside a prison that you cannot smell, taste, or touch. A prison for your mind. (long pause, sighs) Unfortunately, no one can be told what the Matrix is. You have to see it for yourself. This is your last chance. After this, there is no turning back.

   Morpheus: You take the blue pill and the story ends. You wake in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill and you stay in Wonderland and I show you how deep the rabbit-hole goes. Remember — all I am offering is the truth, nothing more….

   Denk dat je wel degelijk gevangen gezet kunt worden met bewustzijn… Bewustzijn heeft de illusie geschapen van het afgescheiden zijn. We denken dat wel een druppel in de zee zijn maar in feite vormen we met z’n allen de ‘Zilveren Zee van Geest’ (Pieter Barten). Op het moment dat bewustzijn de illusie van het afgescheiden zijn gecreëerd heeft, is er dualiteit ontstaan… Goed en kwaad. En dat kwaad is een macht/kracht/entiteit/energie/frequentie op zich geworden, the Matrix…DAAR zitten we met z’n alle vast in. De zon ontvangt alle info die we nodig hebben om deze illusionaire, 3D belevingswereld te kunnen ervaren, echter ‘het kwaad'(en voor mijn part noem je ze ‘archons, annunaki of wat dan ook).

   Onze zon is een ontvanger, versterker en zender van de komsische energie (zender) van de Hunab Kuh, het centrum van ons zonnestelsel. Deze informatie die de zon ontvangt en (versterkt) uitzend kun je zien als Nederland 1. En aangezien het kwaad Saturnus gekaapt heeft en een kunstmatige maan naast de aarde geplaatst hebben, zorgen zij er in feite voor dat onze ‘werkelijkheid’ gekaapt is door hen. Zij ontvangen de info van onze zon en transformeren deze info van Nederland 1 naar Nederland 3 zodat we een geheel andere werkelijkheid voorgespiegeld krijgen dat er is: The Matrix…

   Dus, we leven in een gekaapte werkelijkheid/illusie, echter dat doet niets af aan het feit dat we er uit kunnen. Maar dan moet je wel weten hoe het systeem werkt en dat in feite alles binnen in je hoofd gebeurt. Dat is tevens onze gevangenis…

   Trouwens, what if als we slechts een software programma zijn? Menselijke Avatars die door iets of iemand buiten the Matrix bestuurd worden? Zijn we dan vrij, gevangen en waar komen onze gedachten vandaan…?

   Ofwel: infinity love is the only truth; everything else is ilusion…..

  6. Robert, je weet wel dat ’the Matrix’ een Hollywood productie is? Ik bedoel maar…hoeveel ‘waarheid’ wil je eruit halen? Je mind krijgt door het kijken wel zaadjes implementeert, en denk je dan nog ‘vrij’? Men kan ook de weg kwijt raken in het geheel…misschien zoek je in deze film een diepte die er helemaal niet is. Misschien is zelfs the Matrix de matrix 😉
   Hier de makers ervan, die een Saturn?-award kregen voor best director…
   http://en.wikipedia.org/wiki/The_Wachowskis

  7. @monika: tuurlijk is Robert zich ervan bewust dat The Matrix een Hollywood-productie is. Het illustreert en legt in begrijpelijke termen uit hoe we allen voor de gek worden gehouden, dat alles een illusie is. David Icke, inderdaad die is geweldig!

  8. Mooi, Dharmakaya.
   Ik persoonlijk vind de film the matrix niet zo belangrijk voor mijn ontwikkeling in deze. David Icke is voor sommigen een soort ‘goeroe’, niet voor mij. Maar dat zegt niet dat ik me niet met de materie aan zich bezig houd.
   Vraag: Als in een bos een boom naar beneden valt, maar er is niemand die het waarneemt. Maakt de boom dan toch een geluid? 🙂

   http://www.holoversum.org/home.html

  9. De Matrix als film is een van de beste films ooit geproduceerd en dan heb ik het ook over de gebruikte film techniek. Echt te gek.

   Daarnaast is het naar mijn idee belangrijk om te weten in welk systeem je bevind. Als je het ‘systeem auto’ kent, dan kun je die auto opvoeren, veranderen en aanpassen. Manipuleren en/of beinvloeden dus.

   Dus als je weet dat je in de Matrix zit en weet hoe dat systeem werkt, dan kun je dat systeem beinvloeden of manipuleren zodat je in feite net zoals Neo aan het eind van deel 1 kunt vliegen…

   Daarom vind ik the Matrix triologie en het werk van Icke ook goed. Film en Icke beschrijven exact hoe onze illusionaire belevingswereld er uit ziet en hoe die geproduceerd (lees: gemanipuleerd) wordt door wezens uit een andere dimensie. En natuurlijk zijn die wezens en dimensie ook een illusie…:)

   Reality is merely an illusion, albeit a very persistent one… Albert Eensteen…:)

 5. Goed stuk maar ik mis iets in deze tekst…
  Onderscheidingsvermogen is, zoals deze tekst aangeeft, essentieel. Maar hoe weet je of je dit vermogen überhaupt voldoende hebt ontwikkeld?
  Het is makkelijk om een kind voor de gek te houden omdat een kind veel dingen niet weet. Volgens mij begint onderscheidingsvermogen dus met kennis. Dit stuk is daar al een inleiding in.
  Mensen die het pad van de gnosis (kennis en zelfkennis) onzelfzuchtig bewandelen, ontwikkelen als vanzelf de benodigde intuïtie om het onderscheid te maken.

 6. Dat alles met elkaar in verbinding staat daar kan ik me wel in vinden.
  sommige dingen zijn door de mens te verklaren zoals bv koolstofstaal een chemische verbinding kan aangaan door in contact met water en zuurstof te komen wat men dan roesten noemt.
  Water en zuurstof zijn voor de mens cruciaal om in leven te blijven terwijl het koolstofstaal tot niets kan reduceren.
  Dan zou men kunnen zeggen dat de natuur zelf bepaald wat wel en niet mag/kan blijven bestaan.
  Veel mensen die bv over zee naar de horizon kijken zien de horizon als eindpunt terwijl ze veel verder kunnen kijken wat ze dan als daar is niets omschrijven terwijl het wel onze levenslucht is.
  Daarom is het voor mij aannemelijk dat er meer kan zijn maar dat wij dat niet zien laat staan kunnen verklaren.
  Dat wij mensen ook met alles verbonden zijn klopt ook als je de lucht tussen de materie en mens of tussen mens en mens als verbinding beschouwd.

 7. In het jaar 2013 was ik bij occupy Den Haag en daar heb ik een visitekaartje gekregen van een lichtwerker…het is een soort beroep. 🙂
  Die mensen zien zich als degene die willen helpen, die je angsten willen nemen, die je ‘liefde en licht’ willen geven…een stuk ver-lichting.
  Ik zelf heb me nooit intensief met channeling bezig gehouden, las 20 jaar geleden een keer Kryon. Was toen leuk. Uiteindelijk, it’s all in the eye of the beholder.
  Spiritualiteit is heel persoonlijk en erover te ’twisten’ blijft moeilijk. Als je verbonden bent, dan voel je dat…echt waar.
  (oke, ik hoor wel bij de 30% met een defined head-center 😛 😉 )

  Onze gedachtes bepalen de realiteit, maar de maat van het bewustzijn beslist.

  1. Monika.
   Als elk mens hetgeen wat hem/haar vanuit het onderbewustzijn(zeg maar vanuit het hart)ingegeven wordt zou volgen,dan denk ik dat dit het beste voor iedereen zou zijn.
   Het zijn volgens mij ook niet de gedachtes die bepalend zijn voor de realiteit maar eerder andersom de realiteit(de omstandigheden waar men op dat moment in verkeerd)zijn volgens mij bepalend voor verder handelen zeg maar hoe men reageert.

 8. Wat ik de laatste tijd bij het lezen van channelings (Sheldan Nidle) voelde, was de arrogantie dat “het licht” de “cabal (het duister)” weleens even een lesje zou leren en dat de opmars van “het licht” niet meer tegen te houden zou zijn (en we moeten en we zullen en we zijn bezig met…). Mijn gedachten? “WTF, het “licht” is net zo opdringerig als het vermeende “donker”… Voor mij geen “wij van het licht” meer. Wordt het niet eens tijd het abonnement op dualiteit en polariteit op te zeggen?”

  Ik las graag de channelings (ja, jaren geleden ook SaLuSa) vanwege de hoop op betere tijden (wie wil dat nou niet), maar na 2012 ben ik van mijn sokken geblazen door… NIETS. Hoe groot was die ontnuchtering dat alles bleef zoals het was en niemand van alle spirituele profeten vertelde het plebs hoe het werkelijk zat. Hier een fraai voorbeeld van de onvolledigheid in deze “teaching”, dus een gevaarlijke onvolledige leerstoel.

  Zie ook het interview met astroloog Tom Kaypacha Lescher, waarin hij onder meer antwoord geeft op de verwachtingen van mensen na 2012:
  http://www.soulvability.nl/2014/11/11/soulvability-met-tom-kaypacha-lescher-van-pele-report/

  1. SaluSa, een oplichter eerste klas:)) 2012 zou het gebeuren en nu 3 jaar verder…… :)) Blijf bij jezelf en hou het klein.

  2. Sheldon Niple kreeg een beroerte, einde oefening voor het hele Galactische broederschap, niemand anders had zijn hersantenne op Salusa INGESTELD. hELE HORDES LICHTWERKERS DIE sALUSA STEUNDEN, STONDEN EN KREUNDEN, OHNE fREUNDEN, GOH ZEG. Er zit een caps in mijn vinger, tingelinger. Lichtwerker zou toch licht werk moeten zijn, ijler dan geluid en ver de materie voorbij, of is bevroren licht nu juist materie? Does it matter? Wie kwam er eerst, de kip of het ei? De haan waarschijnlijk, nee niet Foppe 😛

  3. Ik begreep ooit van iemand (de man kon Neptunus voelen en andere planeten om te zien of het goed met ze ging) die de tellingen van de Maya’s anders bekeek en die dus her-berekende, dat “het” eventueel zou gebeuren zes jaar na de magische datum van 2012 en niet absoluut op de maand of dag af :o) Grappig. Ik deed zelf lichtwerken weet door en door wat het kan betekenen. Je moet er wel effe mee oppassen want als je dat niet doet heeft het “negatieve” gevolgen soms… Iets geloven wat je zelf niet kan nagaan… nee, niet voor mij. Zo ook voor dit ongelooflijke artikel.

 9. wat is een lichtwerker? en waarom zou je dat willen zijn?
  lees alleen de channelings van jane roberts. nooit daarin iets gelezen over redding / licht en duisternis.
  mogelijk dat er bij channelings veel zooi tussen zit. Zal eens het een en ander van roberts nalezen, nu met een andere blik.

 10. Van het eerste gedeelte van het artikel werd ik erg blij! Ha, weer iemand die het door heeft!
  Maar bij de oplossingen had ik sterke twijfels. Het lijkt mij een nieuwe valkuil. Het komt mij voor dat in dit laatste gedeelte waarheid en illusie met elkaar verweven zijn. Wezens die de demiurg te boven zijn gekomen en het ware Licht dienen maken zich nooit bekend. Zij werken onpersoonlijk via straling. En het onvangststation ligt in de diepte van ons hart. Ons hoger zelf is net zo corrupt als deze wereld waarin wij leven. Het duister en het valse licht hebben zich daar door vele incarnaties heen in genesteld. De demiurg is niet alleen buiten ons, maar evengoed ín ons.
  Ik wantrouw ‘lichtwerkers’ die spreken over contact met hun hoger zelf en een ander hulp willen bieden bij dat contact leggen. Hoe goed ze dat ook bedoelen!
  Het onderscheidingsvermogen groeit volgens mij naarmate we doodgelopen zijn naar alle verschijnselen van deze wereld, naarmate we alle illusies uiteen hebben zien spatten. Wanneer we ons tot de goddelijke bron in ons hart durven richten en niemand en niets meer op geloof aannemen, dan zullen we eens ons hoger zelf, die de gouden kooi is, overwinnen.
  In de diepte van ons hart is de goddelijke bron. Die bron wijst ons de weg, is onze gids. Andere gidsen zijn er niet. Er zijn wel mensen op deze aarde die ons voorgegaan zijn en die herkennen we vanuit deze zelfde bron. Daar zeggen we als vanzelf ‘ja’ tegen, omdat we innerlijk glashelder weten dat wij dezelfde weg gaan, namelijk de weg naar de thuiskomst in het goddelijke levensveld. Dat goddelijke levensveld is altijd HIER en NU aanwezig, is niet ergens ver weg, maar is ‘een staat van zijn’ die verworven kan worden door ons slechts te laten leiden door de goddelijke bron ín ons. Die te vinden en te volgen is onze enige reden van bestaan in deze demiurgische wereld.

 11. Altijd handig als er iemand is die dit soort dingen ook kan zien:
  mezelf dus. 😉

  Er is inderdaad vals licht, zoals ik ook in het vorige verhaal verteld heb. De schrijver van dit artikel heeft helaas nog niet door dat vals licht meerdere lagen heeft. Zolang er nog donker is, is er ook vals licht. Dat is met elkaar verbonden in een soort vorm van dualiteit. Illusie en donker horen immers bij elkaar.
  Zo is er ook een laag met “liefde” helaas. Het verschil met echte liefde is dat deze niet goed gegrond is. Het doet inderdaad wat vrouwelijk aan. Ook kan dit valse licht doen alsof we een klein kind zijn dat nog veel moet leren. Het licht dat de schrijver van dit artikel uit schrijft, drukt mijn eigen licht weg, dus klopt niet. Simpel.

  Dit is nog een vrij oppervlakkige illusie. Nog eens stap verder is de manipulatie van kan onze eigen energie (en liefde). Dat kan gebeuren als we niet goed gegrond zijn. Dit word vaak gebruikt om ons in verkeerde relaties te brengen. Wel eens afgevraagd waarom je op wolkjes loopt als je verliefd bent?

  Het echte licht is nog steeds van binnen, helpt ons te gronden en in ons leven en mocht je het niet kunnen ervaren dan kun je teruggaan naar het moment dat je nog klein was.

  Gelukkig is het mogelijk om vals licht en het donker naar het licht te brengen. En dat gaat best gemakkelijk want alles wil eigenlijk weer terug naar de oorsprong/bron 🙂

 12. Disclosure
  Uit eindelijk maken vele handen “Licht” werk, heeft ieder één ogen om te zien, oren om te horen en is het aan niemand anders de eigen ogen en oren als eerste te openen.

  Waar heden, een werkelijk heden doet op lichten. Daar waar Stockholm syndroom , Messiah complex als New Age software voor goed niet langer de dienst uitmaken. Waar de heilige(hele)geest van de verloren gewaande ziel zich niet langer door de eigen kracht van zijn eigen mentaal onwetende geest laat saboteren.
  http://www.veteranstoday.com/2015/08/10/disclosure-why-sabotaging-the-iran-agreement-takes-down-america/
  http://www.veteranstoday.com/2015/08/12/iran-plasma-energy-technologies-and-buzzing-donald-duck/

 13. Wat wordt verstaan onder vals licht?
  Letterlijk beschouwd zou vals licht een lamp kunnen zijn wat een uitvinding van nog niet zo lang geleden is terwijl vuur ook licht geeft en altijd heeft bestaan.
  Licht laat dingen zien terwijl donker juist dingen verbergt.
  Daarom denk ik dat open en eerlijk leven(zeg maar transparant)je naar het licht kan voeren terwijl wanneer je slecht leeft je naar het donker gevoerd zal worden.
  Vandaar misschien ook de uitdrukking jij zult branden in de hel waar het duister door het vuur(licht)verdreven zal worden en het kwaad uitgeroeid?

 14. Allereerst een advies van mijn gids om “niet te wantrouwig te worden”. Tot nog toe heb ik 1 ervaring met het weg slurpen van energie, door deel te nemen aan de eerste groepsmeditatie van Aisha North. Ik heb na twee dagen volledig de verbinding “afgekapt” en doe dat steeds bij het tegenkomen van die naam opnieuw (met een gevisualiseerd zwaard).
  Verder heb ik ooit een amerikaanse reactie gelezen op Channelings.com, waarin werd gesteld dat Sue Ward alleen nog oude informatie weergeeft na een bezoek aan Sedona, met contacten als Quincy, Nidle en Blossom. De vraag werd opgeworpen of nu aan al deze mensen moest worden getwijfeld.
  Twwe constateringen van mijzelf: sluwe kwaadwillende channelings zullen zonder twijfel voor 90% of zelfs 99% juist zijn, maar net op 1 essentiëel punt de lezers “het bos in sturen”.
  Verder kunnen goedwillende channelers ook na verloop van tijd voor een verkeerd karretje worden gespannen door de “bekende” Maffia/USA-zakenwereld-mix (omkoping, chantage, bedreiging, op diverse manieren iemand het leven zuur maken of in extremo levens nemen).

 15. …empowerment en liar-archie: woorden die ook in het Nederlands kunnen. Niet omdat ik flamingant zou zijn, maar wel om te begrijpen wat de schrijver wil degelijk wil bedoelen. hetzelfde met Geest en “spirit” en “the goast” en zo… erg verwarrend want uit het Amerikaanse engels gegrepen. De invloed van het internet is groot en daardoor kunnen zelfs de meest welbespraakten onder ons dingen beweren waarvan de echte diepte er, door gebruik van een andere taal, ons ontgaat eigenlijk. Het doet me ook allemaal zo denken aan mijn jeugd: christelijke opvoeding: dat wil ik van me afweren. Dat heb ik al gehad. Geen gedoe meer met theorieern over wat goed is en wat niet en waarom en over “dat zal iemand me nu es duidelijk gaan uitleggen” : nieuwe dogma’s komen op me af; nee, niet voor mij.
  Er zijn “valse lichtwezens” en de “dualiteit” van de “corrupte demiurg”… wat dualiteit in deze zin ook moge betekenen.
  En dan verbind je je zelf best tot “Verbind je met de hogere dimensies van onvoorwaardelijke liefde en licht. Het goddelijk bewustzijn en de bron. Daar bevinden zich engelen, gidsen en meesters van het hoogste licht. Daar bevindt zich ook jouw Hoger Zelf en het collectief Kosmisch Bewustzijn… ” … Voor mij komt het over als een nieuwe verheerlijking van iets wat ons afhoud van de aarde. het doet me denken aan… mijn nichtje die in een erg steng Chartreuze klooster vertoefde destijds… Zij sprak zowat dezelfde woorden…
  Waar lgt het verschil dan tussen het werken als lichtwerker en het domein van het “onvoorwaardelijke licht”?
  Dat maak je zelf uit. Ik ken het gevoel maar al te goed. het is niet makkelijk er steeds met je zinnen bij te zijn. Het komt over als ware dat lichtwerkers het bij het verkeerd eind hebben. Voor het licht werken is iets van alle dag van elk moment.
  Als lichtwerker heb ik me nooit bedreigd gevoeld. (of ja, soms wel, maar daar moet je dan mee werken) Niet omdat ik de demiurg niet kon weerstaan, maar omdat ik eerlijk mezelf blijf telkens ik eraan begin. (Het is onaflatend als werk natuurlijk) Laat je niet misleiden door jezelf zwak en onderdanig op te stellen. Zo zou ik het willen stellen. Blijf bij de realiteit. De echte realiteit… geen verleidingen naar dingen die “gezegd “worden. Als je iets niet tenvolle begrijpt, of je niet weet waarvandaan de gegevens van derden op jou afkomen: denk dan na: waardoor, waarvoor, hoe?… Eigen ervaring opdoen is erg belangrijk. Dan vorm je je zelf en laat je niet misleiden door welke slechterikken dan ook.
  “Zie je, wezens die ik nu ‘Goddelijke agenten’ noem, zijn bezig de corrupte demiurg van de wereld te vegen. Als de corrupte demiurg is uitgeschakeld, zullen alle wezens die hebben geprofiteerd van de gestolen macht van de demiurg, ook hun macht verliezen”
  Ja… wat bedoeld hij nou: prijzen wij ons gelukkig dat de schrijver “wel weet wat hij zegt en doet”? Het kan zijn. Maar ik weet het gewoon niet door al die voorafgaande woorden die het alleen maar hadden over wat “niet goed” is.
  Allicht is dit artikel niet bedoeld om te misleiden. Ik vind het wel zeer zeker misleidend.

 16. Ik heb me nooit lichtwerker genoemd dus ik heb dat probleem niet.
  Dualisme vraagt om lichtwerkers, ze weten niet eens wat licht is
  noem jezelf wel of geen lichtwerker, lekker belangrijk, stik lekker in je terminologie.Wat wil je delen?

 17. Een artikel wat in eigen bewoordingen omschrijft wat er in deze tijd gaande is. Zelf zal ik kort mijn bevindingen met afscheid nemen van new-age, religie en alles wat daarmee samenhangt beschrijven. Veel vrienden en ikzelf hebben heel rigoureus al onze new-age boeken, Buddah- Christus- Maria- Shiva- beeldjes, stenen, pendels, symbolen, inzicht- meester- engelen kaarten, rituelen etc weggegooid. Niet weggegeven, verkocht of op zolder gelegd, echt de vuilnisbak in.

  De gevolgen waren groot: een mentale strijd, onrust, leegte, sommigen en ikzelf werden fysiek ziek, voelden ons boos en agressief… Dit waren de energieën, soms ook verstopt in karaktereigenschappen, die onbewust erg veel invloed hadden op het dagelijks leven, die eruit moesten, maar niet wilden. Het loslaten van al deze toch zo vertrouwde energieën/entiteiten was moeilijk, maar het resultaat geweldig.
  Innerlijke rust, een oneindig groot gevoel van Liefde, Vertrouwen, werkelijk uit de dualiteit en.. lekker slapen! Na christelijk te zijn opgevoed, me te hebben bekwaamd in de new-age leer en na dit alles weer achter me te hebben gelaten, kan ik nu zeggen dat ik vanuit de Bron leef. Het laat me op aarde leven vanuit Eenheidsbewustzijn, het Al, het Christusbewustzijn, welke naam je er ook maar aan geven wilt en dat overstijgt de stof en de ziel.

  1. Hoi Els, onze weg naar Eenheidsbewustzijn is totaal verschillend. Jij hebt er bewust voor gekozen om het proces in gang te stellen en kon de mentale strijd, onrust en leegte herleiden. Ik voelde me als Job op de mesthoop en had echt geen idee waarom ik daar beland was. Ik heb gebeden en God, of zoals jij ook schrijft welke naam wij er ook maar aan willen geven, om hulp gevraagd. Ik mocht een moment van Eenheidsbewustzijn ervaren. Ik voelde me meer gekend dan ik mezelf dacht te kennen. Het was inderdaad een ervaring die de stof volledig overstijgd en waar wij allemaal in liefde met elkaar verbonden zijn.
   Jij bent al over de finish, ik heb nog wat stappen te zetten. Maar ik weet waar ik naar toe ga en jouw reactie spoort mij weer aan om mijn beste beentje voor te zetten. En daar ben ik je dankbaar voor.

  2. Hoi MD, dank je voor jouw reactie. Ja, ieder loopt zijn eigen weg. De stap is goed te doen, geen tussenkomst meer in de vorm van channelings, boeken, engelen etc. helpt enorm. Dan hoef je ook niet meer na te denken wie/wat goed en fout is en vallen oordelen weg. Je weet immers nooit door wie je beïnvloed wordt? Als er gedachten komen die onrust veroorzaken, gewoon weg laten gaan en geen aandacht aan schenken, dan wordt het vanzelf stiller en rustiger in je hoofd en lijf.
   Voor je het weet, ben je Thuis!

  3. Hoi Els, wat een juiste stap. Aan jouw opmerking hier heb ik bijzonder veel, dank je hiervoor.

 18. Zelden zo’n brei hele, halve en on-waarheden gelezen – na die van Benjamin Creme – waarbij met vingertje gewezen wordt naar allerlei “astrale misleidingen” terwijl men zelf de toets der kritiek ook niet zal doorstaan als men gaat spitten en uitzuiveren!
  Want hoe kan men bovenstaande beweringen over bijv. de Demiurg controleren c.q. accepteren ANDERS dan met de zelfde lichtgelovigheid waarmee velen vallen voor openbaringen van en over andere Meesters, Engelen en intiteiten?

  1. Mooie inhoudelijke reactie..
   Het is in de eerste plaats een persoonlijk verslag, waar mensen zich wél of niet in herkennen. Vervolgens is het aan jou om de feiten van de fictie te scheiden, zoals je beweert dat die er is/zijn. Gewoon hard roepen dat het onzin is, is net zulke onzin, naar mijn idee.. Inhoudelijk argumentaties zijn ook welkom overigens..!!

  2. Inderdaad, je voelt er iets bij of niet. Niets van de verhalen over spiritualiteit kan bewezen worden. Het is een grote bak aannames die je wel of niet raken al naar gelang je eigen conditionering. Ik heb het nu onderzocht, het gevalletje lichtwerkers. Ik kan mij in het bovenstaande verhaal vinden en dat mocht best korter zijn.

 19. Houd het simpel, eerlijk en oprecht halve wegge haak ik af. Wat een verhaal. Is deze informatie die Cameron Day geeft zuiver? Waar komt het vandaan. Wanneer doe je het goed, wanneer doe je het fout. Blijf bij jezelf en luister naar je Goddelijke innerlijke gevoel, daar sluit ik mij wel bij aan. Kortom is dan dit hele verhaal nodig en had Cameron Day gewoon kunnen zeggen, mensen luister naar je eigen intuïtie.

 20. Wordt er toch bijna angstig van bij lezen van dit verhaal, waarom wordt er angst gecreëerd? Wat is waar, wat is niet waar? Wat is goed, wat is fout? Voor en over wie ben ik verantwoordelijk? Is alles geen les? Is moeder Aarde de grootste leerschool? Wellicht komen wij er achter als wij mogen overgaan naar de Goddelijke Onvoorwaardelijke Liefdesenergie!

 21. Duidelijker kan het niet, wel korter. Leuk van WanttoKnow is, dat Guido even enthousiast deze heldere Cameron Day ruimte geeft als aan het schoolvoorbeeld van gechannelde onzin van een Mirjam Stoof.
  Cameron schrijft kritisch over over energieaftappende nepchannelaars, valse lichtwezens en de hoop-ium voor het goedwillende maar domme volk, dat graag gevleid wordt met de term Lichtwerkers. Steek het als een veer op je hoed.

 22. Mooi stuk herkenbaar.. in lijn met wat ik leerde van een wijze vrouw die jarenlang bij de priesters aan de Ganges had geleefd en ook de Keys of Enoch heeft bestudeerd. .. als je je ontwikkelt dan ga je meestal door een laag met astrale lagere energie heen. Steeds verbinding maken met het allerhoogste (je hogere zelf) en het hoogste bewustzijn. Luister naar je eigen intuitie is behoorlijk de kern inderdaad… die energie van anderen kan je releasen in nature..

 23. Ik heb het licht zelf gevoeld, alles werd duidelijk, zo duidelijk dat ik niet snapte waarom anderen het niet konden begrijpen, ik voelde me gelukkig maar ook niet ik kreeg het benouwt en voelde een enorme druk, er is die tijd een passenger voorbij gekomen, die mee opging in het verhaal, ik ben meegegaan, er kwamen toen verschillende jaren van depressie en donkere tijden, ………. maar wie zich de rug nooit keert van het licht komt later terug samen, zoals ik nu terug ben STERKER dan ooit, rustiger, ik straal het uit naar mijn omgeving, want ik weet dat die er gewoon bijhoren, en de een is niet slecht, want zij zorgen dat alles in balans blijft (nou hoe meer men lichtwerk verricht hoe duidelijker het duister in ons midden is , maar dat is niet anders of meer dan ervoor, je ziet het alleen veel duideljiker, …..) het “duister” heeft mijn leven nen keer gered, (getuigen verklaarde dat het een omgevallen boom was, maar die heb ik nooit gezien, enkel gitzwart en ogen die keken mij recht aan dat ging door merg en been) , maar uiteraard is er veel dat we niet weten, en alles is voortdurend in beweging, ook het geloof laat zich beetje per beetje uitbreiden, maar dat is het juist … je kan pas mee gaan in een geloof als de tijd rijp is of als je er zelf achter gekomen bent, anders krijg je weer (valse) gelovigen.

  Ik weet niet of het allemaal zo duidelijk is wat ik hier neerschrijf, ik heb geen idee hoe ze dat in mensentaal allemaal zeggen, ik noem mezelf ook geen lichtwerker (ik ben gewoon mezelf 🙂 )

  Maar ik heb zeer veel bewondering voor uw visie, het helpt mensen op hun beurt weer voorruit. <3

 24. Eindelijk,… iemand die het ook ziet, al gaat hij er nogal heftig op in.
  Mijn hele leven zie ik al van die wannabe “lichtwerkers” die graag een speldje of medaille willen voor hun goede bedoelingen, of in ieder geval een soort erkenning willen, want zo zie ik het.
  Met de term lichtwerker heb ik sowieso nooit wat gehad. Er zijn zelfs lichtwerker cursussen te vinden op het internet..pfff.. ze doen ook alles voor het geld.
  Je bent een geboren heilwerker (zelf bedacht :-P) of niet! Met mijn hart op de goede plaats om te herkennen wat er niet klopt aan deze wereld. Wat ik daarna doet is mijn eigen zaak. Op mijn erkenning zit sowieso niemand te wachten 🙂

  Ieder nadeel heb z’n voordeel.
  Als je al veel duistere figuren bent tegen gekomen, mensen of geesten, dan herken je al snel de goede zielen hier tussen.

  Wat ik wel een beetje jammer vind, is dat dit soort mensen die met de voeten op aarde staan, zich toch niet weten te organiseren. Het is net alsof we gedoemd zijn ons pad alleen af te lopen…..
  De zogenaamde lichtwerkers zijn hier veel beter in, om zieltjes te winnen bedoel ik.
  De lichtwerkers zullen wel hun doel hebben, ook al klopt het zweverige verhaal vaak niet erg. Ze wekken toch een interesse voor het hogere bij de mensen, om er daarna achter komen, dat ieder mens zijn eigen goeroe moeten zijn (met een beetje hulp van boven welliswaar).

  Voor alle heilwerkers die dit lezen,… het ga je goed, en maak er wat van. Eindelijk verandert de wereld 🙂

 25. beste wie dan ook,
  wat dacht je van internet met computers, ik zit er ook wel eens achter, maar het slurpt me helemaal leeg( vals) ( het is een behoorlijke mind control), bij mij gelukkig niet, geld het kost te veel energie, die dingen die deze macht ons op legt, vals ( en zo zit deze aarde( wereld voor minima 80 % in mekaar) als je niet zeker bent van het hoogst mogelijke licht en duisternis, vraag of telepatheer, kan je in het licht verschijnen, dan weet je genoeg, ik heb namelijk wel goede ervaringen met zielen en geesten en deze naar het licht te sturen ( ik voel namelijk dat er van alles goed en slecht is ..dualiteit,), het werkt wel positief bij mensen, etc. ik heb nog maar weinig tot wel geen klachten gehad. , het enigste waar ik mee zit is, dat als ik wakker wordt, dan heb ik gelijk heimwee, naar waar ik vandaan kwam en weer in deze illusie ben, van want dan ook. wie wil hier met mijn over comminuceren, ik vind het namelijk belangrijk, ben deze mensen nog niet echt tegen gekomen, mijn Hotmail is peterbosmans@live.nl ik vindt 1 comminucatie website wel genoeg, maar deze site ga ik af en toe af en bekijken voor reactie , groete van peter,(het hoogst mogelijke licht)

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.