Advertentie

Geen bewijs, dus waarom nog steeds ’n griepprik..??


Het onderstaande artikel is van de hand van huisarts Hans van der Linde, de man die door Coutinho, zich verschuilend áchter het RIVM en het Ministerie van VWS, voor de rechter werd gedaagd om zijn kritische houding ten opzichte van datzelfde RIVM. Dat Van der Linde alle reden had en nóg steeds heeft, om op de barricaden te klimmen en over de krankzinnigheid van o.a. griepvaccinaties te roepen, blijkt telkens weer. Wetenschappelijke tijdschriften die zijn mening bevestigen. Onderzoeksresultaten van de Europese Gezondheidsraad, n.a.v. de idiote pandemie-verklaring van de WHO in 2009, enz. enz.

Huisarts Hans van der Linde kiest voor de aanval om zich te verdedigen.
Huisarts Hans van der Linde is één van de pioniers die publiekelijk de verhalen rondom het ‘hosanna van de griepprik’ in twijfel trekken.

Het blijkt dat veel onderzoek waarop het RIVM haar beslissingen baseert om de griepprik jaarlijks in het vaccinatie-programma te blijven houden, gebaseerd is op selectief shoppen in wetenschappelijk onderzoek. Met andere woorden, je pikt als wetenschapper’ precies dié onderzoeken uit, die jouw mening bevestigen en jouw beleid ondersteunen. Wat de reden is dat dit gebeurt, dit ongenuanceerde, nauwelijks kritisch te noemen gedrag, valt nog te bezien. Maar de veronderstelling dat de farmaceutische industrie, met al haar lobby-tentakels in de overheid, de onderzoekswereld en de publieke opinie hier een stevige vinger in de pap heeft, lijkt niet onwaarschijnlijk. Vele miljoenen dollars en euro’s geeft deze industrie jaarlijks uit, om haar producten aan de man te brengen.

Dat dit alles ten koste gaat van de volksgezondheid, lijkt niet gezegd te mogen worden. Het RIVM houdt zelfs cijfers achter over schadegevallen, waaronder sommige zéér ernstige, die het gevolg zijn van vaccinatie-bijwerkingen. Het lijkt erop dat het RIVM niet meer kritisch dúrft te zijn, omdat dán pas zal blijken, hoe het jarenlang feitelijk de burgers van Nederland en de politici in Den Haag, heeft besodemieterd. Dat is een stevig woord, maar als je willens en wetens mensen essentiële informatie achterhoudt, dan kunnen wij in ieder geval geen beter woord bedenken, dat deze valse lading dekt. Laten we het woord geven aan dr. Hans van der Linde, die het allemaal wat diplomatieker uitdrukt wellicht, maar wiens betoog feitelijk op hetzelfde neer komt.

x

* * *

x

Griepvaccinaties: ‘Selectief shoppen in de uitkomsten van het onderzoek’

2012 © huisarts Hans van der Linde

 x

Er bestaat communis opinio over gebrek aan bewijs voor de werkzaamheid van vaccinatie van gezonde ouderen. Toonaangevende bladen BMJ, NEJM en The Lancet riepen al: ‘Evidence for protection in adults aged 65 years or older is lacking’. Of in goed Nederlands: “Het bewijs (van de werking van de griepprik) dat ouderen van 65 jaar en ouder beschermt worden tegen griep, ontbreekt”.

Roel Coutinho in zijn bekende pose, wenkbrauwen de lucht in.. "Het is de normaalste zaak van de wereld dat wij bij de farmaceutische wereld op schoot zitten"..!
Roel Coutinho in zijn bekende pose, wenkbrauwen de lucht in.. Uitspraken van de directeur van het RIVM liegen er niet om.. “Het is de normaalste zaak van de wereld dat wij bij de farmaceutische wereld op schoot zitten”..! En dan deze, in het kader van de omstreden griepprik: “Er bestaan geen harde gegevens op basis waarvan kan worden vastgesteld dat ouderen baat hebben bij (griep)vaccinatie..”

Het Geneesmiddelenbulletin (GeBu): ‘geen valide bewijs dat jaarlijkse influenzavaccinatie bij ouderen en risicopatiënten werkzaam en effectief is.’

Roel Coutinho op 13 juni 2012 tijdens een bijeenkomst van de Gezondheidsraad (GR): “Er bestaan geen harde gegevens op basis waarvan kan worden vastgesteld dat ouderen baat hebben bij vaccinatie.”..

Osterhaus c.s. in 2010 in het NTvG over ouderen: ‘Er bestaan veel studies naar de effectiviteit van influenzavaccinaties, maar de uitkomsten zijn wisselend en discutabel’.

Farmamarketing en authority based medicine domineerden echter het influenzavaccinatiebeleid. De verlaging van de vaccinatieleeftijd naar 60 jaar is daarvan het sprekende bewijs. Zonder bekend effect van vaccinatie van gezonde ouderen adviseerde de GR onder voorzitterschap van hoogleraar Knottnerus om de vaccinatieleeftijd te verlagen naar zestig jaar. Zijn 17 jaar oude onderzoek speelde daarbij een prominente en bepalende rol, maar was duidelijk van achterhaalde kwaliteit. Die vaststelling “is niet bedoeld als kritiek, maar is veeleer illustratief voor de wijze waarop de kennis over het uitvoeren en rapporteren van gerandomiseerd onderzoek de afgelopen twintig jaar is geëvolueerd” aldus het GeBu.

Dat oordeel is wel erg vriendelijk. Lezing van de studie anno 2012 leidt tot grote verbazing: geen formulering vooraf van de onderzoeksvraag, samenvoeging van resultaten van alle risicogroepen zonder onderscheid te maken tussen de verschillende risicogroepen, geen controle op differentiële uitval bij een geringe deelname van slechts 19% waardoor generalisatie van de uitkomsten ontoelaatbaar zijn, geen effecten op harde klinische eindpunten zoals complicaties en mortaliteit, wel een Number Needed to Vaccinate van 41 en zo nog wat van die punten.

Het vaccineren van ouderen tegen de seizoensgriep is volstrekt overbodig en smijten met gemeenschapsgeld..
Het vaccineren van ouderen tegen de seizoensgriep is volstrekt overbodig en dus smijten met gemeenschapsgeld.. Is de overheid hierop juridisch aan te spreken..?

Retrospectief kon dit onderzoek daarom onmiskenbaar al in 1993 niet de toets der kritiek doorstaan, maar influenzavaccinatie was inmiddels het domein van ‘authority based medicine’. Medicijnen die verstrekt worden op basis van autoritair wetenschappelijk onderzoek.

Nog veel erger is het feit dat het onderzoek geen statistisch significant effect liet zien boven de leeftijd van 70 jaar. Enkele uitkomstmaten van de onjuiste methodologie toonden wel een effect bij personen van 60 tot en met 69 jaar. Dat werd vervolgens weer aangegrepen om de vaccinatieleeftijd te verlagen naar 60 jaar. Een consequente aanvaarding van dit onderzoek als leidraad voor het Nederlandse vaccinatiebeleid had natuurlijk moeten leiden tot beëindiging van vaccinatie boven de 70 jaar. Dat gebeurde opmerkelijk genoeg niet. Welke onzegbare krachten binnen de GR waren debet aan dit selectief shoppen in de uitkomsten van het onderzoek?

Knottnerus roemt het grote aantal citaten van zijn onderzoek. Wie produceerde echter de artikelen over influenzavaccinatie? Dat waren de key opinion leaders in de WHO en de ESWI die meedreven in de geldstroom van de farmaceutische industrie. ESWI staat voor European Scientific Working group on Influenza onder voorzitterschap van Ab Osterhaus en thesaurier huisarts Ted van Essen. De organisatie wordt voor 100 % gefinancierd en gedomineerd door vaccinproducenten.

Vrij Nederland schreef erover: “Uit de statuten van de ESWI blijkt dat ze overheidsdienaren ervan wil overtuigen dat vaccins en virusremmers nuttig en veilig zijn en dat eenderde van de wereldbevolking gevaccineerd moet worden. […..] Dat zijn geen wetenschappelijke doelstellingen, het is een lobby, gericht op overheid, politiek en publieke opinie.”

Wat zou dus de reden kunnen zijn dat het onderzoek van Knottnerus c.s. zo vaak wordt geciteerd en waarom zou op critici de verplichting rusten om zelf onderzoek te gaan doen?

 

18 gedachten over “Geen bewijs, dus waarom nog steeds ’n griepprik..??

 1. Wanneer we dit gegeven verbreden, kunnen we gerust zeggen dat het selectief shoppen in wetenschappelijke studies alle takken van onze Westerse maatschappij treft.
  Het is werkelijk een wonder te noemen dat er desondanks nog helder denkende geesten zijn zoals een Van der Linden en de vele anonieme bezoekers van alternatieve media en, niet in het minst, het bestaan van die alternatieve media.
  Hoopvolle conclusie : je krijgt de mens er niet onder.

  1. Het idiote is imo, dat de huisarts niet gewoon een budget krijgt (gebaseerd op het aantal patienten/personen in zijn praktijk) voor het geven van de griepprik. Nu krijgt hij ‘per stuk’ betaalt.. Lekker prikkelend, om (met die wintersport bijv. in het achterhoofd) dan nog mensen neutraal te adviseren over de griepprik.. Elk negatief advies over de vaccinatie, kost hem geld.. Hoe idioot wil je het hebben.. Over belangenverstrengeling gesproken..!

  2. mijn arts gaat niet alleen met de wintersport op vacantie?? hoor maar hij gaat wel 5 x op vacantie krokus lente zomer najaars en wintersport vacantie .en die krijgt hij allemaal vergoet van zijn maffia farma .dus wat willen we nog meer .

 2. Er is sowieso geen bewijs voor de werking van welke vaccinatie dan ook. De zogenaamde successen uit de beginperiode zijn in werkelijkheid gebaseerd op het natuurlijke verloop van iedere infectieziekte: opkomst – hoogtepunt -afname.
  Verder blijkt steeds meer dat vaccinatie zowel op de korte termijn (acute aandoeningen) als op langere termijn (chronische ziekten) alleen maar nadelen heeft. Ook de terugkeer, ondanks tientallen jaren van vaccinaties, van steeds meer kinderinfecties als bof, mazelen en kinkhoest geeft aan dat de mens het op termijn gaat afleggen tegen deze virussen, die door al die vaccinaties steeds agressiever worden. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat niet-gevaccineerde kinderen zowel in hun jeugd als als volwassene veel gezonder zijn.

 3. Gelukkig is voor geen enkele bevolkingsgroep vaccinatie verplicht.
  Voor niemand.

  Voor diegenen die goedgeinformeerd zijn, is vaccinatie een eigen beslissing.

  In het geval van de ‘meidenprik’ is dat anders, daar worden jeugdige meisjes op school overgehaald om zelf te kiezen voor de naald.
  Als daar de ouders tegen adviseren, kan de leraar, de klas, ouders van andere kinderen en de schoolarts het meisje omlullen en met peer pressure en doom verhalen onder druk zetten ”Je wil toch geen baarmoeder kanker?” Dat is weer erger vind ik.

  Anderzijds wie is er nu goed geinformeerd in Mainstream Nederland?
  Vandaar (en door die BONUS PER PRIK incentive VOOR DE ARTS, inderdaad Guido!) dat er op los geprikt wordt…

 4. Alvast ter info (er volgt nog een artikel voor WTK, maar gezien de actualiteit alvast deze vermelding, zodat mensen zich kunnen aanmelden en andere mensen kunnen informeren):

  HealingSoundMovenment TV Vaccinatiedebat “De Waarheid in de Spuit!” : Vrijdagavond 22 februari, 19-22 uur, Pateo Center te Oudewater

  HealingSoundMovement TV is gestart met maandelijkse ‘ronde-tafel-gesprekken’ (de tafel is mogelijk vierkant) met Tv-registratie en de mogelijkheid om als publiek interactief deel te nemen en vragen te stellen tijdens de afsluitende paneldiscussie. Gespreksleider Drs John Consemulder gaat telkens een open gesprek aan met 3 inspirerende en bewustmakende gasten, die hun mening en kennis zullen delen over een specifiek thema (zoals ‘Vrije Energie’, ‘Menselijke Economie’, ‘Natuurlijke Geneeswijzen’, ‘Gezonde Voeding’ of ‘Non-lokaal en Eindeloos Bewustzijn’).
  De diverse thema’s en onderwerpen vinden aansluiting bij de 5 centrale peilers van HealingSoundMovement TV, te weten: Gezondheid, Nieuwe Wetenschap, Bewustzijn, Spiritualiteit en Duurzaamheid in brede zin. Alle maandelijkse ronde-tafel-gesprekken worden opgenomen en uitgezonden door HealingSoundMovement Televison (HSM TV: link) als onderdeel van Duurzaam24.tv (link). Het ronde-tafel-gesprek is telkens van 19.00 uur tot 22.00 uur (zaal open 18.30).

  De eerste HealingSoundMovement TV ronde-tafel edtie behandelt het thema ‘Vaccinaties en Ware Immuniteit’. Directe aanleiding is het advies van het RIVM om zwangere vrouwen te willen vaccineren mbt het kinkhoestvaccin, een volgens sommige artsen, wetenschappers en onderzoeksjournalisten nogal twijfelachtige beslissing met mogelijk verstrekkende gevolgen!
  * Hoe zit het met de vermeende ‘veiligheid en effectiviteit’ van vaccinaties?
  * Wat zit er in de spuit en wat zijn de biologische effecten voor zwangere vrouwen en het ongeboren kind?
  * Wat is de geschiedenis van het vaccinatiebeleid en de vaccinindustrie? Wat tonen onafhankelijke wetenschappelijke studies aan?
  * Wat is het verschil tussen immuniseren en sensitiseren? Zijn er ook alternatieven en hoe bouw je op een natuurlijke manier weerstand op?
  * Kunnen wij blindelings vertrouwen op de mening van de autoriteiten?

  Om een antwoord te kunnen geven op al deze vragen en meer heeft HealingSoundMovement TV enkele bijzondere gasten kunnen uitnodigen voor dit belangrijke vaccinatiedebat van 22 februari . Niemand minder dan Désirée Rӧver (onderzoeksjournalist, radio-host, auteur en vaccinatie-expert), Door Frankema (gezondheidsprofessional en vaccinatie-expert) en dr Hans Moolenburgh (deze 87 jarige arts en auteur heeft de ontwikkelingen van het vaccinatiebeleid vanaf het begin meegemaakt en zorgde er tevens voor dat er geen fluoride in ons drinkwater terecht is gekomen!) zullen bij gespreksleider Drs. John Consemulder (neuropsycholoog, auteur, spreker en Tv-producent) aanschuiven voor een dieptegesprek over dit onderwerp. De informatie is bedoeld voor een breed publiek en er zijn tijdens de afsluitende paneldiscussie ruime mogelijkheden om vragen te stellen, te reageren of suggesties naar voren te brengen!

  Let op: bij aanmelding en betaling vóór 20 februari is de entree € 10 p.p. (aan de deur € 15 p.p.). Zwangere vrouwen en kinderen onder de 12 jaar hebben gratis toegang tijdens deze speciale editie! Wil je die dag een stand met natuurlijke en biologische producten (of of het gebied van natuurlijke of biofysiche geneeswijzen), mail ons dan ook via info@healingsoundmovement.com (ook voor de aanmeldingen, u ontvangt dan een e-mail met meer informatie). Locatie: Pateo center te Oudewater (tussen Gouda en Utrecht, zie ook: pateo.nl ), tijd: 19.00 – 22.00 uur (zaal open 18.30).

 5. De ‘Stichting Nationaal Programma Grieppreventie’ meldt het volgende op haar website :

  Huisartsen ontvangen een vergoeding van € 10,43 per toegediend vaccin voor het vaccineren van de geïndiceerde patiënten in het kader van het NPG (Nationaal Programma Grieppreventie). De huisarts ontvangt de vergoeding voor zijn kosten en werkzaamheden. Denk aan vaccineren, selecteren en uitnodigen van patiënten, bijhouden van indicaties, administreren, opslag en vernietigen van vaccins. Deze vergoeding is onafhankelijk van de locatie waar het vaccineren plaatsvindt.

  Bron: http://www.snpg.nl/griepcampagne/declareren.htm

 6. It is all about the money………….en wie in vaccinaties gelooft, heeft geen vertrouwen in zijn eigen immuunsysteem en als je ze geen vertrouwen geeft, hoe wil je dan dat je immuuncellen voor je gaan werken.

 7. neem de gezondheid van de natuur maar in dan ben/wordt je mindervaak ziek .en een griepje ?? hoort bij de mens.want dan kan hij/zij zn baksillen kwijtraken door veel te snuiten .en te zweten .en vooral te ontlasten .neem vooral verse groenten en fruit waar veel occidanten in zitten .ben je gauw weer gezond beter dan dat vergif van meneer farma.

 8. hh is het voor mij niet meer mogelijk dat ik hierop nog een stukje schrijf ?? want telkensik een antwoord geef zie ik maar even dat mijn verhaal er op staat en zodra ik even weg ben gegaan dat mijn verhaal hierop nergens meer staat beschreven .met vr gr garriet60

 9. In een oude uitzending van Zembla zeiden ze dat de huisart 10 euro per prik krijgt. Dat is toch heerlijk zakcentje voor ze.Wat is dat voor onnozel gedrag de huisarts per geval te betalen om gewoon zijn werk te doen. Mijn vriend 44 jaar ,kerngezond kreeg ook een oproep voor de griepprik ¿¿?? Hij viel volgens de oproep in de risicogroep …… Sinds wanneer vallen jonge gezonde mensen die nooit ziek zijn in de risicogroep ??¿¿ Oproep verdween natuurlijk in de prullebak.

 10. er worden steeds meer mensen die niet tot de doelgroep behoren krijgen ook een prik daar zit de farmacie achter.dit hoort gewoon in de praktijk van de huisarts te hangen!

 11. Wat zit er eigenlijk in een vaccin?

  In een griepprik zitten de volgende gifstoffen:
  Ethyleen glycol = antivries; Phenol = een desinfecteringsmiddel;
  Formaldehyde = kankerverwekkende stof;
  Aluminium = deeltjes die je hersencellen aantasten;
  Thimerosal (kwik) = desinfecteringsmiddel tast immuunsysteem aan en veroorzaakt hersenbeschadiging;
  Neomycin & Streptomycin = antibiotisch en geeft allergische reacties.

 12. Maar wat zit er in een vaccin?

  In een griepprik zitten de volgende gifstoffen:
  Ethyleen glycol = antivries; Phenol = een desinfecteringsmiddel;
  Formaldehyde = kankerverwekkende stof;
  Aluminium = deeltjes die je hersencellen aantasten;
  Thimerosal (kwik) = desinfecteringsmiddel tast immuunsysteem aan en veroorzaakt hersenbeschadiging;
  Neomycin & Streptomycin = antibiotisch en geeft allergische reacties.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.