Advertentie

Wat vaccinbijsluiters -tussen de regels- vertellen..!


‘Thus our first interest and our first duty is to enlighten ourselves on this subject,
whereon depends all our conduct.
Therefore among those who do not believe,
I make a vast difference
between those who strive with all their power to inform themselves’  

~ Blaise Pascal –

(Buitengewoon begaafd Frans wis- en natuurkundige)

(vertaling:)

‘Daarmee is het ons eerste belang en onze eerste plicht,
om onszelf over dit onderwerp te verlichten.
Hierop zullen al onze daden zijn gebaseerd.
Daarom wil ik, voor allen die het niet kunnen geloven,
het grote verschil laten zien,
van hen die met al hun kracht en macht bezig zijn, zichzelf te informeren.’

 * * *

header Vaccinn Vrij
Door Frankema is oprichtster van de door jonge ouders intens geraadpleegde website ‘Vaccin Vrij’. Zij heeft zich onlangs verdiept in de bijsluiters die bij vaccins worden ingesloten/afgedrukt. Opnieuw blijkt de bijna krankzinnige werkelijkheid die onder het dunne chroomlaagje van ‘wetenschappelijk verantwoorde vaccins’ schuilgaat.. Wanneer zijn we bereid om uit onze angst te stappen en met gezond verstand na te denken over vaccinaties. Bereid om met open ogen en een open mind te kijken naar wat zich onder onze ogen afspeelt.

Vaccins zijn gewoon niet veilig, zijn wetenschappelijk feitelijk uiterst dubieus. Waarom houdt het RIVM anders zoveel informatie achter over ernstige gevallen van bijwerkingen, zoals de huisarts Jannes Koetsier heeft uitgevonden. (HIER). Ernstig falende voorlichting van het RIVM is ook terug te vinden op de bijsluiters van vaccins. Door Frankema doet hieronder in het artikel een simpel boekje open over ‘bijsluiters’.. Vaccins wetenschappelijk verantwoord..? Laat ons niet lachen..!

* * *

 X

 Een vergelijkend ‘onderzoek’  tussen
de Amerikaanse (DTP) en Nederlandse (DKTP) bijsluiters.

x

Vaccin-bijsluiters bekeken

2013 © Door Frankema

x

Door Frankema2
Door Frankema

Internet en facebook hebben allebei hun schaduwkanten – het kan lastig zijn om te onderscheiden wat ‘klopt’ en wat ‘niet klopt’ – want er staat een hoop onzin op het web en ‘big brother is watching every move you make on facebook’ – maar wow, wat kan de informatie snel circuleren. Zoeffff, druk op de knop en het is in een flits de hele wereld over – I love it!

En dat brengt me bij het volgende: ik moet bekennen dat ik me ernstig opgewonden heb over een bericht dat een tijdje geleden over kwam waaien uit Amerika op de facebook pagina vanVaccin Vrij’ . Het gaat over bijsluiters.

Bijsluiters – inhoud en functie
In Nederland krijgen baby’s routinematig vaccins volgens een bepaald schema, maar ouders krijgen niet routinematig een bijsluiter over de betreffende vaccins.  Zelfs als ze erom vragen kan dit weerstand opleveren. Dit vind ik vreemd – en het maakt me nieuwsgierig.

Wat is eigenlijk een bijsluiter?
Wat is de functie ervan? Wie schrijft hem en waarom? Ik heb zowel het Nederlandse bijvoegsel van de DKTP – het eerste vaccin dat onze baby’s krijgen – als Amerikaanse ‘inserts’ van de DTP (in U.S.A wordt polio apart gegeven) naast elkaar gelegd en eens goed doorgelezen.
En voor de volledigheid ook die van het medicijn Paracetamol, omdat het voorgeschreven wordt om koorts en pijn na vaccinatie te bestrijden. Ben je benieuwd naar de resultaten van mijn vergelijkend onderzoek? Wees welkom in mijn denken en lees rustig verder..

Wat is een bijsluiter?

bij·slui·ter (de; m; meervoud: bijsluiters)

1     gedrukte informatie, m.n. bij medicijnen

Volgens het woordenboek ‘van Dale on-line’ is het dus ‘gedrukte in-for-ma-tie. Dat is dus iets anders dan de gedrukte ‘waarheid’.. Toch? Het is dus gewoon informatie. Belangrijke informatie zelfs: want er staat op dit magische papiertje dat we haar goed moeten lezen!

Paracetamol
Ik startte mijn onderzoek bij een simpel ‘paracetamolletje’.  Een tip: laat je niet afleiden door ingewikkeld klinkende woorden zoals ‘dis-per-geer-bare tabletten’. Kopieer ‘dispergeerbaar’ naar je zoekbalk en voila, daar is het antwoord! Een dispergeerbare tablet is een: ‘in water oplosbare’ tablet. Het medisch bedrijf houdt ervan ons het gevoel te geven dat we niet al te slim zijn, en afhankelijk van het indrukwekkende ‘weten’ van de deskundige.

bijsluiter paracetamol

De medisch geschoolde persoon – en ik weet dit uit ervaring want ik heb zelf een medische opleiding gedaan – heeft van alle jaren studie een flink deel van zijn of haar tijd besteed aan het leren van de betekenis van woorden als ‘dispergeerbaar’ en/ of de latijnse benamingen voor lichaamsdelen, ziektes, bacteriën enz. Voor het grootste gedeelte bestaan die woorden in de Nederlandse taal, maar die gebruiken we liever niet, want status is alles en ontzag voedt blind vertrouwen.

Paracetamol is een ‘onschuldig medicijn’, zonder doktersrecept verkrijgbaar maar het blijft een medicijn en valt daardoor onder de wettelijke verplichting (net als vaccins overigens) dat het alleen verkocht mag worden met een bijsluiter. Daarop staat dikgedrukt geschreven:

medicijnenLees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.
O.K. ik ben een intelligente, bewuste, geïnteresseerde consument en ik doe mijn best.. Ik neem de uitnodiging aan, maar het valt niet mee.. ‘Naam van het ‘geneesmiddel’, dat gaat nog maar ‘werkzame’ of ‘andere’ bestandelen ontneemt me de lust om verder te lezen. Wie komt er voorbij de woorden: po-ly-fi-don… pardon?   stea-ri-ne-zuur .. erg zuur,  na-tri-um-zet-meel-gly-co-laat…??   Laat maar!

Kortom wie leest die bijsluiter..?! Ik vraag me af vóór wie hij geschreven wordt en dóór wie hij geschreven wordt, en mijn onderzoek gaat verder.

Aktieve en niet-aktieve ingrediënten
Over naar de bijsluiter van vaccins. Men gaat ervan uit dat de bestanddelen van een vaccin bestaan uit ‘aktieve’ en ‘niet-actieve’ ingrediënten, alsof een deel van de stoffen die we inspuiten ‘werkt’ en een ander deel geen effect heeft.

De ‘werkzame bestanddelen’ van vaccins zijn de verzwakte of gedode micro-organismen die de ‘beschermende respons’ van het immuunsysteem oproepen. De ‘andere bestanddelen of hulpstoffen’ zijn de veelal gevaarlijke chemische toevoegingen. Ik heb het RIVM (Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu) ooit eens opgebeld om te vragen waarom de hulpstoffen er inzitten – als ze gevaarlijk zijn en ‘niet-actief’, laat ze er dan toch uit!
De dame aan de lijn vertelde me dat dit niet kan omdat anders ‘de immuunrespons onvoldoende’ is. Met andere woorden hulpstoffen zijn niet actief maar wel nodig, anders werkt het vaccin niet….. zucht… werkelijk?

Werking en bijwerking
Hetzelfde woordspelletje wordt toegepast met betrekking tot de werking en bijwerking van het medicijn of geneesmiddel. Hoe is het mogelijk dat we dat elke keer weer zonder problemen slikken. ‘Bij‘werking bestáát niet, er bestaat alleen maar werking. Stoffen die we inslikken of injecteren hebben een bepaald effect. Allemaal.

Het verbaast me ook, dat het min of meer O.K. is om last te hebben van ongewenste effecten. Als ons lichaam stoffen als aluminium,  2-fynoxyethanol of polysorbaat 80 nodig zou hebben voor haar functioneren dan zouden deze stoffen in gezonde weefsels aanwezig zijn. En dat is niet het geval. Ons lichaam -en zeker het lichaam van een baby – wordt er door ontregeld en beschadigd. En de kenmerken daarvan worden weer onderdrukt met .. paracetamol.

Het  officiële medische advies voor baby’s die na inenting last krijgen van stuipen, koortsaanvallen of andere angstaanjagende ongewenste effecten is het dempen van de koorts en de pijn middels paracetamol. Koorts – een natuurlijke reactie waarmee het lichaam zich tracht te ontdoen van de lichaamsvreemde ingrediënten die zojuist ingespoten zijn – moet gauw onderdrukt worden zodat we niet in de gaten hebben dat de baby van slag is; ergens last van heeft!

Arts Jannes Koetsier
Het is medisch adviseur en huisarts Jannes Koetsier, die al jaren de onbetrouwbare manier van handelen van het RIVM aan de kaak stelt. Evenals veel andere artsen, zoals de huisarts die door het RIVM werd vervolgd, Hans van der Linden. (klik voor NRC-artikel van Jannes Koetsier)

Ongewenste effecten worden over het algemeen niet gemeld
Hoe vaak ik het niet gehoord heb van de moeders. Mijn kind was na het vaccin zo vreselijk… vul maar in .. maar de arts zei dat er heel veel kinderen zijn die dat hebben en ik me nergens zorgen over hoefde te maken; dat is normaal en het gaat vanzelf weer over..

Ik vind het niet normaal! Het is niet normaal dat we onze kinderen met giftige stoffen inspuiten, ook niet dat we ons daar ‘geen zorgen’ over zouden hoeven maken en ik ben bang dat het soms alleen maar lijkt alsof het overgaat. Stoffen die in een halve seconde geïnjecteerd worden kunnen jarenlang in het lichaam van de baby aanwezig blijven omdat het immuunsysteem nog niet voldoende ontwikkeld is om ze uit te kunnen scheiden.

Ik ben ervan overtuigd dat elke baby min of meer last heeft van vaccins, zelfs als we dit niet opmerken!  Hoe meer ik besef wat we doen, des te meer ik onder de indruk ben van de ongelooflijke capaciteiten van zelfs een baby om telkens maar weer de balans te herstellen. Moeder natuur is oneindig liefdevol en vergevend van aard.

DKTP (Nederland) en DTP (U.S.A)
Lees een bijsluiter en je begrijpt meteen dat het heel begrijpelijk is dat mensen de bijsluiters voor vaccins niet lezen. Ten eerste, zoals al gezegd krijgen we ze niet. Ten tweede, op het internet circuleren  er meerdere versies voor elk vaccin. Ten derde, het zijn hersenkrakers!

Laten we er nog even van uit gaan dat hij geschreven wordt voor de ouders. Wat zou erop moeten staan, wat willen we weten? Wat hebben we nodig om te weten, willen we een verantwoorde beslissing kunnen maken? Simpel.

Vragen:
1.
Wérkt dit vaccin, m.a.w. beschermt het ons kind tegen de betreffende ziekte?

2. Is het veilig, m.a.w. kan ons kind geen beschadiging of nare aandoening oplopen door de chemische (hulp)stoffen die ingespoten worden? (slechts een deel van de ingrediënten staan overigens vermeld op de bijsluiters; naast de ‘werkzame’,- en ‘andere bestanddelen’ zitten er ook nogal wat nare vervuilingen zoals dierlijk RNA en DNA en dergelijke, afkomstig van het medium waarop vaccins gekweekt worden)

Antwoord op vraag 1.
Voor veel ouders is de tweede vraag niet relevant want ze vermoeden in de verste verte niet wat er allemaal in vaccins kan zitten.

Ik heb voor vraag één gebruik gemaakt van de 11 pagina’s lange ‘samenvatting van de productkenmerken van Pediacel’ én van het dubbelzijdig velletje dat een bevriende moeder van de consultatiebureau-arts kreeg toen ze erom vroeg. Op dit laatste A-5je staat naast het medisch jargon en het Latijn ook nog een leuk cryptogram:

pediacel“Belangrijk: PEDIACEL beschermt alleen tegen ziekten die worden veroorzaakt door de bacteriën of virussen in het vaccin. Uw kind kan sommige van deze ziekten wel krijgen: zij worden dan veroorzaakt door andere bacteriën of virussen.”

Het vaccin werkt dus, maar als het nou niet werkt dan komt dat niet doordat het vaccin niet werkt maar doordat die bacterie ver-dik-ke-me een andere bacterie is. Moeder natuur speelt vals, dát is het!  In de uitgebreide versie staat het er iets anders maar het komt in feite op hetzelfde neer:

“Zoals voor elk vaccin geldt, wordt mogelijk niet bij alle gevaccineerde personen een beschermende immuunrespons opgewekt. Vaccins die Hib-antigeen bevatten, bieden geen bescherming tegen infecties die zijn veroorzaakt door andere tyben Heamophilus influenzae of tegen meningitis met een andere oorsprong.”

En er staan nog meer belangrijke zaken op de bijsluiter, zoals:

“Wat u moet weten voordat u Pediacel gebruikt. Pediacel is niet voor alle kinderen geschikt.”

Gevolgd door een lijstje met o.a: ‘gebruik Pediacel niet als uw kind ooit een allergische reactie gehad heeft op één van de bestanddelen van Pediacel’.”

Een duidelijke waarschuwing, maar het is het eerste vaccin dat mijn baby krijgt met 8 weken weet U nog? En de arts op het consultatiebureau doet geen enkele moeite om middels één of andere preventieve test uit te vinden of mijn kind inderdaad allergisch is of niet. Dus ja – leg me eens uit alsjeblieft – wat moet ik met zo’n opmerking als ouder?

bijsluiter DTPDTP – de Amerikaanse bijsluiter
Het hete hangijzer is en blijft van wat het effect is van met name stoffen als aluminium en thimerosal. Eén van beide stoffen zit altijd in een vaccin en ze worden allebei in verband gebracht met aandoeningen als autisme. De paradox is dat de medische wereld dit in alle toonaarden ontkent terwijl het op de bijsluiter staat!

Facebook – zoefff een ‘package-insert’ of, in dit geval het rapport van de FDA, vliegt de de wereld rond. Een alerte ouder heeft eens goed ge-le-zen, en met een markeersteeft aangestreept dat het vaccin onder andere autisme en wiegedood veroorzaakt. Onder andere autisme en wiegedood veroorzaakt! In Amerika is reeds 1 op 88 kinderen autistisch en in Nederland groeit het aantal kinderen met een diagnose in het ‘autisme spectrum’ ook gestaag verder.

Ik deel deze post met de facebook groep,- en pagina van ‘Vaccin Vrij!’. Binnen twee dagen was de afbeelding verdwenen, van facebook afgehaald en niet door mij! De belangrijkste blz. van de 13 pagina’s kleine lettertjes van het DTP vaccin mag schijnbaar niet circuleren. (gelukkig zijn slimme moeders niet meer tegen te houden en binnen de kortste keren is hij weer getraceerd)

Hoe langer hoe beter?
In de langere versies van zowel de Amerikaanse als de Nederlandse bijvoegsels staan onderzoeksresultaten om de werkzaamheid van het vaccins kracht bij te zetten. Weer zo een.. Alle onderzoeken die bewijzen dat er ‘immuniteit opgebouwd is’ worden in laboratoria gedaan en gaan over het aanmaken van antilichamen. Dat is niet zo ingewikkeld. Je spuit lichaamsvreemde stoffen in, het lichaam schiet in de paniek en maakt antilichamen aan die zich binden aan deze stoffen om ze als het ware in toom te houden. So what.

In de echte wereld zien we dat kinderen die ‘voldoende immuniteit’ aangemaakt hebben toch nog ziek kunnen worden. Klopt de antilichamen theorie?  Uhmm, nou kijk, dat zit zo… uhm, waarschijnlijk wel.. Toch?  Volgens de medische wereld kunnen vaccins niet falen. Als een gevaccineerd kind ziek wordt komt dit over het algemeen, volgens de officiële kanalen, door de ongevaccineerde kinderen! Die zorgen er namelijk voor dat de bacterie maar rond blijft circuleren en de ziekte niet ‘uitgeroeid’ kan worden.

vaccin1Als een vaccin niet in staat is gevaccineerde kinderen te beschermen tegen hun ongevaccineerde buurkinderen hoe is het dan mogelijk dat het wel beschermt tegen de ziekte? Wie kan me dat nou toch eens een keer uitleggen? En wie staat er bij stil dat er door het inspuiten van al die bacteriën die we eerst zélf in laboratoria kweken ook heel wat micro-organismen in omloop blijven?

Wetenschappelijk onderzoek en ‘zelf-onderzoek’
Zowel de ouders als de medische wereld vertrouwen op de wetenschap voor het bepalen van hun keuze.  Dat kan, natuurlijk kan dat – alleen besef dat degene die het wetenschappelijk onderzoek betaalt grote belangen – echt groot, miljarden dollars en euro’s – heeft bij de uitkomst van het onderzoek. En ons belang is méér waard – het gaat om de gezondheid van ons kind.
Laten we zelf in het onderzoek stappen!  Wat zegt onze intuïtie, ons gezonde verstand, welke vragen komen er in ons op en waar wenden we ons naartoe voor antwoorden?

Een vraag-en-antwoord-spel – dat overigens zelden gedaan wordt door artsen.  De spelregels staan niet in hun leerboeken en hoe leuk het ook is, zelf denken wordt nog steeds door autoriteiten gezien als een bedreiging voor de Volksgezondheid. Het is al lastig voor vrijgevochten ouders, en zo goed als onmogelijk voor consultatiebureau-artsen, want hoe kun je je werk blijven doen als je echt beseft wat je doet!

De verwarring is groot. De (meestal) moeders die juist méér verantwoordelijkheid op zich nemen door door het onderzoek aan te gaan – en bewust te kiezen voor bv. het aanbieden van gezonde voeding i.p.v. giftige stoffen – krijgen maar al te vaak het stempel ‘onverantwoordelijke moeder’ opgeprikt.  Rug recht moeders – zolang we die prikken maar uit onze kinderen weten te houden!

Tijd om mijn onderzoek af te ronden.

Conclusie:
De bijsluiter – of hij nu afkomstig is van het bedrijf Pediacel, Sanofi-Pasteur of een andere farma gigant – is niet geschreven om de lezer te informeren maar om de schrijver ervan te beschermen..! Een wereld van verschil dus. Het bevat onvolledige informatie, is geschreven in een taal die verwarrend en misleidend is, en wordt noch door ouders, noch door artsen gelezen.

Het wekt de illusie dat we ons niet druk hoeven te maken over de gevaarlijke stoffen want die zijn ‘niet aktief’. En bijwerkingen zijn een zeldzaamheid (hoe dat komt ga ik in een volgend artikel over de melding en verwerking van bijwerkingen bespreken). Als uw gevaccineerde kind toch nog ziek wordt komt dat door een andere bacterie – kunt U niet lezen…?!

En mocht U het overwegen om een rechtszaak tegen ons aan te spannen, doet geen moeite want U maakt geen enkele kans. Helaas, dan had u de bijsluiter maar door moeten nemen… Want we hebben u toch gewaarschuwd..?!

Bronnen:

Paracetamol  bijsluiter (PDF): HIER

Korte versie DKTP bijsluiter: HIER

Samenvatting van de productkenmerken van de Pediacel – lange versie: HIER

Rijksvaccinatieprogramma Bijwerkingen: HIER

Tripedia Product Approval Information – Food and Drug Administration: HIER (pdf) 

De verschillende versies van de Amerikaanse bijsluiters van het DtaP vaccin:  HIER, HIER en HIER

x

* * *

29 gedachten over “Wat vaccinbijsluiters -tussen de regels- vertellen..!

  1. Jep Door! The tetanus monster is back! Whahaha, weet je meteen wie achter de nickname Mascotte schuilt! Groetjes!

 1. Hier past dan het volgende héél goed bij :

  Bijsluiter vaccinaties

  Bij verstrekking van medicatie door huisarts, specialist of apotheek krijgt men altijd een bijsluiter. Een bijsluiter is wettelijk verplicht en wordt streng gecontroleerd door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

  Bij vaccinaties is dit anders. Bijsluiters zijn beschikbaar via de sites van o.a. het RIVM en Lareb. Per jaar worden miljoenen vaccinaties verstrekt zonder dat de ontvanger weet wat de inhoudstoffen zijn van het vaccin dat wordt gebruikt.

  Alle in Nederland verstrekte medicijnen zijn voorzien van een bijsluiter, behalve vaccins.

  De VaccinatieRaad wil in een wet vast laten leggen dat de te vaccineren personen minimaal één week voorafgaande aan de vaccinatie in het bezit zijn van een bijsluiter. Op deze manier kunnen mensen een bewuste keuze maken.

  De VaccinatieRaad wil dit bereiken door middel van een Burgerinitiatief. Doe mee aan het Burgerinitiatief van de VaccinatieRaad. Samen kunnen we een ‘bijsluitervuist’ maken! : http://vaccinatieraad.nl/burgerinitiatief

  Lees ook : http://www.refdag.nl/achtergrond/gezondheid/stel_bijsluiter_bij_vaccinaties_verplicht_1_717687

  1. Ellen ik moet eerlijk zeggen dat ik hier toch mijn twijfels over heb. Ik vind die hele bijsluiter nl. juist een schijnvertoning. Ten eerste wordt lang niet alle troep die er ingespoten gaat worden vermeld op de bijsluiter. Ten tweede wordt de tekst zodanig opgesteld dat we er eigenlijk niet echt wijzer van worden.

   Er zou op moeten staan:

   IN DEZE SPUIT ZIT NIETS MAAR DAN OOK NIETS WAT DE GEZONDHEID VAN UW KIND ONDERSTEUNT. Geen vitaminen, geen bouwstoffen, geen mineralen, NIETS..

   Integendeel: er zitten ALLEEN MAAR stoffen in die de gezondheid van uw kindje kunnen schaden!!!

   Dus, zoals Désirée Röver het zo mooi verwoord:

   We beschermen een kind niet TEGEN een ziekte – we injecteren het MET een ziekte en verder nog een hele lading chemische stoffen.
   Wilt u er even goed over nadenken of dit is wat u zoekt?

   We hebben behoefte aan eerlijke info die de gezondheid ondersteunt.. over (borst)voeding, het nut van infectieziekten en dergelijke .. niet over farmacijnen en vaccins….

  2. Wat ik eigenlijk dus bedoel .. nog ff voor de duidelijkheid, is dat we beter onze energie kunnen steken in de verspreiding van echte voorlichting i.p.v. te proberen aandacht te vragen voor de informatie die meneer farma ons verstrekt. Die bijsluiters zijn verwarrend en misleidend. Geen bron waar ik ouders naartoe zou willen leiden.

  3. Hier heb je een punt, Door en ik geef je in zoverre gelijk dat dit idd een schijnvertoning is en toch lijkt me die actie op zich een goed initiatief, want de meeste ouders wéten niet eens dat ze recht hebben op die bijsluiter en er sowieso nooit om vragen (naar schatting toch zo’n 90% die onwetend en gelaten die prikjes accepteren). En alleen daarom al lijkt me dit als signaal een prima aanvulling bij het wakkerschudden en bewustwording in het algemeen…

   Het kunnen inzien van de bijsluiter is al een goed begin om zich verder te verdiepen in de achtergronden met, hopelijk, als gevolg dat de ouders ‘lastige’ vragen gaan stellen aan de prikverantwoordelijke… Discussie aanzwengelen, ook ter plaatse. Hoe meer er van alle kanten naar buiten komt, hoe beter…

   NB : en toch blijf ik het bijzonder vinden dat in de praktijk de bijsluiter niet wordt overhandigd, want het RIVM beveelt dit zelf aan op hun website (‘scheurblok op priklocatie’ MOET !) :

   1. Bijsluiters RVP-vaccins
   Elke verpakking van een RVP-vaccin bevat een bijsluiter. Daarnaast zijn er scheurblokken met bijsluiters beschikbaar. Op de priklocatie moet altijd een scheurblok aanwezig zijn om ouders van een bijsluiter te voorzien: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/R/Rijksvaccinatieprogramma/Professionals/RVP_vaccins_en_bijwerkingen#A

  4. Heeft zo’n vaccinatieraad (bijzondere naam overigens) niet andere, meer fundamentele problemen te triggeren..?
   Kan op hun site niets vinden over ‘eerdere zaken’, terwijl ze toch al 3 jaar bestaan.. En volgens eigen zeggen geven ze ‘advies’ aan hun Raad van Toezicht… Snap het verhaal nog niet helemaal bij die Vaccinatieraad. Wordt vervolgd.

  5. @guido
   Ik snap jouw comment even niet,vooral die eerste zin
   *Heeft zo’n vaccinatieraad (bijzondere naam overigens) niet andere, meer fundamentele problemen te triggeren..?*
   Is dat triggeren niet zoiets als bewerkstelligen?? Duas vraag je je hier nou af of ze niet meer fundamentele problemen dienen te bewerkstelligen? Kan me niet voorstellen dat dat jouw wens( boodschap) is in deze . 🙂

  6. Probleem met bijsluiters is, is dat standaard wordt gezegd/aangenomen dat je beter niet naar de bijwerkingen kunt kijken…. want… ‘daar wordt je toch alleen maar bang van”. Ik heb diverse moeders (al dan niet al in de zwangere fase) erop gewezen om naar de bijsluiter te vragen, danwel zelfstudie te doen (met hints naar de bekende sites erbij)…… zelfs dan krijg je te horen ‘ja, maar andere kinderen krijgen het ook’en ‘het is er toch niet voor niets’ en al die andere BS…. Logisch redeneren is er niet bij….. als zombies volgt men de massa. Kan je nog dingen goed uitleggen…. krijg je als reactie ‘ja, maar daar weet ik toch niets van’.. Moedeloos word je hier van. Het vaccinatiegeloof is gewoon idioot.

  7. triggeren is volgens mij overduidelijk iets gericht opwekken dat latent slaperig onder de oppervlakkige klamme psycho afdek deken aanwezig is, door middel van een geconcentreerde energetische impuls het beestje in de schaduw krachtig Activeren en daardoor dwingen uit vrije wil naar buiten te komen voor het voetlicht zodat iedereen kan zien, inclusief de drager van het 2d Beestje zelf, wat voor een 2d Beestjes er schuil gingen onder de op het oog zeer nette gelijkgod politica of gelijkgod politicus Wo & Mens 2d Beast in kwestie.. Soms regelmatig heb ik een gruwelijke hekel aan zgn. ‘Volwassenen’, mijn probleem… Het Wassen Beelden museum, ZPP uitzuigbare zoutpilaren zonder pensioen met polen en zonder verleden en zonder heden, selling short fixes, Chronische Psychose volgens de experts in ‘de echte wereld’, het zal wel…

   Quote: ” “Et tu, Brute?” (pronounced [ɛt ˈtuː ˈbruːtɛ]), meaning “Even you, Brutus?” (or ‘You too, Brutus?’) is a Latin phrase often used poetically to represent the last words of Roman dictator Julius Caesar to his friend Marcus Brutus at the moment of his assassination. However, there is no evidence that Caesar actually spoke these words, and the fame of the quotation is purely due to Shakespeare’s using them in his play Julius Caesar.[1][2] The quotation is widely used in Western culture to signify the utmost betrayal ”

   http://en.wikipedia.org/wiki/Et_tu,_Brute%3F

   Quote: ” In finance short selling (also known as shorting or going short) is the practice of selling securities or other financial instruments that are not currently owned, with the intention of subsequently repurchasing them (“covering”) at a lower price. In the event of an interim price decline, the short seller will profit, since the cost of repurchase will be less than the proceeds received upon the initial (short) sale. Conversely, the short seller will incur a loss in the event that the price of a shorted instrument should rise prior to repurchase. The potential loss on a short sale is theoretically unlimited in the event of an unlimited rise in the price of the instrument, however in practice the short seller will be required to post margin or collateral to cover losses, and any inability to do so on a timely basis would cause its broker or counterparty to liquidate the position. ”

   http://en.wikipedia.org/wiki/Short_%28finance%29

  8. Wilt u waar ’triggeren’ staat, dit lezen als ’tackelen’.. Marcel heeft gelijk..! Dát was het wat ik bedoelde te zeggen. @Ellen: ik bedoel dat ik kritisch kijk en geen écht standpunt zie.. Het aandringen op (overigens verplichte!!) bijsluiters, is in mijn ogen nou niet precies een indrukwekkende daad. Meer een soort ‘heitje-voor-‘n-karweitje’.. Wat zie jij dan nog meer voor ‘behandelde’ zaken..? Aandacht aan besteden of ‘advies geven aan de Raad van Advies’..? Vaag, vaag, vinnik! (Want volgens mij geeft een RvA juist advies aan jou als werkbestuur)

  9. Inderdaad is dit bij nader inzien het eerste initiatief van de Vaccinatieraad waarmee ze gericht naar buiten komen (“De VaccinatieRaad brengt geen adviezen uit aan de Nederlandse burger of (vaccin)consument” : http://vaccinatieraad.nl/).

 2. Ik wil even onder de aandacht brengen dat er in het eerste stuk tekst een fout staat. De K in DKTP staat niet voor polio maar voor kinkhoest. En in NL wordt DTP ook gegeven, en wel op de leeftijd van 9 jaar.

  Wil je niet propagandistisch overkomen is het van belang om de feiten juist weer te geven. Want hoe moet ik anders ‘geloven’ in de rest van de ‘feiten’?

  1. De betreffende regel: “Ik heb zowel het Nederlandse bijvoegsel van de DKTP – het eerste vaccin dat onze baby’s krijgen – als Amerikaanse ‘inserts’ van de DTP (in U.S.A wordt polio apart gegeven) naast elkaar gelegd en eens goed doorgelezen.”

   “ALS DE AMERIKAANSE’inserts’ van de DTP”

   De letters DTP hebben betrekking op de Amerikaanse bijsluiter. De D staat voor Diphteria, de T voor Tetanus en de P voor Pertusis (= kinkhoest) In de U.S.A zit polio dus NIET in de DKTP (difterie/kinkhoest/tetanus/polio) zoals in Nederland.

   Helder?

   En je hoeft niets te geloven hoor! Ik ben juist van mening dat al dat (bij)geloof veeeeel (bij)werkingen veroorzaakt haha.. Lekker kritisch blijven. Helemaaal goed!

 3. 22 jaar terug is mijn eerste kindje met 7 maand overleden; wiegedood noemen ze dat.
  ik leg een verband met de dktp prik die hij een week daarvoor had gehad.
  bij sectie zijn ook geen doodsoorzaken gevonden maar er is wel geconstateerd dat de thymus vergroot was, de milt geprikkeld en er een keelontsteking was; dus je zou zeggen het afweersysteem daar was wat mee.

  1. Niet alleen de DTP maar ALLE vaccins zijn risicovol. Bovendien stimuleren vaccins alleen ‘specifieke immuniteit’ m.a.w. manipuleren het lichaam tot het aanmaken van antilichamen tegen een BEPAALDE ziekte. De ‘antilichamenrespons’ is minder dan 5% van de totale respons van het immuunSYSTEEM Is het niet veel slimmer om die 95% te versterken?????!!! (zelfs al heb je alle ‘benodigde hoeveelheden antilichamen m.a.w. een heeeele sterke 5% weerstand, als 95% van het systeem zwak is zul je kwakkelende kinderen zien!)
   Dusssss … Hoe zorg je voor een goede algehele weerstand?
   Nou: zo simpel iedereen weet het en iedereen ziet het over het hoofd:
   Wat dacht je van gezonde volwaardige voeding (verse groente / vers fruit van het seizoen en dergelijke) voldoende frisse lucht.. af en toe ff lekker gaan wandelen met de kleine.. voldoende rust en voldoende beweging.. Liefde.. voldoende aandacht… Klaar is Kees… kind is gezond.. WEDDEN?

  2. Door (11.1),
   Je vraagt je af waarom het beter zou zijn om een klein deel van de immuun respons te stimuleren, in plaats van 95% ervan. Ik antwoord met een eenvoudige vergelijking: Een scherpschutter met 1 kogel kan veel effectiever zijn dan een idioot met een machinegeweer.
   En wat betreft gezonde voeding en zo: het is niet of/of, maar en/en. Gezonde levensstijl en vaccins is beter dan gezonde voeding of vaccins

 4. Kijk op mijn website onder ‘Vaccinaties’ naar “RVP vaccins en inhoudsstoffen”.
  Dat document is een overzicht van de productinformatie door de respectieve fabrikanten over alle vaccins die in Nederland worden gespoten.
  In een tabel vind je de diverse stammen van de ziekteverwekkers, de cultuurbodems waarop deze respectievelijk werden gekweekt, de stoffen die zijn gebruikt tijdens het productieproces, en de ingrediënten en toevoegingen.
  Vervolgens worden de genoemde stoffen beschreven, en hun negatieve gezondheidseffecten bij inname, en voor zover bekend, ook bij inspuiting.
  Het beste geneesmiddel tegen vaccinatie, is om dit document een keer goed door te lezen!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.