Advertentie

‘Nep’- en natuurlijke weerstand; 10 verschillen tussen het ‘prikje’ en moeder Natuur…!


x

– Nep of natuurlijk –

Tien verschillen tussen bescherming ‘door een prikje’

of door de aangeboren weerstand van Moeder Natuur

 x

2012 © Door Frankema

x

Door Frankema is initiatiefneemster van de ‘Vaccin Vrij!’ (klik voor artikel). Maar ook, of misschien ‘vooral’ moeder..!

Wat is eigenlijk het verschil tussen kunstmatige (door vaccins opgewekte) en natuurlijke (bij de geboorte meegekregen) immuniteit?  De informatie die ouders krijgen over weerstand tegen ziekten is erop gericht hen ervan te overtuigen dat kunstmatige immuniteit precies hetzelfde is als natuurlijke weerstand. En tegelijkertijd is de verwarrende redenering dat natuurlijke immuniteit schijnbaar niet afdoende is, en we vaccin-geïnduceerde immuniteit nodig hebben.
We kunnen ‘bescherming’ kopen – en de overheid besteedt er zonder blikken of blozen miljarden euro’s belastinggeld aan. Niet alles is te koop – en zeker gezondheid niet – maar afgezien daarvan lijkt het alsof vaccins ons regelrecht in een alles of niets denken zetten. Ben je gevaccineerd dan ben je beschermd, en ben je dat niet dan loop je (onnodig) risico.

Er zijn twee soorten immuniteit: a-specifieke en specifieke immuniteit. Je zou kunnen zeggen dat 90% van onze weerstand a-specifiek is; het is ‘algemene weerstand’ die ons beschermd tegen alle ziekten. En 10% is specifiek; bestaat uit antilichamen die erop gericht zijn op één bepaalde ziekteverwekker te bestrijden. Vaccins ‘stimuleren’ de specifieke immuniteit (antilichamen productie).

Waarom richten we onze aandacht eigenlijk op de 10% i.p.v. de 90%?
Of, in andere woorden, waarom zorgen we er niet voor dat de algehele gezondheid ondersteund wordt, en dat het kind in goede conditie is door bv. volwaardige voeding en gezonde leefgewoonten? Nogmaals – waarom gokken we op de 10% en niet op de 90%? En bovendien, als we beschermd worden door ons eigen gezonde lichaam, hebben we dan – levend onder de goede hygienische omstandigheden anno 21ste eeuw – nog wel die ‘door het vaccin-opgewekte’ bescherming nodig? Waarom beseffen zo weinig mensen dat ‘extra’ (kunstmatige) weerstand altijd bovenop reeds bestaande (natuurlijke) weerstand komt?

Tijd om datgene wat autoriteiten ons vertellen met gezond verstand te analyseren. In de brochure ’50 vragen en antwoorden over vaccinatie’, uitgegeven door het RIVM geeft de overheid haar visie op hoe natuurlijk het vaccin is. We gaan van start:

Vraag: Is vaccineren onnatuurlijk?

Antwoord: Nee, het lichaam reageert op natuurlijke wijze op vaccinatie. Het lichaam reageert op vaccins op dezelfde wijze als tegen een natuurlijke ziektekiem. Maar bij vaccinatie maak je de ziekte niet of slechts in milde vorm door. Het enige onnatuurlijke aan vaccinatie is dat de mens het tijdstip kiest waarop een vaccinatie wordt uitgevoerd

Bron: 50 vragen en antwoorden over vaccinatie

Met het gemak waarmee kinderen de vaccinaties krijgen toegediend, zou in ieder geval ook een omvangrijk programma klaar moeten staan voor ontstoringen en het registreren van bijwerkingen. Het beeld van vaccinaties als ‘heilige koe’ lijkt in ieder geval voorbij.

Dat is duidelijk. Door vaccins opgewekte immuniteit – weerstand tegen een bepaalde ziekte – is, afgezien van ‘het tijdstip waarop’, volgens de overheid hetzelfde als haar natuurlijke versie. De leerboeken van de artsen gaan nog een stapje verder; de schrijvers vinden de term kunstmatige immuniteit zelfs misleidend. Voor hen is ‘kunstmatig’ een té beperkt begrip. In het ‘Handboek Vaccinaties’, examenstof voor aspirant consultatiebureau-artsen’, treffen we in dat kader het volgende citaat aan:

De term ‘kunstmatige immuniteit’ is misleidend. Bij actieve immunisatie worden immers dezelfde natuurlijke mechanismen opgewekt als bij welke andere wijze van het lichaam binnen dringen van het antigeen. Slechts de wijze en het moment waarop een kind met het antigeen in contact komt is bewust door de mens gekozen en dus anders dan hoe de natuur het zou doen.’

Kijk, zo worden toekomstige artsen dus misleid; want kunstmatige immuniteit lijkt net zoveel op natuurlijke immuniteit als een kip op een computer. Ik zal de tien belangrijkste verschillen onder elkaar zetten.

x

x

10 Verschillen tussen KI (kunstmatige immuniteit) en NI (natuurlijke immuniteit)

DE PRIKKEL

1. De conditie van het micro-organisme (de ‘ziekteverwekker’) verschilt:

KI: verzwakt, gedood
NI: levend, gezond

De conditie van de ‘ziekteverwekker’ verschilt. De bacteriën of virussen die in een vaccin zitten zijn verzwakt of gedood (zodat ze ons ‘niet meer ziek’ kunnen maken), maar de micro-organismen die ons in het echte leven ‘aanvallen’ zijn levend en gezond.  Behalve dan dat we niet aangevallen worden… we ademen ze in of slikken ze door.

2. Blootstelling van het organisme aan het micro-organisme verloopt anders:

KI: via injectie
NI: via neus (inademing), mond (eten, drinken)

Blootstelling verloopt kunstmatig via injectie en natuurlijk via inademing of inslikking.  Heeft iemand zich eigenlijk ooit wel eens afgevraagd hoe het lichaam zou reageren op dode en verzwakte ziektekiemen als we die zouden inademen of inslikken i.p.v. inspuiten?

Het lichaam zou er waarschijnlijk niet eens op reageren! Want dode of verzwakte micro-organismen vormen geen bedreiging voor ons; ze komen de volgende dag gewoon, samen met nog een paar miljard andere bacteriën, met de ontlasting mee in de wc. terecht. Waarom kunnen dode, en verzwakte bacteriën wél een bedreiging zijn als ze ingespoten worden? Precies dáárom! Ze komen niet in de ontlasting terecht, maar in de bloedbaan… en dus binnen de kortste keren in de hersenen of andere kwetsbare organen. En dan… wat is de reactie van het lichaam… niks aan de hand toch… die bacteriën kunnen toch geen ziekte veroorzaken, ze zijn toch verzwakt?

Wél wat aan de hand…want de medische wereld wil antilichamen zien… en we weten dat het lichaam niet reageert met ‘voldoende’ antilichamen op het inspuiten van verzwakte ziektekiemen, TENZIJ óngevaarlijk gemaakte bacteriën weer geváárlijk gemaakt worden door ze te koppelen aan een toxische stof, zoals aluminium. Dus niet alleen de verzwakte bacterie logeert voortaan in de hersenen maar ook de hulpstof. En wat is het enige dat het lichaam dan nog kan doen om te proberen ze daar weg te krijgen? Juist…. vaccins veroorzaken chronische ontstekingen in de hersenen, in de darmen, of waar ze ook maar terecht komen… met alle gevolgen van dien, beschadigingen, litteken weefsel enz.

xDE REACTIE VAN HET LICHAAM OP DE PRIKKEL

3. De aard van de  reactie is verschillend:

KI: natuurlijke reactie op onnatuurlijke prikkel
NI: natuurlijke reactie op natuurlijke prikkel

De aard van de reactie verschilt ook. Kunstmatige immuniteit is een natuurlijke reactie op een onnatuurlijke prikkel (de ziektekiem wordt geïnjecteerd). Natuurlijke immuniteit is een natuurlijke reactie op een natuurlijke prikkel (de ziektekiem wordt ingeademd of doorgeslikt.) En de reactie van het lichaam op bacteriën die via de neus of mond binnenkomen is totaal anders dan de reactie van het lichaam op bacteriën die ingespoten worden. Het immuunsysteem is een vernuftig systeem dat we nog totaal niet doorgrond hebben. Dat vooropgesteld. Maar om het begrijpelijk te houden kunnen we zeggen dat de reactie van het lichaam op drie punten wezenlijk verschilt: 4. Andere locatie, 5. Andere organen, en 6 Andere handelingen die uitgevoerd worden.

4. De locatie van de immuunreactie is verschillend:

KI: reactie van het immuunsysteem vindt voornamelijk diep in het organisme plaats: bv. aanmaken van antilichamen in het bloed, ontstekingsreactie in de hersenen.
NI: reactie van het immuunsysteem vindt voornamelijk oppervlakkig in het organisme plaats: ademhalings,- en spijsverteringsstelsel: bv. hoesten, snuiten, overgeven… Een relatief makkelijke ‘weg met die rommel-reactie’.

Hoe dieper ongewenste micro-organismen en stoffen het lichaam binnendringen des te moeilijker is het om ze weer uit ons systeem te krijgen. Als de boosdoener het niveau van het bloed heeft weten te bereiken hebben we echt een probleem. Antilichamen binden zich aan antigenen (lichaamsvreemde stoffen) om deze stoffen als het ware in de boeien te leggen. Daarmee zijn ze misschien wel achter slot en grendel maar nog niet uit het lichaam verwijderd!

5. De immuunreactie wordt door andere organen uitgevoerd:

KI: slechts een gedeeltelijke reactie van het immuunsysteem is nog mogelijk.
NI: totale reactie van het immuunsysteem is mogelijk  (naar schatting 80% van je immuunsysteem zit in je darmen.)

Het overmatig stimuleren van antilichamen getuigt van tunnelvisie die de realiteit onrecht aandoet. Zoiets als een hardloper die denkt dat hij harder gaat lopen door het trainen van één spier! Waar het om gaat is natuurlijk dat het hele spierstelsel (of totale immuunsysteem) goed gecoördineerd gaat samenwerken. Met andere woorden, niet een grote hoeveelheid antilichamen in het bloed maar algehele gezondheid is de beste verdediging tegen ziekte.

6. De handeling die het immuunsysteem uitvoert is verschillend:

KI: gericht op het produceren van antilichamen tegen ‘ziektekiemen’
NI : gericht op het onderscheiden, afbreken en uitscheiden van onwelkome micro-organismen.

Vaccinaties in één plaatje: ‘Of de dokter PRECIES weet wat ie nou aan het inspuiten is..!!’ Het antwoord is: ‘Nou NEE, eigenlijk niet’…! (klik voor Engels artikel in de MailOnline)

Het doel heiligt de middelen en we deinzen nergens voor terug. Door een of andere kronkel in ons denken menen wij dat we het lichaam een handje helpen door gevaarlijke micro-organismen en giftige stoffen op een zeer jonge leeftijd bij ons nageslacht in te spuiten. Een doelbewuste overtreding van de wet! Want een respectloze aanval op onze baby’s teneinde een stressreactie op te wekken heeft natuurlijk niets met gezonde weerstand te maken. Die stoffen en micro-organismen die we inspuiten horen zich daar niet te bevinden dus het lichaam maakt in paniek antilichamen aan. So what! Dan hebben we dus ongewenste micro-organismen, chemische stoffen en antilichamen diep in ons binnenste. Moeten we daar blij mee zijn? Wat we in één seconde inspuiten kan jarenlang in het lichaam aanwezig blijven en heeft al die tijd op grote schaal negatieve effecten op de gezondheid van onze kinderen.

Het ‘creëren van antilichamen’ om ons te beschermen is wat mij betreft de grootst mogelijke onzin en het inspuiten van micro-organismen om dit te bereiken eveneens! Het héle immuunsysteem is erop gericht datgene wat het niet wil naar buiten te werken vóórdat het in het bloed terecht komt. Waarom? Het bloed is heilig; wat in het bloed terecht komt gaat het hele lichaam door en komt in kwetsbare, vitale organen zoals de hersenen en voortplantingsorganen. Dus daar zitten behoorlijk wat filters voor.

En wat doen wij mensen, denkend dat we slimmer zijn dan moeder natuur? We spuiten het in. En op ziektekiemen die ingespoten worden kán het lichaam niet meer reageren met bv. diaree of overgeven. In bloed kan het lichaam kan alleen nog maar reageren met het aanmaken van antilichamen – dus ja, daar hebben we ze..

Maar zelfs die kunstmatige antilichamen verschillen van de natuurlijke versie! Het kind heeft na vaccinatie wel antilichamen opgebouwd tegen een ‘dood micro-organisme gekoppeld aan een gevaarlijke stof’, maar waar in dit hele verhaal aan voorbij gegaan wordt, is dat het kind in zijn of haar verdere leven blootgesteld gaat worden aan een levend, gezond micro-organisme dat niet gekoppeld is aan een gevaarlijke stof. En dat is natuurlijk een totaal ander verhaal.

HET PRODUCT

7: De aard van de opgebouwde antilichamen of ‘weerstand’ is verschillend:

KI: antilichamen tegen micro-organismen die in de natuur in die vorm niet voorkomen
NI: antilichamen tegen in de natuur / realiteit voorkomende micro-organismen.

Met andere woorden: kunstmatige immuniteit bouwt weerstand op tegen onze eigen demonen. In de natuur komen geen ‘geattenueerde-aan-aluminium-of-kwik-gekoppelde-micro-organismen’ voor. Die vijand waartegen we vechten hebben we eerst in een laboratorium zelf gecreëerd!

8: De kwaliteit van de antilichamen als reactie op een vaccinatie versus de kwaliteit van antilichamen geproduceerd als reactie op natuurlijke blootstelling, of doormaken van een ziekte verschilt.

KI: inferieur, tijdelijk             
NI: superieur, levenslang

Ook dat nog; het gefabriceerde product is niet erg solide. Kunstmatig opgewekte antilichamen zijn van mindere kwaliteit en tijdelijk in het lichaam aanwezig. Dit is de reden dat kinderen niet genoeg hebben aan één spuit, maar herhalingsprik nodig hebben om de hoeveelheid antilichamen (weer) op te krikken.

Natuurlijke antilichamen blijven levenslang in het bloed aanwezig en worden zelfs van moeder op kind doorgegeven met de borstvoeding… geweldig hè? Dus… kind krijgt mazelen vaccin, bouwt antilichamen op tegen gemanipuleerd mazelenvirus… heeft géén weerstand tegen natuurlijk mazelenvirus.. natuurlijk mazelenvirus komt voorbij en kind krijgt de mazelen. Epidemieën van natuurlijke mazelen komen voor in populaties met een vaccinatiegraad van 100%… keer op keer beschreven in de medische vakliteratuur. (google maar even op ‘outbreak in fully vaccinated’)

Conclusie:
De hoeveelheid antilichamen die we opbouwen tegen gemanipuleerde virussen zegt natuurlijk weinig over de conditie of de reactie van het totale immuunsysteem als het later blootgesteld wordt aan het natuurlijke virus…

Waarschijnlijk is het zelfs ook zo dat natuurlijke immuniteit op peil blijft omdat we ons hele leven lang, op ieder moment blootgesteld zijn aan ontelbare ‘ziekteverwekkers’ en vaak zelfs zonder enige ziektesymptomen toch antilichamen hebben die aantonen dat we met dat specifieke micro-organisme in contact geweest zijn. De mogelijkheid dat we de rol die ze spelen nog niet eens goed begrepen hebben hou ik graag open. Hoe het ook zij, de hypothese dat antilichamen aangemaakt tegen, zeg maar de lijken van virussen, ons beschermen tegen het levende, gezonde virus is absurd.  Maar nog erger is dat we om het virus te doden het moeten vergiftigen met bv. formaldehyde. En resten van formaldehyde worden ook mee ingespoten.

Als het voor veel artsen al één groot vraagteken is, wát er eigenlijk in die spuit zit? Gewoon maar blind vertrouwen..? Of jezelf informeren over de achtergronden van de ‘noodzakelijke’ vaccinaties.

9: De consequentie voor de gezondheid van het individu verschilt:

KI: vaccins belasten het onvolgroeide systeem met gevaarlijke toxische hulpstoffen, dierlijk erfelijk materiaal, RNA, DNA, vervuilingen enz. enz.
NI: schoon, puur, zuiver, natuurlijk.

En last but not least…
x

 10: Het prijsverschil..!

KI: miljarden euro’s per vaccin per jaar plus de kosten voor het behandelen van niet erkende bijwerkingen.
NI: Gratis. Een kado van moeder natuur dat we bij de geboorte meegekregen hebben.

Dus, om nog even terug te komen bij de schrijvers van de leerboeken van artsen, de experts van de gezondheidsraad en iedereen die meent dat kunstmatige immuniteit hetzelfde is als natuurlijke immuniteit. Het klopt volgens mij niet!

Ten eerste is het immuunsysteem na de hersenen het meest gecompliceerde en minst begrepen systeem van het menselijk lichaam. Niemand – artsen, wetenschappers, of welke expert dan ook – weet precies hoe het lichaam in staat is ‘zelf’ van ‘niet-zelf’ te onderscheiden. We hebben nog niet eens volledig begrip van hoe het lichaam een simpel schaafwondje geneest, laat staan dat we begrijpen hoe het lichaam de balans tussen triljoenen micro-organismen, – waaronder talloze ‘ziekteverwekkers’- die in ons lichaam woonachtig zijn handhaaft. We weten het gewoon niet. Punt.
En ten tweede is tot op de dag van vandaag geen enkel door de mens nagemaakt onderdeel van het menselijk lichaam zelfs maar in de buurt gekomen van de perfectie van de natuurlijke versie ervan… en ik verwacht niet dat het ooit zal gebeuren ook.

Door Frankema,
november 2012

112 gedachten over “‘Nep’- en natuurlijke weerstand; 10 verschillen tussen het ‘prikje’ en moeder Natuur…!

 1. Bravo, Door. Mooi samengevat!
  Maar zou de voedsel en waren autoriteit nu een inval doen bij de fabrikanten en distributeurs van de vaccins?
  Nee dus, want die zitten achter die Codex Alimentarius.
  Er gebeurt alleen dan iets als de “consument” anders leert denken..of nog beter leert voelen. Voelen dat ‘ie door diverse officiele instanties belazerd wordt en er middels belastinggelden zelf voor mag betalen;
  Een bitter koekje van eigen deeg krijgt.

  1. Yep, met een pistool op ons hoofd worden wij gedwongen mee te betalen aan onze eigen ondergang.
   Chemische boeren worden gesubsidieerd om land, lucht, voedsel en water te vergiftigen, betaald door het geld wat wij verdienen, hetgeen wordt afgeperst door de belastingdiensten.( Leuker kunnen we het niet maken…).

   De winkels liggen vol met eten, én met gif.
   het water zit vol met zooi die men er niet meer uitkrijgt.
   De overheid zit vol met gif, zie Vaatstra.

   Het is tijd voor een grote schoonmaak.
   En die is niet ver meer weg.

   Stay Human.

 2. Hallo,

  Ik ben zelf slachtoffer van een inenting, inzake deze de kinkhoest.
  Ik ben van jaargang 1947. In 1994 ontdekt en 1998 helaas niet officieël af kunnen bewijzen. Tevens heb ik mijn voorgaande hond slachtoffer zien worden van een “prik” , inzake deze de parvo.
  Wat ik in 1994 niet wist maar in 2004 ontdekt heb, dat er nog nooit een mens is geweest die een virus gezien heeft. Het zogenaamde virus hebben ze ingevoerd om andere zaken af te kamoufleren.
  Ook het zogenaamde immuumsysteem bestaat niet, dit is een laboratorium uitvinding. De wetenschapper STEPHAN lANKA die daar mee naar voren gekomen is heeft hem zijn karrière gekost. De aanmaak van bakterieën en schimmels is een teken dat het genezingsproces aan de gang is. Tussen 1856 en 1860 ontdekt door het franse genie A. Bechamp. L. Pasteur hebben ze door gedrukt omdat met Pasteur geld viel te verdienen.
  websites:
  http://www.neue-medizin.com/lanka2.htm
  http://jenniferlake.wordpress.com/
  http://www.nancybanks.us/

  http://germannewmedicine.ca/home.html

 3. Dat er tegenwoordig maar raak gespoten wordt uit naam van de winst marges beginnen steeds meer mensen door te krijgen.
  Ik ben zelf van een oudere generatie (1953) en naar mijn weten kregen wij maximaal 3 of 4 vaccins. 2 van de belangrijkste toen waren tegen Polio en tegen Pokken. Wat is de mening van de experts over deze vaccinaties.? Zijn deze nog steeds relevant voor kinderen of zijn dit ondertussen uitgestorven ziektes.?

  Fred ; Monnickendam.

 4. ik zeg vaak genoeg ;wat de natuur ons bied dat schaad ons niet nou dat is een waarheid die staat als een huis maar oke wij ?? willen hierin wel ons geloof leggen maar die dollar tekendse medemens ziet dat alleen maar anders .ik zeg komaan mensen sta op .laten wij?? hier wat aan gaan doen nu ? ! het nog kan .want na 11 december kan/mag er niets meer .

 5. Eerst een algemene bedenking, voordat ik op de 10 inga. Het belangrijkste is niet HOE een vaccin zijn werk doet, maar OFDAT het zijn werk doet. Is het veilig en beschermt het? Als dat zo is (en dat is inderdaad zo), dan doet het er niet toe of het verschilt van een echte infectie of niet.

  Dit terzijde, ga ik toch nog even in op die tien verschillen.
  1. Fout. Vele vaccins zijn niet “verzwakt, gedood”, maar zijn slechts deeltjes van een echt virus of bacterie. Groot voordeel is inderdaad, dat ze ons daardoor niet kunnen ziek maken, of doden.
  2. Fout. Niet alle vaccins zijn via injectie. Vaccins voor polio, rotavirus, hondsdolheid zijn allemaal vaccins die je inslikt.
  3. Fout. De klassieke redeneerfout dat iets dat “natuurlijk” is wel beter moet zijn (een hol is natuurlijker, mar ik leef liever in een huis). Trouwens, als je een open wonde hebt, krijg je ook heel wat microben direct in je bloed, en het immuun systeem kan daar best ook mee overweg.
  4. Duid aan dat de auteur geen inzicht heeft in hoe het immuun systeem écht werk Trouwens waarom zou dit belangrijk zijn? Het belangrijkste is: Is het vaccin veilig en beschermt het? En dat is inderdaad zo.
  5. Duid aan dat de auteur geen inzicht heeft in hoe het immuun systeem écht werkt. Trouwens waarom zou dit belangrijk zijn? Het belangrijkste is: Is het vaccin veilig en beschermt het? En dat is inderdaad zo.
  6. Fout. Het hoofddoel van een vaccin is NIET om antilichamen te produceren, maar om een beschermende immuniteit op te bouwen. De “kronkelredenering” zit dus duidelijk bij de auteur, niet bij de ontwikkelaars van vaccins!
  7. Fout. De aard van de antilichamen/weerstand bij een natuurlijke infectie verschilt ook voor elk individu (o.a. afhankelijk van je genen, je vorige infecties, enz). Het is dus niet zo dat er één type antilichamen/weestand is voor natuurlijke infectie, en een ander voor vaccins. Maar de verschillende types van antilichamen/weerstand bij vaccins zijn wel degelijk gelijkaardig aan die bij een natuurlijke infectie. Maar zelfs als ze verschillend zouden zijn, blijft het belangrijkste: Is het vaccin veilig en beschermt het? En dat is inderdaad zo.
  8. Duid aan dat de auteur geen inzicht heeft in hoe het immuun systeem echt werkt… Als immuniteit na verschillende jaren afzwakt, dan heeft dat niks te maken met de kwaliteit van de antilichamen, maar met de cellen die de immuunreactie veroorzaken.
  9. Niet relevant. Hoeveel materiaal (DNA, RNA) zou er in zitten? Minder dan 0,000.000.000.001 gram per dosis. Als je een gewone wonde hebt, dan krijg je heel wat meer vuiligheid en erfelijk materiaal (DNA, RNA) in je lichaam. En wat betreft de extra hulpstoffen: toxiciteit is gerelateerd aan concentratie, en er is heel wat meer daarover geweten dan de auteur blijkbaar weet (of wenst te negeren)
  10. Wat is een aanvaardbare prijs om te voorkomen dat honderden miljoenen kinderen ziek worden, en miljoenen kinderen sterven?
  11. Ik voeg zelf een extra puntje toe: Het grootste verschil: Er sterven nog elk jaar miljoenen niet-gevaccineerde mensen aan natuurlijke infectie. Er zijn zeer weinig serieuze nevenwerkingen bij gevaccineerde personen.

  1. @ koen
   De algemene overdenking van jou zou moeten beginnen met de vraag”wat is ziekte , en hoe wordt het veroorzaakt?” Dan kan je gaan kijken wat het kan voorkomen en in mijn optiek heeft een natuurlijke methodiek dan de voorkeur. Niet in het minst daar er op dat vlak niet zulke hoge kosten dienen te worden gemaakt om gezond te blijven!
   Truste koen

  2. ik ben het helemaal met Feniks eens. Deze mevrouw verkoopt gevaarlijke en misleidende kletspraat.

   Vergelijk onderstaande twee kaarten eens met elkaar:
   http://en.wikipedia.org/wiki/File:Measles_vaccination_worldwide.png
   http://en.wikipedia.org/wiki/File:Measles_world_map_-_DALY_-_WHO2002.svg

   “In 2000 the WHO estimated that there were ~45 million cases of measles worldwide with 800,000 deaths from it. Mortality in developed countries is ~1/1000. In sub-Saharan Africa, mortality is 10%. In cases with complications, the rate may rise to 20–30%. In 2010, approximately 380 deaths occurred every DAY from measles.”
   http://en.wikipedia.org/wiki/Measles
   Ook de grafieken spreken voor zich.

   Dit betreft dan enkel de ziekte mazelen. Maar mevrouw Frankema vindt blijkbaar dat kinderen ook recht hebben op cholera, typhus, gele koorts, malaria, polio, hepatitis, kinkhoest en nog veel meer enge ziektes die voor het grootste deel te voorkomen zijn.

   “In 2008, WHO estimated that 1.5 million of deaths among children under 5 years were due to diseases that could have been prevented by routine vaccination. This represents 17% of global total mortality in children under 5 years of age”
   http://www.who.int/immunization_monitoring/diseases/en/

  3. Overigens zou ik zeggen , vaccineer jezelf te pletter als je dat zo graag wilt, maar dwing mij er niet toe . En dwing mij er ook niet toe die kosten te delen voor jullie ,tenzij jullie de kosten voor homeopatische hulp ook mee betalen!

  4. Wat ik maar niet begrijp is het fanatisme waarmee voorstanders van vaccinaties hun visie opdringen aan hen die daar anders over denken. Zou dat nou werkelijk ingegeven zijn door medemenselijkheid? Bezorgdheid over het welzijn van hun medemens? En een ontbreken van het besef dat dat welzijn wel eens een heel andere invulling zou kunnen hebben in het denken van die medemens? Of zit hier toch iets anders achter, wie zal het zeggen?
   Ik voor mij vind het prima als mensen zich willen laten vaccineren, ik daarentegen wens die rotzooi niet in mijn lijf. Of is dat fanatisme van de provaccinators eigenlijk angst ? Bang dat ze zijn om door niet gevaccineerden aangestoken te worden met enge ziekten? Lieverds dat kon toch niet jullie waren dan toch beschermt door je prikje? Nee ik begrijp er helemaal niets van , hebben die lui nooit van vrije wil gehoord en het grote goed dat dat vertegenwoordigt? Als ik het risico( in hun optiek dan) wil lopen een ziekte te krijgen en te sterven , wat kan het hun dan schelen? Zij waren toch geheel en al beschermt ?
   Is het dan alleen een verdeel en heers tactiekje? wij tegen zullie, of centjes verdienen en zijn de tegenstanders een bedrijfsrisico dat geelimineert dient te worden ? Je zou het haast gaan denken , toch we maken allemaal deel uit van dezelfde mensheid en zijn dus een, zullen we elkaar dan maar gewoon met rust laten en elk het zijne laten doen ? En dan ook de keuze laten dat te kiezen wat je aanstaat?

  5. Ja Marcel, Feniks is inderdaad dezelfde gebruiker als Koen (5.1 & 5.3). Guido had onlangs geschreven “Dit is dan de laatste reactie van Koen”. Ik wou van hem geen leugenaar maken (dat mag ie zelf wel doen…) dus heb ik mijn gebruikersnaam maar veranderd. Ik had dit eigenlijk al eerder gemeld, maar Guido heeft een aantal van mijn berichtjes verwijderd.

   Wat ik niet begrijp, is jou fanatisme (5.8). Je verwijt mij (en John) ervan, maar kijk ook eens naar jezelf! je hebt geen degelijke kennis over het onderwerp, kunt echt nooit ook maar enige inhoudelijke, verifieerbare feedback geven, maar je blijft maar aanvallen met lege retoriek. Kun je inhoudelijk reageren op de 10 argumenten die ik aanhaal? Zijn mijn argumenten verkeerd zijn, en die van Door Frankema juist, en waarop baseer jij je dan? Of is jou visie enkel een blinde overtuiging?
   Ik ben wel degelijk bezorgd met mijn medemens, en heb blijkbaar meer kennis en inzicht om te zien dat vaccinatie geen “rotzooi” is, en veel lijden vermijdt. En ik ben wel degelijk bereid om die kosten te delen met mijn medemens (5.4), zolang er degelijke indicaties zijn dat een behandeling werkt. Maar ik vind het een schande dat ziekteverzekeringen ook homeopathie ondersteunen.

   In het vaccinatie-“debat” is het niet in de eerste plaats te doen over “centjes”, en”verdeel-en-heers”, maar eerder over kennis en inzicht tegenover onwetendheid, drogredenen en vooroordelen.

  6. Ja Marcel, Feniks is inderdaad dezelfde gebruiker als Koen (5.1 & 5.3). Guido had onlangs geschreven “Dit is dan de laatste reactie van Koen”. Ik wou van hem geen leugenaar maken (dat mag ie zelf wel doen…) dus heb ik mijn gebruikersnaam maar veranderd. Ik had dit eigenlijk al eerder gemeld, maar Guido heeft een aantal van mijn berichtjes verwijderd.

   Wat ik niet begrijp, is jou fanatisme (5.8). Je verwijt mij (en John) ervan, maar kijk ook eens naar jezelf! je hebt geen degelijke kennis over het onderwerp, kunt echt nooit ook maar enige inhoudelijke, verifieerbare feedback geven, maar je blijft maar aanvallen met lege retoriek. Kun je inhoudelijk reageren op de 10 argumenten die ik aanhaal? Zijn mijn argumenten verkeerd zijn, en die van Door Frankema juist, en waarop baseer jij je dan? Wat vind je van mijn puntje 11, of van de data in reactie van 5.2 van John? Of is jou visie enkel een blinde overtuiging?
   Ik ben wel degelijk bezorgd met mijn medemens, en heb blijkbaar meer kennis en inzicht om te zien dat vaccinatie geen “rotzooi” is, en veel lijden vermijdt. En ik ben wel degelijk bereid om die kosten te delen met mijn medemens (5.4), zolang er degelijke indicaties zijn dat een behandeling werkt. Maar ik vind het een schande dat ziekteverzekeringen ook homeopathie ondersteunen.

   In het vaccinatie-“debat” is het niet in de eerste plaats te doen over “centjes”, en”verdeel-en-heers”, maar eerder over kennis en inzicht tegenover onwetendheid, drogredenen en vooroordelen.

  7. @koen
   nog steeds valt het je zwaar goed te lezen . Ik val niet aan op vaccinaties , wil alleen een vrije keuze bepleiten . Ik ga ook heel bewust niet meer de strijd aan ( die jij constant doet oplaaien)over wel of niet vaccineren , dat moet ieder voor zich zelf bepalen .Ik ben alleen zeer fanatiek tegen het opdringen van een keuze door mensen zoals aopke en jijzelf. Ik dring jou verder niets op ,geef je de vrije keuze , en weiger alleen mee te betalen aan een systeem dat volgens mij overbodig en verkeerd is.Jij daarentegen wil mij laten meebetalen aan iets waar ik niet achter sta en dringt dat systeem aan mij op als ware je een betuttelende ouder. Ik vind die houding aanmatigend en getuigen van enorm weinig respekt voor een andere mening!
   Nog maar even heel duidelijk gesteld dan. Een ieder die wenst te worden gevaccineerd mag van mij die prikken halen, een ieder die dat niet wenst hoeft dat niet te doen , en de gebruiker betaald!
   Of we betalen allen voor alles ( dus incl. alternatieve geneeswijzen ).
   De situatie zoals die nou is dat ik meebetaal aan een service waar ik geen gebruik van maak en zij die dat wel doen betalen niet mee aan een service die ik gebruik is imo niet rechtvaardig en dus verwerpelijk.

  8. OK Meneer Koen, je staat er weer op. Of moeten we zeggen: meneer Kees Renckens..? Waarschuwing is dus aangekomen. Hou het netjes, beledig niet zoals je deed in de verwijderde berichten. En wees ajb geen betweter; m.a.w. matig je toon.
   Een voorstel..? Lees je eens in over het werk van Peter Chappell over de behandeling van tropenziekten met frequenties; natuurkundig volledig verklaard. Dan zien we dat de wereld wat verder reikt dan je beperkte blikveld.
   http://www.wanttoknow.nl/overige/alstublieft-minister-n-gratis-medicijn-tegen-de-mexicaanse-griep/
   Bijvoorbeeld de tekst in je reactie: ” Er zijn zeer weinig serieuze nevenwerkingen bij gevaccineerde personen.” Daar druipt de betweterigheid van af. Een regelrechte leugen ook!

  9. Marcel 5.12

   Wel, wel! Cees/Koen is in zijn eigenste vakgebied blijkbaar zeer veel pluimen kwijtgeraakt.
   Daarom dat hij, als Feniks, nu probeert om zijn pluimplukjes te fatsoeneren door zich als een fanatiek verdediger van vaccinatie aan te dienen.

  10. Na me even een weinig te hebben ingelezen in de persoonlijke “tragedieen “van onze cees , wordt een en ander wel steeds duidelijker. Een agent zou zeggen we hebben een motief! Duidelijker is het dat de comments die koen/cees/feniks geeft van werkelijke kennis gespeend blijven,een fanatische ondertoon hebben ( overschreeuwen noemen wij dat) , en getuigen van een niet mis te verstane vooroordeel inzake alternatieve geneeswijzen. Het zou koen echter sieren zich een weinig op de vlakte te houden en zijn huiswerk over te doen , als je als promovendus afhankelijk bent van vriendjes politiek is je titel natuurlijk zeer discutabel en dien je elke twijfel daaromtrend weg te schreeuwen. Ookal is een respektvolle bejegening door mensen als koen natuurlijk niet echt een optie , daar ze zich boven het “plebs “verheven achten(hoe onterecht ook). Toch wil ik hem niet helemaal afzeiken daar ook deze koen lid is van de mensheid en zijn mening een waardevolle aanwinst KAN zijn in de hele dialoog, echter is transparantie van hem dan wel noodzakelijk. Om maar niet te spreken van een respektvollere manier van omgaan met voor hem afwijkende meningen.

   merk ik alleen nog even op dat ik blij ben niet in zijn schoenen te staan!
   https://www.google.nl/search?q=cees+renckens&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:nl:official&client=firefox-a

  11. Blijkbaar is het een hardnekkige man die Kees, Is zeker niet milder geworden in de loop der jaren, maar zuurder. Goh Kees, juist jij hebt nou bij uitstek een zeer grote kans gekregen – met jouw verleden en escapades en waardoor je door de mand gevallen bent – om eens bij jezelf naar binnen te kijken, hoe het eigenlijk werkelijk met je gesteld is. Zit in jouw visie (denkraamje) jij dan zo hoog te paard dat niemand aan je kan tippen? Dat paard staat dan wel op 4 zielige poten. Mijn hemel, hoe ziek moet je zijn om onder zoveel verschillende namen je bittere en zure pijlen op de reageerders op deze site af te vuren. Is het nu werkelijk je bedoeling om een wig te drijven onder mensen die de eenheid zoeken en vaak ook eensgezind zijn en als ze niet gelijke gedachten over iets hebben toch wijs met de dingen proberen om te gaan? Kan je het licht in een andermans ogen niet verdragen? Je bent een regelrechte a z ij n p i s s e r en die zijn bij niemand geliefd. Komt toch echt door jou zelf.
   Marcel heeft volkomen gelijk met zijn argumenten. Dat je zijn heldere betoog niet wil begrijpen of dat je ze negeert zegt heel veel over jou. Hoog te paard, dus niet te benaderen met welk redelijk argument dan ook. Bij jou kun je l u l l u n als Brugman, het is water naar de zee dragen. Blijf jij maar lekker in je eigen referentiekadertje, je kleine frame ronddarren. Wenselijk is dat jij het venster van je hart eens wagenwijd open gaat zetten.

  12. En dan nog wat Feniks/kees/Koen e nog veel meer namen: Al die lui van de Vereniging tegen Kwakzalverij hebben in plaats van hersens een kwak en boter op hun kop. Volkomen geschift, maar wel gevaarlijk geschift gelijk de heren van de inquisitie/Rome etc.

  13. @marcel w – 7 december 2012 om 13:15: je link werkt niet Marcel. Niet als je de s weghaalt bij https en ook niet als je de https// weghaalt en probeert met www. enz.

  14. @marcel w in 5 d: mooi initiatief Marcel en ook mooi om te beluisteren, maar wel “gedirigeerd” vanuit een bank Sabadell ijn Spanje. En wat is er even later gebeurd in Spanje? Maar goed, ik hoop van ganse harte dat dit wel gaat gebeuren natuurlijk. En jij bent m’n broeder zowiezo evenals alle anderen broeders/zusters hier op de site.

  15. wat een geleuter over een naam zeg , we geven hem gewoon een privé-pseudo,wat dachten jullie van “koe-niks” ’t is maar een voorstgel hoor!

  16. Namens de RNF en al die WTK aanhangers die graag een gouden speldje persoonlijk willen uitreiken aan die Cees Renckens. Moet zijn vinger omhoog houden als Hij interesse heeft. We staan ongeduldig te trappelen in een rij om met de beste Cees in kwestie eens een heuse GRATIS Lezing te organiseren. Waarbij iedereen die ‘HET NIET KAN LATEN’, persoonlijk hem eens een zeer SKEPTISCH PAK VOOR ZIJN WETENSCHAPPELIJKE BROEK komen geven. Zo erg dat onze honden er geen brood van lusten. Zelf heb ik nog een piepklein vliegtuigje met hem te vouwen in een Friendship verband.

   Namens de Feestcommisie van 21-12-2012 en beyond… 😉

  17. @Guido (5.11): Ja ik ben Koen en Feniks, maar nee, ik ben niet Cees Renckers. Tot enkele weken geleden had ik zelfs nog nooit van hem gehoord. Waarom veronderstel je dat? Omdat onlangs Paul beweerde dat ik Cryptocheilus ben? Ook hem kende ik niet, en ik weet dus niet of dat hij (zij?) inderdaad Cees Renkers is of niet.

   Maar is een ongefundeerde veronderstelling en een lukrake beschuldiging voldoende voor een veroordeling? Aan al de reacties die ik hier zie blijkbaar wel… (Marcel 5.12 5.14,, Anelle 5.13, Willie 5.16,…). Verbrand de heksen maar, we zijn terug in de Middeleeuwen! Trek je niks aan van justitiële dwalingen en onterechte veroordelingen!

  18. Ondertussen zijn we de kern van de zaak uit het oog verloren: Heeft er nog iemand iets inhoudelijks te zeggen over mijn reactie 5? Zijn de tien “argumenten” van Door Frankema inderdaad fout, of heeft er iemand objectieve argumenten die mijn uitleg zou onderuithalen?

  19. Beste Feniks / Koen? / wie je ook bent.. ik moet echt zo zuchten van je.. Tussen aanhalingstekens ben jij: “Feniks” en daarna mijn reactie..

   Ad 1) “Vele vaccins zijn niet verzwakt of gedood”
   Volgens de Overheid zijn ze het in ieder geval wel. Van het RIVM het volgende citaat:
   ‘Er zijn twee soorten vaccins: dode vaccins en levende vaccins.
   De dode vaccins in het Rijksvaccinatieprogramma worden gemaakt op basis van de ziekteverwekker of stoffen die de ziekteverwekker produceert. De vaccins tegen difterie, kinkhoest, tetanus, polio, Hib-ziekten, pneumokokken, meningokokken C en hepatitis B zijn dode vaccins. Levende vaccins bevatten verzwakte virussen. Ze worden gebruikt in het BMR-vaccin tegen bof, mazelen en rodehond.’

   http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/R/Rijksvaccinatieprogramma/De_inenting/Vaccins/Werking_vaccins

   Ad 2) “Niet alle vaccins zijn via injectie”
   Nee er bestaan inderdaad orale vaccins maar ALLE vaccinaties van het RVP in Nederland worden STANDAARD via injectie toegediend.

   Ad 3) “Een hol is natuurlijke maar ik woon liever in een huis” – om aan te tonen dat het een ‘redeneerfout’ is dat natuurlijk beter is / “Bij een schaafwond komen er bacteriën binnen” – om aan te tonen dat het niet erg is als er microben in je bloed komen.

   Ik woon ook liever in een huis maar ik laat me liever niet injecteren met gedode of verzwakte ziekte verwekkers plus een aantal gevaarlijke chemicaliën. En inderdaad .. bij een simpel schaafwondje komen er bacteriën en straatvuil in het bloed, maar gelukkig geen resten formaldehyde, en stoffen als 2-phenoxythanol, of polysorbaat-80. Als je het mij vraagt hebben onze kinderen nog het meest te lijden onder de chemicaliën. Ongelovelijk trouwens hè? Wij mensen hebben nog niet eens een basaal begrip van hoe moeder natuur het voor elkaar krijgt om een simpel schaafwondje te genezen. Desalniettemin denken we dat we immuniteit moeten verbeteren. Het immuunysteem is na de hersenen het meest gecompliceerde en minst begrepen systeem van het menselijk lichaam. En toch denken sommige mensen dat ze het beter weten.. Ik niet! Ik vertrouw en respecteer moeder natuur zo veel en zo vaak als ik kan.

   Ad 4) Het vaccin werkt? Waarom kunnen gevaccineerde nog steeds de ziekte waartegen ze gevaccineerd zijn? – bv. http://www.cbc.ca/news/health/story/2011/10/20/measles-quebec-vaccine-schedule.html

   Ad 5) Het vaccin is veilig? Vraag dat maar eens aan alle ouders die na de BMR een kind verliezen aan bv. autisme. http://www.youtube.com/watch?v=ya2P2GOXIwU&feature=player_embedded
   Maar luister toch vooral niet naar de ouders, want die weten het echt niet, alleen julie experts weten het want je hebt het in het laboratorium de echte wereld nagebootst en gezien hoe het zit.. toch? En daarna – toen jullie al wisten hoe het zat – zijn jullie met je roze bril op de wijde wereld in gestapt en hebben al je theoriën bevestigd gezien.. Ja toch?… pffffft!

   Ad 6) Het gaat er bij vaccineren niet om het produceren van antilichamen? Waarom wordt de (‘juiste’) titer (hoeveelheid antilichamen die het lichaam produceert als reactie op het vaccin) gelijkgesteld met de ‘werkzaamheid’ van het vaccin?

   Ad 7) Sorry, maar hier volg ik je ff niet..

   Ad 8) “Als immuniteit afzwakt” heeft dat niets te maken met de kwaliteit van de antilichamen.. De bottumline is dat de kwaliteit van de immuunreactie afzwakt.. dat de bescherming ‘slijt’..

   Ad 9) “Niet relevant…” durf je dat te zeggen tegen de ouders die een kind verliezen aan vaccins? Durf je ze echt recht in de ogen te kijken … en te zeggen … niet relevant?

   Ad 10) De kinderen die sterven aan kinderziekten of andere infectieziekten zijn voor het overgrote deel woonachtig in de derde wereld… en zoals je weet zijn die kinderen ondervoed; hebben geen toegang tot schoon drinkwater en al dat. Waardeloos eigenlijk hè? Dat dat in deze wereld nog steeds het geval is..

  20. De reden dat je er weer op staat Koen, is dat je je toon hebt gematigd. Maar door te spreken over 10 argumenten die ‘fout’ zijn, maak je iemand heel klein. Of jezelf lekker veeeeeel groter… (Alles blijft relatief natuurlijk!)
   Dus matig je toon, hang niet de betweter uit, want je komt over alsof jij alles weet, en de rest van de mensen, zelfs zij die vaccinatieschade aan de lijf hebben meegemaakt, keiharde leugens vertellen..!
   Vervolgens over de schreef gaat door hier proberen door te linken naar je eigen sites, of die van ‘vriendjes’.

   Mag ik een voorstel doen, vanuit oprechtheid.. Alle mensen die hier reageren, doen dat zonder ‘nick’.. Wie is Koen, stel je eerst eens netjes voor jongen.. Kun je je daarbij iets voorstellen.. 🙄 Of ben je gewoon bang-voor… Kom op zeg, als je dat bent, moet je hier ook niet komen. Ook niet om een vooroordeel te verdedigen of bekrachtigd te zien. Amen.

  21. Door (5.28), alhoewel je commentaren aantonen dat je geen volledig beeld van de beschikbare kennis rond vaccins hebt, en ik zo goed als al je commentaren kan doorprikken, ga ik niet echt ingaan op al die tien commentaren die je geeft. Dat gaat toch maar in een welles-nietes spelletje degraderen, en Guido vindt toch al dat ik een betweter ben.

   Want ik merk immers op dat je het belangrijkste van wat ik schreef in het begin van reactie 5 negeert: “Het belangrijkste is niet HOE een vaccin zijn werk doet, maar OFDAT het zijn werk doet. Is het veilig en beschermt het?” Die 10 puntjes zijn niet relevant als vaccins niet werken. Je probeert onder puntje 4 nog wel te argumenteren dat het mazelen vaccin zogezegd niet werkt door naar een krantenartikel over een epidemie in Quebec te verwijzen. Maar dat artikel is duidelijk geschreven door iemand die geen kennis van zaken heeft. Kijk maar naar de officiële data over die epidemie op http://www.msss.gouv.qc.ca/en/sujets/prob_sante/measles/portrait2011.php. Dan zie je dat 615/776 van diegenen die geïnfecteerd waren, niet correct gevaccineerd waren. Meer dan 90% van de Canadese bevolking is gevaccineerd, dus minder dan 10% niet gevaccineerd. Als het vaccin niet had gewerkt, dan kun je verwachten dat minder dan 10% van de geïnfecteerden dus niet gevaccineerd zou zijn. Maar het zijn er dus 615/776 = 67%. Het werkt dus wel degelijk. Die Dr Gaston De Serres die in dat krantenartikel vermeld wordt, beschrijft die epidemie ook nog in http://cid.oxfordjournals.org/content/early/2012/04/27/cid.cis439.short?rss=1 , en dat komt allemaal overeen met die andere website die ik opgeef, en niet met jou krantenartikel. En dan begin ik nog niet over alle andere studies die aantonen dat het MR vaccin wel degelijk werkt, en dus ook werkt in de gezonde Westerse wereld (zie ook mijn reactie 8.5 hierover trouwens) .

   Wat betreft de veiligheid (puntje 5), vermeld je de hypothese dat BMR autisme veroorzaakt. Dat is misinformatie over een hypothese die al lang volledig ontkracht is. Kijk daarvoor nog eens naar mijn reactie 5 op http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/vaccinaties-gezondheid/kwik-in-vaccins-en-autisme-causaal-verband , en de verdere reacties daarop. Als je al de wetenschappelijke artikelen die ik daar vermeld niet begrijpt, lees dan vooral de rapporten over de rechtszaken daarover. Daar hadden de ouders –en hun dure advocaten – alle kansen om die hypothese aan te tonen. Ik copier even uit die reactie 5: “Het meest overtuigende bewijs dat er geen associatie is, vind je mooi samengevat in de “omnibus trials” in de USA. Dit zijn zes verschillende rechtszaken die worden beschreven op o.a. http://www.autism-watch.org/omnibus/overview.shtml. Daar kun je ook doorklikken naar de transcripties van die rechtszaken, om exact na te gaan wat er gezegd werd en wat de argumenten zijn. Op deze rechtszaken hebben de anti-vaxers alle kansen gehad om gehoord te worden en hun “bewijzen” te presenteren. Uit 5000 gevallen van autisme, hebben ze er 6 uitgekozen waarvan ze vonden dat het heel duidelijk was dat die veroorzaakt waren door vaccinatie. Maar de bewijzen die ze presenteerden in de rechtszaken bleken niet overtuigend, er werden verschillende pseudowetenschappelijke blunders begaan, en geen enkele van de rechters vond dat er ook maar enig bewijs werd geleverd voor een oorzakelijk verband. Een belangrijke uitspraak van één van de rechters was daar “there was abundant evidence of scientific fraud in the body of evidence developed to support the MMR-autism hypothesis”. Fraude van de anti-vaxers zoals “experts” die geen expertise hebben, delen van onderzoek die werden weggelaten omdat dit hen niet uitkomt, of “fishing”: selectief stukjes citeren uit hun context, om zo de waarheid te verdraaien.”

  22. @ cees
   Je kunt niet voor eeuwig je kop in het zand steken mijn beste. Ook het RIVM zegt wel eens wat dat direkt indruist tegen jouw “vaststaande feiten materiaal”.
   http://www.niburu.nl/gezondheid/bofuitbraak-vs-treft-vrijwel-alleen-ingeente-leerlingen.html
   Dit is toch een raar gegeven als de vaccinaties zo geweldig werken als jij steeds beweerd ?
   Maar goed dat allemaal terzijde heb ik nog geen antwoord van je mogen ontvangen op de stelling dat een ieder de vrije keuze dient te hebben in wel of niet gevaccineerd te worden. Of is dat ondergeschikt daar jij de vaccinaties ziet als te waardevol om in aanmerking te komen voor een vrije keuze?

  23. @ Marcel W in een heleboel D.

   Het is binnenkort ‘Gehakt Daag’, dan maken we van zulke fraaie dicterende en opdreunende stukjes proza in kunstmatige gemodificeerd verband hapklare codexalimentarius junkfood van. Het raakt mij niet meer zulke lui die last hebben van verschillende ‘Nicks’ en ‘Borderline’ opvoer stukjes dan ook niet meer. Weet je zulke idolate figuren weten zelf niet hoe ze zich in stand moeten houden om zo graag wel besproken in het voetlicht te willen imponeren als een FarCry in het niets. Zulke mensen hebben dus een Geitenwollen sokken lucht om hun profiel heen hangen en willen enkel hun eigen eenvoud bewerkstelligen met hun zogenaamde verdiensten. Gewoon los-laten en afdichten anders gaat het spontaan stinken… 🙂

  24. Marcel (5.31): moet het weer een eindeloos welles-nietes spelletje worden zonder echt veel diepgang? Door (5.28) had het over de effectiviteit en veiligheid van BMR. Daarop antwoordde ik (5.29) dat haar informatie onbetrouwbaar is, en legde ik uit waarom. Laten we dus eerst de discussie over BMR afronden voordat we naar de bof gaan. Ga je akkoord met wat ik concludeer over BMR? Of doe je eigenlijk niet de moeite om dat kritisch te evalueren, en verander je daarom maar subtiel van onderwerp door over een ander vaccin te beginnen? Jij gebruikt gewoon een klassieke strategie van iemand die geen diepgaande kennis heeft van een onderwerp: geef kritiek, negeer een onderbouwd antwoord (of begrijp het niet), maar geef dan kritiek op iets anders dat er maar een beetje mee te maken heeft. Om het eenvoudig uit te leggen: Je wil aantonen dat alle fruit zuur is, wil niet toegeven dat kersen zoet zijn, maar gaat dan argumenteren dat mandarijntjes zuur zijn.

   Als je echt wil dat ik op dat bof-artikeltje reageer, geef dan eerst je inhoudelijk goed onderbouwde visie over het BMR vaccin, in het bijzonder mijn argumenten in 5.29. Of ga je nu weer wat rond de pot draaien?

   En ik heb eigenlijk wel al gereageerd op jou stelling dat eenieder de vrije keuze dient te hebben in wel of niet gevaccineerd te worden. Kijk maar naar 7.17. Maar ik heb wel serieuze bedenkingen bij diegenen die hun keuze makenmet oogkleppen op, enkel zien wat ze willen zien, de fouten niet (willen) zien van hun eigen argumenten, en de bergen kennis wensen te negeren.

  25. Koen,

   Je schreef in een reactie op Door:
   Want ik merk immers op dat je het belangrijkste van wat ik schreef in het begin van reactie 5 negeert: “Het belangrijkste is niet HOE een vaccin zijn werk doet, maar OFDAT het zijn werk doet. Is het veilig en beschermt het?”

   Eindelijk kunnen we het een keer eens zijn. Ik haal er nu homeopathie bij.
   Maar volgens jou redenering maakt het dus niet uit HOE dat het middel zijn werk doet, maar DAT het zijn werk doet. En het is veilig.
   Kan je voortaan als het gaat over homeopathie gaat aan onze kant staan. Fijn. Of ga je nu met twee maten meten?

  26. @ cees
   Merkte ik niet op dat mijn linkje over de bof terzijde geschoven diende te worden ten gunste van de vraagstelling over vrije keuze? Of las je daar gemakshalve even overheen ?
   Dan even over vrije keuze:
   Een vrije keuze is niet pas een vrije keuze wanneer die voldoet aan de argumentatie van Cees. Dan zou het een opgelegde keuze zijn immers. Ook als dient te worden voldaan aan parameters gesteld door marcel is het geen vrije keuze. Kortom een vrije keuze is VRIJ van welke beperkingen dan ook.
   Ik kan dus niets anders concluderen dan dat je je hevig verzet tegen een mogelijkheid van vrije keuze voor mensen .Ik vind dat zeer onbetamelijk en tiranniek , Om maar niet te zeggen megalomaan,hooghartig en getuigen van een wel zeer beperkt empathies vermogen . Cees’ wil is wet en als je niet binnen de perken van Cees blijft is het geen vrije keuze en mag het dus niet! Zoals je wellicht nu toch wel begrijpt houd hier het contact met mij op , ik kan nu een keer niet tegen dit soort uitspraken die de vrije keuze van mensen aan banden legt, ja ze om zeep helpt. Waar haal je het recht vandaan om te oordelen wiens keuze wel of niet mag zijn?
   Ik wens jou heel veel wijsheid( hetgeen je nu schijnt te ontberen) en kracht toe om je karma uit te werken, echter pas wanneer je blijk geeft van een groeiend empathies vermogen en het tirannieke wereld beeld dat je nu bezigt loslaat, zal er weer met mij contact mogelijk zijn . Tot die tijd ben jij niets meer voor mij, ook je opmerking dat jij werkt voor het welzijn van mensen is hierdoor een regelrechte leugen gebleken.
   Kortom zak gerust in de drijfmest ik zal je niet missen .

  27. Marcel (5.35): Wat begrijp je niet aan:
   – “Kijk maar naar 7.17.” (in reactie 5.33)
   – “Het staat je vrij om een eigen opinie te hebben,” (in reactie 7.17)
   Ik probeer dus echt niet om jou te belemmeren in “de mogelijkheid van vrije keuze” (5.35) of “ de vrijheid daar zelf in te kiezen” (7.19). Het staat je vrij om vaccinatie te weigeren of aanvaarden. Je mag dat zelf beslissen met of zonder enige kennis over het onderwerp. Persoonlijk vind ik het idioot om een keuze te maken door kennis binnen handbereik te negeren, maar je hebt die vrijheid. En dat heb ik in de afgelopen maanden al meerdere keren aan je laten weten, ook over alternatieve geneeswijzen. Begrijp je gewoonweg niet wanneer ik dat schrijf, of negeer je dat, omdat dat niet past in jou beeld over mij?

   Maar erken dan toch ook dat ik vrij ben om mijn mening te geven, en te reageren op onbetrouwbare informatie of misinformatie. Val mij niet steeds persoonlijk aan als ik dat doe. Het staat je vrij om de informatie die ik geef te negeren, Het staat je ook vrij om daarover een inhoudelijk debat met mij aan te gaan, maar je moet dat niet. Maar blijf me toch niet beledigen en valselijk te beschuldigen dat ik je iets wil opdwingen!

   Om af te sluiten, toch een complementje ook: je gebruikt een mooi, spitvondig ontwijkend antwoord, om toch maar niet inhoudelijk op de effectiviteit en veiligheid van BMR in te moeten gaan.

  28. Koen , Read my fucking lips : ik heb liever een griepje dan een spuit van jouw vriendjes . Steek die fucking spuit in je eigen reet , dood virus of levend virus .

 6. Vaccinatie is een middel om mens en dier snel te kunnen immumiseren om zo bv. een epidemie te voorkomen.
  Het is een goedkope manier ter voorkoming van ziekten.
  Het valt niet te ontkennen dat aan vaccinatie gevaren voor de gezondheid kleven die door de industrie worden gebagatilliseerd.

  De mens kan ook zelf veel doen door goede voeding tot zich te nemen
  Waardoor het lichaam minder belast wordt met additieven en gifstoffen, dit werkt weerstand verhogend, waardoor een ziekteproces beter kan worden doorstaan.
  Toch zal men niet aan vaccinatie ontkomen wil men niet het slachtoffer worden van ziekten.
  Denk alleen maar aan de biologische wapens voor biologische oorlogsvoering die oost en west hebben ontwikkkeld.
  Als voorbeeld geef ik hier even pokken.

  Mensen voor 1977 zijn hiertegen ingeent en mensen daarna niet. Pokkenvirussen van wapenkwaliteit zijn ook nog eens resistent tegen antibiotica. Bij gebruik sterft bij niet inenting gemiddelt 30 procent van de mensen.
  En dit is maar een voorbeeld. In de toekomst valt dus niet aan prefentieve vaccinatie te ontkomen gezien de ontwikkelingen.

  1. Zet je kennissen op de kennisbank en ga met je vrienden lekker verderop op de vriendenbank zitten .
   Doet de mens soms aan involutie ofzo ? Kijk om je heen in de natuur , geen moedermus die een spuit in haar jong zet en toch schijnt de Passer domanicus zich al ettelijke miljoenen jaren goed te kunnen handhaven .
   Waarom moeten wij mensen ons zo krampachtig beschermen tegen vanalles en nog wat ? Levensstijl , ongezond onnatuurlijk eten . Ziek zwak en misselijk e naakte apen die geen recht op bestaan hebben ?
   Dieren in het wild vermaken zich prima zonder inmenging van de mens , pas als we ze in hokken zetten en voer geven dat niet bij ze past ( vismeel , gmo shit , vermalen slachtafval ) breken er gekke ziektes uit :s
   Kennisbank , pfffff steek em diep waar de zon niet schijnt

  2. Zou er geen vaccin bestaan of te ontwikkelen zijn tegen de bacterie denkii beterweteritis en virus dwangii paniekitis? Ik ben er onmiddellijk voor om die en masse in bepaalde figuren hun “je weet wel” te steken.

  3. en toch in de juiste dosering is een paar druppeltjes Koen per dag wel stimulerend, soms vliegt ie uit de bocht met z’n bijzondere redenaties maar dat doen ‘wij’ ook wel eens. Dus Feniks uit de as, het is mij niet om het even wat je schrijft.

  4. @ hyper
   wat je zegt bij obstipatie een probaat middel, hoewel het dan wel weer heel dun door de broek loopt, en je het gevaar loopt het via de andere kant in een teiltje te moeten deponeren, bweeeeeeek. Nee geen koen voor mij zelfs niet op homeopathiesche wijze tot verdunning gereduceert!

  5. Hahahaha Marcel w in 5d: twee zielen, een gedachte. Hoe is het mogelijk! och broeder en zuster in de geest hahahaha.

  6. Jahaha Selene, maar daar wil men natuurlijk ook een stokje voor zetten. Men moet zolang mogelijk werken en op de been blijven, behalve wanneer het voor de Illuminatie tijd wordt om de stekker er uit te trekken voor ons. Niks thuis hannessen. Niks geen vrij, vrije dagen. Niks geen vrijheid en ontspanning.

  7. Marcel/Cozmic: hebben we wel vaker gehad ;-). Cozmic: had Marcel aandelen in verderfelijk materiaal? Had ik toch niet van hem verwacht. Zo zie je maar, je kan je lelijk vergissen. Maar ik mis Marcel wel op de chat, jou trouwens ook 🙁

  8. KoCoflem is gepotenteerd middel tegen Koen en Contra maar ze blijven van nic veranderen 🙁

  9. Op het nieuwe etiket staat nu FeKeflem , bekt ook wel lekker , klinkt als fake dus SPOT ON !!

  10. Marcel, Cozmic, Hyperalert, Willie: probeer ook af en toe eens echt na te denken. Iets dat niet in jullie denkkader past, wordt direct afgeschreven als propaganda, onbetrouwbaar, of met woordspelletjes geridiculiseerd. Om toch maar zeker te moeten vermijden dat je inhoudelijk een debat moet aangaan. Het staat je vrij om een eigen opinie te hebben, maar wat is die waard als je ze enkel met oogkleppen op kunt volhouden?

  11. @ feniks cees koen
   De pot verwijt de ketel , en erger nog…..
   Jij blijft maar opstoken tot een strijd over wel of niet vaccineren. Dat is allang niet meer het punt, ik verzoek je dringend die strijd te staken ,omdat een wellus nietus spelletje geen enkele soelaas bied. Het gaat namelijk over vrije keuze .

  12. Beste cees
   Ondanks je vreemde ideeen en handelen toch maar even dit. Ik heb je verschillende malen trachten uiteen te zetten wat ik denk over debatteren en discussie , beide zijn strijd, en dat ik daar dus niet in meega . De enige mogelijkheid verder met mij te communiceren is een dialoog( samenspraak). Maak niet de fout door te stellen dat er dan geen ruimte is voor afwijkende meningen, en al helemaal niet door te stellen dat een afwijkende mening het resultaat is van niet weldoordacht handelen.
   Het tegendeel is vaak juist waar, en het niet weldoordacht tot een conclusie komen wordt vaak gezien bij mensen die klakkeloos over nemen wat hen is geleerd te geloven!
   Ik zie jou zonder enige vorm van zelfdoordachte argumentatie alternatieve geneeswijze afwijzen ten gunste van de reguliere medische wetenschap ( valt het je op dat ik het een geneeswijze noem en de ander wetenschap?) De argumenten die jij geeft zijn geheel en al wetenschappelijk onderbouwt , doch daarom niet klakkeloos aan te nemen als feit!( overigens heb ik reeds aangetoond dat jij wetenschap niet in de ware zin des woords betracht)
   Het zou je sieren ( als wetenschapper) om gezondheid met een open blik te onderzoeken , ontdaan van enige financiele en of persoonlijke status belangen.
   Ik begrijp ook werkelijk niet waarom je door blijft zeiken en dwingen om het vaccinatie gebeuren dankbaar te omarmen . Als ik dat niet wil is dat mijn eigen keuze , ik laat jou die mogelijkheid namelijk wel! En dat is nou net de crux van het geheel. Het vrijlaten van de keuze , dat is namelijk waartegen jij strijd! Jij bent dwingend , alwetend en vooral na te volgen, helaas beste cees niet in mijn ogen. Ik ben een soevereine ziel ( maar kan dat niet wetenschappelijk bewijzen dus dat zal je wel niet geloven)En maak mijn eigen beslissingen en hoe ik die beargumenteer is mijn zaak, niet de jouwe. Jij hoeft mijn leven niet te leven en ik gelukkig het jouwe ook niet. Wel kunnen we ervaringen van beide levens delen als je wilt , maar dat gaat onder wederzijds respect en vooralsnog zie ik dat gegeven niet bij jou. Zelfs dan nog ben ik bereid mijn visie te delen met je ( in de hoop dat je er wat aan hebt)ik dwing je die visie niet op, zoals je wel bij mij tracht te doen.
   Nogmaals de dialoog gaat niet over wel of niet vaccineren maar over de vrijheid daar zelf in te kiezen! Is dat concept te moeilijk voor jou om te bevatten , stopt hier de communicatie tussen ons .
   Ik wens je in ieder geval veel wijsheid en kracht om tot een juiste besluit te komen ,opdat je spiritueel kan groeien.

 7. John,

  Van die mazelen is gewoon appels met peren vergelijken. Je theorie klopt langs geen kanten. De kaarten waarschijnlijk wel, maar dat zegt geen fluit. Dit soort kaarten zijn pure misleiding en geeft een valse voorstelling van zaken.
  Mazelen is hier niet die dodelijke ziekte als dat wat op die kaarten van jou wordt weergegeven.
  Mazelen stond, toen men het hart nog op de juiste plaats had, bekend als een goedaardige kinderziekte. De overgrote meerderheid kon deze ziekte perfect doorstaan, doorgaans zonder grote gevolgen, enkele uitzonderingen daargelaten, maar deze uitzonderingen waren dan ook meestal verzwakt vanwege andere aandoeningen.
  Bij gezonde kinderen was er dus eigenlijk geen vuiltje aan de lucht. Het kind maakte de mazelen door op kinderleeftijd en is voor het leven beschermd. Gratis en voor niets en dus levenslang.
  Via vaccinatie, wat dus aantoonbaar in dit geval wel iets doet, zijn de kinderen niet meer levenslang beschermd. Tenzij je je hele leven lang blijft vaccineren en dat geldt dan natuurlijk niet alleen voor de mazelen. Dit kost klauwen vol met geld en is totaal overbodig. Nu, juist door vaccinatie, kan men de ziekte alsnog oplopen. Maar dan dus op latere leeftijd, met grotere gevolgen…..dankzij vaccinatie dus. Kinderen kunnen mazelen, maar ook bof e.d. meestal beter doorstaan dan mensen die ouder zijn.
  Hier, waar wij wonen, is dus de vaccinatie tegen de mazelen volstrekte onzin en pure geldklopperij.
  Wil jij je vaccinatie hebben. Prima, maar laat ons onze weloverwogen eigen keuze maken en licht de mensen op een juiste en correcte manier voor. Iets dat nu duidelijk niet gebeurd.
  Want dat het sterftecijfer is teruggedrongen door vaccinatie (wereldwijd) dat klopt wel, maar het betreft hier dan wel voornamelijk derde wereld landen. Daar waar veel mensen reeds zwak en ondervoed zijn en die leven in slechte hygiënische omstandigheden. Als deze mensen er een ziekte als de mazelen bij krijgen is dat voor hen inderdaad een levensbedreigende ziekte. Maar dat is daar dus wel een totaal andere situatie dan hier en die in het geheel niet te vergelijken valt met onze situatie. En toch gebruikt en misbruikt men dat argument dus bewust (niet iedereen) te pas en te onpas om de vaccinatie maar te verkopen.
  Dus in derde wereld landen ben ik helemaal niet tegen deze vaccinatie, hoewel de primaire taak natuurlijk wel dient te liggen op de algehele toestand daar te verbeteren zodat vaccinaties daar ook niet nodig zijn, net als hier.
  Dus slechte algehele gezondheid, hygiëne e.d. daar zit hem het grote verschil. Natuurlijk ken ik jou persoonlijke situatie niet. Met wat meer inzicht in die situatie kan ik misschien jouw opvatting wel begrijpen.

  1. Ik herinner me mazelen als een feest. Lekker een weekje niet naar school. Heel erg ziek was je daar niet van. Alleen wat snel moe en verder gewoon een beetje spelen tot je weer beter was. Alleen als je nog erg jong bent (nog geen jaartje) kun je daar toch wel erg ziek van zijn en als je zwak bent door een andere ziekte natuurlijk. Inenten: Ik vond het als kind al verschrikkelijk dat we als meisje om een prik tegen de rodehond moesten. Ik vond dat raar en doodeng. En was voor de eerste keer heel zenuwachtig voor een prik. Waarschijnlijk door al die apekool verhalen er om heen.

  2. Ger,

   de kaarten en gegevens zijn grotendeels afkomstig van de World Health Organisation (WHO), een instituut van de Verenigde Naties. Je beschuldigt de WHO dus van pure misleiding en een valse voorstelling van zaken. Een ferme bewering.

   Ik ben het met je eens dat mazelen in de ontwikkelde landen een redelijk onschuldige ziekte is. Slechts een op duizend kinderen overlijdt daar aan.
   In derde wereld landen ligt dat heel anders. De WHO, het Rode Kruis, Unicef en andere organisaties hebben sinds 1999 een vaccinatiecampagne opgestart, met als resultaat dat het aantal JAARLIJKSE doden door mazelen is teruggebracht van ruim 870.000 (1999) tot omtrent 160.000 in 2007. Door vaccinatie.

   Veel belangrijker is dat vaccinatie werkt voor veel meer ziektes. Mazelen was enkel een voorbeeld. Maar als je liever polio hebt:
   http://nl.wikipedia.org/wiki/Poliomyelitis
   Of difterie, malaria, typhus, tuberculose, pokken http://en.wikipedia.org/wiki/Smallpox en meer gruwelijke ziektes.

   Vaccinatie geeft GEEN garantie dat je de betreffende ziekte niet zult oplopen, maar het reduceert het risico aanzienlijk.

   De “natuurlijke” weerstand van mensen tegen alle ziektes, zoals mevrouw Frankema verkondigt, is beperkt. De indianen van noord en zuid Amerika hadden geen enkele natuurlijke weerstand tegen Europese ziekten als pokken, mazelen, typhus, difterie, cholera, tuberculose en zo meer. Meer dan negentig procent van de oorspronkelijke Amerikaanse miljoenenbevolking werd door deze ziektes uitgeroeid.
   http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_epidemics

   Tenslotte is de keuze voor vaccinatie in Nederland volledig vrij. Iedereen kan gewoon zelf beslissen. “wij” dringen vaccinatie ook helemaal niet op, maar proberen enkel de feiten zo goed mogelijk weer te geven.

  3. @ oapke
   De who een betrouwbare organisatie??? daar zakt mij de broek van op de enkels! Hebben we het over dezelfde who die ten tijde van de mexgriep ( of even daarvoor)de definitie van een pandemie even bijstelde?
   Zodat gans de wereld gelijk de stuipen op het lijf gejaagd werd , met een definitie die zelfs een gewone verkoudheid nog tot pandemie kan verheffen? Doe jij je huiswerk wel voor je je comments hier plaatst?

  4. Vergeet ik haast nog te melden dat ook de adviezen van de who de de wetgever van landen aan de kant schuift! De who is niets meer dan de marketing afdeling van de pharmaceutische industrie.( hele dikke punt)

  5. Ger, je weet niet waarover je het hebt als je beweert dat “vaccinatie tegen de mazelen volstrekte onzin en pure geldklopperij” is. Je algehele gezondheid heeft maar voor een deel te maken met je kans om te sterven van de mazelen. De reden dat er weinig kinderen aan de mazelen sterven in Europa, is in hoofdzaak omdat meer dan 85% van de kinderen gevaccineerd zijn. Daardoor is de ziekte zeldzaam geworden, en kan het zelfs moeilijk van het ene niet-gevaccineerde kind naar het overgaan, omdat er zo weinig zijn. Een tiental jaar geleden waren er zelfs geen doden door de mazelen in Europa. Maar toen werd 95% van de kinderen gevaccineerd. Maar na die onterechte bewering in 1998 dat het vaccin autisme veroorzaakt, werden er minder kinderen gevaccineerd, en zijn er nu terug jaarlijks in Europa verschillende doden, en duizenden kinderen die in het ziekenhuis worden opgenomen voor ernstige complicaties van de ziekte. Als we nu volledig zouden stoppen met vaccineren in Europa, dan zullen over enkel jaren weer tienduizenden kinderen sterven in Europa.

   Maar ja, volgens jou en Marcel is dit wellicht allemaal misleiddende, onbetrouwbare informatie, want het past niet in jullie denkkader.

  6. @ koen cees feniks
   Je hebt wel een heeeeel grote mond vind jezelf ook niet ? Een beetje de alwetende wetenschapper uit hangen hier, bweeeek\___________/ grote teil nodig.

  7. Koen,
   Ook voor de introductie van het mazelen vaccin was het sterftecijfer hier heel laag. Het stond dan ook bekend als een goedaardige kinderziekte.
   Dus LIEG niet zo. En zoals gezegd de WHO is in mijn ogen absoluut een misleidende organisatie. De feiten zijn overduidelijk. Mazelen is hier absoluut niet te vergelijken met derde wereld landen. Dan toch doen alsof hier de ziekte zo dodelijk is valt gewoon niet goed te praten. Dit is MISLEIDING. Misleiding met grote hoofdletters.
   En dan altijd weer….dankzij vaccineren is het dodental drastisch gedaald. Voor een deel is dat waar, maar er zijn gewoon veel meer factoren. De eenzijdige claim dat dit alleen door vaccinatie komt is wederom pure bewuste MISLEIDING. Wij belichten ook de andere kant van het verhaal die jullie, wederom bewust, verzwijgen. Hierdoor zijn mensen niet in staat hun eigen keuze op een goede manier te maken. Jullie zijn de boel, en wederom bewust, aan het manipuleren. En mogelijk zal ik hier en daar er best wel eens naast zitten. Daar twijfel ik niet aan. Maar als je het hebt over dat ik of wij hier verkeerde informatie geven…..dat gaat gewoon veel te ver. Jullie zijn degenen die continu eenzijdig informatie verschaffen en dat is per definitie VERKEERDE informatie, louter omdat die niet compleet is.

 8. Ja hoor, ik heb het een en ander gelezen over die Cees gelezen en kom tot de conclusie, vrijwel onmiddellijk, dat dit een zeer zeer zelfingenomen en vooringenomen man is, die gek is op zichzelf en zijn vermeende “weten”. Kortom: een ongelooflijke zware narcist. Je ziet het al op zijn foto’s: de arrogantie en zelfingenomenheid stralen er van af. Ik heb het plaatje nu compleet al was het al praktisch compleet. Deze meneer ziet door een heel klein denkraam met beslagen bobbelglas, maar denkt dat hij de wijsheid in pacht heeft en alles weet. Twijfelen daar doet hij niet aan. Wil wel anderen aan het twijfelen brengen en dan ongenadig toeslaan, want wee je gebeente als je tegen hem, tegen hem (narcist) notabene, durft in te gaan. Jammer dattie niet eerder door de mand is gevallen in het medische circuit; misschien was men bang voor zijn te grote bek of manipuleerde hij iedereen gewoonweg. Zou hij echt Cees heten of gewoon Kees? Bijna iedereen, bijna dan, die Cees (dus Cornelis) heet, wantrouw ik en verdenk ik van “grootheidswaanzin” of zich willen onderscheiden van de anderen.
  Nog iets anders, ik ben ooit verloofd geweest met een bekende musicus die ook Kees heette en zich later ook Cees liet noemen, en verdraaid: hij lijkt op hem met diezelfde arogante grimas op zijn smoel en ook dat was een narcist pur sang. Ik heb m’n kotsbakkie naast me moeten zetten. Bwek!

  1. @Willie

   Een van mijn vaders namen was Cornelis. Hij was fijnbesnaard, bescheiden en van een absolute integriteit. Maar in die tijd maakte men er niet dat modieuze Cees van, wel Nelis. Mijn vader haatte dat en was maar al te blij dat het niet zijn roepnaam was.
   Wat dat betreft heb je gelijk, Willie, niemand lijkt van Cornelis te houden. 🙂

  2. Lieve Anelle, met de naam Cornelis is niks mis. En men maakt daar dan Cor van of inderdaad Nelis (ik had een oom met die naam, een aardige man) of Kees. In mijn tijd heten er maar weinig Kezen Cees. Dat is in zwang gekomen in de auteurskringen in de jaren ’70 van de vorige eeuw. Toen nog sporadisch, nu zie je het meer. Ik vind persoonlijk Kees, Cor en Nelis best leuk. Cees ook natuurlijk, want het blijft Kees. Het gaat er bij mij om dat het opvallend is dat die mannen vaak een air hebben, zich willen onderscheiden; dat is mijn ervaring natuurlijk, maar toch…. Wat ik wel merkwaardig vind bij de naam Cornelis is, dat daarvan dan Kees wordt afgeleid, dus met een k, Nelis en ook wel Knelis (heel ouderwets) en Cor, terwijl van de naam Kornelis, dus met een k, dan weer de naam Kor, dus met een, wordt afgeleid. Vreemd allemaal, maar verder niet belangrijk hahaha. Een van mijn kleindochters heet Kees, nu nog Keesje. Leuk hè? Heel veel (nu) jongensnamen waren vroeger ook meisjesnamen: Guus(je), Koos(je), Kees(je), Willie, Anne, Adrie en nog veel meer.

 9. ik ben van 1954 en kan me herinneren , ik was 6 of 7jaar of zoiets,en zoals het plaatje nu nog in mijn hoofd zit…….
  IK was in een zaaltje met m’n moeder(waarschijnlijk gemeentelijke ggd)al wachtende in een lange rij van andere ouders met kinderen die langzaamaan naar naar voren schoof. Naar voren , steeds dichter bij die man in dat witte pakje omringd door zijn instrumentarium en zilverachtige bladen waarop ampullen vaccin. En ik steeds maar kijken naar het volgende angstige gezichtje met een geruststellende ouder bij zich.Ik kon het niet aan en viel flauw, ervaarde nog wat van paniekerig volwassenengeroezemoes, en toen ik weer bijkwam zat ik buiten in een vensterbank…. met prikje.
  En mijn Moeder ? ze kon me niet beschermen, ze was ervan overtuigd het beste te doen voor wat voor haar kindje nodig was, de lieverd.
  Maar die intuïtieve weerstand van het kind ,zoals op het plaatje bij het artikel is voor mij dan ook heel herkenbaar.
  Natuurlijk ,kinderen van die leeftijd hebben nog geen “verstand” van zulke complexe discussies , Maar ook voor hen sprekende, zou ik die diep-eerlijke intuïtie van het kind ook willen laten meespreken in de juistheid of onjuistheid van dat hele vaccinatie-gedoe

  1. Sjaak: vervolledig het verhaal eens: heb je naderhand die ziekte nog gehad, of heeft dat vaccin je beschermt tegen die ziekte? Heb je neveneffecten van dat vaccin? Ben je nu gezond?

  2. Koen,

   Vervolledig zelf je verhaal eens. Mazelen, bof e.d. Mensen die volledig gevaccineerd zijn geweest kunnen de ziekte alsnog krijgen. Dit komt regelmatig voor. Biedt het vaccin dan wel die bescherming die jij ons voorspiegelt? Ja, volgens jullie definitie van bescherming wel. Je hebt antilichamen, dus je bent beschermd. Maar of je de ziekte dan wel of niet krijgt doet blijkbaar niet ter zake, men was immers beschermd. En dan weer dat punt dat alleen de vaccinatie verantwoordelijk is voor het niet krijgen van de mazelen is gewoon een claim die onhoudbaar is. Er zijn wel degelijk ook een hele hoop andere factoren die hierbij meespelen. Ook mensen die niet gevaccineerd zijn krijgen niet altijd de mazelen. Net als bij de griepprik. Niet iedereen die niet gevaccineerd is krijgt de griep en ook mensen die wel gevaccineerd zijn krijgen wel de griep.
   Dus vaccinaties doen vaak echt wel iets, maar afhankelijk van de situatie, heeft het gewoon heel vaak bitter weinig zin. En regelmatig doet een vaccin meer kwaad dan goed. Eén ding is in ieder geval een feit. Vaccineren is en blijft een melkkoe.

 10. De WHO wordt hieronder in een reactie genoemd zijnde een onderdeel van de VN die we niet in twijfel mogen trekken…..
  Zijn we vergeten dat de WHO de criteria voor een pandemie ten tijde van H1N1 heeft aangepast zodat wereldwijd meer vaccins konden worden gesleten zoals hier in NL nodeloos ingekocht voor €330 miljoen ?!

 11. @Marcel, Willie, Anelle, Guido, Cozmic, Paul: Ja ik ben Koen en Feniks, maar nee, ik ben niet Cees Renckers. Tot enkele weken geleden had ik zelfs nog nooit van hem gehoord, en heb ik zijn naam moeten googlen.

  Vraag je nu zelf eens af: waarom veronderstel je dat ik die Cees ben? Wat was het bewijs waardoor je dat blijkbaar als waarheid aanvaardde? Je zult vaststellen dat je eigenlijk geen sluitend bewijs hebt. Zo’n bewijs bestaat immers niet, want het is niet waar. Probeer daar nu eens een les uit te trekken: hoe beoordeel jij argumenten om tot een besluit te komen? Ben je misschien te voortvarend? Hecht je te veel waarde aan bepaalde bronnen van informatie? Vertrouw je te veel op iemand anders zijn opinie?

  1. Koen dit is de reden dat ik een zekere waardering voor je heb, minstens een paar goed gedoseerde pim pam pipet druppeltjes per dag. Ik geloof je in deze, en al was je wel Cees Renckens himself, een hoger opgeleide verloskundige, de persoonlijke kOloog van ik zie Ina in de mist, wat dan nog, wat is de toegevoegde waarde van die valse gegist bestek identificatie navigaties in de mist. Dus euhm voel je welkom en serieus genomen en doe geen zwaktebod door een vaste dagelijkse overdosis te geven aan het publiek. En de kras in de plaat van witte raaf pens on de dollard master Mars met in het kielzog z’n bekende zwalkende haring hollow praat maatje met te veel uitjes en te lange doorlig tijd, ach we kennen hum wel, ieder z’n ingebeelde vermeende deskundigheid en kale jack van kwelder overexposure, rot een eind heen met dat golem tafelvoetbal voor bedorven ouderen met een beperking. Je kunt je niet chronisch blijven beroepen op een vermeende achterhaalde alternatieve identiteit, redeneren is een antieke Quadrivium kunst die zo zijn waarde heeft, zelfs of juist in een ontmenselijkte wereld van papieren database kennis. Als je vindt dat je een mens bent laat het dan zien en anders shut the f up en stop de onzin diatribe dia dritten dr. dree, het meurt door m’n scherm heen en Willie de Pillie is bewezen helder ruikend gelukkig.

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Quadrivium

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Cees_Renckens

  2. Mijn naam is Monica…ben er ook al een paar keer in de VS geweest om ‘stage’ te lopen bij een hele hoge ambtenaar…is al weer een tijdje geleden…rara wie ben ik? 😉 lach

  3. @ Hyper
   Pas maar op hyper , megalomane tirannieke personages zonder een spoor van empathies vermogen letten niet op meelopers of tegenstrevers , die zijn alleen gelijke stront voor hen !Je zou je zo maar kunnen verslikken in je pim pam pipettjedruppeltje!

  4. gelukkig zijn bevallige goed geïnformeerde met de blauwe augen gateway Door en lekkere Moon en lustige Iem en lieve Liszie en moederlijke Anelle en wijze rauwe Willie in da Wtk house op deze stereotype kor upte kille kale koboldus kwakkel kwakernaak zondag, soms benk effe Totalitair Krieg klaar met da geijkte kalknagel ongeschoren prostaat bedorven krentenbrood old-school jaren 50 gebroeders bever zwever praat ruzie fax koeie kaffer karnivalus Kafé van lik m’n achterste lijnrechterlijke scheids vestzakkie van onderen naar boven Jéeh Hoofse Hova schofterig recht zo die gaah we zijn van de beweging vandaag is rot en rood sfeertje, moet kunnen toch? retorisch retro retoriek vraagteken.

   http://suskeenwiske.ophetwww.net/albums/2kl/07.php

  5. Hyper het is ook een laaange zondag….maar je bent weer goed op dreef, zo te lezen. Wees blij dat je niet op de Rhein vaart, hoorde dat 60 Duitsers met een rot-op eeeh rota virus besmet zijn, tijdens hun cruise…wat denk jij? Of Koen…moeten we nou iedereen inenten? Waarom kregen het niet alle mensen?

   Cozmic, je zult er maar een hele plaat van hebben…omg, verrry terrible tenminste voor mijn oren 🙂

  6. @Koen/Feniks

   Doet je naam er eigenlijk wel toe?
   Sta me toe je te vertellen dat je identiteit voor mij niets uitmaakt, zo identiek gedraag je je als de andere Cees-en, Contra’s etc.
   Daarmee bedoel ik dat jullie zich als wanhopig aan de HUIDIGE dogma’s vastklampen. Of die nu wetenschappelijk, maatschappelijk of religieus zijn maakt niet uit. Jullie getuigen van een totale onwil om ook ’s anders naar de feiten te gaan kijken en wijzen elke (geestelijke) evolutie af als een foute afslag of dwaling.
   De meesten op dit forum zijn door eigen ervaringen en het dieper daarop doordenken, tot bepaalde conclusies gekomen en zijn dan verder gaan zoeken. Hun zoektocht bracht hen mijlen voorbij datgene waar het reguliere nog in vast zit en daarom claimen zij terecht hun recht op vrije keuze en verwerpen zij elke dwang.
   Kan je de moed opbrengen om je veilige cocon van klakkeloze aanvaarding te verlaten? Of heb je nog niks in je leven meegemaakt dat je tot verder vragen/zoeken noopt?

  7. Anelle (12.10): Je beweert dat ik me aan dogma’s houdt, en je vraagt: “Kan je de moed opbrengen om je veilige cocon van klakkeloze aanvaarding te verlaten?”. Maar denk hier eens over na: als ik echt in een veilige cocon zou willen zitten en aan mijn dogma’s zou willen vasthouden, dan zou ik nooit iets op wanttoknow lezen. Hoe vaak lees jij iets op bijvoorbeeld skepp.be, en participeer jij in discussies op forum.skepp.be, of http://www.skepsis.nl/blog? Of hou jij het liever veilig en vermijd je dat? Het feit dat ik hier ben en inhoudelijke discussies probeer aan te gaan, toont toch duidelijk dat je het hier serieus aan verkeerde einde hebt over mij. Het is voor mij helemaal geen “dogma” dat bijvoorbeeld het BMR vaccin veilig en efficiënt is (reactie 5.31). Dat heb ik gebaseerd na het lezen van resultaten meer dan tien studies daarover (inclusief die van Wakefield en de Geier’s). En ook door te lezen wat anti-vaccinatie lobbies daarover beweren. Dat combineer ik dan met mijn achtergrondkennis over immunologie, epidemiologie, enz, en hoe je een degelijke studie kunt onderscheiden van minder degelijk werk. En mijn conclusie is dat die anti-vaccinatie lobby geen degelijke argumenten kan naar voor brengen voor hun overtuigingen.

   En vind je echt dat “de meesten op dit forum […] dieper doordenken, tot bepaalde conclusies gekomen en zijn dan verder gaan zoeken.”? Ik vind eerder dat er hier aan dogma’s wordt vastgehouden, en dat er niet veel diepgang in de kennis. Elke keer ik iets post, dan zijn er een hoop reacties, maar ze zijn in hoofdzaak persoonlijke aanvallen en ze gaan zelden echt ten gronde in op mijn argumenten. Ik geef vaak links naar ander websites of publicaties, maar nog nooit heb ik een reactie gezien waar
   er inhoudelijk op dergelijke links werd ingegaan. Doorgaans is het van het niveau van “geb^publiceerd door xyz, dus het is wel een leugen of propaganda”. Sorry, maar dat noem ik niet verderzoeken, Zo is het gemakkelijk om dogma’s te verdedigen.

   En blijkbaar heb jij –net als Marcel- het ook nog steeds niet door dat ik niet tegen vrije keuze ben. Lees reactie 5.37 nog maar eens.

   Maar we zijn het wel over één zaak eens: mijn, en jou, identiteit doet er niet toe (zolang er maar geen verkeerde identiteit wordt verondersteld). Beoordeel een argument niet volgens de bron, maar op de inhoud er van. Maar velen op wtk spelen liever op de man dan de bal, en blijken toch eerder ervan uit te gaan dat ik, of iemand van het RIVM, of WHO, of CDC, enz, gewoonweg niet aanhoort moeten worden want niet te vertrouwen. Dat is ook niet echt “verderzoeken”.

  8. @Feniks 12.11

   Laat mij je eerst prijzen om je moed zomaar je veilige cocon te verlaten en je in het rovershol WTK te wagen!
   Natuurlijk lees ik skepsis, zowel de Nl als de Vl site, kranten, tijdschriften en andere sites.
   Er is nog zoveel meer te beleven naast WTK.
   Maar, iedere keer dat ik op skepsis ben, voel ik vooral onbehagen over de manier waarop zaken geponeerd worden, met wel in iedere alinea een gratuite sneer naar andersdenkenden. Ik heb dan ook geen enkele zin om er te gaan welles-nietessen.
   De tòòn van hun publicaties is dermate neerbuigend en arrogant dat ik er misselijk van word. Er zit geen grammetje spirituele benadering in. Zij hebben de wijsheid immers in pacht. Dit uitgangspunt druipt van elk artikel af.
   En laat nu juist de spirituele benadering van een gegeven het verschil maken!
   Een voorbeeldje : wanneer iemand een glas water half ledigt, zal skepsis waarschijnlijk schrijven dat het glas halfleeg is, terwijl een meer spirituele benadering zou zijn dat het glas nog halfvol is.
   Waarom zou ik mij naar omlaag laten trekken door naar sites te gaan waar ik mij alleen maar erger?
   Ooit heb ik resoluut de kaart van het halfvolle glas getrokken.
   Wanneer je het over wetenschappelijke studies hebt, bedenk dan ’s het volgende : elke arts ziet véééél liever een overvolle wachtzaal dan een halflege. Waar verdient hij de kost mee? Heeft ie baat bij een gezonde bevolking? Idem dito voor de farmaceutische wereld.
   Uit eigen ervaringen ontdekt : rugpijnen, ischias, peesontstekingen, zere voeten, vinden bijna altijd hun oorsprong in de spijsvertering.
   Toch denkt geen enkele arts hieraan! Neen, hij laat liever allerlei onderzoeken verrichten, schrijft medicatie voor waarvan het lezen van de bijsluiter je prompt naar de vuilnisbak voert (Mobic, Voltaren en de rest…). Nochtans zullen allerlei wetenschappelijke onderzoeken de werking ervan wel aangetoond hebben.
   Een nieuw, duur bed, kiné, orthopedisch schoeisel, steungordel etc…
   Allemaal goed voor het bedrijfsleven, dat wel.
   Werd het oorspronkelijk probleem (manke spijsvertering) hiermee aangepakt en opgelost?
   Allesbehalve, de spijsvertering kreeg er door de medicatie nog een hoop moeilijkheden bovenop. Op medisch advies, welteverstaan.
   Door zelf te gaan zoeken en uittesten, mijn voedingspatroon aan te passen en de maag te verzorgen (beetje maagzout voor het slapengaan) zijn alle bovengenoemde symptomen verdwenen, al sinds jaren.
   Idem dito bij een familielid, zo goed als incontinent gedokterd door zware diuretica, wat een normaal sociaal leven uitsloot. Te lage bloeddruk door te zware hypertensiepillen, met chronische vermoeidheid tot gevolg. De huisarts wou de medicatie niet aanpassen. Die was immers nodig om de bloeddruk onder controle te houden! Voorzichtig dan maar de doses verminderd tot afgebouwd voor wat de diuretica betreft en de hypertensiedosis gehalveerd. En zie : de man voelt zich kiplekker, heeft geen angst meer om naar buiten te gaan en kan weer een normaal sociaal leven leiden!
   Zélf over problemen nadenken, zélf verbanden gaan leggen en zélf zaken uittesten en hierdoor ànders gaan zien en denken, dàt is wat ik het verlaten van een veilige cocon noem. Niet in het minst omdat die veilige cocon allerminst veilig en de nadelen vaak groter dan de voordelen blijken te zijn.
   Zélf denken, onderzoeken, door eliminatie (empirisch in jullie jargon) zélf tot conclusies komen en ernaar gaan handelen.
   Eens die knop omgedraaid, ga je automatisch ook veel andere zaken helemaal anders gaan zien. Er werd een kwantumsprong gemaakt dat je op een hoger spiritueel niveau brengt. Er komen totaal nieuwe inzichten. Er gaat een nieuwe wereld voor je open.
   DE ANDERE KANT VAN EENZELFDE GEGEVEN WORDT ZICHTBAAR (en te lezen op sites als WTK).
   Dàt, Feniks, noem ik het verlaten van je veilige cocon, niet op één of andere site gaan neuzen om ’s lekker te kunnen polemiseren.
   Ik wens je veel succes op je zoektocht.
   Moge hij je prachtige inzichten opleveren.

  9. @Anelle 12.12: Een beetje zelfreflexie over jou uitspraken zou hier niet misstaan. Je beschuldigt mij en sceptici van veel zaken, maar durf ook zelf eens in een spiegel te kijken, en na te gaan of ze ook op jou, de auteurs en andere bezoekers van wtk van toepassing zijn.

   Zijn alleen sites als Skepsis “neerbuigend en arrogant”? Wat denk je dan van de reacties hier op wtk? De persoonlijke aanvallen op mij beschouw je dan niet als neerbuigend en arrogant? (12.1; 8.68.8; 7.2; 7.4; 7.14; 5.4; alleen al bij dit artikel) Jij doet daar gelukkig niet aan mee, maar jij bent eerder de uitzondering.

   “De wijsheid in pacht hebben”? Als ik bedenkingen hebt rond wat op wtk gepubliceerd wordt, dan wordt ik aangevallen, want wtk wordt door velen als de waarheid aanzien. Vele reacties gaan niet over de inhoud, maar persoonlijk omdat ik de wtk dogma’s en “waarheid” aanval.

   Zaken die “zomaar geponeerd worden”? Vind je bij hopen op wtk. Zoals de deze die je juist zelf gaf: “rugpijnen, ischias, peesontstekingen, zere voeten, vinden bijna altijd hun oorsprong in de spijsvertering. Toch denkt geen enkele arts hieraan!” Ik ben geen arts, dus ik weet niet hoe moeilijk het is om dergelijke symptomen te behandelen, of waar zij aan denken in zo’n geval. Maar moet ik jou hier nu over geloven? Het is bij jou blijkbaar opgelost geraakt, toen je je dieet veranderde. Maar hoe heb je aangetoond dat het DOOR de dieetverandering is gebeurd, en niet TOEVALLIG rond die periode, of door een placebo effect? En hoe weet je dat dit “bijna altijd” daar zijn oorsprong vind? Of dat (alle) dokters daar niet aan denken? Ik vraag dit enkel, omdat ik dit niet “klakkeloos” wil aanvaarden, ik hierover wat wil “doordenken”, en zeker zijn dat het hier niet gaat over een “een foute afslag of dwaling” bij jou (driemaal uit 12.10).
   Of nog eentje dat zomaar geponeerd wordt: BMR veroorzaakt autisme (5.29). Een bewering die al lang ontkracht is (5.30), maar toch in leven wordt gehouden door het nog maar eens te poneren zonder afdoend bewijs, door diegenen die “de wijsheid in pacht heeft”. Of de klassieker: bepaalde instellingen of personen zijn niet te vertrouwen. Altijd handig om te poneren als je ze wil negeren.

   “Uit je cocon komen”? Kom ook eens uit je cocon en denk eens niet alleen in anekdotes uit je eigen leefwereld. Ga ook eens iets verder dan je voordeur en ga na wat er gebeurt als je 1000 mensen behandeld, en 1000 anderen een placebo geeft. Veel krachtigere informatie dan 1000 anekdotes, omdat je systematisch werkt. Anekdotes hebben een zekere waarde, maar het zwakke punt van anekdotes is de ‘positive selection bias’, en dat je geen flauw idee hebt over het placebo-effect. Dat alles vermijd je met een grote systematische studie.

   En dan heb ik het nog niet over het gebrek aan kennis, en het negeren van informatie die niet binnen de dogma’s passen, of het voor waar aannemen van ongesubstantieerde geruchten, zoals “Koen is Cees”. Een uitspraak die ik van Marcel heb geleerd: “zet je oogkleppen eens af!”

  10. @ koen

   het maakt niet uit hoe het werkt als het dat maar doet en veilig is ! Daar valt het placebo effect dan voor de volle 100% onder. Dus waarom daar zo neerbuigend overdoen, overigens is het placebo effect een andere benaming voor het geactiveert hebben van het eigenherstellendvermogen .
   Verder 1000 mensen op eenzelfde manier behandelen is generalistisch en doet afbreuk aan de eigenheid van elk mens , een van de grote makken van de medische wetenschap . Alleen als het te generaliseren valt is het waar!
   !000 mensen met een vergelijkbare kwaal hebben 1000 verschillende behandelingen nodig immers geen mens is gelijk. Niet ieders bloedsuikerwaarde is hetzelfde in optimale zijn. Niet ieders hormonale spiegels zijn gelijk, etc etc . Als wetenschapper dien je te onderkennen dat er grote verschillen bestaan tussen mensen ,en dat ie zich ook uiten in helingsnelheid en zouden moeten reflecteren in gerichte therapieen. Of simpel gezegt waar de een met een knallende hoofdpijn 1 asperientje neemt , eet de ander voor hetzelfde effect een heel buisje leeg, en weer een ander gaat even mediteren voor het gewenste resultaat.
   Ik sta een meer holistische helingsmethodiek voor dan de hedendaagse medischewetenschap aanbeveelt. (Immers die beperkt zich hoofdzakelijk tot het materiele aspect van het menszijn). En als daarin een placeboeffect effectief is , is dat alleen maar beter daar er dan geen lichaamsvreemde stoffen hoeven te worden ingespoten of geslikt. Hoe veilig wil je het hebben? Sterker nog als gezangen mij zouden helpen te genezen heeft dat mijn voorkeur( dat zal wel een stap te ver zijn voor jou maar toch)
   Verder ben ik het helemaal eens met de stelling dat veel kwalen terug te voeren zijn op het gebruikte dieet , dat ook dat een zeer persoonlijk en niet zo maar te generaliseren gegeven is laat zich raden.
   Als laatste dan nog even dit , prachtig dat je in ieder geval een ding van me hebt overgenomen ( geleerd) dat schept verwachtingen ……..en hoop.

  11. @Marcel (12.14): Het maakt inderdaad niet uit hoe een behandeling werkt als het dat maar doet en veilig is. Dat is het basisprincipe van de geneeskunde. Daar wordt naar gekeken door FDA en EMA als je een medicament wil registreren. Dat is wat minister Schippers wil voor homeopathie: bewijzen dat het werkt. Je kan dus inderdaad zonder probleem een inert placebo innemen. Behalve dat het maar bij een beperkt aantal mensen zal werken, dus niet bij de 100% die jij beweert (een gratuite uitspraak die jij zomaar poneert, een beschuldiging die Anelle gratuit poneerde over sceptici, 12.12). Zou je dan niet beter een behandeling gebruiken die je meer kans geeft op genezen, en bewezen veilig is, zelfs als niemand weet hoe het werkt?

   Uit systematische clinische studies leert men veel, en de analyse zal ook in detail nagaan waarom individuen verschillen, en hoe de behandeling eventueel moet geïndividualiseerd worden. Daardoor wordt er in de routine wel degelijk holistisch gewerkt. Een huisarts zal in principe jou gehele medische dossier in rekening nemen, en eventueel nog ander factoren (bvb epidemiologische) voor een behandeling aan te bevelen. Als je bijvoorbeeld kanker hebt, wordt je niet door één arts behandeld, maar door een team, die alle aspecten evalueren. Dit team bevat minimaal de behandelend specialist, de oncologisch chirurg, de medisch oncoloog, de radiotherapeut-oncoloog, de anatomopatholoog en de huisarts. Maar er kunnen nog andere specialisten bijkomen (geriater, psychiater, diëtist, geneticus,…) afhankelijk van de individuele patiënt. Jou wens voor een meer holistische aanpak is dus al in vervulling gegaan!

   En ik wist dus wel degelijk dat ieder individu lichtjes verschillend reageert op een medicament. Ik wist ook dat dat o.a. bepaald wordt door je P450 cytochromen. Wist jij dat? Voor een aspirintje moet daar weinig rekening mee gehouden worden, maar voor bvb depakine zal de arts de dosis optimaliseren voor elk individu. Onderschat mijn kennis dus niet.

   En dieet is natuurlijk heel belangrijk voor je gezondheid. En voldoende bewegen ook. Twee simpele ingrepen in je dagelijks leven, die aanbevolen worden door alle nationale en internationale medische instituten. Dus dit is zeker niet iets dat geneeskunde negeert, en van sCAM onderscheid.

   Anelle (12.12) had het over het poneren van gratuite uitspraken. Jij bent er nu ook weer met een klassieker, die op niks gestoeld is: placebo is beter omdat “dan geen lichaamsvreemde stoffen hoeven te worden ingespoten of geslikt”.

   Pretendeer dus niet dat de geneeskunde een holistische aanpak, individuele behandeling, of aandacht voor gezonde levenstijl negeert! Pretendeer ook niet dat je “de wijsheid in pacht hebt” (12.12) zonder ook maar enige degelijke onderbouwing voor jou uitspraken.

  12. @ koen
   Het valt niet mee hè , begrijpend lezen! Nergens zeg ik namelijk dat placebo’s voor 100% werken. Wat mevr. schippers wil is bewijzen zien dat iets werkt , en zij bepaald wel even hoe het te bewezen dient te worden.
   Je hele praatje over de samenwerking van artsen is bs en heeft niets maar dan ook helemaal niets te maken met mijn ideen .
   Verder door je zogenaamde kennis rond te strooien en daar een opmerking achter te plaatsen of ik dat wel wist, stel je je nogal hooghartig en alwetend op , moet je zelf weten , ik vind dat verwerpelijk.
   Wederom laat je duidelijk weten dat werkzame therapieen alleen dan werkzaam zijn wanneer jij in je wetenschappelijke alwetendheid bepaald dat dat zo is , een handelings wijze die zeker megalomaan te noemen is.

   dag koen

  13. @Feniks 12.13

   Je comment leest als één groot zelfbeklag.
   Uiteraard spreek ik alleen voor mezelf en put ik enkel uit eigen ervaringen én uit wat ik in mijn directe omgeving waarneem.
   Waarom verweer je je zo? Schrijf je op dezelfde toon ook naar skepsis? Wellicht schrijf je daar enkel instemmend commentaar.
   Wanneer ik hier schrijf hoe ik mezelf van jarenlang fysiek lijden heb verlost, doe ik dat in de eerste plaats omdat anderen met identieke klachten, er iets van zouden opsteken dat hen kan helpen.
   Hoezo placebo-effect? Het gaat hier niet om een ander soort pilletje, maar om een herziening van eetgewoonten DOOR ELIMINATIE. Ttz. je test uit welk eten je klachten geeft en welk niet. Bij het verdwijnen van klachten, eet je opnieuw het ‘verdachte’ voedsel. Komen de klachten terug, dan weet je dat je dit voortaan moet laten.
   Daar zijn weken over gegaan. In mijn geval zijn het citrusvruchten, bepaalde rauwkost en witte wijn.
   Wat mij opviel, is dat jarenlange klachten één na één wegvielen.

   Ik verwijt inderdaad dat artsen bij hun voorschrijfgedrag geen rekening houden met de maag, die al die zware chemie maar moet verduren. Wellicht is de maag het meest vergeten orgaan, dat maar moet zien te verteren wat zij naar binnen krijgt. De medische wereld klaagt terecht ongezonde eetgewoonten aan maar vergeet de eigen inbreng qua medicatie.
   Mijn buurman stierf drie jaar geleden aan fatale maagbloedingen, te wijten aan de karrenvracht pillen die hij dagelijks moest slikken. Zijn huisarts raadde hem Eau des Carmes(kruiden digestief) aan om die te helpen verteren, maar vergat intussen dat daar alkohol van 33° in zit. Zijn weduwe gaat nu dezelfde weg op : massa’s pillen en chronisch maaglijden. Heb haar aangeraden om die Eau des Carmes te vervangen door maagzout, da’s toch al één agressief element minder.
   Twee collega’s werden volledig werk onbekwaam. Waarom? Allebei waren zij maaglijders en leden zij aan chronische tendinitis in de lies. Omdat dit de dijspieren krachteloos maakt, konden zij elk ogenblik struikelen en vallen, alle Tagamet ten spijt. Eigen ervaring (door eigen maaglijden) heeft mij geleerd dat tendinitis in een veel later stadium optreedt, pas na jaren. Ook ik had tendinitis aan beide achillespezen en later in de lies. Mijn been werd krachteloos en vaak moest ik met mijn handen mijn been verzetten of verleggen.
   Door sommige zaken nooit meer te eten, ben ik nu klachtenvrij!
   Da’s toch fantastisch?
   Een andere collega had jarenlang enorme pijnlijke voetzolen. Rx, podoloog, voetzooltherapie, steeds kwam de pijn terug. Tot zij hoogdringend wegens galstenen onder het mes moest. Wég zere voeten.

   Ik klaag aan het feit dat de gemiddelde westers geschoolde artsen een patiënt niet als één geheel ziet, waar één radertje de totale machine in de war kan sturen. Neen, zij behandelen de zichtbare symptomen en vergeten dat één radertje vele andere aanstuurt.
   In België worden regelmatig artsen beboet wegens onverantwoord voorschrijfgedrag.

   Btw waar schrijf ik dat skepsis gratuite uitspraken doet? Ken je het verschil dan niet tussen sneren en beweren?

  14. Ben trouwens wel benieuwd hoeveel van de werking van de reguliere medicijnen toegeschreven kan worden op het placeboeffect!
   Ook je ide van holisme duid op een zeer beperkte ( voornamelijk materieele) kijk op dat gegeven. En welke huisarts zal je sociale sytuatie en je spirituele ontwikkeling mee nemen in het behandelplan? Nee beste koen de meeste huisartsen zien een ontstoken teen nagel en schrijven een antibiotica voor zonder verder na te gaan of dat de best passende remedie is bij jou.
   Een huisarts studeert namelijk geen geneeskunde maar medicijnen!
   Overigens is al lang en breed in wetenschappelijke kring erkent dat juist het sociale aspect van een bezoekje aan de huisarts al voor de nodige verlichting van symtomen leid ( placeboeffect ? denk het niet das aktivatie door het geven van energie). Veel huisartsen schrijven toch nog maar even een medicijn voor , omdat de patient dat zo graag zou willen( en misschien is dat ook wel zo). Maar zeker niet pas na volledige analyse van het patientendossier!

 12. Wilde even het volgende delen:

  Toen ik kleine 2 jaar oud was in het najaar 1967, kreeg ik de mazelen (was in een kinderdagverblijf) en wel al ingeënt tegen tbc en pokken.
  Bij de mazelen komt ook hoest bij kijken. Er wordt gezegd dat als deze hoest onderdrukt wordt (door medicatie) dat dan een longontsteking kan ontstaan. Dit is dus gebeurd. Ik kreeg dus longontsteking, abcessen in mijn bovenbeen en ribbenvlies, die moesten via punctuatie of punctie, van binnenuit helen. Had hoge koorts, verlamming van mijn darmen. De artsen stonden net voor de beslissing om te opereren, maar een arts zei, dat doe ik niet. Het hart is nog zo klein, dat overleefd niet. Dus gebeurde het niet. Blijkbaar heb ik overleefd omdat er penicilline was (dat is mijn ouders verteld).
  Ik was 3 maanden in het ziekenhuis waarvan 2 maanden in isolatie (geen mensen, ook mijn ouders niet, alleen artsen en verzorgers).
  Ik ‘vierde’ mijn tweede verjaardag in het ziekenhuis. Toen ik weer ‘genezen’ was mocht ik gaan. Woog 7 kilo en moest weer leren lopen. Ik zelf weet niets meer hiervan dwz mijn ziel natuurlijk wel, en he mijn eerste BDE….
  Voor mijn ouders was het wel een verschrikkelijke tijd.
  Bij mijn zusje koos mijn moeder dan ook voor de vaccinatie tegen mazelen.
  Alleen toen ik zelf voor de keuze kwam te staan wel of niet je kind te laten vaccineren….heb ik er NIET voor gekozen. Waar ik wel voor koos was er voor mijn kind te zijn, een natuurlijke benadering, het te dragen (24/7) en lang borst te voeden. En tot nu toe heb ik niets te ‘klagen’ 🙂

 13. Yeeeh! Dit is dus de reden waarom ik niet vaccineer! Bedankt voor deze heerlijk heldere uitleg. Als mensen het nu nog niet snappen dan houden ze zichzelf wel erg goed voor de gek.

 14. Wat een geweldige les was dit. Heb jaren op een vaccinatieafdeling gewerkt behorende bij een keuringscentrum van defensie, en heb duizenden moeten vaccineren. Ik weet het verschil tussen KI. en NI. heel goed. Ik wist wat ik deed. Maar je hebt als `prikker `geen keus.
  Met andere woorden, er is tot de dag van vandaag nog helemaal niets veranderd. De vaccinaties, DTP, tyfus, variola en BCG’s worden nog steeds gegeven. Bestaat er een kans dat je uitgezonden wordt naar een tropisch land, dan wordt een vaccinatie Gele koorts overwogen op advies van een Tropeninstituut.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.