Advertentie

BBC voor gerecht gedaagd om 9/11..!


Een foto uit de beruchte verslaggeving van BBC-reporter die meldt dat WTC-gebouw no. 7 'nu ook is ingestort', terwijl het gebouw achter haar nog te zien is.. Zo'n 10 minuten ná haar verslaggeving, die kort ná haar intro werd onderbroken door een 'storing in de verbinding', bleek gebouw WTC#7 plotseling, kennelijk zonder enige aanleiding, in te storten.!
Een foto uit de beruchte verslaggeving van BBC-reporter Jane Standley, die meldt dat WTC-gebouw no. 7 ‘nu ook is ingestort’, terwijl het gebouw achter haar nog te zien is.. Zo’n 10 minuten ná haar verslaggeving, die kort ná haar intro werd onderbroken door een ‘storing in de verbinding’, bleek gebouw WTC#7 plotseling, kennelijk zonder enige aanleiding, inderdaad in te storten.!

x

x

Historische rechtzaak tegen de BBC inzake een doofpot rondom 9/11-bewijsmateriaal

2013 © Global Research

x

De Engelse staatsomroep BBC wordt op een heftige manier uitgedaagd om toe te lichten waarom deze omroep weigert het Britse volk wetenschappelijk bewijsmateriaal te presenteren, dat de officiële versie van 9/11 onderuit haalt. Veel mensen hebben in het verleden, op typisch Engelse wijze, al de premier aangeschreven om de BBC verantwoordelijk te houden voor onvolledige en zelfs onjuiste nieuwsverslaggeving. Het publiek heeft recht om datgene te zien, wat de BBC achter houdt.

Eind van de middag op 11 September 2001, stort gebouw no.7 in. Uiterst verticaal, dus uiterst gecontroleerd. Zo simpel is de conclusie..!
Eind van de middag op 11 September 2001, stort gebouw no.7 in. Uiterst verticaal, dus uiterst gecontroleerd. Zo simpel is de conclusie..!

Een nieuwe, waarschijnlijk fundamentele ontwikkeling dient zich in dit kader aan. Documentaire-maker Tony Rooke, die ook een waarheidsdocumentaire maakte over de gebeurtenissen rondom 11 September 20o1, mag zich in de rechtbank uitspreken over zijn uitdaging aan de BBC, dat deze omroep feitelijk terroristische activiteiten ondersteunt, door een cover-up, een doofpot in stand te houden rondom de werkelijke gebeurtenissen en het werkelijke bewijsmateriaal rondom 9/11. De rechtzaak vond plaats op 25 Februari jl. Werkelijk bewijsmateriaal is zelden of nooit getoond in een Britse rechtbank.

Een simpele daad van Tony Rooke heeft deze zaak in gang gezet. Het blijkt dat Rooke zijn kijk- en luisterbijdrage niet wenst te betalen, omdat hij vindt dat de BBC de waarheid rondom de aanslagen van 11 September 2001 geweld aan doet en daardoor medeplichtig is aan het stimuleren van terrorisme. Rooke doet het e.e.a. op basis van sectie 15 van de ‘Terrorism Act 2000’, artikel 3, waarin staat dat het verboden is om fondsen ter beschikking te stellen aan personen of organisaties, indien er een redelijke verdenking is om aan te nemen dat deze fondsen zouden kunnen worden aangewend om terrorisme te ondersteunen, direct of indirect. Door zijn omroepbijdrage te voldoen, zo vind Tony, valt hij feitelijk onder deze sectie van de terrorisme-wetgeving, die in Engeland gevat is in de ‘Terrorism Act 2000’.

11 September, onderzoek naar de feiten. Een boek van professor David Griffin. (klik plaatje voor gratis download van dit boek in PDF)
11 September, onderzoek naar de feiten. Een boek van professor David Griffin.  (klik plaatje voor gratis download van dit boek in PDF)

Het bewijsmateriaal
Tony Rooke vindt dat bijvoorbeeld de verslaggeving rondom 9/11 druipt van de verkeerde voorlichting. Hij haalt zelf het geval aan van Jane Standley, reporter van de BBC, zie foto boven, die melding maakt van de instorting van gebouw WTC7, terwijl DIT GEBOUW NOG RECHT OVEREIND STAAT…! Kijk zelf hieronder in de YouTube, of dit bewijsmateriaal genoeg is om de bewering van Tony Rooke te staven, dat (binnenlands!) terrorisme hierdoor teweeg wordt gebracht of gestimuleerd of niet..!

De vraag is dus hoe de BBC een persbericht kan ontvangen over het 47-verdiepingen tellende WTC-gebouw dat ingestort zou zijn, (let ook op het commentaar van de presentator in Londen!), en dat 23 minuten vóórdat het werkelijk gebeurd? WTC 7, voor de goede orde, wat het WTC-gebouw waar o.a. de CIA, de NSA en de schuilkelder van burgemeester Guilliani zich bevonden. Dat een stalen constructie door een paar kleine brandjes, waarvan de oorzaak onduidelijke is, instort is al vreemd genoeg, maar als het bericht hiervan al ruim 20 minuten van te voren naar de pers verstuurd wordt, is dat minimaal bizar te noemen. Op de achtergrond van reporter staat WTC 7 nog in volle glorie, terwijl de verslaggeefster ter plekke meld dat dit gebouw net in elkaar is gestort…!
X

Zijn verzoek aan de rechtbank is om feitelijk gehoord te worden in dit argument, waarbij hij dus kennelijk, in de ogen van de rechtbank, een wettelijk punt inbrengt. Kantonrechter Stephen Nicholls zei tijdens de zitting van afgelopen maandag, bijna diplomatiek, dat hij geen aanleiding heeft om Rooke in het gelijk te stellen ten aanzien van diens weigering om zijn omroepbijdrage niet te betalen, ook al zou het 9/11-bewijsmateriaal van Rooke voor hem in orde zou zijn. Hij sprak uit dat hij Rooke een schorsing van 6 maanden zou gaan opleggen tot toegang tot Tv-signaal en een veroordeling van £200 in de kosten van rechtspraak.

Buiten de rechtbank, meldde Rooke, dat hij deze uitspraak ziet als een ‘gelijkspel’, omdat de rechter feitelijk diplomatiek had gehandeld, door hem geen boete op te leggen, nadat de rechter -weliswaar niet publiekelijk- naar zijn bewijsmateriaal had gekeken. Rooke riep de toeschouwers buiten de rechtbank en mensen thuis op, indien zij bewijsmateriaal denken te hebben inzake de 9/11-aanslagen, dit aan de autoriteiten aan te bieden.  De BBC heeft in zijn ogen wetenschappelijk bewijs niet in waarde gelaten en pogingen gedaan dit materiaal niet openbaar te maken. Sterker nog, de BBC heeft meegedaan aan pogingen om mensen belachelijk te maken, die de essentiële vragen bij de officiële versie van 9/11 stellen.

Er dient een nieuw en vooral ONAFHANKELIJK onderzoek te komen naar wat zich werkelijk afspeelde op 11 September 2001. Anders zouden weleens de werkelijke terroristen achter de schermen verborgen kunnen blijven..!
X

 * * *

bush-911-jetfuel-wtc-laff

40 gedachten over “BBC voor gerecht gedaagd om 9/11..!

 1. Alle wetten kunnen wel op de vuilnishoop. Ze worden altijd creatief toegepast of helemaal niet als het de “Wet” uitkomt. Het is in feite overal hetzelfde. Ze noemen het de mazen in de wet. Maar er blijft gewoon veel ruimte omdat er weer tegenwetten worden gemaakt ipv nieuwe betere. En daar gaan we dan weer. “Meneer u heeft gelijk maar dat mag ik als rechter niet beweren dus doe ik alsof mijn neus bloed en tracht voor u de schade te beperken”. Heel lief van die rechter maar het heeft met”recht” dus helemaal niks meer te maken.

 2. De kop van dit stuk is al niet juist. Niet de BBC, maar deze mijnheer Rooke is gedaagd. Dat die er een mediaspektakel van wil maken is duidelijk, maar dat is wat anders. De rechter is niet eens ingegaan op zijn argumenten.

  De BBC meldde het instorten van WTC7 inderdaad op basis van een foutief persbericht dat werd ingetrokken. Het gebouw stond die dag op instorten, daarom trok de brandweer zich terug. In de chaos is voortijdig bericht dat het gebouw reeds van ingestort. Dat soort dingen kunnen gebeuren. Maar complotdenkers grijpen dit soort misverstanden altijd meteen aan om hun gelijk te halen.

  Van die kleine brandjes is ook al niet juist. Er zijn in de afgelopen jaren diverse video’s opgedoken waar je flinke vlammen uit het WTC7 kunt zien komen. De oorzaak schijnt vallend (brandend) puin te zijn geweest, waarbij een deel van WTC7 werd weggeslagen. Ook daar zijn verschillende foto’s van.

  1. Tis krek wat ie zegt war , het moet maar een keertje afgelopen zijn met dat komplotsgedenk !! Het is al erg zat hoe het is , hoor je me ? En dan nog de schuld in de schoenen schuiven van al die arme zakenliederen die het toch al niet breed hebben . Al die argwaanzinnigen moesten zich de ogen uit de kop schamen en zo is het !!
   http://www.youtube.com/watch?v=ITdabDxY_6w

  2. Een foutief persbericht dat werd ingetrokken’… hahaha.. Heerlijk. Tja, laten we een persbericht opstellen over een gebouw dat instort, zonder dat daar énige reden voor lijkt of is.
   Brandweermannen die weglopen, wisten dat het gebouw ondermijnd was, toen ze wegliepen..! Hoe kun je anders WETEN dat dit gaat gebeuren. Een gebouw dat beschadigd is, hoe ernstig ook, gaat niet volgens plan in elkaar zakken..!!
   Het ondermijnen een dergelijk gebouw duurt dágen! Dus.. voor de aanslagen WAS AL BEKEND dat het gebouw tegen de vlakte moest.. Een gebouw dat niet instort, maar keurig in zijn eigen footprint valt.. Wat een toeval..!? Kennelijk Rogier, hebben 1500 architecten en ingenieurs het dan bij het verkeerde end..! 9/11 AE911truth

  3. @ guido
   Zelfs het feit dat silverstein zegt in een interview “they made the dissicion to pull the building “heeft niets te maken met het feit dat het gebouw is opgeblazen volgens schema , hij zal zich toch wel versproken hebben , of anders iets anders hebben bedoeld???

  4. Wat is dat toch in ons mensen dat we steeds de sensatie zoeken of de negativiteit?
   Kunnen we dan het “Licht” niet verdragen? We weten nu toch zo langzamerhand, ook via deze site, dat hetgene dat aandacht krijgt groeit. Of het nu complotdenken is, of genoemd wordt, wie het weet mag het zeggen. Wij willen de wereld toch niet kapot maken? Daar is deze site toch voor opgericht? Om ons de ogen te openen, maar ook ons Hart!!! Als de waarheid in het midden ligt, ligt hij niet voor het oprapen. Laten we dan die waarheid laten liggen. En onze eigen waarheid versterken, alleen zo verspreid de Liefde zich. Dat willen we toch!!! waarom dan dat dwarsbomen. Weer moet ik denken aan de woorden van C.G. Jung: “Misschien is al het verschrikkelijke in zijn diepste wezen “iets” hulpeloos dat om onze hulp vraagt.” Hierbij helpt alleen neutraliteit en mededogen. Dan laten we die negativiteit (angst) toch verschrompelen. En de positiviteit (Liefde, Licht) laten we groeien. Daar heeft de hele mensheid en de aarde waarop we leven wat aan. Het aardse spel heet niet voor niks “ontdek de vreugde!!!” En de sleutel die heb jij alleen!

  5. @ alice
   Je kunt je alleen richten op liefde, al je aandacht schenken aan harmonie,roepen dat de waarheid in het midden ligt.
   Maar als je maar een kant belicht zul je nooit het midden weten te vinden toch? als je de duistere kant niet (h)erkent laat je ruimte voor overwicht daardoor. Immers je leeft niet in balans en zal een keer weer naar de andere kant door kunnen zwaaien , als een weegschaal….. een slinger.
   De kunst is om alle kanten te kennen en te accepteren in hun bestaan , vervolgens hen te ontstijgen en daardoor te ontstijgen aan oordeel en lijden. Alleen dan kun je de waarheid in jezelf kennen.

  6. Helemaal eens Marcel.
   Je alleen op het licht richten kan een keuze zijn.
   Maar die keuze kan alleen gemaakt worden als de andere kant ook gekend is.
   Anders is er geen keuze.
   Voorlopig houd ik het op balanceren tussen die twee.
   Trouwens de nacht is me net zo dierbaar als de dag.
   Misschien nog wel meer…
   Goed en kwaad zit in ons allemaal, niemand uitgezonderd.
   Dit te weten geeft vrijheid?

  7. @Marcel en Anelle, natuurlijk hebben jullie gelijk maar het gaat me vooral om dat “wat aandacht krijgt groeit” Maar als er teveel naar de duistere kant wordt gekeken, die zeker erkend moet worden voor de balans, zie je soms het Licht niet meer. De mooie dingen die gelukkig ook gebeuren raken imo ondergesneeuwd. Een oordeel is zo gauw geveld. Ik wil ook alleen maar iets onder de aandacht brengen, ieder heeft z’n eigen weg te gaan, dat weet ik maar al te goed, we kunnen elkaar tot steun zijn en dingen met elkaar delen, meer kan niet. En ik deel nou een keer graag mooie dingen, dat wil niet zeggen dat ik geen schaduwkanten meer heb. Als ik ze constateer zet ik ze graag in het Licht.:-)

  8. Hier uitleg over de BBC:

   http://www.youtube.com/watch?v=1T0PqzkFxso

   Oftewel: om 2 uur ’s middags was voor de brandweer al duidelijk dat het gebouw op instorten stond, om drie uur hebben ze zich teruggetrokken

   ‘Het ondermijnen een dergelijk gebouw duurt dágen!’

   Alleen daarom al een compleet onzinverhaal. Geen kantoorwerker heeft ook maar iets gemerkt van deze ‘voorbereidingen’. Nog afgezien van het feit dat ik ook nog nooit een fatsoenlijke reden heb gehoord waarom dat WTC 7 moest worden opgeblazen.

  9. @ rogier
   Misschien heb je nog niet genoeg onderzocht ( dat je geen goede redenen hebt gehoord). Er is erg veel te vinden op het internet, over de wijze waarop een beschadigd gebouw instort en hoe controlled demolition eruit ziet. Er ligt hier een geweldige partij huiswerk voor je te wachten.
   Als je besluit die klus niet aan te gaan , ben je niet onbevooroordeeld tot een opinie gekomen . Dat is een keuze die je maakt maar maak daar dan wel een bewuste keuze van. Zoals je nu spreekt, papagaai je slechts hen die ons in de war( mooie woordspeling door de talen heen) willen houden na.

  10. Nog daargelaten dat gebouw nr 7 het derde stalen geconstrueerde gebouw was , dat ten gevolge van brand geheel in zijn eigen footprint in eenstorte( de beide torens waren nr 1 en 2 in dat historische lijstje). Dat zou een herziening van alle stalen constructies ten gevolge moeten hebben gehad, echter zelfs een discussie daarover bleef uit . Dat maakt voor mij de officiele versie al tot onzinverhaal!

  11. Alice 3.7, om te begrijpen wat er gebeurt met de mensheid sinds 9/11 kan ik je heel sterk aanbevelen om het volgende filmpje te draaien. Het is in het Engels en niet ondertiteld en duurt bijna 3 uur, maar het is in mijn visie heeeeel erg de moeite waard om te bekijken en te beluisteren

   Voor wat betreft het verkrijgen van een antwoord op jouw vragen, kan ik met name aanbevelen het deel rond 1:00:00 uur. Het gaat daarbij over Quantum Fysica en de centrale plaats van het Hart als Verbindende schakel tussen ons Denken (via onze bovenste 3 chacra’s) en onze Emoties (onze 3 laagste chacra’s). Onze Gevoelens worden daarbij via ons Hart bepaalt door of LIEFDE of ANST. Er zijn geen andere smaken! En het feit dat onze Gevoelens van LIEFDE of ANGST het gehele UNIVERSUM beinvloeden. Aan ons de Keuze uit Vrije Wil: Willen we leven uit ANGST of kiezen we voor de LIEFDE? Deze Eindtijd is beslissend voor ons hoe ons UNIVERSUM er uit gaat zien!

   http://www.bovendien.com/actualiteit/actualiteit/gregg-braden-revisited-conference-the-divine-matrix

   Zie ook het filmpje van Dolores Cannon (en andere filmpjes van haar) over The Secrets of the UNIVERSE

   http://www.youtube.com/watch?v=lu7TefNnGkA

  12. @ Dick,

   Over hoe ik de mensheid zie, hoef ik hier niet uit te weiden. Jij zelf hebt mijn artikel gelezen hier op de site: “Het is begonnen en NU?.” We komen er niet, (waar je wilt komen maakt een ieder voor zichzelf uit trouwens), als we maar blijven wijzen wat er fout gaat. Net als in de reguliere geneeskunde, waar ze veel aan symptoom bestrijding doen, omdat het teveel werk is en geld KOST om de oorzaak op te sporen, doen ze in de zichtbare wereld ook aan symptoom bestrijding en dat is al veel langer aan de gang dan de datum 11-09-2001. Hoe deze gebeurtenis dan ook in elkaar steekt. De echte oorzaak is volgens mij niet te op te graven, daarom zei ik de waarheid ligt in het midden en niet bepaald voor het oprapen. Maar als je je richt op de kust, en je hierop blijft richten, ontdek je nooit de oceaan, laat staan andere oceanen, dan laat je je lijden door angst en niet door Liefde. Ik heb ontzettend veel gelezen Dick, op velerlei gebied en weet dat er verschrikkelijk veel gebeurd dat het daglicht niet kan verdragen, ook en vooral door hogere instanties. Zelf neem ik hier nu kennis van, en verder niet want de oorzaak is weet ik nu: “onliefde en onwetendheid.” En dit kan alleen opgelost worden door te weten met je eigen “innerlijk weten” en Liefde naar jezelf toe zodat je je verbindt met AL-DAT-IS.
   Als je deze frequentie voelt, die het denken overstijgt, heb je alleen nog maar dankbaarheid naar het Universum toe. Want ik las daarnaast ook inspirerende boeken die mijn hart raakten, woorden die mijn eigen waarheid groter maakten. En Dick dit gun ik echt iedereen: “Vriend en Vijand” want weet je dan zijn er geen vijanden meer.
   Tegenwoordig zeg ik, en leef ik: “Ik ben wel IN de wereld, maar niet meer VAN de wereld”, daarin bedoel ik dat ik mij niet meer laat meeslepen in drama”s. In verbondenheid is er geen Zij en Wij, geen oordeel en veroordeel meer. De Hemel op Aarde Dick, daar stem ik op, en die verkiezing is er elke minuut van de dag!
   Dit las ik gisteren op internet:

   Shine Your Light
   Clear Your MInd
   Spread Your Love
   Sing Your Song
   Follow Your Self
   Embrace Life
   Feel Happy
   Remember Your Soul
   Creat Beauty

   Veel plezier bij alles wat je rijker maakt, want voor mijzelf staat als een paal boven water dat we geboren zijn om een vreugdevol Leven te ervaren. En ik kan niemand beoordelen of veroordelen op z’n levenspad omdat ik geen zicht heb op wat diegene moet leren op z’n innerlijke reis. Het enige wat ik inmiddels wel stellig weet: “alles wat op ons pad komt is van belang, want het is in jouw werkelijkheid.” De grote vraag is dan: “hoe ga ik er mee om” en tevens “hoe wil ik er mee omgaan?” Wij hebben als mens een enorm breed perspectief, wat zich om een of andere reden zich kan versmallen tot dichte mist.

  13. De dualiteit die in een site als WantToKnow opgesloten zit, of lijkt te zitten, zit natuurlijk in mensen zélf.. Wanneer je je verliest in het onrecht, kom je terecht in sublimatie van boosheid, je woede.. Die woede zaait weer uit, versterkt dualiteit, enz.
   Vorige week zei Marcel Messing in dit verband, dat het ‘(diep)verontwaardigd zijn’ een knappe reactie is, op alle manipulaties die in de wereld plaatsvinden. Je bewust worden van… Dát is in mijn ogen het doel/resultaat.
   En wanneer ik in channelingen e.d. lees dat er in ‘de grote kosmische bliss’, om het zomaar even te noemen, geen enkele dualiteit aanwezig is, EN wij hier op Aarde ook bezig zijn met het BEWUST worden van de (nep-)dualiteit die je Eenheidsbesef kan ondermijnen, dan zitten we in mijn gevoel in een prachtige tijd. Het spel wordt door de ‘slechterikken’ zo sluw, gemeen, heftige gespeeld, dat het wel écht wordt.. Lees in dit verband nog eens het verhaal van ‘Hidden Hand’, dat ik nog een keer als hoofdartikel naar voren haal..
   Intussen proberen wij op onze ‘spitzen’ de voorstelling op te leuken voor de toeschouwers. En wie dat zijn?
   Wijzelf natuurlijk!

  14. Guido 3.16, je stelde: “Vorige week zei Marcel Messing in dit verband, dat het ‘(diep)verontwaardigd zijn’ een knappe reactie is, op alle manipulaties die in de wereld plaatsvinden. Je bewust worden van… Dát is in mijn ogen het doel/resultaat.”.
   Kan het misschien ook zo zijn in het kader van “Zo binnen, zo buiten”
   dat een “diepe verontwaardiging” over alle manipulaties in de wereld om ons heen een reflectie is/ iets wil zeggen over de wijze waarop we nog steeds zelf manipuleren?

 3. Nouja , het is ook erg griezelig om alle zekerheden ( waarvan je dacht dat ze dat waren) in te ruilen voor een weten hoe zaken werkelijk zijn gegaan . Het is ook te erg om je voor te stellen dat menselijke wezens tot dit soort zaken in staat zijn . Toch dien je dat te gaan beseffen en erkennen wil je daar verandering in brengen. Het vereist een soort van losrukken van je oogkleppen en doe je dat langzaam als met een pleister of ruk je hem eraf en zie je de gruwelijke wond onder ogen? Rogier , ik zou willen dat ik je kon vertellen dat de officiele lezing klopte ( die is al schokkend genoeg) doch helaas , de wreedheid is nog erger jouw is de waarheid onthouden . En jou niet alleen , kijk eens met een open mind naar alle info hierover en kom tot een werkelijk door jouwzelf gedragen inzicht . Laat alle kul achter je en zie de realiteit!
  Sterkte!

  1. Alleen al de positie ‘neutraal’ innemen in de kwestie 9/11, lukt velen niet..! En vandaar uit je informeren en bewijs neutraal bekijken.

   Stel je voor dat je wereldbeeld in elkaar sodemietert.. Dan krijg je een 9/11-reversal..!

  2. @ guido
   De hoeveelheid mensen die boos worden/werden om wat ik hen vertelde omtrent 9/11groeid nog steeds , evenals zij die mij voor gek verklaren. Ik begrijp het steeds beter waarom dat is , boosheid in de plaats van angst zetten de boodschapper voor gek verklaren om niet onder ogen te zien wat de boodschap behelst, zo begrijpelijk. Toch zullen ze er eens aan moeten , een keer komt de waarheid snoeihard om de hoek en is niet meer tegen te houden . En weet je wat? die tijd is nu!

  3. Heb ooit in felle discussie met een vriend hem zover gekregen, de informatie van Dr. David Griffin te bekijken. Op een gegeven moment kon hij het niet meer aanzien en gaf letterlijk toe: “Ik ga me hier niet in verdiepen, mijn hele wereldbeeld is dan naar de ratsmedee”.. Kijk, en toen gaf ik hem een heel groot compliment, toén was hij diep oprecht! Geen afkeuring, geen discussie, ‘gewoon’ zelfrespect en -reflectie..

 4. Het lijkt er dus op dat er op 9/11 een soortgelijke actie heeft plaatsgevonden als op 27/2’33 bij de brand van het Rijksdaggebouw in Berlijn. Zogenaamd aangestoken door de NL communist Marinus van der Lubbe, maar middel voor Hitler om de macht te grijpen in Duitsland.
  Blijkt dus dat politieke (of ook andere) machten in staat zijn hun belang bewust te laten prevaleren boven mensenlevens onder eigen burgers en grote materiele schade, en daar met hun kwade genius valse-vlag-plannen voor uit te kienen. Verontrustend lijkt dat niet alleen “slechterikken” als keizer Nero (die Rome in brand liet steken, vanuit zijn villa genoot van het vlammende schouwspel en de Christenen de schuld gaf) en Hitler dit konden doen, maar dat ook “beschaafde, verlichte, westerse democratiën” daartoe in staat zijn.
  Toch hoeft ons dit niet te bevreemden want: “Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen; hun mond is van vloek en bitterheid vol; Snel zijn hun voeten om bloed te vergieten, verwoesting en ellende zijn op hun wegen en de weg des vredes kennen zij niet. Rom 3, 13-17” – zó is de mens! Maar het ìs mogelijk met Gods hulp deze slechte neigingen bij jezelf te vuur en te zwaard te bestrijden en in de liefde te blijven, voor zùlke mensen geldt: “Wij verwachten echter naar Zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont” 2 Petr 3,13-17

  1. @ peter
   Maar het ìs mogelijk met Gods hulp deze slechte neigingen bij jezelf te vuur en te zwaard te bestrijden en in de liefde te blijven,

   Leg mij nou eens uit wat je dan anders doet dan op een negatieve manier trachten iets goeds te laten ontstaan( hetgeen imo natuurlijk gedoemd is te mislukken)
   Neen beste peter voor mij geld dan toch: fighting for peace is like fucking for virginity!

  2. @ Peter
   Hoe weet je dat Nero vanuit zijn balkon naar de brandende stad keek?
   Film? Boek? Of toch wel erbij geweest?
   Daarmee begint het manipuleren van de massa…hierop bouwt men verder en kijk waar we nu staan…

   God helpt alleen degene die zich zelf weet te helpen…

  3. Hallo Marcel,
   Het betekent zoals een bekend gezegde luidt: “verbeter de wereld en begin bij jezelf!” En dat is positief, ondanks alles (beledigd of miskend zijn, egoisme, haatdragendheid, enz.) wat je bij jezelf ontdekt – omdat je dáár wat mee kunt!!! In tegenstelling tot proberen anderen te veranderen, wat gedoemd is te mislukken – behoorlijk negetief dus…. Iets anders is om anderen te stimuleren om ook het kwaad bij zichzelf aan te pakken.

  4. @ peter
   Te vuur en te zwaard betekend dat? raar! Ik zeg aap maar bedoel zebra!

 5. Hallo Marcel,
  Inderdaad is te v en te z een wat vreemde uitdrukking. Wat ik bedoel is dat er een heftige inwendige strijd (tegen o.a. liefdeloosheid, zelfzucht en andere neigingen die je bij jezelf tegenkomt) nodig is om te allen tijde in de liefde te blijven en niet óók te vervallen in geruzie met dragers van andere meningen

  1. @ peter
   Ik zie dat toch geheel anders ,lijkt het wel. Die door jou genoemde “heftige inwendige strijd”, Lijkt mij namelijk volkomen overbodig wanneer je de keuze maakt om vanuit liefde te leven, je erkent dan eventuele liefdeloosheid en zelfzuchtige neigingen en weigert ze domweg als basis te gebruiken voor je handelen en kiest wederom liefde als uitgangspunt. Niks geen heftige inwendige strijd. Gewoon erkennen als niet langer van toepassing zijnde, klaar.
   Maar misschien dat jij die geweldige heftige inwendige strijd wel nodig hebt , daar kan ik niet over oordelen. Ik bestrijd alleen de stelligheid van de veronderstelling die jij doet, als was het een wet van meden en perzen en gold dat voor ons allemaal.

 6. Hallo Marcel,
  Dit zegt de Bijbel in Gal 5,16-24:
  Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst. Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet. Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet. Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.
  Het is inderdaad een duidelijke keuze die je maakt, maar bij hoog en bij laag aan die keuze vasthouden kost de genoemde strijd!
  Als het bij jouw gemakkelijker gaat, ben je een bevoorrecht mens!
  Hartelijk gegroet, Peter

  1. @ peter
   Wat jij wilt broeder een boekje volgen ( geschreven met het doel te overheersen) of de ware geest van de liefde betrachten, de keuze is aan jou. Ik heb de mijne gemaakt en ervaar dat zodra de keuze is genomen de last van die innerlijke strijd afneemt en oplost, immers de keuze staat vast! En behoeft dus verder niet te worden bevochten.( uit het evangelie volgens marcellinus)

 7. De brand(en) in gebouw 7 kunnen nooit aanleiding zijn dat een stalen constructie bij de poten afbreekt. In de periode voor 9/11 is er wat afgeschilderd en het zou mij niets verwonderen als er nanothermite in de verf zat. Alleen nanothermiet kan staal verwoesten. Schilders vallen niet op! Op iedere foto van de verwoeste gebouwen zie je de stukken staal uit de grond steken, die wel keurig afgezaagd lijken.

  Er is op geen enkele manier aannemelijk te maken dat gebouw 7 door brand/kerosine omlaag is gekomen. Alles wijst voor de 3 gebouwen op controlled demolition.

  In de Empire State Building is vorige eeuw ook een vliegtuig gecrashed en brak brand uit…. waarom staat dit gebouw dan nog wel overeind? http://www.youtube.com/watch?v=cUlWpqLsOVs

 8. we hebben ze toch door, tijd om al die mensen op keyposities te arresteren en aan te klagen voor lidmaatschap van een criminele organistatie, fraude, witwassen zwart geld, en moedwillig de wereldbevolking te vernietigen d.m.v. chemtrails en farma tricks.
  De hele top van bv Bayer zou opgepakt dienen te worden. Elke politicus schijt drie kleuren stront voor die multinationals. Micha Kat ga zo door. Niemand heeft ballen wat dan krijg ik geen bonus en geld meer.
  Pim Fortijn is daarom van hoger hand vermoord.
  Wilders heeft wel ballen, en is geen reptiel mijn inziens, de reptielen maken hem zwart en verspreiden via msm vieze dingen over hem.
  Het land Nerderland is beter met wilders af. Wilders heeft die reptielen niet door, jammer. Mijn inziens moet er een europolitiegroep komen nergens aan verbonden, onafhankelijk, reptiel bewust en de mensen op keyposities allemaal afluisteren en arresteren, alleen dan komen we van deze plaag af.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.