Advertentie

Kindermishandeling: dekmantel voor vaccinschade!?


x

shaken baby syndrom

Baby’s die huilen, dreinen van pijn, van ergernis. Kan het zijn dat er met de baby’s niets mis was, maar wel met het vaccin dat ze in hun lijfjes kregen? Dat dezelfde pijn aan de basis ligt van de oorzaak die een verkeerde diagnose toebedeeld kreeg. Of anders gezegd: kan het zijn dat de hersenen van een baby het heel zwaar te verduren krijgen door een vaccinatie, zodanig dat er een diagnose van ‘kindermishandeling’ wordt gesteld..?

Kijk naar de officiële folders, zoals hierboven, die ervan uitgaan, dat een kindje ‘door elkaar’ wordt geschud. Kijk eens op google onder ‘SBS’ of ‘Shaken Baby Syndrom’ en vraag jezelf eens af, hoeveel ouders daadwerkelijk een baby’tje zo door elkaar zouden schudden als de plaatjes willen doen geloven..!

jannes koetsier SBS tweetOok in Nederland zijn jonge ouders gearresteerd op verdenking van kindermishandeling. De huisarts en medisch adviseur Dr. Jannes Koetsier, heeft menigmaal dit soort jonge ouders geholpen met hun verdediging tegen, hou je vast, ‘ontzetting uit de ouderlijke macht wegens kindermishandeling’..!

Kijk naar zijn Tweet van eind November 2012.. Waarom is dit soort informatie niet gewoon eens te zien bij de winterslaap-lijken-te-houden heren van Pauw & Witteman..? Doordat Jannes Koetsier in staat was, aan de hand van nota bene de bijsluiters van de vaccins, aan te tonen dat het vaccin, wat de betreffende baby kort voor de ernstige hersenaandoening had toegediend gekregen, óók en mogelijk zelfs zeer waarschijnlijk de oorzaak kon zijn van de aandoening, werden de ouders in ere hersteld..!

Wat is hier aan de hand? Een enorme onthulling over vaccinatieschade aan hersenen die bedekt wordt met een valse dekmantel. Namelijk met de beschuldiging dat de ouders van het baby’tje verantwoordelijk zouden zijn voor de kindermishandeling, die als officiële diagnose wordt gesteld..!? Hier het hele verhaal achter deze kille onthulling.

* * *

x

‘Shaken baby syndrom’ een dekmantel..?!

x

Bij kinderen met hersen-beschadigingen door vaccins..!

2013 © Natural News (origineel HIER)

2013 © vertaling Frank Bleeker

x

Kindermishandeling komt in vele vormen voor en kan leiden tot ernstige en blijvende gezondheidsproblemen, zoals Shaken Baby Syndroom (SBS). Dit betreft schade aan de hersenen, die meestal wordt aangetroffen bij kinderen die jonger zijn dan een jaar. Maar de oorzaak van dergelijk misbruik is niet altijd een fysiek trauma, zoals veel deskundigen beweren.

SBS moeder boosKinderartsen, artsen en gezondheidsambtenaren van de overheid misbruiken kinderen regelmatig door ze te injecteren met giftige vaccins, die vaak de werkelijke oorzaak zijn van SBS en andere aan hersenschade gerelateerde aandoeningen. Ouders en voogden wordt vaak onterecht verweten dat zij deze fysieke mishandeling veroorzaken.

Het is geen onderwerp waar de mainstream media graag over spreken, of dat de mainstream gezondheidsautoriteiten waarschijnlijk ooit toe zullen geven, maar vaccin-geïnduceerde schade aan de hersenen is in de huidige samenleving wijd verspreid, in het bijzonder als een toenemend aantal vaccins wordt toegevoegd aan het vaccinatieschema van kinderen. En op basis van het beschikbare bewijs, evenals de uitkomst van vele jaren langdurig onderzoek naar deze materie door prominente waarheidszoekers, blijkt SBS in het bijzonder, vaak niets anders te zijn dan een schijnreden voor schade aan de hersenen, die veroorzaakt wodt door injecties met vaccins.

SBS, een handige dekmantel voor vaccin-geïnduceerd hersenletsel..
Het begrip SBS als een legitieme, trauma-geïnduceerde vorm van hersenbeschadiging, werd voor het eerst ‘populair’ in de jaren ’70, toen werd verondersteld dat baby’s met ernstige hersenbeschadigingen, die niet direct konden worden gekoppeld aan externe tekenen van schedeltrauma, door een mens hardhandig door elkaar moesten zijn geschud. Lichamelijke kindermishandeling[1] werd in feite beschouwd als de enige oorzaak van SBS, en uiteindelijk werd dit in feite de enige aanvaarde diagnose wanneer men te maken kreeg met onverklaarbare vormen van hersenbeschadiging die bij kinderen werden waargenomen..!

Naarmate de tijd verstreek, begonnen degenen die aandacht besteedden aan deze zaak, een merkwaardig patroon te ontdekken met betrekking tot SBS en de relatie tot vaccinaties[2]. Bij veel kinderen die zich normaal ontwikkelden en, voordat zij vaccins toegediend kregen, een gezonde groei vertoonden, stopte bijvoorbeeld plotseling de ontwikkelingsgang en hun gezondheid begon daadwerkelijk te verslechteren. En meestal na de tweede en derde ronde van injecties, begonnen sommige kinderen symptomen te ontwikkelen die vergelijkbaar zijn met de symptomen die vaak in verband gebracht worden met SBS.

LOUISE WOODWARD GOOD WHITFIELD-SHARP
Natuurlijk worden ouders niet geloofd, als er geen andere ‘wetenschappelijke’ verklaring is voor de hersenbeschadigingen van een jonge baby..!! Klik op de foto voor het artikel van het kindermeisje Louise Woodward, dat ooit werd veroordeeld op de verdenking van moord op de baby waar ze op diende te passen…

Multi-valente vaccins direct in verband gebracht met het veroorzaken van SBS
In een rapport dat in 1998 gepubliceerd werd in een nummer van Nexus Magazine, schreef Dr. Viera Scheibner, Ph.D., uitgebreid over het verband tussen SBS en vaccins. Door haar onderzoek ontdekte Dr. Scheibner dat vooral multivalente vaccins, die antigenen bevatten voor twee of meer ziekten en niet alleen een antigeen voor één bepaalde ziekte, sterk in verband gebracht werden met het veroorzaken van encefalitis (ontsteking van hersenweefsel) en andere vormen van hersenbeschadiging.

Dergelijke vaccins omvatten ook het DPT-vaccin (difterie, kinkhoest, tetanus) en het vijf-in-een (pentavalent) vaccin voor difterie, tetanus, acellulaire pertussis, hepatitis B, en geïnactiveerd polio.

Aangezien veel van de symptomen die gepaard gaan met vaccin-geïnduceerde schade aan de hersenen precies leken op die van SBS, raakten Dr. Scheibner en ook anderen ervan overtuigd dat niet alle gevallen van SBS werden veroorzaakt door fysiek-geïnduceerde kindermishandeling. Ze deden een beroep op de medische gemeenschap vanwege het ondoordachte afdekken van alle SBS gevallen, als zijnde definitief veroorzaakt door lichamelijke mishandeling, vooral als solide bewijs aan het licht kwam dat iets anders suggereerde.

Dr. Veira Scheibner waarschuwt al vele tientallen jaren, net zoals vele ander experts, voor de ernstige gevaren of 'bijwerkingen' van vaccinaties.
Dr. Veira Scheibner waarschuwt al vele tientallen jaren, net zoals vele ander experts, voor de ernstige gevaren of ‘bijwerkingen’ van vaccinaties.

“Vaccins zoals het pertussis (kinkhoest) vaccin worden daadwerkelijk gebruikt om encefalomyelitis (experimentele allergische encefalomyelitis) te veroorzaken bij proefdieren”, schrijft Dr. Scheibner in haar artikel onder verwijzing naar een studie die eerder, in 1980, werd gepubliceerd in het American Journal of Pathology. “Deze (conditie) wordt gekenmerkt door zwelling van de hersenen en bloedingen in een mate die vergelijkbaar is met die, veroorzaakt door mechanische verwondingen,” voegt ze eraan toe, verwijzend naar een andere studie die enkele jaren later, in 1985, werd gepubliceerd in het Japanse Journal of Medical Science & Biology.

Veel ouders van door vaccins beschadigde kinderen worden valselijk beschuldigd van kindermishandeling. Wat dit suggereert is natuurlijk, dat de gestage stijging van het aantal gevallen van SBS in de afgelopen decennia niet per se alleen een gevolg is van een overeenkomstige stijging van de kindermishandeling door ouders en verzorgers, maar ook door een toename van reacties op vaccins. Maar de medische wereld blijft dit bewijs negeren.

Dit heeft ertoe geleid dat talloze ouders, van wie de kinderen na vaccinatierondes met verwondingen en met SBS-achtige symptomen worden geconfronteerd, door de staat valselijk worden beschuldigd van mishandeling van hun kinderen[3].

“Veel kinderen die lijden onder het zogenaamde ‘Shaken Baby Syndroom’ zijn mogelijk slachtoffer van niet-gediagnosticeerde vaccinschade,” voegt Dr Scheibner daaraan toe. “Sinds de massale vaccinatie van zuigelingen begon, werden de pagina’s van medische tijdschriften gevuld met meldingen van ernstige hersenen- cardiovasculaire, metabole en ander letsel.”

Vaccinaties in één plaatje: 'Of de dokter PRECIES weet wat ie nou aan het inspuiten is..!!' Het antwoord is: 'Nou NEE, eigenlijk niet'...!
Het plaatje wordt steeds duidelijker: vaccinaties in één plaatje: ‘Of de dokter PRECIES weet wat de gevolgen zijn van wat ie nou aan het inspuiten is..!!’ Het antwoord is feitelijk steeds simpeler te geven: ‘Nou NEE, eigenlijk niet’…!

Dit wil natuurlijk niet zeggen dat alle misbruik-gerelateerde gevallen van SBS verkeerd zijn beoordeeld, maar dat van ten minste een aantal ervan een verkeerde diagnose wordt gesteld in het geval dat vaccins de echte boosdoeners zijn. Feit is dat in de bijsluiters van veel vaccins, waaronder die voor hepatitis B en kinkhoest, duidelijk wordt uitgelegd dat neurologische aandoeningen zoals paresthesie en verlamming, waaronder het beruchte Guillain-Barré syndroom en multiple sclerose, kunnen ontstaan ​​als reactie op vaccinaties.

Maar in plaats van een goed onderzoek uit te voeren naar de veiligheid van vaccins, beschuldigt het Amerikaanse rechtssysteem, dat sterk wordt beïnvloed door de farmaceutische en vaccin-industrie, de ouders van de door vaccins beschadigde kinderen vaak van het mishandelen van hun kinderen. Deze ouders kunnen worden opgesloten wegens het zogenaamd toebrengen van letsel aan hun kinderen, en zelfs kunnen hun kinderen van hen weggenomen worden door Child Protective Services (CPS – Kinderbescherming).

Het verhaal van Cameron

Tja, waardoor zou baby-hersenen nog meer kunnen gaan bloeden, dan door mishandeling van ouders..?
Tja, waardoor zou baby-hersenen nog meer kunnen gaan bloeden, dan door mishandeling van ouders..? Daar had dit National Center waarschijnlijk ‘overheen gekeken’..

Dit is precies wat er gebeurde met een familie uit South Dakota, waarvan de te vroeg geboren zoon een paar weken na de geboorte stierf als gevolg van vaccinatieschade. Volgens rapporten, kreeg het jongetje, Cameron genaamd, in overeenstemming met de aanbevelingen van de huisarts, net na de geboorte verschillende vaccins toegediend, maar al snel ontwikkelden zich ernstige complicaties. Niet lang na het ontvangen van de drie-in-een Pentacel vaccin (DTaP, IPV, en Hib[4]), en slechts een dag na ontvangst van het hepatitis B-vaccin, overleed Cameron.

Niet alleen kregen Cameron’s ouders te maken met het verdriet en de pijn van het verlies van hun zoon, maar ze werden er ook nog eens valselijk van beschuldigd dat ze op de een of andere manier verantwoordelijk waren voor de dood van hun kind. ‘Het Systeem’ heeft geprobeerd om te beweren dat Cameron’s ouders hem zo hard door elkaar hebben geschud, dat hij hersenbloedingen kreeg en als gevolg daarvan overleed. Men heeft geprobeerd het tweelingbroertje van Cameron, Dalton, te ontvoeren en hem over te dragen aan de Kinderbescherming. En nooit, op geen enkel moment, werd tijdens dit proces bevestigd dat vaccins iets te maken kunnen hebben gehad met de dood van Cameron.

Vele jaren later bevestigden medische experts eindelijk dat vaccins, en niet fysiek geweld, de meest voor de hand liggende oorzaak van het overlijden van Cameron zouden kunnen zijn geweest. Dalton werd uiteindelijk vanuit de handen van de staat (Kinder-bescherming) naar de ouders teruggebracht.

Maar het kostte deze familie nog vele jaren van vechten tegen het systeem voordat er een soort gerechtigheid bereikt werd. Vele andere gezinnen moesten sindsdien nog altijd dergelijke grofheden van de overheid doorstaan. Een overheid die weigert de gevaren van kindervaccinaties te erkennen.

SBS-zwendel blijft doorgaan
Dr Boyd Haley vaccin
Deze zwendel blijft doorgaan, wegens gebrek aan legitieme, lange termijn veiligheidsstudies van vaccins! Zo simpel is het feitelijk!
Helaas is het onwaarschijnlijk dat de SBS-zwendel, die de vaccin-industrie beschermt tegen aansprakelijkheid voor vaccin-geïnduceerde schade aan de gezondheid en overlijden, snel zal worden opgelost. Dit is grotendeels te wijten aan het feit dat lange termijn veiligheidsstudies voor vaccins nagenoeg niet bestaan, waardoor het zeer moeilijk is voor ouders van door vaccins beschadigde kinderen, zich te verdedigen tegen aanklachten wegens kindermisbruik.

“Weinig gepubliceerde studies over de effecten van vaccins omvatten voor-en-na studies van immuun parameters of hersenfunctie studies zoals elektro-encefalogrammen, of op lange termijn veiligheidsmonitoring,” zegt Dr. Harold E. Buttram, MD, over het ontbreken van goed wetenschappelijk onderzoek naar de schadelijke bijwerkingen van vaccins. “Er wordt onvoldoende aandacht besteed aan de aanvullende of synergetische bijwerkingen van meervoudige, gelijktijdig toegediende vaccins.”

* * *

Bronnen voor dit artikel zijn onder andere:

http://www.nvic.org/doctors-corner/Shaken-Baby-Syndrome.aspx

http://www.bibliotecapleyades.net/salud/esp_salud33d.htm

http://www.vaccineeducation.org/shakenbaby.htm

http://discovermagazine.com

Voetnoten:


[4] DTaP: Difterie, tetanus en acellulair pertussis (kinkhoest) vaccin / IPV: geïnactiveerd polio vaccin / Haemophilus influenzae type B

* * *
Ruim 1 maand geleden kwam dit verhaal op Nu.nl

Wij laten dit bericht nog graag een keer zien:

x

Nu NL over SBS

 

26 gedachten over “Kindermishandeling: dekmantel voor vaccinschade!?

 1. Wat het vervelende is bij het weigeren van vaccins, is dat de wet het kan gooien onder zorgplicht en dus een reden kan zijn om een kind uit huis te plaatsen en onder toezicht te stellen van het vreselijk jeugdzorg. Zorgplicht is een soort kapstokje waar de wet van alles aan kan ophangen zoals het hen belieft.
  Vaccins zijn onnodig!

  1. Zjees, echt? Maar dan kan het niet anders dan dat de fabrikant wel gewoon aansprakelijk is lijkt mij. En dat dat actief naar ouders communiceert en dat de wetgever dat actief en helder bekrachtigt. En dat je ruim de tijd krijgt de bijsluiter te lezen. En actief in je eigen taal(gebruik) op alle verantwoordelijkheid en risico’s wordt gewezen van vaccineren. En dat je de mogelijkheid hebt een second opinion aan te vragen (bijv. bij Door Frankema).

   Zorgplicht van de overheid noemen we dat.

  2. Bijsluiter vaccinaties

   Bij verstrekking van medicatie door huisarts, specialist of apotheek krijgt men altijd een bijsluiter. Een bijsluiter is wettelijk verplicht en wordt streng gecontroleerd door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

   Bij vaccinaties is dit anders. Bijsluiters zijn beschikbaar via de sites van o.a. het RIVM en Lareb. Per jaar worden miljoenen vaccinaties verstrekt zonder dat de ontvanger weet wat de inhoudstoffen zijn van het vaccin dat wordt gebruikt.

   Alle in Nederland verstrekte medicijnen zijn voorzien van een bijsluiter, behalve vaccins.

   De VaccinatieRaad wil in een wet vast laten leggen dat de te vaccineren personen minimaal één week voorafgaande aan de vaccinatie in het bezit zijn van een bijsluiter. Op deze manier kunnen mensen een bewuste keuze maken.

   De VaccinatieRaad wil dit bereiken door middel van een Burgerinitiatief. Doe mee aan het Burgerinitiatief van de VaccinatieRaad. Samen kunnen we een ‘bijsluitervuist’ maken! : http://vaccinatieraad.nl/burgerinitiatief

   Lees ook : http://www.refdag.nl/achtergrond/gezondheid/stel_bijsluiter_bij_vaccinaties_verplicht_1_717687

  3. Mooi. Met zijn allen een petitie tekenen is al iets wat we kunnen doen. Dank voor de link.

  4. @Frits

   Wil je mij die uitspraak even doorsturen (of liever hier publiceren)waarin een rechter heeft bepaald dat het onder de zorgplicht van ouders zou vallen om kinderen te vaccineren?

   Je bericht komt bij mij meer over als angstzaaierij dan gebaseerd op een gerechtelijke uitspraak.

   Wat WEL WAAR is dat ouders het gezag over hun kinderen hebben (verantwoordelijk voor de geestelijke en lichamelijke opvoeding) en dat ouders ingevolge artikel 8 van het EVRM het recht hebben om hun kinderen naar eigen levens- en geloofs-overtuiging op te voeden en dat ouders het recht hebben om zelf hun geloofsovertuiging te kiezen.

   Als de levensovertuiging van de ouders en de geloofsovertuiging inhoudt dat zij geen gebruik maken van vaccinaties’s, dan wordt dat in de rechtbank ten volle gerespecteerd!

   Zo maken streng christelijken geen gebruik van de mogelijkheid om hun kinderen te vaccineren.

  5. onnodig en zoals we steeds meer gaan beseffen schadelijk. Het neefje van onze overbuurvrouw, kerngezond, is de dag dat hij een vaccinatie kreeg overleden. De ouders durven niet eens te zeggen dat er een verband is! Zo ver gaat ons aanpassen, echt heel erg.

 2. Vaccins zijn onnodig.
  Het is nu zelfs zo dat het weigeren van een vaccin kan vallen onder de zorgplicht, een kapstokje van de wet waar van alles aan gehangen kan worden en men zelfs kinderen uit de ouderlijke macht kan zetten als ze niet voldoen; dat houdt in wezen in dat je verplicht bent een kind met deze rommel in te laten spuiten, je hebt zelf, door de wet, geen zeggenschap over de gezondheid van je kinderen.
  Foei!

  1. Mee eens
   Ik heb nog geen kinderen maar ik ga mijn toekomstige kinderen niet laten intenten.
   Vaccins zijn gewoon onzin.
   Kinderen moeten op eigen kracht genezen van kinderziektes toch

  2. Net als het christendom, de mens moet uit zichzelf beter worden. En anders was het Gods wil.

   Enig idee hoeveel hieraan gestorven zijn terwijl moderne genees kunde dit had kunnen voorkomen? Een simpel bezoek aan de dokter tegen het goede geloof in? Nalatigheid is de val van evolutie. Als je gelooft dat de aarde en de mensheid is ontstaan dankzij god, waarom dan de ontkenning van geneeskunde? Is dat niet ook deel van het grote universele plan? Mensen leven al vele jaren langer dan honderd jaar terug.

   En verassing, Shaken Baby Syndrome is iets wat echt bestaat. Als jullie willen inzien dat de mensheid zo vreselijk is om inentingen uit te vinden, waarom is het dan zo moeilijk te geloven dat er daad werkelijk mensen zijn die hun eigen kind kwaad zouden doen? Wij als de mensen doen zoveel moeite met onder andere reclame campagne’s om kinder misbruik aan het licht te brengen zodat het kan worden voorkomen, dat er hulp kan zijn voor de kinderen.

   En hier verdoezelen jullie al dat werk door het als nog een slecht excuus te gebruiken om vaccinaties zwart te praten. Door kinder misbruikers, slechte ouders een excuus te geven om de schuld bij de overheid te leggen.

   Schaam jullie, want nu kunnen die mensen er onderuit komen met nog een vreselijk excuus.

 3. ik heb daar net ook op een andere site ook al aangegeven om een te stoppen met schrijven en eens met een heleboel mensen naar den haag te trekken en daar die blauwe pluchezaal een leeg te trappen .want dat gepeupel zit er alleen maar om de centen! maar om onze gezondheid zitten zei niet te springen .er zijn nog wel een paar cellen leeg in nederland waar dit mens?? behoort te zitten !

 4. Lees de verhalen van Moolenburg, die er voor gezorgd heeft dat er geen fluoride in ons drinkwater zit.
  De overheid en dus de regering worden aangestuurd door geld, industriën. Het ‘bewuste keuze’ icoon en gedoe van Unilever is totale nonsens.
  Het etiket is niet eens legaal.
  Je wordt als klant dus bedonderd.

  1. Onlangs hadden wij onze eerste HealingSoundMovement ronde tafel Tv-debat. Ik heb voor het onderwerp vaccinaties gekozen vanwege de aantoonbare onethische en haast criminele wens van het RIVM en doorgevaccineerde beroepsleugenaar Coutinho, om nu ook zwangere vrouwen te willen vaccineren om ‘onze kinderen te beschermen’ (lees: te belasten met ongewenste neurotoxische, immuun systeem verstorende en kankerverwekkend ineffectief gif), naast dat zij baby’s al willen verzieken vanaf 6 maanden ivm de mazelen en nu zoals al voorspeld ook de jongens willen inspuiten met het ineffectieve en gevaarlijke HPV-vaccin (waarschijnlijk denkt Coutinho dat mannelijke babys’ een baarmoeder hebben en de geslachtsdrift al vroeg ten uitvoer willen brengen)….

   Criminaliteit komt in vele vormen, soms ook geoorloofd en met verzekerde promotie…

   Anywayz…de heer Hans Moolenburgh was (naast andere helden Desiree Rover en Door Frankema) mijn gast tijdens dit debat, wat volledig is opgenomen (ook WTK was aanwezig). Ook deze ervaren 87-jarige arts erkent dat vaccinaties ineffectief en potentieel levensgevaarlijk zijn…Komt allemaal beschikbaar de komende tijd, ik zal een artikel schrijven als alles gereed is, hou onze website en WTK in de gaten!

  2. ps: ik noemde de relatie tussen het zogenaamde ‘shaken baby syndrome’ en de oorzaak vaccinaties tijdens het Tv-debat, omdat interne bloedingen en breuken aan toonbaar het gevolg kunnen zijn van vaccins…Ben daarom extra blij met dit artikel, want onschuldige liefhebbende ouders worden soms opgepakt terwijl het de industrie is die ons niet beschermt en zelfs in de gevangenis kan doen inleiden blijkbaar…

 5. De fabrikanten hebben wel recht op ‘immuniteit’, maar onze immuniteit wordt bedreigd onder het voorwendsel van ‘bescherming’ en immuniteit…

  De (r)overheid beschermt de fabrikanten, als uw kind sterft…klop dan niet bij hen aan want zijn hebben wel ‘bescherming’ tegen aansprakelijkheid (de vaccins zijn blijkbaar zo ‘effectief’ dat ze de ziekte uitnodigen en verspreiden en ze zijn blijkbaar zo ‘veilig’ dat de staat de industrie dient te beschermen met uw belastinggeld!!!)

  De industrie is ziek, dit wordt volledig uit de boeken gedaan in mijn boek ‘ Aspartaam: de Zoete Wraak’ wat via Frontier Publishing gaat verschijnen. Het ware gezicht van de vaccinindustrie, de chemische industrie, de farmaceutische industrie en de voedingsindustrie komen daar uitgebreid aan bod. En vergeet niet: ware immuniteit is gezondheid!

 6. Het zal je maar overkomen!
  Ouders die het beste voorhebben met hun kind en dus goed luisteren naar wat de ‘gevestigde orde’ adviseert en…. met een dood kind achterblijven.
  Met bovenop hun ondraaglijk leed nog eens de schuld voor dat overlijden krijgen plus het verwijt slechte ouders te zijn die hun kind mishandelden en dood schudden!
  Van een nachtmerrie gesproken.
  Hoe ziek zijn de farma-kliek en het medisch bestel dat zij nog liever mensen voor het leven breken dan de mogelijke eigen verantwoordelijkheid voor het drama te onderzoeken.
  En hoe kortzichtig Justitie dat zij de medische wereld blindelings volgt.
  Nogmaals het bewijs dat welzijn en ware gezondheid moeten wijken voor het grof gewin.
  Het zoveelste bewijs ook dat de ‘Wetenschap’ er flink naast kan zitten.

 7. Groot gelijk dat je wordt aangepakt voor kindermishandeling als je kind dood gaat. Je bent als ouder ook VERANTWOORDELIJK voor het welzijn van je kind. En als JIJ als ouder vacinatie TOELAAT BEN JE ER OOK VERANTWOORDELIJK voor de gevolgen hiervan.

  Motto is: bezint eer gij begint. of te wel informeer je eerst en maak daarop de juiste beslissingen.

  1. Om een dergelijke toon aan te slaan over de verantwoordelijkheid van ouders vind ik, op z’n zachtst gezegd, misplaatst. Je kan je fatsoen houden, ookal heb je een andere mening.

   Het is niet eenvoudig jezelf goed te informeren op basis van advies van je arts of consultatiebureau, wanneer diezelfde personen overtuigt zijn van hetgeen ze uitvoeren en dat het goed is. Wat voor verantwoordelijkehid neem je op je schouders wanneer je het advies terzijde legt en besluit je kind niet te laten inenten en bloot te stellen aan de gevaren van een (dodelijke) infectie? Dat is de bangmakerij die we anno 2012/2013 beginnen te herkennen en te relativeren. Het gaat niet om een koekje met E-nummers. Was de keuze maar zo makkelijk. Wie had ooit kunnen vermoeden welke nare praktijken er momenteel aan het licht komen.

   Een beetje meer respect graag voor ouders en zorgverleners die naar eer en geweten hun uiterste best doen met de kennis die op het moment voorhanden is.

  2. Je hebt gelik, met verantwoordlijk zijn voor je kinderen. Maar heb het maar door dat vaccinaties niet goed zijn als iedereen meedoet en artsen ook heel beïnvloedbaar zijn om zich te laten lenen om vaccinatie uit te voeren. Artsen zijn ook verantwoordelijk. De studie medicijne is ook verantwoordlijk, waar mensen worden opgeleid en niemand kritische vragen (durft) te stellen, want dan krijg je misschien geen dilploma en kun je geen baan hebben en geen gezin opbouwen. Zo blijkt alles met elkaar samen te hangen en ga er maar ertegenin, dan kom je heel veel weerstand tegen.

 8. Alles draait maar om 1 ding: GELD! En hoe “ze” ’t krijgen zal “ze” een zorg zijn. Kijk naar de discussie over kinderen en voeding, met name suikers. Of om nog maar een ander woord te gebruiken; Mononatriumglucamaat.
  Het wordt als ouder bijna onmogelijk om je goed te informeren als er onwaarheden worden verteld en je misleid wordt. Van het idee dat er een wereldwijde samenzwering zou zijn word ik erg depressief….Wie moet je nog geloven?

 9. Kijk op de vaccinatie pagina op http://www.desireerover.nl naar de RVP-documenten. Daarin heb ik vanuit de officiële vaccin bijsluiters en de informatie van de EMEA, alle daarin vermelde inhoudsstoffen van de vaccins van het RijksVaccinatieProgramma overzichtelijk bijeengebracht.
  Spuit die stoffen in een appel, en er is geen ouder die deze appel aan zijn kind zal geven… maar voor het laten inspuiten in de bloedbaan van hun baby staan ze braaf in de rij!!!

  Ouders die van Shaken Baby Syndrome worden beschuldigd, moeten onmiddellijk eisen dat het bloed en serum van hun beschadigde baby wordt getest op vitamine C en histamine. Is vitamine C nauwelijks nog te vinden en is histamine huizenhoog: dan is het vaccinatieschade.
  Op mijn vaccinatie pagina ook een wetenschappelijke studie die onomstotelijk bewijst dat het schudden van een baby nooit en te nimmer de verschijnselen kan opleveren van SBS door vaccinatieschade… (‘LLOYD Head Kinematics During Infant Shaking’).
  SBS-vaccinatieschade is onder meer een mega gebrek aan vitamine C, zie ‘Kritieke dagen schema na vaccins’.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.