Advertentie

Nog meer experts tegen klimaat-idiotie..!!


x

x

Nog meer experts tegen de klimaat-idiotie..!!

2019 © WantToKnow.nl/be

x

Als zelfs de (oud-)directeur van Greenpeace, Patrick Moore, geen blad meer voor de mond neemt en het verhaal over de ‘door de mens veroorzaakte klimaatverandering’ classificeert als ‘de grootste zwendel in de geschiedenis’, dan is er toch wel degelijk wat aan de hand met de hysterie in de Nederlandse politiek rondom dit thema. Kan het zijn dat niemand van ál die politici het weet en maar in het wildeweg raaskalt..? Niemand die, net als bij het sprookje van de ‘nieuwe kleren van de keizer’ dúrft te bekennen, dat het allemaal maar heel, heel dun ijs is, waarop de klimaatpolitiek is gebaseerd. En dat feitelijk de klimaat-activisten in hun blote kont lopen, zonder kleren.

En dat het -om in deze beeldspraak te blijven- net zo eenvoudig heel snel kan gaan dooien, als gaan vriezen.. Wie durft er dan op het dunne ijs te blijven oreren over ‘klimaatverandering’…? Dr. Patrick Moore gaat in een onlangs gegeven interview, volledig in de aanval op de door angstzaaiers gehanteerde ‘klimaattheorie’. Maar vooral richt hij zijn pijlen op hen, die er heimelijk van profiteren en de grote stimulatoren zijn van de klimaatstrijd..!

Want opvallend genoeg, gaat het bij ALLE klimaatcampagnes over het verspreiden van angst, gebaseerd op het schuldgevoel van een slecht geweten.. Want zoals we weten, is angst door de geschiedenis heen, steeds aangewend om mensen te manipuleren en te besturen en ze onder controle te krijgen. Volgens Patrick Moore is de klimaathype strikt genomen ook een dergelijke angstcampagne gebaseerd op schuldgevoelens.

De belangrijkste drijfveer om ‘gaslighting’ toe te passen, is trachten een ​​dynamiek creëren, waarbij volledige controle wordt verkregen over het slachtoffer. Hem of haar zódanig verzwakken, dat deze persoon zeer eenvoudig te manipuleren is. En volledig uit zijn eigen kracht wordt getrokken, zónder dat deze persoon het feitelijk doorheeft.

Klimaatbeweging: ‘een giftige mix van ideologie, politiek en religie’..
In dat kader wordt het fenomeen ‘Gaslighting’ steeds vaker gehoord. (HIER) Het fenomeen waarbij onschuldige mensen worden gemanipuleerd via ‘schuld om onwetendheid’.. Bijvoorbeeld, zo meldt Moore: “Je bent bang dat je indirect je kinderen vermoordt, omdat je ze in je SUV rondrijdt en kooldioxide in de atmosfeer uitstoot. Er is geen sterkere motivatie dan die twee.” Moore beschrijft de klimaatbeweging als de grootste bedreiging voor de Verlichting sinds de tijd van Galileo. De moderne klimaatbeweging is “een giftige mix van ideologie, politiek en religie” die de wetenschap overneemt, aldus Patrick Moore.

De klimaatbeweging neemt de wetenschap over, met bijgeloof en een soort giftige mix van ideologie, politiek en religie. Er zit geen waarheid in; compleet bedrog en oplichterij. Moore beschrijft kooldioxide als het ‘manna van het leven’ en verwerpt de bewering van moderne klimaatactivisten, dat het natuurlijke levengevende gas eigenlijk een fatale verontreiniging zou zijn. Hij waarschuwt dat wetenschappers worden gecorrumpeerd door politici en bureaucraten die belang hebben bij het verspreiden van de klimaatclaim om hun eigen macht te centraliseren. De grote mediabedrijven hebben dan de taak om de klimaatclaims te verspreiden om de bevolking met beweringen dat de wereld ondergaat bang te maken. De media herhalen keer op keer voor iedereen dat ze hun eigen kinderen vermoorden.

Patrick Moore trok eerder de aandacht toen hij Alexandria Ocasio-Cortez bekritiseerde. Ocasio-Cortez is een geracialiseerde linkse activistische politica, die recent werd verkozen in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en pleit voor een “nieuw groen geschenk” in de vorm van sterk verhoogde klimaatbelastingen.

Moore is echter in het bijzonder kritisch over de klimaatorganisatie Sunrise Movement, die zou zijn ontstaan op initiatief van ‘jongeren’, die zich zorgen maken over het klimaat. Ze hersenspoelen deze kinderen om te geloven dat de wereld in tien jaar zal vergaan. “Daar moet de financiering van miljardairs achter zitten”, zegt Patrick Moore. Ongetwijfeld verwijzend naar de manipulatieve daden van de sluwe George Soros.

Dan het verhaal van professor dr. ir. Guus Berkhout

EU-president Ursula von der Leyen wil maar liefst €1.000 miljard (1 biljoen) gaan uitgeven, om de klimaatverandering te bestrijden; ze roept zelfs de klimaat-noodtoestand uit. Deze € 1.000 miljard zal – je raadt het al- van ons EU-burgers dienen te komen. Haar verhaal baseert ze op gepolitiseerde wetenschappelijke verklaringen van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Deze uiterst dubieuze club van een allegaarte aan wetenschappers houdt burgers vanwege hun CO2-uitstoot, verantwoordelijk voor klimaatverandering en opwarming van de aarde. Onnodig te zeggen, dat deze maatregelen verstrekkende gevolgen hebben, niet in de laatste plaats, gezien de ‘noodtoestand’ voor onze rechten en onze democratische vrijheden..!

Geofysicus dr. Guus Berkhout

De ‘Climate Intelligence Foundation’
Één van de oprichters van deze stichting is professor Ir. Guus Berkhout, die zijn carrière 50 jaar geleden begon in de geo-energie-industrie, Daarbij bekleedde hij, van 1976 tot 2008, een leerstoel geofysica en akoestische beeldvorming aan de TU Delft. Van 1998 tot 2001 was hij als vice-president van deze universiteit verantwoordelijk voor onderzoek en intellectueel eigendom. De afgelopen decennia adviseerde hij de Nederlandse regering over de geluidsproblemen rond Schiphol. Hij is één van de oprichters van CLINTEL (Climate Intelligence Foundation) aan het begin van het jaar en stelde halverwege het jaar de wereldwijde klimaatverklaring voor.

Berkhout is de auteur van enkele honderden wetenschappelijke artikelen (peer-reviewed) over seismische beeldvorming van het geologische archief van het binnenste van de aarde. Hij is lid van de KNAW, de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, senior lid van de Nederlandse Academie van Ingenieurs (AcTI), erelid van de American Society for Exploration Geophysicists (SEG) en erelid van de European Association of Geoscientists and Engineers (EAEG).

Simpel gezegd is Guus Berkhout, bij alle panische berichten rondom klimaatontwikkelingen, gewoon een ‘meer nuchtere’ wetenschapper. De Climate Intelligence Foundation’ (CLINTEL), is een wereldwijde organisatie van meer dan 800 wetenschappers, waaronder één Nobelprijswinnaar. Ze richten gezamenlijk één duidelijke boodschap tot de EU, de VN en de regeringen van de wereld: ‘Er is geen klimaatcrisis. Stop met het vernietigen van miljarden euro’s en complete economische systemen om klimaatverandering te bestrijden, waarvan we nog steeds niet weten hoe groot het door de mens veroorzaakte aandeel is.’ En of daarbij andere factoren, zoals de fenomenen rondom de Zon, wolkenvorming, oceaanfluctuaties en vulkaanuitbarstingen tezamen een veel grotere rol spelen dan wij als mensen dat doen op Aarde..

Er is geen klimaatcrisis. Stop met het vernietigen van miljarden euro’s en complete economische systemen om klimaatverandering te bestrijden, waarvan we nog steeds niet weten hoe groot het door de mens veroorzaakte aandeel is.

Een kleine blik in de verborgen agenda van de angstzaaiers, de paniiekschoppers..?

Ter gelegenheid van de verklaring van het Europees Parlement van de klimaatsituatie, afgelopen 28 november 2019, hebben tenminste enkele Duitse Europarlementariërs geëist dat het begrip ‘Notfall’ (noodgeval) moet worden gebruikt in plaats van een ‘Notstand’ (noodtoestand). Dit doordat het woord ‘Notstand’ refereert ook aan de noodverordening van het nazi-regime in 1933, waarbij toen, via deze ‘Notstand’ een belangrijke stap in de richting van de machtsovername door Adolf Hitler werd gezet en de daaropvolgende dictatuur van het nazi-bewind.

Vanuit het democratisch principe, heeft een noodtoestand in het algemeen tot gevolg, dat wettelijke bescherming van burgers tegen soevereine maatregelen door de staat wordt verminderd. De overheden kunnen dan in het geval van ‘Notfall’ hun verplichtingen volgens de wet negeren. En of daar in dit geval sprake van moet zijn..? Alleen al het feit dat het woord in de verklaring van het Europese Parlement werd opgenomen..!!

De wetenschappelijke angels…
Wetenschappers leven bij de gratie van twijfel, vragen zoals: ‘Heb ik voldoende gegevens, heb ik genoeg gemeten?’ en ‘Heb ik aan alle factoren gedacht?’ en ‘Is mijn interpretatie werkelijk correct?’ De wetenschap floreert op het spanningsveld tussen de uitwisseling van kennis tussen wetenschappers onderling, die vervolgens de weg plaveit naar een gevestigde stelling.
Kennisverwerving ontstaat dus niet door een democratische meerderheid en niet door het principe dat degene gelijk krijgt, degene is die het hardst schreeuwt, of die de slechtste horrorscenario’s verspreidt en de tegengestelde resultaten van anderen ontkent, of degene die het meest door de media wordt waargenomen..!

Kennis wordt niet verkregen door een meerderheidsbesluit, maar alleen door bewezen feiten.

Hoe simpel is het om te bewijzen dat we NIET over een UNIEKE situatie spreken in de wereld, waarbij PLOTSELING de gletsjers smelten, doordat het wereldwijd warmer zou worden..!

Deze principes zijn voor veel wetenschappers vanzelfsprekend. Ook voor de Nederlandse emeritus professor Guus Berkhout, die een jaar geleden ‘CLINTEL’ oprichtte. We hebben daar HIER op de site al ruimschoots aandacht aan besteed. Voor hem was de aanleiding, de confrontatie met, door wat hij beschouwde, zeer vreemde profetieën van het IPCC over ons klimaat, de opwarming van de aarde en de zeespiegel. Want als geofysicus bestudeert Berkhout al meer dan 50 jaar geologische lagen, door middel van seismologie.

Hij werkt daarbij ook samen met collega’s, die aldus verkregen fossiele vondsten van dieren en planten analyseren. Die arbeid maakt de geschiedenis van onze aarde zichtbaar, waarbij er sprake is van een continue dalende en stijgende zeespiegel, smeltende en groeiende gletsjers, warme en koude periodes en dus ook de verandering in het klimaat op aarde gedurende miljoenen jaren. Vanuit wetenschappelijk oogpunt is Berkhout heel duidelijk over de angstaanjagende scenario’s van het IPCC, die volgens hem zijn gebaseerd op onrijpe en falende computermodellen en die mensen afschrikken.

EEN SCHANDE..!
Berkhout noemt het hele IPCC-verhaal heel duidelijk ‘een schande’. Wereldwijde beslissingen over het klimaat zouden alleen gebaseerd moeten zijn op wetenschappelijk bewezen stellingen. Professor Guus Berkhout was ook verbijsterd, over de manieren waarop het IPCC en aanhangers al jaren proberen onderzoekers met een andere kijk op klimaatverandering te blokkeren en hun wetenschappelijke resultaten te negeren.! Er zit in zijn gevoel dan ook een compleet ándere agenda achter deze pogingen, die NIETS met wetenschap te maken heeft..!!

Een actueel voorbeeld hiervan en precies op tijd gepubliceerd voor de klimaattop in Madrid is de oproep, door de voormalige directeur van het Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK), Hans Joachim Schellnhuber. Hij is ook lid van de ‘Wetenschappelijke adviesraad van de federale regering inzake mondiale milieuveranderingen’ (WBGU) en lid van het IPCC. “Schellnhuber combineert in zijn artikel in het wetenschapsmagazine Nature vage wetenschappelijke uitspraken en persoonlijke politieke oproepen”, zegt Guus Berkhout. “Inclusief een politiek pleidooi voor dringende klimaatmaatregelen.”

Schellnhuber en zijn co-auteur Johan Rockström verwijzen naar een project van het Potsdam Instituut uit 2015, waaruit zou blijken dat in de onnauwkeurige periode van 5 (!) tot 10.000 jaar de zeespiegel meer dan 3 meter zou kunnen stijgen. In de afgelopen 20.000 jaar is de zeespiegel in Europa met 120 meter gestegen. Een stijging van de zeespiegel van 3 meter in 10.000 jaar zou daarom als 100%-natuurlijk worden geclassificeerd..! Maar  wat te denken van het NIET VERMELDEN VAN recente wetenschappelijke publicaties, die wijzen op een stijging van de zeespiegel van maximaal 40 centimeter tot 2100, door het smelten van het West-Antarctisch schiereiland.

Het ‘ANGST-scenario’ in de praktijk..
Als gevolg hiervan nemen de MSM, ‘main stream
media‘ gretig deze 3 meter zeespiegelstijging op, als schrikbeeld en verspreiden dit onder de mensen, die de politieke beslissingen op basis van dergelijke klimaatvoorspellingen nederig accepteren of zelfs goedkeuren en de ‘noodsituatie’ accepteren. Of zoals o.a. CU-leider GertJan Segers het zegt in interviews: “Er is consensus onder de wetenschappers”. Nou meneer Segers, doe uw werk goéd als christelijk volksvertegenwoordiger, want die is er dus helemaal NIET..!! Of durft GertJan Segers geen ‘NEE’ te zeggen tegen de mening van de massa..?

De volstrekt domme wijze waarop een site als NU.nl probeert ‘klimaatcensuur’ uit te voeren, door klimaatberichten die niet in hun straatje/agenda passen, te weren. Hoe dom kun je zijn als ‘journalist’..?! (klik voor artikel)

Berkhout en zijn wetenschappelijke collega’s, waaronder enkele Duitse, vechten heel simpel voor een open wetenschappelijk debat over klimaatverandering. Daarbij doen dan BEIDE partijen hun zegje: de sceptici over klimaatverandering door de mens veroorzaak en degenen die andere oorzaken primair verantwoordelijk achten voor klimaatverandering en het klimaatalarm afwijzen. Op dit moment zijn Berkhout en de mensen van CLINTEL bezig om een constructieve conferentie te plannen waarbij ‘Samenwerking in plaats van uitsluiting’ het thema vormt.

Afgelopen september kwam deze stichting ‘CLINTEL’ voor het eerst naar buiten met zijn Europese klimaatverklaring. ‘Er is geen klimaatcrisis’ was de titel van een open brief aan de secretaris-generaal van de VN, António Guterres. (HIER) Publieke beschuldigingen zoals ‘verspreiding van halve waarheden’, lobbywerk (Berkhout werkte vijftig jaar geleden als wetenschapper voor de olie-industrie) en een ‘samenzwering’ volgden als reactie van de zijde van klimaatactivisten. De berichtgeving in de media over de CLINTEL-verklaring op Facebook werd zelfs tijdelijk gecensureerd. Je vraagt je af hoe het mogelijk is.. De vergelijking met de lynch-partijen door de KuKluxKlan in de jaren 1920 lijkt zich verder op te dringen!

Een lijst van 11.000 voorstanders van de mainstream-opinie, inclusief professor Mickey Mouse.. , dat het wel degelijk de mens is, die de huidige klimaatverandering veroorzaakt, werd in de media verspreid. En voor Berghout is dat uiterst bizar: Als de klimaatalarmisten zo zeker zijn van de belangrijkste menselijke schuldige van de huidige klimaatverandering, waarom zijn ze dan zo vijandig tegenover ons? Waar is het wetenschappelijk bewijs? Dan zouden ze toch ónze mond kunnen snoeren met dát bewijs?”

De Europese mis-leiding..!
De Europese klimaatverklaring is intussen een wereldwijde verklaring geworden en tegelijkertijd is het aantal wetenschappers dat zich bij CLINTEL heeft aangesloten, gegroeid van 500 naar meer dan 800, uit 35 landen afkomstig. Het zijn meestal oudere wetenschappers. Guus Berkhout hierover: “Jonge onderzoekers worden regelrecht bedreigd met hun ontslag, als ze zich bij ons aansluiten. Hij herinnert eraan dat er in werkelijkheid geen enkele klimaatwetenschapper is die alle klimaatwetenschap beheerst, maar dat zij slechts
één subdiscipline (kunnen) toepassen. Want heel simpel: het klimaatsysteem is daarvoor veel te complex.

Astronomen, geologen, meteorologen, biologen, tot dertig disciplines zijn betrokken bij de verkenning van het klimaat en de waargenomen verandering(en) daarvan. Klimaatonderzoeker Schellnhuber studeerde bijvoorbeeld vaste-stoffysica, klimaatonderzoeker Rockström, de opvolger van Schellnhuber bij PIK, studeerde bodemkunde, hydrologie en landbouw. Berkhout heeft vele jaren onderzoek gedaan en weet ook hoe moeilijk het is om financiering te krijgen van de staat of de EU.

Guus Berkhout hierover: “Ik heb het zelf gezien. Onderzoeksverzoeken van collega’s werden afgewezen. Als ze de zin ‘impact op door de mens veroorzaakte klimaatverandering’ aan exact dezelfde toepassing toevoegden, stroomde het geld. Onder dergelijke omstandigheden is onderzoek nooit echt open.” Hij heeft ook last van het feit dat politici en klimaatactivisten geen duidelijk onderscheid maken tussen klimaatverandering en vervuiling; ze voegen ‘gewoon’ alles samen, zoals:

 • zeespiegelstijging,
 • plastic in de oceanen,
 • CO2-stijging,
 • luchtvervuiling,
 • opwarming van de aarde,
 • overbemesting van landbouwgrond.
 • etc.

Daarbij versluieren ze het debat over wat ze echt willen. Wij mensen zijn vanzelfsprekend verantwoordelijk voor de vervuiling. Daartegen moeten we strijden. Maar nógmaals: er zijn echter zeer gegronde twijfels of wij ook verantwoordelijk zijn voor de klimaatverandering”, zegt Berkhout. Naar zijn mening is aanpassing aan de klimaatverandering de beste oplossing. Als Nederlander spreekt hij uit ervaring: ongeveer 30% van Nederland, inclusief de luchthaven Schiphol, ligt onder zeeniveau. Het voorbeeld laat zien dat mensen zelfs onder ongunstige omstandigheden goed kunnen leven als ze zich vakkundig aanpassen met een goede infrastructuur en hun geld niet aan iets anders verspillen.

We staan ook wereldwijd op de tweede plaats in de voedingsmiddelenproductie. Deze branche werkt voortdurend aan de aanpassing van haar landbouwproducten zodat ze beter bestand zijn tegen droogte, vocht, kou, hitte, ziekteverwekkers en tegelijkertijd beter groeien. Scholieren zoals Greta Thunberg, vertegenwoordigden niet alleen de toekomst, maar ook de waarheid, die, zoals ze eisten, op wetenschap is gebaseerd, aldus Potsdam Instituut-klimaatonderzoeker Rockström. Nadat hij Greta Thunberg, toen ze het Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung bezocht, had geïnformeerd over de risico’s van onverminderde broeikasgasemissies en manieren om het klimaat te stabiliseren.

Voor Ingenieur Guus Berkhout is het daarentegen de vraag: “Welk vreemd klimaatverhaal van angst en schuldgevoel vertellen we onze kinderen? Wat voor soort klimaatoorlog willen we voeren die zoveel energie, geld en welvaart gaat kosten in plaats van positief naar de toekomst te kijken en te zoeken naar kosteneffectieve oplossingen voor hoe we ons kunnen aanpassen aan de natuurlijke klimaatverandering?”

Bronnen o.a.:

 1. De wetenschap achter de CLINTEL-klimaatverklaring (pdf).
 2. www.aj-berkhout.com.
 3. 500 wetenschappers zijn het niet eens met de VN: er is geen noodsituatie in het klimaat
 4. Klimaatverandering? Een professor analyseert de situatie
 5. Gastbijdrage: bekentenissen van een klimaatontkenning
 6. Greenpeace Founder: Global Warming Hoax Pushed by Corrupt Scientists ‘Hooked on Government Grants’
  ‘Greatest scam in history’: Greenpeace co-founder thrashes global warming ‘brainwashing’ campaign

3 gedachten over “Nog meer experts tegen klimaat-idiotie..!!

 1. https://www.youtube.com/watch?time_continue=855&v=W1PS9-oOfRw&feature=emb_logo (met een Zweedse wetenschapper).
  https://www.youtube.com/watch?v=1zrejG-WI3U (bij 20.23 kort stukje over ‘osteoporose van de zee’ met uitleg van de test die o.a. resulteerde in alarmerende foto’s die Al Gore toonde van schaaldieren met broze schalen (als gevolg van verzuring) en het resultaat van een test waarbij maandenlang ong. 7x zoveel CO2 als thans in de lucht zit, in water met krab en kreeft werd gepompt: de dieren werden groter!)

 2. Bijna dezelfde discussie vindt plaats op het gebied van vegetarisme en veganisme.
  Door überhaubt vlees te eten ben je op vele vlakken als misdadiger te beschouwen.
  1; Álle dieren zijn zielig.
  2; De mens is een herbivoor.
  3; Door vlees te eten maak je de ontbossing voor de teelt van soja mogelijk.
  4; Het rendement van vlees als voeding is zo laag dat waardevolle landbouwgronden hiermee verloren gaan.
  5; De voedseldieren stoten ‘gevaarlijke stoffen’ uit zoals koolzuur en stikstof.
  Een levensgevaarlijk discussie is zich hierover aan het ontvouwen die totaal scheef denken laat zien, m.i.
  Ik zelf ben een rabiaat tegenstander van de bioindustrie en zou het lieste zien dat er een stelsel komt waarbij men op vertoon van een licentie, vlees kan kopen.
  Wanneer je aantoonbaar in staat bent een dier te doden en vervolgens te slachten voor consumptie, alleen dàn kom je in aanmerking voor zo’n licentie.
  Vervolgens is vlees alleen nog maar te koop bij een slager en niet meer in de supermarkt.
  Weg, kiloknallers, weg, klimaatgezwam, weg, zieligheidspredikanten, weg massahouderijen.
  Mooi pech voor de supers die trouwens al jaren hebben laten zien hoe het niet moet en dan de prijs ervoor moeten betalen door daling in de omzet. Opsteker voor de ambachtelijke slagers.
  Ik zie ook de keerzijde in de vorm van zwarthandel maar dat steekt schril af tegen de perversie waarin de bioindustrie nu in zit. Ik schat dat rond 2023 dit thema heel actueel zal worden.

 3. Het verhaal over Moore, als co-founder van greenpeace is zwaar overtrokken. Lees:

  During March 2015 in an interview by French investigative journalist Paul Moreira, which was first broadcast on French television station Canal+ in September 2014, Moore was asked about the safety of the herbicide glyphosate. Moore told Paul Moreira that one “could drink a whole quart of it” without any harm. When Moore was challenged to drink a glass of the weedkiller, he refused, saying “I’m not an idiot” and “I’m not stupid” before ending the interview. Monsanto, primary producers of glyphosate weedkillers under the Roundup brand, denied having retained Moore or his PR agency.[71][72] The interview came shortly after the release of a World Health Organization (WHO) report adding glyphosate to a list of probable carcinogens.[73][74]

  Ik noem het noemen van deze man in dit verhaal ..de waarheid… geweld aandoen.
  Suggestie van mij: zoeken naar …waarheid… is alles, ja letterluk alles verifiëren wat overal gezegd/geschreven wordt. Hier en bij alles wat ik lees, wil ik mezelf overtuigen.
  Geloven doe ik op mijn manier en hou ik bij me.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.