Advertentie

Codex Alimentarius: gezondheid aan banden gelegd..!


Codex Alimentarius:

Onze gezondheid aan banden gelegd.

2013 © Ed Vos

 x

De farmacie, boekt  torenhoge winsten aan onze (on)gezondheid. De gezondheidszorg zou eigenlijk moeten waken over onze gezondheid. Helaas valt aan gezonde mensen geen winst te behalen. Die gebruiken immers de producten van de farmacie niet?  De Codex Alimentarius is een commissie die rapporten schrijft. Geenszins een overheidsinstantie, al nemen overheden, aangespoord en gestimuleerd door de farmacie, maar al te graag de codex over om er dwingende wetgeving van te maken. Eeuwenoude natuurgeneeswijzen, homeopathie en nu kortelings (14-12-2012) zijn ook de voedingssupplementen en vitamine preparaten aan de beurt om wettelijk bestreden te worden.

mother-earthDe natuur gaf en geeft ons alles.
Eeuwenlang heeft de mens zijn voedsel uit de natuur moeten en kunnen halen. Vele uren per dag werden besteed aan jagen, het land bewerken en oogsten.  Men had er ook alle tijd voor, want was er geen industrie, waren er geen winkels, en was er geen geldsysteem dat in stand gehouden diende te worden. Geen 24 uur economie dus. Mensen hoefden niet een baan te zoeken om een salaris te vergaren, belastingen, verzekeringen etc. te betalen. Politiek en farmaceutische lobby’s waren er gewoon niet.

De mens vond in de natuur niet slechts zijn voedsel, maar ook de middelen om kwalen en kwaaltjes mee te bestrijden. Men had destijds enorme kennis van hetgeen bepaalde natuurproducten voor ons konden betekenen. Klazien Rotstein-van den Brink (1919-1997), beter bekend als “Klazien uut Zalk” bracht regelmatig TV-uitzendingen op het scherm, en schreef enige boeken over natuurgeneeskunde, en handige tips voor het huishouden.

Zou Klazien zich niet in haar graf omdraaien  nu ze ziet waar onze wetgeving mee bezig is? Die kennis is deels verloren gegaan door de industrialisatie en urbanisatie. Echt contact met de natuur heeft men doorgaans nauwelijks nog meer.

De plaatselijke groenteman in mijn geboortedorp verbouwde in elk geval zelf een deel van de producten die hij verkocht. Of hij daarnaast producten inkocht is me niet bekend. Ik was destijds te jong om zicht te hebben op diens volledige bedrijfsvoering, maar kan me voorstellen dat hij die producten dan afnam van de vele agrariërs die het dorp rijk was.

Codex Alimentarius.
In 1962 werd de commissie Codex Alimentarius opgericht door de Verenigde Staten. De hoofddoelen waren:

 • het beschermen van de gezondheid van consumenten
 • het verzekeren van eerlijke handelspraktijken in de voedselhandel
 • het bevorderen van harmonisering van alle voedselstandaarden, die opgesteld worden door internationale organisaties

Op zich uiteraard mooie en eerbare doelstellingen. Gedurende een aantal jaren echter, lijkt het er op dat de doelstellingen van de Codex toch wat aan het veranderen zijn, en begonnen er  vragen op te borrelen bij de bewuste mens, die graag verantwoording neemt voor een gezond leven. Dat is natuurlijk een grondrecht van elk mens. Maar de Codex begon toch wat merkwaardige vormen aan te nemen. Natuurgeneeskunde zou het veld moeten ruimen. Natuurlijk kon niemand zich voorstellen dat welke regering dan ook hier wetten voor zou gaan uitvaardigen.

2008 Nobelprijswinnaar professor dr. Luc Montagnier heeft geen goed woord over voor de tegenstanders van Homeopathie. ZIjn woorden wijzen op een farmaceutische maffia, zo simpel is het feitelijk..! Misschien een idee dat mw. Schippers even met hem belt, vóórdat ze wetgeving tegen homeopathie aan de Kamer stuurt..?
2008 Nobelprijswinnaar professor dr. Luc Montagnier heeft geen goed woord over voor de tegenstanders van Homeopathie. Zijn woorden wijzen op een farmaceutische maffia, zo simpel is het feitelijk..! (klik op illustratie voor artikel op de site: ‘De leugen van de homeopathie-leugen’..)

Homeopathie
Fabrikanten bijvoorbeeld van homeopathische middelen  moesten wetenschappelijk aantonen dat deze middelen werken. En dat terwijl de middelen hoog gepotentieërd (verdunt) zijn. Een onmogelijk uitvoerbare taak, omdat de middelen zich niet kenmerken door de aanwezigheid van bepaalde stoffen, maar hun werking danken aan de energetische waarde van de oorspronkelijk gebruikte planten etc.

Een energetische waarde die zich wetenschappelijk (nog) niet laten meten. Wel middels radiëstesie, maar geldt dat niet als een wetenschappelijke methode, en is dat uiteraard ook niet. Op de verpakkingen mag niet meer worden vermeld, waar deze homeopathische middelen voor dienen. Zo wordt het voor de consument haast ondoenlijk een goede keus te maken uit de verschillende producten.

Voeding supplementen
En na de homeopathie zijn dan nu de voeding supplementen aan de beurt om het veld te moeten ruimen. Artikelen over een bepaald nutrition, vitamine of sporenelement mogen wel in een artikel beschreven worden, maar mag er dan in een tijdschrift dan geen advertentie staan van een product gerelateerd aan dat nutrition, die vitamine of het sporenelement. Dit op straffe van een boete van MINIMAAL € 30.500,- Deze boetes worden opgelegd door de Voedsel en waren autoriteit (VWA).

De VWA heeft het totaaloordeel en bepaalt wanneer er sprake is van een gezondheid claim en wanneer niet. Daarbij moet gezegd worden dat het begrip ‘gezondheidsclaim’ inmiddels ‘medische claim’ genoemd is geworden, ten tijde van het schijven van dit artikel. (In de wandelgangen) En de eerste boetes zijn inmiddels al opgelegd!! Auteurs van artikelen in tijdschriften en uitgevers daarvan zijn elk aansprakelijk. Het zelfde geldt voor internetsites. Wanneer er ook maar  bijvoorbeeld een link wordt geplaatst naar een product is de auteur van het artikel aansprakelijk.

loesje codex alimentariusDiverse websites hebben inmiddels hun site, of delen ervan verwijderd. Andere hebben de site op ‘zwart’ gezet. Ook al stonden er artikelen van groot nut voor de bewuste mens op. Vaak particulier initiatief van mensen die uit gedrevenheid informatie aan ons allen wilden doen toekomen. Blijkbaar is de VWA er alles aan gelegen mensen monddood te maken, journalisten incluis. Een aantasting dus voor het grondwettelijk recht van vrije meningsuiting.

Meerdere rechten worden overigens met voeten getreden. Zo hebben wij ons zelfbeschikkingsrecht, en hebben wij het recht op een gezond leven. In mijn optiek ben ik voor het overgrote deel ZELF verantwoordelijk voor mijn gezondheid. De doorvoering van de Codex Alimentarius beknot me erin als vrij mens te kiezen voor een gezond leven.

De voedsel en waren autoriteit  handhaaft (legt boetes op) het volgende:

 • Productnamen mogen niet in verband worden gebracht met medische beweringen
 • Uitgevers van tijdschriften mogen geen producten aanbevelen met medische beweringen.
 • Medische beweringen in levensmiddelen informatiebrochures, die speciaal zijn ontworpen voor wederverkopers en professionals (zoals artsen of therapeuten) zijn verboden.
 • Advertenties over voedingsproducten mogen niet verwijzen naar andere documenten of websites die medische beweringen (over het product of de ingrediënten daarvan) bevatten.
 • Als een bepaald voedingsmiddel wordt geadverteerd op een website, mag er geen enkel verband of koppeling, waar dan ook op die website, staan naar medische informatie over het product of een van de bestanddelen.
 • Een website met een bepaald voedingsproduct mag niet linken of verwijzen naar pagina’s buiten de site met medische informatie met betrekking tot deze producten, ongeacht wat de aard van die medische informatie is. Zelfs medische claims voor producten in een chatroom op het internet zijn verboden.

Magnesium
Even een kleine anekdote:  Zelf heb ik sinds vele jaren last van mijn onderrug en been. Pijnstillers van de farmacie zouden mijn pijnen middels pijnstillers wellicht kunnen onderdrukken, maar heb ik een gevoelsmatige antipathie tegen chemische middelen. Tot mij een artikel onder ogen kwam dat bijna iedereen een tekort aan magnesium (en vitamine D) heeft. Ik ben magnesium als supplement op mijn dagelijkse, gezonde, voedsel  gaan gebruiken, en heb daar dus heel veel baat bij.

Deze codex zet wereldwijd de voedselindustrie op zijn kop!
Deze codex zet wereldwijd de voedselindustrie op zijn kop!

De informatie over magnesium, was voor mij dus uiterst belangrijk!  Het gebruik van magnesium als supplement maakt de kwaliteit van mijn leven een stuk aangenamer, en kan ik weer vol vertrouwen een stevige boswandeling aangaan. Ik had namelijk rug- en spierklachten, die na het gebruik van magnesium tot nagenoeg nul gereduceerd zijn.

Algemeen nut
In mijn beleving staat vast dat wanneer iemand gezond is en goed kan functioneren in de maatschappij, zijn of haar werk optimaal en met plezier kan uitvoeren, het de totale samenleving ten goede komt. Als iemand niet meer in staat is diens werk uit te voeren, en in de WAO terecht komt, komt deze ten laste van de samenleving. De uitvoering en handhaving van de Codex Alimentarius, komt me dan ook op zijn zachtst gezegd wat merkwaardig voor.

Een burger wordt het niet langer gegeven mogelijkheden aan te wenden middels de alternatieve en beslist effectieve middelen een goede gezondheid te behouden, te ontwikkelen danwel te effectueren. De Codex Alimentarius verbiedt dit.

Situatie in Nederland
Nederland is zoals in vele opzichten ‘roomser dan de Paus’. In deze heeft Nederland weer een pilotfunctie, wat in houdt dat Nederland zich ook in dit kader weer bereid verklaart heeft als proefkonijn voor de EU te functioneren. Onze wetgeving dienaangaande is van kracht sinds 14-12-2012, en daarmee de basis voor het implementeren van deze Europese wetgeving, gebaseerd op Amerikaans schoeisel in de hele EU. Deze implementatie in de EU zou in 2013 moeten gaan plaatsvinden.

Wij Nederlanders nemen ook in deze het uiterst bedenkelijke, en laakbare voortouw. Hoe is het mogelijk dat onze regering deze wet heeft uitgevaardigd en per 14-12-2012 heeft laten ingaan? Natuurlijk, we zijn als land al lang niet meer soeverein. We lopen netjes in de pas die de EU ons voorschrijft, aangemoedigd door de financiën en lobby’s van de farmacie.

monsanto cartoonGroentetuin en Monsanto
Hoewel het niet binnen de Codex Alimentarius zou moeten passen, hebben we helaas indirect toch te maken met een grote aantaster van de voedselproductie. De firma Monsanto. Monsanto heeft zo ongeveer het alleenrecht op de genetisch gemanipuleerde gewassen. Zij maken hun gewassen resistent tegen het zeer omstreden onkruid verdelgingsmiddel ‘RoundUp’.

Monsanto creëert daarmee een machtspositie. Het middel ‘RoundUp’ mag in Nederland vanaf 2018 niet meer door particulieren gebruikt worden vanwege gezondheid aantastingen. Maar vanwaar dit uitstel tot 2018? Want gif is toch gif!? Wetenschappelijk is aangetoond dat het hoofdbestanddeel van ‘RoundUp’, glyfosaat, niet zo afbreekbaar is als Monsanto bij hoog en laag beweert. Ook dringt het door in de bodem en vervuilt het ons oppervlaktewater. Ook dit weer in volledige tegenstelling tot hetgeen Monsanto suggereert..

loesje monsantoBehalve bij particulieren, wordt ‘RoundUp’ ook in de agrarische sector  grootschalig gebruikt. Landbouwers kennen echter de gevaren, en zullen na besproeiing van de gewassen niet snel het veld in gaan, zeker niet bij lage temperaturen en vochtig weer.

Wetsvoorstel in de Verenigde staten
(en dus op korte termijn hoogst  waarschijnlijk ook in Nederland.)

Groenten in eigen tuin verbouwen is niet langer meer toegestaan. Landbouwers die familiebedrijven hadden, overgaan op vader op zoon, en dit al jarenlang voortzetten, worden door deze wetgeving tot de (Monsanto) bedelstaf verplicht. Gezond eten mag van Monsanto niet meer, en wordt Monsanto daarin gesteund door de farmacie die middels vaccinaties ons in een permanente situatie van ongezondheid tracht te houden. De genetisch gemanipuleerde zaden en uiteindelijk groenten etc. worden uiteindelijk de standaard. Wie andere dan door Monsanto verstrekte zaden gebruikt is dan uitdrukkelijk in overtreding.

Dr. Rath
De medicus Dr. Rath heeft zich ten doel gesteld, zijn kennis en wetenschappelijke onderzoeken in dienst te stellen van de gezondheid van de mens, en heeft daartoe de ‘Dr. Rath Health Foundation’ opgericht. Deze stichting werkt zonder winstoogmerk en is wars van de farmaceutische financiële belangen. Dr Rath en diens stichting hebben slechts de werkelijke gezondheid van de mens voor ogen. (zie ook deze link: HIER Voor informatie de Nederlandstalige website.)

Dr Rath quote

Op 13-03-2012 gaf Dr. Rath een lezing in Berlijn. Na afloop bleek hij nog een boodschap aan de Duitse bevolking in petto te hebben, maar ook aan alle Europeanen. In deze boodschap geeft hij aan dat de Eerste en Tweede Wereldoorlog een poging waren van het farmaciekartel. De derde poging om de wereldmacht te krijgen vindt thans plaats. De boodschap na afloop van Dr. Rath’s lezing vindt je hier in dit filmpje; kijk er maar eens rustig naar:
X

x
Conclusie:

Concluderend stel ik vast, dat de Codex Alimentarius een verouderde commissie is, die zonder enige waarborgen, meent bepaalde stellingnamen in te mogen nemen, en ongemotiveerd, want geen enkele status hebbende, het zich aanmatigt zich te bemoeien, cq zich permitteert een oordeel te kunnen vormen over de gezondheid situatie van  burgers.

Onze regering vaardigt een wet uit die indruist tegen elk gezond verstand, indruist tegen de grondwet, en gebaseerd is op de EU wensen. Zelfs de VN resolutie, die bepaald dat elk mens een zelfbeschikkingsrecht heeft wordt met voeten getreden. Vervolgens meent het VWA een vrijbrief te hebben goedbedoelende, hun gezondheid als belangrijk te beschouwende mensen, een boete van MINSTENS € 30.500 te kunnen opleggen.

Ook de persvrijheid wordt hier met voeten getreden. Democratie?  Communisme?  Dictatuur? De grenzen zijn helaas vervaagd!

Bronnen:

http://www.wanttoknow.nl/overige/de-codex-alimentarius-in-werking

www.codexalimentarius.nl  Ministerie economische zaken, Landbouw en innovatie

http://nl.wikipedia.org/wiki/Codex_Alimentarius
http://www.vtm-milieu.nl/roundup

Dr. Rath: http://www4nl.dr-rath-foundation.org/extras/codex/codex-whatisit.html

 

55 gedachten over “Codex Alimentarius: gezondheid aan banden gelegd..!

 1. Dag Ed! Misschien goed nieuws ter ondersteuning: mijn nieuwe boek ‘ Aspartaam: de Zoete Wraak’, Fraude, Corruptie en DraaideurenPolitiek binnen de Farmaceutische Industrie en Voedingsindustrie bij de goedkeuring van Aspartaam’ is nu klaar en wordt uitgebracht door een uitgever!

  Hierin komt het ware gezicht van de industrie uitgebreid aan bod, en wordt ook de EU-regulering, de Codex Alimentarius en het belang van natuurlijke voeding en geneeswijzen bij preventie en behandeling van zelfs ernstige en chronische ziekten besproken.

  Ik zit nu op 100.000 woorden, dus leg de komende dagen de laatste hand ana het boek, ik houd je op de hoogte! Groeten John

  ps: kende je dit Codex Alimentarius artikel al (zie ook noot 9!):
  http://www.healingsoundmovement.com/articles

  1. Hasllo John,
   Dank je voor je mooie reactie! Het is de hoogste tijd dat na vele decenia van pioniers, de bevolking nu eindelijk opstaat en in actie komt. De Codex alimentarius is een achterhaal systeem, gebaseerd op het aanpraten van angst de bevolking
   Jouw boek ontvang ik met graagte. Mijn adresgegevens heb je voor het factureren. En verzenden.

   Dank voor jouw mooie bijdrage!

   Ed

 2. Klein lichtpuntje : Monsanto en haar ggg’s (genetisch gemanipuleerde gewassen) worden in steeds meer landen bij wet geweerd.
  http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=3851:-monsanto-verliest-steeds-meer-terrein&catid=17:gezondheid&Itemid=30

  Voor wanneer de volkstuintjes met eigen gekweekte groenten in elke gemeente en gesteund door het bestuur?
  Als signaal van wakker zijn zou dit kunnen tellen!
  Wie steekt de handen uit de mouw om nationaal dergelijke initiatief op te zetten? De Verontruste Moeders? De Nieuwe Dokters? WTK? Earth Matters? De Niburu’s? Argusoog? Grenswetenschap? Frontier? Pateo? Occupy? Enzovoort.
  Enfin, de vele alternatieve en informatieve sites, verenigd in één sterke organisatie, moeten toch tot zoiets in staat zijn.
  Dan zou NL zich weer een Gidsland kunnen noemen.
  Bij ons heeft Peter Vereecke, moe getergd, jammer genoeg de handdoek in de ring gegooid.

  1. Dag Anelle, in mijn nieuwe boek ‘ Aspartaam: de Zoete Wraak’ roep ik op tot een dergelijk initiatief, gekoppeld aan feedback met voorstellen en participatie. Ook is het boek een aanzet tot een open structuur en wordt het gevolgd met meerdere tv-specials en interviews op dit gebied, zodat we elke keer weer de actualiteit kunenn volgen en hierop kunnen reageren, desgewenst.

   Want de initiatieven dienen kracht bijgezet te worden door de media, zodat de PR-industrie die de farmaceutische industrie en de voedingindustrie inzetten, machteloos gemaakt wordt (want het draait allemaal om perceptie, beeldvorming en propaganda; het grote publiek dient direct te kunnen zien wat er aan de hand is.

   Maar niet alle initiatieven en barrikades zijn effectief, het gaat allereerst om bewustzijn, maar omdat snelheid nu echt geboden is, roep ik op om samen te ‘ strijden’ door juist het andere te doen. Burgelijke ongehoorzaamheid, hakken in het zand maar wel consquent aan blijven geven en laten zien waarom dit zo belangrijk is, omdat het om ons zelfbeschikkingrecht en de vrijheid van keuze en gezondheid gaat…

 3. Ik was slachtoffer,
  de ‘ziekte’ van LYME

  Infiltratie bij de zgn hulpverenigingen
  En dus, opzeggen! dat soort lidmaatschippers!
  En dat deed ik dus,
  lees en weet: dat candida & darmschimmels
  altijd met LYME verwant zijn!!
  ————————————

  Onderstaande heb ik aan de lymevereniging verstuurd!

  Uw reaktie op mijn opzegging lidmaatschapkort was kort,maar de toon daarin
  duidelijk,
  bedankt voor uw bevestiging.

  De borrelia burgdorfuri oid,de naam van de ontdekker,deed dit met de DARKFIELD
  MICROSCOOP
  en wel met levend bloed,,de cellen kapotdrukken en 100% MATCH ——————–
  Niet de onbetrouwbare goedkope fluttesten die hier in dit zieke land worden
  toegepast
  Enorm veel mensen lijden!!!
  Plum Island,bedankt,politiek,bedankt!

  Depopulatie in werking…Georgia Guidestones,,,

  Bel onder andere,TS-Products of (schrijf Desire R)
  en vraag naar de LYMEKENNERS bij uitstek!!!! Ex huisartsen,deze
  zijn de reguliere
  kwakzalvers meer dan spuugzat!
  Ik genees mezelf,en ben hartstikke blut door deze fake gezondheidszorg
  ben bijna alles kwijt,zelfs mijn inkomsten,,,waarom?
  Omdat mijn Lyme niet erkend word door die waardeloze testen
  Want als het uitkomt wat Lyme werkelijk is…breekt de pleuris uit
  daarom blijft het zoals het is.En zijn er mega verdiensten mee gemoeid,en
  dit tenkoste van de zieke mensen
  t’is geen eens een ziekte,t’is gewoon een mini wezentje wat enorme schade
  aanricht
  in alle opzichten,en de witte jassen maar schrijven,en de kosten rijzen de
  pan uit,
  en nu ook codex alimentaris, heel duidelijk waar we in terecht zijn gekomen,MACHTHEBBERS..NWO

  Negatief???

  Inderdaad zo is het als je de werkelijkheid echt wilt/kunt zien
  Het grote wakker worden is begonnen!!!
  Alles komt vanlieverlee naar buiten,mensen zijn het zat

  Zie;

  http://alternatievenieuwsberichten.wordpress.com/2012/12/24/r-i-p-kruidenvrouwtje/

  Graag te plaatsen op het forum,wees oprecht!!!

  Gegroet & dank voor uw medewerking!

  Zwaardstrijder, (google maar)

  Sluiten

  1. Weer goed bezig geweest Budhy , de Goudse kaars brandt dus nog , gelukkig .

  2. Welkom Back Budhy Man, we hebben je gemist, trouwens gisteren een tv programma gezien waarin duidelijk werd wat de ‘heren 17’ van de V.O.C. aangericht hebben in Blanda Indonesië, slachtpartijen in de naam van een Naamloze Vennootschap, een toen nieuwe juridische constructie; zo was je zogenaamd niet persoonlijk aanspreekbaar meer voor de dood en verderf die aangericht werd om de zakelijke doelstellingen te halen, de aandeelhouders en de dividend winst uitkering daar ging het om, globalisering en geweld in de verNederlandse 17e eeuw;

   De Gouden Eeuw : Een wereldonderneming
   http://www.gemistvoornmt.nl/a.aspx/15107941/0

  3. Heya Folks hihi !
   Ach ja v.O.C. Verotte Ouwe Christenhonden niks aan te doen
   nou moeten we het met NaziChristenen doen.
   Ik zal me maar een beetje bedaren.
   Anders komen er weer bezwaren.
   Hier heb je een andere Gouden Eeuw
   Wel van een vriendelijker PoessieLeeuw
   Groets & Keep Going Strong
   Bud.
   http://www.youtube.com/watch?v=x5h-LAvQDCQ

  4. Hi Budhy,
   Dank je voor je verhaal! Dat Orbs door een muur kunnen gaan is bekend. Ik heb dat zelf ook veelvuldig ervaren. Maar dat ze de klepel van een bel beroeren, zodanig dat deze geluid maakt had ik nog niet gehoord 🙂
   Wellicht dient zich een nieuwe categorie Orbs aan; de “klokkenluidende Orbs” 🙂 . Wie zal het zeggen. Het zou helemaal mooi zijn als meerdere Orbs zo een carrillion zouden kunnen beroeren en een mooie compositie ten gehore zouden kunnen brengen. Een Requiem voor de Codex Alimentarius misschien? Het gaat immers om onze gezondheid!
   Verder zal ik hier verder niet op Orbs in gaan. Beetje of topic.

 4. Hallo John,
  Helemaal mee eens dat we onze krachten moeten bundelen en initiatieven moeten nemen om als tegengeluid van de farma propaganda te dienen. Waar nodig ben ik je man, en weet je me te vinden. Ik loop ook met plannen in die richting, maar is het handiger samen te werken dan ieder voor zich het wiel opnieuw uit te vinden.
  Zo ben ik oook geinterviewd geworden door Transparant Vlaams Nederlands Radio http://www.tvnr.eu en wordt het woensdag 16 januari om 19.45 uitgezonden. Daarna is het op hun archief te vinden, en na woensdag uiteraard ook op mijn website http://www.edvos.nl

  Samen spelen versterkt de echo!

  1. Heya Ed(9) Vos Interrazand ‘k-Zal zeker effuh kijken.
   ik heb nog een leuk verhaal voor jouw.
   ik was jaren geleden eens bij mijn buurman op bezoek,
   daar was ook een Ed(9) Bloem bij, toen er ineens een
   mooie lichtgevende gele orb verscheen. Vrij groot 15-20 cm hij dreef,vloog richting een bel met klepel, we waren met z’n drieën, en keken elkaar aan alsof het de normaalste zaak van de wereld was.
   Toen die gele LichtOrb bij de bel was aangekomen rinkelde het 1 keer
   om vervolgens dwars door de muur achter de bel te verdwijnen, naar mijn woonkamer…
   Thanxz ! Dit moest ik hier even kwijt.
   Groets Bud.
   http://www.youtube.com/watch?v=fLHC4Gbwj3s

  2. Heya Ed Ha-LoL je had op 10 moeten reageren nu net zit je op negen.
   Maak mij verder niets uit want er is nergens regen…
   Leuk trouwens een Klokkenluiders Orb.
   Wat denk je? Hebben ze hiervan in de Hemel een heel Dorp?
   On of off toppik? Daar word je toch doodziek van.
   Nog effuh en die Belluggen zetten me weer in de ban
   hihi.. Groets

  3. Dan ook nog maar even hier geplaatst

   Hi Budhy,
   Dank je voor je verhaal! Dat Orbs door een muur kunnen gaan is bekend. Ik heb dat zelf ook veelvuldig ervaren. Maar dat ze de klepel van een bel beroeren, zodanig dat deze geluid maakt had ik nog niet gehoord
   Wellicht dient zich een nieuwe categorie Orbs aan; de “klokkenluidende Orbs” . Wie zal het zeggen. Het zou helemaal mooi zijn als meerdere Orbs zo een carrillion zouden kunnen beroeren en een mooie compositie ten gehore zouden kunnen brengen. Een Requiem voor de Codex Alimentarius misschien? Het gaat immers om onze gezondheid!
   Verder zal ik hier verder niet op Orbs in gaan. Beetje of topic.

 5. Eerlijk gezegt had ik niet verwacht dat het zo n vaart zou lopen met deze wet. Maar nu net als Earth Matters, de site van kruidenvrouwtje en andere informatieve sites daadwerkelijk uit de lucht zijn voel ik me machteloos en strijdbaar. Het heeft even tijd nodig maar dan gaat de vulkaan vuurspuwen. Hier zijn zoveel mensen boos over dat kan niet onopgemerkt blijven voor het grote publiek hier komt verzet van. We moeten onze krachten bundelen alleen weet ik niet hoe. Alleen op een forum reageren is niet voldoende

  1. Hallo Carole,
   Ik ben het helemaal met je eens! Het is ook om die reden dat ik het bovenstaande artikel geschreven heb. Als auteur bij het blad “Spiegelbeeld” stuur ik artikelen doorgaans eerst aan het blad toe. Als het blad in de winkel niet meer te koop is, publiceeer ik het pas op mijn website, of zoals hier op Want To Know. Een gentlemen’s agreement met het blad.
   Het zou dan echter een paar maanden duren voordaat het gepubliceerd zou worden. Mijns inziens is het nu tijd voor actie en wel zo snel mogelijk. De onvrede onder therapeuten, maar ook mensen die net als ik (ben geen therapeut geloof ik 🙂 ) hun gezonheid hoogachten. Er wordt afbreuk gedaan aan de vrije meningsuiting, het recht op zelfbeschikking etc.
   Ik neem aan dat je in elk geval de petitie onder mijn artikel hebt getekend.

   Ik wil binnen enkele dagen een mail doen uitgaan aan allen die zich druk maken om hetgeen er gaande is.

   Want to know, Earth matters, het kruidenvrouwtje, Argusoog, Healing Sound movement etc.
   Er zijn reeds gedachten betreffende het komen tot een “clubje” dat zich met daadkracht gaat inzetten. Ik neem er het initiatief voor tenzij anderen ook reeds met ideeen rondlopen.
   Belangrijk is NU dat we ons verenigen, en één vuist maken om de wetgeving, gebaseerd op de codex alimentarius ongedaan te maken.

   Door tijdgebrek kan ik in deze het voortouw niet nemen, maar lijkt het me een goed idee dat diegenen die méér willen dan alleen de petitie te ondertekenen, zich bij me melden via e-mail. Mijn mailadres zet ik hier niet neer om spam te voorkomen, maar op de homepage van mijn website http://www.edvos.nl staat onderaan mijn mailadres. stuur een eventueel bericht graag met in de onderwerrplijk Codex Alimentarius, of kortweg CA.

   Wanneer er zich dan een “clubje” gaat vormen, krijg je bericht.
   Voor de goede orde: je mailadres zal alleeen bij mij bekend zijn, en eventueeel aan een “Codex initiatief”doorgegeven worden.

  2. `Heya;
   Met alle Respect, wens ik jullie Geluk met dat “clubje”
   Maar er zijn Krachten,Machten en Vermogens aan het werk die dit ten alle kosten zullen tegenwerken…
   En wie weet hebben ze nog gelijk ook…
   Want zou het verstandig zijn om kruiden etc, enz, e.d. te verbouwen
   terwijl de grond vergiftigd wordt/is door bijv, Chemtrails.

   Willen we dan niet wakker worden dat Het Kwaad HIER Heerst???
   Zou het geen energieverspilling zijn Aardse verwachtingen/begeertes tegen Nazitieve bierkaaien op te werpen?

   Chaadt tog naahr binnun ehn laadt dieh aartsuh farkuns hedt buitunwerck doehn.! Tenzei juh selv uhn swijn bendt…

  3. carole hierin heb je gelijk wij worden met zn allen gewoon genegeerd door onze fijne regering wij ?? hebben hierin niets te vertellen.! en ja wij ?? moet hieraan iets doen maar met wie en is er geld voor handen om dit zo op te lossen ! ik denk het niet .ZONDER WAPENS DOE JE NIETS

 6. Link naar radiouitzending van Argusoog omtrent deze materie.
  De gasten behoeven geen introductie, lijkt me?
  http://www.argusoog.org/arend-vs-zeevat-11-januari-2013/

  Thema: Codex Alimentarius
  Stamgasten: Ron Fonteine, Henk Mutsaers. Mike Donkers. Rob Greuter, Rob vd Zon, Micha Kat en Desiree Rover

  Ik heb de uitzending beluisterd:
  Dat deze mensen er werk van gaan maken lijkt me duidelijk.
  De belangrijkste opmerking voor mij was dat er drie bodemprocedures lopen.

  Verder ben ik benieuwd naar wat Schuitemaker inzake dit alles onderneemt.

  1. Ah daar is je reactie Anna 🙂
   Oude bekenden zo te zien. Ron Fonteine is al jaren goed bezig wat de gezondheid en actuele onderzoeken aan gaat.
   Voor mezelf denk ik gaat de codex alleen maar om dat men niet meer op de verpakking mag zetten dat het voor bepaalde aandoeningen geschikt is. Dus ook niet meer als argument voor de verkoop.

   Volgens mij mag je het wel verkopen. Dus de mensen moeten geïnformeerd worden en vooral ZELF aan de slag (op zoek) om te weten te komen dat plantje x goed is voor aandoening y.

   En dan kan je gewoon plantje x kopen (oogsten) om jezelf te helpen.

   De codex is al jaren bezig en er zijn al heel veel petities binnen Europa omgegaan. Heb al vaker een ondertekend.
   Maar let’s face is…als je erin gelooft is het een belemmering…anders niet, denkvoel ik.

  2. Monika, hahaha, ik had al offline zitten speculeren wat de reden zou kunnen zijn omdat ik uberhaupt geen melding kreeg.
   Ik heb het wel vaker meegemaakt dat reacties van mij ergens werden onderschept…
   En dat was dan maar goed ook, ik kan me soms op een randje begeven…
   In dit geval was daar mijns inziens geen sprake van.
   Klopte ook. Guido heeft het uitgelegd 🙂

   Ik denk dat zelf plantjes kweken niet gaat werken.
   Het gaat om teveel middelen die we zelf niet kunnen produceren.
   De reactie van Diana (15) is al een teken aan de wand.

   Ik hou er hoop op dat belanghebbenden in deze, en dat zijn er nogal wat, hier juridisch wat aan gaan doen.
   Bv Biohorma als producent van homeopatische middelen.
   Maar er zijn zeker alternatieve bedrijven, die ook commercieele belangen hebben, die zich juridische ‘strijd’ kunnen veroorloven.
   Er lopen al bodemprocedures…
   Dat onthoudt ons en anderen niet om ook wat te doen.
   Hoe: daar kunnen we creatief over discussieren.

  3. Ps Monika: We kunnen hierover én creatief, én spiritueel over discussieren.

  1. Anna, en adem weeeer uuuuuiiiijjjjttt…. Soms gaan reacties even in de wacht, ook als je bijv. nieuw bent, wat hier het geval is, geloof ik. Niet dat jij een geval bent, maar je snapt me. En soms duurt het wat langer dan ‘normaal’ voordat een reactie door de ‘keuringsdienst’ komt, zoals vandaag..
   Ook deze redacteur dient gewoon te werken om zijn centjes te verdienen, en dat gebeurt ook weleens op een zondag.. Buiten de deur in dit geval.. Voor verandering in deze situatie? HIER

  2. jah Anna ik heb door de link van Coz gisteravond geluisterd naar die argus uitzending, zo rond 1 uur en 35 minuten hittepetit Desirée (Verlangen mmm, Desirée is de klassiek gymnasiastische overtreffende trap, de bom) over de rotte appel en dat er geïnfiltreerd zal worden door een intrigant zo gauw als er 3 of meer mensen enthousiast bijeenkomen voor de goede zaak, maar nu dan eerst een juweeltje van een uitzending die voor mij voorlopig mijn leidraad is in opdoemende geschifte Codex dwang maatregelen; Jordan Maxwell over dat de meeste mensen niet willen weten, en daarom niet meer weten hoe het is om te leren en te weten en dus niet adequaat kunnen anticiperen op de gitzwarte wit gevlekte harrie potter voc wereld om hen heen, als Jordan spreekt dan spreekt mijn heiland geloof ik, binnen 3 woorden van Hem ben ik in trance, ik ben benieuwd hoe deze verlossende voordracht op jullie overkomt;

   Jordan Maxwell on AFreedomRadio with Santos Bonacci – January 8th, 2013
   http://www.youtube.com/watch?v=CT_cmBVZEAA

   maar euh de crisis begint zich te wreken want er wordt bij iedereen in z’n huis ingebroken op moment, nuver, vreemd, het moet niet gekker worden, Mona is alweer de held, eerst haar plas ophouden voor de nachtelijke heilige tsjet drie eenheid en dan onverschrokken om 4 uur s’nachts boeven verjagen! Van in de steek gelaten bastaardjes met trouwe argusogen een slechte jeugd moeten we het uiteindelijk toch hebben.. En euh Budhyman kun jij je schilderijen alweer uploaden of zitten ze je bangelijk te censureren op die fotobucketpalace?

  3. Haha Hyper, wat ben je weer lekker bezig. Ja mensen en geduld dat zijn 2 paar schoentjes…dus Keine Panik auf der Titanic zegt men in het Duits 😀
   Misschien heeft Anna het helemaal niet verstuurd, maar ze dacht het verstuurd te hebben…dat zou ook nog kunnen…in ‘de zee van de mogelijkheden’ kwantum fysisch gezien…
   Dit heb ik gisteren avond bekeken…interessant wie er open voor staat…
   Amit Goswami http://www.youtube.com/watch?v=O5yHOVp2TWI

 7. Ik kan mijn oogdruppels niet meer krijgen van Similasan.
  Fabrikant gemaild:
  Dank u wel voor uw vraag over Similasan Oogdruppels.
  Helaas moet ik u melden dat we deze niet meer in ons assortiment hebben.
  Door nieuwe regelgeving voor de homeopathie hebben wij helaas moeten besluiten niet verder te gaan
  met de producten van Similasan.
  Dat de producten niet meer vindbaar zijn in uw omgeving is dan ook zeer goed mogelijk.
  Mogelijk kunt u via het internet nog aan de producten komen.
  Deze Oogdruppels zijn verkrijgbaar in Zwitserland en Oostenrijk.

  Ik vertrouw erop u met deze informatie van dienst te zijn, mocht u echter nog vragen of
  opmerkingen hebben, dan hoor ik dit graag van u.

  1. Hallo Diana,

   Zo wordt de impact van de codex alimentarius wel heel duidelijk.

   Woensdag a.s. 16-2-2013 om 19.45 wordt er een eerder opgenomen interview met me uitgezonden op http://tvnr.eu .
   Uiteraard over de codex alimentarius. Ik geef daarin ludiek aan dat de homeopathie en natuurgeneeskunde etc. etc. wellicht ondergronds moet gaan.

   Voor fabrikanten wordt het dan helaas steeds minder interessant producten te vervaardigen. Je ondervindt het nu aan den lijve met je oogdruppels.
   De farmacie lijkt gewonnen te hebben. maar………geven wij ons niet gewonnen!!!!

 8. Dank Guido, (laat ik maar zeggen: ook namens vele mensen die nog zo heerlijk onwetend zijn) voor het blijven vestigen van de aandacht op deze misdadige campagne tegen de mensheid. Wat zeg ik? Misdadige WETgeving dus inmiddels!

 9. ja?? ed vos wij geven ons gewonnen want wat is er na dien tijd met dit fenomeen gedaan niets anders dan gelul en gezeik over dit wat we te danken hebben aan ons zelf en daarna aan onze regerindg,s (lijers)want leiders zijn het niet .dit zijn mensen die voor grofgeld een andermands hand eaf wil snijden om hem/haar maar niet meer te laten eten zodat het afsterft zo gaan deze mensen met ons om zei zijn er niet voor ons zij zitten ar alleen maar voor zichzelf zij zijn zgn gekozen door de bevolking maar zij doen ons ook zomaar de das om .(zij veraden de bevolking waardoor zij gekozen zijn .)EN WAT DOEN WIJ ER AAN NIETS O,O

 10. nou??? ed vos k,heb net een stukje gelezen van die codex ali maar hier gebeuren dingen die wij ? als bevolking helemaal niet moeten slikken en zeker niet ?? moeten willen dat het ons maar ook onze latere generatie niet .want al dat gif mogen zein onze regering wel geven en laten slikken .misschien ?? dat ze er dan wel wat anders mee willen doen ..geen alimentaris op deze wereld wij zijn vrij levende mensen en behoeven zeker GEEN SLAVEN TE ZIJN VAN DERDEN

  1. Dat is een heel goede vraag, ik zou er het antwoord niet echt op weten. Wanneer ik een artikel in een tijdschrift schrijf, weet ik doorgaans ten tijde van schrijven niet welke advertenties mijn uitegeverij er in op neemt. In geval van de Google ads, in dit geval, heeft WTK daar geen invloed op. Ik kan me niet voorstellen dat er dan boetes kunnen volgen!

 11. tja….vroeger de porno onder de toonbank verkopen en tegenwoordig de natuurgeneeskunde…

  Waar blijven programma’s als Radar met hun reactie? Ik meen dat door hen zo’n 2 jaar geleden nog een aflevering over de Codex gemaakt is en hun eindconclusie was dat het een storm in een glas water zou zijn. Hoe komt het dat er nu geen enkele aandacht aan besteed wordt?

  1. Hallo Marion, Dat is een goede! De vergelijking tussen porno en de natuurgeneeskunde, hoewel ze beiden natuurlijk mijlen ver uit elkaar staan!

   Tros Radar heeft op 19-05-2008 een uitzending uitgezonden zoals je die beschrijft. Je vindt hem op: http://www.trosradar.nl/uitzending/archief/detail/aflevering/19-05-2008/codex-alimentarius/

   De storm in een glas water waar het toen mee afgedaan werd, is nu, geen 5 jaar later de meer dan ernstige waarheid geworden. En we zijn er nog niet. In mijn artikel schreef ik al over de moestuintjes etc. Wat nu voor de deur staat, en in Portugal door de EU geeffectueerd is, is de vercommercialisering van ons drinkwater. Geen storm in een glas water dus, maar “gedonder” in/met ons drinkwater.

 12. Wanneer burgerlijke gehoorzaamheid deelnemen aan een criminele organisatie wordt. Mensen wordt wakker ! Claim uw soevereiniteit(www.ikclaimmijnnaam.nl) en breng mensenrechten in praktijk, bang zijn voor de vijand heeft nog nooit een overwinning gebracht. Welke vijand ? Uzelf… als u niets doet en daar hoeft u niets voor te doen..bent u uw mensenrechten kwijt. Mensenrechten zijn geen gegeven maar een continue gevecht..tegen de kleine lettertjes tot en met de veldslagen met gewapende terreur eenheden.

  1. Het is voornamelijk een gevecht tegen de indoctrinatie, de kleinburgerlijkheid, de gemakzucht, het afkeurende ‘Balkenende’ vingertje dat naar het buitenbeentje wijst. Inderdaad moeten rechten eerst worden verworven en daarna worden verdedigd. Maar als Nederlanders maar 3 x per jaar op vakantie kunnen, wat kan ze het dan schelen dat hun burgerrechten worden afgebrokkeld?

 13. Ik zie het aan en vrees het ergste. Het is een hel om voor jezelf op te komen op medisch terrein. Met 3 chronische ziekten wordt ik steeds verder een hoek ingedreven die ik niet wil aanvaarden. Uit voorzorg verzamel ik nu allerlei natuurboeken zodat ik zelf mijn remedies kan maken wanneer dit nodig is.

 14. Politici/ca zijn lullo’s / lulla’s die met een rappe babbel, die kennelijk ook makkelijk omver geluld kunnen worden, al of niet gestimuleerd om de empathie met het volk die ze normaal zouden moeten hebben te vergeten……..

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.