Advertentie

Nieuwe studie: glyfosaat verhoogt kankerrisico met 41%..!


 

Een voorbeeld van hoe megalomane bedrijven overheden manipuleren. Volgens dit krantenartikel zou alleen al Big Pharma, een lobbybudget van maar liefst € 90 miljoen hebben om, net als in de VS, de politiek fundamenteel te beïnvloeden..!

Wat er mis is met ons huidige politiek-maatschappelijke systeem..? Nou, heb je even een paar uur..? In het kort komt het hier op neer. De grote megalomane bedrijven, in elke categorie werkzaam van de wereldeconomie, zijn de afgelopen decennia, met hun miljardenwinsten en wereldwijde aanwezigheid, veel en veel krachtiger geworden dan de politieke systemen in de landen waar zij opereren.

Deze politieke systemen zijn veelal ook nog eens op een democratisch prinicipe gegrondvest, waardoor beïnvloeding door factoren-van-buiten, een heel simpele methode is geworden, om jouw product en/of dienst dóór te drukken in de markten van die landen.

Kijken we naar alle klokkenluiders, die de afgelopen decennia hun verhaal hebben verteld, op het gebied van deze beïnvloeding van politiek-democratische systemen, dan zien we dat het hoog tijd wordt om te handelen. Waarbij wij van wanttoknow ook nog eens waarschuwen voor een GEZAMENLIJKE VERBOGEN AGENDA van deze grote bedrijven.

Wanneer zij die kijken en ZIEN en luisteren en HOREN hun werk doen, zal deze verborgen agenda zichtbaar worden. De onvrede van veel burgers, die dit verrotte systeem in de realiteit van alledag zien functioneren, toont aan, dat er wel degelijk steeds grotere groepen mensen zijn, die weten wat er speelt.

Waarom is onze politiek dan niet op de hoogte van deze mega-manipulaties…? Beseffen zij dan niet, dan het verdelen van de poet en het grijpen van de macht, voor deze bedrijven GEZAMENLIJK een doel op zich is. En natuurlijk doen ze dat in het donker van de wandelgangen, want ze weten ‘duivelsgoed’, dat wat ze doen, de volledige democratie van een land, de gezondheid van haar bevolking en de financiële middelen van land en burgers volledig UITPUT..! Het is dus tij dom wakker te worden en in ACTIE te komen.

Kijk naar het onderstaande bericht. Al bijna 10 jaar roepen wij met onze site, evenals bijna al onze collega’s van de alternatieve media, dat dátgene wat Monsanto doet, regelrechte oplichting, manipulatie en bedrog is.. Zij weten, jazeker duivelsgoed, wat ze aan het doen zijn.. Het gaat niet meer om het verdienen van geld en het verkrijgen van een ‘dominante positie op de wereldmarkt’… Voor de goede opletter is het duidelijk dat verborgen agenda’s worden uitgerold.. Of je dat nou een ‘samenzweringstheorie’ noemt of niet. Want dat IS HET WEL.. Die samenzwering..

* * *

x

x

Nieuwe studie glyfosaat:

41% verhoogd kankerrisico..!

2019 © ZERO Hedge | vertaling © WantToKnow.nl/be

x
Het is de meest gebruikte chemische onkruidverdelger ter wereld: glyfosaat. Een uitgebreide analyse van glyfosaat toont aan dat mensen met  de hoogste blootstelling aan deze populaire herbicide, een verhoogd risico op het ontwikkelen van niet-Hodgkin lymfekanker (NHL) hebben van.. 41%. In een meta-analyse van 6 studies met bijna 65.000 deelnemers, werd ook gekeken naar verbanden tussen herbiciden op basis van glyfosaat en immunosuppressie, hormoonontregeling en genetische veranderingen.

‘De opstellers van de studie zeggen met hun nieuwe meta-analyse alle gepubliceerde menselijke studies rondom glyfosaat te hebben geëvalueerd, met inbegrip van een 2018 bijgewerkte overheid-gefinancierde studie. Deze laatst staat bekend als de Landbouwgezondheidsstudie (AHS). Monsanto heeft de bijgewerkte AHS-studie (HIER) aangehaald als bewijs dat er geen verband bestaat tussen glyfosaat en NHL-kanker. Bij het uitvoeren van de nieuwe meta-analyse, zeiden de onderzoekers, dat zij zich op de hoogste blootgestelde groep in elke studie concentreerden. In tegenstelling tot de door Monsanto aangehaalde cijfers. Omdat die individuen -logischerwijs en het meest waarschijnlijk- een verhoogd risico zouden kunnen hebben, wanneer glyfosaat feitelijk NHL zou veroorzaken’. (bron: The Guardian (HIER))

“Alle tot nu toe uitgevoerde meta-analyses, ook die van onszelf, tonen allen steeds dezelfde belangrijke bevindingen, namelijk dat de blootstelling aan GBH’s gepaard gaat met een verhoogd risico op NHL,” Dat is te lezen in de uiteindelijke conclusie van het nieuwe meta-rapport.

Deze studie, die zowel naar menselijke als dierlijke studies heeft gekeken, suggereert ook dat glyfosaat ‘de darmflora verandert’..!  En hierdoor kan het het immuunsysteem worden beïnvloedt, chronische ontstekingen worden bevordert en kan dat specifiek bijdragen aan de gevoeligheid van binnendringende ziekteverwekkers”.

Bovendien kan glyfosaat ‘fungeren als een hormoon-ontregelende chemische stof, omdat onlangs is gebleken dat het de productie van geslachtshormonen verandert’. Dit gebeurt bij zowel mannelijke als vrouwelijke ratten.

Ten slotte werd in de studie gekeken naar genetische veranderingen in mens en dier, veroorzaakt door glyfosaten. Hierbij wordt opgemerkt, dat verschillende studies overduidelijk aantonen, dat glyfosaten ‘enkelvoudige- en dubbelstrengs DNA-breuken’, oxidatie en andere ‘genotoxiciteits-‘factoren induceren. De onderzoekers waarschuwen echter wel, dat dit een controversieel onderwerp blijft. Niet in de laatste plaats natuurlijk door de betekenis van deze vondsten, wanneer dit ook daadwerkelijk het geval zou zijn..!

‘De bevindingen van deze 5 Amerikaanse wetenschappers, zijn in tegenspraak met de garanties van het US Environmental Protection Agency (EPA). Zij blijven maar ontkennen dat glyfosaat zelfs kankerverwekkend kán zijn; dit instituut waarborgt de veiligheid van deze onkruidverdelger. Dit rapport komt ook op het moment, dat regelgevers in verschillende landen overwegen om het gebruik van glyfosaathoudende producten in de landbouw te beperken.

Monsanto en zijn Duitse eigenaar Bayer AG worden inmiddels geconfronteerd met meer dan 9.000 rechtszaken in de VS die worden aangespannen door mensen die lijden aan NHL en die Monsanto’s op glyfosaat gebaseerde herbiciden de schuld geven van hun ziekten. De eerste aanklager die naar de rechtszaak ging, won in augustus een unaniem oordeel van de jury tegen Monsanto, een oordeel dat het bedrijf in beroep gaat. De volgende proef, waarbij een aparte aanklager betrokken is, zal op 25 februari van start gaan, en er zijn nog een aantal proeven voor dit jaar en tot 2020. – (Bron: The Guardian (HIER))

Monsanto beweert dat er geen legitiem wetenschappelijk onderzoek is, dat een ‘overtuigend verband’ aantoont, tussen glyfosaat en NHL of enig ander type kanker. Monsanto wijst erop, dat de bevindingen van de EPA, als zou deze herbicide ‘niet waarschijnlijk’ kanker veroorzaken, door honderden studies wordt  ondersteund. Monsanto verwerpt de claims van wetenschappers bij het International Agency for Research on Cancer (IARC), die glyfosaat in 2015 hebben geclassificeerd als een ‘waarschijnlijk menselijk carcinogeen’.

Dat suggereert dat onderzoekers volgens Monsanto, zich zouden hebben schuldig gemaakt aan ‘ongepast gedrag’ en dat zij -volgens Monsanto- er niet in geslaagd zijn, de verschillende belangrijke studies voldoende in overweging te nemen. Enfin, het is duidelijk: Monsanto kwaakt als een eend, die in het nauw is gedreven.

Zoals ‘The Guardian’ opmerkt, ‘Deze nieuwe analyse zou Monsanto’s verdediging rondom zijn best verkopende herbicide kunnen compliceren’. Aangezien drie van de auteurs van de studie, door de EPA in 2016 als bestuursleden werden uitgenodigd, zitting te nemen in een wetenschappelijk adviespanel over glyfosaat.

“Dit wetenschappelijke artikel is een nog veel sterkere zaak, dan de éérdere meta-analyses, die ook aantonen dat er bewijs is van een verhoogd risico van NHL  als gevolg van blootstelling aan glyfosaat,” zegt medeauteur Lianne Sheppard, professor van de faculteit ‘Environmental and Occupational Health Sciences’ aan de Universiteit van Washington. “Vanuit het oogpunt van de volksgezondheid zijn er enkele oprechte zorgen.”

Sheppard was één van de 3 EPA-adviseurs voor glyfosaat en degene die het agentschap vertelden, dat ze er niet in slaagden, de juiste wetenschappelijke protocollen te volgen. Waarna het EPA concludeerde dat glyfosaat waarschijnlijk geen kanker zou veroorzaken…! “En dát was opzettelijk verkeerd,” zei Sheppard. “Het was vrij duidelijk dat ze hun eigen regels niet volgden”

Is er bewijs dat het kankerverwekkend is?

Het antwoord is heel simpel als schokkend: JA!

De EPA zegt dat het ‘De studie herziet’.

x

x

2 gedachten over “Nieuwe studie: glyfosaat verhoogt kankerrisico met 41%..!

  1. Voor vrijwel elke studie op het gebied van voeding en gezondheid is een studie te vinden die het tegenovergestelde resultaat laat zien. Dit komt dat de werkelijke foutmarges van vrijwel alle studies in ‘real-life’ veel groter zijn dan de meestal geclaimde p < 0.05. Als je een goede foutberekening maakt waarbij alle belangrijke toevallige en systematisch fouten meegenomen worden krijg je een fout die zo groot kan zijn dat de uitkomsten de studie en de complementaire studie elkaar overlappen.

    Met name systematische fouten worden door subtiele aannames weggemoffeld. Goede foutberekeningen zoals in de exacte wetenschappen zoals natuurkunde zie op dit gebied nooit. Goed beschouwd kan je de kwaliteit van de studies van Monsanto & co onder de noemer van kwakzalverij ( geen deugdelijke foutbereking !) scharen, die ook meestal niet toegankelijk zijn onder het mom van bedrijfsgeheim.

  2. Het verbaast ieder weldenkend mens dat dit soort bedrijven niet met pek en veren de Wereld worden uitgetrapt .
    Alle alarmbellen staan al jaren roodgloeiend en de EU lobbyisten en met name het CDA deel hier doet of er niet aan de hand is. De macht van het geld is alles verwoestend . Druk over het klimaat en de lobbyisten tafel aldaar . In tussen drinkt men bier ,water etc met clyfosaat .
    Proost

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.