Advertentie

Glyfosaat en de vergiftiging van oogsten..!!


De daden van Monsanto en haar collega's passen naadloos in dit verhaal. Monsanto's doel is niets minder dan het controlleren van de volledige voedselketen.
De daden van Monsanto en haar collega’s passen naadloos in het verhaal van bevolkingscontrole en BEWUSTE verspreiding van ziekten . Monsanto’s doel is niets minder -vanuit dat oogpunt- dan het controleren van de volledige voedselketen..!

Een heftige kop boven dit artikel. Maar er blijven helaas geen andere conclusies over, nádat we dit artikel hadden gemaakt, gebaseerd op 3 onafhankelijk artikelen, die we elders tegenkwamen. Door JUIST het een met het ander te combineren, komt er een totaalplaatje tevoorschijn, dat je in je ergste nachtmerries nog niet tegenkomt..! De ironische verbastering van  Monsanto in ‘Mount Satan’ krijgt wat ons betreft dan ook ’n wat minder ironische lading..

Want hoe is het mogelijk, dat met ALLE waarschuwingen van voedseldeskundigen, chemici, landbouwdeskundigen en wetenschappers, het smerige gif Glyfosaat door Monsanto en haar grijs-grauwe companen gewoon gebruikt mag blijven worden..?

Laten we beginnen met dit ongelooflijke bericht over een manier om Glyfosaat helemaal door onze strotten te duwen.. Namelijk het ‘opzettelijk met glyphosate besproeien van gewassen, vlak vóór ze worden geoogst..! Het blijkt dat enorme hoeveelheden gewassen opzettelijk worden besproeid met het kankerverwekkende onkruidverdelgingsmiddel ‘Glyfosaat’, dat onder de merknaam ‘RoundUp’ verkocht wordt, om boeren een winstgevender oogst te geven..! Hieronder het hele, maar vooral ongelooflijke verhaal..

x

* * *

x

Het is duidelijk te zien, wat het effect is van het overspoelen van een bijna-oogstbaar gewas met RoundUp.. Het gewas sterft en de boer heeft minder werk. En degene die het voedsel eet, zeer waarschijnlijk sneller kanker..!!
Het is duidelijk te zien, wat het effect is van het overspoelen van een bijna-oogstbaar gewas met RoundUp.. Het gewas sterft en de boer heeft minder werk. En degene die het voedsel eet, zeer waarschijnlijk sneller kanker..!!

x

x

Gewassen volop met ‘RoundUp’ besproeid, vlak voor oogst..

2015 © WantToKnow.nl/.be

x

RoundUp is één van ’s werelds meest verkochte onkruidverdelgers, en het meest gebruikte landbouwgif in de VS. Het is met name de ontwikkeling van genetisch gemanipuleerde gewassen en -zaden, die hier de laatste 20 jaar voor heeft gezorgd. Want deze GMO-producten, veelal heftig gepatenteerd, zijn genetisch immuun/ongevoelig gemaakt voor dit kankerverwekkende gif.

Afgelopen maart verklaarde het WHO’s Internationale Agentschap voor onderzoek naar Kanker (International Agency for Research on Cancer (IACR) in een artikel, dat werd gepubliceerd in het gezaghebbende tijdschrift ‘Lancet Oncology’, dat het de status van glyfosaat had ge-update naar ‘WAARSCHIJNLIJK KANKERVERWEKKEND’…!  Dit werd gebaseerd op sterk bewijs die voortkomen uit dierenstudies en ‘beperkte studies’ onder mensen..

old monsanto had a farmDesalniettemin blijkt onze PvdA-ambtsdrager, staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken te vinden, dat er nu te weinig rapporten zijn die een causaal verband aantonen tussen Roundup en gevaar voor de gezondheid…? Zo’n causaal verband is nodig, aldus Dijksma, omdat een verbod anders juridisch niet onderbouwd en dus onhaalbaar is. Maar o.a. de PVV, GroenLinks, D66, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en SP vinden dat er geen enkel risico moet worden genomen met het middel. Er zit glyfosaat in, dat in verband wordt gebracht met tal van aandoeningen.

Staatsieportret van Sharon Dijksma, staatssecretaris van Economische Zaken. Kennelijk is haar angst voor de rechter, groter dan haar interesse in een goede volksgezondheid. Rapporten over de kankerverwekkende eigenschappen van 'RoundUp' zijn voor haar 'onvoldoende sterk'..
Staatsieportret van Sharon Dijksma, vanaf het pluche als staatssecretaris van Economische Zaken. Kennelijk is haar angst voor de rechter, groter dan haar interesse in een goede volksgezondheid. Rapporten over de kankerverwekkende eigenschappen van ‘RoundUp’ zijn voor haar ‘onvoldoende sterk’ en de macht van de Europese wetgeving BOVEN die van de Nederlandse maakt dat een verbod op RoundUp niet houdbaar is.. Volgens Dijksma.. Het gezonde verstand heeft het ook verloren van de bureaucratie..! En het toonbeeld van de lemen knieën van een bewindsvrouw die aldus -namens de PvdA- haar beslissingen neemt..!

SP-Kamerlid Smaling haalde het recente onderzoek van de WHO aan, dat dus concludeert dat glyfosaat in ‘Roundup’ waarschijnlijk kankerverwekkend is. “Mevrouw Dijksma, hoeveel duidelijker dan dát willen we het hebben?”, vroeg hij zich af. Het is onverantwoord te wachten op regelgeving vanuit Europa; dat lijkt Smaling onverstandig en hij pleit voor noodmaatregelen. “Het gaat hier om onze sportvelden, ons drinkwater, onze gezondheid”.

Het onkruidmiddel Roundup wordt vooralsnog niet totaal verboden. Spuiten van het chemische bestrijdingsmiddel op de stoep mag vanaf 1 januari volgend jaar weliswaar niet meer, maar voor een totaalverbod waaronder ook de landbouw zou vallen, is geen meerderheid in de Tweede Kamer. Het blijkt dat VVD en CDA tégen een verbod zijn en dat de PvdA er weliswaar voor voelt, maar denkt dat er op dit moment te veel juridische bezwaren zijn. “Nu dit glyfosaat verbieden is een risico, de rechter fluit zo’n echter verbod terug”, zei Tweede Kamerlid Leenders in een debat over de kwestie.

Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren sprak van een hormoonverstorend, kankerverwekkend middel. “Nederland staat in de top-3 waar het gaat om gifgebruik. Doet dit kabinet wel alles dat het kan om risico’s te vermijden?” Ouwehand stelde voor om de bewijslast om te draaien. “Laat producenten bewijzen dat hun middelen niet schadelijk zijn.” Maar volgens staatssecretaris Dijksma is dat door Europese regelgeving niet mogelijk…

Inmiddels hebben tuincentra Intratuin en Ranzijn en bouwmarkt Praxis ‘Roundup’ uit de handel genomen. Een verbod van het gebruik op de stoep gaat dus binnenkort in, maar een aantal partijen pleit ook voor een algemeen verbod op de verkoop ervan. Ook volgens staatssecretaris Mansveld van Milieu is zo’n verkoopverbod juridisch onhaalbaar. D66-Kamerlid Schouw zei dat de gang van zaken haaks staat op de moties die eerder door de Kamer werden aangenomen.

“Het gaat ook om de toekomst van onze voedselvoorziening”, zei hij. “Een gebroken ecosysteem gaat ons niet aan voedsel helpen.” Hij drukte het kabinet op het hart om te denken aan de lange termijn. Voor wie denkt straks azijn te gaan gebruiken voor het schoonmaken van de stoep: dat is ook verboden. Staatssecretaris Mansveld liet weten dat dit ook op een lijst van “niet toegestane middelen” staat.

Opzettelijke vergiftiging..
Terwijl de volksvertegenwoordigingen in veel landen probeert de door Monsanto-lobby ontstane wetgeving rondom de toelating van RoundUp ongedaan te maken, kwam ons een heel ander verhaal rondom dit kankerverwekkende gif op het netvlies..! Namelijk de praktijk om gezonde oogst te doden met RoundUp, vlak vóór de oogst, zoals beschreven in een rapport uit 2010, door RoundUp-producent Mount Satan, eh.. Monsanto. Het doel van dit sproeien, volgens het rapport, is om alle gewassen tégelijk te laten afsterven, waardoor gelijktijdige uitdroging plaatsvindt en een vroegere en meer winstgevende oogst te behalen valt..!

En ook Amerikaanse rechters lijken een regelrechte sponsor te hebben in de VS. De naam van die sponsor..? Begint met een 'M' en eindigt met een 'O'..
En ook Amerikaanse rechters lijken een regelrechte sponsor te hebben in de VS. De naam van die sponsor..? Begint met een ‘M’ en eindigt met een ‘O’..

Een citaat uit dit rapport: ‘Onevenwichtige rijping en groen weefsel vertraagd de oogst.’ Daarbij dient de lezer naar de foto’s te kijken, die in het rapport zijn afgedrukt en die deze ‘uniform en volledige afsterving’ van maisvelden en zonnebloemen toont, veroorzaakt door RoundUp.. Het op deze manier doden van gewassen, leidt volgens Monsanto tot kortere droogtijden en kosten, waarbij het tevens de boer de moeite bespaart om te wachten tot de oogst volledig volgroeid is om te oogsten..

 Monsanto’s Roundup-Ready corn caused a host of negative health effects in rats, including tumors and premature death. Photo Courtesy AFP Photo/Criigen
Monsanto’s ‘Roundup-Ready’ mais veroorzaakte als voedsel voor deze ratten ernstige lichamelijke reacties. Kennelijk zijn deze resultaten voor Sharon Dijksma niet genoeg om in ieder geval voorlopig in te grijpen. RoundUp-mais zorgde dus bij deze intensieve wetenschappelijke studie, tumoren en vroegtijdig sterven van deze ratten.. !

‘Door het oogstmoment zo’n 2 tot 3 weken naar voren te halen, kunnen akkerbouwers vaker de optimale zaaidtaum voor hun wintertarwe halen, en daardoor hun opbrengst maximaliseren’, aldus het Monsanto-rapport.. Feitelijk spreken we dan van het gebruik van RoundUp als droogmiddel, in plaats van een onkruidbestrijdingsmiddel.

Hoewel de planten nog steeds worden vernietigd in het proces. ‘Droogmiddelen (of ook ‘oogst-managementmiddelen’ genoemd…) worden wereldwijd door boeren gebruikt, die gewassen telen, die een zekere mate van ‘uitdroging’ nodig hebben, teneinde uniformiteit van het geoogste gewas te verkrijgen, tijdens de oogst’, zo meldt de Manitoba Pulse Growers Association. ‘Deze producten (RoundUp dus) kunnen ook behulpzaam zijn bij de bestrijding van onkruid, vlak voor de oogst. In Canada worden producten als diquat (Reglone) en glyfosaat (Roundup) gebruikt als een droogmiddel bij knopgewassen’.

Let op: RoundUp mag officieel niet eens voor dit doel worden gebruikt; die ‘eer’ valt alleen het middel ‘Reglone’ toe.. Maar Monsanto heeft hier volledig een boodschap aan en moedigt boeren/klanten aan om hun velden vlak vóór de oogst in te ‘sprayen’ met ‘RoundUp’, vanuit het oogpunt van ‘gewas-controle’.. ‘Pre-oogst is de beste tijd in Canada om distel, melkdistel, paardebloem, nachtuiltjes en kroontjeskruid te bestrijden’, volgens Monsanto. ‘Een toepassing van een onkruidbestrijdingsmiddel vlak voor de oogst, is een uitmuntende managementstrategie om niet alleen onkruid te bestrijden, maar om als oogstmanagement een betere start te hebben voor het gewas van volgend jaar’..

RoundUp’ veroorzaakt kanker, geboorte-afwijkingen en hormoonstoringen…!
Doordat er geen verslagen van zijn, is het onmogelijk om na te gaan, in welke mate oogsten van voedselgewassen besproeid worden met onkruidverdelgers, vlak vóór de oogst plaats vindt. Bronnen bevestigen echter dat deze praktijken relatief wijdverspreid zijn, met name bij de oogsten van suikerriet in het zuid-oosten van de VS.

Een simpel bord wat de keiharde waarheid aantoont.. Waarom willen bedrijven als Monsanto niet dat GMOvoedsel als zodanig gelabeld mag worden.. RoundUp als kankerveroorzaker is niet vervorderlijk voor de verkoop van je koffie, koekjes of ander voedsel natuurlijk..!!
Een simpel bord wat de keiharde waarheid aantoont.. Waarom willen bedrijven als Monsanto niet dat GMO-voedsel als zodanig gelabeld mag worden.. Maar het is duidelijk: ‘RoundUp’ als kankerveroorzaker is niet bevorderlijk voor de verkoop van je koffie, koekjes of ander voedsel natuurlijk..!! Reden ook waarom een bedrijf als StarBucks tegen labeling is.. Links laten liggen dus, die Starbucks-trendy-club..!

In de VS is veel ophef over deze methode om vlak voor oogsten nog eens heftige te sproeien met een middel, dat daar niet eens voor is goedgekeurd..! Volgens velen is de angst terecht, dat dit gif nauwelijks nog tijd heeft om van het gewas te spoelen, voordat het verder in de voedselketen wordt opgenomen; met alle gevolgen vandien..! Het is dus minimaal zo, dat ‘goedgekeurd’ gebruik van het glyfosaat RoundUp bij RoundUp-ready gewassoorten als ‘droogmiddel’ ertoe zal leiden, dat deze gewassen nog eens extra vergiftigd zullen zijn met glyfosaat. Bovenop het ‘normale gebruik’ dus..

Hoe is het mogelijjk dat Sharon Dijksma laf en bang op de loop gaat voor ‘een mogelijke vernietiging van haar besluit om RoundUp te verbieden door de rechter’.. Het middel dus blijft toestaan voor gebruik op akkers waar ons voedsel vandaan komt..??!
Ondertussen blijft het bewijs voor de vernietigende werking van RoundUp’ zich opstapelen..! Inmiddels is buiten de link met kanker, RoundUp-glyfosaat ook in verband gebracht metgeboorte-afwijkingen en orgaanstoringen in het menselijk lichaam. Het betekent dat de wetenschappelijke studie, waarbij (zie boven) ratten werden gevoed met GMO-mais die besproeit was met ‘RoundUp’, zich nu in de praktijk bij mensen herhaald ziet..

Een recente studie, uitgevoerd door de Flinders Universiteit in Australië, toonde aan dat het glyfosaat van RoundUp, in staat is ernstige hormoonverstoringen op gang te brengen bij mensen. Alleen al vanuit toegestane niveau’s van glyfosaat in drinkwater..! Deze studie toonde trouwens ook aan, dat RoundUp zélf, nog giftiger was voor het endocryne systeem van het menselijk lichaam, dan alleen glyfosaat dat in RoundUp aanwezig is. Dat betekent dat ook andere ‘inactieve’ componenten van RoundUp ernstig giftig zijn, alleen of in combinatie met glyfosaat, voor de volksgezondheid..

Wordt het niet eens tijd om een rechtszaak aan te spannen tegen een ministerie als Economsiche Zaken? Tegen een slap politicus dan regeringspluche-bezetter Dijksma..?? Waar  blijven organisaties als Greenpeace en ook Milieudefensie, diet zich alleen maar druk lijkt te maken over dieren/kippenwelzijn (‘kiloknallers’) en het welzijn van de Nederlandse bevolking links lijkt te laten liggen.. De frustratie van Tweede Kamerleden, die Sharon Dijksma hebben trachten overhalen ‘ballen te tonen’ zal er ook niet minder om geworden zijn..!!

Bronnen:

washingtonsblog.com /naturalnews.com / growswitch.com / lsuagcenter.com / agriculture.gov.sk.ca / naturalnews.com

naturalnews.com / iarc.fr[PDF] / manitobapulse.ca[PDF] En meer over kanker en glyfosaat:  naturalnews.com/glyphosate_GMO_crops_cancer

x

* * *
x

starbucks GMO

14 gedachten over “Glyfosaat en de vergiftiging van oogsten..!!

 1. Zo,n dertig jaar geleden kwam kanker ook wel voor en wist ook iedereen dat dit een verschrikkelijke ziekte is maar nu kent bijna iedereen iemand in zijn/haar familie/kennissenkring wel iemand die deze ziekte heeft wat ook voor Dijksma toch bekend moet zijn dus om dan voor het gemak maar geen actie te ondernemen onder het mom van dat zij niets zou kunnen omdat het volgens de regels niet zou kunnen is gewoon onzin want op alle gebied weten ze niet hoe snel ze de wetgeving ten nadele van de burgers moeten aanpassen.
  Wat ik me wel afvraag is waar halen zijzelf hun voedsel vandaan want het kan toch niet zo zijn dat ze willens en wetens GMO en met gif bespoten voedsel eten?

 2. Beste mensen, enkele jaren geleden waren wij in Belgie,op de akker van een bloemkool verbouwer.

  Tot onze grote verbazing vlak voor dat de mooie bloemkool naar de veiling gaat werden deze nog bespoten.
  De eigenaar gebruikt dan deze bloemkool niet voor eigen gebruik.

 3. Dijksma staat onder mind control. Kijk naar haar oogjes. Zij mag het prinsesje zijn, als ze braaf is….arme ziel.
  Net als de rest van veel politici. Hoe is anders het beleid te verklaren? Niet met logica in ieder geval. Te triest voor woorden. En de beslissingen en ignorantie van zulke politici, zijn de vrijbrief voor de niet nadenkende burger, die zich bevestigd ziet en doorgaat met foute aannames. En niet alleen bij round-up.
  Waarom is Rutte zonder vrouw? Waarom die bochel van hem? Waarom een gehandicapte Klijnsma? Waarom een zich zelf overschattende Samson? Waarom een haat zaaiende Wilders? Waarom een dommige Schippers? Omdat het zo moet…gezonde mensenverstand komt niet meer aan de pas omdat het niet de bedoeling is.
  “Sweet dreams are made of this….”

 4. Nature&More is een internationaal werkend bedrijf gevestigd in Nederland,dat de teelt en verkoop van biologische producten volgt http://www.natureandmore.com/over-ons/wie-wij-zijn
  Ze organiseren (mede) een congres in Amsterdam, en als je door scrollt zie je de deelnemers, w.o. ja, het fotootje is onduidelijk maar haar naam staat er fier naast, Sharon Dijksma!
  http://saveoursoils.com/celebrating-soil-celebrating-life.html
  Hoe dubbelhartig en onnavolgbaar onberekenbaar toch mensen zijn die zich als onze beleidsmakers afficheren.

  Nature & More is proud to announce the Celebrating Soil! Celebrating Life! congress that will take place in the Royal Tropical Institute in Amsterdam Friday June 26 and Saturday June 27. The congress is part of the international Save Our Soils campaign and the United Nations International Year of Soils 2015.

 5. Hoe ironisch ook dat roundup wordt gebruikt om o.a. melkdistel te doden. Melkdistel is geneeskrachtig en kan worden gebruikt tegen kanker. Roundup vernietigt dus ook de plant die kanker kan helpen genezen. Symboliek te over. Toen onze kinderen klein waren en op de stoep speelden (nu 35 jaar geleden) sproeiden ze in Oosterhout al Roundup om het grut heen. Dat is mijn moment van ontwaken geweest. Heb de Milieuvereniging opgericht en zijn toen langs veel gemeenten gegaan om hen daarover aan de tand te voelen. En zie, we zijn 35 jaar verder en nu gaan gemeenten het binnenkort verbieden. De molens draaien zeer langzaam. Er mag meer wind of storm komen om ze sneller te laten draaien.

  1. het is onvoorstelbaar dat dit mogelijk is en dat de gebruiker tot zelfs de particulier mee in aanraking kan komen terwijl voor alle middelen alvorens toelating te verkrijgen zoveel tests moeten ondergaan betreft hun werking
   dat werd os geleerd op school met gewasbescherming
   ik herrinner mij het middel grammoxome was een middelen met een oranje driehoek in de jaren 70 gebruikers hadden helemaal geen bescherming nodig ,in 5 jaar veranderde het van een andreaskruis waarschuwing in een doodshoofdmiddel het lijkt hier ook aan de hand te zijn we zijn inmiddels alweer 30 jr verder en nu pas wijst zich uit voor de gebruiker de giftig heid wijhebben het deccenia gebruikt en moeten vrezen dat al talloze mensen er aan zijn gestorven en ziek zijn geworden ikzelf heb sinds kort een kanker die slechts 1 op 150000 treft rara ga je nu denken de misleiding van monsanto ?????

  2. hibert.
   Vroeger als schoolgaande jeugd heb ik wat bij verdiend door bij de boer en fruitteler te gaan werken in de weekeinden en op vrije dagen.
   Je hebt het over grammaoxome maar destijds had je ook aa protector tegen het “onkruid” kattenstaarten wat bestond uit korrels die dan met een soort jerrycan waar een trechter op zat over de kattenstaarten werd gestrooid en daarbij kwam dan ook tijdens het strooien een soort stofwolkje af.
   Het probleem lijkt mij dat ook hier weer geld/winst de doorslaggevende factor is om dit te gebruiken om een paar redenen namelijk tijdwinst want door een paar uur met een sproeiinstallatie rondrijden te rijden is goedkoper dan onkruid met een kapper weghalen wat dagen duurt en de mensen die dat doen moeten ook betaald worden en ja het vergif is per hectare omgerekend goedkoper hetzelfde geldt voor bv appels uitdunnen wat door mensen met de hand gedaan weken kan duren terwijl ze nu door een rondje met vergif te rijden hetzelfde resultaat bereiken alleen zit die troep wel in de appels ook al wordt dat ontkend omdat dit spul na een bepaalde tijd afgebroken zou zijn wat ik zie als onzin.
   Eeuwen lang hebben we geen vergif nodig gehad en hebben we het ook gered dus waarom dan nu al die troep?

 6. Niet alleen glyfosaat is giftig
  De hulpstof POEA is zo mogelijk nog giftiger.
  Dan is er nog het giftige afbraakprodukt AMPA.

  Dit zijn de gevolgen:
  TOTE TIERE – KRANKE MENSCHEN:
  https://www.youtube.com/watch?v=20075AeIL4Y

  Scientists Talk About, Inside Monsanto, The Truth. https://www.youtube.com/watch?v=QxpH9wBt0fMDeath by Multiple Poisoning, Glyphosate and Roundup

  Eat genetically modified, become genetically modified… http://farmwars.info/?p=294 Wars

  Jeffrey Smith on GMOs From Chemical Waste Dump to Your Plate https://www.youtube.com/watch?v=RkdvVSi_QCQ

  Death by Multiple Poisoning, Glyphosate and Roundup
  Eat genetically modified, become genetically modified… http://farmwars.info/?p=294 Wars

  Stephanie Seneff,PhD, a Senior Research Scientist at MIT. https://www.youtube.com/watch?v=h_AHLDXF5aw&feature=youtu.be

  Glyphosate’s Suppression of Cytochrome P450 Enzymes and Amino Acid Biosynthesis by the Gut Microbiome: Pathways to Modern Diseases†
  Anthony Samsel 1 and Stephanie Seneff 2,* http://www.mdpi.com/1099-4300/15/4/1416

  The Guardian: analyse van >900 ambtsberichten van het Min. van BZ (VS)van 2005 tot 2009 brengt aan het licht dat de regering van de VS het pad (van destructie) effent voor het zaadkartel,
  juist wetende dat de weerstand tegen gmo’s overal ter wereld hoog is

  Erger nog, de regering van de VS is in het geheim bezig sluizen open voor gmo’s en verbod op labellen in TTIP te fietsen.
  http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/may/14/monsanto-gm-crops-worldwide

  De volgende generatie gifgewassen is al aan de opmars begonnen:
  Enlist Duo is composed of 2,4-D and glyphosate
  http://greenpeaceblogs.org/2014/10/28/epa-sued-gmo-herbicide/

  Je kunt er gif op innemen dat Dijksma zich laat leiden door Wageningse lobby. Unilever zit in dezelfde congsi. Partijen met ongekende verstrengeling met de politiek.

 7. Meerdere mensen die deze site regelmatig bezoeken zijn ervan overtuigd (net als ik)dat de elite een programma aan het uitvoeren zijn waardoor zij alles zullen beheersen en de totale macht zullen hebben.
  Hoe worden wij vergiftigd?
  1.Chemtrails.(vergif vanuit de lucht op ons en ons voedsel neerdwarrelend).
  2.Medicijnen(medicijnen worden niet meer op de markt gebracht na onderzoek of zij wel veilig zijn sterker nog er worden toevoegingen in gedaan die tot ernstige schade of de dood leid)meermaals aangetoond op o.a deze en andere site,s zie vaccinaties wat ze nu ook voor 65 plus ons willen gaan opdringen net zoals dat eerder bij jonge vrouwen is gedaan onder de noemer baarmoederhalskanker bestrijding en zelfs ditzelfde vaccin willen ze nu ook aan jongens vanaf 12 jaar gaan geven tegen keelkanker wat wel erg vreemd is.
  3.GMO manipulatie van groenten en fruit en toevoeging van schadelijke E nummer middelen in onze voedingsmiddelen.(zie afgelopen week berichten over de strijd tegen de E nummers die verkocht worden bij grote supermarkten).
  De depopulatie is al in een vergevorderd stadium en breid zich op alle gebied verder uit wat precies de bedoeling is van deze satan aanhangers.(volgens meerdere geschriften en waarschuwingen willen zij de wereldbevolking terug brengen naar 500 miljoen bewoners).
  Het is begrijpelijk dat mensen dit als onzin bestempelen en niet kunnen of willen geloven maar kijk dan eens goed om u heen wat er allemaal gaande is en hou het in de gaten aub.

 8. Ongelooflijk, iedereen weet inmiddels dat dit allemaal ongezond is en onze overheid slaapt rustig verder en int corruptie geld van de lobbyisten van Monsanto, Merck en Bayer etc.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.