Advertentie

UPDATE: Zuster Teresa Forçades: luidt de bel inzake de griep!! Met Nederlandse vertaling!


Wat een kanjer van een mens is deze TERESA FORCADES, dokter in de publieke gezondheidszorg. Zij is een Benedictijnse non in de orde van het klooster van Sant Benet in Montserrat, nabij Barcelona; ze studeerde af aan Harvard University.

Zij kijkt in de 6 YouTubes hieronder -helaas alleen in het Engels!-  op het hele vaccinatie-verhaal met een neutrale blik. Haar verhaal lijkt op een kille diplomatiek afstandelijk verhaal. Maar dat is  het absoluut niet. Geen woord té veel spreekt ze. De passie in haar verhaal getuigt van een hoog-intelligente benadering; het probleem met de huidige vaccinaties wordt door haar woord voor woord netjes neergezet. Ze vertelt over de griep, wat een griepvirus doet, hoe deze worden geclassificeerd etc. Kijk in onze speciale filmviewer hieronder naar haar hele relaas. Onvermoeibaar laat ze alle ontwikkelingen van de laatste tijd de revu passeren. De opname is van eind September.

Zuster Theresa Forçades, doet een neutraal boekje open over de misstanden die u te denken zouden moeten geven!
Zuster Theresa Forçades, doet een neutraal boekje open over de misstanden die u te denken zouden moeten geven!

Ook haar relaas over de krankzinnige aanpak van vaccinatiefabrikant Baxter, dat er bijna in slaagde 72 kg besmet virus in de wereld te verkopen als zijnde een gezond vaccin. Kijk naar haar verhaal als ze vertelt dat de kans bijna 100% is, dat dit een opzettelijke daad geweest moet zijn.

Ook de discussie over wie en wat achter dit ‘creapy’ verhaal zitten. Geen rel-verhaal dus. Ook al is je Engels mogelijk niet goed genoeg de hele serie te kijken, kijk wat je kunt volgen. Hopelijk komt er snel een Nederlandse vertaling; die zetten we dan meteen hier op WantToKnow.

Ze vertelt ook over de consequenties van het uitroepen van de fase 6, door de WHO, officieel dus de staat van Pandemie. Wat zijn de politieke consequenties van deze claim van de WHO. Haar oproep om kalm te blijven is echter wellicht de meest indrukwekkende.

Zij roept op een urgente activering te realiseren van een legaal mechanisme en de participatie van ALLE burgers in deze zaak, voorstanders en tegenstanders. Ze hebben vaak, verrassend genoeg, dezelfde bedoelingen!

Big thanks to Marta Cobos (gripeArtificial), Marina, Paula Hernandez and Amalia, whose help made it possible to publish this version with English subtitles.

* * * * * * *

Hier is het vertaalde transcript van de video’s.
Met heel veel dank aan Jan Smith die deze megaklus verzorgde! Dank Jan!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Interview met Theresa Forcades

Nederlandse vertaling © 2009 Jan Smith voor WantToKnow.nl/.be

* * * * * * *

Klooster van Sant Benet, Montserrat, Barcelona, 23 september 2009,

Opmerking: Theresa Forcades heeft een aantal correcties aangebracht op in de ondertiteling genoemde cijfers en gegevens die in het interview worden verteld. Zij staan achter haar initialen.

“Mijn naam is Theresa Forcades i Vila. Ik ben Benedictijner zuster van Sant Benet in het klooster van Montserrat bij Barcelona. Voordat ik in het klooster intrad, praktiseerde ik enkele jaren geneeskunde. Ik ben arts en gespecialiseerd in interne geneeskunde en aan de Universiteit van Barcelona afgestudeerd in algemene geneeskunde. Mijn specialisatie in interne geneeskunde behaalde ik aan State University in New York.

Verschillende typen griepvirus.

Wat we Mexicaanse griep noemen (A), wordt met name in Catalonië ook wel aangeduid als ‘de nieuwe griep’. Deze aanduiding kan ertoe leiden dat sommigen geloven dat het griepvirus van het type A een nieuw virus betreft, maar dat is niet het geval. Virussen van het type A maken deel uit van de jaarlijkse ‘gewone’ griep, de seizoengebonden griep.

De meeste mensen weten dit wel, maar ik begin toch graag met wat basisinformatie. We kennen griepvirussen van het type A, B en C. Dat zijn de bekende griepvirussen die mensen kunnen besmetten. Omdat type C in het algemeen slechts een klein gedeelte van de bevolking raakt, wordt dat niet gebruikt voor de productie van de jaarlijkse vaccins. Daarom wordt ieder jaar een vaccin samengesteld uit een mengsel van virussen van het type A en B.

De zogenaamde ‘nieuwe of Mexicaanse griep’ is niet nieuw omdat het een type A virus betreft. Sommigen kunnen hier het argument aanvoeren dat het nieuw is vanwege de antistoffen van het A-H1N1-virus, het hemaglutinine (H) en het Neuraminidase(N). Dit zijn oppervlakkige proteïnen die kunnen ontstaan waardoor er een nieuwe status aan wordt verleend. Nogmaals: dat is echter niet het geval.
Deze proteïnen zijn niet verantwoordelijk voor de nieuwe status, omdat dezelfde groep, A-H1N1, dezelfde virusgroep betreft die in 1918 de verschrikkelijke pandemie veroorzaakte, waarbij wereldwijd meer dan 20 miljoen mensen stierven. Het was dit zelfde type virus en het bleef tot het midden van de jaren 50 onder de mensen aanwezig. In 1957 leek het erop dat het als seizoengebonden virus verdwenen was. In 1977 stak het echter opnieuw de kop op. Dit kan iedereen, elke arts opzoeken in het ‘New England Journal of Medicine’ (hierna te noemen NEJM), dat vorige maand een artikel publiceerde over de geschiedenis van griepvirussen.

Ik citeer uit het NEJM omdat het een bekend en gerespecteerd medisch tijdschrift is. Het artikel bevestigt het feit dat dit virus (het A-H1N1 virus) in 1977 opnieuw opdook omdat het in een laboratorium langs synthetische weg in een laboratorium was vervaardigd. Het schijnt zo te zijn dat het eerste monster werd verkregen na de opgraving van een Inuit, een Eskimovrouw die in 1918 aan deze griep was bezweken. Haar lichaam was onder het ijs goed geconserveerd gebleven waardoor het mogelijk was enkele weefselmonsters te nemen, die de noodzakelijke elementen bevatten om het virus opnieuw te kunnen produceren via een synthetisch proces.

Samenvattend gebeurde dit in 1977 en volgens het NEJM is dit feitelijk vastgesteld. Vanaf 1977, maakt het A-H1N1 griepvirus dus ook deel uit van het mengsel van de seizoengebonden virussen.

Wat is er nieuw?

Welnu, wat is er dit jaar dan zo nieuw?

Dat heeft te maken met de virale keten (S-OIV), die tot nu toe onbekend was en dus als nieuw werd aangemerkt. Het is deze keten die voor het eerst werd gediagnostiseerd op 17 april 2009. Het schijnt zo te zijn dat de allereerste diagnose werd gesteld bij twee ziektegevallen in Californië, die als eerste gevallen van de Mexicaanse griep werden gerapporteerd. Wij hoorden toen dus voor het eerst van het nieuwe virus, die nieuwe keten (S-OIV). Tot zover het eerste wetenschappelijk gegeven.

Een lager sterftecijfer dan bij de ‘normale’ griep.

Sinds het begin van de diagnose, tussen 17 april en 15 september, (d.i. de datum waarop ik de laatste statistieken las en de cijfers noem ik nu uit mijn hoofd waardoor ze niet helemaal exact kunnen zijn, hoewel ik er niet ver naast zal zitten) zijn tot dan toe 137 dodelijke gevallen voorgekomen. (Correctie door TC: 137 in Europa en 3.559 doden wereldwijd).

Nadat het nieuwe virus reeds door de landen op het zuidelijk halfrond waren gegaan, door wat wel wordt genoemd de “Oostenrijkse Winter”, had het dus een lager sterftecijfer tot gevolg dan de “normale”griep in deze periode. Ik noem die getallen omdat het belangrijk is zich te realiseren dat er veel verschillende lezingen de ronde doen. Ik citeer echter een lid van Franse Gezondheidsraad, J. Dupré en haal ook een uitspraak aan van de President van de Spaanse Medische Organisatie (General Spanish Medical Associations), de heer Rodiguez Sendrin. Beide zeer gerespecteerde artsen hebben bevestigd dat, gebaseerd op de wetenschappelijke gegevens die voorhanden zijn, gebleken is dat het nieuwe virus een lager sterftecijfer heeft dan de gewone griep of de gewone seizoengebonden virussen.

Ik eindig dit wetenschappelijk deel van mijn betoog met een belangrijke opmerking: een belangrijk deel van de informatie uit de medische literatuur zegt dat het er op lijkt dat mensen die ouder zijn dan 60 jaar reeds een immuniteit hebben van 33% tegen dit nieuwe virus.

Dit zijn belangrijke objectieve gegevens die moeten worden meegenomen wanneer we dieper op de materie ingaan.

Eigenaardige feiten

Ik noem nu twee eigenaardigheden die zijn opgetreden in de manier waarop het virus werd ontdekt of de gevolgen ervan tot nu toe op die nieuwe keten. Deze eigenaardige feiten blijven volgens mij – en volgens de meeste objectieve waarnemers- onopgehelderd en daarvoor zijn ze veel te ernstig.

Onderzoeksjournaliste Jane Bürgermeister, een Zwitserse met een Oostenrijks en Iers staatsburgerschapis te weten gekomen wat ik u nu ga vertellen. (TC: zij heeft beschuldigingen betreffende bio-terrorisme en massamoord geuit tegen de Wereld Gezondheidsorganisatie WHO, de Verenigde Naties en enkele CEO’s van regeringen en bedrijven) Zij heeft de betreffende informatie verschaft die iedereen kan verifiëren. Wat ik u vertel is derhalve correct en objectief.

Dode proefdieren.

Wat is er gebeurd? Eind januari 2009, en dus voordat deze nieuwe griepgolf werd aangeduid als de pas ontdekte griep, begon Baxter Pharmaceutical, een Amerikaans bedrijf met een belangrijke vestiging in Oostenrijk, vanuit deze vestiging vaccinatiemateriaal te leveren aan 16 verschillende laboratoria in een aantal Europese landen, te weten Tsjechië, Slovenië en Duitsland. Ze waren bestemd voor de seizoengebonden vaccinatie van de bevolking van die landen tussen februari en maart. Het was een partij met een gewicht van 72 kilogram.

Ik heb niet uitgerekend om hoeveel doses het daarbij dan ging, maar het waren er in ieder geval vele duizenden. Die hoeveelheid werd gedistribueerd. Door een toevallige samenloop van omstandigheden gebeurde er iets waardoor bepaalde situaties of plannen, die anders verborgen gebleven zouden zijn gebleven, toch aan het licht zijn gekomen: het Tsjechische bedrijf ‘Bio Test’ kreeg als een van de bedrijven dit materiaal aangeleverd.

Een van hun laboranten besloot op eigen initiatief, waartoe hij was gemachtigd hoewel niet was verplicht, een aanvullend veiligheidsonderzoek met het ontvangen vaccinatiemateriaal uit te voeren alvorens tot distributie over te gaan. Hij injecteerde dit vaccin bij een aantal proefdieren, wezels en fretten. Deze zoogdieren worden sinds 1918 gebruikt voor het uittesten van griepvaccins. Alle proefdieren overleden, hoewel dat eigenlijk helemaal niet had mogen gebeuren. Hij sloeg onmiddellijk alarm en er werden extra onderzoeken uitgevoerd naar de bestanddelen van het door Baxter geleverde materiaal, want als dit slechts één vaccin betrof, was de dood van de proefdieren volkomen onverklaarbaar.

Twee levende vaccins

Het onderzoekresultaat wees uit dat het materiaal dat Baxter aan alle 16 laboratoria had geleverd twee levende virussen naast elkaar bevatte. Het ene was het vogelgriepvirus dat in 2005 was opgedoken en een hoog sterftecijfer veroorzaakte ondanks dat slechts weinig mensen waren besmet geraakt. Uit mijn hoofd betrof het wereldwijd ongeveer 250 besmette slachtoffers, waarvan, zover we nu weten, ongeveer 60% overleed. Dat impliceert dat als er 250 mensen zijn overleden er bij benadering wereldwijd slechts 600 geïnfecteerd hadden moeten zijn.

Om die reden is het sterftecijfer van dit virus weliswaar hoog, maar de besmettingsgraad minimaal. Het Baxtervirus was echter gemengd met een seizoengebonden virus dat zoals we weten een extreem laag sterftecijfer oplevert, minder dan 0,01%, maar wel een hoge besmettingsgraad heeft – het is zelfs uitermate besmettelijk met een grote kans op infectie.

Wanneer twee virussen gemengd worden en onder duizenden mensen worden verspreid, vergroot dat de kans dat ze zich met elkaar vermengen, te recombineren zoals dat heet en zodoende als nieuw virus op te treden dat tegelijkertijd dodelijk en zeer besmettelijk is.

Dit is een bekend gegeven en is inmiddels door Baxter’s officieel toegegeven. (TC: ze hebben toegegeven dat de besmetting plaatsvond maar niet dat het materiaal bedoeld was voor menselijk gebruik. Zich verschuilend achter de vertrouwelijke rechten hebben ze geen informatie verstrekt over het doel ervan). Die 72 kilo materiaal bevatte een mix van levend vogelgriepvirus en seizoengebonden griepvirussen. Zoveel staat vast.

Toeval of niet? Had dit zomaar bij toeval hebben kunnen gebeuren?

Het eerste dat dient te worden opgemerkt is dat dit allemaal zeer onwaarschijnlijk is. In de wetenschap wordt het woord ‘onmogelijk’ nooit uitgesproken. Wat wordt dan bedoeld met ‘zeer onwaarschijnlijk’? Laboratoria die zich met dit soort virussen bezighouden werken met biologische veiligheidsniveaus, waarbij niveau 3 het hoogst is. Waarschijnlijkheid baseren wetenschappers zich op deze bekende informatie en de kans dat zulks per ongeluk zou hebben kunnen gebeuren wordt dienovereenkomstig als extreem laag worden ingeschat.

De vermenging van twee verschillende levende virussen is echter niet uit te leggen. Daarbij komt ook dat griepvaccins, zoals we allemaal weten, altijd wordt samengesteld uit verzakte virussen. Dat houdt in dat het heel normaal is dat een griepvaccin een levend virus bevat, dat is geen uitzondering. Het verzwakken gebeurt door middel van een bepaald soort bestralingsprocedure.

De virussen die in de Tsjechische Republiek zijn gevonden en in al het Baxter materiaal aanwezig waren, was echter helemaal niet verzwakt. De kans dat dit op een toevalligheid berust is dan ook zeer twijfelachtig. Het is niet voor 100% uit te sluiten, maar voor de duidelijkheid is het belangrijk hier bekend te maken hoe onwaarschijnlijk het is dat onder deze omstandigheden sprake zou zijn van een ongelukje. In ieder geval is dit voorgevallen en er wordt nog onderzoek naar gedaan.

Complot?

De journaliste, Bürgermeister heeft niet alleen beschuldigingen geuit tegen Baxter, maar ook tegen de WHO, alsmede tegen de regeringen van een aantal belangrijke landen omdat het erop lijkt dat er, op basis van de beschikbare informatie, meer sprake lijkt te zijn van kwade opzet. Bürgermeister stelt dit nu aan de kaak omdat ze van oordeel is dat er een serie toevallige gebeurtenissen heeft plaatsgevonden die onmogelijk zijn te begrijpen.

Ik sta erop dat het erg belangrijk is de objectieve feiten te onderscheiden van nog niet bewezen zaken. Ik denk echter dat in deze video juiste informatie wordt gegeven aan een groter publiek, want hoe meer mensen hiervan afweten des te beter het is.

Het is goed om weet te hebben van het bestaan van plannen van een wereldelite die een deel van de wereldbevolking zou willen laten verdwijnen. De algemene indruk is echter dat men niet weet waar dit verhaal over een complot vandaan komt en men houdt het voor sciencefiction en ontkent dit gegeven. Ik weet dat er mensen zijn die dit al geruime tijd bestuderen. Ik zou echter wensen dat mijn boodschap mensen bereikt die zeggen:
“Ik weet helemaal niets van deze zaken af, maar ik heb zojuist gehoord dat er een laboratorium is geweest dat besmet vaccin heeft geleverd en dat het, interessant genoeg een van de laboratoria betreft die zich bezighouden met het aanmaken van de griepvaccins voor dit jaar. Alleen al dit feit rechtvaardigt het voor mij te denken dat ik die vaccinatie niet wens te hebben, noch mijn kinderen of mijn naasten, totdat er een afdoende verklaring is gegeven voor het ontstaan van deze besmetting.”

Ik hoop dat ik op dit punt duidelijk ben. Ik denk dat het belangrijk is hierover duidelijkheid te verschaffen.

Rare actie van de WHO

Ik wil het nu hebben over de tweede onregelmatigheid, want die is er en hij is nog schandaliger dan de eerste.

Het volgende is gebeurd.

Wat ik zojuist heb verteld over Baxter gebeurde in februari j.l. en ik vertelde ook dat de eerste diagnose van de nieuwe griep plaatsvond op 17 april. Welnu, op 29 april, twaalf dagen nadat die eerste twee gevallen waren ontdekt, kondigde de directeur-generaal van de WHO (die onder de VN ressorteert), Dr. Margaret Chan in het openbaar een wereldwijde alarmfase 5 af voor een pandemie. Niveau 5 is behoorlijk hoog, want daarna is er alleen nog niveau 6. Dat niveau houdt in dat er al sprake is van de uitbraak van een pandemie.

Als de eis met betrekking tot de sterftecijfers wordt geschrapt uit de definitie van een pandemie, zoals ik zei, moeten we onszelf afvragen wat erop tegen is om de jaarlijkse griep dan niet als pandemie aan te merken.

Het antwoord hierop is dat daar helemaal niets op tegen is!

We moeten ons afvragen hoe dr. Chan en de hele WHO een pandemie heeft kunnen afroepen? Ik heb dit nog niet genoemd, maar op 29 april spreekt men over niveau 5 en slechts een maand na de uitbraak van de eerste gevallen op 17 april roept Dr. Chan fase 6 uit op 11 juni 2009. Er is dan ineens sprake van een wereldomvattende pandemie van het A-H1N1 griepvirus. Hoe kon de WHO een pandemie afkondigen, als in aanmerking wordt genomen dat dit virus een lagere sterftekans heeft dan het jaarlijkse virus? Waarom is er dan niet ieder jaar sprake van een pandemie als dat ernstiger gevolgen heeft dan het nieuwe virus?

Veranderde definitie van een pandemie.

Daar is een eenvoudige verklaring voor: in mei van dit jaar is de definitie voor een pandemie veranderd. De voorgaande definitie luidde dat er sprake is van een pandemie wanneer sprake is van een besmetting door een haard die tegelijkertijd in verschillende landen optreedt met een significant sterftecijfer in verhouding tot het aantal besmette mensen. Deze definitie werd gewijzigd in een definitie waarin het sterftecijfer werd weggelaten.

Daarom wordt luidt nu de definitie van een pandemie beschreven als een simultane uitbraak in verschillende landen van een infectiehaard die nieuwe karakteristieken toont.

Hierdoor wordt het voor artsen onmogelijk het soort immuniteit binnen de bevolking vast te stellen. Deze nieuwe definitie citeer ik uit het British Medical Journal en ik wil hiermee aangeven dat de informatie niet afkomstig uit alternatieve pers (die ik overigens ook respecteer), maar uit de meest gerespecteerde magazines die in wetenschappelijk kringen absoluut ‘mainstream’ zijn en boven iedere verdenking van tendentieuze berichtgeving staat. Deze geamendeerde definitie dateert van mei dit jaar.

Als de eis met betrekking tot de sterftecijfers wordt geschrapt uit de definitie van een pandemie, zoals ik zei, moeten we onszelf afvragen wat erop tegen is om de jaarlijkse griep dan niet als pandemie aan te merken. Het antwoord hierop is dat daar helemaal niets op tegen is.

Geknoei met cijfers.

Alles wat nu gebeurt lijkt te kunnen worden gerechtvaardigd door het uitzonderlijke karakter van de gebeurtenis. Door die nieuwe definitie zou er echter geen sprake mogen zijn van een uitzonderlijk karakter, want het zou betekenen dat dit elk jaar gewoon het geval zou moeten zijn. Het gaat hier overigens over de gewone griep. Het is waar dat dit Mexicaanse griepvirus minder dodelijk is dan het seizoenvirus. Dat kun je overal lezen, iedereen heeft het over, zelfs de minister van gezondheid in Spanje zegt het. Er wordt officieel toegegeven dat dit het geval is.
Als dat dus zo is, hoe kunnen ze dan een pandemie uitroepen met allerlei implicaties op politiek gebied? Dat komt uitsluitend door die wijziging in de definitie van een pandemie. Iedereen kan die wijziging nalezen wanneer de definities voor 2008 en 2009 bij de WHO worden opgevraagd. Je kunt bijvoorbeeld ook op hun website kijken, het staat er echt. Ik citeer trouwens ook uit een artikel in een Amerikaanse krant waarin, na een bezoek aan de website van de WHO, staat dat in het ene geval wordt geschreven dat een hoog sterftecijfer voorwaarde is voor een pandemie en in het andere geval wordt verklaard dat in dit geval niemand eraan zal doodgaan. Toen ze hen erop attent maakten, werd de definitie op het web gewijzigd. Dit artikel is op CNN geciteerd en dat is geen bron die in dit geval verdacht is.

Voor mij betekent dit dat deze onvolkomenheid door de WHO nog serieuzer genomen moet worden, want de informatie hierover is niet alleen objectief, maar tevens duidelijk en makkelijk te verifiëren. Het brengt ons zelfs dichterbij de mogelijke werkelijke gevolgen. Het gaat er niet om uit te weiden over mogelijke opzet of zich af te vragen wie wat heeft gedaan, maar ik wil graag onderscheid maken tussen wat ik kan bewijzen en wat niet en ik wil het hebben over wat er werkelijk aan de hand is met betrekking tot deze definitie.

Om het gedeelte over de eigenaardigheden te eindigen zeg ik nog dat in de VS, als gevolg van de pandemieverklaring over dit nieuwe virus op 11 juni er in dezelfde maand (TC: op 26 april 2009) in Amerika een “Public Health National Emergency”, een nationaal gezondheidsalarm werd afgekondigd met alle politieke gevolgen van dien. Dat alarm in de VS werd afgekondigd terwijl er op dat moment sprake was van 20 geconstateerde besmettingsgevallen en nul dodelijke slachtoffers. Twintig geregistreerde besmettingsgevallen.

Ik ga hier niet dieper op in omdat ik niet blijven doorzeuren, maar die informatie is niet al te betrouwbaar. In juni of juli zei de WHO dat moest worden gestopt met het uitvoeren van allerlei laboratoriumonderzoeken om vast te stellen of het al dan niet de Mexicaanse griep betrof. In Engeland bijvoorbeeld gebeurt dat trouwens telefonisch, waarbij men melding maakt van de griepsymptomen en noteert dan voor het gemak maar dat het om de Mexicaanse griep gaat. Zo gebeurt het nu overal. Dus wanneer er nu sprake is van 12.000 tot 13.000 gevallen, is het belangrijk na te gaan hoe die getallen tot stand zijn gekomen. Nogmaals, het gaat hier over objectieve informatie die op de officiële websites gecontroleerd kan worden.

Uit mijn hoofd was het ergens in juli dat de WHO verklaarde dat verder laboratoriumonderzoek niet meer nodig was en zonder moest worden aangenomen dat elke melding van een griepgeval ging om Mexicaanse griep en in sommige landen. In een aantal landen is bijvoorbeeld sprake van 100 gevallen, 50 betreffen dan de Mexicaanse griep en er wordt dan aangenomen dat voor de rest hetzelfde geldt. Maar dat is wel erg generaliserend en leidt tot onvoldoende informatie, in ieder geval in de gevallen die ik in de boeken heb kunnen traceren.

Geen aanbevelingen, maar opdracht!

Nu ga ik verder met het derde gedeelte waarin ik dieper inga op de politieke gevolgen van het afkondigen van een pandemie.

De WHO is een internationale organisatie die normaal gesproken aanbevelingen doet. Daarom mag worden aangenomen dat het ieder soeverein land vrij staat die aanbevelingen al dan niet op te volgen of te negeren, afhankelijk van de nationale situatie en eventueel eigen onderzoek. In 2005 werd dit beleid met betrekking tot pandemieën gewijzigd en de WHO liet daarna geen aanbevelingen meer uitgaan, maar vaardigde directe orders uit.

Je zou je kunnen afvragen wat voor onheil ons te wachten staat? Nou, dat is een van hogerhand opgelegde vaccinatie. Dat telt voor mij het zwaarst. Het is belangrijk deze informatie nu te verspreiden opdat zoveel mogelijk mensen hiervan kennis nemen om zodoende hun eigen beslissingen daarop te kunnen baseren.

Op straffe van…!

Ik wil het nog ergens anders over hebben.

Het vaccin wordt beschikbaar gesteld, gedistribueerd en bij wet voorgeschreven. Hoe is het mogelijk dat ik gedwongen word het te gebruiken ook al wil ik dat niet? De beweegredenen zijn duidelijk: als we te maken hebben met een wereldomvattende pandemie – hoewel ik blijf volhouden dat deze kwalificatie onjuist is -, bestaat de kans dat iemand die het vaccin niet neemt een groot risico vormt voor andere mensen. Daarom worden landen verplicht ervoor te zorgen dat de wet wordt nageleefd op straffe van een boete of gevangenisstraf.

Over boetes gesproken: het schijnt dat in Massachussets een document is gepubliceerd waarin staat dat, in voorbereiding op een mogelijke verplichte vaccinatie, de boete kan oplopen tot 1000 dollar per dag. Dat gaat dus als volgt: je zegt dat je niet wil worden gevaccineerd en dan word je veroordeeld tot een boete van 1000 dollar per dag voor iedere dag dat je je niet laat inenten.

Andere manieren die nu al worden toegepast, maar dan zonder de algemene wetgeving of de dwangmaatregelen, betreffen bedrijven die personeel dat de vaccinatie weigert dreigt met ontslag. Er zijn in de VS, de UK en in Frankrijk al rechtszaken aangespannen omdat er mensen zijn die dit aan den lijve hebben ondervonden nadat ze hadden geweigerd. In sommige bedrijven die niet onder een cao vallen, zoals bijvoorbeeld in de VS, hebben al meerdere mensen hun baan verloren nadat ze vaccinatie weigerden.

Je zou kunnen stellen dat er op dit moment nog helemaal geen vaccin voorhanden is en dat klopt, maar het vaccin dat nu al wordt verspreid, zoals ook hier in het klooster, is het vaccin tegen de seizoengriep en dat was al eerder beschikbaar gekomen. De WHO heeft een maatregel afgekondigd om daar al mee te beginnen en daarna het vaccin tegen de Mexicaanse griep in twee achtereenvolgende doses.

Wat zou er met iemand kunnen gebeuren die het gewone vaccin weigert? Als het vaccin niet verplicht is, en tot nu toe is dat overal het geval, gebeurt er helemaal niets. Je zegt gewoon “nee” en tekent zonodig een verklaring voor jezelf en mogelijk voor je kinderen en krijgt daar geen enkel probleem mee. Als het vaccin echter verplicht gesteld wordt, zoals ik al zei, volgt een boete of gevangenisstraf, afhankelijk wat de wet in verschillende landen voorschrijft.

Drie vaccinaties

Het is belangrijk drie dingen te weten die het vaccin tegen de Mexicaanse griep -de griep van dit jaar – onderscheidt van het normale jaarlijkse vaccin. Dit vaccin heeft drie nieuwe kenmerken ten opzichte van het jaarlijkse vaccin. Waarom is dat eigenlijk anders dan in voorgaande jaren?

Ten eerste, en dat heb ik al gezegd, omdat de WHO de producenten van de vaccins oplegt dat het in twee doses moet worden toegediend. Dit is nieuw. Het is nog nooit voorgekomen dat een vaccin in twee keer moet worden toegediend. Normaal gesproken gebeurt dat in een keer en daar blijft het bij. Elk jaar neem je het opnieuw. Maar nog nooit in twee keer. Dit jaar gebeurt dat in twee keer. Wanneer de WHO aanbevelingen of zo u wilt bevelen van dit jaar worden opgevolgd, krijgen we drie vaccinaties: een tegen de seizoengriep, de eerste en daarna twee opeenvolgende doses tegen de Mexicaanse griep.

Daardoor ontstaat een drievoudige kans op bijwerkingen die van deze vaccins bekend zijn. Dit is echter zuiver theoretisch en in de praktijk weet niemand eigenlijk wat er zou kunnen gebeuren, omdat dit de eerste keer zo gebeurt. Omdat niemand ooit drie doses van het virus toegediend heeft gekregen, drie inentingen met levende griepvirussen van verschillende types, nota bene middenin de periode van de seizoengriep en een mogelijke uitbraak van een pandemie is de uitkomst onvoorspelbaar. Dit is het eerste nieuwe feit, dit is nieuw.

Twijfelachtige toevoegingen.

Het tweede nieuwe feit heeft te maken met de toegevoegde stoffen (coadjuvants). Dit is recentelijk aan de kaak gesteld door Franse vakbond van verplegend personeel. Deze organisatie heeft een document gepubliceerd waarin een aantal voorbeelden wordt aangehaald, waarvan ik er een zal behandelen. Het gaat over GlaxoSmithKline, een van de vaccinproducenten, dat verantwoordelijk is voor onderzoek onder kinderen dat in Spanje werd uitgevoerd.

Als gidsland in de wereld stond het toe dat kinderen tussen de 6 maanden en 17 jaar werden beproefd met een experimenteel vaccin om uit te zoeken wat de bijwerkingen konden zijn. Dit bedrijf promoot dergelijk onderzoek. Het heeft echter coadjuvants gebruikt die nog nooit werden toegepast in dergelijke griepvaccins en inmiddels hebben alle producerende bedrijven laten weten dat ze dit soort sterkere coadjuvants toepassen in plaats van de soorten die normaal gesproken bij de productie van het jaarlijkse vaccin worden gebruikt.

Een coadjuvant is een substantie die in het algemeen wordt toegevoegd aan een griepvaccin. Het doel ervan is het stimuleren van het immuunsysteem dat zodoende meer antistoffen gaat aanmaken. Dit wordt hoofdzakelijk gedaan om het vaccin effectiever te maken.

Maar in dit geval heeft het Franse verpleegkundig personeel verklaard dat deze toevoeging een tien keer zo hoge werking veroorzaakt. Dat is de uitkomst van de eerste onderzoeken: een tien keer zo hoge productie van antistoffen, een stimulans om het immuunsysteem tien keer zoveel antistoffen te laten aanmaken dan normaal het geval is.

De toegevoegde stof schijnt een mengsel te bevatten van polysorbaat (een stabilisator) en de excipiens (de inactieve stof die dient als drager voor de actieve stoffen) ofwel de toevoeging ‘squaline’. Die laatstgenoemde stof wordt ook gebruikt tegen anthrax en werd toegediend bij soldaten die in de Golfoorlog meededen en waarvan later is vastgesteld dat het middel ernstige bijwerkingen veroorzaakte in het centrale zenuwstelsel in de vorm van verlammingsverschijnselen en artritis.

Er bestaan coadjuvants die nog niet zijn onderzocht maar die wel reeds door de producenten werden goedgekeurd om te kunnen voldoen aan de vraag van een productie van 4,6 miljard doses van dit vaccin teneinde daarmee de gehele wereldbevolking te vaccineren. Rijke landen en grote farmaceutische bedrijven hebben reeds aangekondigd dat ze zelfs miljoenen doses gratis zullen verstrekken aan derdewereldlanden die het niet kunnen betalen.

Het plan is dus om de hele wereldpopulatie te vaccineren. De farmaceutische industrie rechtvaardigt de toepassing van die ongeteste toevoegingen met het argument daardoor minder antistoffen te hoeven gebruiken. Er wordt kennelijk bespaard op antistoffen door in iedere dosis meer toevoegingen te stoppen. Dat resulteert in een minder natuurlijke stimulans van het immuunsysteem. Een volledig kunstmatige stimulans om het gebrek aan antistoffen te compenseren bij de productie van de vaccins! Dit is de officiële verklaring… Het is echter zo dat de toevoeging niet dezelfde als in voorgaande jaren. Om die reden weet niemand tot op welke hoogte deze kunstmatige stimulatie van het immuunsysteem leidt tot auto-immuunziekten.

Er is er al een ontdekt: het syndroom van Guillan-Barré, een verlamming. Dit is bijvoorbeeld bij regeringen bekend en in verband gebracht met het griepvaccin van 1976. Het betrof destijds alleen een in de VS uitgevoerde campagne, een soortgelijke campagne als die we nu meemaken en werd onthuld door de massamedia en enkele politici. Tijdens die campagne werden 48 miljoen Amerikanen gevaccineerd. Onder die 48 miljoen waren er ca. 3.000 (het precieze aantal weet ik even niet) klachten over verlammingsverschijnselen door het Guillan-Barré-syndroom.

Die gevolgen zijn algemeen aanvaard. In feite hebben de CDC, de ‘Centers for Disease Control’ (gezondheidsdiensten) in de VS (zie HIER ) reeds aangekondigd dat het onvermijdelijk wordt geacht dat zich verlammingsverschijnselen zullen voordoen wanneer de gehele bevolking wordt gevaccineerd met dit vaccin, maar dat ze desondanks toch gewoon met het programma doorgaan.

Ik wil nogmaals onderstrepen dat dit virus een stuk minder onvriendelijk is dan het normale seizoenvirus.

Alles afwegende zegt het Franse verplegend personeel in hun verklaring dat het beter is om gewoon een paar dagen thuis onder de wol te liggen met een griep zoals elk jaar, dan om het risico te lopen op verlammingsverschijnselen, waarvan een aantal mensen wel zijn genezen, maar waarvan is vastgesteld dat die ook kan leiden tot de dood.

Deze informatie moet toch aan iedereen bekend worden gemaakt teneinde de juiste beslissing te kunnen nemen?

Een dubieuze overeenkomst.

Het derde nieuwe gegeven betreft het jaarlijkse vaccin. Verondersteld wordt dat de farmaceutische industrie deze buitengewone operatie uitvoert omdat ze gevraagd is in recordtijd een zo groot mogelijke hoeveelheid doses aan te maken, terwijl ze de geldende voorschriften geweld aandoen. In de VS is officieel bekendgemaakt dat een overeenkomst is getekend waardoor ze echter worden vrijgepleit van elke wettelijke aansprakelijkheid in geval dit vaccin ongewenste bijwerkingen oplevert, zelfs als dat de dood tot gevolg heeft.

De Amerikaans minister van Volksgezondheid, Sibelius, heeft een document ondertekend dat voorziet in strafvrijwaring en politieke onschendbaarheid, waardoor het onmogelijk wordt gemaakt aanspraak te maken op schadeloosstelling of politici noch farmaceutische bedrijven aansprakelijk te stellen.

Dat is het derde nieuwe feit waarvan ik denk dat die belangrijk genoeg is om onder de aandacht te brengen, want met geld kan nooit gezondheid gekocht worden. Wanneer farmaceutische bedrijven of een verantwoordelijk persoon echter bereid zou zijn financieel te compenseren zou dat als een garantie kunnen worden opgevat voor de afwikkeling van een eventuele onvoorziene klachtenlawine.
Als de verantwoordelijke persoon/personen aan de hand van heldere, objectieve en verifieerbare openbare documenten zekerheid zouden verschaffen is het nooit mogelijk ze naderhand aan te klagen. Nu wordt ons echter de garantie onthouden dat dit vaccin geen schadelijke bijwerkingen heeft.

Besmette vaccins en opgelegde vaccinatie.

Resumerend zou ik dit willen zeggen: als wat met Baxter en die besmette vaccins is voorgevallen – en bewezen is dat ze ernstig besmet waren, hoewel we niet weten waarom en op welke manier – en die besmetting in februari 2009 niet bij toeval door die laborant in Tsjechië ontdekt zou zijn, dan was er vandaag sprake van een pandemie, die verschrikkelijke pandemie die ze nu met zo weinig bewijzen hebben aangekondigd.

Met dit gegeven en de huidige WHO-wetgeving in het achterhoofd, alsmede de rare en onverklaarbare bijkomstigheden is het raar te moeten vaststellen dat dit nooit in de internationale pers is aangekaard. Hoe is het mogelijk dat de politiek er nooit iets over gezegd heeft? Noch de politiek, noch de media hebben zich erover uitgelaten. We moeten ons afvragen hoe dit zo heeft kunnen gebeuren.

Nader onafhankelijk onderzoek?

Dit alles overwegende denk ik dat het belangrijk is te verklaren dat de echte dreiging ligt in de binnenkort beschikbaar komende vaccins die mogelijk besmet zijn en de dwingende wetgeving die van toepassing is om mensen te verplichten tot vaccinatie. Ik denk dat er sprake is van een groot risico dat niet gebagatelliseerd mag en moet worden.

Raak hierdoor echter niet in paniek, want dat kan mogelijk averechtse effecten veroorzaken, maar overweeg, net als ik, deze belangrijke informatie te verspreiden zolang er nog voldoende tijd is voor een tegenactie. Marginaliseer het mogelijke risico echter niet, want ik kan met zekerheid zeggen dat die vaccins besmet zullen zijn, hoewel ik ze noch gemaakt of onderzocht heb. Ik denk niet dat het makkelijk zal zijn om toegang tot die vaccins te krijgen om ze te onderwerpen aan een onafhankelijk onderzoek, maar als dit toch mogelijk blijkt, zullen we trachten te helpen. Ik ken echter niemand die deze mogelijkheid heeft.

Het is overigens belangrijk te weten dat het Mexicaanse griepvirus de laatste 70 jaar nog nooit is gemuteerd. Dus waar komt de idee vandaan dat er dit jaar sprake zal zijn van een mutatie?

Ik bedoel dat we gedurende 70 jaar nog nooit hebben meegemaakt dat zich een griep voordeed in twee golven veroorzaakt door verschillende virussen.

Dat is ook alweer zo’n rare bijkomstigheid.

Argumenten om te weigeren.

Wat gebeurt er nu wanneer meer mensen zullen overlijden? Of dat er sprake is van een tweede golf veroorzaakt door een gemuteerd virus, zoals nu weer is aangekondigd? Het is overigens belangrijk te weten dat het Mexicaanse griepvirus de laatste 70 jaar nog nooit is gemuteerd. Dus waar komt de idee vandaan dat er dit jaar sprake zal zijn van een mutatie? Ik bedoel dat we gedurende 70 jaar nog nooit hebben meegemaakt dat zich een griep voordeed in twee golven veroorzaakt door verschillende virussen. Dat is ook alweer zo’n rare bijkomstigheid. Maar goed, laten we even aannemen dat veel mensen beginnen te overlijden als gevolg van deze griep of bijkomende symptomen, dan is het temeer goed om deze vaccinatie te weigeren en wel om twee redenen.

Ten eerste: wanneer dit virus een toenemend aantal sterfgevallen veroorzaakt, komt dat omdat het niet hetzelfde is; het zal gemuteerd zijn, hoewel de huidige gegevens dat tegenspreken. Als het wel gemuteerd is, dan is het vaccin ertegen onbruikbaar geworden. Elk jaar worden steeds weer opnieuw andere vaccins geproduceerd, juist omdat er mutaties optreden. Tegenover iedere mutatie moet een nieuw vaccin staan.

Wanneer aan de andere kant een belangrijk deel van de bevolking niet bezwijkt, is het niet echt nodig gevaccineerd te worden, omdat het risico volgens mij te hoger is dan het beoogde effect. Als wel een hoog sterftecijfer ontstaat als gevolg van deze griep of mogelijke bijwerkingen, kan dat slechts het gevolg zijn van twee oorzaken: ten eerste kan het virus gemuteerd zijn en dan is het vaccin onbruikbaar of er is sprake van een ander virus of meerdere virussen, waardoor het vaccin evenmin onbruikbaar is. Bovendien kan het virus zelf de oorzaak zijn, of de manier waarop die nieuwe virussen verspreid werden, zoals gebeurde bij Baxter.

Tot slot zou ik willen eindigen met een duidelijk voorstel.

Blijf kalm, want dat is hier essentieel en tref uw eigen voorzorgsmaatregelen. Zorg ervoor dat u niet besmet raakt door de gangbare maatregelen te nemen en laat u dit jaar niet vaccineren vanwege al die duistere omstandigheden. Veel doktoren, artsen, organisaties en vakbonden raden dit aan.

Ten tweede wil ik hier bekendgemaakt hebben dat ik vorige week in Catalonië het initiatief genomen om desgevraagd op deze website (HIER) de documenten te uploaden waarover ik nu spreek, ik stel ze daarvoor beschikbaar. Ik doe op die website en nu ook via YouTube een oproep om zo snel mogelijk alle maatschappelijk en justitiële instellingen te mobiliseren teneinde pogingen in het werk te stellen om
a) ervoor te zorgen dat niemand anderen kan dwingen zich te laten vaccineren als men dat niet wil en
b) te voorkomen dat wie die vaccinatie wel wenst te ondergaan het recht op aanspraken of financiële compensatie wordt onthouden, indien het vaccin ernstige ziekte veroorzaakt of mogelijk de dood tot gevolg heeft.

Het zwijgen van experts.

Eerst nog even een persoonlijke opmerking over de ‘experts’.

Meer en meer draait het in deze wereld om experts. Wanneer iemand echter geen arts is, of waarvan wordt gezegd dat hij of zij onvoldoende deskundigheid heeft om deze massa informatie, die om het even waar vandaan komt, kritisch te kunnen beoordelen, wordt hij of zij volkomen genegeerd; tenzij het een onderzoeksjournalist is of iemand die zich hierop jaren heeft voorbereid. Maar medici en specialisten dienen zich in het algemeen te onthouden van commentaar en zich niet in te laten met dit soort informatie, al was het alleen maar door de vigerende inzichten op hun vakgebied.

Wanneer iemand echter geen arts is, of waarvan wordt gezegd dat hij of zij onvoldoende deskundigheid heeft om deze massa informatie, die om het even waar vandaan komt, kritisch te kunnen beoordelen, wordt hij of zij volkomen genegeerd; tenzij het een onderzoeksjournalist is of iemand die zich hierop jaren heeft voorbereid.

Ikzelf werk in een totaal andere omgeving en hoef dus niet te vrezen voor reprimandes of dergelijke. Ik zeg dit om duidelijk te maken dat er misschien andere professionals zijn die hetzelfde denken als ik en zich dezelfde vragen stellen, maar eerst 100% zekerheid willen hebben alvorens het risico te willen lopen dit soort zaken aan de orde te stellen. Ofschoon ik moet zeggen dat er in ons land best wel een aantal professionals in de gezondheidszorg zijn die misschien niet alles dat ik hier zeg onderschrijven. Misschien willen ze zich niet aan de politieke kanten van deze zaak branden, maar daarentegen wel degelijk op correcte wijze omgaan met alle wetenschappelijke gegevens en die misschien toch openbaar maken.

Uit hun verband gerukte cijfers.

Ik wil een opmerking maken over angst. We hoeven niet bang te zijn voor de Mexicaanse griep (type A). Het aantal sterfgevallen in Europa varieert namelijk per jaar. De officiële cijfers van de Centrale Europese Gezondheidsraad (European Centre for Disease Prevention and Control, HIER de website), laten zien dat in jaren van een gematigde griepepidemie ongeveer 40.000 mensen sterven aan gevolgen die direct in verband te brengen zijn met de griep.

In jaren dat de griep ernstiger vormen aanneemt wordt dat aantal geschat op 220.000. Dat is een belangrijk gegeven, want als iemand roept “dat er nu al 120 mensen zijn gestorven!”, moet men beseffen dat het niet de bedoeling is al die aparte gevallen te tellen. De cijfers van 40.000 en 220.000 spreken voor zich en door ze uit hun verband te rukken en zoveel accent te leggen op “slechts” 120 gevallen kan onterechte paniek ontstaan.

We moeten daarom niet in paniek raken of bang worden van de Mexicaanse griep die nu rondwaart. Ik ben me ervan bewust dat bepaalde dingen die ik heb gezegd elementen bevatten waardoor mensen bang zouden kunnen worden. Opwinding en oprechte bezorgdheid zijn op hun plaats, het is zeker niet goed de politieke maatregelen daardoor te laten overschaduwen.

Nu zijn we nog op tijd; niemand heeft een nationale noodsituatie uitgeroepen en op basis van de huidige informatie kan dat ook niet. Nu staat de deur voor maatregelen op het politieke vlak wagenwijd open om ervoor te zorgen dat wordt voorkomen dat mensen tegen hun wil in verplicht worden zich te laten vaccineren en diegenen die dat wel wensen te doen niet de mogelijkheid te ontnemen bij eventuele nadelige gevolgen of zelfs in geval van overlijden schadeclaims in te dienen of mensen ter verantwoording te roepen.

Samenzweringstheorieën.

Er is nog een onderliggende hypothese, die ik niet direct heb willen behandelen, maar welke gaat over een mogelijk samenzwering. Voor zover we uit de geschiedenis van de mensheid weten, is er altijd sprake geweest van groeperingen die de wereld willen overheersen. Dat is niets nieuws. Maar we kunnen in de eenentwintigste eeuw niet meer plotseling uitroepen: “Oh, er is een groepering die de wereld wil domineren!” Dit is zo oud als de wereld.
Dat was reeds het geval bij de Romeinen en als we zelfs dieper graven zien we iets dergelijks ook bij de Inca’s en ieder bekend imperium met alle goede bedoelingen van dien. Het ging steeds om pogingen een chaotische wereld in te richten en te beheersen, dus laten we dan proberen dat te doen teneinde de mensheid te helpen, door werkelijk een wereld te scheppen waarin een minimum aan orde is, zodat we geen Hitler of andere dictator nodig hebben. Er wordt ook al heel lang gespeculeerd over de overbevolking van de planeet.

Zelfs als dat het geval zou zijn, zelfs als we het vanuit dit soort hypotheses beschouwen, denk ik dat op basis van historische gegevens angst niet gerechtvaardigd is. Het is zaak zich te realiseren dat dit al eerder in de geschiedenis is voorgevallen. Er zijn mensen geweest die zo onverantwoordelijk waren om wereldoorlogen te ontketenen hoewel ze in staat werden geacht dat te zien aankomen en politieke maatregelen hadden kunnen nemen om dat te verhinderen, maar dat nalieten. Nu leven we in de eenentwintigste eeuw. De mensheid bezit nog steeds dezelfde buitengewone goedheid en samenzweringen zullen nooit in staat blijken die te breken. Natuurlijk blijven er altijd mensen die willen overheersen en ik ben niet verbaasd over de mogelijkheid dat dit iets te maken heeft met dit soort acties.

Ik denk echter dat de spectaculaire manier waarop hierover wordt gesproken, over internationale complotten, wereldwijde massamoord en dergelijke, de andere kant van het verhaal overschaduwen.

Tot slot.

Ik wilde dat ik hier niet over was begonnen, want alles dat in mijn document staat is meer dan voldoende voor iemand die bereid is politieke verantwoordelijkheid te dragen en over te gaan tot actie. Ik hoop dat mensen nu zeggen: “OK, ik weet genoeg, ik weet nu wat me te doen staat.”

In ieder geval bevat het document duidelijke en goedgefundeerde informatie waarop iedereen zich kan baseren bij het nemen van beslissingen. Als we blijven doorzeuren over complottheorieën door te veronderstellen dat “ze ons willen overheersen, dat er een groep is die de hele mensheid wil bezitten”, dan drijven we af.

Ik zeg niet dat het onmogelijk is, maar ik heb geen interesse me hiermee bezig te houden. Ik denk namelijk dat we te maken hebben met iets dat veel serieuzer is en dat we, wanneer binnen een aantal weken of maanden die vaccins opduiken, zullen overgaan tot uitgebreide civiele acties en dat groepen die werkelijk geven om mensenrechten en de kwaliteit van onze democratieën zich er misschien mee gaan bemoeien.

30 gedachten over “UPDATE: Zuster Teresa Forçades: luidt de bel inzake de griep!! Met Nederlandse vertaling!

 1. Geweldig dat het artikel + video van Teresa Forcades zo uitgebreid op de website staat. Deze dame houdt een intelligent pleidooi.
  Hoor haar ivm depopulatieplannen en plannen tot totale wereldcontrole zeggen dat dergelijke plannen er altijd zijn geweest maar tot heden nooit zijn geslaagd.

  Laten we gehoor geven aan haar dringende oproep om zoveel mogelijk informatie te verspreiden en mensen wakker te schudden, legale actie te ondernemen maar……laten we dat liefdevol doen, zonder innerlijke haat of wrok.

  Natuurlijk moet de ‘elite’ nu haast maken en met grof geschut komen. Er is nu immers al sprake van een shift in bewustzijn bij grote groepen mensen. En DAT is waar ze niet mee overweg kunnen. In feite is het toch zo dat hoewel het bloedgevaarlijk is/lijkt hun hele bewustzijn gebouwd is op zand. Is het uiteindelijk iets anders dan vermomde zwakte?

  Vecht niet tégen ze. Je kunt niet tegen duister vechten. Vergroot je eigen bewustzijn en het licht dat we allen in essentie zijn, dáárin ligt, volgens mij althans, de oplossing.

  Dank Sakshin voor de link over Finland. Luister goed naar wat deze vrouw zegt, ook over de ‘split’ in de Bilderberg groep.

  Fijne dag allemaal en laten we ook even stil staan bij 9 november 20 jaar geleden en het feit herdenken dat toen de muur in Berlijn viel. Dat is hoe dan ook toch gebeurd.

 2. Hallo Sakshin,
  Ja geweldig hè deze video’s. Blij dit van je te horen en dat we dus (alweer) op dezelfde golflengte zitten; ben drie keer bij je geweest voor “the connection”. Wat een moedig mens om dit zo frank en vrij de wereld in te sturen. En toevalligerwijze heb ik ook de video’s van Dr. Rauni Kilde gezien. Was ik ook door getroffen. En je bent me voor, want ik had de video’s van beide dames naar Guido gestuurd. Hopelijk maken zeer veel mensen kennis met deze dames en wat zij te zeggen hebben.

 3. Wat een verademing om Zuster Teresa hierover te horen praten, zo nuchter en relativerend in tegenstelling tot de paniek gezaaid door de media.
  Ik moet nog steeds een beslissing nemen of in mijn zoontje (met een immuunstoornis) laat enten, ik had zelf al steeds het gevoel om het niet te doen, en het moedergevoel gaat toch boven alles dacht ik zo…
  Dank jullie wel voor het delen van deze boodschap, evt. wil ik helpen met het vertalen van deze video’s.
  Gegroet en een fijne dag!

 4. de WHO en VN vallen onder dezelfde Rockefeller Dynasty.

  Heel treurig dat weinig mensen weten welke topmannen er bovenaan welke bedrijven/coörperaties staan.

  De wereld wordt bestuurd door bedrijven, niet door landen of regeringen.

  De New World Order is niets meer dan het oude Anglo-Amerikaanse Imperium, met London en New York/Washington als kern van bestuur. Blauw bloed heeft de macht nogsteeds, macht waarover men al eeuwen strijdt!

  Bilderberg
  CFR (Council for Foreign Relations)
  Trilateral Commision

  deze 3 schaduwregeringen bespreken wereldpolitiek achter gesloten deuren en dat is een strafbaar feit zolang er geen overheidsmedewerkers aanwezig zijn!

  Het is een handjevol van de ergste hardcore criminelen op deze aardbol, en ze moeten worden tegengehouden!

  Mensen die meehielpen aan het plan voor de Wereldbank, de EU en de North American Union. De overname van het Congres door Wall Street op klare dag, mede mogelijk gemaakt door Larry Summers, Alan Greenspan, Timothy Geithner (voormalige Directeur van de Federal Reserve en nu Minister van Financiën!??)

  The World is a sick and corrupted place.

  The most dangerous thing on the planet is not those who do evil, but those who stand aside and do nothing – Albert Einstein.

 5. Quote Sakshin:
  “In Finland heeft de regering net een wet aangenomen die bepaalt dat er niet gedwongen gevaccineerd mag worden als de ziekte niet dodelijk is, en dat is het swineflu virus niet…”

  Lijkt mooi, maar deze wetgeving voorziet dan stiekem toch in VERPLICHTE vaccinatie. Het varkensgriepvirus is (nog) niet dodelijk; een gemuteerde vorm misschien wel… en wat is er op dit moment in Oekraïne aan de hand?!

 6. Ze praat af en toe wat snel, maar het maakt veel zaken toch wat inzichtelijker 🙂 Heel fijn om dit te horen!

  Wat betreft vaccinaties: Dr. Viera Scheibner is al sinds jaar en dag bezig met onderzoek naar alle bijwerkingen van vaccinaties: http://www.vierascheibner.org/. Zij heeft ook zeer interessante bevindingen.

 7. Voor iedereen die nog twijfelt over dat zgn. ongeluk met het levend vogelgriepvirussen, hier een link naar een officieel bericht dat in de ‘Toronto Sun’ is gepubliceerd. En ook een bericht dat in de Duitse krant heeft gestaan m.b.t. exploderende koffer met levend M.griepvirus in een passagierstrein in Zwitserland.

  http://www.torontosun.com/news/canada/2009/02/27/8560781.html

  http://tagesschau.sf.tv/supplynet/companies/sf/eigene_objekte/sf_tagesschau/nachrichten/archiv/2009/04/28/schweiz/unfall_mit_schweinegrippen_viren_im_intercity

 8. graag zou ik dit vertaald zien,en zo snel mogelijk.
  ik zou 12 nov.die prik moeten halen omdat ik ook tot de risico groep hoor.mijn engels is wat het lezen betreft slecht te noemen.Dus please.Lieve groet Paulina

 9. @Paulina: je MOET helemaal niets, laat dat voorop staan. Laat je niet opjennen. JIJ bent de baas! Doe rustig aan, er zijn vaccinatiedoses genoeg.. Blijf bij jezelf. Rustig aan, nogmaals: laat je niet opjennen.

 10. Pandemie draaiboeken, uitgegeven Aug 2009… VOLLEDIG VACCINEREN VAN DE BEVOLKING!!!

  Geschreven of geopenbaard Aug 2009…Als je je afvraagt waarom je een link ziet staan met Pokken??? Dat is het bestaande draaiboek welke als leidraad gebruikt zal worden.. Zo staat het beschreven in het pandemie draaiboek Aug 2009 uit Groningen…

  REGIONAAL DRAAIBOEK INFLUENZA PANDEMIE: DEEL 2 BESTRIJDING INFLUENZAPANDEMIE. VERSIE AUG 2009 GHOR REGIO GRONINGEN..
  blz 18 vaccinatie stratedie..de voorbereiding op grootschalige vaccinatie met een pandemisch vaccin is gericht op het volledig vaccineren van de bevolking, in het kader van het draaiboek massa vaccinatie Pokken…
  http://www.ghorgroningen.nl/md/22/Draaiboek%20deel%202%20%20incidentele%20introductie.pdf

  REGIONAAL DRAAIBOEK INFLUENZA PANDEMIE: DEEL 3 BESTRIJDING INFLUENZAPANDEMIE..
  http://www.ghorgroningen.nl/md/22/Draaiboek%20%20deel%203%20Bestrijding%20influenzapandemie.pdf

  Bijlagenboek..
  http://www.rivm.nl/cib/binaries/Landelijk%20Draaiboek%20vaccinatie%20H1N1%20bijlagenboek%2015%20sep%2009_tcm92-63355.pdf

  Van de RIVM WEBSITE..
  http://www.rivm.nl/cib/infectieziekten-A-Z/infectieziekten/Variola/draaiboek_pokken.jsp

  Inleiding..
  http://www.rivm.nl/cib/binaries/Inleiding%20pokken%20oktober%202005_tcm92-33560.pdf

  Ringvaccinatie pokken..
  http://www.rivm.nl/cib/binaries/Pokken%20draaiboek%20ringvaccinatie%20oktober%202005_tcm92-33549.pdf

  Massavaccinatie Pokken..
  http://www.rivm.nl/cib/binaries/Pokken%20draaiboek%20massavaccinatie%20oktober%202005_tcm92-33548.pdf

  http://www.griepalarm.info

  René

 11. Totale wereldcontrole dmv. een griepvaccinatie lijkt me nogal ver gezocht. Nogmaals, in Nederland is vaccineren vrijblijvend. Toch begint de run op het vaccin nu ook in Nederland op te komen. Zo’n zes miljoen nederlanders laten zich de komende weken vrijwillig vaccineren. Een goede zaak overigens, nu steeds meer kinderen wereldwijd bezwijken aan deze griepvariant.

  De vaccins zijn inmiddels veilig verklaard voor kinderen ouder dan zes maanden. Buiten de risicogroepen, mensen boven zestig plus en medewerkers in de zorg, krijgen nu ook kinderen van zes maanden tot vijf jaar deze twee preventieve griepprikken. De nederlander lijkt het broodje aap betreffende dit vaccin inmiddels ver naast zich neer te leggen en kiest voor massaal voor vaccinatie. Dus we weten snel genoeg of binnenkort zes miljoen nederlanders als gevolg van dit vaccin bij bosjes dood zullen neervallen. (lol) Maar zo’n vaart zal het denk ik niet lopen.

  Voor een leek zal ik nog eenmaal uitleggen op welke oneerlijke wijze tegenstanders dit vaccin beoordelen. Bij het teveel en te vaak drinken van bv. tomatensap kan jouw kaliumgehalte verhoogd worden. Hetzelfde geldt voor een ander zout, nl. natrium wat in drop zit. Bij een te lange overdosering zou dit bij een ongezond persoon zijn nierfunctie kunnen aantasten. Nu is die kans statistisch gezien te verwaarlozen, want de dosering van de bestandsdelen in tomatensap en drop zijn binnen de wettelijke voorwaarden. Bij deze griepvaccinatie geldt precies hetzelfde. Bestandsdelen en doseringen worden door tegenstanders op een onrealistische wijze uitvergroot, wat niet correspondeert met de werkelijke doseringswaarde binnen het vaccin. Er wordt op deze site’s ronduit gelogen over doseringswaarden, puur bedoeld om de leek angst aan te jagen. Ik blijf het nogmaals een kwalijke zaak vinden burgers dmv. leugens een preventieve geneeswijze te onthouden. Deze tegenstanders gedragen zich inmiddels als volwaardige Jehovagetuigen, die met hel en verdoemenis dreigen. Tja…..

 12. Op zich voelt deze video met deze oprecht en sympathiek ogende zuster realistisch aan. We kunnen ook vele zaken best wat relativeren, maar de manier waarop gezondheidsorganisaties en regeringen deze hele griepproblematiek aanpakken is ronduit knullig, verdacht, angstaanjagend en geeft zeker aanleiding tot conspriratie-theoriëen. Bovenop de feiten moeten we ook nog het financiële belang van een giga-industrie zetten en aldus krijgen we dit resultaat.
  De mens liegt en bedriegt de ander, maar in welke mate…..

 13. Hoi Paulina, dit is de vertaling van het nieuwsbericht uit de SUN van 27-02 mbt besmet griepvaccin.

  Baxter, product bevatte levend vogelgriepvirus

  De onderneming die besmet griepvirus uit een fabriek in Oostenrijk verspreidde, bevestigde vrijdag dat het experimentele product levend H5N1 vogelgriep virussen bevatte.

  En een ambtenaar van de Europese departement van de World Health Organization zei dat deze organisatie nauw toezicht houdt op het onderzoek naar de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden bij het Baxter International onderzoeksafdeling in Orth-Donau, Oostenrijk.

  “Op dit moment zijn we ervan overtuigd om te kunnen zeggen dat het risico voor de volksgezondheid en arbeidsveiligheid op dit moment minimaal is”, zei arts Roberta Andraghetti uit Kopenhagen, Denemarken.

  “Maar wat onbeantwoord blijft zijn de omstandigheden rond het incident in de Baxter faciliteit in Orth-Donau.”

  Het besmette product, een mix van H3N2 seizoen griep virussen en ongelabelde H5N1 virussen, die geleverd zijn aan een Oostenrijks onderzoeksbedrijf. De Oostenrijkse firma, Avir Green Hills Biotechnologie stuurde toen delen ervan naar van onderaannemers in de Republiek Tsjechië, Slovenië en Duitsland.

  Het besmettingsincident, dat wordt onderzocht door de vier Europese landen, kwam aan het licht toen de onderaannemer in de Republiek van Tsjechië, fretten met het product inentte en daarna stierven. Fretten gaan niet dood door blootstelling aan de H3N2 menselijke griepvirussen.

  De Volksgezondheidsautoriteiten, bezorgd over, wat is omschreven als een “ernstige fout” van de kant van Baxter, hebben aangenomen dat dit betekent dat, door de dood van de fretten, het H5N1-virus in het product levend virus was. Maar het bedrijf Baxter International Inc. is terughoudend geweest met de hoeveelheid informatie die zij over het gebeuren naar buiten heeft gebracht.

  Op vrijdag heeft de directeur van het bedrijf van de wereldwijde communicatie bioscience bevestigd wat wetenschappers hebben vermoed.

  “Het was levend,” zei Christopher Bona in een e-mail.

  Het besmette product, dat Baxter “experimenteel virus materiaal” noemt, was gemaakt in de Orth-Donau onderzoeksbureau. Baxter maakt zijn griepvaccin – met inbegrip van een menselijk vaccin tegen H5N1 waarvoor een vergunning wordt binnenkort verwacht – in een faciliteit in de Tsjechische Republiek.

  Mensen die bekend zijn met de bio veiligheidsregels, zijn verbijsterd door het bewijs dat menselijke H3N2 en vogelgriep H5N1-virussen op een of andere manier samen zijn vermengd in de Orth-Donau faciliteit. Dat is een gevaarlijke praktijk dat niet had mogen gebeuren, hielden een aantal deskundigen vol.

  Het per ongeluk verspreiden van een mengsel van levende H5N1 en H3N2 virussen had tot ernstige gevolgen hebben kunnen geleid.

  Hoewel het H5N1 virus niet makkelijk mensen besmet, doen H3N2 virussen dat wel. Als iemand wordt blootgesteld aan een mengsel van deze twee samen, dan waren ze gelijktijdig geïnfecteerd met beide stammen. Hij of zij zou kunnen hebben gediend als een incubator voor een hybride virus die in staat is om gemakkelijk via mensen aan elkaar te worden overgedragen.

  Dat mengproces, dat herschikking wordt genoemd, is een van twee manieren waarop pandemische virussen worden gemaakt.

  Er zijn geen aanwijzingen dat dit, als gevolg van dit ongeval is gebeurd, echter:

  “We hebben geen bewijs van geen enkele herschikking, dat zich zo’n herschikking kan hebben plaatsgevonden,” zei Andraghetti.

  “En we hebben geen bewijs van een verhoogde overdraagbaarheid van de virussen die betrokken waren bij het experiment met de fretten in de CzechTrade Republiek.”

  Baxter heeft niet veel licht opgeworpen – tenminste niet in het openbaar – over hoe het ongeluk is ontstaan. Eerder deze week riep Bona dat de fout het gevolg is van een combinatie van “alleen het proces zelf, (en) technische en menselijke fouten in deze procedure.”

  Hij zei dat hij niet meer informatie kon geven, omdat het dan vertrouwelijke informatie over het productieproces van Baxter vrij zou geven geven.

  Andraghetti zei vrijdag dat de vier onderzoekende regeringen nauw samenwerken met de WHO en het Europees Centrum voor ziektepreventie en-bestrijding in Stockholm, Zweden.

  “We zijn in zeer nauw contact met de Oostenrijkse autoriteiten om te begrijpen wat de omstandigheden van het incident in hun laboratorium waren, ‘zei ze.

  “En de reden voor ons om te willen weten wat er is gebeurd, is om soortgelijke gebeurtenissen in de toekomst te voorkomen en om de lessen die we hieruit leren te kunnen delen om dit soort ongelukken te voorkomen… Dit is erg belangrijk. “

 14. Al deze mensen zullen toch niet voor niets tegenstander zijn?
  Ik bedoel, wat hebben zij er mee te winnen om tegen te zijn?
  De farmaboeren hebben er wel voordeel bij, maar als je tegen bent, heb je toch hoogstens jezelf ermee.
  Ik verdien er niks mee om die prik niet te nemen en toch laat ik me niet vaccineren, want ik vertrouw het nu eenmaal niet, juist door al die ophef.

 15. Op website: http://www.leefbewust.com/ kwam ik het volgende stukje tegen:

  Nanodeeltjes in vaccins?

  Een wereldwijde zoektocht in de databanken met patenten leverde het volgende resultaat op: dertien patentnummers van vaccins waarin zich daadwerkelijk nanodeeltjes bevinden.

  US2008213373
  WO2009079066
  US2009092633
  WO2008117313
  US2008233181
  WO2008115641
  US2008213373
  US2008124350
  US2008044484
  KR20050017770
  WO2006112476
  WO2004053056
  NZ505877

  Geert

  Dit was overgenomen van de volgende link:

  http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M4&s=M22&ss=P808&l=NL

  Hartelijke groet, Willie

 16. (de linken alleen aan te klikken op de site direct hieronder vermeld)

  http://www.griepvaccin.com/h1n1_ukraine.html

  De pandemie in Oekraïne: de longpest in een nieuw jasje?

  Maandag, 9 november 2009

  Door: Een kanarie in uw mijn

  Veel berichtgeving wijst erop dat er In Oekraïne een nieuwe en zeer dodelijke pandemische ziekte is uitgebroken die de kenmerken vertoond van longpest.

  Link

  Met betrekking hiertoe leek het me het belangrijk de volgende gebeurtenissen ‘op een rijtje’ te zetten:

  Verdacht is dat in 1998 de Amerikaanse regering drie expedities financierde die als doel hadden om de begraafplaatsen te vinden waarin zich nog de bevroren resten zouden moeten bevinden van slachtoffers van de Spaanse griep (de longpest), het virus dat in 1918 in één jaar 150 miljoen doden veroorzaakte.

  Uit het gevonden gefragmenteerde DNA-materiaal werd met behulp van de nieuwste ‘reverse engineering’ gentechnologie de DNA-sequentie ervan ontleed en vervolgens het virus opnieuw leven ingeblazen.

  Nog verdachter is dat in augustus 2005 het Amerikaanse ‘Center for Disease Control and Prevention’ (CDC) bekend maakte te gaan experimenteren met het herboren virus, dit met het oog op de ontwikkeling van betere vaccins en medicijnen.

  Link

  Geheel in lijn met het bovenstaande vinden we het op de website van het ‘CDC’ dat besmetting met longpest mogelijk is door: “Verspreiding in de lucht, hetgeen zou kunnen gebeuren door een bioterroristische aanslag.” (!)

  Link

  Ook valt er op de hierboven vermelde staande informatiepagina van het ‘CDC’ te lezen dat deze voor het laatst is ‘ge-update’ op 14 oktober 2001. Kennelijk beschikte het ‘CDC’ toen al over een goede vooruitziende blik.

  Ook op de site van het RIVM worden bovengenoemde experimenten bevestigd:

  “In 1999 werd de productie van een met formaldehyde [!] geïnactiveerd pestvaccin stopgezet. Dit vaccin moest drie keer worden toegediend met tussenpozen van zes weken en gaf geen (volledige) bescherming tegen primaire longpest. In de Verenigde Staten werd het enige tijd gebruikt [lees: ermee geëxperimenteerd op] bij militairen en laboratoriumpersoneel. (…) Onderzoek naar andere vaccins is in ontwikkeling.

  Link

  Nu terug naar Oekraïne:

  Veel wijst er op dat het aantal besmette mensen en dodelijke slachtoffers veel hoger ligt dan de officiële cijfers van de Oekraïense instanties aangeven. Ook het voorlopige officiële standpunt van de regering dat de huidige uitbraak er een is van de ‘Mexicaanse’ griep, vindt zijn weerspraak:

  Link

  Wel wordt er melding gemaakt van één dodelijk slachtoffer tengevolge van een variant op het H1N1 virus, het ‘Californië’ A/H1N1 virus.

  (…) “De situatie met de epidemie van influenza is complex en onvoorspelbaar tengevolge de neiging van het influenza A/H1N1 virus zich te muteren, zei viceminister van Volksgezondheid de heer Lazoryshynets op maandag 2 november.

  ‘De situatie is ingewikkeld en onvoorspelbaar. We vonden een stam van het virus in ons laboratorium … Dit virus is gevaarlijk omdat het, zoals we al eerder zagen in Latijns-Amerika en Mexico, kan muteren tot een heel ander soort virus en nu gebeurt het in Europa.’, zei Lazoryshynets op een persconferentie volgens informatie uit ‘Correspondent Magazine’.
  Link

  De Oekraïense minister van Volksgezondheid Vasyl Kniazevych liet via het nationale radiostation weten dat hij denkt dat het nog niet-geïdentificeerde virus bekend staat als het al eerder ontdekte ‘Californië’ A/H1N1 virus. Deze wordt beschouwd als een meer virulente stam van het H1N1-virus. De minister zegt dat de inspanningen om het mysterie virus te identificeren zullen naar verwachting enkele weken duren. http://apocalypsewave.blogspot.com/

  Een mutatie naar een meer virulente stam is verdacht; normaal vermindert de agressiviteit van een virus zich juist bij iedere mutatie. Juist om dat het H1N1 virus zich zo gemakkelijk muteerde met gewone griepvirussen is de dodelijkheid ervan afgenomen.

  Maar het wordt pas echt vreemd als in augustus van dit jaar een man genaamd Joseph Moshe, die beweert een voormalige microbioloog van de Israëlische geheime dienst ‘Mossad’ te zijn, wordt gearresteerd in Los Angeles en wel op een nog nooit eerder vertoonde manier.

  Zo’n 1000 mensen, inclusief die van het nabij gelegen ‘Federal Building’, werden geëvacueerd, dit terwijl de man werd omsingeld door een klein leger van tot aan de tanden bewapende en met kogelvrije vesten uitgeruste eenheden van het Amerikaanse ‘special police force’.

  Zijn weg werd geblokkeerd door een militair pantservoertuig, zijn mogelijkheden tot communicatie en het elektrische circuit van zijn auto werden verstoord vanuit een mysterieuze autobus volgestouwd met ‘high tech’ apparatuur, een raam van zijn auto werd vernield door een robot die urenlang traangas in zijn auto spoot en daarbovenop werd zijn auto bestookt met rookgranaten.

  Vreemd genoeg was Moshe urenlang in staat om deze enorme doses van traangas en rook te weerstaan zonder merkbare gevolgen. In totaal heeft het ‘beleg’ dat vooraf ging aan zijn arrestatie zo’n acht uur geduurd! Uiteindelijk is er zelfs nog een gericht schot met een ‘taser gun’ aan te pas gekomen om de man te kunnen arresteren.

  Voor beelden hiervan zie Link en drie vervolgafleveringen. Ook het filmpje van 6 november jl. op Link .

  Nog geen 24 uur daarvoor beweerde Moshe, in een live radioshow van Dr A. Ott, een microbioloog te zijn die op het punt stond om aan een ‘states attorney’ bewijsmateriaal te overhandigen betreffende een besmet H1N1 varkensgriepvaccin gemaakt door ‘‘Baxter’’’ Bio Pharma Solutions’ in Oekraïne.

  Daarbij beweerde hij dat speciaal voor dit vaccin een adjuvans was ontwikkeld die het immuunsysteem verzwakt.

  Het opmerkelijkst is zijn bewering dat het bewuste vaccin is besmet met gerepliceerd RNA van het virus dat verantwoordelijk was voor de Spaanse Griep pandemie in 1918.

  Link

  Dat brengt ons bij de ‘staat van dienst’ van ‘Baxter’:

  In maart van dit jaar wordt bekend dat ‘Baxter International’ een mix van een griepvaccin en een niet-geëtiketteerd H5N1-virus (de menselijke vorm van de vogelgriep) voor onderzoek stuurde naar een Oostenrijkse onderneming’. In de verwachting dat de verzending slechts een experimenteel griepvaccin bevatte, verzond deze onderneming het besmette vaccin vervolgens naar 18 landen.

  Alleen door puur geluk werd een ramp voorkomen. Dit omdat een Tsjechische laborant het vaccin uittestte op een dozijn fretten, een test die resulteerde in het binnen enkele dagen overlijden van alle dieren.

  Zie: Link en

  Link

  Voor een schuldbekentenis van ‘Baxter’ met meer achtergrondinformatie zie: Link

  Vervolgens de volgende aanvullende informatie:

  “Gezien het feit dat het door ‘Baxter’ verzonden griepvaccine besmet was met zowel het dodelijke H5N1 virus als met een mix van H3N2 griepvirussen, wordt dit incident gezien als de ‘smoking gun’. Het H5N1virus heeft honderden mensen gedood, maar het is minder goed verspreidbaar door de lucht en niet zo agressief. Echter, wanneer het H5N1 virus wordt gecombineerd met seizoensgebonden griepvirussen die, zoals iedereen weet, zich gemakkelijk door de lucht verspreiden, is het resultaat ervan een krachtig en dodelijk ‘super-airborne’ biologisch wapen.

  Een artikel in de ‘Canadian Press’ legt uit: ‘Terwijl H5N1 niet gemakkelijk mensen besmet, doen H3N2 virussen dat wel.. Als iemand wordt blootgesteld aan een mengsel van de twee en vervolgens simultaan wordt geïnfecteerd door beide stammen, zou deze persoon kunnen dienen als een incubator voor een hybride virus dat gemakkelijker in staat om zich onder mensen te verspreiden.

  (…) Het ‘Canadian Press’ artikel vermeldt: ‘Dit is een mengproces onder de naam ‘reassortment’ (herschikking) en is een van de twee manieren om een pandemische virus te creëren’, maar claimt vervolgens dat er geen bewijs is dat ‘Baxter’ zich hier opzettelijk aan schuldig heeft gemaakt, alhoewel er geen duidelijke verklaring wordt gegeven voor de aanwezigheid van deze monsters bij ‘Baxter’.

  Maar nogmaals, het belangrijkste aspect van dit verhaal is dat het vrijwel onmogelijk is voor een ‘live’ vogelgriepvirus om zijn weg vinden naar een vaccin door een ‘ongeluk’.”

  Link

  In april van dit jaar, ontploft er vervolgens in een Zwitserse trein een container met virussamples welke zijn verzonden door een laboratorium uit Mexico City (!) dat is gelieerd met de ‘World Health Organisation’ (WHO) en… ‘Baxter’. De container bevatte samples van het varkensgriepvirus, maar vreemd genoeg van een andere stam dan de variant die op dat moment in Mexico al 150 slachtoffers had gemaakt! Alhoewel er in het artikel behorende bij de hieronder geplaatste link wordt gesproken over een ‘potentieel dodelijk’ virus zonder dat hiervoor enige bewijslast wordt gegeven, vormt het toch een interessant verslag over het hele gebeuren:

  Link

  Volgens de Zwitserse politie is door specialisten (?) bevestigd dat de in het ongeluk betrokken monsters geen gevaar vormden voor mensen: Link

  Los van het feit of dat we dat moeten geloven of niet, bovenstaand incident is alweer een bewijs van ‘Baxter’’s vreemde gegoochel met virussen.

  (In sommige berichten leest u dat ‘Baxter’ “eerder een grove ‘fout’” maakte “door het verstrekken van met het HIV-virus besmet bloed aan hemofiliepatiënten”, maar in dit geval ligt de schuld van deze massamoord met voorbedachte rade bij ‘Bayer’; niet bij ‘Baxter’. Niettemin laat ook dit voorval goed zien hoe een farmaceutische multinational er niet voor terugdeinst om duizenden mensen een zekere dood te bezorgen.)

  Nu de beschuldiging van Moshe omtrent een op handen zijnde opzettelijke verspreiding van een dodelijk virus in Oekraïne zich daadwerkelijk aan het voltrekken is, kunnen we gevoeglijk aannemen dat zijn beschuldigend vingertje naar ‘Baxter’ ook niet uit de lucht gegrepen was.

  Dit relaas van ‘toevalligheden’ houdt echter nog niet. ‘Toevallig’ hield Interpol in september van dit jaar een oefening waarbij een pandemische uitbraak van, ja u leest het goed, niet van de ‘Mexicaanse’ griep, maar van… longpest werd gesimuleerd!

  Link

  Inmiddels is bekend geworden dat er ook in Amerika op 7 november jl. een oefening is gehouden waarin de verspreiding van longpest wordt gesimuleerd!

  Link

  Link

  De zoveelste toevalligheid is dat deze oefening is gehouden in Illinois. Laat dit nu ook net de staat zijn waar het hoofdkantoor van ‘Baxter International Inc.’ is gevestigd. Het toeval wil verder dat deze ‘pestoefening’ is uitgevoerd in het plaatsje ‘Lake of the Hills’ dat, zeker voor Amerikaanse begrippen, slechts op ‘een steenworp’ afstand van ‘Deerfield’ ligt, de vestigingsplaats van het hoofdkwartier van ‘Baxter’.

  Een overzicht betreffende wetenswaardigheden omtrent de uitbraak van een longplaag zou eigenlijk moeten beginnen in het jaar 1798. In dat jaar verscheen in het boek ‘An Essay on the Principle of Population’, geschreven door de econoom Malthus, de hieronder volgende tekst:

  “Alle kinderen die worden geboren boven het aantal dat nodig is om de bevolking op een gewenst niveau te houden, moeten noodzakelijkerwijs sterven, tenzij voor hen de ruimte wordt gemaakt door de dood van volwassen personen (…) als we angstig zijn voor te frequente voorvallen van afschuwelijke hongersnood, moeten we de andere vormen van vernietiging die we de natuur dwingen om te gebruiken, ijverig aanmoedigen (…) en de terugkeer van de pest bewerkstelligen.”

  De volgende sprong in tijd brengt ons naar het jaar 1977, de datering van het boek ’Ecosciensce’ waarin het volgende valt te lezen:

  “Ik wil niet beweren dat geboortecontrole de enige manier is waarop de bevolkingstoename kan worden gestopt (…) Oorlog (…) is tot nu toe teleurstellend geweest in dat opzicht, maar misschien zal bacteriologische oorlog bewijzen effectiever te zijn. Als er tijdens iedere generatie, over de gehele wereld, een Zwarte Dood zou kunnen worden verspreid, dan zou iedere generatie van overlevenden zich vrijelijk kunnen voortplanten zonder de wereld te vol te maken.”

  Saillant detail: De coauteur van dit boek (en, niet toevallig, fan van Malthus) is Holdren, de man die momenteel als Obama’s wetenschapstsaar ongekende macht heeft over het Amerikaanse wetenschapsbeleid.

  (Meer citaten uit Holdren’s boek vindt u in het voorgaande artikel onder de titel ‘Obama, Holdren, de ‘Mexicaanse griep en de vaccinaties daartegen’, te vinden op verschillende websites).

  Het meest verdacht is het aanhoudende zwijgen van de ‘main media’ over de uitbraak van de nieuwe en zeer dodelijke ziekte in Oekraïne. Normaal gesproken dalen de uitdragers van de ‘main media’ als een stelletje aasgieren neer op ieder beetje menselijk leed, maar nu zwijgen deze nog steeds in alle talen. Dit terwijl de eerste alarmerende berichten uit Ukraine al op het Internet verschenen op 30 oktober jl.!

  Link

  In het licht van de komende vaccinatiecampagnes lijkt het me zaak de woorden van Moshe nog eens te herhalen:

  ‘Het vaccin is besmet met gerepliceerd RNA van het virus dat verantwoordelijk was voor de Spaanse Griep pandemie in 1918.

  Ondanks dat de auteur van de hieronder volgende citaten uitgaat van de aanwezigheid van ethyldibromide in ‘chemtrails’ zonder dat daarvoor het wetenschappelijk bewijs is geleverd en er andere aanvechtbare beweringen in zijn artikel voorkomen, verdient zijn opmerking over het verband tussen de ‘Mexicaanse griep, de vaccinatiecampagnes en de uitbraak in Oekraine van het werkelijke ‘FLU666’’ virus, toch de nodige aandacht:

  “De ‘cytokine storm’ is de sneldodende factor in het originele 1918 virus dat wereldwijd honderden miljoenen mensen het leven kostte.

  (…) Als het gedeelte van uw immuunsysteem dat de ‘cytokine storm’ produceert nu al in ‘hyperdrive’ wordt gezet door het varkensgriepvaccin, dan zal in december of januari, wanneer het echte H1N1-virus langs komt, uw overlevingskans erg laag zijn.”

  Link

  Alles wijst er op dat de nieuwe pandemie in Oekraïne de mensen wereldwijd juist zal aansporen zich te laten vaccineren met het vaccin tegen ‘Mexicaanse’ griep. Wordt soms daarom nog steeds verzwegen dat er in Oekraïne een pandemische longpest is uitgebroken? Wordt er daarom nog steeds beweerd dat het slechts een uitbraak van het H1N1 virus betreft?

  De tijd zal het leren. Zeker is dat bij eenieder na het lezen van dit schrijven alle alarmbelletjes zouden moeten rinkelen als nooit voorheen.

  Als de pandemie in Oekraïne werkelijk een variant is van de longpest, en er is veel informatie die daarop wijst, dan hebben de huidige vaccins tegen de ‘Mexicaanse griep geen enkele zin.

  Op de website van het CDC wordt een viertal antibiotica genoemd die de kans op dodelijke afloop van longpest verminderen. Belangrijk daarvoor is dat met de toediening van het antibioticum op de eerste of tweede dag na infectie moet zijn begonnen, anders heeft het gebruik hiervan geen zin.

  Het grote probleem hiermee is dat de aanvankelijke symptomen van longpest niet te onderscheiden zijn van een gewone seizoensgriep of de ‘Mexicaanse’ griep.

  En je kan natuurlijk niet iedere keer opnieuw ongestraft een kanon op je lichaam afvuren na ieder loos alarm.

  Belangrijk is dat mensen beseffen dat de huidige vaccins geen enkele bescherming kunnen bieden tegen een eventuele uitbraak van een nieuwe variant van de longpest, integendeel.

  Tot slot wil ik u het volgende filmpje niet onthouden:

  Link

  Wordt vervolgd.

  eenkanarieinuwmijn(@)live(punt)nl

  Bij het lezen van dit stukje tekst gingen bij mij alarmbellen rinkelen, want heel toevallig werden er bij de diverse “terroristische” aanslagen ook oefeningen gehouden i.v.m. eventuele etc. etc. en dan heel toevallig gebeurde het ook: “Inmiddels is bekend geworden dat er ook in Amerika op 7 november jl. een oefening is gehouden waarin de verspreiding van longpest wordt gesimuleerd!”
  M.i. wordt alles geënsceneerd! Hartelijke groet, Willie

 17. Waarom zijn de filmpjes over zuster Theresa Forçades niet te activeren?
  Ook de links in bovengenoemde bijdrage van Willie zijn verdwenen.
  Ligt dat misschien niet aan mij of mijn computer?

 18. @Gerrie: als je de link: http://www.griepvaccin.com/h1n1_ukraine.html in Google zoekopdracht zet krijg je dit artikel uit “griepvaccin.com” en daarin kun je de linken aanklikken, die doen het wel. Als je op het driehoekje van de onderste foto met zuster Theresa Forcada klikt of die kleine foto’s daaronder, dan doen ze het bij mij in ieder geval wel; bovendien krijg je dan ook de mogelijkheid andere video’s van haar (niet allemaal helaas) in het Engels te bekijken. Lukt het nog niet, dan heb je hoop ik wat aan deze link: http://vimeo.com/7298827 ook video’s van zuster Teresa Forcada.
  Ik hoop dat ik duidelijk overkom. Hartelijke groet, Willie

 19. Mijn lichaam heeft altijd al tegen onverzwakte virussen moeten knokken.Want heel erg lang heb ik met geen medicijnse,verzorging, moeten leven, tijdens de tweede wereld oorlog en de daar op volgende politionele oorlog.Ook in Europa heb ik lang geen huis arts bezocht.De eerste keer was het de huidarts,wegens een druip, dat ik toen gekregen heb. Een peniciline prikky en weg was het.HIV bestond toen nog niet;ik heb in dit geval ook voorgezorgd Door mijn bloed te laten onderzoeken, dat ik het niet heb.Ondanks dat ik hetereo ben, ik heb het het onderzoek zelf betaald.Onderzocht word ik door de huisartz Dr Heringer te München. Dus voor mij geldt kom maar op Varkens Griep ook met jou kom ik klaar.Ik laat me gewoon prikken met of zonder besmetting.

 20. Thank you very much for your for everyone plausible information.
  Do you think that the chips (nano Hg- and Al-parts) in the vaccinations will be activated via satelites soon, in order to robotize and terrorize those who have been vaccinated already ?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.