Advertentie

Astrologisch 2015: ‘Goddelijke’ Ordening


 happy-new-year-of-the-goat-2015

x

 Astrologisch jaarartikel voor 2015
x

‘Goddelijke’ Ordening

2015 © Manuela van der Knaap inzichten.com

x

Manuela: “2015 belooft een jaar te worden waar de opgebouwde spanning van de afgelopen jaren eindelijk een vorm kan vinden en mogelijk doorpakt naar grote veranderingen. Met een triggermoment in maart en september met hun ‘bloedrode’ Maansverduisteringen. Collectief zullen er waarschijnlijk wel wat heftige momenten zijn. Als jij je huiswerk hebt gedaan, dan heb je losgelaten wat je niet meer diende en heb je nu je handen vrij om de stroom van de ‘Goddelijke’ ordening te volgen naar het nieuwe.

Manuela van der Knaap
Manuela van der Knaap

Lees hierover in dit jaarartikel. Voor de bewuste mens wordt het een jaar van genieten van expressie van jezelf, stromen vanuit het hart en manifesteren met het grootste gemak. Ook onze planeet Aarde gaat energetisch door een transformatie heen. In dit artikel kun je ook lezen over de ‘bloedrode’ Maansverduisteringen van 2014/2015 en wat zij ons laten zien. Ik wens je veel leesplezier en een geweldige manifestatie van dit bijzondere jaar…”

Toen Saturnus door Schorpioen ging de afgelopen 2,5 jaar, heeft deze planeet ons begrensd zodat we de energie van Schorpioen weer konden gaan gebruiken zoals deze bedoeld is namelijk; te ontwikkelen van macht en onmacht, naar acceptatie en loslaten van wat ons niet meer dient, zowel persoonlijk als collectief. Saturnus in Schorpioen zegt: ‘Durf te transformeren en je te ontdoen van het oude.’ In deze periode is bestuurlijke macht aan de kaak gesteld en werd veel machtsmisbruik en manipulatie zichtbaar. Saturnus gaat in 2015 tussen 16 juni en 19 september weer terug Schorpioen in.

In deze periode wordt innerlijk en in de wereld, controle, macht en onmacht opnieuw losgemaakt en zichtbaar, zodat het oude weer tot mest/voeding kan dienen voor het nieuwe. Deze periode zie ik naast maart 2015 als een mogelijk triggermoment voor het eventueel doorpakken van grote veranderingen en ‘goddelijke’ ordening/reorganisatie. Vooral de gedeeltelijke Zonsverduistering van 13 september 2015 met de bijbehorende ‘bloedrode Maansverduistering’ van 28 september 2015 *1 Dit is tevens een Supermaan. Dit betekent dat de Maan op dat moment het dichtst bij de Aarde staat voor 2015 en 14% groter zichtbaar is dan normaal. Deze Zon- en Maansverduistering zijn mogelijke activatoren.

Complottheorieën?
De afgelopen jaren is er ook in collectieve processen veel inzicht gekomen in bestuurlijke macht en wanorde. Wat een paar jaar geleden nog niet aangenomen kon worden als waarheid over bestuurlijke macht en als complottheorieën werd afgedaan, is nu bijna algemeen geaccepteerd als waarheid en soms ook zichtbaar. (9-11, IS, creëren van geld door banken) Het opvallende is dat er nog niet veel mee is gedaan. Een voorbeeld hiervan is het thema van de jaarhoroscoop van 2014 (HIER) dat aangaf dat er een grote verandering zou komen in waarde en waardesystemen. Achter de schermen is er veel gebeurd met waardesystemen, banken, het gevecht om de wereldmacht door de gevestigde wereldorde en de Brics-landen. Maar ook hiervan is nog maar weinig in de openbaarheid zichtbaar. We weten er van en toch wordt er weinig mee of aan gedaan.

Het is juni 2009 en de formele oprichting van BRICS, als tegenhanger van het IMF, is een feit. De US-dollar is uitgerangeerd als internationaal betaalmiddel voor deze landen. Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika.
Het is juni 2009 en de formele oprichting van BRICS, als tegenhanger van het IMF, is een feit. De US-dollar is uitgerangeerd als internationaal betaalmiddel voor deze landen. Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. De effecten van deze samenwerking worden steeds duidelijker: de US-dollar heeft steeds meer afgedaan.. Ondanks verwoede inspanningen van krachten in de VS..

Bestuurlijke wanorde zichtbaar
Sinds het najaar van 2012 is er een astrologisch spanningsaspect van Uranus met Pluto actief. Dit is de astrologische stand die al die bestuurlijke wanorde zichtbaar maakt. Er waren vanaf het najaar van 2012 tot begin 2015 al zes activaties. In totaliteit is er de extreme hoeveelheid van zeven activaties (normaal drie).Tot nu toe was er steeds één van de twee energieën, Pluto of Uranus, naar binnen gekeerd (Retrograde). Sinds half december 2014 zijn beide energieën naar buiten gekeerd en bij de laatste activatie op 17 maart 2015 is dit voor de eerste keer ook zo.  Energieën kunnen nu ongehinderd naar buiten stromen en zichtbaar worden in de wereld.

Triggerpunt van maart
Deze stand wordt ook nog eens begeleid door een totale zonsverduistering op 20 maart 2015, met bijbehorende ‘bloedrode’ Maansverduistering op 4 april 2015. De ‘Bloedrode’ Maansverduisteringen van 2014 en 2015 vallen samen met Bijbelse feestdagen en schijnen belangrijke momenten te markeren in de tijd.*1 Ik verwacht dan ook dat er nu stappen genomen gaan worden. Dit hoeft niet te betekenen dat er klappen vallen, maar dat we er collectief genoeg van hebben en er andere wegen gevonden gaan worden door ons als collectief. *2

Als de verandering dan niet van boven komt van de zittende bestuurders, dan moet deze wel vanuit de onderkant komen, vanuit het volk, de massa. Mede ook door de veranderingen naar de waarden van het Watermantijdperk en haar roep om gelijkwaardigheid. *3 De maanden maart en september zijn in 2015 belangrijke ankerpunten voor deze veranderingen.

Bloedrode Maansverduisteringen
In 2008 ontdekte de Amerikaan Mark Biltz dat er steeds Zons- en Maansverduisteringen samenvielen met Bijbelse feestdagen. *22 Dit worden ‘Tetrades’ genoemd en deze worden gezien als bijzondere markeringsmomenten in de tijd. Deze Maansverduisteringen kleuren bloedrood en vallen twee achtereenvolgende jaren samen met Bijbelse feestdagen; In 2014/2015 Pasen en het Loofhuttenfeest. Dit zijn de meest recente ‘Tetrades’:

*1492/1493 Columbus ontdekt het continent van Amerika rond deze periode en van daaruit is Amerika ontstaan. De Spaanse inquisitie is bezig. De Joden worden uit Spanje verdreven.

*1949/1950 Noord-Atlantisch verdrag getekend, hier kwam de NAVO uit voort. Het eerste zelfbestuur doordat de regering van Israël hierin zitting nam.

*1967/1968 De zesdaagse oorlog tussen Israël en haar Arabische buurlanden. Het veroveren van de Gazastrook, de Sinaï, de Westelijke Jordaanoever en de Hoogten van Golan verviervoudigde het door Israël bestuurde gebied.

*2014/2015 ??? Weer een Tetrade van vier rode bloedmaansverduisteringen.

blood moon tetrad

Het lam jaar
Ook is 2015 volgens de Bijbel een ‘Shemitah’ jaar waarin het lam niet wordt geslacht en rust krijgt, ieder zevende jaar. Dit wordt ook wel een ‘Sabbatical year’ genoemd. Sommige profetieën zeggen dat dit de jaren zijn waarop God terugslaat. De vorige Shemitah jaren waren 2001 en 2008. Dat waren de jaren waarin grote beurscorrecties plaatsvonden. In 2001 was ook de 9/11 aanval op de Twin Towers in New York. Ik ga hier verder niet mee speculeren, maar gezien de hachelijke situatie waarin het financiële systeem zich nu bevindt is een financiële correctie helemaal niet ondenkbaar. *23

Het 11-fenomeen manifesteerde zich met name op 9/11/2001

Komst van de Christus of einde der tijden?
Veel mensen geloven dat de Tetrades zijn verbonden met belangrijke en (profetische) gebeurtenissen voor de mensheid. Ze worden vooral voor Israël gezien als belangrijke profetische markeringsmomenten. Je kunt op internet veel religieus getinte informatie vinden. Het zou de terugkeer van de Christus markeren, anderen zien het als het einde der tijden. De één projecteert het eigen stokpaardje nog meer op de bijzondere situatie dan de ander. *2 Projecties en oordelen zijn het overlevingsmechanisme van 2015.

Mijn zienswijze is dat de enige echte verlichting en redding in je eigen hart te vinden is. Ik vermoed, als ik naar de jaarhoroscoop kijk, dat het op collectief niveau helemaal niet gaat om één volk, maar om het laten samengaan van alle facetten in het geheel. Naast elkaar als broeders en zusters. Want dat is het jaarthema.*4

Het zou dus ook kunnen gaan om een oplossing voor het eeuwen oude probleem en gevecht rond Jeruzalem. Maar ik probeer de situatie neutraal te benaderen, door informatie te geven, op basis waarvan, je zélf je eigen conclusies kunt trekken.

Dienstbaarheid
Op persoonlijk niveau worden we geïnspireerd om onze plek in te nemen in de wereld, om zo dienstbaar te kunnen zijn aan de vernieuwing. *4 De nieuwe manier om macht van de systemen te breken is die van de community. Meer en meer gaan we zelf oplossingen creëren voor situaties die ons van onze vrijheid beroven of niet zuiver zijn, door samen te werken.

social mediaZo ontstaan er allerlei groepen mensen die samenwerken; dit zijn de nieuwe communities. Voorbeelden hiervan zijn een zorgverzekering voor mensen die bewust leven, arbeidsongeschiktheidsverzekering onderling tussen zelfstandigen die elkaar kennen, inkoopcollectieven voor energie, gas of beroepsmaterialen, nieuwe community banken (comhumans), enzovoort. Ik vermoed dat er in 2015 nieuwe sociale media kanalen zullen ontstaan die in eigen beheer worden gehouden.

Vernieuwing sociale media
We maken ons eigen nieuws door uitwisseling van informatie via sociale media. Nu gebeurt dat via Facebook, Twitter, Instagram enz. Maar ook deze bedrijven gaan steeds meer fuseren en gaan meer en meer hun macht gebruiken om informatie om te zetten in geld. Zij eigenen zich allerlei informatie toe en verkopen deze informatie vervolgens, zoals foto’s en filmpjes van hun klanten.

Ik verwacht dat het komende jaar vele nieuwe initiatieven zullen ontstaan, met mensen die zich gaan verenigen in communities en hun eigen sociale media netwerken gaan beheren zodat het privacy issue wordt opgelost. Ditzelfde probleem met privacy en informatie dat macht en geld genereert, is ook aan de orde bij andere internetbedrijven die hun diensten aanbieden zoals Google en andere zoekmachines.

Mobiele revolutie
Er is een mobiele revolutie gaande in de wereld. Internet heel t de ongelijkwaardige kansen van wereldburgers. Via internet heeft een persoon die in een afgelegen gebied woont in Gambia, India of China met alleen een internet verbinding, nu ook mogelijkheden om mee te doen en gemakkelijker een basisinkomen te genereren, als een persoon die in de V.S. of Europa woont. Als je beelden ziet van Afrika, dan zie je ’iedereen’ lopen met een mobiele telefoon. De gelijkwaardigheid van het Watermantijdperk begint nu steeds meer door te zetten. Onderstaand TedX filmpje ‘Mobile Revolution and Health’ laat zien wat de Mobiele revolutie allemaal doet op het wereldtoneel, vooral voor de gezondheidszorg. Alleen jammer dat het stralingsprobleem van mobiele netwerken (Wifi) nog niet is opgelost nu dit wereldwijd een fenomeen wordt.

x

Communities
Dat wat er nu aan het ontstaan is door middel van de nieuwe communities kan niet vergeleken worden met oude groepssystemen zoals communisme, coöperatie als collectieve bedrijfsvorm of de oude communes die in de jaren zestig ontstonden. In de jaren zestig was er net als nu (vanaf najaar 2012 en 17 maart 2015) een astrologisch aspect tussen Uranus en Pluto. Toen was het aspect een samenstand, die toen ook voor heel veel vernieuwing heeft gezorgd. De nieuwe structuren die nu ontstaan, zijn gebaseerd op het nemen van eigen verantwoordelijkheid, authenticiteit, zelfbestuur, gelijkwaardigheid, openheid (open source) en vrijheid, kortom de waarden die horen bij het Watermantijdperk.*3&4

Watermantijdperk
In 2015 worden we geïnspireerd om vanuit onze Kern, Godsvonk en daarmee ook vanuit de Oerbron (oorspronkelijke Bron) de nieuwe basisstructuren van het Watermantijdperk echt neer te gaan zetten en te ervaren. *17 Deze basisstructuur van het Watermantijdperk is de nieuwe groepsstructuur, het sociaal besef en het samenwerken als onderdeel van de groep vanuit openheid, delen (open source) om van 1+1 =100 te maken. Danielle Dietz inspireert ons vanuit haar eigen invalshoek, tijdens een TedX bijeenkomst ‘working to-get-there’.

x

Eigenaarschap en verantwoordelijkheid
Er heerst in de nieuwe Watermanstructuren gelijkwaardigheid en geen top-down hiërarchie. Wij zijn nu de architecten van deze nieuwe tijd. In het Watermantijdperk nemen we eerst voor onszelf verantwoordelijkheid. We nemen eigenaarschap over onszelf en wat we denken, uitdragen en willen creëren. Daarna nemen we ook verantwoordelijkheid voor deelname aan de groep en de missie van die groep om deze te doen slagen. We nemen dus ook eigenaarschap over de missie van de groep.

Eigenaarschap over de missie van de groep, naast de missie van jezelf. Samen komen er vele visies bij elkaar. We bekijken situaties vanuit verschillende invalshoeken, omdat we allemaal anders zijn en uniek. We hebben allemaal een andere achtergrond van voorouders, opvoeding, ervaring en voorkeuren. Deze uniciteit mogen we vieren in plaats van beconcurreren vanuit angst voor tekort, niet aan je trekken te komen, niet zichtbaar te zijn of niet te voldoen en ga zo maar door…

Radertjes
wheels in the machineVanuit angst ontstaan oordelen en illusie met de bijbehorende verhalen, ideeën die niet stroken met de werkelijkheid. *5 Er kunnen van daaruit flinke ruzies ontstaan. Maar bedenk dat er in 2015 een ‘goddelijke’ ordening gaande is en dat het belangrijk is om onze verschillen te zien en ze naast elkaar te waarderen en te zien als stukjes van het geheel. Iets is alleen negatief als het niet mag zijn wat het in Wezen is.

De goddelijke instroom van energieën in ons en in de wereld zet ons aan in 2015 om het oude los te laten en te gaan functioneren als facet in een groter geheel. *4 Als radertjes in een geoliede machine. Alles heeft een functie; het ene niet meer dan het ander, het is alleen anders. *6 Houdt je aandacht en verbinding op jezelf gericht en zet je eigen leven centraal in je keuzes, dan blijf je uit de polariserende krachten die vanuit de overleving in 2015 zo sterk zijn.*7

En dat geldt dus ook voor het collectief. De verschillende landen zijn radertjes in de ‘goddelijke’ ordening die zich aan het voltrekken is. De horoscopen van de verschillende landen die nu een belangrijke rol spelen, laten zien dat veel sleutellanden vanuit de ‘goddelijke ordening’ een correctie krijgen of een activatie. *4

Decentraal besturen
‘Goddelijke’ ordening is een Maagd principe, dat losse onderdelen weer in een geheel, maar wel zelfstandig laat functioneren. Zwitserland is een typisch Maagd land en heeft dan ook een decentraal bestuur vanuit 26 kantons. De losse facetten functioneren zelfstandig en vormen samen een geheel. De wens van het volk wordt steeds getoetst doormiddel van referenda. In Nederland wordt er op bestuurlijk vlak een stap gemaakt naar meer decentraal besturen. Dit zien we terug bij onder andere de GGZ, Jeugdzorg en andere hulpverlenende instanties. De losse instanties gaan samenwerken om tot meer eenheid te komen, afgestemd op de situatie waar hulp nodig is.

Vier je uniciteit
We worden dus eerst uitgedaagd om onze uniciteit te vieren, te herkennen, te erkennen en van daaruit onze plek in te nemen in de wereld of in die groep met die specifieke missie. *8 Dit betekent dat het zoeken zal zijn naar onze unieke plaats in de groep en dit kan ook veel ego-botsingen opleveren, vanuit angst in het algemeen en angst om de controle te verliezen en pijn en afwijzing te ervaren. Voor iedereen zal de drijfveer van controle anders zijn.

Dit komen we in 2015 niet alleen tegen als we in groepen deelnemen, maar ook voor ieders plek in de wereld die we expressie geven door middel van ons beroep of andere rollen waarmee wij ons identificeren. *9 Als we oude identificatie los durven laten om in het moment te ervaren waar je hart blij van wordt dan zal de reorganisatie pijnloos zijn. Je stroomt dan moeiteloos naar de plaats en activiteit waar je op dat moment hoort te zijn.

Gulden Snede in Adam's Calendar in Zuid Afrika
Gulden Snede in Adam’s Calendar in Zuid Afrika

‘Goddelijke’ ordening in de natuur
De natuur is hierin een voorbeeld en inspiratie. Als je in de natuur bent kun je die ‘goddelijke’ ordening voelen. Natuurlijk zijn er ook uitzonderingen te vinden in bossen die door ingrijpen van de mens of andere omstandigheden hun verbinding met de ‘goddelijke’ ordening zijn verloren. Maar vanuit de afdaling de stof in, heeft het bewustzijn van de natuur met haar natuurwezens de verbinding gehouden met de oorspronkelijke Bron en de Wezenskern van de Materie/Aarde. Het bewustzijn van de natuur en haar wezens is in de verticale uitlijning gebleven. Het bewustzijn is verticaal gericht en de manifestatie horizontaal.

Wij, de mens, zijn daar over het algemeen de verbinding mee verloren. We zijn uit de ‘goddelijke’ ordening gestapt of geduwd. Ieder individu is nu die verbinding weer aan het herstellen met deze ‘goddelijke’ ordening, wanneer hij of zij daar aan toe is. Voor de collectieve energieën, expressies, is er in 2015 weer een soort van aanscherping van die ‘goddelijke’ ordening. De mate waarmee je dus verbonden bent met die ‘goddelijke’ ordening bepaalt dus of je het jaar voor een groot deel zal ervaren vanuit het overlevingsmechanisme of vanuit je kracht.

Goddelijke ordening
De (niet gecorrigeerde) zwarte Maan staat in 2015 in Maagd en zorgt voor een grote reorganisatie van krachten. Als je het proces van loslaten van oude identificatie niet doorgaat, maar vasthoudt aan het oude, dan kan de energie van de ‘goddelijke’ ordening je niet bereiken en wordt het een hobbelige rit naar het nieuwe. *10 Goddelijke ordening ontstaat als je in je eigen kracht en zelfbestuur staat, verbonden met Kosmos en Aarde (verticaal), jouw plaats inneemt in het geheel, zodat de energieën om je heen zichzelf kunnen organiseren.

Jij bent dan een ‘Goddelijk’ ordeningspunt geworden voor je omgeving.*4 Oplossingen komen dan letterlijk aanwaaien. Ik vermoed dan ook dat er nog al wat egostrijd los zal barsten die gepaard gaat met oordelen en projecties. *11 (is o.a. overlevingsmechanisme van 2015) Door die strijd kom je in de chaos en ben je de sturing in je leven helemaal kwijt. Er komt dan veel beweging op gang. *5 Vanuit chaos ontstaan altijd nieuwe structuren en mogelijkheden. We moeten dan loslaten om te vinden wat wel houvast geeft.

Te klein ego
Je kunt ook de confrontatie met oude identificaties en ego onderzoek niet aangaan doordat je een te klein ego hebt. Dan maak je jezelf steeds ondergeschikt aan de ander en wordt er veel onmacht ervaren. Vaak uit vrees voor eigen kracht. Dan is er een te groot sociaal gedrag dat je in de moeilijkheden brengt *12 en daarna chaos creëert, omdat je niet duidelijk expressie geeft aan wat jij belangrijk vindt. Er is dan geen sturing en geen leiding in je leven. Je laat de omgeving bepalen wat je creëert in je leven en dan is er ook geen duidelijke richting. *13

visherkingIn 2015 kom je dan tot helemaal niets. Je wordt dan nog sterker dan anders helemaal geleefd door van alles dat op je af komt en gedaan moet worden. Het vertrekpunt vanuit innerlijke verbinding en vanuit rust is in 2015 cruciaal om überhaupt iets te kunnen manifesteren. Dus ga eerst zitten of doen wat jij nodig hebt om de verbindingen met je Wezenlijke zelf te maken, voordat jij je energie naar buiten richt.

Slachtoffer en dader
De Vissen-Maagd as speelt in 2015 een hoofdrol. Een belangrijk thema van deze astrologische as is slachtoffer- versus daderschap. In het dualistische spel kiezen we meestal één van deze rollen. Pas als we stoppen met de ander te willen redden of onze kracht uit handen te geven door ons te laten redden, stappen we uit de polarisatie en worden we co-creators. Het is hierin belangrijk te herkennen wanneer je in een van deze rollen stapt, zodat je hierin mogelijk een andere keuze maakt.

Ook daderschap is relatief als je het bekijkt vanuit het standpunt van de dader; die is meestal zelf ook slachtoffer en zit vast in dit patroon. Zoals vaak blijkt dat slachtoffers vaak later daders worden. Vergeving is hierin een groot goed.*14 Kun je jezelf je eigen daden vergeven en kun je de dader vergeven, zodat het eindeloze proces van herhaling van dader, slachtoffer en redder kan stoppen en plaats kan maken voor gelijkwaardige co-creatie. *27

Herbeleven
In 2015 ervaren we ook een magische herbeleving van oud karma. Dit is een soort terugspoelen van het oude. Het gaat om het innerlijk herbeleven, om te kunnen vergeven en loslaten en weer contact te krijgen met de zuivere laag onder het oud zeer.*14 Ook collectief is dit terugspoelen van oud karma om los te laten gaande. Het proces rond de ‘bloedrode’ manen van maart en september van de strijd in het Midden-Oosten, is hierin vermoedelijk wel een punt en plaats van aandacht.

Zuivering
De schaduw van de zwarte Maan in Maagd zet ons ook aan om met scherp onderscheidingsvermogen te zoeken naar wat niet zuiver is en dan vanuit ongepaste dienstbaarheid de ander te moeten redden van zichzelf. Daarmee wordt ongelijkwaardigheid gecreëerd en ontneem je de ander zijn of haar kracht. Inzicht en echte verandering komen alleen als het van binnenuit komt. *14 Als dit heel ver doortrekt dan kun je hierin de basis van de wereldoorlogen in de 20ste eeuw zien.

moon wide

Redder, slachtoffer, dader
Dit patroon van de redder, het slachtoffer en de dader heeft haar wortels in een lang verleden op de hoven van kastelen. Dit is een collectief patroon/veld. Ik wil graag het verhaal delen van de Ridder, de Maagd en de Heks/Hoer en een archetypische situatie uit de middeleeuwen. Vanuit religie werd de man aangezet tot kruistochten en werd de Ridder een redder. De vrouw mocht vanuit religie alleen nog maar een zuivere, kuise Maagd zijn en moest haar kracht en natuurwijsheid verwerpen om niet als heks op de brandstapel te komen.

De krachtige zelfstandige vrouw die nog in contact was met haar wilde kant, seksualiteit, oer-natuurwijsheid en zelfstandigheid werd al snel de Heks of Hoer genoemd en kreeg alle projecties van de energieën die de hoofse zuivere Maagd niet mocht leven in haat en projecties naar zich toe. Zij werd de dader. Om heel te worden mogen we deze drie archetypische krachten in onszelf integreren.

Diepe collectieve man-vrouw wond
yinyang spaceDit is een diepe wond in het collectieve veld van de man-vrouw verbinding. ‘De man’ heeft vanuit deze wond steeds het gevoel van alles te moeten en duwt vaak de vrouw van zich af om ruimte te hebben voor zichzelf. ‘De vrouw’ (Maagd)heeft het mechanisme om de man te moeten verleiden of vasthouden, omdat ze anders verloren is, ze moet gered worden (slachtoffer). ‘De vrouw’ (Heks/Hoer) die wel in haar kracht staat, is gewend om te worden afgewezen en weerstand te ontmoeten als ze zichzelf is (dader). In 2015 is het patroon van dader, slachtoffer, redder(zuiveraar) sterk actief. Als we deze energie naar binnen richten, kunnen we deze collectieve wond in onszelf helen. Vergeving speelt daarin een belangrijke rol. *2

Heling collectieve man-vrouw wond
Dit patroon zijn we al vele decennia aan het helen als collectief, doordat de rollen van mannen en vrouwen werden omgekeerd en uitwisselbaar werden. We hebben alle drie de facetten in ons. We hebben allemaal een redder, slachtoffer en een dader in ons. We worden heel als we onze oerkracht (heks/hoer) weer durven toe te laten. Dat wat we in onszelf hebben verworpen, veroordeeld als zwart en negatief, weer te omarmen. Dan stopt ook het veroordelen en projecteren van deze slechte eigenschappen in anderen en ook de drang om de ander hiervan te moeten zuiveren (redder). Dan is het niet meer nodig om gered te worden en staan we heel en zelfstandig in onze eigen kracht. Mannelijke en vrouwelijke energie verbonden in heelheid.*24

Strijd om vrijheid
Een andere kant van dit overlevingspunt in Waterman en Vissen in samenstand met Mars is een strijd om vrijheid en gelijkwaardigheid die nogal een heftige wending kan nemen (De gifmantel van Nessus).*15 Deze strijd kan uitmonden in chaos, grote verdeeldheid en harde oordelen, heel veel projecties en illusie. Men denkt de situatie te kunnen doorzien, maar niets is wat het lijkt van buitenaf in 2015. De reactie van mensen over de hele wereld op de moord van de cartoonisten van Charlie Hebdo en de roep om vrijheid van meningsuiting is zo’n actie die ‘de gifmantel van Nessus’ omwerpt en chaos veroorzaakt. Ook gaat Uranus, planeet van de vrijheid, vanaf maart weglopen van Pluto en krijgt daardoor meer kracht en winst. De vrijheid krijgt dus meer kracht dan de bestaande structuren en macht.

Heilige oorlog
Sinds Saturnus half december 2014 Boogschutter is ingegaan zijn de discussies en situaties rond religies en terrorisme weer terug van weggeweest. De vorige periode toen dit onderwerp ook zo actueel was liep Pluto door Boogschutter van 1995 tot 2008. Saturnus staat nog tot 21 december 2017 in Boogschutter. Met een korte pauze tussen 16 juni 2015 en 19 september 2015 wanneer Saturnus weer teruggaat in Schorpioen. Deze stand van Saturnus in Boogschutter maakt dat we begrensd worden in het ventileren van onze verhalen en ideeën die niet zuiver zijn, maar projectie en juist heel veel verdeeldheid zaaien. De moord op de cartoonisten van Charlie Hebdo in Frankrijk speelt hierin een rol.

De uiterst dubieuze rol van de VS in beeld. Het is met namen 'verkenner' van het Congres, John McCain, die telkens opduikt, vóórdat de VS direct of indirect, betrokken raakt bij een wereldwijde escaltie van terrorisme. Zoals inmiddels met ISIS / IS het geval is.
De uiterst dubieuze rol van de VS in beeld. Het is met namen ‘verkenner’ van het Congres, John McCain, die telkens opduikt, vóórdat de VS direct of indirect, betrokken raakt bij een wereldwijde escaltie van terrorisme. Zoals inmiddels met ISIS / IS het geval is.

Terrorisme
Geaccrediteerde diplomaat en veteraan Gordon Duff deed een boekje open over terrorisme en de rol van de VS en Israël daarin. Je kunt het filmpje op mijn website zien. (www.inzichten.com in de volledige versie van dit jaarartikel 2015) Hij vertelt over de Cabal; een internationale misdaadorganisatie die wereldwijd aan het manipuleren is en regeringen heeft gekocht. En hoe terrorisme wordt gebruikt. Dit is ook een voorbeeld van hoe er gebruik gemaakt kan worden van haat en projecties om chaos en oorlogen te ontketenen. Het devies voor 2015 is; Laat je niet gek maken door verhalen, want in 2015 is van buitenaf bekeken niets wat het lijkt. *16

Begrenzing
Saturnus in Boogschutter inspireert en leert ons om met respect om te gaan met gedachtengoed, cultuur en religie. Ook begrenst Saturnus in Boogschutter zaken die opgeblazen zijn geraakt, uitvergroot en dus buiten hun natuurlijke proportie of boven hun stand zijn gaan leven. Saturnus wordt vaak gezien als boeman, maar Saturnus is de leraar die je corrigeert en begrenst als iets te ver uit de pas is gaan lopen, waardoor het zelfs gevaarlijke vormen kan aannemen.

Opbouw
Ook komen we met Saturnus in Boogschutter in het 2de huis weer in een fase van opbouw, inspiratie, levenslust, vreugde en genezing. Deze kwaliteiten kunnen we leven en vormgeven als betekenis, cultuur, gedachtengoed in ons leven in de juiste verhouding worden geleefd. Als de Boogschutter energie uit evenwicht is dan hebben we de neiging om achter alles betekenis te zoeken en dit te belangrijk te maken.

Maar ook alsmaar door blijven gaan (werk) en overal gouden bergen te zien en over de top enthousiast te zijn. We worden dus geïnspireerd door Saturnus in Boogschutter om niet steeds door te rennen, maar ook rust te nemen en de zaken in de juiste verhouding en proportie te zien.

allemaal anders
Eenheid in verscheidenheid. Dát is wat anders dan ‘grijze robots onder elkaar’.

In 2015 is niets wat het lijkt
Saturnus in Boogschutter staat in de jaarhoroscoop in het 2de huis. Dit betekent dat het goed is om te weten wat je waard bent en verschillen in waardesystemen helder te zien. Iedereen heeft een andere achtergrond, herkomst en opgebouwde ervaringen en daardoor hebben we allemaal andere waardesystemen. We vinden dus allemaal andere zaken belangrijk. Zorg dat je een stevig basis hebt, dus dat je leeft naar je eigen normen en waarden op een opbouwende manier.*25

Dus dat je op eigen benen staat en niet meegaat in de gekte van projecties en oordelen die hele oorlogen kan ontketenen. Oorlogen op kleine schaal in je omgeving maar ook op grote schaal tussen landen, want in 2015 is niets wat het lijkt. Blijf dus heel dicht bij jezelf. (Zon conjunct Pluto en Diamant)

Economische luchtbel?
Voor het collectief betekent dit dat we met de uit de hand gelopen waardesystemen begrenzing tegen gaan komen. Dus ook in 2015 liggen waardesystemen weer onder de loep. De luchtbellen van lege theorieën kunnen worden doorgeprikt. De bomen die tot aan de hemel groeiden worden dan weer binnen normale proporties gebracht.

Houvast
Saturnus in Boogschutter geeft ons sturing en houvast in het grote proces van ‘goddelijke’ ordening door begrenzing van uitvergrote verhalen, projectie van ideeën zonder innerlijke verbinding, alles wat over de top is. Het kan ons uit angst, chaos, projecties en illusies leiden van het overlevingsmechanisme in 2015. Daarom speelt Saturnus in Boogschutter een hoofdrol in deze jaarhoroscoop. *5

2015 op het spirituele niveau

Stromen
Vanuit de kosmische octaaf geeft Saturnus in Boogschutter je de kracht om doelen te stellen en te Scheppen. Als je weet wat je waard bent en op eigen benen staat, je eigen waarde bepaalt, dan WEET je welke plaats jij inneemt in het geheel van de ‘goddelijke’ ordening. *17 Dan is er geen ego strijd om de juiste plaats te vinden, maar volg je de stroom waarin je geleid wordt door je hart en wat je blij maakt. Je hoeft niets te doen, alleen maar de stroom te volgen. De oplossingen worden als vanzelf in ‘Divine timing’ aangeleverd. *2&5

Filmpje ‘’n  Bizarre samenloop van omstandigheden’:

Doel
Het is een kwestie van geduld en onderscheidingsvermogen zonder oordeel. Je hoeft alleen maar een duidelijk doel te voelen/ervaren en het manifesteert wanneer het rijp is vanzelf. Er is geen regelmatige mentale activatie van het doel meer noodzakelijk. Het gaat om het ervaren van het doel; het ervaren van een diep weten. De redding komt van binnenuit, genietend van je eigen expressie. *19

Oordelen
Blijf uit je oordelen naar anderen. In 2015 kan het zijn dat de oordelen over een ander juist versterken, maar dat is het pad naar overleving met projecties vanuit angst, vol van illusies en het zaaien van verdeeldheid. Want wederom; van buitenaf bekeken is niets wat het lijkt in 2015. Het gaat om het innerlijk ervaren.*2 Ook de oordelen over jezelf kunnen in 2015 heel gemakkelijk manifesteren.*5 Je krijgt ze te zien om te kiezen of je dit echt wilt leven.*7

750divineorderisalwaysunfoldingReorganisatie van Multi-dimensionaliteit
De ‘Goddelijke’ ordening die bezig is zich te voltrekken, is een Multi-dimensionele ervaring (of Omni-dimensionele) voor andere niveaus van ons bewustzijn dan het dagelijks bewustzijn. Ook ons Multi-dimensionele bewustzijn wordt gereorganiseerd en krijgt dus een andere ordening van de losse facetten . Pas nadat ik een ervaring had gehad van ‘Meer-dimensionaliteit’ in mijn hart, begreep ik eigenlijk pas echt dat de manier waarop ik mijn energiesysteem normaal waarneem een drie dimensionale ervaring is. Als je vanuit (in) je hart vijf dimensionaal of hoger kunt leven en ervaren, dan kom je in een manifestatiestroom die vanuit gemak, eenvoud en vrede tot stand komt.

Reorganisatie van poorten
Ook gaan oude energiepoorten van krachtplaatsen op de wereld sluiten en openen er nieuwe poorten voor het nieuwe Watermantijdperk. Dus ook onze Aarde ondergaat een reorganisatie van haar energiesysteem. De nieuwe poorten zijn gebaseerd op ‘non-dualiteit’ dus heelheid van voorbij de dualiteit. We definiëren iets niet als slecht of goed, maar laten het gewoon een expressie zijn van wat het IS, zonder waardeoordeel. We kijken dan met mededogen naar iets wat niet leeft wat het in Wezen is en daardoor destructief wordt, in plaats van het te veroordelen en vervolgens te isoleren.

Als vanzelf stopt het destructieve en wordt duidelijk waar het Wezenlijke wel stroomt en kan gaan leven. Het sluiten van de oude poorten kan gepaard gaan met strijd en grote excessen van dualiteit, haat en projecties. *17 Ook kunnen we mogelijk onverklaarbare magische expressie zien van energieën, vanuit andere dimensies. Kunnen we verhoogd energetische waarnemen en andere dimensies waarnemen. Sluiers vallen weg.

‘Problemen zijn vaak niet in de zelfde context of niveau op te lossen als waar ze zijn ontstaan.’

5D hart
De eerste mensen gaan het komende jaar naar een nieuwe manifestatie van hartsenergie op 5D of nog hogere dimensies, als basis voor het hele Multidimensionale energiesysteem. Als collectief vindt de verschuiving naar een 5D collectief waarschijnlijk pas later plaats. Ik kan niet overzien of we hier als collectief al klaar voor zijn. We zijn Multi-dimensionale wezens en we kunnen onszelf vanuit Meesterschap ervaren op vele Multi-dimensionale lagen, maar als het hart naar een 5D of hogere dimensionale ervaring gaat, dan gaat het hele Multi-dimensionale energiesysteem naar een nieuwe manifestatie. *20 Zo kunnen verschillende individuen op een ander Multidimensionaal niveau hun basis hebben en dus leven vanuit totaal verschillende basiswaarden. Houd hier rekening mee en oordeel niet over wat je aan de buitenkant waarneemt.

 

* * *

Bronvermelding en voetnoten bij het astrologisch jaarartikel 2015.

*1 Bloedrode Maansverduistering wordt zo genoemd, omdat er 2014 en 2015 alle (twee) Maansverduisteringen op een Joodse feestdag vallen. Dit zijn in de geschiedenis steeds belangrijke momenten. Dit artikel laat de geschiedenis en betekenis zien van de bloedrode maansverduisteringen. HIER

Nasa info overzicht de bijzondere eclipsen van 2015: HIER

*2 Priapus in Vissen conjunct Neptunus en Cheiron in het 5de huis.

*3 Priapus in Waterman 5de huis conjunct Mars. Aarding in Waterman met haar principes van gelijkwaardigheid, sociaalbesef, openheid en community.

*4 Zwarte Maan in het 11de huis in Leeuw en Maagd.

*5 T-vierkant in de jaarhoroscoop: Zwarte Maan in Maagd (gecorrigeerde in Leeuw conjunct Jupiter) in het 11de huis vierkant Saturnus in Boogschutter 2de huis vierkant Priapus en Neptunus in Vissen.

*6 ‘Een stapel machine-onderdelen; alle nieuw en rond’ (cirkelvormig draaiend)Tweede Beeld van de Noordelijke Maansknoop in 15de graad Weegschaal: Boek van Helene W. en Willem A.Koppejan ‘Beeldgids van de dierenriem’ ISBN: 90-202-1670-8.

Boek van Dane Rudhyar, ‘Astrologische mandala’ ISNB: 90-6271-906-6 15de graad Weegschaal ’Perfecte en moeiteloze deelneming aan de universele orde’.

*7 Noordelijke Maansknoop in het 1ste huis in Weegschaal.

*8 De gecorrigeerde zwarte Maan staat in de jaarhoroscoop in het 11de huis in Leeuw met Jupiter erbij en ook de vormkracht van het T-vierkant van Saturnus in 2de huis naar zwarte Maan en Priapus.

*9 Zwarte Maan in Leeuw 11de huis.

*10 1ste Beeld 15de graad van Weegschaal. Bepakte slee die weg glijdt. Boek van Helene W. en Willem A.Koppejan ‘Beeldgids van de dierenriem’ ISBN: 90-202-1670-8

*11 Overlevingsmechanisme van Priapus in Vissen in het 5de huis.

*12 Priapus conjunct Nessus in Waterman in het 5de huis.

*13 Saturnus in Boogschutter vierkant Priapus, Neptunus en Cheiron in Vissen.

*14 Priapus eindigt met Cheiron in het 5de huis in Vissen, daar ligt dus een nadruk van energie.

*15 Mars in Waterman in het 5de huis oppositie Jupiter conjunct zwarte Maan in Leeuw. Doordat Nessus bij Priapus staat, geeft de gifmantel van Nessus een heftige wending in strijd.

Als de zwarte Maan op kosmisch niveau wordt geleefd, dan doet Nessus als karmische planeet niet meer mee. Cheiron gaat dan naar het niveau van Meesterschap.

*16 YouTube filmpje Gordon Duff bij terrorisme conference. HIER

Radio interview met Gordon Duff   HIER

*17 (niet gecorrigeerde) Zwarte Maan in Maagd in het 11de huis

YouTube filmpje ‘Laniakea, our home Supercluster’ van de goddelijke ordening van het universum, waarin zichtbaar wordt welke plaats wij innemen in het geheel. HIER

*18 Gecorrigeerde Zwarte Maan in Leeuw in het 11de huis

*19 Priapus en Cheiron in het 5de huis en Noordelijke Maansknoop in Weegschaal in het eerste huis.

*20 Priapus in Vissen in het 5de huis. Het Meesterschap van Cheiron in Vissen is Scheppen van heelheid en energetisch Meesterschap. Zon, Diamant en Pluto samenstand in Steenbok

*21 Magische onverklaarbare energetisch gebeurtenissen uit andere dimensies. HIER en HIER

*22 Mark Biltz interview over de vier bloedrode Maansverduisteringen in 2014/2015. HIER

*23 Artikel van financieel economische journalist Peter Meijer met filmpje over het Japanse economische model. HIER

*24 Zon conjunct Diamant en Pluto op IC in Steenbok.

*25 Saturnus in 2de huis in Boogschutter.

*26 Uitleg wat de vierde dimensie is vanuit een drie dimensionaal perspectief (ook uitleg van 1ste en 2de dimensie). HIER  Een meer technische uitleg dmv geometrie. HIER

Let op de YouTube filmpjes gaan direct door naar het einde van het filmpje. Je kunt de bal in balk onderin weer naar voren trekken.

*27 Artikel over slaven. Het is natuurlijk geen wedstrijd, dit artikel laat zien dat het probleem van slavernij, van slachtoffer-dader, heel oud is en van alle culturen. HIER.

*28 Saturnus in Boogschutter in communicatie/informatie- as correcties op gebied van communicatie, visies enz.

33 gedachten over “Astrologisch 2015: ‘Goddelijke’ Ordening

 1. Feiten en fictie door elkaar halen is wat alle demagogen doen om andere van hun theorie te over tuigen. Maar vergeet niet dat een theorie een onbewezen stelling is die je nergens kunt toetsen op het waarheid gehalte. Goddelijke energie erkennen, maar niet GOD. Denken in termen van een onsterfelijke ziel en dat je Jezus en zijn/onze hemelse vader niet nodig hebt om verlost te worden is het werk doen van Satan! Allemaal New Age geleuter van mensen die daarmee hun eigen belangrijkheid willen onder strepen.

  1. Don’t fear satan is here 😀

   Makkelijk scoren met jou midage geleuter ja midage, oldage = voor de zogenaamde eerste jaartelling. In de oldage waren de goden nog menselijk. In midage niet meer allemaal to good te be true. Goed, jezus en de bijbel een leuk sprookje voor mensen die niet zelfstandig kunnen denken en alles willen verklaren aan de hand van een boek die 1500 keer herschreven en gekopieerd is naar eigen inzicht. Sterrenkunde, planeetkunde e.d. zijn geen newage maar oldage, de oude stammen en volkeren deden dit al ver voor de zogenaamde eerste jaartelling iig al veel langer dan jou sprookje bestaat.

  2. Twee theorieën:

   1° “Maar vergeet niet dat een theorie een onbewezen stelling is die je nergens kunt toetsen op het waarheid gehalte. ”

   2° “Denken in termen van een onsterfelijke ziel en dat je Jezus en zijn/onze hemelse vader niet nodig hebt om verlost te worden is het werk doen van Satan!”

 2. Voor degene die interesse hebben:

  Gratis “Planetdance 5.0” en bekijk de planeten in Horoscoop vorm.
  http://www.jcremers.com/?id=Planetdance&lan=nl (Is Bonafide Site).

  En bezoek mijn SubPagina’s voor meer Info.
  http://www.gouvernante.info/astrologie.htm
  http://www.gouvernante.info/astronomie.htm

  Hier 3 site’s met de: “LIVE ISS STREAM” vanuit het ruimtestation,
  en om de geloof ik 45 minuten gaat de zon onder of komt weer boven,
  het eventuele zwarte beeld duurt niet lang het blauwe kan lang duren, ik vroeg me af of je vanuit de ruimte ook de: “ChemTrails”
  kon zien.

  http://spacestationlive.nasa.gov/timeline/ (Klein Beeld)
  http://www.ustream.tv/channel/live-iss-stream (Groot Beeld)
  http://eol.jsc.nasa.gov/ForFun/HDEV/ (HD View Experiment)

 3. Goed overzicht. Of het laatste vierkant tussen Uranus en Pluto zonder klappen zal verlopen daar heb ik mijn twijfels over. Ik denk niet dat het op 17 maart zal knallen, maar iets eerder tussen 10 en 14 maart, omdat dan de mars (oorlogsgod) in zijn eigen teken Ram staat en dan een conjuctie maakt met Uranus + een vierkant met pluto.

  Putin heeft zijn geboortezon in Weegschaal op precies 13°, dus oppositie op Mars en Uranus en eveneens vierkant op Pluto. De man heeft in deze tijd stalen zenuwen nodig nu de Nato maar wapens blijft leveren aan de Oekraiene en hem blijft provoceren. Ik denk dat Putin niet zal wachten tot de Nato al zijn wapens in positie heeft gebracht voor een aanval, maar net voor-die-tijd zal ingrijpen.

  1. Dank u wel voor deze buitengewoon zinvolle aanvulling. Die klap zal iedereen nuchter maken en daarna pas zal eieren voor zijn geld kiezen. Het is het westen wat de Rus steeds aangevallen heeft en niet andersom. Ook in WOII heeft de Rus de hoogste tol betaald.

  2. Poetin is op 7 oktober 1952 geboren (weegschaal in het chinese jaar van de draak). Zijn
   zon is dus in weegschaal,
   mercurius in weegschaal,
   venus in schorpioen,
   mars in boogschutter,
   saturnus in weegschaal,
   jupiter in stier en
   de maan in tweeling.
   Hiermee kan je al een beetje in de persoonlijkheid van Poetin kijken.
   Wat mij al meteen opvalt is 3 keer weegschaal, dus een zeer diplomatisch en ws ijdele man, hecht waarde aan schoonheid en kunst.
   überhaupt 4 luchttekens in een horoscoop, is opvallend. Bewegelijke man, ook in het denken.
   Het moet een hartstochtelijke liefhebber zijn, en een intelligent, betrokken, sociaal en verbindend wezen, loyaal en zeer idealistisch.
   Agressie en strijd is niet zijn ding. Hij houdt zich liever met positieve ontwikkelingen bezig.
   Zo dat was mijn bescheiden bijdrage, wat Poetin aangaat 😀

  3. De NATO stuurd aan op de verschroeide aarde, dat is wat ze zal overkomen, U denkt toch niet dat Putin zijn leger laat handen binden door de NATO, zo dat de USA-CIA-Mossad door de achter deur kunnen binnen komen.

 4. Hierbij zag ik ook een reactie over wel Goddelijke energie erkennen maar niet God. Wie en wat is God dan? Voor mij is God Liefde, en alleen maar Liefde en Licht. En wij zijn allemaal een deel van dit Goddelijke. Vandaar dat wij de wereld mogen meescheppen. De wereld is niet voor eens en altijd geschapen, dat is ons wijs gemaakt. We hebben hier natuurlijk altijd wel aan bijgedragen maar veelal onbewust, en nu mogen wij bewust cre-eren. Daarom is de wereld ook zo volop in verandering. Het collectieve bewustzijnsveld veranderd razendsnel, en dit heeft niks te maken met New Age, of wat voor benaming dan ook. Maar wel met onze eigen spiritualiteit, die eindelijk aan bod mag komen. We zijn immers allemaal spirituele wezens, met menselijke eigenschappen. Maar aangezien we allemaal deel van het Goddelijke zijn, dragen wij allen ons “steentje” bij, niemand is meer of minder dan de ander.
  Zelfs de wetenschap is ervan overtuigd geraakt dat alles met alles is verbonden, dat maakt eindelijk een eind aan de afgescheidenheid, waar de oude wetenschap van Newton vooral aan verbonden is, en o.a. politiek, onderwijs en reguliere geneeskunde door werd en wordt be-invloed……… De Nieuwe tijd zal ge-inspireerd worden door de Liefde en niet meer door angst. Dan komt de mens weer tot z’n recht zoals het bedoeld is, dan mag een ieder Vrijheid en Vreugde beleven…. en het LEVEN als een feest ervaren….. Liefs Aly.

  1. Eoooh ronduit schurkerige schaamteloze wat mij betreft volstrekt plat geslagen ontzielde aangeharkte standaard narcotische ridicule mao doctrine uitschuif flodder opmerkingen links en rechts bij 1 gesprokkeld zonder enige eigen ingevulde persoonlijke fleur kleur of reuring, en in stelling gebracht als ware het nwo wierook munitie voor de meest voorkomende voorover gebogen druilorige katholieke mis dienaar met zo’n witte slijm slaap jurk voor bangelijk gedweeë jongetjes met blote billen gezicht die later zeker zal kraker worden en vast en zeker geen schaatser, jah die enge strakke te rechte jaren 30 scheiding in het haar, onze versie van een premature haatbaard met groene achtergebleven knapperig opgedroogde olvariet korsten, zoals nu zoweer opvallend in de mode terug van weg geweest bij de gegoede zeer x volle self mediale hipsters in da city, die diep gegraven blitz game scheiding uitgelijnd op de millimeter met gehoornde opgekuifde radar koepel welvingen op de uitgestreken implantaten dombo kop in kwestie, vooral tenenkrommend nu in het licht van de meest recente door de al lang opgekochte media klakkeloos deels geblindeerd zwart afgeplakt maar wel blatend op het vlies lelijk nabrandend streng ijverig na gedicteerde vooraf niet bekeken vermeende rode koppensneller bollywood bloed offer gruwel video opnamen aan het strand voor onze buitenaardse IsIs offer godin, vooraf nauwgezet 1 vormig opgefleurd in identieke oranje gevangenis fema bedrijfskleding pakjes en niet te vergeten de recente fris ontluikende wo3 bewegingen aan het front met Press imprint letters kogelvrije bodywarmer guitig gefilmd in de agrie ruskie graanschuur war zones van weleer omvloerst becommentarieërd door toevallig voorbij wandelende vrouwelijke lokalen in traditionele kledij en prachtig braided gevlochten hair die geen geloof hebben in de overweldigende krachten van hun beperkte dorps legertje dat niet persé imf omgekocht pro Nato nucleair is. Nu nog even inhouse Feestelijk Fijn het onlangs terecht aangehaalde naoorlogse Dresden non causaal nauwelijks verklaarbare onrechtmatige genocide brandoffertje akkefietje negeren en daardoor koud bagatelliseren en we zijn weer compleet thuis terug naar af daar we zeker niet motten wezen.

   Quote: “De New Age Deceptie – Deel 1: New Age hersenkronkels, wie heeft er geen last van?”
   http://www.indigorevolution.nl/De-New-Age-Deceptie-Deel-1-New-Age-hersenkronkels-wie-heeft-er-geen-last-van.html

   http://www.lovethispic.com/uploaded_images/27860-Braided-Hair-Plaits-.jpg

   The Smashing Pumpkins — Drown
   http://www.youtube.com/watch?v=pGDzsds4Ll0

 5. De documentaire “look up” heeft twee film awards gewonnen.
  Waarschijnlijk het beste voolichtingsmateriaal wat er nu te vinden is.
  Ik merkte tijdens het zoeken op internet, dat hij op veel sites wordt geblokkeerd.
  De makers spreken met een verontrustende ondertoon.
  Omdat de tijd begint te dringen!

  http://www.disclose.tv/action/viewvideo/146111/LOOK_UP__New_Full_Documentary_Chemtrails_GeoEngineering_amp_Weather_MOD_Must_Watch/

 6. @Monika

  Hier is de horoscoop van Putin: (Als die correct is?)
  http://astromarkt.net/horoscoop-putin.html

  Zon in Conjunctie ( 0 to 8 graden) met Saturnus (Vaak Vader)
  http://astrologieblog.nl/2009/09/14/zon-conjunct-saturnus-week-horoscoop/

  Dochter woont in Nederland? met Nederlandse vriend.
  http://www.nd.nl/artikelen/2013/april/09/dochter-van-putin-woont-samen-met-nederlander

  Info over achtergrond Putin
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Poetin

  Het is theoretisch mogelijk dat Putin in mentaal gevecht is met zijn ouders, het dominerende van zijn vader (Saturnus?) Rusland uber alles en het kerkelijke van zijn moeder (Neptunes?) (Pussy Riot opgepakt protesterende in een kerk).

  1. Wat is je conclusie, De Telegraaf of de V.K. of misschien toch beide !
   Kom eens met iets anders iets fris, dit geouwehoer stinkt !

  2. Jaja Rudie, de kippen van Pussy Riot komen met een extra smaakje.
   Nog ff een oud raadsel oplossen; Who came first, the chicken or the egg?
   (the rooster, doh!! )

  3. Monika, in wezen een graadje erger als Charlie Hebdo, maar de hele wereld kijkt weg, ik begrijp ook niet echt wat ze willen bewijzen, voer voor de media !

 7. Milestone Material, heeft diepe diepe indruk gemaakt op mij, niet afgaan op de titel an sich, het gaat veel veel dieper dan dat, de deels exo cabal is maar een detail in deze multi culti solar system verhandeling interactie, Golden 3 way conversation, de genuine puurheid zit verweven in de diepgaande interactie tussen de drie zwaargewichten, Disclosure zoals het ooit bedoeld wasz, en euhhhh onder andere over de pleiadians die niet zo suikerzoet zijn als ze ons vaak willen doen geloven, een beetje meer begrip voor de Raptors zou ons zeker goed doen, kijk naar de ogen van Randy and feel the Raptor vibrations, niet dat ik me daar aan kan meten, voel me meer verwant met Simon, maar ben er wel diep door geraakt, wat is belangrijk voor hun bijvoorbeeld, do’s and don’ts, voor mij een eye openener, omdat het iets is waar ik vaker keihard tegen aan ben gelopen met veel gevolgen van dien, niet alleen in dit leven, crucial, going Cross Cultural between species borders, duszz euh Tessza, follow up material dit, over Karma van pleiadians onder andere ,je draagt het met je mee of niet, een come back opening possibility wat dat betreft, putting a new light on the ancient battlefield;

  Roundtable: Pleiadian nuke destroyed Mars ecology. Cheney ran Mars Colony Corporation
  http://www.youtube.com/watch?v=bc0RIUsWWUQ

  The Who – Behind Blue Eyes (With Lyrics)
  http://www.youtube.com/watch?v=e9-3RZkzpwM

  1. @VforVendetta

   Je bedoeld het goed maar ik heb je filmpje van 23 Februari 2015 14.22 weggedaan, waarom? ik zit me altijd groen en geel te ergeren aan dat hinderlijke geslinger van de camera van de persoon die dat filmpje heeft opgenomen, de persoon heeft vermoed ik een mobieltje gebruikt en het is jammer dat je daar geen 3poot of statief aan kan vastmaken want dan staat het beeld muisstil en dan kun je rustig draaien, op b.v. Tv zit ik me ook vaak te ergeren aan dat tot in het bizarre inzoomen waardoor je niet veel meer zit.

   Bij een kookprogramma zit de lens vaak onder in de pan waardoor je alleen maar wat stoom en of pruttelspul ziet, als iemand gast is op Tv wordt de persoon zijn hoofd vaak netzo groot gemaakt als de hele beeldbuis en dat is ontzettend irriterent kijken, ik vermoed dat het een collectieve psychiatrische ziekte is van camera mensen leek amateur en pro want ze doen het allemaal wereldwijd dat vervloekte dichte inzoomen, als je als kijker het hele plaatje kan zien dat kijkt veel prettiger maar je begrijpt het ook beter, kijk naar een autoshow die b.v. wielbout of bumper wordt netzo groot gemaakt als de hele beeldhuis totaal bezopen volgens mij, of bij een natuurdocu, op het moment dat een slang een muis pakt wordt er zo bizar vervloekt dicht ingezoomd dat je gewoon niks ziet, dit moet verplicht psychiatrisch zijn.

  2. Hallo Rudie, vanaf 2.35 heb je een heel rustig beeld.
   Opgenomen in timelapse.
   Geeft dan wel een heel duidelijk beeld van wat ze aan het doen zijn.

 8. Volgens sommigen mensen bestaan alleen wij als mensheid verder is er geen leven in het heelal maar er moet verplicht meer leven zijn dat kan niet anders: “Waarom?”, kijk naar die bekende: “Oerknal” (Als die klopt) van de Wetenschappers.

  Eens in de geschiedenis is er dan een: “Oerknal” geweest, er is iets uit mekaar gespat en die brokstukken zijn door het hele heelal geslingerd, en in onze buurt ontstond uit 1 brokstuk leven, dus dan is het logisch om te zeggen dat die andere brokstukken die uit dezelfde materie bestaan en de andere kant van het heelal uit zijn geslingerd dat daar ook leven kan zijn misschien is er wel een 2e en meerdere Aarde’s met ook mensen en of misschien in een andere vorm.

  MAAR, er is een nog die bekende grotere vraag, wat was er voor die oerknal want als er niks was kon er ook geen materie zijn die uit mekaar is geknald, en je hebt ook nog dat dilemma: “Alles heeft altijd al bestaan” en hoe kan dat? of: “Pats boem ineens was alles er” en hoe kan dat? en waar is de opperheerser (Als hij bestaat) vandaan gekomen wie heeft hem gemaakt en die persoon wie heeft die gemaakt? enz enz, misschien komen Geesten goed of kwaad wel uit de echte wereld, en de Ufonauten misschien uit een tussenwereld die ligt tussen het Heelal en het Paradijs.

  CHRISTUS UIT NAZARETH WAS HIJ EEN MENS UFONAUT OF GEEST?
  Tussen stof en geest huist nazaten hofmuur, waac hier ij.
  (Stof? Aarde? /Geest? Paradijs? /Nazaten? Ufonauten? /Ij? Mens?)
  Jullie mogen wel even lachen misschien ben ik wel Psychiatrisch.

  In sommigen Aziatische geloofsstromingen gelooft men dat wij alles dromen dat het niet echt bestaat wat wij zien, oké, dat betekent dat wij ergens anders liggen te slapen, en zou dat misschien onze echte wereld zijn, en als we in een droom zijn is dat misschien onze echte wereld, en als sommigen van ons een natuurlijke dood sterven dat we dan gewoon wakker worden in ons echte leven, sommigen van ons kunnen onze droom manipuleren en actie ondernemen we zijn bewust bezig, terwijl andere laten die droom passief passeren worden morgen wakker en zeggen: “Dromen? HA HA allemaal bedrog”, misschien zijn zij de echte doden tot de opstanding volgens de bijbel want ze willen maar niet wakker worden.

  1. Rudie, ons leven hier is mogelijk, omdat we in een trillingsfrequentie leven, die dit leven mogelijk maakt. Andere ´stukjes´ liggen in een ´gebied´ die een andere invloed van zon, maan, planeten hebben en het dus anders eruitziet. De creatie ontstaat uit/in de ´leegte´ door geluid, kleur, trilling…echter stel je voor dat alle realiteit eigenlijk in je ´hoofd´ plaats vindt, gecreëerd door gedachtes omdat deze (creaties) ontstaan door het denken aan zich. Ik wist al vroeg, iedere gedachte is een energie. Nu kwam ik toevallig dit tegen waar het een en ander wordt uitgelegd.
   http://www.youtube.com/watch?v=QWbYne9LyFI

  2. @Monika

   In het verleden heb ik me ook al zitten afvragen zou alles wat mijn ogen zien alleen bestaan in mijn hoofd, en dat ik een vleselijk lichaam nodig heb om me te kunnen manivesteren in wat ik zie, en als we dood gaan keren we terug in ons hoofd? (Paradijs? Hemel?).

   Stel gewoon theoretisch want ik weet het natuurlijk ook niet, vlak voor een vrouw bevrucht wordt vechten er duizenden eitjes die allemaal de hoofdprijs willen winnen, die eitjes zijn dat soms geesten? van overledenen, ja het klinkt bezopen ik weet het maar dat zijn zaken die ik me altijd afvraag, want als alles collectief in ons hoofd zit moet daar ook de hele creatie zitten de schepping of alles wat bestaat of tenminste een bepaalde groep die iets met ons hadden? in het verleden of zullen hebben in de toekomst.

   Stel theoretisch dat die duizenden eitjes die hebben wij gekend in misschien 100den vorige levens, familie vrienden kennissen collega’s buren bekenden nou noem maar op, en zij hebben een band met ons en zouden het liefste bij ons geboren willen worden, en daar kunnen vriend en vijand tussen zitten, mensen die het goed bedoelen met ons en mensen die wraak willen nemen vanuit vorige levens, er zijn genoeg relaties getrouwd of ongetrouwd die bevechten mekaar jaren soms levenslang op leven en dood, vijanden uit een vorig leven?

   Mensen kunnen wel degelijk lichamelijk bezet worden, denk maar aan mensen die aan: “Voodoo” dansen doen en in trance raken, misschien als het bewustzijn van de persoon is uitgeschakeld of gedeeltelijk is weggeduwd dat een andere geest overneemt, of mensen die slaapwandelen misschien heeft een overledenen het lichaam overgenomen omdat hij zij weer wil leven, of denk aan de mensen met meerdere persoonlijkheden en of meerdere stemmen, of denk aan een homo wiens lichaam misschien is overgenomen door een vrouwelijke geest en vervolgens gebruikt zij zijn doosje om aan haar trekken te komen als je begrijpt wat ik bedoel omdat zij natuurlijk niet meer leeft op Aarde en nog steeds wil genieten laat me het zo maar noemen.

   Ja ik weet nu al dat sommigen van jullie (op wie het betrekking heeft) fanatiek aan de bel gaan trekken en mij voor malloot gaan verslijten, dat betekent dat jullie (op wie het betrekking heeft) denken en of in de waan leven dat jullie de enigste unieke persoon van alle 7 miljard burgers zijn die alles weten en alle wijsheid in pacht hebben, jullie (op wie het betrekking heeft) lijken een beetje op die mensen die van het standpunt uitgaan dat wij op dit soort site’s in een: “Psychose” zitten met onze: “Complottheorieën”, want ook zij leven in de waan dat zij alleen alle wijsheid in pacht hebben, misschien doen we het wel allemaal omdat we misschien allemaal denken dat wij de enigste unieke mens op Aarde zijn, en dat hebben sommigen van ons van de ouders geleerd als opgroeiend kind: “Denk erom je bent beter dan het kind van de buren hoor”.

   Ik eindig met die bekende zin uit de bijbel: “Onderzoek alles en behoud het goede”.

 9. Eh, hebben we het nog steeds op een positieve verandering die moet komen?

  Leuk. Als ik me kan vrijmaken in deze schijnwerkelijkheid, dan ben ik zeker van de partij om het groots te vieren.

  Wel blij dat 2012 niet het jaar was van de schijnverandering, want toen kon ik niet. 2016 en 2020 kon ik ook niet. Dus wel super dat dit echt echt echt het jaar is waarop we al die duizenden jaren hebben gewacht. We hebben tijdens het wachten toch niet het fenomeen tijd als iets werkelijks gemaakt, is het wel??? Dat zou irritant zijn. Tijd is samen met ruimte een hardnekkige illusie, vele malen hardnekkiger dan geld of gevoel.

  Ik doe vast mijn feestneus op. Mijn blauwe lolbroek met bijpassende pretsokken had ik al aan. 🙂

  Enjoy the ride

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.