Advertentie

Veranderende Paradigma’s: naar goddelijke wijsheid en begrip


Er ontstaat een nieuw paradigma
Er ontstaat een nieuw paradigma; denken in Eenheid!

Er is een nieuw paradigma aan het ontstaat, daar gaat dit artikel over afkomstig van onze moedersite WantToKnow USA. Je zou kunnen zeggen dat het menselijke bewustzijn verschuift van het denken in afgescheidenheid, naar het denken in eenheid. De tegenwerkende krachten – ofwel de machtselite – spelen hierin hun perfecte rol. Ze spiegelen ons het beste in onszelf naar boven te halen. Zoals altijd, zal het de keuze van ieder van ons zijn die bepaalt welk paradigma we op onze reis zullen omarmen.

(Vertaling © WantToKnow.nl 2009)

Uitnodiging naar binnen

De wijsheid en het begrip van onze eigen innerlijke essentie is als een baken dat ons uitnodigt naar binnen te gaan, en een diepere connectie met het Goddelijke te vinden. Maar in plaats van naar binnen te kijken, geven de meeste mensen er de voorkeur aan buiten zichzelf te zoeken naar goddelijke wijsheid. Op deze manier wordt afhankelijkheid van een uitgebreide hiërarchie tussen het individu en het Goddelijke in stand gehouden. In haar afdwaling van het Goddelijke heeft de mensheid haar meest indrukwekkende eigenschappen doen vervagen door een hardnekkig geloof in de beperkingen die voortvloeien uit de controlemechanismen van deze hiërarchie.

Het Goddelijke danst buiten de grenzen van hiërarchische structuren. Het is compleet binnen in zichzelf, en het heeft het enkelvoudige doel om het collectieve potentieel van al het leven in het universum te demonstreren. Het is het archetype van perfectie. Het is de oorspronkelijke drager van het aangeboren ontwerp en de uiteindelijke bestemming van iedere ziel. De essentie van het Goddelijke strekt zich ver voorbij het mentale bevattingsvermogen uit, maar de mensheid neigt ernaar haar toevlucht te nemen tot de beperkende taal van het hiërarchische paradigma om het te definiëren en te begrijpen.

Maar in plaats van naar binnen te kijken, geven de meeste mensen er de voorkeur aan buiten zichzelf te zoeken naar goddelijke wijsheid.

Op deze manier wordt afhankelijkheid van een uitgebreide hiërarchie tussen het individu en het Goddelijke in stand gehouden.

Het Hiërarchische Paradigma: Zoeken naar Verbondenheid en Heelheid

Wanneer mensen zich niet bewust zijn van hun innerlijke wijsheid en heelheid, hebben ze de neiging om te zoeken naar orde en veiligheid buiten zichzelf. Omdat ze onzeker zijn over hun plaats binnen de hiërarchische orde van de wereld, baseren ze hun zelfbeeld op hun onzekerheden. Individuele personen veranderen aldus in stukjes van hun heelheid, en net als de glasscherven van een prachtige vaas vertonen ze weinig gelijkenis met hun oorspronkelijke schoonheid.

Binnen de hiërarchie hebben velen met machtige posities ingespeeld op onze collectieve onzekerheden in hun pogingen om de ontwikkeling van de gehele mensheid te sturen. Zij hebben de directe verbinding tussen het individu en het Goddelijke verdoezeld, op allerlei manieren die ontworpen zijn om tussen onze innerlijke essentie en onze goddelijke bron in te komen.

Ieder individu kan tot het besef komen dat
hij vrij is van alle vormen van hiërarchische controle.

We kunnen allemaal het licht gaan zien
We zijn allemaal in staat het licht te zien!

Dit wil niet zeggen dat we anderen niet moeten vertrouwen, of ons niet mogen verenigen in banden van vriendschap en gemeenschap. Het is slechts een herinnering aan het feit dat relatieve waarheid continu verandert in de handen van degenen die willen overheersen. En zelfs als het motief voor hun overheersende gedrag voortkomt uit goede wil, is het nog steeds een vorm van controle.

Wanneer de onthullers van “waarheid” binnen de hiërarchie informatie achterhouden en onderdrukken, brengen ze zichzelf gewoonlijk in de positie om meer macht te verkrijgen of in stand te houden, in plaats van macht te verspreiden voor iedereen.

Het verlangen naar verbondenheid en heelheid is een drijfveer die ons ertoe aanzet het hiërarchische paradigma te onderzoeken en verkennen. Dit innerlijke streven geeft ons de motivatie om de hulp en leiding van een specifieke groep binnen de hiërarchie te vragen, en, door dat te doen, een gevoel van erbij horen en verbondenheid cultiveren. Verder is het hiërarchische paradigma een stadium waarin we een gevoel van verbondenheid ontwikkelen met een grote, alomvattende visie. Dit is waarom de hiërarchie profeten vertroetelt die naar een grotere visie wijzen.

We hebben slechts tijd en intentie nodig

Spirituele leiders zijn in staat om diep onder de oppervlakkige werkelijkheid van het leven te kijken, en te ervaren hoe innig iedere levensvorm verbonden is, en hoe onmetelijk intelligent de samenstelling van al het leven is. Deze visionaire leiders kunnen dus de werkelijkheid interpreteren door hun persoonlijke eigenschappen  van waarnemen en tot uitdrukking brengen van de dimensionale diepte en de oneindige intelligentie van het leven. Maar niemand is in staat om de volle dimensionale diepte en wijdte van het leven duidelijk te maken door middel van taal. Ze kunnen, op zijn best, slechts hun interpretatie van hun indrukken beschrijven.

In werkelijkheid zijn we allemaal in staat om voorbij de oppervlakkige werkelijkheid van het leven te kijken, en een unieke visie van het universum waar te nemen. We hebben slechts tijd en intentie nodig om onze eigen interpretaties te ontwikkelen. En dit is precies wat veel grote spirituele leiders hebben onderwezen.

De diepere essentie van het leven is niet iets absoluuts dat door een paar uitverkorenen ervaren kan worden, maar het is een zich ontplooiende, dynamische intelligentie die net zoveel gezichten heeft als er levensvormen zijn. Geen enkele groep of volk bezit de exclusieve portal naar het universum waardoor het Goddelijke zichzelf tot uitdrukking brengt in al zijn majesteit. Deze portal is open en beschikbaar voor iedereen, omdat het Goddelijke in alle dingen is.

In werkelijkheid zijn we allemaal in staat om voorbij de oppervlakkige werkelijkheid van het leven te kijken, en een unieke visie van het universum waar te nemen.

We hebben slechts tijd en intentie nodig om onze eigen interpretaties te ontwikkelen.

En dát is precies wat veel grote spirituele leiders hebben onderwezen.

Degenen die erkend worden als grote profeten, hebben elk een visie van het universum verkondigd, die verder ging dan wat op dat moment gedefinieerd werd door de hiërarchie. Omdat hun interpretaties door autoriteit en inzicht tot stand waren gekomen, werden ze het onderwerp van discussie in verschillende groepen binnen de hiërarchie. Dit debat creëerde een polariteit van overtuigingen. Er ontstond een sympathiserende achterban die de interpretatie van de leider verdedigde en verfraaide, terwijl gevestigde groepen de voormalige overtuigingen verachtte.

De boodschap van Jezus werd omgevormd tot een dogma
De boodschap van Jezus: Omgedoopt van oorspronkelijkheid tot dogma

De visie van de leider werd altijd begrenst en omgevormd tot een dogma, door volgelingen die een nieuwe religie of sekte wilden oprichten. En zo keerde de inbreng van frisse inzichten ongemerkt terug in de handen van de hiërarchie, waar de diepere betekenis ervan werd verhuld door het feit dat het ingepast was in een rigide structuur die het zowel beschermde als promootte.

Het Transformatie-Paradigma: Innerlijke Wijsheid en Begrip

Er is een nieuw paradigma aan het ontstaan, dat een duidelijke verbinding tussen het individuele bewustzijn en de overweldigende eigenschappen van het Goddelijke bevordert, zonder tussenkomst van een hiërarchie. Dit is wanneer de fabels en mythen van de geschiedenis op de voorgrond treden en bekend worden op de manier waarop ze oorspronkelijk bedoeld waren.

Dit is de tijd waarin taal getransformeerd zal worden in een nieuwe vorm van communicatie, die alle barrières van controle afbreekt. Persoonlijke transformatie, door het ontwaken van innerlijke wijsheid en begrip, is het pad naar heelheid.

Het transformatie-paradigma wordt op gang gebracht door simpelweg te erkennen dat, in plaats van de afhankelijk makende manieren van het hiërarchische paradigma, er versnelde, onafhankelijke wegen zijn die voorbij gaan aan de hiërarchie en tot zelfbeheersing leiden. Deze nieuwe wegen leiden naar de goddelijke wijsheid en begrip die aanwezig is in ieder van ons.

Deze wijsheid wordt toegankelijk door het toepassen van drie principes van transformatie: het Goddelijke zien in alles, het leven koesteren, en dankbaarheid. De toepassing van deze levensprincipes bevrijdt individuen van de controlerende elementen van de hiërarchie, en brengt zo de transformerende ervaring op gang.

Net zoals er relatieve waarheden zijn, zijn er relatieve vrijheden. Als individuen zich ontwikkelen door het hiërarchische proces, wordt er een steeds grotere vrijheid verdiend, maar externe krachten blijven controle uitoefenen door beperkend taalgebruik en benauwende geloofssystemen. Deze controlerende invloeden leiden tot het blijven steunen op de hiërarchie, terwijl deze onophoudelijk probeert om ons een gevoel van ongelijkheid op te leggen. De onderliggende vergelijking van het hiërarchische paradigma is: individu + hiërarchie = verbinding met God. In het geval van persoonlijke transformatie is het: individu + innerlijke wijsheid en begrip = goddelijk evenwicht met alles.

Er is een nieuw paradigma aan het ontstaan, dat een duidelijke verbinding tussen het individuele bewustzijn en de overweldigende eigenschappen van het Goddelijke bevordert, zonder tussenkomst van een hiërarchie.

Het Synthese-Paradigma: Integratie

Wanneer we de verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen transformatie en integratie, betekent dit niet dat de hiërarchie gemeden of ontweken moet worden. De hiërarchie is best goedaardig als een manipulatieve kracht, en representeert slechts één belangrijke fase in de ontwikkeling naar heelheid. Wat er nu in beweging wordt gezet is de allervroegste voorbereiding op deze paradigmaverschuivingen. Meer specifiek gesteld, deze paradigma’s zullen gelijktijdig uitgespeeld worden de komende jaren. Zoals altijd, zal het de keuze van ieder van ons zijn die bepaalt welk paradigma we op onze reis zullen omarmen.

Welk paradigma ga jij omarmen?
Welk paradigma ga jij omarmen? Afgescheidenheid in Eenheid..

Voor diegenen die zich geroepen voelen, de tijd is gekomen om het dominante paradigma van de hiërarchie te integreren met het bevrijdenden transformatie-paradigma. Deze integratie vindt op natuurlijke wijze plaats zodra we de twee paradigma’s volledig hebben verkend, en we een synthese-paradigma ontwikkelen waarbij transformatie bereikt wordt door het zoeken naar verbondenheid en heelheid door middel van onze eigen innerlijke wijsheid en begrip. Het is deze combinatie van bevrijding van afhankelijkheid van de hiërarchie en transformatie van binnenuit, dat het synthese-paradigma in werking stelt.

We kennen het ontwerp van de fundering niet

Alle hoogste verbeeldingen van de mensheid zijn nog onbewust van onze diepste fundering. We hebben de bovenste delen van het gebouw doorzocht, maar we kennen het ontwerp van de fundering niet. Het is hier, in het diepste hart van het bestaan, dat het Goddelijke in uitbarstingen van creatieve energie tot uiting komt, terwijl het zich tegelijkertijd weer samentrekt met zijn uitnodiging tot heelheid.

Hier wordt het evenwicht gerealiseerd, niet in de verheven plaatsen van relatieve waarheid gelegen in de hiërarchie, maar in het diepste deel van de fundering van de oorspronkelijke bron en de uiteindelijke bestemming van het leven. De oorsprong en bestemming van het bestaan is de toon van gelijkheid in het leven. Luister naar deze toon -deze frequentie van vibratie -en volg het terug naar de fundering, waaruit alle dingen ontstaan en waarnaar alles terugkeert.

Beschouw deze woorden alleen als symbolen. Voel de waarheid achter deze woorden, en sluit jezelf aan op deze krachtige energie die zich naar je uitstrekt. Ken het als een toon of een vibratie -een resonantie die op je wacht op iedere weg die je leven inslaat. Het is een baken van het Goddelijke, gegoten in de vorm van taal, dat je in de richting van een plaats stuurt vanwaar je de vormloze toon van gelijkheid kunt ervaren -de bypass van beperking. Het is de oertaal van onze goddelijke bron die jou de vrijheid schenkt om je eigen diepste schoonheid op te roepen in de expressie van je hoogste waarheid.

Voor de volledige 10-pagina’s tellende tekst van dit inspirerende essay, klik hier
Voor een samenvatting van 2 pagina’s over de principes van transformatie, klik hier

12 gedachten over “Veranderende Paradigma’s: naar goddelijke wijsheid en begrip

 1. Wat een mooi stukje tekst weer!

  Ik zit midden in alle veranderingen en maak dagelijks dingen mee!

  Welke mensen hebben nog meer het gevoel dat ze al in deze veranderingen zitten?

  Want ik heb liefdes gevoelens in overvloed…Denk ontzettend global!
  Denk aan alles en iedereen om me heen.. Weet ook gelijk vaak wat iets voor invloed op een ander heeft en of ik dan dingen wel of niet moet zeggen…

  Wie herkent zich hierin?
  Voeg me dan even toe…

  En praat er graag met jullie over!

  Veel liefs en licht,

  Diederick

 2. Ja, Diederick, ik herken mij hier duidelijk in en ga ook door een geweldige periode van “wakker worden”, kost veel energie om een duidelijke weg hierin te vinden en me een weg te banen door het overweldigende aanbod van informatie! Heb een nieuwe impuls gezocht en gekregen in het lezen/leren/horen van de dingen àchter de schermen en een taak voor mezelf gevonden in het ageren/reageren/rebelleren op/van zaken die me aan het hart gaan.. Geeft me een enorme voldoening mijn steentje bij te dragen.. Heb ook echt het gevoel dat er meer eenheid aan het ontstaan is, dit ook dankzij dit geweldige medium, internet!

 3. Beste Tessa,

  Er zitten twee kanten aan het evangelie. Twee oneindig grote krachten. De een is het leven met God en de ander het leven van God. De een bereid voor op het eeuwige leven de ander op het leven hier op aarde. De een is de persoon van Jezus, de ander het princiepe van Jezus Christus. De een is Jezus, de Heilige Geest, de ander de wet. Alle twee produceren ze iets anders. De persoon van de Heilige Geest produceert blijdschap, de wet produceert voorziening.
  Je kunt ze onafhankelijk van elkaar hebben. Het mooiste is beide. Jezus is gekomen om je leven te geven en overvloed. Laat gehoorzaamheid nou net het enige bewijs van geloof zijn,

  Groet en God´s zegen, Jan Albert

 4. Quote:
  “Wanneer we de verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen transformatie en integratie, betekent dit niet dat de hiërarchie gemeden of ontweken moet worden. De hiërarchie is best goedaardig als een manipulatieve kracht, en representeert slechts één belangrijke fase in de ontwikkeling naar heelheid.”

  Sorry hoor, maar dit gaat er bij mij echt niet in.

  Laten we het spirituele ons niet zover overspoelen zodat we werkelijkheid ontvluchten maar laten wij strijden voor een betere toekomst door ons in te zetten voor een wereld zonder tirany.

  Laten wij de machtspiramide afbreken door het buitenspel zetten van de structuur die ons in zijn web gevangen houdt, laat ons zowel spiritueel als fysiek vrij zijn van de elite.

  Laten wij een betere toekomst maken zodat wij en onze kinderen vrij blijven van de slavernij die zich nu nog steeds manifesteert.

  Laten wij ons afzetten tegen welke machtsstructuur dan ook, laat ons allen onze eigen leiders zijn en zodoende als voorbeeld dienen.

  Laten wij nooit een leider zijn voor een ander, enkel een leider van jezelf.

  Laat ons samen zijn in vrijwilligheid, laat ons leven in vrijheid.

  Vriendelijke groeten,
  schrekskuh

 5. helemaal mee eens, schrekskuh
  altijd leiders buitenaf,
  het innerlijke is de weg,
  maar toch met leiders,
  en hoeps, voor je het weet heb je een nieuwe evangelie
  terug een met “g e h o o r z a a m h e i d”

  gaat er bij mij ook niet in,
  het enige dat werkt is respekt,
  maar dat is wel moeilijk voor het ego
  echt respekt
  zo simpel
  zo moeilijk

  1. Lieve Riek, wanneer je beseft dat respect het minste is wat je kunt hebben voor de ander die eenzelfde Goddelijke Vonk (essensie)in zich draagt als jij, die alleen een andere persoonlijkheid eromheen heeft gewoven, dan is het niet zo moeilijk meer.

   De mensen om jou heen waarvan jij het moeilijkst vindt om respect voor te hebben, die raken iets in jou wat dus van JOU is en niet van die ander. En DAAR moet je dan naar kijken en het dat is wat je dan zou moeten VERGEVEN. Niet in de zin dat het een zonde zou zijn, maar VERGEVEN in de zin van: herinneren dat niemand schuld heeft. Jij niet en de ander ook niet. Wij zijn goddelijke manifestaties in een holografische wereld. Die allerlei emoties en relaties doorleven van duizenden en duizenden ‘levens’. Het is 1 groot toneelstuk. En de clou is om dat te doorzien. Wanneer je dat doorziet kun je alleen nog maar glimlachen en vergeven, en je herinneren dat je goddelijk bent, zodat je terug kunt naar huis. Zelfs tijdens dit leven kun je in ‘de Hemel’ zijn omdat je niet meer meegesleept wordt door alle ego spelletjes die je om je heen ziet gebeuren op hele kleine maar ook hele grote schaal. De wereld is krankzinnig en er is maar 1 uitweg… zien dat het niet echt is.

   Liefs,
   Wilma

 6. Wat schokkend is voor mij in dit artikel en de reacties erop, is dat wij twee de enigen zijn die instaat zijn om het artikel in een reactie te zien voor wat het is. De rest blijft hangen in de onlogische retoriek die zalvend lijkt, daar doorheen prikken is nog een paar bruggen te ver. De goede intentie zal er wel degelijk zijn, men laat zich immers niet graag misleiden wanneer ze daar bewust van zijn. Het zal een zoektocht naar waarheid worden voor hen die dichter bij de kern willen komen, het is niet mooi wat je zal zien maar het is een fundering die je nodig gaat hebben om alles vanuit je kritische blik te kunnen bekijken.

  Wil je weten wat waar is of wil je geloven..?

 7. In een jarenlange zoektocht naar de Waarheid ben ik langs verschillende zaken gekomen zoals de wet van de Aantrekking, Gnostiek, De kracht van het Nu, gesprekken met God, het Thomas evangelie, Trancendente meditatie en wat ik daarin geleerd heb is dat je altijd je innerlijke gevoel moet volgen in wat voor JOU waarheid is en niets aannemen van uiterlijke leraren die ‘het beste met je voorhebben’, en met de inhoud van je portemonnee. Volg je gevoel hierin en als het niet goed voelt doe het dan NIET.

  Het vreemde is dat wanneer je zo’n innerlijk Pad volgt je steeds dingen tegenkomt waarvan je denkt “dit is het!”, wat dan nadien wel behulpzaam bleek op de weg (je steekt er altijd iets van op waar je wat aan hebt), maar het is niet de hele Waarheid(voor jou). Nu besef ik dat ik in mijn innerlijk zelf de keuze kan maken waar ik voor kies. De rest van de mensheid als “de anderen” te zien, of als een ander aspect van dezelfde manifestatie (zie holografisch universum). Je bent niet afgescheiden, van niets en niemand. Wanneer je beseft dat je niet afgescheiden bent ga je anders reageren naar ‘anderen” toe. Je bekijkt je eigen reacties (als waarnemer) en probeert dan te werken aan de ‘egoistische’ reacties die je kunt bespeuren. Dan ervaar je steeds meer je innerlijke stem, intuitie, of je hoger zelf dat je de weg wijst door het leven. Wees stil en luister naar die ‘stem’, of gevoel. Leg het luidruchtige ego zwijgen op. Hoe meer je je denken verandert van dualistisch naar eenheidsdenken, hoe meer je leven verandert. Je bent geen slachtoffer. Zoals Jezus zei: ‘u zijt goden’. En dat is voor mij de Waarheid. Liefs, Annerike

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.