Advertentie

Clinton, Bush en Obama: 3 ambtsperiodes met oorlogsmisdaden..!


Clinton-Bush-Obama

Hoe heftig moet een land van haar pad zijn, als het niet meer de basisregels van een rechtstaat naleeft? Als burgers die zijn opgepakt, niet alleen een fair proces wordt onthouden, maar ook nog eens worden gemarteld en mishandeld. En als keihard blijkt dat 3 presidenten áchter elkaar, zich volledig lijken onttrokken te hebben aan de grondwettelijke rechten van burgers, daarbij alles doen om deze democratische regels te ontkrachten, te ontduiken en vals te interpreteren, dan is de vraag terecht gesteld in welk land de burgers van de VS dan leven..

Een rapport van een liberale groep onderzoekers in de VS, genaamd ‘The Constitution Project’, meldt duidelijk in een zojuist verschenen rapport, dat de door 3 presidenten uitdrukkelijk goedgekeurde marteltechnieken, volledig misleidende ‘resultaten’ te zien gaven en nog steeds geven. Het blijkt dat gemartelden namelijk volledig verkeerde verklaringen afleggen, om maar van de martelingen af te zijn. Waarom dan toch martelen, zou je zeggen..?
Toch dient alles in een democratie van onder af te veranderen, om de leidinggevende zijn daden af te keuren en hem het handelen onmogelijk te maken. Op dit moment is het Barack Obama die de mensonterende situatie in de militaire gevangenis van Guantanamo Bay maar laat voortduren; terwijl juist hij had beloofd deze situatie te beëindigen..Wil je meer lezen over de achtergronden van deze zaak, dan raden we je de website aan van professor Michael Haas, die in 2009 al het boek ‘George W. Bush, warcriminal’ publiceerde. (HIER deze site)

* * *

x
x

Clinton, Bush en Obama: 3 ambtsperiodes met oorlogsmisdaden..!

x
2013 ©  Ed Hightower –Global Research
2013 © vertaling Guido Jonkers – WantToKnow.nl/.be

x

Waterboarding: de suggestie van verdrinking opwekken.
Waterboarding: de suggestie van verdrinking opwekken. Pure marteling maar ook een elitair-gouvernementele discussie over het welles/nietes van over de juridische reikwijdte van deze wijze van ‘verhoren’..!

Op de aangekondigde dinsdag de 16 April, 1 dag ná de bomaanslag op de Boston Marathon, presenteerde een denktank uit Washington DC, genaamd ‘The Constitution Project’, een rapport van zo’n 600 pagina’s, dat verslag doet van de oorlogsmisdaden die gepleegd zijn in de afgelopen 10-tallen jaren door het imperialisme van de VS en haar militaire macht en vooral de intelligenti-diensten, als CIA en FBI. 

Het rapport toont keihard aan hoe gevangenen, onder de verantwoordelijkheid van de (oud-)regeringsleiders, de presidenten Bill Clinton, George W. Bush en Barack Obama, werden gefolterd en mishandeld. Dit gebeurde o.a. in regionale gebieden als Afghanistan en Irak, maar ook op Amerikaanse grondgebied, wat Guantanamo-bay feitelijk is. Daar verstopte de Amerikaanse regering haar gevangenen, onder erbarmelijke omstandigheden, en ook op geheime locaties in het buitenland.

tortureDe 11 leden tellende ’taakgroep’ van deze denktank, heeft 2 jaar aan het rapport gewerkt, waarbij meer dan 100 personen werden geïnterviewd, inclusief voormalige gevangenen, militairen en functionarissen van intelligentiediensten, ondervragers en politici van vele landen. Het rapport steunt verder op publiekelijk beschikbare documenten, vooral ook omdat de Task Force (de taakgroep) geen toegang kreeg tot gegevens die door militairen wordt aangehouden over gevangenen. De Task Force kreeg ook géén toestemming om verklaringen van getuigen of deelnemers op te nemen, omdat het aan machtsmiddelen ontbrak om bijvoorbeeld dagvaardingen uit te doen gaan.

Enorm en overweldigend bewijs..!
Desalniettemin alle tegenwerking, bleek de Task Force in staat om een overweldigende en enorme hoeveelheid bewijs te overleggen van oorlogsmisdaden begaan door de VS. De introductie van het rapport bevat de beschuldigingen over het misdadige gedrag van de Amerikaanse regering tijdens de zogenaamde ‘War on Terror’.  Dit is één van de teksten uit die introductie:
“De gebeurtenissen die dit rapport heeft onderzocht, kennen hun weerga niet in de historie van de Verenigde Staten. In de loop van de vele conflicten, waarbij dit land (VS) was betrokken, blijkt er nauwelijks twijfel te bestaan over de brutaliteiten die mensen in de naam van de VS pleegden tegen gevangenen, méér dan legers en overheden hebben gepleegd in de historie van dit land. Er is geen enkel bewijs dat ooit tevoren zulke gedetailleerde discussies zijn gevoerd, noch zulke diepe overwegingen zijn gemaakt, o.a. direct ná de aanslagen van 11 September 2001, waarbij de VS-president en zijn topadviseurs waren betrokken, teneinde de reikwijdte, de legitimiteit en wijsheid te bepalen, bij het toebrengen van pijn aan sommige mensen die in gevangenschap van de VS verkeerden.”

De cover van het boek uit 2009, geschreven door professor Michael Haas.
De cover van het boek uit 2009, geschreven door professor Michael Haas. (klik voor lead naar artikel) De professor had het, gezien het nieuwe rapport uit 2013, helemaal bij het juiste end…

De opmerkingen die in de introductie staan, gaan verder en melden:
“Ondanks het bijzondere aspect ervan, weigerde de Obama-regering, als een politieke beleidsmaatregel, een officiële studie te laten verrichten, bijvoorbeeld door een aan te stellen commissie, naar de gebeurtenissen zoals die zich in dit kader hebben afgespeeld. Daarbij werd de dooddoener gebruikt dat het ‘niet productief’ zou zijn, om ’terug te kijken’ en dat het beter was ‘om vooruit te kijken’..”

Misbruik van macht!
Het rapport toont een glimp van de manier waarop de machthebbers zichzelf hebben genesteld in, en zich hebben omgeven met, een steeds uitgebreidere macht vanuit de uitvoerende tak van de regering. Het rapport karakteriseert daarbij de rol van de federale rechtbanken, in de post-9/11-regering van George W. Bush, als:

“Rechtbanken lijken altijd bijzonder op hun hoede wanneer het gaat om de aantasting van hun goede naam en autoriteit. Maar rechtbanken in de VS lieten het bij toekijken naar de de vertragende acties van de Amerikaanse regering”. De rechtbanken zijn, met andere woorden, volgens de Task Force’: “Grotendeels meegegaan met de antidemocratische maatregelen, die werden uitgevoerd in de naam van de ‘War on Terror’. Vooral vanuit angst waarschijnlijk, de angst dat de regering simpelweg hun vonnissen naast zich neer zou leggen, maar daarbij feitelijk en effectief een openlijk presidentieel dictatorschap vestigend..”

De indringende opsomming van de details in het rapport, gaat veel verder dan één artikel hier kan weergeven, en de bedoeling van de website  ‘World Socialist Web Site’ is dan ook van plan om een groot aantal artikelen te wijden aan het belangrijke materiaal dat dit gedegen rapport aanreikt. Hoofdstukken uit het rapport die in dit kader belangrijk zijn, luiden:
‘Dententie op Guantanamo’, ‘Het legale proces van de federale regering ná de aanslagen van 11 September 2001’, ‘Gebruik van de buitenlandse sites’, ‘De rol van de medische professionals tijdens de dententie- en verhooroperaties’ en ‘Valse en ware bekentenissen: het effect van marteling en met fysiek geweld gepaarde gaande verhoorpraktijken’.

De Amerikaanse regering: Schuldig boven enige twijfel verheven!
Het rapport verklaart dat zonder enige discussie de Amerikaanse regering betrokken is bij marteling, goedgekeurd door de ‘hoogste leiders van deze natie’. Heel specifiek verwerpt de 11-personen tellende ‘Taks Force’ die dit rapport opstelde, dat het behandelen van gevangenen vanuit stress, vanuit slaaptekort, vanuit het blootstellen aan continue-hardklinkende muziek, waterboarding (illustratie boven) en andere ‘moderne verhoortechnieken’, wel degelijk valt onder de definitie van ‘marteling’, zoals die wordt genoemd in internationale wetgeving.

De bestialiteiten die in de beruchte Abu Ghraib-gevangenis werden uitgehaald, tarten elke menswaardigheid.
De bestialiteiten die in de beruchte Abu Ghraib-gevangenis werden uitgehaald, tarten elke menswaardigheid.

In het rapport wordt melding gemaakt van het feit dat de Amerikaanse militairen, eind 2012, nog steeds zo’n 100 personen per maand oppakken voor gevangenzetting in de beruchte ‘Baghram Air Base’-gevangenis Afghanistan; veel van deze mensen worden opgepakt tijdens nachtelijke operaties. Het rapport meldt dat ‘buitengewone vastnames’ tot de  reguliere praktijken van het leger worden gemaakt, nadat president Bill Clinton hier, eind jaren 1990, toestemming voor had gegeven. Daarbij wordt Richard Clarke geciteerd, de chef-adviseur ‘counter-terrorisme’ onder Clinton. Hij meldt dat Bill Clinton elke afzonderlijke ‘snatch’-operatie heeft goedgekeurd, die hem werd voorgelegd om te bekijken.

De zogenaamde ‘Black Sites’ van de CIA
De ‘Task Force’ verklaart in het rapport dat personeel in dienst van de VS martelingen heeft uitgevoerd, en ook andere, mensonterende daden, op de mensen die in ‘bijzondere hechtenis’ waren genomen. Dit gebeurde vooral op de beruchte CIA-‘black sites’ in het buitenland, teneinde de VS-wetgeving te ontduiken. Direct ná de aanslagen van 11 September 2001, zo meldt het rapport, werden militaire psychologen geïnformeerd dat zij geen enkele medische, noch ethische standaard meer hoefden op te volgen, tenzij militaire orders hier specifiek melding van maakten..

Het rapport meldt dat één van de eerste verdachten in de ‘war on terror’ de persoon was die men de ’20ste kaper’ noemde in de 11 September-aanslagen van 2001, Mohammed Al Qahtani. Deze man werd zonder onderbreking verhoord 20 uur per dag, 7 dagen per week. Hij werd ondervraagd onder druk van grote stress en in de aanwezigheid van militaire honden en vastgehouden in isoleercellen. Hij werd ook naakt verhoord, in het bijzijn van vrouwelijke ondervragers, rondgetrokken aan een hondenriem en moest ‘blaffen als een hond’. Daarnaast kreeg hij IV-vloeistoffen toegediend, waardoor hij vaak en heftig moest urineren, wat hij óver zichzelf diende te doen. Hem werd ook opgedrongen om vrouwenondergoed te dragen.

torture-freedomIn het rapport wordt ook een verslag geciteerd van een Amerikaanse leger-patholoog, die de dood van een in hechtenis genomen persoon, bekend als ‘Daliwar’ in de Bagram Air Base-gevangenis beschreef. Volgens het rapport van de patholoog was het lichaam zo heftig geslagen, vooral op de benen, ‘dat deze benen volledig verpulverd waren’; het leek erop, alsof
deze benen waren overreden door een vrachtwagen’.
. ‘Daliwar’ was een 22-jaar oude taxi chauffeur, en was volledig onschuldig aan enig vergrijp..!

Politiestaat krijgt vorm onder Clinton en Bush
Langzaam maar zeker worden de contouren zichtbaar van een politiestaat, vanuit de embryonale fase hiervan onder Bill Clinton, naar de meer openlijke en zichtbare fase onder de presidenten George W. Bush en Barack Obama. Het rapport van ‘The Constitution Project’ documenteert ook de stelselmatige martelingen die plaatsvinden op gevangenenkamp op Guantanamo Bay. Hét symbool van de brutaliteit van het Amerikaanse imperialisme.
Er zitten in dit kamp nog zo’n 166 mannen vast, al vele jaren, zónder dat ook maar één van hen is beschuldigd van enige oorlogsmisdaad, of wat voor rechtsovertreding dan ook. Zonder ook maar één faire kans te hebben op een rechtzaak. Velen van hen hebben zelfmoordpogingen gedaan, om op die manier aan hun situatie te ontsnappen; 6 van hen is dit gelukt. De publicatie van dit rapport valt gelijk met het breken door de VS-militairen op de basis, van de hongerstaking die zo’n 100 gevangenen op Guantamo Bay al één maand lang volhielden.

Afgelopen maandag publiceerde de New York Times een brief van één van de gevangenen op Guantanamo Bay, Samir Naji al Hasan Moqbel, die licht werpt op de brute wijze waarop de VS meent de gevangenen op deze militaire basis te mogen behandelen. “Ik zal nooit vergeten”, zo vertelt deze man, “hoe ze voor het eerst een etensbuis in mijn neus duwden.Ik kan je niet uitleggen hoe pijnlijk deze gedwongen voeding is. Door de ruwe wijze van inbrengen, kreeg ik de neiging om te braken. Ik wilde dat doen, maar ik kon het gewoon niet. Er was een enorme druk op mijn borst, mijn keel en mijn maag. Ik heb nog nooit een dergelijke pijn meegmaakt en zou mijn ergste vijand deze afstraffing niet toewensen”.

Het rapport van de ‘Task Force’ wijst opnieuw naar de internationale juridische verwerping van het geforceerd voeden van gedetineerden en roept op deze praktijken onmiddellijk te staken! Dit rapport van ‘The Constitution Project’ over de behandeling van in hechtenis genomen mensen, lijkt een soort encyclopedie voor criminaliteit, hoewel de liberale auteurs van het rapport zich onthouden van het trekken van substantiële conclusies. Ze lijken alleen de meest voor de hand liggende aanbevelingen te doen.. Maar terwijl ze geen aanbevelingen doen voor vervolging van leidinggevenden, blijkt hun rapport wel degelijk krachtig bewijs openbaar te maken, om de 3 achtereenvolgende Amerikaanse presidenten, Clinton, Bush jr. en Obama te vervolgen voor oorlogsmisdaden. Inclusief hun stafleden, adviseurs, en inclusief hun ministers, de juristen van het Ministerie van Justitie, de militaire commandanten en ‘last but not least’, de medewerkers van diverse intelligentie-diensten, zoals o.a. CIA.

* * *

55 gedachten over “Clinton, Bush en Obama: 3 ambtsperiodes met oorlogsmisdaden..!

 1. En hoe ‘misdadig’ is ons Koningshuis eigenlijk!? Zie ook boek ‘Bedrog om de Kroon’ waarin duidelijk gemaakt wordt dat het Koningshuis niet eens recht heeft op de troon (laat staan op het invorderen van waxinelichtjes en ‘Majestesteitsschennis’ copyright materiaal lijkt mij 😉 )

  “Leve de Koning(in)!? http://www.welingelichtekringen.nl/samenleving/180809/maxima-zorreguieta-achternichtje-van-willem-alexander-en-bernhard.html (en was die Bernhard niet een oud SS-er en IG FArben – maker van het gas in WW2 – spion trouwens (naast de oprichter van het illustere Bilderberg gezelschap dat achter de schermen opereert)!?”

  Leuk artikel met veel links voor Koninginnedag morgen (maar eerst naar de vrijmarkt natuurlijk).

  1. Wat wil je nou eigenlijk zeggen? Dat het Koningshuis niet deugt en dat we beter af zijn met een President zoals G.W. Bush of Obama en consorten in de VS? Alsof die geen stromannen zijn! We hebben Obama laatst nog een contract ten faveure van Monsanto zien tekenen. En gisteren las ik dat hij 10 miljoen aan de rebellen in Syrië gaat investeren… Hoezo bedrog in ONS Koninkrijk?

  2. @ lilian
   Is de enige keuze een koninkrijk of een republiek??? Tja als je het zo ziet is het door de kat of de hond gebeten worden of de minste van twee kwaden kiezen. Denk eens verder dan die uitgekauwde en niet werkbare staatsvormen. Denk is aan het loslaten van staatsvormen de verantwoordelijkheid voor je zelf nemen , niet meer iemand boven je nodig hebben om jou te vertegenwoordigen…. Zoveel meer wegen!

  3. @Marcel

   Door de kat of de hond gebeten worden, da’s precies wat het is. Daarom vind ik het niet terecht af te geven op een koningshuis, terwijl er nog zovele andere vormen van overheersing zijn. Het stoort me om te kijken naar het verleden. Stel dat mijn grootvader NSB-er zou zijn geweest, wat moet ik met die “erfenis”? Ik geloof niet in erf-zonde. Ik ben wie ik ben en ik ben niet wat mijn familie of vrienden zijn.

   Wat spiegelt in mij naar jou om aan te nemen dat ik in staatsvormen denk?

  4. @ lilian
   Mooi dat je verder kunt kijken dan staatvormen, het kwam( schijnbaar onterecht ) op mij over als dacht je wel in zulke systemen. Toch kun je rustig een evaluatie maken over ons koningshuis al kijk je voorbij aan de vorm. Daarvoor hoef je niet elke overheerser te benoemen. Je moet immers ook tijd over houden voor leuke dingen in het leven.
   Over het verleden alleen maar dit je eigen verleden zou je de lessen moeten hebben geleerd om niet in de valkuilen van het verleden te stappen . En wat je voorouders gedaan hebben dien je niet op het eigen conto te krijgen ( idd erfzonde is de grootste mafkezerij)Dat leid alleen maar tot afgescheidenheid en wraak.
   Wat mij deed denken dat je alleen in staatvormen dacht was het volgende . Je zetten een president af tegen een vorst, als was dat een logische tegenpool of andere keuze en ging imo aan vele andere keuzen voorbij. Wellicht oordeelde ik te snel.

  5. Wat ik er mee wuil zeggen? Dat de nazi-erfenis blijkbaar nog steeds doorwerkt in de vorm van ‘Corporatisme’ en dat de ‘Trias Politica’ ernstig geschonden wordt, met wel als kroon-getuige Bea zelf (lintjesknippende Koningin, voorzitster hoogste juridische orgaan Raad van State, hoofdaandeelhouder van smerige Shell en dan ook nog actief lid van de geheime – door nazi Bernhard opgestarte- Bilderberg groep…

   Das is geen onafhankelijk Koningshuis en dat is geen verleden maar helaas nog steeds actualiteit…Ik heb het natuurlijk over de macht achter de schermen, ene republiek is niet veel beter. Wat zou er gebeuren als we nu ene echte ‘Democratie’ en ‘Vrije Markt’ zouden hebben en niet zo,n inmenging van bedrijfsleden en staat onder het geheime toezicht van een Koning (sommige definities noemen dit ook fascisme overigens…).

   Dat een Rotterdamse bank betrokken was bij steun aan Nazi-Duitsland, dat Zorreguieta toevallig Argentijns is en veel nazi’s via de ‘ratline’ ook gevlucht zijn naar dat land en dat Bernhard fout was en SS-er en spion was voor IG Farben is een geschiedenis die op de achtergrond nog wat stof doet opwaaien…

   Maar de actualiteit is dus dat de politiek en rechtssysteem bij ‘gevoelige’ zaken nog steeds weinig doen zonder inmenging veiligheidsdiensten en Koningshuis.

   En de ‘Gratie Gods’ waaronder Bea zou opereren (en nu Willem de Laatste?) heb ik niet kunnen traceren; ik heb het contract bij God opgevraagd maar nul op rekest gekregen…(een beetje zoals het contract wat de bank niet heeft van je originele hypotheek terwijl ze wel via securitisatie geld maken met jouw geld-creatie, en jij ondertussen rente moet betalen).

   Net zoals bij Big Pharma, Big Food, Big Oil, Big Tele en dus ook bij Big Brother geldt, dient het systeem voor de mensen dienstbaar gesteld te zijn en ‘VIT’ (Verantwoordelijk, Integer en Transparant) te zijn. Het lijkt me duidelijk dat de elite gewoon weer lintjes mag gaan knippen wat mij betreft.

   En bij een soevereine niet belasting betalend Koningshuis horen ook Soevereine Burgers die net als de multinationals (met grootaandeelhouders in de vorm van vorsten en vorstinnen?) in belastingparadijs Nederland geen belasting hoeven te betalen. Is dat wat om mee te beginnen?

  6. Beste John, de wet van de aantrekking zegt dat je meer krijgt van datgene waar je veel energie in stopt. Ik stop geen energie in het vechten tegen een systeem waar je als eenling een Don Quichote dreigt te worden. Creatie van je eigen frustraties.

   Ik weiger mijn soevereiniteit op te eisen bij een organisatie die deze onrechtmatig heeft verkregen. Ik speel het “spel” zoals mij dat bij geboorte is gegeven, wat zelfs mijn keuze is geweest om dat onder deze voorwaarden te komen spelen.

   Pas wanneer we stoppen met wijzen naar alles en iedereen om ons heen en onze blik naar binnen richten, zullen wij en onze aarde de kans krijgen om te helen.

  7. @Lillian: ik zeg niets over de zogenaamde ‘wet van aantrekkingskracht’ en ik ben wat dat aangaat ook meer een voorstander van een soort ’tweesporenbeleid’: hetgene wat niet (meer) heilzaam is bewust maken, aan het licht brengen en transformeren indien wenselijk en mogelijk, en ondertussen vooral niet vergeten het juiste, mooie, zuivere en liefdevolle te doen (wat ik dus privé en in mijn werk ook probeer te doen).

   Ik ben het daarom ook maar deels met je eens: ik ben het absoluut met je eens dat de weg naar binnen een belangrijke voorwaarde is voor een puzzel die op individuele basis toch als ene geheel op zijn plek mag vallen in een natuurlijke evolutie. Maar wie zegt dat het niet onderdeel is van de natuurlijke evolutie of een ‘kosmisch plan’ om zaken aan het licht te houden of het bewustzijn te versnellen|? Waarom niet en/en? Waarom zou het een het ander moeten uitsluiten?

   Mediteren op een matje (doe ik trouwens ook) terwijl de Duitsers binnen vallen is voor een echte meester misschien wel de juiste weg. Wie ben ik (of jij) om voor een ander te mogen bepalen wat ‘de bedoeling is’. Daar gaat dit dus ook niet over, ik neem bijvoorbeeld ook niet aan dat je mijn mening veroordeelt terwijl je ondertussen zelf naar binnen gaat om je vervolgens niet te identificeren met de emotie die mijn opvattingen bij je oproepen? Ik ben hier natuurlijk wat ironisch, maar ik hoop dat je mijn punt begrijpt: het is mijn mening dat een Koningshuis ons niet dient en een niet heilzame werking heeft achter de schermen. En het is mijn hoop dat dit ooit losgelaten mag worden, zodat we niet verder gestoord worden in onze vrijheden en rechten 9ook om al mediterend naar binnen te gaan, want ook ik geloof dat dit uiteindelijk wel het belangrijkste is, maar het een hoeft het ander niet uit te sluiten in mijn beleving
   ).

  8. @ Lilian, het maakt wel degelijk uit wat voor nest je komt rollen, het is niet alleen in de Monarchie van vader op zoon, of of, dat is ook bij ander elite families, die elkaar overal toevallig tegen komen, en elkaar het balletje toerollen.
   Onze samenleving is wel zeker een beetje opgedeeld in kastes, vroeger zongen ze al, als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje, volks wijsheid.

  9. Zeg mijnheer Consemulder, u bent een geweldige causeur, ja wat U schrijft, kan ik onder schrijven, ik voel het ook zo over ons Koningshuis.

   Wist U dat het vandaag 1 MEI, de dag van de arbeid was, van de arbeiders, “” sta op verworpenen der aarde “”, maar met man en macht wordt dit in nederland verdoezeld, gemanipuleerd, ze hebben het over 4 MEI, en over 5 MEI, over Duitsers die geeerd moeten worden, ze denken hiet bij waarschijnlijk aan van Lippe Biester veld, en von Amsbergen, en dat de Joden een apparte behandeling moeten hebben, 3 eigenlijk één voor de Zionisten, een voor de Karzaren, en een voor de Romanos.

   Voor mij zijn er maar twee plaatsen waar ik bloemen laat leggen, de Dokwerker, en Hannie Schaft, twee volkshelden, die we nooit mogen vergeten in ons kapitalistisch egoïstisch denkwereldje.

   Vriendelijke groet.

 2. Als je de moeite neemd, om de afscheids rede van Generaal/president Eisenhouwer te lezen, is de conclusie gouw getrokken, hoe zijn opvolgers er uit gaan zien in hun gedragingen.

 3. Ik zie met leden ogen aan hoe men ‘Koninginnedag’ vandaag viert. Weten mensen dan echt niet beter? Ze noemen haar een moeder van het volk, terwijl ik -wetende dat ze ieder jaar een ferm bedrag uit de staatskas grijpt en daar 0 belasting over betaalt- totaal geen sympathie voor haar op kan brengen.

  Dan kom je als alternatief al snel uit op een republiek, maar zoals dit verhaal bevestigd hoeft ook dat niet zalig makend te zijn!

  1. @ Sarah,

   niets is volmaakt, maar een president kies je met zijn allen, voor een X aantal jaren, daar kleeft niet een hele familie aan, met vrienden, handlangers en kontenlikkers.

   Deze Famile is van Duitsenbloed, dus kan om die reden al niet mijn vorst zijn.

   Ze zijn steen rijk, te rijk volgens mij, in vergelijk met hun onderdanen.

   Verder mengen zij zich in onze samenleving, maar niet op de goede manier, kijk naar waxinelichjes houder gooier, nota bene in de isoleer cel.

   Wij weten te veel van ze, we hebben ze gewogen en te ligt bevonden!

  2. Sarah, ik denk dat de meeste mensen zo bang zijn dat ze liever met de massa meelopen. Het zal ook wel beangstigend zijn te moeten erkennen dat onze wereld vol bedreigingen is voor de kinderen. Dat er misschien helemaal geen pensioen voor wie dan ook zal zijn, dat alles je in een klap kan worden afgenomen. Alle dromen en toekomstplannen misschien helemaal niet meer doorgaan. Als je moet erkennen dat het belangrijk wordt weer bevriend te raken met je omgeving is dat verontrustend. Omdat heel veel mensen niks hebben met hun omgeving. Ja, werk, sport, camping, school van de kinderen en wat dan ook. Maar niet dicht bij de deur. En daar moeten we het als het niet goed gaat juist allemaal mee doen. Je hebt hulp nodig uit je omgeving en je zult ook hulp moeten geven aan je omgeving. Wat als je nu expres op een appartement bent gaan wonen waar niemand zich met elkaar bemoeit? Hoe maak je dan weer kontakt? Men wil liever niet stilstaan bij wat er allemaal mis is en gaat. Men hoopt dat het overwaait of toch lang genoeg om het niet mee te hoeven maken. Dit is mijn ervaring als ik mensen er naar vraag. Het zal wel loslopen toch? Ja, toch? Het is maar net aan welk uiteinde je staat te kijken. Aan de kant van hoop ondanks de problemen of aan de kant van angst door de problemen. Geef het volk wijn en feesten en laat ze mooi naar je pijpen dansen. Dat regeltje lezen heel veel mensen niet meer. Ze dansen gewoon door. Jammer. maar we kunnen er niets aan veranderen en dat doet wel eens pijn.

  3. In mijn jeugd, vooral van na de oorlog was het heel fijn om te leven, we hadden de pseudo vrijheid herwonnen, we hadden geen geld, maar we hadden elkaar.
   Maar alles was natuurlijk een fractie van de prijs zo als nu, vacantie ik ging naar mijn opa op de trein, met het adres op een stukje papier, ik woonde bij een oom, en ik en mijn naam genoot vermaakten ons met allerlei dingen, de turfen voor opa naar binnen brengen, naar de veemarkt, naar de binnenhaven, er was zoveel te doen, ja s’middags warm eten, met een flink bord gorten pap, dan naar een tante met een grote boerderij, zo was je vacantie, en geloof mij wij waren gelukkig, de mooiste momenten als opa verteld over zijn zeereizen op de grote windjammers, rode oortjes, en dan naar bed en dromen dat als je groot was ook op die mooie schepen ging varen, ja dat waren onze illusies, en geld, n ou dat hadden we niet.
   Zo maar een stukje herinerring, groet

 4. Het is nooit een andere wereld geweest allways rigged, van de wieg tot het graf, mijn moeder zij vaak Jenne jongetje alles te weten maakt niet gelukkig, en het is waar, als ik the veteran to day lees, heb het er moeilijk mee, ik weet niet maar waar moet je je aan vast houden, ik vind het ook heel bedenkelijk hoe al die mensen hun energie in de meest mooie fantasien steken, in de hoop van, de volgende ochtend wakker te worden in een betere wereld, ja en als het dan is een silent spring is, wat dan.

  1. Het meest krachtige bewijs voor buitenaards leven is dan ook het feit dat ze nog géén contact met ons opgenomen hebben 🙂

  1. En wat is je conclusie ná het zien van de 269 aantijgingen van oorlogsmisdaden? Weet je dat het boek daarop is gebaseerd..?

  2. Zinloze discussie, zij zijn de baas, als we te vervelend worden, drukken ze ons dood als een mier, ze verpletteren je.

   De wereld zit vol warcriminals, en de gene die het graag willen worden.

   Er zijn verschillende webben om de aarde gevlochten, één van de Elite, één van het Zionisme, en één van de oorlogs misdadigers, iederéén kent iederéén, nepotisme van de wieg tot het graf.

   Het spel wordt gespeeld, liever gezegd hun spel wordt gespeeld, en wij zijn het slachtoffer, de manipulatie draaid op volle toeren,
   kijk hoe alles oranje kleurd na een paar goede media ingrepen.

   Het is vandaag 1 MEI de dag van de arbeid, de dag om de internationale te zingen “” sta op verworpenen der aarde “”, of om even stil te staan bij die 400 honderd dode stumpers in Azië, maar ook dit symbool hebben ze al om zeep gebracht GLADIO denken !

  1. @ monika
   Tja heen en weer de pot verwijt de ketel za’k maar zegge. Zij zeggen hetzelfde over ons als wij over hen . In een ding hebben ze wel een heel sterk punt . Zij hebben nog niet een land overlopen , en dat kunnen de westerse landen niet zeggen. Verder wel duidelijke uiteenzetting over propaganda in al zijn facetten.

  2. Ha Marcel 🙂 ik vond het een goede docu omdat het alles omvat waar we tegen aan lopen…
   En grappig wat ik in de krant las….het nieuwe wtc heet nu ‘One World Trade Center’ en is…1776 feet hoog?!

  3. Ik hoor ze al weer roepen ach das toeval!! En ieder die daar anders over denkt is een conspiresydenkert

 5. Het lijkt mij al erg genoeg, dat alle mensen niet simpelweg Mogen Zijn, ipv te Moeten Worden, en dus ook te moeten werken om een ‘bestaansrecht’ te mogen hebben.

  En aangezien ik mijn ‘kosmisch contract’ niet meer voor de neus heb en ook teveel gedronken heb van de ‘river of forgetfulness’ (waarschijnlijk gevuld met lekkere cocktails) bij mijn geboorte, heb ik niet het idee dat de afgenomen soevereiniteit van de mens niet iets is waar we voor zouden moeten vechten, maar ook niet verder laten betuttelen. Maar dit alles terzijde.

  Opvallender vind ik dat op deze ‘Dag van de Arbeid’ het zo schrijnend duidelijk wordt, hoeveel geënsceneerde crisis en werkeloosheid wij hier nu ook al hebben…Spanje, Cyprus, Holland, iemand? Lang leve de Koning, want hij is ons “verontschuldigd” om zich als een goed Koning te gedragen (aldus Bea zelf, en zij kan het weten wat men ons verschuldigd is…). Ben dus benieuwd wat hij gaat oplossen? Of gaat het niet van hem of Maxima komen, wat denken jullie?

  Mijn mening is heel positief: Crisis als kans voor broodnodige transformatie. Change, yes we must. Maar wel onze eigen verandering, een ‘bottom-up’ benadering vanuit de mensen, voor de mensen. Lang leve de democratie (maar dan de echte)!

 6. @John

  Uiteraard roept jouw reactie bij mij een emotie op. Het is er echter een van ironie en bitterheid. Ook ik heb me de zin of onzin van het Koningshuis afgevraagd en ik ben het oprecht met je eens dat we met geen enkele overheersing beter af zijn. Zoals Marcel al opmerkte: we worden door de hond of kat gebeten. Zolang we maar doorhebben dat we gebeten worden en dat inzicht delen om er iets positiefs mee te doen.

  Het gaat er niet om wie er gelijk heeft, of wie wat heeft gedaan. We spelen allemaal onze eigen rol in het geheel, positief en negatief, omdat die twee niet zonder elkaar kunnen bestaan in een wereld van dualiteit. Hoe slecht (en ook dat is subjectief waardeoordeel) iemand ook is geweest; hij of zij heeft een functie vervult op ons pad naar bewustzijn.

  In dat licht dient het Koningshuis ons wel en niet. Wanneer er geen contrast zou zijn, zouden we het verschil niet opmerken. Op dat moment vind ik het niet langer van belang uit welke contrasten de verschillen bestaan, omdat er altijd iets te zeggen valt over ieder aspect. Daarom heb ik moeite met bitterheid en ironie. Vaak worden mensen daardoor op het verkeerde been gezet (ik begrijp cynisme bijvoorbeeld niet). Wat je dan ziet ontstaan is collectieve onvrede en wellicht haat. Juist nu houd ik me liever op afstand zoals een waarnemer dat doet en me niet door emoties laat meesleuren in een negatieve spiraal. Wij allen zijn bewust of onbewust onderdeel van het collectieve bewustzijn. Hoe meer mensen positief blijven, hoe meer er met positiviteit “besmet” mogen worden.

  @jenne

  Het verschil in ‘kaste’ is er meestal een van verschil in bezittingen (dubbeltje vs. kwartje) en macht (baas vs. slaaf). Maar kijk eens in je directe omgeving. Het sijpelt door in alle lagen van de bevolking. Op gebied van sport zie je het nog het beste. Competitie, de beste willen zijn en nu blijkt dat de prestaties niet op een eerlijke manier verkregen zijn. Wedstrijden zijn gemanipuleerd en anders wel de spelers m.b.v. doping. Er ligt dus nog veel werk op gebied van bewustwording en het ego van de troon te stoten, om maar even in koningstermen te blijven :).

  1. Dank je Lilian, voor je reactie. Ik ben het helemaal met je eens, maar laat me soms ook weer tot cynisme verleiden. Terwijl inderdaad ons licht, onze liefdevolle gedachten een bijdrage kunnen leveren aan verhoging van bewustzijn.

  2. Hi Lilian, begrijp je reactie, maar herken je beeld van bitterheid en de negatieve spiraal niet. Dat leeft bij mij zeker niet. Als ik ironie gebruik, doe ik dat om de omgekeerde wereld die door draait te laten zien. Een spiegel kapot gooien die voorgehouden wordt heeft weinig zin, ik ben daarom ook juist blij met wat er nu zo duidelijk aan het licht komt allemaal!

   Maar dat neemt niet weg dat uit die ‘polariteit’ en ‘dualiteit’ niet een gewenste verandering mag voort komen.

   Het ego hoeft volgens mij niet van de troon gestoten te worden, het ego moet juist ingezet worden om zaken in balans te brengen. Verbinding ipv competie, uiteraard. Maar wel oprechte verbinding vanuit een bereidwilligheid om heilzame zaken neer te zetten voor een betere wereld voor iedereen. De vraag is natuurlijk hoe dat te bereiekn met zoveel meniungen, gevoelens, wensen en het feit dat ieder een funcie vervult op ons pad naar bewustzijn.

 7. Beste mensen ik ben waarschijnlijk iets ouder als jullie, ik heb nog net het staartje van de oorlog meegemaakt.

  Die sfeer is moeilijk te beschrijven, mijn vader had met een andere man plus de dorps dokter een verzets cel gevormd.

  Maar dat handje vol verzets strijders die op hun manier probeerden de Nederlanders voor erger te behoeden, zijn na de oorlog verguist en hebben nooit gekregen wat ze hadden verdiend, erkenning.

  Op eens liepen er overal mannen in blauwe overrals rond met een oude helm en een band om hun arm met Bs er op.

  Ieder één in ons dorp was stom verbaast de meesten waren gekend als heulers, en zwarte handelaars, en hun heldendaden bestonder er uit enkele meisjes kaal te scheren, die toevallig verliefd waren geworden op een Duitser.

  Er werden nog snel wat mensen dood geschoten die te veel wisten, en dit zeker aan de grote klok hadden gehangen in dien ze waren blijven leven.

  Bij ons in het dorp een onder gedoken gedesserteerde Duitse soldaat,
  had gedreigd met het te vertellen, en in Velzen werd in opdracht van de nieuwe voorlopige Nederlandse regering nog snel 8 Nederlanders, communisten dood geschoten.

  Een persoon die we echt nooit mogen vergeten de heldhaftige jonge vrouw Hannie Schaft, gefussieleerd door Nederlandse handlangers,
  gewezen politie agenten.

  Nou dat was het, ik moest het even kwijt, het verhaal is veel langer en ingewikkelder, maar daar ben ik ook mee bezig.

  1. mijn vader Jenne, mijn vader, in de buurt van Velzen geboren, eind 45 was mijn vader 7 jaar, ik hoor mijn vader over het laffe kaal scheren van die meiden, bijna in snikken uitbarsten, bijltjesdag, de lafaards, mijn vader breekt als hij dat nog voor zich ziet, kippenvel van jouw verhaal Jenne, het hele verhaal beetje bij beetje wil ik horen Jenne… mijn vader loopt met iets rond waar hij in al die tijd nog niet van genezen is, mijn vader kan het niet kwijt raken Jenne, en daar loop ik dan al die tijd weer mee rond Jenne, dat mijn vader niet te bereiken is… dus wat je nu vertelt doe je ook voor mensen zoals ik Jenne!!!!!! vandaag loop ik rond met het luxe probleem dat Anna mij betoverd heeft Jenne, hoe kan ik ooit zo iets oneindig moois met iets of iemand anders delen, begrijpelijke menselijke reflex, maar nu door jou verhaal Jenne, nu weet ik het, dat er nog veel meer is dan de kleinzerige angst het mooiste kwetsbaarste te moeten delen, als ik moet delen, dan voor jouw grootste verhaal Jenne, dusz vanaf vandaag kan ik delen, maar niet met zomaar iedereen, alleen voor het hoogste goed, die Anna kunnen zien en voelen zoals ik haar zie en voel…. op Koningsdag….. het tegenovergestelde van bijltjesdag met laffe pek en veren en afgeschoren haren.. het tegenovergestelde, ik maakte nog het geintje van laat die webcam maar in de hanenbalken live verslag doen, het was onschuldig oneindige liefff en mooi, niets dat het daglicht niet kon verdragen, zo simpel kan het paradijs soms zijn, heb ik ergens altijd geweten… maar nooit gedacht het een keer zo intense te mogen beleven… John Lennon in een tweepersoons bed met alle camera’s van de wereld er bij, nu snap ik dat pas, niets om jaloers over te hoeven zijn, iedereen mag het zien, en zelfs meegenieten als je het op waarde schat, de schat, anders maak ik je af, mijn bijltjes dag, degenen die haar ontheiligt maak ik af, Vendetta, maar dat snap jij wel Jenne, jij mag van Anna’s houden van mij, mensen zoals jij Jenne, omdat jullie meer begrijpen, door in de hel gekeken te hebben, en nog lopen er in 2013 van die bruine ratten rond, voor wier niets heilig is…

  2. Cozmic en Paul en wie dan ook, wie kan en wil mij en Haar helpen het verborgen sabotage duiveltje in Anna te helpen traceren, Cozmic is in staat om door mij heen te kijken op afstand zelfs, dusz Cozmic moet getuige kunnen zijn van de Schoonheid die ik heb gezien en gevoeld, mijn hart begon letterlijk te spreken, Marcel Messing is geen flauwekul, Marcel Messing heeft dat een keer uitgelegd, hoe het Hem een keer is overkomen, oh jah nog wat, de webcam die Anna gekocht heeft die liegt, Anna heeft haar webcam uitgelegd niets van haar Schoonheid te laten zien, bizarre maar waar, ik ben van kaart in die zin, Cozmic moet kunnen begrijpen hoe oneindig Mooi Anna is, my god nog an toe Cozmic help, hoe kan ik zo iets voor mij zelf houden, niet van deze wereld echt niet…

  3. @ Hyper

   Ik lees nog steeds je on-liners hoor, ben je niet vergeten hoor ouwe peer, ben enkel een beetje diep geraakt van de week, wat zeer doet. Auw auw auwwww. Dat zijn zaken die we maar niet hier bloot moeten leggen anders worden we zo om gelegd door achtervolgende Gestapo figuren uit onheil onbekende hoeken en gaten.

   Onze vaders waren zonen van volkshelden in de 2de WO, mijn Opa was Broodbakker en gaf bij het verzet brood door onder de schutting. Er was verraad door de NSB die half in de familie zat, menig verzet wat brood aan pakten waar het teken van de Whermacht was weg gesneden, werd in de duinen afgeknalt. Dat mijn Opa degene was die brood doorgaf wilde er niet in bij de Duitsers, ze lieten hem in leven en zetten al zijn kinderen op de trein naar het buitenland toe als een soort straf. Zodat hij beter zijn werk zou doen. De armoede kende hoogtij en zelf ik ervaar dat ergens ook van heel dichtbij, fijn om toch ergens met enigzins verzet in deze tijd ergens er bij te horen…

   Daarom Jenne, zijn we ook al van een beetje op leeftijd zijnd… We kennen ons profiel na oorlogs dagen., hopend dat het zich nooit meer herhaalt.

  4. Het vreselijke aan dit alles is dat het eigenlijk nooit niet geen oorlog heeft gegeven op deze planeet, met verzets helden, leugenars bedriegers en verraders.

   Als je een beetje de lulprogramma’s volgt over het herdenken, van onze gevallenen, waar praat men over verbreding, verdieping, nee het uitvlakken van de echte helden, en deze herplaatsen met hun gemnipuleerde handlangers.

   Ik word altijd misselijk als ik al die gedecoreerde ( handlangers ) zie die langs al die wangedrochten van monumenten paraderen.

   Ik kom er voor uit mijn ouders waren communisten, geboren uit de armoede en vertrapte mensen, hun hele leven hebben zij anderen geholpen, ik denk dat ze vaak genoeg zich hebben gerealiseerd wat voor risico ze aangingen, maar goed de meesten zijn er door gekomen,
   om na de oorlog de vernedering te moeten onder gaan van geen erkenning.

   De perikelen die speelden voor de gewone man, hoor je ze nooit over, als je de boeken leest van de Jong over de oorlog, bbbrrr

   Voorbeeld mijn zusje woonde in Amsterdam, en zij hadden mijnheer Klootz in huis, een oude Jood, beetje ziekelijk, nu mijn zwager een gedemobiliseerde Marinier, was bij de lucht bescherming, in de laatse oorlogs winter koud weinig eten, overleed mijnheer Klootz, goede raad was duur, mijn zwager ging naar de zuiderkerk waar dode mensen werden neergelegd, haalde een kaartje van een van de grote tenen af, bond dat aan de teen van Klootz, op een handkar, die bestonden toen nog, naar de zuiderkerk ingeschreven en hem bij de anderen gelegd, lijkt makkelijk maar was allemaal niet zonder risico.

   Maar daar gaat het niet over het gaat over hen hoe belangrijk zij wel zijn met hun gelul.

   Elk jaar ben ik er strond ziek van, het gaat over de verkeerde mensen, ik denk aan de echte slachtoffers, niet alleen in Nederland maar overal op de wereld, die altijd maar weer opnieuw in de kou blijven staan!

  5. Jenne dit is Proza met een hoofdletter P uit de eerste hand, over de tweede oorlog, rechtstreeks van jouw hand, over de echte wereld en het echte wrede leven, niet de hypocriete fantasia wereld van herdenkings festiviteiten op tv, van John de MOl en consorten, Proza waar ik persoonlijk geen genoeg van kan krijgen en hopelijk velen lezers op Wtk met mij.. laat de nieuwe generaties het alsnog weten Jenne, ze mogen weten wat er werkelijk gebeurd is.. in feite wordt alles van waarde vroeger of later gekaapt door SChaduw (mol) krachten, totdat wij zo bewust willen zijn dat we dat niet meer laten gebeuren, conform de woorden van Marcel Messing;

   Hidden knowledge & coming into consciousness to survive – Marcel Messing – Juicy Interview

   http://www.youtube.com/watch?v=A4qwW_zjdDI

   Paul ik ben trots op je en het komt goed, dwars door de Auw Auw heen, ik zei toch al, Anne gaat rechtstreeks instinctief ogenschijnlijk meedogenloos naar de pijnlijkste plek, zo begon het bij mij ook, daarna diepe dankbaarheid, anders kan ik het niet uitdrukken, zonder overdrijven, dat ze mij en jou daar geraakt heeft, en Paul vlak voor jouw pijnpunt naar boven kwam was jij een waarachtig top therapeut naar Anna toe, vergeet dat niet Paul, daar was ik namelijk Live getuige van, jij spiegelde Haar haarfijn op de Skype, een praktijk waardig, samen met Cozmic of met Monique of of of, of gewoon in je eentje, niet iedereen kan dat Paul… er zit veel kracht en warmte in je stem Paul, en je overvloedige kennis over van alles en nog wat komt daar nog bij, ook dat is nodig om wat van de grond te krijgen.. en als Anna over Denver Airport op Wtk begint dan lig ik regelmatig in een deuk in mezelf, gaan we haar nog wel uitleggen Paul, niet om haar overtuiging te forceren, dat nooit, dat hoeft niet, maar gewoon laten zien wat wij gezien hebben in dat artikel en verdere info op internet, over dat boek van meneer Cooper en zo, ik weet zeker dat Anna nog nooit van meneer Cooper gehoord heeft, over dat boek van hem; ” behold a pale horse ”

   Behold a Pale Horse 1/18
   http://www.youtube.com/watch?v=6jfnQDgNX2E

  6. @ Jenne

   Gezien WO II, zijn de meeste helden die gesneuveld zijn toch voor mij altijd degene geweest die op D-Day the Bretonse kust half bereikten. Laat staan nauwelijks een voet op het strand kregen terwijl ze geveld werden door een heuse kogelregen uit menig Duits spervuur. Jongens van Amper 18 jaar die ook in vliegende forten over ons land heen vlogen met zware ponders die hun leven waagden voor onze vrijheid. Zouden de hang jongeren van nu die niet verder komen dan een 3D game op hun console dat zelfde rode draadje nog eens voor onder doen, denk het niet….

   Je bent pas een held als je je leven durft te geven puur voor de ander….

  7. Paul, vergeet niet dat we nu geen dienstplicht meer hebben en dat er genoeg klaarstonden om in Irak en Afghanistan te vechten en waarvoor? Ik denk daarom dat het anders ligt. Trouwens, Nederland was in vijf dagen verslagen, zal nu moeilijker worden. Dit nooit meer, haha, onze soldaten hebben na woII nog heel wat narigheid uitgehaald. Bv. in Ned. Indië, ik ken oude lui die nooit meer een oog hebben dicht gedaan na die tijd. Never ending story? Ik hoop het niet…

  8. Kijk het is jammer maar veel onder ons hebben toch een aversie opgelopen tegen de Russen, het bewijs van jaar in jaar uit brain fuck, door de USA, dan nog hun Zionistische film fabrieken er bij, John Foster Dulles, heeft het bevolen we moeten de Communisten afbranden tot de grond.

   Als deze Russen in hun halstarrige gevecht voor en over hun vaderland, “” moedertje Rusland “” zo als zij zeggen, niet de Duitse legers in de pan hadden gehakt, hadden de Geallierder niet kunnen landen, want denk er om de USA was een ongediciplineerd leger van cowboys, in de eerste 3 maanden van de bezetting/bevrijding van Normandie, zijn er vreselijk veel meisjes verkracht, en zijn er duizenden USA soldaten door de Krijgsraad tot ophanging veroordeeld, thuis het berichtje gevallen in de strijd, feiten!

   Het platbombarderen van steden met burgers, ja dat is heel discutabel, wat vandaag Uw vijand is morgen misschien Uw vriend,
   In Dresden prate men over 135 000 omgekomen in de vuur zee.

   Engeland is nooit echt een vriend van ons geweest, ook niet van Nederland, honderde jaren hebben ze Nederland in zijn handels belangen geschaad, de Engelse elite zijn slagers, nu nog, kijk die kop van minister van oorlog Haigh.

   Mooi verhaal van uit mijn familie, ze kwamen terug gezeild uit oost Indië, in het kanaal lagen als gewoonlijk Engelse oorlogs bodems op ze te wachten, ze zagen ze komen, van de Engelse kust, er stond een flinke stroom Zuid Noord, de Engelse schepen voeren op afstand en uiteindelijk waren ze op de zelfde hoogte, ze waren nu al terhoogte van de Belgiese kust, goede raad was duur er klonken enkele schoten, en de kogels kwamen terecht voor de boeg, het stroomde nog flink, dus de kapitein, gaf het sein, en hop de ankers uit, ze grepen de grond en draaiden het schip in het rond, de zeilen klapperden, maar ze lagen stil, de Engelsen begrepen niet wat er gebeurde, ze waren in nu time ver verwijderd van de Dutch, en tegen de stroom in varen ging niet, dus de Nederlanders hiewen de ankers op en zeilden langs de Belgiese kust achter de zandbanken langs de Schelde binnen richting Vlissingen, hoe het Nederlandse slimme denken de met zich zelf ingenomen Engelsen voor de zoveelste keer te kakken zette!

 8. Of TOPIC, dat wel, sorry hier voor !

  maar de organisatie AVAAZ met zijn leden en vrienden hebben de regering van Europa kunnen overtuigen niet langer BIJEN dodende bestrijdings middelen toe te staan voor gebruik !

  Het kan dus wel hier het bewijs, vriendelijk groet Jenne

  1. Hoi Jenne, eerst zien, dan geloven.
   Geloof er geen ene mallemoer van, de leugen regeert immers.
   Ik heb geen enkel greintje vertrouwen meer in de nazi-praktijken van de E.U.S.S.R en trawanten, jij nog wel?
   Stay human,
   Zjoz.

  2. Hallo Zjoz,

   ja ik kan er alleen maar op hopen, en je moet toch ergens vertrouwen in hebben, maar ik voel heel goed wat je bedoeld.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.