Advertentie

10.000 jaar oud: de ‘Black Knight’-satelliet..!!


nostradamus

– De mensheid zal objecten in de ruimte vinden,
hier naar toe gezonden, door de ‘Toekijkers’ –

Nostradamus (1503 -1566),
apotheker en helderziende

x

x

flyingobjects140_04

x

x

x

De ‘Black Knight’-satelliet. Ouder dan 10.000 jaar..!!

2015 © WantToKnow.nl/.be

x

Wat is dan die ‘Black Knight’-satelliet? Een mysterieus object, dat rond de Aarde draait en van onbekende oorsprong is. Er wordt van geclaimd dat het van buitenaardse oorsprong is en dat het radiogolven naar de Aarde stuurde, tussen 1920 en 1930 en dat ie toen weer verdween. Er zijn korte-golfsignalen van deze satelliet opgevangen en geanalyseerd, door de astronoom Duncan Lunan, die de oorsprong van de satelliet zouden hebben onthuld. Deze zou afkomstig zijn uit het sterrenstelsel van ‘Epsilon Boötis’, of zoals dat eruit zag, zo’n 13,000 jaar geleden. En dan zijn er de geruchten over de observatie van deze satelliet door niemand minder dan.. Nikola Tesla.

Het is John Keel, die in zijn boek ‘Disneyland of the Gods’, een stevige stuk aan deze satelliet wijdt.

“In february 1960 ontdekte de VS een onbekend voorwerp dat in een polaire baan (van noord naar zuid of vv.)  over de Aarde trok. Een vaardigheid waartoe noch de VS, noch de Russen toentertijd in staat waren. En of dat nog niet genoeg was, bleek het ‘ding’ zó groot te zijn, dat het kennelijk 7x groter bleek, dan alles wat in die tijd mogelijkerwijs maar de ruimte kon worden ingeschoten. Toen begonnen bizarre zaken zich te tonen. HAM-operators begonnen gecodeerde boodschappen te ontvangen.

disneyland of the gods KeelEén persoon in het bijzonder riep dat hij erin geslaagd was deze code te ontcijferen, door één van de transmissies te kraken. Het was een sterrenkaart die was doorgegeven..! Een kaart van het heelal, zoals die gemaakt zou moeten zijn, vanaf de Aarde, zo’n 13.000 jaar geleden; een kaart die de focus had op het sterrenstelsel ‘Epsilon Boötis’.

Op 3 september 1960, zo’n 7 maanden, nádat de satelliet was ontdekt door radar, slaagde een doelzoekende camera in de fabriek van vliegtuigfabriek van de Grumman Aircraft Corporation op Long Island, aan de Amerikaanse oostkust erin, een foto te maken. Medewerkers van deze fabriek, hadden vanaf de grond al enkele weken de satelliet voorbij zien komen op dat punt. Zij zagen een soort zacht-roodgloeiend object, dat van oost naar west vloog en de snelheid was 3x de normale snelheid van vliegende ruimtevoorwerpen, zoals ruimtepuin. Er werd een onderzoekscomité opgezet, maar alles diende in het hoogste geheim plaats te vinden..!

Het is 3 jaar later, in 1963, wanneer de Amerikaanse astronaut Gordon Cooper wordt gelanceerd voor een ruimtemissie van 22 rondjes om de Aarde. Tijdens zijn láátste draai om de Aarde, maakt hij via zijn radio melding van een oplichtende groenkleurig voorwerp dat vóór zijn capsule uit zweeft en langzaam dichterbij komt.. Er wordt gezegd dat het Muchea volgstation in Australia, waar Cooper’s signaal binnen kwam, óók het signaal van het voorwerp kon ontwaren op de radar, zwevend van oost naar west. 

Deze gebeurtenis werd wél gemeld aan Tv-station NBC, maar de reporters mocht astronaut Cooper niet ondervragen over dit voorval. De ‘officiële’ verklaring kwam al gauw.. Het een en ander werd veroorzaakt doordat Cooper hallucineerde, doordat er téveel koolmonoxide in de capsule terecht was gekomen, als gevolg van niet juist werkende beademingsapparatuur.”

En dan komt Time Magazine met haar artikel..
Dit artikel heet: ‘Space Watch’s First Catch’ en wordt gepubliceerd in het TIME-magazine van maandag 7 maart 1960. (En daarbij de waarheid volledig manipulerend..)

“3 Weken geleden kondigde de VS aan, dat het een mysterieuze ‘donkere’ satelliet heeft ontwaard, die over onze hoofden rond de Aarde draait, in een vaste baan. Er waren eerst nog nerveuze speculaties dat dit een observatie-satelliet geweest had kunnen zijn van de Russen; het bracht in ieder geval de onrust dat de VS niet wist wat er boven haar hoofd zweeft. Maar vorige week liet het Ministerie van Defensie met trots weten, dat deze satelliet geïdentificeerd is.

Het gaat om een stuk ruimte-afval, de overblijfselen van een Onderzoekssatelliet van de luchtmacht, dat op hol is geslagen. Deze donkere satelliet is het eerste object dat effectiviteit demonstreet van het nieuwe ruimte-observatieprogramma van de VS. Het feit dat er 3 weken zit tussen de waarneming en de identificatie van het voorwerp, toont aan dat dit observatieprogramma nog niet volledig gecoördineerd werkt en dat sommige plooien nog glad gestreken dienen worden.

De cover van TIME waarin het artikel over Black Knight, zoals je dat hier leest, werd gepubliceerd.
De cover van TIME van 7 maart 1960, waarin het artikel werd gepubliceerd over de ‘Black Knight’-ssateliet, zoals je dat hiernaast vertaald kunt lezen.

De eerste observatie.
De belangrijkste component van het ruimte-observatieprogramma, werd ongeveer 6 maanden geleden operationeel, met de constructie van een ‘donker hek’, een soort radar-draadwerk, dat zich uitstrekt over de hele breedte van de VS. Het is ontworpen door het Marine Onderzoekslaboratorium, om satellieten in de gaten te houden, die stil zijn en dus geen signaal uitzenden. Dat is een bijzondere verbetering in relatie tot vroegere radarsystemen, die alleen een satelliet kunnen vinden, als ze weten waar deze zich ongeveer bevindt. Grote 50 Kw-zenders zijn opgericht in Gila River (Phoenix), Ariz en Jordan Lake (Alabama), die hun signaal naar boven sturen in de vorm van een open vleugel.

Vervolgens worden door stations, die op 400 km afstand staan, aan beide kanten van deze zenders, de terugkerende signalen opgevangen, die van ongeacht welk object onderweg afkaatsen. Door een zogenaamde driehoeksmeting, zijn de radarstation-medewerkers in staat, een schatting te maken van de grootte van het object, de snelheid, de koers en de positie ervan.

Op 31 januari ontdekte ‘Dark Fence’ tweemaal het passeren van, wat leek op een onbekend ruimtevoorwerp. Nadat de volgende dagen het voorwerp opnieuw in kaart was gebracht, door observaties, besloot captain W. E. Berg, commandant van het ‘Dark Fence-project’, dat iets in een vaste baan over ons heen ging in de ruimte, in een bijna polaire baan. Hij spoedde zich naar het Pentagon om vervolgens persoonlijk de briefing te geven over het object aan Chef van Marine-operaties, Arleigh Burke. Enkele minuten later werd het nieuws aan president Eisenhower doorgegeven en vervolgens als ‘Top Secret’ te worden gekwalificeerd.

In de verwarring die optrad, vond er vertraging plaats, voordat iemand de noodzakelijke stap had genomen om deze vreemde satelliet te identificeren; namelijk het informeren van het onlangs gevestigde luchtmacht-verkenningscentrum in Bedford, Massachussets. Het is hun taak om alle observaties van satellieten te verzamelen, van alle observatiecentra waar we een goede relatie mee hebben, zowel optische als elektronische signalen en deze informatie in te voeren in computers, waardoor we in staat zijn informatie te genereren, die élke satelliet kan identificeren, haar baan kan beschrijven en gedrag. Een van de koele opmerkingen van één van de top-officieren, in dit verband: “De enige manier om nieuwe satellieten te ontdekken, is door het vastleggen van gegevens van de oude”.

Er waren 2 volle weken nodig, voordat de wetenschappers van het ‘Dark Fence’-project een analyse hadden kunnen maken van hun vastgelegde observaties van deze satelliet, om te ontdekken, dat deze mysterieuze satelliet voor het eerst was waargenomen, op 15 augustus 1959. Het luchtmacht-observatiecentrum heeft vanzelfsprekend alle andere gegevens gecheckt, met betrekking tot andere voorwerpen die in de ruimte zweven. De computers hebben inmiddels een gedetailleerde beschrijving gemaakt van het gedrag van het nieuwe object. Het bewijs toont aan dat zowel de luchtmacht als de marine wijzen naar ‘Discover V’, een satelliet, afgeschoten van de Vandenberg-luchtmachtbasis in Californië, op 13 augustus.”

x
20 Feiten over deze ‘Black Knight-satelliet’:

Het is duidelijk dat deze ‘kunstmatige satelliet’ behoorlijk wat interesse heeft getrokken, sinds de jaren 1950. Het is één van de meest besproken objecten in de ruimte. Eerst werd gedacht dat het een Russische satelliet moést zijn, maar dat werd al snel voor onmogelijk gehouden; deze satelliet blijft miljoenen mensen intrigeren, wereldwijd. Hier zijn wat interessante feiten van deze satelliet..

 • Volgens veel observatiestations in de hele wereld, zend deze ‘Black Knight’ al meer dan 50 jaar radiosignalen uit.
 • Zowel de VS als de Russen hebben een bijzondere interesse voor deze satelliet aan de dag gelegd voor deze USO, ‘Unidentified Space Object’.
 • Geruchten gaan dat het niet minder was dan Nikola Tesla, die de eerste was in 1899 (!!), die een signaal van ‘Dark Knight’ ontvangen zou hebben, nadat hij een hoogvoltage radio-apparaat had gebouwd in Colorado Springs.
  Nicola Tesla (1856 - 1943) was zijn tijd ver vooruit, zo blijkt steeds weer.
  Nicola Tesla (1856 – 1943) was zijn tijd ver vooruit, zo blijkt steeds weer. In dit geval was hij kennelijk één van de eersten die het onbekende object, deze satelliet, in het vizier kreeg.

  Hij vertelde dat hij een elektrisch signaal had ontvangen dat hem van intelligente oorsprong leek. Het signaal werd duidelijk met periodieke intervallen herhaald, met een heldere suggestie van getallen en ordening’, zoals Tesla het omschreef.. Hierdoor kreeg hij sterk de indruk, dat het signaal van buitenaardse oorsprong moest zijn, afkomstig van buitenaardse wezens. (Er was vanzelfsprekend nog geen enkel sprake van ruimtevaart in die tijd!) In eerste instantie ging hij ervan uit, dat de signalen afkomstig waren van Mars; later veranderde hij van mening en verklaarde hij in één van zijn nieuwsconferenties, dat het signaal waarschijnlijk afkomstig was van een andere plek in de ruimte.

 • Een paar jaar later, na deze observaties van Nikola Tesla, onderschepte Guglielmo Marconi een vreemd, onbekend en kunstmatig signaal.
 • Het is al officieel sinds de jaren 1930, dat astronomen wereldwijd officieel rapporteren over vreemde radiosignalen, die kennelijk afkomstig zijn van deze ‘Black Knight’. Het is dus dan ook heel moeilijk ‘onder de pet’ te houden door de VS, temeer daar zij ws. geen enkele binding hebben met dit object in de ruimte..!
 • In 1957 was het Dr. Luis Corralos van het Ministerie van Communicatie in Venezuela, die deze satelliet fotografeerde, terwijl hij foto’s nam van de sonde Sputnik II, die Caracas passeerde.
 • Het verhaal van deze ‘Black Knight’ was al eerder uitgebreid aan de orde gekomen, vér voor het artikel in het landelijke TIME-magazine; het waren, zoals je hieronder kunt zien, de kranten ‘St. Louis Dispatch’ en de ’the San Francisco Examiner’ die als eersten over een satelliet spraken in artikelen die op 14 mei 1954 werden gepubliceerd. Dit zijn kopieën van die artikelen:
  flyingobjects140_06
 • In 1957 bleek dat een ‘onbekend object’, de eerste menselijke satelliet, de Sputnik 1 volgde. Volgens rapporten was dit object echter in een polaire baan om de Aarde.
 • In 1957 hadden noch de VS, noch de Russen de technologie om een ruimtevaartuig in een polaire baan om de Aarde te brengen en houden..! De eerste polaire satelliet werd gelanceerd in 1960.
 • Polaire satellietbanen in de ruimte, worden vaak gebruikt voor het vervaardigen van landkaarten, Aard-observaties waarbij de Aarde in tjid kan worden bestudeerd en voor militaire verkenningssatellieten. Deze info classificeert de ‘Black Knight’ in the categorie ‘observatie-satellieten’.
 • In de jaren 1960 werd de ‘Black Knight’-satelliet opnieuw gelocaliseerd, en weer in polaire baan om de Aarde. Astronomen en wetenschappers slaagden erin het object op gewicht te schatten; ze kwamen uit op een gewicht van rond de 10 ton (10.000 kg). Op dat moment was dat de grootste kunstmatige satelliet in een baan om de Aarde.
 • Ook qua uiterlijk is deze ‘Black Knight’, zoals je zelf aan de foto’s hebt gezien, uitermate ‘anders’ dan reguliere satellieten in de ruimte eruit zien..!
 • Het was de ‘Grumman Aircraft Corporation’ die erin slaagde, op 3 september 1960, met een volgcamera een foto te maken van ‘Black Knight’.
 • In 1963 was het dus astronaut Gordon Cooper, die rapporteerde dat hij in de ruimte een gloeiend groen object’ zag zweven, dat zich naar hem toe bewoog.
 • Het ‘Muchea-volgstation in Australia’ dat Cooper bericht opving, bleek deze USO ook te hebben gezien op radar op een pad van oost naar west om de Aarde. (Overigens: alle reguliere Aardse ruimtevaartuigen gaan altijd van west naar oost..!)
 • Het was een radio-zendamateur, die blijkbaar de eerste was, die een signaal van de Black Knight wist te ontcijferen. Hij interpreteerde het als een sterrenkaart en kwam uit op deze kaart, met het Epsilon-Boötes-sterrensstelsel in het midden.
  Boöte
 • Volgens de gedecodeerde boodschap van deze signalen, zou deze satelliet afkomstig zijn van het sterrenstelsel ‘Epsilon Bootes’, en daar zo’n 13.000 jaar geleden vertrokken zijn..!
 • Op 23 augustus 1954 publiceerde het technologische tijdschrift ‘Aviation Week & Space Technology’ een artikel over de ‘Black Knight’-satelliet. Dit artikel wekte de woede van het Pentagon, dat met alle macht probeerde om de informatie over deze satelliet onder de pet te houden..!
 • NASA heeft inmiddels, zoals je hier in het artikel ruimschoots kunt zien, officieel beelden vrijgegeven, die kennelijk deze satelliet tonen.
black knight NASA upside down2
Foto uit de database van NASA. (Klik op de foto voor een link naar dit archief; kies voor de hoogte resolutie voor het bekijken van deze foto; wij hebben voor het gemak de foto gedraaid).

Het verhaal/artikel van de Nederlandse David Simons..!
“Stel je voor, dat we erin zouden slagen, 2-weg-communicatie op te zetten met intelligentie(s) buiten onze planeet en dat verder niemand op Aarde er vanaf zou weten? Wat zou er gebeuren wanneer ZIJ WEL ónze berichten zouden horen en dat wij niet in staat zouden zijn om HUN BOODSCHAP te begrijpen..!?

Men dacht dat het wellicht kon zijn gebeurd, door verstoringen in de atmosfeer. Bijvoorbeeld door fluctuaties in de ionosfeer, of door magnetisch-kosmische straling. Maar… Het was uitermate intrigerend dat de signalen in frequentie NIET waren veranderd, maar WEL de ruimte tussen de signalen..!!

Dat is preciés wat er gebeurde in 1928 in Eindhoven en opnieuw op een Frans onderzoeksschip in de Zuid-Chinese Zee in 1929. Nadat Van der Pol in Eindhoven achter elkaar 3 geluiden met een interval van 30 seconden had verzonden, onderzocht hij de terug ontvangen echo’s. Het bleek dat ze niet zo netjes terugkwamen, zoals hij ze had verzonden..!

In feite was het een ‘rommeltje’, waarbij tussenpozen gemeten werden variërend van 1 tot 30 seconden..! Men dacht dat het wellicht kon zijn gebeurd, door verstoringen in de atmosfeer. Bijvoorbeeld door fluctuaties in de ionosfeer, of door magnetisch-kosmische straling. Maar… Het was uitermate intrigerend dat de signalen in frequentie NIET waren veranderd, maar dat WEL de ruimte tussen de signalen was veranderd..!!

Het duurde tot 1970, voordat dit mysterie zorgvuldig werd onderzocht EN ONTCIJFERD door een wetenschapper uit Schotland, genaamd Duncan Lunan. Hij plotte een verticale as van de uitgezonden puls-volgorde en maakte een horizontale as waarop hij de echo’s van de eerder uitgezonden (en dus teruggekeerde) signalen plaatste, inclusief de tijdsvertragingen. Het resultaat..? Een afbeelding van het sterrenstelsel ‘Boötis’, zoals het er ca. 15,000 jaar geleden uitgezien heeft.

Duncan Lunan black knight

Maar dat was nog niet het begin..!
Er bleek een boodschap verstopt te zitten in de puntjes die ontstonden, door deze grafiek op de wijze te plotten. En wat bleek, Duncan Lunan was in staat deze boodschap te decoderen naar simpel de Engelse taal..!! Er zat dus wel degelijk een bedoeling achter het wijzigen van de echo-signalen, die terug naar Aarde keerden. (Los van het feit, dat het creëren van de vertraging überhaupt al super geavanceerd in zichzelf is..!) Kennelijk zat er een regelrechte bedoeling achter de -in eerste instantie onbekende- manipulatie van de signalen, ‘verzorgd’ door hoog-intelligente ‘anderen’.. Deze boodschap gaat als volgt:

‘START HERE.
OUR HOME IS EPSILON BOOTIS.
WHICH IS A DOUBLE STAR.
WE LIVE ON THE 6th PLANET OF 7 – CHECK THAT, 6th OF 7 –
COUNTING OUTWARDS FROM THE SUN
WHICH IS THE LARGER OF THE TWO.
OUR 6th PLANET HAS ONE MOON,
OUR 4th PLANET HAS THREE,
OUR FIRST AND THIRD PLANETS EACH HAVE ONE.
OUR PROBE IS IN THE ORBIT OF YOUR MOON
THIS UPDATES THE POSITION OF ARCTURUS SHOWN ON OUR MAPS.”

space map black knight enlarge

(vertaling:)

“Onze ’thuis’ ligt in Epsilon Boötis,
wat een dubbelster is.
Wij leven op de 6e van de 7 planeten -controleer dat, de 6e van 7 –
Naar buiten tellend vanaf de zon,
die de grootste is van beiden.
Onze 6e planeet heeft een maan,
onze 4e planeet heeft er drie,
onze eerste en derde planeet hebben er elk één.
Onze sonde bevind zich in de baan van jullie maan.
Dit werkt de positie van Arcturus bij, die getoond wordt op onze kaarten.”

De enige, mogelijke conclusies die we uit dit hele verhaal kunnen trekken, zijn:

1) Deze meneer Duncan Lunan is een bijzonder getalenteeerde creatieve nep-artiest. (Lunan was al eerder, schrijver van gepubliceerde SF-verhalen)

2) Prof. Duncan Lunan heeft fouten gemaakt met het interpreteren van deze grafische plottekening en zijn extrapolaties zijn meer van speculatieve aard.

3) Een verontwikkelde beschaving in de buurt van de superzon Arcturus (Ook wel ‘Hokulea’, de ‘gidsster’ uit de Hawaiaanse mythologie..!!), zond een onbemande satelliet om de Aarde te observeren, zo’n 15.000 jaar geleden. Deze satelliet is ‘wakker’ geworden door de radiosignalen die de mensheid op een gegeven moment heeft ontdekt op dit punt in haar evolutionaire ontwikkeling. Een dialoog zou op dat moment kunnen worden opgestart, en we zouden véél meer kunnen oppikken dan de misverstane groeten via de eerste contacten.

Nadat de bevindingen van professor Duncan Lunan waren gepubliceerd in het ‘Journal of the British Interpanetary Society’, waarbij het tijdschrift een disclaimer opnam namens de uitgever van het blad, en het verhaal ook nog was gepubliceerd in krantenartikelen in de VS, over deze ‘in de ruimte’ pratende wetenschapper, werd deze zaak losgelaten in de publiciteit en werd er verder geen onderzoek naar deze zaak meer gedaan..  Zou er een muzikale notitie gemaakt kunnen worden van deze grafische weergaves van dit fascinerende interstellaire communiqué..? Is dit plotten wat Duncan Lunan deed, in 2 dimensies dus, van 4 dimensionale ruimte, wel een optimale manier voor verschillende intelligente soorten buitenaardsen, om te communiceren..?

– David Simons 1992

 * * *

Robert L. Johnson, directeur van het Adler Planetarium
Robert L. Johnson, directeur van het Adler Planetarium

Een ander teken van een intelligentie achter de ‘Black Knight’..
Dit is de opmerking die Robert L. Johnson, directeur van het Adler Planetarium zei over het object: “Volgens astronomen heeft het object niet eens de beleefdheid om volgens een geregeld schema te vliegen, zoals elk ander ruimtevaartuig, door mensenhanden of door de natuur vervaardigd, pleegt te doen. We weten feitelijk dus helemaal niet waar we op moeten letten.. Sommige nachten komt het tevoorschijn en andere nachten niet..!”.

Bekijk zelf de foto’s van NASA op de grootste resolutie…

http://eol.jsc.nasa.gov/scripts/sseop/photo.pl?mission=STS088&roll=724&frame=65
http://eol.jsc.nasa.gov/scripts/sseop/photo.pl?mission=STS088&roll=724&frame=66
http://eol.jsc.nasa.gov/scripts/sseop/photo.pl?mission=STS088&roll=724&frame=68
http://eol.jsc.nasa.gov/scripts/sseop/photo.pl?mission=STS088&roll=724&frame=69
http://eol.jsc.nasa.gov/scripts/sseop/photo.pl?mission=STS088&roll=724&frame=70

 

news papaer mystery satellite
Om dit krantenartikel (beter) te lezen, klik met rechter muisknop op illustratie en kies ‘bekijk afbeelding’..!

64 gedachten over “10.000 jaar oud: de ‘Black Knight’-satelliet..!!

 1. Heel mooi Kerstverhaal, als je dit toch leest, moeten wij dan niet naar een andere wereld streven, op eens denk je dan, ja verrek dat weet ik toch al heel lang, maar ik heb er nooit iets mee gedaan, waarom niet, nou om dat gewoon ieder één je vreemd aan kijkt als je het over een andere manier van samenleven hebt, ik zal het waarschijnlijk niet meer mee maken, een wereld zonder oorlog, en een eerlijker verdeling van vooral ruimte en natuur, ach geld, als je voldoende hebt om te leven, weetje als je in fijne rustige omstandigheid kunt leven, met dingen die voor jou persoonlijk belangrijk zijn, ben je vele malen rijker als welke millionair ook, geloof mij, ik ken er diverse het zijn zieke nooit tevreden onmensen, er komen er wel eens bij ons op bezoek, ze staan versteld waar wij dan mee bezig zijn, en ze worden kribbig van de rust, en manier van leven, ze kunnen zich niet indenken, dat je ook zo eenvoudig kunt leven, en heel gelukkig zijn, we zijn natuurlijk geen paupers, maar wij besteden ons geld wijs, ze willen altijd onze Italiaanse majordomus kopen, moet je voorstellen als een slaaf, ja ze kan heerlijk koken, en alles gaat van een leiendakje, geen glazen in de afwas machine, handwas, linnentheedoek, zo van die kleine dingen, maar ze kost heel veel, maar het maakt ons leven zoveel plezieriger, helaas kunnen we geen fulltime tuinman meer betalen, dus één dag in de week, ’t is maar hoe je het doet, we gaan altijd bij vrienden op vacantie, en zij bij ons, en heel belangrijk op het land, je vrienden kiezen, want er steekt veel waarheid in een goeie buurman is beter als een veere vriend, ja ik dwaal af, nou ik wil maar zeggen, die Aliens mogen bij mij op bezoek komen, zal ze lekker verwennen, en wie weet nodigen ze mij dan wel uit, groet Jenne

  1. @ JM, nee in de Midi in Frankrijk al 39 jaar, ooit viticulteur, nu oud en met pensioen, de oude Midi ligt onder het centraal massief tot aan de voet van de Pyreneën, hete Zomers, en koude winters, mooi oud gebied, waar de laatste jaren het spook van de verkeerde vooruitgang rondwaard, groet Jenne

 2. Jenne je heb geheel gelijk met je stukje hier boven zo denk ik er ook over. Ik ben de rijk kliek ook meer dan zat met al hun geld en weelde. Na 2012 hebben we niet geleerd en dat komt door de macht geld in de wereld we kunnen best zonder geld.

  1. @ Frans, wat is rijk en wat is arm, ieder mens heeft daar andere gedachten over, en de één is succes voller als de andere, het gaat er om hoe je je geld besteed, veel mensen klagen en gaan 4X per jaar op vacantie, nou ik wil me niet verliezen in details, de één voelt zich lekker met een piek en de ander met een daalder, ik heb geleerd, en ook zo veel mogelijk gevolg aan gegeven om waardevolle qualiteits producten te kopen, je kunt beter op de veiling mooie oude meubels kopen, die hun waarde al bewezen hebben, als een pak planken met een zakje schroeven, veel van dit denken hoort thuis in de opvoeding, groet Jenne

  1. Zeker zijn wij allemaal belangrijk voor die Hoge Intelligenties. We zijn niet voor niets door de Schepper op planeet Aarde gezet. Wie mag door naar de hogere sferen en wie niet. Wees eerlijk, het kan toch niet zo zijn dat mensen die hun huiswerk hebben gedaan, zeg maar die het verschil tussen mijn en dijn kennen, in de Golden Age met nazi’s opgescheept blijven. Wie weet wordt inderdaad alles vastgelegd, onderzocht, doorgenomen met de Galactische Raad en terug gecommuniceerd via telepathie naar hun grondpersoneel, die speciaal in deze tijd geincarneerd zijn om de negatieve cirkel te doorbreken. Dat moet want we gaan naar het Nieuwe Tijdperk, met andere natuurwetten, dus ook andere mensenwetten ook. En we hebben in 3D, dat we nu uit gaan, allemaal een vrije wil gehad. Eerlijk is eerlijk. Ik noem maar wat.

 3. al langer is mij de black knight satelliet bekend. Hartstikke leuk en spannend. Waar ik mij alleen enorm aan stoor is dat het al 10.000 jaar oud zou moeten zijn. Hoe komen ze aan die wijsheid? Dat is toch ook maar weer giswerk.

  1. Patricia, het gaat erom dat het plaatje van het stelsel Boötes, laat zien hoe het 10.000 jaar geleden eruit gezien moet hebben..! Vandaar dat getal..!

 4. Zoals de meesten hier wel weten houd ik mij al heel lang bezig met het UFO-fenomeen en geloof me, als het werkelijk een onzin-fenomeen was, dan had ik dat allang ontdekt en ik ben eerlijk genoeg om dat dan ook toe te geven. Maar het fenomeen is 100% reëel, al weet ik nog steeds niet wat nu echt de herkomst of de bedoeling ervan is. Dat het om hoogintelligente en zeer technische zaken gaat dat is duidelijk, maar van wie?

  Het UFO-fenomeen (zoals wij het de laatste 50 jaar noemen) bestaat waarschijnlijk al zolang als de aarde oud is, of in ieder geval al vele en vele duizenden jaren. Het blijkt echter een ongrijpbaar fenomeen te zijn, we kunnen er maar niet de vinger opleggen wat de bedoeling ervan is en het fenomeen zelf doet daar ook geen enkele poging toe. Het fenomeen is aanwezig, doet wat het moet doen en het fenomeen vindt het blijkbaar voor de mensheid niet nodig dat zij er het fijne over te weten komen.

  Een van mijn theorieën is de volgende: we trekken het verhaal over Adam en Eva in het paradijs naar een groter verband. Het paradijs is een metafoor voor de planeet aarde in het universum en de twee hoofdpersonen staan voor het gehele menselijk ras. Onze planeet zou wel eens een heel bijzondere planeet onder de talloze bewoonbare planeten in het heelal kunnen zijn, één waarvan er maar heel weinig bestaan, één waarop nu net de meest excellente omstandigheden aanwezig zijn die zorgen voor een ongekende hoeveelheid aan ‘levende have’. Miljoenen soorten insecten, dieren, zoogdieren en planten vind je hier. De mens zelf zou ook wel eens een heel bijzonder en weinig voorkomend ras in het universum kunnen zijn, met eigenschappen die erom vragen verspreid te worden.

  Stel dat er al miljoenen jaren hoogstaande buitenaardsen (Goden?) zijn die het heelal compleet onder hun beheer hebben. Dat lijkt voor ons als mens onvoorstelbaar, maar een chimpansee zal ook nooit begrijpen hoe wij bijvoorbeeld elke dag miljoenen containers met handel over de gehele wereld kunnen transporteren en ervoor zorgen dat het allemaal netjes op de afgesproken tijd en plaats aankomt.

  Die hoogstaande wezens (God genoemd in het verhaal over het paradijs) weten exact waar nieuwe planeten ontstaan die nieuw leven nodig hebben, of waar de planeten zich bevinden die door een kosmische ramp van al hun leven zijn beroofd en weer opnieuw ‘ingezaaid’ moeten worden (dat zou ook ooit bij de aarde kunnen zijn gebeurd en ook daarvan is het verhaal van Adam en Eva een echo). Zij kijken in hun database wat de kosmische en atmosferische omstandigheden van zo’n planeet zijn en gaan dan op zoek naar geschikt leven daarvoor. De aarde is één zo’n planeet en als men daar de geschikte levensvormen vindt, stuurt men een ruimteschip erheen om wat van de benodigde exemplaren op te halen. Daar vraagt men de mensheid niet om, want wij zijn voor hen hetzelfde als witte muizen in een laboratorium. Wellicht moet er voor de nieuwe thuisplaneet genetisch wat aan deze aardse exemplaren worden aangepast, dus dat proces wordt uitgevoerd, men haalt (ontvoerd noemen wij het) wat menselijke proefpersonen op die aan boord van het ruimteschip worden gekruist met andere levensvormen elders uit het heelal en waaruit de juiste soort wordt ontwikkeld om op de nieuwe planeet te kunnen leven. Hetzelfde gebeurt natuurlijk met dieren en planten.

  Deze ‘Goden’ hebben er dus geen enkel belang bij dat wij weten wat er gaande is en dus maken zij zich niet bekend bij welke overheid dan ook. Ze hebben een satelliet (degene die wij de Black Knight noemen) boven de aarde hangen die constant de omstandigheden van de planeet en de ontwikkelingen van hun proefpersonen doorgeeft, zodat hun database up-to-date blijft. Sommige onderzoeker beweren dat ‘ze’ in vrede komen en de mensheid al vele jaren helpen, maar de ellende op deze planeet is inmiddels niet meer te overzien, dus waarschijnlijk interesseert het ze niets wat wij als proefkonijnen doen. Net als in een laboratorium vechten de proefdieren wel eens op leven en dood, maar voor het specimen op zich maakt dat niet uit. De dode exemplaren gooi je weg en de andere planten zich zo snel voort dat je er altijd meer dan voldoende van hebt.

  Maar… het is maar een theorie.

  1. Beste Paul, mooie gedachten gang, ach je schrijft dat het zo’n geweldige bende is op de planeet, nu wat ik weet en heb geleerd met mijn studie onder anderen over de geschiedenis van de mensheid, het is nooit anders geweest, de ééne cultuur vestigde zich op de nog rokende en smeulende ruïnes van de voorgaande samenleving, je denkt dan dit is onmenselijk, wel nee dit is de mensheid ten voeten uit, bloed vergieten vernietigen zit in onze genen, helaas, lees Jack Vance, De waanzinnige planeet, wij houden ons bezig met het dromen van, ? iets wat misschien niet voor ons is weggelegd geregeld van uit die enorme sateliet in de vorm van een zeepaardje, groet Jenne

  2. Dat de ellende op deze planeet niet meer te overzien is, is te wijten aan de 1% die nu in paniek is. Ze hadden altijd de touwtjes in handen en de media, nu niet meer, we zien alle onderste stenen boven komen. Met dank aan internet anders hadden we onwetend gebleven. Wat we nu zien is dat ze wanhopig proberen alles bij het oude te houden wat ze niet zal lukken omdat de planeet baadt in de fotonenbelt. Dat E.T.’s inmiddels alle militaire middelen heeft uitgeschakeld lijkt het steeds meer op. Want waar blijft WW3? Die had allang begonnen moeten zijn in dergelijke chaotische omstandigheden. Dus gaan ze nog even intens angst verspreiden en negatieve zaken opblazen tot megalomane proporties in de hoop zaken uit de hand te laten lopen. Trap er niet in mensen, nog even doorbijten want we gaan de Gouden Eeuw tegemoet. Allemaal fijne feestdagen gewenst en 2016 wordt een geweldig jaar!

   https://www.youtube.com/watch?v=4ySvbtlSLrc

  3. Paul, de ellende op de wereld is PERFECT te overzien. Het zijn de fake-tekorten, die de mensheid in angst duwen, in overlevingsmodus.

   Alles is persoonlijke perceptie..!
   Alle Telegraaf-lezers hebben een doemsbeeld van stijgende criminaliteit. Omdat met chocoladeletters het angstbeeld van crimineel NL wordt bevestigd, keer op keer..! Kijk je naar de WERKELIJKE CRIMI-cijfers, dan blijkt deze met… 33% !!! te zijn gezakt, sinds 1990..!

   En ’terrrrrorrrisme’..? Staat op de onderste plaatsen wat doden-door-criminaliteit betreft.
   Alle wat goed gaat, daar hoor je niets van.. Dat is dus 99% van de wereldgebeurtenissen.. Kijk naar de NOS, ik hoor het van velen.. Het is pure propaganda-journalistiek aan het worden..

  4. Als er al waarheid zit in mijn bovenstaand verhaal, dan is het dat de ellende op deze wereld inmiddels niet meer is te overzien. Dat komt NIET omdat de 1% in paniek is en het komt ook niet omdat buitenaardsen de wapens in beslag hebben genomen. Als ze al zouden helpen, dan hadden ze dat al vele jaren geleden gedaan.

   Ik kijk al heel lang geen journaal meer, van geen enkele zender en ik lees geen enkele krant meer, ik haal mijn nieuws van Internet en het gaat bij de ellende waar ik op doel niet om het aantal doden, hoewel dat in de laatste oorlogen in het Midden Oosten op een behoorlijk aantal is komen te liggen. Als ik het nieuws op Internet volg dan is duidelijk dat het gesodemieter alleen maar toeneemt, steeds meer landen die het met elkaar oneens zijn over bv IS. De farma maffia gaat nog gewoon zijn gang, de politiek is nog steeds doof voor het volk, het volk bestaat nog steeds voor het grootste deel uit angsthazen en ja-knikkers, in Japan verspreidt de straling van de kreupele kerncentrale zich steeds verder, de uitkeringstrekkers, bijstandmoeders, invaliden, bejaarden, enz worden steeds verder gekort, de Europese unie gaat gewoon door met TTIP, Roundup, enz, de economie is op sterven na dood, de banken gaan door met stelen op grote schaal, enz, enz, enz. Dat bedoel ik met ellende.

   Maar eigenlijk ging het mij in mijn reactie niet om de ellende, ik trachtte alleen een theorie weer te geven.

  5. ”…als ze ons al zouden helpen, dan hadden ze dat al vele jaren geleden gedaan…” Volgens mijn idee was een vrije wil voor iedereen, de regels van het spel. We konden er zelf een paradijs van maken of de hel. Voor het laatste werd gekozen door machthebbers en dus de gewone man werd gedwongen in een hel te leven. Eerder ingrijpen in de vrije wil zou wel eens tegen de natuurwetten van de Hogere Intelligenties in kunnen zijn gegaan. Niet dat Jan met de pet nog een vrije wil had maar een kniesoor die daar op let. Nu staat er een belangrijke omschakeling te gebeuren, waardoor ingrijpen van Hogerhand gemachtigd lijkt te zijn.Of zijn het domweg de hoge energieen die de lage negatieve krachten uitschakelen. Anders blijven we maar aan otteren. Wat het ook is, wie het ook doet, de tijd van de nazi’s en hun twawanten is zo te zien duidelijk om. En het is allemaal al eeuwen en eeuwen geleden aangekondigd. Hoe dom kun je zijn als je nu nog denkt dat onze onderdrukkers de vrije hand blijven houden.

  6. Beste Guido, wat probeer je hier nu toe te passen zo van het valt allemaal wel mee, in wezen pas je de zelfde truc toe, als de leugen Media, je kijkt constant de verkeerde kant uit ! misschien met opzet ?!
   Ik geef hier bij één voorbeeld, de gemaakte afspraken in Europa met Rusland, geen Atoom wapens stockeren, artikel 2 van deze afspraak.
   Duitsland, Nederland, België, Italië, Turkije, binnen kort Polen.
   Ten tijde dat Rusland zich sterk maakt om ons te verlossen van een giganties kwaad, wordt Rusland omsingelt door de Nato.

   Er staat een WWIII voor de deur, de eerste doelen zijn dan, daar waar atoom wapens zijn gestockeerd.
   Volgens mijn inzicht moet het zwaarste wegen wat het belangrijkste is, op korte termijn, van paniek hoeft geen sprake te zijn, want dat is zinloos, wat blijft is massaal protesteren, en niet tres chique mailjtes sturen, nee de straat op, laten zien dat het ernst is, of anders voor eeuwig je mond houden, en het venijn slikken, als Socrates, Quand même, fijne feestdagen beste Guido, Jenne
   Groet Jenne

  7. Zoals bij de meesten nu wel al bekend is onder WTK mensen zijn de eerste en tweede wereldoorlog bewust veroorzaakt door dezelfde figuren die nu hetzelfde doen maar dan op economisch gebied wat eerder door wapengekletter gebeurde.
   Hiermee wil ik bedoelen dat de derde wereld oorlog nu gaande is terwijl de meesten dat nog niet doorhebben en denken dat het allemaal door economische omstandigheden komt bv marktwerking.
   Normaal is marktwerking(vraag en aanbod)bepalend voor voor of achteruitgang.
   Wat nu gebeurd heeft daar niets meer mee van doen omdat bijna alles al in handen van die ene groep is welke heerschappij wil hebben over alles .
   De goudprijs kunnen zij beinvloeden al naar believen omdat zij daar het meeste van in hun bezit hebben net zoals dat ook met vele andere dingen het geval is.
   Als ze in de kant en klaar maaltijden,haarchampoo,medicatie enz kunnen stoppen wat zij willen waardoor velen nu ziekten krijgen dan hebben zij alles in handen.
   Daarom is er misschien maar 1 oplossing mogelijk en dat is dat de 99% waarvan de meesten nu nog slapen die 1% van de aardbodem doet verdwijnen dan pas zal er goed leven mogelijk zijn.
   Wat betreft Rusland,VS Syrie Arabie enz zolang ze elkaar blijven afslachten ruimt dat op en hier en daar een ebola epedemie erbij of vaccinaties bij mensen in arme landen en gemanipuleer van ons eten en de bevolking dunt vanzelf uit.
   Een nucleaire oorlog zal tot het allerlaatste uitblijven denk ik omdat dit gebied ontoegankelijk maakt waarze zelf ook de gevolgen van zullen ondervinden.

  8. Christina, WAT is die belangrijke omschakeling? Hoe moet ik mij dat voorstellen? Is het weer een gechannelde boodschap van ene Ashtar, dezelfde boodschap die in 2012 als een zeiknatte nachtkaars uitging? dezelfde boodschap die vele tientallen jaren geleden hetzelfde was, maar NOOIT werd waargemaakt:
   http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/Ashtar%20Sheran.htm

   Er hoeft maar HEEL WEINIG te gebeuren en die 3e wereldoorlog waar ook Jenne het over heeft breekt uit! Dacht je dat ‘ze’ (jouw zogenaamde galactische federatie) dat zullen voorkomen? Dat deden ze ook niet met de 1e en 2e wereldoorlog.

   Buiten dat, besef eens dat oorlogen minder doden tot gevolg hebben gehad dan wat de praktijken van de farmaceutische industrie doen. Elk jaar gaan er alleen al 8 miljoen mensen dood aan kanker. Omdat de farma maffia weigert naar de veel betere alternatieven te kijken omdat ze daar niets aan kunnen verdienen. Ze blijven hun chemo en bestraling als beste remedie verkopen en dat kost heel wat mensenlevens. Als er al een hogere macht is die ons zou willen helpen, dan zouden niet de wapens in beslag genomen worden, maar 95% van de medicijnen van de farma boys.

   Laat je niet beduvelen door verhalen over nobele ruimtewezens die ons zullen redden en ons (alleen de goede natuurlijk) uit de 3D wereld zullen halen. Waarom alleen de mensen die erom vragen is mij niet duidelijk. De meesten in de Derde Wereldlanden hebben een klote leven, weten NIETS van wat er in de wereld speelt en helaas pindakaas voor hen, als je de galactische federatie niet kent, dan word je mooi niet geholpen. Tsjonge, wat een vredelievend standpunt van dergelijke hoogstaande wezens.

  9. Het is weer terug van weggeweest! De goedgelovige mens is het blijkbaar weer vergeten, het debacle van 2012 waarbij vele aanhangers van de galactische federatie ontgoocheld achterbleven, niet in het minst de beide channelaars die jarenlang de zogenaamde boodschappen ontvingen en doorgaven.

   Een berichtje van de galactische federatie van 13 december 2006:
   De kritieke massa heeft haar bewustzijn voldoende verruimd, waardoor onze ruimtefamilie eindelijk toestemming heeft om op aarde in te grijpen. De voorbereidingen hiervoor beginnen al rond half december. Eerst worden de ‘sluiers’ rond de aarde opgelicht, vervolgens kunnen de ruimteschepen worden waargenomen. Volgens Ashtar gaan de media hier onophoudelijk verslag van doen. Maar dat is niet alles: het is het begin van een nieuwe wereld. Het huidige systeem, dat de mensheid in haar greep houdt, valt steeds meer om.

   Bijna 10 jaar geleden zou de galactische federatie klaar staan om in te grijpen, maar helaas, ik hoef hier toch niemand te vertellen dat er niets van te merken is geweest? Lees het nog eens en vraag je af wie dergelijke onzin in 2006 verkocht?

   Dan… een nieuwjaarswens voor 1957 (ja je leest het goed: 1957!) van dezelfde club ruimteridders (die ook al in de jaren ’50 mensen zand in de ogen strooide):
   …Wij zullen niet verdwijnen, maar ons als grote verschijnselen aan de hemel vertonen, zodat onze vliegschepen gefotografeerd kunnen worden, zonder dat men daaruit echter kan opmaken, uit wat voor stof onze schepen worden vervaardigd, een stof, waarmee ze aan de geweldige luchtdruk weerstand kunnen bieden. Nu, mijn beste vrienden, als de fotografieën door de regeringsbureaus in ontvangst worden genomen om er kennis van te nemen en om ze te bekijken, dan is het westelijk deel een grote stap verder gekomen op de weg naar de vreedzame wereldeenheid. De rest komt in de loop van de komende twee jaar helemaal in orde. (Let wel: dat zijn 1957 en 1958! Paul Harmans) Beste vrienden, er zullen in ieder geval vele positieve verrassingen komen.

   Trek je eigen conclusies, maar voor mij bestaat er geen galactische federatie. Ik heb 40 jaar lang zo’n beetje alles over het UFO-fenomeen gelezen en bekeken en 95% daarvan gaat alleen maar over zaken die blijkbaar heel belangrijk voor het fenomeen zelf zijn en waar de mens geen malle moer mee te maken mag hebben. Dezelfde kliek die geloof hecht aan de ‘ruimtepolitie’ beweerde jaren geleden al dat de ontvoeringen en dierverminkingen al waren gestopt. NIETS is minder waar, beide fenomenen gaan tot op de dag van vandaag onverminderd door.

   Maar mocht je toch je ziel in handen van deze federatie leggen, de bekende pagina’s van Anton Teuben komen weer terug, ook daar is men na een paar jaar weer opgekrabbeld van de inzinking en begint men weer met de boodschappen van de federatie. Sla ze op op je computer en lees ze over 10 jaar nog eens terug. Wedden dat er dezelfde boodschappen in staan als bv die van 1957 en 2006 en dat er weinig van is uitgekomen.

  10. Ook de verwijzing in 5.10 blijkt niet te werken.
   Kan iemand helpen AUB.
   Als ik Alle speeches DR.Rath intoets kan ik wel bij de bedoelde video komen.

  11. De belangrijke omschakeling houdt in waar we nu in zitten en ontdekken. De deksel is van de beerput, de geest uit de fles. Die krijgen ze nooit meer terug. Ze maken steeds meer haast en steeds luguberder ideeen uit zieke hoofden komen aan de oppervlakte omdat ze doodsbang zijn voor die hoge energieen. Zij weten daar ook echt alles van. Ze hadden ons al in de NWO willen kooien voor het jaar 2000. Dat lukte niet, toen besloten ze dat dat in 2012 gerealiseerd moest zijn. Ook dat lukte niet en nu denken ze dat het in 2030 zal gaan lukken? Geef gewoon toe dat je verloren hebt. Zij mogen nog even zweten en daardoor zijn ze zo intens bezig met angst aanjagen en wij mogen ze nog even zien spartelen, dat is wat je nu ziet. Je snapt dat als het financieele systeem omvalt dan is het gedaan met ze. Een druk op een knop en dat kan elk moment gebeuren.

  12. Ja Christina, helemaal mee eens, dat is de ellende waar ik het even heel kort over had in reactie 5. Natuurlijk staat de boel op instorten, maar zou dat niet de reden zijn dat men in versneld tempo een wereldoorlog wil om dat allemaal maar te vergeten en over een jaar of wat weer opnieuw te beginnen? Net als na de 2e wereldoorlog, iedereen een tientje, hard aan het werk om de schade te herstellen, de bankiers weer in het financiële zadel der bedrog en met dezelfde politieke schurken aan het bewind en een koninklijke familie die vanuit een schuilkelder in een buitenland weer naar de troon terugkeert en met gejuich wordt ontvangen door de landgenoten die men mooi in de steek liet.

   Maar WAAR is dan die hand van de galactische federatie, waar zie jij die? Ik beschouw het Internet als de grote motor achter de openbaringen van de laatste jaren. Niet dat iedereen wakker is geworden, maar een groot deel snapt inmiddels dat de officiële wereld door en door corrupt is.

  13. @ Paul, ik ga niet zo op channelings af maar meer op mijn eigen gevoel. Ik lees wel channelings maar er zit ook troep bij. Peil mijn eigen gevoel met wat zou kunnen kloppen. Bloesempje Goedkind vind ik bv. fake. Maar mag ik dat wel zeggen, er zijn hele horden die haar wel goed vinden. Buiten dat het moeilijk is om gechannelde boodschappen in aardse taal exact weer te geven, je moet er vooral je gevoel bij laten spreken, wordt er ook aardig wat afgerotzooid met channelings en waarschijnlijk ook met datums van channelings. Overal waar die nazi’s de boel kunnen besodemieteren zullen ze dat niet laten. Aard van het beestje. En wat betreft dat er heel weinig hoeft te gebeuren eer WW3 uitbreekt, hoe lang zijn ze al bezig met uitdagen? Of vond je MH17 geen uidagen? En Parijs, ook geen uitdagen? Nog steeds geen oorlog. Dan hoef je niet eens channelings te lezen of uberhaupt met alternatieve media bezig te zijn, maar dan gaat bij normaal denkende mensen toch het licht aan?

  14. Paul, Christina,
   Wat als de atoombom niet en nooit heeft bestaan?
   Wat als aliens alleen maar in onze ongebreidelde fantasie bestaan als hoop op verlossing?
   Paul, ik ben het iig helemaal met je eens, al die channelings hebben nu en nooit niet ergens tot geleid, laat staan tot vervulling 😉
   De enige channelings die ik wel belangrijk vond en nog steeds vind zijn die van Jane Roberts en Seth.
   Deze channelings gaan ook niet over hulp van buitenaf, deze gaan over het individuele proces dat elk mens (moet) doorlopen.
   De hulp komt vanuit de mens die oprecht het proces door wil en de hulpvraag in zijn eigenste binnenste zal ontmoeten.

  15. Guido, met alle respect, jouw website biedt artikelen waarvan 95% de ellende weergeeft waar ik kort op doelde, dus het schandaal Demmink, het schandaal van de vaccinaties, het schandaal van MH17, het schandaal van ISIS, het schandaal van 9/11, het schandaal van de farmaceutische industrie betreffende kanker, enz. Het kan best dat wij mensen meer zijn dan wat we in dit leven zijn en dat er ook andere realiteiten bestaan, wie ben ik om dat tegen te spreken, maar als dat voor de meeste mensen bijna onmogelijk is om te zien, dan is het geen wonder dat het voor velen iets blijft dat zeer onduidelijk is en waar je je dagelijkse bezigheden en denken niet op kunt baseren.

   Ik geef toe dat er ook goede voorbeelden zijn, geen kwaad woord van mij over bv Robbert van den Broeke. Maar waar ik mensen wel voor waarschuw zijn de fake boodschappen van zogenaamde galactische federaties die ons komen redden en waarvan via hun gechannelde boodschappen 100% duidelijk is dat het kromme onzin is die in de afgelopen 60 jaar nooit is uitgekomen.

  16. Christina, ik ben het helemaal met je eens en natuurlijk was de MH17 al een aardige aanleiding om een oorlog te starten, hoewel er toen nog hoop was op inzicht bij politieke leiders en men er wel uit zou komen. Na die tijd zijn er zoveel incidenten geweest die je doen denken dat er moedwillig en bewust op een oorlog wordt aangestuurd en de kans is groot dat er nog meer van dergelijke incidenten volgen. De burger snapt inmiddels dat de wereld corrupt is, inderdaad blijken veel door de gevestigde orde heel handig (voor henzelf) complottheorie genoemde zaken opeens feiten te zijn. Men komt in het nauw en snapt dat er over een tijdje niet meer aan valt te ontkomen en ze volledig in hun hemd staan en ze de kans lopen achterna te worden gezeten door boze burgers met hooivorken. Wat een dergelijke elite daarvoor als bescherming heeft, is een oorlog, dat doet alle corruptie voor een paar jaar vergeten en als dan de hele wereld in puin ligt en ieder land zijn wonden likt, dan willen alle mensen alleen maar rust en laat men de corrupte geschiedenis met rust. De mens begint weer van voor af aan, men bouwt weer een bestaan op en er is de eerste tien jaar geen tijd om aan acties te denken die het schorem van voor de oorlog voor het gerecht brengt.

   Er zou volgens mij slechts 1 mogelijkheid zijn om een dergelijk scenario te voorkomen en dat is dat we als complete wereldbevolking de macht in eigen handen nemen, maar helaas, dat zie ik niet zo snel gebeuren. Ik hoop dat ik met dit alles ongelijk heb.

  17. Helemaal met je eens Anna. Een kleine nuance, aliens bestaan wel degelijk, alleen komen ze ons niet redden. Ik kan best geloven dat er in het heelal vergevorderde beschavingen bestaan die in de verste uithoeken van het universum kunnen komen. Ik ga er dan ook vanuit dat dergelijke beschavingen over ethische normen en waarden beschikken die het hen verbieden zich te mengen in beschavingen op andere planeten. Hetzelfde zoals wij inmiddels begrijpen dat als je nog ergens een onontdekte indianenstam ontdekt, dat je die met rust laat. Je vernielt namelijk hun gehele cultuur en zienswijzen. Er zullen dus beslist aliens zijn die de aarde bezoeken, maar ze zorgen er voor, al zolang als ze komen, dat dat onduidelijk is en ze zijn blijkbaar zelf ook heel blij met hoe de gevestigde orde hier het UFO-fenomeen belachelijk maakt.

  18. Anna op 5.19: Wat je eigenlijk zegt is dat de mensheid de hoogste vorm van beschaving/intelligentie in de kosmos is. Op de een of andere manier krijg ik dat maar niet in mijn denksysteem. Mijn hersens weigeren dit aan te nemen. En de channelings die ik lees geven juist wel vaak aan dat het vooral een kwestie is van je eigen individuele proces doorwerken, wat elk mens in zijn uppie moet zien te doorlopen, hoe krampachtig je je ook omringt met mensen.

   Dat die channelings nog nooit ergens toe geleid hebben ben ik ook niet met je eens. Kijk eens hoe de wereld in rap tempo veranderd is vanaf 2012, wat al jaren daarvoor aangekondigd was in goede channelings. Hoe de machthebbers een haast hebben om ons alsnog even snel in de NWO te kooien, wat nooit zal lukken, dat lees je ook in goede channelings. We worden al jaren voorgelicht over de grote veranderingen en de bevrijding van de mensheid/planeet. En dat wordt maar herhaald en herhaald, is ook nodig want nog steeds zijn er mensen die nergens van af weten of het niet willen weten.

   Ook zijn er grote vertragingen opgelopen door acties van de darkies en ze wilden hoe dan ook voorkomen dat er grote chaos ontstond. Zelfs grof natuurgeweld hebben ze kunnen kanaliseren om een grote ramp te voorkomen om zoveel mogelijk mensenlevens te sparen. Ik geloof heilig dat ze allang helpen, anders had de mensheid zichzelf inclusief de planeet al 3x opgeblazen en dat ze het militair industrieel complex stil gelegd hebben neem ik ook zo aan, gezien de machtshonger en vernietigingsdrang van lager ontwikkelde wezens.
   Maar niemand is zo blind als iemand die niet wil zien want waar zouden de Indigo’s etc. etc, al hoogontwikkeld bij de geboorte, die bepaalde processen waarschijnlijk in vorige levens al afgerond hebben, meer dan 10 DNA strengen hebben en met helderziende gaven, in hun slaap kunnen uittreden, hooggevoeligheid, precies weten wanneer ze door iemand besodemieterd worden, hoog intuitief, etc. anders vandaan komen. Het is duidelijk dat er mensen zijn die dit soort ervaringen niet hebben en ook geen mensen kennen met dergelijke ervaringen, en voor die mensen bestaat het dan ook niet. Dan ben je idd. uitgepraat.

 5. Wat ik uitermate vreemd vindt, en zelfs meer dan dat, als ze helemaal niet op de hoogte zijn, zo als ze doen voorkomen, waarom sturen ze dan geen ruimte vaartuig naar dit object toe, en onderzoeken het van nabij !!!
  Ik kom altijd weer bij Machiavelli terecht, met zijn tijdloze uitspraak, er is meer tussen hemel en aarde, als dat wij kunnen bevroeden !!!
  Ach wij overschatten ons zelf altijd zo graag, wij dat zandkorreltje als in de grootste woestijn, dobberen ergens in étheré zee, in dit enorme niet te schatten of meten universum, hoe langer en vaker ik hier over na denk, hoe dichter ik toch weer kom bij een Pantocrater, dit ook om mij zelf innerlijke rust te geven, en te berusten in en met wat mij geschonken is, liefde en tederheid !

  1. Paul het is ook niet alleen de channelings, het is ook de bijbel, de koran, Hopi prophecy, vele andere natuurvolkeren, zieners zoals o.a. Edgar Cayce, nu gereincarneerd in David Wilcock, dezelfde horoscoop, dezelfde gaven. Het zijn ook de Starpeople, Indigo’s, christalkids, lichtwerkers op alle niveau’s, het feit dat alles boven water komt. Maar jij mag jou visie hebben. Ik zit hier niet te tikken om jou te overtuigen en hou de hele discussie dan ook voor gesloten. Ik doe niet meer mee.

  1. Dat wil ik wel voor je veranderen Jenne, een beetje opschudding, horror, voor elk wat wils. Ik weet niet of je na dit ‘sprookje’ wat ik hier ga plaatsen nog wel rustig de laatste adem uitblaast, korreltje zout? of toch iets om even te laten bezinken? het is aan jou en natuurlijk voor iedereen die even wil griezelen. groetjes Odette

   The following is presented for your reflection. Some of it is my opinion, some is the opinion or experiences of others. It has become obvious that we have been living under a spell of illusions in many ways for a long time. It is a complicated web of illusions that we are finally unraveling. We no longer have the luxury of dismissing something because it doesn’t fit the theories or the frame of reality we have been taught by those who took control of our ‘education’. Some of the new ideas, theories, experiences by different people are ‘far out’ when compared to the old-world-reality we grew up in. Thus, what is presented in this article might be far-fetched to you, and you have to decide for yourself if it has any validity to your own world view, and your own existence in this reality matrix of Earth that are presently live in.
   http://www.soul-guidance.com/houseofthesun/thenet.html

  2. Misschien dat de heren uit het buurtcafé gewoon bij het onderwerp iets kunnen toevoegen, ipv ge-OH over andere zaken.. Straks worden er nog kerststol-recepten uitgewisseld..! dank

  3. OK, als het echt moet. Deze leek mij wel lekker:
   Kerststol met amandelspijs

   Deeg:
   375 gram tarwebloem (>12% eiwit/proteïne)
   10 gram droge gist
   50 gram kristalsuiker
   160 gram volle melk, lauwwarm
   1 groot ei (60 ml) , los geklopt
   ½ theelepel koek- of speculaaskruiden
   7 gram zout
   75 gram zachte ongezouten roomboter, in blokjes

   Vulling 2:
   200 gram amandelspijs
   20 gram citroenrasp (potje dr. Oetker)
   ± 1 eetlepel los geklopt ei
   Afwerking:
   30 gram roomboter, gesmolten
   poedersuiker

   Lees verder >>>> http://uitdekeukenvanarden.blogspot.nl/2011/12/recept-kerststol-filmpje.html

  4. Odette, het is heel onbeleefd en ook onwelevend, als een bericht aan jou gericht niet beantwoord, zo als in dit geval.
   Ik ben een gewoon mens, met uiterst eenvoudige ideéen, en gedachtes, om je niet af te schrikken, ik ben een liefhebber van SF literatuur, om dat mijn vader me ooit heeft geleerd, dat wat de menselijke geest kan bedenken, door deze geest ook uitvoerbaar is.
   En vervolgens dat één menselijk brein in staat is om het hele universum te creéeren en besturen, dat de gemiddelde mens nooit geleerd wordt om zijn brein volledig te gebruiken, in wezen doen we maar wat in dit ondermaanse !
   het is een soort uitrusten face, het klaar maken voor de réincarnatie, naar ergens ver weg in een ander zonnestelsen, er worden dagelijks millioenen zonen en dochters van God gecreéerd in het inmens grote universum, het moet worden bevolkt, met goede wezens, geen afval en foutjes van de natuur.
   Groet Jenne

 6. Het moet zijn: “Volgens de gedecodeerde boodschap van deze signalen zou deze satelliet afkomstig zijn van het ZONNESTELSEL Epsilon Boötes”. En niet sterrenstelsel. Een sterrenstelsel dat is heel iets anders en sterrenstelsels bestaan uit miljarden sterren zoals het spiraalstelsel M31 ofwel Andromeda bijvoorbeeld. Epsilon Boötes is namelijk een heldere dubbelster (twee zonnen die om een gemeentelijk zwaartekrachtpunt draaien)) in het sterrenbeeld ossenhoeder (Boötes). Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Izar

  1. Ja echt geweldig het recept Jouke!! Haalt mooi het scherpe randje van de discussie af. Hoe kom je toch aan alle informatie die je aandraagt. ja, bedankt want zonder jullie informatie en aanvullingen zat zit ik in drijfzand. Wat 1grote bende is het nu ja,maar goed welterusten zo allemaal.

  2. van toeten in de dachterhoek en de vermeende gemene kliek van ome driek douder de gekker de verdwenen postings en het oproepen tot tot tot, jah tot wat, wuh gaan ze terug steken de senielen met een pilletje capta achter de kunst kiezen kielhalen kortom onbeleefd, kunnen we wel met z’n velen tegen 1.

   dat asymmetrisch zwarte ridder monoliet monstertje in polaire orbit dat mij nogal pijnlijk 4d swoosh aandoet op het netvlies is er wel en gedeeltelijk ook weer niet, in dit realm, dat gevalletje zwart in de vorm van een gemankeerd zeepaardje volgens Jenne is naar verluid een keer gevangen met de militaire voorloper van de burger space shuttle en gebouwd door een hideous lelijk futuristisch krabben volkje, niet aanraken want je wordt er snel ernstig ziek van, gevalletje Ark straling en bliksem;

   http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_flyingobjects140.htm

   http://www.mijnwoordenboek.nl/vertaal/EN/NL/realm

   http://www.mijnwoordenboek.nl/vertaal/EN/NL/hideous

   zal dit de kliek wel zijn zeker; http://www.rishis.nl/nl/blogs/bloggerView/_id_7/

   vriendin huilend achtergelaten op vreemd vliegveld in verweggistan er heimelijk tussen uitknijpen beetje saai babbah frottefritten en uit skiën gaan met sherpa’s op glad ijs, meer kon ik er niet uithalen;

   Dit is mijn toekomst – ontwikkeling & bewustwording
   https://www.youtube.com/watch?v=lravy9G14JY

   http://www.encyclo.nl/begrip/heimelijk

  3. Hyper Alert, om even bij het it topic te blijven, nu good bye dan maar, waar moet je het nu in gods naam over hebben, als je zaken die je bezig houden niet in het debat mag brengen/betrekken, het is toch het uitdiepen wat hier telt, maar goed dat is wat mij tegen staat, een ongekozen persoonlijkheid, die zich zelf een grote wijsheid toedicht, en toekent.
   Nog steeds bezig met taal vergelijkingen, ja dat is heeeel verslavent, heb er ook last van, groet Jenne

  4. Collega Zwarte Ridder Jenne gewoon jezelf Jenne blijven en toch niet af laten schepen door de schepenen afgevaardigden, wel beseffen wat taal uitingen zoal kunnen aanrichten, de tanige kunsten mogen niet verworden tot loopgraven van een ander dusz onszelf tegelijkertijd, jah ook ik heb in die zin een slagveld achter mij liggen, het kon kennelijk niet anders, niet dat ik dat leuk vind of zo bedoelde, misschien hebben we een vergelijkbaar frust gehalte Janneman, de meer ik dit besef de lastiger het wordt om te laveren tussen het openen en breken in, de sloopkogel zal hoogstens tot een volle omwenteling leiden met de bekende meedogenloze maalwerking van een bloederige gehaktmolen en uiteindelijk is er op die manier weinig veranderd,

   net als na die kophakkende (hée waar kennen we dat van, zullen het dezelfde Par-Isis aanbidders zijn?) Franse revolutie en die ongeciviliseerde Amerikaanse oorlog op anargo speedpillen, hoor net op radio 1 dat onze allaah broeders van de schilderende regenten wijk voornamelijk gebruikt worden door Appie het vleesgeworden voedselbedrijf, totdat ze 18 zijn en op staande voet zonder rechten mogen wieberen, wel of geen hogere opleiding daarna maakt kennelijk geen fluit meer uit, aan de bak komen als utopie en jah ik vind niet zo vreemd meer dat verschillende van die gassies zich laten bedwelmen door een profie ronselaar op de kansel of ergens tussen de schemering van de gordijnen non gouvermenteel gefinancierd en geprogrammeerd klaargestoomd voor 1 van de huurlingen proxie legertjes op afstand gestuurd en bestuurd.

   Swamie het goed kunnen verwoorden zoals jij dat kan is een groot goed zowel verbaal als schriftelijk, waarschijnlijk niet voor een ieder weg gelegd, interview met Sassie wel degelijk afgekeken, op die manier groeit ze wel degelijk naar me toe, de eerste seconden zie ik het ‘lelijke’ en na 20 minuten ben ik vrijwel omgeturnd en zie de hare-krish krachten die niet misselijk zijn en er natuurlijk al waren, dusz kan haar uiteindelijk wel weer hebben en meer, verder die enorme indrukwekkende lijst met geestelijk bikwerk, Jenne dat type bikwerk is zij ons op voor waarschijnlijk, ik bedoel wij moeten ons meestal behelpen met wat poster reflecties, zolang we maar in de gaten blijven houden wat we aanrichten met ongepolijste innerlijke stekelige achterstalligheden, al zijn we ouder moeten we vooruit blijven gaan, dat eisen,

   soms ben je wel glashelder Jenne, dat doet mij goed te midden van de meer mistige episodes van mijzelf en anderen, dat het varieert met het weder ongetwijfeld. Ufo Disclosure via de Pepsi corporatie is nog niet zo vreemd als je bedenkt dat het op dit moment corporaties zijn die de planeet Mars aan het koloniseren zijn, welles waar gedeeltelijk in samenwerking met de aldaar langer bivakkerenden, dansen in da club zonder investeerders zal lastig worden.

   Jenne als het eens over een ander onderwerp gaat moet je er niet overheen walsen met hetzelfde wilders repertoire toch, en waarom als je zo van sf houdt zo’n nietszeggend royal astronomen klupje neerplempen met de nietszeggende opmerking van ‘dat het zo interessant’ is à la nujij en dat was het dan weer; wtf is er zo ‘interessant’ aan?! en diep dat effe uit het liefst gelardeerd met klinkend aanvullend linken materialen en liefst eigen gedachten met betrekking totdat oh zoh ‘interessante’ waar we het vervolgens nooit meer over zullen hebben omdat het maar een willekeurige aangeleerde gespreks spiertrekking is zonder dieper gedachtengoed, en laat die rum een keer een avondje staan want het is wel degelijk te merken.

   http://www.encyclo.nl/begrip/weder

   http://www.encyclo.nl/begrip/schepenen

   You Wreck Me – Tom Petty Official Video
   https://www.youtube.com/watch?v=B8m5p6V_NPQ

  1. Goed ideé Jelle, zo leren die Hollanders ook nog eens wat.
   Hoe is het in Heite land, wonen er nog Friesen, en wordt het nog gesproken ?
   Je weet toch dat, de Friezen tot een vrijvolk verklaard zijn door de Heilige Keizer Karel de Grote, toen hij zij, het Friese volk is vrij zolang de Vogels vliegen en de wolken langs de hemel gaan, zo kop op wij zijn fiere vrije Friezen, en wie doet ons wat, groet Jenne

 7. Ach beste Jauke, was vanmiddag bezig om de wat het is, black knight te bespieden, al luisterend naar Pink Floyd, toen kwam “Comfortably Numb” voor bij, en ik weet niet waarom, maar ik moest aan jou denken, die naam is wel heel passend niet waar, Cozmic alias Comfortably numb, nu ik wil je even een paar fijne feestdagen toewensen, groet Jenne

 8. Beste wereld,

  Het geeft niets dat je na twee observaties alleen nog maar betrokken bent bij de laatste die je hebt gedaan. Dat hoort bij de wereld.
  Wat begonnen is met een aanleiding voor een zeer gericht onderzoek naar intelligentie die niet afkomstig is van onze planeet, verzand de focus van het gegeven in geen tijd.
  Daarom blijven wij steken in de aloude veronderstelling; buitenaards intelligent leven bestaat met zekerheid. Immers, als zij dom waren geweest hadden zij zich al lang hier gevestigd.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.