Advertentie

Oorlogsmisdaden-aanklacht: Bush jr, Cheny en Rumsfeld!!


George Bush tijdens zijn -voor velen misselijkmakende- propaganda rondom de oorlog in Irak. 'Mission Accomplished"..??
George Bush tijdens zijn -voor velen misselijkmakende- propaganda rondom de oorlog in Irak. ‘Mission Accomplished”..?? Heel Irak is nu één grote rotzooi, het land is radio-actief vergiftigd door het verarmd uranium dat uit de Depleted  Uranium-munitie is achtergebleven en er zijn meer dan 1,5 miljoen doden te betreuren….

Het is natuurlijk allemaal niet zo vreemd wat er nu gebeurt: de aanklacht tegen oud-president George Bush jr., oud-vice-president Dick Cheny en oud-minister van Defensie, Donald Rumsfeld. De feiten zoals die inmiddels ruim boven tafel zijn gekomen, over de vermeende legitimiteit van de oorlogen in Afghanistan en vooral Irak, dat de VS en Groot Brittanië op 20 maart 2003 binnen vielen, blijken deze legitimiteit volledig teniet te doen. Er was simpelweg geen enkele reden om een oorlog te beginnen in Irak. Zo simpel is het..

Balkenende en Jaap de Hoop Scheffer op bezoek bij George Bush in het Witte Huis. Balkenende gedraagt zich voor veel Nederlanders als een 'schoothondje-van-Bush' en De Hoop Scheffer wordt de leiding over de NAVO toegezegd.. De deelname van Nederland aan de oorlog aan Irak zou NIETS met dit bezoek te maken hebben gehad.. 4 Jaar later vindt hetzelfde 'spelletje' plaats en wordt de Deen Rassmussen de opvolger van De Hoop Scheffer en sleurt Denemarken in de Irak-oorlog..!!
Balkenende en Jaap de Hoop Scheffer op bezoek bij George Bush in het Witte Huis. Balkenende gedraagt zich voor veel Nederlanders als een ‘schoothondje-van-Bush’ en De Hoop Scheffer wordt de leiding over de NAVO toegezegd.. De deelname van Nederland aan de oorlog aan Irak zou NIETS met dit bezoek te maken hebben gehad.. 4 Jaar later vindt hetzelfde ‘spelletje’ plaats en wordt de Deen Rassmussen de opvolger van De Hoop Scheffer en sleurt Denemarken in de Irak-oorlog..!!

Ook het Nederlandse kabinet-Balkenende I verleende steun aan deze oorlog, ook al was het officieel slechts ‘politieke steun’. En ja, premier Balkenende verklaarde zelfs dat van militaire deelname geen sprake zou zijn. En ook dat waren weer leugens, van deze christen-democraat..! Uit eigen onderzoek concludeerde het VPRO-radioprogramma Argos, zo’n 4 jaar na dato, dat ook Nederlandse commando’s en F-16’s van de Koninklijke Luchtmacht aan de eerste fase van de oorlog hadden deelgenomen, onder andere met verkenningsvluchten boven Irak.

En op 27 januari 2009 meldde RTL Nieuws dat het kabinet ook de inzet van een marinefregat heeft overwogen.. En ja, ook dit had premier Balkenende tegenover de Tweede Kamer altijd ontkend. Leugens, leugens en misleiding.. Het is 25 maart 2003 als de regering-Balkenende écht in verlegenheid wordt gebracht, wanneer de Amerikaanse opperbevelhebber Tommy Franks in het Amerikaanse hoofdkwartier in Qatar 5 officieren uit de zogenoemde ‘Coalition of the Willing’ presenteert.

Onder hen bevindt zich… de Nederlandse luitenant-kolonel Jan Blom. Politiek Den Haag is in rep en roer en vraagt zich hardop af of Nederland nu toch militaire steun verleent. Minister Kamp van Defensie haast echter met de medeling te verspreiden, dat het om ‘een foutje’ gaat. “Het spijt mij. Hij had daar niet moeten zijn..”

Toen een aantal jaren daarna, in februari 2009, de regering Balkenende -onder druk van de Tweede Kamer- besloot tot een onafhankelijk onderzoek door een buitenparlementaire commissie, naar de rol van Nederland in deze oorlogsdeelname, was het Balkenende zélf die de voorzitter van deze commissie voorstelde: de oud-president van de Hoge Raad mr. Willibrord Davids. De Commissie-Davids rapporteerde op 12 januari 2010 haar bevindingen in een rapport. Helaas voor Balkenende werden zijn motieven en beleid rondom de Irak-beslissingen volledig ‘van tafel’ geveegd; de belangrijkste conclusies van deze commissie waren:

 • Balkenende_BushEr was geen adequaat volkenrechtelijk mandaat voor de inval in Irak.
 • Er is geen bewijs voor actieve Nederlandse militaire bijdrage aan de inval.
 • Premier Balkenende gaf geen of weinig leiding aan de debatten over Irak.
 • De AIVD en de MIVD waren over Irak vooraf veel genuanceerder dan buitenlandse inlichtingendiensten over het verhaal van de ‘massa-vernietigingswapens’.
 • Die nuanceringen zijn niet door de Nederlandse ministers overgenomen…! Zij bepaalden zélf hun koers en werkwijze. Gedreven door..??
 • Er is geen volledige openheid van zaken gegeven tegenover het parlement over het Amerikaanse steunverzoek voor militaire opbouw. Sterker nog, het Nederlandse volk werd keihard voorgelogen, door met name Jan Peter Balkenende..
 • De informatieverstrekking aan de Tweede Kamer was op sommige momenten onvoldoende.

Tja, dan is het toch allemaal niet zo vreemd dat de aanklachten voor de werkelijke schade-en-schande nu richting Amerikaanse regeringsleiders gaan? Lees hierover in dit artikel:

x

x

RamseyClark
Oud-VS-generaal Ramsey Clark

x

Generaal Ramsey Clark sluit zich bij eisers aan!x

Voor de illegale oorlog tegen Irak:

x
Juridische aanklacht tegen Bush, Cheney en Rumsfeld

x

2015 © WantToKnow.nl/.be /Claire Bernish

De Irakese moeder Sundus Saleh diende de betreffende juridische klacht in op 27 mei jl., tegen oud-president George Bush jr, en leden van voormalige regering. Het zijn voormalig vice-president Dick Cheney, voormalig Minister van Defensie Donald Rumsfeld, voormalig National Security Advisor Condoleezza Rice, voormalig minister van Binnenlandse Zaken Colin Powell en voormalig staatssecretaris van Defensie, Paul Wolfowitz. In haar juridische aanklacht staat vermeld: ‘dat deze lieden de wet hebben overtreden, door een misdadige-agressieve daad te hebben bedacht en uitgevoerd, tegen de burgers van Irak.’

De volledig aanklacht luidt:

En deze man verdient zijn postzegel..
Elk held verdient een eigen postzegel..

Gedaagden planden deze oorlog tegen Irak al in 1998 en manipuleerden de burgers van de VS om hen te steunen in deze oorlog, door hen angst aan te jagen met beelden van ‘paddenstoelwolken’ en door Saddam Hussein te verbinden met de terreurgroep Al Qaeda. Ze hebben daarbij internationale wetten overtreden door een invasie in Irak uit te laten voeren, zónder dat daarvoor een fatsoenlijke wettelijke basis bestond.

Meer dan 60 jaar geleden, waren het Amerikaanse officieren van Justitie, die nazi-leiders in Neurenberg, Duitsland, veroordeelden voor het plannen en uitvoeren van misdadige samenzweringen en agressieve oorlogen.  Het waren deze officieren van Justitie die deze nazi’s schuldig bevonden aan het plannen en ten uitvoer brengen van oorlogen, die geen feitelijke, juridische basis hadden en die de dood van vele miljoenen onschuldige burgers tot gevolg had.

Het is opvallend dat met name de bevindingen van het Neurenberg Tribunaal in deze juridische eis zijn benoemd; met name op basis van de toevoegingen van het advocatenbureau ‘Comar Law’ uit San Francisco:

“[Dit] zijn aantijgingen van een bijzonder gewicht. Oorlog is in haar essentie al een kwade zaak. De consequenties van oorlog hebben een effect op de hele wereld. En om een agressieve oorlog te initiëren, is daarmee niet alleen een internationale misdaad, het is een ‘supreme international crime’..! Het verschil met andere oorlogsmisdaden, is dat het in zichzelf al de accumulatie van het kwade geheel bevat.”

De vorige poging van de Iraakse Saleh, om de Bush-regering voor een rechtbank te krijgen in Californië, kreeg enorm veel tegenwerking van de kant van de Amerikaanse overheid. Daaronder waren dus ook advocaten van de huidige president Barack Obama.. (HIER)— en werd uiteindelijk niet ontvankelijk verklaard, waarbij de zogenaamde ‘Westfall Act’ werd aangehaald, die federale werknemers immuun verklaard, die werkzaam zijn ‘binnen het werkterrein van hun overheidsbetrekking’.

Sundus Saleh en haar advocaat
Sundus Saleh en haar advocaat Comar

Maar de huidige aanklacht die werd ingediend op naam van Sundus Saleh, verklaart dat het voor de vorige rechtbank feitelijk ‘verboden’ was, om de ‘Westfall Act’ als bescherming te gebruiken voor Bush en consorten, doordat het Neurenberg Process duidelijk een verklaring heeft afgegeven, waarbij ‘het gebruik van landelijke wetten als beschermingsschild tegen aantijgingen van agressie [..] nationale leiders, en zelfs Amerikaanse leiders, niet de vrijbrief noch autoriteit mag geven, voor het plegen van daden van agressie en dat zij niet immuun zullen zijn, voor de beschuldigingen dat zij zich wel als zodanig hebben gedragen’…

De groep aanklagers die deze brief van Sundus Saleh ondersteunt is indrukwekkend. Een kleine lijst: de voormalig VS-procureur-generaal Ramsey Clark en de ‘International Association of Democratic Lawyers’, de voormalige voorzitter van het ‘American-Arab Anti-Discrimination Committee’. En dan, last but not least, de voormalige voorzitter van de ‘National Lawyers Guild’, de vereniging van advocaten-broeders.

Een tweede aanklacht..!

De laatst levende aanklager van het Neurenberg-tribunaal, Benjamin Ferenca, is de man die de stichting oprichtte, die nu George Bush en consorten aanklaagt voor oorlogsmisdaden..
De laatst levende aanklager van het Neurenberg-tribunaal, Benjamin Ferenca, is de man die de stichting ‘Stichting Planethood’ oprichtte, die nu George Bush en consorten aanklaagt voor oorlogsmisdaden..

Er is nóg een juridische aanklacht ingediend tegen Bush jr. en consorten, namelijk door de non-profitorganisatie ‘Planethood Foundation’, die op zich al opzienbarend genoemd kan worden, doordat deze organisatie in 1996 werd opgericht door de laatste levende chef-vervolgers van de Neurenberg rechtszaken, Benjamin Ferencz. In de aanklacht van deze organisatie staat te lezen, dat ‘zij die de macht in handen hebben, niet de gelegenheid dienen te krijgen, om hun invloed aan te wenden om hun verantwoordelijkheid/heden te ontlopen, met name de verantwoordelijkheid voor hun misdaden’..!

Deze aanklacht is feitelijk gebaseerd op de verklaring van de Verenigde Naties, vlak ná afloop van de Neurenberg zaken, waarbij werd overeengekomen, dat: ‘het plannen, het initiëren en/of voeren van een oorlog vanuit agressie is een MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEID, op basis waarvan individuen alswel naties gedaagd kunnen worden voor internationale rechtbanken’.. !

Het belang van BEIDE aanklachten kan niet genoeg onder de aandacht worden gebracht, zeker in het kader van de groeiende internationale attentie voor deze zaak. Het zijn met name de laatste rapporten over de schattingen van het aantal doden, dat viel als gevolg van de agressieve oorlogen in Irak en Afghanistan: meer dan 1 miljoen. (HIER artikel op de site)..

Het is te hopen dat er een fatsoenlijke reactie komt van de betreffende federale rechtbanken, inzake de aanklacht die Sundus Saleh heeft ingediend, omdat, wanneer we spreken met de woorden van haar advocaat Inder Comar: “Dit is de horror die zichzelf tegenkomt, dagelijks, in Irak; het zijn de ‘architecten’ van deze chaos, die grondig ondervraagd dienen te worden over hun rol in deze onvoorstelbare tragedie.”

x

x

* * *

x

torture-freedom

17 gedachten over “Oorlogsmisdaden-aanklacht: Bush jr, Cheny en Rumsfeld!!

 1. Er zijn al vaker aanklachten tegen deze mensen geweest en ook die werden gewoon onder de mat geveegd. Deze heren liggen daar niet wakker van. Die bestaan bij de gratie van corruptie

 2. De VS kent alleen maar rechtspraak als het hen uitkomt en dan maakt het niet uit wie als schuldige aan gewezen wordt zolang het maar niet een lid is van de criminele bende boven een bepaald niveau iemand daaronder willen ze nog wel eens opofferen.
  Als de VS echt rechtspraak zou kennen hadden ze nooit de geleerden en oorlogsmisdadigers uit de tweede wereldoorlog in dienst van de CIA,Nasa ed genomen maar hen berecht.
  Hetzelfde is gebeurd met het Jugoslavie tribunaal dat werd niet door de VS erkent maar zij waren wel de financiers en ik meen zelfs dat Carla Delponte hoofd aanklaagster was.
  Milosovic had alle aanklachten weerlegd en stond op het punt de Navo misdaden te gaan onthullen toen hij plots overleed(wel na toediening van verkeerde medicatie en het weigeren van mediche hulp die de Russen hem hadden kunnen geven).
  Wat ik hiermee wil aangeven is dat wanneer men in staat is en de middelen heeft om complete landen in oorlog te storten wat stelt dan een rechtbank nog voor want die kunnen ze naar believen zo uitschakelen.

  1. PS heeft karremans na afloop van zijn rechtzaak laatst niet gezegd dat hij misschien liever iets anders had gehoord omdat hij dan de echte daders naar voren had kunnen halen die nu de dans ontspringen?

 3. Goed Artikel Guido! Balkenende heeft zijn rol vervuld waarvoor die is opgeleid in America met het IVLP, net zo als W. Kok, en J. Den uyl, en vele, vele anderen die na de tweede wereld oorlog een rol van betekenis hebben gespeeld in de politiek.Jammer dat het niet Meer te traceren is, Maar ook Journalisten, ( Twan Huys ?) en grote namen in de media zouden dat programma doorlopen hebben! De wereld will ons wijs maken dat als je Maar hard genoeg werkt je alles in deze wereld kunt bereiken, nou mooi niet! Als je daar in tegen bereid bent letterlijk je ziel te verkopen dan zul je tijdelijk beloond worden! Dus JP, geniet nog Maar even van je bloedgeld, jij als CDA mannetje weet wat de straf straks is!

 4. Ach ja verleden week de winnaar van de Nobel vredesprijs, misschien de grootste moordenaars president ooit Obama, staat uit volle borst als Moslim een Christelijke Psalm te zingen, tussen zijn zwarte broeders, onderwijl rijten zijn Drones Vaders Moeders en hun kinderen uit elkaar.
  En zo zijn er nog veel meer met het onmenselijke kwaad verbonden, geen beginnen aan voor ons gewone mensen om dat te oordelen en recht te spreken.
  Ik hoop dat dit ergens anders gebeurd, ik hoop het van ganser harte dat ze voor eeuwig branden in de hel, als hun tijd gekomen is, zo als Johnny Cash ook zingt God’s gone cut you down.

  1. Er is sprake van dat de zuidelijke states uit willen breken, van daar valse vlag moord partijtjes, de Dixi vlag moet weg, en Jade Helm gaat plaats vinden in Texas, in het land van the Alemo.

  2. Beste Jenne, ik begrijp je reactie heel goed. Er is een tijd in mijn leven geweest dat ik er ook zo over dacht. Ook ik wilde dat een ander zou lijden om wat mijn geliefden en mij was aangedaan. Dankzij een Goddelijke ervaring besef ik nu dat wanneer ik een ander in de hel gevangen wil zetten ik aan de andere kant van de deur moet blijven waken om er zeker van te zijn dat hij niet ontsnappen kan. Het is mijn wens om hem niet vrij te laten die mij aan hem gekluisterd houdt. Vergeef, laat los, maak vrij en jij bent vrij! Geven en ontvangen zijn een!

 5. Weinig hoopgevende reacties hier van de cynische heren.
  Ik prijs het initiatief in tegenstelling tot hen, wel!
  Recht moet zegevieren als het om kleine landen gaat maar ook de groten.
  Het Internationaal gerechtshof is dapper tegen kleintjes.
  Benieuwd of ook de oorlogsmisdaden van Bush, Blair getoetst worden.
  Inderdaad zullen we dit niet in de Nederlandse media lezen.
  Joris Luyendijk heeft al duidelijk gemaakt dat Nederlandse politiek verslaggevers uit hetzelfde kliekje komen als de politici.
  Ik hoop op gerechtigheid.
  Bush in de beklaagdenbank, al zou het alleen maar gaan om een les te zijn voor andere machtshebbers.

 6. De machthebbers bepalen wat er gebeurt dat kun je ook zien in de bankwereld, de schurken krijgen daar gewoon een bonus van 40 miljoen en de rest van de bevolking zegt niets.
  Ook als ze fraude hebben gepleegd gebeurt er niets.
  Dit geschreven stuk geeft ook aan hoe corrupt de wereld is iedereen leest het en weet het en weer gebeurt er niets.
  Het is de wereld op zijn kop en het wordt steeds gekker want ze komen met alles weg.

  1. Karin,

   overschot van gelijk heb je!

   Nu met het faillissement van Griekenland in het verschiet hoor je junckers zeggen dat tsipras verraad heeft gepleegd! Maar ik vraag me af wie hier degene is die verraad pleegt!

   Al die steun aan de banken is gewoon ongerechtvaardigd en naar mijns inziens zelf niet wettig!
   het feit alleen dat gebeurd wat vandaag gebeurd toont minstens de totale onbekwaamheid aan van deze overheden maar gezien hun hoge scholingsgraad en het feit dat het oude rotten zijn in het vak kan hun onbekwaamheid niet aangetoond worden! dus ze zijn mede schuldig aan heel deze oplichting!

   tevens toont tsipras aan het probleem democratisch te willen oplossen door een referendum te organiseren!

   Wij hier in belgie hebben zelf niet eens mogen stemmen voor de europese grondwet!

   waar is dat democratisch gegeven waar onze politieke leiders voor staan!

   We leven in een economische totalitaire unie!

 7. Wat mij betreft mogen ze ook Balkenende en alle Nederlandse beleidsmakers die als meelopers het uitvoeren van de golfoorlog hebben gesteund ook worden aangeklaagd!

 8. Heel goed artikel hoor, laten we hopen dat de rechtszaak er komt en dat de aangeklaagden veroordeeld worden.
  NB:
  Ramsey Clarke was geen generaal in het Amerikaanse leger.
  Door het opschrift bij zijn foto wordt die suggestie gewekt.
  In de tekst staat het wel goed: hij was “attorney-general”, procureur-generaal.

 9. Fijn om the lezen dat er een aanklacht is. Maar zoals de geschiedenis ons heeft geleerd; de daders zullen nimmer berecht worden. Wellicht defaitistisch, maar zo gaat het in deze onrechtvaardige wereld.

 10. Deze gasten zijn zeker schuldig aan oorlogsmisdaden. Maar wat mij ook in hoge mate stoord is dat er totaal geen enkele actie is ondernomen om de president van Amerika, Truman, destijds verantwoordelijk voor het gooien van de 2 atoombommen op Nagasaki en Hirosima, nooit wegen oorlogsmisdaden is aangeklaagd en berecht.
  Heeft de wereld zitten slapen, of zijn we blind geweest omdat Amerika het westen heeft geholpen tegen de verderfelijke Nazi’s, die natuurlijk wel berecht zijn, voor het zichtbare deel althans.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.