Advertentie

Consumptie: de grootste bedreiging voor onze planeet!


Er wordt, ook hier op WantToKnow als reacties op artikelen, regelmatig gesproken over de wereldbevolking, over té veel mensen op de wereld. Over de Illuminatie die de wereldbevolking willen uitdunnen naar 500 miljoen. Want de wereld is er toch aan toe, dat horen we overal, dus dat zal kloppen. Toch? En CO2-uitstoot en opwarming van de Aarde zijn daarbij sleutelbegrippen voor de stand van het klimaat. De schuld ligt natuurlijk vooral bij de overbevolking en dan met name bij die arme landen, ‘die maar raak fokken’.. Toch? Over een doofpot gesproken zeg..!

Het bijzondere is dat het vraagstuk van de overbevolking door veel mensen, vooral zij die duurzaamheid en milieu hoog in het vaandel hebben, wordt gemeden. Terwijl dat absoluut niet nodig is. Maar je zult maar je medemens in de arme landen veroordelen, je zou zijn hun recht op leven op deze blauwe planeet Aarde misgunnen. Ja toch? Maar wat blijkt.. Een hele andere conclusie komt gewoon uit de cijfers naar voren…? Waarom horen we hier nu pas van?

Hét grote probleem is NIET DE OVERBEVOLKING, HET GROTE PROBLEEM IS DE OVERCONSUMPTIE! Lees het stuk van Fred Pearce hieronder. En sta verstelt van wellicht je eigen vooringenomenheid in dezen. Tot dit moment dan in ieder geval. Zo was het gedeeltelijk ook bij mij.

Onwetendheid verandert dan in bewust weten. En waar bewust weten is, kun je rare visies in dit opzicht aan de kaak stellen en je eigen gedrag tegen het licht houden.. Succes!

x

* * *

x

Consumptie,

en niet ‘overbevolking’ is grootste bedreiging..!
x

2009 © Fred Pearce, Yale Environment 360

(vertaling Guido Jonkers © 2009 WantToKnow.nl)
x

Het is een groot taboe, volgens veel pleitbezorgers van het milieu. Er is moeilijk over te spreken, maar de groei van de wereldbevolking is de vernietigende kracht achter het vernielen van onze planeet, maar zij zijn bang om de discussie hierover aan te gaan. Het klinkt als een no-story en het lijkt er toch echt op dat hoe meer mensen er zijn, des te slechter dit voor het milieu is. Het lijkt logisch, want er wordt immers een groter beroep gedaan op de natuurlijk hulpbronnen van onze moeder Aarde. Ook veroorzaken we meer vervuiling met nog meer mensen op Aarde, waardoor we alles bij elkaar optellend, onze planeet steeds verder belasten boven haar belastingslimieten.

Maar wacht eens even!
Is het niet een vreselijk makkelijk argument, kunnen ‘over-consumenten’ in rijke landen niet heel makkelijk zo de schuld geven aan ‘over-bevolkers’ in verre landen voor de situatie waarin we terecht zijn gekomen met onze planeet. Maar waar zijn de feiten, waar zijn dan cijfers die ondersteunen dat die arme landen de schuld zijn? De wereldbevolking is tijdens de 20ste eeuw verviervoudigd, naar 6 miljard en is nog steeds groeiende, waardoor een populatie van -naar schatting- 9 miljard bereikt zal worden in 2050.

Worden door dit soort plaatjes gedachten van overbevolking versterkt? Of moeten we meer naar de lachende gezichten kijken?
Worden door dit soort plaatjes gedachten van overbevolking versterkt? Of moeten we meer naar de lachende gezichten kijken?

Maar wat het krankzinnige is, is dat onze welvaart, wanneer we puur kijken naar de gemiddelde inkomensgroei per hoofd van de wereldbevolking, de bevolkingsgroei verreweg heeft overtroffen met een veel grotere groei. En ondanks het feit dat inkomensgroei niet een directe vertaling heeft naar een toenemende stijging van het gebruik van Aardse hulpbronnen en vervuiling, is de correlatie tussen deze 2 toch immens sterk. En dit terwijl in de rijke landen, de bevolking al jaren op een heel laag groeicijfer staat.

Het blijkt dat hoe je het ook bekijkt een klein gedeelte van de wereldbevolking beslag legt op het grootste deel van de Aardse hulpbronnen én het grootste deel van de vervuiling produceert.

Het hete hangijzer: de CO2-uitstoot..
Neem nou eens het -overigens discutabele- punt van de CO2-uitstoot, een gevolg van de impact van de vooral de rijke landen en een gevolg van de verbranding van fossiele brandstoffen. Stephen Pacala, directeur van het Milieu Instituut van de Universiteit van Princeton, heeft becijferd dat de rijkste half miljard mensen in de wereld, dat is dus ongeveer 7% van de 6 miljard tellende wereldbevolking, verantwoordelijk zijn voor maar liefst 50% van de CO2-uitstoot in de wereld. En omgekeerd!

ecologischevoetafdrukArmste 50% van de wereldbevolking ‘verantwoordelijk’ voor slechts 7% CO2-uitstoot..!
Hoewel overconsumptie een diepgaand effect heeft op de broeikasgasemissies, zijn de hoge levensstandaards in de rijke landen verantwoordelijk voor veel meer dan alleen maar de vermeende stijging van de temperatuur op Aarde. Om de effecten van het menselijk handelen op de levensbiedende systemen op Aarde in kaart te brengen, is het systeem van de ‘Ecologische voetafdruk’ het best beschikbare meetsysteem hiervoor.

Dit systeem stelt ieder van ons in staat om uit te rekenen, hoeveel land er voor ieder van ons beschikbaar moet zijn om aan ons consumptiegedrag te voldoen, in de zin van voedsel, kleding, maar ook de hoeveelheid grond die nodig is om al onze persoonlijke vervuiling te elimineren.  Hoewel ook deze methode zijn beperkingen kent, zijn de resultaten om landen in de wereld onderling te vergelijken, uitermate nuttig.

Hier zijn deze indrukwekkende vergelijkende cijfers:

 • elke Amerikaan heeft 9,5 hectare nodig per persoon per jaar, voor zijn aanwezigheid op Aarde. Iedere Amerikaan heeft dus een Ecologische voetafdruk van 9,5 hectare.
 • Canadezen en Australiërs hebben 7,8 hectare nodig per persoon per jaar en
 • Engelsen 5,3 hectare.
 • Duitsers 4,2 en Japanners komen uit op 4,9 hectare.
 • China staat -wellicht onverwacht- nog steeds onder de 2,1 hectare en nu komt het:
 • India en het grootste deel van Afrika staan onder de 1,0 hectare per persoon.

En let wel: In Afrika en India staat de overgrote groei van de wereldbevolking de komende jaren dus op stapel.

Maar het lijkt of de VS dus altijd voorop komt te staan in dit soort lijstjes, en daar is dus een goede reden voor! Ze zijn de grootste consumenten in de wereld en leggen daardoor het grootste beslag op de beschikbare goederen en grondstoffen in de wereld. Graan, koffie, koper, lood, zink, aluminium, rubber, olie, palmolie en aardgas. Onder meer..! Amerikanen zijn dus de grootste consumenten per hoofd van de bevolking. In dit ‘Super-size-me’-land wordt per jaar meer dan 120 kg vlees per persoon gegeten. Vergelijken we dat bijvoorbeeld met India, dan kom je op een 20-voud minder, namelijk 6 kg.

Is een relativerende glimlach ook niet op zijn plaats in dit kader?
Is een relativerende glimlach ook niet op zijn plaats in dit kader?

Natuurlijk kunnen ook snel-groeiende bevolkingsgroepen een enorme wissel trekken op de staat van het lokale milieu, door bijvoorbeeld overbegrazing door vee, destructief boerenbedrijf of bevissing en vooral ook via lokale ontbossing, bijv. voor het gebruik van brandhout voor huishoudelijk gebruik. Maar het gaat om het argument dat het de overconsumptie is in de wereld, die een gigantisch impact heeft gehad op de vitale levensondersteunende systemen op Aarde, in plaats van de over-bevolking.

Maar hoe moet dit verder in de nabije toekomst..?
Niemand weet hoe de globale economische crisis zal uitpakken. Maar laten we er eens vanuit gaan dat schrijver Jeffrey Sachs gelijk heeft, in zijn boek Common Wealth (vert. ‘welvaart voor iedereen’) en onze wereldeconomie dat groeien met maar liefst 600% tot aan 2050.

De meeste calculaties over de groei van de wereldbevolking gaan uit van een groei van 40% tegen 2050, waardoor de impact van de groei van de wereldbevolking op de groei van de globale economie relatief klein is. Met andere woorden, de groei van de wereldeconomie zal nog meer ten gunste gaan van dat deel van de wereldbevolking dat al op een hoog consumptie-niveau leeft op Aarde.

Natuurlijk is economische activiteit niet hetzelfde als een ecologische impact. Laten we daarom weer eens teruggaan naar de CO2-uitstoot. Bijna de gehele wereldbevolkingsgroei van de komende 40 jaar zal plaatsvinden in het arme deel van de wereld, waardoor het aantal ‘economisch armen’ in de wereld zal stijgen van 3,5 miljard naar 5,5 miljard. Anders gezegd, deze 5,5 miljard maken het ‘arme 2/3′ uit van de wereld. Het klinkt misschien confronterend, maar dit betekent, volgens Pacala’s berekeningen en gebaseerd op de aanname dat de uitstoot er hoofd van de wereldbevolking  hetzelfde zal zijn, dat deze 2 miljard arme mensen extra, de emissie van CO2 zullen doen verhogen van 7 naar 11% van het geheel!!

Het aanjagen van consumptie in arme landen is de werkelijke tijdbom onder onze samenleving!
Het aanjagen van Westerse consumptiepatronen in arme landen is de werkelijke tijdbom onder onze samenleving!

Wanneer we er no ganders naar kijken: 5 landen zullen verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van de groei van de wereldbevolking: India, China, Pakistan, Nigeria en Ethiopië. De CO2-uitstoot van één Amerikaan staat vandaag de dag gelijk aan die van 4 Chinezen, 20 Indiërs, 30 Pakistani, 40 Nigerianen, of  250 personen uit Ethiopië..

Dus als we vandaag de dag zouden stoppen met de groei van de wereldbevolking, zou dat bijna geen invloed hebben op het klimaatprobleem..! Want er wordt door deskundigen gesproken over een reductie van uitstoot van CO2-gassen van 50 tot 80% tegen het jaar 2050. Gegeven de huidige inkomensongelijkheden, kunnen we dus gerust stellen, dat de overconsumptie door de rijken, de happy-few, het sleutelprobleem is, en niet de overpopulatie van de ‘arme meerderheden’..

En ik hoor je al zeggen: “Jaja, dat is allemaal wel waar, maar die families in Afrika worden alleen maar groter en groter en zullen op korte termijn toch ook meer en meer gaan consumeren.?

Om antwoord te geven op deze vraag is het belangrijk om te snappen dat van een moeder van één van die grote families in Ethiopië nog steeds minder ‘consumptie-gevaar’ uitgaat, dan van een gemiddelde moeder in München of Minnesota. In het niet erg aannemelijk geval dat de vrouw uit Ethiopië in staat zal blijken te zijn haar 10 kinderen naar volwassenheid te brengen en elk van deze 10 kinderen zélf ook weer 10 kinderen zullen grootbrengen, dan zal deze heel clan van 100 mensen nog steeds voor minder CO2-uitstoot verantwoordelijk zijn, dan jij of ik.

Waarom dit soort berekeningen helemaal mank gaan!
In de eerste plaats is dit voorbeeld uitermate theoretisch, want op die plekken waar méér vrouwen erin slagen om zoveel kinderen groot te brengen, zakt het gemiddelde kindertal per vrouw al snel. Dát is nou precies ook de reden dat het aantal kinderen dat geboren wordt van 1 gemiddelde vrouw over de hele wereld, al meer dan 50 jaar aan het dalen is. Toen lag het gemiddelde kindertal per vrouw op 5 tot 6, terwijl dat nu is gedaald tot 2,6.

Ondanks de economische groei van rond de 10% jaarlijks, blijft China in zijn ecologisch voetafdruk op de wereld een 'kleintje'!
Ondanks de economische groei van rond de 10% jaarlijks, blijft China in zijn ecologisch voetafdruk op de wereld nog steeds een ‘kleuter’! Maar wel een kleuter met ‘groeihormonen’.. Zo veranderde Shanghai in één decennium in een wereldstad.

Er is ook een zg. cijfer dat bekend staat als het ‘vruchtbaarheids vervangings cijfer’. Hierbij wordt rekening gehouden met vrouwen die geen kinderen krijgen en een overschot aan jongens, zoals dat in China momenteel gebeurd. Dit cijfer is door de VN op 2,3 gesteld, terwijl we nu dus wereldwijd op 2,6 zitten. Maar de VN verwacht ook dat dit cijfer zelfs zal dalen naar 1,85 in het midden van de 21ste eeuw. De wereldbevolking zal dus afnemen na 2050! Op dit moment zorgt een demografische bult in het aantal vruchtbare vrouwen ervoor, dat de wereldbevolking nog steeds stijgt, maar de daling in de vruchtbaarheidscijfers zullen er dus voor zorgen dat de wereldbevolking gewoon gaat afnemen..!

Dus in tegenstelling aan de gedachte dat we met een bevolkingsexplosie te maken hebben, zal elke komende generatie kleiner in aantal zijn, dan de generatie daarvoor. Hierdoor zal natuurlijk ook de ecologisch voetafdruk van toekomstige generaties kleiner worden, hetgeen betekent dat een poging kunnen doen om de lange-termijn-impact kunnen bekijken van jonge kinderen in verschillende landen, langs de komende generatie-ladder.

De beste analyse in dit kader komt van Paul Murtaugh, een statisticus van de Oregon State University. Onlangs kwam hij met berekeningen op het gebied van de ‘klimatologische erfenis tussen generaties’ voor kinderen van vandaag. Hij gaat daarbij uit van de genoemde cijfers van de VN. Uit zijn berekeningen blijkt dat een Chinees kind door de generatie heen, een 7x lagere CO2-afdruk zal achterlaten dan een Amerikaans kind.

Het Amerikaanse kind blijft boven aan de ladder staan en in vergelijking hiermee kom je op een 46x mindere afdruk van een Pakistaans kind, een 55x lagere afdruk door een Indiaas kind en een 86x lagere afdruk door een Nigeriaans kind. Natuurlijk is het aannemelijk dat ook de CO2-emissies per hoofd van de bevolking in de arme landen zullen stijgen, maar dat komt voor het grootste deel voor rekening van de consumptiestijging in deze landen en niet door de bevolkingsgroei!!

Maar in het hele geval valt me vooral de hoogmoed van de rijke landen in de wereld op, die de schuld voor de rommel in de wereld bij bevolkingsgroei in de arme landen leggen, terwijl met een paar generaties de werkelijke oorzaak naar voren zal komen. Namelijk dezelfde factor als waaraan zij zelf schuldig zijn..: OVERCONSUMPTIE! En het is dus niet de overbevolking die de drijvende kracht is achter de vernietiging van de wereld. Telkens wanneer we kijken naar honger en ellende in Afrika en mopperen over de hoge bevolkingsaantallen, dan ontkennen we dat simpele feit. Wanneer we dat onbewust doen, is het begrijpelijk. Maar als we dat doen vanuit onwetendheid, is dat bijzonder laakbaar!

Is een vergelijking met de reddingsboten van de Titanic misschien een betere?
Is een vergelijking met de reddingsboten van de Titanic misschien een betere? Ook hier ging de rijke elite aan excessieve rijkdom en hoogmoed letterlijk ten onder..

In feite praten we hier dus over een ethische kwestie? YES!
In 1974 stelde de beroemde milieuwetenschapper Garret Hardin voor om over ‘reddingsboot-ethica’ te praten.. Met andere woorden, wat is moraal en ethisch gedrag nog waard als je het gevoel hebt dat je in een reddingsboot zit. Is het dan niet ‘Ieder voor zich, en God voor ons allen’?

Hardin zei letterlijk: “Elke rijke natie kun je zien als een reddingsboot vol met betrekkelijk rijke mensen.

En op elke reddingsboot die op die grote oceaan daarbuiten drijft, willen arme mensen klimmen, om ook te overleven. Maar er zijn niet genoeg plekken in de boot, waardoor het aan boord kruipen van deze arme mensen alleen maar chaos zou betekenen en de ondergang van iedereen.

De taak van de mensen aan boord is heel simpel: ze moeten egoïstisch zijn in de naam van hun soortgenoten en dus geen armen aan boord hijsen”.

Deze metaphoor heeft natuurlijk een bepaalde onbehouwen logica. Wat hij namelijk vergat te vermelden, is dat elk van de mensen aan boord, getuige de hierboven genoemde cijfers, maar liefst 10 plaatsen innam. Daarbovenop ook nog eens vergat te vermelden, dat de ronddobberende mensen in de oceaan slechts één plekje nodig hadden… Ik geloof dat deze calculatie in het verhaal van de reddingsboot-ethica redelijk fundamenteel zou wijzigen..!

Fred Pearce is een freelance journalist en woont in het Verenigd Koninkrijk. Hij is een consultant voor New Scientist Magazine, op het gebied van milieu en schrijven van boeken op dit gebied. O.a. ‘When the Rivers run dry’ en ‘With Speed and Violence’ zijn recente boeken van zijn hand.

© 2009 Yale Environment 360

39 gedachten over “Consumptie: de grootste bedreiging voor onze planeet!

 1. En daarom wordt je lid van een ruilkring, koop je je kleren en meubels in de kringloopwinkel, verbouw je je eigen voedsel, etc, etc.

  Helaas kan ik de bron nu niet achterhalen, maar ik heb eens gehoord dat alle aardbewoners zelfvoorzienend kunnen leven in Australië. De rest van de aardbol zou dan leeg en verlaten zijn.

  Een leuk filmpje is ook de story of stuff. Het maakt je een beetje bewust waar je spullen vandaan komen en wat ermee gebeurt als je ze weggooit. Maar vooral ook hoe het komt dat onze consumputiemaatschappij in stand gehouden wordt.
  http://www.storyofstuff.com/international/

 2. Net al bij belangrijke wedstrijden ,zijn er veel mensen in het stadion. Deze overgangs tijd is zoon belangrijk gebeuren daarom zijn er veel zielen geincarneerd. Wij mogen dit op het heilige lichaam van moeder aarde meemaken.Dank je moeder aarde, dat we de overgang mogen maken van bot materialistich denken , naar eenheid tussen hemel en aarde.

 3. Overconsumptie wordt sterk gestimuleerd door ons huidige economische bestel. Steeds meer (ver)kopen, steeds meer winst.
  Is het dan verwonderlijk dat dit hele systeem op DIT moment op instorten staat? Nee, het is hoog tijd voor iets totaal anders!

 4. In het artikel wort veel verwezen naar het CO2 probleem.
  Echter, hier kunnen een groot aantal ontwikkelingslanden van profiteren !, de oplossingen hiervoor moet je niet zoeken in de High-tech ( westerse landen) maar in versterking van de natuurlijke processen.
  Kijk maar even op http://www.olivijn.info of www. olivineconcepts.com

 5. Vandaar dat ons voedsel al helemaal vol zit met E-Stoffen en andere dingen die er gewoon niet in thuis horen, ze maken ons niet alleen ziek maar krijg de indruk dat we straks massaal alles eters gaan worden, zoland de sodium de smaak maar versterkt, kan de steen best naar biefstuk smaken.

  C02 probleem ligt echter anders, we ademen allemaal C02 uit, je kan het aanpakken door meer bomen en planten in je tuin of op je vensterbank neer te zetten, dan buiten Nederland opzoek naar het probleem zelf, dat werkt dus niet.

 6. Alle chlorofiel planten hebben CO2 nodig om zuurstof van te maken.
  Het percentage zuurstof is de laatste eeuwen? dramatisch gedaald.
  We zouden gigantisch blij moeten zijn met meer CO2, dat levert tenminste meer zuurstof op.

 7. Mijn mama gaf me te eten. Daarna een appel. Later was het niet veel anders. Melk op school. Regels. Wat geef ik om televisie. Is mijn mening ooit gevraagd of ik het leuk vind. Er werd gevraagd naar een oplossing voor file problemen. Mensen wilden sneller internet. En dat terwijl we al tevreden zijn. Word er gewoon glasvezel gelegd. Niemand wilt het.
  Mijn menig is niet gevraagd. Praat een televisie met mij. Een zakje chips was toch aardig bedoeld vroeger. het is toch een en al productie en gaat om niets dan liefde en haat.

 8. “En daarom wordt je lid van een ruilkring.”, zegt Liesbeth.
  “Dank je moeder aarde, dat we de overgang mogen maken van bot materialistich denken , naar eenheid tussen hemel en aarde.”, zegt Izabela Nijboer.
  “Nee, het is hoog tijd voor iets totaal anders!”, zegt René Brioul.
  “Zoland de sodium de smaak maar versterkt, kan de steen best naar biefstuk smaken.”, zegt Aurora Creation Events.
  “We zouden gigantisch blij moeten zijn met meer CO2, dat levert tenminste meer zuurstof op.”, zegt Droppie.
  “Global Warming Exposed In 10 Minutes”, zegt Dropple daarna.
  “Word er gewoon glasvezel gelegd. Niemand wilt het. Mijn menig is niet gevraagd.”, zegt bal.

  En ik zeg, aanvullend misschien:
  “Wie bepalen wat er gebeuren moet om deze planeet weer ’terug naar normaal’ te maken? Als wij die zout-overgoten kant-en-klaar maaltijden niet willen, dan kopen wij ze toch gewoon niet? Wij, ja: WIJ. Wij bepalen met z’n allen wat er op de schappen van de supermarkt komt te liggen. Want als wij dat niet kopen dan verdwijnen ze van de schappen. Zo eenvoudig is dat.
  Zo is het ook met de milieu-verpestende CO2 uitstoot. WIJ in de hele wereld bepalen dat. Gewoon geen auto kopen. Gewoon het licht uitdoen. Gewoon nadenken. Gewoon onze baan opzeggen bij dat milieu-verpestende bedrijf waar wij werken. Gewoon minder vlees eten. Gewoon sowieso wat minder eten. Water drinken in plaats van wijn en frisdrank.
  Kijk, wij met z’n achten op deze URL willen wel. Ik vraag mij af, hoeveel mensen van de miljarden op deze aarde óók willen.
  Als het overgrote deel van die miljarden ook willen, dan verdwijnt het product ‘Overbodige CO2 uitstoot’ onmiddellijk van de schappen.”
  Amen (Ik heb gezegd).

 9. Ik zie het niet gebeuren dat een groot deel van de wereldbevolking gaat consuminderen of bewuster consumeren.

  Dus ik zou wel een voorstander zijn van geboortebeperking, bijvoorbeeld maximaal 2 kinderen per gezin.

  6 miljard en straks naar verwachting 9 miljard mensen, daar is gewoon niet genoeg ruimte voor op deze planeet…

 10. hans, net wat je zegt. er zijn er nog veel te veel die ons gelijk zullen geven maar zich niet geroepen voelen te helpen.
  iedereen hoeft niet gelijk alles te laten maar je consumptie aanpassen is niet zo erg moeilijk. gewoon even nadenken voor je iets in de kar gooit.

 11. Beste impressie hoe omvangrijk, groot en imposant en dat waar wij de meeste onder ons daar nooit eerder bij hebbens stil gestaan hoe constructief wereldwijd nu allemaal in elkaar zit.

  Ik ga verder niks uitleggen, kijk naar dit filmpje ‘HOME’ welke dik 1:30 uur duurt, dit schetst het beeld wat wij ergens allemaal massaal over het hoofd zien.

  http://www.youtube.com/watch?v=jqxENMKaeCU

 12. Totale onzin Robbert! Sorry to say. Jij bent al gebrainwashed in mijn gevoel.
  Lees het artikel goed en je ziet dat het gaat om geboortevermindering onder de rijken. Als 4% van de wereldbevolkng (Amerikanen) bijv. al 40% van de wereldhulpbronnen gebruiken..?

  Er is ruimte op deze planeet voor 20 Miljard mensen. Het gaat om
  – eerlijke verdeling
  – consuminderen, geen onnodige shit kopen.
  – focus op welzijn ipv welvaart.
  – collectief ipv individu
  enz.

  planet people passie pleasure profit.

 13. En meer wolken krabbers bouwen, dan rijtjes woningen, dan kunnen er nog veel meer bij.

  1/3 op deze planeet is maar land, de rest is allemaal water, er is dus nog zat ruimte over om 20 miljard mensen te herbergen.

 14. Als je het woord ‘maar’ maar genoeg gebruikt, heb je altijd gelijk Paul.

  Wel eens de flevopolders doorgereden? Vervolgens de NO-polder. Gekeken achter Heerenveen..?? Oehai Oehai, is daar iemand…

  Nederland en Taiwan zijn de dichtstbevolkte landen van de wereld. Oehai OOOOEEEEEEHAAAAIII..

  En van mij heb je al helemaal geen last in mu kanoooootje..

 15. Overbevolking vindt alleen plaats in grote steden/agglomeraties, omdat mensen niet zelfvoorzienend kunnen zijn. Bijvoorbeeld: in veel “derde wereld landen” kunnen boeren niet rondkomen van hun oogsten en zoeken daarom hun geluk in de steden en komen vervolgens terecht in sloppenwijken.

  Mooie anekdote ,die hierbij aansluit, vindt ik; Alex Collier heeft contact met Andromedanen en hem werd gevraagd het economisch systeem aan hen uit te leggen (ze wisten natuurlijk allang hoe het werkte, maar wilden het graag uit de mond van Alex horen om te begrijpen wat de menselijke logica erachter is). Toen Alex hiermee klaar was kreeg hij de reactie:”hoe kan het dat je, om te leven op je eigen geboorteplaneet, moet betalen om erop te leven?

  Hoe zou het zijn wanneer je je overal waar kun settelen en in vrede leeft met je medebewoners en de natuur en compleet onafhankelijk bent (door free energy, etc.). De aarde is groot genoeg, maar vrijheid en onafhankelijkheid zijn voorwaarden om niet allemaal op een kluitje in een stad of agglomeratie te hoeven wonen.

 16. Klopt Guido, ik heb het niet helemaal gelezen. Maar toch moet er wel heeeeeeel wat gebeuren willen alleen al die miljoenen Amerikanen gaan consuminderen.

  En plaats voor 20 miljard mensen onder die gunstige omstandigheden, ik weet het niet hoor. Hoe zit het überhaupt dan met de ruimte voor natuur en andere diersoorten op deze planeet. Is daar dan nog wel plaats voor???

 17. Zelfs droge woestijngrond kan op basis van radionische en elektromagnetische methoden ’tot leven worden gewekt’ en effectief gebruikt worden om voedsel te produceren, wereldwijd. Overvloed dus, geen armoede. In ‘arme landen’ voedsel produceren om het niet aan de lokale bevolking te geven, maar de basis ingrediënten te exporteren om vervolgens perperduur weer ‘in te kopen’ als afgerond product voor het ‘arme land’ hoort ook bij ‘duurzaamheid en overpopulatie. Er is genoeg plek, er is genoeg voedsel, er is genoeg gratis energie, er is genoeg gratis medicijnen. Maar willen we dit paradijs op aarde, dat is de vraag (en daar denkt 5 % van de wereldbevolking anders over dan de 95 % die gecontroleerd en aangestuurd worden door diezelfde 5%)?

 18. JA de meeste van ons vergeten nog wel eens naar de achterkant van de aarde te kijken, daar is zoveel aan water te zien dat je in de kromming van de aarde zelf geen land ziet, d’r is maar 1/3 totaal aan land te bekennen, waarvan er meerdere plekken zijn waar zelfs geen hond komt, inderdaad zoals John zegt, d’r is genoeg woestijn op deze planeet te bekken, savanne’s, toendra’s, steppes, bossen, wouden, ijsvlaktes, gebergte en spelonken waar nog genoeg vertoeft kan worden.
  Alleen we moeten daarom ook zo massaal op elkaars lip gaan zitten omdat er vast gerot zit in heel oude gewoontes en systemen.
  Maar inderdaad men moet er geld aan verdienen om hierop aarde te mogen zijn, is wel heel erg van de zotte, de grootste weerstand in mij dat ik daar deelgenoot van moet zijn.
  Zolang er niemand van deze planeet afvalt is er nog genoeg ruimte te bekennen, tijd voor een wereldreis, wie gaat er mee ?

 19. Ikke nie, ge komt toch weer op hetzelfde plekske uit.. Oneindigheid op de oppervlakte van een bol…
  Robbert: je hebt gelijk hoor. Het gaat om een mindshift ipv consuminderen oid. En dan komt er meestal een griep, crisis, zweten in bed..

 20. wat ik in deze hele discussie mis is de grote #%&(*!@#$% misgedachte dit schuil gaat achter het doordraaien van groenten en fruiten op de westerse en andere veilingen omdat ze het gegarandeerde minimum niet behalen aan prijs.
  deze producten worden dan vernietigd!
  niet naar de hongerlanden van de wereld gestuurd of naar voedselbanken maar echt vernietigd!
  hoezo sociaal bezig en rekening houden met je medemensen.
  de groeten .

 21. @ robth

  Heb hier nog iets voor je wat heel intressant is, Food Inc heeft daar een film over gemaakt waar ze in laten zien hoe de voedsel consumptie nu daadwerkelijk in elkaar steekt, je zal met beelden geconfronteerd worden waar je nog nooit eerder bij stil heb gestaan, waar geld de hoofdrol speelt, waarin zagen van openheid wordt afgedekt door grote voedselketens die zelfs nog erger in elkaar steken dan de hele farmacheutische mafia.
  Na wat je hier te zien krijgt zal je verdere trek in voedsel je doen inkrimpen tot het verder consumeren van diverse produkten.

  http://www.foodincmovie.com/about-the-film.php

  Aanrader voor iedereen die graag ook eens wakker wil worden en verder wil kijken dan hun neus lang is.

 22. Tweederde van de wereldbevolking leeft op of onder de armoedegrens. Die zijn allesbehalve bezig met bewust consumeren en/of minder vlees. Deze discussie valt daarom onder de categorie welvaart-praat.

  Desalniettemin denk ik dat het expansiegedrag van de mens vanzelf zal afnemen. Klinkt misschien een beetje duister, maar wanneer er voor een bepaalde soort te weinig voedsel is vallen ze uiteindelijk elkaar aan en dunt de soort zichzelf uit. Een verzwakte groep is vatbaarder voor ziektes waardoor het sterfteaantal binnen zo’n groep toeneemt.

  Het feit dat we een bio-industrie nodig hebben, zegt al voldoende. Al die miljarden mensen hebben zelfs een hoger aantal dieren nodig om te overleven. Dit geldt natuurlijk ook voor het plantenrijk. Dus hoe triest ook, het besluit van een enkeling om bewust te consumeren of zelfs vegetariër te worden heeft amper tot geen invloed op het geheel. De spreekwoordelijke druppel op de gloeiende plaat, dus.

 23. Leuk dat de aarde wel 20 miljard mensen aankan…
  Leuk dat ook de woestijn omgevormd kan worden voor voedselproduktie…
  Het betekent echter dat het klimaat op aarde daadwerkelijk veranderd door de mens. Er wordt al teveel natuur vernietigd t.b.v. voedselproduktie. Helpt niet echt, die oplossingen die hier bedacht worden.

 24. Weet je Rob, het gaat erom dat je vanuit een ander perspectief naar dit soort zaken kijkt. Einstein riep al dat je problemen niet op kunt lossen, op hetzelfde niveau als ze ontstaan zijn.
  Het gaat er dus om dat de rijken, die alsmaar rijker worden en vaak, heel vaak, gewoon geen boodschap hebben, vanuit hun egoistische blikpunt, om iets aan de armoede in de wereld te doen.
  Bijv. Het is toch verschrikkelijk dat die sufkont van Bill Gates nu pas met zijn Melanie iets gaat doen voor de wereld..?!
  Die man had ná zijn eerste miljoen al een daverende klap op tafel moeten geven in de board of directors en moeten roepen:
  “Van elke verdiende dollar van onze licentie-opbrengsten, gaat 20% naar het goede doel!”

  Ook vanuit duurzaamheid is er heel veel loos in de wereld, waar egoïsme, haantjesgedrag, hebzucht, macht en uitbuiting nog steeds het thema zijn, verpakt in mooie krijtstreeppakken. Aandeelhouders zoals jij en ik (bijv. via onze pensioenfondsen) totaal afwezig blijven in het debat over de koers van een bedrijf. Kijk eens naar de invloed van de publieke media, aangewakkerd door vakbonden en particulieren, om het ABP en andere pensioenfondsen hun schandalige beleggingen in de wapenindustrie terug te laten trekken. Het kán wel, maar dan moeten we wel willen. Dát is wat ik bedoel.

 25. Robbert zoon,
  Hoi, er is wel genoeg plaats voor de mensen maar niet genoeg plaats in de geciviliseerde gebieden dus wat moeten we doen ???
  We moeten afrika en ook arabische landen civiliseren dan is er voldoende plaats voor iedereen en dan is er ook geen honger meer ! Maar dat wordt tegengehouden door ons !!! ( nou ja niet ons persoonlijk ) De wereld is groot maar wij hebben er voor gekozen om de honger in de wereld te houden terwijl dat helemaal niet hoeft integendeel !Maar we (de mensen die het goed bedoelen ) worden gestopt door de machtige ??????? Ik denk dat er binnenkort een eind aan komt aan die oneerlijkheid, heb goede hoop met hulp van onze vrienden van buitenaf ( ben niet gek en heb ook geen aluhoedje op ) !!
  groetjes

 26. De onverantwoordelijke consumptie maatschappij is een illusie.

  De parasieten die er tegen vechten of anderen angst inboezemen doen dit vanuit eigen zwakte en zijn zodoende een illusie.

  De mensen die in elk filmpje trappen steken hun hoofd in de 72mm IMAX zand illusies van de cineast.

  Het is ‘ONS’ miljeu NIET, het is niet eens te leen. Er is niets op deze aarde wat een bedreiging is voor HET miljeu.

  Dat het ‘ONS’ miljeu is en dat de mens het miljeu kan bedreigen is wel heel erg arrogant.

  De mens is door deze arrogantie een bedreiging voor de medemens, de rest is een illusie behalve wat je uit eigen ervaring hebt ondervonden en onderzocht.

 27. @ devoshaun

  Gelukkig dat jij niet elke dag te bewonderen bent in het Omni-versum in Den Haag op IMAX formaat.
  Het enigste wat het miljeu belaagt opdit moment is de zon en de baan van de aarde daarom heen, de aarde wobbelt en heeft geen ronde baan maar eentje die elliptisch is, waardoor je tropische kilmaten kan krijgen en waardoor je om de zoveel tijd vast loopt op een ijstijd, niets staat vast gepinned als alles uit de chaos theorie bestaat.
  Vaak zit het een en ander heel anders in elkaar dan dat je het al die tijd veronderstelt hebt, als het miljeu probleem uit C02 zou bestaan, dan zit er 1 grote geldverdienerij er achter, iedereen er voor laten opdraaien omdat de afstand tussen de aarde en de zon iets minder is dan normaal, tjonge dan kun je heel wat mensen hier mee dom houden in een C02 Conspiracy.

 28. Ik speel helaas geen spelletjes hoor, maar als jij dat zo graag wilt wordt het eens tijd voor een potje Mono polie.
  En jij ga zo door met trollen als je kan, misschien heb je nog een shotje extra C02 nodig om op adem te komen.

 29. WIJ zijn diegenen die het uiteindelijk zullen moeten veranderen! Net wat Guidi zegt: “We kunnen het gemakkelijk, maar we moeten het wel willen én DOEN!”. Bij praten alleen gebeurd er niets. Hetgeen er aan zit te komen is een bewustzijnsverandering in de gehele beschaving. Door dit gaan wij alles anders bekijken, nu leven we nog erg in het “overlevings” principe, of met het “reptielen brein”. Wat is goed, wat is slecht mensen?? Zeg het eens. Ik denk dat het gaat om het moreel van ons gedrag. Wij zijn alleen een en dezelfde beschaving. Met deze beredenering zouden wij een ander geen pijn kunnen doen, hetgeen we dan ook bij onszelf doen! Wil je dat? Niemand zou zichzelf pijn willen doen.

  Alles is momenteel in rep en roer op onze aardbol, wij zijn op weg naar dit nieuwe bewustzijn. Ik ben hiervan bewust en gerust 🙂

 30. Amerikanen leveren ook veel meer energie op als je ze cremeerd met al dat overtollige smerige vet gadverdamme…..
  als ze niet 2.5 keer meer zouden eten zou er dus genoeg eten zijn… maar de amerikanen willen niet delen omdat ze zown grote plank voor hun kop hebben van hun mooie american dream… wat dat betreft woon ik liever in NL veramerikanisering is juist een achteruitgang die te veel nemen en niks geven omdat ze zo gierig zijn…. ik zie in veramerikanisering een grotere dreiging dan amerikanen de islam een bedreiging vinden… ik vind het zwak van hun dat ze alleen maar voor oorlog leven…

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.