Advertentie

Waarom ‘handjecontantje.org’ en wat eraan te doen?


cash money david icke

x

x

Waarom handjecontantje.org. en wat eraan te doen?

2015 WantToKnow.nl/.be

x

Zondag 30 augustus is de website handjecontantje.org live gegaan. Deze website heeft als thema het verdwijnen van contant geld, en de betekenis die dat zal hebben voor onze privacy en -uiteindelijk- voor onze vrijheid. Via deze nieuwe site willen de initiatiefnemers – Kees van de Water en Miranda Slob – samenwerken met mensen die in beweging willen komen om elkaar te voorzien van informatie en te werken aan het behoud van hun vrijheid.

Kijk voor het hele verhaal achter ‘handjecontantje.org’ in deze video; daarin vertellen Miranda en Kees over dit initiatief. De tekst van dit gesprek kun je tevens hieronder lezen.

x

Hoe zijn we op het idee gekomen om een site over het verdwijnen van contant geld te beginnen?
“Ik realiseerde me op een dag dat er een enorme relatie is tussen het verdwijnen van contant geld en onze vrijheid.” Het gaat ons niet zozeer om contant geld, het gaat ons – via onze privacy – om onze vrijheid. Als contant geld verdwijnt, leveren we een onvoorstelbaar groot deel van onze vrijheid in. En dat is heel moeilijk terug te draaien.

Wat hebben geld, privacy en vrijheid dan met elkaar te maken? En is er iets mis met onze privacy?
We gaan je een beeld schetsen op hoeveel manieren er gegevens over ons worden vastgelegd, wat eigenlijk laat zien dat privacy amper nog bestaat:

 • Je wordt geboren: je ouders doen te goeder trouw aangifte van je geboorte. Dat is de eerste vastlegging. Op het consultatiebureau worden je ontwikkelingsgegevens bijgehouden en vastgelegd. Hetzelfde geldt voor je hele schooltijd: als je van school af komt, weten ze precies wie je bent, wat je fysieke of psychische beperkingen zijn, of je een lastige leerling was of niet, ADHD etc.;
 • Wanneer je reist met het openbaar vervoer is het door de OV-chipkaart precies bekend wanneer jij waarheen geweest bent. Reis je met de auto: overal in steden en op doorgaande wegen hangen camera’s. Die zijn van de politie, die mag die gegevens maar beperkt bewaren, maar elke week ontvangt de Belastingdienst een dump van alle kentekenregistraties die door die camera’s gemaakt zijn. Er is geen wettelijke regeling op het bewaren van die gegevens door de Belastingdienst;
 • Cyprische bankovervalDe banken analyseren ons betalingsgedrag zodat bedrijven ons gerichte advertenties kunnen aanbieden. Dus naast rente, handel in levensgevaarlijke derivaten en fusies en overnames, hebben banken er een vierde verdienmodel bij: handel in klantgegevens. Ze verkopen jouw en mijn gegevens, zonder dat wij dat weten, zonder dat we daarom gevraagd hebben, en zonder dat we daar toestemming voor gegeven hebben;
 • Op internet wordt precies gevolgd wat jij op social media doet, wat je zoekt op internet, en de internetaankopen die je doet: alles wordt getrackt en getraced;
 • De grootwinkelbedrijven houden exact bij wat je koopt: combinatie van pinpas, bonuskaart, airmiles etc.;
 • Minister Plasterk (BiZa) heeft tijdens het zomerreces een wetsvoorstel ingediend dat de bevoegdheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten enorm verruimt. Met toestemming van de minister mogen de diensten voortaan al onze communicatie bespieden en analyseren: telefoonverkeer, e-mail, websites die we bezoeken, enzovoort. Dit alles, zonder dat we ook maar ergens van worden verdacht. De gegevens worden tot wel drie jaar bewaard en kunnen worden uitgewisseld met buitenlandse geheime diensten.

Welke conclusie kun je hieruit trekken: Er is zoveel over je bekend en vastgelegd, waar jij zelf geen weet van hebt. Op persoonlijk niveau worden er dus zeer uitgebreide profielen van ieder mens vastgelegd. Hierdoor zijn mensen te monitoren en te sturen.

Waarom gebéurt dat? Waaróm wordt onze privacy zo aangevallen?
Om dat te begrijpen, hebben we een eerste stevige uitspraak voor je: de overheid bestaat niet. Het beeld dat we hebben dat de overheid er voor ons zou zijn, voor de burger, is een fictie. Het is een illusie. Er zijn daar zo veel voorbeelden van; we noemen er een paar: de ellende met de PGB’s (persoonsgebonden budgetten), noodzaak van voedselbanken, 80.000 daklozen in Nederland(!), de oudjes die uit het bejaardenhuis gezet worden, afbraak van de pensioenen.

Kees van de Water en Miranda Slo, initiatiefnemers van handjecontantje.org (klik voor link naar de website)
Kees van de Water en Miranda Slob, initiatiefnemers van handjecontantje.org (klik voor link naar de website)

Een hele leuke: we betalen in NL met z’n allen ongeveer 70% van ons inkomen aan belasting: inkomstenbelasting, BTW, gemeentelijke heffingen, benzineaccijns, wegenbelasting, Vennootschapsbelasting en – sinds een paar jaar – de extra huurverhogingen. De overheid controleert ons, krijgt steeds meer grip op ons – zogenaamd vanwege de veiligheid.

Wie of wat is die overheid? Wie zijn de baas in de wereld?
Om je daar een beeld van te geven: in september 2011 is er een rapport verschenen van 3 wetenschappers van de universiteit van Zürich, waarin de onderlinge verbondenheid tussen multinationals is onderzocht. Ze kwamen tot de conclusie dat een groep van 147 grote multinationals 40% van de wereldomzet voor hun rekening nemen en 60% van de wereldwinst (waarover ze trouwens zo goed als geen belasting betalen). Deze grote bedrijven – daarbij moet je denken aan Nestlé, Coca Cola, Unilever, Sony – zijn in handen van 18 grote banken, die ook weer onderling eigenaar van elkaar zijn. Dit is het zichtbare stuk.

Hierachter zitten een 13-tal families, ofwel bloedlijnen. Die zijn in wezen de onzichtbare eigenaren van de wereld. Zij zijn ook de eigenaren van de geldschepping in de wereld: elke euro, elke dollar wordt door private banken gecreëerd als schuld, waarvoor die banken rente ontvangen. Deze families zijn ook eigenaar van de nieuwsmedia, universiteiten, onderzoekscentra. Dat is de reden dat het niet vanzelfsprekend is dat je dit allemaal weet.

En de tweede stevige uitspraak: de overheid is een uitvoeringsorgaan van die multinationals – dus van de eigenaren daarvan.
Om dat nog eens te illustreren, werpen we een blik op de EU. Steeds meer macht, vooral wetgevende macht, gaat weg bij onze landelijke overheid naar de EU. Ónze overheid is nog democratisch gekozen ( ). Dat kun je niet zeggen van de instituten van de EU: de Europese Commissie wordt niet democratisch gekozen.

sick euroHet Europees parlement wel, maar dat heeft – in tegenstelling tot de nationale parlementen – geen wetgevende bevoegdheid, alleen een controlerende. De besturen van de Europese Centrale bank (ECB), het ESM (Europees StabiliteitsMechanisme) en het ESF (Europees StabiliteitsFonds) die alle grotere zeggenschap over ons geld hebben dan onze eigen regering en centrale bank (DNB), worden ook niet democratisch gekozen. Wat verder interessant is, is dat de besturen van die instellingen juridische immuniteit genieten voor de dingen die ze doen uit hoofde van hun rol als bestuurder.

Wat betekent dat: dat ze alle rottigheid uit kunnen halen die jij en ik niet mogen doen, en daar voor de rest van hun leven nooit op aangesproken, laat staan bestraft kunnen worden. Iets anders wat waard is om te weten: de gebouwen van deze Europese instellingen mogen niet betreden worden door de lokale politie, en de notulen van vergaderingen zijn niet openbaar. Wel kan het ESF honderden miljoenen euro’s aan onze regering vragen die dan ook per ommegaande betaald moeten worden.

Daar heeft de Nederlandse regering niets over te vertellen, laat staan de burger. Terwijl het het geld is van de burger; jóuw geld. Er is niets democratisch aan deze instellingen, en daarmee aan de EU als geheel. Conclusie: het gaat om geld en macht. Dat is het antwoord op de vraag waarom onze privacy en vrijheid zo in het gedrang komen. Het gaat om geld en macht op een schaal die jij en ik niet kunnen bevatten.

Wat gebeurt er dan als het contante geld verdwijnt? Hoe raakt dat aan jouw en mijn vrijheid?
Je weet nou hoe het met onze privacy zit, en wie er in de wereld de macht hebben. En wat gaan ze daar nou ’s mee doen? Er wordt druk gespeculeerd over negatieve rente. Wat is dat: dat betekent dat als jij spaargeld  of bedrijfsvermogen op de bank hebt staan, de bank jou daar rente voor in rekening gaat brengen – dus je geld wordt minder waard als het op de bank staat.

En je kunt het er niet meer af halen om er iets anders mee te doen: onder je bed of in je ouwe sok. Snap je dat nog; negatieve rente? In Zwitserland is het inmiddels zover en in Nederland hebben de RABO en ABN-AMRO bekendgemaakt dat ze hun computersystemen aan het ombouwen zijn om negatieve rente te kunnen berekenen. Zullen ze dat doen als ze kunnen en mogen? Wat denk jij?

George Orwell dictatuur revolutieHet gaat nog veel verder: de overheid kan nu al beslag leggen op je rekeningen en bedragen er afhalen als zij dat wil. Ik doe je een voorspelling: de toegang en beschikking over jouw bankrekening zijn een beloning voor je goede gedrag: netjes doen wat er gezegd wordt. Doe je dat niet, dan is de straf dat je niet over je rekening kunt beschikken: je kunt niets overmaken, en niets betalen. En dan is het 1984. Orwell’s 1984.

En wat gaan we met handjecontantje.org daar aan doen?
Waar hebben we mee te maken? We kijken naar een waanzinnig goed georganiseerde groep mensen, die, zo klein in aantal als ze zijn, toch de hele wereld beheersen. Daar hebben ze ons voor nodig – zonder ons vált er niks te beheersen. Wat is er nodig om ons dat massaal te laten begrijpen? Dat is de werkvraag hier. Het volgende filmpje brengt die vraag heel mooi in beeld:

Ik kijk met bewondering naar hoe het georganiseerd is. Ik zou het bijna een “holistisch” systeem willen noemen, want het is helemaal in samenhang georganiseerd: op de gebieden van voeding, geneeskunde, opvoeding, onderwijs, bestuur, wetgeving, informatievoorziening etc. Dat systeem zorgt er evenwel voor dat we voeding tot ons nemen die ongezond is, dat we medicijnen gebruiken die niet genezen.

Het zorgt ervoor dat we in onze opvoeding en op school leren dat er een autoriteit is die beter weet wat goed voor jou is dan dat je dat zelf weet: je moeder weet wat goed voor je is, je vader, de juf en de meester op school, de dominee en de priester, je baas: iedereen weet het beter dan jij, je hoeft niet te vertrouwen op je gevoel, laat staan op je intuïtie. Je hoeft alleen maar te doen wat je gezegd wordt.

En daardoor creëren we met z’n allen dingen die we zeggen niet te willen: stress, afgescheidenheid, tegenstellingen, oorlog, armoede, milieuvervuiling om de belangrijkste te noemen. En dit systeem laat ons geloven dat het onontkoombaar is en dat we er niets tegen kunnen doen. Dus de vraag is: wat doe je daaraan? Hoe kun je er überhaupt iets aan doen, aan iets dat zo groot is en waar zo veel macht en geld achter zit? Waar begint dat? Dat begint bij mij en bij jou. Kijk daarvoor naar dit filmpje:

Bij mijn en jouw overtuiging dát je het verschil kunt maken. En, daarvóór, bij mijn en jouw keuze óf we het verschil willen maken. Wij hebben die keus voor onszelf in elk geval gemaakt. Wij willen het verschil gaan maken. Vanuit de intentie die we met handjecontantje.org hebben, kunnen en gaan we een aantal dingen doen:

 1. Bewust maken van hoe het is. Daar zijn al legio andere websites ook mee bezig.  Daar willen wij iets aan toevoegen: we willen dat handjecontantje.org een DOE-site wordt, een co-creatieplatform om het duur te zeggen. Wij als initiatiefnemers van handjecontantje.org hebben de wijsheid niet in pacht; met zijn allen hebben we die wel en dus willen we dat mensen zich aanmelden op de site en met ons en elkaar gaan samenwerken;
 2. 5 euro biljetEigen acties. Een voorbeeld: wij hebben zelf een experimentje gedaan, door een 5-eurobiljet in de magnetron te doen, omdat we gelezen hadden dat in eurobiljetten RFID chips zitten. We hebben een mooi gaatje in het biljet gebrand, rechts bovenin. Proefondervindelijk vastgesteld dat er een RFID chip in ons papiergeld zit. Binnenkort staan we met een magnetron op de Grote Markt in Groningen zodat jullie dit met eigen ogen kunnen zien en we het erover kunnen hebben;
 3. Samen acties: we gaan pinloze zaterdagen organiseren; én het plan is om samen met winkeliers actie te ondernemen richting banken om het afstorten van contant geld gratis te maken;
 4. Ons Verbinden met andere groepen die zich rond een ander aspect van “het systeem” georganiseerd hebben (bijvoorbeeld vaccinaties, complementaire geneeswijzen zoals homeopathie); maar ook acties waarbij we organiseren zoveel mogelijk van lokale ondernemers en kleinschalige biologische bedrijven te kopen en niet van de bekend grote merken. En dat willen we doen in samenwerking met o.a. buycott.

Dus ik wil de kijkers/lezers vragen: spring je op de trein? Doe je mee?
Wat verandert er als we niks doen? Niks.  Nou tenminste: door óns dan in ieder geval; de plannen om onze vrijheid te beperken gaan gewoon door.
Niks doen is dus wat ons betreft geen optie. En we weten ook niet of we onze doelstellingen gaan realiseren, maar áls we ze niet realiseren, hebben we hele andere dingen om ons druk over te maken dan dat.

“Onvrijheid is niets anders dan een onvoldoende besef van vrijheid.”

 – Pieter Stuurman –

x

handje contantje doe mee

 

 

41 gedachten over “Waarom ‘handjecontantje.org’ en wat eraan te doen?

 1. Prima artikel Guido,

  Als men na het lezen ervan nog niet begrijpt hoe de (EU) hazen lopen weet ik het ook niet meer.

  Ik kwam laatst in Belgïe op een bemand tankstation, maar kon alleen maar tanken met een bankpas. Alle pompen(8) waren uitgerust met een betaalautomaat.
  Tanken en cash betalen was niet mogelijk. Een vriend van mij vertelde dat hij bij een Carrefour in Antwerpen alleen nog met een pas kon betalen.
  De ‘ontwikkeling’ van een cashloze ‘samenleving’ is dus reeds in volle gang, beetje bij beetje wordt het ons dus onmogelijk gemaakt gewoon geld nog te gebruiken. Ruilhandel en lokaal geld mogen dan wel alternatieven zijn, echter de grote bedrijven gaan daar natuurlijk niet in mee.

  Het hele plan is inderdaad subliem opgezet, en als ik zo eens om mij heen kijk is de massa zich hier nog steeds niet van bewust. Men draait aan op een revolutie van geweld onder het volk, echter wat ons, de mensen werkelijk nodig hebben, is een revolutie in het bewustzijn en die is naar mijn idee erg ver te zoeken. De angst en leugen regeert, alles is 180° graden omgedraaid. Vrijheid begint bij het nemen van de eigen verantwoordelijkheid over het leven op alle niveau’s. Iets wat nog maar weinig mensen geleerd hebben en beseffen.

  In zowat alles wat een roverheid verbiedt, zijn ze zelf heer en meester in het negeren ervan. Zorg goed voor jezelf en je naasten. Herstel zoveel mogelijk de authentieke waarden van het leven. Stop het monster te voeden wat jou opeet…..
  Stay Human,
  Jos.

 2. Mooi artikel Guido! Wat zal de cognitieve dissonantie kunnen overwinnen? Het is zo sterk, daar is geen doorkomen aan. Pas wanneer de mensen die onder invloed van cognitieve dissonantie handelen, zelf ooit in de situatie komen van volledig gestripte vrijheid zonder een cent te makken, dan zal bij de meeste het verdriet en ongeloof zo’n impact hebben zodat ze alsnog verlamd zullen sterven. Geen mooi plaatje… Dit artikel geeft mooi weer hoe ver we inmiddels zijn gekomen met het alsmaar doorvoeren van de vrijheid inperkende maatregelen. Ergens houdt het op, dat punt is nabij. En dan?
  Revolutie..
  De machthebbers hebben wapens, onzichtbare wapens die ingezet zullen worden op de burgers. Burgers zullen kansloos zijn totdat alle uitvoerders zullen inzien waar ze mee bezig zijn. Echter deze zgn handhavers zijn volledig gehersenspoeld, geconditioneerd nou ja…. Is er nog iemand die hier een happy ending bij kan bedenken?
  🙁

  1. Die happy ending BEN je ZELF Sun.. ZOOH simpel en zo ver weg lijkend..! Omdat we onszelf continue naar ‘buiten’ richten, zien we onze eigen kracht niet meer. Maar toch zit die daar..!
   Kortom en praktisch: pin geld, een paar honderd elke maand en geef continue cash uit; zorg dat JIJ IN IEDER GEVAL degene bent waaraan het niet ligt dat het straks zover komt dat cash weg is..!
   Snap je, want als iedereen deze SIMPELE REGEL volgt, is het klaar..!!

   Hoe ingewikkeld wil je het allemaal maken..?

  2. Guidoj/Sun
   Dat we met ons allen cash geld moeten uitgeven ben ik met jullie eens,ikzelf heb dat altijd al gedaan.
   Gewoon een bedrag van de bank halen en dit cash uitgeven alleen vraag ik me af wanneer je geld van de bank haalt of deze biljetten geregistreerd zijn zodat ze kunnen nagaan via scan apparatuur waar de op jouw naam uitgegeven en geregistreerde biljetten dan uitgegeven worden.
   Waar het geld direkt in een kassa verdwijnt zal dit niet het geval zijn maar waar ze eerst door een scan apparaat gaan lijkt me dit wel mogelijk.
   In het stuk van handje contantje.org staat namelijk dat er een chip in de biljetten zit.

  3. Guido, de vrijheidsbeperkende maatregelen gaan onverhinderd door. Maar dat is hoe ik het zie. Er word geen kritieke massa bereikt, pas als het te laat is. En ja, happy ending dat zit in je. Vanwaar dan dit artikel?

   Cognitieve dissonantie, daar doen we niets meer aan Guido. We schrijven en schrijven. Resultaat blijft uit, vrijheidsbeperkingen gaan onverminderd door. Maar dat kun je als een persoonlijke ervaring bestempelen. Gewoon je ogen ervoor sluiten.
   Hoe dan ook blijft het een spel en hangt het van je spirit/ instelling af in welke ‘gemoeds-zone’ je je bevindt.

   Ik ben in het systeem, maar ik observeer, lach er om, en vind mijn eigen weg. Privacy en vrijheid in de matrix is een illusie.
   Maar voor sommige hier misschien niet, ook prima.

   Geen wanhoop, uiteindelijk zijn we allen onsterfelijk. Artikelen als deze geven weer hoe de vork in de steel zit binnen de matrix. De verandering zit niet in het systeem, de verandering zit in jezelf. Hoe ga je zelf om met de veranderende buitenwereld? Blijf je hopen dat men massaal gaat inzien hoe het zit? Ik hoop nergens op, ik wacht nergens op, doe mijn eigen ding. En ja, genieten van het leven. Hoe simplistisch, maar o zo waar. Heel simpel niet je laten meenemen door alle archonten op de weg. Eigen keuze.

  4. Guido (2.1), waar is overigens de ‘ik vind’ en/of ‘mijn mening’ gebleven in jouw reactie?

  5. “emoties” uit het hoofd, blokkeren het pad vanuit het hart.
   Emoties ofwel frustraties/ wanhoop.
   Laat je je meenemen door de archonten?

  6. Hoi Guido, ik open een dialoog en jij reageert met een monoloog. Dood spoor dus.
   Geheel on topic wil ik een dialoog aangaan over het feit dat de vrijheidsbeperkende maatregelen onverminderd doorgaan. Daar kun jij of ik met onze mooie verhalen niets aan veranderen. Het enige wat het wel zou kunnen veranderen is dat men inziet dat men lijdt aan cognitieve dissonantie. Dat gaat dus niet gebeuren. Heel stellig van mij geschreven, dat klopt.
   Ik ben benieuwd of er iemand hier een positieve draai aan kan geven en met mij een dialoog wil aangaan.

   Ipv reageren op mijn reactie ben je (Guido) aan het ventileren. Mooie grote foto’s erbij om een ieder nog maar eens te overtuigen waar het om gaat volgens jou.
   Dat doet mij vermoeden dat dit verhaal alleen maar bedoeld is om men massaal geld te laten gaan pinnen en waarmee dus de financiële ondergang wordt ingezet. Waarom doe je dan niet gewoon oproep hiervoor ipv dit verhaal waarmee je de mens hiertoe wilt prikkelen alsof het een eigen idee van de lezer zou zijn?
   Tevens zou je ook uit het artikel alles kunnen verwijderen wat betrekking heeft op de vrijheidsbeperkingen. Dan kan men er niet op reageren, dan hoef jij er ook niet meer op te reageren wat je toch al niet deed. Tevens kun je dan ook mijn reacties weghalen en bestempelen als ‘off-topic’ wat je graag doet.
   Dat scheelt dan weer een hoop comments.

  7. Ik zeg dit soort dingen niet vaak, maar ik vind je een slome tante Sun. Monoloog..? Ik.. hahahahaaa En hoe noem je dan 4 reacties van jou, onder 1 reactie van mij, die je typeert als monoloog.. Het ga je goed Sun.

  8. Lol, is er ook een ander woord dan ‘sloom’? Ik vind het namelijk niet passen. Je klinkt zo rigoureus, zo definitief Guido..
   let the Sun shine 😉 <3

  9. Vroeger al een hekel aan de ‘juffrouw-voor-de-klas’.. En zo wordt je groot van de dingen die je ’teasen’.. 😉

  10. Toch vreemd dat mensen elkaar van alles gaan lopen beschuldigen zoals niet goed lezen ed terwijl ze zelf helemaal geen benul hebben dat ze zelf commentaren geven die totaal niets met het geplaatste artikel te maken hebben waardoor het mogelijk voor andere lezers niet zo interessant meer is om te proberen een goede discussie aan te gaan zodat er misschien oplossingen voor eventuele problemen gevonden zouden kunnen worden.
   Voorbeelden.
   Wat hebben de opmerkingen zoals wanhoop/frustraties en archonten en je daar door laten meeslepen vandoen met het onderwerp waar het over zou moeten gaan?
   Volgens mij zijn dat uitdrukkingen van hoe iemand iets ervaart.
   Wat betreft archonten iedereen mag en kan geloven wat hij/zij wil maar er zijn ook mensen die daar niets mee van doen hebben of willen hebben.
   En als klap op de vuurpijl gaat men dan ook nog verwijten lopen maken die helemaal nergens over gaan zoals mensen tot pinnen aan te zetten en reacties verwijderen en zelf geen reactie geven waarvan Guidoj beschuldigd wordt terwijl hij meermaals reageert.
   Nee Sun en zij die hem bijval gaven misschien is het beter eerst eens naar jezelf te kijken.

  11. @ arnold
   Zou het kunnen zijn dat je de zaak een beetje teveel vanuit één bewustzijns-nivo bekijkt? Dat er meerdere zaken spelen waarvan je vanaf het nivo waarop je kijkt geen weet hebt. En kan dan het nut van ‘zaken die er niets mee te maken hebben’ wellicht het topic op een dieper nivo behandelen, zelfs jouw visie en inzicht verbreden? Ik denk van wel!
   Je lijkt me zeker in staat te begrijpen dat de wereld waar je naar kijkt niet alleen op een materieel nivo bestaat doch ook een energetische kant heeft. Dat realiserende kun je ook zien dat archonten wel degelijk een rol spelen in elke aan de materiele wereld gelieerde zaak. En natuurlijk al helemaal als we het over geld hebben , het verslavende systeem bij uitstek!

  12. Marcel.
   Alles is mogelijk natuurlijk maar waar het mij omgaat is dat verwijten over en weer geen doel dienen en afleiden van waar het om zou kunnen/moeten gaan.
   Er zijn genoeg artikelen die gaan over Archonten en andere onderwerpen die aantonen dat alles met elkaar verbonden is.
   Hier gaat het naar ik meen over gewoon alledaagse voorbeelden waar mensen mee van doen hebben en waar de initiatiefnemers iets aan willen proberen te doen.
   Dat archonten hiermee van doen hebben kan waar zijn maar ik denk dat er genoeg mensen zijn die dit niet weten of dit als onzin afdoen waardoor een reactie van hun kant mogelijk achterwege blijft.
   Ook al zouden er groene wezens op mars leven als iemand met dat verhaal naar mij toekomt zou dat ook bij mij vraagtekens oproepen.
   Daarom denk ik dat het verstandig kan zijn gewoon begrijpbare taal voor iedereen te gebruiken zodat het geloofwaardig is/blijft.

  13. PS.
   Laatst heb ik een gesprek gehad met iemand waarvan bekend is dat hij financieel erg goed bij kas zit.
   Dit was een hotel eigenaar die elke dag zo,n beetje hetzelfde doet,namelijk opstaan naar de zaak tot s,avonds laat om vervolgens te gaan slapen waarna het de volgende dag weer opnieuw begon.
   Ik vroeg aan hem of hij het leven wel leefde wat hij eigenlijk zou willen leven of dat constant geld najagen voor hem belangrijker was.
   Ik zei je hebt dan misschien wel geld maar wat heb je daar aan als je elke dag hetzelfde doet?
   Toen zei hij binnenkort ga ik op vakantie naar het buitenland want als ik hier blijf heb ik geen vakantie omdat ik dan ivm de zaak niet met rust gelaten wordt.
   Tijdens de eerste dag van zijn vakantie maakte hij zelf contact per mobiele telefoon met zijn personeel om te vragen of ze dit of dat al hadden gedaan,marcel ik denk dat jij wel begrijpt wat ik hiermee wil zeggen toch?

  14. Heeeey Friezin ik wil je wel een keertje in het eggie ontmoeten, geen haast op zich maar die intentie heb je nog tegoed van mij Odette, ik snap nog steeds geen lor van ‘rel-aties’ dusz maak je daar geen zorgen over, dat doet een ander maar, tenzij je het gestuntel geklungel gehork geblunder en soms ineens echt lieff als tie het maar wat langer zou kunnen volhouden net als die Grimas, voldoende kan vinden, ach je weet nooit hoe een aap een koe vangt, vasthouden is heel wat anders das logisch, en geen minuut later ga ik al weer energetisch vreemd met Sun of weet ik welke ‘willekeurige’ Isis maar daar moet je maar tegen kunnen, praktisch niet erg handig vandaar monthy phyton gegarandeerd. oh jah nu eerst ouwe collega charmeur Tempelier Marcy Messias Messenger Messy kieken ofcourse natuurlijk, kan ik mij op verheugen op regenachtige bliksemse huiselijke middag.. oh ken jij Carola toevallig ook? doe die er maar bij, tis moeilijk kiezen als je zo Geweldig bent als ik haaaaaaaah. walgelijk liedje maar schoot me zo te binnen; (nooit eerder gehoord dat ie in het begin zo erg klinkt als Peter R.)

   Peter Blanker – Het is moeilijk bescheiden te blijven
   https://www.youtube.com/watch?v=vxqgcdnPjOM

   http://www.encyclo.nl/begrip/friezin

  15. Odette/Hyper
   Misschien had ik beter geen reactie gegeven(kan opgevat worden als politieagentje spelen)wat niet de bedoeling was.
   Moest ik iets verkeerds hebben gedaan of niet goed begrijpen dan zou ik het op prijs stellen dat dit gewoon gezegd wordt.
   Verwijzingen zijn misschien voor jullie wel te begrijpen maar ik mis kennelijk iets wat mag ik begrijpen uit de verwijzingen?

  16. OK dan een liedje wat ik wel toepasselijk vind vooral bij bovenstaand artikel.
   Andre Hazes
   Kleine jongen op school al zul je merken dat alles draait om cijfers en om macht…….

  17. Arnold, Het had niets met jouw schrijfsel te maken, maak je geen zorgen. Op het WTK zijn sommigen hier van ‘den beginne’ en hebben veel met elkaar meegemaakt, soms met het bindend room en soms met hete pepers aangezien iedereen zijn eigen tijdlijntje loopt. Er is al veel gebeurt hier op het forum daar ze elkaar al langer kennen, ook al menen sommige van niet…
   Blijf lekker reageren op jouw integere manier 🙂

   Hyper, mooi man, een Friezin ontmoeten? Ik moet je teleur stellen daar mijn familie al drie generaties in het Kaninefatenland woont.
   https://nl.wiktionary.org/wiki/Kaninefaat
   En ook nog even dit
   http://www.gymwithjim.com/wp-content/uploads/2015/01/gym_o_1039794.jpg
   Nou ja zo is het toch ook mooi? Positive vibes, Odette

 3. We betalen met ons allen jaarlijks zo,n 70% aan belastingen en BTW aan de staat.
  Vandaag kwam daar bij dat gewoon bronwater zwaarder belast gaat worden(water is een van de eerste levens behoeften)gewoon om een gat in de begroting te dichten.
  Tot op heden wordt de bevolking steeds weer gedwongen meer af te dragen aan de staat zoals nu ook weer gebeurd onder de noemer om het gat in de begroting te dichten.
  Het kabinet hoopt hiermee 30 miljoen op te halen.
  Als ze zich zo druk maken over 30 miljoen snap ik niet dat Rutte zo makkelijk 5 miljard kan weggeven zogenaamd als steun aan Griekenland zonder uitleg aan de bevolking te geven hoe hij dit verantwoorden kan.

 4. Handje contantje, liefst zonder de btw en het allerliefst ruilhandel.
  In de bijbel werd al geklaagd over “tienden” belasting. Als ondernemer moet je ongeveer de helft afstaan, plus nog eens alle andere vormen van belasting.
  Zou het nog naar een goed algemeen doel gaan dan kan ik er nog mee leven, maar de overheid en de EU is grotendeels een geldverslindende parasiet die een lintwormkoekie van hell verdient, meer niet.

 5. Het probleem is dat niet meer kunnen reizen met kontant geld. Neem de ov kaart. Je moet een bankkaart hebben anders kan je de ov kaart niiet opwaarderen. Doe je daar niet aan mee ben je duurder uit. En nog even en je mag niet meer zonder ov reizen. Zo kunnen ze precies zien waar je naar toe gaat. In de trein komt een man naar je toe en vraagt of hij je kaart mag scannen. Waarom? Het was geen kondukteur want die kwam daarna.
  Hoe los je dat soort onzin op? En dan is er ook nog het probleem van je inkomen. Zonder bankrekening krijg je geen geld. Vreemd toch?

  1. Perfecte voorbeelden die zouden moeten dienen als waarschuwing.. Zeker zoals je doet, met de gekoppelde privacy-statement.

  2. Vroeger kon je op de bus stappen en cash betalen aan de chauffeur.
   Laatst wilde ik met de bus mee en werd mij verteld dat ik een OV kaart nodig had(ik reis bijna nooit met het openbaar vervoer)vandaar dat ik zo,n kaart niet heb.
   Toen werd verteld dat ik zo,n kaart in een stad verderop kon kopen omdat ze dat op het dorp waar ik woon niet doen.
   Probleem is dan dat je eerst naar de stad kan fietsen om een OV kaart te kopen en vervolgens moet je ook weer terug fietsen met de OV kaart die je dan in de stad hebt gekocht maar waar je niets meer aan hebt omdat je in eerste instantie naar die stad wilde met de bus.

  3. Klopt niet, je kunt op de grotere stations nog steeds met constant geld kaartjes kopen.
   Ik woon in het buitenland en betaal als ik weer eens in Nederland ben met constant geld. Ook in bussen betaal met constant geld .

   Als ik in Nederland aankom pin ik €1250,- en betaal alles met constant geld en pin niets ! Het liefst koop ik bij de plaatselijke winkelier om zoveel mogelijk de multinationals te mijden.
   Zijn er alleen pinautomaten vraag ik of iemand een kaartjes voor mij wil kopen en betaal met cashgeld die person !

 6. Fantastisch artikel. Goed dat er mensen zijn die beseffen wat er allemaal aan de hand is. Het vervelende is dat het allemaal nog veel erger is alles wat in dit artikel is beschreven. Dit artikel beschrijft het instrument om ons in een nieuwe wereldorde in 2030 tot superslaaf te maken. In dienst van de rijken en machtigen van deze wereld (stuk of 13 superrijke families met daarboven een geheime bovenlaag). Verveldender is dat deze groep superoccult is en het kwaad aanbid en verder niets op heeft met gewone mensen zoals jij en ik. Om dit doel te kunnen bereiken moet iedere vorm van identiteit worden afgeschaft. Dit doe je door een munt (euro) te maken. Vervolgens zorg dat je dat er niet meer contant betaalt kan worden. Daarboven voeg je landen samen. Daarom heeft de EU het zo druk om zoveel mogelijk landen er bij te betrekken, opdat het toekomstige leger van deze wereldorde (NAVO) terreinwinst kan boeken. Rusland heeft het verrekte goed in de gaten wat er aan de hand is. Last but not least worden we beheerst met camera’s, heeft men het heel druk om de eigen mensen te bespioneren. Zijn computergiganten (o.a. microsoft en apple) bezig alle data, maar dan ook echt alle data tot zich te nemen (tot en met wifi-password aan toe). Terug naar de basis het geld. De roverheid heeft het heel druk met mensen uitkleden. Doel is nl. armoede. Dan heb je namelijk geen tijd om in opstand te komen tegen al dit genoemde verderf. Het wordt alleen niet openlijk gezegd. Het mag zogezegd niet opvallen. Hoe meer bewustwording er is, des te slechter kunnen “ze” er tegen en des te meer stagnatie treedt op bij bereiken van dit doel. Maar ook: des te meer onze vrijheid behouden blijft. Daarom begin bij het begin, draag bewustwording uit en vecht voor iedere cent contant. De enige manier om vrijheid te behouden. Er is bijna geen alternatief (ja naar India of Iran of Noord Korea verhuizen of de jungle opzoeken. Er zijn helaas nog te veel mensen die denken dat het huidige leven “het leven” is en dat het zo een vaart niet zal lopen. Wij moeten deze mensen wakker maken en de ogen laten openen. Daarom is deze site een hele goede.

  1. Dat mensen zolang mogelijk hun hypotheek willen blijven betalen snap ik.
   Wat ik niet snap is dat bv bankmedewerkers/sters mensen opbellen of brieven schrijven met de vraag of je wilt gaan internet bankieren.
   Op het moment dat zij die telefoon in de hand hebben of die brief schrijven hebben zij nog werk,alleen vragen zij aan de ontvanger van dat telefoontje of van die brief of zij willen meehelpen aan iets wat op langere termijn hun ontslag betekend omdat zij dan niet meer nodig zijn omdat alles per computer zal gaan.
   Zo is het ook gegaan met de invoering van de pinautomaten.
   Toen deze geplaatst waren zijn veel medewerkers/sters ontslagen die eerder cash geld aan de mensen gaven via de balie.
   Zo gaat het ook vaak in fabrieken mensen worden vervangen door machines.
   Waar vroeger 10 of meer mensen aan de lijn stonden heb je nu nog maar een monteur/elektricien nodig om de machine draaiende te houden.
   Nooit hoor je over zulke dingen de vakbonden,wat logisch is want als ik naar W.Kok,P.Rosenmuller en A.Jongerius kijk die hebben wel allemmaal als oud vakbonds mensen een mooie goedbetaalde baan wat bij mij in ieder geval vraagtekens oproept.
   Uitzendbureaus zij waren en zijn niets anders dan bureaus die er voor gezorgd hebben dat mensen hun vastigheid(vaste contracten)kwijt raakten wat in het belang van de bedrijven is/was omdat een kracht via het uitzendbureau elk moment naar huis gestuurd kan worden zonder doorbetaling en risico voor het bedrijf.
   Voor ZZP ers geldt hetzelfde de bedrijven hebben geen risico meer en alle sociale premies zoals pensioen ed zijn voor rekening van deze ZZP ers.

  2. “Waar vroeger 10 of meer mensen aan de lijn stonden heb je nu nog maar een monteur/elektricien nodig om de machine draaiende te houden.
   Nooit hoor je over zulke dingen de vakbonden,wat logisch is want als ik naar W.Kok,P.Rosenmuller en A.Jongerius kijk die hebben wel allemmaal als oud vakbonds mensen een mooie goedbetaalde baan wat bij mij in ieder geval vraagtekens oproept.”

   Rake opmerking, Arnold!
   Mooi toch, dat we niet meer 40 uur/week geestdodend werk hoeven te doen, ons beroepsleven lang!
   Maar ja, daardoor dus wel meer werkeloosheid; tenzij!
   Tenzij we het noodzakelijke werk gelijkelijk verdelen. Daarom schrijf ik regelmatig in reacties dat onze huidige werkweek DRASTISCH ingekort moet worden; dat zou toch ook normaal zijn en de hoogste tijd worden.

   Waarom horen we met name politici en vakbondsmensen hier nooit over? Blijkbaar wil men die tweedeling doelbewust! Enerzijds the obedient workers, anderzijds de uitkering afhankelijken.

   Ik zag destijds in het journaal (in aanloop naar de vorige tweede kamer verkiezingen) Wouter Bos op een sinaasappelkissie hard roepen: “Wij willen werk, werk, werk, werk en nóg eens werk!” Het moest er blijkbaar in gepéperd worden. De meeste mensen kunnen het ook [nog] niet anders zien. Ik vertel dit inzicht zeer regelmatig als ik de kans krijg; zoals in de wachtrij bij de supermarktkassa of …. En zeg er bij dat hier over praten met vrienden, buren, familie, collegeï – voor zover die het willen horen – van groot belang is (om uit de huidige werkslavernij te geraken). Volgens mij zet dit verhaal aan hen (en niet: “aan ze”), zij het beperkt, zoden af!
   Sámen uit de matrix, samen óp naar het eenheidsbesef. Of, zoals Karel Gibbels eenvoudig zegt: weer gaan leven vanuit onze harten (dus geen tweedeling meer, geen concurrentie, geen financiële wedijver, enzovoort). http://kagibweteninhethart.blogspot.nl/
   http://het-weten-in-je-hart.clubs.nl/

 7. Z’n 95% van de mensen is nog in een diepe slaap. Ik kon daar niet langer tegen en wilde zoveel als mogelijk is uit dit zieke systeem. Ik ben dan ook naar het buitenland verhuisd en woon nu in een land waar 99% cash betaald wordt. Het is hier ondenkbaar om cashgeld af te schaffen. Ook hier proberen banken via persoonlijke benadering je over te halen om te internetbankieren maar dat weiger ik te doen. Ik betaal alles cash , electriciteit, water , boodschappen … Alles !!

  Ook als ik naar Nederland kom dan pin ik €1250,- en betaal alles cash. Zijn er alleen betaalautomaten dan vraag ik iemand voor mij te pinnen en betaal ik die persoonlijke met cashgeld.

 8. Laten we die 95% eens met zijn allen gaan wakker schudden en handjecontantje.org een handje helpen door op ieder bankbiljet dat wij pinnen en uitgeven een boodschap te schrijven.
  Zoals bv “handjecontantje.org”
  U begrijpt het effect waarschijnlijk. Ieder biljet gast door vele handen. Soort van mond tot mond reclame. maar dan anders.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.