Advertentie

Emoto – pathie…


Het werk van Dr. Emoto op het gebied van de relatie tussen intenties en onze woorden, is baanbrekend
Het werk van Dr. Emoto op het gebied van de relatie tussen intenties en onze woorden, is baanbrekend

Bij het overlijden van de waterprofessor, dr. Masaru Emoto.. Dr. Emoto overleed op 17 oktober jl. op 71-jarige leeftijd.. Geboren in 1943 in Yokohama, Japan legde hij zich, na zijn universitaire studie, toe op alternatieve medicijnen. Hij kreeg in 1992 zijn certificaat van de ‘Open International University’ en mocht zich vanaf die tijd ‘Doctor of Alternative Medicine’ noemen. Daarbij ging toen zijn aandacht al -en vooral- uit naar water, water als drager van informatie om te helen.. Hij kende het concept van het micro-klusteren van water, via de ‘Magnetic Resonance Analysis technology’. En toen begon zijn zoektocht naar het mysterie van water.

Niet lang daarna ontving hij wereldwijde eer voor zijn baanbrekende onderzoek naar de verbinding van water met ons individuele en collectieve bewustzijn. Hij ontdekte dat water de energetische lading aanneemt van frequenties, zoals muziek, woorden en zelfs gedachten..! Hij bevroor het water dat aan deze frequenties was blootgesteld en schaafde van dit ijs, een dun plakje, zodat hij het onder de microscoop kon leggen. Het resultaat was en is nog steeds VERBLUFFEND..

Met dit werk als basis, werd hij de auteur van de baanbrekende fotoboeken over deze boodschap van water: ‘Messages from Water’, ‘The Hidden Messages in Water’ en ‘The True Power of Water’. In dat opzicht was hij een voorvechter van vrede, in relatie tot water. Een week geleden was zijn nieuwe waterkalender 2015 nog van de drukpers gerold. Peace, love & light..! We slaan in dit artikel ook de brug tussen het werk van Emoto en homeopathie, een geneeskunst, die feitelijk gebaseerd is op dezelfde machtige eigenschap van water, om informatie vast te houden. Een energetisch patroon van een fysieke stof vast te leggen, alsof het om een foto gaat, waarbij licht op miraculeuze wijze is vastgelegd op een stuk papier of een digitale drager..! Over de macht van water en over de nederigheid van hen die in dienst staan van haar potentie.

x

* * *

x

Emoto homeopathie ijskristal

x

x

x

Emoto – pathie…

2014 ©  WantToKnow.nl

x

Masaru Emoto studeerde af op de universiteit van Yokohama met de focus op ‘Internationale Betrekkingen’, een prachtige symboliek voor zijn latere werk.. In 1986 richtte hij in Tokio de ‘IHM General Research Institute’ op, waarvan hij directeur werd. In 1992 haalde hij, zoals gezegd, een certificaat van de Open International University for Alternative Medicine in India. Emoto was tevens voorzitter van de non-profit organisatie ‘International Water for Life Foundation’.
En natuurlijk is hij bekend geworden door zijn bijzondere onderzoek naar de energetische eigenschappen en geheugeneffecten van water. De conclusie die 1000-den keren werd bewezen, door herhaalde experimenten, is dat water een geheugencapaciteit heeft. Water is in staat positieve en negatieve straling op te nemen uit de omgeving, die zich weerspiegelen in het ijskristal, wanneer er een foto van dit kristal wordt gemaakt.

Slide #7: This is very polluted and toxic water from the Fujiwara Dam in Japan. Slide #8: TThis is the same water from the Fujiwara Dam, after Buddhist monks had offered a prayer over it. Through the monks chanting they were able to purify the water. Prayer—sound coupled with intention seems to have the ability of restoring water to its natural, harmonious geometric symmetry.
Links zie je een foto van het ijskristal van het sterk verontreinigde en giftige water uit het stuwmeer van de Fujiwara Dam in Japan. De foto ernaast (rechts) is hetzelfde water-ijskristal maar dan genomen, nádat boeddhistische monniken een zegen over het water hadden uitgesproken. Via de chanting van deze monniken bleek het water zich dus gezuiverd te hebben. De combinatie van intentie met het gebeds-geluid blijken de potentie te hebben om water terug te brengen naar haar natuurlijke en harmonieuze geometrische symmetrie..!

x

Uit het bijzondere baanbrekende onderzoek van Masuro blijkt zijn originele geest. Hij realiseerde zich dat water in de vorm van bevroren ijskristallen de ware natuur van het water kon laten zien. Door middel van speciale technieken, maakte hij foto’s van ijskristallen, gebruik makend van water dat uit verschillende bronnen kwam en dat aan verschillende omstandigheden was blootgesteld, zoals geluiden of beelden.Water dat positieve gedachten had meegekregen, bleek er veel ‘mooier’ en vooral ‘harmonieuzer’ uit te zien, dan het water dat bijvoorbeeld naast een mobiele telefoon had gestaan of water dat uit een vervuilde rivier kwam.

Emoto concludeerde uit deze foto’s dat deze externe effecten invloed hebben op de energetische structuur van water. Emoto werd auteur, want zijn verhaal diende verteld, deze informatie diende de wereld te bereiken.. En dat gebeurde..! Alle boeken werden bestsellers, ‘Messages from Water’ (De boodschap van water), ‘The Hidden Messages in Water’ en ‘The True Power of Water’…

De verschillen tussen ‘mooie’ en ‘lelijke’ kristallen, bleken keer op keer karakteristiek hetzelfde patroon te vertonen.. Water uit bronnen en stromen in de bergen bestaat uit prachtige symmetrische kristallijne structuren, terwijl water uit vervuilde of stilstaande waterbronnen misvormde kristallen laat zien. Gedistilleerd water dat eerder is blootgesteld aan klassieke muziek toont ook delicate, symmetrische kristallijne figuren..!  Wanneer de woorden ‘Dank je’ zijn bevestigd op een fles gedistilleerd water, blijkt de symmetrie van bevroren waterkristallen dezelfde vormen aan te nemen als water dat is blootgesteld aan Bach’s “Goldberg Variaties” (ook in dank geschreven..!).

Het lijkt je reinste tovenarij, maar de wetenschappelijke implicaties blijken enorm..!
Wanneer water wordt gebombardeerd met heavy metal muziek of gelabeld met negatieve woorden, of wanneer er negatieve gedachten of emoties op worden gericht ontstaan chaotische gefragmenteerde structuren. Terwijl water met toegevoegde aromatische bloemenolie de neiging heeft, om de vorm van de oorspronkelijke bloemen aan te nemen.. De foto’s van Emoto maken duidelijk dat onze gedachten (positief of negatief) in de fysieke objecten om ons heen worden weerspiegeld.

Het ijskristal van Emoto waarin de gedachte is 'vastgelegd': 'Liefde en dankbaarheid'..!
Het ijskristal van Emoto waarin de gedachte is ‘vastgelegd’: ‘Liefde en dankbaarheid’..!

Soms, wanneer onze affirmaties of gebeden niet direct tot gewenste resultaten leiden, lijkt het alsof onze affirmaties vergeefse moeite zijn. Door de foto’s van Emoto realiseren we ons echter, dat effecten onzichtbaar kunnen zijn voor het menselijk oog, maar ze zijn er wel degelijk! Wanneer we in liefde naar ons lichaam kijken zal het reageren. Wanneer we liefde en dankbaarheid betonen aan de aarde, zal het levende wezen ‘Aarde’ reageren.

Want ons eigen lichaam bestaat voor een hoog percentage uit water. De oppervlakte van de aarde bestaat ook voor meer dan 70% uit water. Water is actief, het leeft en het reageert op onze gedachten en gevoelens. Hieruit mag blijken dat we macht hebben, door onze gedachten en intenties kunnen we ons zelf en de aarde helen. Heel eenvoudig! Dat vooral, want overal is water, dus heling ligt letterlijk en figuurlijk ‘om de hoek’.. Of we nu deelnemen aan wereldwijde meditatiesessies of zelf werken aan een liefdevol hart en vredige geest, wij kunnen de aarde helen en een schone prachtige wereld creëren voor de kinderen van de volgende zeven generaties.

En vanuit de gedachte en het baanbrekende, revolutionaire werk van Emoto is het nog maar een kleine stap, voor mensen met een open geest, om homeopathie te ‘snappen’, zo daar behoefte aan mocht zijn… Wij noemen het, na het overlijden van Masaru Emoto, nu in dit artikel even:

Emoto-pathie… 

Homeopathie is de wetenschap waarbij wordt genezen op basis van gelijkaardige trillingen. De universele wet van overeenstemming zegt in essentie: het gelijkende wordt door het gelijksoortige genezen. Homeopathie is gebaseerd op dit gelijksoortigheidsbeginsel. Breng een remedie met een bepaalde frequentie naar de patiënt met een gelijkaardige trilling en genezing van de zieke zal het effect zijn. Het is de vibratie, de informatie in de verdunning van de stoffen, die een reactie oproept.

Bewijzen voor de holografische aard van allesverenigende velden, waarover de laatste jaren veel wordt geschreven – het zogenaamde nulpunt veld [2]), het psi-gebied van paranormale verschijnselen, Ervin Laszlo’s Akasha veld [3] en Rupert Sheldrake’s morfische resonantie velden [4] – hebben allemaal één gemeenschappelijk kenmerk: gevoeligheid voor dezelfde trillingen.. En het water dat daarbij vaak als informatiedrager functioneert. Dienstbaar en transparant..!

Als men een laser schijnt op een holografisch beeld met veel ingebedde hologrammen, zullen alleen die hologrammen die dezelfde frequentie van de laser hebben, naar voren komen en zichtbaar zijn. Omdat zaken die dezelfde trilling hebben samen resoneren en elkaar natuurlijk versterken, net zoals twee vioolsnaren op dezelfde toonhoogte met elkaar resoneren, is het deze eigenschap van resonantie die ook wordt aangehaald om uit te leggen hoe ieder van ons kan communiceren met mysterieuze gebieden zoals de PSI of Akasha-velden.

Het is vooral het dappere wetenschappelijk onderzoek van Dr. Rupert Sheldrake, dat onze onlosmakelijke verbinding met 'Het Veld' aantoont..
Het is vooral het baanbrekend-dappere, wetenschappelijke onderzoek van Dr. Rupert Sheldrake, dat onze onlosmakelijke verbinding met ‘Het Veld’ aantoont.. We zijn niet alleen, we zijn ONVERBONDEN, ONAFSCHEIDELIJK..!

Dan blijken fenomenen als helderziendheid, voorspelling en andere vormen van psychische perceptie relatief simpel te kunnen worden verklaard. Mensen halen uit die velden informatie waarmee zij persoonlijk dus ‘resoneren’. De unieke resonantiefrequentie van ieder individu, die wordt bepaald door levenservaring, het fysieke lichaam en het energielichaam, legt dus grenzen aan wat men kan waarnemen. En misschien moeten we daar ook maar gelukkig mee zijn..! Zouden we anders niet gierend gek worden..?!

Rupert Sheldrake, baanbrekend wetenschapper!
Het door bioloog Rupert Sheldrake geïntroduceerde begrip ‘morfische velden’ gaat eveneens over de theorie van resonantie. Zijn wetenschappelijke hypothese is gebaseerd op de veldtheorie, wat een psychologische theorie is, ter verklaring van de interactiepatronen tussen een individu en zijn sociale omgeving. De term ‘morfisch veld’ omvat morfogenetische, gedrags-, sociale-, culturele- en geestelijke velden. Groeperingen kunnen via de morfische velden, die feitelijk een collectief geheugen vormen, simpel informatie putten, die voor anderen dus niét bereikbaar is..!

Kleinere groepen, zoals een gezin of getrouwd stelletje, kunnen resoneren in een kleiner gefocust gebied. Zij hebben als het ware toegang tot hun eigen ‘private frequentie’. Sheldrake suggereert dat morfische velden de werking van menselijk geheugen kunnen verklaren. Herinneringen worden volgens hem niet opgeslagen in de hersenen, maar in het omliggende morfische veld. Ons brein haalt de herinneringen uit dat morfisch veld door middel van resonantie. Zoals een radio, die de golflengte zoekt van zijn eigen privézender. En in die radio zitten de stations ook niet opgesloten in de ontvangers..

Het bestaan ​​en het belang van gelijkenis in frequentie is ook opgedoken bij experimenten met ‘PSI’. Deze aanduiding wordt in de parapsychologie gebruikt als aanduiding voor parapsychologische fenomenen, zoals buitenzintuiglijke waarnemingen, helderziendhei en psychokinese. Mensen die begaafd zijn in psychokinese – het vermogen om fysieke objecten te beïnvloeden met de geest – beschrijven de ervaring als ‘een gevoel van resonantie’ met die objecten.

Stel je eens voor, dat er een apparaat zou zijn dat onze gedachtepatronen kan meten en stel je voor dat die gedachtenpatronen door iets allemaal dezelfde kant op gaan, zodat er een harmonieus geluid te horen is. Psychologen Roger Nelson van de Amerikaanse Princeton universiteit en Dean Radin, auteur van het boek ‘The Conscious Universe’, hebben in dat verband fascinerende dingen ontdekt. Zij ontwikkelden in het ‘Princeton Engineering Anamalous Research’- (PEAR) laboratorium, een apparaat, dat het effect van ons collectieve bewustzijn op materie kan meten..!

De meest opvallende reactie kwam op 9/11, de grootste correlatie tussen de machines ooit. Verbazingwekkender is het feit, dat deze correlatie al een paar uur vóórdat de eerste toren werd geraakt merkbaar was! [8, 9] Is dit een voorbeeld van collectieve voorkennis?

‘Random Events Generator’ (REGs)
Dit apparaat noemt men een zogeheten ‘Random Events Generator’ (REGs). Deze apparaten maken gebruik van elektronische signalen die voortdurend worden uitgezonden; een soort statische ruis die een volledig willekeurig patroon laat zien. De wetenschappers van Princeton plaatsten de instrumenten (regs) eerst op evenementen waar mensen op hetzelfde gericht zijn en daarom feitelijk dezelfde frequentie voortbrengen, of zogezegd ‘gelijk trillen’. Dit zijn bijvoorbeeld muziekfestivals, religieuze evenementen en zelfs bij de uitreiking van Oscars, de ‘Academy Awards’. De resultaten van hun experimenten, waren zoals ze hadden voorspeld; de output week ver af van de norm [6,7].

Vanwege dit verschijnsel kozen Radin en Nelson voor proeven met nog grotere veldeffecten. In 1997 plaatsten zij 50 regs op willekeurige plaatsen in de wereld en wachtten af of deze apparaten grote wereldgebeurtenissen zouden oppikken. De resultaten waren verbluffend. De tien jaar erna onderzochten Radin en Nelson de effecten van 205 grote wereldgebeurtenissen. De meest opvallende reactie kwam op 9/11, de grootste correlatie tussen de machines ooit. Verbazingwekkender is het feit, dat deze correlatie al een paar uur vóórdat de eerste toren werd geraakt merkbaar was! [8, 9] Is dit een voorbeeld van collectieve voorkennis?

Minder gruwelijke gebeurtenissen dan 9/11 roepen gevarieerde reacties op (en resoneren en versterken elkaar niet), maar écht beangstigende gebeurtenissen hebben de neiging om meer coherente reacties op te roepen. Uit dit onderzoek blijkt dat bijna alle mensen op aarde ‘op dezelfde golflengte’ zaten op 9/11. Er lijkt een eenheid of diepe verbondenheid te zijn tussen alle mensen, tussen bewustzijn en materie, iets wat ten grondslag ligt aan het leven en de werkelijkheid. Een bijzonder fundamenteel hoopgevende boodschap, nietwaar?
Synchonicity quote Carl Gustav Jung 3

x

Synchroniciteit en betekenis velden
Gelijkaardige trillingen worden ook gebruikt om het fenomeen synchroniciteit te verklaren. Dit zijn de door iedereen beleefde ’toevalligheden’ van schijnbaar ongerelateerde gebeurtenissen, die een gemeenschappelijke betekenis lijken te delen [A]. Dit fenomeen is in 1930 beschreven door psychiater Carl Jung [10]. Een van de bekendste gevallen die Jung beschrijft, gebeurde bij één van de patiënten van Jung. Deze vrouw beschreef tijdens een sessie met Jung, haar droom over een gouden scarabee (kever), toen Jung iets hoorde tikken tegen het raam. Toen hij het ​​raam opende vloog een zeldzaam soort kever – het insect dat het meest lijkt op een scarabee in Jungs regio – de kamer in. Hij realiseerde zich dat de mythologische betekenis van de scarabee – Egyptisch symbool voor wedergeboorte – uiterst relevant was voor de problemen van de patiënte.

Carl Gustav Jung
Carl Gustav Jung

Van synchroniciteit is sprake wanneer twee of meer gebeurtenissen min of meer tegelijkertijd optreden in een voor de betrokkene zinvol verband, dat niet noodzakelijk als causaal wordt ervaren. Je ervaart het als ‘meer dan gewoon toeval’ doordat de twee gebeurtenissen met elkaar te maken schijnen te hebben, maar daarbij is het niet zo dat het ene het andere heeft voortgebracht. Of in wetenschappelijke termen:  er is niet direct een causaal verband zichtbaar..! Jung zag synchroniciteit als een ander verklaringsmodel, dat zelfs naast causaliteit (oorzaak en gevolg) zijn plaats verdiende in de wereld. Jung stelde causaliteit zelf, totaal niet ter discussie en wil er ook niet mee concurreren. Net zoals gebeurtenissen kunnen worden gegroepeerd onder ‘oorzaak’, kunnen ze worden gegroepeerd onder hun ‘betekenis’, aldus Jung.

Maar wat we hier willen zeggen, is dat synchroniciteit een belangrijk punt demonstert..! Namelijk dat het universum niet bestaat niet als een koude, zinloze machine van oorzaak en gevolg, maar dat de realiteit is, dat we dagelijks ervaren dat we worden overspoelt met talloze velden van betekenis. Één veld kan de gruwel en het geweld van 9/11 belichamen. Een ander veld kan worden geassocieerd met hoop en wedergeboorte. Elk veld heeft een unieke trillingsfrequentie en voorwerpen, personen, emoties, dromen en gebeurtenissen met gelijke frequentie resoneren met deze trillingsfrequentie en komen samen voor. En dat is precies wat synchroniciteit creëert. Het is zelfs zo, dat verschillende theorieën in de kwantumfysica het bestaan ​​van synchroniciteit vereisen..! [11].

Er kan dus een ander fundamenteel mechanisme in het spel zijn in ons universum naast oorzaak en gevolg. De meesten van ons denken dat alles wat er gebeurt in onze wereld te wijten is aan een aantal causale mechanismen. Maar, veel dingen in het leven kunnen juist worden veroorzaakt door synchroniciteit. Nu het volgende stapje naar homeopathie..!

x

Christian Friedrich Samuel Hahnemann (Meißen, 10 april 1755 – Parijs, 2 juli 1843) was als Duitse arts de grondlegger van de homeopathie. Hahnemann studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Erlangen, waar hij in 1779 afstudeerde. Hahnemann ontwikkelde zijn theorie in een tijd waarin de geneeskunde nog nauwelijks op exacte wetenschap gestoeld was en geen remedie had tegen de meeste ziekten.
Christian Friedrich Samuel Hahnemann (Meißen, 10 april 1755 – Parijs, 2 juli 1843) was als Duitse arts de grondlegger van de homeopathie. Hahnemann studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Erlangen, waar hij in 1779 afstudeerde. Hahnemann ontwikkelde zijn theorie in een tijd waarin de geneeskunde nog nauwelijks op exacte wetenschap gestoeld was en geen remedie had tegen de meeste ziekten.

Genezen
De krachtige invloed van gelijksoortigheid in trilling heeft ook zijn weg gevonden in de geneeskunst. In feite is het de basis van de klassieke homeopathie – ontwikkeld in Duitsland rond 1800 door apotheker en arts, Samuel Hahnemann. Het woord ‘homeopathie’ betekent letterlijk vergelijkbaar (homeo) lijden (pathie). Beoefenaars van homeopathie kiezen geneesmiddelen voor hun patiënten, die zijn gebaseerd op een principe van genezing dat de ‘Wet van Gelijksoortigheid’ wordt genoemd. De homeopathische behandeling bestaat uit het voorschrijven van homeopathica, potentiëringen (stapsgewijze sterke verdunningen in combinatie met schudden) van stoffen die in pure vorm dezelfde symptomen als de te bestrijden ziekte kunnen oproepen. Dit principe kan als volgt worden omschreven:

Indien van een stof is aangetoond dat het een specifiek patroon
van emotionele, fysieke en gedragssymptomen bij gezonde proefpersonen veroorzaakt,
dan kan die stof worden bereid,
zodat personen die lijden aan hetzelfde patroon van symptomen, zullen genezen.

Met andere woorden, homeopathie is de kunst van healing, gebaseerd op vergelijkbaarheid van trillingen. De genoemde ‘Wet van de Gelijksoortigheid’ zegt: “gelijksoortig geneest gelijksoortig.” Breng twee dingen van dezelfde trillingen samen – een remedie en een patiënt – en het effect zal een genezing van de ziekte van de patiënt zijn. Hoe simpel kun je het maken, vond ook Einstein, getuige deze foto hieronder..

Einstein energy matching

Hier is een eenvoudig en kort door de bocht voorbeeld om het principe duidelijk te maken. We kennen allemaal het effect van het drinken van koffie: waakzaamheid, veel gedachten, opgewondenheid, alerte zintuigen en soms hartkloppingen en diarree. Deze symptomen zijn uitingen van de trilling van koffie en koffie veroorzaakt dit bij het drinken. Als een patiënt bij een homeopaat hulp zoekt voor bijvoorbeeld chronische slapeloosheid en de slapeloosheid wordt gekenmerkt door een overactieve geest, opwinding, alerte zintuigen, hartkloppingen en diarree, dan is het waarschijnlijk dat de homeopaat de remedie ‘Coffea Cruda’ – bereid uit koffie – zal voorschrijven.

De patiënt manifesteert namelijk dezelfde ’trillings’-eigenschappen als koffie. En als de symptomen ook overeenkomen met zijn of haar gehele emotionele, mentale en fysieke toestand – dan kan het homeopatische middel ‘koffie’ in homeopathische verdunning de slapeloosheid volledig genezen, de hele patiënt helen. En niet alleen de symptomen van een mens verzachten of onderdrukken, zoals een slaappil dat zou doen.

De drager van Homeopathie.. Water..!!
Het meest controversiële van homeopathie is niet de ‘Wet van de Gelijksoortigheid’, maar de manier waarop de homeopathische middelen worden gemaakt. Het proces van potentiëren, de methode waarmee waar een stof herhaaldelijk wordt verdund en geschud. Deze verdunningen gaan zo ver dat niet één molecuul van de oorspronkelijke stof te vinden is in het medicijn. En preciés dat is spekkie naar het bekkie van de ongenuanceerde tegenstand tegen homeopathie.. ‘Nooit bewezen’, ‘oplichterij’, ‘kwakzalverij’ zijn dan een paar van de verwensingen die homeopathie-aanhangers naar het hoofd geslingerd krijgen..!

2008 Nobelprijswinnaar professor dr. Luc Montagnier heeft geen goed woord over voor de tegenstanders van Homeopathie. ZIjn woorden wijzen op een farmaceutische maffia, zo simpel is het feitelijk..! Misschien een idee dat mw. Schippers even met hem belt, vóórdat ze wetgeving tegen homeopathie aan de Kamer stuurt..?
2008 Nobelprijswinnaar professor dr. Luc Montagnier heeft geen goed woord over voor de tegenstanders van Homeopathie. ZIjn woorden wijzen op een farmaceutische maffia, zo simpel is het feitelijk..! Misschien een idee dat onze mevrouw de minister van Volksgezondheid eens met een Nobelprijswinnaar wil bellen, vóórdat ze wetgeving tegen homeopathie naar de Tweede Kamer stuurt..? Want hoe naïef kun je als minister zijn..?

Maar wat al die scheldende onbenullen vermijden te doen, is de belangrijke energetische signatuur van de homeopathische stof onderzoeken. Die energetische signatuur blijft echter wel bewaard door het potentiëringsproces. De natuurlijke vibrationele kwaliteit van een stof komt vrij en kan worden benut om te helen.Volgens de reguliere wetenschap kan de hoge verdunning van extracten van minerale, plantaardige of dierlijke stoffen geen effect hebben omwille van de extreem hoge verdunning. Het is echter niet de verdunning die telt, maar het is de vibratie, de informatie in of achter de verdunning van de stoffen die telt. Op die manier schuilt er achter alles een vibrerend informatieveld.

Water: een krachtige drager van informatie.. Open-minded wetenschappers beginnen eindelijk een vermoeden te krijgen van hoe de homeopathische remedies zouden kunnen werken. Recente studies hebben aangetoond dat codering van informatie door het potentiëren in water niet plaatsvindt door hun chemische samenstelling van het water; het gaat meer om de hechtingstructuren tussen de moleculen. Blijkbaar is het schudden de kritische stap die deze structuren ontwikkelt.

Professor Rustum Roy van Pennsylvania State University heeft in 2007 als vooraanstaand onderzoeker op het gebied van waterstructuren voor het eerst aangetoond dat extreme homeopathische verdunningen niet alleen water, maar unieke zeer gestructureerde watermoleculen bevatten; ook wanneer er geen moleculen van de oorspronkelijke stof zijn overgebleven in de verdunning [12].

Jarenlange ervaring met homeopathie heeft geleerd dat deze unieke gestructureerde watermoleculen vervolgens kunnen worden overgebracht naar droge korrels en onbeperkt houdbaar blijven als ze correct worden opgeslagen.

Het proces van potentiëren kan worden gebruikt om de energetische handtekening van een stof te vangen. Dit is gebleken uit diverse onafhankelijke wetenschappers en gerepliceerd in meerdere studies. Denk aan het werk van Jacques Benveniste, Frans arts en medisch onderzoeker op het gebied van immunologie. Hij kreeg tweemaal de Ig Nobelprijs uitgereikt. De Ig Nobelprijs is een parodie op de Nobelprijs en wordt ieder jaar in de herfst, een week voor de bekendmaking van de echte Nobelprijswinnaars, uitgereikt voor tien onderzoeken waar men eerst om moet lachen, maar die ook aan het denken zetten. In 1991 kreeg Benveniste de prijs vanwege zijn artikel over… de geheugenwerking van water.

Maar Benveniste is kapot gemaakt;
hij ondervond later teveel tegenwerking. Niet vreemd, hij liet zien dat in feite ieder middel kon worden verdund en toch nog werkzaam was. Daar ga je dan met je farmaceutische industrie. Een miljardenindustrie vervangen door.. water..! Veel medicijnen, maar dan voor dubbeltjes! [14, 15].  Ondanks de aanvallen van de farmaceutische industrie en het verlies van overheidsfinanciering zette Benveniste zijn werk voort. Hij kwam zelfs met nog meer verbazingwekkende resultaten. Omdat hij vermoedde dat de potentiëringsmethode een elektromagnetisch signaal in het water overbrengt, ontwikkelde hij een apparaat dat het digitaal kan opnemen. Vervolgens zond hij dit signaal elektronisch – via e-mail – naar een laboratorium ver weg. En.. het werkte! Ja natuurlijk werkt het, maar theorie en praktijk blijken voor wetenschappers zelfs, twee broertjes van dezelfde familie.. De ene vind je sympathiek en de ander een rotjong..!

Professor Dr. Jacq. Benveniste (1935), ook wel 'mister Homeopathie' genoemd, stierf in 2004 als een gedesillusioneerd man. Inmiddels is er alle reden zijn pionierswerk, rondom het geheugen van water, in ere te herstellen!
Professor Dr. Jacq. Benveniste (1935), ook wel ‘mister Homeopathie’ genoemd, stierf in 2004 als een gedesillusioneerd man. Inmiddels is er alle reden zijn pionierswerk, rondom het geheugen van water, in ere te herstellen!

Benveniste publiceerde in 1997 het artikel in het ‘Journal of Clinical Immunology’ over dit experiment, waarin een specifiek antigeen werd gepotentieerd, opgenomen en ge-emaild werd naar Chicago en overgebracht naar het water in een Chicago laboratorium [16]. Dit water heeft inderdaad antigeen-specifieke effecten op geïsoleerde caviaharten gehad. Beveniste presenteerde het persoonlijk aan de ‘Stanford University Medical School’ in… 1999. Het publiek in de grote collegezaal was echter beleefd ongelovig. Zijn resultaten van de ‘digitale biologie’ waren natuurlijk nog meer verbijsterend en bedreigend, dan Benveniste’s oorspronkelijke artikel in ‘Nature’.

Niet alleen kunnen miljarden doses van een stof met potentiëringsmethoden goedkoper worden bereid. De signatuur van een middel kan ook worden geemaild en worden ingeprent in water, gratis! Ondanks het feit dat andere aanvankelijk sceptische wetenschappers met succes zijn werk hebben gerepliceerd [17, 18], de acceptatie van Benveniste’s werk zal iets van de toekomst worden. Een nieuw bewustzijn in de wetenschappelijke gemeenschap moet groeien. In 2009 heeft het nieuwe onderzoek van Nobelprijswinnaar Luc Montagnier (foto) dezelfde effecten beschreven die Benveniste had gevonden [19].

De betekenis van ziekte
De kracht van potentiëren is de historische ontdekking van de alternatieve geneeskunst homeopathie. Het geeft ons een methode voor het vastleggen van de energetische signatuur van een natuurlijke stof. Maar misschien nog belangrijker is het therapeutische principe van homeopathie, de Wet van de Gelijksoortigheid. Omdat het iets specifieks zegt over velden van betekenis en iets zegt over hun communicatie over en weer.. Er kan zelfs een directe relatie tussen de Wet van Gelijksoortigheid en synchroniciteit zijn..

Psychiater Edward Whitmont was een student van Carl Jung, hij werd later ook homeopaat. In zijn boek ‘Psyche and Substance’ spreekt hij over het verband tussen homeopathie en synchroniteit [20]. Psychiaters weten als geen ander dat patiënten kunnen alterneren tussen specifieke lichamelijke symptomen en mentale of emotionele symptomen. Wanneer de mentale symptomen opspelen kunnen de lichamelijke klachten helemaal verdwijnen en omgekeerd. Dit fenomeen is een illustratie van de psychosomatische aard van ziekte. Ziekte kan zich zowel in de geest en emoties als in het lichaam manifesteren.

Healing Waters (Whizzardproject.com - Wilka Zelders/Jhadten Jewall)
Healing Waters (Whizzardproject.com – © Wilka Zelders/Jhadten Jewall)

In de homeopathie wordt als holistische geneeskunst al lang erkend dat ziekte een body-mind-affaire is. Dat is de reden waarom elke patiënt een uniek patroon van mentale, emotionele en lichamelijke klachten manifesteert – een patroon dat een uiterlijke weergave is van zijn of haar vibrerende staat. Zoals Whitmont zegt, elk homeopathisch middel wordt geassocieerd met een bepaalde trilling. De wet van de Gelijksoortigheid stelt vervolgens dat het samenbrengen van het vibratiepatroon van een patiënt met de soortgelijke vibratie van een remedie genezend kan zijn.

De oprichter van de homeopathie, Samuel Hahnemann gaf dezelfde uitleg. Hij noemde het de ‘Dynamis’ of de vitale kracht – het energetische etherische veld dat het fysieke lichaam omvat, dat door gepotentieerde middelen werd aangesproken. Klassieke homeopaten zeggen gericht te zijn op het versterken en weer in evenwicht brengen van het individu dat de ziekte heeft, in plaats van de ziekteverwekker of het pathologische proces direct te bestrijden of te onderdrukken. Men is gericht op het versterken van de eigen afweer door het stimuleren van het inherent zelf genezend vermogen.

Het feit dat homeopathie voor miljoenen mensen 200 jaar werkt zegt veel over de kracht van de wet van Gelijksoortigheid. Het zegt ook iets over ‘velden van betekenis’ en hun relatie tot ons, wanneer wij ziek zijn. Net als de droom van de gouden scarabee iets zinnigs betekende over de psychologische toestand van de patiënt van Jung. De holistische zienswijze erkent dat elke persoon een unieke manifestatie van ziekte heeft, niet slechts het resultaat van genetische over erving, het is een weerspiegeling van een veld dat vibreert op de kern van hun wezen.

mahatma ghandi homeopathie

Paranormaal Medicijn?
Nog een paar andere fenomenen van homeopathie zijn het waard om hier genoemd te worden. De geneesmiddelproeven op gezonde proefpersonen; deze vinden al 200 jaar lang over de hele wereld plaats. Gedurende één of meerdere dagen neemt een proefpersoon het te beproeven middel in. Vanaf de eerste inname wordt nauwkeurig de verandering in de gezondheidstoestand bijgehouden, de symptomen die veroorzaakt worden door het middel vormen het uiteindelijke geneesmiddelbeeld. Soms zijn er individuele proeven, maar meestal gaat het om proeven van meerdere tientallen proefpersonen. De resultaten van een proef worden vergeleken met die van andere proeven met hetzelfde middel. Hoe meer proefpersonen een bepaald symptoom vermelden hoe groter de waarde van dit symptoom.

Het door de 'anti-kwak' vaak aangehaalde bewijs van de placebo die niet werkt, wordt hen ook al ontnomen.. (klik voor artikel!)
Het door de ‘anti-kwak’ vaak aangehaalde bewijs van de placebo die niet werkt, wordt hen ook al ontnomen.. (klik voor artikel!)

De proeven worden uitgevoerd met behulp van moderne technieken en met dubbelblinde en placebo controles. Noch de proefpersonen noch hun begeleiders weten wie wat heeft gekregen, een echte remedie of een placebo, noch de identiteit van de stof die wordt getest. Toch worden de volgende verschijnselen waargenomen tijdens beproevingen:

In de eerste plaats treden, zodra een proefpersoon de intentie heeft om deel te nemen aan een geneesmiddelproef, vaak direct symptomen op waarvan later duidelijk wordt dat dit een kenmerk van de remedie is – dus voordat de geneesmiddelproef is begonnen! Dit gebeurt niet bij alle proefpersonen, het gebeurt echter vaak genoeg om opmerkelijk te zijn. Net zoals paranormale verschijnselen vaak de normale beperkingen van tijd en ruimte tarten, lijkt door een intentie toegang te worden gekregen tot een energetisch veld van het middel.

Het tweede opmerkelijke aan de ‘provings’ is dat de symptomen die worden ontwikkeld vaak direct de aard van de stof weerspiegelen waaruit een remedie is gemaakt. Vooral bij dieren. Denk bijvoorbeeld aan de geneesmiddelproef met Androctonus die werd uitgevoerd in 1985. Hoewel de proefpersonen niet wisten dat ze een remedie innamen, die was gemaakt van schorpioengif, ontwikkelden ze de volgende symptomen: overmoed, opstandigheid; gebrek aan gevoel en wreedheid; twistzucht en bedrog; de waan dat ze zouden worden aangevallen en het kwaadaardige verlangen om anderen te verwonden; achterdocht; gebrek aan impulscontrole; angst, die werd verbeterd door rond te lopen; afkeer van mensen; en een gevoel dat men afzonderlijk of gescheiden van de wereld was [21].

Het valt op hoeveel van deze symptomen gelijkaardig zijn aan het gedrag van een schorpioen – gewelddadigheid, wreedheid en het niet sociaal zijn. In mijn boek over homeopathie, ‘Impossible Cure’, beschrijf ik het ziektegeval van een man die dankzij Androctonus, genezen werd van ernstige allergieën en hoofdpijn, maar ook een aanzienlijke vermindering de klachten van artritis, hoge bloeddruk en diabetes kreeg.

De man was een fervent jager, geobsedeerd met geweren en messen. Hij vertelde zijn homeopaat hoe hij wachtte op zijn prooi en hoe hij de dieren observeerde en met hen dacht te communiceren. Interessant is, dat schorpioenen ook hun prooi tot zich laten komen, zij kunnen nauwkeurig de locatie van hun slachtoffer opsporen door de trillingen af te tasten. Na het nemen van de homeopatische verdunning van Androctonus werd deze jager niet alleen verlicht van zijn fysieke problemen, maar heel opvallend was het dat zijn interesse in de uitgebreide wapencollectie afnam..! [22].

Denk er eens aan. Het proces van potentiëren kan een methode zijn voor de toegang tot de essentie van de natuurlijke wereld. Zoals Merlijn de Tovenaar, die de toekomstige koning Arthur toont hoe het is om een vis of vogel te zijn, zo leert een proefpersoon die een gepotentieerde remedie neemt wat het is om een schorpioen, een dolfijn, een bloem, of zelfs een mineraal te zijn! Ons hele universum is met elkaar verbonden door middel van vibratiefrequentie en velden van betekenis. En niemand is een eiland..! En het is vooral te danken aan pioniers als Masaru Emoto, dat we verbaasd kunnen zijn over de onmetelijke potentie die onze eigen intentie verscholen gaat..!

animated waterfal

x

* * *

x

Noten

[1] A. Lansky. Active Consciousness: Awakening the Power Within. Portola Valley, California: R.L.Ranch Press (2011), www.activeconsciousness.com.

[2] E. Laszlo. Science and the Akashic Field: An Integral Theory of Everything. Rochester, Vermont: Inner Traditions, p. 47-53 (2004).

[3] E. Laszlo. Science and the Akashic Field: An Integral Theory of Everything. Rochester, Vermont: Inner Traditions (2004).

[4] R. Sheldrake. The Presence of the Past: Morphic Resonance and the Habits of Nature. Rochester, Vermont: Park Street Press, p. 168 (1988).

[5] C. Jung. The Archetypes and the Collective Unconscious. Princeton: Princeton University Press (1981).

[6] R.D. Nelson, et al. “Field REG Anomalies in Group Situations.” Journal of Scientific Exploration, 10(1), pp. 111-141 (1996).

[7] R.D. Nelson, et al. “Field REG II: Consciousness Field Effects: Replications and Explorations.” Journal of Scientific Exploration, 12(3), pp. 425-454 (1998).

[8] R.D. Nelson, et al. “Correlations of Continuous Random Data with Major World Events.” Foundations of Physics Letters. 15(6), pp. 537-550 (2002).

[9] D.I. Radin. “Exploring Relationships Between Random Physical Events and Mass Human Attention: Asking For Whom the Bell Tolls.” Journal of Scientific Exploration. 16(4), pp. 533-547 (2002).

[10] C. Jung. Jung on Synchronicity and the Paranormal: Key Readings. London: Routledge (1977).

[11] R. Rucker. The Fourth Dimension: A Guided Tour of Higher Universes. Boston: Houghton Mifflin Company, p. 186 (1984).

[12] M.L. Rao, R. Roy, I.R. Bell, and R. Hoover, “The Defining Role of Structure (Including Epitaxy) in the Plausibility of Homeopathy.” Homeopathy, 96, pp. 175-182 (2007).

[13] E. Davenas, et al. “Human Basophil Degranulation Triggered by Very Dilute Antiserum Against IgE.” Nature, Volume 333, Number 6176, pp. 816-181 (June 1988).

[14] H. Stevenson. “Quackbusters are Busted!” (July 2010). See: See: http://www.gaia-health.com/articles251/000277-quackbusters-are-busted.shtml.

[15] A. Lansky. “Could This Forbidden Medicine Eliminate the Need for Drugs? Or, Why the Skeptics Love to Hate Homeopathy.” Mercola Newsletter (December 22, 2009). See: http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2009/12/22/Why-Skeptics-Love-to-Hate-Homeopathy.aspx.

[16] J. Aissa, et al. “Transatlantic Transfer of Digitized Antigen Signal by Telephone Link.” Journal of Allergy and Clinical Immunology, 99: S175 (1997).

[17] V. Brown and M. Ennis. “Flow-Cytometric Analysis of Basophil Activation: Inhibition by Histamine at Conventional and Homeopathic Concentrations.” Inflammation Research, 50, Supplement (2), S47-S48 (2001).

[18] P. Belon, et al. “Histamine Dilutions Modulate Basophil Activation.” Inflammation Research, 53, pp. 181-188 (2004).

[19] L. Montagnier, et al.,”Electromagnetic Signals Are Produced by Aqueous Nanostructures Derived from Bacterial DNA  Sequences.” Interdiscip Sci Comput Life Sci, 1: 81-90 (2009).

[20] E.C. Whitmont. Psyche and Substance. Berkeley, California: North Atlantic Books and Homeopathic Educational Services (1991).

[21] R. Vermeulen. Synoptic Materia Medica 2. Haarlem, The Netherlands: Merlijn Publishers (1996).

[22] Lansky, Amy L. Impossible Cure: The Promise of Homeopathy. Portola Valley, California: R.L.Ranch Press, pp. 127-129 (2003), www.impossiblecure.com.

Artikel gebaseerd op het origineel van Amy L. Lansky, PhD. Ze was computerdeskundige in Silicon Valley, toen haar leven veranderde na de homeopatische genezing van haar autistische zoon. In april 2003 publiceerde zij ‘Impossible Cure: The Promise of Homeopathy’. Het werd een bestseller in Amerika (www.impossiblecure.com). Haar nieuwe boek heeft de titel ‘Active Consciousness: Awakening the Power Within’.

 

19 gedachten over “Emoto – pathie…

 1. Dankjewel Guido voor dit prachtig verzorgde artikel. Je hebt op een heldere en complete manier het totale plaatje laten zien. Mijn oprechte complimenten, bruggenbouwer 😉

 2. Ik heb in het spiritueel-filosofische maandblad Bres (nr.283) hieraan een artikel gewijd met als titel “Licht, de Tweelingziel van Water”. Dat gaat over de Yin en Yang energiestromen (de Tao) in het heelal en in ons lichaam. De magnetische Yin is water en de elektrische Yang is licht (biofotonen). Zij houden elkaar in een dynamisch evenwicht en worden van oudsher gesymboliseerd door de twee slangen die kruislings omhoog kruipen langs de ruggengraat, de Hermes staf. Als uiteinde zijn er de twee vleugels want als je door een proces van zuivering en transformatie die twee energieën omhoog kunt laten stromen, wachten de vleugels van de vrije en volledig tot bewustzijn gekomen, ontwaakte ziel. Wetenschap, m.n. quantummechanica en spiritualiteit komen nu steeds dichter bij elkaar. Zo is duidelijk geworden dat alle celprocessen in ons lichaam alleen kunnen plaatsvinden door de twee energieën water en licht die beiden informatie opnemen, bevatten en uitwisselen.

  De moderne geneeskunde weet hiervan bijna niets. Dat kan ook niet anders, kijk maar naar hun symbool: de ene slang/energie die omhoog kronkelt in plaats van de twee slangen/energieën. Hieruit blijkt dat de moderne geneeskunde niet in evenwicht is. Water, vuur, aarde en lucht komen allemaal samen in ons hart, ons allerhoogste zintuig. Moderne geneeskunde leert nog steeds foutief dat ons hart het bloed rondpompt. Dat is niet waar, het geeft alleen een eerste krachtimpuls om de beweging in gang te zetten. De rest gebeurt door de elektromagnetische krachten in het bloed. In ons bloed komen Yin en Yang samen, daarom symboliseert ons bloed de (materiële kant van de)ziel.
  Het is daarom niet toevallig dat in griezelverhalen zombies en vampiers geen bloed (=ziel) meer hebben en/of koudbloedig zijn. Zij stelen het bloed van anderen om te kunnen overleven. Water en licht/vuur zijn elkaars tweelingziel oftewel complementaire energieën. Dirk van Beek, filosoof, schrijver en holist.

 3. Ja inderdaad Guido, één van je mooiste artikelen, prachtige inhoud en O zo waar, wij voelen allemaal bijvoorbeeld dat wij niet op zee zijn geweest dit jaar, door allerlei omstandigheden, die purificatie van lichaam en geest van het in zee zwemmen is enorm, en als dan ook nog even de Dolfijnen ons bezoeken, ben je tot huilens toe geémotioneerd, je staat te trillen op je benen, ja ying-yang water en de zon, dat te samen is het leven, of liever gezegt deze beide te samen kunnen het leven creéeren, groet Jenne

  1. Het is nog nét geen ansichtkaart.. Wel de steun in de rug van ‘doorgaan, vooral doooorgaaaaan’.. En zelf? Je rug aan het insmeren.. 🙂 Hoe gaat ie Robert?

  2. Hi Guido, beste mensen. Hier alles oke. Heerlijk weer en fijne mensen die vanuit hun HART leven ipv vanuit hun PORTEMONNEE…

   De eerste projecten beginnen langzaam van de grond te komen. De meeste mensen hebben hier niets. Een man verdient 75 euro per maand voor 3 gezinnen… En toch lacht iedereen hier. Onvoorstelbaar, kunnen we in NL nog veel van leren…
   Hoop binnenkort een update voor Wanttoknow te schrijven, inclusief natuurlijk foto’s van steencirkels en de schitterende omgeving hier.
   Inschrijven voor de Zuid Afrika Nieuwsbrief kan op http://www.robertboerman.nl/pdf/nieuwsbrief.htm
   Warme groet,
   Robert of the family Boerman

 4. Water, H2O, waterstof is het eerste atoom in het periodiek systeem, het eerste manifesterende materie uit het ‘niets’. The creator. Zuurstof bindt zich en veroorzaakt verandering en leven, oxidatie en uiteindelijk verval. The destroyer.
  In bevroren toestand hebben watermoleculen een hexagram als kern, gelijk de polen van Saturnus. Verdrogen, leven of verzuipen, drie dingen die water je kan bieden, aan een ieder de keuze wat ‘ie er mee doet.

  1. Mwah, koolstofatoompje erbij en het wordt weer een heel nieuw verhaal. Or a different cook in voetbaltermen.

 5. Ik bezie deze waterige questie uit het oogpunt van liefhebber van de ZEVEN ZEEên, hun fragiliteit ligt in het feit dat al het water op deze planeet met elkaar in verbinding staat, hun ziel is enig, het bedekt ruim 2/3 van de oppervlakte van onze planeet, vandaar de blauwe planeet, voor de zieke geesten is dit een bodemloze afval mogelijkheid, ik ga hier verder niet op in, dit slopen van wat we eigenlijk alleen maar inbruikleen hebben !
  De Zeeên het water is onze vriend, maar kan heel snel in geduchte vijand veranderen, als hij vertorend is nou berg je dan maar, de oude vertrouwde Zondvloed is daar het bewijs van, de oude autenthieke Nederlanders waren veel meer verbonden met de zee, maar goed dat waren mannen die niet bang waren om de dood in de ogen te kijken, en hem dan verslaan, groet Jenne

 6. Terecht al die complimenten Guido, ik werd ook getroffen door het mooi en evenwichtig geschreven artikel. Alsof je mee kon drijven op de harmonieuze vibraties van je onderwerp. Vergelijkbaar met de mail van Benveniste kon ik het als lezer ook voelen.

  Ik krijg soms nog nieuwsletters van de ARHF foudation (zie http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/meelezen/resonance-healing/) en in de laatste werd verteld over een oplossing om de homeopatische ebola remdie per geluidsfrequentie beschikbaar te maken voor verzending per mobieltje. Dit omdat zoveel mensen wel mobiel hebben en de getroffen gebieden zo slecht bereikbaar.

 7. Wat hier in dit mooi opgezette artikel ook staat , de zogenaamde Artsen debunken Homeopathie want door het velen verdunnen is er geen Molecuul van de werkzame stof meer aanwezig . Het is niet de molecuul die heelt maar oa de kracht van de intentie .

  Alles is energie en er is geen vaste materie , gedachte is energie en consciousness crieert deze wonderbaarlijke werkelijkheid .

  Als men in een bepaalde staat van consciousness verkeerd kan men over hete kolen lopen , niet in die staat verkerend en dezelfde daad verrichten , je eindigt in Beverwijk !

  Mind over matter

  https://www.youtube.com/watch?v=ZdEl8OlQlLc#t=376

 8. Het is misschien wel even goed om stil te staan bij het 5 element, het alles omvattende altijd en overal aanwezige kwintessens/ ether, dat wat de Goden inademmen, dat waar het grote heelal mee gevuld is, dat wat onze gedachten sneller laat gaan als de snelheid van het licht, dat wat alle energie in zich heeft, misschien ook het weten, en daar door ons aller geweten, op Bovendien, schrijt Nexus momenteel hier over, vind het passend bij ons onderwerp hier, het element water, bij één gehouden en omsloten in zijn cellen door ether het alles behoudende volgens de Griekse filosofen, hoe zij dit wisten, waarschijnlijk met hun contacten met de Goden.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.