Advertentie

Gasaanval Syrië: Assad is ‘dom’ en de Mossad slim..?


Het motto van de Mossad laat er geen onduidelijkheid over bestaan..

Is Assad nou zo dom, of is de MOSSAD en al het andere geboefte dat bezig is om Assad pootje te haken, nou zo slim..? Hoe lang werkt het kunstje nog van de ‘valse-vlag’-operatie en waarom is het Westerse nieuws zo bijziend, dat dit soort ‘kunstjes’ blijven lukken? Mag bijvoorbeeld de NOS er niet over berichten? Mag Arnold Karskens er niet over spreken in een actualiteitenprogramma..? Hoe vrij ben je als journalist om over dit smerige kunstje te rapporteren in reportages en nieuwsberichten..? Worden ze terug gefloten als ze dit doen, die journalisten. Krijgen ze het nieuws opgediend door CIA en propagandadiensten..? Zoals sterreporter/journalist van de ‘Frankfurter Algemeine’, Udo Ulfkotte, ons in zijn boek duidelijk maakt. (HIER) Of zoals hij letterlijk zei: “ELKE DAG VERVALSTE IK HET NIEUWS’…

Maar zeg nou zelf: welke dictator zou nu doen, wat Assad in de schoenen geschoven wordt..? Als je al in de picture staat in de wereld, voor vermeende gifgas-aanvallen op burgers (wat is de zin daar überhaupt van..?), dan haal je toch niet wéér dezelfde actie uit? Nee, die actie was dus simpelweg NIET van Assad afkomstig. Maar wie dan wel? Wie heeft er WEL voordeel aan dit smerige realiteits-toneelstuk..? Simpel, zoals alle aanslagen van de laatste 20 jaar simpel zijn: de degenen die voordeel hebben bij dit soort ‘valse-vlag-aanslagen’: de krachten die de schuld bij de ‘ander’ leggen, om er zelf beter van te worden.

De misleiding, de deceptie, is HÈT TEKEN van de MOSSAD, die keer op keer in staat is, wég te komen met dit soort verkleedpartijtjes voor niets-ontziende moordenaars. Trek de kleren van een ander aan en doe alsof je hem bent. Haal een smerige streek uit en je zult zien, dat die ‘ander’ de schuld krijgt. Vervolgens zul jij profiteren van de chaos die je zelf hebt veroorzaakt.. Ziedaar ALLE TERRORISTISCHE AANSLAGEN van de laatste 2 decennia.

Kijk in dat verband eens naar het credo van de MOSSAD: ‘Door deceptie zult u oorlogen voeren’… Mensen misleiden dus.. Nou, daar is wel een bibliotheek over vol te schrijven.. En zo af en toe komt de keiharde waarheid aan de oppervlakte, zichtbaar voor iedereen die kijkt en kan zien…

En ja, ook de aanslagen van 11 september 2001 passen náádloos in dit plaatje van misleiding, manipulatie en moordpartijen. En er zijn bewijzen genoeg die de MOSSAD ook koppelen aan deze grootste valse-vlag-operatie in de geschiedenis van de moderne wereld. (HIER)

Waarschuwingen van Julian Assange inzake Israël…
Afeglopen december, liet Wikileaks-oprichter Julian Assange, vanuit zijn schuilplaats in de ambassade van Equador in Londen, de verzamelde pers weten dat er wereldwijd dreigingen waren. Inmiddels heeft een aantal van die aanslagen plaats gevonden. Maar de essentie van zijn verhaal willen we hier graag nog even onder je aandacht brengen.. Assange onthulde dat Wikileaks meer feiten zou gaan vrijgeven, waaronder enkele grote onthullingen. Maar dat -nu zovelen nog slapen- dat niet zoveel zin heeft vooralsnog. Enkele van zijn uitspraken:

“Russische acties op haar drempel, in oost-Europa, zijn van geen of weinig dreiging voor de USA, noch van vitaal belang. Noch is Moskou bezig de VS te bedreigen voor haar inmenging in het politieke conflict in Syrië. Dat Rusland desalniettemin als een ‘dreiging’ wordt afgeschilderd, in genoemde gebieden, is vooral te wijten aan een inspanning van de media in de VS, de Democratische en Republikeinse Nationale Comités en het Witte Huis. Trump laat zich leiden door adviseurs die een verborgen agenda hebben. Hopelijk zal de ‘oude Trump’ weer van zich doen spreken, maar daarbovenop is er een ander land dat een bedreiging is voor de Amerikanen in hun eigen land, maar ook voor Amerikanen in het buitenland. 

Dit land heeft haar corruptie gebruikt als middel om wetgeving ten gunste van zichzelf af te dwingen. Het ondersteund, initieert en promoot onnodige en onmogelijk te winnen oorlogen en het heeft de Amerikaanse technologie en haar militaire geheimen gestolen. Het heeft op een geraffineerde wijze toegang tot werel dwijde media en zeker die in de VS, teneinde haar propaganda over het Amerikaanse volk uit te wrijven. Hierdoor worden haar daden en datgene wat het bereikt verheerlijkt. Dat alles door een krachtige en financieel-krachtige lobby, die vreemd genoeg NOOIT het onderwerp is van nader onderzoek, vanuit nationale, Amerikaanse veiligheidsoverwegingen, zoals de Foreign Agents Registration Act (FARA) uit 1938. Hoewel het land wel zegt te werken vanuit haar buitenlandse overheid. En dat land is natuurlijk Israël”…

Wikileaks-aanvoerder Julian Assange op het balkon van de ambassade van Equador, afgelopen december. Mentaal ongebroken gaat hij door met zijn werk.

Het doel van de Israëlische agenda en welke schade het aanricht via, wat de meeste Amerikanen geloven dat ‘werkelijk nati0naal belang is, wordt niet of nauwelijkst gerapporteerd. Daarbij blijkt dat datgene wat NIET geschreven wordt, minstens net zo belangrijk als wat wél geschreven wordt over Israël. Het zijn met name de Zionistische krachten áchter Israël, die zich het Joodse erfgoed eigen hebben gemaakt, minstens te faveure hun camouflage.. de Zionistische krachten in Israël hebben het in de VS voor elkaar gekregen, dat er zelden of nooit in negatieve zin over hen wordt gesproken. Integendeel, de camouflagenetten worden bijna dagelijks versterkt..

Onlangs stemde de Amerikaanse Senaat nog met 99 tegen 0 stemmen voor een zogenaamde ‘Anti-Semitism Awareness’-wet. Daarbij staat in de kantlijn dat er vernieuwde en krachtiger sancties tegen Iran dienen te komen. Dat dit het 1-jaar oude nucleaire verdrag geweld aan doet, zal de krachten achter deze sluwe wetgeving werkelijk worst zijn.. Deze anti-semitisme-wetgeving maakt van de Joden en de Joodse belangen een wettelijk beschermde klasse.

Dat betekent ook dat ‘vrijheid van meningsuiting’ nog wel toestaat om een Amerikaanse vlag te verbranden in de VS, dat je pornografie mag verkopen, zelfs dat je Christenen mag aanvallen met de meest gruwelijke termen en zelfs dat je de overheid in Washington mag aanvallen. Maar het hebben van enige kritiek op Israël is precies datgene wat je moet doen om deze wetgeving te overtreden..! De nieuwe wetgeving is een grote stap naar het uitbannen van ook maar enige publieke oppositie tegen Israël, door deze als een ‘haat-daad’ te kwalificeren.

De Joodse Hajo Meyer maakte er als Auschwitz-overlevende geen geheim van en van zijn hart geen moordkuil. Over de gestolen identiteit van de Zionistische-Rothschild-club in Israël zei hij: ‘NOEM DE ZIONISTEN BIJ HUN WÉRKELIJKE NAAM: NAZI’s’ (klik voor artikel)

Daarbij is het niet simpel voor de gewone man in de straat om een verschil te maken tussen het Zionistische Rothschild-imperium, dat zich schuil houdt áchter al deze inspanningen, en de intrinsiek menselijk Joodse traditie van compassie en vredelievendheid. De wetgeving, hoe verrassend, is natuurlijk uiterst krachtig door de Israëlische lobby in de VS gesteund en waarschijnlijk geïnitieerd. De wettelijke kaders zijn er nu om elke oppositie tegen alleen al de politiek van de staat Israël te elimineren en van enige legitimatie te ontdoen..!!

De wetgeving is, hoe is het in hemelsnaam mogelijk, volstrekt in tegenspraak met het Amerikaanse grondrecht, gevat in het ‘First Amendment’. Dit grondwettelijke amendement, voortvloeiend uit ‘The Bill of Rights’ uit december 1791, bestaat eruit, dat het grondwettelijk VERBODEN is, enige wetgeving te maken, die vrije geloofsovertuiging beperkt, die de vrijheid van meningsuiting inperkt, die persvrijheid aan banden legt of vredevolle bijeenkomsten onmogelijk maakt. Kortom: deze wet had er helemaal niet mógen komen..!

De Israëlisch-Zionistische lobby kan tevreden zijn: want alleen al het feit, dat deze fundamentele VERKRACHTING van de genoemde grondwettelijke regel, geen trending topic is in de liberale media, zegt genoeg over de verbazingwekkende kracht van deze particuliere, ongekozen Israëlische lobby, die niemand ook maar enige verantwoording schuldig lijkt!!

En zo gaat het Israël van Likud-leider Netanyahu gewoon zijn gang: moorden en manipuleren op wereldschaal, zodat al je vijanden ruzie maken en jij kunt toekijken hoe ze elkaar de hersens inslaan.. Met en zonder medeweten van de wereldleiders, zoals Frankrijk, Duitsland en vooral Engeland. En ja, ook ISIS wordt indirect en direct door Israël gesteund; ook daar zijn bewijzen genoeg voor. Israël die bijvoorbeeld gewonde ISIS-strijders de grens naar Israël over laat komen en hen verpleegt..! Of gewoon, even sámen op de foto met de ISIS-strijders.. En ja, toen ze allemaal nog geen bivakmusen droegen, was het af en toe wel héél zichtbaar…

Het verhaal is duidelijk: wanneer stoppen we met het ‘geloven’ van dikke vette leugens en lachen we onze journaallezers en -reporters eens recht in het gezicht uit..? Het verkopen van leugens is een goede journalist onwaardig.. Waar is hun ethiek en moraal gebleven, die zo ingeprent zijn tijdens hun ‘school voor onafhankelijke journalistiek’..?

x

* * *

x

x

x

x

Gasaanval Syrië: Assad ‘dom’ en Mossad slim..?

2017 © WantToKnow.nl/be (bron: o.a. HIER)

x

Onderzoeksjournalist Robert Parry was de man die ook bij de MH17-crash meteen reageerde: ‘De VS houdt bewijs achter’.. Nu is hij keihard in zijn oordeel over de gifgasaanval in Syrië onlangs: VALSE-VLAG-operatie van Israël en Saudi Arabië..!!

De bekroonde ‘Iran Contra’-journalist Robert Parry meldt, dat de chemische aanval op Syrië niet is uitgevoerd door het leger van president Assad, noch door diens Russische partners. Maar dat deze aanval is uitgevoerd, vanaf een special-operations-basis in Jordanië, door… ISRAËL en Saudi-Arabië.. Hij baseert zich daarbij op zijn eigen inlichtingenbronnen. Volgens zijn bron, melden anoniem VS-analisten hun info, dat een drone verantwoordelijk was voor deze aanval en dat ze er uiteindelijk vanuit gaan, dat de vlucht van deze drone dus vanaf die Saudi-Israeli-basis in Jordanië is gestart. Deze basis zou al dienen als ondersteuning van de Syrische rebellen/opstandelingen/huurlingen…

“De meest waarschijnlijke reden voor deze gifgas-aanval, was een incident te orchestreren, dat voor een ommekeer diende te zorgen in de opstelling van de president en de regering Donald Trump, inzake diens opstelling dat ze niet langer hun focus hadden op het verdrijven van president Bashar al-Assad in Syrië”, zo schrijft Robert Parry. Die opzet lijkt vooralsnog gelukt, want Trump draaide als een drol in de wc-pot richting de politiek van de krachten achter de schermen in Washington.

Zoals ook in 2013 hetzelfde kunstje werd geflikt, zou iedereen nu toch wel op z’n vingers natellen, dat Assad, ZEKER NA HET CONFISCEREN VAN ALLE CHEMISCHE WAPENS, niet in staat zou zijn, om überhaupt een dergelijke aanval uit te voeren. De aanval in 2013 in Ghouta werd op naam geschreven van de Syrische president en diens leger. Terwijl ook daar het VALSE-VLAG-karakter van deze operatie op straat lag, toen zogenaamde ‘rebellen’ toegaven aan AP-correspondent Dale Gavlak, dat zij de gifgaswapens uit Saudi Arabië aangeleverd hadden gekregen.. ‘Maar ze hadden de wapens onkundig gebruikt en dat had de explosie getriggerd’…

Robert Parry is een journalist die veel te verliezen heeft. Hij is de man die één van de grootste illegale Amerikaanse undercover-operaties versloeg als journalist voor Associated Press (AP) en Newsweek-magazine: de Iran-Contra-zaak. Later werd hij ook geëerd met de ‘George Polk-Award’, voor al zijn werk in de wereld van de inlichtingendiensten.. Het ‘valse-vlag’-karakter van deze ‘gifgas-aanval’ werd ook nog eens onderstreept door het Amerikaanse congreslid Ron Paul, naast een aantal andere prominente personen, inclusief Vladimir Poetin zelf, die waarschuwde dat deze ‘rebellen’ eenzelfde gifgas-aanval in Damascus zouden kunnen doen plaatsvinden, om de VS in Syrië te doen landen..

Hoeveel ‘common sense’ moet je hebben, om te zien dat deze man de sleutel is, in het Khazarische Maffia-spel van de Rotschild..??

Wie er ook verantwoordelijk was voor deze aanslag op onschuldige mensen en vooral kinderen; de verschrikkingen van de lichamelijke pijn en aandoeningen van het gifgas Sarin, kunnen niet worden uitgegumd. Het is dezelfde Robert Parry die de vloer aanveegt met het 4-pagina ‘rapport’ dat werd vrijgegeven door de National Security Council van president Trump, die zonder enig fundamenteel bewijs het waagt de conclusie te trekken dat het Syrische leger, onder commanda van de Syrische overheid (lees Assad), verantwoordelijk is geweest voor de gifgas-aanval.

En ja, wat doe je dan als je geen bewijs hebt..? Je doet alsof je het wél hebt, maar roept dat het ‘staatsgeheim’ is.. Of zoals het in het rapport wordt omschreven: ‘We kunnen hier niet publiekelijk alle beschikbare inlichtingen over deze aanval publiceren, omdat bronnen en methodes beschermd dienen te worden’... En dat dit grote onzin is, bewijst Parry door duidelijk te maken, dat voorgangers van Trump, presidenten uit het verleden, wel degelijk alle gegevens aan de wereld toonden, om te laten zien, op welke data bepaalde beslissingen werden genomen en uitspraken werden gedaan.

Zo verwijst hij naar John Kennedy, die in 1962 de Russische leider Chroestjev te kijken zette met Amerikaanse U2-spionagefoto’s. En Ronald Reagan, die in 1983 data vrijgaf, waaruit bleek dat de Sovjet-luchtmacht verantwoordelijk was voor het neerschieten van de Boeing 747 van Korean Airlines vlucht 007..

Parry gaat nog verder en daagt het Witte Huis en de Trump-regering uit, om het bewijs publiekelijk te openbaren, terwijl hij de vraag stelt, waarom zowel CIA-directeur Mike Pompeo en de ‘National Intelligence’-directeur Dan Coats, niet aanwezig waren op een foto die is vrijgegeven door het Witte Huis. Op deze foto zijn zichtbaar een 10-tal inlichtingenadviseurs, die de kruisraketaanval op Syrië van 6 april zouden hebben voorbereid, vanuit een kamer in Trump’s Mar-a-Lago estate in Florida. “Gezien het verleden van president Trump om de feiten te eren, dienen hij en zijn regering, een extra inspanning te verrichten, om onweerlegbaar bewijs te tonen, van het bewijs rondom Assad’s schuld in de gifgas-aanval. En niet simpel de wereld voorhouden dat ze de US dienen te vertrouwen..”

x

* * *

x

Het is volledig begrijpelijk dat de VS, als hoofdsponsor van IS, niet zo in haar sas is met de komst van Rusland naar Syrië..! Hoe ver zijn we van de publiekelijke ontmaskering van IS als Zionistische camouflage..??

x

Luister naar deze leden van het VN-vredescomité dat Syrië bezocht

(met dank voor de vertaling aan L.Smit)

x

Om dit verhaal helemaal te completeren, bieden we je tot slot, last but not least, de vertaling aan, van een persconferentie van het VN-vredescomité, dat Syrië vorig jaar juli bezocht. Deze ‘US Peace Council’ bestaat uit een delegatie van personen van verschillende vredesorganisatie. Zij reisden naar Syrië en verbleven een week, om Syrische seculiere en religieuze leiders te ontmoeten.

Wat zij ontdekten, schokte zelfs die leden die wel verwacht hadden, dat ze bevooroordeel waren door US-propaganda..Na hun terugkeer, spreken ze hier in bij deze persconferentie, in het gebouw van de VN in New York. Ze verklaren NIEMAND UITGEZONDERD, dat het hele Syrië-verhaal één grote propaganda-leugen is van de VS en haar partners.. Zij komen dus bijeen, onder de vlag van de Verenigde Naties.

Hun verhaal laat aan duidelijkheid niets te wensen over: ‘Opnieuw worden we wereldwijd in de maling genomen, en dienen de levens van vermoordde kinderen en hun ouders als valse-vlag-bewijs voor de zogenaamde ‘daden van Assad’. Hoe is het mogelijk dat een land als de VS, aangestuurd door bovengenoemde krachten, een soeverein land binnen valt en moorddadig haar zogenaamde ‘democratische vredespolitiek’ kan uitrollen. Via steun aan ISIS, via de smerigste en gruwelijkste ‘spelletjes’..  

Het transcript van deze persconferentie, hebben we eindelijk kunnen vertalen en we hopen dat je de moeite neemt, te lezen over dezelfde schandalige aanpak van een soeverein land, door de Rothschild-mogendheden. Zoals eerder Libië en Irak al dienden te vallen. Luister en lees de ooggetuige-verslagen van de uiterst erudiete deelnemers aan deze delegatie. De leden van deze delegatie zijn:

 • Henry Lowendorf (Co-Leader van de delegatie), lid van de Executive Board van de US Peace Council
 • Gerry Condon (Co-Leader van de delegatie), National vice-president van ‘Veterans For Peace’
 • Joe Jamison, lid van de Executive Board van US Peace Council
 • Madelyn Hoffman, op eigen naam, maar ook Executive Director van ‘New Jersey Peace Action’
 • Judith Bello, lid van het administrative committee, United National Antiwar Coalition (UNAC)
 • Vanessa Beeley, onafhankelijk journalist, Lid van het Steering Committee, Syria Solidarity Movement
 • Donna Nassor, openbaar aanklager/advocaat, hoogleraar en ‘Palestinian Rights’-activist

“Dames en heren, ik heb het genoegen u vandaag voor te stellen aan een delegatie van de Amerikaanse Vredesraad. Ze zijn hier vandaag bijeengekomen om u te informeren over hun laatste bezoek aan Damascus en Syrië. Hun bezoek was vruchtbaar en succesvol. Ik zal er niet te veel over uitweiden, de details komen zo rechtstreeks van de leden van de delegatie en hun leider zelf, mijn dierbare vriend Alfred. Zij zullen u deelgenoot maken van wat zij zagen, wat zij hoorden en wat zij nu weten. Ze wilden naar het VN-hoofdkwartier in New York komen om deze belangrijke informatie te delen met jullie, de geaccrediteerde journalisten en correspondent en van de Verenigde Naties, jullie dragen namelijk wel de ware informatie uit. Ik stel u voor aan de volgende leden van de delegatie: aan het hoofd Alfred Marder, naast hem Henry Lowendorf, Joe, Donna, Madeline en dr. Buttman.

* *

Dank u ambassadeur en ik dank u allen voor uw komst naar deze presentatie. Ik ben Alfred Marder en ik ben de voorzitter van de Vredesraad van de Verenigde Staten. Het was de laatste jaren duidelijk, dat de informatie over Syrië van de Amerikaanse en westerse pers verwarrend was voor het Amerikaanse volk en de vredesbeweging; de grote anti-oorlogsbeweging die we in ons eigen land hebben. We zagen aan iedere invasie hetzelfde patroon vooraf gaan. Eerst worden de regering en leiders van de landen waar de invasie zal gaan plaatsvinden gedemoniseerd. Vervolgens wordt dat als excuus gebruikt om in te grijpen in hun interne aangelegenheden.

De Amerikaanse Vredesraad is een groot voorstander van het Handvest van de Verenigde Naties. We hebben diep respect voor de soevereiniteit van alle landen; wij eerbiedigen de rechten van de inwoners van die landen om hun eigen lot te bepalen. Wij wilden reikten uit naar de Amerikaanse vredesbeweging en vroegen of zij onderdeel wilden uitmaken van een delegatie die naar Syrië zou gaan om de situatie ter plaatse met eigen ogen bekijken. Om te spreken met de officiële partijen en onofficiële partijen van het maatschappelijke middenveld en eigenhandig de toestand in Syrië proberen te bepalen; en de weg naar de vrede, onze verantwoordelijkheid.

Het is onze verantwoordelijkheid om contact te zoeken met en uit te reiken naar de Amerikaanse vredesbeweging en het Amerikaanse volk. De campagne van de afgelopen jaren om het Amerikaanse volk in verwarring te brengen is intens geweest. Ons doel is om te proberen licht en duidelijkheid te brengen, wat misschien het gevolg kan hebben dat het Amerikaanse volk een einde van de interventie gaat eisen en vrede in Syrië kan weerkeren.

We hebben veel vredesorganisaties in ons land gevraagd om deel te nemen aan deze reis. Sommigen wilden niet, omdat ze bang waren een oorlogsgebied te betreden. Anderen waren verward en vertwijfeld, als gevolg van de propaganda van de media. De media belicht slechts eenzijdig het verhaal. We voelden dat wij een verplichting hebben. Hulde aan diegenen die de reis wel durfden te maken. Zij overwonnen hun obstakels en gingen mee. Mag ik u erop wijzen, dat zij zelf de kosten betaalden? Eerst wil ik voorstellen aan de de co-leider van de delegatie, lid van de Raad van Bestuur van de Vredesraad, dr. Henry Lowendorf.

* *

Dank U allen, dank u ambassadeur.

Onze delegatie naar Syrië werd ook begeleid door Jerry Condon, vicepresident van de ‘Veterans for Peace’. Hij kon vandaag niet hier zijn. Hij is bezig in Seattle, Washington, waar hij woont. Twee andere delegatieleden die niet aanwezig konden zijn, zijn Judy Bello uit Rochester en Vanessa Beeley, van beroep onafhankelijk journaliste. Zij is teruggegaan naar Syrië, om verslag te doen van wat zij ziet en hoort, de waarheid over de strijd in Syrië.

Ik denk dat de woorden van Alfred zo waar zijn: we moeten de grote hoeveelheid propaganda bestrijden, die alleen maar het demoniseren van de Syrische regering en haar leider tot doel heeft. In de Verenigde Staten gaan de laatste decennia dit soort inspanningen altijd vooraf aan interventies, zodat de mensen het ‘ok’ vinden dat ‘om humanitaire’ redenen een buitenlandse ​​regering omvergeworpen dient te worden. Die regering moet vervangen worden door een regering die afhankelijk is en een gewillig volger van het Amerikaanse beleid.

Henry Lowendorf

Wat wij hebben gezien in Damascus en de twee dorpen net buiten Damascus, logenstraft de propaganda die ons overweldigend heeft bereikt. Het is moeilijk, zo moeilijk, zelfs voor de mensen onder ons die lange tijd hebben doorgebracht in de vredesbeweging. Het is moeilijk voor ons om deze propaganda te negeren. De manipulatie is zo enorm goed georchestreerd!

We hebben gesproken met leden van de industrie in Syrië, met leden van de kamer van de koophandel. We hebben gesproken met leiders van de Landelijke Studenten Vakbond. We hebben gesproken met NGO’s die betrokken zijn bij het verzorgen van de weeskinderen, aan beide zijden van de strijd. Ze discrimineren niet, wezen zijn wezen. Deze jonge mensen moeten worden opgevangen, aan welke kant hun ouders ook vochten.

We hebben gesproken met een NGO die bezig is vrouwen te trainen in kleding maken, omdat ze de kostwinners in hun families zijn verloren. We hebben gesproken met een NGO, die verzoening als speerpunt heeft en ervoor probeert te zorgen dat hulpvoorraden in de juiste streken van het land terechtkomen, ook die nog onder de controle van de terroristen staan; de huurlingen.

We maken een onderscheid tussen de (politieke) oppositie, die we hebben ontmoet en gesproken en de terroristen/huurlingen, die we niet hebben ontmoet. We hebben mensen gesproken in Syrië die geweldloos werken, die geweldloos verandering teweeg willen brengen. We leerden van hun inspanningen om via de oppositie te werken met de overheid; maar op niet-gewelddadige wijze. We ontmoetten overheidsfunctionarissen. We hebben gesproken met de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Volksgezondheid.

Met een minister hadden wij het over verzoening en een benadering om de Syriërs, die om wat voor reden dan ook, tot de terroristen, de huurlingen waren toegetreden. Mijn collega-afgevaardigden zullen hierover meer gedetailleerd spreken. Ik wil u nu alvast een overzicht geven van wie we allemaal ontmoet en gesproken hebben.

We hebben met eigen ogen gezien dat er bommen op universiteiten terechtkwamen. Toen wij in Syrië waren viel er een bom op de School van Architectuur, studenten en docenten waren het slachtoffer. Daarna waren het de studenten zelf die de wederopbouw van de schade in handen namen. We zagen dorpen, in principe christelijke dorpen, die waren belegerd door de terroristen, maar nu bevrijd. We hebben de schade aan een heiligdom in een dorp genaamd Maaloula gezien, een dorp waar nog steeds Aramees wordt gesproken, de taal van Jezus. We waren getuige van meerdere aanvallen op de christelijke bevolking.

Twee dingen zijn belangrijk hier te vermelden. Het eerste punt is: de Verenigde Staten wil de Syriërs opsplitsen op basis van hun religie, of de stromingen binnen een religie. Maar er was niet één Syriër die we hebben gesproken die dat accepteert. De Grootmoefti antwoordde op de vraag hoevel moslims er waren in Syrië: 23 miljoen. Dat is de totale bevolking van Syrië. En als we deze vraag aan de bisschop van een van de Orthodoxe kerken stelde zei hij hetzelfde: het aantal christenen is 23 miljoen.

Ze zeiden: we zullen ons volk niet laten scheiden op de manier waarop de Verenigde Staten de bevolking in Irak, Libië of Afghanistan en zo veel andere landen heeft verdeeld. Dat zullen wij niet toestaan. Ik geloof dat die eendracht ervoor heeft gezorgd dat Syriërs een invasie door het machtigste land ter wereld, de machtigste bondgenoten in Europa en het Midden Oosten hebben weerstaan. Wat een vicieuze aanval op het Syrische volk is.

Het tweede punt zijn de sancties.
Ik moet toegeven, voordat ik naar Syrië ging wist ik niet eens, dat de Verenigde Staten sancties heeft opgelegd aan Syrië, vergelijkbaar met de sancties die de Verenigde Staten aan Irak oplegde in de jaren negentig. Om het land en de regering te verzwakken. De VS heeft toegegeven dat die sancties in Irak hebben geleid tot de dood van ommenabij 500.000 kinderen. De huidige reeks sancties houdt in dat het Syrische volk bepaalde geneesmiddelen niet kunnen krijgen, geneesmiddelen die ze hard nodig hebben. Onderdelen van fabrieken die ze nodig hebben om hun economie draaiende te houden worden niet geleverd. Zuigelingenvoeding en vele andere dingen zijn niet verkrijgbaar. Studenten kunnen niet naar het buitenland. Advocaten zijn gescheiden van de rest van de internationale rechtsorde.

Over deze sancties wordt in de Amerikaanse media naar mijn beste weten niet gesproken. En we moeten ons daarvan bewust zijn. Het is nog een manier om de Syrische regering te verzwakken. Dat is mijn overzicht, mijn collega-afgevaardigden zullen hieraan  dingen toevoegen. We hebben vertegenwoordigers uit verschillende vredesorganisaties en vredesbewegingen in de Verenigde Staten. We hebben een zo breed mogelijke afvaardiging proberen bijeen te brengen.

* *

Mijn naam is Madeline Hoffman en ik ben directeur van de New Jersey Vredesactie. Ik ging mee met de delegatie naar Syrië op persoonlijke titel. Maar ik ben al 16 jaar actief als vredesactiviste. Ik wilde graag meegaan omdat ik voelde dat het belangrijk is om van het Syrische volk zelf te horen wat er daadwerkelijk gaande is in Syrië. Naar mijn idee is over wat er gaande is in Syrië van de Amerikaanse vredesbeweging veel te weinig respons gekomen. Ik kan niet heel veel toevoegen aan wat Henry en Al hebben gezegd, maar ik wil één bepaald punt heel duidelijk maken, omdat ik denk dat het heel belangrijk is en de kern van alles wat daar gebeurt.

Er is geen sprake van een burgeroorlog in Syrië. Dat is waarschijnlijk het eerste wat we hoorden en we hoorden het steeds en steeds weer! Het is niet president Assad tegen zijn eigen volk. Het is president Assad én het Syrische volk verenigd tegen externe krachten, tegen de huurlingen en terreurorganisaties. De namen van deze externe krachten veranderen om de dag om te proberen hun identiteit te beschermen en de identiteit van het financierende land in  nevelen te hullen. Er zijn huurlingen die worden ondersteund door Qatar, door Saoedi-Arabië, door Turkije, door de Verenigde Staten en door Israel ..! De staat Israël. En deze groeperingen huurlingen terroriseren het Syrische volk en proberen het Syrische volk te verdelen.

Er is al veel onthuld over het zg. FSA, het ‘Vrije Syrische leger’… Een soort Sjors-van-de-rebellenclub-constructie om opnieuw sympathie op te wekken, wereldwijd, voor deze ‘dappere mannen’.. In werkelijkheid zijn het gewoon acteurs..!
Deze overal aanwezige ‘Danny’ uit Syrië werd 5 jaar geleden ontmaskerd toen een video van hem opdook, waarin hij relaxed, grapjes makend, geënsceneerd machinegeweervuur aan het opzetten is..! Om kort daarna op te treden voor CNN’s Anderson Cooper, waarin hij een hysterisch verslag doet over slachtoffers die zouden zijn gevallen.. Het blijkt dat ‘Danny’ niet het eerste fraude-personage is dat wordt gebruikt in de media-campagne om de militaire interventie in Syrië te verkopen..En het zijn precies déze interviews met fake-personen, die door corporate media schaamteloos gebruikt worden, als ‘verslaggeving’ van de situatie in Syrië..!

Ik herinner me de dag dat Amerika Irak binnenviel. Onze organisatie was pertinent tegen, ruim voor de invasie ooit begon. Toen de invasie voorbij was en de Verenigde Staten daar een regering opzette, spraken wij vele Irakezen die zeiden: “We zijn geen Soennieten, Shiah en Koerden, maar de VS probeert ons allemaal te verdelen!”. Verdeel en heers.

Precies dezelfde boodschap hoorden wij in Syrië. Men voelt zich bovenal Syriër, of ze de christelijke, islamitische of een andere godsdienst aanhangen, ze voelen zich Syriër. Dat is een van de dingen die de Syrische regering heeft geholpen om meer dan vijf jaar aanvallen van externe krachten te weerstaan. Toen het volgens de VS tijd was om Saddam Hoessein uit het zadel te wippen, na 2 jaren van sancties, gebeurde het. Toen het de tijd was voor Kaddafi, gebeurde het. Maar toen het de tijd was voor Assad, gebeurde het niet.

Waarom niet? Omdat hij de steun van 23 miljoen Syriërs achter zich heeft en het waren er meer in het begin. Al die vluchtelingen die zijn gecreëerd en de wereld in gestuurd. Het hele idee was vanaf het begin: regimeverandering in Syrie. Volgens de internationale wetten heeft de VS helemaal die macht niet. De Verenigde Staten van Amerika hebben het recht niet om voor het Syrische volk te beslissen wie hun leiders moeten zijn. Dat gevoel overheerste toen ik in Syrië was.

Waarom denken wij het het beste te weten voor het Syrische volk? Mensen in Amerika moeten weten dat Assad zorgt voor gratis gezondheidszorg voor iedereen. Dat is een deel van de missie van de regering. Assad zorgt voor gratis educatie voor iedereen, van de basisschool tot en met de universiteit.

Wij spraken iemand uit de geweldloze verzetbeweging, we vroegen hem naar zijn grieven met de regering Assad. Hij zei: “Je hebt gehoord dat de kosten voor de studenten Geneeskunde ongeveer vijftig dollar per jaar zijn. Wij vinden dat bedrag te hoog!”
Schertsend natuurlijk. Maar het is dit soort beleid waar onze burgers in de VS voor pleiten, geen geld hoeven betalen voor hun studie en hun gezondheidszorg. De regering van Assad doet het. Ook de geweldloze oppositie partijen hebben zich geschaard achter de regering Assad, want dat is de beste hoop voor het Syrische volk.

Tenslotte wil ik herhalen wat Henry zei, dat de sancties dienen te worden opgeheven. De sancties veroorzaken grote schade aan het Syrische volk. Binnen de wereldgemeenschap zouden wij ons anders moeten gedragen. Sancties raken een overheid niet, de bedoeling van sancties is om het volk schade toe te brengen, dus moeten ze worden opgeheven. We hoorden ook dat de grens tussen Turkije en Syrië moet worden gesloten, de pijplijn van verse terreurgroepen wordt dan geblokkeerd.

En tot slot, de Verenigde Staten moet stoppen met het ondersteunen van terreurgroepen in Syrië. Alle steun voor externe terreurgroepen moet worden ingetrokken. Laat de Syriërs zichzelf verdedigen. Het Syrische Arabische leger vecht voor zijn leven en vecht voor Syrië. Wij moeten  – als land – onze rol erkennen, wat wij doen beschadigt het Syrische volk. We moeten hiermee stoppen en wel nu. Dat is een van de redenen, een van de dingen, die ik steeds weer herhaal sinds mijn terugkeer uit Syrië.

* *

Donna Nassor, is er iets dat jij wil zeggen?

Mijn naam is Donna en ik ben een mensenrechten- en vredesactiviste zolang ik me kan herinneren. Ik ben niet van plan om u te vertellen hoeveel jaar al, want dan weten jullie hoe oud ik ben… Ik was vereerd te worden gevraagd om deelgenoot te worden van deze delegatie en ik ben dankbaar dat ik de kans kreeg om te gaan, om face-to-face met het Syrische volk te praten en met de delegatie tijd door te brengen. Zo kunnen we allemaal samenwerken om te proberen de boodschap en waarheid terug te brengen naar de Verenigde Staten.

Als Amerikaans burger is het een schande om toe te geven wat mijn overheid doet in het soevereine land Syrië. Wij hebben het recht niet deze illegale sancties op te leggen; de regering zegt dat ze zijn opgelegd tegen de regering van Syrië, maar in feite zijn ze tegen het Syrische volk. De mensen doen hard hun best om de infrastructuur, de gezondheidszorg en veiligheid in stand te houden. Een van de dingen die mij opviel, is niet alleen het gebrek aan medicatie en het feit dat de Syrische kinderen sterven, omdat ze geen chemotherapie kunnen krijgen, als gevolg van de illegale sancties die de Verenigde Staten en het Westen hebben opgelegd.

En zo loopt onze ‘directeur van het Mensenrechtenbureau’ door zijn woonkamer, betrouwbare informatie rondom de crisis in Syrië te verzamelen.. Hoe gek het ook klinkt, maar Nederlandse en buitenlandse redacties gebruiken deze man in Londen, als informatiebaken voor hun Syrië-verslaggeving..!! (klik voor artikel over deze ‘winkelier’..) Maar ja, een ‘instituut’ met zo’n klinkende naam.. ‘Syrische Observatorium voor de Mensenrechten’..

Maar ook aan onderdelen en materiaal nodig om hun bedrijven draaiende te houden is een tekort. En ze proberen deze bedrijven open te houden voor meer dan één reden, niet alleen om geld te verdienen, maar om mensen in dienst te kunnen houden. Want als mensen geen geld kunnen verdienen, worden ze wanhopig. We weten dat een deel van het Syrische volk om economische redenen ervoor gekozen heeft om zich bij de terroristen aan te sluiten. Omdat ze de kost niet konden verdienen.

En de VS en alle andere partijen die met elkaar samenwerken om het terrorisme te financieren, betalen mensen ruimhartig om deel te nemen aan deze illegale activiteiten tegen het Syrische volk. Er zijn dus meerdere subtiele manieren waarop de Amerikaanse sancties van invloed zijn op de Syriërs. Mensen uit het bedrijfsleven zeiden ons dat ze wanhopig probeerden om het bedrijfsleven draaiende te houden, om mensen werk te verschaffen, zodat ze niet wanhopig worden en geen andere keuze meer hebben.

Iets anders is zeer belangrijk. We hadden de gelegenheid om met de gewone mensen te spreken; niet alleen de officiële instanties. We spraken met mensen die van alles getuige zijn geweest en hebben doorleefd. Zij deelden hun ervaringen die zij hadden meegemaakt met de huurlingen, onuitsprekelijke belevenissen. Ik ga niet te veel in detail treden, uitleggen wat die onuitsprekelijke ervaringen waren.

Maar het was verschrikkelijk moeilijk om rustig te blijven zitten bij iemand wiens kind werd vermoord; of wiens nichtje was ontvoerd en wie nog steeds wordt vermist; wiens dochter werd verkracht, daarna ontvoerd en verkracht en vervolgens weer werd teruggestuurd. We hoorden verhalen over verkrachtingen van mannen en vrouwen. Dit is wat de VS financiert. Dit is wat de VS steunt en dat is niet ok. En als Amerikaans burger, buiten het vredes- en mensenrechtenactivist zijn om, zal ik niet zwijgen over wat ik heb gehoord en gezien. We moeten de verantwoordelijkheid nemen voor wat er gebeurt in ons land, het gebrek aan moraliteit als het gaat om ons buitenlands beleid.

Ik wil wel zeggen, dat we een bijna twee uur durende ontmoeting hadden met president Assad, waarvoor we allemaal bijzonder dankbaar waren. Door naar hem luisterend geluisterd te hebben, en na het aanhoren van de verhalen van de ‘gewone’ mensen, mensen uit allerlei groepen en mensen van de overheid, klopt er niets van wat de Amerikaanse media en de westerse media rapporteren. Het is niet logisch dat Assad, die probeert om de infrastructuur te onderhouden en de toekomst van het Syrische volk voor ogen heeft, ziekenhuizen zou vernietigen en al die plaatsen waarvan de Amerikaanse en westerse media beweren dat Assad verantwoordelijk is.

Hij is geïnteresseerd in de toekomst van Syrië. Hij zei ons recht uit, wanneer dit allemaal voorbij is zullen we verkiezingen uitschrijven en als het volk mij niet wil dan is dat prima. Maar nu ben ik de gekozen vertegenwoordiger om dit land te leiden, en dat is waar ik mee bezig ben.

Het ministerie van Verzoening..!!
Het laatste waarover ik iets wil vertellen is over het ministerie van verzoening, waarvan ik zeer onder de indruk was. Ik ben zelf lang student herstelrecht en transitierecht geweest, weet je, maar om temidden van het trauma Syrische mensen betrokken te zien bij verzoening en heling, op zoek naar een toekomst, dat is geweldig.
Dus als Syrische burgers zich eerder hebben aangesloten bij de huurlingen, nu de wapens willen neerleggen, zijn ze van harte welkom. Terug in de Syrische maatschappij. Zij zullen worden gevoed en hun families ook. Justitiële technieken worden gebruikt, zodat er geen groepering Syriërs ontstaat die het gevoel heeft buiten de maatschappij te vallen. Alles wat ik hier heb gezegd zal ik blijven zeggen en zal ik het blijven zeggen tegen iedereen die wil luisteren. Ik heb het gevoel, aangezien we er zelf zijn geweest, dat we nu in staat zijn de waarheid te verspreiden. Ongelukkigerwijze heeft de Amerikaanse media deze waarheid tot nu toe niet gebracht. Ik ben niet van plan te zwijgen. Dank u allen voor uw gehoor.

x
* *

x

Mijn naam is Joe Jameson. Ik ben coördinator van de ‘Queen’s Peace Council’, een tak van de US-Peace Council. Ik heb een achtergrond in de Vakbond, dus als ik botweg spreek, vergeef me. Ik sluit me aan bij alle opmerkingen van mijn collega’s. Maar ik moet ook denken aan een beroemde opmerking van de Amerikaanse schrijver Mark Twain. Hij heeft ooit gezegd: ‘Het is niet wat we niet weten dat ons in de problemen brengt; maar wat we denken zeker te weten, maar dat niet waar is, dat is wat ons problemen bezorgt.’

Daaraan denk ik vaak als mijn landgenoten praten over Syrië en wat ze denken te weten over de oorlog en de Syrische regering. Wat ze denken dat ze weten, kan ik nu betogen. Onze delegatie ging naar Syrië met bepaalde politieke opvattingen en aannames, maar we waren vastbesloten om sceptisch te zijn en aan alles te durven twijfelen. We wilden iedereen te spreken krijgen. Om bevestiging te krijgen of vooroordelen te ontkrachten, om raad, waarheid en wijsheid te vinden. En om de feiten te volgen naar waar zij ons zouden leiden.

Ik heb een aantal conclusies getrokken tijdens mijn reis. Ik zal niet ingaan op zaken die mijn collega’s al hebben genoemd. Mijn mening is dat het doel van de oorlog in Syrie is de vernietiging van een ​​onafhankelijke Arabische seculiere staat. Het is het laatste seculiere Arabische land die nog overeind staat. Amerika wil een regime wegzetten als in Libië, als in Irak en een aantal andere landen die je hier zou kunnen noemen. De Amerikaanse vijandigheid tegenover het onafhankelijke Syrië begon lang voor 2011. De Verenigde Staten beweert tegen het Isis-terrorisme te zijn, maar toch heeft het veel ‘bevoorrechte terroristsiche groeperingen’ gesteund,  ‘gematigde opstandelingen’ zoals zij ze noemen, omdat ze de Syrische regering bestrijden en dat in het straatje van VS past.

Deze door de VS gesteunde terrroristische groeperingen zijn niet gematigd; toen wij in Syrië waren onthoofden ze een twaalf-jarige jongen; we zagen het op youtube en op TV. Deze Amerikaanse oorlog bij volmacht heeft te maken met sektarische motieven. Rivaliteit tussen regionale machten hebben effect op Saoedi-Arabië en Qatar. De wahhabisme ideologie, een fundamentalistische conservatieve vertakking van het soennisme en de ideologie van de Moslim Broederschap, is een zieke middeleeuwse ideologie, maar het is de reden waarom de Saoedische staat deze oorlog blijft financieren.

Damascus daarentegen bevordert een solidaire en pluralistische vorm van de islam. We hebben hun leiders ontmoet; humane en democratisch ingestelde mensen. Zij hebben alle redenen om mee te doen met het Amerikaanse volk, wanneer deze krankzinnige steun voor het wahhabisme wordt gestopt. Het wahhabisme schuilt achter zoveel terrorisme in de wereld. Diegenen onder mijn landgenoten die dogmatisch zijn over Assad en in zijn demonisering geloven, zullen niet graag horen wat ik nu te zeggen heb. De Syrische regering is namelijk heel populair en daarom winnen ze de Slag van Aleppo waarschijnlijk binnenkort.

De president is populair; zijn regering wordt als een legitieme beschouwd door de VN. Hij wint verkiezingen. De verkiezingen worden gemonitoort. Er bestaat een parlement met oppositiepartijen in Syrië. Wij hebben ze ontmoet en ze willen op geweldloze manier constructief samenwerken vanuit hun eigen sociale visie. Een deel van hen is onderdeel van de overheid en zit in het parlement, in feite een regering van nationale eenheid. De minister van verzoening spreekt rechtstreeks met gewapende groeperingen en hij is oppositieleider.

Dus laat me concluderen, dat het Amerikaanse beleid ten aanzien van regimeverandering in Syrië niet alleen verkeerd is qua details. Het is fundamenteel verkeerd. Het schendt het Handvest van de Verenigde Naties; het is in strijd met het internationaal recht. De bombardementen schenden het internationaal recht. De sancties zijn in strijd met het internationaal recht. Ik denk dat het de taak van de Amerikaanse anti-oorlogsbeweging nu is zich te verenigen rondom een andere visie. Tot nu toe verenigden we ons rondom een zwakke visie, deels onwaar, deels het narratief van de dominante corporate staat.

We moeten direct en openhartig het Amerikaanse beleid uitdagen als we de Amerikaanse publieke opinie willen verschuiven. Sommige organisaties trappen in het dominante mainstream mediaverhaal. Zij verdienen geen schoonheidsprijs. Dit is een gevaarlijk moment, zonder namen te noemen, blijkbaar is de belangrijkste kandidaat voor het presidentschap omgeven door militaire adviseurs die praten over no-fly zones.

Dat betekent een oorlog in de lucht tegen de luchtmacht van Syrie en de Russen. Of laarzen op de grond, een Amerikaanse invasie. Als we niet bang worden van deze woorden, zouden we dat wel moeten zijn. Dit is een gevaarlijk moment. We moeten het fundamentele buitenland beleid van de VS veranderen. We moeten een ander soort anti-oorlogsbeweging hebben. We moeten de Amerikaanse publieke opinie verschuiven. Dank u.

* *

Zijn er vragen?

Goedemorgen, Luke Vargas vanTalk Media News. Om te beginnen heb ik een vraag voor de heer Marter. U heeft gezegd dat de media een eenzijdig verhaal van Syrië presenteert. Maar als je niet wordt uitgenodigd om persoonlijk te gaan kijken in Damascus, waar moet je dan de juiste informatie halen over wat er gebeurt in Syrië? En een vraag voor mr. Lowendorff. U sprak over georkestreerde propaganda over Syrië, maar u heeft alleen Damascus en omgeving bezocht. Dat lijkt op het bezoeken van Manhattan en daarna zeggen dat u heel Amerika kent. Heeft u ook Aleppo en andere steden gezien? Dan pas kunt u spreken over de situatie in het land.

Ieder van ons die deel uitmaakt van de vredesbeweging moet dezelfde publicaties lezen en proberen om de issues te begrijpen. Ik weet niet of mensen beseffen dat de VS gedurende de laatste acht jaren iedere dag betrokken is geweest bij oorlogen. Elke dag van de regering-Obama was gewijd aan oorlogen. En als je de media-aanpak van de de Amerikaanse buitenlandse zaken ziet betreffende Syrië, valt je iets op. Het was hetzelfde verhaal bij Noriega, bij Hussein en bij Khaddafi. De een na de ander, om het Amerikaanse volk vooral te overtuigen dat wij de morele verantwoordelijkheid hebben om in te grijpen.

En helaas, dit instituut speelt ook mee. Welk recht hebben wij om in te grijpen bij andere soevereine staten?

We hopen terug te gaan naar onze vrienden en bondgenoten in de Amerikaanse vredesbeweging en te kunnen zeggen: we hoeven het niet eens te worden over Assad, we hoeven het niet eens te worden over de Syrische overheid. We moeten het eens worden over het soevereine recht van ieder volk om hun eigen lot te bepalen. We moeten het eens worden over het feit dat de media een snode rol heeft gespeeld. Het heeft mensen in verwarring gebracht, die hun hele leven hebben gestreefd naar vrede.

Ik moet het tweede deel van de vraag nog beantwoorden.

Klopt, we hebben slechts vijf dagen, zes dagen in Syrië doorgebracht, dus hoe kunnen wij zeker weten dat we de hele waarheid hebben gezien? Wij weten één ding zeker. Alles wat we hebben gezien druiste in tegen alles wat wij in de VS in de media hebben gezien. Wat wij hier vandaag doen is u allen verzoeken dringend te stoppen met het luisteren naar de mensen die de overheid u voorschotelt. De mensen van de Moslim Broederschap en van Isis en alle andere terroristische organisaties. Stop met luisteren naar hen en ga naar Syrië. De Syrische president zei, stuur delegaties, dan kunnen jullie het zelf zien. Dat is mijn antwoord; wat we zagen is wat we hier rapporteren. Je hoeft ons niet te vertrouwen, maar accepteer in ieder geval dat er een ander beeld bestaat.

De financiële groep Yahoo; heeft de Syrische regering u geld gegeven om te vliegen naar Damascus en rond te reizen in Syrië? En gezien het feit dat jullie met Bashar al-Assad hebben gesproken, hebben jullie de kwestie van de bombardementen door de Syrische regering en haar bondgenoten besproken? Hebben jullie over de stopzetting van de vijandelijkheden gepraat?

Ieder lid van de delegatie betaalde zijn of haar eigen retourtrip naar Syrië. De Syrische regering heeft gezorgd voor onze veiligheid en toegang tot alle mensen, die we gevraagd hebben om te spreken en konden bezoeken zoveel als we konden. De Syrische regering heeft de helft van onze accommodatiekosten betaald en wij hebben alle andere kosten voor onze eigen rekening genomen. We hebben Assad niet gevraagd naar de bombardementen. ‘Barrel bombing’ (zelfgemaakte explosieven) is een term die de Verenigde Staten gebruikt, net als Scud-raketten, een smerig woord. Wat wij van hem en van anderen hebben gehoord, is dat wanneer de terroristen iets vernietigen ze foto’s laten zien en zeggen dat de regering van Assad de schuldigen zijn.

Bommen zullen burgerslachtoffers maken, ongeacht wie ze laat vallen. Wij weten dat, zij weten dat, maar wanneer supermacht, zoals de Verenigde Staten en hun bondgenoten, een land binnen vallen met huurlingen, dan zijn de gevolgen die wij hebben gezien te verwachten. Het verlies van veel levens.  Mensen vrezen voor hun leven, willen vertrekken. De meesten vertrekken echter naar de zijde van Assad, niet naar de terroristen! Die mensen die het land hebben verlaten vertrokken om verschillende redenen. Voor een deel omdat zij het zich konden veroorloven.

Ik wil inhaken op iets wat Marter zei, over de Verenigde Naties. Wat is de rol van de VN, humanitair gezien?

Madeline: Eén van de leden van onze delegatie, Vanessa Beeley, die niet in staat is om hier vandaag aanwezig te zijn daar ze in Damascus is, heeft veel onderzoeksjournalistiek en onafhankelijke berichtgeving over Syrië gedaan. Zij heeft ook artikelen over de rol van de Verenigde Naties gepubliceerd. Er is een jongeman wiens familie in een van de door huurlingen veroverde dorpen is die schrijft. Hij probeert daar voedseldroppings te regelen, omdat hij er niet naartoe kan en zijn familie het gebied niet kan verlaten.

De steun van de VN komt dus niet op plekken waar het hard nodig is. Vanessa ziet het ook. Een van de redenen is dat hulpgoederen worden onderschept, hetzij door de groepen huurlingen, of omdat ze aan de verkeerde kant worden gedropt. De hulpgoederen komen dus niet terecht bij de mensen in Syrië die ze echt nodig hebben. Dit is allemaal onafhankelijk geverifieerd. De rol van de Verenigde Naties is niet altijd wat het in dit specifieke conflict zou moeten zijn.

Het enige wat ik nu nog snel wil zeggen, we hebben maar twee onafhankelijke journalisten op de grond in Damascus: Vanessa Beeley en Eva Bartlett, Vanessa is Engelse, Eva een Canadese. Ze schrijven over hun ontmoetingen met de lokale bevolking en verzamelen de stemmen van de Syriërs. Beiden zijn op Facebook te vinden. Zoek ze op.

 

Tot slot, nu we toch bezig zijn.. Journalist Tom Dugan, Engelsman, wonende in Damascus..
Makkelijk voor NOS of RTL om deze man toch eens te interviewen..???

 

84 gedachten over “Gasaanval Syrië: Assad is ‘dom’ en de Mossad slim..?

  1. Het bizarre is dat ook Parijs zich nu roert en ‘aankondigt’ dat ze met bewijs komen, dat Assad achter de aanval zat.. Wat heeft die hele Assad in hemelsnaam met die gifgasaanval voor motief.. Wat hebben de MOSSAD, die trouwens halve geheime dienst in Frankrijk heeft overgenomen (zoek op Dumas hier op de site!), voor motief..?? JUIST.
   Hoe simpel laten we ons besodemieteren..?? Het is aan ieder van ons; vertel het verder en spreek erover..!!

  2. Verkiezingen mijn beste Guido.J. laat katten in het nauw gekke sprongen maken, de als gedood verfde nazi, Marie le Pen rechtse vul maar in, in wezen is dit het denken van veel Fransen, Frankrijk voor de Fransen, en niet een land bestuurd door Israel via het Franse Jodendom, en zijn alles overheersende Joodse media, het is dus het Le Pen, Putin, Assad spel, op de markt, wordt hier weinig over gesproken, de mensen maken zich zorgen, in het rurale Frankrijk zijn er te veel zelfmoorden, dat schept een macabre sfeer, de mensen voelen, dat het niet meer hun patrie is, maar dat ze getolloreerd worden, als vulling,
   de Franse socialisten Ahum, hebben veel te veel geld weggehaald bij de mensen, het is moeilijk om rond te komen van die karige pensioentjes, het zijn geen overheids dienaren, die prima verzorgt zijn, er heerst een pré revolutionaire moed, maar misschien met de zelfde fouten, de verborgen heersers blijven waarschijnlijk nu ook weer buiten schot.
   Jenne

  3. Vreemd is ook dat Parijs zich niet laat horen over het cementbedrijf La Farge die geld aan Terroristen gaven om zaken te kunnen blijven doen en ook waren zij sponsor van de Clintonfoundation.
   Je kunt wel zeggen dat je terreur bestrijdt maar tussen zeggen en doen zit een groot verschil vooral als je niet naar je eigen politiek kijkt en dergelijke gebeurtenissen gewoon toestaat terwijl je het land steeds meer in een dictatuur laat veranderen waar de eigen bevolking het slachtoffer van is.
   Beter zou zijn als Hollande een onafhankelijk onderzoek zou instellen naar corruptie in de hoogste regionen van zijn eigen land en misschien zou het niet verkeerd zijn om dat ook in andere landen te doen.

  4. Mijnheer Hollande heeft het veelste druk met zijn onderlijf, en vastgoed bezit, drie mooie grote villa’s aan de cote d’azur gekocht voor zijn ouwe dag, en heel veel dames gebruikt cq misbruikt, een knappe vent als hij ?, moet het van zijn situatie hebben, er bestaan geen slechter soort mensen als Franse overheids dienaren, het is een questie van slijmen en ellebogen gebruiken, en altijd op twee paarden wedden, plus flink de vinger in de reet van de Cripto, pseudo, Khazaren, katholieke/Joden, en de Spaans/Portugese Joden houden, er zijn ook nog al wat Armeniers, maar die blijken dan toch uiteindelijk ook weer Jood te zijn, het Franse politieke beeld is gelardeerd met Joden, goeie, hele goede, slechte en hele slechte, maar aan het eind laten ze mekaar niet los, en dat kan dramatisch aflopen, ook voor hen zelf.

  5. Jenne,u zegd er zijn ook nog al wat Armeniers, maar die blijken dan toch uiteindelijk ook weer Jood te zijn.

   Ik ben zelf een Armenier en wil graag weten waar u het informatie vandaan halt.

   alvast dank

   john

  6. Beste John, in Frankrijk wonen veel Armeniers, toch zijn onder hen veel Cripto Joden, net als Ata Turk een Cripto Jood was, dus Jood geworden, als de dochter van Trump, om de brode, om toegang te krijgen tot de vlees potten, verkopen sommigen hun ziel.
   Op mijn Turkse reizen gezien en gehoord wat ze Uw volk hebben aangedaan, kent U de Armeese schilder, Achile Gorky, echte naam Wastanig Manuk Adoyan, werkte in New York, tragisch mens, kon er ook niet mee leven, lees het zelf maar, hele mooie schilderijen, Jenne

 1. Voormelde tekst geeft een goed overzicht van de bloedige chaos en nog meer van het bedrog.In feite worden we hier geconfronteerd met de tirannie van de banksters. Op de webstek van Henry Makow verscheen er zopas een interessante tekst : “Proof that “World Government” is Banker Tyranny April 17, 2017
  We revisit the “Col. E.M. House Report”, (1919), a chilling 10-page document which proved the League of Nations was a facade for “British” (i.e. Masonic Jewish) imperialism. “The League is in substance the Empire with America admitted on the same basis as our other colonies.”
  – See more at: https://www.henrymakow.com/000426.html#sthash.VvImAnvd.dpuf
  In deze tekst wordt er ook verwezen naar de nota van col. Edward Mandell House met de plannen voor de NWO en de te volgen strategie.
  http://www.biblebelievers.org.au/house.htm
  Wat er zich vandaag afspeelt in het Midden Oosten is het gevolg van de plannen die een eeuw geleden werd opgesteld… Israël is hierbij één der pionnen op het schaakbord, dat bespeeld wordt door de RKM.

  1. Nog een recente publicatie op de webstek van H. Makow die een beeld geeft van wat er zich achter de schermen afspeelt:
   “Churchill was wrong when he said Israel was the best solution for the Jewish question. As events unfold in Syria, we see that Soros’ Communism & Trump’s Zionism are not competitors. They are two pincers holding humanity in its malevolent grip.
   – See more at: https://www.henrymakow.com/2017/04/zionism-communism-secret-allies.html#sthash.K7e10lgT.dpuf

   Nog een citaat :
   “Bashar al-Assad’s father Hafez said Israel was “a knife in the heart of the Middle East.” Events have proven him prophetic. The Yinon Plan aims at fragmenting Arab countries. In Benjamin Netanyahu’s words, Israel is destined to be “a rising global power” while the US does its dirty work. ”
   Dit laatste dan steeds in opdracht van de RKM!!

  2. Sub Rosa .
   https://tvblik.nl/2doc/shadow-world gisteravond werd deze aflevering uitgezonden op Ned 2 door de VPRO en ik vind deze documentaire meer dan de moeite van het kijken waard.
   Filmmaker Johan Grimonprez laat met deze film zien hoe het er in de wereldwijde handel in wapens aan toe gaat en dat winst belangrijker is dan mensenlevens.
   Irak,Syrie maar ook Iran bv het is allemaal allang van te voren gepland en juist vandaag las ik op teletekst dat Tillerson Iran een gevaar vind met zijn nucleaire wapenarsenaal voor Israel.
   Trump heeft gezegd dat de NAVO leden 2% van hun BNP moeten besteden aan defensie en zoals gebruikelijk staat Nederland weer voorop samen met Belgie door 15 oorlogsschepen te bestellen en Hennis en Rutte geven nu al 1 miljard meer uit aan defensie en dat is nog maar het begin.Als u dan ziet en hoort in deze film dat de wapenindustrie juist oorlog in stand houd door zowel terroristen als het leger dat hen moet bestrijden van wapens en munitie te voorzien dan weet u ook dat belastinggeld uit gegeven wordt zonder al te moeilijke vragen vanuit het kabinet/kamer en dat Nederland en andere NAVO leden zich schuldig maken aan bedrog van hun bevolking omdat ze zeggen dat ze terrorisme bestrijden terwijl ze aan de achterkant geld uitgeven aan de wapenindustrie die dezelfde terroristen ook van wapens voorzien.
   Met het verhogen van de defensie uitgaven wordt terrorisme in stand gehouden want via Washington wordt op deze wijze enorm veel geld naar de wapen industrie gebracht wat gewoon een bodemloze put is.
   Noodtoestand afkondigen,eigen bevolking bespioneren,wet en regelgeving (lees burgers rechten afnemen en plichten opleggen) heeft geen zin wanneer je gelijktijdig geld aan bedrijven geeft die dezelfde terroristen ook van wapens voorziet.

 2. irene hadjidakis Verpleegkundig wereldburger

  Het alternatieve nieuws, raadplegen was voor mij een dagelijkse bezigheid, maar ja daar wordt een mens niet gelukkig van, eerder behoorlijk chagrijnig. Een tijd geleden stond deze reactie in DE Correspondent, die heb ik toen opgeslagen en nu het hele Wereldnieuws weer tot een kookpunt is gekomen herlas ik het en voelde me rustiger.

  Het lijkt erop of er een mentale strijd gaande is tussen de wel of niet consiracy-gelovers; alsof één van de twee groepen weet wat er gaande is en de andere niet. Daarmee zitten ze allebei in dezelfde wolk van verwarring, en blijven op meta-niveau hangen van wat er gaande is.
  Conspiracy of niet: iets klopte er niet bij 9/11; iets klopt er niet bij de manier waarop TTIP zichzelf boven de wet kan zetten en economie boven recht gezet wordt; iets klopt er niet bij de argumentatie om de NAVO zwaar bewapend aan de grens met Rusland te laten wandelen; iets klopt er niet in het verhaal van het vliegtuig vol toeristen dat boven de Oekraïne naar beneden gehaald is; iets is er onmetelijk fout in wat de bevolking van Griekenland over zich heen krijgt….het enige volk trouwens dat zorg draagt voor de vluchtelingen en hun eten met ze deelt, ook al hebben ze zelf geen cent meer om te makken.
  Wat er tot mij door begint te dringen is, dat het niet meer zo uitmaakt wie het nu uiteindelijk gedaan heeft. Of er nu de Cabal achter zit, of de illuminatie, of het militair industriële complex, of misschien wel ‘het kwaad’ zelf; de hebzucht zelf…..ik denk dat het allemaal niet meer zo uitmaakt….. Uiteindelijk moge duidelijk worden dat de enorme verwarring waar we nu in leven niets anders kan zijn dan de totale ineenstorting van de wereld die zich gevormd heeft op grond van materialistisch denken. En wat blijkt: de anomalie grijnst ons recht in het gezicht: het wérkt niet…materialisme is niet in staat de werkelijkheid te omvatten en we breken eruit! Denk aan Kuhn,
  ‘The structure of scientific revolutions’: Het is niet zo dat de nieuwe ontdekkingen omarmd worden door de aanhangers van het ‘oude’ paradigma….ze voeren een strijd op leven en dood, en uiteindelijk sterven ze uit. Ik denk dat het ons…ieder van ons….dwingt om op te houden met zoeken naar een schuldige, een oorzaak….iets waar je met de vinger naar toe kunt wijzen, of een verklaring die het allemaal acceptabel maakt…wat niet acceptabel IS.
  Het dwingt ons om wakker te worden voor het feit dat de manier waarop we naar dingen kijken of wegkijken uiteindelijk het onbegrepen inzetten van die enorme creatieve kracht die in ons denken besloten ligt is. Deze situatie kan ons helpen om onze mentale wereld schoon te maken van invloeden die verwarring zaaien, en met meer bewustzijn, een wereld te creëren waar we wél in kunnen leven, en de generaties die komen gaan. Een wereld waarin we ons beseffen dat alles met alles en allen verbonden is, waar onze ‘vijanden’ broeders en zusters zijn, die dat wat we van onszelf niet willen zien manifesteren. Een wereld waarin we hoeders van de planeet zijn in plaats van uitbuiters….waar we wakker worden in de prachtige mensen die wij zijn…en de lessen leren die zoveel wijzen, zoveel leraren, zoveel elders ons in overvloed gegeven hebben en geven….om verantwoording te nemen voor wat wij bijdragen aan de wereld en dankbaar zijn voor de mogelijkheid die wij krijgen om dit te leren….om onze plek in de schepping weer in te nemen, met meer bescheidenheid, voorzichtiger en dichter bij ons hart. Wat als er oorlog komt en er gaat niemand naar toe????????

 3. Het alternatieve nieuws, raadplegen was voor mij een dagelijkse bezigheid, maar ja daar wordt een mens niet gelukkig van, eerder behoorlijk chagrijnig. Een tijd geleden stond deze reactie in DE Correspondent, die heb ik toen opgeslagen en nu het hele Wereldnieuws weer tot een kookpunt is gekomen herlas ik het en voelde me rustiger.

  Het lijkt erop of er een mentale strijd gaande is tussen de wel of niet consiracy-gelovers; alsof één van de twee groepen weet wat er gaande is en de andere niet. Daarmee zitten ze allebei in dezelfde wolk van verwarring, en blijven op meta-niveau hangen van wat er gaande is.
  Conspiracy of niet: iets klopte er niet bij 9/11; iets klopt er niet bij de manier waarop TTIP zichzelf boven de wet kan zetten en economie boven recht gezet wordt; iets klopt er niet bij de argumentatie om de NAVO zwaar bewapend aan de grens met Rusland te laten wandelen; iets klopt er niet in het verhaal van het vliegtuig vol toeristen dat boven de Oekraïne naar beneden gehaald is; iets is er onmetelijk fout in wat de bevolking van Griekenland over zich heen krijgt….het enige volk trouwens dat zorg draagt voor de vluchtelingen en hun eten met ze deelt, ook al hebben ze zelf geen cent meer om te makken.
  Wat er tot mij door begint te dringen is, dat het niet meer zo uitmaakt wie het nu uiteindelijk gedaan heeft. Of er nu de Cabal achter zit, of de illuminatie, of het militair industriële complex, of misschien wel ‘het kwaad’ zelf; de hebzucht zelf…..ik denk dat het allemaal niet meer zo uitmaakt….. Uiteindelijk moge duidelijk worden dat de enorme verwarring waar we nu in leven niets anders kan zijn dan de totale ineenstorting van de wereld die zich gevormd heeft op grond van materialistisch denken. En wat blijkt: de anomalie grijnst ons recht in het gezicht: het wérkt niet…materialisme is niet in staat de werkelijkheid te omvatten en we breken eruit! Denk aan Kuhn,
  ‘The structure of scientific revolutions’: Het is niet zo dat de nieuwe ontdekkingen omarmd worden door de aanhangers van het ‘oude’ paradigma….ze voeren een strijd op leven en dood, en uiteindelijk sterven ze uit. Ik denk dat het ons…ieder van ons….dwingt om op te houden met zoeken naar een schuldige, een oorzaak….iets waar je met de vinger naar toe kunt wijzen, of een verklaring die het allemaal acceptabel maakt…wat niet acceptabel IS.
  Het dwingt ons om wakker te worden voor het feit dat de manier waarop we naar dingen kijken of wegkijken uiteindelijk het onbegrepen inzetten van die enorme creatieve kracht die in ons denken besloten ligt is. Deze situatie kan ons helpen om onze mentale wereld schoon te maken van invloeden die verwarring zaaien, en met meer bewustzijn, een wereld te creëren waar we wél in kunnen leven, en de generaties die komen gaan. Een wereld waarin we ons beseffen dat alles met alles en allen verbonden is, waar onze ‘vijanden’ broeders en zusters zijn, die dat wat we van onszelf niet willen zien manifesteren. Een wereld waarin we hoeders van de planeet zijn in plaats van uitbuiters….waar we wakker worden in de prachtige mensen die wij zijn…en de lessen leren die zoveel wijzen, zoveel leraren, zoveel elders ons in overvloed gegeven hebben en geven….om verantwoording te nemen voor wat wij bijdragen aan de wereld en dankbaar zijn voor de mogelijkheid die wij krijgen om dit te leren….om onze plek in de schepping weer in te nemen, met meer bescheidenheid, voorzichtiger en dichter bij ons hart. Wat als er oorlog komt en er gaat niemand naar toe????????

 4. Heel veel lof voor de samenstellers van deze informatie.
  DIT slaat de spijker precies midden op z`n kop!
  Het zijn steeds groeperingen in het buitenland opgeleide huurlingen, marionetten van de NWO of gehersenspoelde mannen in de kracht van hun leven, die vermomd als lokale bevolking de fakkel in het kruitvat weten te lanceren. Zogenaamd eigen mensen dus, die een afscheidingsbeweging gaan vormen en een opstand of oorlog creëren die er dan vervolgens steevast toe leidt dat de al (heel lang ) van tevoren gestencilde verklaringen over het schenden van mensenrechten volop onder de MSM verspreid worden.
  Dan komt onze wereldpolitie ( Amerika ..lees de Nieuwe Wereld Orde ) met hun “vredestroepen” om “vrede” te brengen.
  Noem eens één land, slechts een, waar de Amerikanen dit gelukt is??
  Overal waar de Amerikanen zitten met hun troepen kun je van verre de rokende puinhopen zien, en als je dat niet kunt zien, dan loop maar tegen de stroom vluchtelingen in, dan kom je vanzelf bij de brandhaard die strijk en zet door de stromannetjes van de Nieuwe Wereldorde zelf is aangestoken.
  Bovenstaand artikel krijgt van mij dan ook een 10 voor uitmuntendheid.
  Bravo!

  1. Inderdaad Sub Rosa. Er komt momenteel van alles bij elkaar. Voor Noord- Korea is de 25ste april ook een belangrijke datum en is voor die dag iets aangekonmdigd. Op die datum wordt het Amerikaanse vliegdekschip de Carl S Vinson ook voor de kust van Noord-Korea verwacht. Aan het eind van april dreigt er in de VS een government shut down i.v.m. het bereiken van het schuldenplafond door de regering. De komende dagen zullen dus heel spannend worden.

 5. Ik weet niet of jullie weten wat “”WATER DOARDING”” inhoud, het is één van de meest perverse en onmenselijke manier van het volteren van een mens, nu dit wordt openlijk gepropageerd en toegegeven als een te gebruiken manier van ondervraging ?, door de Verenigde Staten.
  Dit wetende zou de VS uit de UN gestoten behoren te worden, en zijn leiders als misdadigers tegen de mensheid te worden veroordeeld, zo’n land heeft toch al zijn vertrouwen te grabbel gegooid, in Neurenberg zijn ze veroordeeld, nu mag het !

  1. Ja er komt van alles bij elkaar in de media dan, de rest blijft verborgen, waar hebben wij het dan over.

 6. Het is toch meer dan erg dat ook de kleine kikkerlandje al lang in de ban van de valse media en overheid geraakt is. En hoe ook dit kikkerlandje vervalt naar satanisch gedrag, zonder dat zij het zelf wensen te zien.

  Dit kikkerlandje is mede schuldig aan de situatie in de gehele wereld, enkel en alleen al omdat ook ‘onze’ overheden dit zelfs met bravour verkopen aan het publiek – dus aan ons! En de meerderheid van het publiek geloven deze leugens ook nog.

  Hoe kan vrede werkelijk dan deze zieke strijd winnen, zo lang als het publiek deze leugens blijven aannemen!

 7. Bedankt Jenne.

  Ik vermoedde al dat ooit een groep(Joden ? ) in Armeense volk zijn gemengd
  en hoop schade aangericht van binnenuit en het gaat nog steeds door
  maar kon nergens een “betrouwbaar”artikel/boek vinden daarover maar nu begin ik echt geloven dat het zo is 🙂 .

  Arshil Gorky ken ik wel een beetje en was ook een andere schilder Ivan Ayvazovsky echte naam Hovhanes Ayvazyan die heeft alles wat hij van Turkse Sultaan ontvangen had in de zee gegooid uit protest en Nu heeft Erdogan het foto van Ataturk vervangen door een schilderij van Ayvazovski probeer ik te begrijpen maar helaas lukt het nog steeds niet 🙂 maar wie zoekt heeft meer kans om wat te vinden dus ik ga lekker door met zoeken.
  En wil iederen bedanken voor want to know sfeer.

  warme groeten uit Armenie

  1. John,

   misschien kan dit je helpen, Ata Turk werd op de troon gezet en geholpen door de Jonge Joden uit tessaloniki Griekenland, tegen de Armeniërs wat hun directe handels vijanden waren, ik wens je een lang en goed leven voor jouw en je hele volk, groet Jenne

 8. Wie het weet mag het zeggen, ik mag niet stemmen, er staat veel op het spel voor Frankrijk, de al oude Partijen hebben zich gewilt zelf opgelost, Hollande heeft zijn rol van hoerenlopende zakken wasser goed gespeeld, om nu de door de Joodse Rhotschild bankiers hun nieuwe pion, Macron naar voren te schuiven, De Franse bewust denkende politisie huiveren, zo wel de linkse als rechtse, een nieuwe Sarkozy op de troon, nog meer uitverkoop van de franse waarden, willen zij Frankrijk laten leven, als een natie en Volks republiek, moeten ze Le Pen kiezen,
  en de echte integre Fransen zeggen dit ook, ongeacht hun politieke gerichtheid, willen ze baas in eigenhuis blijven, moet het Le Pen, worden.
  Maar De Macrons van deze wereld zijn slechter dan slecht en sluwer dan sluw, en hebben alles mee alle Franse kranten zijn in hun handen, het zal een ongelijke strijd worden, maar de Fransen, het enigste land waar de Filosofie op de scholen wordt onderwezen, geeft ze toch meer denk vermogen, en ze zijn zeker niet dom, dus we gaan het zien, de strijd van Fransen, tegen het wereld omvattende kwaad, ook nu komt het weer uit Great Britten, net als met Jeanne d’Arc, Jenne

  1. Jenne.
   Zowel Le Pen als Macron zijn beiden nauwelijks vertegenwoordigd in zeg maar de Franse “kamer”.
   Tot nog toe heeft Frankrijk zich als één van de sterkste landen (samen met Duitsland) laten zien en de EU verdedigd.Wie er ook gekozen gaat worden ze zullen beiden afhankelijk zijn van anderen in de Franse “kamer” en dat zou Macron al een voorsprong geven omdat er dan eigenlijk weinig zou veranderen.Als Le Pen gekozen wordt dan krijg je waarschijnlijk hetzelfde beeld als in Nederland omdat ook zij afhankelijk is van de meerderheid in de “kamer” en die zijn nu in meerderheid eenmaal EU gericht,dat zou betekenen dat het beleid gewoon net als in Nederland op dezelfde voet verder gaat maar dat ze dan in Frankrijk wel een partij hebben die Rechts georienteerd is en niet bang is om maatregelen te nemen die vooral de Fransen zelf zal treffen.Hier in Nederland is het tot op heden zo dat de PVV wordt uitgesloten door andere partijen maar dat de PVV wel meer zetels in de kamer heeft en daarmee is hun inbreng groter dan voorheen en dat geldt mogelijk ook voor Frankrijk als Le Pen na de verkiezingen in de “kamer” zitting neemt.Wint Macron dan veranderd er niets behalve dat rechts meer invloed vanuit de kamer heeft.Wint Le Pen dan lijkt uit de EU gaan mij onmogelijk omdat de meerderheid in de “kamer” haar niet zal steunen.Wie is Macron? https://decorrespondent.nl/6263/frankrijk-krijgt-waarschijnlijk-de-meest-pro-europese-president-ooit-ja-je-leest-het-goed/288937242-0ddb1343

  2. Vergeet ook niet het referendum wat we in Nederland hebben gehad over het associatieverdrag met Oekraine en dat Rutte gewoon de uitslag negeert en toch tekent zoals ook Balkenende ondanks een Nee tegen de grondwet toch zijn handtekening heeft gezet onder dezelfde wet die door een paar kleine veranderingen aan te brengen die niets voorstellen ineens het Lissabon akkoord werd genoemd.
   Daarbij weet je toch ook wie de trekpoppen aanstellen?
   Kijk gewoon naar de achtergrond van de EU en je ziet dat zij zich bedienen van dezelfde methoden die eerder door Duitsland zouden zijn gebruikt tijdens de oorlog om mensen in het gareel te houden alleen de EU doet dat tegen de eigen bevolkingen.Je weet toch ook welke gevoelens bv Wilders voor Israel heeft en dat hij daar twee jaar heeft doorgebracht?Rechts of extreem rechts hebben zij nodig en maken gewoon deel uit van hun plannen.Die verkiezingen is niets anders dan illusie.

  3. Arnold 11.1 + 11.2 :
   Macron is een Rothschild man… dit zegt genoeg. Het Front National heeft ook de Verklaring van Jeruzalem getekend , en hierdoor dan ook zijn “ziel” verkocht aan de duivel zoals Faust. Zie ook door wie Marine omringd is. Deze verkiezingen zijn dan niet alleen een illusie, maar een groots opgezet bedrog door de machten achter de NWO. Ik zie dan ook een stem voor Marine, zoals een stem voor de Geert, in de eerste plaats en enkel en alleen als een steen die men in de kikkerpoel gooit..die dan voor de nodige onrust zorgt… en misschien er kan toe bijdragen dat er hier en daar toch wat nuttige idioten ontwaken. Voor de rest is het van weinig belang wie er verkozen is als president en in het parlement “zit”. De NWO beslist.
   Jenne 11 : Ik begrijp Uw analyse, maar ik denk dat U de intelligentie & verantwoordelijkheidszin en realiteitsbesef van het overgrote deel van de Franse bevolking overschat. Ook in Frankrijk worden stemmen “gekocht” en zijn de tellers belangrijker dan de stemmers. U heeft echter gelijk dat het gevaar opnieuw uit Londen komt, zoals ook al in 1789!!

 9. Sub Rosa 11.3

  Ik denk, dat de Fransen gemiddeld een stuk sluwer zijn als de naïve Nederlanders.
  Een President benoemd zijn Ministers, zijn staatsecretairissen, enz.
  De Senaat heeft niet al te veel macht.
  En wat hun land, le Patrie betreft, zijn hele malen grote patriotten als de Nederlanders, ze willen het graag houden, zo het was, en niet alle Immigranten zijn Welkom, andere cultuur en historie, ze weten dat je van de overheid niet al te veel hoeft te verwachten, en hun systeem D, werkt onder alle omstandigheden en welke regering ook.
  Jenne

  1. Mevrouw Tulsi Gabbard zegt ook dat Al Qaida verantwoordelijk is voor 9/11 (4:08), daarmee expliciet de officiële versie onderschrijvend.

  2. dit leek me relevant in relatie tot andere onderwerpen die hier besproken worden.

  3. Wat betreft CNN Ted Turner mediamagnaat was/is bilderberger en voorstander van depopulatie.
   Veel media zijn handlangers van de elite en vertellen niet wat ze wel zouden moeten vertellen.
   In het boek De dertien Satanische bloedlijnen van Robin de Ruiter staat op bladzijde 48 een citaat van een speech door Rockefeller gehouden wat in 1991 plaats gevonden zou hebben.
   “Wij zijn de Washington Post,de New York Times en talloze andere toonaangevende media-wier hoofdredacteuren onze meetings hebben bijgewoond-zeer erkentelijk dat zij hun belofte van geheimhouding bijna veertig jaar lang trouw zijn nagekomen.Het zou voor ons onmogelijk zijn geweest onze plannen te verwezenlijken als we al die jaren aan de publiciteit zouden zijn blootgesteld.Maar nu staat alles op de rails en ligt de weg naar een wereldregering(Nieuwe Wereldorde) voor ons open”.CNN is dus onbetrouwbaar wat ook tijdens 9/11 te zien is geweest toen een dame zei dat gebouw 7 ingestort was terwijl het achter haar duidelijk zichtbaar nog overeind stond maar later wel is ingestort wat dus wijst op voorkennis bij CNN.

  4. Hallo Ernst,
   Ja, dat is zo. Toch vind ik het waardevol dat ze zélf naar Syrië is gegaan en haar kritische bevindingen heeft uitgesproken, want er zijn erg weinig politici en journalisten die wel ter plekke zijn geweest. Bovendien hoor je daar nauwelijks in de reguliere media over, ook al zeggen ze onafhankelijk van elkaar hetzelfde.

  5. @ Arnold (13.3) Ik zei ook niet dat CNN een gerenommeerde zender is; mijn eerste reactie was ook: ‘apart dit op CNN te zien’.

  6. @Arnold 13.3,
   Maar de echte vraag hier is of Tulsi Gabbard betrouwbaar is. Ik heb geen reden om aan te nemen dat dat niet zo is en ben het met Janneke eens dat het goed is dat Amerikaanse politici zich zelf laten informeren door zelf op onderzoek te gaan. Overigens reken ik CNN wel tot de reguliere media.

   Wellicht heeft Tulsi Gabbard ook kritisch gekeken naar het 9/11 dossier en heeft ze geconcludeerd dat de officiële versie de meest logische is door dit expliciet te benoemen.

  7. Ernst,

   je hangt je zelf een niet zo erg leuk eitiket om je nek, “”overigens reken ik CNN wel tot de reguliere media””, nou het behoord met huid en haar tot te DEEP STATE.

  8. Janneke omschreef CNN als regulier en dat onderstreep ik. Regulier = MSM, niet noodzakelijkerwijs van hoge kwaliteit. Dat heb je mij niet horen zeggen.

  9. Ernst 13.6
   Als Tulsi Gabbard achter het officiele verhaal over 9/11 staat spreekt dat boekdelen en is ze niet te vertrouwen.
   Nou kan je de discussie over 9/11 weer aanzwengelen maar kijk gewoon eens naar die meer dan 2000 ingenieurs en geleerden die met verstand van zaken het officiele verhaal gewoon onderuit halen en het lijkt mij sterk dat jij met betere argumenten dan die mensen komt.

  10. Nee hoor, ik heb geen enkele behoefte 9/11 aan te zwengelen. Interessanter is hoe we Tulsi Gabbard’s reis naar Syrië en haar gesprek met Assad moeten interpreteren, indien ze onbetrouwbaar zou zijn.

  11. Janneke 13.5
   Het is inderdaad apart dat dit op CNN te zien en vooral ook te horen is.
   Deze dame zegt gewoon dat Trump zonder bewijs te leveren dat Assad schuld heeft aan die vermeende gifgas aanval de aanval heeft geopend op zijn regime.Ook zegt ze dat de VS groepen als Al qaida en andere terroristische groepen steunt en dat het Syrische volk daar erg onder lijd.Als dan wat ernst schrijft over haar dat ze achter het officiele verhaal van 9/11 staat waar is dan roept dat toch wantrouwen op.Het kan ook zijn dat ze nu pas al het bedrog doorheeft en dat ze er mogelijk nog achter komt dat 9/11 ook een grote leugen is.Wel vind ik het moedig om dit op CNN te vertellen.

  12. Aanvulling op 13.4:
   Daarom ben ik blij dat Tulsi Gabbard als Congreslid wèl op een veel bekeken zender tegenwicht biedt aan wat voor mij voelt als een muur van eenzijdige informatie.

   Inmiddels is er dus weer bewijs van een Geheime Dienst. Net als in Irak, net als in Libië.
   De vraag in wiens beláng dit is, zou vaker gesteld moeten worden.
   De afgelopen weken moest ik een paar keer denken aan het gesprek dat John ‘overwhelming evidence’ Kerry vorig jaar had met opstandelingen tegen het regime van Assad. De geluidsopname ervan was geheim, maar is openbaar gemaakt door Wikileaks:
   https://www.youtube.com/watch?v=e4phB-_pXDM
   Samenvatting: Een gefrustreerde John Kerry vertelt dat de VS er op hadden gerekend dat met het oprukken van IS (ISIL), het regime van Assad ten val zou komen. Hij noemde ook de steun van Saoedi-Arabië en Qatar aan ISIL en van Turkije, dat de oliehandel van ISIS toeliet.
   Het mocht niet baten, want Rusland ging zich ermee bemoeien. “Helaas”, zei Kerry letterlijk. “The problem is the Russians don’t care about international law and we do.” “We don’t behave like Russians. It’s just a different standard,” Kerry is voorstander van meer militaire actie, maar zegt: “I lost the argument for use of force in Syria”. Hij legt uit dat er moeilijkheden zijn: veel Amerikanen hebben niet meer zoveel zin in oorlogen. Ze kosten Amerikaanse levens en ook nog eens veel geld. Meer militaire actie zou bovendien betekenen dat grenzen van internationaal recht zover worden opgerekt, dat dat juridisch niet meer kan. Het probleem is dat de Russen zijn uitgenodigd door een legitiem regime en de VS niet. Hij legt vervolgens de mogelijkheid van vrije verkiezingen voor, omdat het oorspronkelijke plan is mislukt.
   De authenticiteit van de opname wordt niet betwist. Verschillende media hebben erover bericht, o.a. CNN, in dusdanig gekuiste vorm dat het de toets der censuur in een dictatuur zou doorstaan. Oordeel zelf: http://edition.cnn.com/2016/10/01/politics/kerry-audio-recording-syria/index.html

   De afgelopen weken werd het naar mijn gevoel duidelijk dat de moeilijkheden om meer geweld uit te oefenen, worden aangepakt.
   L’histoire se répète?

  13. Jan neke,

   als je dit laatste zeker weet, en dat het zeker is dat leerd ons de menselijke geschiedenis, l’histoire se répète comme un perpéteul mobilé, is het dan nog wel zinvol het constant te herhalen, nee gebruik je energie beter, menselijker, Jenne

  14. Jullie onderschatten Tulsi Gabbard. In het hele interview geeft ze nergens expliciet haar eigen mening. Ze meldt niets inhoudelijks over haar gesprek met Assad en alles wat ze voor de rest zegt, zegt ze namens de Syrische bevolking, niet namens zichzelf. Althans op die wijze formuleert ze haar antwoorden. Heel slim, zelf kan ze zo nergens op worden aangesproken.

  15. Evert 13.14
   Evert ik geef in elk geval wel mijn eigen mening en die luidt als volgt:Net als bij het artikel over GMO ben je onzin aan het verkopen en het lijkt er sterk op dat je gewoon een ordinaire trol bent die alles wat op WTK gepubliceerd wordt afkraakt of misleidend noemt zonder enig bewijs wat jouw opvattingen onderbouwd.
   Ook nu schrijf je dat Tulsi Gabbard niet namens zichzelf spreekt maar namens de Syrische bevolking wat natuurlijk niet zo vreemd is want die lijden het meest en Tulsi Gabbard is daar geweest en heeft gehoord en gezien wie de werkelijke misdadigers zijn namelijk de VS en consoorten en nou begrijp ik gezien je eerdere reacties dat het niet zo goed in je straatje past en dat verklaard waarom je dan maar je toevlucht zoekt tot het afkraken van deze site en haar reageerders/sters.Tevens ga ik geen energie meer in jouw spelletje steken want dat ben je niet waard.

  16. In een volwassen discussie reageert men op elkaars standpunten. Je bent het dus eens met 13.14, of niet? Bij voorkeur met onderbouwing. Heel simpel. Als dat duidelijk is kan in de discussie een volgende stap gezet worden.

   Dus, zeg ik iets raars in 13.14 en in deze reactie?

  17. Nog een bron over Tulsi Gabbard :
   https://www.aol.com/article/news/2017/04/11/rep-tulsi-gabbard-faces-backlash-fellow-democrats-comments-syria/22035949/
   met citaten :
   “Hawaii Representative Tulsi Gabbard went on CNN Friday and said she’s not sure Syrian President Bashar Al-Assad was behind the attack. The Iraq War veteran said, “I’m skeptical because we have to take at a premium the cost of these wars not only on the Syrian people and the people in the middle east but the cost of these wars here in the United States.”………….Former Chairman of the Democratic National Committee Howard Dean reacted to the comments on twitter saying, “This is a disgrace. Gabbard should not be in Congress.”…………And, the head of the Center for American Progress even called on Gabbard’s constituents to vote her out of office, tweeting, “People of Hawaii’s 2nd District – was it not enough for you that your rep met with a murderous dictator? Will this move you?”…..
   Het voormelde gaat dan wel over haar opvattingen over Syrië….Over haar opvattingen over andere onderwerpen is meer info nodig, ten einde te weten waar voor ze werkelijk staat.

 10. Uittreksel uit een brief aan Pres. Assad:
  With the occupation of parts of Syria by the IS, the world could witness the atrocities committed by the IS forces and Internet became overfilled by pictures of beheadings, stoning of women, testimonies of women used as sex slaves and who could escape the horror, burning alive captured soldiers and other IS-actions. The row of atrocities is too long to describe here. As President of Syria you had to react. Your military interventions no doubt caused a dead toll under the civilian population. You were even accused to have ordered the use of chemical weapons. Such while you earlier agreed to deliver them to the US for destruction. Obama called the use a ‘Red line’. But where did the chemical weapons come from? Syria had his weapons delivered to the US. But after the second Gulf War the Americans have found chemical weapons in Iraq, but they kept that secret. The weapons were developed in the 1980s in cooperation with the US in the fight against Iran. Not all found weapons were destroyed, and many places where they lay are now in the hands of Islamic State. This is evidenced by a detailed research article published by The New York Times on October 15, 2014. The piece is based on talks with dozens of involved soldiers, Iraqi and US officials and documents of the intelligence service received by the Freedom of Information Act. The use of chemical weapons in Syria can’t be judged without taking into account that many Iraqi officers with Sunni background are at present part of the IS leadership. They likely knew of the existence of this chemical weapons in the arsenals of Saddam Hussein that were not accounted for when the UNSCOM searched for and destroyed chemical weapons in Iraq. When President Trump ordered the destruction of a Syrian military airfield with 59 cruise missiles because of accusations against you that you ordered the use of chemical weapons, good reasons exist that he was deceived by the CIA.

 11. http://www.paulcraigroberts.org/2017/04/15/a-government-of-morons/

  Iedereen die zijn verstand gebruikt weet toch dat het oorlogsmisdadigers zijn. Ook die chantable figuren in Den Haag. Voor een tribunaal met die gasten en ophangen indien ze schuldig zijn.

  De geschiedenis wordt straks gewoon weer herschreven. De Rothschild-Zionisten worden verslagen. Hun landen vervuild voor 10.000 jaar met plutonium. De schuldigen worden opgespoort, berecht en opgehangen. Hun familieleden afgevoerd naar Siberie waar hun een lot wacht van natuurlijke uitsterving en waar ze nog decenie lang het koud zullen hebben bij -40 graden. De Chinezen en Russen zullen geen medeleiden hebben met die clowns in Den Haag. Dat is wishfull thinking!

  1. mc, er zijn veel betere uitgaven over het Britisch empire, deze uitgave is politiek gekleurd door de Alex Springer uitgever.
   Het is inderdaad het meest moordende land in de menselijke geschiedenis, globaal mensen bestolen en afgemaakt, veel van de bewijzen vindt je in hun musea, Jenne

 12. We herdenken vandaag de slachtoffers van o.a de 2e wereldoorlog.
  Mensen die hun leven hebben gegeven, zodat wij in vrijheid kunnen leven.
  Ondertussen worden de principes waarvoor deze mensen hebben gevochten, finaal ondermijnt door een vijfde colonne.

  Vandaar deze korte filmpjes!

  Who wants to destroy every NATION and keep their community safe?
  http://www.youtube.com/watch?v=UYKyp1e_jYc

  The People Behind European Migrant Crisis
  http://www.youtube.com/watch?v=PfKOU31cteg

  What the heck is Barbara Spectre’s motivation
  http://www.youtube.com/watch?v=ROGnoNJc6Nw

  Zionist Jews Happily Brag About Being At The Center Of The Muslim Invasion Of Europe
  http://www.youtube.com/watch?v=Wk25AeFWMNs

  Top Russian Writer Nikolai Starikov Explains Who Is Behind Europe’s Refugee Crisis
  http://www.youtube.com/watch?v=VTDlY4o23XA

  Shocker: UN Admits Migrant Crisis Plan To Overthrow West
  http://www.youtube.com/watch?v=NWizLUmJug4

  The Migrant Crisis: The Engineered Cultural War and the Destruction of Europe
  http://www.youtube.com/watch?v=QLiItWlDeFs

  Polish officials on German TV discussing migration Crisis and Merkel
  http://www.youtube.com/watch?v=rr6ZWF371Po

  1. Mooi geschreven stuk Arend!
   Ben het helemaal met je eens.
   Jij bent toch de persoon achter argusoog??

   We vieren morgen bevrijdingsdag!
   Maar hoe ziet deze vrijheid er tegenwoordig in 2017 uit?
   Nou, gewoon onzinnige arrestaties.
   Sommige arrestaties hebben niet eens wettelijke gronden.

   Elf aanhoudingen bij herdenking Amsterdam
   http://www.telegraaf.nl/binnenland/28106090/__Aanhoudingen_herdenking_A_dam__.html

   Net als de Damschreeuwer die uit voorzorg wordt opgepakt.
   My God, onze rechtsstaat en onze “vrijheid”!?

 13. Het EUSSR parlement is op een gevaarlijk pad :
  http://www.epochtimes.de/politik/europa/zwischen-israel-und-der-eu-droht-aerger-eu-parlament-stimmt-ueber-kritische-israel-resolution-ab-a2121865.html
  met citaat :
  “Kritik am Umgang mit den Palästinensern hört Israel nicht gerne, meist gibt sich die israelische Regierung dann empört. Trotzdem nimmt das EU-Parlament die Siedlungspolitik Israels in den palästinensischen Gebieten ins Visier.”
  We moeten ons dan ook verwachten aan enkele nieuwe Mossad “false flags”..zoals in het verleden.

  1. “Most people, in fact, will not take the trouble in finding out the truth, but are much more inclined to accept the first story they hear.”

   – Thucydides

   Leuk zeg dat je dezelfde conclusie trekt als ik vandaag heb gedaan! Er komt een VALSE FLAG operatie aan (MH17 CIA/Mossad lookalike?)omdat Trump 50.000-100.000 man klaar heeft staan voor Syrie (speculatie). Ik weet dit al een x aantal dagen. Hun doel is Aleppo veroveren (ik heb de Syriers gewaarschuwd hiervoor).

   De contouren worden de laatste dagen vooraal zichtbaar!

   http://variety.com/2017/tv/news/donald-trump-to-have-lunch-with-network-anchors-1202431007/

   Even het MEDIA plan bespreken om een invasie leger in Syrie te promoten!

   De reden to invasive even inwrijven! (casus beli)

   http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israel-minister-assasinate-bashar-al-assad-syria-former-idf-general-southern-command-operation-cast-a7739156.html

   Israeli minister and former IDF general says ’the time has come to assassinate Assad’

   http://www.salon.com/2017/04/11/sean-spicer-syrias-assad-is-worse-than-hitler-because-was-not-using-the-gas-on-his-own-people/

   Syria’s Assad is worse than Hitler because he “was not using the gas on his own people”

   http://www.latimes.com/world/la-fg-syria-mass-executions-trump-20170515-story.html

   Schoorstenen en crematoria! Waar kennen we dat van? (flauw grapje)

   Zoals Richard Steven Hack een 12 maanden terug al schreef: 8) Subsequent to Libya, the plan was to provoke a civil war in Syria, then bomb Syria into the Stone Age under “responsibility to protect” doctrine. This is PROVEN by the fact that all three US Resolutions submitted to the UN Security Council had Chapter 7 language in them exactly as occurred in Libya.

   Trump gaat de Libie/Yugoslavie doctrine uit de kast halen en de mainstreammedia gaat hem hierbij ondersteunen (vandaar die laatste vergadering met Trump).

   Zijn er genoeg Amerikaanse mannen bereid om zich af te laten slachten voor nog een Rothschild-Zionistische oorlog? Dat vraag ik mij af. We zullen het zien!

  2. Genies of Death 20.1 :
   Ik zie dat U de situatie ook op de voet volgt.Ik kan mij dan ook volledig aansluiten bij Uw analyse. De voorbereidingen voor een oorlog in het Midden Oosten zijn dan ook volop bezig op het terrein. De psychologische oorlogsvoering woedt in alle hevigheid. (is een essentiëel onderdeel van de oorlog cfr Sun Tzu.) Het probleem is enkel nog Trump, die onder sterke druk staat en langs alle zijden wordt aangevallen. Alleen een oorlog kan hem nog redden.. en dan wel deze in het Midden Oosten in opdracht van Tel Aviv.
   http://www.zerohedge.com/news/2017-05-16/retired-green-beret-warns-successful-derailment-trumps-efforts-well-under-way-war-in
   met citaat :
   “If the President is unable to make a change while he has both houses of Congress under Republican control, what will happen after the Midterm election changes the complexion of Congress and makes it Democrat? How will he be reelected, and if so, to what end? He waited too long to fire Comey…a name that will torment us in the news even more than that of Natalie Holloway…and now it is turning around to bite him. What is the solution?
   War. War is the means an administration uses to sway public opinion and garner the Congress and the other nabobs into lockstep under the guise/choice of “you’re either patriotic or unpatriotic,” forced upon all of them in the court of public opinion and on the media’s stage. War is supported by the Congress, who is bought by the MIC (Military Industrial Complex) and the oligarchy and their army of lobbyists.”.
   Deze oorlog kan Trump “redden” maar de enige echte winnaar is echter Tel Aviv. Tel Aviv dat als enige baat heeft bij de bloedige chaos in het Midden Oosten en Noord Afrika. (cfr het Oded Yinon plan). Voor het echte startsein van deze oorlog zal er dus een false flag nodig zijn… die voldoende dramatisch is, om tot actie te kunnen overgaan.

  3. Ik was lekker Worlds of Warcraft aan het spelen (Elysium Zeth’Kur server) in afwachting van de storm. The deep breath before the plunge! De thermonucleaire oorlog van onze tijd (there was never much hope Carl Sagan => kans dat de mensheid door de thermonucleaire periode komt <1%).

   https://youtu.be/waGogciXcJA

   Toen werd ik opeens verbannen zonder de regels overtreden te hebben. Niet dat ik dat ooit erg vind hoor. Ik speel altijd alsof het de laatste dag is. Dus toen de game master zijn ego door mij in de grond gestampt werd had hij natuurlijk geen andere keus dan mij te verbannen (hij wilde macht hebben toen hij de discussie verloor). Dus toen ging ik mij maar weer 16-18 uur per dag met de oorlog in Syrie bemoeien. Ik had nog zo gezegd 1x per week toen ik trollen vernietigde die de general chat met spam vervuilde: mij verbannen ze nooit want de CIA betaald ze voor mijn chat logs. Maar zoals Gandalf in de hobbit kwam ik precies op tijd op het moment dat het nodig was!

   https://youtu.be/zJDBpZ0Itvw
   (betere versie dan de modern van Peter Jackson)

   Nu hebben ze al meer dan 72 uur mijn favoriete FORUM uitgeschakeld. Ze zijn zo bang voor wat ik te zeggen heb!

   https://syrianperspective.com/

   Ik ga maar weer 16-18 uur per dag in de Palantir turen die het internet is!

  4. https://twitter.com/Ruswariors
   (wat er nu gebeurd op de grond in Syrie)

   Bekijk deze account eens goed. De videos (met Google Explorer als Inter Explorer niet goed werkt). Mensen die niet tegen lijken kunnen moeten dit overslaan. Onze USA/UK/Israel/France proxies (ISIS/FSA) worden helemaal in de pan gehakt elke dag.

   Dus de FALSE VLAG komt snel! Trump moet snel handelen of er is geen reden tot invasie meer (casus beli). Trump moet snel handelen! FALSE VLAG CIA/Mossad operatie elk moment nu!

   https://youtu.be/YdXQJS3Yv0Y
   Het Amerikaanse leger op weg naar Syrie!

  5. Genies of Death 20.4 :
   De laatste dagen was er heel wat te doen over de door Trump gelekte info aan de Russen :
   https://www.theatlantic.com/politics/archive/2017/05/trump-classified-information/526797/
   met citaat :
   “What Did Donald Trump Tell the Russians?
   A Washington Post story claims that the president divulged highly sensitive intelligence received from an ally in a meeting with the Russian foreign minister and ambassador.”
   Waarover het juist ging en wie deze”ally” was bleef in het duister.
   Meer info echter in de volgende link :
   http://victuruslibertas.com/2017/05/did-trump-accidentally-save-the-world/
   “Did Trump “Accidentally” Save The World?”
   met citaat :
   “A: The “ally” not being named is Israel, and they are mad as hell at Trump. Israel is furious because they got caught with their pants down. Lets get to the point. Isis was created by Israel and the US to weaken Iran and topple Assad. Billions in profits at stake. Israel has developed the technology to remote control airlines via laptops. A false flag was being prepared. Trump discussed it with Russian officials, exposing the “plot” McMaster pitched, and now all hell has broken loose. Trump did a wonderful thing in my opinion. We do not need anymore Isis false flags… ”
   Over unit 8200 :
   “Apparently, they had planned to use a new remote control technology developed at Unit 8200 to take down a Russian airline via hack, and then blame it on Isis. With a couple hundred Russian civilians shot out of the sky, the aim was to create backlash at home for Putin.
   In March of this year, Unit 8200 successfully completed testing on the program in conjunction with Israel Defense Forces and Mossad. They can now hack planes out of the sky.”

  6. Het feit dat ze altijd maar 300+ mensen willen doden voor hun angenda betekent dat ze bang zijn voor escalatie. Het moet te “managen” zijn. The bankers are no match for the power of the dark side! Ik heb de afgelopen 5 jaar 10 verschillende strategien gedaan op weg naar de thermonucleaire wereld oorlog. Miljoenen en miljarden! Onze kleuters willen er enkel 300 doden.

  7. Sommige mensen zijn ervan overtuigd dat Putin ook deel van de NWO uitmaakt en dat het allemaal allang van tevoren gepland is wat nu gebeurd.Feit is wel dat hij tot op heden Assad heeft gesteund maar de laatste dagen/weken weinig van zich laat horen waardoor een “onduidelijk” beeld kan zijn ontstaan.
   Dat het voor Israel nu alles of niets is kan ik goed geloven maar hoe het met Putin zit blijft voor mij een vraag.
   En wat te denken van de reis die Trump nu maakt waarbij hij oa Saudi-Arabie,en Brussel (NATO) bezoekt?

  8. Ik heb het onderzocht. Onjuist. Ik geef een hint!

   https://twitter.com/Russ_Warrior/status/865590773101862912

   Ik kan niet te veel zeggen. Ik heb ook mijn “eigen Sith Lord agenda”. De vijand leest ook deze blog. Het zou zo kunnen zijn dat hun intelligentie beperkt is en dat ik door mijn kennis te delen hun op ideeen breng die ze anders nooit zouden krijgen/hebben.

   https://southfront.org/vicinity-of-raqqah-is-flooded-with-water-from-tabqah-dam-videos-photos/

   Voorbeeldje => het was mijn idee om Aleppo/Raqqa onder water te zetten (7 maanden geleden. Ik had er een plan voor geschreven en 50-100 op https://syrianperspective.com/ gezet.

 14. FALSE VLAG elk moment!

  Wat gebeurd er momenteel in Syrie?

  Funny with all this attention on al Tanf that nobody is pointing out the BS maps being circulated about. One of the major supply lines for ISIS (not FSA) is from Jordan, along the Syrian border just south of at Tanf and continuing up to al Bukamal and Deir EzZor.

  Here’s a U.S. Coalition fantasy map (wishful thinking) of the situation. It shows the FSA holding everything next to the border almost up to the al Qaim border crossing – where the Euphrates crosses into Iraq. Truth is that the U.S. and their tiny FSA contingent are not present at all near the border there. It’s sort of a no-man’s land. They probably won’t get attacked if they drive along the border, but neither will ISIS (or Jordanian supply convoys TO ISIS in al Bukamal and Deir EzZor. The U.S. and U.K. SOF presence in al Tanf is to protect that ISIS supply corridor. They don’t ‘fight’ ISIS – they never have. There were a few fake reports of battles, but most involved transferring a huge amount of ammo and supplies to ISIS.

  The U.S. and U,K. SOF and FSA are protecting the ISIS supply corridor from Jordan, nothing else. For obvious political reasons, they don’t want to cross very far into Iraq to do this, so they can’t just move the corridor across the southern border and move eastward that way.

  You can get a better idea of what I’m talking about if you look at more realistic (non-US-propaganda) maps of the area. This one linked shows ISIS controlling all the southeastern border to al Bukamal/Euphrates. Again, not completely accurate because it’s more of a no-man’s land. You can bet that the U.S. has constant surveillance on this area though and knows exactly when the ISIS supply convoys from Jordan are moving through that area. Now, ever hear of the U.S. bombing ANYTHING there? Of course not. Almost without exception, CJTF-OIR has ONLY been bombing oil infrastructure around Deir EzZor and al Bukamal. They have NEVER hit an ISIS supply convoy.

  The Russians, Syrians, Iraqis and Iranians know the US/UK forces are protecting that supply corridor. They know the US is reluctant to use Iraq (as much as possible) for those convoys. If the SAA wants to take Deir EzZor and al Bukamal, then it has to cut the ISIS supply lines along the southeast border from al Tanf to al Bukamal. The PMUs will be cleaning house along the Euphrates right up to al Qaim/al Bukamal, so there will be no chance for a supply from that side. The US/UK knows this and was planning on a move on al Bukamal from al Tanf out of desperation. The SAA saw the build-up and decided to close down that op AND the ISIS supply corridor once and for all before moving to Deir EzZor.

  Like I said before, the U.S. are sore losers. CJTF-OIR doesn’t like anyone messing with their ISIS supply corridors or their US/UK ISIS corridor ‘guards’. They are running out of options, which makes them very dangerous. They can’t very well bomb the SAA in Deir EzZor again. They’ve run out of fake ISIS to attack the fast-moving SAA forces heading to Deir EzZor. And they don’t have much international sympathy for their al Tanf occupation. Sarin false flags won’t work down there. There’s a huge refugee camp near there that the US/UK use to recruit and house jihadist, so they might use some kind of fake SAA attack on that to justify military action.

  The original plan of mounting an al Bukamal campaign from al Tanf isn’t going to work since they can’t leave al Tanf with just a few guards – they would lose it to the SAA. They are going to lose the ISIS supply corridor unless they do something drastic, so expect the worse. And remember: the ISIS supply corridor is really just a placeholder for the future FSA supply corridor to the Euphrates. Only other option is to have the SDF ignore Raqqa and try to take Deir EzZor/al Bukamal from the north and supply them from Kurd territory.

  By PavewayIV, May 19, 2017

 15. De voorspelde “false plag” is intussen gebeurd. Er waren reeds aanwijzingen, zoals het bezoek van Trump aan Israël… waarover Bibi verklaarde dat de USA opnieuw hun leidende rol in het Midden-Oosten opgenomen hebben.. lees= opnieuw volop de bevelen van Tel Aviv uitvoeren. Dit bleek ook al via de luchtaanval door de USA luchtmacht op Syrische troepen, in Syrië , nabij de Jordaanse grens waar het wachten is op een invasie door de USA – Jordanië en G.B. In G.B. is er echter geen eensgezind enthousiasme om aan deze invasie deel te nemen. Vandaar dat een “signaal” werd gegeven :
  http://aanirfan.blogspot.be/2017/05/manchester-arena-false-flag-ariane.html
  met video’s en enkele citaten :
  “On 22 May 2017, there was a false flag, inside-job attack at the Manchester Arena, where Ariana Grande was performing…….
  As happens in false flags, the security services had held a practice drill……………Before the attack, an unverified Twitter account posted Tweets showing the ISIS flag alongside the hashtags #IslamicState and #Manchesterarena. ISIS is run by the security services of the West.
  Rita Katz is tweeting that ISIS is likely to blame…..Andy Burnham is the newly elected Mayor of Manchester.Andy Burnham had his latest trip to Israel sponsored by Labour Friends of Israel.Manchester has a very large Jewish population…..The Manchester attack may be a preparation for a Theresa May government invading Syria..”.

  1. Komt er nog een aan met minstens 5.000-50.000 doden.
   Let maar op!

  2. Je kan gewoon de oude aanslagen bestuderen en dan kan je er heel makkelijk de CIA/Mossad strategie en richtlijnen uit halen.

   Neem 9-11. Het oorspronkelijke plan was 13 vliegtuigen in 13 thermonucleaire centrales. Doch met dat plan waren het aantal doden niet te overzien. 9-11 was gewoon Pearl Harbor 2. Nodig om Afghanistan, Iraq, etc aan te vallen. Het 7 landen plan. Syrie en Iran zijn de volgende.

   Dus een miljoen slachtoffers is te veel. Maar 50.000 is OK als het om een Pearl Harbor valse flag actie gaat die het Amerikaanse volk een oorlog in moet trekken.

  3. Thucydides 22.2 :
   Inderdaad, steeds komt men terecht bij de “usual suspects”. Intussen is ook de “geest uit de fles” met een BBC commentaar :
   http://www.zerohedge.com/news/2017-05-23/bbc-anchor-admits-europe-has-get-used-bombings
   met citaat :
   “”Europe is getting used to attacks like this…we have to because we are never going to be able to totally wipe this out… as ISIS gets squeezed in Syria and Iraq we’re going to see more of these kinds of attacks taking place in Europe… and Europe is starting to get used to that…” In feite horen we hier “Bibi…”. Of ook een typisch voorbeeld van het NWO motto : “problem – reaction – solution”.
   Dit toont dan ook duidelijk aan wie er belang heeft bij deze aanslag.
   PS : Er is een schrijffout in mijn reactie 22 : moet natuurlijk “false flag” zijn in plaats van ” false plag”!!

  4. Sub Rosa/Thucydides.
   Frankrijk is al in handen van de Rothschild familie zoals ook Engeland dat al is.
   Stukje bij beetje hebben ze overal democratisch gekozen regeringen afgezet en hun handlangers daar geplaatst en geweld tegen wie dan ook schuwen zij niet.
   Nu hebben zij een goede reden nodig om VS voet soldaten in Syrie in te zetten samen met bondgenoten vandaar de aanslag in Manchester en mogelijk gaan er nog meer volgen want Theresa May heeft de alarmfase naar kritiek verhoogd en heeft zelfs gezegd dat een nieuwe aanslag te verwachten is.
   Vanavond is in Stockholm een grote voetbalwedstrijd waar duizenden mensen in een stadion zitten wat mogelijk een doel zou kunnen zijn (ik hoop dat het niet gaat gebeuren)maar de veiligheidsmaatregelen zijn enorm aangescherpt wat er op kan wijzen dat ze toch iets verwachten.Op tv hoorde ik dat de aanslag in Manchester gebeurd zou zijn als wraak voor doden die door geweld van het westen in het Midden Oosten zijn omgekomen en nog omkomen.
   Als dat al op de mainstreammedia verteld wordt vind ik het vreemd dat de mainstreammedia daar niet verder mee gaat en vragen gaat stellen aan de westerse leiders die verantwoordelijk zijn voor de inzet van militairen in landen waar ze niets te zoeken hebben.
   Putin is bondgenoot van Assad en is op uitnodiging van Assad in Syrie aanwezig maar hoe zit dat met de bemoeienis van bv de VS en hun bondgenoten?Tal van programma,s zijn op tv te zien waar iedereen zijn/haar afschuw over wat in Manchester is gebeurd uitspreekt maar nooit steken ze de hand in eigen boezem want juist door niet de waarheid te vertellen houden ze het in stand.

  5. Als Rothschild 1 grote fout maakt sterven er 10 miljoen Britten. Ik ben benieuwd of de Engelsen dan nog steeds deze corrupte zelfbenoemde criminele elite accepteren.

   Die aanslag in Manchester is natuurlijk een valse vlag om het Engelse volk achter een nieuwe oorlog te krijgen. Ook de Amerikanen krijgen weer een “Pearl Harbor” of “9-11” om hun een oorlog in te krijgen. Dus een valse vlag met minstens 5000 doden.

   Gelukkig maar dat de leden van de Rotary Club er nooit last van hebben. Dat klootjesvolk heeft toch zo’n pech altijd.

 16. Valse vlag => als de geheime diensten er van weten en niks doen om het te voorkomen. MH17 hetzelfde geval?

  http://sophiabothablog.com/2017/05/24/im-not-the-only-one-whos-daring-to-ask-awkward-questions-about-the-manchester-attack/

  I’m not doubting that it’s likely Radical-Islamists who carried out the terror attack in Manchester, but it’s not beyond the realms of possibility that the figures in the Tory government might have known the possibility of a potential attack, but for reasons of political expediency did nothing to prevent it from happening. We know prior to 7/7 bombing the security services had kept tabs on members of the terrorist cell which carried out the attack, it’s now a matter of record that the Bush administration had been briefed in the summer of a 2001 there was highly likely to be a terrorist act in the autumn of that year involving aircraft, so tell me again if I’m being fucking ridiculous in suggesting Theresa May might have had prior warning of the Manchester terror attack but did nothing to prevent it from happening to bolster her chances in the General Election because I know that’s what you’re thinking!

 17. Een analyse waar het verband wordt gelegd tussen terreur, false flags en de Protocollen :
  https://www.henrymakow.com/2017/05/Terror-We-are-Being-Suckered.html
  met citaten :
  “What do the Protocols ofZion say about terror?
  ‘IT IS FROM US THAT THE ALL-ENGULFING TERROR PROCEEDS.’ Protocols of Zion, 9-4 “Our fight is your fight,” Bibi
  Terror is mentioned about a dozen times in the Protocols of Zion as a way of ensuring total submission to Masonic Jewish world government.
  “The GOYIM are a flock of sheep, and we are their wolves. And you know what happens when the wolves get hold of the flock? ” Protocols of Zion, 24-4 – See more at: https://www.henrymakow.com/2017/05/Terror-We-are-Being-Suckered.html#sthash.0NGDJMQX.dpuf
  Achter deze terreur, in het Midden Oosten, in de EUSSR en elders, gaat dus heel wat meer schuil. Deze terreur is immers een middel dat moet bijdragen tot het verwezenlijken van de NWO. Deze terreur,in welke vorm en waar dan ook, zal blijven verder duren tot zolang het uiteindelijke doel, zoals beschreven in de Protocollen, niet bereikt is.

  1. Spoorkjesboeken om hen die lager in RANG staan en toch bij de “geheime clubjes” horen voor de gek te houden. The greatest fools! De mensen die niet beter weten die dat zijn geen idioten. De echte idioten zijn die figuren die lid zijn van de geheime genootschapjes en al die onzin voor zoete koek slikken.

   https://youtu.be/FCzSktUd5tU
   Ze worden mooi vernietigd momenteel in Syrie. Mooi staatlje zelf beheersing van deze piloten. Ze schakelen de NAVO proxy soldaten uit precies op het moment dat het nodig is.

  2. Trump is bezig aan zijn rondreis en bezoekt precies diegenen die de weg vrij moeten maken voor de NWO die de dienst willen gaan uitmaken of die medeverantwoordelijk zijn voor aanslagen of andere ellende.
   eerst Israel(Nethanyahu),Italie (het vaticaan De Paus),Macron heeft eerst Merkel bezocht en Trump gaat met beiden in gesprek,vervolgens het bezoek aan het NAVO hoofdkwartier in Brussel.
   Eerder hebben we iets dergelijks gezien met WA die eerst op bezoek ging in Canada,vervolgens toen bij Obama en uiteraard ook de NAVO waarna aanslagen volgden.De VS en de Britten zijn vier handen op één buik en hebben een reden nodig om met militairen Syrie binnen te dringen over de grond die al klaar zouden staan.
   9/11 wordt door velen gezien als de aanleiding voor het binnenvallen van oa Irak door Bush want door deze aanslag op de WTC torens hadden ze zich verzekerd van de woede en dus steun van de Amerikaanse bevolking.Dat iets dergelijks weer kan gebeuren lijkt mij niet uit te sluiten.Een ander geval waar gevaar bestaat is de NAVO zelf want volgens Trump betalen de meeste landen nog niet wat ze wel zouden moeten betalen waardoor eventuele hulp van de VS als het fout gaat twijfelachtig is.Laatst werd bekend dat de Nederlandse luchtmacht niets meer voorstelt en ook op defensie heeft Nederland een achterstand en veel in te halen terwijl wel militairen worden uitgezonden naar het buitenland maar wie beschermd Nederland en met wat in geval van nood (bv als er enorme aantallen vreemdelingen naar Nederland komen?).En nog even een constatering,wanneer één NAVO lid aangevallen wordt dan zou dat als een aanval op alle NAVO landen gezien worden met de nodige gevolgen natuurlijk,maar Rusland is bondgenood van Assad (Syrie) en de VS hebben al Syrische regeringstroepen aangevallen en dus indirect ook Rusland.
   Misschien mogen we van geluk spreken dat Poetin zich heeft ingehouden want als hetzelfde principe daar geldt dan heeft de VS met vuur gespeeld.

 18. http://www.dailymail.co.uk/news/article-4540822/Rebels-went-Libya-MI5-blessing-amid-Abedi-probe.html

  “ISIS fighters which included Libyan exiles and British-Libyan residents have described how MI5 operated an open door policy for those willing to travel to North Africa to topple the dictator.”

  “Sources, some of whom met Abedi and described him as a hothead, told the Middle Eastern Eye claim these trips were facilitated by the British government.”

  1. Als je de foto’s goed bekijkt. Dan kan je zien dat deze man hoogst waarschijnlijk alle slachtoffers zelf heft doodgeschoten omdat ze bloeden uit de mond (schot door de longen). Dus hij heft burger vluchtelingen vermoord. Vervolgens hebben ze de lijken in gewassen en in vriezers opgeslagen om ze daarna te “stagen” in een FAKE gas aanval.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.