Advertentie

Hard wetenschappelijk bewijs: bewustzijn ná klinisch dood


BDEX

X

Bijna-dood-ervaringen en bewustzijns-prikkels in de hersenen,
na klinische dood, nu in de wetenschap gefundeerd.
X

Hard wetenschappelijk bewijs: bewustzijn ná klinisch dood

© 2013 | WakingTimes – Michael Forrester
2013 © vertaling Guido Jonkers – WantToKnow.nl/.be

x

x

De wetenschap is vaak in staat om datgene te valideren, wat we eigenlijk al weten. Maar als het erop aankomt om volgens wetenschappelijke procedures tot een logisch begrip te komen van onmeetbare concepten volgens objectieve standaards, dan faalt de wetenschap op een simpele wijze. Met name om universele processen te verklaren, die nog steeds té groot zijn voor de hele wereld om zondermeer te accepteren. Maar we er wordt vooruitgang geboekt..

Eén van die universele processen is het concept van BDE, de Bijna-dood-ervaring. Zoals onder andere gerapporteerd door slachtoffers van gevallen van hartstilstand. Maar deze ervaringen worden nu wetenschappelijk onderbouwd, volgens het laatste wetenschappelijke onderzoek aan de University of Michigan Health System, in een poging om in ieder geval te kunnen verklaren hoe het mogelijk is dat een menselijk brein blijft functioneren, nádat de klinische dood is vastgesteld.

De dood is geen onderwerp waar we vaak aan denken en waar we ons vaak ongemakkelijk bij voelen om zelfs over te praten. Volgens eigentijdse sociologen is de dood nog steeds een van de onderwerpen waarop een taboe rust, ondanks de liberale ontwikkelingen in de maatschappij. En dit taboe neemt volgens hen alleen nog maar toe..! En hoewel de dood natuurlijk een onlosmakelijk deel van het leven is, blijven het heftige debatten over de mogelijkheid van het brein om bewustzijns-activiteiten te tonen, terwijl het gestorven is, of stervende is.

BDE cartoonMaar in de studie van de genoemde universiteit, die werd gepubliceerd in het tijdschrijft ‘PNAS Early Edition’, wordt aangetoond dat ratten, waarvan het hart is gestopt en er geen bloed meer naar het brein toestroomt, een karakteristiek van hersenactiviteit tonen, die een bewustzijnsperceptie toont. Volgens Dr. Jimo Borjigin, Ph.D., wetenschappelijk medewerker in de moleculaire en integratieve fysiologie aan deze universiteit, is deze studie baanbrekend: “Deze studie die is uitgevoerd op dieren, laat voor het eerst zien wat er gebeurt met de neuro-fysische staat van het stervende brein.. Deze studie zal daarom het fundament gaan vormen voor toekomstige studies naar het stervende brein in mensen, waaronder ook de perceptie van licht tijdens een hartstilstand”.

Zoals je wellicht weet is het voor veel wetenschappers, hoewel nog nooit wetenschappelijk aangetoond, een uitgemaakte zaak dat het zien van licht door een stervend brein, geassocieerd dient te worden met pogingen van het brein om mini-electrische activiteiten te creëren. Maar voor anderen is er veel méér aan de hand in deze situatie..!

BDE-Challenge-facing-Science-And-ReligionWat is nou eigenlijk precies een BDE?
Een BDE beschrijft een persoonlijke ervaring die geassocieerd wordt met een intredende dood, waarbij meerdere mogelijke sensaties worden waargenomen door deze persoon, o.a. het loslaten van het lichaam, gevoelens van ‘opstijgen’, totale rust, veiligheid, warmte, de ervaring van absolute vrede en ook de aanwezigheid van licht.

Meestal worden dit soort ervaringen opgetekend, nádat deze persoon ‘klinisch dood’ is verklaard of ‘heel dicht bij ‘dood-zijn’’. .Maar veel BDE-ervaringen worden opgetekend uit de monden van personen die helemaal niet zo heftig in levensbedreigende situaties zitten.. En met de toename van de techniek om hartstilstand te behandelen, blijkt ook het aantal BDE’s te stijgen. Deze ervaringen worden steeds weer beschreven in medische tijdschriften en worden vaak, vanuit onwetendheid, toch beschreven als ‘hallucinaties’. Dit terwijl para-psychologen, mensen vanuit religieuze achtergrond en sommige wetenschappers, zoals de fameuze Nederlandse cardioloog Pim van Lommel, erop wijzen, dat het wel degelijk mogelijk zou zijn, dat deze BDE’s een teken zijn van een de dualiteit van het lichaam en geest én de mogelijkheid van het bestaan van een leven-na-de-dood..!

En inmiddels is elke weldenkende wetenschapper ervan overtuigd, dat BDE’s niet kunnen worden afgedaan als iets wat een stervend mens zich verbeeldt.. Integendeel, de afkomst van al deze ervaringen kunnen wijzen op een ándere realiteit, hoewel deze niet materieel omarmt kan worden. Daarbij horen de lichaamsuittredingen, het zien van het ‘witte licht’ en het voorbij flitsen van levenservaringen, als gemeenschappelijke ervaringen van mensen over de hele wereld, die dichtbij de dood kwamen, maar ‘overleefden’..

NDERFDe website Near Death Experience Research Foundation is de grootste website over BDE in de wereld en beschrijft tot in detail -in meer dan 23 talen- de ervaringen van duizenden mensen, die hun BDE delen. .

Studie-beschrijving
Onderzoekers analyseerden de opnames van de zogenaamde EEG’s; de grafische weergave/optekeningen van de hersenactiviteit, het Elector-EncefaloGram. Die EEG’s werden opgetekend van ratten, die onder anestesie waren en experimenteel waren onderworpen aan een opgewekte hartstilstand. Binnen 20 seconden ná deze hartstilstand, toonden álle ratten een EEG dat een gesynchroniseerde hersenactiviteit aangaf. Eenzelfde EEG-karakteristiek komt voor bij hersenen die in hoge staat van opwinding verkeren.

Verder bleken de wetenschappelijke medewerkers bijna identieke patronen op te tekenen bij de stervende hersenen van ratten die in een verstikking werden gebracht.”De voorspelling dat we tekenen van bewustzijnsactiviteiten zouden waarnemen, tijdens de hartstilstand, werd bevestigd door de data.” Aldus Borjigin. Hij kreeg het idee voor dit project in 2007 met zijn studiemaatje en co-auteur, neuroloog Michael M. Wang (Ph.D) “

Cardioloog Pim van Lommel verrichtte baanbrekend werk op het gebied van bijna-dood-ervaringen.
De Nederlandse cardioloog Dr. Pim van Lommel verrichtte baanbrekend werk op het gebied van bijna-dood-ervaringen. (klik voor artikel op de site)

Dr. George Mashour, van de afdeling anesthesie/neurochirurgie vult het verhaal aan: “Maar we waren vooral verrast door de hoge mate waarin activiteit zichtbaar was. Feitelijk bleek dat veel bekende elektrische bewustzijnssignalen in deze staat van bewustzijn, vaak ver de normale signalen die optreden in wakkere staat, overtroffen werden! Dit suggereert dat het brein in staat is op een uiterst georganiseerde wijze, de elektrische signalen te ordenen, tijdens de vroege stadium van de klinische dood.”

Signalen van dit soort, zijn een van de neurologische eigenschappen, waarvan veronderstelt wordt, dat ze kenmerkend zijn voor menselijk bewustzijn, in het bijzonder wanneer deze signalen informatie van verschillende delen van de hersenen lijken te verbinden. Veronderstelt wordt dat het brein niet actief is, tijdens een hartstilstand. Maar de neurofysieke staat van de hersenen, die optreedt ná een hartstilstand, was tot aan dit onderzoek nog niet systematisch onderzocht.

Dr. Borjigin maakt melding van de waarschijnlijkheid dat dezelfde situatie, zoals die in het experiment met ratten optrad, mogelijk is in het menselijke brein. Maar vooral dat de waargenomen intensere niveau’s van breinactiviteit en bewustzijn, voeding kunnen geven aan de BDE. Maar de ‘realiteit’van die ervaring, en hoe die door het individu wordt waargenomen, die klinisch dood is verklaard, is onmogelijk te meten. Maar dat er nu bewijs is, dat er iets bijzonder ‘echt’ plaatsvind, NA de dood, is inmiddels duidelijk.

“De moderne opvatting om de dood te vergelijken met een ‘voortdurende leegheid’, kunnen we achter ons laten.

Want er is geen enkele reden om te veronderstellen dat de dood de kwaliteit van Universele Eenheid kan verbreken.”
Larry Dossey, MD

“Deze  studie leert ons dat de afname van zuurstof of zowel zuurstof als glucose (suiker), tijdens een hartstilstand, het brein kan prikkelen om activiteiten te produceren die karakteristiek zijn voor bewustzijnsprocessen”, aldus professor Borjigin. “Daarnaast biedt dit onderzoek het eerste wetenschappelijke kader voor BDE, die worden gerapporteerd door veel overlevenden van een hartstilstand.

Het betekent niet dat BDE-ervaringen verzonnen of ingebeeld zijn. Noch dat het brein een ervaring creëert, die berust op een voor-stelling. Maar het leert ons dat er nu klinisch bewijs is, voor iets dat optreedt in het brein, waarvan voorheen gedacht werd dat het onmogelijk was, gebaseerd op wat we wisten van het brein.

Opvallende zaken
Dr. Orjigin gaat verder:“En zoals een vuur dat door het brein raast, kunnen activiteiten door gebieden in het brein gaan, die te maken hebben met bewustzijnservaringen. Maar er geldt een beperking, namelijk dat we niet weten, in tijd gezien, op welk punt de bijna-dood-ervaring nu plaats vindt. Was dit al voordat de patient via anesthesie werd weggemaakt, of op een ‘veilig punt’ tijdens de operatie, lang vóór de hartstilstand optrad..? En omdat dit specifieke punt niet meetbaar is, is het ook onmogelijk om met objectieve te beschrijven wat feitelijk een subjectieve waarneming is, in het geval van een BDE. Feitelijk kunnen dus alléén de mensen die een BDE hebben gehad, of hébben, de details aanreiken.”

Light and Death bookcoverDr. Michael Sabom is cardioloog, wiens laatste boek Light and Death, een gedetailleerde medisch-wetenschappelijke analyse bevat, van een verbijsterende BDE van een vrouw, Pam Reynolds genaamd. Deze vrouw onderging een operatie om een enorm gezwel (basilar artery aneurysm ) uit een slagader uit haar hersenen te verwijderen, die haar leven bedreigde. De grootte en de plaats van dit gezwel, maakten het echter onmogelijk om op een veilige manier te opereren, volgens de standaard neuro-chirurgische technieken.

Ze werd voorgesteld aan een arts, die op een bijzondere wijze, een soort zeer gevaarlijke operaties toepaste, met goede resultaten, operaties die bekend staan als hypothermic cardiac arrest.. Deze manier van opereren zou ook Pam kunnen helpen om van haar gezwel af te komen, met een grote overlevingskans. Deze manier van opereren heeft de bijnaam ‘Stilstand’, gekregen van die doktoren die hem toepassen. Bij deze operatie zou namelijk de lichaamstemperatuur van Pam worden verlaagd naar zo’n 16 Celcius, waarbij de hartslag en ademhaling stopt, ook de hersenactiviteit stopt en het bloed uit de hersenen van Pam zou lopen.

Feitelijk zou je kunnen zeggen dat Pam eigenlijk ‘dood’ werd gemaakt..! Maar uiteraard, werd ze, ná het succesvol verwijderen van het gezwel uit haar hoofd, weer bijgebracht., Weer levend.. Maar toen vertelde Pam, dat ze tijdens deze operatie een BDE had gehad..!  Haar opmerkelijke en zeer gedetailleerde, levensechte, buitenlichamelijke ervaringen, bleken later uiterst nauwkeurig te zijn..! Deze zaak blijkt nu één van de meest krachtige ervaringen te zijn in het BDE-onderzoek. Dit komt vooral door de uiterst nauwkeurige wijze waarop Pam in staat bleek om de unieke chirurgische instrumenten te beschrijven die bij deze bijzondere operatie werden gebruikt. En natuurlijk hoe ze in staat bleek, terwijl ze feitelijk klinisch en hersendood daar lag, om de gebeurtenissen te beschrijven zoals die plaatsvonden tijdens haar operatie..

Hier de (Engelstalige) ervaringen van Pam Reynolds, zoals opgetekend in een YouTube-documentaire:

Toen alle vitale lichaamssignalen werden gestopt bij Pam, begon de chirurg door de schedel van Pam te zagen met een speciaal instrument. Toen dit gebeurde, zo meldde Pam, schoot ze als het ware uit haar lichaam en kwam ze boven de operatietafel te hangen. Toen zag ze een tijdlang de chirurgen aan haar levenloze lichaam werken. Ze beschreef later het speciale instrument waarmee de chirurg haar hersenpan openzaagde als een soort ‘elektrische tandenborstel’.

Pam maakte later ook verslag van wat de operatiezusters tijdens de operatie hadden besproken en dat wat er allemaal plaatsvond tijdens de operatie. Maar op dat moment gaven alle apparaten, die aan haar lijf verbonden waren, het signaal ‘dood’ af..! Op een bepaald moment zweefde Pam’s bewustzijn (ziel?) uit de operatiekamer en reisde het door een tunnel, die een licht aan het einde liet zien. Daar ontmoette Pam overleden familie en vrienden die daar stonden te wachten, waaronder haar al lang overleden oma. Deze BDE eindigde toen haar overleden oom haar terug leidde naar haar lichaam, zodat ze er weer kon herintreden. Pam wild het eigenlijk niet, maar haar oom gaf haar uiteindelijk en zeer voelbaar een duidelijke duw.. Pam beschrift vervolgens deze terugkeer in haar lijf, als het ‘worden ondergedompeld in een ijsbad’..

EEC diagramOm praktische redenen, worden, buiten de wereld van het academische debat, 3 klinische tests algemeen aanvaard als teken van ‘hersendood’. Allereerst is er het EEG, het standaard electro-encephalo-gram, dat de hersenactiviteit meet. Daarbij toont een vlakke EEG-curve aan, dat er geen activiteit is in de cerebrale cortex, de buitenste laag van het de hersenen. Vervolgens zijn er de gehoormeters, vergelijkbaar met een koptelefoon, die de hersenstamactiviteit meten. Wanneer geen enkele meetbare activiteit wordt waargenomen, geldt dit als een niet-functionerende hersenstam.
En tot slot, in de derde plaats, geldt het stoppen van de bloedtoevoer vanuit het hart naar de hersenen, als een indicator als een algehele afwezigheid van hersenfuncties.

De cover van het boek van Van Lommel. (klik voor link naar Bol.com)
De cover van het boek van Pim van Lommel. (klik voor link naar boekhandel)

Volgens sommige wetenschappers zouden BDE’s worden geproduceerd door de chemie in het brein. Maar volgens Dr. Peter Fenwick, neuro-psychiater en een vooraanstaande autoriteit in Engeland op het gebied van BDE’s, is deze ‘chemie-theorie’ volledig niet door feiten te staven.In een documentaire, die getiteld is ‘Into the Unknown: Strange But True,’ beschrijft Dr. Fenwick de hersensituatie tijdens een BDE.

“Het brein functioneert in het geheel niet; het is er gewoon niet. Het is eigenlijk vernietigd en ab-normaal. Maar toch is het in staat deze zeer duidelijke ervaringen te genereren. Een onbewuste staat is wanneer hersenen ermee ophouden.
Wanneer je bijvoorbeeld flauw valt, val je op de grond. Je weet niet wat je overkomt, de hersenen werken even niet meer. En vooral de geheugensystemen in onze hersenen blijken zeer gevoelig voor bewustzijn en bewusteloosheid. Daardoor kun je je van het hele flauwvallen niets herinneren. Maar tijdens een van deze BDE’s, kom je bij bewustzijn met duidelijke, zeer levendige herinneringen..En dat is een ware puzzel voor de wetenschap. En tot op heden heb ik nog steeds geen degelijke wetenschappelijke hypothese gezien of gehoord, die dit feit kan verklaren.”

Er zijn 3 websites die zich bezig houden met de verschillende aspecten van bewustzijn. Het zijn de grootste en meest bezochte websites op dit gebied en ze zijn gratis toegankelijk! Het zijn de volgende sites:

www.nderf.org (Near death experience),

www.adcrf.org (After death communication), and

www.oberf.org (everything else that is not a NDE or ADC).

 Bronnen:
uofmhealth.org
preventdisease.com
near-death.com 
nderf.org

29 gedachten over “Hard wetenschappelijk bewijs: bewustzijn ná klinisch dood

 1. zekerheid is voor de twijfelaars….Wetenschap maakt altijd appél op het ratio niet op het gevoel, steeds maar weer zoekend naar hetgeen het koppie kan bevatten…Sommige dingen hoeven niet door het koppie bevestigd te worden…denk ik.

  1. Hallo Burke 🙂 vaak doen we de echte werkelijkheid tekort om hoe dan ook het te willen verklaren. We persen het dan in een vorm denkkader om er toch enigszins vat op te krijgen. Het is ook een zoeken naar veiligheid denk ik in de stroom van informatie wat van buitenaf op ons af komt. Zou een houding gewoon Zijn vruchtbaar zijn?

  2. Leuk al deze warme reacties!

   Blijft natuurlijk boeiend onderwerp.

   @Guido, tja wat weet ik nu eigenlijk… Uitgaande op mijn eigen waarheid genoeg voor mezelf in ieder geval.

   @JaNee, Ik denk dat dat de enige juist houding is…ZIJN. Neemt niet weg dat elke verschijning of gedachte in welke vorm gegoten dan ook interessant is om nader te bekijken of te bestuderen. We zijn hier immers om te ervaren en daarmee te leren vanuit mijn optiek. We willen ook graag die ervaring HEBBEN anders waren we hier niet, dat is de interessante paradox van het leven…

  3. Ik ben ook vaak niet eens met wetenschap. Maar daar zullen vele sluiers van onwetenheid ook vallen. Getuigt het volgende filmpie.
   Lange zit 1u29min.
   http://m.youtube.com/watch?v=sPGZSC80dIU&rl=yes&feature=related&guid=&hl=nl&gO=NL&client=mv-google

   als url niet werkt(cut and paste werkt niet bij mij): Is Consciousness Produced by the Brain?by Bruce Greyson.

   Misschien geen ‘hard bewijs’ zoals in jouw ‘kop’ Guido(sorry ik bedoel artikelkop)maar alle beetjes helpen.

 2. Ik heb zelf een bde meegemaakt , een ervaring die ik maar moeilijk te bevatten kan , ik dacht echt dat ik gek geworden was !!
  Ik heb 2 bde’s meegemaakt om het ff zo te zeggen , maar de 1e werd mij letterlijk de grond in geboord als waanzin , dus liet ik het maar zo .

  Na mijn 2e BDE was ik totaal een ander persoon , een andere identiteit , met een kennis van “wat geen oog ooit heeft gezien , en wat geen oor ooit heeft gehoord “. Nu weet ik beter , en hoewel ik wel een angst heeft voor ziektes ( hypochonder ) ben ik niet bang voor de dood . Dood is een naam die de vroegere vaders gaven voor onder drukking.

 3. Dit ben ik helemaal met je eens Burke! Leuk weer wat van je te horen 😉 En leuk, een cadeautje uit 2009, dat artikel van jou “Een enerverend bezoek aan het rad van wedergeboorte”. Ga ik eens uitgebreid bestuderen. Groet.

  1. “Dit ben ik helemaal met je eens Burke! Leuk weer wat van je te horen” is dubbele reactie, had hier niet moeten staan: excuus aub.

 4. fijn dat( de wetenschap nu ook met “bewijzen” komt aandraven over BDE! maar wanneer worden we nu eens eindelijk volwassen en wanneer gaan we nu eens eindelijk inzien dat wetenschap slechts een “spelletje” is dat veel te serieus gespeeld wordt en dat een veel te hoog aanzien krijgt in onze westerse maatschappij.
  zaken die we eigenlijk al duizenden jaren weten worden pas aanvaard als de wetenschap hiervoor “bewijzen” heeft gevonden. Bewijzen die op niets slaan, enkel op wat chemisch gelul dat niets vertelt over het leven maar alles over de technische structuren die het leven als mechanisme in zich draagt.
  Met alle respect voor de wetenschap maar met niet méér respect voor de wetenschap dan voor de landbouwer die zijn veld bewerkt, in zoverre hij dat vandaag nog mag doen buiten de controle van landbouworganisaties….
  Wanneer gaan we onze eigen arrogante, betweterige, naïeve en hovaardige kijk op het universum eens afzweren en nederig onderzoeken wat gedurende duizenden jaren, door onafhankelijke denkers bestudeerd werd in plaats van op een vernederende manier deze kennis naast ons neer te leggen.
  de dood is verbonden aan het leven en toch aanvaarden we het niet!!! het is bijna lachwekkend! hoe kan een weldenkende mens deze twee manifestaties van ons mens-zijn van mekaar scheiden.
  het typeert onze denkwereld, we realiseren ons echter niet dat de angst voor de dood, de angst voor het leven impliceert. we zijn overlevers geworden, mensen die bang zijn van de dood zijn bang van het leven en dat is precies wat de wetenschap in ons voedt.
  BDE….dood gaan bestaat gewoonweg niet, het leven is oneindig, we verhuizen enkel van de ene toestand , van de éne staat naar de andere in een oneindig proces. Of je het gelooft of niet, ieder van ons creëert zijn eigen werkelijkheid!
  er is zoveel kennis, zoveel informatie maar we beperken ons steeds tot bewijsvoeringen in zeer beperkte gebieden, het is alsof we alleen naar de achterkant van een gobelin kijken en de touwtjes aan mekaar knopen waar we denken dat het nodig is maar niet door hebben welk mooi beeld zich vormt aan de voorkant…
  ieder van ons is een uiting van het totale universum, is de totale goddelijke beleving vanuit zijn of haar bewustzijn. in de titel van dit artikel worden bedenkingen gemaakt over orgaantransplantaties maar ook hier kunnen we ons de vraag stellen??? gaat het niet veel verder, veel dieper? is ieder orgaan van ons geen persoonlijke uiting van onze interpretatie van het universum? zijn transplantaties werkelijk zo een belangrijke evolutie of maken ze opnieuw slechts deel uit van onze angst voor het leven en de dood??
  de wetenschap zit nog steeds te spelen met EM pulsjes zonder enig idee te hebben over wat de dood betekent en wij met zijn allen blijven ons verlagen, als groep, tot een leven van “overkomen” en afhankelijkheid!!
  wees moedig en maak je eigen leven, kijk naar de natuur, ze leert je zoveel meer dan onze wetenschap! Laat deze wetenschap niet onze leidraad zijn voor onze evolutie op aarde…wij met zijn allen kunnen het zoveel beter
  ga asjeblief terug naar het leven en besef dat je oneindig groot bent

  1. dankjewel Tjeu, ik ben het roerend met je eens..! Wetenschap vergeet dat het één fundamentele fout maakt; aangetoond al (wetenschappelijke 🙄 ) door o.a. Fritjof Capra Een natuurkundige en de schrijver van bestsellers als ‘The Tao of Physics’ en ‘The Turning Point’. Hij toonde feitelijk al aan dat fysica/natuurkunde ONLOSMAKELIJK met meta-fysica is verbonden dat daardoor veel méér gebeurt dan de stupide idee dat je een experiment kunt ‘isoleren’..

   De observator die de wetenschappelijke test uitvoert, is bijvoorbeeld een ONLOSMAKELIJK onderdeel van het experiment. Dat wil niet zeggen dat het vervolgens waardeloos is wat er gebeurt, maar het resultaat is veel subjectiever dan menig ‘wetenschapper’ zich voorstelt en dient tengevolge ook ánders te worden geïnterpreteerd dan we tot nu toe geleerd hebben..!

  2. bedankt voor je reactie Guido. Velen begrijpen maar het is zeker zo belangrijk hun te begrijpen die niet eens zijn. we moeten het samen doen, we zijn goed op weg en laat ons hopen dat we ook goed op tijd zijn….en indien niet…ons karma brengt ons, via onze individuele weg, waar we willen zijn.

   Liefde voor ons allen!!!

  3. Dank je wel tjeu, voor het eerst dat ik iemand lees die durft uit te komen voor wat de hedendaagse mens allang vergeten is: contact met het universum. Wij zijn hier slechts tijdelijk in een omhulsel voor de buitenwereld. Dood en leven, Leven en dood zijn slechts 1 evenals de realiteit om ons heen. Wij zijn daarmee verbonden. Verleden, heden en Toekomst zijn ook slechts 1. Maar wat de mens graag wil is een bevestiging van de “wetenschap” omtrent iets wat wij diep van binnen weten. Wij zijn van jongs af aan helaas geindoctrineerd op goed en slecht, zwart en wit, leven en sterven, hemel en hel, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar tijden zullen veranderen en de “wetenschap” zal veranderen. Helaas is de slogan nu nog steeds: Bange mensen zijn brave mensen, dus speelt de “wetenschap” hier nog steeds op in samen met de grote pharma’s en regeringen. Phanta rei.

  4. Zolang velen de oneindigheid niet willen bevatten, blijven we met omheiningen zitten!

 5. Het werk: Als verzorgende in verpleeghuizen heb ik veel mensen zien overlijden, soms ging dit heel sereen, soms was het een gevecht! toch als ik de laatste zorg aan een overledene gaf dan voelde ik dat ik werd bekeken, ergens uit een hoek van de ruimte, het was ook dat ik zachtjes sprak tegen de overleden persoon en uitlegde wat ik deed en dat het klaar was met de moeite en het lijden!

  de dochter:Mijn dochter zal tegen de 3 jaar geweest zijn toen ze tijdens het baden ineens vertelde dat ze eerst bij een andere mama en papa had gewoond, ze was een jongen toen, de Moeder zag er heel anders uit dan ik, donker haar en een bril, ze woonde bij een treinstation er was een explosie en door de brand ging ze dood, ze spraken anders( andere taal)

  Moeder: Mijn Moeder is in `89 gestorven, ze was 61, niet heel oud, haar leven was een grote aaneenschakeling geweest van verdriet, teleurstelling en ziekte met aan het eind een geconstateerde leverkanker( daar is ze niet aan overleden) mijn Moeder was psychiatrisch patient, ze had episode met enorme wanen, hallucinatie
  vreselijke angsten!op een dag besloot ze zich voorgoed te laten opnemen in een instelling, ze voelde zich beter tussen lotgenoten, op een ochtend stond de politie om half 6 in de ochtend op mijn stoep en vertelde dat mijn Moeder plots was gestorven, het verdriet was bij mij zeer groot, daar ik enig kind was en geen Vader had gekend, ik ging naar haar toe, ze lag op een brancard, verdriet maar ook opluchting voor haar wisselde zich af, ze was vrij! dat gunde ik haar.ong. een dag of twee na haar dood kwam ze in mijn droom, een sterke droom vol symboliek in kleur! ik stond aan de zijkant van een grote stenen trap, van die trap daalde een mooi aangeklede vrouw naar beneden, als een filmster,toen ik beter keek zag ik dat het mijn Moeder was,mooi, gezond en gelukkig, onder aan de trap stond een witte limousine, het portier ging voor haar open,voor ze instapte draaide ze mijn kant uit, ze glimlachte en zwaaide, stapte vervolgens in en reed weg, het was het afscheid dat we niet hebben kunnen nemen, het was en voelde goed, ik was er door getroost!tot de dag van vandaag!

 6. Mijn vader was al een tijd ziek. Ik vroeg aan hem: Als je op het punt staat om te overlijden wil je mij dan een seintje geven en naar mij toe komen als je ergens in het Universum bent. Natuurlijk doe ik dat! was zijn antwoord.
  Ik stond aan zijn sterfbed, de verpleegster was hem aan het beademen, toen hield ze op.
  Ze keek naar de familie, mijn vader was overleden. Op dat moment toen de verpleegster sprak, voelde ik een tikje op mijn schouder, niemand stond naast mij, fluisterde mijn vader heel duidelijk in mijn rechteroor: Maak je niet ongerust kind, alles is in orde!
  Regelmatig zag ik een witte schim van mijn vader aan het voeteind van mijn bed. Op een nacht zat hij weer aan het voeteind en ik zei: Pa, je moet me loslaten, je moet naar die andere plek ook daar kan je over mij waken. De schim verdween, op dat moment lag ik te rillen in mijn bed, ik kreeg het ijskoud. De levensdraad met mijn vader was afgebroken. De schim van mijn vader was voorgoed verdwenen. Er is meer tussen hemel en aarde!

  1. Schitterend verhaal Ansell.. En zo zijn er zóveel van dit soort opgetekende, waargebeurde verhalen van mensen.
   Kennelijk is de wetenschap tóch in staat, of beter gezegd: ons eigen brein.., om er geen genoegen mee te nemen.. We moeten B E W I J S… Mijn hemel.. Verklaringen, zoniet, dan bestááááát het niet..!

 7. Wanneer leren we eens dat de BDE niet via het brein te verklaren is maar via de ziel of het bewustzijn. Wij zijn bewustzijn…en we leven eeuwig…er is geen dood…wat Ansell verteld over zijn vader heb ik ook meegemaakt met mijn vader. Zelf ben ik ook BDE-er. Enneh…ja hoor klopt er is heel veel meer tussen hemel en aarde, gelukkig wel!

 8. Het is een zeer interresante stuk, welk ons meer en meer nieuwsgeriger maken naar de uit eindelijk waarheid van het leven na de dood. Want voor mij is het nogsteeds een vraag of het leven hier op aarde, alleen maar als ultieme doel heeft kom en zorg alleen voor, dat de mensheid kan voort bestaan op aarde en maak plaatst voor een andere door te sterven. Of is het onze hersenen, die vanwege zijn fotografisch, opslag vermogen en moraal onze perceptie van de dood ervaring bepaald?. Ik volg jullie met plezier.

 9. Het is logisch dat ons Bewustzijn buiten onze hersens bestaat en dat bestanddeel is van ons dat blijft, al zijn we zelf afgescheiden van ons lichaam, dat slechts het voertuig van de ziel is. Heel goed dat de wetenschap er eindelijk ook achter komt.

 10. als wetenschappers iets niet kunnen verklaren dan zoeken ze wel wat anders raken ze in paniek er is niet altijd een verklaring. daar zul je je bij neer moeten leggen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.