Advertentie

Het Trump-presidentschap: gevaarlijke deceptie..?!


x

x

Presidentschap van Trump: gevaarlijke deceptie?

x
2016 © F. William Engdahl (hier) |
2016 © deze versie\vertaling WantToKnow.nl/be | vertaling L. Smit

x

william engdahl
Financieel-economisch en geopolitiek analist, F. WIlliam Engdahl. studeerde politiek aan Princeton-University enj heeft vele bestsellers geschreven over olie en geopolitiek en schrijft exclusief voor het online magazine ‘New Eastern Outlook’.

Het duurt nog maar twee maanden voordat President Trump officieel begint. De hoop en fantasieën van een groot aantal mensen, creëren ondertussen iets van hem, dat hij niet is. Donald Trump is onderdeel van dezelfde saaie oude patriarchen die proberen één Nieuwe Wereldorde te creëren, zodat zij de absolute controle hebben. Je zou het universeel fascisme kunnen noemen, aldus een fan in de nabijheid van Trump. Negeer de retoriek in Trump’s toespraken, het zijn slechts goedkope woorden…!

Als we kijken naar Trump’s agenda, die al in deze vroege dagen duidelijk wordt, zien we eenzelfde agenda als bij Obama, Bush jr., Clinton en George H. Bush: een agenda van oorlog en een wereldwijd imperium. President Trump kan de wereld geen goede kant laten zien.

Dames en heren, de show gaat beginnen! Hier is Donald Trump. Hij zal jullie vertellen wat jullie willen horen. De showman Donald Trump zal zeggen dat hij Amerika weer groot zal maken. Trump zal zeggen dat hij via de Rio Grande minstens drie miljoen illegalen zal terugsturen; Trump zal een wet introduceren die van de Moslimbroeders terroristen maakt..

donald_trumpEn Donald Trump zal banen terugbrengen naar Amerika vanuit China en andere lage lonen landen; Trump zal Poetin opzoeken en op de een of andere manier een deal verzinnen om wat rust terug te brengen; Trump zal Obama’s nucleaire deal met Iran tenietdoen….

Gedurende zijn campagne, die vaak meer leek op een slechte Hollywoodfilm dan uiting gaf aan eerlijke debatten of frisse ideeën, deed Trump uitspraken die resoneerden met de zwijgzame meerderheid onder de zogenaamde blauwe boorden, de arbeiders, en onder de middenklasse, waar de lonen sinds de jaren 70 voortdurend daalden. Net als zijn collega-acteur en president Ronald Reagan, heeft Donald Trump de gave om zijn woorden oprecht te laten klinken.

Komt de ‘revolutie’ van Trump van het volk?
We hoeven geen moment te geloven dat de patriarchen – liefdeloze oude mannen als David Rockefeller, George Herbert Walker Bush en niet nader genoemde anderen – waren overweldigd door het politieke genius van presidentskandidaat Trump, na elk schandaal krachtiger terugkomend, of waren verrast, of het zomaar lieten gebeuren. Het presidentschap van Trump is door de patriarchen en hun denktanks in het kleinste detail gepland..!

Als zij het beleid dat Hillary Clinton vertegenwoordigde hadden blijven steunen –  met oorlog, confrontaties met Rusland en China, destabilisatie door zogenaamde kleurenrevoluties in landen waar politieke leiders hen tegenwerkten (zoals Kaddafi, Mubarak, zelfs Poetin) dan zouden zij, heel simpel gezegd, in grote delen van de wereld essentiële geopolitieke macht verliezen.

donald-trump-grabs-pussyWanneer een president van een relatief kleine Amerikaanse voormalige kolonie niet bang is om de huidige Amerikaanse president een hoerenzoon te noemen, die tijdens een staatsbezoek in China zegt dat hij alle economische en militaire banden met de Verenigde Staten wil verbreken; wanneer het ene na het andere land op economisch en politiek gebied steeds beter samenwerkt met Rusland en China; wanneer de groeiende economische samenwerking rondom ‘One Bridge One Road’ de cohesie tussen de Chinezen, Rusland, Europa en het Midden-Oosten versterkt – dan is het duidelijk tijd voor ‘plan B’.

Trump en tijd voor ‘Plan B’…
Plan B bestaat uit casinomagnaat Donald Trump, politiek een onbeschreven blad, een machtsbezetene, met een chantage potentieel dat hem voor hun karretje gespannen zal houden, een alfa-mannetje, heel begaafd in het bang maken van andere mensen. Als we conventionele psychologische definities zouden gebruiken zou ik ‘sociopathie’ een passende vinden: de antisociale persoonlijkheidsstoornis, die wordt gekenmerkt door een diepgaand patroon van minachting voor of schending van de rechten van anderen en impulsief en antisociaal gedrag. ‘Narcisme’ ook: extreem egoïsme, de eigen talenten geweldig vindend en een enorm verlangen naar bewondering hebben.

Lees de autobiografie van Donald Trump en de beschrijvingen van zijn vroegere capriolen met maffia-advocaat en mentor Roy Cohn maar eens. Zie de cocaïne snuivende periode in ‘Studio 54′ en kijk goed naar zijn werkelijke levensgeschiedenis; en dan niet alleen wat hij verwerpt als ‘kleedkamerpraat’ met Billy Bush van 11 jaar geleden. Hij is zeker geen JFK of Charles de Gaulle, nee, Donald Trump komt zelfs niet in hun buurt..! Met dit schrijven publiceer ik hier mijn overtuiging openlijk. Denk hieraan terug wanneer het beleid van Trump zich na 20 januari 2017 ontvouwt, om te zien of ik het bij het juiste eind had of niet:

Donald Trump is in het ambt van president toegelaten om Amerika voor te bereiden op oorlog. Een oorlog, waarvoor de banken van Wall Street en het Amerikaanse militair-industrieel complex momenteel niet de economische en industriële positie hebben om te winnen. De taak van Trump zal zijn om de Verenigde Staten te herpositioneren, om de wereldwijde trend van desintegratie van de Amerikaanse hegemonie te keren. Om, zoals in het rapport van het ‘Project for the New American Century’ (Dick Cheney en Paul Wolfowitz) van september 2000 is vermeld, de Amerikaanse krijgsmacht opnieuw op te bouwen.

Rusland is vanuit het westen, volledig omgeven door pro-Amerikaanse partners, waarvan de NAVO wel een heel 'geniepige en fnuikende' opkomende macht is geworden.. Het lijkt tijd te worden, dat de achterliggende agenda van deze opmars, in daden omgezet gaat worden? (Wie heeft het nog over lege praat, dat Poeting 'aan de deuren van Europa staat te rammelen'...??!)
Rusland is vanuit het westen, volledig omgeven door pro-Amerikaanse partners, waarvan de NAVO wel een heel ‘geniepige en fnuikende’ opkomende macht is geworden.. Het lijkt tijd te worden, dat de achterliggende agenda van deze opmars, in daden omgezet gaat worden? (Wie heeft het nog over lege praat, dat Poeting ‘aan de deuren van Europa staat te rammelen’…??!)

Als eerste zal door middel van misleiding de goede banden tussen Rusland en China worden bemoeilijkt. Het is al begonnen. Er is een vriendelijk telefoontje geweest tussen ‘De Donald’ en ‘Enge Vladimir’ uit Moskou. De Russische media lijkt euforisch over het nieuwe tijdperk van goede betrekkingen met Amerika na Obama. We horen opeens sussende woorden over Rusland van de oorlogszuchtige secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg. Er wordt gelekt dat Dana Rohrabacher, congreslid van Californië en goede kennis van Poetin, de mogelijke nieuwe minister van Buitenlandse Zaken zal worden.

Een beeld dat aantoont dat Merkel en Poetin goed met elkaar konden opschieten, ook al is de relatie dan lichtelijk bekoeld. Bij Angela Merkel speelt nog steeds het verraad van de VS in het hoofd, in het kader van het afluisterschandaal door de NSA, waarbij tot 2x toe, zelfs haar eigen mobiel niet veilig bleek..!
Een beeld dat een doorn in het oog van de krachten-achter-de-schermen in de VS is. Merkel en Poetin die het heel goed met elkaar kunnen vinden. Ook al is de relatie dan -in ieder geval naar de buitenwereld toe- lichtelijk bekoeld.

Het is de klassieke ‘Kissinger Balance of Power’ tactiek. Verbinding zoeken met de zwakste van twee geopolitieke aartsvijanden, Rusland, om de sterkste te isoleren, China. Vermoedelijk is Vladimir Poetin niet zo naïef of dom om hierin te trappen, maar dat is het plannetje van de ‘handlers’ van Trump. Zo’n strategie, het belemmeren van de samenwerking tussen Rusland en China, werd afgelopen zomer openlijk door Zbigniew Brzezinski genoemd.

Omdat Trump al is geselecteerd (en niet door ons kiezers) om een rol te spelen bij het verschuiven van de wereldwijde dominantie volgens de grondbeginselen van de Bush-Wolfowitz Doctrine uit 1992 – dat wil zeggen, elk land ontkrachten dat de Amerikaanse supermacht betwist – zal de selectie van zijn kabinet en belangrijkste beleidsadviseurs van vitaal belang zijn. We kunnen de contouren van de rolverdeling binnen het theaterstuk Presidentschap Trump al zien en het nieuwe plot voor het opnieuw configureren van de enige Supermacht.

Uit de Wolfowitz-doctrine:
‘Om de leidende rol van de United States te bekrachtigen, ‘dient voldoende aandacht te gaan naar de belangen van de industriële landen, zodanig dat zij worden ontmoedigd om ons leiderschap uit te dagen, of in hun streven naar het omwentelen van de politieke en economische orde.’

Het overzicht van personages in de tragedie
Ten tijde van dit schrijven zijn een aantal belangrijke machtposities al bekend geworden. Als nationale veiligheidsadviseur zou Donald Trump de driesterren-generaal Michael Flynn hebben benoemd; Congreslid Mike Pompeo van Kansas wordt directeur van de CIA; Jeff Sessions  uit Alabama wordt de nieuwe minister van Justitie. Stephen K. Bannon krijgt de nieuw gecreëerde functie als ‘Chief Strategist’ en Senior Adviseur in het Witte Huis.

Mike Flynn samen met Donald Trump op een verkiezingsbijeenkomst.
Mike Flynn samen met Donald Trump op een verkiezingsbijeenkomst.

In dit artikel zal ik nader ingaan op generaal Mike Flynn, de voormalig ‘driesterren’-generaal, die de zo belangrijke nationale veiligheidsadviseur van Trump zal zijn. Bloggers en analisten, meestal opmerkzaam, hebben de benoeming van Flynn met gejuich begroet. Zij laten zich lovend uit over zijn verzet tegen de geheime Amerikaanse ondersteuning van ISIS en islamitische terreurgroepen als Al Qaeda Al Nusra; Flynn heeft de Irak-invasie van 2003 in het openbaar een strategische fout genoemd.

Mike Flynn is bovendien tegen het aanwakkeren van de oorlog tegen Rusland en roept op tot het voeren van strijd tegen ISIS en andere radicale terroristische organisaties. Obama ontsloeg Flynn als hoofd van de Defense Intelligence Agency toen Flynn zich verzette zich tegen de beslissing van Obama om prioriteit te geven aan de anti-Russische oorlog. Flynn had opgeroepen tot samenwerking met de Syrische president Assad in de oorlog tegen alle jihadisten (end. ).

De houding van Flynn tegenover ISIS en waarschijnlijk ook tegenover de Moslim Broederschap (zo geliefd bij Hillary en regering van Obama) is er niet een van een man die vrede wil. Het getuigt eerder van een koude, berekenende, militaire professional, die voorstander is van het werken met de Israëlische Likud van Netanyahu en de mondiale bevordering van de mondiale agenda van oorlog.

De verklaringen van Flynn over Assad, ISIS en Irak kunnen niet worden geïnterpreteerd in een vacuüm. Kijk door de ogen van een militaire inlichtingendienstspecialist, die ziet dat de decennialange training door de CIA van strijders van de Moslim Broederschap en andere fanatieke moslimterroristen, en het beleid van het Pentagon om in het Midden Oosten surrogaatoorlogen te voeren, uiteindelijke een averechtse uitwerking hebben gehad. Niet alleen is in Turkije, via de netwerken van Gülen, de CIA-coup op 15 juli 2016 mislukt, maar alle door de CIA gesteunde Jihad oorlogen tegen Mubarak, Kaddafi, in het grootste deel van de islamitische wereld.

whom-the-gods-would-destroy-william-engdahlDe poging om door de VS gesteunde Moslim Broederschap regimes trouw aan Washington te laten zweren is mislukt. Het bruto-effect is dat een groot deel van de wereld niets meer wil weten van Washington en hun constante proxy-oorlogen. Een intelligente militaire strateeg zou zeggen dat het tijd is geworden voor een nieuw plan. Flynn zal in Washington een ander beleid voorstellen, volledige samenwerking met de rechtse Likud partij van Netanyahu willen.

Walid Phares, Donald Trump’s Adviseur Terrorisme en het Midden-Oosten, heeft volgens Ben Shapiro’s conservatieve Amerikaanse blog ‘The Daily Wire’ de Egyptische media laten weten dat Trump de inspanningen om de Moslim Broederschap te verbieden als een terroristische organisatie zal steunen, iets wat de regering van Obama heftig weigerde en het Congres verhinderde. Iedereen die mijn laatste boek kent ‘The Lost Hegemon: Whom the gods would destroy’ (Wie de goden zouden willen vernietigen) weet dat ik op geen enkele wijze vriend ben van de Moslim Broederschap.

Deze heeft sinds de jaren 1950, ‘n donkere alliantie gesloten met de CIA. Maar de realiteit is niet zo simpel als het gezegde: ‘de vijand van mijn vijand is mijn vriend’. Walid Phares, de belangrijkste adviseur van Donald Trump over terrorismezaken en het Midden-Oosten, is ook Senior Fellow in een zeer kleine pro-Netanyahu denktank met de naam: Foundation for Defense of Democracies.

Foundation for Defense of Democracies?
De ‘Foundation for the Defense of Democracies’ (FDD) is in Washington gecreëerd door Clifford May in de nasleep van 11 september 2001, om ‘pluralisme te promoten, democratische waarden te verdedigen en ideologieën te bestrijden die terrorisme aanwakkeren’. Het opmerkelijke van de FDD is het geldspoor. De FDD werd opgericht en gefinancierd door een groep Amerikaanse miljardairs die nauw verbonden zijn met Benjamin Netanyahu en zijn Israëlische geopolitieke agenda.

Geldgevers zijn de beruchte Sheldon Adelson, casinogigant uit Las Vegas en Macau, die volgens de Israëlische pers in de kritieke laatste dagen aan de Trump campagne $ 25 miljoen doneerde. Andere FDD financiers zijn joodse Amerikanen met een lange geschiedenis van financiering van pro-Israëlische organisaties: Bernard Marcus, medeoprichter van Home Depot; whiskyerfgenamen Samuel en Edgar Bronfman; Wall Street miljardairs Michael Steinhardt en Paul Singer en Leonard Abramson, de oprichter van de Amerikaanse gezondheidszorg. Het kan dus geen verrassing zijn, dat de belangrijkste denktank die werd opgeroepen om te getuigen tegen de agenda van Obama, om te komen tot een nucleaire deal met Iran.

Barack Obama mocht zijn trouw betonen aan het Zionistische AIPAC-congres, vlak voor zijn uitverkiezing tot US-president..
Barack Obama mocht zijn trouw betonen aan het Zionistische AIPAC-congres, vlak voor zijn uitverkiezing tot US-president..

En daarbij het opheffen van economische  sancties, de ‘Foundation for the Defense of Democracies’ was het ook, die 17 keer tégen de plannen getuigde. De ‘executive director’ van de FDD, Mark Dubowitz, hielp zelfs met het ontwerp van het sanctieregime tegen Iran, dat in 2010 werd ingevoerd. De meeste andere leden van de FDD echoën het Netanyahu regime in Tel Aviv.

Toby Dershowitz was 14 jaar directeur communicatie van het AIPAC en is nu FDD vice-president. AIPAC, de ‘American Israel Public Affairs Committee’, werd door John Mearsheimer, professor van de universiteit van Chicago, omschreven als ‘een agent van de Israëlische regering, vanwege hun macht en invloed hebben ze een wurggreep op het Amerikaanse Congres’. Bij de jaarvergadering van AIPAC in maart 2016 was Trump een van de belangrijkste sprekers (HIER).

Mike Flynn & Mike Ledeen
En nu komen we terug op de anti-Moslim Broederschap en de nieuwe Nationale Veiligheidsadviseur van Trump Mike Flynn. Flynn en de nieuwe director van de CIA, Mike Pompeo, zijn beiden van mening dat het akkoord over het nucleaire programma van Iran moet worden weggeveegd. Iran moet tot sponsor van terroristen worden benoemd, een positie waar Netanyahu warm van wordt.

Mike Flynn heeft samen met Michael Ledeen een boek geschreven. Als je samen met iemand een boek schrijft denk je daar lang over na. Je doet dat niet zomaar met iedereen. De opvattingen van de ander moeten kloppen met de jouwe. Michael Ledeen is een ‘Free Scholar’ bij de Foundation for the Defense of Democracies. Is dat niet toevallig?

trump-israelHet is ook de moeite waard te weten dat investeerder Jim Rickards in de raad van adviseurs zit van het ‘Center on Sanctions and Illicit Finance’ van de Foundation for Defense of Democracies,  en oud CIA Director James Woolsey een van de vier leden van het ‘FDD Leadership Council’. In 2016 was Ledeen co-auteur van een boek met Mike Flynn met de titel ‘Field of Fight: How to Win the War Against Radical Islam and its Allies’. De band tussen Ledeen en de nieuwe Veiligheidsadviseur van Trump is duidelijk.

Een aantal jaar geleden heeft Ledeen een dissertatie geschreven met de titel ‘Universeel fascisme’, ik kan deze vandaag de dag niet meer vinden. Ledeen was onderdeel van de illegale Iran-Contra-affaire (in het Reagan tijdperk (HIER) met George H.W. Bush en de CIA) een politiek schandaal in de VS dat onthuld werd in 1986. De affaire bestond uit geheime wapenleveringen aan Iran. Met de inkomsten werden illegaal de Contra’s gefinancierd, de tegenstanders van de sandinisten in Nicaragua.

De grote mastermind zat op zijn troon, eindelijk. George Bush sr. werd directeur van 's werelds meest geheime macht-achter-de-schermen: de CIA. Hij werd machtiger dan de president, die wél verantwoording moet afleggen aan zijn volk. De CIA doet zg. alles in het belang van het land, maar vooral 'geheim'. George Bush zou later een stapje hoger stijgen, zijn CIA-macht niet meer verliezend..! Drugs waren en zijn de financiële levensader van de CIA..!
De grote mastermind zat op zijn troon, eindelijk. George Bush sr. werd directeur van ’s werelds meest geheime macht-achter-de-schermen: de CIA. Hij werd machtiger dan de president, die wél verantwoording moet afleggen aan zijn volk. De CIA doet zg. alles in het belang van het land, maar vooral ‘geheim’. Drugs waren en zijn de financiële levensader van de CIA..!

De Contra’s betaalden met cocaïne. Michael Ledeen, toenmalig adviseur van Robert McFarlane (Amerikaans nationaal veiligheidsadviseur) vroeg assistentie van de premier van Israël, Peres, bij de verkoop van wapens aan Iran. De dissertatie van Ledeen ging over het fascisme van Mussolini, dat als model gebruikt zou kunnen worden voor een wereldwijde Nieuwe Wereldorde. Michael Ledeen wil liever op de achtergrond blijven.

Hij kan het best gekarakteriseerd worden als ‘the Godfather’ van de neoconservatieven. Hij heeft het beleid van mensen als Paul Wolfowitz, Dick Cheney, Don Rumsfeld en anderen uit de oorlogs-lobby helpen vormgeven. Toen de Irakoorlog van Bush-Cheney-Wolfowitz in 2003 onderweg was hield Ledeen een speech voor het pro-Netanyahu joodse instituut ‘Jewish Institute for National Security Affairs’ met de titel ‘Time to Focus on Iran — The Mother of Modern Terrorism’. Hij verklaart dat de tijd van diplomatie voorbij is.

Het is tijd voor een vrij Iran, een vrij Syrië en een vrij Libanon. Om Iran, Syrië en Libanon ‘te bevrijden’,  tien jaar voor de Amerikaanse oorlog tegen Assad,  moest volgens Ledeen in 2003 een door Amerika geleide ‘totale oorlog’ starten. Volgens mensen in de nabijheid van Trump zijn er twee mensen die invloed uitoefenen op het selectieproces bij te vergeven functies. Dat zijn de schoonzoon van Trump, de 35-jarige politiek onervaren Jared Kushner en Mike Flynn. Beide heren zijn op verzoek van Trump ook aanwezig bij de geheime presidentiële briefings (HIER).

Winston Churchill heeft eens gezegd: “In oorlogstijd is de waarheid zo kostbaar dat ze altijd moet worden bijgewoond door een lijfwacht van leugens.” Het is al duidelijk dat het presidentschap van Trump, de voorbereiding van Amerika voor een nieuwe oorlog, wordt bijgewoond door een lijfwacht van leugens..

* * *

 

 

74 gedachten over “Het Trump-presidentschap: gevaarlijke deceptie..?!

 1. Trump gaat Amerika helemaal niet opnieuw groot maken, maar wel Israël.

  http://henrymakow.com/2016/11/trump-making-israel-greater-again.html

  Amerika is nooit groot geweest. Het mag vanaf de buitenkant gezien dan wel de grootste en krachtigste economie menen te zijn. Het is tevens het grootste schuldenland ter wereld. Waarmee het in feite economisch gezien op het niveau van een Derde Wereldland staat. De VS heeft haar cultureel innerlijke Big Mac-Coke leegheid altijd overschreeuwd door de oliedollar wereldwijd tot de economie bepalende munteenheid te maken. Verder overschreeuwde de VS haar culturele leegheid door landen, die deze leegheid doorzagen en er niet in mee wilden gaan, militair onder de voet te lopen. Trump zal de wereld naar de final countdown leiden van de installering van de Antichrist in Jeruzalem.

  Hij is een Zionistische marionet!

  http://henrymakow.com/2016/11/Tempering-our-Expectations-of-Trump.html

  1. Maar met een beetje geluk, gaat dat (pro-Zionistisch gedoe) niet lukken.
   Omdat nu, in het Aquariustijdperk, alles wat nep is, wordt doorzien.
   Misschien niet meteen, maar je instinct en intuïtie vertellen je nu veel duidelijker, zelfs dan een paar jaar geleden nog maar, wanneer iets wel of niet klopt.

   En de USA heeft een lange weg te gaan, wat dat betreft, dat weten we allemaal.

  2. Met alle respect Arend, maar NSB sympathisanten werden in 1945 in kampen geplaatst in dit land. U zal wel genieten van plunderingen en verraad vandaag, want ook de EU is opgezet door de Nazi’s, maar u zal uw straf niet ontlopen. Ook de VN laat zich zien als antisemitisch, gezien hun recente besluit dat Jeruzalem nooit Joods was, maar een Moslim verzinsel.
   Moslims produceren niets, ze volgen slechts orders op van een ideologische cabal.

   Brexit en Donald Trump zijn een licht naar bevrijding, een mogelijk, en hopelijk snel, einde van uw soort in zetels van macht, die nu de media en de politiek nu in handen hebben in de EU. De roomse antichrist gaf u die macht, maar die macht is illegaal.

   Dus bekeer u van uw antisemitisme nu het nog kan, ook al wordt uw, weliswaar nog steeds strafbare, nazi ideologie niet vervolgd door de ogenschijnlijk vele landverraders in de ambtenarij.

  3. Hij is een Zionistische marionet!

   Dat niet alleen beste Arend, hij heeft een jezuiten opleiding genoten en zijn netwerk zit vol jezuiten verder zijn dat de verborgen agendavoerders in dit alles. Het verborgen leger van de paus die ook een zwarte paus genoemd kan worden (jesuit) de jezuiten staan in verbinding met de malta knights en zodoende ook met de rothschilds welke de zionistsche satanische agenda aanhangen Connect the dots…

   Sage of Quay Radio – Jamie Lee – The Jesuits: Kingpins Of The Matrix (July 2016)
   https://www.youtube.com/watch?v=8QfWZRQkbdI
   Vervolg en verbinding van het eerste intervieuw alles is verbonden, alles…
   https://www.youtube.com/watch?v=i_TeDpO6lVI

  4. Aanvullend op vorige aandragingen een beknopte geschiedenis aangaande het ontstaan van het huidige systeem vanuit rooms christelijke doctrines en dogmas onder leiding van het paarse leger.
   Jesuits Erasing our Flat Earth – Documentary
   https://youtu.be/olbyJDou4qQ

   (excuus Guido voor de enigzins wat off-topic lijkende link , edoch het staat zeer zeker in verbinding met elkaar aangaande de daar uit ontstane huidige hierachie)

  5. Beste Bob.

   Je insinueert van alles en nog wat ten aanzien van mij en waarschijnlijk hoop je mij daarmee te triggeren tot een verdedigende reactie. Ik heb vaker met dit bijltje moeten hakken en trap er niet meer in. Succes verder, met het laten ontwaken van de waarheid in je hart.

  6. Dank je Arend voor die verwijzing ga het lezen, overigens is de verdere connectie welke ik aanreik en ermee in verbinding kan staan ook de moeite waard om mee te nemen in een kritische afweging richting waarheid. Ben ermee bekend dat het negatief te boek staat, maar het lijkt een uitdaging om het tegendeel als bewezen te verklaren. Bekijk alle info openmindend met een kritische blik mocht er tijd zijn en ambitie om tot een vollediger beeld te komen. Alhoewel los kunnen laten een pre moet kunnen blijven just entertain the thoughts and theories. Become flexible at mind at all times 🙂

  7. Mooi verwoord Treowd. Openheid en tegenwoordigheid van geest is de belangrijkste kwaliteit die ons verder kan helpen.

  8. Arend,

   heb je wel eens persoonlijk contact gehad met één Jezuït, heb je de moeite genomen om hun verrichtingen te door gronden, het internet zit vol lul verhalen en de daar voor gebruikte aannames.

   Ik vindt het altijd een beetje bizar als ik mensen hoor afgeven op geloven, of dat ze niet van kerken houden, en meer van die onzin.

   Als je constant je punt moet maken, om op alles en ieder één die anders is en denkt en doet een doom moet leggen, komt op mij heel pervers over.

   Wij hebben het er altijd over dat je niet alles over één kam kunt scheren, maar dat blijkt niet te gelden, voor groepen of mensen waar tegen we in onze zelf ingenomenheid een afkeer van hebben.

   Je stukken druipen van negativiteit, misschien zou het goed zijn, is het goede in je aardsvijanden te zoeken, want het zijn mensen, en die mag en kun je niet zonder meer generaliseren.

   Groet Jenne, in de mensen een welbehagen !

  9. Arend,

   ken je de VS heb je er gereist, ken je de literatuur, hun film creatisch, hun onovertroffen energie, hun push voor de moderniteit, het is het land van de mensen, het land dat Jack Vance beschrijft in zijn boek de waanzinnige planeet, en hun geloof in God, hun persoonlijke USA God, de Yankey $, en dan hun spirituele God die van God bless America, het Protestantisme, in al zijn vormen overtreft het Katholisisme op alle fronten, en dan hun muziek ik sta er mee op en ga er mee naar bed, dit is dan Ying, het zwarte Yang hebben we al die anderen voor, “YOU WANT IT DARKER, groet Jenne

  10. Beste Jenne het over één kam scheren dat is meer het automatisme in de gedachte van waaruit je nu lijkt te reageren, omdat een goed verstaander weing woorden nodig heeft om te begrijpen dat wie in deze de schoen past trekke hem aan. Natuurlijk zullen er weer goedgeaarde lui tussen kunnen zitten met de beste voornemens. Het gaat erover wat het instituut tot nu toe aan malversaties heeft aangericht hetgeen geschiedkundig vatsgelegd is geworden toetsbaar is aan historische feitelijkheden.
   Vergeet niet dat het ook een instituut is met macht waarmee men hun reputatie hoog kan houden vergeet niet dat het vaticaan ook een machtige staat is door hun papal bulls waarmee ze hun rechten claimen. Je hebt het al eerder aangehaald dat jouw generatie te goedgelovig zou zijn geweest en dat is geen verwijt in deze maar er komen te veel zaken naar voren welke tegen jou verzachtende woorden inspreken. Het instituut op zich is een politieke militair georganiseerde organisatie welke over lijken gaat en is gegaan.

  11. Jenne, heb jij wel eens persoonlijk contact gehad met Arend Zeevat? Jouw reacties op mij getuigen namelijk vaak van een grote mate van negativiteit!

  12. Prima artikel Arend wederom maar kan niet echt dat expliciet benoemen terugvinden, wel tussen de regels door ontwaren dat ze ook betrokken zijn door de verbindingen te zien in alles. Mogelijk is deze link niet degene welke jij bedoelde?

  13. Treowd.

   Je hebt gelijk, ik heb daarin inderdaad alleen de verbindingen met de Jezuïeten benoemd.

  14. Treowd

   Heb je de site gevonden, en het artikel gelezen ?!

   In tijd van oorlog kun je geen persoonlijk onderscheid maken, dat is jammer, maar is niet anders.

   En we zijn in oorlog, er zijn krachten hard aan het werk onze samenleving onder uit te halen, en nie-t alleen Nederland.

   We worden aangevallen van verschillende kanten, en onze verdediging is nul !!!

   De genen die onze samenleving verdedigen, worden door de grote media brain fuck in een kwaad daglicht gesteld, tactiek van verdeel en heers.

   Het gaat om ons, of zij, alles wat niet denkt en is als zij, is minder als het stof waarop ze lopen, ze gaan over lijken, ook die van kinderen, maar ze halen eerst even de organen er uit !!!

   Maar blijf vooral door dromen, en laat de ander de kolen uit het vuur halen.

   En voor Arend blijf er vooral aardige stukjes over schrijven, dat houd wel in dat je hun in hun kaart speelt, dus je bent een handlager van hun !!!

   Jenne

  15. @ Jenne 1.11.

   Nee, ik heb nooit door de VS gereisd. Maar ik leef vanaf mijn geboorte natuurlijk al in een land dat door de ‘American way of life’ is gedomineerd. Dus ik heb me zeker verdiept in wat door moet gaan voor Amerikaanse cultuur. Ik heb me ook mee laten nemen door popmuziek. ik heb alle boeken gelezen van Jack Kerouac en enkele van de andere Beatniks, zoals Allen Ginsberg en William Burroughs. Natuurlijk heb ik ook veel van de Hollywood-producties meegekregen. Maar naarmate ik zelf bewuster werd in mijn puberteit, kon me de innerlijke leegheid en oppervlakkigheid van het grootste deel van die Amerikaanse ‘cultuur’ steeds minder boeien en ben daarom mijn innerlijk licht aan gaan steken in India. Na mijn terugkomst in NL ben ik aan de slag gegaan met het in mijzelf vinden van een evenwicht tussen het materialistisch geïnspireerde westen en het geestelijk geïnspireerde oosten. Weet je waar ik dan uitkom? In mijn hartekracht!

  16. P.S. Jenne, ik oordeel niet over de Amerikaanse mensen, want ik heb hele mooie diep voelende Amerikanen ontmoet. Waar het mij om gaat is, zoals Treowd dat ook omschreef t.a.v. de Jezuïeten, is de werkzaamheid van het politieke instituut Amerika te benoemen en de duistere krachten die haar cultuur hebben vormgegeven. Het grootste deel van de Amerikanen hebben hun leven vanuit onwetendheid door dat instituut laten bepalen. Zoals het grootste deel van de westerlingen en ook vele oosterlingen dat ook hebben gedaan. Het bewust implementeren van sociale beïnvloedingsprogramma’s voor iedere generatie, heeft mensen van zichzelf, hun medemensen en de natuur doen vervreemden.

  17. Maar blijf vooral door dromen, en laat de ander de kolen uit het vuur halen.

   Droom niet Jenne ben klaarwakker en bevoorraad het vuur….
   (zie video’s voorgaande reacties 1.3 1.4 1.5)

  18. Arend,

   ik hoor pardon lees het al, je hebt het bij het verkeerde ein mijn beste !

   Bekijk, the last flew over the Cuchus nest, beter nog Bagdad Café, muziek Janus Joplin, de anti Viet Nam marsen, met We will over come, ik kan je een heel ander beeld schetsen van de VS, het zelfde met de emigranten, een grote hoeveelheid schuim der aarde, maar ook heel veel geinspireerde mensen, de Mennonieten die hun religeuse vrijheid zochten, veel van mijn familie waren gelovige mensen.

   Nou en dan India heb er ook rond gereist, in wezen een vreselijk vies land, maar heel tollerant, soms spiritueel, was toen wel erg in de mode, ja ik begrijp je gevoelens, dan in Nederland hoor je nergens meer bij, maar dat is niet de schuld van Nederland natuurlijk.
   En dan wat Nederland wilde zien van de VS, ja dat was niet het echte America natuurlijk, je moet je VS literatuur opnieuw op bouwen, begin met The Gatsher in the rye, ik wil je daar graag bij helpen.
   De schilders kunst is een verhaal op zich, grote inspiratisch door de enorme energie, je kunt de VS niet zo maar even weg zetten, met wat gemeen plaatsen !!!

   Jenne

  19. Bedankt voor je hulp Jenne, maar ik ben sterk en slim genoeg om mijn eigen weg te vinden. Wat betreft India, schreef ik na drie dagen daar te zijn het volgende gedicht, dat aangeeft dat je in dat land kunt wat je er wilt zien.

   A Wish.

   On a sundaymorning, when the sun is coming up in the east
   and the glittering dewdrops of the early morning are falling to the ground,
   a memory of a far and almost forgotten world comes into my mind.
   A world I’ve also been part of.
   The memory fades away.

   Then I’m just wondering about the beauty of the world I am living in now.
   On all levels of consciousness, I am aware of the feeling of happiness,
   that’s flowing through my entire body and soul.
   I am lucky I can see this all.

   In the country where extremely poor and extremely rich,
   have lived together for ages and ages,
   it is hard to understand,
   if you’re not part of it,
   why it is still the same.
   The same as it ever was.

   India, many people know something about you,
   some say you’re poor and dirty,
   others say you’re beautiful and also spiritual.
   To me you are just everything.
   I want to hear you speak,
   like many others before me did
   and many will do again after me.

   I hope you can teach me a lot,
   About another way of living.
   So that when I have to go back
   to that far and almost forgotten world,
   I’ll carry deep inside me,
   the wisdom of your heritage.

   Goa, oktober 1981

  20. Ja mooi Arend, kan je gevoels volkomen begrijpen !

   Arend ik twijfel ook geen moment aan je integre denken, maar ik voor mij zelf moet bekennen, nog elke dag te leren, en mijn denken moet bijstellen, en soms krijg je echt die hengst voor je kop, waar je je hele leven bang voor bent, en staat je ik op het spel.

   Nou ja ik ben natuurlijk oud, maar probeer toch mijn steentje bij te dragen, zo lang het kan.

   Amicalement mijn beste Arend, Jenne

   !

  21. Beste Jenne.

   Ik ‘ken’ je natuurlijk al wat langer, want ook op Argusoog was je heel actief en daarna op bovendien.com en nu op wanttoknow.nl. Ik respecteer en waardeer dat jij je betrokkenheid bij de wereld ook wilt delen via het internet. Er zijn niet zoveel ouderen die dat doen. Vandaar dus een welgemeend chapeau!

 2. Nu ik drink alleen maar USA Bourbon, wel hele oude stored on France wooden cask’s, dus I am hooked.

  Ken de States van af mijn jeugd, had toen nog veel familie te bezoeken, gek land, schijt aan dronken naatje, muziek drugs drank etc.
  en veel aardige mensen die er niets van begrepen.

  Ben zelf een soort Trump, een heel kleintje, zelf made men heet dat, heb mijn geld verdiend om mijn gave te verkopen, op mijn kaartje stond, “Chercheur de la beauté”, kocht kunst voor enkele rijke mensen, met de belofte van een verveelvoudiging van hun investering,
  goed gezien meestal ?!, ja gebakken lucht zou je zeggen maar nee, een heus vak, net als de mode kleuren, en vormen voorspellen, beetje gokken met je intuïtie en goede smaak.

  De VS was het land met mogelijkheden voor créatieve mensen met durf,
  en nog heb je creativiteit nou in Nederland ben je overleden voor je dood bent.

  Ik denk dat Trump een paar Ases up zijn sleeves heeft, het is een ouwe hippie, en die zijn onberekenbaar, hij is van de jongere generatie, en hij is een echte Amerikaan, met ergens een bloedhekel aan een bepaalt soort volk, hij is van eenvoudige kom af, ik denk dat hij goed kan opschieten met Putin !

  Maar goed we will see, Groet Jenne

 3. “…met Benjamin Netanyahu en zijn Israëlische geopolitieke agenda.”
  “…het Netanyahu regime in Tel Aviv.”
  Plaat met Donald Trump die Statue of Liberty in haar kruis grijpt.


  Moet dit verachtelijke haatgevulde antisemitische propaganda vod, vol leugens, nu werkelijk ook nog in de Nederlandse taal verschijnen?

  Het zijn vooral Barry Soetero en de Clintons die bekend staan om Cocaïne gebruik, maar ook handel. Barry Soetero gebruikte Cocaïne toen hij gepijpt werd door Larry Sinclair. Larry Sinclair is inmiddels vermoord, om de leugens rond President Obama in stand te houden. Bill Clinton was groothandelaar in Cocaïne als Gouverneur van Arkansas, het vliegveld van Mena daar werd gebruikt voor import en export van Cocaïne, getuigen daar van werden vermoord.

  Wat nu actueel is in de VS, dat is Pizzagate en de boycot van Kelloggs
  http://www.breitbart.com/dumpkelloggs/
  En ik ken erg goede artikelen vanuit bronnen in de VS, die wel degelijk de moeite van het vertalen waard zijn.

  Late dit artikel dan een voorbeeld zijn van Amerikaans vuilspuitende Jezuïeten haat. De winst van Trump is zeker positief, als hij zo gehaat wordt door Pallywood Nazi’s.

  1. Bob Bauer,

   Lees “” the dispossessed minority “” by Wilmot Robertson, over onder anderen de rol van de joodse maffia in the States.
   Daarna lees je Saul Bellow zijn werken, Kurt Vonnekut, en misschien anderen, dan krijg je een aardig doorsnee beeld wat er speelt in de VS.

   Veel van mijn Joodse vrienden, nou ja die paar die nog in leven zijn dan, Mokkumers en hier in Frankrijk, keuren de politiek gevoerd door Israel af !

   Verder roepen veel Joden het op, met hun zielig doenerij, wij hebben allemaal ons deel gehad.

   Wat betreft het interneren van NSB na de oorlog, er zijn bewijzen voor dat ze an passant meteen wat Communistische symphatisanten opsloten, ,en zelfs lieten vermoorden, zo als in Velzen.

   Jammer dat de meeste mensen nu, niet de mooie naoorlogse jaren, in vrede en voorspoed gezamelijk geleeft hebben mee gemaakt, ik heb de beste herinerringen aan mijn oude stad, de moderne pest van de Islam verstoord alles tot op de bodem, maar je moet het willen zien natuurlijk.

   Vind het altijd jammer dat een Oostenrijks Joods meisje, misbruikt wordt, als splijtzwam tussen de goede Nederlanders en de heden daagse Joden, of de jonge mensen van mijn generatie geen trauma’s hebben opgelopen, in het kort mijn zwager Duitse marine officier, zij tegen Suze en Clair een Jodin met haar dochter onder gedoken bij ons, hou maar vol het duurt niet meer zo lang, denk hier maar eens over na !

   Jenne.

  2. The Minister von Kurt Shapes of lyrische Stories AnnA-AnU-lyses vind ik paternaal gewijs goed in de buurt komen van het naburige our distant neighbours epos paternoster verhaal; over periodiek voorbij vliegende neigboeren op perzische zweef tapijtjes en minimaal 3 verhaal koeiestaarten in en door elkaar gevlochten gevochten doorwrocht elaborate geregen over onze lieve god de opschepper de heer de loeikoe met de horens gevat en z’n door onbevangen edoch toch bevlekte vrouwen dochters aangedreven onteerde scharen die niet zo lief bleek te zijn verklaard door het vermoedelijke feit dat het meer een biosphere techie dan een socio eminentie was en is according to the bibliographical observations van hare and our professorale grey eminence, geschreven zonder us bourbon wish-key wel gemengd met koffie en droge worst majesteitelijke kostelijke precious EMILY WINDSOR CRAGG;

   Kurt Vonnegut on the Shapes of Stories
   https://www.youtube.com/watch?v=oP3c1h8v2ZQ

   THE REAL HISTORY OF EARTH – 450 000 YEARS – LOST — EXPLAINED
   https://www.youtube.com/watch?v=xt3cmlp5naM

   EMILY WINDSOR CRAGG DECEIT & HUMAN SOCIETY https://www.youtube.com/watch?v=SY-JV0XlRlY

  3. Hé hé Mijn beste Hyper Alert, je geeft mij hier een bijzonder cadeau met de filmtjes van Kurt Vonnekut, heb al zijn boeken, maar zie hem nu voor het eerst in levende lijfe, ben buiten mij zelf van blijheid, bedankt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Jenne

  4. Echt Gaaf Jenne!!! ik had er net ergens al een super goed gevoel bij, soms gaan de dingen zoals ze gaan gewoon de goede kant op blijkt maar weer eens, ben zelf nu aan de slag gegaan (Anna taal) met subcapsen voor yt story of earth verhaaltje, goed voor mijn focus en concentratie en dusz inzicht / begrip en grip (op), een vorm van verrijking. en jah tussendoor als bevochten gevlochten afwisseling Kurt nog een keer beluisterkijken op het vinkentouw, zeer zeker, we maken er een online grieks romeins amerikaans time travel reis college van, van en voor navolgende generaties en niet te vergeten onszelf ter leering ende vermaeck.

 4. We zien nog altijd het liefst een cum laude gepromoveerde brave borst als gezicht van de omme keer, chronisch cynisme is cabal’s best fiend. Keep your fiends close and your enemies closer

  Black Magic Beatricks Huis van Oranje schaakmat gezet

  Former Queen Beatrix Netherlands is on the Trail Attempting Thievery Once Again
  https://www.youtube.com/watch?v=qGEwckS_7tQ
  The old witch now is attempting to deceive President Jokowi and the Nation of Indonesia – with what Beatrix and her circus are calling a “Debt Repayment”.

  Lees meer: http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-urgent-warning-of-planned-trump-assassination-attempt-former-bilderberg-head-bygone-dutch-queen-beatrix-is-out-to-steal-again/

  1. Healer Daniel woke this morning at around 2:20am, shaking, as he had a dream where gun shots were being fired.

   He states;

   “I asked the Lord, What is this Lord,” then I saw the words ‘Assassination plot targeting President-elect, Donald Trump at the Oval office’”

   Immediately I started praying as I had a strong impression that there was a plan to assassinate the President-elect Donald Trump when he visits Obama at the Oval office, or maybe at another location (if Mr. Trump decides against meeting in the Oval office) in the next 3 months.

   PFFFFF, daar ben je mij al kwijt. god-o-god

 5. Mijn persoonlijke idée is dat de Jezuïten, en ook andere religiën, toch het tegenwicht formen, tegen over de de wereld orde fenomenen, de Zionisten die uiteindelijk het Bolsjewisme uitdragen, en een wereld heerschappy voorstaan, net als sommige religeuse dogma aanhangers.

  Ik weet het klinkt verwarrend, maar de situatie wijzicht zich dagelijks, en uiteindelijk weet Trump en ook Putin alleen wat ze willen.

  Of een vorm van wereld regering moet worden afgewezen, valt nog te bezien, het idée is prima, maar het is altijd weer de uitvoering waar het schort, in het kort het individu de mens !

  1. Het klinkt niet verwarrend beste Jenne, het komt wat geindoctrineerd over zonder aanval of enig verwijt overigens, er is zoveel te vinden aan aanwijzingen dat nu juist de groepen die jij in je reactie benoemd juist heden ten dage vele van de top posities ter wereld bekleden juist vanuit de / een verborgen hierarchie. En terwijl zij die posities bekleden zitten / leven we in turmoil en diepe crisis. Dat had dan al eerder moeten veranderen, volgens de richting waarin jou gedachten gaan.
   Maar ik hoop echt mee dat jij gelijk gaat krijgen dus hoe kritisch ik ook volg mijn hoop gaat eensgelijk uit naar een betere oprechte wereld als ik goed lees wat lijkt ons te verbinden in deze.

  2. Jenne,
   Ik heb toch mijn twijfels over de Jezuïeten.Ik baseer mij hiervoor op het boek van Martin Malachi met titel :”The Jesuits – The Society of Jesus and the betrayal of the Roman Catholic Church”. Het is gepubliceerd in 1987.
   De titel alleen al geeft aan waarover het gaat. Het boek geeft een onthullend beeld over de kuiperijen achter de schermen van de kerk.
   PS : ben enkele weken afwezig geweest ingevolge sabotage PC.

  3. PS : ben enkele weken afwezig geweest ingevolge sabotage PC.
   Zie dat als een bevestiging Sub Rosa 🙂

 6. Arend,

  het is laat, maar heb toch de moeite genomen, lees op de VT today : The Judeo-Russian Mafia from the Gulag to Brookline to world domination.
  Dan zal je begrijpen dat we alles en ieder één, inclusief de Jezuïten hard nodig hebben, om dit kwaad te verslaan.

  Jenne

 7. Beste jenne
  wil even iets kwijt, hoezo God bless America….
  wat dacht je van Karma….. het schuim van Europa emigreert, moorden 60! Ja 60! miljoen Indianen uit…en daar denken ze mee weg te komen?
  America is dying from inside out!
  en God zag/ziet dat het goed is?
  Well God is liefde….
  Welcome home for every BODY…
  namaste

 8. F. William Engdahl’s boeken zijn zeer goed onderbouwd. Wie geïnteresseerd is in aanvullende info over dit onderwerp en niet zozeer over zichzelf wilt spreken hier vijf interessante links.

  https://www.youtube.com/watch?v=v-C5Bh0GkaA
  https://www.youtube.com/watch?v=vFBy-mg0obc&t=475s
  https://www.youtube.com/watch?v=Oquxsp-_Xd0
  https://www.youtube.com/watch?v=bYzrVRQljrs
  https://www.youtube.com/watch?v=T9yzWCrGkDM

  Hou a.u.b in de gaten dat iedere individuele persoon nooit de absolute waarheid kan hebben.

  1. BorDeWolf,
   Inderdaad, De boeken van Engdahl zijn zeer goed onderbouwd.
   Ik kan dan ook het volgende boek aanbevelen :
   “A Century of war – Anglo-American oil politics and the New World Order”.
   De eerste maal gepubliceerd in 1992.
   Dit boek geeft een overzicht van de (geo)politieke en oliebelangen van ongeveer de laatste 150 jaar.
   Als men het gelezen heeft, dan kan men ook begrijpen wat er momenteel gaande is, en dat een logisch gevolg is van wat er vroeger gebeurd is. Toeval bestaat immers niet.
   Het bevestigt ook de uitspraak van George Orwell —
   ‘He who controls the past controls the future. He who controls the present controls the past.’

 9. Marie Anne

  12 millioen Indianen omgekomen, de meesten door de meegebracht kinder ziekten, maar ’t is waar, de menselijke geschiedenis is geschreven met mensen bloed.

  Mijn geimmigreerde familie waren doorgaans Mennoniten, wederdopers werden ze ook wel genoemd, geen slecht soort mensen.

  En ja wat komt er op af, niet het beste soort doorgaans.

  Ik geef God bless America om dat ze dat regelmatig vragen, met het zingen van hun volkslied !

  Nou ik ken de VS aardig goed, ik zou het niet zo maar even weggooien,
  het zijn er meer als 300 millioen, als het kwaad verslagen is, wordt het weer een goed land, dat hoop ik althans.

  Maar ik begrijp heel goed je wrevel, ten aan zien van de USA-CIA, maar er bestaat ook een ander Amerika, groet Jenne

 10. Wat ik vermoed is dat er een afrekening in Amerika gaat komen, Trump vs Andere concerne waar de winnaar de grote rijken zijn, en de meeloop rijken (eigenaars van aandelen i.p.v. ondernemingen en of immobilien) de verliezers zullen zijn.

  Trump heeft interesse in een goed draaiende economie vanwege zijn immo en hotels, casino´s. Hotels en die draaien op binnenlands geld.

  1. Het is inderdaad een heel mooie en wijze boodschap van deze Hopi Elder. Hieronder nog een andere boodschap van de Indianen.

   https://www.youtube.com/watch?v=BUTUQ7_TFW4

   En de boodschap van de enige mij bekende Indiaanse popband aan het eind van de jaren jaren ’70, die zingen over Wounded Knee.

   https://www.youtube.com/watch?v=BUTUQ7_TFW4

   Beide filmpjes zijn overigens als een ode aan Sioux-Indianen en hun strijd voor zuiver drinkwater in North Dakota opgenomen in het volgende artikel:

   http://gedachtenvoer.nl/page/poorten-hemel-of-de-hel.html

  2. Marie Anne, bedankt maar ik ben al heel lang op de hoogte en van hun bestaan en wijsheden, in mijn jonge jaren met mijn vrouw in de VS, natuurlijk de Indianen bezocht, persoonlijk met ze gesproken hun poppen gekocht en naar hun dansen gekeken, de regenboog dans en ook de Cocopelli prachtig, en natuurlijk is het een oud volk, maar niet ouder als andere volkeren, en al hun prachtige mythise verhalen, ja je kunt er in geloven, of niet.

   Maar ik loop niet graag te koop met waar in dan wel ingeloof, er is zoveel in onze menselijke geschiedenis te vinden, ieder oud volk heeft wel zijn inbreng, ieder oud volk gaat vertellen hoe de toekomst er uit gaat zien, ’t is waar het is een eeuwig durende terugkomst van natuur gebeurtenissen, dat is zeker, verder denk ik een beetje natte vinger werk, maar dat is dan wel mijn persoonlijke mening.

   Groet Jenne

  1. Maup,

   Nou niet de samenvatting, maar een heel Klein stukje van de sluier op geligt, denk er om het is wereld omvattend, en dat Nederland in de goudeneeuw een lichtend stukje kapitalistisch denken was is waar, het oude geld is nog steeds overal aanwezig, maar nu toch wel in Londen te vinden, ook de oude families zijn lang geleden al uitgeweken, Nederland werd te Klein voor hun vele geld en macht.

   Jenne

 11. Ik heb Poetin horen zeggen, via vertaling natuurlijk, dat “kiezen voor Hillary, kiezen was voor oorlog in Europa. Kiezen voor Trump is kiezen tegen oorlog”… en ook laat Trump in een interview weten dat de oorlog in Syrië dringend moet stoppen. Twee elementen die pro Trump zijn. Hij “zou” zelfs de israêlisch Palestijnse kwestie willen beëindigen maar dat zal er wel gene zijn vermoed ik… En natuurlijk zitten ze allemaal in die nieuwe wereld orde kwestie. Maar dat wil niet zeggen dat dit allemaal slechte mensen zijn. Er zijn zeer zeker gradaties. Poetin was ook Iluminti en is daarvan afgescheurd… beweging bestaat en 2017 zal een zeer speciaal jaar zijn. Niet omdat ik het las, maar wel mijn gevoel zegt me dit…

 12. Bekijk het vanuit een veel groter perspectief
  Trump is een ‘wild card’ .. a push in consciousness

  Zie video boodschap: Kryon
  ( btw tegenwoordig zijn de channelings (niet alle) nog het enige betrouwbare medium. Dit voel ik vanuit mijn knowingness…)

  KRYON has told us that past 2012 there would be more “wild cards.” A wild card is a totally unexpected event that is against all odds, and might change things in ways that actually move paradigms. The fall of the Soviet Union was one, and some individual inventions from innovative people are others (Steve Jobs). This is exactly where we are today, and it is indeed startling to many and ripe with change.

  Change is often created by a major event or a “push” in consciousness. In this case, it’s not the push caused by the one who got elected, but rather it’s the push by those who are affected. What systems need change? Is it time to address many things which are old in the government? Will people be pushed to see wiser ways, fix broken things, and react? If so, then the wild card is doing exactly what it was supposed to do. If we stress, we accomplish nothing. Frustration leads to poor action and old thinking.

  Maar werk aan de winkel – “Be the Change”..
  “Don’t be fooled by what you think will happen, for that’s just an illusion of old energy perceptions. In other words… it’s not done yet, and the Lightworker has the responsibility to be the peacemaker, not the one who goes into despair because they have already decided who is who, and what is what.”

 13. Dit artikel gaat vooral over de persoon Trump en al zijn negatieve karaktertrekken en de foute mensen die hij kent of waar hij mee in aanraking is gekomen.
  Wie heeft alleen maar positieve eigenschappen? Die moeten we wantrouwen.
  Er zal vast een kern van waarheid zitten in alle negatieve berichtgeving over Trump maar wat moeten we daar nou precies mee? Moeten we bang zijn? Moeten we hem wantrouwen?
  Toen Obama de verkiezingen won werd hij de hemel in geprezen.
  Iedereen werd toen hysterisch en alleen maar lovende woorden voor Obama in de internationale media. De eerste zwarte (duister) president!
  Alle verhalen van mensen die Obama van vroeger kenden en zeiden dat hij met oudere mannen sliep voor cocaïne worden zorgvuldig buiten de media gehouden.
  Een ex-gaylover schreef zelfs een boek over zijn tijd met Obama.
  Er was weinig aandacht voor het boek in de media maar er volgde wel een intimidatiecampagne tegen de schrijver. Andere ex-lovers van Obama stierven plotseling.
  Lijkt mij wereldschokkend nieuws.
  Maar ook dat weten de meeste mensen niet want daar is geen media aandacht voor.
  Hieruit blijkt maar weer dat de media er niet is om ons te informeren maar om ons te manipuleren.
  Van Trump wordt alleen de vuile was buiten gehangen. Misschien is dat positief?

 14. We mogen ook het aspect “chantage” niet onderschatten :
  http://henrymakow.com/2016/11/Tempering-our-Expectations-of-Trump%20.html
  met titel :
  “Mossad Blackmail: Tempering Our Expectations of Trump – See more at: http://henrymakow.com/2016/11/Tempering-our-Expectations-of-Trump%20.html#sthash.gq57CXSG.dpuf
  en met uittreksel :
  “Timothy Fitzpatrick deserves our thanks for an exhaustive & brilliant three-part series detailing Trump’s decades-long connection with the Illuminati Jewish underworld who in turn are tied to Mossad, the JFK assassination and 9-11. The hallmark of Illuminati control is sexual blackmail. As this excerpt illustrates, there is ample evidence that Trump has been compromised. If Trump ends up going to war with Iran, you’ll know why. ”
  met een besluit van Henry Makow zelf :
  “MAKOW COMMENT- There seems to be a Left (Communist, globalist) and Right (Fascist, Zionist, nationalist) branch of the Jewish Illuminati. Trump represents the second.
  Remember Albert Pike prophesied a war between Zionism and Islam. Trump is pitting the US against Islam.”.
  Er is nog een andere bron van de website van Henri Makow :
  http://henrymakow.com/2016/11/have-americans-been-neo-conned.html
  met uittreksel :
  “Trump- Have Americans Been Neo Conned?
  November 17, 2016
  Screen-Shot-2015-11-17-at-09.04.43-640×480.png
  left, Andrew Breitbart and Bibi Netanyahu at the founding of Breitbart News in Jerusalem 2007.
  Breitbart could easily be a Mossad operation.
  Trump- Israel’s Trojan Horse?
  Latest- Wayne Madsen – Trump Must Stop NeoCon Invasion of His Admin
  Americans are holding their breath wondering if Trump is the “real deal.” Some are wondering if the Judeo Masonic conspiracy model has been shattered. The appointment of Breitbart News CEO Steven Bannon as Trump “Chief Strategist” provides a clue. Breitbart was set up in 2007 to counter criticism of Israel by left-leaning American Jews. To this day, it is essentially an Israeli propaganda outlet, garnering a tremendous following by championing the “alt right”.
  An article “Iran Deal Shows Illuminati/Zionism Not Identical” (May 25, 2016) revealed that the Soros machine lobbied in favor of the July 2015 nuclear deal with Iran. No doubt, this is why there was a deal.
  This suggests a bitter schism in the Masonic Jewish power elite between the Communists (Rothschilds, Soros, Obama, Clinton, corporate America and the mass media) and the Zionists (Israel, Trump and his backers.)
  An example of this rift is this article, “Not Shocking: Soros funds Progressive War on Israel. The Billionaire’s Agenda is to Destroy the Jewish State.” This appeared in the Observer, a magazine owned by Jared Kushner, Trump’s son-in-law and close advisor.
  – See more at: http://henrymakow.com/2016/11/have-americans-been-neo-conned.html#sthash.OXHPg5HD.dpuf
  De voormelde bronnen alleen al, duiden op een gigantisch kluwen van verborgen agenda’s en waarbij men door het bos de bomen niet meer ziet.
  Voor verdere details verwijs ik naar de linken.
  Als Trump zijn naam ook vermeld is in het boekje van Epstein en ook in de Lolita express zat, moeten we ons geen illusies meer maken.

  1. Trump had mogelijk onoverkomelijke schulden : How ‘Jews’ Own Donald Trump
   Of de rest van de inhoud allemaal waar is daar kan ik niks over zeggen, maar zijn schulden worden zeker bevestigd, mocht het daadwerkelijk waar zijn. Toch vertrouw ik de manier niet waarop de geintervieuwde kijkt tijdens het shot waarop het beeld tot stilstand komt… Het kan zo maar zijn dat het bij de lastercampagne hoorde tijdens de race…
   https://www.youtube.com/watch?v=L-mZsgY9Yu4

 15. Ik denk dat dit artikel wel klopt. Dat betekent ook dat we als volk alleen maar konden verliezen. Hillary riep op tot oorlog tegen de Russen, want de Russen waren de schuld van alles, oa. wikileaks.

  Ik zie steeds meer verontrustende trekjes bij Trump, oa. dat ie Snowden een landverrader noemde.

  Een loose-loose situatie dus.

 16. Als ik dat woord Trump hoor, wat dan blijkt een naam te zijn van misschien – waarschijnlijk de nieuwe puppit president van de VS, wordt ik een beetje onwel in mijn maag streek, we hopen allemaal dat het positief zal uit pakken, maar in ons hart weten wij dat dit niet zo zal zijn.
  Je kan geen kant op kijken of hij wordt geprojecteerd op je netvlies, met zijn grijns, ik ben hem nu al beu, en ik moet nog zo lang naar hem kijken, en luisteren hoe hij, op wat voor meesterlijke manier ons gaat misbruiken, naaien dus.
  Niets is zoals het lijkt, de één is nog net een ietsje vieser als de andere, en dan die misachting voor het leven, al die kindertjes, ik wordt er zo moe van, om het allemaal te moeten aan zien, zonder er wezenlijk iets aan te kunnen doen.

  Groet Jenne, in de mensen een welbehagen, het kan niet anders, er is iemand anders iets groters, de Alfa en de Omega, wat hen zal berechten, dit kan niet anders, anders zou het leven van nul en generlei waarde zijn.

 17. rechter anna von reitz is heel klaar in haar taal

  The words “United States of America” are not protected by any copyright or trademark, so any fool can claim to be or to represent the “United States of America”— and that is what this group of expatriates in Costa Rica is attempting to do.

  They are also attempting to allege that the title “Postmaster General” is equivalent to the title “United States Post Master”— which just isn’t so, either.

  There are now –by my count– four (4) different organizations claiming to be the federal government owed to the people of the United States and none of them are real. Not one.

  There’s the “Republic for the united States of America” (RuSA) which is claiming to be the federal government. There’s “The United States of America” from Costa Rica claiming to be the federal government. There’s the “Unity States of America” from Colorado claiming to be the federal government. And last but not least, there is “The New Republic”— a French-sponsored group that I call “Le Neu Republique”.

  Are any of these groups the actual legitimate government?

  No, they are not.

  dus waar wordt, als het doorgaat, Trump president van??

  1. Een heel interessante inbreng Madeloes. Het maakt duidelijk dat het allemaal maar woorden zijn, waar ieder een eigen betekenis aan kan geven. Net zoals iedere staat ook alleen maar in geschreven woorden op papier bestaat. Er zijn geen natiestaten! Dit is één van de meest misleidende illusies in de moderne tijd. Iedere staat is een handelsonderneming die deel uitmaakt van de Wereldhandelsorganisatie, die in feite niets anders is dan een marktplaats voor slavenhandel of een veemarkt voor ‘human cattle’.

  2. Exact! Arend

   het is één groot toneelspel. Wat ik niet begrijp dat hier toeschouwers voor zijn. Zonder toeschouwers geen toneel.

  3. Zo je zegt Arend, verder is dit hele gebeuren een doorgestoken kaart.

   Het kan niet zo zijn dat een land met meer als 300 millioen inwoners, mensen dus, wordt bestuurd door een Klein groepje zielige psychopaten, in wezen een groot menselijk drama.

   Kijk eens na Europa, er komt niets van terecht, het is een grote volksverlakkerij, die ik hoop zijn langste tijd gehad heeft.

   Jenne

 18. Een recente bijdrage op de website van Henry Makow over wat er werkelijk gaande is n.a.v. deze presidentsverkiezingen ;
  Why Phil Giraldi Should be Secretary of State December 8, 2016 – See more at: http://henrymakow.com/2016/12/phil-giraldi.html#sthash.NgAP1y3Z.dpuf
  met uittreksel :
  “Here’s why he never will be Secretary of State: Israel is the Rothschilds’ lovechild. The US/Trump are Israel’s bitch. Trump will never drain this swamp. Giraldi is a patriot. The US is controlled by Masonic Jewish traitors”…….
  ….So let’s stop talking about what Russia is doing to the United States, which is relatively speaking very little, and start admitting that the lopsided and completely deferential relationship with Israel is the actual central problem in America’s foreign policy. Will the media do that? Not a chance. They would rather obsess about fake news and blame Putin.—– “.
  Deze publicatie bevestigt op een meer uitgesproken manier wat in de tekst van W. Engdahl vermeld wordt.

 19. Net gelezen op New.euro-med.dk, dat de overheid begonnen is om vrije woord sites te sluiten, dat is ons voorland dus, men maakt ons tot illegale clandestiene individuen, wat een onrecht wordt hier begaan,
  ben benieuwd hoe dit gaat aflopen.

  Jenne

 20. Jenne,
  zie link :
  http://www.zerohedge.com/news/2016-12-07/purge-we-all-knew-was-coming-shutting-down-extremist-content
  met tekst :
  “There have been murmurs about it all along.
  Someday, they simply wouldn’t allow certain things to remain on the Internet any longer. The potential to reach a global audience with important information, and the idea that it could be in the hands of anyone is just too big.
  So it is no surprise that many corporate giants from Silicon Valley are now putting forward a unified front to silence free speech on social media.
  Hashtags, keywords and flagged accounts, logged in various databases, will be shared and enforced across the web. Shutting down content identified as unacceptable will now be streamlined, and leave unpopular posters with fewer places to peddle their extremist, outside views.
  Many current incidents are being used to push the idea that a new online policing – and a pulling of the weeds – is now necessary…
  The “fake news” purging campaign has reached across the blogosphere and alternative media and punished websites that have dared to report on such taboo topics as Pizzagate, Wikileaks email dumps, any controversial aspects of the Syrian war and many other serious topics which these agenda-driven companies have opted to suppress.
  While these platforms offer the opportunity to reach a wide audience, the centrality of ubiquitous platforms like Facebook, Google and Twitter is, obviously, that they have the power to delete accounts and drive down audience response by tweaking the algorithm.
  They can make you invisible.
  That is the state of free speech in 2016. It can be eradicated at a moment’s notice, and perhaps for reasons you aren’t even aware of.”
  De dagen van de “subversieve websites” zijn dan ook bij manier van spreken geteld.
  Afgezien van het voormelde is er ook nog de mogelijkheid van de regelrechte sabotage. Dit alles is nog maar een begin. De volgende stappen zullen juridische vervolgingen zijn.. broodroof..isolatie.. enz….

 21. De berichten over Trump zijn meer en meer tegenstrijdig en de verwarring neemt dan ook toe :
  1. http://aanirfan.blogspot.be/2016/12/kosher-nostra-got-trump-elected.html
  met één zin : “Netanyahu ‘controls Trump and Breitbart'”.
  2.Rothschilds Panic Over Trump December 14, 2016 – See more at: http://henrymakow.com/2016/12/Rothschild-Dowager-Threatens-WW3%20.html#sthash.LojxkmPd.dpuf
  Dit is dan weer in tegenstrijd met punt 1. In dit laatste bericht zijn er twitter berichten van een barones de Rothschild. Er wordt onderhuids gedreigd met WO III . Ik verwijs naar de tekst voor een volledig beeld!! Men zal ook alles doen om te verhinderen dat Trump alsnog president wordt.
  3. In verband met WO III een bericht van het CFR :
  http://www.zerohedge.com/news/2016-12-14/nato-russia-war-seen-top-conflict-risk-2017-cfr
  In Zweden zijn er ook al volop voorbereidingen voor een oorlog met Rusland!!

  1. Het is ook de bedoeling Sub Rosa, dat zaken tegenstrijdig zijn. Want dan worden mensen onzeker en angstig en zijn des te gemakkelijker te manipuleren.

   In het onderstaande filmpje wordt op een heldere en fantastische manier uitgelegd hoe die tegenstellingen in de Amerikaanse verkiezingen bewust zijn geschapen. Vooral ook welke rol Trump daarin te spelen heeft, hetgeen onderschrijft wat ik in mijn artikel “Het paarse Amerika” heb beschreven.

   https://www.youtube.com/watch?v=KFt19_iYi8k

 22. “Het is al duidelijk dat het presidentschap van Trump, de voorbereiding van Amerika voor een nieuwe oorlog, wordt bijgewoond door een lijfwacht van leugens.”

  Laat maar komen. Ik hoop op een thermonucleaire oorlog. Tijdens de CUBA crisis is er ENKEL en ALLEEN geen thermonucleaire oorlog gekomen omdat de Russen onvoldoende raketten hadden. Nu hebben ze er genoed. 1 raket is voldoende om land zo groot als Frankrijk in een ashoop te veranderen.

  Ik heb zelf 4 jaar lang geschreven op het internet dat de Russen atoombommen moet gebruiken die de aarde voor 50.000 jaar vervuilen. Schuilen in een bunker onder de grond zal ze niet helpen.

  Ik ga mij helemaal suf lachen! The end game of humanity.

 23. Terwijl de aandacht nu volledig toegespitst is op het conflict met Rusland, de crisis in het Midden Oosten en de false flag in Berlijn, is er een andere broeihaard die mogelijks nog gevaarlijker is, en dat is de toenemende spanning tussen China en Taiwan, mede door de contacten van Trump met Taiwan, waarbij Trump afstapt van het één China principe.
  http://www.zerohedge.com/news/2016-12-31/would-cross-our-red-line-chinese-military-considering-measures-cripple-taiwan
  met uittreksel :
  “”If Trump challenges ‘one China’ after becoming president, this would cross our red line,” said another source, who has ties to China’s leadership.” Neem hierbij dan nog de Zuid Chinese zee, de Balkan van het Verre Oosten, waardoor een “explosie” voor de hand ligt.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.