Advertentie

Net gevaccineerd? Verspreidt dan die ziekte niet..!


weston-price-weblogo

x

x

Net gevaccineerd? Verspreidt die ziekte niet..!

2016 © WantToKnow.nl/be (vertaling) © origineel Weston Price (hier)

x

Vaccinatie is de enige vorm van preventie die de gezondheid probeert te ondersteunen door ons afweerstelsel klaar te stomen voordat de ziekteverwekker zijn intrede doet. Het idee lijkt zinvol, maar het tegendeel blijkt steeds duidelijker!
Vaccinatie is de enige vorm van preventie die de gezondheid probeert te ondersteunen door ons afweerstelsel klaar te stomen voordat de ziekteverwekker zijn intrede doet. Het idee lijkt zinvol, maar er komen steeds meer bewijzen van grote onduidelijkheden in dit ‘proces’!

Artsen en medische officialsweten al lang, dat mensen die pas gevaccineerd zijn, dezelfde ziekte als waarvoor ze zijn gevaccineerd, kunnen verspreiden, tot enige tijd, na hun vaccinatie. En dat contact met deze volwassenen/kinderen dus in het bijzonder gevaarlijk kan zijn, bij het juist verspreiden van die ziekte..
Hiervoor waarschuwt bijvoorbeeld de ‘Johns Hopkins Patiënten Gids’ met deze woorden: ‘Vermijd het contact met kinderen die onlangs zijn gevaccineerd’. En met deze waarschuwing: ‘Vertel vrienden en familie die ziek zijn, of onlangs een live-vaccin hebben toegediend gekregen (zoals een waterpokken-, mazelen-, rode hond-, polio-, intranasaal griep-, of pokkenvaccin), niet op bezoek te komen’. 1

Een verklaring op de website van het St. Jude’s ziekenhuis, waarschuwt ouders om het niet toe te staan, dat mensen kinderen bezoeken die kankerbehandelingen ondergaan, wanneer deze, in een periode van de afgelopen 4 weken, een polio- of waterpokkenvaccin hebben toegediend gekregen, het BMR-vaccin en/of het pokkenvaccin..2

Dus.. de TOTAAL OMGEDRAAIDE WERELD..
Met een ziek kind ga je niet op stap, maar met een pas-gevaccineerd kind wel; zolang je daar althans niet voor gewaarschuwd bent..! Of zoals Sally Fallon Morrel, directeur van de Weston A. Price Foundation, het verwoordde: “De reguliere gezondheidsgemeenschap gaf in januari 2015 de schuld van een mazelenuitbraak onder kinderen die allemaal Disneyland hadden bezocht in Californië, aan ongevaccineerde kinderen, die het mazelenvirus verspreid zouden hebben.. Maar het omgekeerde is echter net zo, of zelfs véél waarschijnlijker..

 

De manier waarop ouders worden weggezet, die hun kinderen niet laten vaccineren. Of hoe je met Disney-cartoons ook mensen kunt beschadigen..!
De manier waarop ouders worden weggezet, die hun kinderen niet laten vaccineren. Of hoe je met Disney-cartoons ook mensen kunt beschadigen..! Dat het omgekeerde scenario meer waarschijnlijk is geweest, wordt niet besproken..

Onze stichting promoot een gezond dieet, een levenstijl zonder gifstoffen en vrijheid van medische keuze voor ouders en hun kinderen. Er zijn aanwijzingen genoeg die de indicatie tonen, dat pas gevaccineerde individuen feitelijk in een soort quarantine zouden moeten, teneinde verspreiding in het publieke veld te voorkomen.” 

 

Wetenschappelijk aangetoond, maar niet in de publiciteit..?
Wetenschappelijke bewijs toont aan dat individuen, die gevaccineerd zijn met levende virusvaccins, zoals het BMR-vaccin (bof, mazelen en rode hond), het Rota-virus-vaccin, het waterpokken- en het griepvaccin, enkele weken, tot zelfs máánden nadien, in staat zijn gevaccineerden en ongevaccineerden te besmetten met het virus dat ze bij zich dragen.. 3,4,5,6,7,8,9,10.11.12

Het is daarnaast ook mogelijk dat ontvangers van een vaccin, de betreffende ziekte mee kunnen dragen in hun keel en anderen infecteren, terwijl ze zélf geen enkel symptoom van de betreffende ziekte tonen..! 13,14,15

Dominick Tenuto vocht een rechtszaak van 30 jaar uit, op basis van zijn claim dat hij polio gekregen zou hebben van het verschonen van zijn jongste baby-dochter. Inmiddels is de schadevergoeding van US$ 22,5 miljoen toegekend..!
Dominick Tenuto vocht een rechtszaak van 30 jaar uit, op basis van zijn claim dat hij polio gekregen zou hebben van het verschonen van zijn jongste baby-dochter. Inmiddels is de schadevergoeding van US$ 22,5 miljoen toegekend..!

Dus zowel de gevaccineerde, als de ongevaccineerde populatie loopt het gevaar van blootstelling aan de pas-gevaccineerde volwassene of het onlangs geënte kind. Zoals je weet is het falen van vaccins bekend; het is geen heilige graal die heel je leven werkt, ook al willen sommige partijen je dit doen geloven, door dit te verzwijgen en ook hier geen aandacht aan te besteden..! Immuniteit die door vaccins verkregen zou zijn, is NIET-PERMANENT en recente uitbraken van mazelen, kinkhoest en de bof vonden plaats in populaties die volledig gevaccineerd waren..  16,17 WAAROM DAN DE SCHULD BIJ DE ONGEVACCINEERDEN NEERLEGGEN..?? Ontvangers van het griepvaccin, blijken bovendien steeds ontvankelijker te worden voor de specieke griepbesmetting, na herhaalde vaccinaties..18,19

Zo hebben volwassenen in de VS zelfs polio gekregen, door pas-gevaccineerde zuigelingen. Dominick Tenuto, een vader die op Staten Island (New York) woont, belandde zelfs in een rolstoel, nadat hij de luiers verschoonde, van een van zijn pas-gevaccineerde dochtertje. Vind je het ongelooflijk? Wat te denken dan, van de aan hem toegekende schadevergoeding van … US$ 22,5 miljoen in 2009..!! Dat duurde weliswaar 30 jaar (!!) maar de schadevergoeding is toegekend..20,21

Wordt de angst om NIET te vaccineren, 'gevaar' te lopen, niet het best met dit plaatje duidelijk gemaakt..?
Wordt de angst om NIET te vaccineren, ‘gevaar’ te lopen, niet het best met dit plaatje duidelijk gemaakt..?

Leslie Manookian is  producent van ‘The Greater Good’ en hij zegt hierover: “Vaccinatie-mislukkingen en het niet onderkennen van het FEIT dat vaccins geproduceerd, op basis van levende virussen, hebben geleid tot uitbraken van infectieziekten onder gevaccineerde en niet-gevaccineerde personen. Het CDC verzaakt in de plicht artsen die vaccinaties geven, te instrueren, dat ze hun patiënten dienen te waarschuwen voor de risico’s van besmetting, waaraan anderen worden blootgesteld, wanneer ze met hen in contact komen.”

Volgens de Weston A. Price Foundation,is de beste bescherming tegen infectieziekten een gezond immuunsysteem..! Ondersteund door de jusite vitamine A en C doses dagelijks. Goed-gevoede kinderen herstellen snel van een infectieziekte en hebben zelden last van complicaties. Het is natuurlijk ook feitelijk krankzinnig, om een hele populatie te gaan vaccineren, zoals nu bij het kinkhoestvaccin, wanneer ‘slechts enkele doden per jaar te betreuren zijn’.. En ja, het zal je kind maar wezen, maar de angst die áchter het niet-vaccineren zit, is volstrekt misplaatst in verhouding tot het ‘geloof’ in het brute middel wat vaccins zijn en blijven.

 

Of zoals Mahatma Ghandi dit al verwoordde: ‘Vaccinaties zijn een barbaarse praktijk en één van de meest fatale van alle waanbeelden van deze tijd. Oplettende waarnemers van vaccinaties dienen zich zelfstandig op te stellen, indien nodig tegen de hele wereld, als verweer tegen hun veroordeling.”

Vaccination claim Gandhi

En zoals we weten, is het mazelenvaccin geïntroduceerd in 1963 en was het aantal mazelengevallen al razendsnel aan het dalen, van 7575 in 1920 (Zelfs zo’n 10.000 per jaar, vanaf 1910), tot een gemiddelde van 432 elk jaar in de jaren 1958-1962.22 . In de jaren 2005 tot 2014, vielen erin de VS geen doden, als gevolg van de mazelen, en werden er 108 doden genoteerd, ná de introductie van het BMMR vaccin.23
REFERENTIES BIJ HET ARTIKEL:

1.   http://www.hopkinsmedicine.org/kimmel_cancer_center.pdf

2.    http://www.stjude.org/

3.    Uitbraak van mazelen, onder personen met aangetoond bewijs van immuniteit/Outbreak of Measles Among Persons With Prior Evidence of Immunity, New York City, 2011 (HIER)

4.    Detectie van mazelenvirus RNA in urinemonsters van gevaccineerden/Detection of Measles Virus RNA in Urine Specimens from Vaccine Recipients http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7494055

5.   Comparison of the Safety, Vaccine Virus Shedding and Immunogenicity of Influenza Virus Vaccine, Trivalent, Types A and B, Live Cold-Adapted, Administered to Human Immunodeficiency Virus (HIV)-Infected and Non-HIV Infected Adults http://jid.oxfordjournals.org/content/181/2/725.full

6.    Sibling Transmission of Vaccine-Derived Rotavirus (RotaTeq) Associated with Rotavirus Gastroenteritis http://pediatrics.aappublications.org

7.    Polio vaccination may continue after wild virus fades http://www.cidrap.umn.edu/2008/10/polio-vaccination-may-continue-after-wild-virus-fades

8.    Engineering attenuated virus vaccines by controlling replication fidelity http://www.nature.com/nm/

9.    CASE VAN EEN VACCIN-GEASSOCIEERDE MAZELEN, 5 WEKEN NÁ IMMUNISATIE/ CASE OF VACCINE-ASSOCIATED MEASLES FIVE WEEKS POST-IMMUNISATION, BRITISH COLUMBIA, CANADA, OCTOBER 2013 http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20649

10.  The Safety Profile of Varicella Vaccine: A 10-Year Review http://jid.oxfordjournals.org/

11.  Comparison of Shedding Characteristics of Seasonal Influenza Virus (Sub)Types and Influenza A(H1N1)pdm09; Germany, 2007-2011 http://journals.plos.org/

12.  Epigenetics of Host-Pathogen Interactions: The Road Ahead and the Road Behind http://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1003007

13.  Animal Models for Influenza Virus Pathogenesis and Transmission http://www.ncbi.nlm.nih.gov/

14.  Acellular pertussis vaccines protect against disease but fail to prevent infection and transmission in a nonhuman primate mode http://www.ncbi.nlm.nih.gov/

15.  Study Finds Parents Can Pass Whooping Cough to Babies http://www.nytimes.com/2007/04/03/health/03coug.html?_r=0

16GEIMMUNISEERDE PERSONEN KRIJGEN KINKHOEST – Immunized People Getting Whooping Cough http://www.kpbs.org/news/2014/jun/12/immunized-people-getting-whooping-cough/

17.  Vaccin-falen: meer dan 1000 personen krijgen de Bof afgelopen 6 maanden Vaccine Failure — Over 1000 Got Mumps in NY in Last Six Months http://articles.mercola.com/

18.  Impact of Repeated Vaccination on Vaccine Effectiveness Against Influenza A(H3N2) and B During 8 Seasons http://cid.oxfordjournals.org

19.  http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2012/09/18/flu-shot-increases-flu-illness.aspx

20.  http://www.nydailynews.com/new-york/staten-island-dad-22-5m-polio-case-lederle-laboratories-article-1.369105

21.  http://naturalsociety.com/woman-contracts-polio-virus-vaccinated-infant/

22.  http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00056803.htm

23.  http://vaccineimpact.com/2015/zero-u-s-measles-deaths-in-10-years-but-over-100-measles-vaccine-deaths-reported/

22 gedachten over “Net gevaccineerd? Verspreidt dan die ziekte niet..!

 1. Welke kinderziektes zouden nog bestaan wanneer men niet in 1957 was gaan vaccineren, gezien de spectaculaire afname in de jaren daarvoor als gevolg van betere (hygiënische) omstandigheden en betere voeding.
  Was Big Pharma zich daarvan bewust?

  Met vaccinatie houdt BP de ziektes in ieder geval in stand en beschadigt men tegelijkertijd het immuunsysteem. Twee vliegen in één klap. Hoe kom je als concern aan zoveel mazzel om op die manier je omzet voor de toekomst in stand te houden en/of uit te breiden met al maar stijgend koersen op de effectenbeurzen tot gevolg.

  Ik kan het niet anders zien dan witte boorden criminaliteit.

  1. @ Jopiek,

   Vergeet niet, dat ook dit een manier is om op medische basis het “zogenaamde” teveel aan mensen op deze aardbol mede op te lossen. Dus drie vliegen in één klap!

   RIVM is toch nog steeds de afkorting voor: RijksInstituut Voor Manipulatie”?

   Met immer vriendelijke en eerlijke groet uit Tukkerland,
   Harrie

 2. Mail je een parlementslid hierover krijg je een standaardreactie, zelden een eerlijk antwoord op je vraag. Ik denk dat je ze zou moeten overstelpen met vragen over:
  Vaccinatie
  Orgaandonatie
  Bankwezen
  enz enz

  1. Ook het voetballen op kunstgras wat met rubbergranulaatkorrels bedekt is zou veel meer aandacht moeten krijgen.
   Eerder heeft minister Schippers al gezegd dat kinderen gewoon veilig kunnen spelen op dat gras en nu heeft ook de staatssecretaris gezegd dat het veilig is en dat zelfs haar kind erop gaat spelen.
   Dat is domheid ten top want het RIVM doet nog steeds onderzoek wat inhoud dat zowel de minister als de staatssecretaris beweringen doen terwijl het nog helemaal niet bewezen veilig is waardoor veel kinderen onnodig aan risico,s worden blootgesteld.
   http://www.nieuws1.com/dijksma-kinderen-mogen-op-kunstgras-voetballen/
   Wat betreft de vaccinaties zouden de farmaceuten hun rapporten van onderzoeken kunnen vrijgeven waar zowel de voor en nadelen in vermeldt zijn en ook door wie het onderzocht is dat zou een hoop discussie schelen naar mijn mening.

 3. Toch wat bedenkingen bij dit artikel:

  Bij de ziekenhuizen die waarschuwen tegen bezoek van mensen die net gevaccineerd zijn, gaat het om bezoek aan patiënten met een niet of slecht werkend immuunsysteem, bijvoorbeeld kankerpatiëntjes die een chemokuur hebben ondergaan. Voor die groep is zelfs een besmetting met de verzwakte virussen in de vaccins gevaarlijk. Maar dit geldt dus niet voor alle personen.

  Bij de bewering dat je na een vaccinatie die virussen kunt verspreiden worden maar liefst 10 referenties gegeven (3 t/m 12). Maar als je die opzoekt, blijkt het daar meestal om heel andere zaken te gaan of om zaken die niet relevant zijn voor het Nederlandse vaccinatieprogramma.

  nr.3: iemand die tweemaal gevaccineerd was als kind tegen mazelen blijkt op 22 jarige leeftijd besmet met mazelen en dat doorgegeven te hebben aan vier anderen. Het gaat dus niet om het doorgeven van het verzwakte virus dat ze op 3 en 4 jarige leeftijd ingespoten kreeg.

  nr.4: na vaccinatie blijkt je in urine nog enkele dagen virus RNA te kunnen aantonen. Dat is niet zo vreemd, want dat is ingespoten, maar het gaat om verzwakte virussen. Waarom zou je hieruit de conclusie kunnen trekken dat de gevaccineerde besmettelijk is met de gevaarlijke variant?

  nr.5: Gaat om griepvaccinantie bij een specifieke groep, mensen met hiv. Dat heeft dus weinig tot niets te maken met de vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma.

  nr.6: lijkt dan wel een concreet voorbeeld van een besmetting na vaccinatie. Maar gaat om het Rotavirus, dat niet in het RVP zit en het is maar één geval.

  nr.7: de nadelen van het orale poliovaccin zijn bekend (paar gevallen per miljoen orale vaccinaties lijden tot polio), maar het nadeel van niet vaccineren is groter. Beter maar duurder is het vaccin dat in de westerse landen overal wordt gebruikt. Dit speelt dus ook niet bij het RVP.

  nr.8: dit onderzoek gaat erom de nadelen van het orale poliovaccin te verkleinen door de stabiliteit van de aangepaste virussen te vergroten, dat ze dus niet makkelijk muteren tot gevaarlijke varianten. Speelt dus ook niet bij het RVP

  nr.9: dit gaat om een geval van mazelen dat mogelijk veroorzaakt werd door de vaccinatie (virus veranderde mogelijk weer in een gevaarlijk variant). Maar gaat dus niet om besmetting door iemand die gevaccineerd is.

  nr.10: beschrijft 3 gevallen van ‘secondary transmissions’ op 150 miljoen doses. En ook dit vaccin zit (nog) niet in het RVP

  nr.11: griepvaccins, niet in RVP

  nr.12: in dit artikel komt het woord vaccin (of vaccination) niet eens voor.

  Onder het plaatje van Gandhi wordt geschreven dat het aantal gevallen van mazelen zo gedaald is, maar daar gaat het om de sterfgevallen die aan mazelen toegeschreven zijn. Het aantal mazelengevallen was natuurlijk vele malen hoger.

  1. Meneer Joop: de term ‘verzwakte virussen’ valt regelmatig in de reactie. Bijzonder dat de medische ‘wetenschap’ nog niet zo lang geleden tot de ontdekking is gekomen, dat vrouwen- en mannenlichamen…. (let op!!) ‘ANDERS zijn’. ANDERS reageren op medicijnen.. DUHHH… Gewoon maar een van de vele links: https://www.flinndal.be/blog/nieuws-vrouwen-zijn-anders-dan-mannen Is het niet om je ogen uit je hoofd te schamen als medische ‘W E T E N S C H A P’…???!

   Dan is het dus nog maar een kleine stap naar de conclusie dat IEDER MENS verschillend is; anders is gebouwd, anders reageert, etc etc et c. Je kúnt dus niet maar in het wilde weg vaccineren en de tekst ‘verzwakte virussen’ in dit kader gebruiken; dat raakt kant noch wal. Ook ‘verzwakte virussen’ werken bij IEDER MENS anders.. Andersom gezegd, de kennis van waaruit de reactie geschreven is, getuigt wederom van volstrekt achterhaalde UITGANGSPUNTEN.. En heeft dus niet zo heel veel van doen met het artikel over de ZELDEN TOT NOOIT VERMELDE GEVAREN van vaccinaties voor mensen in de omgeving van de gevaccineerde.

  2. Meneer Guido J.: als dat serieus uw opvatting is (dat je met wetenschappelijk onderzoek eigenlijk niets kan zeggen over hoe medicijnen/vaccinaties werken, omdat ieder persoon anders is), dan snap ik niet goed waarom u de moeite heeft genomen dit oorspronkelijke Engelse stuk te vertalen en over te nemen inclusief de argumentatie, die wel een beroep doet op wetenschappelijke onderzoeken (dat die onderzoeken dan mijns inziens verkeerd worden gebruikt, is een tweede). Misschien kunt u dat toelichten?

  3. Als ik in Dld tegen een Duitser Nederlands ga spreken, is de kans groot dat hij me niet kan volgen. Ik kan hem wél volgen. Het spreken van de Duitse taal is ‘dus’ MIJN voordeel. Hoop dat je de analogie ziet..!
   Ik heb niets tegen wetenschap en je redenatie in het commentaar is wéér precies de spijker op de kop. Waarom ga je niet inhoudelijk op mijn info in en spreek je me nogal leep aan op de ‘manier waarop’.. Het is toch zo dat de wetenschap de hautaine houding vertegenwoordigt van een elite-korps dat vooral ZICHZELF, in plaats van ’te onthullen info’ voorop stelt..? Door die ‘betweterigheid’ is er éen grote blinde vlek ontstaan, die zelfs een eigen taalgebruik heeft en het ‘gezonde verstand’ als de zetel ziet van de menselijk bezieling.

   HET IS TOCH ZO DAT:
   – de ‘wetenschap’ niets meer, niets minder is, dan een instrument..!?
   – de ‘wetenschap’ op veel, zo niet op de meeste essentiële zaken, (nog) geen antwoord heeft.. (Als iemand die wel Duits spreekt, maar volledig ongewis is, van het bestaan van naamvallen..)
   – de ‘medische wetenschap’ pas enkele jaren geleden ‘besefte’ dat vrouwen anders zijn dan mannen.. EN DUS andere manier van geneesmiddelen-werking en -gebruik behoeven..
   – de ‘medische wetenschap’ EEN GROTE SPEELBAL IS GEWORDEN van de cowboys van Big Pharma..


   – de ‘medische wetenschap’ daardoor in de afgelopen 30 jaar ertoe heeft bijgedragen, dat BIG PHARMA = GEORGANISEERDE MISDAAD
   enz
   enz
   enz.

  4. Guido goede metafoor 🙂
   En juist dit ‘naamvalprobleem’ leidt tot verwarring en misleiding.
   The boy throws the ball.
   Der Junge wirft den Ball.
   Den Ball wirft der Junge. (duidelijk voor iedereen)
   The ball throws the boy. (maakt niet echt zin, maar is ‘wetenschap’) 😉

  5. U begint nogal af te dwalen van het onderwerp van het artikel, mag hoor, het is uw website. Ik was alleen geïnteresseerd naar de bewijzen of aanwijzingen voor de stelling dat net gevaccineerden het (verzwakte) virus dat ze ingespoten hebben gekregen weer kunnen overdragen aan anderen. De titel van het stuk is toch niet voor niets ‘Net gevaccineerd? Verspreidt dan die ziekte niet..!’? Maar blijkbaar was dat voor u helemaal niet de wezenlijke vraag.

  6. Ik geef antwoord op UW vraag, maar ik zie het al.. Gewoon even doortrollen en niet ingaan op de antwoorden. Uw eerste reactie gaat uit van aangeleerde kunstjes, wetenschappelijke voor-onderstellingen; vandaar dat ik -in uw ogen- afdwaalde. En pecies dát is het enige wat ik er nog over zeg. Tabé.

  7. U maakt zich er mijns inziens nogal makkelijk vanaf. In de tekst staat: “Wetenschappelijke bewijs toont aan dat individuen, die gevaccineerd zijn met levende virusvaccins, zoals het BMR-vaccin (bof, mazelen en rode hond), het Rota-virus-vaccin, het waterpokken- en het griepvaccin, enkele weken, tot zelfs máánden nadien, in staat zijn gevaccineerden en ongevaccineerden te besmetten met het virus dat ze bij zich dragen..” en als ik dan de bronnen bekijk, zie ik dat die dat helemaal niet wetenschappelijk bewijzen. Bent u dat nou met me eens of niet?

   Overigens grappig dat u Gotzsche hier aanhaalt, die was in een interview vrij duidelijk over vaccinaties tegen de bekende kinderziektes: ’there are many childhood vaccinations that are very very beneficial. And, well, we can say that the harm they might cause is small compared to the benefits. So I would not be in any doubt that my children should have their childhood vaccinations, which in fact they have had.’ Hij is wel kritisch over het nut van de griepvaccinatie en over het HPV-vaccin was hij toen nog niet uit.

  8. Ik wist op jonge leeftijd ook 100% zeker dat sinterklaas bestond en ik was zelfs bereid mijn speelgoed mee naar school te nemen om het bewijs te leveren. Nu weet ik dat ik in de naiviteit van mijn kinderjaren nog veel te ondervinden had. Helaas hebben veel tijdgenoten nog een ongeschonden geloof in ‘de wetenschap’.

 4. Arnold,
  De staatssecrtaris die dit beweert is sharon dijksstra(ze krijgt van mij niets eens hoofdletters) de dikke trol van de PvdA, die onlangs ‘mocht’verschijnen op de Bilderberg conferentie waar niemand wat over mag weten.
  En nu wil ze dat wij die smoesjes voor waar nemen?!

 5. Ik heb begin 90 er jaren op die manier de bof opgelopen, door aanraking met een neefje die net gevaccineerd was voor de Bof, destijds BMR-vaccinatie. Kindje was bezig chips uit te delen met zijn handjes waarop mondslijm zat. Binnen een week had ik de bof, ikzelf was er als kind niet voor gevaccineerd en dus vatbaar. Hier ben ik dus enkele maanden mee uit de running geweest met risico op complicaties (impotentie of hersenvliesontsteking)die mede door mijn sterk alternatief werkende huisarts voorkomen zijn. Dus gelukkig is het goed afgelopen.

 6. Mijn zoon heeft gewoon de Mazelen gekregen. Niet leuk toen hij was ( las ik in mij dagboek van toen)maar ik heb hem gewoon lekker afgesponst met lauw water als hij te warm werd , verwend door hem af en toe lekker bij mij/ons in bed te nemen .De ziekte heeft hij normaal doorlopen.Ook de bof was geen punt.
  Natuurlijk voel je je rot ,als moeder zijnde, als je kind koorts heeft maar dat is een gezonde natuurlijke reactie.
  Nu is hij lekker immuun voor z.n hele leven doordat hij deze ziekte heeft meegemaakt en zijn lichaam.
  Het is nu een gezonde 47 jarige man en nooit ziek.Behoudens af en toe een verkoudheid.
  Ik mopper niet.En…vaccinatie tegen mazelen bestond toen volgens mij nog niet eens.

  Mathilda

  1. Ik ben 48 en heb 3 x de mazelen gehad. Als kind 2 x waarvan 2e keer licht waarbij de dokter heeft gezegd datik de eerste keer niet goed uitgeziekt had. En een 3e keer in latijns amerika. Ook licht. In mijn tijd had je daartegen gelukkig nog geen vaccinaties. Maar levenslang immum is ook dus niet correct.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.