Advertentie

Inspiratief bericht van Fred Burks..!


 

Fred Burks, Bikram Yoga brengt hem in een heldere 'state-of-mind'. Lees hieronder zijn meest intense ervaringen van 2011

Bikram yoga is de snelst opkomende yogavorm in de wereld met meer dan 720 scholen wereldwijd. Deze yoga bestaat uit een Bikram-yoga-serie van 26 houdingen die in een verwarmde ruimte (rond de 40 graden C.) worden beoefend. Dit helpt de bloedsomloop, de flexibiliteit, het voorkomen en sneller genezen van eventuele bestaande blessures. Het is een intense yogavorm die bedacht is door Bikram Choudhury, een Indiase atleet.

De serie van 26 houdingen en 2 ademhalingsoefeningen zorgt ervoor dat er vers, zuurstofrijk bloed naar het hele lichaam wordt vervoerd. De specifieke volgorde van de houdingen warmt systematisch het lichaam op en rekt de spieren en pezen in de juiste volgorde. Volgens Bikram Choudhury leidt dit automatisch tot een gezond gewicht, een goede gezondheid en een gevoel van welbevinden. In een interview verklaart hij: ‘Mijn goeroe leerde me om yoga te gebruiken om een waardig, schoon, gezond, gelukkig en vreedzaam leven te leiden. Dat is wat ik nu onderwijs; een lang en goed leven.’

Fred Burks, oprichter van WantToKnow.info, is al vanaf het begin een fanatiek beoefenaar van Bikram-yoga. Door zijn ervaring met deze yoga-vorm, is Fred in staat zich volledig af te stemmen op zijn geestelijke wereld. Zijn lichamelijke staat, tijdens het beoefenen van de Bikramyoga, zorgt ervoor, dat hij zich af kan stemmen op collectief-energetisch-bewuste velden. In het artikel hieronder vertelt hij er meer over. Een verhaal vol inspiraties.

* * *

“Hallo prachtige vrienden.
Ik vind het leuk aan het einde van elk jaar een samenvatting over mijn leven in dat jaar te schrijven inclusief de rijke, soms diepgaande realisaties die ik mocht ervaren gedurende het jaar. Het jaar 2011 was bijzonder vruchtbaar, wat betreft ‘wilde en diepe’ ervaringen. Met een ieder die er de tijd voor heeft en geïnteresseerd is, zou ik graag een belangrijk deel van deze jaarlijkse samenvatting delen met betrekking tot de realisaties die ik kreeg als gevolg van mijn ongelooflijke maandelijkse Bikram yoga oefeningen.

Zorg goed voor jullie zelf, ik wens jullie een mooi, betekenisvol en liefdevol nieuw jaar toe. En dank voor het feit dat jullie een deel van mijn leven zijn.
Met een overvloed aan liefde, plezier en dankbaarheid,”

Fred Burks.

Oprichter WantToKnow.info

* * *

Bikram realisaties
x

© Fred Burks, januari 2012 – © – WantToKnow.info

vertaling Marieke Pril januari 2012 © wanttoknow.nl

x

Bikram Yoga zet het lichaam onder intense druk, daarbij de geest op bijzondere wijze verlossend van de vanzelfsprekende 'lichaamsankers'.

De intense, 90 minuten durende Bikram yoga sessies tijdens een hitte van 35 graden, die ik maandelijks doe, blijven een van mijn grootste bronnen van inspiratie. Bijna elke maand ontvang ik krachtige realisaties. Ik ga elke sessie in met de duidelijke intentie van wat ik wil onderzoeken. Me zelf tot het uiterste persen, en het bloed dat uit mijn hoofd stroomt tijdens het intense bukken en strekken, lijken kanalen te openen die doorgaans gesloten zijn.

De realisaties blijven maar komen wanneer ik lig te rusten op mijn mat na de sessie, tijdens de fietstocht naar huis en zelfs daarna ook nog. Ik ben gek op deze maandelijkse sessies, en ben de uitvinder van Bikram zeer dankbaar voor deze prachtige vorm van yoga en meditatie.

Onderstaand de realisaties die ik heb opgeschreven, uit de drie meest diepgaande sessies van dit jaar. Aangezien ze nogal uitgebreid waren, beperk ik me hier tot de meest belangrijke aspecten ervan.

14 juni 2011
Geweldige Bikram sessie vandaag. Heb mezelf tot het uiterste gedreven. Tussen de posities in kon ik de energie voelen vibreren in mijn lichaam op een heerlijke manier. Hoe meer ik mezelf in die ongemakkelijke poses duwde,  hoe heerlijker de helende energie voelde tussen de poses in. Ik zag dit als een metafoor voor het leven:

‘Wanneer we bereid zijn ons voorbij onze comfortzone te verplaatsen, is het veel gemakkelijker te groeien en nieuwe niveaus van wijsheid en begrip te bereiken’. Ik was daardoor in staat weer een laag van urgentie los te laten en me over te geven aan het gelukzalige gevoel van de liefde voor het universum, de liefde voor ‘Al Dat Is’. Geweldig!

8 September 2011
Bikram realisaties: Een ieder van ons is altijd het middelpunt van ons eigen bewustzijn. Dit bewustzijn ervaart leven tegelijkertijd zowel intern als extern, hoewel de een of de ander meer dominant kan zijn in elk moment. We ervaren de externe wereld grotendeels door middel van onze vijf zintuigen, terwijl de interne wereld bestaat uit de bewuste en onbewuste processen die binnen in ons plaats vinden.
Wanneer er interactie plaats heeft met anderen of met onze omgeving, zoals het praten met een vriend of het kijken naar een film, zijn we over het algemeen meer extern gefocust. Via slaap, stilte en meditatie verkrijgen we toegang tot de interne wereld.

De Bikram-yoga houdingen 'met een knipoog'...

Veel mensen waarderen het een meer dan de ander in hun leven, soms verwaarlozen ze of veroordelen ze het andere. Toch zie ik zowel het externe als het interne als vitale, belangrijke delen van het leven. De externe, fysieke wereld maakt het ons mogelijk om volledig deel te nemen aan de reis van het leven op deze planeet, terwijl de interne wereld de plaats is waar alles dat we meemaken wordt verwerkt, bewust, onbewust of beide. Onze innerlijke wereld vormt onze interpretatie van alles dat extern gebeurt. In de externe wereld kunnen we experimenteren en onderzoeken wie we echt zijn, gebaseerd op het geloof en overtuigingen die we  in onze innerlijke wereld bewaren.

Ik wil me meer focussen op het bewust verwelkomen van een groter besef van zowel de externe als de interne aspecten van het leven, en me vooral bewust zijn van de balans tussen de twee. Wat me prikkelt is de mogelijkheid me niet alleen bewust te zijn van de externe en interne focus in mezelf, maar zelfs in anderen terwijl ik met ze communiceer. Ik houd ervan interne gesprekken te voeren met het interne bewustzijn van diegene met wie ik op dat moment een interactie heb, terwijl we ondertussen gewoon een extern, gefocuste conversatie voeren. Dit doe ik door het stil communiceren van mijn diepe, of meer subtiele gedachten en gevoelens, in wat voelt als ziel tot ziel communicatie.

Wanneer ik me bewust ben van zowel de externe en interne wereld van mijzelf als die van degene waarmee de interactie plaatsheeft, voelt het alsof er een diepe harmonie wordt gecreëerd. Het symbool van het teken van oneindigheid komt in me op, als een cyclische toestand van het interne en externe bewustzijn tussen mijzelf en degene met wie ik de interactie beleef. Ik nodig anderen graag uit om zich ook meer bewust te zijn van de interne processen terwijl we ‘extern’ communiceren met elkaar. Het is een manier om zowel grotere transparantie als intimiteit te cultiveren.

Veel mensen houden bewust hun innerlijke processen voor anderen verborgen, in een poging gewenste externe percepties van zichzelf in anderen te creëren. Dus creëren ze een of meerdere persoonlijkheden die eigenlijk hun innerlijke essentie en interne processen maskeren. Dit kan redelijk effectief zijn wanneer er bepaalde doelen bereikt willen worden, maar tevens benodigd het een bepaalde hoeveelheid energie dit te kunnen handhaven. Maar zij die gevoelig zijn voor zowel het interne en het externe, kunnen aanvoelen dat iets niet in harmonie is.

Een van de redenen waardoor ik me zo vrij voel, en zoveel plezier ervaar in mijn leven, is dat ik voel dat ik geen maskers of persoonlijkheden meer hoef te onderhouden. Ik heb een staat bereikt waarin ik compleet kan genieten van wie ik ben, en waarin ik vrijelijk alle delen van mijzelf kan delen met een ieder die ervoor open staat. Leven is zoveel gemakkelijker en plezieriger op deze manier! Dit schrijf ik toe aan de integratie van mijn innerlijke en uiterlijke werelden die ik zelf teweeg heb gebracht, toch weet ik dat er altijd meer te leren valt tijdens dit fascinerende proces.

Ook realiseerde ik me vandaag dat ik de neiging had meer vertrouwen te stellen in de goddelijke werelden dan in mensen, gedurende mijn leven. Ik wil me meer openstellen voor de wijsheid in alle mensen om me heen waarvan ik weet dat ze die bezitten. De Goddelijke werelden representeren het Licht, terwijl de Aarde en haar mensen voor mij de schaduw representeren. Ik begrijp steeds meer dat de schaduw net zo belangrijk is als het licht. Net als de innerlijke en uiterlijke werelden, beiden zijn ontzettend belangrijk in de ervaring van de volledigheid van het leven. Ik wil veel meer manieren vinden, ontdekken, om die twee te integreren en er balans in te brengen. Ik weet dat elke persoon die ik ontmoet me iets kan leren wanneer ik er voor open sta.

4 Oktober 2011
De onderstaande realisaties van de Bikram sessie van vandaag kwamen voort uit mijn onderzoek naar het Hidden Hand materiaal. Ik stuurde deze via de  mail naar mensen die in mijn ‘zij die weten’ adressenlijst stonden. Ik kreeg hierop een aantal geweldig reacties terug.
Tijdens deze sessie betrad ik een geweldig mooie goddelijke wereld. Recent had ik veel, behoorlijk grote, energie verschuivingen gevoeld, zowel in mezelf als in de wereld. Terwijl ik me steeds dieper realiseerde dat ik/wij dit alles co creëren, wilde ik persoonlijke verantwoordelijkheid naar nieuwe niveaus overbrengen. Ik zag dat ik/wij iets anders aan het co-creëren zijn nu, iets dat meer verweven is met liefde en steun van goddelijke werelden die zowel binnen in als buiten ons bestaan.

Wat een krachtige en onverwacht diepe ervaring! Nadat ik gewerkt had aan samenvattingen van het Hidden Hand materiaal, nam ik deel aan een nieuwe Bikram sessie met de intentie mij open te stellen voor de wijsheid en leiding van groepzielen als die van de Hidden Hand; Ra (Law of One), Michael (‘Messages from Michael’), The Wingmakers en andere groepzielen die beschikbaar waren. Ik stelde me vooral open voor leiding tijdens het creëren van de samenvattingen van dit Hidden Hand materiaal, dat ik al verzond naar de bijna 12.000 wereldwijde abonnees op onze email-lijsten.

Terwijl ik het einde naderde van de 90-minuten durende uitdaging van yoga houdingen en intense hitte, voelde ik meerdere keren een rijke connectie en energieke uitwisseling met deze liefdevolle en steunende groep entiteiten. Maar de meest verbazingwekkende ervaring deed zich voor na de sessie terwijl ik met gesloten ogen op mijn mat lag in serene stilte.

The Invitation
Diep in en uit ademend, in een staat van overgave tijdens deze post-work out ontspanning, voelde ik plotseling een uitnodiging om me voorbij deze wijze groepszielen te begeven, en me direct te verbinden met een niveau van goddelijkheid die nog grootser was. Toen ik me openstelde voor die uitnodiging voelde ik mijn bewustzijn zich uitbreiden naar een andere dimensie. Het voelde alsof mijn bewustzijn zich snel voortbewoog langs een energieke lijn omhuld door duisternis, alsof je een lichtstraal volgt door een donkere tunnel. Daarna, redelijk onverwacht, raakte ik een andere wereld, een ander rijk.

Dit rijk waarmee ik contact had is een compleet andere dimensie – meer als een ander universum of de andere kant van de sluier- ver voorbij tijd en ruimte zoals wij deze kennen. Ik was er al eerder geweest tijdens een aantal diepgaande, heilige medicinale reizen, maar dit was de eerste keer dat ik het rijk aantrof zonder de hulp van medicijnen. Met mijn lichaam stil op mijn yogamat, me niet meer bewust van mijn lichaam, raakte ik, en fuseerde ik voor een korte duur met de rand van deze dimensie. Onmiddellijk voelde ik de ongelooflijk, diepgaande liefde waarmee dit rijk pulseert. In dit andere universum, ver buiten de normale dimensies van tijd en ruimte waarin we hier op aarde leven, zijn alle wezens zich volledig bewust van hun inter-connecties met elkaar, zwevend in een stralende kosmische werveling van bewustzijn, zichzelf verkennend.

Ook al was het in lineaire tijd slechts een korte verbondenheid, toch zag ik onmiddellijk voor het eerst dat deze verbazingwekkende plaats of ruimte van ZIJN, misschien wel dat is wat ‘Poel van het Bestaan’ wordt genoemd. De opvattingen van sommige van onze meest baanbrekende wetenschappers op aarde, hinten naar deze plek in hun verkenningen van de werelden van de anti-materie, met de aanname dat deze wereld op de een of andere manier negatief geladen is.

Maar ik zag dat het juist ons universum van tijd, ruimte en dichte materie is, dat eigenlijk de negatieve ‘Poel van het Bestaan’ is. Materie is van zulk een dichtheid dat het, gezien vanuit het omvangrijke en alles liefhebbende perspectief van deze andere wereld, duidelijk beschreven zou worden als negatief. De substantie van dit andere rijk (waarop wetenschappers zinspelen als zijnde antimaterie) is waarachtig ontegenzeggelijk positief.

‘Liefde en licht’ versus ‘Dicht en solide’..!
De enige ‘materie’ die bestaat in deze onbeschrijfelijke wereld is in zo’n uitgebreide staat, dat het bijna het tegenovergestelde is van de materie op aarde. Alle substantie daar wordt duidelijk gezien en ervaren als een compositie van liefde en licht, in tegenstelling tot hier, waar materie meer gezien wordt als ‘dicht en solide’, iets dat kan worden gebruikt en gemanipuleerd. Het was voor mij heel duidelijk dat de wereld waarin wij leven de dichte, negatieve Pool, of Schaduw Universum is, en dat die andere wereld die ik slechts kort mocht aanraken, (soms ook wel de ‘Andere kant van de Sluier’ genoemd) de uitgebreide, positieve Pool van het bestaan is.

"Ik kon zelfs een soort van collectief bewustzijn voelen op die plek waaraan sommige zouden refereren als God, of het wezen van licht daar aan het eind van de tunnel. Wat een verbazingwekkend, liefdevolle aanwezigheid!!!"

Tijdens mijn korte bezoek, raakte en fuseerde ik slechts (met) de randen van deze plek, toch kon ik voelen, wat zo velen beschrijven die een BDE (Bijna Dood Ervaring) hebben ervaren, als ‘een plek gevuld met een ongelooflijke liefde en vibratie’. Ik kon zelfs een soort van collectief bewustzijn voelen op die plek waaraan sommige zouden refereren als God, of het wezen van licht daar aan het eind van de tunnel. Wat een verbazingwekkend, liefdevolle aanwezigheid!!! Als een resultaat van deze korte, doch tijdloze reis, voel ik dat ik nu een nieuwe kaart heb van het bestaan, gebaseerd op de kloof tussen deze twee zo totaal verschillende manieren waarop het bewustzijn zichzelf kan ervaren.

Kijkend naar de bron van dit alles, vermoed ik dat aan het begin der tijden of op enig moment voorbij de tijd, het goddelijke ‘oer’ bewustzijn zichzelf verdichtte tot op het punt van het creëren van de perceptie van fysieke materie. Delen van het goddelijke bewustzijn werden zo doende gefragmenteerd en van elkaar gescheiden tot in deze nieuwe dimensie of dichtheid, op een manier waarop deze fragmenten geblokkeerd (afgeschermd) werden van het hebben van wetenschap over hun diepe inter-verbondenheid met alle wezens, en Al dat Is. Dit werd gedaan om uiteindelijk nieuwe manieren te kunnen creëren voor het Goddelijke, en voor ons allen als fragmenten van het Goddelijke, om onszelf te kunnen ervaren.

Deze nieuwe dichtheid zou omschreven kunnen worden als een parallel universum waar ruimte en materie gecreëerd werden op een manier die het de goddelijke fragmenten toestond deze materie te bewonen, waardoor het ons goddelijk bewustzijn mogelijk werd gemaakt de unieke ervaring te beleven van het leven in dit dichte universum in sequentiële tijd. Deze goddelijke fragmenten (inclusief eenieder van ons hier op Aarde) stemden er dus in toe op deze manier verankerd te worden in een fysiek lichaam zodat we de volledige ervaring van het leven in een driedimensionaal universum konden beleven. Maar niet alleen dat. Zij/wij stemden erin toe om onze/hun oorsprong te vergeten, om zo de volledige vrijheid te verkrijgen een compleet nieuwe en andere manier van zijn te kunnen verkennen.

Het conceptualiseren van deze twee werelden herinnerd me aan het cijfer 8, of het symbool van oneindigheid, waarin de ene zijde positief  geladen is en de ander negatief. De positieve zijde is grotendeels puur bewustzijn, zichzelf verkennend in werelden van liefde en licht ver voorbij tijd en ruimte. De negatieve zijde is bewustzijn verdicht in ruimte en materie op verkenning van het mysterie van scheiding en lichamelijkheid in een driedimensionale wereld met sequentiële tijd. Deze twee werelden kunnen eveneens worden aangeduid als de twee zijden van de sluier.

Om tussen deze twee zijden van de sluier, of de twee zijden van het cijfer 8, (het symbool voor oneindigheid) te kunnen reizen, moet men in het centrum door het mysterieuze nul punt gaan, zoals ik op een of andere manier kort deed vandaag na de yoga sessie. En even voor de duidelijkheid, dit negatieve en positieve wordt absoluut niet geassocieerd met de beoordeling van goed en kwaad. Beide polen zijn even goddelijk; ze bieden simpelweg verschillende manieren voor het ervaren van leven en bestaan.

Ik zag heel duidelijk dat dit andere universum van ruimte niet beter of slechter is dan die waarin wij gewoonlijk leven. Natuurlijk zijn er velen van deze negatieve zijde die het positieve hebben ervaren, die het gevoel hebben dat ze onmiddellijk de uitdagingen van deze negatieve kant zouden opgeven om zich te baden in het vloeiende licht en de glorie van de positieve pool. Maar toen ik dit zelf vandaag overwoog, werd het me heel duidelijk dat dit niet voor mij, en de meesten van ons hier, bestemd was. Wij zijn de heilige pioniers van het goddelijke die ervoor gekozen hebben, en hier naartoe gezonden zijn om compleet nieuwe manieren van zijn te ervaren, hoe bezaaid met uitdagingen deze ook mag zijn.

Als alles constant uit positieve liefde en licht zou bestaan, zouden de manieren waarop het bewustzijn zichzelf zou kunnen verkennen gelimiteerd zijn. Door het creëren van de negatieve, onbewuste pool, heeft het collectieve bewustzijn van Al dat Is zich op grootse wijze kunnen uitbreiden in zijn capaciteiten om de oneindigheid van het bestaan te ervaren.

Daarom vermoed ik dat dit negatieve universum, of pool, van het bestaan, gecreëerd moet zijn als soort van experiment, met als doel een veel voller, rijkere ervaring van leven te brengen naar een ieder van ons, met als uiteindelijke intentie een vruchtbare en harmonieuze balans uit te nodigen voor het gehele collectieve bewustzijn. En wij hier zijn de pioniers die op een nogal diep niveau vrijwillig hebben aangeboden om onbewust te leven en verschillende niveaus van gescheidenheid te ervaren, zodat we deze fysieke wereld diep kunnen verkennen en uiteindelijk op die manier kunnen helpen het goddelijk bewustzijn volledig terug te brengen in het experiment.

Toch lijkt het alsof de negatieve kant van het bestaan ons soms goddelijke fragmenten heeft gebracht die vrijwillig hebben aangeboden hier op plaatsen te leven waarin er zulk een vreselijke pijn en lijden heersten waarvan zelfs het collectieve bewustzijn zich het bestaan niet had kunnen voorstellen. Nu de positieve zijde het bewustzijn weer (terug) focust op het ‘schaduwexperiment’ dat we samen co creëerden, is er een groeiend verlangen van wezens aan beide zijden van de sluier om op een of andere manier de pijn en het lijden hier te ontstijgen en een nieuwe balans te vinden. Het is nu tijd om de aspecten van de positieve en de negatieve polen te harmoniseren en te verenigen, zodat al het bewustzijn nog grotere harmonieën en mysteries kunnen verkennen zonder verder te hoeven kronkelen in pijn en lijden. Te gekke stof hoor..!

"Ik begrijp steeds meer dat de schaduw net zo belangrijk is als het licht. Net als de innerlijke en uiterlijke werelden, beiden zijn ontzettend belangrijk in de ervaring van de volledigheid van het leven. Ik wil veel meer manieren vinden, ontdekken, om die twee te integreren en er balans in te brengen. Ik weet dat elke persoon die ik ontmoet me iets kan leren wanneer ik er voor open sta."

Tijdens mijn fietstocht naar huis na de meest mooie, meest intense Bikram-sessie, dacht ik na over hoeveel mensen in hun gelimiteerde menselijke bewustzijn, niet voelen dat ze het waard zijn deze verbazingwekkende dimensie van bestaan die ik zojuist had bezocht, te betreden, of er zelfs maar naar te kijken. Ze voelen zich niet eens in staat zich direct te verbinden met bijzonder uitgebreide groepszielen, zoals die waarmee ik recent op verkenning ben geweest, en me vandaag zo prachtig mee heb verbonden. Toch bestaat er voor mij geen enkele twijfel over dat deze goddelijke wezens en de goddelijke levenskracht van deze andere dimensie beschikbaar zijn voor allen, en dat deze wezens met plezier willen werken met een ieder die zich voor hen openstelt.

Ik ben er een van een relatief klein percentage die leven in deze negatieve pool van bestaan, die iets van de herinnering van de positieve pool in zich meedraagt, en die hier is om een elk van jullie uit te nodigen die er voor openstaat en er in geïnteresseerd is, samen met mij de oneindige mogelijkheden te onderzoeken, die beschikbaar zijn voor alle zielen en/of fragmenten van het goddelijke overal. Ik wil al mijn vrienden uitnodigen zich open te stellen voor het plezier van het verkennen van beide zijden van de sluier.

Zo vroeg ik me kan herinneren in dit leven, had ik al een bewust besef van de inter-verbondenheid van alle wezens, en vooral van de hart/liefde energie die ons allen verbindt. Nu begrijp ik ook dat de uitdagende kant van mij die een redder wilde zijn, simpelweg iedereen wilde laten weten hoe mooi en liefdevol we allen zijn in onze kern. Toch is het een lange reis geweest te leren hoe dit te delen met anderen op een versterkende manier.
Alleen wanneer ik me bewust openstelde voor nog diepere levels van energieke connectie, zowel in mij, als om mij heen, kom ik langzamerhand tot een beter begrip van hoe hen te assisteren die geïnteresseerd zijn in het ervaren van dit geweldige niveau van uitgebreide liefde en bewustzijn, die beschikbaar zijn voor allen.

Met enthousiasme bracht ik jullie het Hidden Hand materiaal, met minimaal commentaar om mensen te helpen begrijpen dat het gezichtspunt dat hierin wordt gepresenteerd, slechts nog een van de fascinerende perspectieven is binnen het grotere plan voor alles. En ook al heeft het me enorm geholpen mijn ‘begrijpen’ uit te breiden, toch resoneert niet alles over dit materiaal met mij. Het geloof van ‘Hidden Hand’, dat de aarde in drie verschillende dimensies zal splitsen, is voor mij slechts een metafoor voor wat er al gaande is in onze wereld op dit moment.

Mensen zoals ik die hun weg hebben gevonden door hun leven hier grotendeels vanuit liefde en inter-verbondenheid te leven, leven al in een soort van hemel op aarde. In tegenstelling tot diegenen die grotendeels negativiteit zien, ervaren in de wereld om hen heen en in zichzelf; zij blijven doorgaan hetzelfde te creëren doordat ze het hun diepe, negatieve overtuigingen toestaan dit voor hen uit te dragen op deze planeet. Zij leven in een soort van zelf gecreëerde hel. Dus is er geen noodzaak de wereld op te splitsen in verschillende planeten.
Wij allen leven op dezelfde fysieke planeet, toch kunnen onze ervaringen van leven en de realiteit hier, ongelooflijk verschillend zijn. We leven dus in dezelfde fysieke realiteit, maar emotioneel en spiritueel gezien leven we in verschillende werelden.

"Hij was ook bekend als Phosphóros (‘hij die het licht brengt': ook bekend als Heosphoros) De Griekse god van de 'morgenster'. Hij werd voorgesteld als een naakte, gevleugelde jongen, die zich vóór zijn moeder Eos uitspoede. Maar ook als de zonnegod Hélios, MET EEN TOORTS IN ZIJN HAND. In het Latijn werd hij 'Lucifer' genoemd.'

Dus vermoed ik dat de verschillende dichtheden en de positieve en negatieve polen waarover Hidden Hand praat, al bestaan hier en nu, in deze wereld waarin we leven. Delen van Hidden Hands Luciferische Groepziel, schijnen te geloven dat er werkelijk een kritisch moment komt(de oogst) waarin er een fysieke splitsing tussen deze dichtheden en polen zal zijn, en dat er parallelle Aardes zullen worden gecreëerd. Doch ik zie dit als een verlangen naar verlossing/verdoeming op een bepaald punt in de toekomst, dat alleen maar meer separatie in deze dimensie zal creëren. En ik vermoed ook dat dit wel eens een bewust door Lucifer ontworpen concept zou kunnen zijn, als uitdaging voor de mensen hier, en ze helpt te zien wie ze niet zijn. Ook weer ‘wilde stof’ om over na te denken!

Wat ik weet is dat ieder van ons op een of andere manier de realiteit waarin we leven CO-creeërt, in een eeuwige evoluerende dans, terwijl onze diepste, soms onbewuste overtuigingen worden gereflecteerd of gemanifesteerd door het goddelijke in onze wereld. Hoe meer we ervoor kiezen om ons bewust te worden van onze onbewuste overtuigingen, hoe meer keuze we hebben in hoe we onze ervaringen van de wereld creëren, en hoe gemakkelijker het is onze levens en onze wereld te transformeren.

Hidden Hand’s groepziel Lucifer lijkt sommige zielen bewust te laten geloven dat ze moeten kiezen voor intense negativiteit om zo spiritueel verder te kunnen gaan als een ziel. Ik betwijfel dit ten zeerste, al geloof ik dat ‘sleutel’-mensen hier ervan overtuigd zijn. Zij geloven dat om het volgende niveau te kunnen bereiken, ze de negatieve optie moeten belichamen door middel van ‘slecht’ te zijn. Wat een raar en grappig spel! Ik begrijp niet de volledige logica ervan, maar ik bespeur wel een legitieme reden achter dit alles. In het groter plan van dingen, bestaat er voor mij geen twijfel over dat alles in goddelijke orde is.

In mijn diepe, onwrikbare toewijding voor wat het beste is voor alle wezens, kies ik ervoor geen zijden te kiezen wat betreft de ‘zelfdienst’ versus ‘dienst voor anderen’ polariteit. Ik leef in dienst voor allen, inclusief zelf en anderen. Ik ben duidelijk ‘uitgelijnd’ voor wat betreft het helpen van mezelf en alle anderen om me heen die open staan voor, en geïnteresseerd zijn in het kiezen voor meer liefde, verbondenheid en levensbevestigende overtuigingen.
En ik word er steeds beter in geen oordeel te hebben over hen die er bewust of onbewust voor kiezen separatie en negativiteit te verkennen. Het maakt allemaal deel uit van de grootse kosmische dans. Dank je ‘Hidden Hand’ voor je hulp, om mij dit beter te laten begrijpen.

Ik wil iedereen in deze wereld die geïnteresseerd zijn uitnodigen zich direct te verbinden met hun hogere zelf, met ondersteunende geesten en groepszielen uit andere dimensies, en zelfs met de verbazingwekkende liefdes energieën van de positieve wereld die ik vandaag bezocht heb. We hebben allemaal, elk moment de keuze in hoe en waarop we ons bewustzijn focussen.

Ik wil een uitnodiging zijn voor eeuwig groter bewustzijn, bewustzijn van alle delen van onszelf en voor onze inter-verbondenheid met alles om ons heen, inclusief de vele goddelijke wezens en uitgebreide werelden onzichtbaar voor onze ogen. Ontzettend bedankt Bikram Yoga, voor deze ongelooflijk, rijke ervaring. Life rocks!!!
x

* * *

30 gedachten over “Inspiratief bericht van Fred Burks..!

 1. Alles is één , zodra je inziet dat jouw tegenspeler een ander deel van jou is is het spel over , dan wordt het een samenspel , de LILA , the divine game . Dualiteit lost op en eenheid komt naar voren , bewustzijn op een bewust nivo . De onstervelijke ziel danst een dansje in het spel , de goeierik of de slechterik , dezelfde zielsgroep .
  Op dit moment worden de zielen uit het Atlantische tijdperk uitgedaagd om hetzelfde gecompliceerde dilemma wederom uit te spelen . Hoewel de oude ‘winnaars’ wederom aan het roer staan trekken ze deze keer aan het kortste eind .
  “Wij” die de laatste keer aan het kortste eindje trokken na alle manipulaties en leugens , kwamen deze keer goed voorbereid terug , zelfs als de getallen tegen ons werken hebben wij de achilleshiel gevonden . Een 52.000 jaar oude wond wordt geheeld , voor de aarde voor haar plaats in het universum en voor de betrokken zielen . Het gevecht is tussen een klein percentage van de geïncarneerde zielen , het gros heeft er geen benul van en een deel ervan zal er wel van profiteren .
  Bij deze dank ik het zgn duister voor haar rol die ze heeft gespeeld om dit te bewerkstellige . Om die rol te spelen , als katalisator is een ware opoffering die vrijwel geen mens kan maken , omdat het vrijwel onmenselijk is .
  Bij deze , thank you , ‘Cozmic’
  see you on the other side

  1. deze draait nu waarschijnlijk niet voor niets simultaan Live

   Roger Hodgson – If everyone was listening – Live in Aachen 2009
   http://www.youtube.com/watch?v=EISH25T35uM

   Quote:

   ” The actors and jesters are here
   The stage is in darkness and clear
   For raisingwn just how right we were going to be.
   For we dreamed a lot
   And we schemed a lot
   And we tried to sing of love before the stage fell apart.

   If everyone was listening you know
   There’d be a chance that we could save the show
   Who’ll be the last clown
   To bring the house down?
   Oh no, please no, don’t let the curtain fall

   Well, what is your costume today?
   Who are the props in your play?
   You’re acting a part which you thought from the start
   was an honest one.
   Well how do you plead?
   An actor indeed!
   Go re-learn your lines,
   You don’t know what you’ve done
   The finale’s begun.

   If everyone was listening you know
   There’d be a chance that we could save the show,
   Who’ll be the last clown
   To bring the house down?
   Oh no, please no, don’t let the curtain fall. ”

   http://www.risa.co.uk/sla/song.php?songid=15839

  2. Hyper , absolute top die text van één van mijn fav singersongwriters . Ik was er gewoon ff stil van .
   Het lijkt er op dat Fred of teveel of te weinig bij mensen losmaakt . De hele new-age kliek zal zich wel achter dichtgetrokken gordijnen zitten te verschuilen achter het idee dat ze voor het licht hebben gekozen . Op de muur de datum 21-12-2012 afturvend , en wat er dan ook gebeurd zullen ze zeggen , ; zie je wel , ik heb het toch gezegd . De lauwe hap noemt hidden hand dat . Geen vlees, geen vis , meer een soort ongespijsde tofu in hapklare brokjes . Of ze lopen kwijlend achter daivid Icke aan en de wereld te verdelen in good guys en bad guys , de slechterikken vreten kindertjes op tijdens het shapeshiften onder hun paleisen en bovengronds richten ze overal penissymbolen op om jouw angsten op te kunnen vangen en te converteren in reptielenprana .
   Wellicht daarom dat er zoveel miljoenen zielen zijn die verlangen naar “huis” , ooit kwamen ze hier om als katalysator te dienen voor een spartelende mensheid , diezelfde mensheid die zijn laffe kant laat zien en de andere kant op kijkt als het er echt op neer komt . Tot nu toe werd iedere inspirator gedwongen de gifbeker leeg te drinken of kreeg een gruweldood door kogel of kruisiging of andere vormen van moord . En de haan kraaide lustig door …als symbool werd dezelfde haan op het puntje van iedere kerk gezet . De illustere leiders weten dat vrijwel ieder mens tot verraad aangezet kan worden , het lijkt de genen ingefokt te zijn . Gaat de lauwe hap zijn ziel en zaligheid weer verkopen in de komende periode ? Een gedeelte van mij zegt : would serve them right ! . Hoop op het onmogelijke houdt mij echter op de been . IETS moet de mens toch kunnen triggeren om zichzelf te leren kennen , ultieme goddelijke liefde of totale vernietigende wanhoop misschien ?
   Zich vastklampend aan hun vertrouwde gevangenis is de meerderheid niet in staat om zich een echte toekomst voor te stellen , liever langzaam sterven binnen die geliefde 4 muren dan werkelijk vrij te zijn . Hypocriet in een kerk slappe gezapige liedjes zingen over een god waar je op maandag niet meer in geloofd , maar deel zijn van dat clubje betekent acceptatie en misschien wel financieel gewin . Stemmen op wie jouw belangen behartigd , niet die van de wereld , zelfde als een CDA poster achter je raam hangen en stiekum op de pedofielenpartij stemmen .
   Mensheid , veel plezier , je hebt je eigen lot in handen .

  3. Cozmic, sjaah ik ben bang voor een groot deel van die nieuw age kliek, hou mijn hart vast zoals dat heet, inderdaad het verraad is zo duidelijk meetbaar voelbaar Cozmic, het hangt als appelstroop zo dik in de lucht, gelijk de overgang van de vierde klas van de middelbare school naar de vijfde klas, of de overgang van het derde academisch studiejaar naar het vierde studiejaar, alle verhoudingen zijn plots uitgehold en rijp voor de schroothoop, de verborgen hand achter de academische gordijnen heeft het gros van de deelnemers getild, 180 graden over de kop als een bolbuikig koddig zandlopertje, op een paar tijd- en vormloze zwaar gewichten na die verder kunnen proeven dan alleen deze 3d antimaterie wereld, diegenen die al meer achtjes op de achtbaan hebben doorlopen, dwars door de verschillende parallelle werelden heen. Of daar in ieder geval fragmenten van onthouden hebben en soms nog zien tijdens bikram kurkentrekker bewegingen in een oerend bloed heet nurks burks stoom bad.

   Cozmic, voordat de Haan drie keer gekraaid heeft, Het Verraad, man oo man Cozz dat is helemaal de Crux waar het bij mij op en aan Hangt. Verraad is voor wereldlijke historie en psychologie van de bovenste plank, en gaat dwars door de dimensies heen. Ik zie zoveel vormen van verraad dat het mij soms duizelt. Je hebt schaamteloosheid, mensen die schaamteloos zijn, je hebt ook de afwezigheid over kennis van de velen vormen van verraad, Treason, dat is er in zoveel vormen, het lijkt inderdaad wel of een groot deel van de mensen op aarde gemaakt zijn voor Treason zonder enige besef laat staan berouw. Het is iets dat juist niet 1 op 1 samen hangt met de harde concrete daden in de 3d werkelijkheid;

   Beleefdheid is de kennis van en over Raadzaamheid zonder de kuil van het verraad, mijn liefste mag elke denkbare kronkelige manoeuvre bedenken en uitvoeren, de manier waarop is wat het gewicht van de gewetenloze misdraging vederlicht of loodzwaar maakt, daarom kan de grootste boef met vederlichte charme een bovenmatig mens zijn, ondanks de vernietigende verwoestende pijn en verdoving die hij anderen door z’n handelen aan doet.

   Zo lang de schaduwen in de schaduw wereld precies vertellen en aankondigen wat ze gaan doen, zo lang hebben ze recht van bestaan. Er is geen grotere vorm van beleefdheid denkbaar als die van de zwaarste crimineel. Beleefdheid en misdaad horen bij elkaar. Onbehoorlijkheid is een teken van Goedheid, toch is Beleefdheid heel belangrijk, dit is het verhaal van de echte Judas geloof ik, de beste vriend van…

  4. je wordt genaaid waar je bij staat EA, en ik maar anderhalf lang lonken en bonken en ondertussen blijken de onbevlekt onbevangen van god ontvangen babies om onze oren te vliegen, neeh maar ik was de enige die zich met de diabolo balletjes bezig hield, maar ondertussen…
   Tessz was de enige die naderhand het lef had om toch even tussen neus en lipjes door uit te leggen waar ze werkelijk mee bezig wasz..

  5. Ergens krijg ik wel eens het gevoel dat de super speurhonden lobby van de spirituele egootjes een beetje te ver gaan. Zichzelf compleet kwijtrakend aan horden stromende negatieve troebele desinfo. Best lastig als je in zo’n neerwaartse spirituele spiraal terechtgekomen bent om dan toch je hoofd weer boven alles uit te steken om het overzicht terug te vinden.

   Tis goed om goed ingelicht te zijn. Daar zit hem ook het venijn. Kost een hoop energie naderhand om alle zwarte schaduw energie weer uit je koppie te krijgen.

   Overal maken ze je bang voor, alles is gevaarlijk en/of dodelijk. Vaccinaties, shampoo, Lady Gaga, Mc Donalds, tandpasta, telefoons, tv, voeding, drinkwater.

   Mag ik nou =@#$%^%$&*&%^~~`”:’ ook nog genieten van m’n leven zonder continu alles te moeten bestuderen voor ik me er mee in laat?

   Gedachten zijn krachten en maken je zieker dan al het bovenstaande, dat is nou mijn geloof. Waar is het lichtknopje om deze duisternis te laten oplossen? Niet in de wereld maar in al die spirituele hoofdjes? Het wordt te gek, veel te gek.

   Heb ik het nog niet over alle demonen en geesten die ‘zomaar’ even je lichaam kunnen overnemen. Dat kunnen ze helemaal niet ‘zomaar’. Dit kunnen ze voornamelijk omdat de spiritueeltjes zich open stellen aan de ene kant en zich aan de andere kant met veel te veel negativiteit bezig houden.

   Ik zou zeggen iedereen, kappen voor een week met dat gezeik over het negatieve in de wereld, ga erop uit en geniet van de natuur. Zoek eens wat rust op. Voel de natuur in jezelf, los die shit op en begin met een nieuw helder inzicht. New age is net zo eng als extreem Christelijk of Moslim. Voel de kracht in jezelf, wees niet bang, het leven is je gegeven. Geniet ervan. Geef geen energie meer aan het duister, want dit gebeurt ook op deze site dus continu. Laat de Bushes de Bushes. Laat de reptielen de reptielen. Ze zijn het niet waard. Ze zuigen je leeg terwijl je juist tegen ze bent. Heel goed geregeld allemaal. Doorzie ook dit geintje. Be aware of the dark and let them be. Jouw leven is jouw leven.

  6. We gaan het zien Hyper, heb er alleen nog geen tijd voor. Echt, ik ga het zien.

 2. Het leven geeft de mogelijkheid voor werkelijk geïnteresseerden het Goddelijke in en buiten zich te ervaren als één. Niet als idee maar als een echte Goddelijke ervaring.
  Dit uitdragend zal zelfs zonder woorden de wereld zoals wij die kennen lichter, schoner en liefelijker maken. Het mag er ook zijn als je de afwas doet. 😉

  1. Yes, gewoon doen door niet doen. Het laten gebeuren kunnen zonder identificatie met lichaam en denken. Bewustzijn van het werkelijke maakt van het leven een droom.
   Alles komt op en vergaat, is vergankelijk, behalve dat ene wat overal is. De kern van alles.

  2. Lekker je dingetje doen zoals het in je opkomt, dan is het goed. Als je één bent met je omgeving dan zul je niet zo gauw een ander pijn doen en als dat toch gebeurt, dan kun je heel eerlijk zeggen dat je het fout hebt gedaan en ervan zult leren. Op naar een volgend level in deze prachtige droom.

 3. Dankjewel Fred, dat je dit met ons wilt delen.
  Het is niet eenvoudig om enkel in liefde te leven maar ieder moment dat het lukt geeft mij de zekerheid dat alles goed komt. Hoe lang het ook gaat duren eer we volledig contact hebben met de rest van het universum.

 4. Handelen naar waarheid is de essentie van Jesus Christus geweest. Zoek het niet buiten jezelf, maar in jezelf. Het is mogelijk gelukzaligheid te ervaren zonder dat je je ook maar met één extern iemand hoeft bezig te houden. Dit is de reis naar binnen, prins Siddharta gautema bedoelde dit ook, net als Jesus, krishna, allah, rama en vele anderen.

  De laatste paar jaar leer ik vooral voor mijzelf op te komen, niet alles te slikken of in me schoenen te laten schuiven door anderen. Dit is erg goed gelukt en ben zeer dankbaar voor deze lessen. Ik kom zelf ook steeds meer in mijn kracht te staan.

  Yoga heb ik zelf ook nog een tijdje beoefent, maar doe nu veel oefeningen thuis en voor mijzelf. Voelt goed, ga altijd je eigen innerlijk achterna, volg ook nooit de kudde. Dan zit je namelijk weer buiten jezelf te zoeken. Mensen kunnen wel goede spiegels voor je zijn, maar kijk dan weer naar jezelf, want het zegt altijd weer iets over jezelf.

  1. Voor jou niets minder, Martijn!

   Hier al eens naar geluisterd met je ogen dicht in meditatie?
   http://www.youtube.com/watch?v=NKXbxFlj3Zo

   Ik heb zelf vele cd’s van Karunesh, van Global Spirit tot de Heart Chakra meditaties. Ze raken mij allemaal erg diep, tot in mijn ziel. Maar nog niet voor zo lang, er is allemaal erg veel veranderd in mijn leven het laatste jaar. Ik blijf daar erg dankbaar voor mensen. Het is zo mooi allemaal, het enige wat we hoeven te zijn is “open” en “dankbaar” en wij leren meer en meer tot in de oneindigheid.

   Het gaat iedereen goed hier.

  2. Dank je Wout, klinkt heerlijk, lekker ontspannen. In de openheid is het ware zelf.

  3. Ja he Martijn? Momenteel zit ik in een soort trance, ik luister met koptelefoon naar zijn cd. Zo mooi… een heel andere dimensie ervaar ik in mij nu. Zo liefdevol, zo zalig..

   http://www.youtube.com/watch?v=lI9omhwQdh4

   Mijn lievelingslied van Karunesh, dit is van World Fusion, dus alle instrumenten van bepaalde stammen in een lied. Mijn hele lichaam begint hier weer te tintelen en koud/warm te worden. Wat zalig! Echt goddelijk! De Earth Song.

 5. Martijn (en vele anderen) heel goed geschreven. Zo zie ik het ook. Die hele new age beweging en bijbehorende sites, velen dus, zijn net zo corrupt als de duisteren.
  Ze bieden een ding niet, om het positieven en leuke in het leven te vinden en te beleven. Als zijzelf ( de sites dus) maar de aandacht krijgen. Ik geef toe het is kritiek nu. Veel mensen (meer dan 50% van de mondiale samenleving) leeft op of onder het armoede niveau!!!! Maar de duisteren ook, zij wankelen. Zij kunnen geen energie meer krijgen. Het enige wat we hoeven te doen is hen innerlijk uit te lachen, dan krijgen ze geen energie meer. Onze winst komt later door een hogere kans van ontwikkeling. Dan pas leef je vanuit het hart…..

  1. Laat ik dan hierbij verklaren dat ik niet bij de ‘ons’ in ‘onze’ hoor.. Joepie..! Zolang je het licht niet in het ogen van je ‘vijand’ ziet, of het ‘donker’ in je eigen ogen, heb je jezelf nog niet geZIEN.
   Zolang dat het geval is, weet je het verschil in mijn gevoel niet, tussen ‘zien wat je gelooft’ en ‘geloven wat je ziet’..!

  2. Iedereen doet zijn best. Ik wil alleen duidelijk maken dat je niet alles moet slikken voor zoete koek en ook soms best even afstand mag doen van deze zouteloze materie hier en daar om jezelf niet te gek te laten maken. Onderscheid maken is moeilijk, moeten we eigenlijk wel onderscheid maken? Gaat vanzelf. Alleen, kijk dan weer uit met wat voor kokers je kijkt. Kokervisie, daar heeft nagenoeg iedereen last van.

  3. Misschien het verschil tussen onderscheiden en onderschijten ? Heb ik zelf ook wel eens moeite mee . 🙂

  4. Je hoeft je innerlijk niet eens “uit te lachen” om hen. Verbonden zijn met waarheid dat in essentie letterlijk alles inhoudt, is pure balans. Kwaad, goed, licht, donker, het is allemaal in balans. Kwaad net als liefde of licht bestaat allebei, het Universum heeft dit toegestaan, er is niet alleen maar liefde/licht.

   Als ziel hebben we wel de keus waar we voor kiezen, blijf je in angst/gevecht of ga je voor waarheid/openheid/liefde/eerlijkheid etc. Het ironische hieraan is dat vele zielen deze verbinding innerlijk nog niet hebben gevonden, dus ze blijven extern focussen op alles, alles en iedereen is de schuldige behalve zijzelf. Soms moet zo’n ziel net zo lang “lijden” of in een negatieve spiraal zitten om “wakker” te worden. Het is erop of eronder, ik ken iemand die dit persoonlijk heeft ervaren. Ze werd als baby al mishandeld en bijna vermoord zelfs door haar eigen moeder. Dat is een trauma. Heel lang heeft ze daardoor gedacht dat ze niets waard was en ze slikte alles wat er gedaan of gezegd werd tegen haar, want ze kende de “andere” (positieve, licht) kant niet. Ze heeft zo lang pijn geleden totdat ze niet meer verder in de put kon zakken en was het erop of eronder. Gelukkig kon ze toch voor het eerste kiezen en haar verwerkingsprocessen begonnen toen een voor een. Het moet een geweldige proces geweest zijn. Ze heeft inmiddels ook twee boeken geschreven en morgen (eigenlijk vandaag al) ga ik naar haar toe. Ze is inmiddels mijn beste vriendin (Ze is al tegen de 60 terwijl ik rond de 30 ben, maar leeftijd zegt natuurlijk helemaal niets) maar ze weet innerlijk dus nu echt het verschil tussen duister of licht.

   Er is een hoop gaande momenteel in alles wat dynamisch is. Dit jaar wordt heftig, er staat iets groots te gebeuren. Een fysieke verandering die ongekend is, en waar wij als toekomigste soort nog vele eonen over zullen praten met onze kleinkinderen. Dit weet ik innerlijk. Het zij zo, het Universum spreekt door en tot ons.

  5. @cozmic

   Het onderschijten van mijn onderbroek gebeurd helaas nog maar al te vaak 😉

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.