Advertentie

Fred Burks: 9/11 – 10 jaar later: Een optimistisch perspectief..!


x

x

 

11 September 2001, de eerste officiële dode is Ds. Mychal F. Judge, kapelaan van de New York City Fire Department. Hij stierf die dinsdag door een hagel van vallend puin, nabij het WTC. Hij werd 68 jaar.

 

x
Beelden zoals deze hierboven, zullen de wereld blijven rondgaan en ons blijven herinneren aan de diep-ingrijpende gevolgen van de aanslagen die de VS troffen, op dinsdag 11 September 2001. Bij het zien van de foto, zul jij waarschijnlijk ook de compassie voelen die de dood van een mens, in dit geval een priester, met zich meebrengt. Hoezeer mensen die dag ook getroffen waren door boosheid en verslagenheid, er bleef ruimte, heel veel ruimte voor medeleven en inlevingsvermogen bij de dood van de bijna 3000 slachtoffers, die die dag zouden vallen.

Fred Burks, oprichter van WantToKnow.info, de zustersite van deze site! Hij schreef speciaal voor WantToKnow.nl/.be het onderstaande artikel.

Nu, 10 jaar ná deze aanslagen, vragen wij van WantToKnow.nl/be ons af, hoe we zélf deze aanslagen mee hebben gemaakt. We weten allemaal wel waar we wáren die dag, zoals bij andere grote gebeurtenissen, de moord op John F. Kennedy of de moord op John Lennon. Maar hoe we ons voélden, dat is niet zo snel meer te achterhalen; ongetwijfeld zal verslagenheid het overheersende gevoel zijn geweest.

We hebben besloten ter gelegenheid van de 10e verjaardag van 9/11, zoals de aanslagen zijn gaan heten, dit hoofdartikel te plaatsen van de hand van Fred Burks. Wij konden echter niet bevroeden dat Fred ons met dit artikel, dat hij op verzoek speciaal voor deze gelegenheid voor ons schreef, volledig in onze kracht probeert te zetten..!
Natuurlijk is er bij ons en zovele anderen, het gevoel van boosheid, het onrechtvaardigheidsgevoel rondom het schuilgaan van de werkelijke daders van de aanslagen. Het verscholen blijven van de werkelijke gebeurtenissen die dag. 9/11 Was en IS onmiskenbaar een valse-vlag-operatie. Maar naast het trachten te klaren van de werkelijke toedracht achter de aanslagen, is er het gevoel van transformatie…

De enorme gebeurtenissen hebben voor velen daadwerkelijk deze enorme transformatie teweeg gebracht. Vaak met de neus op het monitorscherm, hebben 9/11-waarheidsvinders zich geschrokken afgevraagd, of het wel klopte wat zich voor hun ogen afspeelde, wanneer ze het zoveelste YouTube-filmpje en/of website over de ‘daders achter 9/11′ onder ogen kregen.. De numerologische kracht van de ’11’ vraagt ons echter meer en meer afstand te nemen van boosheid en onrechtvaardigheid. Afstand te nemen van ‘die ene kant’ van de gebeurtenissen en achterliggende zaken van die dag. En ook oog te hebben voor de ‘andere kant’ van de ’11’..

Compassie en transformatie..
Wanneer wij heel eerlijk bij onszelf te raden gaan, en er is geen reden om dat niet te doen, dan is 9/11 één van de grootste wake-up calls geweest in onze levens. De vraag die dan opportuun is, is of het ‘wakker’ worden, dankbaarheid en tevredenheid kan oproepen.. Blij dat je wakker geworden bent..?
De compassie en transformatie die 9/11 bij veel mensen in de wereld heeft veroorzaakt is ongekend. De Aarde heeft een golf van de energie van mededogen gevoelt, die zijn uitwerking niet gemist heeft..! De transformatie die plaatsvond bij velen, triggerde ook onze planeet, Gaya de levende Aarde.

Fred Burks stuurde het onderstaande artikel en bewijst daarmee opnieuw toonaangevend inspirator te zijn voor menigeen, om de weg van transformatie te vervolgen. Niet te vervallen in lagere vibraties van woede. Wraak noch haat..!  Het woord is aan Fred Burks, opnieuw inspiratie en een ware liefdesboodschap!

x

* * *

x

– 9/11 Tien jaar later: een optimistisch perspectief. –
x

Fred Burks oprichter WantToKnow.info

x

Beste WantToKnow.nl/be vrienden,

Gegroet! Ik ben helemaal in mijn sas dat WantToKnow.nl/.be zo groeit en bloeit en dat het in de Nederlandse taal zoveel inspiratie brengt en mensen ook wegwijs maakt in de ontwikkelingen in de wereld van de krachten achter de schermen. In het bijzonder wil ik vanaf deze plek Guido Jonkers danken, omdat hij met hart en ziel werkt aan deze ‘daad van liefde’.
Het is uiterst plezierig te werken met een internationaal netwerk en zulke mensen als Guido. Ik ben uiterst optimistisch, dat de gezamenlijke inspanningen van mensen zoals jij, ik, Guido en zo vele anderen, helpen om een opwindend nieuw paradigma aan te kondigen. De boodschap dat een stevige verschuiving in de wereld een meer plezierige en betekenisvollere wereld zal gaan opleveren. Maar ik vermoed dat ik Guido nooit ontmoet zou hebben, als ik WantToKnow.info niet had gestart, naar aanleiding o.a. van de fatale gebeurtenissen rondom 11 September 2001.

2001 – 2011
Nu we de 10e verjaardag van de aanslagen naderen, is het goed om terug te kijken naar al datgene wat is gebeurd in de laatste 10 jaar. 9/11 Is voor heel veel mensen, miljoenen mensen, een enorme transformatie geweest, over de hele wereld. Door deze jaren heen, ben ik persoonlijk in contact gekomen met tientallen mensen, die me vertelden dat de gebeurtenissen van 9/11 hen hebben wakker geschud om zich te verdiepen in de politieke affaires in de wereld en om ook actie te ondernemen om een betere wereld te creëren. 9/11 Heeft mij in ieder geval geïnspireerd om mezelf op het internet bekend te maken en WantToKnow.info te maken tot een bron van informatie om het verschil te maken in deze wereld.

 

Veel ervaren verkeersvliegers zijn nauwelijks in staat om deze 360 graden draaidaling te maken met een verkeersvliegtuig. Hani Hanjour, de onervaren, vermeende kaper van vlucht 77, zou wel in staat zijn geweest deze manouvre uit te voeren..!? Vlekkeloos…

Letterlijk duizenden mensen in allerlei posities over de hele wereld, voelden zich geroepen om in actie te komen door datgene wat zich afspeelde op 9/11. Inmiddels wéten vele piloten over de hele wereld, dat het ONMOGELIJK was voor de vermeende kaper Hani Hanjour, om met de uiterst gelimiteerde vliegvaardigheden die hij had, een 330 graden draai te maken, nota bene met een commercieel verkeersvliegtuig, om in 4 minuten tijd vervolgens met een precieze voltreffer het Pentagon te raken.  (zie HIER).

Top militaire- en overheidsfunctionarissen, niet alleen in de VS, maar over de hele wereld, weten óók, dat het vrijwel onmogelijk is om de machtige defensie van het Pentagon uit te schakelen, terwijl deze al op volle toeren had moeten draaien, ná de 2 aanslagen op de WTC-Twin Towers. Maar helaas blijken deze mensen nog té vaak hun vermoedens stil te houden, omdat het wordt beschouwd als politieke zelfmoord wanneer je de officiële versie van 9/11 betwijfeld!

Voor mij heeft 9/11 in ieder geval gediend als een enorme ‘wake-up’-call. In die tijd werkte ik als vertaler met top-generaals uit het Amerikaanse leger, die er prat op gingen, dat de VS in staat was om binnen 10 minuten elk land in de wereld te bereiken om daar met gevechtsvliegtuigen toe te slaan, indien daartoe aanleiding zou zijn. Voor mij was het dan ook direct duidelijk, dat toen duidelijk werd dat het Pentagon was geraakt door nota bene een ‘gekaapt verkeersvliegtuig’, dit op zijn minst als ‘ernstig twijfelachtig’ te kwalificeren was..!
Naar mijn mening werd deze aanslag de ruimte gegeven om te gebeuren. Zoals vele anderen, vraag ik me tot op vandaag de dag af, waarom het Pentagon nog steeds weigert om een dozijn video’s van bewakingscamera’s van bedrijven in de omgeving, die de aanslag automatisch op band vastlegden, vrij te geven..! In het bijzonder omdat de video’s die wel zijn vrijgegeven helemaal NIETS onthullen van datgene dat het Pentagon WEL geraakt heeft..!

Ná de aanslagen van 11 September 2001 begonnen miljoenen mensen met een open mind, te zoeken naar datgene wat werkelijk achter deze aanslagen schuilging. Dankzij uitstekende websites als deze en de Engels-talige versie WantToKnow.info, waren deze liefhebbende mensen in staat om betrouwbare en verifieerbare informatie te vinden, die een manipulatie-niveau aan het licht bracht, dat hun oorspronkelijke ideeën vér te boven ging.
Veel mensen wiens werk ligt in het veld van het bijeenrapen van geheime informatie, konden hun weg vinden via het nieuwe medium ‘internet’, waar zij dat voorheen gedaan zouden moeten hebben, door zorgvuldige contacten met ingewijden die bereid zouden zijn delen van de sluier op te lichten. Zij vonden als eerste uit, dat de hele wereld de dupe werd van deze boosaardige 9/11-manipulaties. Manipulaties die niet in het belang waren van de bevolking, maar dienden in het voordeel van de machtige en rijke elite, die aan de touwtjes trekt van de globale politiek achter de schermen.

In persoonlijke contacten met Dr. David Griffin, liet hij mij weten, dat zijn ogen werden geopend rondom de vals-vlag-operaties rondom de 9/11-aanslagen, toen hij begin 2003 een twee paginagroot verslag had gelezen op WantToKnow.info. Zie HIER 

Dr. Griffin is inmiddels wereldberoemd als de gepensioneerde hoogleraar theoloog, die als meest gerespecteerde waarheidsvinder en spreker wordt gezien, rondom de gebeurtenissen van 9/11. Deze erudiete man heeft méér dan 10 boeken geschreven over deze kwestie en toont daarmee ontegenzeggelijk de ware toedracht rondom de aanslagen van 9/11 aan.

Richard Gage, oprichter van de uiterst erudiete site AE911 (klik op illustratie voor link)

Architect Richard Gage op zijn beurt, leerde over de cover-up van de 9/11-aanslagen, via het werk van Dr. David Griffin. Mr. Gage is inmiddels de meest bekende wetenschappelijke onderzoeker geworden onder de 9/11-waarheidszoekers. Hij is tevens de oprichter van de stichting ‘Architects and Engineers for 9/11 Truth’, die inmiddels meer dan 1,500 architecten en ingenieurs heeft verzameld die de petitie van de site getekend hebben en een nieuw onderzoek eisen, een onafhankelijk onderzoek naar de oorzaken van het instorten van de 3 World Trade Centre-gebouwen op de bewuste 11e September in 2001. (HIER).

Het werk van WantToKnow.info heeft dus feitelijk een sleutelrol gespeeld in het doen ontwaken van deze 2 belangrijke personen in de waarheidsbeweging rondom 9/11.  Maar ook vele, vele andere anderen zijn wakker geworden door de artikelen op WantToKnow. Inmiddels heeft de Amerikaanse website meer dan 7,5 miljoen bezoekers getrokken en de nieuwsbrief wordt verstuurd naar 10.000 abonnees in meer dan 120 landen.

Helaas blijft de MSM (Main Stream Media) hardnekkig gefocust op het verspreiden van sensatie en angst. De eigenaren van de nieuwsmedia zijn vrij succesvol in het niet publiceren van werkelijke sleutelinformatie over de aanslagen van 9/11.  Ook andere relevante informatie bereikt het publiek niet, door deze weigering van de media er aandacht aan te besteden. (HIER).

In dat kader is het natuurlijk goed nieuws dat deze grote media in rap tempo hun geloofwaardigheid aan het verliezen zijn, omdat het grote publiek steeds vaker op zoek is naar kwalitatieve, ongefilterde informatie op het internet. Hoewel er ook een boel rommel en ongefundeerde speculaties te lezen zijn op veel websites, zijn zij die onderscheid kunnen maken wel degelijk in staat betrouwbare informatie uit verifieerbare bronnen te destilleren. En zo ontrafelen zij het mysterie van 9/11 en al het andere dat zich achter de schermen afspeelt van ons wereldtoneel. Sommigen, zoals ikzelf, openen zich nog verder voor spirituele gidsen, om de puzzelstukjes in elkaar te leggen.

Wat ik heb geleerd door de jaren heen, sinds de aanslagen van 9/11, is dat er veel groepen zijn binnen de machtselite in deze wereld. En dankzij de na-effecten van 9/11, zijn deze groepen meer onderling met elkaar in de slag, dan ooit tevoren. De groepen die het meest gefocust zijn op dominantie in de wereld en zelfs de vernietiging ervan, worden langzaam maar zeker afgesloten en gemarginaliseerd. En het gebeurt ook dat sommige leden van deze elite zélf ontwaken en hun werk gaan doen, in het algemeen belang van de mensheid.
Dat neemt weer niet weg dat er nog steeds krankzinnige dingen worden uitgebroed, door de resterende groepen en groepsleden, maar ik geloof dat de kansen op een massale gebeurtenis, in de orde van grootte als die van 9/11,  bijzonder klein zijn. Er zijn gewoon teveel goede, ontwaakte zielen werkzaam op hoge posities, die het niet zullen toestaan, dat een complexe gebeurtenis als die van 11 September 2001 opnieuw zal kunnen plaatsvinden.

UFO’s
Een van de grootste cover-ups die ik ben tegengekomen, behalve het hele verhaal rondom de 9/11-aanslagen, krijgt ook wereldwijd steeds meer aandacht, zélfs in de MSM. We zien een toenemend aantal berichtgevingen over de UFO-cover-up die ons de laatste 50 jaar is opgelegd. Wanneer je op dit gebied jezelf in wilt lezen, raad ik je aan de uitmuntende artikelen te lezen op deze link op WantToKnow.info.

Ook het zg. ‘History Channel’ heeft dit onderwerp zojuist op een uitmuntende wijze samengevat in een documentaire, die ik hier graag onder je aandacht breng.

Persoonlijk geloof ik dat uiterst geavanceerde buitenaardsen rassen (die miljoenen jaren vóór liggen op de Aardse technologische en spirituele ontwikkeling!) ons uiterst zorgvuldig in de gaten houden en ons beschouwen. Zijn hebben naar mijn idee al geleerd hoe deze spirituele en wetenschappelijke principes te gebruiken, principes die ver buiten ons huidige voorstellingsvermogen van de ‘realiteit’ liggen. Zij zijn daardóór ook in staat om met snelheden te reizen, die ver boven de lichtsnelheid ligt, door zich in andere dimensies te verplaatsen, dimensies waarvan maar weinigen op Aarde zich bewust zijn.
Evenals het basisgegeven uit de TV-serie ‘Star Trek’, interveniëren deze wezens alleen in het Aardeveld, wanneer dat noodzakelijk is, en dan nog met de kleinst mogelijke impact, waarbij ze ons helpen om onszelf niet te vernietigen en met onszelf tevens onze planeet. Wil je hier meer over lezen, dan verwijs ik je graag naar het artikel ‘De bedoeling van het leven, het grote plaatje’, dat in het Engels te vinden is op deze link.

Aansluitend hierop, wil ik je melden dat mij informatie bereikt, die aantoont dat een steeds groter aantal militaire- en overheidsinlichtingenmedewerkers, over de hele wereld, bezig zijn om krankzinnige ontwikkelingen te stoppen en te openbare van de grote manipulaties die worden uitgevoerd door de machtselite in de wereld.
Een paar jaar geleden kreeg ik informatie over een organisatie, die zich ‘The Library’ (‘de Bibliotheek’) noemt en die een actieve rol speelt in het afblokken van destructieve plannen van deze machtselite.. Zij werken in alle rust achter de schermen, en één van hun daden is bijvoorbeeld het zorgvuldig en op het juiste tijdstip laten lekken van belangrijke documenten, naast het uitvoeren van kleine, maar essentiële activiteiten, waardoor grote plannen van machtswellustige onderdelen van de wereld-elite, niet kunnen worden uitgevoerd. Over dit onderwerp vind je ook weer veel informatie op WantToKnow.info HIER.

Het waren vooral de oude hiërarchische structuren, waarop de wereldpolitiek zich baseerde in het oude paradigma. Hierdoor kwamen bepaalde mensen en groepen terecht bóvenin de piramidale structuur van de wereldheerschappij. De afgelopen eeuwen heeft het ‘gewone volk’ zich overgegeven aan deze machtscentra, door hun persoonlijke macht uit handen te geven aan deze machtselite, die uit politieke en militaire hiërarchieën bestaat. Dat gebeurde naar het gevoel van het volk in ruil voor veiligheid en bescherming. Maar veel individuen en groepen uit deze toplagen van de hiërarchie gebruikten deze macht door zichzélf te verrijken en macht te verwerven. En precies dát leidde tot veel van de krankzinnigheid in de huidige wereld.
Honderden jaren hebben egoïstische onderdelen van de machtselite de grote populatie gecontroleerd, door vooral angst, geheimhouding en polarisatie te stimuleren. Maar vooral ook door mensen áf te houden van hun diepere doelen in het leven. Kijk voor een aantal hoofdstukken over dit onderwerp op deze plaats op WantToKnow.info.

Het zaaien van angst is een van de sterkste wapens in de handen van machten achter de schermen. In ruil voor jouw macht beloven ze je vervolgens te ‘beschermen’..!

Het nieuwe paradigma is zich op dit moment rondom ons aan het ont-wikkelen. Steeds méér mensen realiseren zich, in dit nieuwe paradigma, dat ze moeten stoppen met het omhoog kijken naar de ‘hogere rangen van de hiërarchieën’ voor leiding en hulp. Ze realiseren zich dat ze náást zich moeten kijken om hun mede-mens te zien en sterker nog: dat ze BINNEN-IN zichzélf moeten kijken voor een tocht naar een betere wereld. We worden steeds minder afhankelijk het leiderschap uit de genoemde hiërarchieën. We realiseren ons steeds meer, dat we een innerlijke bron hebben die ons leidt en helpt om samen te werking met vele anderen, die óók bezig zijn om het nieuwe paradigma te koesteren en in te bedden.

We gaan ons steeds meer realiseren dat de polarisatie ons niet meer dient, de polarisatie van het ‘hén tegen óns’-paradigma.. Dat het raadzamer is om te werken aan een nieuwe, evenwichtige wereld, die het beste voor alle mensen betekent op deze planeet. We zijn bezig onszelf bewust te worden van de gedachte, dat ieder van ons een ongelimiteerde bron in zichzélf heeft, en dat we daardoor allemaal verbonden zijn. En daarbij speelt het internet een machtige rol, omdat we daardoor eenvoudig met elkaar in contact kunnen komen en op een eenvoudige wijze in staat zijn om liefde en begrip in onze wereld te delen! Is het niet een ongelooflijke tijd waarin we leven?!

Ik zeg niet dat alles de komende jaren van een leien dakje zal gaan, dat het makkelijk zal zijn. Ik vermoed, dat geboortepijnen zich zullen manifesteren, op het moment dat wij als mensheid het nieuwe paradigma naar ons toe zullen trekken, het geboren willen laten worden. Zéker wanneer we bedenken, dat deze nieuwe geboorte het einde zal betekenen van de ineenstorting van de oude, hiërarchische structuren in deze wereld! Hoevéél pijn we zullen voelen, zal waarschijnlijk afhangen van de snelheid en de kracht waarmee deze ineenstorting gepaard zal gaan.

Ik ben erg optimistisch en hoopvol dat deze ineenstorting van de oude paradigma-structuren, een relatief gedempte gebeurtenis of gebeurtenissen zal opleveren, hetgeen het er voor ons alleen maar prettiger op zal maken. De pioniers en de nieuwe-paradigma-werkers, zullen in staat zijn om de uit elkaar spattende delen op te vangen, en deze te gebruiken voor het nieuwe menslievende paradigma. Een steeds groter wordende groep ziet deze verandering dus aankomen, zien ook de noodzaak voor deze ‘shift’ en wij zullen allen via co-creatie bijdragen aan de ‘nieuwe manier van leven’. Deze zal gezonder zijn, meer gebaseerd zijn op samen-werking dan voorheen en ons vooral meer plezier gaan opleveren. Voor meer over dit onderwerp, verwijs ik je graag naar deze LINK.

Ik geef toe dat ik een eeuwige optimist ben; ik kan het niet helpen dat mijn leven ongelooflijk betekenisvol is, rijk en vervullend, ook al heb ook ik mijn uitdagingen diep in de ogen aan te kijken..! Maar ik heb het vooral naar mijn zin, als ik mijn rol mag spelen in deze transformatieve periode. En ook ik heb, zoals jijzelf waarschijnlijk, een aantal vrienden die spreken over kwaad en verderf, maar ik weet ook dat elk van ons zijn éigen realiteit creëert, op een wijze die veel verder gaat, dan we ons realiseren..! Onze focus en onze overtuigingen hebben een enorme impact op de manier waarop we het leven dóórleven of hoe we het leven ‘ondergaan’..!
En wanneer je ervoor kiest om het leven te zien als een grote bel van kansen en uitdagingen voor groei, dan wordt het leven een uiterst opwindend avontuur. Wanneer we daarbij dan ook nog eens de volle verantwoordelijkheid nemen voor dátgene wat ons ‘over-komt’, worden volledig in het leven gezogen en zullen we in staat zijn om nog actiever een co-creërende rol te spelen in het scheppen van een betere wereld voor ons allen. Kijk voor een artikel over kwaliteit van het leven op DEZE plek op WantToKnow.info.

Tot slot
Dankjewel voor jouw interesse in het werk om onze wereld te transformeren, want zolang we de lessen van die 11e September 2001 voor ogen houden, zullen we in staat zijn om de mensen om ons heen de diepere onderstroom van deze gebeurtenis te laten zien. Ik ben ervan overtuigd dat jij en ik, en al die andere compassionele mensen, het verschil gaan maken in deze tijd en op de Aarde. Ik ben ervan overtuigd, dat iedereen kan helpen met een betere wereld te creëren, ook al heeft deze persoon het idee, dat zijn bijdrage maar ‘zo klein’ is..! En zolang we doorgaan met het stimuleren van elkaar om DE VERANDERING ZIJN, die we graag zouden zien in de wereld, des te stralender en mooier de wereld waarin we leven zal worden..

Wanneer je op zoek bent naar gereedschap om je te helpen in dit proces, dan raad ik je aan één van onze gratis online-cursussen te volgen. Je vindt deze HIER.

Dank je wel dat je jouw rol in het geheel speelt; ik wens je een schitterende reis toe, dóór deze opwindende tijden.

Take care!

Met diepe wensen voor een rijk en betekenisvol leven,

Fred Burks

WantToKnow.info oprichter en voormalig ‘Witte Huis’-tolk.

x
* * *

x

Over het eervol ontslag van Fred Burks als tolk bij het Witte Huis.
x

Fred Burks, hier te zien als tolk-op-de-achtergrond, op een video-opname van een gesprek tussen George W. Bush en de Indonesische presidente Soekarnoputri.

De foto in het artikel laat Fred Burks zien als presidentieel tolk in het gesprek tussen George W. Bush en de Indonesische president Soekarnoputri. Dit gesprek vond plaats 8 dagen ná de aanslagen van 11 September 2001. De uitlevering van de radicale moslimleider Abu Bakar Bashir, die verdacht werd van banden te hebben met Al Qaida, was onderwerp van het gesprek. Volgens Fred Burks verzetten de Indonesische regering zich heftig tegen een verzoek om uitlevering, ondanks de stevige druk van CIA en het Witte Huis voor uitlevering van Bashir.

Volgens Fred Burks was George Bush tijdens het gesprek zo ongelooflijk gedetailleerd op de hoogte van Indonesische binnenlandse zaken, dat hij de indruk kreeg dat deze zijn info kreeg toegediend via een ‘oortje’, een klein hoorapparaatje dat onzichtbaar in het oor in staat is informatie-signalen op te vangen. De kwestie kreeg wat bekendheid en WitteHuis-zegsman uit die tijd,  Sean McCormack, nam afstand van de woorden van Fred Burks, als zou het gaan om een geheim presidentieel draadloos apparaatje.
Dergelijk aantijgingen werden ook al gemaakt aan het adres van George Bush, toen hij in de verkiezingscampagne in debat was geweest met zijn opponent, de democraat Senator John F. Kerry (Massachussets) McCormack sprak het minimale commentaar wat hij kon bedenken, toen hem de vraag werd gesteld over het vermeende apparaatje: “Nonsense”.

Burks liet weten dat hij zich vrij voelde om te praten over zijn werk als tolk voor hogere regeringsfunctionarissen; hij had immers een eed afgelegd over geheimhouding van de inhoud van de gesprekken en niet over de omstandigheden van zijn werk… Maar in 2004 kwam hierin verandering, toen het Ministerie van Binnenlandse zaken erop stond dat deze tolken een nieuw contract dienden te tekenen, dat een clausule bevatte die de tolk een belofte deed doen om ‘geen enkele informatie’ te onthullen. Burks weigerde en besloot te vertrekken als tolk. Binnen enkele jaren was zijn nieuwe website een feit. WantToKnow.info zou een cruciale rol spelen bij het onthullen van veel geheime informatie die de Amerikaanse overheid achter wilde houden..!  (HIER het hele artikel uit de Washington Post van 9 December 2004)

x

38 gedachten over “Fred Burks: 9/11 – 10 jaar later: Een optimistisch perspectief..!

 1. De optimistische toon van Fred voelt goed. Niet angstig. Dat is belangrijk voor mij momenteel.

  Fred noemt Griffin en Gage. Gisteren sprak Griffin, Gage vandaag bij de Toronto hearings. Ik volg niet alles maar het kan wel, live. Hier het programma voor vandaag met naar ik aanneem Canadeese tijden:

  Friday, September 9, 2011

  9:00 – 9:15 Moderators: Overview of the Day’s Testimony
  9:15 – 10:30 Jay Kolar: The Alleged 9/11 Hijackers
  10:45 – 12:00 Paul Zarembka: Evidence of Insider Trading Before 9/11
  1:00 – 1:35 Barbara Honegger: Eyewitnesses and Evidence of Explosions at the Pentagon
  1:35 – 3:10 Richard Gage: Evidence of the Demolition of WTC: An Overview
  3:30 – 4:45 Michel Chossudovsky: Global Consequences of 9/11
  4:45 – 5:25 Cynthia McKinney: Attempts to Raise Questions about 9/11
  4:45 – 5:30 Audience Question and Answer

  meer: http://torontohearings.org/schedule-and-live-coverage/

  streaming (wel traag hoor) http://www.ustream.tv/channel/thetorontohearings

 2. Heb gisteravondd gekeken naar de uitzending 10 jaar 9,11 en zag de beelden
  van het gebeuren ,en had weer het gevoel van toen ,,hier klopt iets niet ,,een kind kan zien dat de torens gewoon op geblazen werden ,,niet alleen de instorting door de vliegtuigen.
  Als je de fims ziet waar gebouwen worden op geblazen [pracht gezicht en mooi werk] daar zie je hetzelfde.
  En dan de brand weer mannen wat een kerels ,,en nu sterven ze aan kanker door vergiftige lucht ,vreselijk ,ook de bewoners van Manhatten zullen daar toch
  last van hebben .
  Je hart doet pijn als je de beelden ziet ..zouden de schuldigen ook kijken vraag ik me af . wat een monsters ..

  1. @hannie, en weet je wat zo bizar is..? Er is een stuk uit de film van de broers Naudet geknipt..!!
   Wilde er nog een stukje/artikel over maken, maar had even de energie niet..
   Het gaat om de tekst van brandweercommandant Dennis Trevio. http://www.youtube.com/watch?v=WpdfAY80qXE Het was kennelijk te confronterend met de ware toedracht van 9/11.

   En deze brandweercommandant was niet de enige die explosies hoorde, toen ze IN het gebouw waren..!! http://www.youtube.com/watch?v=VPhTJjXyLpU

   Vervolgens explodeert het gebouw, officeel stortte het in, maar het explodeerde in één totale stofwolk!! In bijna 12 seconde lag het beneden. Als je boven op de andere toren had gestaan en een stalen kogel had laten vallen, was deze net zo snel beneden geweest als het gebouw..!

 3. Er zijn maar weinig mensen die al “wakker” zijn en velen zullen nooit wakker worden.
  Nog steeds gelooft de massa dat er een terroristische aanslag heeft plaatsgevonden op 9/11 en velen willen dat het eens ophoud met ons complottheoristen.

  Lees het stukje over de 9 sluiers op http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M3&s=M122&ss=P1113&l=NL
  Zolang wij niet anders gaan denken en vooral voor ons laten denken zal er weinig veranderen in het gedrag van de elite.

  Geld is niet waar het om draait, economie is een hoax en de waarheid zal op deze manier nooit boven tafel komen.
  Iedereen op de wereld zal anders moeten gaan denken om verandering daadwerkelijk te laten plaatsvinden.
  Het gaat dan om collectief bewustzijn, eenheid en gelijkheid.

  zoek ook eens op pateo.nl en kijk naar de lezing van Johan Oldekamp.

  kijk, zoek en vind je antwoorden.

  1. Robert er heeft een terroristische aanslag plaatsgevonden op 9-11. Er heerst alleen tweestrijd over wie de werkelijke daders zijn. Dualisme ten top zou ik zeggen.

 4. Fred Burke heeft de juiste geestesgesteldheid om het 9/11 drama te benaderen. Na WOII was dit dé grote bewustmaker. In plaats van iedereen in angst te verlammen, heeft deze gebeurtenis juist zeer velen aan het denken gezet en hen gestimuleerd tot het zoeken naar de ware toedracht en de spirituele betekenis ervan. In dit opzicht een grote misrekening voor de beramers van deze aanslagen, want het waren wel degelijk aanslagen, bedoeld om zoveel mogelijk schade – fysiek, emotioneel, sociaal en economisch – aan te richten, wie ook de daders/beramers waren.
  En wie begint te zoeken, vindt steeds meer en gaat steeds dieper en wijder. De info waar je hart naar smacht komt als vanzelf naar je toe, evenals spirituele leiding.
  De klassieke berichtgeving over 9/11, zowel in de pers als op tv, leg ik al jaren naast mij neer. Ik kijk niet naar de ‘herdenking-uitzendingen’ op tv. Op die manier word ik niet tot ergernis verleid, omdat ergernis een nogal agressieve instelling met zich meebrengt en ik hiervoor bedank.
  Met disclosure voor de deur kunnen wij de onthuling en berechting met gerust hart overlaten aan de krachten die ons al zo vele jaren helpen en beschermen. De totale vernieuwing komt eraan. Het is dus belangrijker om ons hieraan te wijden en ons op onze ascensie voor te bereiden. Een vredig hart is hierbij van onschatbare waarde.

 5. Marcel, sorry voor mijn wat onhandige bewoording, er heeft zeker een terroristische aanslag plaatsgevonden alleen gelooft de massa dat “Bin Laden” achter de aanslagen zit.

 6. Ik vraag me af waarom wantoknow in de lucht blijft als er zoveel manipulatie is.
  Als verslagevers al zo bedreigt worden(Link Fred Burks)zouden deze sites toch al lang uit de lucht zijn??

  1. Er wordt ook van alles geprobeerd, via sluikse infiltratie, virussen etc. om sites als deze plat te leggen. Dat gaan ze natuurlijk niet openbaar doen.
   Of het zou moeten zijn met wetgeving, op basis van digitaal-terrorisme bijvoorbeeld. Donald Rumsfeld heeft zich al een jaar of 8 geleden uitgelaten om het internet ‘op te blazen’..! het als staatsgevaarlijk betitelen, omdat het niet in zijn plaatje pastte.. (Maar daarmee wel zijn betrokkenheid bij de valse-vlag indirect bevestigend..!)

  2. Met alle respect degene die er anders overdenken maar ik heb vanavond weer naar de aanslagen van het wct center gekeken.
   Je zag duidelijk de enorme vlammenzee, ik kan me voorstellen dat iedere metalen constructie het zou begeven in die hitte.
   Alle theorieën ten spijt het heeft mij nog niet overtuigt dat het geen gewone aanslag was.
   De brandweerman die naar boven liep had het ook over scheuren in de muren en dat op lagere verdiepingen, ik denk dat de inslag van de vliegtuigen veel groter was dan ik voor mogelijk hield.
   Dat heeft ook de constructie aangetast op de benedenverdiepingen voor mij kan het ook net zo gebeurd zijn als het officiële verhaal van 9-11.

  3. Wat je aankaart is een technisch verhaal. Als nu 1500 architecten en ingenieurs zich durven uitspreken over de wijze waarop de gebouwen instortten.. Wie zijn wij dan..?

   Kijk eens naar de vele filmpjes op youtube van enorme wolkenkrabbers, die meer dan 4 dagen brandden en niet instorten..!! Daar was idd geen vliegtuig in gevlogen, maar WTC was JUIST gemaakt om beiden te weerstaan.. Vliegtuig EN brand..
   Staal gaat pas bij 1200 graden beetje gloeien, maar niet bij 600 graden, de brandtemperatuur van kerosine.

   En weet je, waar komt de enorme energie vandaan om een gebouw VOLLEDIG te verpulveren.. Een instortend gebouw zakt in elkaar, blijf heel, maar ligt op de grond in stukken, maar NIET IS STOF..!

   Al deze 1500+ ingenieurs en architecten zeggen dat er maar liefst 10 punten van overeenstemming zijn, met het instorten van de torens, met een gecontroleerde vernietiging met explosieven en GEEN ENKELE overeenkomst waar het instorten-door-hitte is..

   So?

   (Ik begrijp overigens dat de ene ‘Berma’ de andere niet is..?!)

  4. GuidoJ. het is de zelfde berma maar na een kleine computer crash na een geheugendump gooit hij alle cookies weg.
   En Ja ik heb alles (hoop ik)gelezen ook de deskundigen dat het gebouw onder 4x zo sterk was als nodig.
   En ja wie ben ik, echter het kan er bij mij niet in dat ze het gebouw tevoren geprepareerd hebben om het te laten instorten.
   En dan dit, zijn er wel eens wolkenkrabbers ingestort? Zijn de krachten waar we het over hebben wel helemaal doorgrond, ik begrijp wel dat alles goed is doorgerekend maar voor het zelfde geld blijkt dat we in die dingen met het leven van mensen hebben gespeeld niet door een rekenfout maar door iets wat we nu nog niet begrijpen.

   Het is bij mij een heel sterk gevoel dat er niets gemanipuleerd is. Vooral ook omdat er over zoveel dingen discussie is, de werkelijkheid is vaak niet zo ingewikkeld.
   -De piloten zouden zeer ervaren moeten zijn om dergelijke korte bochten te kunnen maken.
   -Er zijn te voren springstoffen aangebracht in de torens.
   -De geheime diensten hebben zich afzijdig gehouden toen een aanslag op handen was.
   -Er zouden geen vliegtuigen maar raketten zij gebruikt.
   -Met in gewikkelde technieken zou een lasershow zijn opgevoerd om te suggereren dat er wel degelijk vliegtuigen bij betrokken waren.
   -Er zijn mensen in de torens passagiers en zelfs brandweerlui opgeofferd die grote naam en faam hadden, dat is niet Amerikaans

   Er zijn er vast nog wel meer. Maar misschien heb ik wel ongelijk dat zou ook zomaar kunnen.

  5. Klopt Berma, het gebouw is feitelijk ingestort via het STERKSTE punt, de verticale as. Dat is heel onnatuurlijk voor een instorting. Bovendien bleek dat de torenspits van de eeste toren, toen de instorting begon, kantelde, STERK overhelde. Vervolgens gaat TOCH het gebouw instorten..! Hier klopt helemaal NIETS van. Waarom dit moest gebeuren is natuurlijk duidelijk.. Het was niet de bedoeling dat bewijsmateriaal van de explosieven, dat dus dan explosief bewijsmateriaal zou zijn.., letterlijk op straat terecht zou komen.
   De kelder van de torens, 7 verdiepingen diep!!, is gebruikt als ‘opslag’ voor het puin. Voordat de torens instortten, is er ‘plaatsgemaakt’ in deze kelders.. Maar die waren natuurlijk niet diep genoeg en ‘dus’ diende kennelijk de torens te worden verpulverd in de lucht. Hoe kan een instortend gebouw volledig tot poeder verpulveren..?! Lees ook het verhaal van William Rodriguez, de concierge van de WTC-torens HIER En kijk naar de foto in het artikel van de parkeerkelders onder het WTC.. Een prachtige betonnen bak..

   De foto’s die je van de schuinvallende toren ziet, geven een valhoek van wel 40 graden aan!! Zie HIER en HIER en HIER.
   Bij deze foto is zelfs te zien dat de explosie precies OP DE GRENS plaatsvindt van torenpunt en onderzijde van de WTC-toren..! De tip leunt naar rechts en DUWT NIET NAAR BENEDEN..!!
   Hoe kunnen ze dan volhouden dat het gebouw is ingestort onder haar eigen gewicht..!!! Ook deze foto is het overduidelijke bewijs dat dit NIET zo is! Het gewicht van de toren neigt opzij, deze val had doorgezet moeten worden, want hoe kan een toren zichzelf ‘corrigeren’ en vervolgens weer rechtstandig neerkomen..??!!

  6. GuidoJ. even terug komen op jou reactie, hier heb ik ook geen antwoord op.
   Het verpulveren van gebouwen kan niet na deze aanslag en ook het staal moest sterk genoeg zijn.
   Ik had het even niet goed gelezen.Ik weet het ook niet meer.
   De mensen die hier achter zitten moeten medogenloos zijn.

 7. Mijn conclusie: Alles staat of valt voor, met of over geld,letterlijk! door de te dure grond bouwt men zo hoog de lucht in, geld verdienen op grote hoogte, arrogantie!de mens , de slaaf is vervangbaar en komt op het laatste plan, branden zo hoog zijn niet te blussen, ingesloten als ratten in de val, namen op een verchroomde plaat is alles dat er nog rest,voor de achterblijvers de levenslange lege plek,het gat in de ziel, beelden op mijn netvlies van met lappen wuivende mensen uit de ramen op grote hoogte, die als dingen uiteindelijk de diepte in springen/vallen uiteenspattend op de stoep, een wereld van toeschouwers verdwaasd en in shock achterlatend. Daar waar het geld, de macht en de belangen zijn, daar vind je ook de schuldige aan deze massamoord.Je kan ook olie zetten op de plaats waar geld in de tekst staat.

  1. De schuldigen hebben zich een paar jaar vóór 9/11 al aangewezen. De PNAC adviseerde de (met name) Republikeinse havikken, dat Amerika geen goede positie had in het Midden Oosten en daar hadden ze een plan voor gemaakt. En waar staat PNAC dan voor? Voor het ‘Project voor een Nieuwe Amerikaanse Eeuw (century)’.

   Volgens de heren zou dit (het bezetten van het Midden Oosten) allemaal niet zo snel gaan, gezien de toenmalige machtsverhoudingen, tenzij er een cataclysme zou plaatsvinden, in de orde van grootte van ‘een nieuw Pearl Harbour’… Staat letterlijk in hun tekst.

 8. Ik ben meestal optimistisch tegen de klippen op, maar ik had stiekem gehoopt dat we al iets verder waren op 9/11 gebied in de officiele media.

  Na dit weekend, heb ik die illusie niet meer. Niet dat ik zoveel heb gekeken en gelezen in de MSM, maar de trend is me duidelijk: Een andere dan de officiele lezing bestaat niet.

  Het gaat daar alleen maar over wat er ná die dag is gebeurd, alsof ze het afgesproken hebben met elkaar. Als je echt nieuws zou maken, zou je natuurlijk bijeenkomsten als in Tusinski 8/9 en Rotterdam 11/9 verslaan. Of de Toronto hearings. Ook als je dit totale ongeloofwaardige mensen zou vinden, zou je een miniem hoekje van de berichtgeving voor vrij maken, alleen maar om te laten zien dat er ook anders denkenden zijn. Dat ben je aan je opleiding als jorunalsit verplicht, ook als hoor en wederhoor nog maar een vaag idee is dat ergens nog in je achterhoofd zoemt.

  Als ik deze link zie heb ik heel even een fractie van een seconde een lichtje van binnen. Als je het leest voel je weer die totale ontkenning.
  http://www.nrc.nl/nieuws/2011/09/11/7-dingen-die-je-nog-niet-wist-over-de-oorlog-tegen-het-terrorisme/?utm_campaign=rss&utm_source=syndication

  OK, teleurgesteld, maar niet geknakt. Ik blijf een ander perspectief tonen aan de MSM. Wie ziet er voor mij en alle anderen die dit relevant vinden, juist daar in de MSM lichtpuntjes?

  Er zijn relevante mensen die het met ons eens zijn:

  “9/11 Commission co-chair Lee Hamilton says “I don’t believe for a minute we got everything right”, that the Commission was set up to fail, that people should keep asking questions about 9/11, that the 9/11 debate should continue, and that the 9/11 Commission report was only “the first draft” of history.”

  bron: http://www.infowars.com/highly-credible-people-question-911/
  Hierin zit een aanvulling op de lijst die Guido laatst publiceerde. Bijv. Congresleden.

  1. Goede vrind, vergeet nooit dat wat 9/11 ook doet, het is transformatie van de bovenste plank. Jouw transformatie is dát wat je hebt gevonden in de spiegel van 9/11 en alleen DAT is feitelijk genoeg. Andersom: wat is er méér dan je eigen transformatie..?
   En ik voel me je mee, ik kan me precies vinden in al je woorden, maar er is wat er is. Ik kan niet inschatten hoever ‘we’ zijn met 9/11..! Ik kan het niet meten. Blijf je waarheid spreken, zoals ik dat zal doen met mijn waarheid. NOOIT zal ik mijn waarheid NIET meer vertellen. Het is genoeg geweest. Dat heeft mijn transformatie me gebracht.
   Compassie met mensen die niet durven spreken over, erover durven denken zelfs..! Alleen al het idee dat ze zijn bedonderd, schade en schande enz. Maar het is goed. LET IT BE! Een harte-groet!

  2. Ik voel met je mee Joris. Ook ik had gehoopt dat er nu toch ook wel andere geluiden en beelden te zien zouden zijn (heb wel het een en ander gezien/gehoord vanwege mijn echtgenoot die kijkt) maar wat ik heb gezien en gehoord is van een ontstellende domme napraterij van allerlei hotemetoten. En bij hem vind ik ook een meewarige blik; hij probeert het te verbergen. Zijn woorden: “het kan toch niet zo zijn dat dat echt gepland is, dan moeten er toch mensen van weten en ze kunnen toch niet allemaal hun mond houden”. Als ik dan zeg dat “eenieder die de bel luidt of gaat luiden” kassiewijlen wordt gemaakt of stevig levensbedreigend wordt aangepakt, dan kijkt hij nog meewariger en geeft om mijn mond te snoeren een vage jaja, je hebt er genoeg over gezegd mompelmompel. Ik laat hem artikelen lezen – ik kopieer veel van deze en andere sites – en filmpjes zien, maar altijd een smoes om er onderuit te komen, vandaar dat ik hele artikelen kopieer en die vervolgens op zijn bureau leg.
   Ik stuur heel veel naar de SP-fractie om in ieder geval het idee te hebben dat er eventueel wat mensen daar wakker worden of zijn, maar ik heb niet veel hoop.
   @Guido: ik weet het niet hoor Guido. Dat van de transformatie: het is geen automatisme, dat we er eigenlijk niets voor hoeven te doen dan alleen maar positief te zijn of te blijven. Ik weet het niet.
   Natuurlijk moeten we blijven uitdragen wat waarheid is en niet. Misschien is het inderdaad zo dat het gros van de mensheid diep zeer diep moet zakken en het water tot aan de lippen moet stijgen, willen ze gaan inzien hoe de wereld/werkelijkheid in elkaar steekt en al hun eigen illusies (alles is sowieso een grote leugen/illusie) moeten laten varen om te komen tot te zijn of niet te zijn. Bovendien: wie ben ik? Ik heb toch ook nog mijn illusies, ben ze zeker nog niet kwijt getuige bovenstaande reactie op Joris. Natuurlijk sta ik ook in een transformatieproces, al weet ik niet of ik progressief vorder of niet. Wel heb ik een ontzettende deernis met de wereld, de wereldbevolking vanwege de slaap, de verdoving, de onwetendheid, de onbewustheid. Het brengt mij in ieder geval geen continue blijheid, meer ongerustheid die ook nog eens toeneemt dezer dagen etc. Hartelijke groet in benauwenis.

  3. Het enige wat je te doen staat Willie, is jezelf te bekrachtigen. Dat doe je en heb je gedaan. Laat anderen hun ding doen, maar blijf je waarheid spreken; ontken je waarheid niet, door hem te verzwijgen…!
   Wat weer wat anders is dan hem bij andere mensen bijna ‘naar binnen te proppen’.. Zoek wellicht andere geestgenoten. Heb respect voor mensen die het niet aankunnen om de heftige misdadige waarheid onder ogen te zien.
   Fred Burks is duidelijk in zijn verhaal hierboven, lees het anders nog eens; het zal wellicht op een andere manier bij je resoneren..! Alle goeds en probeer misschien minder in dualiteit te denken, welles/nietes..

  4. Dankjewel Guido voor deze reactie. Goed om me er even op die dualiteit te attenderen. ’t Is wel een eenzaam pad zo hoor. Groet

  5. Als je goed kijkt op dat ‘eenzame pad’, is het vol met mensen; wel goed kijken hoor!!

 9. Mensen zijn bang voor de waarheid, voornamelijk bang om het vertrouwde gevoel te verliezen wat men altijd gekend heefd.
  Daarom lukt het niet om ze te overtuigen ook niet met bewijs.
  Enkele mensen lukt dat wel en hebben een bepaalde overtuigingskracht.
  Maar deze mensen lopen groot gevaar als hun hoofd boven het maaiveld uit gaat steken.

  1. anti nwo: ik was er al vanaf het eerste begin van overtuigd dat het niet klopte en gaandeweg nog meer. Alle onderzoeken, getuigen en visies van ingenieurs etc. maakte dat ik het zeker weet: inside job!
   Wat ik werkelijk niet kan vatten is, dat de schuldigen gewoon lachend rondlopen en de ene beloning en eerbewijzen na de andere krijgen. Misschien ben ik heel naïef. Er moeten onder deze schuldigen toch ook wel enigen zijn die hier niet meer mee kunnen leven? Werkelijk niet te pruimen! Het frustreert me werkelijk in mijn al niet zo geweldige visie op de (gr)overheid en dat de mensen in Amerika nou nog niet wakker zijn en massaal de straat op gaan, begrijp ik ook niet. Het moet toch mogelijk zijn om deze schande aan alle Amerikanen op een dusdanige wijze te laten zien, dat de domme(lende) believers het ook gaan zien; dan moet de “hel” losbreken toch? Want dit betreft alle Amerikanen omdat het hun (gr)overheid is die dit (en niet alleen dit, nog meer zuks) heeft bedacht en uit laten voeren.
   Hel duidelijke video’s anti nwo. Dank.

  2. Eh Joris, ik heb al heel wat in mijn omgeving geventileerd over mijn ideeën hierover; ook politiek. Groet

  1. @anti nwo, ik ben ook anti nwo maar Alarm!!! en de eindtijd gaat beginnen met Niburu, is nu precies wat de NWO jouw wil doen geloven…

 10. Two underground NWO bases “NUCLEAR” destroyed !!!!!!

  Recentelijk op 23 augustus 2011 zijn er twee grote aardbevingen geweest in Colorado en Washington DC. Wel dit waren in feite ondergrondse geheime basissen van de Illuminatie waar onderin – lees goed – 60.000 mensen leven en werkten. Werkten want zij stierven allen door een totale ontploffing in deze bunkers. Waarom weet niemand hiervan? Wel de bedoeling was zowiezo om 90% procent van de wereldbevolking om te brengen met nucleaire aanvallen terwijl de illuminatie en hun aanhangers ondergronds konden blijven overleven. Er werden triljoenen besteed om letterlijk onze aarde de natuur kapot te maken (denk oa aan Chemtrails) en om armoede over de wereld te laten heersen via allerlei geheime en obscure plannen. 90% van de VS taksen gaan naar deze militaire projecten.

  Welnu door deze catastrofe (welke nog niet bekend is hoe het precies is gebeurd) is een groot deel van hun infrastructuur en ondergrondse uitvalsbasis(sen) vernietigt. Recentelijk zijn er in Monaco in de internationale wateren een bijeenkomst geweest van 80 landen, vooraanstaanden die weet hebben van deze grote ex- NAZI kliek en er komaf mee willen maken. Deze landen hebben ingestemd om gezamelijk plan te maken deze corruptie naar buiten te brengen en opnieuw de media in te nemen. Vele grote namen zullen voor een waarheidstribunaal verantwoording moeten afleggen. Waaronder Henri Kissinger, Ex-pres.Bush en senior Bush, Tony Blair, P.Wolfovitsch, Sarcozy, .. ea Neo-cons uit de vs regering. Hun plannen zijn doorzien en het zal niet lang meer duren voor er grote media openbaringen zullen komen die de geschiedenis van 2000 jaar zal veranderen en herschrijven, want vele leugens zijn door deze overwinnaars en hun bloedlijnen (lees annunaki – New World Order Nazi-esque cabal) in onze schoolboeken gestopt. Hun plannen om één wereld faschistische regering te vormen via hun anti-terrorisme beleid en andere georganiseerde misdaden door hun zelf in complot gezet zullen aan het licht komen.Binnen heel kort!!!

  Deze ex NAZI ‘s wilden via hun werelddominantie als Hollywood God-koningen aanbeden worden door een 90% gereduceerde wereldbevolking die als slaven meer controleerbaar blijven. Deze plannen gaan nu lekker niet door, waardoor oa de door hun gecreërde bankcrisissen en oorlogen tot een einde zullen komen. We kunnen eindelijk uitkijken naar een nieuwe beschaving als we oprijzen uit deze oude wereld orde.

  De hersenspoelingprogramma’s via de media zullen niet langer blijven bestaan en er zal terug hoop op vrede, werk, voorspoed, geluk en van dat alles gepropageerd en beleefd worden door ieder aardbewoner.

  Luister naar wat er is gebeurd: http://divinecosmos.com/podcasts/Wilcock_Fulford_2011-9-14.mp3

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.