Advertentie

Fred Burks en de verklaring van ‘L’..


Naast het verhaal hier op de site over het kindermisbruik door Hillary Clinton Rodham, presidentskandidaat, is er hieronder het relaas van Fred Burks, de oprichter van WantToKnow.info in de VS. Deze verklaring gaat over het militaire mind control programma, volgens de verklaringen van een ex-militair die hij ‘L’ noemt. En hoewel Fred Burks het verhaal van deze ‘L’ niet kan checken, is het VOLLEDIG in lijn met soortgelijke verhalen rondom Mind Control.

Het verhaal dat de persoon ‘L’ aan Fred Burks heeft verteld, krijgt het volgende commentaar van hem:

“Hoewel ik uitgebreide informatie en kennis heb over deze mind-controlprogramma’s, gebaseerd op solide, eenvoudig te verifiëren informatie, hielp de informatie die ik ontving in mijn gesprek met deze moedige insider, om nieuwe puzzelstukjes over martelingen en mind control op z’n plaats te leggen.

Begrijp alsjeblieft dat ik deze bizarre en verontrustende informatie deel, vanuit een diep, onbuigzaam verlangen, om manieren te vinden om dátgene te ondersteunen, dat het best is voor alle mensen van deze wereld. Als mensen op topposities, die niet betrokken zijn bij deze zaken, hiervan horen, dan ben ik ervan overtuigd, dat zij zullen doen wat zijn kunnen, om deze horror te beëindigen. Weer een stap te gaan zetten naar een betere wereld voor iedereen.

Bedenk dat zélfs degenen die deze gruweldaden hebben begaan, een hart hebben en eens een baby waren, onschuldig als ieder pasgeboren kind. Laten we ons best doen om deze martelingen te stoppen en dit verwoestende gedrag en tegelijkertijd het goddelijk in elke persoond te eren op onze planeet.”

mindcontrol hoofd

Een waarschuwing. Wanneer je nog niet in aanraking bent gekomen met de informatie rondom het mind controlprogramma, dat hieronder wordt besproken en/of de gevolgen ervan voor de slachtoffers, dan willen we je waarschuwen voor de heftige impact die deze info kan hebben op je geestelijke welzijn. Het is minimaal een stevige ‘duw’ die je zult gewaarworden, bij het lezen van deze info.

Ben je geïnteresseerd om over deze informatie info tot je te nemen, lees het verhaal dan in alle rust, dus niet in haast en als je zelf onrustig bent of gestrest. Probeer in jezelf deze informatie te transformeren en -hoe moeilijk dat ook lijkt- tóch liefde te sturen naar slachtoffers en daders. Haat en negativiteit laten zich immers niet, met nóg meer negativiteit oplossen.

x

* * *

x

x

The Story of ‘L’:
x

Militaire Mind Control Programma’s

2016 © Fred Burks – deze versie en vertaling: WantToKnow.nl/be

x

Fred Burks was vertaler van presidenten als Bush en Clinton én in 2003 oprichter van WantToKnow.info
Fred Burks was vertaler van presidenten als Bush en Clinton én in 2003 oprichter van WantToKnow.info

De achtergrond van het verhaal en de persoon in kwestie al ik als eerste aanreiken: ‘L’ is de naam die ik ga gebruiken voor de persoon die het onderstaande verhaal met mij deelde, vanuit zijn betrokkenheid met militaire mind-control-programma’s. Hij gaf me toestemming al het materiaal te gebruiken, dat hij me aanreikte, waarbij hij alleen vroeg zijn naam niet bekend te maken. ‘L’ kwam bij mij over als een oprechte, warme, maar vooral vriendelijke man, die opvallend weinig boosheid toonde, toen hij mij deze verontrustende verhalen vertelde. Hij vertelde echter wel, dat hij hoopt, dat degenen die deze wreedheden hebben, hun verdiende loon zullen krijgen.

Wat ik hieronder opschrijf, is gebaseerd op wat ik me kan herinneren van de uren die we tegenover elkaar met elkaar hebben gesproken. Sommige details kunnen hierdoor afwijken; ik schreef deze informatie pas op, twee dagen na onze ontmoeting. Ik denk dat je wel begrijpt hoe deze verhalen mijn ogen hebben geopend, naar een dieper niveau van deceptie en controle, dan dat ik dacht dat er in de wereld bestond. Maar tegelijkertijd ben ik ervan overtuigd, dat we deze zaken aan het transformeren zijn..!

‘L’ heeft, in tegenstelling tot de meeste mensen die bij diepe mind-control-programma’s betrokken zijn, een doorlopende herinnering aan bijna alles wat hem overkwam in deze zaken. Hij gebruikte hiervoor zijn wilskracht en de verbinding met de Scheppende kracht, om te voorkomen dat zijn persoonlijkheid gesplitst zou gaan worden in diverse persoonlijkheden. Dit gebeurt bij mind control operaties, om een soort geheugenverlies te veroorzaken bij mensen die hiervan slachtoffer zijn. Klaarblijkelijk waren zijn mind control-martelingen niet succesvol in het creëren van die persoonlijkheden en werd dit door de ‘beulen’ niet opgemerkt.

Beyonce mind controlVan de honderden verklaringen die ik heb gehoord van overlevenden van deze programma’s, is dit de eerste keer dat ik van iemand hoor, die niet vertelt vanuit ‘hersteld geheugen’. Hij herinnert zich diréct wat hij heeft meegemaakt. Hij zegt wel dat hij niet veel meer kan herinneren, maar gelooft wel dat hij iets van 80% van zijn ervaringen in de experimenten kan herinneren.

Vreemde kerkdienst
Eén van de herinneringen die ‘L’ als kind meemaakte, heeft betrekking al op deze programmeringen. ‘L’ vertelde me dat deze herinnering terug gaat tot de leeftijd van hem als jongetje van ongeveer 6 of 7 jaar. Zijn vader was een militair en daardoor groeide hij op, op diverse militaire bases in de VS. Zijn familie ging elke week naar de kerk op zondag en hij kan zich niet herinneren dat er ook maar één dienst is overgeslagen, vóór deze specifieke gebeurtenis.

De zondag dat dit gebeurde, was ‘L’ ziek geweest en was hij zelfs enkele dagen in het ziekenhuis opgenomen geweest. Hij voelde zich die dag vrij goed en besloot om alleen een kerkdienst van deze zondag bij te wonen, in een kapel vlakbij het ziekenhuis. Toen hij bij de kerkdeur van de kapel stond, hoorde hij stemmen in de kapel en besloot te wachten tot een beter moment. Toen hij aan de deur luisterde, hoorde hij nogal vreemde teksten. Van alles wat hij hoorde, klonk het wel als een normale Bijbel-lezing uit een kerkdienst, maar in plaats van dat het ging over God en Jezus, gebruikten de aanwezigen continue het woord ‘Lucifer’.

Toen hij de tijd juist achtte om de kapel binnen te gaan, opende hij de deur en liep een klein stukje naar binnen. Hij zag in de kapel een groep mensen in een cirkel staan, die gekleerd waren in lange, bruine jassen met hoeden die over hun gezichten reikten. Dit beangstigde hem. Hij stapte weer naar buiten en sloot de deur en rende terug naar zijn ziekenhuiskamer, behoorlijk geschrokken. Maar de groep in de kerk had hem gezien.

De ongelooflijke kracht van onze geest is in staat het lichaam op slot te zetten; de sleutel hebben we DUS ook altijd bij de hand om onze geest te bevrijden..
De ongelooflijke kracht van onze geest is tevens in staat het lichaam op slot te zetten; bijvoorbeeld bij heftig trauma. Maarrr.. de sleutel hebben we DUS ook altijd ‘bij de hand’ om onze geest te bevrijden..!

Niet lang daarna kwam er een man naar hem toe en vroeg aan ‘L’ hoe lang hij daar had staan kijken. ‘L’ zei dat hij alleen de deur had geopend en zich realiseerde dat hij niet op de juiste plaats was. Vervolgens dreigde de man hem, om niet te vertellen wat hij in de kapel had gezien.

De operatie aan de gebroken arm
‘L’ had, toen hij 8 jaar was, zijn arm gebroken en de artsen hadden zijn arm verkeerd gezet. Hierdoor was een tweede operatie nodig en ‘L’ was in het ziekenhuis voor deze operatie. Hij herinnerd zich, dat hij midden in de nacht naar een militair ziekenhuis werd gevlogen in een andere stad, en daarna werd teruggevlogen. Ik kan me niet meer herinneren, wat er precies in dat ziekenhuis is gebeurd, maar er waren vreemde zaken aan de gang.

Op de dag van zijn tweede chirurgische ingreep, werd hem, vlak voordat hij onder narcose ging, geïnstrueerd om 10 korte zinnen te onthouden en herhalen. Hij weet nog dat de 3e zin ‘Vermoord je moeder’ was.. Een andere zin luidde: ‘Down the rabbithole’.. Toen hij meteen vroeg waarom hij ‘Vermoord je moeder’ moest zeggen, vertelden ze hem, dat de zinnen eigenlijk geen bedoeling hadden, maar het was wel heel belangrijk, dat hij ál deze zinnen zou herhalen, wanneer hij voelde dat hij wegzakte. Toen hij onder narcose werd gebracht, sprak ‘L’ alle zinnen uit, maar weigerde de zin ‘Vermoord je moeder’ uit te spreken

Toen hij uit de narcose bijkwam, keek hij recht in de ogen van een vrouw, die hem aanstaarde. Zij ging daar lange tijd mee door, heel intens, zonder ook maar een woord te zeggen. Uiteindelijk deed ze een paar zaken, alsof ze op de een of andere manier zijn moeder was. Ik kan me de details niet meer herinneren, die ‘L’ me over dit voorval vertelde, maar het was duidelijk uit haar gedrag, dat ze probeerde om hem ervan te overtuigen, dat ze zijn moeder was. Nadat ‘L’ vriendelijk had geweigerd haar als zijn moeder te accepteren, werd ze weggestuurd.

brice taylor quoteTest van de commandant van de basis..
Datzelfde jaar, werd ‘L’ op een avond in het geheim bij de commandant van de basis gebracht. Terwijl hij in het kantoor van deze man werd binnen geleid, zag ‘L’ nog juist een glimp van een jongen, die uit een andere deur het kantoor verliet. Deze jongen was duidelijk ontdaan en huilde. Vreemd genoeg zat de commandant op zijn bureau, met niet meer kleding aan, dan zijn ondergoed.

De commandant legde ‘L’ uit, dat wanneer hij een grote jongen wilde worden, en krachtig en belangrijk, zoals hij dat was, hij van nu af aan, diende te luisteren naar en gehoorzamen aan álles wat de commandant hem opdroeg te doen. Hij beloofde ‘L’ allerlei cadeautjes en meer, als ‘L’ maar mee  wilde doen. Maar deze voelde zich alleen maar meer ongemakkelijk en vond het allemaal heel vreemd. Toen begon de commandant, door ‘L’ te vragen hem te pijpen, maar ‘L’ weigerde dit. Na verschillende mislukte pogingen om ‘L’ te overtuigen, werd hij uit de kamer geleid.
(Dit is overigens gelijk een ervaring die ik, Fred Burks, zelf heb, toen ik ongeveer 10 jaar oud was. Toen een schoolvriend met vroeg om mee te gaan, naar de eigenaar van een groot amusementspark, zuidelijk van Jersey City. Deze man probeerde me toen over te halen om lid te worden van ‘zijn club van jonge jongens’..)

Een van de vele, vele films en boeken die er over het onderwerp Mind Control zijn gemaakt. (klik voor lead)
Een van de vele, vele films en boeken die er over het onderwerp Mind Control zijn gemaakt. (klik voor lead)

Rond dezelfde periode, werd de vader van ‘L’ gevraagd, om lid te worden van een soort geheim genootschap op de militaire basis. Lange tijd sprak zijn vader de weerzin uit over deze groep tegen zijn moeder, niet wetende dat ‘L’ veel van deze gesprekken kon beluisteren. ‘L’s vader trad uit deze groep en gaf de ring terug, die hij van hen gekregen had. Had deze groep te maken met de aanbidders van Lucifer in de bruine jassen..?

Een geprogrammeerde sluipmoordenaar..
Toen ‘L’ opgroeide, werd hij opgenomen in geheime militaire mind control programma’s en betrokken bij vreemde trainingen. Toen hij de leeftijd van 20 jaar had, werd hij getraind om een sluipmoordenaar te worden. Hij weet nog steeds de eerste naam van de man die hij geacht werd te vermoorden. Het was niet zo’n bekende figuur, wat ‘L’ zich deed afvragen, wat deze man gedaan had, om vermoord te gaan worden.

Eén van de vele vaardigheden die hij moest leren, werd hem aangeleerd door getrainde duikers, onder water tijdens trainingsmissies. ‘L’ was helemaal niet blij met deze trainingen, hoewel hij dit in het begin niet liet blijken aan iemand. Toen het tijd werd voor de uitvoering van zijn eerste moordaanslag, was ‘L’ eigenlijk bijzonder gelukkig, toen hij door een auto was aangereden, waardoor hij een fysieke handicap had. Hij was zelfs permanent gehandicapt en het resultaat van dit ongeluk zorgde ervoor, dat hij uit het mind-control-programma werd geschopt.

Hij is nog steeds dankbaar, dat dit ongeluk ervoor gezorgd heeft, dat hij een totaal andere weg is ingeslagen. Sinds die tijd had hij erg weinig contact met de mensen in deze programma’s, hoewel hij me vertelde, dat hij nog wel regelmatig vreemde ervaringen had op dit gebied. De precieze inhoud van die gebeurtenissen staan me niet meer bij. Maar wat duidelijk was, dat ‘L’ al sommige onderdelen van zijn training niet wilde doen. Dat was ook de basis van de 2 meest ingrijpende gebeurtenissen, die hem tot op zijn kern deden schudden.

Ik wil eruit…
Bij het eerste incident -‘L’ heeft dan al verklaard, dat hij het programma wenst te verlaten- beginnen ze hem op een avond lastig te vallen. Uiteindelijk eindigt dit in een lelijk gevecht met verschillende, niet-geuniformeerde mannen, die de opdracht hebben gekregen hem aan te pakken. Maar ‘L’ blijft resoluut, en hij is een goede vechter. Nadat hij enkele rake klappen heeft uitgedeeld aan enkele kerels, komt er een officier binnen lopen, die vervolgens een revolver tegen zijn hoofd houdt en hem opdraagt te stoppen met vechten.

‘L’ heeft bij het gevecht ook stevige verwondingen opgelopen en hij wordt gewond op een stretcher gelegd en achter in een bus geladen. Vanaf deze stretcher ziet hij mensen, die hij nog nooit op de basis heeft gezien, die allemaal gedwongen worden een bepaalde vloeistof te drinken, als ze in de bus stappen. Sommigen van hen zijn in hun pyama, terwijl anderen een kostuum aan hebben en eigenlijk is iedereen ‘bijzonder’ gekleed. Het lijkt erop alsof ze allemaal meegenomen zijn en hierheen gebracht. Kort nadat ze de vloeistof hebben gedronken, worden ze machteloos/bewusteloos gedurende de hele rit. En het lijkt er sterk op dat de geüniformeerde mannen zijn vergeten om ‘L’ zijn drankje te geven..

Bij aankomst op de onbekende locatie, worden de busreizigers wakker gemaakt, uit de bus gehaald en uiteindelijk gedwongen om een lange, ondergrondse tunnel in te lopen. Terwijl ze daar lopen, vertelt ‘L’ deze uiterst bange mensen, hoe hij gezien heeft dat ze de bus werden ingeladen en allemaal bewusteloos werden, nadat ze het drankje hadden gedronken. Ze zijn allemaal blij dit te horen, maar nog steeds uiterst verward over wat er nu allemaal gebeurt.

Van de tunnel in de ruimte
Uiteindelijk komen ze de tunnel uit en terecht in een soort ondergrondse kamer, met een zwart/wit schaakbordpatroon op de vloer. Daar zitten kinderen, vastgebonden en volledig wazig, in rijen op de grond. Elk met een mes op hun rug gebonden. De mensen die uit de bus komen, wordt door geüniformeerde bewakers opgedragen, elk achter een van de kinderen te gaan staan. Dan verschijnt er een commandant. Hij draagt iedere ‘buspassagier’ op om hem na te doen. Om het mes te pakken, wat op ieder kinds rug gebonden zit, en hun keel door te snijden. Hij snijdt met het mes de nek door van een kind en bloed spuit eruit; het kind valt dood voorover.

mind control brainDan geeft de commandant het bevel aan iedereen om hetzelfde te doen. Maar niemand beweegt. Dan loopt de commandant naar de eerste persoon in de rij, trekt zijn pistool en schiet deze persoon door het hoofd; de man zakt dood in elkaar. ‘L’ staat in de achterste rij en ziet bewakers met machinegeweren op een balkon staan en veel kogelgaten in de muren. Het veronderstelt dat sommige groepen in het verleden in opstand zijn gekomen, waarbij de machinegeweren zijn gebruikt en de kogelgaten in de muren hebben veroorzaakt.

Nadat de commandant duidelijk zijn punt heeft gemaakt, loopt hij terug naar zijn plaats voor de groep. Hij zegt dat iedereen die zijn commando niet opvolgt, hetzelfde lot zal ondergaan als de man die hij zojuist door het hoofd schoot. Dan geeft hij opnieuw de opdracht om de kinderen hun nekken door te snijden, maar opnieuw gehoorzaamd niemand.. Dan loopt de commandant naar de tweede persoon in de rij en schiet ook deze door het hoofd. Ook deze man stort in elkaar. Dan loopt de commandant voor de derde keer naar voren en geeft hetzelfde commando. Dán gebeurt het: velen in de groep pakken het mes van achter de rug van het kind voor zich en snijden dit kind de keel door..

Dan is er commotie die dan stil valt. De commandant loopt direct naar één van de personen die zijn commando niet opvolgde, en schiet deze door het hoofd. Dan loopt hij opnieuw naar voren en geeft weer hetzelfde moordcommando. Dan zijn er nog maar weinigen die hieraan geen gehoor meer geven, waaronder ‘L’.. Hij knielt naar het jongetje dat voor hem zit, en zegt dat het in elkaar moet zakken en moet doen alsof het dood is. Hij zal hem alleen licht verwonden, zodat er toch bloed zichtbaar is…

Het is de strijd om het bezit van de (jouw) geest van mensen.
De strijd om het bezit van de geest van mensen.

Nadat de commandant één van de laatsten heeft vermoord, die weigerden, geeft hij voor het laatst de moordorder. Op dat moment snijden de 3 overgeblevenen de kelen door van de kinderen voor hen. ‘L’ probeert het kind alleen licht te verwonden, om bloed zichtbaar te maken. Maar als hij dan opkijkt, ziet hij een enorme plas bloed op de vloer bij het kind voor hem dat is gevallen. Hij weet niet of zijn plan nu gelukt is of niet. Alle aanwezigen worden dan de ruimte uitgeleid.

Een ernstige waarschuwing..
Omdat ‘L’ blijft verklaren dat hij uit het moordenaarsprogramma wil, krijgt hij de opdracht een speciale procedure te volgen. Vergezeld van een bewaker, wordt hij samen met 2 anderen, een kamer ingeleid. Hij krijgt te horen, dat deze twee mannen, op het spoor zijn gekomen van enkele, bijzonder schadelijke documenten en de inhoud hiervan openbaar hebben gemaakt, of erover dachten, deze openbaar te gaan maken. In de kamer waren al 2 mannen aanwezig die het commando hadden en een jong meisje dat is vastgesnoerd op een tafel die iets weg heeft van een tafel uit een operatiekamer. ‘L’ en de 2 andere mannen wordt opgedragen, achter elkaar te staan en naar het vastgesnoerde meisje te kijken.

De beide commandanten plaatsen een afzuigbuis op het hart van het meisje, dat volledig bij bewustzijn is. Een mes is vastgemaakt aan deze buis. De 3 mannen krijgen te horen, dat wanneer ze op de buis drukken, het mes direct in het hart van het meisje zal komen, waardoor ze meteen dood zal zijn. Ze krijgen te horen, dat de 2 commandanten het meisje zullen gaan martelen en dat de 3 mannen de mogelijkheid hebben, het meisje uit haar lijden te verlossen, door onafhankelijk van elkaar, de beslissing te nemen, op de buis te drukken en het meisje te doden.

De marteling
Dan gaan de 2 mannen aan de slag en snijden het meisje haar buik open, met een lancet, een chirurgisch mesje. Dan halen ze, één voor één, de organen uit de buik van het schreeuwende meisje. Telkens wanneer het meisje buiten bewustzijn raakt, brengen ze haar weer bij bewustzijn, door iets op bepaalde plekken in haar gapende buikholte te stimuleren. De mannen lijken behoorlijk goed te weten, wat ze aan het doen zijn en lijken er goed in getraind te zijn..

De reactie van het meisje lijkt telkens te veranderen, wanneer ze weer bij bewustzijn wordt gebracht. Het lijkt erop alsof ze steeds dieper in een staat van ‘overlevend bewustzijn’ komt. De bloeddoordrenkte schreeuwen die ze doet, worden intenser en heftig bizar; uiteindelijk komen er een soort reptielgeluiden tevoorschijn. Uiteindelijk kan een van de 2 andere getuigen de martelingen niet meer aanzien en duwt het mes in haar hart, om haar te verlossen uit deze situatie.

Het 'poppenspel' zoals dat in menige muziekclip tegenwoordig getoond wordt, als herkenning voor de vele, vele mind-controlled mensen.. (klik voor artikel)
Het ‘poppenspel’ zoals dat in menige muziekclip tegenwoordig getoond wordt, als herkenning voor de vele, vele mind-controlled mensen.. (zie de afleveringen van het boek van Brice Taylor ‘Thanks for the memories’ hier op de site)

Kort daarna, hoort ‘L’ beide martelbeulen met elkaar over alledaagse zaken praten, waarbij ze ook melden, dat het jammer was, dat ze het meisje ‘niet helemaal zover hebben kunnen brengen, dat de geluiden uit de andere wereld tevoorschijn waren gekomen.’ Het is overduidelijk: deze beide beulen hebben een grote ervaring in dit soort ‘procedures’.. ‘L’ hoort later, dat de man die het meisje uiteindelijk uit haar lijden verlostte, ongeveer een maand na deze traumatiserende gebeurtenis, zelfmoord pleegde.

Hij begrijpt dat hij bij deze marteling aanwezig moest zijn, als een zeer ernstige waarschuwing. Het was duidelijk dat ze hem wilden laten zien, dat deze ‘mensen’ alles konden doen met hem, wat ze maar wilden. In het geval van ‘L’ was het duidelijk: hij zou ook nooit maar één moment moeten denken over het openbaar maken van alles wat hij in deze mind control-progtramma’s had gezien en/of getuige van was geweest.. Anders zouden ze hem opnieuw laten deelnemen aan deze ervaringen en wellicht nog heftigere..

Politici als slachtoffers/doelwit van mind control..!!
Bizar is dat een aantal sleutelfiguren die ‘L’ ontmoette tijdens deze programma’s, later prominente politici werden. Eén van de 2 martelbeulen bij het laatste incident met het meisje, werd zelfs gouverneur.. ‘L’ gelooft dat dit een voorbeeld is van de macht die sommige machten (individuen en/of groepen achter de schermen) hebben over hen die geselecteerd zijn voor hoge posities in de overheid en politiek. Luciferiaanse en Satanische cultsferen zijn diep ingebed in de uitvoering van de martelprogramma’s en mind control. Alles in het kader van het uitbreiden van hun eeuwige honger naar macht, controle en volledige overheersing.

trance cathy obrien boek cover‘L’ kent ook zaken, waarbij toekomstige politici werd opgedragen om door geheime rituelen te gaan, waar ze dienden te verkrachten, martelen en een jong, ontvoerd meisje dienden te doden, voordat ze het zegel kregen van hen die deze krachten achter de schermen verpersoonlijken. En natuurlijk worden van deze uitspattingen video-opnamen gemaakt, door deze machten, zodat chantage het simpele middel is, om deze politici e.a. te weerhouden van het doen van onthullingen over deze smerige praktijken.

Conclusie
Ik verontschuldig me voor het delen van deze diepe, verontrustende informatie. Maar als u net als ik bent, dan is het ook uw wens, om sámen deze rotzooi op te ruimen, in de diepste, donkerste krochten van ons Aardse bestaan. Ik geloof dat door het selectief delen van deze informatie, met vooral hen, die in de positie zijn om er op hun gebied wat aan te doen, we de kans krijgen dit allemaal in het licht te zetten en het uiteindelijk te doen stoppen. Ik weet in ieder geval zeker dat steeds grotere aantallen wereldburgers, op de hoogte komen van activiteiten als deze en eraan mee zullen werken, hier een einde aan te maken!

Er  is op geen enkele manier zekerheid te krijgen, of deze verhalen écht zijn. Maar bedenk dat alle verhalen die naar buiten komen, ONAFHANKELIJK van elkaar, hetzelfde vertellen. Daarbij kan ik met name het boek van Cathy O’Brien aanraden Trance Formation of America dat ze samen schreef met ervaringsdeskundige en levenspartner Mark Phillips. En mocht je aanvullende informatie wensen, dan raad ik je aan, de onthullende lessen over mind control te volgen, die wij hebben opgezet. (HIER).

Cathy O'Brien is een van de zeer moedige klokkenluiders, zonder wiens informatie de mind control programma's nog steeds in duister gehuld waren.
Cathy O’Brien is een van de zeer moedige klokkenluiders, zonder wiens informatie de mind control programma’s nog steeds in duister gehuld waren.

Ik wil je ook nogmaals wijzen op het feit, dat degenen die deze monsterlijke daden plegen, ook harten hebben en tot onze Schepping behoren. Velen van hen zijn opgegroeid in situaties, waar ook zij al vanaf jongsaf zijn misbruikt en volledig onder mind control zijn gebracht. (HIER) Zo wordt van slachtoffers opnieuw een beulengeneratie gemaakt. Ethische en morele gevoelens zijn bij hen uitgedreven toen ook zij jong waren, zodat zij de elite nog beter konden dienen. Een elite die niets anders voor ogen heeft om uiteindelijk de wereld te besturen en overheersen. De mens daarbij als volledig ge-mind-control-de robot in hun dienst. Kun jij compassie voelen voor deze beulen..? Vooral ook voor wat ook zij hebben meegemaakt en tegelijkertijd ook dit destructieve gedrag en de martelingen te stoppen.

Ik geloof niet dat álle politici in de wereld op deze heftige manieren zijn bewerkt, maar wel een significant percentage.. Laten we ons best doen, om ons energetisch met deze zielen te verbinden, allen betrokken bij deze programma’s en hen uitnodigen om zich te herinneren wie ze in essentie zijn. Hen te openen voor een grotere gewaarwording, waar liefde en compassie helend werk verrichten.

Ik geloof dat deze berichten uiteindelijk zullen leiden naar begrip en dat de juiste mensen met deze informatie aan de slag kunnen, binnen het veld waar zij werkzaam zijn. Dankjewel voor je bereidheid om deze materie in de ogen te kijken, deze materie te ‘belichten’ met je liefde, in plaats van met gevoelens van haat en wraak..  Met elkaar hebben we de kracht om deze krankzinnige rommel te transformeren naar een nieuwe, liefdevolle Aarde. Ik ben daarover bijzonder optimistisch en geloof dat we hard op weg zijn naar een nieuw paradigma. Laten we sámen deze grote, transformerende verschuiving welkom heten..

With very best wishes for powerful transformation,
Fred Burks

for PEERS and WantToKnow.info

Former language interpreter
for presidents Bush and Clinton

* * *

 

20 gedachten over “Fred Burks en de verklaring van ‘L’..

 1. Vreemd verhaal en ik heb mijn twijfels. Wat zou de martelbeulen ervan weerhouden om “L” standrechtelijk te executeren wanneer hij aangeeft eruit te willen stappen. Ze hebben kennelijk al blijk gegeven hier niet vies van te zijn. Bovendien lijkt me dat oneindig eenvoudiger dan iemand “te waarschuwen” met het – kennelijk terechte – risico dat iemand uit de school klapt.

  1. Zijn vader en hij waren beiden militairen.. Die kun je niet ‘zomaar’ doden; een waarschuwing is daarmee een ‘logische’ stap.

  2. Dat is plausibel Guido. Ik blijf dit soort verhalen overigens wel met enige scepsis bekijken. Maar zelfs als hier een fractie van waar is, zijn deze praktijken te erg voor woorden.

  3. De verhalen zijn identiek van alle slachtoffers; onafhankelijk van elkaar. De feiten zijn vrij simpel te verifiëren. De gebruikte ’technieken’ zijn absoluut mogelijk en toepasbaar. De geopenbaarde CIA-documenten uit het verleden, die over deze technieken gaan, bevestigen keer op keer dit verhaal.
   Ik raad je in dit kader aan, het boek ‘Mind Control’ te lezen, dat wij hier in delen op de site publiceren. Het verslag van Brice Taylor. (Hier het laatste deel: http://www.wanttoknow.nl/overige/mind-control/brice-taylor-thanks-for-the-memories-10/ )

   Tot slot, jezelf beschermen voor de inhoud van de informatie over deze krankzinnige wreedheden en geestelijke en lichamelijk mutilaties is ook logisch. Kijk maar eens naar dit mechanisme van de menselijke geest. (Dat overigens ook wordt gebruikt om gewoon ‘hun’ gang te gaan (o.a. 9/11))
   http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/ook-last-van-cognitieve-dissonantie/

  4. Dank voor alle info. Ik zal me hierin verder gaan verdiepen.

  5. @H3rm3s 0nl1n3,
   Tip. Beschouw de artikelen op WTK van de afgelopen 8 jaar. Met terugwerkende kracht kun je beoordelen waar men het verschil heeft gemaakt. Beschouw door die bril het onderhavige artikel.

  6. Ik weet innerlijk gewoon dat dit soort zaken gebeuren en nu ook continu dagelijks gebeuren.

   Ook al zou maar kwart van het verhaal hierboven op Waarheid berusten, dan is het nog genoeg reden om dit met iedereen te delen en er iets aan te doen.

   Pas als we volledige steun krijven van mensen in positie en macht (dat als een kracht moet worden ingezet) dan moeten we gewoon al deze lucifer aanbidders eruit knikkeren! Mensen met goede intenfies voor de gehele Planeet en Universum er voor in de plaats zetfen, totdat uiteindelijk ieder individu niets meer nodig heeft om geregeerd te worden. Gewoon ieder voor zich en met elkaar. Moestuintjes en Technologie op een goede manier samenbrengen 🙂 Want ALLES kan uiteindelijk ten goede worden gebruikt MITS er ook mensen zijn die nog verbinding hebben met hun Geest/Ziel. Anders krijgen we….. kijk maar om ons heen…..

  7. Ach Jim mijn bertha zei altijd “jaja neenee, wat baadt het een uil een kaars of een bril als ie toch niet kijken wil!”

  8. Weer fout, het moet ‘baat’ zijn, zonder hoofdletter.
   En overigens zitten de ‘d’ en ’t’ ver genoeg uit elkaar. Dus dikke vingers is onlogisch. Wellicht geven de brillenglazen (en/of alles wat daarachter zit) een troebel beeld 😉

  9. Een boer gleed uit en ging kopje onder in zijn gierput.
   Fiscale opsporingsambtenaar met dyslexie klaagde hem aan vanwege ontlastingbeduiking.

 2. Voor degene die nog denkt dat MIND-control onzin is (of nogmaals bevestiging zoekt):

  Derren Brown – The Heist
  Kun je geschoolde mensen met allen een verantwoordelijke job en ZONDER dat zij dat zelf doorhebben programmeren om uiteindelijk op reflex een zware misdaad te laten begaan? Link: https://www.youtube.com/watch?v=PaHbACoYNSA

  Derren Brown – The Assassin
  Kun je iemand wederom zonder dat hij/zij dat doorheeft programmeren om op commando een publiek figuur te vermoorden zonder zich dit achteraf te kunnen herinneren? Link: https://www.youtube.com/watch?v=90xfZJQzAhc

  Derren Brown – Pushed to the Edge
  Kunnen mensen alleen op basis van compliance (gehoor geven aan omgevingsdruk) iemand opzettelijk van het dak duwen om hem voor het ‘goede doel’om te brengen.
  Link: https://www.youtube.com/watch?v=b3a21wiRtTs

  Enjoy, al klinkt dat wat misplaatst…. En stel je voor wat er mogelijk is met en door mensen wanneer je programma’s ontwikkelt waarin dit veel breder en langduriger aangepakt wordt zoals de duistere kanten van inlichtingendiensten dat kunnen en doen/deden…
  Robert

 3. Eerst dacht ik dat deze info bedoeld is als waarschuwing. Wat wil deze Fred nu echt? Een liefdevolle aarde is alleen mogelijk met Jezus Christus.
  Daarover hoor ik hem niet. Zonder Hem is er duisternis in de persoon van Satan. Jezus heeft de duisternis overwonnen door te sterven voor onze zonden aan het kruis en op te staan uit de dood. Mensen kunnen gered worden als ze erkennen dat ze gezondigd hebben. Je kunt worden gered door in Jezus te geloven. Als je je zonden belijd kan God je vergeven omdat Jezus je straf heeft betaald met Zijn Leven. Lees dit in de Bijbel: het Woord van God. Al deze vreselijke praktijken zoals mindcontrol stoppen als Jezus terugkomt als Koning der Koningen!

  1. Ben ik in de war Liesbeth? Je bekijkt de verkeerde site met dat soort overtuigingen en hoop dat je snel inziet dat WTK een iets andere insteek heeft, gelukkig.

  2. Zo te lezen beste Liesbeth heb je niet echt een volledig innerlijk begrip over wie/wat de Ware God, IHS (Iesus of Jezus), de Christus (is een bewustzijnstoestand) en satan/moloch/baal/tammuz/nimrod/baphomet/lucifer etc.

   Je noemt zelf in je stukje al het woord “geloven”, maar wat heeft geloven nu met absolute zuivere kennis en innerlijk weten te maken? Een geloof is maar iets aannemen van iets wat je niet zeker weet. Dat is immers de enige echte betekenis van het woord. Zelf geloof ik niks meer, maar stel overal vraagtekens bij met wat ik onderzoek. Zoek waarlijk en ook Gij Lieve Liesbeth zult vinden!!!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.