Advertentie

Ex-presidentiële tolk Fred Burks over wat er nu ECHT aan de hand is


Een hoofdartikel uit de ‘oude doos’ een artikel dat op 29 december 2008 geplaatst is op WantToKnow.nl. WTK-oprichter USA Fred Burks geeft in dit stuk zijn kijk op wat er aan de hand is in de wereld, na jarenlang serieus onderzoek. Het zou ook jou kunnen helpen om het grotere plaatje beter te kunnen begrijpen en je eigen wereldbeeld te vormen.

Hoe kijkt  WTK-oprichter en ex-presidentiële tolk Fred Burks nu aan tegen het leven op Aarde en… daarbuiten?  Lees hieronder zijn openhartige speculatieve kijk op het leven. Hij beantwoordt vragen over wie hij denkt dat we zijn, waar we vandaan komen, wat er gebeurt in de wereld en natuurlijk wat we eraan kunnen doen. Bereid je maar voor op een revolutionaire visie vergeleken met ons huidige wereldbeeld. Waarbij hij zelfs de mogelijkheid oppert dat buitenaardsen betrokken zijn geweest bij de evolutie van de mensheid. Fred Burks: ‘Alle informatie die ik tot op heden ontvangen heb, heeft mijn overtuigingen alleen maar versterkt.’

x

Wat is er nu eigenlijk echt aan de hand?

Fred Burks – Vertaling © 2009 WantToKnow.nl/.be

x

Fred Burks was vertaler van presidenten als Bush en Clinton én in 2003 oprichter van WantToKnow.info

Als een voormalig tolk voor presidenten en andere hoge regeringsfunctionarissen ben ik aanwezig geweest bij een aantal geheime bijeenkomsten, waar alleen topofficials en hun tolken aanwezig mochten zijn. Voor het grootste deel van de achttien jaar dat ik voor het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken werkte, heb ik nooit iets gezien of gehoord dat wees op het bestaan van een wereldwijde samenzwering.

Sommige van mijn vrienden waren ervan overtuigd dat de wereldpolitiek grotendeels wordt beheerst door een kleine groep boze mannen achter de schermen, met een enorme hoeveelheid macht en geld. Ik lachte om de paranoïde trekjes van deze vrienden; ik had immers geheime bijeenkomsten bijgewoond, en nooit iets gezien dat hun angstige overtuigingen ondersteunde.

Toen, in 2001, met dank aan een fantastische vriend die me een levensveranderende video toestuurde, opende ik mijn ogen voor een grootschalige doofpot over UFO’s. Dit dwong me mijn ideeën over het functioneren van de wereld en de zin van het leven radicaal bij te stellen. Ik begon een zoektocht naar wat er daadwerkelijk achter de schermen plaatsvond. Ik verdiepte me in een serieus onderzoek en stuitte op een ongelooflijke hoeveelheid betrouwbare informatie met betrekking tot een aantal grote doofpotaffaires, die ik daarvoor afgedaan zou hebben als complete onzin.

Vervolgens heb ik deze informatie bijeengebracht op de website WantToKnow.info. Deze site werd uiteindelijk behoorlijk populair en bracht me in contact met een aantal wonderbaarlijke, moedige onderzoekers, die betrouwbare informatie over de verschillende aspecten van deze doofpotaffaires met me deelden.

Omdat WantToKnow.info zich beperkt tot informatie die zeer betrouwbaar is en over het algemeen gemakkelijk te verifiëren is, heb ik mijn eigen diepere overtuigingen, over wat er echt speelt achter al deze doofpotschandalen, niet geplaatst. Maar op basis van de informatie die ik zelf ontvangen heb van bronnen die ik persoonlijk vertrouw, heb ik mijn eigen theorieën ontwikkeld met betrekking tot het grotere geheel, die ik hier aan je presenteer.

De informatie die hier gegeven wordt is duidelijk speculatief, maar ik heb een groot aantal ondersteunende links bijgevoegd die je kunt bekijken. Ik ben me er volledig van bewust dat grote delen hiervan onjuist kunnen zijn. Maar ik kwam tot mijn uiteindelijke conclusie hieronder in 2002, en de meeste nieuwe informatie die ik sindsdien ontvangen heb, heeft mijn overtuigingen alleen maar versterkt.

Maar op basis van de informatie die ik zelf ontvangen heb van bronnen die ik persoonlijk vertrouw, heb ik mijn eigen theorieën ontwikkeld met betrekking tot het grotere geheel, die ik hier aan je presenteer

Ik presenteer dit materiaal niet om wie dan ook te overtuigen van de waarheid ervan. Ik bied het slechts aan als de bevindingen van iemand die vele lange uren heeft besteed aan het uitzoeken van deze onderwerpen, met oog voor detail, en met het geloof dat ik geleid word door krachten groter dan mijzelf, die afgestemd zijn op het beste voor ons allemaal. Een deel van deze informatie ligt ver buiten het conventionele beeld van de werkelijkheid, maar ik heb vele bewijzen die mijn conclusies ondersteunen. Realiseer je bij het lezen hiervan dat de massamedia duidelijk een grote rol spelen in het fabriceren van de huidige conventionele realiteit. Zoals je hieronder zult lezen ben ik, ondanks alle grootschalige manipulaties, ongelooflijk optimistisch over onze toekomst. Bedankt voor je interesse, en moge je bij het verkennen van dit materiaal geleid worden in de richting van wat het beste is voor jou en voor ons allemaal.


 Hoogontwikkelde wezens van andere planeten

etAllereerst: de televisieserie Star Trek ligt veel dichter bij de waarheid dan je je voor kunt stellen. Ik ben ervan overtuigd dat er een soort galactische federatie bestaat van hoogontwikkelde wezens van andere planeten en sterrenstelsels in het universum. De overgrote meerderheid van deze wezens zijn zowel technologisch als spiritueel veel verder ontwikkeld dan wij.

Een miljoen jaar is een zeer korte tijdsspanne in de evolutie van een planeet. Sommige van deze hoogontwikkelde soorten zijn vele miljoenen jaren verder geëvolueerd dan wij. Over het algemeen reizen ze niet door het universum met behulp van mechanische aandrijving, maar door het veranderen van dimensies.

De leden van de federatie hebben een leidend principe afgesproken dat lijkt op dat van Star Trek -het natuurlijke evolutionaire proces van minder ontwikkelde planeten niet verstoren tenzij er specifiek om hulp gevraagd wordt, of tenzij het nodig is om een grote catastrofe te voorkomen. Planeten in ontwikkeling worden pas uitgenodigd zich bij de galactische federatie aan te sluiten nadat ze geëvolueerd zijn tot een punt waarop ze zich hebben uitgebreid tot buiten de grenzen van hun eigen wereld, zowel technologisch als spiritueel -dit betekent op zijn minst geen oorlogen meer.

De evolutie van de mensheid: buitenaardse interventie?
Belangrijke onderzoekers op dit gebied speculeren echter, dat er een klein aantal relatief jonge buitenaardse soorten zijn die de technologie van interstellair reizen hebben ontwikkeld, maar spiritueel nog achterlopen. Zij maken geen deel uit van de galactische federatie, en voelen zich ook niet gebonden aan haar richtlijnen. Net als de Klingons in Star Trek, negeren deze soorten soms het leidend principe, en manipuleren de natuurlijke evolutie van zich ontwikkelende planeten voor hun eigen voordeel.

Dit zou het geval kunnen zijn hier op Aarde. Bewijzen suggereren dat buitenaardse wezens de Aarde bezocht hebben, reeds lang voor de opkomst van de moderne mens. Het is in feite zelfs mogelijk dat één of meer mensachtige, spiritueel minder ontwikkelde buitenaardse soorten bij de evolutie van de mens op deze planeet betrokken waren. Er hebben misschien conflicten tussen deze soorten plaatsgevonden, misschien zelfs tussen groepen binnen dezelfde soort. Deze conflicten hebben mogelijk de prehistorische geschiedenis van de mens beïnvloed.

Sommige onderzoekers beweren dat leden van deze buitenaardse soorten, op sleutelmomenten in de oude menselijke geschiedenis, vrouwen voor voortplanting selecteerden, om zo bij de mensheid intelligentere, beter geschikte genen in te brengen. De menselijke capaciteiten werden zo opgewaardeerd. Dit zou gedaan kunnen zijn voor wetenschappelijke doeleinden, zoals het vergroten van de genenpoel en de daaruit beschikbare genetische mogelijkheden voor de buitenaardsen, of om tekortkomingen in hun genetische code te corrigeren, of om evolutionaire agenda’s sneller te realiseren.

Anderen beweren dat, zelfs nog vroeger, sommige buitenaardse soorten wellicht gebruik hebben gemaakt van wetenschappelijke processen om homo sapiens te creëren door DNA te manipuleren, of mogelijk zelfs hun eigen DNA te vermengen met primatensoorten hier op Aarde. Weer anderen beweren dat, zelfs nog vroeger, sommige buitenaardse soorten wellicht gebruik hebben gemaakt van wetenschappelijke processen om homo sapiens te creëren door DNA te manipuleren, of mogelijk zelfs hun eigen DNA te vermengen met primatensoorten hier op Aarde.

bibleOp bepaalde momenten in de menselijke geschiedenis daalden deze “godenzonen” (in de ogen van de primitieve mens) dus neer om gemeenschap te hebben met “de dochters van mensen”, zoals wordt vermeld in Genesis 6 in de Bijbel, en in andere oude geschriften. Er bestaan verhalen in verschillende religieuze geschriften die opeens heel begrijpelijk worden als je je realiseert dat wat er beschreven wordt, misschien een vorm van buitenaards contact is geweest, bijvoorbeeld de “onbevlekte ontvangenis”, Mozes en de brandende braamstruik, Mohammed’s reis naar de hemel zoals in de Koran beschreven, wagens van vuur in de Bijbel en andere oude verhalen, en meer.

Nucleaire dreigingen wekken buitenaardse interesse
Toen onze planeet verder evolueerde, en uiteindelijk nucleaire capaciteiten ontwikkelde in WOII, begonnen veel buitenaardse soorten veel meer aandacht te besteden aan wat er zich afspeelde op Aarde. Dit verklaart de grote toename in UFO-waarnemingen tijdens en na WOII. Enkele geavanceerdere soorten zijn met name bezorgd dat we onze planeet serieuze schade toebrengen. De meest levendige UFO-waarnemingen zijn geconcentreerd rond nucleaire en militaire onderzoeksfaciliteiten. Het beroemde Roswell incident in 1947, waarbij twee UFO’s neerstortten en geborgen werden in de woestijn van New Mexico, vond plaats vlakbij de plek waar het 509e squadron was gestationeerd -de enige straaljagervloot met nucleaire capaciteiten ter wereld op dat moment!

Enkele geavanceerdere soorten sturen duidelijke waarschuwingen naar de machthebbers om niet lichtvaardig met nucleaire wapens om te springen. Drie militaire getuigen in het boek Disclosure beschrijven voorvallen waarbij kernkoppen onklaar gemaakt of vernietigd werden. In één geval waren zestien kernkoppen totaal onschadelijk gemaakt op één dag, nadat er UFO’s waren gezien boven militaire bases, die dunne rode stralen afvuurden op de kernraketten.

Eén van de redenen dat ik zo optimistisch ben over dit alles is, ondanks dat enkele minder geavanceerde soorten wellicht voor problemen zorgen hier, dat andere verder ontwikkelde soorten niet zullen toestaan dat wij of enig buitenaards ras de planeet of de mensheid schade toebrengen. In overeenstemming met het leidende principe zullen ze de minimaal noodzakelijke interventie ondernemen om de zaken in balans te houden. De overgrote meerderheid van de mensheid op Aarde zal misschien niet eens weten dat er een interventie was. Een belangrijke minderheid, inclusief mijzelf, stuurt al gebeden waarin de meer ontwikkelde universele bewoners gevraagd wordt om de zaken niet uit de hand te laten lopen, en ons op de best mogelijke manier te helpen.

Majestic 12: geheime taakgroep om waarheid over Roswell te verbergen
Het gerucht gaat dat na het bergen van de twee neergestorte UFO’s bij Roswell in 1947, Majestic 12 werd opgericht. Als geheime taakgroep bestaande uit hoge militairen en regeringsfunctionarissen, adviseerde deze groep de president over de UFO-toestand. Majestic 12 had de opdracht om er alles aan te doen om informatie over het onderwerp geheim te houden, om redenen van ‘nationale veiligheid’. Acties door deze groep ondernomen leidden uiteindelijk tot geheim contact met buitenaardse wezens, en een ontmoeting tussen Eisenhower en enkele ET’s.

koeTijdens deze ontmoeting werden er afspraken gemaakt waarbij één buitenaardse soort toestemming kreeg om genetisch onderzoek te doen naar de planeet (verminking van vee, ontvoeringen), in ruil voor technologische hulp aan de VS. Het betrof blijkbaar één van de minder geëvolueerde soorten.

Lasers, de geïntegreerde schakeling en glasvezel waren slechts een paar van de technologieën die door deze aliens ‘geïntroduceerd’ werden. Dit gebeurde in het geheim, via militaire kanalen, waarbij onderzoeksgroepen in grote corporaties geselecteerd werden (zie het boek The Day After Roswell door kolonel Philip J. Corso, die het bevel voerde over het ‘uitzaaien’ van deze technologie).

Tijdens het presidentschap van Eisenhower, brak er een omvangrijke machtsstrijd uit over UFO-technologie. Eisenhower verloor de controle over de zaak, wat waarschijnlijk de reden is waarom hij in zijn afscheidsrede de volgende scherpe waarschuwing uitte: “We moeten waken voor de groeiende invloed van het militair-industriële complex. De mogelijkheid van een rampzalige opkomst van misplaatste macht bestaat, en zal blijven bestaan”.

Dankzij de steeds verder toenemende geheimzinnigheid rond dit onderwerp, bleef alles dat met UFO’s te maken had verborgen voor latere presidenten. Er vormde zich een cultuur van intense geheimhouding, waarbij het iedereen die betrokken was bij deze onbekende “black projects” over UFO’s en aanverwante zaken, verboden was om informatie uit te wisselen, behalve wanneer dat strikt noodzakelijk was.

Een cultuur van strikte controle en geheimhouding
Het is belangrijk om je te realiseren dat als het gaat om geheimhouding en grote doofpotschandalen, regeringen als massieve bureaucratieën over het algemeen erg inefficiënt zijn, en niet in staat om gedetailleerde geheime plannen uit te voeren. Maar de militaire en inlichtingen-takken van de overheid zijn strakke hiërarchieën waarin iedereen zijn positie kent. Leidinggevenden die de bevelen uitdelen worden zelden tegengesproken. Alleen al de woorden “Yes, sir” dragen bij aan het beeld van een ‘goed soldaat’ in het leger.

Het enorme Manhattan Project  (ontwikkeling van de eerste atoombom) is een voorbeeld van een gigantisch militair project dat met succes jarenlang geheim is gehouden. De bouw van een complete stad in Oak Ridge, Tennessee, ter ondersteuning van het project, werd in die tijd zelfs geheim gehouden voor de gouverneur van de staat. Alleen dankzij het gebruik van de strak georganiseerde militaire- en inlichtingendiensten is de machtselite, in samenwerking met belangrijke bondgenoten in de regering en de media, in staat om de gigantische geheime operaties (met betrekking tot UFO’s en buitenaardse wezens) uit te voeren.

Iemand moet speciale toestemming hebben om zelfs maar in de buurt te komen van de groep die zich met UFO’s en geavanceerde technologieën bezighoudt. Wanneer iemand binnen deze geheime gemeenschap een bepaald niveau bereikt, en zorgvuldig gescreend en betrouwbaar verklaard is, moet hij een aanzienlijk deel van zijn vrijheden opgeven als hij erin toestemt om dieper te gaan en blootgesteld te worden aan gevoelige onderdelen van de doofpot. Er worden Microchips geïmplanteerd om iemand volledig te kunnen traceren. Medewerkers worden regelmatig in de gaten gehouden, en het is verboden om geheime informatie met anderen te delen, op straffe van zware sancties, inclusief de doodstraf, wanneer nodig.

moneyAlles dat door degenen met speciale toestemming wordt gepubliceerd of geschreven -zelfs emails- wordt gecontroleerd op inhoud. Ze zijn onderdeel geworden van iets dat bijna een geheime broederschap of geheim genootschap genoemd kan worden. En wanneer je eenmaal binnen bent, is er geen weg meer terug. Je doet wat je gezegd wordt door je superieuren -zonder vragen te stellen. Slechts een handjevol van deze mensen zijn er ooit in geslaagd te ontsnappen en informatie naar buiten te krijgen. De grote meerderheid van hen geniet van de macht die hun positie met zich meebrengt, en stemmen dus in met de beperking van hun vrijheid in ruil voor geld, macht en kennis.

Wanneer je eenmaal binnen bent, is er geen weg meer terug. Je doet wat je gezegd wordt door je superieuren -zonder vragen te stellen. Slechts een handjevol van deze mensen zijn er ooit in geslaagd te ontsnappen en informatie naar buiten te krijgen. De grote meerderheid van hen geniet van de macht die hun positie met zich meebrengt

Zelfs binnen deze geheime groep, die waarschijnlijk uit duizenden mensen bestaat, hebben maar weinigen enig idee van de volle omvang en schaal van alles dat er gaande is. Velen weten niet eens dat hun werk gebaseerd is op UFO-technologie. Complexe lagen van geheimhouding (compartmentalization) en het doorgeven van informatie op een “need to know” basis, zorgen ervoor dat slechts enkelen aan de top van de hiërarchie het grote plaatje kennen. Zeer geavanceerde desinformatieprogramma’s zetten zelfs insiders op het verkeerde been. Het is onwaarschijnlijk dat ook maar iemand overal van op de hoogte is, want, zoals in elke grote gemeenschap, is er een onderlinge strijd om controle en macht die tot aan de top plaatsvindt.

Steven Greer, Doctor of Medicine en voormalig hoofd van een intensive care, is  hoofd van het Disclosure Project. Dit project heeft fascinerende getuigenissen met betrekking tot de UFO-doofpot van meer dan 400 getuigen uit overheid en leger. Dr. Greer heeft enkele leden van de top echelon binnen de geheime groep ontmoet. Volgens zijn inschatting vindt meer dan 40% van de leidinggevenden binnen deze geheime structuur dat de zaak uit de hand is gelopen, en dat het tijd is voor een grootschalige onthulling. Nu mensen overal geleidelijk aan steeds meer gaan beseffen dat we allemaal op het diepste niveau verbonden zijn met elkaar, vinden er grote verschuivingen en veranderingen plaats binnen deze geheime structuur.

Kwaadwillende buitenaardse wezens & samenwerking machtselite
Terug naar de rol van aliens; het blijkt dat, hoewel veel (of zelfs de meeste) van deze buitenaardse wezens goedaardig of neutraal zijn, sommige buitenaardse rassen voornamelijk geïnteresseerd zijn in controle en dominantie. Deze op controle en dominantie beluste aliens werken samen met belangrijke personen zowel binnen als buiten de geheime groep. Ze onderhouden voornamelijk contact met een selecte groep machtige personen die we de ‘controllers’ kunnen noemen. Dit zijn degenen aan de top van de piramide, in de “broederschap” hierboven genoemd. Deze controllers hebben een ongeëvenaarde invloed op de pers, grote corporaties, de drugshandel, de aandelenmarkt, de olie- en energieproductie, en nog veel meer. Zij hebben de aanslagen op 11 september mede mogelijk gemaakt om zodoende angst te zaaien en oorlog te kunnen voeren.

Wakker schudden en wereldwijde transformatie
transformationAndere buitenaardse wezens, samen met groepen mensen en personen zoals ikzelf, zijn gefocust op het onthullen van de bedoelingen van de controllers, terwijl we tegelijkertijd de basis leggen voor een wereldwijde transformatie. We zijn hard aan het werk om mensen wakker te schudden met betrekking tot alles wat er om hen heen gebeurt, en ze bewust te maken van hun eigen onbeperkte potentieel, zodat de mensheid uiteindelijk deel kan uitmaken van de galactische gemeenschap.

We zijn ieder op onze eigen manier gefocust op het verspreiden van de boodschap van liefde en persoonlijke kracht, zonder de intentie om wie dan ook tegen te werken. We weten dat de controllers zich niet volledig bewust zijn van wat ze aanrichten, omdat hun persoonlijkheden en hun overtuigingen vervormd zijn als gevolg van hun eigen opvoeding en vele andere factoren. We werken actief aan het beëindigen van het destructieve gedrag van deze controllers, maar terwijl we dat doen, realiseren we ons dat alle wezens in essentie goddelijk zijn, en liefde en bekrachtiging verdienen. Zowel hoog ontwikkelde buitenaardse wezens als de mensen die met hen samenwerken zijn ervan overtuigd dat liefde uiteindelijk altijd overwint.

Persoonlijke leven diepgaand verrijken
Los van deze buitenaardse wezens bestaat er een grote verscheidenheid aan andere wezens of geesten die geen fysiek lichaam hebben. Het grootste deel van deze wezens zijn spiritueel veel verder ontwikkeld dan wij, hoewel er ook onder hen, zoals onder buitenaardse wezens, enkele zijn die minder ver ontwikkeld zijn, en de transformerende kracht van liefde niet begrijpen. Door de geesten (of engelen, zo je wilt), die liefde en bekrachtiging verspreiden, te vragen om leiding, kunnen we onze persoonlijke levens diepgaand verrijken, en de planeet helpen om de overgang naar een nieuw paradigma te maken.

Datgene waarin we het diepst geloven, of waarvan we het sterkst overtuigd zijn, trekken we naar ons toe. Laten we eraan werken ons meer bewust te worden van zowel onze bewuste als onze onbewuste overtuigingen, terwijl we duidelijke intenties ontwikkelen en hierbij inspiratie zoeken. Er zijn veel inspiratiebronnen beschikbaar zolang we ervoor kiezen om ons daarvoor open te stellen. Door ons toe te leggen op het pad van liefde, genezing en persoonlijke kracht, en vervolgens ons best te doen om dat pad zo volledig mogelijk te leven, terwijl we openstaan voor leiding en inspiratie van welwillende (buitenaardse) wezens, kunnen en zullen we onze levens en onze planeet transformeren.

Wereldwijde controle door kleine groep mensen

mediaDe machthebbers werken hard aan het consolideren van de wereldeconomie onder grote multinationale corporaties, die ze zelf bezitten en controleren. Ze weten dat goedkope nieuwe energiebronnen mensen in staat stellen om onafhankelijk te worden van het energienetwerk dat ze nu beheersen. Het zou ook het einde betekenen van de olie-economie, die op zoveel manieren de wereld domineert, en de machtsverhoudingen in stand houdt. Dus ze zullen alle maatregelen nemen die noodzakelijk zijn, inclusief het vermoorden van mensen, om te voorkomen dat nieuwe energiebronnen beschikbaar komen. Ze gebruiken vaak ‘nationale veiligheid’ als het excuus om hun plannen door te voeren. Het is bekend dat patenten op nieuwe-energie-apparaten worden opgekocht in het belang van de nationale veiligheid.

Deze machthebbers bezitten nu een enorme invloed op de massamedia, en dus de publieke opinie. Nog maar 10 jaar geleden, beheersten 50 bedrijven gezamenlijk het grootste deel van de massamedia. Vandaag worden de massamedia gedomineerd door minder dan tien enorme transnationale conglomeraten. De lange arm van de macht strekt zich ook uit tot de internationale drugshandel (voornamelijk middels de CIA, en kan een grote invloed hebben op de aandelenmarkt door de enorme hoeveelheden geld die zij beheerst als gevolg van de cash-only drugshandel.

Deze machthebbers bezitten nu een enorme invloed op de massamedia, en dus de publieke opinie. Vandaag worden de massamedia gedomineerd door minder dan tien enorme transnationale conglomeraten.

Eén van de redenen dat deze mensen 9/11 wilden, was dat de Taliban in Afghanistan de  opiumproductie begon uit te roeien medio 2000, wat uiteindelijk leidde tot enorme afname van de drugsopbrengsten voor de machthebbers. In 2000 verzorgde Afghanistan de productie van meer dan 70% van de wereldwijde heroïne. In 2001 was dit tot bijna niets afgenomen. Maar tegen het einde van 2002, onder een door de Amerikanen geïnstalleerde marionet (een voormalig Unocal contracteur) was de opiumhandel het niveau van 2000 voorbijgestreefd! Als je dit niet gelooft, volg de links. 9/11 vormde een passende pretext om Afghanistan binnen te vallen, en de winstgevende opiumindustrie nieuw leven in te blazen.

Krachtige manieren om mensen te controleren
De machthebbers realiseren zich dat er een aantal krachtige manieren zijn om mensen te controleren : (1) roep zoveel mogelijk angst op terwijl je mensen aanmoedigt zich slachtoffer te voelen, (2) overtuig burgers van de noodzaak van geheimhouding, (3) polariseer het volk en (4) leid mensen af van het hogere doel in hun leven door het promoten van consumentisme, platte seks, drugs, de jacht op geld, en meer. 9/11 en de oorlog tegen terrorisme vormen onderdeel van een uitgebreid plan om deze methoden te promoten, zodat de machthebbers uiteindelijk een ongebreidelde controle bezitten over de politiek en de economie van de hele planeet.

Controle overstijgen en collectieve koers veranderen
Uiteindelijk zijn het de collectieve angst, geheimhouding, polarisatie en verlies van zingeving binnenin ons allemaal die het mogelijk gemaakt hebben dat er leiders aan de macht zijn gekomen die de democratie ondermijnen, en die onze vrijheden en rechten inperken. Als ieder van ons besluit om te werken aan deze zaken, zowel in onszelf als in de wereld -en anderen te inspireren hetzelfde te doen- kunnen en zullen we onze collectieve koers veranderen en een stevige basis leggen voor een betere toekomst.

De gemakkelijke manier om tegenwicht te bieden tegen de methodes van de machthebbers is om ons best te doen om (1) angst om te zetten in liefde, (2) transparantie te promoten, (3) polarisatie herkennen en overwinnen, en (4) steeds blijven werken aan het ontwikkelen en verfijnen van onze diepste intenties ten aanzien van het leven, en ook volgens deze intenties te leven. We kunnen onszelf ook sterker maken door ons te realiseren op welke momenten we ons slachtoffer voelen, en in plaats daarvan ervoor te kiezen verantwoordelijkheid te nemen voor hoe we onze levens interpreteren.

peaceHet bijeenkomen in groepen om dit te doen zorgt voor steun, en vergroot het effect van al deze pogingen. Hoe meer mensen samenwerken hierin, hoe minder controle de machtselite over de wereld heeft. En dit gebeurt al! We ontwikkelen snel een nieuw paradigma op deze planeet! Wanneer we dingen te weten komen die ‘slecht’ of ‘verkeerd’ lijken te zijn, is het gemakkelijk om de verantwoordelijkheid buiten onszelf te plaatsen. Het is erg makkelijk om anderen de schuld te geven, de machtselite bijvoorbeeld, van alles wat er mis is met onze wereld. Maar uiteindelijk zijn we hier allemaal medescheppers.

We spelen allemaal een rol in alles wat er gebeurt. Wanneer we bereid zijn binnen in onszelf te kijken bij het zoeken naar de reden waarom de dingen niet zijn zoals we zouden willen, kunnen we een groot verschil maken. Door te werken aan het transformeren van angst en haat in onszelf, kunnen we een betekenisvolle rol spelen in het tot stand brengen van meer liefde en bekrachtiging, niet alleen in onze eigen levens, maar in de hele wereld. Ik ben volledig toegewijd om zoveel mogelijk van mezelf te houden, mezelf zoveel mogelijk te genezen, en mezelf zoveel mogelijk te versterken, en hetzelfde te doen voor alle andere mensen op deze Aarde. Ik nodig je uit om hierin met me mee te gaan, op de manier die het beste aanvoelt voor jou.

Het Internet-Een krachtige informatiebron
Dus er is sprake van buitenaardse interventie door de hele geschiedenis van de mensheid heen, met een sterk toegenomen contact gedurende de afgelopen 50 jaar. Tientallen jaren lang zijn er grote doofpotschandalen geweest rondom energie, oorlogen, drugs en de berichtgeving hierover. Al deze informatie is zorgvuldig onderdrukt op allerlei verschillende manieren, en om allerlei verschillende redenen. Maar met de opkomst van Internet is de informatiestroom met betrekking tot deze schandalen een stuk moeilijker te controleren.

De machthebbers zijn zich terdege bewust van de macht van Internet. Ze hebben een zeer goed ontwikkelde desinformatiecampagne lopen via een groot aantal websites en andere bronnen met als doel onderzoekers op een dwaalspoor te zetten. Dat is waarom WantToKnow.info zorgvuldig focust op informatie die geverifieerd kan worden, en die afkomstig is van betrouwbare bronnen. Als mensen de moeite nemen om wat ze op Internet vinden te verifiëren en te bevestigen, dan kunnen ze nu zelf onderzoeken en ontdekken wat er echt in de wereld gebeurt. Dit is nog een andere reden waarom ik erg optimistisch over de toekomst ben.

Does Anybody Want to Know?
denial2Uit dit alles is het wel duidelijk dat mijn wereldbeeld vanaf 2001 radicaal veranderd is. Daarvoor was ik er absoluut van overtuigd dat er geen echt grote doofpotschandalen waren. Toen ik er eenmaal achterkwam wat er echt aan de hand was, wilde ik deze informatie graag met mijn vrienden delen. Maar tot mijn grote verrassing, wilden de meesten van mijn vrienden er niets over horen. Omdat bijna alles wat ik ontdekt had gebaseerd was op solide, verifieerbaar bewijs, nam ik aan dat anderen bezorgd en gefascineerd zouden zijn. Ik had het mis. Ik kwam erachter dat maar weinig van zelfs mijn beste vrienden echt iets te weten wilden komen dat hun comfortabele beeld van de werkelijkheid zou verstoren.

Maar tot mijn grote verrassing, wilden de meesten van mijn vrienden er niets over horen. Omdat bijna alles wat ik ontdekt had gebaseerd was op solide, verifieerbaar bewijs, nam ik aan dat anderen bezorgd en gefascineerd zouden zijn. Ik had het mis

Het is me nu heel duidelijk dat de meeste mensen niet bereid zijn om hun gevestigde wereldbeeld zo gemakkelijk los te laten. Voor de meeste mensen kan het bedreigend aanvoelen dat ze massaal misleid zijn. Ik heb geleerd dat ik flexibeler dan de meeste mensen ben in het veranderen van zelfs diepe overtuigingen, wanneer ik geconfronteerd word met bewijzen die aantonen dat deze overtuigingen niet kloppen. Ik moedig mensen nu aan om te ontdekken hoe ze een opener geest kunnen ontwikkelen en een meer flexibele intelligentie, als ze een betekenisvolle rol willen spelen in de transformatie van onze planeet.

Ik heb ook ontdekt dat erg weinig mensen echt betrokken zijn bij wat het beste voor ons allemaal is. Weinigen zijn echt geïnteresseerd om bewust in die richting op te schuiven. Bij het tegenkomen van nieuwe vrienden, verwacht ik over het algemeen niet dat mensen in dit alles geïnteresseerd zijn, hoewel ik wel bijna altijd een balletje opgooi, voor het geval dat. Ik voel niet de behoefte om anderen te pushen om ook maar iets te geloven. Maar ik hou ervan om over de doofpotschandalen te praten, en over de transformatiebewegingen die zich over de planeet verspreiden, met de weinigen die echt openstaan, en speciaal met diegenen die hier al eerder van op de hoogte waren dan ikzelf.

Ik betwijfel of we de Aarde zullen vernietigen
Gelukkig kom ik, hoe meer ik mezelf voor dit alles openstel, overal ter wereld steeds meer mensen tegen, die mijn toewijding en verlangen om te weten wat er echt gebeurt delen, ongeacht hoe ernstig dat ook mag zijn. Het is geweldig om contact te hebben met moedige mensen die hun nek uitsteken, niet alleen in de VS, maar ook in Nederland, Australië, Nieuw Zeeland, Duitsland, en vele andere landen. Ongeacht hoeveel of hoe weinig vrienden mij steunen, ben ik enthousiast over het vinden van zoveel kennis. Ik wil echt weten wat er in de wereld speelt, zodat ik nog effectiever kan zijn in het promoten van transformatie.

Ik ben me ervan bewust dat sommigen binnen de machtselite ons in de richting van een Derde Wereldoorlog willen sturen. En daar heb ik vrede mee. Zelfs als we in het allerergste geval de hele planeet verwoesten, weet ik dat dit simpelweg zou betekenen dat al onze zielen ergens anders heen zouden gaan om opnieuw te leren dat liefde de weg naar heelheid is. Maar ik betwijfel ten zeerste of we de Aarde zullen vernietigen. Ik ben eigenlijk ongelooflijk optimistisch, maar ik houd tegelijkertijd met alles rekening. Op grond van mijn geloof in de goddelijke verbondenheid van al het leven, vertrouw ik er volledig op dat datgene wat het beste is voor iedereen, altijd gebeurt.

Geen Angst. Dit is waarom ik hier ben!
Het is opmerkelijk dat ik me nauwelijks bang heb gevoeld, zelfs niet bij de meest verschrikkelijke activiteiten die ik te weten kwam. De reden hiervoor is dat het me, voor het eerst in mijn leven, heel erg duidelijk is waarom ik hier ben. Ik ben hier omdat dit een unieke tijd is waarin vele zielen op de planeet uit hun halfslaap ontwaken, en een keuze krijgen voorgelegd. Nu we aan dit alles blootgesteld zijn, hebben we de keuze om weer verder te slapen en ons naar onprettige oorden te laten leiden, of om wakker te worden en samen te komen voor het creëren van een prachtig nieuw paradigma gebaseerd op liefde en samenwerking. Het is me heel duidelijk dat ik hier ben, samen met vele anderen, om alle mensen op deze planeet uit te nodigen om nu te kiezen voor een nieuw paradigma, en dit samen tot stand te brengen.

aardeIk ben helemaal opgetogen en enthousiast dat ik mijn rol speel in het transformeren van deze planeet in een plaats van liefde, genezing en kracht voor iedereen. In de jaren sinds ik al deze grote doofpotschandalen te weten kwam, is het me volkomen duidelijk geworden dat ik hier niet alleen ben geroepen om mensen uit te nodigen om wakker te worden, maar ook om mee te helpen aan de verspreiding van liefde en bekrachtiging naar iedereen die daar open voor staat. Wat een vreugdevolle missie om te hebben, ongeacht wat er in de toekomst gebeurt.

Ik ben erg opgetogen over het uitnodigen van iedereen die ik tegenkom om mee te werken aan het transformeren van angst in liefde, aan het veranderen van een slachtoffermentaliteit in het worden van krachtige scheppers in onze levens, aan het ontwikkelen en verfijnen van onze doelen en intenties in het leven, en aan het leren zien van alle wezens als goddelijk . Wat een fantastische missie om te hebben! En ik werk ook nog samen met veel mooie, moedige zielen die net zo opgetogen zijn over dit werk! Hoe geweldig is dat!!!

Ik ben er nu klaar voor en opgetogen over om veel minder tijd te besteden aan het onderzoeken van doofpotschandalen, en mijn energie steeds meer te richten op het creëren van een nieuw paradigma van liefde, genezing en kracht voor iedereen.

Een blik op net nieuwe paradigma
Nu ik de laatste jaren bijna fulltime onderzoek heb gedaan naar grote doofpotschandalen, heb ik het gevoel dat ik een aardige kijk heb op het grotere plaatje. Ik zie de plannen van de machthebbers, maar ik geef me ook over aan het grotere goddelijke plan van Al Wat Is. De kennis die ik vergaard heb heeft me geholpen om te beseffen wie ik ben en wat ik hier aan het doen ben. Ik ben er nu klaar voor en opgetogen over om veel minder tijd te besteden aan het onderzoeken van doofpotschandalen, en mijn energie steeds meer te richten op het creëren van een nieuw paradigma van liefde, genezing en kracht voor iedereen. Ik sta versteld van alle transformatie die in mijn eigen leven plaatsvindt, en in de wereld om me heen!

Als je het gevoel hebt dat het je roeping is om deel uit te maken van het wereldwijde transformatieteam, dan hebben we hier een inspirerende website speciaal voor jou. Als we samen werken om bruggen te bouwen naar een nieuw paradigma voor onze wereld, maken we de weg vrij voor onze planeet om zich aan te sluiten bij de galactische federatie, en maken we het voor de mensheid mogelijk om zich aan te sluiten bij de galactische familie die  geduldig en vol liefde op ons wacht. Het is een opwindende tijd om in te leven, en een voorrecht om in dienst van iedereen te staan. Bedankt dat je dit allemaal wilde weten, en bedankt voor de samenwerking voor een betere toekomst voor ons allemaal!


Voor enkele andere uitstekende samenvattingen over het grote plaatje van het leven op Aarde, klik hier [http://www.wanttoknow.info/bestsummaries]
Voor mijn persoonlijke favoriete spirituele teksten over de diepere redenen achter alles, klik
hier [http://www.wanttoknow.info/divinewisdomunderstanding]
Voor een 80 minuten durende toespraak over wereldwijde transformatie en de zin van het leven die ik gegeven heb, klik
hier
Voor een overzicht van, naar mijn idee, het meest inspirerende en transformatieve materiaal voorhanden, klik hier [http://www.weboflove.org/mostinspiringtransformational],


Noot: WantToKnow.info is van mening dat het belangrijk is om de verontrustende informatie over cover-ups aan te vullen met inspirerende teksten die oproepen om het beste uit onszelf te halen, en samen te werken voor positieve verandering. Neem een kijkje in ons Inspiratiecentrum voor een overvloed aan inspirerend materiaal: http://www.WantToKnow.info/inspirational Zie ons archief van onthullende nieuwsartikelen: http://www.WantToKnow.info/indexnewsarticles.

Ontdek deze inspirerende websites, gecoördineerd door het non-profit PEERS network:
http://www.momentoflove.org -Iedereen in de wereld heeft een hart
http://www.WantToKnow.info -Betrouwbare, verifieerbare informatie over grote doofpotschandalen
http://www.inspiringcommunity.org -Een Global Community bouwen voor iedereen
http://www.weboflove.org -Versterk het Netwerk van Liefde dat ons allemaal verbindt
Educatieve websites die transformatie door middel van informatie en inspiratie promoten.

Om dit bericht te beantwoorden, ga naar Contact.
Om je aan te melden of af te melden voor onze mailinglist, stuur een mail naar info@wanttoknow.nl

6 gedachten over “Ex-presidentiële tolk Fred Burks over wat er nu ECHT aan de hand is

 1. ben het helemaal met de noot eens bewustzijn oke maar laten we niet de focus alleen maar op de ellende leggen en in plaats daarvan doorzien en ook loslaten

  al die gedachte energie gaat ergens heen en vind weer weerklank en roept wederom dergelijke reacties uit en zo blijven we maar in die cirkel zitten dat is het hele spel wat gespeeld word tijd om eruit te stappen en in je eigen kracht te gaan staan en stoppen deze stucturen van voedsel in de vorm van energie te voorzien

  verdeel en heers is het motto maar dat doorzien geeft jou de mogelijkheid met liefde te werken ook voor hen voor iedereen

  christusbewustzijn we hebben het allemaal in ons

  onderschat niet de kracht die hierin zit en logischerwijs is het omgedraaid ook zo aan jou de keuze

  wat voed jij?

 2. helemaal eens Peter, maar er zit natuurlijk wel een controverse in..! Het wéten van dit soort zaken, legt vaak de basis van verder bewust-zijn. Het bewust-zijn kan dan een focus krijgen op de zaken die essentieel zijn om je Senang te voelen. En dat zijn inderdaad niet de stinkende zaken, die er in de eerste plaats voor zorgden, dat je je bewust(er) werd..
  Mooi niewaar?

 3. Qoute:
  Toen onze planeet verder evolueerde, en uiteindelijk nucleaire capaciteiten ontwikkelde in WOII, begonnen veel buitenaardse soorten veel meer aandacht te besteden aan wat er zich afspeelde op Aarde.
  Einde quote

  ff googlen en het blijkt dat ufo’s van alle tijden zijn.

  Quote:
  Omdat WantToKnow.info zich beperkt tot informatie die zeer betrouwbaar is …
  Einde Quote

  Jaha, CO2 zorgt voor de opwarming van de aarde en dat doet de mens?!
  http://www.wanttoknow.info/globalwarmingmediaarticles

  En gaat ie weer: Vooral niet bang zijn/bang zijn…

  Ik heb toch maar de vrijheid genomen om ook hier vooral in mijn eigen weten te gaan staan en weer eens lastig te zijn.

  En super grappig: Vermijd diegenen die beweren dat zij toegang hebben tot geheimen. De waarheid is niet verborgen, het gebeurt pal voor je neus.
  http://www.wanttoknow.nl/overige/ufos-de-waarheid-is-niet-verborgen/
  Vooral omdat het samen met dit artikel bij jullie op het net kwam.

 4. @Droppie.

  UFO’s zijn er ook volgens mij altijd geweest, tot duizenden en 100-duizenden jaren terug.

  Het gaat er in dit artikel om dat HET kontakt, waaruit nieuwe technologien vloeiden zoals IC’s lasers etc., bepalend is geweest tot het creeeren van geheime genoodschappen om te controleren over aarde.
  Ook ten tijde hiervan, heeft de USA kontakt gehad met de vredelievende en zeer ver geevolueerde andere buitenaardsen, maar dat kontakt hadden ze afgeslagen!
  USA koos bewust voor technologie dat inzetbaar was om de Russen te kunnen verslaan. Dus ze kozen voor het militaire.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.