Advertentie

Merk jij ook invloed van de hogere resonanties…?


x
X
Merk jij ook invloed van de hogere resonanties…?

2022 © WantToKnow.nl/be

x

De aarde is aan het stijgen in frequentie en dit kan worden aangegeven door de huidige, meetbare Shumann Resonantie. In de afgelopen tien jaar of zo, heeft de aarde langzaam haar trillingsniveau verhoogd, wat iedereen op deze planeet zal beïnvloeden, niemand uitgezonderd. Ofwel zal het trillingsniveau voor iedereen afzonderlijk stijgen, ofwel zal er een massa-evolutie in bewustzijn plaatsvinden die de aardse golf naar een hogere dimensie zal volgen. Onze huidige derde dimensionale status verandert naar een 4de en 5de dimensionale frequentie, die overigens niet door iedereen bewúst zal worden ervaren..

Degenen die dat niet doen, zullen het uiteindelijk op hun tijd en op hun manier doen. Voor degenen die zich hiervan bewust zijn, is het het beste om het te voelen en gewoon te laten gebeuren en het los te laten. Er zal een toename van emotionele onevenwichtigheden optreden, omdat deze naar de oppervlakte kruipen om de oude geloofssystemen bloot te leggen die we zo lang in ons leven in stand hebben gehouden.

Een evolutie van bewustzijn is een verandering in bewustzijn en hoe we denken, handelen en de wereld waarnemen. Wanneer we ons bewustzijn veranderen, veranderen we ook de wereld om ons heen en hoe we daarin onze ‘rollen willen spelen’.. De oude geloofssystemen breken af en er ontstaan nieuwe, vooral ook doordat het oude geloofssysteem ons nu niet meer dienen, zoals ze dat vroeger wel deden.

Kijk naar de al decennialang durende processen van ontkerkelijking en de oprechte zoektocht naar innerlijke bewust-wording. Maar wat wij hier schrijven, is natuurlijk ook bij ‘de krachten achter de schermen’ bekend. Kortom, deze systemen veranderen niet, het is ONS BEWUST-ZIJN, dat voelt dat er diepere gronden/fundamenten zijn, waarmee we ons dienen en kunnen verbinden.

Dwarsbomen van deze processen
We worden als mensheid ‘aangepakt’ op onze vrijheid, onze bewegingsvrijheid tot onze vrijheid van meningsuiting. Alles onder het motto, dat wereldwijd de veiligheid verhoogt dient te worden. En dat er telkens nieuw, beperkend beleid en procedures worden geïmplementeerd om de massa’s gebonden te houden, via ANGST aan lagere trillingsfrequenties.

Naarmate de aarde en iedereen in een hogere frequentie trilt, breidt het bewustzijnsniveau van ons allemaal zich uit en realiseren we ons dat onze geloofssystemen, continue worden getoetst en dat de oude geen stand meer zullen houden. Want het leven draait om uitbreiding in geest, bewustzijn en bewustwording om nieuwe dingen te ontdekken en onszelf beter te begrijpen in dit bestaan.

Wanneer dat diep creatieve proces-vanuit-de-bron tot stilstand komt, is er geen leven meer aan de gang. Het voortduren van kennis en het begrijpen van het universum en elkaar als ÉÉN bewustzijn, is van cruciaal belang voor de evolutie van onszelf en onze plaats in het oneindige universum. Het zijn intelligente levensvormen, die zich inspannen, om ons als mensheid de ‘duwtjes in de rug’ te geven, die we kennelijk nodig hebben, om er met ‘onze koppies bij te blijven’…

De energetische stappen van mei 2022..
De energieën die uit de ruimte onze Aarde overspoelen, houden de laatste weken niet op met stijgen, het bewijs hiervan is de toename van de trillingssnelheid van de Aarde (TVT) die onvoorstelbare waarden bereikt in de orde van 1.400.000 UB. (zie grafieken) Afgelopen weekend vond er een krachtige maansverduistering plaats, in de nacht van afgelopen 15 op 16 mei. Afgelopen december werden er echter ook krachtige stijgingen in de TVT gegenereerd.

Het lijkt erop dat deze periode ook overeenkomt met de conjunctie van christelijke en boeddhistische energieën. Aan het begin van zondag 15 mei begon deze actuele stijging… om enkele dagen later 1.500.000 UB te bereiken, een enorme stijging van zo’n 7% (+100.000 UB) enne.. dat is nog maar het begin… Dit duwtje zal meer dan één door elkaar schudden betekenen… Maar het zijn alleen maar goede energieën die ons zullen pushen om onze vibratie en dus ons bewustzijn te verhogen… OP weg naar meer verdraagzaamheid en compassie. (Klik op deze afbeelding voor vergroting!)

De oude trillingsfrequentie van de Aarde was 6.500 BU in de jaren 1980 en waarschijnlijk gedurende duizenden (miljoenen?) jaren daarvoor..! Deze trillingsgraad van de Aarde en van de Mensheid hebben een ongekende evolutie doorgemaakt sinds de jaren 80-90. Maar vooral sinds 15 juli 2021, de datum van de opening van het Portaal van Licht. Dit proces markeert een nieuwe fase in de ascentie van het hele universum en dus ook van de Aarde. Het is daarom wenselijk om ze met vreugde te verwelkomen… maar ook om tijd voor zichzelf te nemen om na te denken, te mediteren en te bidden. Hoe dan ook, deze opleving zal waarschijnlijk slechts tijdelijk zijn. De energieën zullen waarschijnlijk binnenkort weer naar hun vorige waarde/niveau van 1,4 miljoen BU terugkeren.

Tekenen van Geestelijk Ontwaken
Steeds meer mensen worden spiritueel wakker in deze wereld en zij weten niet wat er in hen of om hen heen gebeurt. Onze menselijke beschaving is in een periode gekomen waarin nieuwe energieën hun intrede doen in ons leven en ons transformeren in nieuwe wezens. Het trillingsniveau van de planeet wordt steeds hoger en er zijn symptomen hiervan die ik vandaag met jullie kan verduidelijken. Omdat deze nieuwe frequenties en energieën hun weg vinden, voelen mensen de volgende symptomen die ik nu hieronder zal noemen.

 1. Angst: Als u uw lichaam en borstkas voelt aanspannen in uw leven zonder reden kan dit een indicatie zijn van een symptoom van verhoogde
 2. Stress: Stress in je dagelijks leven die zonder enige reden gerelateerd kan zijn aan werk, familie of wat dan ook. Rust of meditatie kan dit verlichten.
 3. Slapeloosheid: Je slaappatronen veranderen en je wordt ’s morgens wakker met meer energie.
 4. Bezorgdheid/Vrees: Gevoelens van bezorgdheid of angst zonder reden in je leven. Ook dit zal mettertijd overgaan als de nieuwe energieën hun weg vinden en geblokkeerde emoties loslaten die te lang in je hebben gezeten.
 5. Tintelend gevoel: Waarschijnlijk een gevoel rond je hoofdhuid als de kruinchakra zich begint te openen en het bewustzijn van alles wat is toeneemt in je wezen.
 6. Emotioneel: Je kunt je eenzaam, verdrietig, gelukkig, boos of zelfs depressief voelen. Ook dit zal mettertijd overgaan.
 7. Eetgewoonten: Ze worden gezonder door minder fast food te eten en misschien sap te gaan drinken. Voedingsmiddelen die gluten- en MSG-vrij zijn, zijn hier meestal een indicator van.
 8. Intuïtie: Het begint zich te openen met de opening van het 3e oog dat zich tussen je ogen op je voorhoofd bevindt.
 9. Eenheid: Een gevoel van eenheid met alles wat is en het zien van de wereld in een veel ander licht, terwijl het tonen van mededogen en de uitdrukking van geluk wanneer onder anderen.
 10. Nieuwe manier van denken: Je zult oude geloofssystemen en denkpatronen loslaten die je vasthouden aan een beperkende ervaring.

* * *

Tom Kenyon met echtgenote Judy Sion

x

Het fenomeen FREQUENTIE-STIJGING
bezien vanuit een volledig andere bron,
de Hathors, via medium Tom Kenyon

x

Hier op de site vind je verschillende artikelen over het fenomeen Tom Kenyon; een zeer bescheiden man, met een uiterst gevoelig karakter. Kijk naar de foto hierboven en je zult -zoals popster Kate Bush ooit zong- de ‘child in his eyes’ ontwaren. Tom Kenyon is een duizendpoot, maar vooral gespecialiseerd in frequentionele ontwikkelingen die bewustzijnsgroei stimuleren. Je weet dat frequenties de essentie zijn van ons bestaan.
Dat deze fysieke wereld niets anders is, dan een ‘vertraagde’ frequentie, waardoor materie ‘ontstaat’.. Tom Kenyon is met zijn stem in staat, uitermate diepe, emotionele patronen te creëren, voor een deel ‘ingegeven’ door liefdevolle bronnen buiten hem.

De channelingen die hij doet met een ‘volk’ dat de ‘Hathors’ wordt genoemd is fascinerend. Vooral omdat deze Hathors in Egypte al werden vereerd als begeleiders van het Aardse proces, dat de mens ondergaat. Een volk van ‘elders’, laten we het zo noemen, dat onze evolutie herkent en erkent, en ons terzijde wil staan, bij het ontwikkelen van het collectieve bewustzijn op Aarde. Dit is wat op zijn site, Tom Kenyon vertelt over deze Hathors:

Wie zijn de Hathors?
De Hathors vertellen dat ze een groep interdimensionale, intergalactische wezens zijn, die verbonden waren met het oude Egypte via de tempels van de Godin Hathor, evenals met verschillende andere culturen uit de pre-historie. Eind jaren ’80 werd ik door hen ‘gecontacteerd’ tijdens een meditatie, en zij begonnen mij te instrueren over de vibrerende aard van de kosmos, het gebruik van heilige geometrie als middel om de hersenprestaties te stimuleren, en over het gebruik van geluid om psycho-spirituele ervaringen te activeren.

Hoewel ik geïntrigeerd was door de informatie, voelde ik me op dat moment ongemakkelijk bij hun zelf-omschreven oorsprong. Ik was tenslotte een praktiserend psychotherapeut en betrokken bij hersenonderzoek in die tijd. Kortom, ik was een rationalist. En deze wezens – wie ze ook waren en waar ze ook vandaan kwamen – pasten niet in mijn toenmalige visie op de werkelijkheid.

De Hathor-tempel in Egypte. De Hathors vertegenwoordigen de Shekinah, de vrouwelijke kracht die dualiteit naar harmonieuze Eenheid voert, de fragmenten van het Zelf bijeen brengt.

In de bijna twintig jaar sinds het eerste contact heb ik hun ‘innerlijke technologieën’ vele malen uitgeprobeerd en getest, en ik heb zowel hun methoden als hun perspectieven altijd verhelderend gevonden. Hoewel de Hathors informatie aanbieden in de vorm van taal, is hun voornaamste manier van communiceren via katalytische geluidspatronen. Deze klanken worden ‘gekanaliseerd’ via mijn stem tijdens ‘klankmeditaties’, die ik vaak aanbied tijdens workshops en retraites.

Persoonlijk vind ik het interessant dat mijn stembereik is uitgebreid (samen met mijn geest, zou ik kunnen toevoegen) in de jaren dat ik met hen heb gewerkt. Toen ik begon, had ik een bereik van bijna drie octaven; nu is het iets minder dan vier. Dit uitgebreide stembereik komt alleen voor als ik daadwerkelijk geluid uit andere dimensies kanaliseer. In het Hathor-materiaal, een boek dat ik samen met Virginia Essene schreef, stellen zij zich als volgt voor:

‘Wij zijn de Hathors. Wij komen in liefde en met het klinken van een nieuwe droomwerkelijkheid voor jullie aarde. Als jullie klaar zijn om de nieuwe wereld te bouwen, nodigen wij jullie uit om met ons mee te gaan op een reis van de geest en het hart. Wij zijn jullie oudere broeders en zusters.

Wij zijn bij jullie geweest gedurende een zeer lange periode van jullie evolutie op deze planeet. Wij waren bij jullie in het verleden – zelfs in de vergeten dagen voordat enig spoor van ons bekend is in jullie huidige geschreven geschiedenis. Onze eigen aard is energetisch en interdimensionaal. Wij kwamen oorspronkelijk uit een ander universum via Sirius, dat een portaal is naar jullie Universum, en vanuit Sirius gingen wij uiteindelijk door naar jullie zonnestelsel en de etherische rijken van Venus.

In het verleden hebben wij specifiek gewerkt met en via de Hator vruchtbaarheidsgodin van het oude Egypte. Wij hebben ook contact gemaakt met Tibetaanse lama’s in de beginperiode van het Tibetaans Boeddhisme. Hoewel wij hebben samengewerkt met enkele van de eerste culturen van de Aarde, zijn wij een intergalactische beschaving met buitenposten die zich uitstrekken over delen van jullie bekende Universum en daarbuiten.

Wij zijn wat jullie ‘een opgestegen beschaving’ zouden kunnen noemen – een groep wezens die op een specifiek trillingsveld bestaan, net zoals jullie een energiesignatuur hebben. Het is gewoon dat wij sneller vibreren dan jullie. Niettemin zijn wij allen deel van het mysterie, deel van de liefde die het hele universum bijeenhoudt en bindt. Wij zijn gegroeid zoals jullie zijn gegroeid, opstijgend naar de Ene Bron van alles wat is.
Wij zijn gegroeid in vreugde en door verdriet, net als jullie. Wij zijn, in termen van uitgestrektheid, een beetje hoger op de spiraal van bewustzijn en bewustzijn dan jullie; daarom kunnen wij jullie aanbieden wat wij hebben geleerd als vrienden, mentoren en medereizigers op het pad dat terugleidt naar de herinnering aan Al Dat Is.

Wij zijn geen verlossers; wij zijn niet messiaans. We willen duidelijk uit die projectie stappen, zodat de lezer begrijpt dat we gewoon oudere broeders en zusters zijn die ons begrip en wat we geleerd hebben aanbieden. Je kunt het nemen of laten, maar we bieden het vrij aan. In ons begrip is het geloof dat verschillende buitenaardse intelligenties je zullen redden, slechts een projectie van menselijk onbewustzijn. De hoop dat iemand of iets je zal redden, dat je geen veranderingen in jezelf hoeft aan te brengen, dat je niet verantwoordelijk hoeft te zijn, is onrealistisch.

Het geloof dat je in patronen van lethargie en onbewustheid kunt blijven, en dan iets kunt nemen of iets kunt laten geven dat je zal transformeren zonder enige inspanning van jouw kant, is pure dwaasheid. Het zal niet gebeuren. Nu, er kunnen buitenaardse intelligenties zijn die landen, want zij bestaan zeker, maar die mensen die op anderen rekenen om hun ascentie en verheffing te brengen zonder enig werk van hun kant, zullen zeer teleurgesteld worden.

Opstijging is een proces van zelfbewustzijn en meesterschap op alle niveaus en het vereist dat al die niveaus van iemands bestaan naar boven worden gebracht. Dat is hoe wij het zien en dat is hoe wij het al duizenden jaren doen.’

x

* * *

Hathor-doorgeving 16 mei 2022:

U en uw Aarde ondergaan enorme transformaties,
samen met al haar voelende wezens.

Jullie zijn duidelijk de ‘Zesde periode Massa-uitsterven’ ingegaan. En de relatieve stabiliteit van het Holoceen tijdperk heeft plaatsgemaakt voor het Antropoceen (d.w.z. door de mens veroorzaakte veranderingen in het ecosysteem). De toenemende instabiliteit van het ecosysteem zal abnormale weerpatronen blijven voortbrengen. En de toegenomen opwarming van de aarde zal een te grote belasting vormen voor al het biologische leven. De fundamenten van het leven zelf, de enorme complexe netwerken van botanische levensvormen, worden tot op hun breekpunt onder druk gezet en zullen dat blijven doen.

Er zijn veel afbeeldingen bewaard gebleven in de Hator-tempels

Dit zal uiteraard onheilspellende gevolgen hebben voor de landbouw. Maar botanische stress omvat niet alleen plantvormen die je eet of aan je beesten voert, maar ook andere land- en waterplanten die onmisbaar zijn voor het overleven van de meeste diersoorten. Uitsterven is al eerder gebeurd bij levensvormen op jullie planeet, maar in dit geval is het veroorzaakt door menselijke activiteit. Voor alle duidelijkheid, met massa-uitsterving bedoelen we niet de uitroeiing van alle levensvormen.

We doelen eerder op de grote waarschijnlijkheid dat alle soorten nadelige gevolgen zullen ondervinden en dat veel van deze soorten (maar niet allemaal) zullen uitsterven. Als wij de waarschijnlijke tijdlijn van uw planeet vanuit ons perspectief bekijken, voorspellen wij dat de mensheid als geheel zal overleven, maar dat een massaal verlies van mensenlevens onvermijdelijk zal zijn (tenzij er op een snelle en effectieve manier een wonder van internationale samenwerking tot stand komt).

Vanuit het standpunt van hogere dimensies en zeker vanuit ons standpunt als lichtwezens, is het doel van menselijk leven niet biologisch overleven. Integendeel, het menselijk leven biedt een unieke niche binnen het Multiversum om zich snel spiritueel te ontwikkelen door het kruispunt van tijd en ruimte te ervaren waarbij men rechtstreeks de dynamische flux van de kosmos waarneemt.

Deze hyperstaat van voortdurende verandering binnen de kosmos is niets minder dan de eeuwige transformaties van energie-in-licht-in-materie en dan weer terug, als een oneindige Mobius-strook die in zichzelf terugdraait als een slang die zijn staart inslikt. Van een afstand is deze dans van het bestaan prachtig om te zien. Maar als je er middenin zit, kan het iets heel anders zijn – tamelijk beangstigend zelfs, tenzij je geleerd hebt om te verblijven in een staat van bewustzijn die alle verschijnselen overstijgt.

De druk op een belichaamd wezen (vooral nu) is immens. En hoewel deze metafoor grenst aan een cliché, is hij niettemin geldig. Een mens lijkt veel op een klomp steenkool. En net als steenkool, wanneer druk wordt uitgeoefend op de psyche van een mens, zal hij of zij ofwel versplinteren ofwel worden getransformeerd in een diamant. Terwijl u dieper de 21e eeuw ingaat met alle technologische vooruitgang van dien, wordt u tegelijkertijd geconfronteerd met groeiend bewijs voor de zesde massa-extinctie.

Hoe vreemd en ironisch!
Het is zeker mogelijk (en zelfs waarschijnlijk) dat zeer creatieve individuen en groepen van gedachtenstammen (een verzameling van personen die dezelfde perspectieven en passies delen) nieuwe technologieën zullen creëren die zullen helpen om veel van de verwoestende effecten van de Zesde Massale Uitsterving te verzachten. Vanuit een praktisch standpunt is dit wat nodig is. En we zien dit zich op verrassende manieren ontvouwen nu de mensheid wakker wordt voor haar existentiële dilemma.

Deze tijd in de geschiedenis van de mensheid, hoewel beladen met ernstige moeilijkheden, hoeft niet het einde van de geschiedenis van de mensheid te betekenen, maar kan juist een nieuwe renaissance van creativiteit en samenwerking inluiden als de mensheid de gelegenheid te baat neemt en de uitdagingen frontaal aanpakt. Ondanks zichzelf beschikt de mensheid inderdaad over een enorme reserve aan creativiteit en aanpassingsvermogen onder stress.

Een sleutel tot floreren onder druk is de kunst om zowel je uiterlijke bewustzijn (wat er werkelijk om je heen gebeurt) als je innerlijke bewustzijn (wat je in je bewustzijn vasthoudt – d.w.z. je gedachten-creatie-patronen, de emotionele patronen die je in jezelf creëert en hoe je deze projecteert in je ‘externe omgeving’) te vergroten. We zetten de woorden ‘externe omgeving’ hierbij tussen aanhalingstekens, omdat er vanuit ons perspectief geen echt innerlijk-versus-uiterlijk is. Je waargenomen uiterlijke werkelijkheid is in feite een projectie en een magische weergave van energie-licht-materie die voortkomt uit de diepste niveaus van je eigen bewustzijn.

De klankmeditatie

De Grot van Altruin’

Nu…Er zijn ontelbare manieren om je bewustzijn te vergroten.
En met verhoogd bewustzijn (zowel uiterlijk bewustzijn als innerlijk bewustzijn) kun je grootse dingen bereiken.  We hebben in het verleden verschillende manieren aangeboden om vele soorten van innerlijk bewustzijn te bereiken. En we verwijzen je graag naar de Archieven om erover te lezen, waarvan vele het gebruik van geluid omvatten – want wij zijn Sound Crafters die geluid en vibratie gebruiken met het doel positieve resultaten te bewerkstelligen.

In dit bericht delen we een nieuwe klankmeditatie voor het bereiken van een verhoogd innerlijk bewustzijn, terwijl je energetisch herstel krijgt door de stroom van subtiele lichtenergieën. Wij noemen deze klankmeditatie De Grot van Altruin, wat een soort woordspeling is als in Al-True-In. Het klankveld duurt slechts 11 minuten, maar in deze korte tijd kan het je bewustzijn diepgaand veranderen en een enorme wereld van magische transformaties voor je openen. (HIER)

Er zijn een paar elementen waarmee je rekening moet houden als je de Grot van Altruin betreedt. Het geluidsveld is een roterende akoestische draaikolk die je bewustzijn zal veranderen als je je ontspannen aandacht richt op de geluiden zelf. Wanneer je geest eenvoudig en zachtjes afdwaalt, breng dan je aandacht terug naar de voortdurend veranderende architectuur van de geluidspatronen. Een dieper niveau van healing en transformatie is beschikbaar voor je als je naar de klanken luistert terwijl je rust in de Grot van Altruin, die je creëert in de denkbeeldige gebieden van je geest.

Stel je voor en voel dat je in een prachtige ruime grot bent. De muren zijn van lapis lazuli, een diep donker blauw. En verspreid over de muren, het plafond en de vloer van de grot liggen ontelbare kostbare juwelen, halfedelstenen en ‘wensvervullende edelstenen’. Deze laatste soort zijn niet te vinden in je 3D werkelijkheid, maar bevinden zich in de subtiele rijken van licht. Met de term ‘Wensvervullende Edelstenen’ bedoelen we niet dat ze je alledaagse wensen vervullen. Hun emanaties brengen eerder je hogere eigenschappen en kwaliteiten naar voren.

Het zijn deze hogere aspecten van jullie aard die naar voren moeten worden gebracht voor jullie eigen welzijn en voor het welzijn van alle wezens, inclusief het grote wezen – de Godin Gaia – die nu jullie hulp net zo hard nodig heeft als jullie haar hulp nodig hebben om te overleven en te gedijen. Al deze juwelen, halfedelstenen en edelstenen komen uit een andere tijdlijn dan de uwe. Ze zijn van een verre toekomstige Aarde die door de Grote beroering heen is, en haar ecologie is geheeld en hersteld met nieuwe trillingsrealiteiten in het mineralenrijk.

Wanneer je je aandacht richt op de klanken en ontspant in een zelfgecreëerde zintuiglijke ervaring van de Grot, zul je een krachtig transformerend veld van subtiele energie binnengaan. De mineralen die ingebed zijn in de lapis lazuli wanden van de Grot zullen dan spontaan, zonder enige inspanning van jouw kant, hun buitengewone helende en transformerende potenties op je projecteren.

Bevrijd jezelf van de malaise van het streven en het grijpen.
Probeer niet om iets te laten gebeuren. Probeer niet de subtiele energieën te sturen die vanuit de lichtrijken naar je toe stromen. Laat ze uit zichzelf naar je toe komen. Geef je over aan de kinderlijke onschuld van ontspannen nieuwsgierigheid. De Grot van Altruin is een multidimensionale oase voor herstel en een heiligdom voor het ontvangen van hoge trillingsenergieën. De energieën die van de Grot uitgaan kunnen je lichamelijk, mentaal, emotioneel en spiritueel verlevendigen. Rust in de Grot wanneer je de behoefte voelt aan diep herstel en magische transformatie.

Vanuit de diepste ruimte in onze collectieve harten en geesten sturen wij naar jullie – onze broeders en zusters die op dit moment aan de Aarde gebonden zijn – een veelzijdige edelsteen van helderwit lichtgevend licht. Deze edelsteen is niets minder dan het aangeboren heldere bewustzijn, dat, hoewel vaak verborgen door grijpen en streven, altijd aanwezig is in het hart/brein van alle wezens in het Multiversum. Het is tijd om wakker te worden en de buitengewone mogelijkheden te omarmen die zich op jullie planeet voordoen nu de Grote Godin Gaia verschuift naar nieuwe trillingsrealiteiten. En moge de Grot van Altruin een waar heiligdom voor jullie zijn.

De Hathors
15 mei 2022 | Orcas Eiland

* * *

Gedachten en waarnemingen bij dit bericht
door Tom Kenyon

Deze geluidsmeditatie kwam tot stand op een zeer onverwachte manier. Mijn Hathor-mentoren vertelden me rond middernacht dat ze wilden dat ik de studio inging om de Cave of Altruin-klankcodes op te nemen. Op dat moment bevonden we ons midden in een grote geomagnetische storm, veroorzaakt door een CME (Coronal Mass Ejection) van de zon. Ik installeerde het opnamesysteem en zei dat we midden in een zonnestorm zaten en dat er misschien technische problemen zouden zijn. Ze antwoordden onmiddellijk dat er geen technische problemen zouden zijn en dat we niet op onze hoede moesten zijn voor zonnevlammen, CME’s of geomagnetische stormen.

Ze zeiden verder, “de enige reden om bang te zijn voor zulke kosmische gebeurtenissen is als men probeert zich te verzetten tegen radicale uitbreidingen van het bewustzijn.” Verrassend genoeg waren er geen technische problemen met de opname, ondanks de voortdurende zonnestorm. Sinds we deze geluidsmeditatie hebben ontvangen, hebben Judi en ik er meerdere keren en onder verschillende omstandigheden (dat wil zeggen onze eigen emotionele stormen) mee gewerkt.

En ik heb een paar suggesties.Er zijn drie primaire elementen die deze meditatie laten werken.

Het eerste element zijn de geluidscodes zelf, die een draaiende akoestische draaikolk creëren. Dit verandert op zichzelf al het bewustzijn, en je kunt zeker gewoon naar de klanken luisteren en interdimensionaal reizen. Inderdaad, ik heb gemerkt dat deze tonale matrix zeer bevorderlijk is voor psycho-navigatie… uitzonderlijk zelfs.

Het tweede element dat deze meditatie doet werken is het creëren van een lichtgevende grot in het denkbeeldige rijk van je eigen bewustzijn.
De Hathors zijn heel duidelijk over de attributen van deze grot. Hij moet ruim zijn, afhankelijk van je persoonlijke voorkeur. De wanden van deze grot zijn lapis lazuli, een diep blauw…vergelijkbaar met de rand van de stratosfeer, voorbij waar onze atmosfeer de diepe ruimte ontmoet. De wanden van de grot zijn bezaaid met fonkelende juwelen en edelstenen die licht en geluid uitstralen.

Deze edelstenen en juwelen komen uit een andere tijdlijn dan die van onze huidige Aarde. Ze komen uit een verre toekomst waar de Aarde eindelijk door haar huidige aardverschuivingen heen is en het ecosysteem is geheeld. In deze nieuwe trillingsrealiteit is het mineralenrijk van de Aarde nieuw leven ingeblazen en zijn er nieuwe juwelen en edelstenen op onze planeet verschenen. Deze bezitten opmerkelijke helende en herstellende vermogens. En dit alles wordt voor jullie beschikbaar gesteld wanneer jullie de Grot binnengaan en er uitrusten.

Omdat de Grot van Altruin zich in de denkbeeldige wereld bevindt, kun je het zo comfortabel maken als je zelf wilt. Als het te klein is, maak het dan ruimer. Als het te groot voor je is, maak het dan kleiner. En als de vloer van de grot te ruw is, maak hem dan zachter of stel je zelfs voor dat je erboven zweeft. Ik heb nu vele malen met deze meditatie gewerkt en ik denk dat één van de opmerkingen van de Hathors bijzonder belangrijk is.

“Bevrijd jezelf van de malaise van het streven en het grijpen. Probeer niet om iets te laten gebeuren. Probeer niet de subtiele energieën te sturen die vanuit de lichtrijken naar je toe stromen. Laat ze uit zichzelf naar je toe komen. Geef je over aan de kinderlijke onschuld van ontspannen nieuwsgierigheid.”

Het helpt echt als we gewoon kunnen ontspannen in de grot en niet proberen om dingen te laten gebeuren. Met andere woorden, ga niet rommelen met de lichtstromen of probeer ze niet in je lichaam te sturen waar je denkt dat ze heen zouden moeten gaan… of ze op wat voor manier dan ook te beïnvloeden. Laat ze er gewoon zijn en wees nieuwsgierig. De Hathors gebruikten ook de term Wish-Fulfilling Gems (wensvervullende edelstenen), een idee dat voor sommige lezers nieuw kan zijn.

Het verwijst naar bepaalde soorten edelstenen die zeer metafysisch van aard zijn en niet gevonden kunnen worden op het aardse niveau van bestaan. Zij bevinden zich in de meest subtiele rijken van licht en zijn uitingen van puur bewustzijn. Zij vervullen geen wereldse wensen. Integendeel, zij verlevendigen verheven aspecten van je eigen aard en helpen je positieve eigenschappen tot uitdrukking te brengen, zowel in je eigen voordeel als in het voordeel van andere wezens. Met emanaties van de Wensvervullende Edelstenen op zich is niets te maken. Ze stromen je lichaam en geest binnen, net als alle heilzame emanaties die vanuit de lapis lazuli grot naar je toe zullen stromen.

Het derde en laatste element dat deze meditatie werkelijk effectief maakt is het luisteren naar de geluidscodes met je lichaam, niet alleen met je oren. Dit betekent simpelweg dat je de energie-uitstraling van de Grot moet laten voelen terwijl ze je lichaam omhult en doordringt. Wanneer je gedachten afdwalen, breng je gewoon je aandacht terug naar je lichaam en ontspan je in je uitademingen.

Als je bent zoals ik, zullen je gedachten vaak afdwalen. Dit is geen probleem, zolang je je aandacht rustig terugbrengt naar de taak die je te doen staat – ontspannen in de trillingsenergieën van de geluidscodes en toestaan dat ze je lichaam en geest omsluiten en binnendringen.

Alle drie de elementen zijn nodig als je ervoor kiest de meditatie te gebruiken voor de primaire reden waarom de Hathors hem creëerden – om je te helpen vibrationeel op te stappen naar wat er van je gevraagd wordt terwijl de Aarde zich door haar voortdurende transformatie kronkelt. Ik koos die metafoor van kronkelen, omdat dit de manier is waarop slangen hun huid afwerpen. En dat is wat de Aarde lijkt te doen vanuit vele gezichtspunten.

Het probleem is dat als we ons identificeren met de oude realiteiten (de oude huid), we onder veel meer stress en spanning zullen staan dan wanneer we ons identificeren met de nieuwe trillingsrealiteiten (de nieuwe huid) … hoewel het eerlijk gezegd voor velen van ons nog niet duidelijk is wat deze nieuwe trillingsrealiteiten precies zullen zijn. Jezus sprak over deze kwestie van nieuwe trillingsenergieën in een van zijn gelijkenissen toen hij zei dat je geen nieuwe wijn in oude huiden kunt gieten.

De oude huiden (de fysieke realiteit van onze lichamen) zijn niet toegerust om om te gaan met de intense toevloed van nieuwe kosmische energieën die onze planeet overspoelen. Velen van ons kraken onder de druk van te veel, te snel. Deze meditatie is, eerlijk gezegd, een middel voor jullie om een groot aantal weldadige en levensverbeterende energieën uit de hogere lichtrijken van bewustzijn naar je toe te halen. Het is een soort trillingsoase waar je steeds weer naar toe kunt gaan als je behoefte hebt aan diep herstel.

De oude huiden (de fysieke realiteit van onze lichamen) zijn niet toegerust om om te gaan met de intense toevloed van nieuwe kosmische energieën die onze planeet overspoelen. Velen van ons kraken onder de druk van te veel, te snel. Deze meditatie is, eerlijk gezegd, een middel voor jullie om een groot aantal weldadige en levensverbeterende energieën uit de hogere lichtrijken van bewustzijn naar je toe te halen. Het is een soort trillingsoase waar je steeds weer naar toe kunt gaan als je behoefte hebt aan diep herstel.

Degenen die bekend zijn met mijn andere opnames zullen misschien de basistrack voor De Grot van Altruin herkennen van De Aethos CD. De Athos is de collectieve naam die gegeven is aan de spirituele leraren van de Hathors, en zij stralen non-duale klankcodes uit. Hoewel het drone-geluid je misschien doet denken aan een synthesizer, is het in feite gecreëerd door het in elkaar leggen van meerdere tracks van de A ethos geluidstrillingen die ik een aantal jaren geleden channelde. Er zijn dus geen elektronische instrumenten gebruikt om The Cave of Altruin te maken.

Het wordt sterk aangeraden dat je een stereo hoofdtelefoon of oordopjes gebruikt als je naar deze geluidsmeditatie luistert. Luidsprekers van computers en mobiele telefoons zijn gewoon niet opgewassen tegen deze taak! De geluidscodes voor de uitstralingen van licht zijn op verschillende ruimtelijke locaties geplaatst. Deze stereo scheiding zal je ervaring in de Grot enorm vergemakkelijken. En de enige manier om deze scheiding te horen is door naar de opname te luisteren met volledige stereo scheiding. Daarom raad ik u aan alleen een stereo hoofdtelefoon of oordopjes te gebruiken.

En, heel belangrijk, luister niet naar deze geluidsmeditatie in situaties die alertheid vereisen, zoals autorijden. Dit is niet lichtvaardig bedoeld. Afhankelijk van je niveau van ontvankelijkheid, zou er een perceptuele Einstein-Rosen Brug (d.w.z. wormgat) kunnen verschijnen en zou je jezelf in een andere perceptuele wereld kunnen bevinden … geen goede zaak als je aan het rijden bent!

Als je beslist dat je de geluidsmeditatie leuk genoeg vindt om het vaak te gebruiken, vragen we je om het op je apparaat te downloaden en niet op onze server te vertrouwen. Je bent zeker niet beperkt tot de 11 minuten duur van de opgenomen klank meditatie. Als je er langer mee wilt werken, druk je gewoon op de herhaalknop. Persoonlijk geef ik de voorkeur aan langere perioden voor verkenning, dus heb ik een uitgebreide versie gemaakt, waarover je hieronder kunt lezen. Maar je kunt echt gewoon op repeat drukken.

8 gedachten over “Merk jij ook invloed van de hogere resonanties…?

 1. 🙂 Ja, ik heb de sinds een paar weken een ruis in mijn hoofd, de ene dag zacht ,de andere dag luider. Maar hier komt het ,wat kan de oorzaak zijn? Op internet gezocht en vele oorzaken kunnen dit gezoem veroorzaken oa de zogenaamde Corona, weet ik niet of ik deze heb gehad, de corona injectie heb ik niet gehad, en natuurlijk 5G dat is mogelijk, en de resonantie van de aarde pak ik er ook bij. Maar ,ik hoop voor mezelf dat er een dag komt dat ik weer zonder dat hinderlijke gezzzzoem de dag kan beginnen.

  1. Zo, ik denk de oorzaak van de ruis en gezzzzoem te hebben gevonden. Het probleem is mijn nek, ik doe nu nekoefeningen, en vreemd (zo snel) maar waar het geluid is afgenomen. 🙂 I AM HAPPY

  2. Ik heb zelf de laatste tijd ook veel last van ruis in m’n oren/hoofd.
   Lees dat je het met nekoefeningen ver opgelost hebt. Zou je willen vertellen welke oefeningen hier voor helpen? Ik zou er ook graag vanaf komen, is heel hinderlijk. Alvast bedankt voor je antwoord.

 2. Mensen kunnen vooroordelen hebben waardoor ze niets willen weten over bv spirituele zaken.
  Ikzelf dacht er vroeger ook zo over en nog steeds ben ik voorzichtig met dat soort zaken.
  Feit is wel dat er dingen gebeuren waar velen zich niet van bewust zijn,een voorbeeld is de uitdrukking “ik ga er een nachtje over slapen” wat aangeeft dat er mogelijk s,nachts ontwikkelingen kunnen zijn.Vaak komt men voor een dilemma te staan waar men niet direct een oplossing voor heeft en na een nachtje slapen is er vaak wel een oplossing en kijkt men heel anders tegen zaken aan.Ooit schreef iemand op deze site dat het hoofd leegmaken voor het slapen gaan ook goede effecten kan hebben maar dat het een lange periode kan duren eer men dat kan.Veel mensen slapen onrustig omdat gedachten door het hoofd blijven gaan waardoor men niet goed uitrust.Wanneer het wel lukt het hoofd leeg te maken zal men ook beter slapen en uitrusten alleen duurt het lang eer men dat kan en eventueel luisteren naar de ademhaling zou kunnen helpen.Ik ben ervan overtuigd dat s’nachts dingen gebeuren mbt onze geest maar dat velen zich daar niet van bewust zijn of willen zijn.

 3. Achteraf lullen is natuurlijk makkelijk maar als ik naar de grafiek kijk met de indicatie van de intensiviteit van de fotonenstroom dan valt mij althans op dat rond dat moment ik wakker werd en niet alleen een prachtige dag zag maar ook een lichtwaarneming die niet zomaar alledaags is.
  We zijn op dit moment in een van de mooiste maanden van het jaar en de dagen worden langer. Dit vind ik als leeuw type enorm verheugend en dan nog dat licht tussen de bomen, ik woon in het groene deel van NL gelukkig. Het lijkt alsof er een heel stel par-lampen zijn bijgeplaatst om de boel extra in het licht te zetten zonder dat het als tè fel kan worden omschreven. Ik had (oh daar heb je ‘m weer) in 1998 een ervaring die ik omschrijf als een 2012 ervaring, met hetzelfde soort lichtervaring maar dan de dubbele hoeveelheid daarvan. In de beginjaren heb ik onderzoek gedaan naar de invloed van o.a. Orion en de Plejaden in dit tijdsgewricht en kwam op een omschrijving van de intensivering van de fotonengordel waarmee de Aarde zou worden omringd.
  Voila, zie hier de proloog. Logischerwijs dat ‘het duister’ het al veel te lang bestaande biotoop verloren ziet gaan en merk dat de tijden veranderen en koste wat kost de hakken in ’t zand zet om te redden wat te redden is voor lucifer (cabal/deep state etc.) Uiteindelijk gaan ze het niet redden, dat kan ik ze wel verraden.

  1. In het begin van de tekst had ik het over wakker worden. Maar daarmee bedoel ik het moment dat ik uit m’n nest kwam. Wakker worden en wakker zijn hebben een andere betekenis als het gaat om dingen snappen en snappen hoe de hazen lopen.
   Ik zie een hoop hazen rennen in een richting die ik en een heleboel mensen, niet willen.

  1. Oh ja, zijn we daar al? Zeg me waar dan ga ik kijken of we hetzelfde bedoelen?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.