Advertentie

In elke situatie het hogere perspectief waarnemen..


x

Het waarnemen van het hogere perspectief in elke situatie

X

– Het creëren van de Nieuwe Aarde –

Suzan Caroll © juli 2012 (Multidimensions/Arcturiërs)
2012 © vertaling winnyd – stralendetoekomst.nl


x

WEET dat er geen ‘per ongeluk’ is vanaf dit moment. Op dit moment van jullie ascentie proces is alles wat in je leven gebeurt, JULLIE schepping. Omdat jullie bewustzijn nu resoneert op de grens van de vijfde dimensie, zal elke willekeurige gedachte en emotie manifest worden. Daar jullie nog een stoffelijke vorm hebben, zullen jullie manifestaties nog steeds gebonden zijn aan tijd. Maar, de energiepatronen van jullie bewustzijn zullen zorgen dat je verbonden bent aan de Nieuwe Aarde (of nog verder) of je beperken tot aan de drie/vierdimensionale versie van de Aarde.

Om boven vrees uit te komen, is het het beste om te weigeren aan elke gedachte, emotie of situatie deel te nemen die je bewustzijn verlaagt naar het derde/vierde dimensionale concept van angst.

Omdat wij jullie gedachten en emoties kunnen waarnemen, kunnen we de energiepatronen zien veranderen van jullie aura’s terwijl je verschuift in en uit je Multidimensionale ZELF. Daarom willen we jullie helpen bij het leren waarnemen, en aanwezig zijn in het hogere perspectief van iedere situatie. Op vrees gebaseerde emoties verlagen je energieveld, zoals jullie je inmiddels goed bewust zijn. Om boven vrees uit te komen, is het het beste om te weigeren aan elke gedachte, emotie of situatie deel te nemen die je bewustzijn verlaagt naar het derde/vierde dimensionale concept van angst.

Vanuit het concept van de 5e dimensie en daar voorbij, is de 3-dimensionale Aarde een holografische projectie, een virtueel spel van werkelijkheid. Maar de kopieën van jullie multidimensionale ZELF die in de 3D Matrix inlogden om Gaia te helpen, zijn gevangen geraakt in de schijnwerkelijkheid. dat van wat ze geleerd hebben te denken, dat de werkelijkheid is… Als je dus uit deze matrix wilt uitloggen, is het nodig om:

 • Je te realiseren dat de 3e dimensie NIET werkelijk bestaat.
 • Herinner je dan je multi-dimensionale ZELF
 • Download je multi-dimensionale ZELF in je lichaam, je ‘aardevoertuig’.
 • Laat het Galactische Licht jouw multi-dimensionale werkingsysteem activeren.
 • Verbind en integreer dat multi-dimensionale systeem in je stoffelijke ‘computer’-hersenen.
 • Laat jouw multi-dimensionale ZELF de controle van het besturen van je ‘aardevoertuig’ overnemen

Je nieuwe ‘Kapitein’ die jouw ZELF is, kwam net uit de hogere frequenties van werkelijkheid. Daarom kan deze JIJ niet worden gevangen door de 3D-illusies omdat deze JIJ niet is afgescheiden, of beperkt wordt door indoctrinaties van myriaden 3-dimensionale incarnaties. Deze uitdrukking van jouw ZELF is nieuw voor het 3D-spel. En daarom, zijn AL jouw multidimensionale vermogens 100 % werkend.

Ten eerste veroorzaakt de integratie van het multidimensionale licht, eenheidsbewustzijn en onvoorwaardelijke liefde in je 3D hersenen, die gehinkt hebben tussen een 3 tot 5 % efficiëntie, enorme vermoeidheid en verwarring. Maar geleidelijk, of plotseling word je een ander mens, met andere wensen, keuzes, gedachten en emoties. Natuurlijk is deze integratie al een lange tijd bezig geweest voor onze opstijgende mensen. Maar, met de eclips, de Venus-transit, de vele zonnevlammen en de laatste Volle Maan, worden meer en meer van jullie compleet, of hebben jullie het integratieproces voltooid.

Door dat dit proces is voltooid, zullen jullie multidimensionale bewustzijnen niet langer meer de duidelijke leugens en illusies accepteren die ‘normaal’ waren voor jullie 3-dimensionale bewustzijn. Jullie hebben nog steeds periodes van wegvallen naar je 3D-bewustzijn, die gewoonlijk gebeuren als jullie aardevoertuig vermoeid is geworden. Gelukkig, als eenmaal de ‘gewoonte’ van het 3-dimensionaal-zijn is vervangen door de gewoonte van multi-dimensionaal zijn, zal die vermoeidheid enorm verminderen.

Als het multi-dimensionaal zijn normaal is, dan is inter-dimensionale communicatie normaal, dan is inter-dimensionaal reizen normaal en zijn inter-dimensionale gedachten en emoties normaal. Vandaar kan het waarnemen van de werkelijkheid vanuit een hoger perspectief ook natuurlijk worden. Een van de eerste dingen die gebeuren als jullie multidimensionale bewustzijn het bevel overneemt is dat je onmiddellijk kunt onderscheiden tussen energie patronen die op angst zijn gebaseerd en die op liefde gebaseerd zijn. Deze energiepatronen kunnen in je of uit je stralen, en ook uit anderen. Je zult ook in staat zijn om de vele energiepatronen waar te nemen, die door jullie werkelijkheid heen zijn verstrooid.

De perceptie van die energiepatronen zullen heel waarschijnlijk eerst ervaren worden via jullie heldervoelendheid. En daarom, staat het reizen door jullie wereld gelijk aan het zwemmen in een oceaan of in een meer, zodat sommige gebieden koud zullen aanvoelen en onprettig en andere warm en knus zullen voelen. Ten eerste zul je niet in staat zijn om uit te wisselen met of om deze energiepatronen te transmuteren. Maar jullie zullen je bewust zijn van die patronen en zeer bewust van AL jullie eigen gedachten en emoties. Met jullie hoger ZELF die de controle heeft, kun je je niet langer verstoppen in het ‘het-is-mijn-schuld-niet’…

Natuurlijk is het je schuld niet, omdat ‘schuld’ een 3-dimensionaal concept is. Maar, het is je keuze en dus is het vitaal dat je je herinnert om jezelf onvoorwaardelijk lief te hebben en jezelf te vergeven. Jullie gaan een enorme waarneembare verschuiving maken, binnen een heel kort stukje van jullie ’tijd’. Onderschat nooit de kracht van gewoonte. Myriaden levens hebben jullie beoordeeld en jezelf zeer streng gestraft, omdat dat is wat je leerde van je familie en van je gemeenschap.

Het is zeer belangrijk dat je vriendelijk bent tegen je zich nieuw ontwikkelende ZELF. Je lijkt nu op een klein kuiken dat net uit zijn dop is gekropen. Maar je ‘moeder’ is onzichtbaar voor je 3D-waarnemingen. Dus het eerste deel van je nieuwe ZELF dat je volledig wilt doen ontwaken zijn je multi-dimensionale percepties.
Met je helderhorendheid kun je makkelijk je eigen/onze stem horen. (we zijn allen EEN)
Met je helderzien kun je je eigen en onze multidimensionale vormen en werelden zien.
Met je helder voelendheid merk je dat je over over-licht en geleid wordt.
Met je telekinese leer je om je werkelijkheid met je denken te manipuleren.
Met je telepathie communiceer je met je gedachten en emoties.

.

Je leert ook je binding aan tijd en de afscheiding/beperkingen die tijd schept, los te laten. Inderdaad, jullie hogere zintuigen onthullen de vele mogelijke en waarschijnlijke werkelijkheden die door jullie multidimensionale wereld zweven. Welke van die werkelijkheden zul je kiezen om te op te merken? Wil je graag de hoogste frequentie van iedere mogelijke werkelijkheid? Of voel je dat je missie nog steeds ligt bij de opstijgende Aarde? In feite, daar je nu multidimensionaal bent, kun je beide doen.
Je kunt actief deelnemen aan het ascentieproces dat heel erg lijkt op alsof je ‘gaat werken, en daarbij naar Huis gaan naar de hogere frequenties van werkelijkheid’, als je totaal bij die belevenis bent. Met andere woorden je kunt het proces van ascentie dienen en tegelijkertijd opgestegen ZIJN.

Het probleem dat velen van jullie hebben is dat je vast raakt in de gewoonte van de 3-dimensionale gedachte terwijl je kiest om deel te nemen aan de stoffelijke opstijgende werkelijkheid. Jullie vergeten dat je niet langer meer gevangen zit in die wereld. Jullie zijn geen slachtoffer van die wereld, totaal niet, behalve aan de gewoonte. Als je altijd je linker schoen eerst aantrekt, en je dan plotseling de rechter schoen eerst moest aandoen, dan zou je constant beginnen met je linker voet en dan die gewoonte moeten veranderen.

In myriaden incarnaties hebben jullie geleden door wat ‘zij’ jullie aandeden; jullie waren correct terwijl zij veel verschrikkelijke dingen deden. In feite, hebben jullie allemaal Post Traumatische Stress Disorder door die myriaden herinneringen uit ‘vorige’ levens. Natuurlijk zitten deze levens slechts in het verleden in jullie, aan de tijd gebonden 3-dimensionale wereld. Maar, terwijl de tijd aan het ineenstorten is naar het NU, komen al deze vele herinneringen van 3-dimensionaal zijn in dit NU. Gelukkig is jullie hogere uitdrukking van je ZELF hier die nu aan de leiding is in je leven op planeet Aarde, Het is hier om deze oude herinneringen te healen en los te laten.

Daar jullie pas je nieuwe Werkend Systeem leren kennen, kun je misschien ook nog niet in staat zijn om je steeds bewust te zijn van elke gedachte en emotie. Maar, als je eenmaal gerust hebt, gegeten, gemediteerd, geoefend, een vriend gezien hebt en of omhelzingen en kussen kreeg om te regenereren, kun je duidelijk begrijpen waarom je dat oude 3D Werkend Systeem van je gebruikte. Ongelukkig is het, als je gedragingen uit je onderbewuste stamden, je kunt die niet veranderen, omdat je de bron van dat gedrag niet kent.

Aan de andere kant, jullie Multidimensionale ZELF wordt niet voor de gek gehouden door de illusies en leugens van het 3D spel. Als deze illusies eenmaal uit je bewustzijn en je onderbewustzijn worden opgeheven, kun je besluiten om uit de illusie te stappen en de Waarheid in te gaan. Daar wordt de hechting aan de 3D drama’s duidelijk. Daar jullie vrijwillig bij het Sterrenschip Aarde bleven terwijl zij haar ‘maiden’trip onderneemt naar haar vijf dimensionale Thuis, zullen jullie in de wereld van illusies blijven terwijl dezen getransformeerd worden in Waarheden.

Gelukkig leidt jullie ZELF je pad. Precies zoals jullie multidimensionale ZELF de drie dimensionale werkelijkheid kan waarnemen door de waarnemingen van je aarde-voertuig, kunnen jullie de 3-dimensionale wereld zien door de percepties van jullie Multidimensionale ZELF. Het is door deze hogere waarneming dat jullie een Opgestegen Meester worden die de werkelijkheid bezoekt waarin je vrijwillig bent gekomen om te helpen bij het proces van de Planetaire Ascentie. Een van de manieren die je zal helpen, zal zijn om te weigeren de illusies en leugens te voeden met je aandacht en, specifiek, met jullie angst.

Zij die jullie wereld hebben geregeerd zijn niet onze Voorouders. Wij, jullie Galactische en Hemelse Familie, zijn lang geleden al opgestegen en zijn verder dan de behoefte hebben om anderen te domineren. Maar, de klonen die de ziellozen zijn van hen die ze creëerden, hebben slechts de macht die jullie hen geven. Ze verkrijgen feitelijk substantie en ondersteuning door jullie angst en uit alle op angst gebaseerde energie patronen. Aan de andere kant, ze verhongeren onder de macht van jullie onvoorwaardelijke liefde. Als je hun daden waarneemt, vanuit het perspectief van je stoffelijke zelf, is het bijna onmogelijk om niet te reageren in boosheid, angst of op een treurige manier.

Maar, als je hen ziet zoals wij hen zien, zie je duistere astrale parasieten die alleen kunnen overleven door de op angst gebaseerde energie die jullie hen zenden. We raden je aan om hen alleen te zien op de manier vanuit jullie 5-dimensionaal perspectief, omdat hun energiepatronen nogal ontwrichtend zijn voor je aardevoertuig. En bescherm daarom je aardevoertuig vanuit deze waarneming door alleen bezig te zijn met de visie vanuit je hoger perspectief. En verder, jullie Multidimensionale ZELF heeft geen oordeel over of vrees voor deze verloren mensen. Ook zien zij hen niet als vijand, maar als een lege schil die slechts is gevuld door vrees van anderen.

Door het perspectief van jullie ZELF kun je over je bezoek aan dit stoffelijke leven denken als een laatste hoofdstuk in je reis naar de drie/vier dimensionale vorm. Jullie gedachten zijn gebaseerd, niet op vrees of als van een slachtoffer, maar op de multidimensionale liefde die jullie gewonnen hebben bij de verbazende ervaring van je leven op Aarde. Jullie zijn dankbaar voor de vele lessen die je geleerd hebt en belevenissen die jullie gehad hebben terwijl je dit Spel speelde. Als jullie gedachten vrij zijn van oordeel over jezelf, of over anderen, of zelfs over de verlorenen, dan keert je herinnering van jullie myriaden multidimensionale levens terug.

Dan zullen jullie dromen, visioenen en ervaringen hebben van andere levens in andere frequenties van werkelijkheden en van andere werelden. Die belevenissen worden sterker en sterker, als je meer en meer emotioneel tevreden bent over je dagelijkse leven. Uiteindelijk zullen jullie je voelen alsof je leeft in twee, of meer werelden in het NU van je Wezen. Op dit moment moet er een belangrijke keuze worden gemaakt. Als je teveel aandacht hebt voor je Multidimensionale ZELF, zul je opstijgen en naar Huis ascenderen. Met andere woorden, je zult dan uit het 3D Spel ‘uitloggen’. En sommigen van jullie zullen heel blij deze keuze te maken.

Aan de andere kant, enigen van jullie willen blijven op ascenderende Gaia voor de fotofinish. Als je die keuze maakt zul je nauwkeurig je multidimensionale ervaringen en percepties in evenwicht moeten brengen met je drie-dimensionale ervaringen en – percepties, zodat je nog geen lift-off krijgt en naar Huis gaat. Enigen van jullie willen Gaia helpen voorbereiden voor de ‘laatste actie’ van de Planetaire Ascentie door je frequentie omhoog te brengen en door die uitbreiding van het ZELF bij te dragen aan jullie Moeder Aarde. Ook dit is een keuze.

In feite hebben velen van de gegronde uitdrukkingen van onze Galactische en Hemelse Families deze keuze gemaakt. Wij, jullie Familie, hebben gekozen om een aarde voertuig te bewonen specifiek om onze lieve zuster Gaia te helpen om ‘de lijn over te steken’ met AL Haar bewoners. We zien dat Zij heel lang vele galactische beschavingen heeft gediend die eens kwamen naar Haar schoolklas Aarde. Nu willen wij Haar op onze beurt dienen. Ook dat is een keuze.

Wij, jullie Galactische en Hemelse Families ondersteunen jullie bij iedere keuze die jullie maken.

 

23 gedachten over “In elke situatie het hogere perspectief waarnemen..

 1. Fantastisch goed artikel. Ik moet het nog een aantal keren lezen om het goed tot me door te laten dringen. Maar iets is me al wel duidelijk en daar ben ik het mee eens: Een van de manieren die je zal helpen, zal zijn om te weigeren de illusies en leugens te voeden met je aandacht en, specifiek, met jullie angst.

  Zij die jullie wereld hebben geregeerd zijn niet onze Voorouders. Wij, jullie Galactische en Hemelse Familie, zijn lang geleden al opgestegen en zijn verder dan de behoefte hebben om anderen te domineren. Maar, de klonen die de ziellozen zijn van hen die ze creëerden, hebben slechts de macht die jullie hen geven. Ze verkrijgen feitelijk substantie en ondersteuning door jullie angst en uit alle op angst gebaseerde energie patronen. Aan de andere kant, ze verhongeren onder de macht van jullie onvoorwaardelijke liefde. Als je hun daden waarneemt, vanuit het perspectief van je stoffelijke zelf, is het bijna onmogelijk om niet te reageren in boosheid, angst of op een treurige manier.

  Maar, als je hen ziet zoals wij hen zien, zie je duistere astrale parasieten die alleen kunnen overleven door de op angst gebaseerde energie die jullie hen zenden. We raden je aan om hen alleen te zien op de manier vanuit jullie 5-dimensionaal perspectief, omdat hun energiepatronen nogal ontwrichtend zijn voor je aardevoertuig. En bescherm daarom je aardevoertuig vanuit deze waarneming door alleen bezig te zijn met de visie vanuit je hoger perspectief. En verder, jullie Multidimensionale ZELF heeft geen oordeel over of vrees voor deze verloren mensen. Ook zien zij hen niet als vijand, maar als een lege schil die slechts is gevuld door vrees van anderen.

 2. de galactische federatie gaat binnekort toch landen op aarde?
  wat een vage tekst. er word niks gezecht over de 4e dimensie.

  volgens de schrijver is iedereen in staat in een keer alles anders te zien.
  en we hoeven ons vooral nie druk te maken.

  SAlusa… komt ons redden.

  1. Dat je met jouw instelling zo’n heel artikel gaat zitten lezen Ian.. Petje af!
   Volgens de schrijver bevind jij je in alle werelden tegelijk. En idd dan kan iedereen ineens alles zien..
   De essentie van het artikel is te verstaan, dat datgene waar jij je focus op legt, jouw realiteit zal worden. Meer dan ooit tevoren. Jij bent de schepper.

   Alle realiteiten bestaan; ook degene die je niet wilt: de niet-realiteit.. Anders kon je er toch niet over spreken..? Andersom gezegd: wat je niet gelooft, het ‘niet-geloofde’, bestáát juist, omdat je het niet gelooft.. Nog een laag dieper? Ales bestaat! Vandaar de veel gehoorde uitdrukking: ‘Bestaat niet!’.. Het leven is zó zimpel.. 🙄

   Meer dan ooit in onze levens, komt op dit moment de realiteitszin opzetten.. ONS innerlijke vermogen om WAAR te nemen. Wat WAAR is..? Tja.. wat waar(DE) heeft..?

 3. heel langzaam klimmen de mensen uit het dal en zien de leugens en bedrog van de elite en lang zal het niet duren voor de zooi inelkaar stort.
  ik merk zelf dat ik aan het veranderen bent (langzaam proces).

  prima stuk

 4. Help mee, goeie petitie !

  ————————-

  PETITIE: Onschendbaarheid is niet van deze tijd

  http://hefonschendbaarheidop.petities.nl/

  In de grondwet, zoals door Thorbecke geformuleerd in 1848, wordt de Koning onschendbaar geacht voor politiek handelen: ministers zijn verantwoordelijk. Tegenwoordig lijkt onschendbaarheid ruimer geinterpreteerd.
  1. Geldt niet alleen voor de Koning, maar ook voor diens hele familie, de ministers en zelfs topambtenaren?
  2. Gaat niet alleen over politiek handelen, maar alle handelen lijkt ondertussen buiten discussie te staan.

  Onschendbaarheid is niet van deze tijd. Wij verzoeken tot opheffen van de onschendbaarheid van zowel de Koning(in), diens familie, politici en (top)ambtenaren.

  http://hefonschendbaarheidop.petities.nl/

 5. Oeps, dan mogen we niet meer schelden en vloeken… Of ons kwaad maken dat we zo’n belazerd karma op ons nek genomen hebben om als ‘ervaring’ op te doen…

 6. Persoonlijk vertrouw ik geen enkel lang artikel meer dat niet direct een beroep doet op onze hogere vermogens. De rest, zoals bovenstaand artikel, houd mij vast in het “Moeilijk, moeilijk, moeilijk” liedje van….

  1. Het zal wel aan mij liggen , maar na een paar regels weet ik al niet meer wat ik aan het lezen ben , komt gewoon niet binnen .

  2. Marcel en mijn 5D zat toch simpeler in elkaar dan deze ongebruikelijke hoeveelheid niks zeggende informatie. Weder weer een illusie rijker als het gaat om ’terug gefloten te worden als 5D betweter’, terwijl de ander het eventjes dunnetjes over gaat doen op zijn spirituele klompen. Ach kom nou, je moet dit en je moet dat omdat en dat doel te bereiken anders val je af… Gewoon je karma dus uitwerken wat je hier komt doen en niet het verlichte peertje gaan worden om het vermoeden krijgt dat je misschien per ongeluk mee mag doen bij de club van de 144.000. Al ben je de grootste onverlichte sufferd, ongezonde levensgenieter of de closjaar die weg ligt te ronken onder de brug van Tante Kaatje. Het gaat erom dat je begrijpt hoe de vork in de steel van het leven zit. En dat is voor iedereen weer anders, in wat voor enkel of dubbeldekker verstrekkende versie ook. %d is er altijd al geweest alleen aan gene zijde voor de kudde met zoekers die menen de weg kwijt zijn geraakt. Het is de plek waar iedereen al zo vaak geweest is. (walhalla) Het Fred ge-emmer om een plek die al zo vaak bekend is dat het het zelfs voor de Old-Skool Saga-denkers het nog steeds een feestplek is waar je het eeuwige leven hebt. Niks nieuws aan de Horizon…

 7. Quote; Zwaan… De kracht van de vrouw, die de Heilige Ruimte betreedt. Die de toekomst aanraakt, een eeuwige genade brengt.

  Kleine Zwaan vloog door de Droomtijd, op zoek naar de toekomst. Ze rustte een ogenblik uit in de koelte van een meertje. Ze keer zoekend om zich heen omuit te vinden waar de toegang tot de toekomst was. Zwaan was enigszins in verwarring. Ze war op haar eerste vlucht alleen per ongeluk in de Droomtijd terechtgekomen. Het landschap van de Droomtijd verontrustte haar een beetje.

  Toen Zwaan onhoog keek, zag ze hoog boven Heilige Berg het grootste kolkende zwarte gat dat ze ooit had gezien. Waterjuffer kwam voorbij vliegen. Zwaan hield Waterjuffer aan om naar het zwarte gat te vragen. Waterjuffer zei: ‘Zwaan, dat is de toegang tot de andere niveaus van verbeeldingskracht. Ik ben vele, vele manen de bewaker geweest van de illusie. Als je daar wilt binnengaan, zou je toestemming moeten vragen en het recht op toegang moeten verdienen.’

  Zwaan was er niet zo zeker van of ze het zwarte gat wel wilde binnengaan. Ze vroeg Waterjuffer wat ze moest doen om het recht op toegang te verdienen. Waterjuffer antwoordde: ‘Je moet bereid zijn om alles wat de toekomst in petto heeft te aanvaarden zoals het zich voordoet, zonder te proberen het plan van Grote Geest te veranderen.’ Zwaan keek naar haar lelijk-eendjes-lichaam en zei toen: ‘Ik zal me graag onderwerpen aan het plan van Grote Geest. Ik zal niet vechten tegen de stroming van de spiraal en vertrouwen hebben in wat ik te zien krijg.’ Waterjuffer was erg blij met het antwoord van Zwaan en liet de magie snel ronddraaien om de illusie van het meertje te breken. Plotseling werd Zwaan verzwolgen door een draaikolk in het midden van het meertje. Zwaan dook vele dagen later weer op. Ze was nu echter elegant en wilt en had een lange hals. Waterjuffer was verbijsterd! ‘Zwaan, wat is er met jou gebeurd?!’riep Waterjuffer uit. Zwaan glimlachte en zei: ‘Waterjuffer, ik heb geleerd mijn lichaam over te geven aan de macht van Grote Geest. Toen ik dat had geleerd, werd ik geleid naar de plaats waar de toekomst woont. In heb hoog op Heilige B erg vele wonderen gezien en doordat ik geloof en aanvaarding toonde, ben ik veranderd. Ik heb geleerd de staat van genade te aanvaarden.’ Waterjuffer was erg blij voor Zwaan.

  Zwaan vertelde Waterjuffer over de vele wonderen voorbij de illusie. Doordat ze geheeld was en de staat van genade had aanvaard, had ze het recht verkregen de Droomtijd binnen te gaan.

  Zo leren we ons over te geven aan de gratie van het ritme van het universum. Zo leren we uit ons stoffelijk lichaam te glijden om de Droomtijd binnen te gaan. De kracht van Zwaan leert ons één te zijn met alle bewustzijnsniveaus, leert ons te vertrouwen p de bescherming van Grote Geest.

  Als je Zwaan hebt getrokken, staat je een tijd te wachten van veranderde staten van bewustzijn en van ontwikkeling van je intuïtieve vermogens. Mensen met de kracht van Zwaan bezitten het vermogen om in de toekomst te kijken, om zich over te geven aan de macht van Grote Geest, en om de heling en transformatie van hun leven te aanvaarden.

  De Zwaankaart spoort je aan te aanvaarden dat je weet wat er in het verschiet ligt. Als je je verzet tegen de transformatie van je zelf, ontspan je dan; alles gaat veel gemakkelijker als je met de stroom mee gaat. Ontken niet langer dat je weet wie er belt wanneer de telefoon gaat. Schenk aandacht aan je voorgevoelens en aan je innerlijk weten, toon eerbied voor je vrouwelijk, intuïtieve kant.

  Van de site;
  http://online-orakels.nl/orakelkaarten/medicijn-kaarten

  1. Ik dacht ook even een kaartje te trekken. Krijg ik de “Vleermuis”. Laat ik het aar vergeten. Dat is beter voor mijn gemoedsgesteldheid.

  2. JaNee, heel bijzonder van dat kaartje van De Zwaan. Ik had afgelopen weekend mijn vader van 89 en zijn vrouw op bezoek. Mijn vader wilde graag nog een keer naar het noorden van het land komen omdat hier zijn “roots” is en hij nog een keertje wilde terugkeren naar waar hij is opgegroeid. Gistermorgen liep ik tegen mijn “Vogelkaarten” aan van Jane Toerien & Joyce van Dobben. Ik vroeg aan mijn vader en zijn vrouw of ze het leuk vonden om met mij een kaartje te trekken. Zij vonden dat wel interessant. Mijn vader trok de “Raaf”, die tot ons spreekt over verandering en transformatie, hetgeen soms de dood kan betekenen. Mijn vader keek wel raar en lachte als boer met kiespijn met zijn 89 en op zijn afscheidstoernee in het noorden.
   En ja hoor, ik trok niet toevallig net als jij, ook een….. zwaan

   Ik zal jullie de omschrijving bij de Zwaan niet onthouden:

   Zwanen zijn sierlijke wezens. Hun gratie en schoonheid zijn legendarisch en hun serene aanwezigheid is een sieraad voor een meer of rivier. De echte gave van de zwaan is dat hij een partner voor het leven weet te vinden. Vormen zwanen eenmaal een paar, dan zoekt het mannetje of vrouwtje, zelfs al is de partner gestorven geen nieuwe meer. Het is alsof d epartner een stempel op de ziel van de ander heeft gedrukt die niet kan worden vervangen.
   Jouw kaart spreekt vandaag tot je over partnerschap. Het beste in het leven is dat je je ware partner vindt, maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Soms moet je je eigen innerlijke mannelijke of vrouwelijke kant leren kennen zodat je het heilige huwelijk binnen jezelf ervaart en niet in de buitenwereld hoeft te zoeken naar ene partner om je aan te vullen. Iedereen moet- of hij al dan niet een relatie heeft- die heelheid in zichzelf vinden. Het is een essentiele voorwaarde voor de laatste stadia van zelfverwezenlijking. Heel vaak bereidt het innerlijke huwelijk tussen mannelijke en het vrouwelijke in je psyche de weg voor naar de ontmoeting met je partner in de buitenwereld. Je bent klaar voor de ware toewijding op zielsniveau. Kijk hoe het zit met je huidige partner. Probeer te voelen wat deze relatie je te bieden heeft. Elke relatie kent zijn eigen gaven en het komt maar heel zelden voor dat een relatie volslagen volmaakt is. Breng voordat je deze kaart weglegt ten minste 1 reden onder woorden waarom jullie bij elkaar zijn.
   Niemand weet wat het leven je te bieden heeft. Respecteer je partner en benut de tijd die je samen hebt.. Laat geen liefdevolle woorden ongezegd en zorg ervoor dat gezamenlijke dromen uitkomen. Misschien is de romantiek enigszins bekoeld, maar de echte bindende factor in een liefdevolle relatie is vriendschap. Dit is misschien niet je ware zielshuwelijk, of misschien ook wel, maar als je echt vrienden kunt zijn, heb je de sleutel tot een succesvolle relatie in handen.
   Mensen die zich identificeren met de zwaan zijn hun relatie zeer toegewijd. Het is 1 van de grootste vreugden in het leven om die band in ere te houden. Het gaat hierbij om een verbintenis tussen 2 mensen die een lange weg hebben afgelegd om hun eigen mannelijke en vrouwelijke kant met elkaar in evenwicht te brengen, waardoor het uiterlijke huwelijk sereen en harmonieus is. Ze zijn een prachtig voorbeeld van alles wat het huwelijk kan zijn. Vraag het alles-overstralende bewustzijn van de zwaan je te helpen zoeken naar deze staat van genade.

   JaNee, misschien kun jij er iets mee 🙂

 8. Ach, ja, die parasieten zie ik toch wel hoor. Die lopen nog altijd op 2 benen rond. En zo lang we daar nog niet van buiten kunnen, want zeg nou eerlijk, zijn daar niet een hoop mensen goed mee, kunnen we nog niet genoeg energie opbrengen om het onzichtbare als werkelijkheid te zien. Ik ga er van uit dat we de voorlopers zijn van de verlichtte generaties en degenen die daar zelf actief deel van uit maken, Belangrijker is het naar mijn mening er voor te zorgen dat de jonge mensen van nu wel volledig voorbereid zijn op een nieuwe wereld die ze zelf gaan bevolken en delen en sturen. Alles samen en alles tegelijk. Ik vind het uiteindelijk spijtig dat ik dat niet allemaal als mens ga meemaken. Of ik moet nu vertrekken en snel terugkomen. Maar dat ga ik toch maar niet avonturen. 🙂

 9. Mooi artikel
  een bezwaar is: je hoeft alleen maar:

  • Je te realiseren dat de 3e dimensie NIET werkelijk bestaat.
  • Herinner je dan je multi-dimensionale ZELF
  • Download je multi-dimensionale ZELF in je lichaam, je ‘aardevoertuig’.
  • Laat het Galactische Licht jouw multi-dimensionale werkingsysteem activeren.
  • Verbind en integreer dat multi-dimensionale systeem in je stoffelijke ‘computer’-hersenen.
  • Laat jouw multi-dimensionale ZELF de controle van het besturen van je ‘aardevoertuig’ overnemen

  Hoe doe je dat ?
  is er ergens een Handleiding?

  mvg
  Obsidiaan

  1. De intentie is genoeg, voluit JA zeggen tegen dit proces, geeft jezelf toestemming om het te laten gebeuren vanuit vertrouwen en Liefde. Ons rationele denken wil dolgraag de controle behouden over de 3D wereld. Gewoon de beperkende gedachten loslaten en open staan, vanuit het hart, voor wat er is.

 10. de handleiding is ,door steeds uit je gedachten te stappen en bewust te worden dat naarmate je vaker in het NU bent,bewustzijn groeit.
  Mocht het artikel waarheid zijn,dan zullen we dat vanzelf gaan ervaren.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.