Advertentie

’t Onvoorstelbare ‘voorstelbaar’ gemaakt..! Verborgen rituelen..


Dit is het tweede artikel met ervaringen van ‘Marianne’ die ze heeft, in realiteiten andere dan deze. Het worden ook wel ontvoeringen genoemd, waar dingen plaatsvinden die -bijna letterlijk..- het ‘daglicht’ niet kunnen verdragen en die zo onvoorstelbaar en onthutsend zijn dat het bij ons reacties kan veroorzaken van: ‘dit is zó gruwelijk, dat kán toch niet waar zijn, ik wil dit niet lezen.’ Toch wil ze hier graag over schrijven, omdat veel mensen bewust of onbewust de trauma’s hiervan in zichzelf meedragen, trauma’s die gevoelens teweegbrengen, die zij niet kunnen verklaren.

Er zijn ook mensen met wat wij noemen ‘psychische -‘ of ‘psychiatrische problemen’, die over deze zaken spreken, omdat deze gevoelige mensen, door de artificiële krachten op deze aarde, heftig worden gesaboteerd met deze gruwelijke psychische ervaringen. Het wordt tijd dat het licht van ons bewustzijn, vanuit ons oorspronkelijk en krachtig mens-bewustzijn, hierover gaat schijnen.

Vooral door wáár te nemen, hoe vreemd dit wellicht ook voor je klinkt. Wáárnemen, zodat deze ontstellende informatie, laagje voor laagje open kan gaan, mensen op een andere -maar vooral ‘ont-hullende’- manier naar hun trauma’s kan laten kijken. En zodat wij ook, als collectief, een halt gaan toeroepen aan deze praktijken! Het eerste artikel van Marianne, dat we een paar weken geleden plaatsten, vind je overigens HIER.

x

* * *

x

x

Verborgen rituelen..

Het onvoorstelbare voorstelbaar maken!

2018 © Marianne – deze uitvoering WantToKnow.nl/be

x

 

Het verhaal van de mind-control-processen, dat Marianne hier beschrijft, past naadloos op dat van de Amerikaanse Brice Taylor. Zij schreef een boek, dat wij hier op de site in delen plaatsen. Hier een foto van haar als jonge vrouw, met tóch al een leven van afgrijselijke vernederingen en mind control achter zich.. (klik op de foto voor link naar de artikelenreeks)

Ontvoeringen; offerrituelen door menselijke rassen.. Hieronder volgt een relaas van een deel van mijn ervaringen bij satanische rituelen voor zowel kinderen als volwassenen, waar ik talrijke keren bij betrokken ben geweest. Deze vonden plaats in andere realiteiten en ook op deze aarde en werden uitgevoerd door menselijke of als mens uitziende rassen. Deze ervaringen zijn uit mijn geheugen gewist en elders opgeslagen in een artificieel archief. Middels het heelheidsveld (wat alle werelden, ook de artificiële) met elkaar verbindt, heb ik verbinding met dit archief en kan ik op deze manier achterhalen, zonder de bijbehorende trauma’s ten diepste te voelen, wat er allemaal heeft plaatsgevonden.

 

Ik vertel vanuit een eerste ‘laag’, wat inhoudt dat er een deel van de informatie vrijkomt, echter nog niet alles, omdat eerst dit deel waargenomen moet worden, in beweging moet komen voordat er weer nieuwe lagen naar de oppervlakte komen. Dit houdt bijvoorbeeld in dat ik (nog) niet precies weet wat de interactie was tussen mij en degenen die de rituelen uitvoerden. Wat wel aan de orde komt is wat de uitvoerders wilden bereiken met de rituelen en hoe de rituelen verliepen.

Ik ga hierin dan ook behoorlijk in detail. Ook hier is nodig dat deze informatie bij ons wordt ingeladen en dat wij met ons bronbewustzijn waarnemen, omdat het niet of nauwelijks bekend is hoe deze rituelen worden uitgevoerd (hier op aarde of in welke realiteit dan ook). Er is sprake van een training van de rituelen in het mind control programma, waar ik eerder een artikel over schreef, en een dreiging en daadwerkelijke uitvoering dat je aan de rituelen werd toegewezen. Hier zal ik ook nader op ingaan. Wat zijn de doelstellingen van deze rituelen.. Deze satanische rituelen hadden het volgende ‘doel’:

 • De satanisten wilden de oorspronkelijke bronkracht van betrokken kinderen en volwassenen in zich opnemen
 • Zij wilden zware trauma’s aanbrengen in onze energievelden
 • Zij wilden offeren aan hun, wat ik noem, artificiële hogere goden
 • Zij wilden veel mensen afkomstig uit de bronwereld verwijderen van deze aarde

Alles haaks op de vermogens
van de oorspronkelijke mens
om van binnenuit te creëren,
op basis van eigen gevoel, informatie en inzichten,
op een niet te voorspellen wijze,
met niet te voorspellen uitkomsten.

Mind control programma, training rituelen, zware dreiging
De training tot het uitvoeren van een ritueel was een onderdeel van het mind-controlprogramma (MC). Ik moest dan oefenen, in zwarte kleding, door met messen in te steken op een soort pop. Uiteraard vond dit plaats onder zware MC, met angst voor represailles als je hieraan niét meedeed. Een ander onderdeel was het regelmatig moeten verrichten van ‘eenvoudige klusjes’, met het doel om je uit je oorspronkelijke creatiekracht te halen. Zo waren er ook klusjes die je steeds weer in dezelfde volgorde moest uitvoeren: herhalend, repetitief, in opdracht van de MC-ers (personen van buiten).

Dit had als doel om je hier op Aarde, als een soort robot je dagelijkse leven uit te laten voeren, steeds weer met dezelfde werkzaamheden, met dezelfde dagindeling, alles op dezelfde wijze gedaan. Dit staat haaks op de vermogens van de oorspronkelijke mens om van binnenuit te creëren, op basis van eigen gevoel, informatie en inzichten, op een niet te voorspellen manier met niet te voorspellen uitkomsten.

Bij een deel van die zich steeds weer herhalende klusjes, was er een bepaalde dreiging, waarbij je, wanneer je iets fout deed -volgens de normen van de MC-ers-, je overgedragen kon worden aan de uitvoerders van de rituelen. Er was zo een continue dreiging die inhield, dat je, wanneer je dus afweek van de opdracht (= initiatief nemen, op basis van eigen inzicht = creëren), je dood kon gaan.

Dit wist je van tevoren vanwege de aanwezigheid van satanisten in de ruimte waar die klusjes moesten worden uitgevoerd. Dit veroorzaakte een zwaar gevoel van dreiging en lamgeslagen zijn, en een gevoel van volledig kwijt zijn van je creatieve vermogens. Die overdracht naar de uitvoerders van de rituelen heeft bij mij ook plaatsgevonden.

Offerrituelen met kinderen ;wat er vooraf aan plaatsvond
Om je extra te traumatiseren kon het volgende plaats vinden, voorafgaande aan de rituelen:

 • Ik werd langdurig in een soort donkere grot gezet.
 • Ik moest toekijken naar rituelen van andere kinderen
 • Ik werd uitgekozen om deel te nemen aan de uitvoering van een ritueel
 • Ik moest zelf kinderen aanwijzen om geofferd te worden
 • Ik werd onderdeel worden van het groepje waaruit gekozen ging worden om geofferd te worden, en dan niet gekozen
 • Ik werd onderdeel worden van het groepje waaruit gekozen ging worden om geofferd te worden, en werd dan wel gekozen
 • Ik werd aangewezen om zelf mee te doen als uitvoerster van het offer-ritueel

Het ritueel
Ik wil en ga hier drie situaties beschrijven van de manier waarop een ritueel met mijn lichaam plaatsvond.

 • Ritueel 1
De ongelooflijke kracht van onze geest is in staat het lichaam op slot te zetten. Overheersers weten dit en doen het heimelijk, buiten ons bewustzijn om. Maarrr. de sleutel hebben we DUS ook altijd bij de hand om onszelf te bevrijden..

Mijn lichaam werd op een offerblok gelegd. De polsen werden in boeien geslagen. Er was een groepje van 11 mensen dat in rondjes om mij heen liep. Vervolgens gingen ze met messen op mijn lichaam insteken. De ogen werden er uit gestoken. Het bloed werd in kelken gegoten en opgedronken. Vervolgens werd het lichaam ritueel geofferd aan hogere goden.

 • Ritueel 2
  Mijn lichaam werd op een offerblok gelegd. Mijn polsen werden in boeien geslagen. Een groepje van 11 mensen liep in rondjes om mij heen. Er werd weer met messen op mij ingestoken en de ogen uit gestoken. Vervolgens werd mijn hoofd er af gehakt. Het bloed werd in kelken geschonken en opgedronken. Vervolgens werd het lichaam ritueel geofferd aan hogere goden.
 • Ritueel 3
  Mijn lichaam werd op een offerblok gelegd. Polsen werden in boeien geslagen. Met handgebaren werd het ritueel opgestart en zorgden ervoor dat mijn lichaam in een soort trance kwam. De ogen werden weer uit de kassen gestoken. Vervolgens werd het lichaam opengesneden en het hart eruit gehaald. Hart en lichaam werden ritueel geofferd aan hogere goden.

 

Het kloonproces
Bij deze offerrituelen werd er steeds een bepaald proces uitgevoerd, waardoor ik weer in deze ‘dagelijkse realiteit’ op Aarde kon terugkeren en mijn leven kon voortzetten. Het is eigenlijk een vrij ‘simpel’ proces, waarbij ik, vlak voor de start van het ritueel, mijn bewustzijn loskoppelde van mijn lichaam. Mijn galactische familieleden maakten een kloon van mijn lichaam (een exacte kopie van het lichaam op dat moment). Vervolgens koppelde ik mijn bewustzijn aan deze kloon. Daarna werd ik dan door hen in deze realiteit teruggezet.

Toen ik met deze ontvoeringen bezig was, werd ik geïnspireerd te luisteren naar een stukje van lezing #6 van Martijn van Staveren destijds in ‘Centrum Zonnewijzer’. Dit was een opname uit het najaar van 2015, vanaf minuut 35, waar hij praat over het klonen van mensen. De tekst hierover, luidt als volgt:

“…. Wat er gebeurd is, is dat de mens in staat is gebleken om haar eigen lichamen te klonen. Sterker nog, het was een appeltje eitje. Dat zien we hier op de aarde ook. Schaap Dolly hé, dat is ook zo’n krachtwoord. Zit ook een heel hologram achter. De mensheid heeft lichamen gekloond, zichzelf gekloond in een kunstmatige intelligentie. En die kunstmatige intelligentie was een volledig exact identieke vorm van de mens zelf. Niet bestuurd door robots, maar gewoon aangelijnd in het bewustzijnsveld van ons….”

Essentie is dus dat het een belangrijk vermogen van de mens is om te klonen en dat dit ook werd ingezet om mijn leven hier op aarde te laten continueren, ondanks de rituelen!

Offerrituelen met oudere meisjes/volwassenen
Niet alle rituelen waren een opvolging vanuit het MC-programma. Er waren ook rituelen die op zichzelf stonden. Deze beschrijf ik hieronder. En wat hieraan vooraf ging noem ik eerst:

 • Er waren rituelen dat ik van tevoren aan de vloer werd vastgebonden en werd verkracht
 • In deze situatie moesten andere meisjes dan hierbij toekijken

Het ritueel

 • Ritueel 1
  Om mijn polsen werden boeien geslagen en mijn lijf werd vervolgens op een offerblok gelegd. Een van de mensen die het ritueel uitvoerden, was een man. Deze kreeg een erectie, en spoot zijn zaad in mijn mond. Mijn lichaam moest dat doorslikken. Vervolgens werd mijn hoofd eraf gehakt met een zwaard. Daarna werden lichaam en hoofd overgebracht naar een ander offerblok. Hier werden lichaam en hoofd ritueel geofferd aan hogere goden.
 • Ritueel 2
  Mijn polsen werden weer in boeien geslagen en het lichaam werd weer op een offerblok gelegd. Hier werd het lichaam opengesneden. Vervolgens droeg men het lichaam over naar een ander blok. Hier werd het verder opengesneden en werden de organen eruit gehaald. Deze werden één voor één geofferd aan de hogere goden.
 • Ritueel 3
  Mijn polsen werden weer in boeien geslagen en lichaam weer op een offerblok gelegd. Er werd een masker op mijn hoofd gezet, waardoor mijn mond volledig dichtgeklemd zat. Mijn hoofd werd er afgehakt met een zwaard. Lichaam en hoofd werden overgebracht naar een ander blok. Hier werden lichaam en hoofd ritueel geofferd aan de hogere goden.

Ook bij deze rituelen werd het kloonproces weer gehanteerd om ervoor te zorgen dat ik hier op aarde mijn leven kon voortzetten.

Sterke observaties
Er waren ook talrijke rituelen waarbij, door sterke observaties van mijn galactische familieleden, mijn krachtveld dermate sterk bleek, dat ik niet geofferd kón worden. Ook waren er rituelen waarbij, door sterke observaties, mijn lichaam weer kon genezen na een offerritueel. En ja, er zijn ook geprogrammeerde weerstanden om hierover te schrijven..! Tijdens het schrijven van deze woorden over de rituelen, ben ik tegen diepe programmeringen aangelopen uit het MC programma. Met het ‘simpele’ doel, mij maar te laten ZWIJGEN. Programmeringen als:

 • Terechtgewezen worden door de man in de witte jas om wat ik zeg
 • Ik heb nooit gelijk
 • Niemand geeft mij ooit gelijk
 • Mensen komen niet naar mij toe om wat ik zeg of doe
 • Mensen verlaten mij om wat ik zeg of doe
 • Ik wordt uitgesloten om wat ik zeg of doe

Dit is in mij geprogrammeerd doordat in het MC-programma situaties met mij werden gecreëerd, waardoor ik dit ben gaan ervaren in de fysieke situaties op Aarde.

Alles zit in ons

Wat niet bestaat, is niet in ons aanwezig

Ik kan dit niet schrijven zonder dat het in mij zit

Ik schrijf dit, omdat het in mij aanwezig is

 

* * *

x

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.