Van ‘reïncarnatie’ naar ‘Zielen-vangnet’..


01+Earth+Matrix+-+Flower+of+Life+-+Chakra

x

Een vangnet voor gestorven zielen: worden wij na de dood gerecycled

en terug in de Matrix gedwongen?

x

x

x

 Niks ‘reïncarnatie’, maar een Zielen-vangnet..

2015 © WantToKnow.nl – vertaling en aanvullingen
2015 © Makia Freeman of 
The Freedom Articles

x
Is het een verontrustend idee voor je, als er een soort ‘vangnet’ bestaat, of zou bestaan, dat op de Aarde gestorven zielen, in de ‘Matrix’ vast kan houden..? En tóch zouden we hier naar onze idee aandacht aan moeten besteden. Want de ware vrijdenkers willen precies weten hoe ver het konijnenhol reikt; hoe ver gaat de onderdrukking waarvan we allemaal WEL doordrongen zijn dat ie er is? Hoever gaat deze onderdrukking eigenlijk door, nadat we zijn gestorven, zijn overgegaan? Gaat die voorbij onze planeet? Het antwoord op beide vragen zou wel eens bevestigend kunnen zijn.

Als je jaren bent bezig geweest met het onderzoeken van de vele lagen van politieke corruptie, wereldwijde corporaties, gebrek aan privacy, valse-vlag-operaties, centrale banken, GMO’s, geo-engineering, zionisme, bloedlijnen, de straling-agenda, UFO’s, buitenaardse interventie en meer, kom je tot de conclusie dat de ware bron van de onderdrukking op het kruispunt van het bewustzijn en samenzweringen zou kunnen liggen. Waarom?

Omdat het draait om de onderdrukking van wie jij werkelijk bent.
Men probeert je te overtuigen dat je niets meer dan een biologische machine bent, een klein mensje, slechts geschikt om te dienen als radertje in machinerie. Zoals Pink Floyd het beeldend brengt: gewoon ‘another brick in the Wall’, dus gewoon de volgende ‘baksteen in de muur’. De mainstream-wetenschap ontkent tot op de dag van vandaag nog steeds het bewustzijn, alleen maar omdat we er met de 5 zintuigen geen grip op kunnen krijgen. De meest simpele oplossing is dus om bewustzijn helemaal te negeren. Maar als dat nou eens preciés het belangrijkst is wat wij hebben..? Als we nou eens 100% bewust-Zijn zijn…?

prison-planetVeel onderzoekers zullen dit onderwerp niet willen onderzoeken, omdat het tegen hun ‘geloofssysteem’ ingaat. Sommigen geloven dat er iets bestaat na dit leven, een hemel of een hel, of 70 maagden, maar in ieder geval geen vangnet voor op Aarde gestorven zielen. Of het gaat tegen hun wetenschappelijke geloofssysteem in: er bestaat helemaal geen ziel, geest of bewustzijn, want zo redeneren de heren wetenschappers, deze grootheden zijn immers geen van alleen te bewijzen. En ja, ook buitenaards leven moet nog bewezen worden; al lopen er nog zoveel Martijn van Staveren’s rond op de wereld…

De Archonten, ja hoor, daar zijn ze weer..
Als je dit artikel inmiddels tot hier hebt gelezen ben je waarschijnlijk bereid met een open mind verder na te denken, dan de gemiddelde Nederlander. Je bent je bewust van een systeem waarin op Aarde een vals dualisme wordt gecreëerd. Dat systeem beperkt en ontkracht ons; het put ons uit en brengt ons naar ons denken, en ontvoert ons uit het hart als we niet oppassen… En precies dat kun je voelen en waarnemen. En er een zeker ‘systeem’ achter ontdekken.

Je realiseert je, dat de echte manipulatoren die aan het roer staan, feitelijk niet-fysieke, dus energetische entiteiten dienen te zijn. In verschillende religies en culturen worden ze keihard omschreven, dus daarin komen deze ‘Archonten’, zoals ze worden genoemd, al tevoorschijn, bijvoorbeeld in de gnostische traditie. Maar ook als ‘Djinn’ (of ‘Jinn’) in de Islam en als de ‘Demonen’ in het Christendom. En ja, ook in de moderne literatuur, zoals in de boeken van Carlos Castenada, waarin sprake is van de ‘Mud Shadow’…

holy family Da Vinci uitsnede spiegel heel

En kijk eens naar de illustratie hierboven, waarin Leonardo da Vinci ons meer dan overduidelijk maakt, dat er sprake is van ‘nauwelijks-zichtbare indringers’, in het schilderij ‘De Heilige Familie’. (klik voor artikel over Archonten HIER)

Wat kan dan dat reïncarnatie/zielen-vangnet zijn..?
Na de dood scheidt de Ziel of noem het ons ‘oneindig bewustzijn’, zich af van het Aardse stoffelijke lichaam en ondergaat een proces waarbij het geheugen wordt schoongeveegd en gerecycleerd – gereïncarneerd – in een ander lichaam, waarna het proces van voren af aan begint. Is het niet zo, dat op deze manier de Aarde letterlijk een gevangenis-planeet is, van waaruit het heel moeilijk ontsnappen is..? Het vangnet voor Zielen is daarbij om deze Aarde geplaatst; het is een kunstmatig rooster. En dus geen ‘natuurlijk raster’, zoals we die hebben met de leylijnen op Aarde. Door dit kunstmatige rooster, kan geen enkele ziel heen glippen…

Leylijnen rondom de Aarde
Leylijnen rondom de Aarde

De Aarde blijft daarbij een gesloten systeem, waarin mensen steeds worden herboren als energiebron voor de Archonten, die zich voeden met onze -vooral negatieve- energie. Wij mensen lijden aan geheugenverlies en zijn vergeten wie ze werkelijk zijn en het lukt ons niet of nauwelijks om ook maar een ‘beetje’ in onze superieure, oorspronkelijke kracht te komen… Het vangnet voor zielen zorgt dat onze planeet als voedingsviswater fungeert voor deze parasitaire Archonten, die onze emoties vakkundig bespelen in deze 3D-wereld van stoffelijke ervaringen.

Dat wordt gedaan via de media, door het voeren van de ene oorlog na de andere, door het zaaien van (doods-)angst en via vele andere vormen van pure misleiding. Zoals Don Juan in Castaneda’s laatste boek beschrijft (de actieve kant van oneindigheid): we zijn ‘humaneros’, groeien op als vee op een boerderij, als voedsel voor de Archonten.

Vergeet ook de reeks Matrix films niet. Morpheus toont Neo de schokkende waarheid: dat we opgroeien als bron van voedsel voor de Controllers. Hij toont Neo het symbool van de batterij. Hoewel dit een goed symbool is, impliceert een batterij de opslag van energie. In werkelijkheid, fungeren wij als generator van energie voor de Archonten. De generator, die je op vaak op bouwplaatsen ziet, is dus eigenlijk een beter symbool. Archonten moeten ons verleiden om zelf toestemming te geven, want wij zijn machtige wezens. Hoe doen ze dat? Hoe krijgen ze ons zover dat we gewillig het vangnet ingaan? Met de truc van het witte licht…..

Het zielen vangnet vertrouwt op de truc van het witte licht
Er wordt ons door verschillende bronnen aangeraden bij het sterven naar het licht te gaan. Hollywood film “Ghost” is daarvan een goed voorbeeld. Mensen die een bijna-dood-ervaring hebben ervaren zeggen het. Maar, wat als dat witte licht de truc is, zoals David Icke, Wayne Bush en anderen opperen. Wat als dat witte licht de bron is van de deceptie..? Gaat dan ook jouw hele wereld over o.a. ‘leven-na-de-dood’ aan gruzelementen?

Michael Tsarion praat over hoe van licht een wapen is gemaakt Cameron Day praat over de reden waarom hij geen lichtwerker meer is, vanwege de valse dualiteit en het ‘neplicht’. Wat als het New-Age gepraat over ‘licht’ een val is? Wat als het licht de bron is van de matrix van onze gevangenis planeet? Wat als het licht het mechanisme voor het vangnet voor gestorven zielen is? Klinkt dat idioot? Laat me nu verschillende oude en nieuwe bronnen introduceren die dit concept aanhangen. Ik beschouw het als een goed teken dat onafhankelijke bronnen uit verschillende perioden hetzelfde idee hebben.

Simon Parkes
Simon Parkes is bij velen bekend als een moderne ET-contactee en Engelse politicus. Als je naar zijn interviews luistert, is het duidelijk dat hij een rationeel-nuchtere man is. Parkes stelt dat eerder in de geschiedenis met ons DNA is geknoeid; door buitenaardse interventies en genetische manipulatie werden onze paranormale vermogens, of noem het ons Kosmische contact, verdrongen. Zo konden we onze gevangenisbewakers (de Archonten) niet uitdagen. In de video hieronder vermeldt Parkes ook de truc van het witte licht en het vangnet…

x

En dan is er het WingMakers-Neruda-Interview #5
Het WingMakers verhaal is een prachtig verhaal over de geschiedenis van de mensheid, poëzie, muziek en schilderijen, de moeite waard om je in te verdiepen. Voor mij zijn het krachtige verhalen. Ze zijn geschreven als fictie, maar komen over als feiten. Zo ook het Neruda Interview nummer 5, waarin we horen dat wij mensen goddelijk, oneindig bewustzijn zijn, werden gestrikt en opgesloten in fysieke lichamen, die tijdelijk zijn en sterven.

Het bedrog kwam tot stand door de samenzwering van drie aparte buitenaardse rassen (Annunaki, Serpent Race en Marduk), die een manier vonden om de Atlantiërs, onze voorouders, in biologische lichamen (het menselijk lichaam) te lokken. Een deel van het bedrog impliceert Anu, de reptielachtige koning van de Annunaki, die als koning regeert over de mensheid en het opzetten van dimensies van het bestaan ​​die zorgen dat we er nooit meer uit kunnen komen, met inbegrip van een vangnet voor zielen, voor reïncarnatie-doeleinden.

egyptisch dodenboekDe wereld als ‘Maya’, of de grote illusie..
Een thema in het boeddhisme en het hindoeïsme is dat onze wereld onderdeel is van alle Maya en illusie (dat wil zeggen de matrix). Een andere boeddhistisch thema is dat het leven lijden is; dat reïncarnatie een eindeloze cyclus van datzelfde lijden is (rad van Samsara), dat alleen kan worden doorbroken door de spirituele praktijk, het verhogen van het bewustzijn. Hoewel sommige mensen dit pessimistisch vinden, past het precies in wat we weten van de grotere samenzwering en het net voor zielen. Het millennia-oude Tibetaanse Dodenboek is een handleiding voor monniken, hoe we ons zelf kunnen voorbereiden op de dood en hoe we reïncarnatie kunnen vermijden door het bereiken van de bevrijding.

Val Valerian
Val Valerian is een voormalige CIA agent (echte naam John Grace) die in de jaren 1990 begon te schrijven over het vangnet voor zielen, dus nog ver voordat er van de Matrix-films sprake was:

“Het zijn de Greys die wachten in het licht wanneer een mens sterft. De menselijke ziel wordt na de dood van het lichaam gerecycled in een ander lichaam en het proces begint weer van voren af aan. Het licht en de tunnel zijn een val. De Greys scannen iemand die zij willen recyclen als deze de dood nadert, ze zien wie deze mens was. Ze projecteren het beeld van de mens in het witte licht en mensen die hem dieper de tunnel en het witte licht in lokken. Als jij er uit eigen vrije keuze voor KIEST om te volgen zit je in hun val. Je wordt naar een nieuwe incarnatie geleidt van hun keuze. Deze entiteiten zien de aarde als een grote boerderij.”

— Val Valerian, Matrix II & Matrix V

Tanaath van het zilveren Legioen
Tanaath van het zilveren Legioen praat ook over het bestaan van een vangnet voor zielen en de reincarïatie-val. Ze beschrijft dat iedere ziel het hiernamaals te zien krijgt zoals zij verwachten. Een Christelijke ziel zal daarbij Petrus zien en ja, een moslim krijgt alle beloofde maagden te zien. Hoe stereotype wil je het hebben..?

Martijn van Staveren EarthMattersTv
Het verhaal over reïncarnatie, zoals het in dit artikel wordt beschreven, loopt parallel met het relaas dat Martijn van Staveren ons doet.

Tanaath wijst ook op het feit dat je herinneringen worden weggeveegd, voordat je terug naar de Aarde wordt gestuurd om te reïncarneren. Er zijn verschillende andere mensen die weten/geloven in het bestaan ​​van het zielennet zoals Wes Penre,, ET contactee Peggy KaneGregg Prescott van in5d.comGreg Calise en vele anderen. Wat we willen doen, is je met dit artikel een wezenlijk en ‘reeel’ alternatief aanreiken, voor de gladde praatjes die we via geloof en media voorgeschoteld krijgen.

Want is het niet heel erg interessant, dat het zielennet en de oogst van zielen, maar ook de zielenvalkuil allemaal magische kaartspellen, boeken en video-games zijn..? Het idee van een vangnet voor zielen is dus onderdeel van het publieke bewustzijn, gepresenteerd als niet-echt, in een sprookje dus, of ‘een verhaaltje’ voor zwevers… De vraag blijft of er genoeg mensen bereid zijn, om deze meer dan serieuze optie te onderzoeken? Niet als een spelletje, maar als serieuze optie, zoals die door de vele, vele mensen hier in het artikel wordt aangedragen..

Kunnen mensen de omvang van dit vangnet begrijpen én het feit dat gedwongen reïncarnatie de ultieme slavernij op een gevangenisplaneet is? Wij zullen deze optie zeker niet uit de weg gaan en zullen binnenkort weer ruimte geven aan het verhaal van Martijn van Staveren, dat op deze gedachte ook naadloos aansluit.

* * *

Advertentie

154 thoughts on “Van ‘reïncarnatie’ naar ‘Zielen-vangnet’..

  1. Dan is de zogenaamde ziel in ons de begrenzer van het menselijk lichaam? Is het een instrument om ons vast te houden van groei? Kan het gezien worden als een soort Rubiks puzzle, die is op te lossen en wij ons uit deze gevangenis kunnen bevrijden? Massa is denkbeeldig, maar worden wij door deze ziel vast gehouden aan het denkbeeld van vaste massa? Is de aarde de aarde zoals wij het waarnemen?

    En wat is er als wij uit deze matrix kunnen ontsnappen? Wat is er dan? Kunnen we de rest bevrijden? Zomaar wat overwegingen die mij bezig houden.

  2. Reeds jaren spreek ik beperkte kring over het vinden van “de exit”als zijnde het doel van een mensenleven; je krijgt maar één kans en dat is dit leven om dit te bewerkstelligen! droomyoga is één mogelijkheid om te leren jouw bewustzijn intact te houden tijdens de overgang(sterven). Check ook het werk eens van de ondertussen bekende Dolores Cannon(hypnotherapeute)
    Let echter op voor het ontkrachten van jezelf in deze materie want we hebben een oneindig potentieel in ons dat wacht op exploratie en ac tivatie(bvb het realiseren van het Regenbooglichaam(boeddhisme).succes!

  3. In de metafysische boeken van Jozef Rulof (zie http://www.rulof.org )wordt dit hele mysterie van “doodgaan” en geboren worden tot in detail beschreven. Wij hebben ons ontwikkeld vanuit een eencellige met de Goddelijke vonk erin, op de eerste kosmische afstemming. Hebben tig planeten al gehad en bevinden ons nu op de derde kosmische afstemming, de aarde. Wij zijn op aarde in het oerwoud, eerste graad, begonnen en evolueren naar het blanke ras, de zevende graad. Echter wij houden ons door ons karma gevangen. Moeder aarde houdt ons vast omdat wij goed hebben te maken. Daarna komen wij pas vrij van de aarde waarna we weer verder gaan. Echter de innerlijke afstemming bepaald dan waar we heen gaan, naar een lichtende sfeer of een duistere sfeer. Daar bereiden we ons voor om naar de vierde kosmische afstemming over te gaan en evolueren verder tot de zevende kosmische afstemming waarna we in het Goddelijke Al overgaan. Dit is o.a. de weg die Jezus Christus als eerste voltooid had. Die ons dit voor 2000 jaar al had willen verklaren die echter de mond gesnoerd werd, men heeft Hem vermoord.

  4. IJzersterk artikel en helder geschreven. Ik ‘geloof’ dit idd. Ik voel me al zo jarenlang misleid, en wat je uiteindelijk wilt, als ‘mens’-zijnde is VRIJHEID.

  5. Ik denk dat LIEFDE de graadmeter is, ook zo voelbaar, zeker aan de andere kant! Het duistere kan LIEFDE niet nabootsen, wel een lichtbundel etc. maar de LIEFDE niet. Ik ben al zo vaak uit mijn grofstoffelijk lichaam geweest en duisteren ervaren. Je kunt er met de LIEFDE gewoon doorheen gaan hoor, het duistere valt gewoon in stukken/in duigen of staan heel raar te kijken dat ze geen vat op je hebben! Laat je angsten maar varen (dat zou een valkuil kunnen zijn), INTELLIGENTE LIEFDE, daar gaat het om en dan gewoon voelen waar je heen wilt gaan, eventueel kun je ook een mantra van LIEFDE in je laten klinken en de focus naar wie Jij Bent nl: LIEFDE!

  6. Wat ik begrepen heb…dat het juist belangrijk is dat je vorig levens herinnert, uiteindelijk je lichaamsvibratie verhoogt en daar uit ontstaande groei naar je hogerbewustzijn dan kun je dat vangnet omzeilen…echter spelen er natuurlijk nog wat andere dingen mee…maar benoem even een kleine reactie op het thema…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam *